مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , مهدی جعفری فر , تحلیل انتقادی قرآنی از معاد جسمانی عنصری در نگره تفکیک, قبسات, دوره (28), شماره (107), سال (2023-5), صفحات (171-202)
 2. رسول حسین پور , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی , تبیین معناشناختی و هستی شناختیِ تنهاییِ وجودی و ارائۀ رهیافت های آن از دیدگاه اروین د. یالوم و ملاصدرا, نقد و نظر, دوره (27), شماره (3), سال (2022-12), صفحات (9-31)
 3. فاطمه کبری فرهادی مجد , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی , ماهیت شناسی اطلاق در مفهوم ولایت مطلقه فقیه, مطالعات انقلاب اسلامی, دوره (19), شماره (71), سال (2023-2), صفحات (9-32)
 4. محمدکاظم علمی سولا , سیدمرتضی حسینی , اکرم ساقی , اثبات جنسیت پذیری نفس براساس مبانی حکمت صدرایی و آیات و روایات, قبسات, دوره (27), شماره (106), سال (2023-2), صفحات (5-24)
 5. سیده زهرا موسوی بایگی , سیدمرتضی حسینی , عباس جوارشکیان , اثبات تغیر در عوالم فوق طبیعت بر اساس دو مبنای مختلف, خردنامه صدرا, دوره (28), شماره (1), سال (2022-11), صفحات (57-70)
 6. ریحانه عصارنیا , سیدمرتضی حسینی , تبیین دیدگاه فلسفه سیاسی صدرایی در باب جایگاه مردم در حکومت, حکمت اسلامی, دوره (9), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (53-71)
 7. سیده زهرا موسوی بایگی , سیدمرتضی حسینی , روش شناسی ملاصدرا؛ عینیت با دیدگاه های عرفانی, پژوهشنامه عرفان, دوره (15), شماره (26), سال (2022-9), صفحات (235-255)
 8. معصومه رودی , سیدمرتضی حسینی , سلامتی، بیماری و درمان در مکتب فکری ملاصدرا, پژوهش های فلسفی, دوره (16), شماره (40), سال (2022-11), صفحات (476-489)
 9. مهرداد ندیمی , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی , نتیه گرایی در اخلاق اسلامی از دریچه واقع گرایی, جستارهایی در فلسفه و کلام, سال (2022-5)
 10. سعید فامیل دردشتی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , تبیین کل ‌الکمال بودن حقیقت وود و مظاهر آن با نگاهی به چالش‌ها و رهیافت‌ها, اندیشه دینی, سال (2022-9)
 11. سعید فامیل دردشتی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , بازخوانی تحلیلی انتقادی نظریه مباینت وجودی تشکیک در مراتب با تشکیک در مظاهر) با تاکید بر اصل نامتناهی بودن حقیقت وجود), اندیشه دینی, سال (2022-8)
 12. جواد مصطفوی , محمدکاظم علمی سولا , سیدمرتضی حسینی , پیشینه وودی نفس از نگاه ابن سینا, جستارهایی در فلسفه و کلام, سال (2023-1)
 13. سیدحامد عنوانی , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی , سیدمرتضی حسینی , واکاوی مبانی حکمت صدرایی در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره), خردنامه صدرا, دوره (28), شماره (112), سال (2023-9), صفحات (45-62)
 14. سیدحامد عنوانی , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی , سیدمرتضی حسینی , واکاوی مؤلفه های سبک ساز در تثبیت سبک زندگی سیاسی امام خمینی, اندیشه سیاسی در اسلام, دوره (1), شماره (131), سال (2022-4), صفحات (53-77)
 15. سیدحامد عنوانی , سیدحسین سیدموسوی , وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , واکاوی مهمترین ساختارشکنی های سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره), پژوهشنامه انقلاب اسلامی, دوره (12), شماره (44), سال (2022-11), صفحات (107-127)
 16. ریحانه شایسته , محمدکاظم علمی سولا , سیدمرتضی حسینی , استخرا مفاهیم پایه روان‌شناسی شناختی زبان، مکانیزم و مهارت‌های اولیه آن از فلسفه ملاصدرا, جستارهایی در فلسفه و کلام, سال (2022-4)
 17. سید سجاد ساداتی زاده , سیدمرتضی حسینی , عبدالله نیک سیرت , سیر تاریخی مسأله اصالت بر پایه نظریات سهروردی, تاریخ, دوره (12), شماره (46), سال (2017-12), صفحات (56-73)
 18. اعظم مردیهادرچه , سیدمرتضی حسینی , علیرضا کهنسال , عینیت و بینونت وحدت و کثرت در نظام توحیدی ملاصدرا با ابتناء بر قاعدۀ بسیط‌الحقیقه, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (52), شماره (105), سال (2021-3), صفحات (75-94)
 19. علی جهان , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی , نقش فطرت در چهارچوب اخلاقی ملاصدرا بر اساس نظام وجودشناختی حکمت متعالیه, آیین حکمت, دوره (12), شماره (45), سال (2020-12), صفحات (37-58)
 20. رامین عزیزی , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی , نیک و بدانگاری انسان و آثار تربیتی آن از دیدگاه ماکیاولی و قرآن کریم, آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث, دوره (7), شماره (1), سال (2021-9), صفحات (53-69)
 21. سیدحامد عنوانی , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی , سیدمرتضی حسینی , واکاوی تأثیر ابداع « واژه سازی» و «نهاد سازی» در سبک زندگی سیاسی, راهبرد سیاسی, دوره (19), شماره (4), سال (2022-3), صفحات (63-83)
 22. رسول حسین پور , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی , خلق معنا یا کشف معنا؟ مطالعه، ارزیابی و هم‌افزاییِ دیدگاه‌های اروین یالوم و ویکتور فرانکل پیرامون معناداری زندگی در بستر فلسفه‌درمانی, نقد و نظر, دوره (26), شماره (104), سال (2022-1), صفحات (158-185)
