مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدمهدی حسینی خضراباد , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , فاطمه منتظری , سیدمهدی کلانتر , Human Amniotic Fluid Stem Cells: General Characteristics and Potential Therapeutic Applications, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, سال (2021-3)
 2. سیدمهدی حسینی خضراباد , فاطمه منتظری , سیدمهدی کلانتر , احمدرضا بهرامی , فاطمه زارعین , مریم مقدم متین , سلولهای‌ بنیادی‌ مزانشیمی:‌ میانکنش‌ با‌سلولهای‌ ایمنی‌ و‌ ویژگیهای‌ سرکوب ـ‌تعدیل‌ ایمنی, خون, دوره (17), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (147-169)
 3. سجاد سی سخت نژاد , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , فاطمه بهنام رسولی , مجید مومنی مقدم , سهراب بوذرپور , سلول های بنیادی‌ اسپرم ‌ساز:‌ زیست ‌ شناسی،‌ جداسازی،‌ کشت،‌ تعیین‌ هویت‌ و‌ چشم اندازهای‌ کاربردی, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (23), شماره (6), سال (2016-11), صفحات (797-828)
 4. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی , تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطه آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L. ), علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (47), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (451-462)
 5. رضا حاجی محمدی فریمانی , محمدباقر حبیبی نجفی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , محمدرضا عدالتیان دوم , احمدرضا بهرامی , شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (63), سال (2017-5), صفحات (41-50)
 6. محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , احمدرضا بهرامی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , معصومه مهربان , مرضیه حسینی نژاد , جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (13-21)
 7. حجت نادری مشکین , مریم مقدم متین , نغمه احمدیان کیا , آسیه حیرانی طبسی , مهدی میراحمدی , مینا شهریاری , حلیمه حسن زاده , محمود محمودی , ناصر سنجرموسوی , آرمین عطاران زاده , احمدرضا بهرامی , مقایسه استحصال و موفقیت در تخلیص سلول های بنیادی مزانشیمی از دو منبع بافت استخوان و بافت چربی انسان, دانش و تندرستی, دوره (9), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (38-45)
 8. محمد مجیدی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , سیدحسن مرعشی , همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.), گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (4), شماره (48), سال (2013-12), صفحات (91-103)
 9. شاهرخ قوتی رودسری , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا نصیری , احمدرضا بهرامی , حسام دهقانی , حسین برقائی , گرگوری آدامز , جداسازی و بررسی خصوصیات مولکول هایscFv ضد HER2 با استفاده از تکنولوژی نمایش فاژی جهت تشخیص سرطان پستان, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (17), شماره (92), سال (2014-4), صفحات (19-37)
 10. امین میرشمسی کاخکی , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , جولی گری , بررسی بیان ژن EIN2 در گیاه اطلسی (Petunia*hybrida) و مطالعه نقش تنظیم کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلن, پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (26), شماره (4), سال (2013-4), صفحات (572-586)
 11. سهراب بوذرپور , مجید مومنی مقدم , مریم مقدم متین , حسین کاظمی مهرجردی , سجاد سی سخت نژاد , آسیه حیرانی طبسی , احمدرضا بهرامی , بررسی اثر عصاره بیضه در مقایسه با عوامل رشد اختصاصی بر روی حفظ خودنوزایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی, دانش و تندرستی, دوره (9), شماره (3), سال (2014-10), صفحات (62-69)
 12. مهدی قبولی , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , جعفر ذوالعلی , علی محمدی , بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل, علوم باغبانی, دوره (27), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (139-147)
 13. ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , احمدرضا بهرامی , محمد علی زاده نمینی , سمیه نادری , معصومه خیرآبادی , فاطمه ناصری , آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی, دانشگاه علوم پزشکی گرگان, دوره (15), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (8-17)
 14. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی , ‫ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک‬ ‫در دوازده ژنوتیپ نخود ).‪(Cicer arietinum L‬‬, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (67-80)
 15. احمدرضا بهرامی , فرخ قهرمانی نژاد , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , زهرا نظری , نقش مورفولوژی دانه گرده در تاکسونومی گونه های قدومه (تیره کلمیان: بخش گاموسپالوم), علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (11), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (235-240)
 16. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی , ‫تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی، ترکیبات فنلی و ظرفیت مهار رادیکالهای فعال‬ ‫ژنوتیپهای مختلف نخود ).‪ (Cicer arietinum L‬در محیط آبکشت‬, روابط خاک و گیاه, دوره (3), شماره (12), سال (2013-3), صفحات (59-76)
 17. ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , احمدرضا بهرامی , سعیده خواجه احمدی , زهرا یارجانلی , سمیه نادری , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , محمد علی زاده نمینی , مقایسه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلولهای بلاستمایی لاله گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسان, سلول و بافت, دوره (3), شماره (1), سال (2012-10), صفحات (55-63)
 18. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (235-242)
 19. ماریا بیهقی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , احمد نظامی , بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2010-10), صفحات (57-64)
 20. افسانه محکمی , سیدحسن مرعشی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی , جداسازی ژن هیوسیامین - 6B- هیدروکسیلاز (h6h) از ریشه هی کشت شده و همسانه سازی آن در باکتری E.coli, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-7), صفحات (121-235)
 21. جعفر ذوالعلی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , مهدی قبولی , بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-7), صفحات (3-11)
 22. محمدامین عدالت منش , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مریم مقدم متین , فاطمه ناصری , مطالعه رفتاری اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، بر بهبود اختلالات حرکتی در مدل حیوانی بیماری هانتینگتون, Physiology and Pharmacology, دوره (12), شماره (3), سال (2008-12), صفحات (194-200)

انگلیسی

 1. fateme maleki , Hamid Sadeghian , Ahmad Reza Bahrami , Seyed Navid Goftari , Maryam Moghaddam Matin , Investigating the Anti-tumor and Apoptosis-inducing Effects of Coumarin Derivatives as Potent 15-Lipoxygenase Inhibitors on PC-3 Prostate Cancer Cells, Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, Volume (23), No (15), Year (2023-9), Pages (1722-1730)
 2. nima dehdilani , lena goshayeshi , Sara Yousefi Taemeh , Ahmad Reza Bahrami , Sylvie Rival Gervier , Bertrand Pain , Hesam Dehghani , Integrating Omics and CRISPR Technology for Identification and Verification of Genomic Safe Harbor Loci in the Chicken Genome, Biological Procedures Online, Volume (25), No (1), Year (2023-6)
 3. bahareh jafari , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Targeted bacteria-mediated therapy of mouse colorectal cancer using baicalin, a natural glucuronide compound, and E. coli overexpressing β–glucuronidase, International Journal of Pharmaceutics, Volume (642), Year (2023-7), Pages (123099-123110)
 4. Azadeh Haghighitalab , Massimo Dominici , Maryam Moghaddam Matin , فائزه شکری , مجید ابراهیمی ورکیانی , Rebecca Lim , نغمه احمدیان کیا , مهدی میراحمدی , Ahmad Reza Bahrami , حمیدرضا بیدخوری , Extracellular vesicles and their cells of origin: Open issues in autoimmune diseases, Frontiers in Immunology, Volume (14), Year (2023-3)
 5. mohammad ebrahim H maleki , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Cancer cell cycle heterogeneity as a critical determinant of therapeutic resistance, Genes and Diseases, Volume (11), No (1), Year (2023-1), Pages (189-204)
 6. ASEEL MOHAMMED , Ahmad Reza Bahrami , Sirous Nekooei , Amir SHokooh Saljooghi , Maryam Moghaddam Matin , Using magnetic mesoporous silica nanoparticles armed with EpCAM aptamer as an efficient platform for specific delivery of 5-fluorouracil to colorectal cancer cells, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Volume (10), Year (2023-1)
 7. Mahboubeh Kazemi , Maryam Moghaddam Matin , Moein Farshchian , Ahmad Reza Bahrami , Immunomodulatory Properties of Mouse Mesenchymal Stromal/Stem Cells Upon Ectopic Expression of Immunoregulator Nanos2, Stem Cell Reviews and Reports, Volume (19), No (3), Year (2022-11), Pages (734-753)
 8. Tara Akhtarkhavari , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Downregulation of miR-21 as a promising strategy to overcome drug resistance in cancer, European Journal of Pharmacology, Volume (932), Year (2022-10), Pages (175233-175246)
 9. Samira Shahraki , Alireza Ebrahimzadeh Bideskan , Mohammad Aslzare , Mahmoud Tavakkoli , Ahmad Reza Bahrami , Sara Hosseinian , Maryam Moghaddam Matin , Abolfazl Khajavi Rad , Decellularization with triton X-100 provides a suitable model for human kidney bioengineering using human mesenchymal stem cells, Life Sciences, Volume (295), No (295), Year (2022-4), Pages (120167-120181)
 10. Hamid Cheshomi , Ahmad Reza Bahrami , Houshang Rafatpanah , Maryam Moghaddam Matin , The effects of ellagic acid and other pomegranate (Punica granatum L.) derivatives on human gastric cancer AGS cells, Human and Experimental Toxicology, Volume (41), Year (2022-1), Pages (2147483647-712110661)
 11. mehrdad aghasizadeh sharbaf , Tayebe moghaddam , Ahmad Reza Bahrami , Hamid Sadeghian , Seyed Jamal Alavi , Maryam Moghaddam Matin , 8-Geranyloxycarbostyril as a potent 15-LOX-1 inhibitor showed great anti-tumor effects against prostate cancer, Life Sciences, Volume (293), Year (2022-3), Pages (120272-120285)
 12. Neda Saebnia , Zeinab Neshati , Ahmad Reza Bahrami , Role of microRNAs in etiology of azoospermia and their application as non-invasive biomarkers in diagnosis of azoospermic patients, Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, Volume (50), No (10), Year (2021-12), Pages (102207-102216)
 13. Zuhra Rezaian , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Samaneh Hosseiny , Investigation the effects of vitreous humor on proliferation and dedifferentiation of differentiated NTERA2 cells, Brazilian Journal of Biology, Volume (84), Year (2024-1)
 14. Hamid reza Bidkhori , Ahmad Reza Bahrami , Moein Farshchian , Asieh Heirani-tabasi , Mahdi Mirahmadi , Halimeh Hasanzadeh , Naghmeh Ahmadiankia , Reza Faridhosseini , Mahtab Dastpak , Arezoo Gowhari Shabgah , Maryam Moghaddam Matin , Mesenchymal Stem/Stromal Cells Overexpressing CXCR4R334X Revealed Enhanced Migration: A Lesson Learned from the Pathogenesis of WHIM Syndrome, Cell Transplantation, Volume (30), No (30), Year (2021-1), Pages (2147483647-13)
 15. sonia iranpour , Ahmad Reza Bahrami , Sirous Nekooei , Amir SHokooh Saljooghi , Maryam Moghaddam Matin , Improving anti-cancer drug delivery performance of magnetic mesoporous silica nanocarriers for more efficient colorectal cancer therapy, Journal of Nanobiotechnology, Volume (19), No (1), Year (2021-10)
 16. Samira Shahraki , Maryam Moghaddam Matin , Alireza Ebrahimzadeh Bideskan , Mohammad Aslzare , Ahmad Reza Bahrami , Sara Hosseinian , sonia iranpour , Zahra Samadi Noshahr , Abolfazl Khajavi Rad , Kidney tissue engineering using a well-preserved acellular rat kidney ‎scaffold and mesenchymal stem cells ‎, Veterinary Research Forum, Volume (12), No (3), Year (2021-9), Pages (339-348)
 17. farzaneh karimi , Seyede Mina Amiri , zakieh baghery ghoozhdi , Ahmad Reza Bahrami , Ladan Goshayeshi , Abolghasem Allahyari , Marjane Mirsadraee , Azar Fanipakdel , Alireza Bari , Ali Emadi-Torghabeh , Mohammad Amin Kerachian , Hossein Rahimi , Maryam Moghaddam Matin , Investigating the association between rs6983267 polymorphism and susceptibility to gastrointestinal cancers in Iranian population, Molecular Biology Reports, Volume (48), No (3), Year (2021-3), Pages (2273-2284)
 18. Sajjad Sisakhtnezhad , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hesam Dehghani , Fatemeh Behnam Rassouli , Madjid Momeni-Moghaddamd , Sohrab Boozarpour , Establishment of a culture condition for strong proliferation and enrichment of chicken spermatogonial stem cells in vitro, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (8), No (1), Year (2016-4), Pages (25-32)
 19. seyyed hossein seyyedmoradi , elham momenzadeh , monireh asar , sonia iranpour , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Bazargan , Halimeh Hassanzadeh , Masoud Mirzaei Shahrabi , Maryam Moghaddam Matin , Bioactivity studies of two copper complexes based on pyridinedicarboxylic acid N-oxide and 2,2′-bipyridine, Journal of Molecular Structure, Volume (1249), No (1249), Year (2022-2), Pages (131584-131584)
 20. Athar Sadat Javanmard , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Polycistronic cellulase gene expression in Pichia pastoris, Biomass Conversion and Biorefinery, Volume (13), No (8), Year (2021-7), Pages (7151-7163)
 21. Niloufar Sadat Hosseini Giv , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Application of bacterial directed enzyme prodrug therapy as a targeted chemotherapy approach in a mouse model of breast cancer, International Journal of Pharmaceutics, Volume (606), Year (2021-9), Pages (120931-120944)
