بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: کنفرانس مهندسی برق ایران


موارد یافت شده: 284

1 - استفاده از تئوری معکوس زمان الکترومغناطیسی به منظور فاصله‌یابی خطا در خطوط جبران شده با ادوات FACTS موازی (چکیده)
2 - هماهنگی بهینه و مقاوم رلههای اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیت ناشی از خروج و ورود ژنراتور، ترانسفورماتور و خطوط شبکه (چکیده)
3 - طراحی کنترلر عصبی عاطفی تطبیقی مستقیم برای دسته ای از سیستمهای غیرخطی نامعین (چکیده)
4 - Measurement Time Reduction in Compliance Assessment of Electromagnetic Field Levels (چکیده)
5 - A Modified McEliece Public-Key Cryptosystem Based On Irregular Codes OfQC-LDPC And QC-MDPC (چکیده)
6 - بررسی عدم دقت تعیین ضریب دی‌الکتریک محیط پس‌زمینه در بازسازی تصویر در یک سیستم تصویربرداری مایکروویو (چکیده)
7 - مدار بیشینه یاب با دقت بالا و توان مصرفی پایین (چکیده)
8 - تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک (چکیده)
9 - طراحی و ساخت مدار تحریک الکتریکی کاشتنی به منظور بهبود ترمیم عصب سیاتیک موش صحرایی در مدل قطع عصب (چکیده)
10 - Optimization of Laser Power for Laser-Induced Hyperthermia in the Presence of Nanoparticles using MATLAB and COMSOL Multiphysics (چکیده)
11 - تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر موقعیت محدودکننده جریان خطا به منظور کنترل سطح اتصال کوتاه در سیستم های قدرت حلقوی (چکیده)
12 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با استفاده از سیستم های تطبیقی استنتاج عصبی فازی -ANFIS- (چکیده)
13 - ارایه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه ابشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت .... (چکیده)
14 - ارائه الگوریتم بهبودیافته اجتماع ذرات برای مسئله تجدید ارایش شبکه توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
15 - اراِئه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه آبشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت با نفوذ بالای بادی (چکیده)
16 - State Space Predictive Control System Design to Improve Power Quality Issues in Distributed Power System using DVR (چکیده)
17 - Coordinated Control of STATCOM and ULTC to Reduce Capacity of STATCOM (چکیده)
18 - Analytical Approaches for Determining Optimal Tilt Angle and Orientation of PV Modules Considering Regional Climate Conditions (چکیده)
19 - Skin Artifact Removal Algorithms for Radar-based Microwave Breast Cancer Detection (چکیده)
20 - Positioning of a 2-D PEC Buried Object in an Unknown Host Medium Using Kirchhoff-Based Shape Reconstruction Algorithm (چکیده)
21 - Improved Design of Quasi-Uniform Waveguide Leaky Wave Antennas (چکیده)
22 - Hybrid DS-CP Technique For Pattern Synthesis Of Thinned Linear Array Antennas (چکیده)
23 - بهبود سیستم CAD برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با پایگاه دادهی نامتعادل (چکیده)
24 - یک پروتکل مسیریابی چندپرشه با زمانبندی پویا برای بهرهوری انرژی در شبکههای بیسیم بدنی (چکیده)
25 - موازی‌سازی الگوهای طراحی GoF به‌منظور استفاده در سیستم‌های توزیع‌شده (چکیده)
26 - Distribution Locational Marginal Price Analysis Considering Technical Constraints (چکیده)
27 - Reconstruction of Surface Curvature from the Triangular Flat Meshes for the Calculation Radar Cross Section of Electrically Large Objects (چکیده)
28 - تعیین نرخ نمونه برداری مورد نیاز درونیابی اسپلاین پایه درجه سوم در محاسبه الگوی سطح مقطع راداری اجسام بزرگ (چکیده)
29 - Optimum Design for A Hybrid System with Respect to Cost and Reliability Based on Stochastic Methods (چکیده)
30 - تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار روزنه مصنوعی تک پایه ایستان (چکیده)