 23. سیده زهرا موسوی بایگی , سیدمرتضی حسینی , محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , بررسی جایگاه پیامبر خاتم پیش از عالم طبیعت در روایات با رویکرد فلسفی, حکمت اسلامی, دوره (8), شماره (3), سال (2022-1), صفحات (157-179)
 24. سیده زهرا موسوی بایگی , سیدمرتضی حسینی , محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , بررسی واز یا عدم واز استکمال پیامبر, جستارهایی در فلسفه و کلام, سال (2021-11)
 25. سیدحامد عنوانی , سیدحسین سیدموسوی , وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , مبنای کلامی قلمرو دین و تاثیر آن بر سبک زندگی سیاسی از دیدگاه امام خمینی, معرفت سیاسی, دوره (1), شماره (25), سال (2021-9), صفحات (23-42)
 26. محمدحسین احمدی , سیدمرتضی حسینی , جعفر مروارید , بررسی رابطه «ایمان» و «عمل صالح» با محوریت آیات قرآن, پژوهشنامه کلام, دوره (7), شماره (14), سال (2021-9), صفحات (113-134)
 27. اعظم سادات پیش بین , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , نقش علم در تکامل نفس از منظر ملاصدرا, حکمت اسلامی, دوره (8), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (191-210)
 28. ریحانه شایسته , محمدکاظم علمی سولا , سیدمرتضی حسینی , واکاوی نظری مرتبه ادراکی تخیل و مفاهیم بنیادین مرتبط به آن از دیدگاه ملاصدرا با چشم انداز روان شناسی شناختی, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (16), شماره (28), سال (2021-9), صفحات (141-160)
 29. سمیه واسعی , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , بدن، مراتب و ویژگی های آن از دیدگاه حکمت متعالیه, اندیشه نوین دینی, دوره (21), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (105-128)
 30. محبوبه رجایی , سیدمرتضی حسینی , عباس جوارشکیان , بازخوانی جوهر و عرض از منظر ملاصدرا در تفسیر ایات اسماء و صفات, حکمت معاصر, دوره (11), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (109-130)
 31. زینب آزادمقدم , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , مبانی انکار حرکت جوهری در اندیشه حکیم ملارجبعلی تبریزی, تاریخ فلسفه, دوره (11), شماره (42), سال (2020-12), صفحات (53-78)
 32. فرزانه رنجبرزاده , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (15), شماره (27), سال (2021-2), صفحات (119-140)
 33. حجت اسعدی , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , تحلیل کثرت اسماء و صفات الهی در حکمت متعالیه, حکمت اسلامی, دوره (7), شماره (4), سال (2021-3), صفحات (81-106)
 34. حسین فراشیانی , عباس جوارشکیان , علی حقی , سیدمرتضی حسینی , نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدرا, پژوهش های علم و دین, دوره (11), شماره (21), سال (2020-9), صفحات (123-143)
 35. فردین جمشیدی مهر , سیدمرتضی حسینی , بازخوانی عرفانی نسبت میان وجود و کمالات در مشرب فلسفی صدرایی, پژوهش های هستی شناختی, دوره (9), شماره (18), سال (2020-12), صفحات (321-345)
 36. محمد تقی قهرمانی فرد , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی , تحلیلی بر دیالوگ اندیشه هایدگر و الهیات مسیحی, پژوهش های عقلی نوین, دوره (7), شماره (13), سال (2022-9), صفحات (171-182)
 37. سیدحامد عنوانی , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی , سیدمرتضی حسینی , مبانی گرایشی و نقش آن در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره), پژوهش های انقلاب اسلامی, دوره (10), شماره (36), سال (2021-6), صفحات (96-115)
 38. مریم قلاسی , محمدکاظم علمی سولا , سیدمرتضی حسینی , نقش عقل در برانگیختن رفتارهای اخلاقی از منظر علامه طباطبایی, پژوهش های عقلی نوین, دوره (6), شماره (12), سال (2022-3), صفحات (155-171)
 39. سیدمرتضی حسینی , جواد رقوی , هناء الحویزی , اثرگذاری و ارتباط کُنشهای ناشایست انسانی با رخدادهای جهان مادی از منظر علامه طباطبایی و شهید صدر, پژوهشنامه کلام, دوره (7), شماره (12), سال (2020-8), صفحات (279-301)
 40. اعظم سادات پیش بین , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه ی اتحاد آنها, حکمت اسلامی, دوره (6), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (129-150)
 41. سیده زهرا موسوی بایگی , سیدمرتضی حسینی , محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , روایات خلقت نوری و موضع سه حکیم بزرگ: صدرالمتألهین، فیض کاشانی و علامه طباطبایی, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (16), شماره (27), سال (2020-9)
 42. امیر راستین طرقی , سیدمرتضی حسینی , فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (15), شماره (26), سال (2020-9), صفحات (133-156)
 43. ریحانه شایسته , محمدکاظم علمی سولا , سیدمرتضی حسینی , تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن, فلسفه, دوره (47), شماره (2), سال (2020-2), صفحات (87-105)