 22. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Maryam Moghaddam Matin , فهیمه شهابی پور , شبنم انسان دوست , علیرضا زمردی پور , Ahmad Reza Bahrami , Effects of chitosan-glycerol phosphate hydrogel on the maintenance and homing of hAd-MSCs after xenotransplantation into the rat liver, Emergent Materials, Volume (4), No (3), Year (2021-3), Pages (1-10)
 23. fatemeh khatami , Maryam Moghaddam Matin , Noor Mohammad Danesh , Ahmad Reza Bahrami , Khalil Abnous , Seyed Mohammad Taghdisi , Targeted delivery system using silica nanoparticles coated with chitosan and AS1411 for combination therapy of doxorubicin and antimiR-21, Carbohydrate Polymers, Volume (266), Year (2021-8), Pages (118111-118111)
 24. sonia iranpour , ASEEL MOHAMMED , Ahmad Reza Bahrami , Hamid Sadeghian , Maryam Moghaddam Matin , Investigating the effects of two novel 4-MMPB analogs as potent lipoxygenase inhibitors for prostate cancer treatment, Journal of Biological Research - Thessaloniki, Volume (28), No (1), Year (2021-5)
 25. sonia iranpour , Ahmad Reza Bahrami , Amir SHokooh Saljooghi , Maryam Moghaddam Matin , Application of smart nanoparticles as a potential platform for effective colorectal cancer therapy, Coordination Chemistry Reviews, Volume (442), Year (2021-9), Pages (213949-213974)
 26. Monireh Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Moein Farshchian , molood asadi , Ahmad Reza Bahrami , Novel function of Nanos2 in expression of innate immunity genes and its probable roles in maintenance of pluripotency state, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (24), No (4), Year (2021-4), Pages (531-536)
 27. Shima Gharavian , Niloufar Sadat Hosseini Giv , Laleh Rafat Motavali , Sara Abdollahi , Ahmad Reza Bahrami , Seyyed Hashem Miri Hakimabad , Maryam Moghaddam Matin , Assessing the relative biological effectiveness of high-dose rate 60Co brachytherapy alone and in combination with cisplatin treatment on a cervical cancer cell line (HeLa), Radiation Physics and Chemistry, Volume (184), Year (2021-7), Pages (109465-109465)
 28. Azadeh Haghighitalab , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Amin , Shima Minaee , Hamid Reza Bidkhori , Thorsten R. Doeppner , Ahmad Reza Bahrami , Investigating the effects of IDO1, PTGS2, and TGF-β1 overexpression on immunomodulatory properties of hTERT-MSCs and their extracellular vesicles, Scientific Reports, Volume (11), No (1), Year (2021-4)
 29. Ala Orafai , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Use of anticancer peptides as an alternative approach for targeted therapy in breast cancer: a review, Nanomedicine, Volume (16), No (5), Year (2021-2), Pages (415-433)
 30. Hamid Cheshomi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Ellagic acid and human cancers: a systems pharmacology and docking study to identify principal hub genes and main mechanisms of action, Molecular Diversity, Volume (25), No (1), Year (2021-2), Pages (333-349)
 31. Ala Orafai , Hamid Sadeghian , Ahmad Reza Bahrami , Houshang Rafatpanah , Maryam Moghaddam Matin , Design, synthesis and evaluation of PD-L1 peptide antagonists as new anticancer agents for immunotherapy, Bioorganic & Medicinal Chemistry, Volume (30), Year (2021-1), Pages (115951-115951)
 32. Seyed Mehdi Hoseini , Mohammad Hasan Sheikhha , Seyed Mehdi Kalantar , Maryam Moghaddam Matin , Behrouz Aflatoonian , Ahmad Reza Bahrami , فاطمه زرین , Saeede Rahmani , Fateme Montazeri , A comparative analysis of immunomodulatory genes in two clonal subpopulations of CD90+ amniocytes isolated from human amniotic fluid, Placenta, Volume (101), Year (2020-11), Pages (234-241)
 33. Danial Babaki , Kagya Amoako , Ahmad Reza Bahrami , Sanam Yaghoubi , Mahdi Mirahmadi , Maryam Moghaddam Matin , MTA Enhances the Potential of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells for Dentin–Pulp Complex Regeneration, Materials, Volume (13), No (24), Year (2020-12), Pages (5712-5722)
 34. Seyed Mehdi Hoseini , Fateme Montazeri , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Hassan Heidarian Meimandi , Saeed Ghasemi-Esmailabad , Seyed Mehdi Kalantar , Comparison of chromosomal instability of human amniocytes in primary and long-term cultures in AmnioMAX II and DMEM media: A cross-sectional study, International Journal of Reproductive BioMedicine, Year (2020-10)
 35. Asieh Heirani-Tabasi , Mahdi Mirahmadi , Mohammad Amir Mishan , Hojjat Naderi-Meshkin , Shirin Toosi , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Reza Bidkhori , Ahmad Reza Bahrami , Comparison the effects of hypoxia-mimicking agents on migration-related signaling pathways in mesenchymal stem cells, Cell and Tissue Banking, Volume (21), No (4), Year (2020-8), Pages (643-653)
 36. Seyed Mehdi Hoseini , Fateme Montazeri , Ahmad Reza Bahrami , Seyed Mehdi Kalantar , Saeede Rahmani , Fateme Zarein , Maryam Moghaddam Matin , Investigating the expression of pluripotency-related genes in human amniotic fluid cells: A semi-quantitative comparison between different subpopulations, from primary to cultured amniocytes, Reproductive Biology, Volume (20), No (3), Year (2020-9), Pages (338-347)
 37. Hamid Reza Bidkhori , Ahmad Reza Bahrami , Shadi Mehrzad , Hamed Bakhshi , Rahele Miri , Mohammad Reza Hedayati-Moghaddam , Bardia Shabani , Halimeh Hasanzadeh , Majid Danaee , Seyed Aliakbar Shamsian , Arash Akhavan-Rezayat , Parisa Mohebbi , Farahnaz Rohani , Maryam Moghaddam Matin , Communication barriers between basic scientists and clinicians in regenerative medicine: A qualitative study from Iran, Journal of Evaluation in Clinical Practice, Volume (27), No (4), Year (2020-9), Pages (799-808)
 38. Azadeh Haghighitalab , Maryam Moghaddam Matin , Fatemeh Khakrah , Ahmad Asoodeh , Ahmad Reza Bahrami , Cost-effective Strategies for Depletion of Endogenous Extracellular Vesicles from Fetal Bovine Serum, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (11), No (2), Year (2020-3), Pages (42-54)
 39. sare Hajiabady , Mansour Mashreghi , Ahmad Reza Bahrami , کیارش قزوینی , Maryam Moghaddam Matin , Isolation and molecular identification of cellulolytic bacteria from Dig Rostam hot spring and study of their cellulase activity, Biocell, Volume (44), No (1), Year (2020-1), Pages (63-71)
 40. mohammad ebrahim hosseinzadeh maleki , Ahmad Reza Bahrami , HamidSadeghian , Maryam Moghaddam Matin , Discovering the structure–activity relationships of different O-prenylated coumarin derivatives as effective anticancer agents in human cervical cancer cells, Toxicology in vitro, Volume (63), Year (2020-3), Pages (104745-104771)
 41. ُSeyed Navid Goftari , حمید صادقیان , Ahmad Reza Bahrami , fateme maleki , Maryam Moghaddam Matin , Stylosin and some of its synthetic derivatives induce apoptosis in prostate cancer cells as 15-lipoxygenase enzyme inhibitors, Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology, Volume (392), No (12), Year (2019-12), Pages (1491-1502)
 42. sara yousefi , Nasser Mahdavi SHahri , Roya Lari , Ahmad Reza Bahrami , Hesam Dehghani , Meiotic initiation in chicken germ cells is regulated by Cyp26b1 and mesonephros, Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, Volume (332), No (7), Year (2019-10), Pages (269-278)
 43. Muhammad Irfan , حجت نادری مشکین , Asieh Heirani-Tabasi , Monireh Bahrami , مهدی میراحمدی , حلیمه حسن زاده , Mahmood Raeesolmohaddesin , Nasser Sanjar Moussavi , Hasnain Raza-Shah , Ahmad Reza Bahrami , Hamidreza Bidkhordi , Maryam Moghaddam Matin , A Comprehensive Comparative Characterization of Keratinocytes; The Significant Wound Healing Agents, Journal of Genes and Cells, Volume (2), No (2), Year (2016-4), Pages (3-15)
 44. Morvarid Saeinasab , Ahmad Reza Bahrami , Jovanna González , Francesco P. Marchese , Dannys Martinez , Seyed Javad Mowla , Maryam Moghaddam Matin , Maite Huarte , SNHG15 is a bifunctional MYC-regulated noncoding locus encoding a lncRNA that promotes cell proliferation, invasion and drug resistance in colorectal cancer by interacting with AIF, Journal of Experimental and Clinical Cancer Research, Volume (38), No (1), Year (2019-12)
 45. Shahrzad Havakhah , Mojtaba Sankian , Gholam Hosein Kazemzadeh , Keyvan Sadri , Reza Bidkhori , Hojjat Naderi-Meshkin , Alireza Ebrahimzadeh Bideskan , Saeed Niazmand , Ahmad Reza Bahrami , Abolfazl Khajavi Rad , In vivo effects of allogeneic mesenchymal stem cells in a rat model of acute ischemic kidney injury, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (21), No (8), Year (2018-1), Pages (824-831)
 46. Farhad Gholami , Ali Ghasemi , Ahmad Reza Bahrami , Hamid reza Bidkhori , Hojat Naderi Mishkin , Masoud Pezeshki Rad , Farzaneh Sharifipour , The therapeutic effect of autologous bone marrow mesenchymal stem cells to prevent the progress of chronic allograft nephropathy, Journal of Renal Injury Prevention, Volume (8), No (1), Year (2019-1), Pages (1-5)
 47. MONIR-SADAT SHAKERI , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Ahmad Reza Bahrami , Mohammadreza Nassiri , Combination of competitive PCR and cultivation methods for differential enumeration of viable Lactobacillus acidophilus in bio-yoghurts, International Journal of Dairy Technology, Volume (71), No (4), Year (2018-11), Pages (887-892)
 48. Mohamad Mousaei , Maryam Moghaddam Matin , Hossein Kazemi Mehrjerdi , , , Masoud Rajabioun , Faezeh Alipour , samaneh ghasemi , , , , Ahmad Reza Bahrami , Application of mesenchymal stem cells to enhance non‐union bone fracture healing, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Volume (107), No (2), Year (2019-2), Pages (301-311)
 49. Halimeh Hassanzadeh , Maryam Moghaddam Matin , , , , , , Ahmad Reza Bahrami , Using paracrine effects of Ad-MSCs on keratinocyte cultivation and fabrication of epidermal sheets for improving clinical applications, Cell and Tissue Banking, Volume (19), No (4), Year (2018-8), Pages (531-547)
 50. Moein Farshchian , Maryam Moghaddam Matin , , , Mahtab Dastpak , , , , , Monireh Bahrami , , , , , Ahmad Reza Bahrami , Suppression of dsRNA response genes and innate immunity following Oct4, Stella, and Nanos2 overexpression in mouse embryonic fibroblasts, Cytokine, Volume (106), No (1), Year (2018-3), Pages (1-11)
 51. Asieh Heirani Tabasi , , Maryam Moghaddam Matin , , , , , , , Ahmad Reza Bahrami , Augmented migration of mesenchymal stem cells correlates with the subsidiary CXCR4 variant, Cell Adhesion and Migration, Volume (12), No (2), Year (2018-2), Pages (118-126)
 52. saffiyeh saboormaleki , , Ahmad Reza Bahrami , ala orafai , Maryam Moghaddam Matin , 7-Farnesyloxycoumarin exerts anti-cancer effects on a prostate cancer cell line by 15-LOX-1 inhibition, Archives of Iranian Medicine, Volume (21), No (6), Year (2018-6), Pages (251-259)
 53. Athar Sadat Javanmard , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Rouhani , Mansour Mashreghi , Ahmad Reza Bahrami , Investigating Cellulase Producing Potential of Two Iranian Thermoascus aurantiacus Isolates in Submerged Fermentation, Journal of Genetic Resources, Volume (3), No (2), Year (2017-12), Pages (87-97)
 54. ala orafai , حمید صادقیان , Ahmad Reza Bahrami , saffiyeh saboormaleki , Maryam Moghaddam Matin , 5-farnesyloxycoumarin: a potent 15-LOX-1 inhibitor, prevents prostate cancer cell growth, Medicinal Chemistry Research, Volume (26), No (1), Year (2017-1), Pages (227-234)
 55. Asieh Heirani-Tabasi , Shirin Toosi , Mahdi Mirahmadi , Mohammad Amir Mishan , Hamid Reza Bidkhori , Ahmad Reza Bahrami , Javad Behravan , Hojjat Naderi Meshkin , Chemokine Receptors Expression in MSCs: Comparative Analysis in Different Sources and Passages, Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Volume (14), No (5), Year (2017-9), Pages (605-615)
 56. Shirin Toosi , Hojjat Naderi Meshkin , Fatemeh Kalalinia , Mohammad Taghi Pievandi , Hossein Hosseinkhani , Ahmad Reza Bahrami , Asieh Heirani-Tabasi , Mahdi Mirahmadi , Javad Behravan , Long bone mesenchymal stem cells (Lb-MSCs): clinically reliable cells for osteo-diseases, Cell and Tissue Banking, Volume (18), No (4), Year (2017-12), Pages (489-500)
 57. Sorayya Ebrahimi , Arehzoo Zaker , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Ali Ganjeali , najmeh sodagar , Hairy root induction and secondary metabolite production in Perovskia abrotanoides Karel, فرآیند و کارکرد گیاهی, Volume (6), No (20), Year (2017-1), Pages (17-26)
 58. fatemeh khosravitabar , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , Maryam Varasteh kojourian , Enhanced cutaneous wound healing by the leaf extract of Achillea eriophora D.C. using the in vitro scratch assay, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Volume (28), No (4), Year (2017-7), Pages (305-312)
 59. N. Gholampour-Faroji , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , mahdi mirahmadi , Monhemi, H , Shahreki - Mojahed,S , Ahmad Reza Bahrami , Mohammad Reza Housaindokht , Maryam Moghaddam Matin , Zomorodipour, A , Dadjoo ,P , mahdi nohtani , In-silico evidences of regulatory roles of WT1 transcription factor binding sites on the intervening sequences of the human Bcl-2 gene, Current Bioinformatics, Volume (22), No (13), Year (2018-5), Pages (260-272)
