بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: کودک


موارد یافت شده: 179

1 - تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش‌دبستانی (چکیده)
2 - بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس (چکیده)
3 - رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی با واسطه گری سلامت روان در معلمان کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
4 - بررسی نقش خودکارآمدی و نوع سبک فرزندپروری مادر در پیش بینی اضطراب کودکان پیش دبستانی (چکیده)
5 - بررسی مضمون کودک بدسرپرست در اثر »بچههای خاک« از محمدرضا یوسفی (چکیده)
6 - مقایسه اثربخشی درمان ریسپریدون همراه با آموزش کودکان اتیسم به وسیله واقعیت مجازی با ریسپریدون محض بر مشکلات اجتماعی کودکان اتیسم (چکیده)
7 - تاثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال (چکیده)
8 - تکامل معنوی کودکان و کاربرد آن در حوزه سلامت یک مطالعه مروری (چکیده)
9 - تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان (چکیده)
10 - کنکاشی درفقه اجتماعی با تاکید برحکم معاملات کودک ممیز (چکیده)
11 - اثربخشی مشاوره¬ی¬ حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر مشکلات رفتار‌های درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده‌ی کودکان خیابانی شهر مشهد (چکیده)
12 - ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد (چکیده)
13 - گام به گام برای صیانت از کودکان در عصر رسانه (چکیده)
14 - بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی (چکیده)
15 - شناسایی پیشنیازهای پیاده سازی برنامه های کودکان برای کودکان درکتابخانه های آموزشگاهی (چکیده)
16 - تاملی بر اخلاق مراقبتی و تربیت اخلاقی مبتنی برآن در فضای مجازی (چکیده)
17 - نگرش اخلاقی-حقوقی به جایگاه اصل برابری در حقوق کودکان با نیازهای ویژه (چکیده)
18 - آشنایی با وب سایتهای مناسب کودکان (چکیده)
19 - سیمای کودک و نوجوان انقلابی در شعر نزار قبانی (چکیده)
20 - نقد داستان کودک "برادر کوچکتر (چکیده)
21 - تعامل کودکان با فهرست‌های رایانه‌ای: واکاوی ویژگی‌ها و عناصر مطرح در محیط رابط کاربری (چکیده)
22 - اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر بازداری کودکان مبتلا به صرع کانونی مقاوم به درمان دارویی (چکیده)
23 - نقد و تحلیل مجلدات هشتم، نهم و دهم از تاریخ ادبیّات کودکان ایران (چکیده)
24 - بررسی استعاره در ادبیات کودک از منظر زبان‌شناسی شناختی (چکیده)
25 - نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تأکید بر آموزه های دینی (چکیده)
26 - زمینه های توانمندسازی جامعه از طریق پرورش خلاقیت کودکان با رویکردی بر نقش مجلات کودک (چکیده)
27 - اریابی پتانسیل های شهر مشهد جهت تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک با تاکید بر فضاهای بازی و سبز-سلامت و بهداشت کودکان (چکیده)
28 - بررسی خودکارآمدی اجتماعی، هیجانی و تحصیلی کودکان 12- 7 تالاسمیک در شهرستان مشهد ( 1393) (چکیده)
29 - مقایسه پرخاشگری و دانش هیجانی کودکان پسر بی سرپرست و بدسرپرست با کودکان عادی (چکیده)
30 - بررسی مقایسه ای تاثیر کتاب داستان آموزشی و آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب کودکان (چکیده)
31 - معنویت در شعر کودک وانعکاس آن در ادبیات کودک ونوجوان (چکیده)
32 - آموزش مفهوم خدا به کودکان در برنامۀ فبک با استفاده از داستان موسی و شبان و بر اساس الگوی وارتنبرگ (چکیده)
33 - بازتاب مولفه‌های معنویت در داستان‌های کودک‌نگاشت مجموعۀ «آفتاب» (چکیده)
34 - فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودک (چکیده)
35 - تاثیر یک دوره برنامه ی تمرین منتخب بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوا (چکیده)
36 - دنیای وارونه خانواده و شخصیتهای سردر گم: بررسی نمایشنامه کودک مدفون شده (چکیده)
37 - نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب (چکیده)
38 - نقد و بررسی دلایل دیدگاه مشهور در باب نجاست فرزندان نابالغ کفار (چکیده)
39 - بررسی نقش ایدئولوژی سرمایه داری بر رشد اخلاقی و معنوی کودک در رمان ماتیلدا اثر رولد دال (چکیده)
40 - کودکی با زبان خاموش: اقتباس رمان پدر آن دیگری اثر پرینوش صنیعی (چکیده)
41 - اثربخشی بازی درمانی والد کودک بر کاهش نشانگان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، کاهش استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه والد کودک (چکیده)
42 - بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه شناسی بدن (چکیده)
43 - بررسی نقش شیوه های فرزندپروری مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودکان زیر سه ونیم سال (چکیده)