 44. حسین اسعدی , سیدمرتضی حسینی , علی حقی , پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا, حکمت سینوی, دوره (24), شماره (63), سال (2020-5), صفحات (63-82)
 45. سیما ترابی دشتبیاض , سیدمرتضی حسینی , علیرضا کهنسال , منطق فازی و اعتباریات عملی در قضایای اخلاقی, حکمت صدرایی, دوره (10), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (51-70)
 46. ملیحه خدابنده بایگی , سیدمرتضی حسینی , جعفر مروارید , تبیین رابطه مزاج واخلاق، کارکرد اخلاقی عقل در فلسفه ملاصدرا, حکمت معاصر, دوره (10), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (47-77)
 47. سیدمرتضی حسینی , نجمه السادات توکّلی , عدم تناهی عالم طبیعت و نسبت آن با عدم تناهی خداوند, آموزه های نوین کلامی, دوره (2), شماره (2), سال (2019-3), صفحات (89-117)
 48. فهیمه شریعتی , سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی کیفیت بقاء نفوس متوسطین از نظر صدرالمتالهین و ابن سینا, آموزه های نوین کلامی, دوره (4), شماره (4), سال (2021-5), صفحات (1-10)
 49. امیر راستین طرقی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه, نقد و نظر, دوره (24), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (144-167)
 50. اعظم مردیهادرچه , سیدمرتضی حسینی , علیرضا کهنسال , رویکرد وحدت‌گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس, آیین حکمت, دوره (11), شماره (41), سال (2019-12), صفحات (105-128)
 51. ریحانه شایسته , سیدمرتضی حسینی , مصداق قاعده الواحد در فلسفه ملاصدرا, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (51), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (98-117)
 52. فرزانه رنجبرزاده , سیدمرتضی حسینی , بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن سینا و ملاصدرا, پژوهش های هستی شناختی, دوره (8), شماره (15), سال (2019-9), صفحات (249-269)
 53. الهه زارع , عباس جوارشکیان , قاسم کاکایی , سیدمرتضی حسینی , بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال الدین دوانی, پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (21), شماره (79), سال (2019-6), صفحات (25-46)
 54. فرهاد رحیم پور شهماروندی , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , مقایسه دو قاعده «بسیط الحقیقه» و«صرف الشیء» در اثبات مراتب توحید, اندیشه نوین دینی, دوره (14), شماره (53), سال (2018-9), صفحات (107-122)
 55. وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , نقش زبان در بازنمود واقعیت از دیدگاه ملاصدرا, پژوهش های عقلی نوین, دوره (3), شماره (5), سال (2018-6), صفحات (101-118)
 56. سیدحامد عنوانی , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی , سیدمرتضی حسینی , مبانی انسان‌شناسی سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره), معرفت فرهنگی اجتماعی, دوره (10), شماره (3), سال (2019-9), صفحات (61-78)
 57. سیدحامد عنوانی , سیدحسین سیدموسوی , وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره), مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی, دوره (24), شماره (82), سال (2020-6), صفحات (219-238)
 58. نفیسه الهی خراسانی , سیدمرتضی حسینی , عباس جوارشکیان , تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین, فلسفه و کلام اسلامی, دوره (52), شماره (1), سال (2019-7), صفحات (7-20)
 59. سیدمرتضی حسینی , مهدیه نزاکتی علی اصغری , علیرضا کهنسال , پیشینه دیدگاه صدرایی در عرفان ابن عربی پیرامون نقش عالم خیال در معاد, الهیات تطبیقی, دوره (10), شماره (21), سال (2019-9), صفحات (139-152)
 60. امیر راستین طرقی , سیدمرتضی حسینی , تعیین موضوع فروعات اصالت وجود و بررسی میزان ابتکاری بودن آنها در نگاه علامه طباطبایی-ره-, آینه معرفت, دوره (17), شماره (53), سال (2018-3), صفحات (25-42)
 61. حسین اسعدی , سیدمرتضی حسینی , علی حقی , ارائه تحلیل زبانی گیلبرت رایل از مبحث «خود» و مقایسه آن با دیدگاه ملاصدرا, تاملات فلسفی, دوره (9), شماره (22), سال (-), صفحات (43-64)
 62. فاطمه معین الدینی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , تحلیل انتقادی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در مسئله اتّحاد عاقل و معقول, حکمت معاصر, دوره (7), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (87-109)
 63. سیدعبدالمطلب موسوی , عزیزاله فیاض صابری , سیدمرتضی حسینی , تبیین رابطه شأن حقیقی و حقوقی امام, پژوهشنامه کلام, دوره (5), شماره (9), سال (2019-3), صفحات (21-36)
 64. حجت اسعدی , سیدمرتضی حسینی , خطاپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانی, پژوهش های عقلی نوین, دوره (2), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (9-29)
 65. اعظم سادات پیش بین , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , تبیین فرامقولی بودن علم حصولی در حکمت متعالیه, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (52), شماره (104), سال (2022-4), صفحات (105-126)