 60. Maryam Besharaty , Ahmad Reza Bahrami , Mansour Mashreghi , Maryam Moghaddam Matin , Monireh Bahrami , Development of a Polymerase Chain Reaction-Temporal Temperature Gradient Gel Electrophoresis Assay for Identification of Salmonella enterica Subspecies enterica Using a Hypothetical Non-specific Endonucleas S. entericae Gene Sequence, Jundishapur Journal of Microbiology, Volume (In press), No (4), Year (2017-1)
 61. S.Toosi , H. Naderi-Meshkin , F. Kalalinia , M. Taghi Peivandi , H. HosseinKhani , Ahmad Reza Bahrami , A. Heirani-Tabasi , M. Mirahmadi , J. Behravan , Comparative characteristics of mesenchymal stem cells derived from reamer-irrigator-aspirator, iliac crest bone marrow, and adipose tissue, Cellular and Molecular Biology, Volume (62), No (9), Year (2016-7), Pages (68-74)
 62. Shirin Toosi , H. Naderi-Meshkin , F. Kalalinia , M. Taghi Peivandi , Hossein HosseinKhani , Ahmad Reza Bahrami , Asieh Heirani-Tabasi , Mahdi Mirahmadi , J. Behravan , PGA-incorporated collagen: Toward a biodegradable composite scaffold for bone-tissue engineering, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Volume (104), No (8), Year (2016-7), Pages (2020-2028)
 63. Mohammad Amir Mishan , Asieh Heirani Tabasi , Neda Mokhberian , Malihe Hassanzade , Hamid Kalalian Moghaddam , Ahmad Reza Bahrami , Naghmeh Ahmadiankia , Analysis of Chemokine Receptor Gene Expression in Esophageal Cancer Cells Compared with Breast Cancer with Insights into Metastasis, Iranian Journal of Public Health, Volume (44), No (10), Year (2015-10), Pages (1353-1358)
 64. mahdi mirahmadi , Naghmeh Ahmadiankia , Hojjat Naderi Meshkin , Asieh Heirani Tabasi , Hamid reza Bidkhori , - - , Ahmad Reza Bahrami , Hypoxia and laser enhance expression of SDF-1 in muscles cells, Cellular and Molecular Biology, Volume (62), No (5), Year (2016-1), Pages (31-37)
 65. Naghmeh Ahmadiankia , Hamid Kalalian Moghaddam , Mohammad Amir Mishan , Ahmad Reza Bahrami , Hojjat Naderi Meshkin , Hamid reza Bidkhori , Maryam Moghaddam , Seyed Jamal Aldin Mirfeyzi , Berberine suppresses migration of MCF-7 breast cancer cells through down-regulation of chemokine receptors, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (19), No (2), Year (2016-2), Pages (125-131)
 66. Mohammad Amir Mishan , Naghmeh Ahmadiankia , Ahmad Reza Bahrami , CXCR4 and CCR7: Two eligible targets in targeted cancer therapy, Cell Biology International, Volume (40), No (9), Year (2016-9), Pages (955-967)
 67. Halimeh Hassanzadeh , Ahmad Reza Bahrami , Hamid Sadeghian , Mohammad Rahimizadeh , Maryam Moghaddam Matin , Cytotoxic and anticancer activities of an acridine derivative; 11-chloro-3-methyl-3H-imidazo[4,5-a]acridine on 5637 cells, Medicinal Chemistry Research, Volume (25), No (9), Year (2016-7), Pages (1852-1860)
 68. minoo hoseiny mehr , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Sadeghian , Ahmad Reza Bahrami , nasrin kaseb mojaver , 8-Farnesyloxycoumarin induces apoptosis in PC-3 prostate cancer cells by inhibition of 15-lipoxygenase-1 enzymatic activity, Anti-Cancer Drugs, Volume (27), No (9), Year (2016-10), Pages (854-862)
 69. mahdi mirahmadi , Saeideh Nakhaeirad , Maryam Moghaddam Matin , Mina Shahriyari , Morvarid Saeinasab , zahra mahmoodi , Azadeh Haghighitalab , Nasser Mahdavi SHahri , Ahmad Reza Bahrami , Dedifferentiation Effects of Rabbit Regenerating Tissue on Partially Differentiated Cells, Cellular Reprogramming, Volume (18), No (5), Year (2016-10), Pages (333-343)
 70. Moein Farshchian , Maryam Moghaddam Matin , Monireh Bahrami , Dirk Geerts , Mahtab Dastpak , Mina Shahriyari , Massoumeh Tajeran , Mahdi Mirahmadi , Ahmad Reza Bahrami , Pluripotency induction in HEK293T cells by concurrent expression of STELLA, OCT4 and NANOS2, Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume (480), No (4), Year (2016-11), Pages (635-640)
 71. F. Keykha , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , Ahmad Reza Bahrami , A. Sharifi , RNAi-induced silencing in floral tissues of Petunia hybrida by agroinfiltration: a rapid assay for chalcone isomerase gene function analysis, Cellular and Molecular Biology, Volume (62), No (9), Year (2016-8), Pages (26-31)
 72. fatemeh keykha akhar , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , Ahmad Reza Bahrami , Analysis of Chalcone Synthase and Chalcone Isomerase Gene Expression in Pigment Production Pathway at Different Flower Colors of Petunia Hybrida, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (8), No (1), Year (2016-3), Pages (8-14)
 73. Hojjat Naderi Meshkin , Maryam Moghaddam Matin , Asieh Heirani Tabasi , Mahdi Mirahmadi , Muhammad Irfan , Mohmmad Amin Edalatmanesh , Mina Shahriyari , Naghmeh Ahmadiankia , Nasser Sanjar Moussavi , Hamid Reza Bidkhori , Ahmad Reza Bahrami , Injectable hydrogel delivery plus preconditioning of mesenchymal stem cells: exploitation of SDF-1/CXCR4 axis toward enhancing the efficacy of stem cells’ homing, Cell Biology International, Volume (40), No (1), Year (2016-4), Pages (730-741)
 74. Muhammad Irfan , Maryam Moghaddam Matin , , Monireh Bahrami , , , , , , , , Ahmad Reza Bahrami , Adipose derived mesenchymal stem cells express keratinocyte lineage markers in a coculture model, Cellular and Molecular Biology, Volume (62), No (5), Year (2016-4), Pages (44-54)
 75. Athar Sadat Javanmard , Ahmad Reza Bahrami , zahra mahmoodi , Morvarid Saeinasab , Nasser Mahdavi SHahri , Maryam Moghaddam Matin , Studying the Expression Patterns of OCT4 and SOX2. Proteins in Regenerating Rabbit Ear Tissue, World Rabbit Science, Volume (24), No (1), Year (2016-6), Pages (155-164)
 76. sohrab boozarpour , Maryam Moghaddam Matin , Madjid Momeni-Moghaddam , Hesam Dehghani , Nasser Mahdavi SHahri , Sajjad Sisakhtnezhad , Asieh Heirani-Tabasi , Muhammad Irfan , Ahmad Reza Bahrami , Glial cell derived neurotrophic factor induces spermatogonial stemcell marker genes in chicken mesenchymal stem cells, Tissue and Cell, Volume (48), Year (2016-3), Pages (235-241)
 77. A. Rad , Moein Farshchian , M. M. Forghanifard , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , D. Geerts , A. A’rabi , B. Memar , M. R. Abbaszadegan , Predicting the molecular role of MEIS1 in esophageal squamous cell carcinoma, Tumor Biology, Volume (37), No (2), Year (2016-4), Pages (1715-1725)
 78. Morvarid Saeinasab , Maryam Moghaddam Matin , Fatemeh Behnam Rassouli , Ahmad Reza Bahrami , Blastema cells derived from New Zealand white rabbit’s pinna carry stemness properties as shown by differentiation into insulin producing, neural, and osteogenic lineages representing three embryonic germ layers, Cytotechnology, Volume (68), No (3), Year (2016-11), Pages (497-507)
 79. Hamid reza Bidkhori , Naghmeh Ahmadiankia , Maryam Moghaddam Matin , Asieh Heiranitabasi , Moein Farshchian , Hojjat Naderi‐meshkin , Mina ShahriyariMina Shahriyari , Mahtab Dastpak , Ahmad Reza Bahrami , Chemically primed bone‐ marrow derived mesenchymal stem cells show enhanced expression of chemokine receptors contributed to their migration capability, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (18), No (2), Year (2016-2), Pages (14-19)
 80. maria beihaghi , Ahmad Reza Bahrami , Abdolreza Bagheri , Mohammad Zare Mehrjerdi , Supplementary Analysis of Phosphoenolpyruvate Carboxykinase Gene Expression in Developing Seeds of Chickpea, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (7), No (2), Year (2015-6), Pages (102-107)
 81. Mohammad Amir Mishan , Naghmeh Ahmadiankia , Maryam Moghaddam Matin , A. Heirani-Tabasi , M. Shahriyari , H. R. Bidkhori , H. NaderiMeshkin , Ahmad Reza Bahrami , Role of Berberine on molecular markers involved in migration of esophageal cancer cells, Cellular and Molecular Biology, Volume (61), No (8), Year (2015-12), Pages (37-43)
 82. Fatemeh Anbari , Mohammad Ali Khalili , Ahmad Reza Bahrami , Arezoo Khoradmehr , Fatemeh Sadeghian , Farzaneh Fesahat , Ali Nabi , Intravenous transplantation of bone marrow mesenchymal stem cells promotes neural regeneration after traumatic brain injury, Neural Regeneration Research, Volume (9), No (9), Year (2014-6), Pages (919-923)
 83. A. Sadr-Nabavi , Mahtab Dastpak , F. Homaei-Shandiz , Ahmad Reza Bahrami , H. R. Bidkhori , M. Raeesolmohaddeseen , Analysis of novel mutations inBRCA1in Iranian families with breast cancer, Hereditas, Volume (151), No (2), Year (2014-3), Pages (38-42)
 84. Somayeh Naderi , Jina Khayat Zadeh , Nasser Mahdavi SHahri , Khadijeh Nejad Shahrokh Abady , Mojtaba Cheravi , Javad Baharara , Seyed Ali Banihashem Rad , Ahmad Reza Bahrami , Three-Dimensional Scaffold from Decellularized Human Gingiva for Cell Cultures: Glycoconjugates and Cell Behavior, Cell Journal, Volume (15), No (2), Year (2013-8), Pages (166-175)
 85. Alireza Sadeghi , Sayed Ali Mortazavi , Ahmad Reza Bahrami , Balal Sadeghi , Maryam Moghaddam Matin , Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (6), No (2), Year (2014-12), Pages (83-92)
 86. Hojjat Naderi-Meshkin , Ahmad Reza Bahrami , Hamid Reza Bidkhori , Mahdi Mirahmadi , Naghmeh Ahmadiankia , Strategies to improve homing of mesenchymal stem cells for greater efficacy in stem cell therapy., Cell Biology International, Volume (39), No (1), Year (2015-12), Pages (23-34)
 87. Reza Hajimohamadi Farimani , Mohammad B Habibi Najafi , بی بی صدیقه فضلی بزاز , Mohammad Reza Edalatian Dovom , Ahmad Reza Bahrami , Ana Belén Flórez , Baltasar Mayo , Identification, typing and functional characterization of dominantl actic acid bacteria strains from Iranian traditional yoghurt, European Food Research and Technology, Volume (242), No (4), Year (2016-4), Pages (517-526)
 88. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Kamran Ghaffarzadegan , Sajjad Sisakhtnezhad , hamid cheshomi , Fatemeh Abbasi , SOX2 Expression in Gastrointestinal Cancers of Iranian Patients, International Journal of Biological Markers, Volume (30), No (3), Year (2015-2), Pages (315-320)
 89. Mohammad Reza Hashemzadeh , Nasser Mahdavi SHahri , Ahmad Reza Bahrami , masoumeh kheirabadi , Fatemeh Naseri , Mitra Atigh , Use of an in vitro model in tissue engineering to study wound repair and differentiation of blastema tissue from rabbit pinna, In Vitro Cellular and Developmental Biology- Animal, Volume (1), No (20), Year (2015-6), Pages (18-27)
 90. Maryam Moghaddam Matin , a James R. Walsh , Paul J. Gokhale , Jonathan S. Draper , Ahmad Reza Bahrami , Ian Morton , Harry D. Moore , Peter W. Andrews , Specific Knockdown of Oct4 and β2-microglobulin Expression by RNA Interference in Human Embryonic Stem Cells and Embryonic Carcinoma Cells, Stem Cells, Volume (22), Year (2004-3), Pages (659-668)
 91. Ahmad Reza Bahrami , Zhu-Hui Chen , Robert P. Walker , Richard C. Leegood , Julie E. Gray , Ripening-related occurrence of phosphoenolpyruvate carboxykinase in tomato fruit, Plant Molecular Biology, Volume (47), No (4), Year (2001-6), Pages (499-506)
 92. Sajjad Sisakhtnezhad , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hesam Dehghani , مجید مومنی مقدم , سهراب بوذرپور , Moein Farshchian , Mahtab Dastpak , The molecular signature and spermatogenesis potential of newborn chicken spermatogonial stem cells in vitro, In Vitro Cellular and Developmental Biology- Animal, Volume (51), No (4), Year (2015-3), Pages (415-425)
 93. Mohamad Mousaei , Muhammad Irfan , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Reza Bidkhori , Hojjat Naderi-Meshkin , Ali Moradi , Ahmad Reza Bahrami , Mesenchymal stem cell based therapy for osteo-diseases, Cell Biology International, Volume (38), No (10), Year (2014-1), Pages (1081-1085)
 94. Mahtab Dastpak , Maryam Moghaddam Matin , Moein Farshchian , Yvan Arsenijevic , M. Momeni-Moghaddam , Sajjad Sisakhtnezhad , sohrab boozarpour , H. R. Bidkhori , M. Mirahmadi , Ahmad Reza Bahrami , Construction and Quantitative Evaluation of a Dual Specific Promoter System for Monitoring the Expression Status of Stra8 and c-kit Genes, Molecular Biotechnology, Volume (56), No (12), Year (2014-9), Pages (1100-1109)
 95. monirosadat shakeri , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Ahmad Reza Bahrami , Mohammadreza Nassiri , Application of PCR Technique in Combination with DNase Treatment for Detection of Viable L actobacillus acidophilus Bacteria, Journal of Food Quality, Volume (37), No (4), Year (2014-7), Pages (291-295)
 96. nahid arghiani , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , Ameneh Sazgarnia , Fatemeh Behnam Rassouli , Investigating anticancer properties of the sesquiterpene ferutinin on colon carcinoma cells, in vitro and in vivo, Life Sciences, Volume (109), No (2), Year (2014-6), Pages (87-94)
 97. zahra ghanbari , Mohammad Reza Housaindokht , Mohammad Izadyar , Mohammad R. Bozorgmehr , Hossein Eshtiagh Hosseini , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Maliheh Javan Khoshkholgh , Structure-Activity Relationship for Fe(III)-Salen-Like Complexes as Potent Anticancer Agents, The Scientific World Journal, Volume (2014), Year (2014-4), Pages (1-10)
 98. sara soltanian , Hesam Dehghani , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Expression analysis of BORIS during pluripotent, differentiated, cancerous, and non-cancerous cell states, Acta Biochimica et Biophysica Sinica, Volume (46), No (8), Year (2014-6), Pages (647-658)