44 - راهبردهای سیاس تگذاری چند سطحی برای کاهش پدیده کودکان کار در جامعه (چکیده)
45 - بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه (چکیده)
46 - اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه درجه‌ بندی رفتاری کنش وری اجرایی پیش‌ دبستان - فرم والدین (چکیده)
47 - عوامل مؤثر بر تعامل کودک و محیط در فضای باز مجموعه های مسکونی (چکیده)
48 - نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشویی مادران کودکان استثنایی (چکیده)
49 - کودکان ژاپنی و کتاب، کودکان ژاپنی چگونه کتابخوان می شوند؟ (چکیده)
50 - لزوم طراحی انعطاف پذیر در فضاهای آموزشی کودکان به منظور انطباق با برنامه های آموزشی (چکیده)
51 - نقش عوامل طبیعی در محیط های مسکونی بر رشد کودکان (چکیده)
52 - راهبردهای طراحی موزه های علوم کودکان در تعامل با طبیعت (چکیده)
53 - روایت‌پژوهی کودک کار شدن در شهر مشهد (چکیده)
54 - ویژگی و نیازهای کودکان در هفت سال اول زندگی از منظر اسلام و دلالت های تربیتی آن (چکیده)
55 - جایگاه موجود و مورد انتظار بخش کودکان و نوجوانان در کتابخانه های خراسان رضوی (چکیده)
56 - تحلیل سبکی یکی از داستان های صمد بهرنگی بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
57 - ارائه الگویی برای تحلیل سبکی داستان های کودکان و نوجوانان ( با تاکید بر داستان های صمد بهرنگی ) (چکیده)
58 - امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه‌های اسلام (آیات و روایات) (چکیده)
59 - اثربخشی برنامه اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال‏ های اضطرابی به اختلال‏ های اضطرابی (چکیده)
60 - اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرست (چکیده)
61 - محیط های تعاملی کودک و طبیعت با رویکرد طراحی بایوفیلیک (چکیده)
62 - فرهنگ آموزشی الفبای تصویری زبان فارسی : از نما تا نماد (چکیده)
63 - عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین (چکیده)
64 - بررسی آماری یافته­ های جانورشناسی در کتابهای داستانی (چکیده)
65 - بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد (چکیده)
66 - بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی (چکیده)
67 - فرهنگ الفبایی تصویری زبان فارسی برای کودکان: از طراحی تا کاربرد (چکیده)
68 - بررسی اثر بخشی مداخله ی آموزش همزمان کودک ومادر به روش بازی درمانی بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلال اوتیسم (چکیده)
69 - تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر پارامترهای پیکرسنجی و وضعیت روانشناختی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
70 - تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر تعادل ایستا و هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
71 - اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده کودکان طلاق (چکیده)
72 - اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی (چکیده)
73 - اثربخشی روش ترکیب بازی و قصه‌ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش‌دبستانی (چکیده)
74 - نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان (چکیده)
75 - رابطه شدت علائم مشکلات هیجانی و مسایل رفتاری با نحوه ترسیم آدمک در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
76 - فلسفه برای کودکان: رویکردهای تربیت دینی به آموزش تفکر (چکیده)
77 - ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر (چکیده)
78 - مقایسه سبک حل مساله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادی (چکیده)
79 - تأثیر تمرینات قدرتی و پلایومتریک بر توان جسمانی کودکان نابالغ (چکیده)
80 - وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان (چکیده)
81 - مقایسه ی تأثیر برنامه آشناسازی روند بستری با نقشه های مفهومی دیداری و روش چهره به چهره بر میزان ترس و اضطراب کودکان (چکیده)
82 - تهیه و تدوین فرهنگ الفبای تصویری در زبان فارسی برای کودکان (چکیده)
83 - مقایسه میزان اهمیت ملاک‌های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان در شهر مشهد (چکیده)
84 - اثربخشی برنامه مداخله ای وی‍ژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکان (چکیده)
85 - مقایسه نیروی عکس العمل عمودی زمین هنگام راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف و کف پای نرمال (چکیده)
86 - حسد کودکان (چکیده)
87 - تاثیر بازی های زبان شناختی بر مهارت های نحوی کودکان کم شنوای کاربر سمعک (چکیده)
88 - اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستی (چکیده)