31 - Investigation of A I GaNIGaN HEMTs with step aluminum mole fraction and doping level in the barrier layer (چکیده)
32 - Design and Simulation of An Unequally Spaced Resonant Slotted-Waveguide Antenna Array Using Open-ended SIW Resonator (چکیده)
33 - مدلسازی و تحلیل امنیت استاتیکی ولتاژ درشبکه قدرت با در نظر گرفتن ضریب همبستگی میان مزارع بادی با نفوذ گسترده (چکیده)
34 - Providing FAQ lists based on ontology (چکیده)
35 - Smart Transmission Grid Roadmap in Khorasan Regional Electricity Company (چکیده)
36 - تعریف شاخص ریسک بهره‌برداری به منظور اولویت‌بندی طرح‌های توسعه شبکه فوق توزیع (چکیده)
37 - بازنگری طرح دیماند منعطف صنایع با توجه به جابه‌جایی ساعات پیک (پیک روزانه) (چکیده)
38 - برنامه‌ریزی احتمالی توسعه تولید و شبکه انتقال تحت نفوذ گسترده منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر (چکیده)
39 - Analytical Calculation of the Resonant Frequencies for a Corner Cut Square SIW Cavity (چکیده)
40 - Periodic Leaky-Wave Antenna with Transverse Slots Based on Substrate Integrated Waveguide (چکیده)
41 - An 80%-Efficiency Switched-Capacitor Step-Down DC-DC Converter with Switch-Width and Digital Capacitance Modulation (چکیده)
42 - A Switching Buck Converter with Dual Loop Controller and Segmented Output Stage with Improved Start-up and Transient Response (چکیده)
43 - RLS based adaptive IVT2 fuzzy controller for uncertain model of inverted pendulum (چکیده)
44 - Leaky wave antenna based on Quasi-TEM mode of substrate integrated waveguide (چکیده)
45 - طراحی بهینهی مدارهای اتاماتای سلولی کوانتومی بر مبنای تعداد سلولهای کوانتومی بهکمک الگوریتمهای ژنتیک (چکیده)
46 - تعیین بهینه مسیر حرکت سینک متحرک در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از شبکه هاپفیلد (چکیده)
47 - بهره گیری نیروگاه های بادی از قراردادهای مالی به منظور افزایش سود و کاهش ریسک (چکیده)
48 - Optimal distribution of Electric Vehicle Types for Minimizing Total CO2 Emissions (چکیده)
49 - موجبر پلاسمونی هیبریدی با سطح موثر مد بهبود یافته (چکیده)
50 - Analytical modeling of potential distribution in trigate SOI MOSFETs (چکیده)
51 - Analysis of Radio Frequency and Stability Performance on Double-Gate Extended Source Tunneling Field-Effect Transistors (چکیده)
52 - Analysis of radio frequency and stability performance on double-gate extended source tunneling field-effect transistors (چکیده)
53 - یک المان تاخیر خطی با رنج ولتاژ ورودی تمام مقیاس (چکیده)
54 - دیسپچ تقاضا ابزا ری برای مدیریت عدم قطعیت ناشی از واحدهای برق بادی (چکیده)
55 - بهره بردا ری یکپارچه شبکه گاز و برق با در نظر گرفتن سوخت جایگزین (چکیده)
56 - پخش بار شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم شب تابها (چکیده)
57 - افزابش کارایی الگوریتم برش بزیر در تعیین ناحیه روشن شده رویه های نربز برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام هادی بزرگ (چکیده)
58 - Leaky Wave Antenna Based on Quasi-TEM Mode of Substrate Integrated Waveguide (چکیده)
59 - Development of a Dual Band Circularly Polarized Mircostrip Patch and Semi-Hexagonal SIW Cavity Hybrid Antenna (چکیده)
60 - انتشار برچسب برمبنای اطلاعات محلی و تعیین وفقی تعداد و میزان شباهت همسایه ها (چکیده)
61 - طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل (چکیده)
62 - تخمین پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی با استفاده از روش های حوزه ی مکان و فرکانس (چکیده)
63 - بهبود دقت نتایج روش FDTD برای تحلیل و طراحی یک کوپلر موجبری (چکیده)
64 - کنترل موشک کروز STT به روش دینامیک معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی به همراه کنترل لایه مرزی-مجازی PCH به کمک بهینه سازی SA (چکیده)