 99. Azadeh Haghighitalab , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , Morvarid Saeinasab , fereshteh haghighi , In vitro Investigation of Anticancer, Cell-Cycle-Inhibitory, and Apoptosis-Inducing Effects of Diversin, a Natural Prenylated Coumarin, on Bladder Carcinoma Cells, Zeitschrift fur Naturforschung C: Biosciences, Volume (69), No (3), Year (2014-7), Pages (99-109)
 100. Maryam Moghaddam Matin , Hossein Nakhaeizadeh , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , Nahid Arghiani , Fatemeh Behnam Rassouli , Ferutinin, an Apoptosis Inducing Terpenoid from Ferula ovina, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Volume (15), No (5), Year (2014-4), Pages (2123-2128)
 101. Azadeh Haghighitalab , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , fereshteh haghighi , hassan porsa , Enhancement of cisplatin cytotoxicity in combination with herniarinin vitro, Drug and Chemical Toxicology, Volume (37), No (2), Year (2014-1), Pages (156-162)
 102. Madjid Momeni Moghaddam , Maryam Moghaddam Matin , sohrab boozarpour , Sajjad Sisakhtnezhad , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Moein Farshchian , Mahtab Dastpak , Ahmad Reza Bahrami , A simple method for isolation, culture, and in vitro maintenance of chicken spermatogonial stem cells, In Vitro Cellular and Developmental Biology- Animal, Volume (50), No (2), Year (2014-3), Pages (155-161)
 103. fereshteh haghighi , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , Fatemeh Behnam Rassouli , Azadeh Haghighitalab , The cytotoxic activities of 7-isopentenyloxycoumarin on 5637 cells via induction of apoptosis and cell cycle arrest in G2/M stage, DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume (22), No (1), Year (2014-1), Pages (1-10)
 104. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Mohammd-Amin Edalstmanesh , Alireza Zomorodipour , Mossa Gardaneh , Moein Farshchian , Madjid Momeni Moghaddam , Human adipose-derived mesenchymal stem cells can survive and integrate into the adult rat eye following xenotransplantation, Xenotransplantation, Volume (20), Year (2013-5), Pages (165-176)
 105. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mohammad-Amin Edalatmanesh , Hojjat Naderi Meshkin , Sara Mousavi , Mossa Gardaneh , Cytotoxicity and biocompatibility evaluation of chitosan-beta glycerol phosphate-hydroxyethyl cellulose hydrogel on adult rat liver for cell-based therapeutic applications, International Journal of Biomedical Engineering and Technology, Volume (12), No (3), Year (2013-6), Pages (228-239)
 106. Muhammad Irfan , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mohamad Mousaei , Immortality of cell lines: challenges and advantages of establishment, Cell Biology International, Volume (37), No (10), Year (2013-7), Pages (1038-1045)
 107. Muhammad Irfan , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Muhammad Aslam Khan , Commercialization of Gene Therapy Drugs, Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, Volume (23), No (12), Year (2013-12), Pages (907-908)
 108. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Kamran Ghaffarzadegan , hamid cheshomi , Sara Lari , Bahram Memar , Mun Seng Kan , Evaluating stem and cancerous biomarkers in CD15 + CD44 + KYSE30 cells, Tumor Biology, Volume (34), No (5), Year (2013-10), Pages (2909-2920)
 109. Hojjat Naderi Meshkin , Kristin Andreas , Maryam Moghaddam Matin , Michael Sittinger , Hamid reza Bidkhori , Naghmeh Ahmadiankia , Ahmad Reza Bahrami , Jochen Ringe , Chitosan-based injectable hydrogel as a promising in situ forming scaffold for cartilage tissue engineering, Cell Biology International, Volume (38), No (1), Year (2014-1), Pages (72-84)
 110. mohsen naeemipour , Hesam Dehghani , Mohammad Reza Bassami , Ahmad Reza Bahrami , Expression dynamics of pluripotency genes in chicken primordial germ cells before and after colonization of the genital ridges, Molecular Reproduction and Development, Volume (80), No (10), Year (2013-10), Pages (849-861)
 111. esmail dehghan , Farajollah Shahriari Ahmadi , Elnaz Ghotbi Ravandi , Darwin W. Reed , Patrick S. Covello , Ahmad Reza Bahrami , An atypical pattern of accumulation of scopolamine and other tropane alkaloids and expression of alkaloid pathway genes in Hyoscyamus senecionis, Plant Physiology and Biochemistry, Volume (70), No (1), Year (2013-1), Pages (188-194)
 112. Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Mohammad Amin Edalatmanesh , Alireza Zomorodipour , Ali Fallah , Mossa Gardaneh , Naghmeh Ahmadian Kia , Naser Sanjarmoosavi , Evidence for crossing the blood barrier of adult rat brain by human adipose-derived mesenchymal stromal cells during a 6-month period of post-transplantation, Cytotherapy, Volume (15), No (8), Year (2013-8), Pages (951-960)
 113. zahra nazary , Ahmad Reza Bahrami , Farrokh Ghahremaninejad , Hamid Ejtehadi , Kourosh Kavousi , hamid goshtasb , Analysis of numerical taxonomy for Alyssum ( Brassicaceae, sect. Gamosepalum Dudley) in Iran, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (4), No (16), Year (2012-5), Pages (1193-1195)
 114. motahareh tourchi , Ahmad Reza Bahrami , Hesam Dehghani , Mehrdad Iranshahi , Maryam Moghaddam Matin , Mahmoud Mahmoudi , Bracken-fern Extracts Induce Cell Cycle Arrest and Apoptosisin Certain Cancer Cell Lines, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Volume (13), No (12), Year (2012-12), Pages (6047-6053)
 115. Mohammad Ali Sabbaghi Mehrjardi , Ahmad Reza Bahrami , Behzad Feizzade , Seyed Mehdi Kalantar , Maryam Moghaddam Matin , Mahmood Kalantari , Abbas Aflatoonian , Morvarid Saeinasab , Trial evaluation of bone marrow derived mesenchymal stem cells (MSCs) transplantation in revival of spermatogenesis in testicular torsion, Middle East Fertility Society Journal, Volume (17), No (4), Year (2012-12), Pages (243-249)
 116. samane attaran dowom , Ahmad Reza Bahrami , Parvaneh Abrishamchi , Morvarid Saeinasab , Cytotoxic effect of essential oils from Salvialeriifolia Benth. on human Transitional Cell Carcinoma (TCC) and mouse fibroblast, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (3), No (2), Year (2012-2), Pages (51-56)
 117. , Mohammad Reza Housaindokht , Mohammad Reza Bozorgmehr , Ahmad Reza Bahrami , Critical and synergy nodes in insulin-EGF signaling network, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (4), No (1), Year (2012-9), Pages (18-27)
 118. Leila Hosseinzadeh , Javad Behravan , Fatemeh Mosaffa , Gholamreza Bahrami , Ahmad Reza Bahrami , Gholamreza Karimi , Effect of Curcumin on Doxorubicin-induced Cytotoxicity in H9c2 Cardiomyoblast Cells, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (14), No (1), Year (2011-1), Pages (49-56)
 119. Leila Hosseinzadeh , Javad Behravan , Fatemeh Mosaffa , Gholamreza Bahrami , Ahmad Reza Bahrami , Gholamreza Karimi , Curcumin potentiates doxorubicin-induced apoptosis in H9c2 cardiac musclecells through generation of reactive oxygen species, Food and Chemical Toxicology, Volume (49), No (1), Year (2011-1), Pages (1102-1109)
 120. Ahmad Reza Bahrami , MarkJ. Dickman , Maryam Moghaddam Matin , John R. Ashby , Paul E. Brown , Matthew J. Conroy , Gregory J.S. Fowler , James P. Rose , Qaiser I. Sheikh , Anthony T. Yeung , David P. Hornby , Use of fluorescent DNA-intercalating dyes in the analysis of DNA via ion-pair reversed-phase denaturing high-performance liquid chromatography, Analytical Biochemistry, Volume (309), No (2), Year (2002-10), Pages (248-252)
 121. Ahmad Reza Bahrami , Ruth Bastow , Stephen Rolfe , Clive Price , Julie E. Gray , A role for nuclear localised proteasomes in mediating auxin action, Plant Journal, Volume (30), No (6), Year (2002-6), Pages (691-698)
 122. Julie E. Gray , Geoff H. Holroyd , Frederique M. van der Lee , Ahmad Reza Bahrami , Peter C. Sijmons , F. Ian Woodward , Wolfgang Schuch , Alistair M. Hetherington , The HIC signalling pathway links CO2 perception to stomatal development, Nature, Volume (408), No (1), Year (2000-8), Pages (713-716)
 123. Vajiheh Neshati , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , Fatemeh Behnam Rassouli , Morvarid Saeinasab , Increasing the cisplatin cytotoxicity and cisplatin-induced DNA damage by conferone in 5637 cells, Natural Product Research, Volume (26), No (18), Year (2012-9), Pages (1724-1727)
 124. zahra mahmoodi , Maryam Moghaddam Matin , Morvarid Saeinasab , Saeideh Nakhaeirad , mahdi mirahmadi , Nasser Mahdavi SHahri , Mahmoud Mahmoudi , Ahmad Reza Bahrami , Blastema cells derived from rabbit ear show stem cell characteristics, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (3), No (1), Year (2011-8), Pages (25-31)
 125. Saeideh Nakhaeirad , Ahmad Reza Bahrami , mahdi mirahmadi , Maryam Moghaddam Matin , New windows to enhance direct reprogramming of somatic cells towards induced pluripotent stem cells, Biochemistry and Cell Biology, Volume (90), No (2), Year (2012-4), Pages (115-123)
 126. zeinab neshati , Ahmad Reza Bahrami , Hossein Eshtiagh Hosseini , Maryam Moghaddam Matin , Mohammad Reza Housaindokht , Taymaz Tabari , mohammad amin edalatmanesh , Evaluating the biodegradability of Gelatin/Siloxane/Hydroxyapatite (GS-Hyd) complex in vivo and its abilityfor adhesion and proliferation of rat bone marrowmesenchymal stem cells, Cytotechnology, Volume (64), No (5), Year (2012-10), Pages (485-495)
 127. , Ahmad Reza Bahrami , Farshid Memariani , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Ahmad Reza Khosravi , Biosystematic study of the genus Berberis L. (Berberidaceae) in Khorassan, NE Iran, Plant Systematics and Evolution, Volume (298), No (1), Year (2012-1), Pages (193-203)
 128. Samaneh Mollazadeh , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , Morteza Behnam Rassouli , Fatemeh Behnam Rassouli , Vajiheh Neshati , Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells, Zeitschrift fur Naturforschung C: Biosciences, Volume (66), No (66), Year (2011-12), Pages (555-561)
 129. Hojjat Naderi Meshkin , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Critical Issues in Tissue Engineering: Biomaterials, Cell Sources, Angiogenesis, and Drug Delivery Systems, Journal of Biomaterials Applications, Volume (26), No (4), Year (2011-11), Pages (383-417)
 130. Naghmeh Ahmadian kia , Ahmad Reza Bahrami , Marzieh Ebrahimi , Maryam Moghaddam Matin , zeinab neshati , Mahmood Rais Almohaddesin , Naser Aghdami , Hamid reza Bidkhori , Comparative Analysis of Chemokine Receptor's Expression in Mesenchymal Stem Cells Derived from Human Bone Marrow and Adipose Tissue, Journal of Molecular Neuroscience , Volume (44), No (3), Year (2011-7), Pages (178-185)
 131. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Mehrdad Iranshahi , Ahmad Reza Bahrami , Investigating the cytotoxic and apoptosis inducing effects of monoterpenoid stylosin in vitro, Fitoterapia, Volume (82), No (5), Year (2011-7), Pages (742-749)
 132. Reihaneh Noorbakhsh , Ahmad Reza Bahrami , Sayed Ali Mortazavi , , Masoumeh Bahreini , PCR-based Identification of Aflatoxigenic Fungi Associated with Iranian Saffron, Food Science and Biotechnology, Volume (18), No (4), Year (2009-9), Pages (1038-1041)
 133. - - , Fakhri Shahidi , Shahram Beiraghi-Toosi , Ahmad Reza Bahrami , Antimicrobial activity of Zataria multiflora Boiss. essential oil incorporated with whey protein based films on pathogenic and probiotic bacteria, International Journal of Food Science and Technology, Volume (46), No (3), Year (2011-3), Pages (549-554)
 134. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Mehrdad Iranshahi , Ahmad Reza Bahrami , Javad Behravan , Samaneh Mollazadeh , Vajiheh Neshati , Fatemeh Kalalinia , Investigating the enhancement of cisplatin cytotoxicity on 5637 cells by combination with mogoltacin, Toxicology in vitro, Volume (25), No (2), Year (2011-3), Pages (469-474)
 135. Obeid M. Malekshah , Ahmad Reza Bahrami , Jalil Tavakol Afshari , Fatemeh Mosaffa , Javad Behravan , Correlation Between PXR and ABCG2 Patterns of mRNA Expression in MCF7 Breast Carcinoma Cell Derivatives upon Induction by Proinflammatory Cytokines, DNA and Cell Biology, Volume (30), No (1), Year (2011-1), Pages (25-31)
 136. , Ahmad Reza Bahrami , Jafar Zolala , Maryam Moghaddam Matin , Ethyl methanesulfonate treatment of celery plants affects the expression pattern of CEL I endonuclease, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (33), No (2), Year (2011-2), Pages (469-472)
 137. Alireza Jian Bagherpoor , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Nasser Mahdavi SHahri , mohammad amin edalatmanesh , Investigating the effects of vitreous humour (crude extract) on growth and differentiation of rat mesenchymal stem cells (rMSCs) and human NTERA2 cells, Cytology and Genetics, Volume (44), No (6), Year (2010-12), Pages (339-344)
 138. zeinab neshati , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Ali Moghimi , Differentiation of mesenchymal stem cells to insulin-producing cells and their impact on type 1 diabetic rats, Journal of Physiology and Biochemistry, Volume (66), No (2), Year (2010-5), Pages (181-187)
 139. Samaneh Mollazadeh , Maryam Moghaddam Matin , Mehrdad Iranshahi , Ahmad Reza Bahrami , Vajiheh Neshati , Fatemeh Behnam Rassouli , The enhancement of vincristine cytotoxicity by combination with feselol, Journal of Asian Natural Products Research, Volume (12), No (7), Year (2010-7), Pages (569-575)
