بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf


موارد یافت شده: 263

1 - اثربخشی بهزیستی‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تنظیم شناختی هیان، نگرانی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار (چکیده)
2 - تدوین پروتکل کنترل خودارضایی؛ با تاکید بر رویکرد اسلامی و امکان سنجی آن: «تک آزمودنی» (چکیده)
3 - Investigation of Structural Relationships of Factors Affecting Posttraumatic Growth in Women With Breast Cancer (چکیده)
4 - مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد پس از سانحه با میانجیگری ارزیابی مجدد شناختی و نشخوارهای ذهن ی در بیماران مبتلا به سرطان (چکیده)
5 - Evaluation of Factor Structure of the Persian Scale of Coping With Carver Shortened Stress (چکیده)
6 - تحلیل محتوای «خودشفقتی» در روایت قرآن از جنگ اُحد (چکیده)
7 - شبکه‌های اجتماعی و دلزدگی زناشویی: میانجیگری تعهد دینی (چکیده)
8 - اثربخشی روان‌درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان ضربه عشق (چکیده)
9 - مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی (چکیده)
10 - اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر سلامت‌ روان و کیفیت زناشویی زنان نابارور (چکیده)
11 - چالش های روان شناختی – اجتماعی ناباروری از دیدگاه زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
12 - Psychosocial Consequences of Female Infertility in Iran: A Meta-Analysis (چکیده)
13 - اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی در مادران دارای فرزند سندرم داون (چکیده)
14 - تدوین و اعتبارسنجی پروتکل مداخله ای گروه درمانی با چند خانواده با تمرکز بر سبک والدگری هدفمند (چکیده)
15 - The effectiveness of purposeful based multi-family group therapy on self-concept and problematic behavior of adolescents (چکیده)
16 - اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای مبتنی بر هدف بر رفتارهای مشکل دار نوجوانان (چکیده)
17 - PURPOSE, SELF-CONCEPT AND PROBLEMATIC BEHAVIOR IN ADOLESCENTS: THE MEDIATOR EFFECT OF SELF-CONCEPT ON RELATIONSHIP OF PURPOSE AND BEHAVIOR (چکیده)
18 - Mediating Role of Attitude towards Betrayal and Marital Conflict in Relation between Using Virtual Social Networks and Emotional Divorce (چکیده)
19 - بررسی اختلالات شخصیتی در کتابهای کنسرو غول و خواهران تاریک و نگاهی به رویکرد کتابدرمانی (چکیده)
20 - اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی مادران کودکان با سندرم داون (چکیده)
21 - تعیین اثربخشی شفقت درمانی بر سبکهای فرزندپروری مادران (چکیده)
22 - بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان با میانجی‌گری کمال‌گرایی (چکیده)
23 - Freud as a Psychotherapist and Scientist in Iran (چکیده)
24 - نقش تعدیل‌کننده جهت‌گیری مذهبی اسلامی در رابطه مسئولیت‌پذیری چند‌بعدی‌‌ با ‌شادکامی دینی متأهلین (چکیده)
25 - مقایسه استرس و کیفیت زندگی بین افراد سالم، دیابتی و ام.اس (چکیده)
26 - اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تاب آوری زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی (چکیده)
27 - Infertility and Psychological and Social Health of Iranian Infertile Women: A Systematic Review (چکیده)
28 - شبکه های اجتماعی و دلزدگی زناشویی: میانجی گری تعهد دینی (چکیده)
29 - اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان پسر دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی (چکیده)
30 - اثربخشی مواجهه درمانی با هیپنوتراپی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شتشو (چکیده)
31 - ابعاد سلامت و آسیب شناختی فرزندپروری در خانواده های ایرانی: یک پژوهش کیفی (چکیده)
32 - ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
33 - اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان (چکیده)
34 - رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی با واسطه گری سلامت روان در معلمان کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
35 - اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی روان شناختی بر وسوسه بعد از ترک زنان مرکز اقامتی-اجباری ترک اعتیاد (چکیده)
36 - Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy in Reducing Disappointment, Psychological Distress, and Psychasthenia among Systemic lupus Erythematosus (SLE) Patients (چکیده)
37 - Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran: A Meta-Analysis (چکیده)
38 - نقش میانجی گرانه راهبرد های مقابله ای و ابراز وجود در رابطه بین هیجان خواهی با گرایش به اعتیاد (چکیده)
39 - اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو (چکیده)
40 - بررسی مقایسه ای رابطه ی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار مادران با و بدون کودکان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای -ODD- (چکیده)
41 - اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
42 - اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری مادران دارای فرزند سندرم داون (چکیده)
43 - اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن اگاهی بر کاهش استرس و اضطراب بیماران سیگاری مبتلا به کانسر حنجره (چکیده)
44 - Effect of Training Based on Choice Theory on Health-Promoting Lifestyle Behaviors among Menopausal Women (چکیده)