 66. سیدمرتضی حسینی , مبانی زیست معنویت گرا _ خردگرا در حکمت متعالیه صدرایی, مطالعات معنوی, دوره (6), شماره (24), سال (2018-1), صفحات (91-114)
 67. وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , بازخوانی و تحلیل انتقادی دیدگاه حکیم متأله آیت الله جوادی آملی در مسئلة دلالت معجزات بر صدق نبوت, جستارهای فلسفه دین, دوره (7), شماره (2), سال (2018-11), صفحات (35-54)
 68. سید سجاد ساداتی زاده , سیدمرتضی حسینی , A. Niksirat , The Role of Soul ( Nafs ) in Suhrawardi’s System of Light, The International Journal of Humanities, دوره (24), شماره (2), سال (2018-6), صفحات (79-91)
 69. سیدحامد عنوانی , سیدحسین سیدموسوی , وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , رویکرد سیستمی در تعریف سبک زندگی, معرفت فرهنگی اجتماعی, دوره (33), شماره (1), سال (2018-3), صفحات (81-100)
 70. عظیمه پورافغانی خبیصی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (1396), شماره (21), سال (2018-1), صفحات (3-24)
 71. اعظم مردیهادرچه , سیدمرتضی حسینی , جایگاه هستی شناختی و نفس شناختی خیال در حکمت متعالیه, حکمت معاصر, دوره (8), شماره (3), سال (2018-1), صفحات (127-146)
 72. محبوبه سقاب گندم آبادی , سیدحسین سیدی , محمدجواد عنایتی راد , سیدمرتضی حسینی , بررسی مفهوم غلوّ و غالی گری در نظریات ولایی حافظ رجب برسی, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (49), شماره (1), سال (2016-8), صفحات (73-101)
 73. سیدمرتضی حسینی , اسیه جمالی شوراب , دلالت آیه عالم الغیب بر گستره علم پیامبر اکرم (ص), علوم قرآن و حدیث, دوره (49), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (53-74)
 74. محبوبه وحدتی پور , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , تبیین وحی بر اساس نقش قوای ادراکی نبی با تکیه بر آراء ملاصدرا و سهروردی, پژوهشنامه کلام, دوره (5), شماره (9), سال (2019-2), صفحات (5-20)
 75. محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی , بررسی برداشتهای تفسیری علامه طباطبایی درباره آیات مربوط به لوح محفوظ, مطالعات تفسیری, دوره (7), شماره (26), سال (2016-8), صفحات (75-98)
 76. الهه زارع , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , قاسم کاکائی , غیاث الدین منصور دشتکی میان دو راهی وحدت وجود و وحدت شهود, فلسفه و کلام اسلامی, دوره (50), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (223-207)
 77. امیر راستین طرقی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , نقش ویژگی‌های هستی‌شناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی, حکمت اسرا, دوره (8), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (41-60)
 78. سیدمرتضی حسینی , زهرا اسکندری , بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل, خردنامه صدرا, دوره (6), شماره (1), سال (2018-1), صفحات (63-74)
 79. سیدمرتضی حسینی , مسلم نجفی , سیدمحمد مرتضوی , جهانگیر مسعودی , بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی, اندیشه دینی, دوره (14), شماره (3), سال (2014-10), صفحات (49-72)
 80. وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , بررسی و نقد دلالت عقلی معجزات بر صدق ادعای نبوت, پژوهشنامه کلام, دوره (4), شماره (6), سال (2017-8), صفحات (5-24)
 81. سیدمرتضی حسینی , عباس جوارشکیان , اعظم عظیمی , اندیشه فلسفی سنخیت میان خدا و خلق، نقدها و پاسخها, آیین حکمت, دوره (10), شماره (37), سال (2018-12), صفحات (117-142)
 82. مسلم نجفی , سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگور, الهیات تطبیقی, دوره (8), شماره (17), سال (2017-9), صفحات (1-28)
 83. سیدمرتضی حسینی , سید سجاد ساداتی زاده , عبدالله نیک سیرت , حکمت اشراقی و نقش نفس در نظام نوری سهروردی, زبان و ادبیات فارسی, دوره (8), شماره (29), سال (2017-2), صفحات (151-174)
 84. روح اله زینلی , علیرضا نجف زاده تربتی , سیدمرتضی حسینی , مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (10), شماره (20), سال (2017-8), صفحات (29-46)
 85. زهرا اسکندری , سعید رحیمیان , سیدمرتضی حسینی , واکاوی نظریه مایا در وداها, معرفت ادیان, دوره (8), شماره (2), سال (2017-6), صفحات (117-132)
 86. سیدمرتضی حسینی , ریحانه شایسته , هوش معنوی؛ مولفه‌ها و مبانی آن در حکمت متعالیه, پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (19), شماره (71), سال (2017-6), صفحات (5-25)
 87. مهدی حسن زاده , سیدمرتضی حسینی , نصرالله شاملی , لایه های معنایی شفاعت در قرآن, تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (15), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (67-97)
 88. الهام محمدزاده نقاشان , سیدمحمد مرتضوی , سیدمرتضی حسینی , مصحف حضرت علی(ع)در منابع علم ائمه, پژوهشنامه علوی, دوره (7), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (85-110)
