مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. بهاره پاک باطن , حسن کرمانشاهی , Farhid Hemmatzadeh , رضا مجیدزاده هروی , علی جوادمنش , طراحی سازه ژنی فیتاز ایکولای و فیتاز آسپرژیلوس نایجر و بیان آن در مخمر پیکیا پاستوریس به منظور افزایش تجزیه فیتات گیاهی, بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (16), شماره (1), سال (2024-2), صفحات (135-154)
 2. نجیب الله فیاض , حسن کرمانشاهی , حیدر زرقی , تأثیر فرآوری حرارتی بر گوارش پذیری مواد مغذی و انرژی قابل سوخت و ساز دانه کلزا در جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, سال (2022-7)
 3. مرتضی خبازسیرجانی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , حسن کرمانشاهی , محسن کاظمی , آمنه اسکندری تربقان , الیاس ابراهیمی خرمآبادی , تأثیر انواع بنتونیت‌های سدیمی، کلسیمی، فرآوری شده و طبیعی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در شرایط برون‌تنی, پژوهش های علوم دامی, دوره (28), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (93-108)
 4. احسان اسکوئیان , فاروق کارگر , حسن کرمانشاهی , هدی سالاری پورم , مروری بر سموم قارچی مهم خوراک طیور، بیماریزایی و روشهای از بین بردن آنها, تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی, دوره (2), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (84-104)
 5. سجاد مرادی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمدرضا راجی , بررسی اثرات سطوح پروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی, دامپزشک, دوره (-), شماره (96), سال (2019-3), صفحات (42-45)
 6. سجاد مرادی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمدرضا راجی , بررسی اثرات سطوحپروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی, دامپزشک, دوره (96), شماره (96), سال (2019-3), صفحات (54-57)
 7. عمران آذرباد , اکبر یعقوبفر , حسن کرمانشاهی , امیر میمندی , تأثیر سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل معمول و میکروکپسوله شده در جیره‌های غذایی بر عملکرد، صفات لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی, علوم دامی, دوره (2), شماره (123), سال (2019-9), صفحات (217-232)
 8. عمران آذزباد , حسن کرمانشاهی , اکبر یعقوبفر , امیر میمندی پور , تأثیر سطوح مختلف اسانس رایج و میکروکپسوله شده مرزه خوزستانی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی, تولیدات دامی, دوره (21), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (87-97)
 9. رضا دلیری حصار , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , محمود رضا جعفری , جلیل توکل افشاری , تاثیر سطوح مختلف نانوذرات کورکومین بر کیفیت تخم مرغ، فرآسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخمگذار, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (9), شماره (22), سال (2019-2), صفحات (26-34)
 10. حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , محمود رضا جعفری , جلیل توکل افشاری , تأثیر سطوح مختلف کورکومینوئیدها بر عملکرد،کیفیت تخم مرغ، برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغهای تخمگذار, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (9), شماره (20), سال (2018-9), صفحات (10-18)
 11. مصطفی پورعلی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , غلامرضا رزمی , اثر آنتی اکسیدانی پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد و توازن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گو شتی سا لم و آلوده با مخلوط انگل آیمریا, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (72), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (323-329)
 12. امیر عطار , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , بررسی اثر کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر عملکرد، وزن نسبی اندام های مختلف و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی در دورة رشد, تولیدات دامی, دوره (19), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (441-453)
 13. پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم , اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، pH و جمعیت لاکتوباسیلوس محتویات گوارشی جوجه های گوشتی در دوره آغازین, میکروبیولوژی دامپزشکی, دوره (13), شماره (2), سال (2018-3), صفحات (75-86)
 14. فاروق کارگر , حسن کرمانشاهی , علی جوادمنش , اثرات استفاده از میوه بلوط خام و عمل آوری شده به جای ذرت بر عملکرد، صفات کمی و کیفی تخم مرغ و متابولیت های خونی در مرغ های تخم گذار سویه های لاین W-36, تحقیقات دام و طیور, دوره (5), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (37-52)
 15. مهدّیه مظفری قلعه جوق , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، بافت شناسی و فلور میکروبی روده در جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2016-11), صفحات (455-467)
 16. ابراهیم فلاح نوملی , حسن کرمانشاهی , عبدالمنصور طهماسبی , حسن نصیری مقدم , علی گیلانی , اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخصهای تولیدی مرغهای تخمگذار, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (7), شماره (13), سال (2016-8), صفحات (1-8)
 17. پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم , اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (8), شماره (16), سال (2017-9), صفحات (55-62)
 18. حسن کرمانشاهی , رضا مجیدزاده هروی , بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (122-131)
 19. علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , مصطفی قلی زاده , احمدعلی محمدپور , ارزیابی آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر اجزای لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (86-95)
 20. بهاره پاکباطن , رضا مجیدزاده هروی , حسن کرمانشاهی , محمدهادی سخاوتی , علی جوادمنش , ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی, کومش- Koomesh, دوره (17), شماره (4), سال (2016-7), صفحات (2017-2023)
 21. حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , رضا فرهوش , پوران ابریشم چی , اثرات آنتی اکسیدانی α- توکو فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2015-11), صفحات (305-317)
 22. ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , سارا بهشتی مقدم , اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (447-455)
 23. معصومه غلامی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , سعید زره داران , مقایسه زیست فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتی, علوم دامی ایران, دوره (47), شماره (2), سال (2016-12), صفحات (203-213)
 24. فرشته جمیلی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی , حیدر زرقی , اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندم, تولیدات دامی, دوره (18), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (287-297)
 25. سارا بهشتی مقدم , حسن کرمانشاهی , ریحانه واحد , حسن نصیری مقدم , اثرحفاظتی گل همیشه بهار در بروز آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در جوجه های گوشتی, تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی), دوره (28), شماره (4), سال (2016-1), صفحات (60-69)