45 - بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش عملکرد حافظه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (چکیده)
46 - بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای پرخطر معتادان تحت درمان (چکیده)
47 - بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری معتادان تحت درمان (چکیده)
48 - The Study of the Relationship between Alexithymia and Type D Personality with Perceived Stress as Mediator on the Blood Pressure of Heart Patients (چکیده)
49 - EFFECTIVENESS OF THE EMOTION - FOCUSED - COUPLE - THERAPY AND SOLUTION - FOCUSED - COUPLE - THERAPY ON HAPPINESS AND INEFFICIENT MARITAL COMMUNICATIONAL ATTITUDEs (چکیده)
50 - اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشو (چکیده)
51 - اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان (چکیده)
52 - اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاق (چکیده)
53 - مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند (چکیده)
54 - بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت خودآگاهی بر بهبود روابط والد-فرزندی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد (چکیده)
55 - اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی افراد پرخاشگر (چکیده)
56 - نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دو (چکیده)
57 - بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران (چکیده)
58 - اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
59 - آدم شدن (خداباوری در روایتی پست مدرن و طنزآمیز از مهدی رجبی (چکیده)
60 - The Relationship between Coping Strategies During Pregnancy with Perceived Stress Level in Pregnant Mothers (چکیده)
61 - بررسی ارتباط راهبردی های مقابله در بارداری با میزان استرس ادراک شده مادران باردار (چکیده)
62 - پیش بینی آمادگی اعتیاد به اینترنت بر اساس سبک تربیتی والدین و جو روانی – اجتماعی کلاس در دانش آموزان (چکیده)
63 - بررسی رابطه هیجان خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه کار و به هنجار شهر مشهد (چکیده)
64 - مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی (دیسفوریای جنسیتی) با افراد عادی (چکیده)
65 - مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم (چکیده)
66 - بررسی رابطه‌ی فرامن و فراشناخت در بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
67 - رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر (چکیده)
68 - میزان اثربخشی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر کاهش شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه و لکنت زبان با منشاء روانی (مطالعه موردی:کودک چهار ساله) (چکیده)
69 - بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی (چکیده)
70 - بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض یکپارچگی دانشجویان متاهل (چکیده)
71 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی (چکیده)
72 - بررسی ارتباط حل مسأله و میزان شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان (چکیده)
73 - The relationship between personality characteristics and coping with perceived stress in pregnant women referred to health centers in Mashhad (چکیده)
74 - اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعی (چکیده)
75 - اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها (چکیده)
76 - Relationship between demographic, obstetric factors and psychological hardiness in pregnant women referred to health centers in Mashhad (چکیده)
77 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سبک های مقابله ای ناکارآمد معلولان جسمی حرکتی شهر مشهد در سال 1394 (چکیده)
78 - آموزش مهارت های زندگی و تاثیرآن برتغییر نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی (چکیده)
79 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مولفه های شناختی و رفتاری نگرش به اعتیاد معلولان (چکیده)
80 - Relationship of Attachment Styles and Emotional Intelligence With Marital Satisfaction (چکیده)
81 - اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبردهای مقابله ای، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاری (چکیده)
82 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی (چکیده)
83 - Effectiveness of cardiovascular disease specific psychotherapy [CSP] on the stress, Anxiety and depression of heart disease patients (چکیده)
84 - بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی رفتاری بر افزایش عملکرد فراشناخت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (چکیده)
85 - بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل (چکیده)
86 - Surveying the Modern and Islamic Methodology of Psychology (چکیده)
87 - بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی (چکیده)
88 - The Study and comparison of theoretical concepts in Islamic and modern psychology (چکیده)
89 - Surveying the issue of Islamic and modern psychology (چکیده)
90 - مقایسه سبکهای دلبستگی مادران بیماران اسکیزوفرن بامادران افرادسالم (چکیده)
91 - بررسی نقش متغیرهای روانشناختی و اهمیت روان‌درمانی در آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبی (چکیده)