 140. mohammad amin edalatmanesh , Maryam Moghaddam Matin , zeinab neshati , Ahmad Reza Bahrami , Masoumeh Kheirabadi , Systemic transplantation of mesenchymal stem cells can reduce cognitive and motor deficits in rats with unilateral lesions of the neostriatum, Neurological Research, Volume (32), No (2), Year (2010-3), Pages (166-172)
 141. Maria Beihaghi , Ahmad Reza Bahrami , Abdolreza Bagheri , R. Leegood , Mehdi Ghaboli , J. Zolala , Farajollah Shahriari Ahmadi , Comparison of pepck gene expression in developing seeds and leaves of chickpea (Cicer arietinume L.)plant, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (1), No (2), Year (2009-6), Pages (61-67)
 142. Amin Mirshamsi kakhki , Farajollah Shahriari Ahmadi , Ahmad Reza Bahrami , Juli Gray , Expression of EIN2 Gene in Petunia Flowers is Down-regulated During Glucose Treatment, Horticulture, Environment, and Biotechnology, Volume (50), No (3), Year (2009-9), Pages (247-252)
 143. Vajiheh Neshati , Maryam Moghaddam Matin , Mehrdad Iranshahi , Ahmad Reza Bahrami , Javad Behravan , Samaneh Mollazadeh , Fatemeh Behnam Rassouli , Cytotoxicity of Vincristine on the 5637 Cell Line Is Enhanced by Combination with Conferone, Zeitschrift fur Naturforschung B: Chemical Sciences, No (64), Year (2009-5), Pages (317-322)
 144. , Mohammad Farsi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , وحید رضا یسائی , Comparison of CEL I gene expression and mismatch-cleavage activity in some Apiaceae plants, Molecular Breeding, Volume (24), No (1), Year (2009-7), Pages (17-24)
 145. mohammad amin edalatmanesh , Ahmad Reza Bahrami , Morteza Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Ali Moghimi , زینب نشاطی , Microanatomical evidences for potential of mesenchymal stem cells in amelioration of striatal degeneration, Neurological Research, Volume (30), No (10), Year (2008-12), Pages (1086-1090)
 146. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , مهرداد ایرانشاهی , Ahmad Reza Bahrami , وجیهه نشاطی , سمانه ملازاده , زینب نشاطی , Mogoltacin enhances vincristine cytotoxicity in human transitional cellcarcinoma (TCC) cell line, Phytomedicine, No (16), Year (2009-3), Pages (181-187)
 147. Fatemeh Naseri , Nasser Mahdavi SHahri , Kamran Sardari , Ali Moghimi , Ahmad Reza Bahrami , Masoumeh Kheirabadi , mohammad amin edalatmanesh , Experimental Study of the Tendon Healing and Remodeling After Local Injection of Bone Marrow Myeloid Tissue in Rabbit, Journal of Biological Science, Volume (8), No (3), Year (2008-3), Pages (591-597)
 148. abbas falahati soghondikolaii , سید کمال کاظمی تبار , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Lahouti , Mohammad Farhad Rahimi , The study of gamma irradiation on drought tolerance in rice (Oryza sativa L.), Indian journal crop science, Year (2007-2)
 149. S. Malone , ZH. Chen , Ahmad Reza Bahrami , PR. Walker , JE. Gray , RC. Leegood , Phosphoenolpyruvate carboxykinase in Arabidopsis: changes in gene expression, protein and activity during vegetative and reproductive development., Plant and Cell Physiology, Volume (48), No (3), Year (2007-3), Pages (441-450)
 150. Y. Atlasi , SJ. Mowla , S. A. Ziaee , Ahmad Reza Bahrami , OCT-4, an embryonic stem cell marker, is highly expressed in bladder cancer, International Journal of Cancer, Volume (120), No (7), Year (2007-4), Pages (1598-1602)
 151. Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Peter W. Andrews , The CDK inhibitor p27enhances neural differentiation in pluripotent NTERA2 human EC cells, but does, Mechanisms of Development, Year (2005-9)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مارال پاشیرزاد , جمیل واعظی , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , مطالعه ساختار تشریحی ساقه گونه های Cyperus((Cyperaceae در شمال شرق ایران , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 2. مارال پاشیرزاد , جمیل واعظی , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , مطالعه ریخت شناسی از جنس L. Cyperus از خانواده Cyperaceae در خراسان، شمال شرق ایران , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 3. مارال پاشیرزاد , جمیل واعظی , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , مطالعه سطح بذر گونه هایL. Cyperus((Cyperaceae در شمال شرق ایران , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 4. مریم مقدم متین , سونیا ایران پور , امیر شکوه سلجوقی , احمدرضا بهرامی , انتقال هدفمند داروی دوکسوروبیسین به سلولهای سرطانی کولورکتال با استفاده از نانوحامل سیلیکای متخلخل مغناطیسی , پنجمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو , 2021-08-29
 5. طیبه مقدم , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , مریم مقدم متین , بررسی اثرات ضدسرطانی مشتقات فارنسیل اکسی کربوستریل بر روی رده سلولی سرطان پروستات انسانی (PC-3) در شرایط برون تنی , 18th Congress of Iranian Society of Medical Oncology and Hematology , 2019-11-14
 6. بهاره جعفری , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , بررسی کارآیی بایکالین به عنوان یک پیشدارو در روش باکتری درمانی سرطان با رویکرد تبدیل پیشدارو به دارو , 8th National Conference on Health Promotion Strategies and Challenges with focous on Cancer , 2019-11-21
 7. مهرداد آقاسی زاده شعرباف , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , مریم مقدم متین , بررسی اثرات ضد سرطانی 7-ژراتیل اکسی کربوستریل بر رده های سلولی سرطانی PC-3 و DU 145 , 8th National Conference on Health Promotion Strategies and Challenges with focous on Cancer , 2019-11-21
 8. بهاره جعفری , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , Investigating cytotoxic effects of baicalin on colorectal cancer cell lines C26 and CT26 , 3rd International and 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran , 2019-09-01
 9. نیلوفر سادات حسینی گیو , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , Targeting breast tumor cells by bacteria in BALB/c mice , 3rd International and 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran , 2019-09-01
 10. مریم دولتشاهی , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , Downregulation of miR-21 in HEK293T cells and their conditioned medium in advancement of colorectal cancer treatment , 3rd International and 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran , 2019-09-01
 11. شیما غرویان , لاله رفعت متولی , سارا عبدالهی , احمدرضا بهرامی , هاشم میری حکیم آباد , سیدنوید گفتاری , مریم مقدم متین , Investigating anticancer synergistic effects of radiation and cisplatin for treatment of cervical cancer in vitro , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , 2017-08-29
 12. سولماز نصیرزاده , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , ابوالفضل شاکری , مریم مقدم متین , Investigating the anti-cancer effects of sesquiterpene lactone cynaropicrin on KYSE30 human esophagal carcinoma cells مری(KYSE30) , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , 2017-08-29
 13. سولماز نصیرزاده , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , سیدنوید گفتاری , ابوالفضل شاکری , مریم مقدم متین , Investigating the synergistic effects of sesquiterpene lactone cynaropicrinin combination with chemotherapy drug, paclitaxel on KYSE30 human esophageal carcinoma cells , 1st Intrnational Conference on Modern Technologies in Sciences , 2017-09-07
 14. محمدابراهیم حسین زاده ملکی , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , مریم مقدم متین , Investigating cytotoxic and anticancer properties of auraptene and its two derivatives on cervical cancer in vitro , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , 2017-08-29
 15. سیدحسین سیدمرادی , احمدرضا بهرامی , مسعود میرزائی شهرابی , مریم مقدم متین , Investigating Cytotoxicand Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I)Complex onHeLa Cervical Cancer Cells , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , 2017-08-29
 16. سیدحسین سیدمرادی , احمدرضا بهرامی , مسعود میرزائی شهرابی , مریم مقدم متین , Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerousmouse cell lines , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , 2017-08-29
 17. سیدحسین سیدمرادی , احمدرضا بهرامی , مسعود میرزائی شهرابی , مریم مقدم متین , Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerous mouse cell lines , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , 2017-08-29
 18. سیدحسین سیدمرادی , احمدرضا بهرامی , مسعود میرزائی شهرابی , مریم مقدم متین , Investigating Cytotoxic and Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I) Complex on HeLa Cervical Cancer Cells , 2nd International and 10th National Biotechnology Congress , 2017-08-29
 19. فاطمه ملکی , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , سنتز و بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3 , دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2015-08-27
 20. فاطمه ملکی , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , سیدنوید گفتاری , مریم مقدم متین , بررسی اثر سمیت سلولی و ضد سرطانی 8-ژرانیل اکسی 3-کربوکسی کومارین بر روی سلول های سرطانی پروستات PC3 , اولین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی , 2015-05-28
 21. ثریا ابراهیمی , احمدرضا بهرامی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر , تاثیر سویه های مختلف از آگروباکتریوم رایزوژنز بر صفات رویشی ریشه های مویین القاشده درگیاه (Perovskia abrotanoides Karel) برازمبل , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02
 22. ثریا ابراهیمی , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر , بررسی تاثیر استوسیرینگون در القای ریشه مویین در گیاه برازمبل(.Perovskia abrotanoides Karel) , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02
 23. سیدنوید گفتاری , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , فاطمه ملکی , مریم مقدم متین , سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی ترکیب فنچیل-4-متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro , اولین همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست , 2015-02-25
 24. سیدنوید گفتاری , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , فاطمه ملکی , مریم مقدم متین , سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro , اولین همایش ملی کاربرد علوم شیمی در صنایع دارویی، شیمیایی و محیط زیست , 2015-02-25
 25. زینب مطلوبی , علی گنجعلی , احمدرضا بهرامی , منیره چنیانی , بررسی اثرات هورمون ABA بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط تنش خشکی , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07
 26. منیرالسادات شاکری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , محمدرضا نصیری , مروری بر روش های مولکولی شناسایی و شمارش باکتری های پروبیوتیک در فراورده های لبنی , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 27. آلا عرفائی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , نسرین کاسب مجاور , بررسی اثر هم افزایی دو ترکیب مهار کننده آنزیم 15- لیپوکسیژناز نوع 1 بر القای مرگ سلولی در رده سلولی DU145 , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 28. راهله احمدپورکاخک , جمیل واعظی , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , مطالعه ساختار تشریحی ساقه برخی از گونه های Juncaceae) Juncus) در شمال شرق ایران , اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29
 29. مارال پاشیرزاد , جمیل واعظی , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , مطالعه ساختار تشریحی برگ گونه های Cyperaceae) Cyperus) در شمال شرق ایران , اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29
 30. حمید چشمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , کامران غفارزادگان , داود شریفی , فاطمه بهنام رسولی , سارا لاری , بهرام معمار , طیبه دهمرده قلعه نو , بررسی بیان بالای پروتئین SOX2 در کارسینومای سلول موزاییکی مری از طریق ایمنوهیستوشیمی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 31. حمید چشمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , کامران غفارزادگان , داود شریفی , فاطمه بهنام رسولی , سارا لاری , بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 32. حمید چشمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , کامران غفارزادگان , فاطمه بهنام رسولی , سارا لاری , مقایسه بیان NANOG، دربافت های بدخیم و نرمال معده انسان , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 33. منیره بهرامی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , معصومه بحرینی , مریم بشارتی , بررسی امکان تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus در مواد غذایی با روش PCR-TTGE , همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15
 34. مریم بشارتی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , سید علی مرتضوی , منیره بهرامی , ارائه پرایمرهای مناسب به منظور شناسایی باکتری های مختلف گونه سالمونلا انتریکا به روش PCR- TTGE , همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15
 35. آتنا حلمی لائین , فهیمه صادق پورهروی , احمدرضا بهرامی , جعفر ذوالعلی , تکثیر و کلونینگ یکی از اعضا خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس , اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی , 2012-07-02
 36. حسین نخعی زاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , فاطمه بهنام رسولی , مروارید ساعی نسب , بررسی اثرات سمیت سلولی منوترپنوئید فروتینین بر روی سلول های سرطان پستان و تراتوکارسینوما , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12
 37. حلیمه حسن زاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مروارید ساعی نسب , محمد رحیمی زاده , حسین عشقی , علی شیری , پریسا صداقت شریفی , بررسی اثرات سمیت سلولی 2-(4-متوکسی فنیل)-بنزایمیدازول بر روی سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12