 89. سیدمرتضی حسینی , جهانگیر مسعودی , فاطمه استثنائی , خلاقیت نفس و مبانی انسان شناختی آن در حکمت متعالیه, خردنامه صدرا, دوره (22), شماره (2), سال (2017-2), صفحات (69-86)
 90. محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی , بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباب لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (14), شماره (24), سال (2019-11), صفحات (3-24)
 91. سیدمرتضی حسینی , راضیه نیکی , ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (48), شماره (96), سال (2016-9), صفحات (65-84)
 92. سیدمحمد مظفری , سیدمرتضی حسینی , مهدویت در اندیشه ابن‌عربی, پژوهشنامه کلام, دوره (3), شماره (4), سال (2016-10), صفحات (65-82)
 93. سیدمرتضی حسینی , اخلاق و واقعیت, نامه مفید, دوره (10), شماره (34), سال (2003-3), صفحات (5-24)
 94. محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی , تحلیل نقدهای متاخران بر دیدگاه ملاصدرا درباره ادراک صورتهای خیالی, حکمت صدرایی, سال (2018-9)
 95. رسول حسین پور , سیدمرتضی حسینی , تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه‌داری, نقد و نظر, دوره (21), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (30-57)
 96. سیدمرتضی حسینی , فرزانه رنجبرزاده , نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (22), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (39-64)
 97. وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , رابطه زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا, پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت, دوره (14), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (165-182)
 98. محبوبه وحدتی پور , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , بررسی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در باب عالم مثال, پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (20), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (71-90)
 99. سیدابوالقاسم حسینی زیدی , حسن نقی زاده , سیدمرتضی حسینی , گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل, آموزه های قرآنی, دوره (120), شماره (23), سال (2016-9), صفحات (151-170)
 100. نجمه السادات توکّلی , سیدمرتضی حسینی , ذومراتب بودن مرگ و تاثیر آن در تکامل, آیین حکمت, دوره (10), شماره (36), سال (2018-12), صفحات (35-60)
 101. احمد نصیری محلاتی , سیدمرتضی حسینی , نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزه عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان, حکمت صدرایی, دوره (4), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (155-168)
 102. سیدمرتضی حسینی , کوکب دارابی , پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّ, الهیات تطبیقی, دوره (7), شماره (15), سال (2016-9), صفحات (1-14)
 103. حمیدرضا سعیدی , سیدمحمد مرتضوی , سیدمرتضی حسینی , سید مهدی امامی جمعه , تقدم خداآگاهی بر خودآگاهی در معرفت نفس از منظر علامه طباطبایی, اندیشه نوین دینی, دوره (12), شماره (44), سال (2016-6), صفحات (93-112)
 104. سیدمرتضی حسینی , جهانگیر مسعودی , میثم عزیزیان مصلح , بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن‌سینا و مصباح یزدی), حکمت سینوی, دوره (20), شماره (55), سال (2016-8), صفحات (63-80)
 105. منوچهر خادمی , سیدمرتضی حسینی , سیدحسین سیدموسوی , تبیین نظریه انکشاف در مسئله علم, حکمت معاصر, دوره (5), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (47-74)
 106. مهدیه نزاکتی علی اصغری , سیدمرتضی حسینی , علیرضا کهنسال , پیشینه نظریه حشر صدرالمتالهین در عرفان ابن عربی, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (14), شماره (25), سال (2020-3), صفحات (187-206)
 107. وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات, مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (95), سال (2016-2), صفحات (135-158)
 108. حسین بلخاری قهی , سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی وجوه هستی‌ شناختی و معرفت‌ شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و ملاصدرا, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (9), شماره (17), سال (2016-1), صفحات (47-74)
 109. سیدمرتضی حسینی , معصومه رودی , برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو, فرهنگ رضوی, دوره (3), شماره (11), سال (2015-12), صفحات (39-75)
 110. سیدمرتضی حسینی , زهره سلحشورسفیدسنگی , لوازم وجودشناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی نظریه اتحاد عاقل و معقول, خردنامه صدرا, شماره (81), سال (2015-12), صفحات (21-34)
 111. سیدمرتضی حسینی , سیدمحراب الدین کاظمی , بررسی حقیقت ایمان از نگاه شبستری, پژوهشنامه کلام, دوره (2), شماره (2), سال (2015-6), صفحات (5-20)
 112. سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی , بررسی «قیامت تشکیکی» از نگاه سید حیدر آملی, ذهن, دوره (15), شماره (57), سال (2014-6), صفحات (77-105)