92 - بررسی رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
93 - The Relationship between Psychological Hardiness and Coping Strategies during Pregnancy (چکیده)
94 - بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
95 - رابطه خوش بینی با راهبردهای مقابله با استرس بارداری (چکیده)
96 - بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل (چکیده)
97 - بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض اجتناب دانشجویان متأهل (چکیده)
98 - اثربخشی آموزش بازی درمانی به مادران (با رویکرد (CPRT بر کیفیت تعامل والد-کودک و شادکامی مادران دارای فرزند پیش دبستانی (چکیده)
99 - اثربخشی آموزش عملی بازی درمانی به مادران (مبتنی بر رویکرد (CPRT بر خود کارآمدی والدگری و افزایش شادکامی در مادران دارای فرزند پیش دبستانی (چکیده)
100 - حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعی (چکیده)
101 - بررسی عوامل مرتبط با سرسختی روان شناختی در زنان باردار (چکیده)
102 - بررسی عوامل مرتبط با راهبرردهای مقابله با استرس بارداری (چکیده)
103 - Survey the prevalence of psychopathology in Coronary heart disease patients: A casual model based on analysis of the role of psychological factors (چکیده)
104 - بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر (چکیده)
105 - Effectiveness of Systematic Desensitization through Eye Movement and Reprocessing on Reducing Severity of Major Depression in Women (چکیده)
106 - اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای (چکیده)
107 - مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار (چکیده)
108 - بررسی ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه (چکیده)
109 - بررسی تأثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (چکیده)
110 - بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور (چکیده)
111 - رابطه­ ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودمانده (چکیده)
112 - مقایسه­ ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری گروهی و درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
113 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های فرزندخواندگی بر کاهش تنیدگی و تغییر سبک­های مقابله­ ای زوجین متقاضی فرزند (چکیده)
114 - آسیب شناسی وضعیت دانشجویان علمی- کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی از منظر روانشناختی (چکیده)
115 - اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده بر کاهش نشانه ها و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگی (چکیده)
116 - مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
117 - نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمی (چکیده)
118 - بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر (چکیده)
119 - The Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal Sense of coherence and social phobia in collage students (چکیده)
120 - Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal coherence and mental health of student (چکیده)
121 - Examining the Effectiveness of psycho-analytic group therapy on attachment style and the resiliency of DIC addicted woman center. (چکیده)
122 - نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی (چکیده)
123 - اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور (چکیده)
124 - اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
125 - اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
126 - مقایسه میزان کارایی درمان فراشناختی و شناختی رفتاری در اختلال اضطراب منتشر (چکیده)
127 - اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی (چکیده)
128 - بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با سازگاری زناشویی در زنان بارور (چکیده)
129 - relationship of emotion inteligence and learning: A review study (چکیده)
130 - ارتباط شدت علایم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه (چکیده)
131 - بررسی اثربخشی گروه درمانی منطقی هیجانی (RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
132 - رابطه کیفیت دلبستگی با احساس انسجام روانی (چکیده)
133 - ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد (چکیده)
134 - The effect of mother-infant skin to skin contact on anxiety regarding infants (چکیده)
135 - اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری در کاهش افسردگی معتادین (چکیده)
136 - رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم (چکیده)
137 - بررسی رابطه ابعاد هویت و بحران هویت زنان روسپی و مقایسه آن با زنان عادی (چکیده)
138 - عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور (چکیده)
139 - بررسی اثربخشی آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر (چکیده)
140 - بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی (چکیده)
141 - اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر بهزیستی بر میزان استرس ادراک شده زنان نابارور (چکیده)
142 - نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن (چکیده)
143 - رابطه احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان (چکیده)
144 - رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی (چکیده)