89 - بررسی تاثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکترشیخ مشهد (چکیده)
90 - بررسی ایدئولوژی دینی در ادبیات کودک در چارچوب رویکرد تامپسون (چکیده)
91 - تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر (چکیده)
92 - مداخلات روان شناختی در اضطراب دندان پزشکی کودکان: اصول و کاربردها (چکیده)
93 - بررسی آموزه های ایدئولوژیک در پاره ای از آثار ادبیات کودک ایران در گروه های سنی «د» و «ه» (چکیده)
94 - اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان (چکیده)
95 - شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله (چکیده)
96 - ویژگی های روان سنجی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی- فرم معلم (چکیده)
97 - برنامه فلسفه برای کودکان با استفاده از داستان های متون دینی (چکیده)
98 - بررسی میزان دز دریافتی در تصویربرداری سی تی برای کودکان با سنین مختلف (چکیده)
99 - سلامت روان والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و والدین کودکان عادی (چکیده)
100 - تاثیر عروسک درمانی گروهی بر افزایش سازگاری اجتماعی و آمادگی رفتن به مدرسه در کودکان پسر بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
101 - اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه شان (چکیده)
102 - حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب ها (چکیده)
103 - بررسی تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر تعادل کودکان دارای کف پای صاف (چکیده)
104 - نمایی از اختلالات زبان و گفتار در کلینیک های توان بخشی و راهکارهای ارتقای خدمات گفتاردرمانی کودکان (چکیده)
105 - تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی (چکیده)
106 - تاثیر کتاب درمانی بر نشانگان های درونی سازی و برونی سازی شده دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی مدرسه استثنایی وصال بیرجند (چکیده)
107 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
108 - بازنمایی های خام: نقطه عزیمت آموزش فلسفه (تفکر) به کودکان (چکیده)
109 - رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) (چکیده)
110 - تسریع رشد توانائی درک خطرات ترافیکی از طریق آموزش در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
111 - بررسی اثربخشی گروه درمانی منطقی هیجانی (RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
112 - مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی (چکیده)
113 - تاثیر زوج درمانی مثبت نگر بر امیدواری مادران کودکان با نیازهای ویژه (چکیده)
114 - نشانه‌های پست مدرن در کارتون‌های تلویزیونی (چکیده)
115 - بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروری (چکیده)
116 - کاوشی در بازی کودکان درخودمانده در بستر تجربه های زیسته مادران: موردی از یک پژوهش آمیخته (چکیده)
117 - رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم (چکیده)
118 - تاثیر بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی (چکیده)
119 - بررسی ظرفیت های کاربرد عروسک های دستی در درمان و توانبخشی کودکان درخودمانده (چکیده)
120 - ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان (چکیده)
121 - مقایسه هوش هیجانی درکودکان پرورشگاهی با کودکان عادی (چکیده)
122 - بررسی استعاره در ادبیات کودک و نوجوان در چهارچوب زبان شناسی شناختی (چکیده)
123 - گفتار خودمحور و عملکرد کودکان پیش دبستانی در تکلیف برج لندن (چکیده)
124 - کاربرد بازی درمانی عروسکی در کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شبه خانواده (چکیده)
125 - احکام فقهی حقوقی کودک در صورت تغییر جنسیت پدر یا مادر (چکیده)
126 - جایگاه مولفه های سلامت در میان مولفه های مربوط به آموزش شهروندی (تحلیل محتوای کتابهای درسی کودکان کم توان ذهنی) (چکیده)
127 - تحلیل گفتمان نیم قرن در باغ شعر کودکان (چکیده)
128 - بررسی میزان اضطراب جدایی کودکان و اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد رفتاری- شناختی بر کاهش آن (چکیده)
129 - تاثیر فعالیت بدنی هوازی منتخب بر اختلالات الکتروانسفالوگرافی و ظهورحملات صرع در کودکان مصروع (چکیده)
130 - تبلور نظری و کاربردی علوم شناختی در روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (چکیده)
131 - تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی (چکیده)
132 - کارآمدسازی آموزش حرفه ای برای کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی ایرانی (چکیده)
133 - چالش های نو ظهور در حیطه اختلالات کودکان: اصول و راهبردهای مداخله بین رشته ای (چکیده)