65 - Time to failure analysis of single mode long-wavelength InGaAsP vertical-cavity surface emitting lasers (چکیده)
66 - کنترل عصبی-فازی سلسله مراتبی مد لغزشی تطبیقی با پارتیشن بندی باینری فضا برای کنترل سیستم یک ورودی-یک خروجی غیر خطی آشوب و نامعین (چکیده)
67 - الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه فازی تطبیقی (چکیده)
68 - Reduced-Sized Voltage-Mode Driver for High-Speed I/O Utilizing Dynamic Current-Driven Bulk Biasing (چکیده)
69 - شبیه سازی الگوی رگزایی در تومور با روش کارآمد تفاضل محدود/ADI (چکیده)
70 - استفاده از روش‌های کانتور فعال برای تشخیص خودکار لایه‌های شبکیه در تصاویر OCT (چکیده)
71 - Designing Interval Type-2 Fuzzy Controllers by Sarsa Learning (چکیده)
72 - Metalic Nanostructures for Enhancement of Absorption in Thin-film Solar Cells (چکیده)
73 - تحلیل رفتار غیر خطی مبدلهای دیجیتال به آنالوگ خازنی مبناء دو مورد استفاده در مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی (چکیده)
74 - Successive Approximation ADC with Redundancy Using Split Capacitive-Array DAC (چکیده)
75 - برنامه ریزی توسعه ی نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم قدرت (چکیده)
76 - A Novel Adaptive Agent-Based Algorithm to Find Mixed Nash Equilibrium in Static Games (چکیده)
77 - Designing Optimal Bidding Curve in Electricity Pay-as-Bid Markets (چکیده)
78 - طراحی و شبیه سازی یک کوپلر با خطوط تزویج شده با سمتگرایی بالا به کمک خط انتقال ضریب گذردهی منفی (چکیده)
79 - Dual-band/Dual-mode ε Negative Resonance Antenna (چکیده)
80 - A Multiband Planar Monopole Antenna with Five Branches for Wireless Communication Devices (چکیده)
81 - طراحی، بهینه سازی و ساخت یک هایبرید 90 درجه پهن باند چندقسمتی در بازه فرکانسی 1-4 GHz (چکیده)
82 - Design of a Novel Dual Mode Filter Based on HMSIW Structure Using Mode Shifting Technique (چکیده)
83 - مقسم توان کوچک و پهن باند با 4 پورت خروجی با استفاده از موجبر مجتمع با زیرلایه (چکیده)
84 - Immersion and Invariance Based Fault Tolerant Adaptive Spacecraft Attitude Control (چکیده)
85 - خوشه بندی داده با استفاده از ترکیب K-harmonic means و PSO (چکیده)
86 - اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی (چکیده)
87 - Analysis and optimization of Tunnel FET with Band gap Engineering (چکیده)
88 - Design of tunneling field-effect transistor (TFET) with AlGaAs/InGaAs hetero-junction (چکیده)
89 - Threshold characteristics analysis of InP-based PhC VCSEL with buried tunnel junction (چکیده)
90 - افزودن قابلیت LVRT به توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم (چکیده)
91 - ناحیه بندی بهینه سیستم های قدرت توسط الگوریتم رقابت استعماری با رویکرد توامان افزایش قابلیت اطمینان وکاهش هزینه (چکیده)
92 - بهبود توانایی گذر از خطای مزارع بادی فراساحلیِ مبتنی بر خطوط انتقالHVDC (چکیده)
93 - Compensating of voltage flicker and disturbance using Dynamic Voltage Restorer based on matrix converter (چکیده)
94 - بررسی تداخل مبدلهای خط انتقال VSC-HVDC با مدهای پیچشی مجموعه توربین ژنراتور بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور القایی (چکیده)
95 - ارایه روشی نوین جهت کنترل توام فاز و اندازه ولتاژ توسط تپ چنجرهای استاتیکی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)
96 - تعیین ترتیب بهینه راه اندازی واحدها در پروسه بازیابی سیستم قدرت با در نظر گرفتن بارگذاریهای اجباری و اختیاری (چکیده)
97 - The Effect of Time-Based Demand Response Program on LDC and Reliability of Power System (چکیده)
98 - طراحی و ساخت کنتور الکترونیکی تکفاز مطابق با الزامات توانیر 2 (چکیده)