 113. محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی , حسن نقی زاده , بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری- روایی- فلسفی, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (8), شماره (16), سال (2015-9), صفحات (3-26)
 114. معصومه رودی , سیدمرتضی حسینی , مقایسه اهداف مبارزاتی امام رضا و انبیاء الهی, فرهنگ رضوی, دوره (3), شماره (9), سال (2015-6), صفحات (153-195)
 115. سیدمرتضی حسینی , راضیه نیکی , طهارت ذاتی، عصمت تکوینی و بساطت وجودی حقیقت محمدیه(ص), پژوهشنامه ادیان, دوره (8), شماره (15), سال (2014-9), صفحات (1-31)
 116. مهدیه نزاکتی علی اصغری , سیدمرتضی حسینی , حقیقت ابصار از منظر سهروردی و ملاصدرا, حکمت صدرایی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (135-142)
 117. فردین جمشیدی مهر , سیدمرتضی حسینی , روش شناسی استنباط آرای فلسفی ملاصدرا, فلسفه و کلام اسلامی, دوره (48), شماره (1), سال (2015-7), صفحات (51-68)
 118. روح اله زینلی , سیدمرتضی حسینی , فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین, اندیشه نوین دینی, دوره (11), شماره (40), سال (2015-6), صفحات (61-78)
 119. سیدمرتضی حسینی , جهانگیر مسعودی , کوکب دارابی , رابطه اختیار با شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین, آیین حکمت, دوره (10), شماره (38), سال (2019-2), صفحات (57-80)
 120. علیرضا نجف زاده تربتی , سیدمرتضی حسینی , روح اله زینلی , مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (10), شماره (20), سال (2015-9), صفحات (29-46)
 121. سیدمرتضی حسینی , عظیمه پورافغانی خبیصی , نسبت کمال عقلانی (اتحاد با عقل فعال) با کمالات اخلاقی از نظر ملاصدرا, حکمت معاصر, دوره (6), شماره (2), سال (2015-8), صفحات (43-57)
 122. محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی , حسن نقی زاده , بررسی و بازخوانی نظریه لوح محو و اثبات, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (50), شماره (100), سال (2018-9), صفحات (129-158)
 123. سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنائی , جایگاه هستی شناختی فیض منبسط در حکمت متعالیه, حکمت صدرایی, دوره (3), شماره (1), سال (2015-3), صفحات (69-83)
 124. سیدمرتضی حسینی , اعظم سادات پیش بین , صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی), جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (46), شماره (93), سال (2014-12), صفحات (37-55)
 125. وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی دلالت معجزه بر صدق ادعای نبوت از دیدگاه ابن رشد و علامه طباطبائی, معرفت کلامی, دوره (5), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (29-48)
 126. منوچهر خادمی , سیدمرتضی حسینی , تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه, اندیشه دینی, دوره (14), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (51-74)
 127. سیدمرتضی حسینی , راضیه نیکی , نسبت پیامبر خاتم(ص) با قرآن کریم از منظر امام خمینی(ره), مطالعات عرفانی, شماره (17), سال (2013-8), صفحات (67-94)
 128. مهدی صدفی , سیدمرتضی حسینی , چگونگی اعیان ثابته در فنای ذاتی (بررسی مناظره علامه طباطبایی و علامه طهرانی), حکمت اسرا, دوره (5), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (125-150)
 129. سیدمرتضی حسینی , مسلم نجفی , سیدمحمد مرتضوی , جهانگیر مسعودی , بررسی رابطه ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی, اندیشه دینی, دوره (14), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (49-72)
 130. مصطفی مومنی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , مسأله اتحاد عاقل و معقول در چنبره تعالیِ تفکرِ سینوی, پژوهش های هستی شناختی, دوره (3), شماره (5), سال (2014-8), صفحات (77-93)
 131. سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی , تحقیق پذیری داده های فراروانی با رویکرد تجربی و فلسفی, ذهن, دوره (13), شماره (49), سال (2012-6), صفحات (73-102)
 132. سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنائی , وحدت شخصی وجود و بازتاب آن در معرفت احد از دیدگاه افلوطین, جستارهای فلسفی, دوره (9), شماره (23), سال (2013-7), صفحات (5-26)
 133. سیدمرتضی حسینی , امیر راستین طرقی , بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی با تکیه بر آثار, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (3), شماره (14), سال (2014-8), صفحات (3-21)
 134. سیدمرتضی حسینی , زهره سلحشورسفیدسنگی , علم حضوری از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا, حکمت صدرایی, دوره (2), شماره (2), سال (2014-8), صفحات (23-33)
 135. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , نقد و بررسی معیارها و مبانی فهم زبان دین از دیدگاه ملاصدرا, فلسفه دین, دوره (11), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (115-142)
 136. سیدمرتضی حسینی , ریحانه شایسته , بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی, الهیات تطبیقی, دوره (4), شماره (10), سال (2014-1), صفحات (15-28)