134 - ضرورت و جایگاه مداخله زود هنگام و آموزش پیش دبستانی برای کودکان دارای نیازهای ویژه (چکیده)
135 - گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک (چکیده)
136 - ایده ها و راهکارهایی در حمایت روانی-اجتماعی موثر از کودکان آسیب دیده از حوادث و بلایای طبیعی (چکیده)
137 - بررسی درونمایه اجتماعی در داستانهای منثور دهه هشتاد در ایران گروه سنی الف ب ج (چکیده)
138 - نقاشی کودک: چالش تشخیص و ارزیابی (چکیده)
139 - راهکارهای ارتقاء حمایت اجتماعی - روان شناختی کارگران و خانواده هایشان (برداشتی از بررسی و تعمق در وضعیت مراجعان کلینیک مشاوره و مددکاری اجتماعی) (چکیده)
140 - مقایسه پاسخ زنان و کودکان ایرانی به تعریف و تمجید (چکیده)
141 - کودک آزاری : مروری بر کودک آزاری جنسی (چکیده)
142 - اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی (چکیده)
143 - کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه (چکیده)
144 - کتاب و جایگاه گروه سنی کودک و نوجوان در اقتباس از شاهنامه فردوسی در دهه 80 (چکیده)
145 - بررسی نقش ادبیاتی داستان کودک در پیش برد مبانی طرح p4c با استناد به داستانهای تعریفی دهه 70 ایران (سنین الف - ب - ج) (چکیده)
146 - انواع اقتباس محتوایی از متون کهن در ادبیات کودک و نوجوان (چکیده)
147 - بررسی تاثیر حرکات ریتمیک یوگا بر تعاملات اجتماعی کودکان کم توان ذهنی (پسر) مقطع ابتدایی شهر سنگان خواف (چکیده)
148 - الگوهای طراحی فضای سبز در "شهر دوستار کودک" (چکیده)
149 - بررسی درون مایه های تهی در ادبیات داستان کودک دهه هفتاد در پیوند با محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی (چکیده)
150 - بررسی درون مایه های آشکار، پنهان و تهی (حذف شده) در ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد ایران (چکیده)
151 - نمادپردازی در ادبیات داستانی کودکان (چکیده)
152 - بررسی ویژگیهای رشد کودک در سنین الف - ب - ج و ارتباط آن با داستانهای واقعی و تخیلی (افسانه، فانتزی) با استناد به ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد در ایران (چکیده)
153 - نشریات و جایگاه گروه سنی کودک و نوجوان در اقتباس از شاهنامه فردوسی از مشروطه تا سال 1385 (چکیده)
154 - فانتیزی و شیوه های فانتیزی سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان (چکیده)
155 - نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازها (چکیده)
156 - ردپای مفاهیم فلسفی در داستان های کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی (چکیده)
157 - بررسی و مقایسه سلامت رمان والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی شهر ستان گناباد (چکیده)
158 - شیوع، علل و پیشگیری از حوادث کودکان: بررسی مطالعات انجام شده (چکیده)
159 - بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات وبا شاخص های نارسایی حرکتی در کودکان دیسپرکسیا (چکیده)
160 - ارائه فرایندهای واژگانی به کودکان دبستانی و بررسی چگونگی تأثیر آن در درک مفاهیم آموزشی (چکیده)
161 - منحنی صدکی استاندارد شده وزن در مقابل سن کودکان کمتر از 5 سال (چکیده)
162 - بررسی روشهای تدریس مناسب برای اجرای برنامه درسی P4C (چکیده)
163 - تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن (چکیده)
164 - ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان (چکیده)
165 - رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت (چکیده)
166 - ردپای مفاهیم فلسفی در داستانهای کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی (چکیده)
167 - بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج) (چکیده)
168 - فلسفه برای کودکان: چشم‌اندازی نظری و بررسی تجربی (چکیده)
169 - تحول درک خطر هنگام عبور از خیابان (چکیده)
170 - تحلیل روانشناختی آموزش های ایمنی موجود در ایران برای کودکان (چکیده)
171 - ایمنی کودکان در خانه: یک موضوع غفلت شده (چکیده)
172 - آموزش شهروندی در آینه برنامه کودک (چکیده)
173 - داستان، همچون ابزاری برای کمک به کودکان و نوجوانان در مقابله با مشکلات (چکیده)
174 - تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب با رویکرد کتاب درمانی (چکیده)
175 - نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنان (چکیده)
176 - مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی (چکیده)
177 - هشدارهایی در بهره گیری از هورمون رشد (چکیده)
178 - The impact of spatial and modal distractors on pedestrian skill of children and adults (تاثیر عوامل مزاحم فضائی و ابعادی بر مهارت های عبور از خیابان کودکان و بزرگسالان) (چکیده)
179 - چگونگی تحول درک کودکان از ذهن (چکیده)