99 - بررسی اثر عبور جریان خازنی از لایه های حفاظ و زره در گرمایش موضعی عایق و خرابی کابل (چکیده)
100 - تشخیص سائیدگی کنتاکت قوس کلید قدرت به کمک ارزیابی جریان قوس به (چکیده)
101 - تکنیک دیجیتال اصلاح ضریب توان یکسوکننده دیودی با مقایسه شکل موج های ولتاژ و جریان (چکیده)
102 - مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده با در نظر گرفتن هزینه تغییر در سیستم حفاظت (چکیده)
103 - مکان یابی خطا با داده های یک پایانه در خط انتقال جبران شده با STATCOM (چکیده)
104 - تشخیص جریاى هجومی از جریاى خطای داخلی در ترانسفورماتوهای قدرت با استفاده از الگوریتم ویولت -PCA و SVM (چکیده)
105 - ارائه روشی جدید جهت محاسبه فلیکر ولتا‍ژ به منظور بهبود کیفیت توان (چکیده)
106 - ADSS: شبیه ساز سیستم پایگاه داده پویا برای مقایسه تطبیقی روشهای زمانبندی قواعد (چکیده)
107 - EX-SJFPRO-V.2.8: روش جدید زمانبندی قواعد بر مبنای تخمین احتمال اجرای قواعد در پایگاه داده پویا (چکیده)
108 - Point Cloud Registration Using MSSIR: Maximally Stable Shape Index Regions (چکیده)
109 - A New Rail-to-Rail Ultra Low Voltage High Speed Comparator (چکیده)
110 - A Low-Noise Low-Power MOSFET only Electrocardiogram Amplifier (چکیده)
111 - A New Power Efficient Wireless Non-Uniform Adaptive-Sampling ECG Recording System (چکیده)
112 - A Low-Power Area-Efficient Dynamic Circuit Using Conditionally Charging Pattern with Embedded Latching Capability (چکیده)
113 - A New Design Technique for Low Power Subthreshold Logic Circuits with Enhanced Robustness Against Process Variations (چکیده)
114 - Excitation of Surface Plasmons in Metallic Thin Films Using Nanoparticle Arrays (چکیده)
115 - Design of a Microwave Dual-band Filter Using Frequency Selective Surfaces (چکیده)
116 - تحلیل مودی ساختارهای متناوب چندلایه یک بعدی با استفاده از نظریه خطوط انتقال (چکیده)
117 - ارائه‏ یک الگوریتم جدید برپایه‏ شکل توسعه‏ یافته‏ ی فیلتر LoG برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها و سرامیکها (چکیده)
118 - ارائه ی شاخصی کمی برای ارزیابی مستمر ریسک بهره برداری سیستم قدرت (چکیده)
119 - انتخاب بهینه استفاده از هادی‌های پرظرفیت در شبکه خراسان (چکیده)
120 - Implementations of Smart Transmission Grid in Iran (Case Study: Khorasan Regional Electricity Company (چکیده)
121 - ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری تجاری در توسعه ی شبکه ی انتقال از دیدگاه یک شرکت تولید به عنوان سرمایه گذار (چکیده)
122 - بررسی اثر سهمیه آلودگی و گواهی سبز بر کاهش آلودگی و حمایت از پروژه های انرژی تجدید پذیر (چکیده)
123 - How Wind Power Plants Can Affect Electricity Markets by gaming on their generation power? (چکیده)
124 - Power Reduction Techniques in a 6 bit 1 GSPS Flash ADC (چکیده)
125 - New Charge Balancing Method Based on Imbalanced Biphasic Current Pulses for Functional Electrical Stimulation (چکیده)
126 - A Power-Efficient CMOS Active Pixel Sensor Imager with Column-Level Difference ADC in 0.18-um (چکیده)
127 - Bandwidth Enhancement of Substrate Integrated Waveguide Quadrature Hybrid (چکیده)
128 - طراحی فیلتر دو مودی با موجبر مجتمع شده در زیرلایه (SIW) با برش مربعی (چکیده)
129 - طراحی و شبیه سازی یک کوپلر با خطوط تزویج شده با سمت گرایی بالا به کمک خط انتقال ضریب گذردهی منفی (چکیده)
130 - کاربرد کنترل کننده بینا در تنظیم خودکار تصویر هندسی تلویزیون با بهره گیری از یک دوربین کالیبره نشده (چکیده)
131 - تخمین میانگین عمر مفید یک نوع کامپیوتر صنعتی به روش مونت کارلو و ارائه راهکار جهت افزایش آن (چکیده)
132 - بررسی حساسیت مرز فعال خودنسبی به پارامترهایش و عملکرد آن در ناحیه‌بندی تصاویر MRI قلبی (چکیده)
133 - On Analytical Study of the Self-Affine Mapping System in the Image Processing Domain (چکیده)