 137. سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی , بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفان, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (91), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (57-76)
 138. فهیمه شریعتی , سیدمرتضی حسینی , ذهن و تأثیرات بی واسطه آن از نظر ملاصدرا, حکمت صدرایی, دوره (2), شماره (3), سال (2014-3), صفحات (71-84)
 139. سیدمرتضی حسینی , علی زنگوئی , علی اشرف امامی , عباس جوارشکیان , نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (3), شماره (12), سال (2013-7), صفحات (27-46)
 140. محبوبه وحدتی پور , سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی برهان امکان و وجوب ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارت, قبسات, دوره (18), شماره (69), سال (2013-11), صفحات (159-190)
 141. سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنائی , نقد و بررسی الهیات سلبی قاضی سعید قمی, قبسات, دوره (18), شماره (69), سال (2013-11), صفحات (191-224)
 142. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , بررسی رویکردهای اعتدالی در حوزه عقلانیت باورهای دینی از منظر اندیشمندان مسلمان, پژوهش های اعتقادی کلامی, دوره (3), شماره (11), سال (2013-10), صفحات (51-76)
 143. سیدمرتضی حسینی , تکتم مشهدی , بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا, فلسفه دین, دوره (10), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (35-57)
 144. فاطمه فرضعلی , سیدمرتضی حسینی , تبیین ذکر احاطی و انبساطی انسان کامل, آینه معرفت, دوره (12), شماره (35), سال (2013-9), صفحات (149-171)
 145. سیدمرتضی حسینی , بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (45), شماره (90), سال (2013-7), صفحات (53-76)
 146. سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی , بررسی تطبیقی فقر در حکمت متعالیه و عرفان, اندیشه دینی, دوره (12), شماره (4), سال (2013-2), صفحات (81-106)
 147. سیدمرتضی حسینی , چیستی نفس و رابطه آن با بدن, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (12), شماره (2), سال (2011-1), صفحات (3-38)
 148. سیدمرتضی حسینی , تکتم مشهدی , سنخیت از دیدگاه غزالی و ابن سینا, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (44), شماره (89), سال (2013-2), صفحات (75-98)
 149. رضا نیرومند , سیدمرتضی حسینی , سعید نظری توکلی , رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله شرور انسانی, اندیشه دینی, دوره (13), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (101-126)
 150. سیدمرتضی حسینی , فهیمه شریعتی , بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه, علوم قرآن و حدیث, دوره (43), شماره (86), سال (2011-9), صفحات (45-62)
 151. سیدمرتضی حسینی , محبوبه وحدتی پور , بررسی دلایل قاعده الواحد از دیدگاه ابن سینا، محقق طوسی و فخررازی, خردنامه صدرا, دوره (17), شماره (4), سال (2012-9), صفحات (33-48)
 152. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , رابطه زبان دین و صدق, اندیشه دینی, دوره (13), شماره (47), سال (2012-10), صفحات (29-52)
 153. سیدمرتضی حسینی , مهدی صدفی , زبان به مثابه میانجی تجربه پدیدارشناختی- هرمنوتیکی حس در تقسیم مشاهدات ابن‌عربی, پژوهشنامه عرفان, دوره (3), شماره (6), سال (2012-9), صفحات (46-70)
 154. سیدمرتضی حسینی , علی زنگوئی , مقایسه مهم‌ترین دستاوردهای هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی, تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (9), شماره (17), سال (2012-9), صفحات (79-107)
 155. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , تحلیل معناداری زبان دین از دیدگاه فراپوزیتویستی, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (1), شماره (88), سال (2012-7), صفحات (65-88)
 156. سیدمرتضی حسینی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه فرضعلی , بررسی تطبیقی قابلیت های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب شناختی, اندیشه نوین دینی, دوره (9), شماره (32), سال (2012-8), صفحات (129-148)
 157. سیدمرتضی حسینی , نجمه السادات توکّلی , تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا, فلسفه دین, دوره (8), شماره (11), سال (2012-1), صفحات (5-30)
 158. سیدمرتضی حسینی , روح اله زینلی , رستگاری کثرت گرا و رابطه آن با حقانیت از دیدگاه صدرالمتالهین, فلسفه دین, دوره (9), شماره (1), سال (2012-7), صفحات (93-116)
 159. فاطمه فرضعلی , سیدمرتضی حسینی , روی‌کرد پدیدار شناسانه سید حیدر آملی و رودلف اتو به امر قدسی, اندیشه دینی, دوره (15), شماره (41), سال (2012-2), صفحات (49-80)
 160. سیدمرتضی حسینی , امیرعلی ترقی اوغاز , رابطه بین حمل اولی ذاتی و شایع صناعی ملاصدرا و قضایای تحلیلی و ترکیبی کانت, آینه معرفت, دوره (8), شماره (25), سال (2011-3), صفحات (28-52)