145 - تاثیر بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی (چکیده)
146 - اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME)در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
147 - تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
148 - بررسی رابطه سبکهای حل مساله و تفکرات غیرمنطقی با رضامندی زناشویی (چکیده)
149 - Survey the relationship between attachment style and general self efficacy with homesickness among college students (چکیده)
150 - بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد (چکیده)
151 - بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان (چکیده)
152 - بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بررضایت زناشویی زوج های دانشجو (چکیده)
153 - بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهد (چکیده)
154 - مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت (چکیده)
155 - بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
156 - نوجوان و کیفیت زندگی در مدرسه (چکیده)
157 - بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرست (چکیده)
158 - بررسی اثر بخشی گروه درمانی منطقی هیجانی(RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
159 - Survey The Relationship Between Attachment Style and General Self Efficacy With Homesickness Among Iranian Students (چکیده)
160 - Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders (چکیده)
161 - تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان (چکیده)
162 - بررسی رابطه معنویت با شادکامی ، کیفیت زندگی و بروز اختلالات روانی در دانشجویان (چکیده)
163 - بررسی عوامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان (چکیده)
164 - کودک آزاری : مروری بر کودک آزاری جنسی (چکیده)
165 - اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی (چکیده)
166 - کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه (چکیده)
167 - آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آن (چکیده)
168 - بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
169 - بررسی مقایسه ای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پزشکی و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد (چکیده)
170 - از انتزاع تا انتخاب (چکیده)
171 - بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی- رفتاری در رضامندی زناشویی (چکیده)
172 - نگرش جانبازان و معلولین پیرامون ازدواج (چکیده)
173 - تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و مقایسه ی کارکرد خانواده ی آسیب دیده و عادی (چکیده)
174 - بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر (چکیده)
175 - شرایط ازدواج موفق دانشجویان از دیدگاه روانشناسی اسلامی (چکیده)
176 - معیارهای سلامت روان از دیدگاه صاحب نظران فلسفی ، روانشناسی و اسلام (چکیده)
177 - بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم (چکیده)
178 - نقش استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره در پیشگیری از معلولیتها (چکیده)
179 - بررسی عوامل موثر در تحکیم خانواده و رضایت مندی زناشویی (چکیده)
180 - بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان مطلقه و غیر مطلقه ی مشهد (چکیده)
181 - بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن (چکیده)
182 - بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهد (چکیده)
183 - مقایسه مهارتهای حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق (چکیده)
184 - مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعی (چکیده)
185 - کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی (چکیده)
186 - از طراز تحول ظرفیت عملیاتی تا رعایت نظم و قانون (چکیده)
187 - معیارهای سلامت روان از دیدگاه مکاتب (چکیده)
188 - سبب شناسی ، ویژگیها ، پیشگیری و رواندرمانی در اعتیاد جوانان (چکیده)
189 - Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders (چکیده)
190 - رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران (چکیده)
191 - بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در زنان دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
192 - بررسی رضایتمندی زناشویی و رابطه آن با طلاق (چکیده)
193 - مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت (چکیده)
194 - تفاوتهای رفتاری زن ومرد (پایه های فیزیولوژیک و غیرفیزیولوژیک) (چکیده)
195 - بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویان (چکیده)
196 - خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی (چکیده)
197 - Evaluation of Group Therapy According to Hope Therapy in Breast Cancer (چکیده)
198 - بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد (چکیده)
199 - Comparative Study of Anxiety ، Stress and Depression in Physically Abused and None-Abused Wives (چکیده)
200 - ارتباط میان رضایتمندی زناشویی و سلامت روان (چکیده)
201 - بررسی میزان آگاهی زوجهای جوان در شرف ازدواج از مسایل جنسی و نیازهای آموزشی در این زمینه (چکیده)
202 - بررسی خصوصیات جنسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
203 - بررسی مقایسه ای میزان اضطراب ، استرس و افسردگی در زنان آزار دیده جنسی و غیر آزار دیده (چکیده)
204 - بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی (چکیده)