134 - A New Block-Wise Algorithm for License Plate Location (چکیده)
135 - یک الگوریتم ژنتیکی-عصبی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره‏ گرد (چکیده)
136 - یک الگوریتم تکراری جدید برای طراحی فیلترهای FIR فاز- خطی بر پایه روش LS (چکیده)
137 - یک روش ترکیبی جدید برای نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر با استفاده از روش همبسته‌نگار موجک، بازخورد ارتباط و ماشین بردارهای پشتیبان (چکیده)
138 - الگوریتمی برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها با استفاده از عملگرهای ریخت‏ شناسی و الگوریتم‏های ژنتیکی (چکیده)
139 - ارائه یک الگوریتم جدید برای آشکارسازی عیوب بافتی کاشی‏ ها (چکیده)
140 - یک شبکه عصبی فازی ژنتیکی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره‏ گرد (چکیده)
141 - الگوریتمی جدید بر اساس الگوریتمهای ژنتیکی برای آشکارسازی رنگ و کاربرد آن در یک ربات متحرک (چکیده)
142 - ارایه یک شبکه عصبی ترکیبی برای حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) (چکیده)
143 - Enhancing Power Supply Rejection of Low-Voltage Low-Dropout Voltage Regulators Using Bulk Driven PMOS (چکیده)
144 - طراحی یک دمدولاتوی دامنه با مصرف توان کم و سرعت بالا برای استفاده در سیستم های تله متری پزشکی (چکیده)
145 - ارائه‌ی معماری و دستورالعمل‌های سفارشی جدید برای سفارشی‌سازی معماری پردازنده‌ی جاوا با هدف بهبود کارایی این نوع پردازنده (چکیده)
146 - یک مرز فعال جدید برای ناحیه‌بندی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی (چکیده)
147 - کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه (چکیده)
148 - تحلیل مشخصات عملکردی کنترل کننده شارش توان گردان(RPFC) (مطالعه موردی: خط 400 کیلو ولت خراسان به سمنان) (چکیده)
149 - ارایه شاخصی برای پیش بینی عملکرد و جایابی PSS در شرایط نزدیک به تشدید قوی (چکیده)
150 - طراحی عناصر نوری پراشی دو سطحی با استفاده از الگوریتم رقابت استعمارگرایانه (چکیده)
151 - طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از ترکیب الگوریتمهای گرشبرگ-ساکستون و بهینه سازی گروه ذرات (چکیده)
152 - طراحی کنترلگر تطبیقی رگولاتوری مقاوم نسبت به اغتشاش جهت کنترل رول موشک (چکیده)
153 - یک BJT جانبی لایه نازک با بهره بالا بر روی زیرپایه SOI (چکیده)
154 - Reducing Short Channel Effects in Dual Gate SOI-MOSFETs with a Drain Dependent Gate Bias (چکیده)
155 - مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (چکیده)
156 - ساخت و تعیین ویژگیهای پرتوشکافهای قطبشی چندلایه (چکیده)
157 - طراحی پرتوشکافهای قطبشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
158 - اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا (چکیده)
159 - Chaos Synchronization of Fractional-Order Lorenz System wi Unscented Kalman Filter (چکیده)
160 - A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method (چکیده)
161 - تعیین میزان ذخیره چرخان مورد نیاز برای سیستم های قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ (چکیده)
162 - پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و تولید سه گانه انرژی (چکیده)
163 - تاثیر ایجاد شرایط مبادله توان بین هاب‌های انرژی در سمت بار روی بهره‌برداری یکپارچه سیستمهای انرژی چند حاملی (چکیده)
164 - ارائه روشی جدید برای مقایسه شبکه های کنترل در سیستمهای قدرت (چکیده)
165 - Skeleton Network Reconfiguration for System Restoration in Restructured Power Industry (چکیده)
166 - شیوه نوین برای حل مسئله تعمیرات و نگهداری با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی (چکیده)
167 - A Novel DS-CDMA Direction of Arrival Estimator for Frequency- Selective Fading Channel with Correlated Multipath by using Beam Forming Filter (چکیده)
168 - A novel Vector Perturbation Based On Joint Transceiver Algorithm In Cooperative Mu-MIMO (چکیده)