 161. سیدمرتضی حسینی , تکتم مشهدی , تاویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی, الهیات تطبیقی, دوره (2), شماره (6), سال (2012-2), صفحات (1-18)
 162. الهام محمدزاده نقاشان , سیدمرتضی حسینی , رابطه عصمت پیامبر اکرم با آیات عتاب از دیدگاه علامه سید حیدر آملی, تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (8), شماره (15), سال (2011-12), صفحات (169-197)
 163. سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی , الهیات سلبی از نظر افلوطین و سید عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمن, آینه معرفت, دوره (8), شماره (22), سال (2010-6), صفحات (31-48)
 164. سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنایی , بررسی دلایل معرفت شناسی و زبان شناسی الهیات سلبی, پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت, دوره (20), شماره (2), سال (2012-12), صفحات (5-29)
 165. سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنایی , اصل سنخیت از دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر الدین طوسی, پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت, دوره (9), شماره (17), سال (2011-7), صفحات (71-94)
 166. سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنایی , بررسی دلایل وجودشناختی الهیات سلبی, اندیشه دینی, دوره (43), شماره (2), سال (2012-10), صفحات (27-54)
 167. سیدمرتضی حسینی , رسول حسین پور , شهود در فلسفه، استدلال در عرفان, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (86), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (91-118)
 168. سیدمرتضی حسینی , محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , وحدت وجود از نگاه ملاصدرا, خردنامه صدرا, دوره (1), شماره (76), سال (2014-8), صفحات (101-116)
 169. سیدمرتضی حسینی , برهان جهان شناختی کلامی در مغرب زمین, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (42), شماره (83), سال (2011-3), صفحات (55-90)
 170. سیدمرتضی حسینی , فهیمه شریعتی , ذهن از منظر ابن سینا, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (40), شماره (2), سال (2010-8), صفحات (105-124)
 171. سیدمرتضی حسینی , رسول حسین پور , نظریه تباین بالذات وجودها, خردنامه صدرا, دوره (16), شماره (63), سال (2011-6), صفحات (25-38)
 172. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , رابطه اول، آخر، ظاهر، باطن با انسان کامل, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (2), شماره (83), سال (2009-12), صفحات (9-28)
 173. سیدمرتضی حسینی , بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علیت, آموزه های فلسفی- کلامی, دوره (8), شماره (33), سال (2009-12), صفحات (33-62)
 174. سیدمرتضی حسینی , برهان حدوث در مغرب زمین, مطالعات اسلامی, دوره (41), شماره (82), سال (2009-9), صفحات (47-80)
 175. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , وحدت جهان, اندیشه دینی, دوره (8), شماره (31), سال (2009-9), صفحات (3-30)
 176. سیدمرتضی حسینی , دو تقریر از برهان امکان و وجوب در مغرب زمین, مطالعات اسلامی, دوره (81), شماره (2), سال (2008-12), صفحات (11-36)
 177. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , اینهمانی شخصی, اندیشه دینی, دوره (29), شماره (4), سال (2009-3), صفحات (21-40)
 178. سیدمرتضی حسینی , تجلی و تشأن در فلسفه ملاصدرا, کلام اسلامی, دوره (18), شماره (69), سال (2009-5)
 179. سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی ختم ولایت از دیدگاه ابن عربی و سید حیدر آملی, مطالعات اسلامی, سال (2003-3)
 180. سیدمرتضی حسینی , مقایسه تطبیقی حکمت اشراق و حکمت زرتشتیان, خردنامه صدرا, سال (2007-7), صفحات (53-59)
 181. سیدمرتضی حسینی , کثرتگرایی دینی در بوته نقد, مطالعات اسلامی, سال (2001-1)
 182. سیدمرتضی حسینی , معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی, مطالعات اسلامی, سال (2001-1)
 183. سیدمرتضی حسینی , تحلیل فلسفی و فلسفه تحلیلی, مطالعات اسلامی, شماره (12), سال (2004-7), صفحات (9-56)
 184. سیدمرتضی حسینی , اخلاق و نسبیت, الهیات و حقوق, دوره (5), شماره (18), سال (2006-3), صفحات (125-151)
 185. سیدمرتضی حسینی , نقد گمانه های دکتر نصر حامد ابوزید, مطالعات اسلامی, سال (2002-2)
 186. مریم پهلوان مازندرا نی , سیدمرتضی حسینی , تأملی در آرای هایدگر و گادامر, اندیشه دینی, سال (2007-7)
 187. سیدمرتضی حسینی , برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا, پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت, سال (2007-6)
 188. سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر کانت و سهروردی, مطالعات اسلامی, دوره (53), شماره (2), سال (2002-2), صفحات (185-212)
 189. سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی ختم ولایت, مطالعات اسلامی, دوره (59), شماره (2), سال (2003-3), صفحات (7-42)

مقالات ارایه شده در کنفرانس