205 - مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد (چکیده)
206 - خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد (چکیده)
207 - رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران (چکیده)
208 - نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهد (چکیده)
209 - مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان (چکیده)
210 - شکل گیری هویت ، تاثیرات اجتماعی و رهنمودهای تربیتی و درمانی مربوط به آن (چکیده)
211 - رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران (چکیده)
212 - بررسی ویژگیهای روانی، عاطفی و رفتاری معتادین جوان به همراه نقش دوران بازپروری بر تحول آنها (چکیده)
213 - بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده -- دوستان ) و سلامت روانی نوجوان (چکیده)
214 - بررسی مقایسه ای رضایتمندی زندگی زناشویی در دانشجویان با و بدون روابط غیررسمی قبل از ازدواج (چکیده)
215 - اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
216 - مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان (چکیده)
217 - بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل (چکیده)
218 - نهاد خانواده در جامعه ی دینی (چکیده)
219 - Validation of The Persian - Personal - Concerns Inventory (چکیده)
220 - بررسی اثربخشی تغذیه از دیدگاه طب سنتی بررضامندی زناشویی (چکیده)
221 - بررسی اثربخشی طرح تایم (غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی، شخصیتی و رضامندی جنسی زوج های دانشجو (چکیده)
222 - بررسی رابطه سطح تحصیلات با میزان رضامندی جنسی در زنان و مردان (چکیده)
223 - بررسی نظریه مثلثی عشق استرنبرگ در میزان رضامندی جنسی زنان دانشجو (چکیده)
224 - بررسی روابط قبل از ازدواج در رضایتمندی جنسی پس از ازدواج متاهلین (چکیده)
225 - Study of Psycho-Educational Status of Fatherles students (چکیده)
226 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
227 - رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
228 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد (چکیده)
229 - بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی (چکیده)
230 - ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان (چکیده)
231 - مقایسه رضایتمندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل (چکیده)
232 - بررسی نگرش والدین دانشگاهی نسبت به آموزش جنسی کودکان (چکیده)
233 - بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بررضایت زناشویی همسران نابینا و بینا (چکیده)
234 - بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار (چکیده)
235 - بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه (چکیده)
236 - مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق (چکیده)
237 - نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی (چکیده)
238 - بررسی رفتارهای خودتخریبی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
239 - تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان (چکیده)
240 - بررسی رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت اجتماعی (چکیده)
241 - اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
242 - بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله در افراد مبتلا به دیابت و سالم (چکیده)
243 - مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی (چکیده)
244 - بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها (چکیده)
245 - Evaluation of Group Therapy According to Hope Therapy in Breast Cancer (چکیده)
246 - The Survey Of Relationship of Attachment Styles and Self-efficacy to conflict Resolution Styles of Sport Coaches (چکیده)
247 - A Survey on the Effects of the Employment and Remarriage on Psychological State of Shahed (martyrs) Widows of Ardabil-Iran (چکیده)
248 - A Study of the Relationship Between Team Cohesion, Role Ambiguty and Athletic Performance in Football Team Players. (چکیده)
249 - The Study of the Relationship Between Linguistic Intelligence and English Langage Learning in anefl Context (چکیده)
250 - بررسی تاثیر رضامندی جنسی به عنوان یک مو لفه ی اساسی در بهداشت روانی زنان دانشجو (چکیده)
251 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد (چکیده)
252 - تاثیر آموزش مهارتهاری زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان (چکیده)
253 - رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه (چکیده)
254 - اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردی (چکیده)
255 - مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی (چکیده)
256 - رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی (چکیده)
257 - کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار (چکیده)
258 - خصوصیات زیستی-روانی و اجتماعی نوجوانان دانش اموز مشهد (چکیده)
259 - بررسي ويژگي شخصيتي زنان مطلقه و غير مطلقه مشهد (چکیده)
260 - بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن (چکیده)
261 - بررسی مقایسه ای میزان تاثیر طلاق و مرگ و میر والدین بر چهار ویژگی شخصیتی نوجوانان مشهد (چکیده)
262 - بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي زاري روزمره و روشهاي مقابله با انها در دانشجويان (چکیده)
263 - بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهد (چکیده)