 38. ناهید ارغیانی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , فاطمه بهنام رسولی , محمد رحیمی زاده , علی شیری , مهدی بکاولی , محبوبه سیاهکوهی نیا , بررسی اثرات سمیت سلولی یکی از مشتقات تری آزولوپیریمیدین روی سلول های کارسینومای مثانه و مری , هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12
 39. صفیه صبورملکی , مریم مقدم متین , حمید صادقیان , احمدرضا بهرامی , سیده مینو حسینی مهر , بررسی اثرات سمیت سلولی ترکیب کومارینی umbelliprenin از گیاه Ferula , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 40. میترا صفاریان طوسی , احمدرضا بهرامی , جعفر ذوالعلی , مریم مقدم متین , بررسی الگوی بیان اندونوکلئاز CEL I در گیاه کرفس , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 41. فهیمه صادق پورهروی , آتنا حلمی لائین , احمدرضا بهرامی , جعفر ذوالعلی , مریم مقدم متین , تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی یکی از اعضای خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 42. زهرا حجازی , مینا شهریاری , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , علی اکبر حدادمشهدریزه , محمود رئیس المحدثین , بررسی امکان تکثیر، ماندگاری و ردیابی سلول های نشاندار انسانی در جنین اولیه موش , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 43. آسیه حیرانی طبسی , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , حجت نادری مشکین , حمیدرضا بیدخوری , محمود رئیس المحدثین , بررسی اثر Valproic acid بر بیان ژن CXCR4 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 44. نسیم نجارزاده , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , حمید روحانی , شناسایی قارچ های سلولازی جنگل های ایران به روش کشت , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 45. نسیم نجارزاده , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , حمید روحانی , بررسی قارچ های مولد آنزیم CBHI از جنگل های ایران به روش مولکولی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 46. منیره بهرامی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , معصومه بحرینی , مریم بشارتی , تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus با روش PCR-TTGE , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 47. شبنم شمع ریز , مریم مقدم متین , منصور مشرقی , احمدرضا بهرامی , حمید روحانی , الناز باقری ازغدی , جداسازی و شناسایی مولکولی قارچ های گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلولازی آنها , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 48. ساره حجی آبادی , مریم مقدم متین , منصور مشرقی , احمدرضا بهرامی , کیارش قزوینی , جداسازی باکتری های گرمادوست سلولولیتیک از چشمه های آب گرم دیگ رستم در ایران , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 49. الناز باقری ازغدی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , حمید روحانی , شبنم شمع ریز , معرفی گونه های تریکودرما با قابلیت آنزیم اندوگلوکانازی در خاک های جنگلی بومی ایران , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 50. فاطمه انباری میبدی , محمدعلی خلیلی , احمدرضا بهرامی , ناصر مهدوی شهری , بهروز افلاطونیان , آرزو خرادمهر , فاطمه صادقیان , فرزانه فصاحت , ارزیابی ظرفیت مهاجرت و تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی در آسیب ترومای مغزی در رت , همایش ملی بیوتکنولوژی بیوشیمی و مهندسی زیستی , 2012-05-09
 51. محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , احمدرضا بهرامی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , معصومه مهربان سنگ آتش , مرضیه حسینی نژاد , جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی , بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-15
 52. علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , فخری شهیدی , مریم مقدم متین , مرتضی خمیری , ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران , نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری‌بیوتیک ایران , 2011-04-21
 53. سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر سلول های کارسینومای مثانه انسان (TCC) و فیبروبلاست موش , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 54. علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , تشخیص عوامل مولد روپینس در خمیر نان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز , دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2011-02-16
 55. مریم مقدم متین , آزاده حقیقی طلب , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , فرشته حقیقی , بررسی اثرات افزاینده herniarin ، بر میزان سمیت سلولی سیس پلاتین در شرایط in vitro , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 56. مطهره طورچی رودسری , احمدرضا بهرامی , حسام دهقانی , مهرداد ایرانشاهی , بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی Pteridium aquilinum بر روی سلول های کارسینومای مثانه , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 57. محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی , بررسی اثر تنظیم اسمزی و تغییرات مقدار پرولین و قند محلول ریشه و برگ در تحمل به خشکی 12 ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L , دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28
 58. احمدرضا بهرامی , مطهره طورچی رودسری , حسام دهقانی , مهرداد ایرانشاهی , بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره دی کلرومتانی Pteridium aquilinum در شرایط in vitro , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 59. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , مسعود یاورمنش , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ , دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2011-02-16
 60. فاطمه رونقی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , مطالعه اثرات ضد سرطانی مونوترپن شیمگین بر روی رده ای از سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 61. مروارید ساعی نسب , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , بررسی قابلیت های کشت سلولی در سلول های بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش سفید نژاد نیوزلندی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 62. محمدرضا هاشم زاده , احمدرضا بهرامی , هانیه حسین نژاد , مریم مقدم متین , مقایسه ی اثرات ترمیمی زجاجیه ی چشم، حاصل از منابع مختلف حیوانی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 63. بنت الهدا ایوبی نژاد , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , حمید اجتهادی , فرخ قهرمانی نژاد , رده بندی جنس Paracaryum در خراسان، شمال شرق ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 64. ناصر مهدوی شهری , تهمینه کاظمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , معصومه خیرآبادی , محمد علیزاده نمینی , آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro , نهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران , 2010-05-25
 65. فاطمه ناصری , کامران سرداری , ناصر مهدوی شهری , علی مقیمی , احمدرضا بهرامی , استفاده از سلولهای بنیادی حاصل از کشت مغز استخوان برای ترمیم تاندون اشیل تخریب شده توسط کلاژناز , ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2006-10-31
 66. فاطمه رونقی , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro , ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-13
 67. مروارید ساعی نسب , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , تولید سلولهای مولد انسولین از سلولهای بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش نژاد سفید نیوزلندی , ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-13
 68. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , علی مقیمی , مهرداد ایرانشاهی , conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line) , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18
 69. مهسا قربانیون , ناصر مهدوی شهری , احمدرضا بهرامی , مطالعه رفتار stem cell پس از کاشت بر روی داربست غضروفی در حالت in vitro با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10
 70. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , مهرداد ایرانشاهی , علی مقیمی , سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18
 71. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , مرتضی بهنام رسولی , بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18
 72. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حسین اشتیاق حسینی , مرتضی بهنام رسولی , مطالعه اثرات ضد تکثیری لیگاند سالن و کمپلکس سالن-کپالت بر روی سلولهای NTERA2 در شرایط in vitro , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18
 73. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18
 74. احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , سید مهدی حسنیان مهر , ناصر مهدوی شهری , نادر چاپارزاده , بررسی امکان کشت سلول و تهیین الگوی پرتوانی در سلول های بلاستمایی حاصل از زخم گوش خرگوش , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10
 75. فاطمه بهنام رسولی , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , سمانه ملازاده , وجیهه نشاطی , مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10
 76. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی , مقایسه اثرات ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10
 77. زینب نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , علی مقیمی , تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای مولد انسولین , اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , 2008-11-10
 78. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , سمانه ملازاده , فاطمه بهنام رسولی , بررسی اثرات مقایسه ای داروهای vincristine و cisplatin بر روی دو رده از سلولهای سرطانی مثانه (5637 و SD). , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10
 79. احمدرضا بهرامی , دورنمای کاربردی و روش های مولکولی در ... , اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , 2008-11-10
 80. میترا عتیقی مقدم , ناصر مهدوی شهری , احمدرضا بهرامی , مدلی به منظور مطالعه تاثیر ویتامین C بر رشد و تکثیرو تمایز بافت بلاستما در in vitro , اولین کنگره سیتو تکنو لوژی وکاربرد های آن , 2008-11-10
 81. مروارید ساعی نسب , احمدرضا بهرامی , مدیریت کروموزوم های مصنوعی , سیتوتکنولوژی , 2008-11-10
 82. سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , مهرداد ایرانشاهی , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی , مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-10-11
 83. محمداحسان تقوی زاده یزدی , مهرداد لاهوتی , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , پژمان آزادی , تکثیر Anthurium andreanum از طریق کشت بافت , اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2008-11-12
 84. عباس فلاحتی سقندی کلایی , مهرداد لاهوتی , احمدرضا بهرامی , سیدکمال کاظمی تبار , علی دهستانی , اثرات پیش تیمار اشعه گاما بر افزایش تحمل به خشکی در برنج , پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2007-11-24

انگلیسی

 1. Maryam Moghaddam Matin , حمید صادقیان , Ahmad Reza Bahrami , Targeted therapy in prostate cancer , 10th Yazd International Congress and Student Award on Reproductive Medicine , 2023-05-19
 2. Ahmad Reza Bahrami , Azadeh Haghighitalab , Maryam Moghaddam Matin , Immunosuppressive properties of Indoleamine- 2, 3-dioxygenase 1 gene products: Lessons from allogenic fetus , 10th Yazd International Congress and Student Award on Reproductive Medicine , 2023-05-19
 3. saeedeh pourhamedi , Maryam Moghaddam Matin , Azadeh Haghighitalab , Ahmad Reza Bahrami , Immunomodulatory Effects of Engineered hTERT-MSCs Overexpressing IDO1 Gene against Xenogeneic Rat Peripheral Blood Mononuclear Cells , 16th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2023) , 2023-04-27
 4. Alireza Karimi , Maryam Moghaddam Matin , Azadeh Haghighitalab , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Masoud Rajabioun , Ahmad Reza Bahrami , Investigating the immunomodulatory effects of transgenic mesenchymal stem cells with IDO1 gene and their small extracellular vesicles in the repair of heart damage in MI rat model , 16th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2023) , 2023-04-27
 5. , Maryam Moghaddam Matin , Azadeh Haghighitalab , Ahmad Reza Bahrami , Assessment of Extracellular Vesicles From Rabbit Ear Pina Cells , 16th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2023) , 2023-04-27
 6. Halimeh Hassanzadeh , Ahmad Reza Bahrami , Mahboubeh Kazemi , حمیدرضا بیدخوری , Maryam Moghaddam Matin , Tideglusib enhances the expression of several immunomodulatory factors in bone marrow-derived mesenchymal stem cells , 16th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2023) , 2023-04-27
 7. Halimeh Hassanzadeh , Ahmad Reza Bahrami , حمیدرضا بیدخوری , Mahboubeh Kazemi , Maryam Moghaddam Matin , Investigating the effects of lithium chloride on immunomodulatory properties of bone marrow-derived mesenchymal stem cells , 16th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2023) , 2023-04-27
 8. Fatemeh Shirdel , Ahmad Reza Bahrami , Mansour Mashreghi , Maryam Moghaddam Matin , Investigating the effects of bio-synthesized platinum nanoparticles on viability of mesenchymal stem cells cultured on human acellular dermal scaffold , 4th International Nanomedicine and Nanosafety Conference 2023 (NMNS2023) , 2023-05-10
 9. farangis rastin , Ahmad Reza Bahrami , سیروس نکوئی , Amir SHokooh Saljooghi , Maryam Moghaddam Matin , Application of a theranostic platform composed of mesoporous silica nanoparticles for in vitro and in vivo delivery of oxaliplatin to colorectal cancer cells , 4th International Nanomedicine and Nanosafety Conference 2023 (NMNS2023) , 2023-05-10
 10. farangis rastin , Ahmad Reza Bahrami , Amir SHokooh Saljooghi , Maryam Moghaddam Matin , Design, synthesis and investigation of targeted transport systems of mesoporous silica nanoparticles for in vitro and in vivo delivery of oxaliplatin with gold gatekeeper to colorectal cancer cells , The First International Congress of Cancer Genomics (CGC2023) , 2023-05-03
 11. Amir Abrishami , Ahmad Reza Bahrami , Amir SHokooh Saljooghi , Maryam Moghaddam Matin , Enhanced anticancer efficacy of epirubicin-loaded mesoporous silica nanocarriers through co-delivery of an antimiR-21 expressing plasmid to target colon adenocarcinoma in vitro and in vivo , The First International Congress of Cancer Genomics (CGC2023) , 2023-05-03