169 - Dual-band/Dual-mode Epsilon Negative Resonance Antenna (چکیده)
170 - A Multiband Planar Monopole Antenna with Five Branches for Wireless Communication Devices (چکیده)
171 - نور کند بدون پاشندگی و پهن باند در موجبر بلور فوتونی (چکیده)
172 - روشی جدید برای اختفای خطای زمانی برای دنباله های ویدئو با استفاده از شبکه عصبی GRNN (چکیده)
173 - بررسی تأثیر سیاست پراکنده سازی بر رقابت پذیری بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI (چکیده)
174 - ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاهها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت پیشنهادی و بار (چکیده)
175 - شبیه سازی تبانی در بازار برق با کمک الگوریتم PSO (چکیده)
176 - برنامه ریزی توسعه دینامیکی یکپارچه سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
177 - تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی (چکیده)
178 - A Risk-Based Bidding Strategy in an Electricity Multimarket (چکیده)
179 - Sequential optimistic ad-hoc methods for nonstationary multi_armed bandit problem (چکیده)
180 - مدیریت مصرف و برنامه ریزی بهینه یک مصرف کننده صنعتی با توجه به تعرفه های متفاوت روزانه (چکیده)
181 - A Novel Algorithm for Coalition formation in multiagent systems using cooperative game theory (چکیده)
182 - تخمین و آنالیز تابع چگالی احتمال قیمت برق (چکیده)
183 - الگوریتم خوشه بندی براساس انرژی و فاصله برای شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
184 - شناسایی متن و تشخیص کاراکترها درتصاویر رنگی با استفاده از کنترل کننده های فازی (چکیده)
185 - بهبود الگوریتم FCM با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
186 - ساختاری جدید برای نوسانسازهای متعامد LC با نویز فاز و توان مصرفی پایین در فناوری CMOS (چکیده)
187 - ارائه مدلی انعطاف‌پذیر برای مطالعات نیروگاه بادی در سیستم‌های قدرت (چکیده)
188 - تاثیر استفاده از کابل بر اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه و نفوذ آن به ترانسفورماتورهای توزیع (چکیده)
189 - خوشه بندی داده با استفاده از ترکیب K-harmonic means و PSO (چکیده)
190 - اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی (چکیده)
191 - خلاصه سازی متن بر اساس گزینش با استفاده از رویکرد انسان شناختی (چکیده)
192 - ارائه‌ی چارچوب تشخیص خودکار سطح امنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر وب (چکیده)
193 - پرتوسازی همکارانه و تخصیص توان در شبکه رادیو شناختمند MIMO فروسو (چکیده)
194 - پرتوسازی فروسو درسیستمهای رادیو شناختمند MIMO مبنی بر بیشینه نسبت نرخ بیت صحیح به توان ارسالی (چکیده)
195 - ارائه روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن بهره برداری بهینه و ایمن (چکیده)
196 - طراحی، بهینه سازی و ساخت یک هایبرید 90 درجه پهن باند چندقسمتی در بازه فرکانسی 1GHz-4GHz (چکیده)
197 - بهینه سازی منعکس کننده های گوشه ای سه وجهی به منظور کاهش تغییرات سطح مقطع راداری آن برحسب زاویه (چکیده)
198 - طراحی آنتن فراپهن باند با قابلیت حذف موثر باندهای تداخلی با استفاده از مشددهای تزویج شده به خط تغذیه (چکیده)
199 - Gain Enhancement of Small Size UWB Antenna for Wireless Body Area Network Applications (چکیده)
200 - ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس (چکیده)
201 - لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی (چکیده)
202 - بکارگیری نتایج فیلترکردن پیشامدها در تخصیص هزینه های قابلیت اطمینان انتقال (چکیده)
203 - بهبود الگوریتم تخصیص هزینه های انتقال با در نظرگرفتن ضرایب ساعتی (چکیده)
204 - ارائه سازوکاری جدید برای عملکرد PSSها در شرایط نزدیک به تشدید قوی (چکیده)
205 - تحلیل CRLB تخمین موقعیت هدف در رادارهای MIMO غیرفعال مبتنی بر GSM (چکیده)
206 - شکل دهی طیفی سیگنال فراپهن باند مرکب گوسی با استفاده از الگوریتم (چکیده)