 12. Amir Abrishami , Ahmad Reza Bahrami , دکتر سیروس نکوئی , Amir SHokooh Saljooghi , Maryam Moghaddam Matin , Multimodal theranostic inorganic nanoparticles hybridized with magnetic QDs core, silica shell and gold gatekeepers to selectively deliver epirubicin to colorectal cancer cells , 4th International Nanomedicine and Nanosafety Conference 2023 (NMNS2023) , 2023-05-10
 13. Shiva Amanollahi , Ahmad Reza Bahrami , Azadeh Haghighitalab , هانیه شاطرزاده یزدی , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Chitosan-embedded hTERT-MSCs-IDO1-EVs reduce blood leukocytes after spinal cord injury , 16th International Congress of Immunology and Allergy , 2023-04-27
 14. Shiva Amanollahi , Ahmad Reza Bahrami , Azadeh Haghighitalab , هانیه شاطرزاده یزدی , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Evaluation of the immunomodulatory properties of chitosan-embedded hTERT-MSCs-IDO1-EVs after spinal cord injury , 16th International Congress of Immunology and Allergy , 2023-04-27
 15. Maryam Moghaddam Matin , Simindokht Afra , علی مرادی , مالگارا روزتا ولودار چک بین , Ahmad Reza Bahrami , Development of an injectable hydrogel for local alendronate delivery in osteoporosis treatment , Iranian orthopedic association , 2022-10-10
 16. Seyed Mehdi Hoseini , فاطمه منتظری , سید مهدی کلانتر , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , سعید رحمانی , فاطمه زارعین , Investigation of Stemness State in Human Amniocytes , 8th Yazd International Congress and Student Award in Reproductive Medicine , 2019-04-19
 17. najmeh sodagar , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Rapid identification of Salmonella enteriditis in chicken skin using invA molecular marker , 12th International Congress Laboratory and Clinical Sciences , 2019-12-12
 18. Tayebe moghaddam , Ahmad Reza Bahrami , حمید صادقیان , Maryam Moghaddam Matin , Evaluating anti-cancer effects of 6 and 8-farnesyloxycarbostyril on DU145 human prostate cancer cell line , 3rd International and 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran , 2019-09-01
 19. mehrdad aghasizadeh sharbaf , Ahmad Reza Bahrami , حمید صادقیان , Maryam Moghaddam Matin , Investigating anti-cancer effects of 6-geranyloxycarbostyril on prostate cancer cells , 3rd International and 11th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran , 2019-09-01
 20. Seyed Mehdi Hoseini , فاطمه منتظری , Maryam Moghaddam Matin , سید مهدی کلانتر , Ahmad Reza Bahrami , محمدحسن شیخها , حسن حیدریان میمندی , سعید قاسمی اسماعیل آباد , Investigation of chromosomal instability in human amniotic fluid cells by FISH technique , Third International and Fifteenth Iranian Genetics Congress , 2018-05-13
 21. Morvarid Saeinasab , Maryam Moghaddam Matin , , Ahmad Reza Bahrami , , , CRISPR/Cas9 targeting of SNHG15 as an oncogenic lncRNA inhibits cell proliferation capacity in colorectal cancer , Third International and Fifteenth Iranian Genetics Congress , 2018-05-13
 22. farzaneh karimi , Seyede Mina Amiri , Ahmad Reza Bahrami , , , mahdi nohtani , Maryam Moghaddam Matin , Evaluating single nucleotide polymorphism rs6983267 in Iranian esophageal cancer patients , 15th Iranian National Congress of Biochemistry and 6th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2018-08-25
 23. mohammad ebrahim H maleki , Elahe Merajifar , Ahmad Reza Bahrami , Hamid Sadeghian , Maryam Moghaddam Matin , Investigating cytotoxic and anticancer properties of coumarin derivatives containing geranyl groups at different positions on cervical cancer , The 3rd National Festival and International Congress on Stem Cell and Regenerative Medicine , 2018-11-24
 24. Elahe Merajifar , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Evaluating plasma expression of miR-21 in colorectal cancer patients in Khorasan population , 17th Congress of the Iranian Society for Oncology and Hematology and the Annual Cancer Nursing Conference , 2018-11-15
 25. Seyede Mina Amiri , Ahmad Reza Bahrami , , , , mahdi nohtani , Maryam Moghaddam Matin , Investigating the association of rs6982267 polymorphism in CCAT2 long non-coding RNA with gastric cancer risk , 17th Congress of the Iranian Society for Oncology and Hematology and the Annual Cancer Nursing Conference , 2018-11-15
 26. Seyede Mina Amiri , , mahdi nohtani , farzaneh karimi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Association of rs6983267 polymorphism in lncRNA CCAT2 with gastric cancer susceptibility in Iranian population , Third International and Fifteenth Iranian Genetics Congress , 2018-05-13
 27. Shima Gharavian , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , The synergism effect of external beam radiation and cisplatin on clonogenic survival in cervical cancer cell line , 2nd International Stem Cells & Regenerative Medicine Congress , 2017-04-19
 28. Halimeh Hassanzadeh , Maryam Moghaddam Matin , Hojjat Naderi Meshkin , mahdi mirahmadi , Mahmood Raeesolmohaddeseen , Nasser SanjarMoussavi , Ahmad Reza Bahrami , A new approach for optimization of keratinocyte culture and fabrication of keratinocyte epidermal sheets without using 3T3 feeder layer , سومین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت , 2016-10-26
 29. fatemeh khosravitabar , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , Maryam Varasteh kojourian , Metanolic extract from Achillea eriophora L. leaves induces cell migratioin and proliferation in human fibroblasts , کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 30. fatemeh khosravitabar , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , Maryam Varasteh kojourian , Investigating the effect of the methanolic extract from the leaves of Achillea eriophora D. C. on human cutaneous wound healing in an in vitro cellular model , اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی مالزی , 2015-12-14
 31. farzaneh ghafoorian nia moghadam , Ahmad Reza Bahrami , Bahram Meemar , Mahdi Asadi , Moein Farshchian , Maryam Moghaddam Matin , Survey SOX2 ,SOX2OT-S1 and SOX2OT-S2 expression in breast cancer , دومین همایش تازه های سلولی مولکولی , 2015-11-10
 32. Seyed Navid Goftari , Hamid Sadeghian , Ahmad Reza Bahrami , fateme maleki , Parirokh Lavaee , Maryam Moghaddam Matin , Synthesis and Investigation of Cytotoxic and Anticancer Effects of monoterpenoid stylosin on Prostate Cancer Cells in vitro , 1st International Nastaran Cancer Symposium-2015 , 2015-10-01
 33. Nahid Arghiani , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Hossein Nakhaeizadeh , Mehrdad Iranshahi , Ameneh Sazgarnia , Ferutinin: A Natural and Effective anti-tumour Compound , 1st International Nastaran Cancer Symposium-2015 , 2015-10-01
 34. Hamid reza Bidkhori , Ahmad Reza Bahrami , Moein Farshchian , Hojjat Naderi Meshkin , Asieh Heirani Tabasi , mahdi mirahmadi , Mina Shahriyari , RezaFarid , Naghmeh Ahmadiankia , Armin Attaran , Mahmood Raeesolmohaddeseen , Hadi Bakhtiari , Maryam Moghaddam Matin , Genetically Modified Mesenchymal Stem Cells Show Enhanced Migration Capability , International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine , 2015-05-20
 35. Moein Farshchian , Olivier Armant , Maryam Moghaddam Matin , Mina Shahriyari , Mahtab Dastpak , Ahmad Reza Bahrami , Evidences for Interconvertability Potency of Germ Cell Factors Induced-MEFs to Neural-Like Cells , International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine , 2015-05-20
 36. Marziyeh Hassanzadeh , Maryam Moghaddam Matin , Moein Farshchian , Mina Shahriyari , Asieh Heirani Tabasi , Shabnam Hemmati Sadeghi , Halimeh Hassan zadeh , Mahmood Raisolmohaddesin , Hojjat Naderi Meshkin , Ahmad Reza Bahrami , Markers of Pluripotency Can be Induced in Human Keratinocytes after Co-culturing with a Pluripotent Tissue , International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine , 2015-05-20
 37. Muhammad Irfan , Asieh Heirani Tabasi , Hojjat Naderi Meshkin , mahdi mirahmadi , Marzieh Lotfi , Halimeh Hassan zadeh , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Investigating the Regenerative Potential of Trans- differentiated Adipose-derived Stem Cells (t-ASCs) in Cutaneous Wound Healing , International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine , 2015-05-20
 38. Athar Sadat Javanmard , Maryam Moghaddam Matin , zahra mahmoodi , Morvarid Saeinasab , Ahmad Reza Bahrami , Studying the Expression Patterns of OCT4 and SOX2 Proteins in Regenerating Rabbit Ear Tissue , International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine , 2015-05-20
 39. fateme maleki , Hamid Sadeghian , Ahmad Reza Bahrami , Seyed Navid Goftari , Parirokh Lavaee , Maryam Moghaddam Matin , Investigating the Cytotoxic and Anticancer Effects of 8- Isopentenyloxy Coumarin on PC3 Prostate Cancer Cells , International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine , 2015-05-20
 40. Sajjad Sisakhtnezhad , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hesam Dehghani , Fatemeh Behnam Rassouli , Madjid Momeni Moghaddam , sohrab boozarpour , Moein Farshchian , Mahtab Dastpak , Investigation of the Molecular Signature and Spermatogenesis Potential of Newborn Chicken Spermatogonial Stem Cells in vitro , International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine , 2015-05-20
 41. sara soltanian , Hesam Dehghani , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Expression Analysis of BORIS during Retinoic Acid- Induced Differentiation of Mouse Embryonal Carcinoma P19 Cells , International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine , 2015-05-20
 42. نغمه احمدیان کیا , کلالیان مقدم , مخبریان , Mohammad Amir Mishan , Hamid reza Bidkhori , Ahmad Reza Bahrami , Decreased migration of human breast cancer cells under Berberine treatment: a possible role of chemokine receptors , هفتمین کنگره سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی , 2014-10-22
 43. Mohammad Amir Mishan , Ahmad Reza Bahrami , Naghmeh Ahmadian Kia , Hamid reza Bidkhori , آسیه حیرانی طبسی , حلیمه حسن زاده , حجت نادری مشکین , Maryam Moghaddam Matin , Investigating the possible role of Berberine on the metastatic behavior of esophageal cancer cells , 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOLECULAR TECHNOLOGY , 2014-10-14
 44. Moein Farshchian , Mahtab Dastpak , Maryam Moghaddam Matin , Dirk Geerts , Ahmad Reza Bahrami , Genetic and Epigenetic landscape of Germline Stem Cells , The 2nd Annual Congress of Stem Cells Research and Application , 2014-05-22
 45. Mohamad Mousaei , Maryam Moghaddam Matin , Hamid reza Bidkhori , حجت نادری مشکین , Ahmad Reza Bahrami , Stem cell-based therapy (cell therapy) in Iran and other countries , The 2nd Annual Congress of Stem Cells Research and Application , 2014-05-22
 46. حجت نادری مشکین , Ahmad Reza Bahrami , Hamid reza Bidkhori , مهدی میراحمدی , نغمه احمدیان کیا , Strategies to Improve Homing of Stem Cells to achieve better Efficacy in Stem Cell Therapy , The 2nd Annual Congress Stem Cells Research and Application , 2014-05-22
 47. Moein Farshchian , Mahtab Dastpak , Maryam Moghaddam Matin , D. Geerts , Ahmad Reza Bahrami , Possible necessity of global H3K9me2 erasing in PGC s development: Expression of Stella, Oct4 and Nanos2 decrease the G9a mRNA level , Cell Symposia , 2014-07-13
 48. حجت نادری مشکین , Maryam Moghaddam Matin , آسیه حیرانی , ملیحه حسن زاده , مینا شهریاری , نغمه احمدیان کیا , محمود رئیس المحدثین , ناصر سنجر موسوی , حمیدرضا بیدخوری , محمود حسینی , Ahmad Reza Bahrami , Pretreatment of mesenchymal stem cells and stromal - derived factor - 1α delivery from chitosan - based injectable hydrogels for better cell guidance and retention , The 2nd Annual Congress of Stem Cells Research and Application , 2014-05-22
 49. Hamid reza Bidkhori , Moein Farshchian , آسیه حیرانی , حجت نادری مشکین , Mahtab Dastpak , نغمه احمدیان کیا , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Comparative analysis of the gene expression profile of chemokine receptors between adipose - derived and bone marrow - derived mesenchymal stem cells , The 2nd Annual Congress of Stem Cells Research and Application , 2014-05-22
 50. Hamid reza Bidkhori , Ahmad Reza Bahrami , R. Miri , H. Bakhtiari , M. R. Hedayati Moghaddam , mahdi mirahmadi , M. Danaie , Mahtab Dastpak , Maryam Moghaddam Matin , ISSUES DISTANCE STEM CELL RESEARCH ACHIEVEMENTS FROM BEING APPLIED IN TRANSLATIONAL MEDICINE: A QUALITATIVE STUDY FROM IRAN , International Society For Stem Cell Research , 2013-06-12
 51. Hamid reza Bidkhori , Ahmad Reza Bahrami , Hojjat Naderi Meshkin , Asieh Heirani Tabasi , mahdi mirahmadi , Mina Shahriyari , N. Sanjar Moussavi , N. Ahmadian kia , Halimeh Hassan zadeh , Moein Farshchian , Maryam Moghaddam Matin , HYPOXIA-MIMICKING AGENTS PROMOTE CXCR4 GENE EXPRESSION AND MIGRATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS TOWARDS SDF1 , International Society For Stem Cell Research , 2013-06-12
 52. nasrin kaseb mojaver , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , H. Sadeghian , ala orafai , Studying the Cytotoxic Effects of a 15-Lipoxygenase 1 Inhibitor on Prostate Cancer Cell Line PC-3 , International Multidisciplinary Cancer Congress , 2012-09-04