207 - تخمین کانال متغیر با زمان و آشکارسازی داده در سیستمهای MIMO-OFDMبا استفادهازفیلتر ذره ای(Particle Filter) (چکیده)
208 - روشی جدید در پیاده سازی موازی کدبردار LDPC با استفاده از نرم افزار ISE و زبان برنامه نویسی VHDL (چکیده)
209 - نرمال ساز متون فارسی (چکیده)
210 - بهبود کارایی برچسب زن دستوری با استفاده از نرمال ساز متون فارسی (چکیده)
211 - Neighbor Based Topology Control Protocol for Prolonging the Lifetime of Ad Hoc Networks (چکیده)
212 - ارتباط و هماهنگی بین عاملها در سیستم های چند عاملی با استفاده از ساختار عصبی خود سازمانده و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
213 - یک لایه امنیتی برای کاربردهای مبتنی بر وب (چکیده)
214 - New Concepts of Control Structure Design in Determination of PSS Location (چکیده)
215 - Constrained and Multi-objective MIMO Control System Design: Evolutionary Approach (چکیده)
216 - یک مقسم فرکانس جدید با پایداری بهبود یافته (چکیده)
217 - Counter Synchronization in CCMP Algorithm (چکیده)
218 - A Sliding-mode Adaptive Observer Chaotic Communication Scheme (چکیده)
219 - طراحی یک هسته سخت افزاری برای IP Fragmentation (چکیده)
220 - آلگوریتم درهم سازی و رمزسازی مبنتی بر رمز AES (چکیده)
221 - طراحی آنتن فراپهن باند فشرده با ساختار زمین اصلاح شده و تغذیه CPW (چکیده)
222 - تحلیل و طراحی آنتن پچ دو بانده شکاف دار (چکیده)
223 - Outage Analysis of Relay Selection Methods for IEEE802.16j (چکیده)
224 - Connecting Adjacent Images Captured by Machine Vision System of 2D Measurement using Hybrid Genetic Algorithm (چکیده)
225 - Incentives and Disincentives in Maintenance Scheduling of Generating Units in Power Market (چکیده)
226 - برنامه ریزی توسعه تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان (چکیده)
227 - ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی بر ای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته (چکیده)
228 - ارائه شاخصی جدید به منظور رتبه بندی کارآمدی نیروگاه ها در بازار برق از دیدگاه مالک (مطالعه موردی: نیروگاههای برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
229 - بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی (چکیده)
230 - تخمینSVD کانال به روش بیشترین درستی مقید شده تکراری در سیستمهای MIMO-OFDM (چکیده)
231 - روش تصمیم گیری پسخور در شناسایی زنجیر هایDNA (چکیده)
232 - روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان (چکیده)
233 - Discrete Mobile Terminal Location Estimation Using Support Vector Machine (چکیده)
234 - پرتو سازی نیمه کور در سیستمهای MIMO-OFDM به روش EM مقید شده بهبود یافته (چکیده)
235 - الگوریتم کوتاه سازی ماتریس کانال برای سیستمهای مخابراتی MIMO (چکیده)
236 - گیرنده خطی نوین مبتنی بر SVD در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA (چکیده)
237 - تخصیص توان در شبکه های Non- Regenerative MIMO Ad-Hoc مبتنی بر اطلاعات کامل و پاره ای کانال با رویکرد الگوریتم ژنتیک (چکیده)
238 - تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل (چکیده)
239 - آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو (چکیده)
240 - طراحی و بهینه سازی یک نقویت کننده گسترده CMOS با در نظر گرفتن عناصر پارازیتیک بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
241 - کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی (چکیده)
242 - ارائه روشی جدید جهت تعیین سهم امنیت در هزینه های خطوط انتقال بر اساس قیمت حاشیه ای محلی بازار (چکیده)
243 - فرورزونانس در خطوط انتقال انزژی ولتاژ بالا (چکیده)
244 - روشهای اندازه گیری مولفه توالی منفی ناشی از نا متقارن بودن در سیستمهای توزیع انرژی (چکیده)
245 - A microprocessor controlled static VAr compensator for the excitation of an isolated induction generator (چکیده)