 53. ala orafai , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , H. Sadeghian , nasrin kaseb mojaver , Studying the Synergistic Effects of Two 15-Lipoxygenase Inhibitors on Apoptosis Induction in PC-3 Cell Line , International Multidisciplinary Cancer Congress , 2012-09-04
 54. Mina Shahriyari , zahra hejazi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Alikabar haddad Mashadrizeh , Moein Farshchian , Evaluation of Oct4 Expression Using p-Oct4-GFP Reporter Construct in Human Embryonic Kidney (HEK293T) Cell line. , International Multidisciplinary Cancer Congress , 2012-09-04
 55. minoo hoseiny mehr , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , H. Sadeghian , saffiyeh saboormaleki , studying the anti-cancer effects of 8-farnesyloxycoumarin on Prostate Carcinoma cells in vivo , International Multidisciplinary Cancer Congress , 2012-09-04
 56. Reza Majidzadeh Heravi , leila roozbeh nasiraie , M. Sankian , Ahmad Reza Bahrami , A. R. Varasteh , Optimization of electrotansformation conditions for probiotic lactobacilli by expression plasmids containing phytase enzyme and chenopodium pollen allergen (che a2) genes , 12th iranian congress of biochemistry & 4th international congress of biochemistry and molecular biology , 2011-09-06
 57. Fatemeh Khosravitabar , Ahmad Reza Bahrami , Parvaneh Abrishamchi , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , maryam varaste , METHANOLIC EXTRACT FROM ACHILLEA ERIOPHORA L. LEAVES INDUCES CELL MIGRATION AND PROLIFERATION IN HUMAN FIBROBLASTS , اولین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 58. motahareh tourchi , Ahmad Reza Bahrami , Hesam Dehghani , مهرداد ایرانشاهی , Investigating the Cell Cycle of the Dechloromethane Extract of Pteridium Aquilinum on Bladder Carcinoma Cells , 2nd National and 1st International Congress on , 2011-05-16
 59. Mohammad Reza Housaindokht , Hassan Monhemi , Mohammad Reza Bozorgmeh , Ahmad Reza Bahrami , Critical and synergy nodes in insulin-EGF signaling network , 12th Iranian Congress of Biochemistry and 4th International Congress of Biochemistry and Molecular biology , 2011-09-06
 60. mohammad amin edalatmanesh , Ahmad Reza Bahrami , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , MESENCHYMAL STEM CELL TRANSPLANTS IMPROVE MOTOR DISORDERS OF RATS AFTER CHEMICAL LESION OF STRIATUM AS A MODEL OF HD , 8th International Conference on AD/PD , 2007-03-14
 61. Mohammad Ali Sabbaghi Mehrjardi , Ahmad Reza Bahrami , Behzad Feizzade , Seyed Mahdi Kalantar , Maryam Moghaddam Matin , M Kalantari , Abbas Aflatoonian , In vivo differentiation of Mesenchymal Stem Cells (MSCs) in rat torsion testis , 4th Yazd International Congress and Student Award in Reproductive Medicine , 2011-04-15
 62. motahareh tourchi , Ahmad Reza Bahrami , Hesam Dehghani , مهرداد ایرانشاهی , Investigating the cell cycle of the dechloromethane extract of Pteridium aquilinum on bladder carcinoma cells , 2nd national and 1st International congress on Cellular and Molecular Advances in Non Contagious Diseases , 2011-05-16
 63. Maryam Moghaddam Matin , fatemeh rounaghi , Ahmad Reza Bahrami , مهرداد ایرانشاهی , مطالعه اثرات سمیت سلولی مونوترپنی از جنس Ferula ovina بر روی رده ای از سلول های سرطان مثانه , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 64. Maryam Moghaddam Matin , zahra mahmoodi , مهرداد ایرانشاهی , Ahmad Reza Bahrami , Fatemeh Behnam Rassouli , اثرات سمیت سلولی مونوترپن stylosin بر روی سلول های کارسینومای مثانه , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 65. Maryam Moghaddam Matin , fereshteh haghighi , Ahmad Reza Bahrami , Hossein Eshtiagh Hosseini , بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی ترکیب سالن–کبالت ΙΙΙ در شرایط in vitro , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 66. Maryam Moghaddam Matin , Morvarid Saeinasab , Ahmad Reza Bahrami , مهرداد ایرانشاهی , مطالعه اثرات افزایش سمیت سیس پلاتین توسط گالوانیک اسید در شرایط in vitro , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 67. Maryam Moghaddam Matin , fatemeh rounaghi , Ahmad Reza Bahrami , مهرداد ایرانشاهی , مطالعه اثرات ضد سرطانی شیمگین بر روی سلول های سرطانی MCF-7 , یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08
 68. Zuhra Rezaian , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Mohammad Reza Hashemzadeh , Nafise Tabasi , The Effect of Vitreous Humour (VH of Rabbit) on Proliferation of Differentiated Human NTERA2 (NT2) Cells , Iranian Congress on Biology and Applications of Stem Cells , 2011-04-27
 69. zahra mahmoodi , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Nasser Mahdavi SHahri , saeideh nakhaei rad , Investigating growth and proliferative properties of cells derived from rabbit´s regenerating pinna , Iranian Congress on Biology and Applications of Stem Cells , 2011-04-27
 70. fereshteh haghighi , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , 7-7isopentenyloxycoumarin induces DNA damage in bladder cancer cells in vitro , Iranian Congress on Biology and Applications of Stem Cells , 2011-04-27
 71. Hamid reza Bidkhori , Naghmeh Ahmadian Kia , Marzieh Ebrahimi , Maryam Moghaddam Matin , Naser Aghdami , zeinab neshati , Mahmood Rais Almohaddesin , Mahmoud Mahmoudi , Ahmad Reza Bahrami , Comparative Analysis of Chemokine Receptors Expression in Mesenchymal Stem Cells Derived From Human Bone Marrow and Adipose Tissue , Iranian Congress on Biology and Applications of Stem Cells , 2011-04-27
 72. Nasser Mahdavi SHahri , Fahimeh Shahabipour , , Maryam Moghaddam Matin , Masoud Fereidoni , Ahmad Reza Bahrami , Mohammad Alizadeh , Masoumeh Kheirabadi , Fatemeh Naseri , , Zahra Yarjanli , The experimental study of preparing extracellular matrix (ECM) derived and their application on tissue engineering research and stem cells biology , Iranian Congress on Biology and Applications of Stem Cells , 2011-04-27
 73. Hossein Nakhaeizadeh , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , Fatemeh Behnam Rassouli , Azadeh Haghighitalab , Investigating the cytotoxic effects of monoterpenoid ferutinin on bladder carcinoma cells , Iranian Congress on Biology and Applications of Stem Cells , 2011-04-27
 74. Halimeh Hassan zadeh , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Fatemeh Behnam Rassouli , Mohammad Rahimizadeh , Hossein Eshghi , Ali Shiri , parisa sedaghat , Evaluating the in vitro toxicity of a benzo[d]imidazole derivative on 5637 cells , Iranian Congress on Biology and Applications of Stem Cells , 2011-04-27
 75. nahid arghiani , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Fatemeh Behnam Rassouli , Mohammad Rahimizadeh , Hossein Eshghi , Ali Shiri , parisa sedaghat , Investigating the cytotoxic effects of a benzo[d]imidazole derivative on transitional carcinoma cells of the bladder , Iranian Congress on Biology and Applications of Stem Cells , 2011-04-27
 76. Maasoumeh Bahreini , Mohammad B Habibi Najafi , Mohammad Reza Bassami , M. Abbaszadegan , Ahmad Reza Bahrami , Hamid Ejtehadi , Microbial Evaluation of Fresh Cut and Minimally Processed Vegetables During Washing and Packing Steps , 2nd International Congress of Food Hygiene , 2011-04-30
 77. Maasoumeh Bahreini , Mohammad B Habibi Najafi , Mohammad Reza Bassami , M. Abbaszadeg , Ahmad Reza Bahrami , Hamid Ejtehadi , Microbial Evaluation of washing and Packing Steps pf Fresh Cut and Minimally Processed vegatables , 2nd International Congress of Food Hygiene , 2011-04-30
 78. motahareh tourchi , Ahmad Reza Bahrami , Hesam Dehghani , Iranshahi Mehrdad , Investigating the chromatin condensation and DNA damage induced by the Pteridium aquilinum extract on bladder carcinoma cells , سمپوزیوم سرطان از دیدگاه مولکولی , 2010-12-20
 79. fatemeh rounaghi , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , Investigating the anti-cancer effects of tschimgine on MCF-7 cells in vitro , 12th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress , 2010-08-02
 80. fatemeh rounaghi , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , The cytotoxic effects of a monoterpenoid from Ferula ovina on bladder cancer cells , 12th Iranian Pharmaceutical Scientific Congress , 2010-08-02
 81. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Mehrdad Iranshahi , Ahmad Reza Bahrami , Investigating the cytotoxic effects of stylosin, a monoterpene from Ferula ovina , 12th Iranian Pharmaceutical Scientific Congress , 2010-08-02
 82. Samaneh Mollazadeh , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , Morteza Behnam Rassouli , Fatemeh Behnam Rassouli , Vajiheh Neshati , DNA damage induced by cisplatin is increased by combination with feselol on 5637 cells , 12th Iranian Pharmaceutical Scientific Congress , 2010-08-02
 83. Morvarid Saeinasab , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , In vitro differentiation of blastema cells derived from New Zealand white rabbit pinna into insulin producing cells , 6th Royan International Congress on Stem Cell Biology and Technology , 2010-09-15
 84. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Targeting cancer stem cells by CD133 antigen , Molecular Aspects of Cancer , 2010-12-20
 85. Alikabar haddad Mashadrizeh , Mostafa Keshavarz , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , The discovery of possible regulatory regions inside the intron 2 of human Bcl-2 gene , Molecular Aspects of Cancer , 2010-12-20
 86. Azadeh Haghighitalab , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , In vitro investigation of diversin cytotoxicity on 5637 cells , Molecular Aspects of Cancer , 2010-12-20
 87. fereshteh haghighi , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Mehrdad Iranshahi , Investigation of cytotoxicity and anti-cancer effects of 7-isopentenyloxycoumarin in vitro , Molecular Aspects of Cancer , 2010-12-20
 88. samane attaran dowom , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , in vitro cytotoxic activity of essential oil from Salvia leriifolia on human transitional cell carcinoma-TCC , third international symposium on molecular tecnology , 2009-05-05
 89. Reihaneh Noorbakhsh , Sayed Ali Mortazavi , Ahmad Reza Bahrami , , Masoumeh Bahreini , pcr -based identification of aflatoxin fungi with iranian saffron , 3rdinternational symposium on saffron , 2009-05-20
 90. maria beihaghi , Abdolreza Bagheri , Ahmad Reza Bahrami , بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیرووات کربوکسی کیناز در محتوای پروتِئین دانه برخی از واریته های نخود , دهمین کنگره ژنتیک ایران , 2008-05-21
 91. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , مهرداد ایرانشاهی , Ahmad Reza Bahrami , Morteza Behnam Rassouli , The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18
 92. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , مهرداد ایرانشاهی , Ahmad Reza Bahrami , zeinab neshati , Mogoltacin enhances vincristine cytotoxicity in human Transitional cell carcinoma , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18
 93. , فاطمه بهنام رسولی , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Morteza Behnam Rassouli , In vitro study of the effects of insulin and temperature on immunoglobulin M mobility in rat spleenic B-lymphocyte , 15th National & 3rd International Conference of Biology , 2008-08-19
 94. Samaneh Mollazadeh , فاطمه بهنام رسولی , وجیهه نشاطی , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , The comparison of cytotoxicity effects of cobalt-salen complex, cisplatin and vincristine on NTERA2 cell line , 15th National & 3rd International Conference of Biology , 2008-08-19
 95. Fatemeh Behnam Rassouli , نشاطی وجیهه , ملا زاده سمانه , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , The in vitro comparison of TCC and NTERA2 cells drug resistance to cisplatin and vincristine , 15th National & 3rd International Conference of Biology , 2008-08-19
 96. علیرضا ژیان باقر پور , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , محمد امین عدالت منش , Effects of vitreous humour on growth and differentiation of rat mesenchymal stem cells (rMSCs) and human NTERA2 cells , 9th Royan international twin congress , 2008-09-11
 97. محمد امین عدالت منش , Maryam Moghaddam Matin , زینب نشاطی , Ahmad Reza Bahrami , Systemic transplantation of mesenchymal stem cells can reduce cognitive and motor deficits in rats with unilateral lesions of the neostriatum , 9th Royan international twin congress , 2008-09-11
 98. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , مهرداد ایرانشاهی , Mogoltacin enhances vincristine and cisplatin cytotoxicity in human TCC cells , Asian symposium on medicinal plants, spices and other natural products , 2008-11-03
 99. Fatemeh Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Morteza Behnam Rassouli , مهرداد ایرانشاهی , بررسی اثرات ضدسرطانی و ضد تکثیری Feselol و Mogoltacin بر سلولهای توموری پروستات انسانی در شرایط in-vitro , هیجدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2007-08-26
 100. , Mehrdad Lahouti , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , پژمان آزاد , study of different 2,4-D quantities in Anthurium andreanum var Tar tissue culture , دومین همایش بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی , 2008-11-15
 101. abbas falahati soghondikolaii , Mehrdad Lahouti , Ahmad Reza Bahrami , سیدکمال کاظمی تبار , علی دهستانی , اثرات جهش زایی اشعه گاما بر برنج رقم ایندیکا , پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2007-11-24