246 - بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب (چکیده)
247 - تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی (چکیده)
248 - روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی (چکیده)
249 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان (چکیده)
250 - تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به‌کارگیری میکروتوربین در کاربرد‌های سایش پیک و CHP (چکیده)
251 - الگوریتمی جدید جهت ایجاد هماهنگی بین SVC و ULTC (چکیده)
252 - تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان (چکیده)
253 - الگوریتمی جدید جهت حفاظت واحدهای تولید پراکنده در برابر قطع شبکه اصلی (چکیده)
254 - بررسی شاخصهای تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی (چکیده)
255 - طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid (چکیده)
256 - رویکردی جدید در پیش‎بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
257 - فاصله یابی تطبیقی خطا در خطوط انتقال نیرو (چکیده)
258 - تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (چکیده)
259 - تایید هویت بیومتریکی بر مبنای روشهای آب نشان با استفاده از تبدیل موجک گسسته (چکیده)
260 - پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن متغیرهای وابسته (چکیده)
261 - معرفی روشی ارزش محور مبتنی بر آنالیز ریسک برای ارزیابی شاخص انتقال توان (چکیده)
262 - ترازش حوزه زمانی برای سیستمهای OFDM متغیر با زمان بر اساس بیشینه کردن SINR (چکیده)
263 - الگوریتم تخصیص توان در شبکه های MIMO Ad-Hoc همیار با ساختارNon-Regenerative مبتنی برالگوریتم ژنتیک (چکیده)
264 - تعیین موقعیت کاربر مخابرات سیار سلولی در محیط شهری با استفاده از تکنیک تلفیق داده‌ها و تشخیص الگوی هوشمند (چکیده)
265 - پرتوسازی در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA با استفاده از SVD گروهی (چکیده)
266 - یک روش مبتنی بر باز مقدار دهی به جامعه جواب در الگوریتم های تکاملی کوانتوم برای افزایش تنوع در جامعه جواب (چکیده)
267 - به کارگیری محاسبات نرم در مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرآیند جوشکاری رباتیک (چکیده)
268 - بررسی پارامترهای الگوریتم ANTNET (چکیده)
269 - Fuzzy Surrogates in Fitness Function Approximation for (چکیده)
270 - A Novel Technique for Finding the 3Degree of Freedom Orientation by an Ultrasound Tracker (چکیده)
271 - شناسایی امضای دستنویس ایستا با استفاده از موجک Gabor (چکیده)
272 - شناسایی علائم ایستای دستبا استفاده از ویژگیهای مبتنی بر نمایش (چکیده)
273 - فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS موازی (چکیده)
274 - شبیه سازی سیستم AGC دو ناحیه ای در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از تخمینگر حالت (چکیده)
275 - افزایش گاف کامل در ساختارهای کریستال فوتونی تیغه ای (چکیده)
276 - کاربرد آلگوریتم معماری سلسله مراتبی برای پیش بینی قیمت برق در میان مدت (چکیده)
277 - Conditional Footer Domino Logic for Noise Immune Applications (چکیده)
278 - بررسی تاثیر مجتمع سازی سیستم های الکترونیکی در رشد شاخص های قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری و قابلیت دسترسی آنها (چکیده)
279 - تخمین MTTR سیستم های کامپیوتری به روش شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه آن با روش های تحلیلی (چکیده)
280 - Control structure design in power system (چکیده)
281 - عدد تداخل حلقه بسته بعنوان معیاری برای زوج بندی در سیستمهای کنترلی (چکیده)
282 - Design of a Variable Structure Controller to Pneumatic Muscle Actuator Using Moving Sliding Surfaces (چکیده)
283 - کنترل بلادرنگ و بهینه فیلترهای فعال قابل برنامه ریزی به منظور حذف هارمونیکها و ... (چکیده)
284 - بکارگیری همزمان ذخیره کننده انرژی مغناطیسی ابررسانا (smes) , و جبران کننده سری... (چکیده)