 26. حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , رضا فرهوش , محمد طاهر میرکزهی , اثرات -α توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (6), شماره (12), سال (2016-1), صفحات (1-11)
 27. حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , محمد طاهر میرکزهی , محمدجواد آگاه , آثار آنتی اکسیدانهای طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخصهای خونی جوجه های گوشتی, دامپزشکی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2015-10), صفحات (67-79)
 28. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (47-57)
 29. سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم نبی پور , احمد حسن آبادی , تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (6), شماره (11), سال (2015-7), صفحات (9-18)
 30. سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم نبی پور , احمد حسن آبادی , اثر 1، 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد(Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (351-358)
 31. حسن محمدی عمارت , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , حسن کرمانشاهی , بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیرهبرکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (333-341)
 32. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , تاثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (646-655)
 33. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , تاثیر عصاره هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار, علوم دامی ایران, دوره (46), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (1-8)
 34. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , اثر جایگزینی تریتیکاله و مکمل آنزیمی (زایلاناز-بتاگلوکاناز) در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی اندام های گوارشی، چسبندگی محتویات و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (298-312)
 35. محمد کاظمی فرد , حسن کرمانشاهی , منصور رضایی , ابوالقاسم گلیان , اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2015-2), صفحات (197-207)
 36. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن اندامهای داخلی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (5), شماره (9), سال (2014-4), صفحات (25-35)
 37. مرضیه افخمی رشخواری , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوج ههای گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (8-16)
 38. محمد طاهر میرکزهی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , احمدرضا راجی , اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (313-324)
 39. سیدعلی میرقلنج , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمدرضا راجی , تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (257-267)
 40. زهراملقب به فرشته قاسم زاده , امیر آوان , سیدمهدی حسنیان مهر , حسن کرمانشاهی , پرورش کرم خاکی Eisenia foetida، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost, پژوهش های جانوری, دوره (26), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (194-200)
 41. محمد کاظمی فرد , حسن کرمانشاهی , دکتر منصور رضایی , اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (4), شماره (7), سال (2013-9), صفحات (15-34)
 42. محمد الزوقری , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , تأثیر افزودن صفرای گاوی و اسید آلی بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی، متابولیت های خون و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی جوج ههای گوشتی تغذیه شده با پیه, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (1-10)
 43. مهران مهری , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران , برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه های گوشتی راس 308 وکاب 500, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (274-283)
 44. سیدعلی میرقلنج , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (209-215)
 45. علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (216-223)
 46. سیدعلی حسینی غفاری , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , حسن کرمانشاهی , اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (100-108)
 47. مهران مهری , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران , برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (17-24)
 48. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمدرضا راجی , علیرضا هروی موسوی , اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (324-334)
 49. حسن محمدی عمارت , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , حسن کرمانشاهی , ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (211-219)
 50. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حسن عاقل , اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روشهای جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجههای گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (105-112)
 51. مهدی غفوریان راد , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران , تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2011-11), صفحات (15-23)
 52. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حسن عاقل , بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت وساز تریتیکاله, علوم دامی ایران, دوره (41), شماره (4), سال (2011-3), صفحات (309-321)
 53. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , جواد پوررضا , داگلاس کورور , تعیین فاکتور ابقای بیکربنات به منظور استفاده در روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص در مرغ‌های مادر گوشتی, علوم آب و خاک, دوره (9), شماره (4), سال (2006-1), صفحات (181-189)
 54. محمد سالار معینی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی ها برای جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2010-12), صفحات (156-162)
 55. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران , اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2009-8), صفحات (9-17)
 56. اعظم زینلی , احمد ریاسی , حسن کرمانشاهی , همایون فرهنگ فر , حجت ضیایی , اثر سلنیت سدیم و پودر زردچوبه بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیتهای آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی در تنش گرمایی, پژوهش های علوم دامی, دوره (19.1), شماره (2), سال (2009-10), صفحات (71-83)
 57. نسیم بیدار , هادی سیاح زاده , منصور رضایی , حسن کرمانشاهی , بررسی تاثیر مدت زمان های مختلف تغذیه جیره پیش آغازین با سطوح مختلف سدیم و تعادل الکترولیتی بر عملکرد جوجه های گوشتی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (6), شماره (1), سال (2008-4), صفحات (48-61)
 58. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مادر گوشتی, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (63), شماره (1), سال (2008-1), صفحات (53-57)
 59. بهروز دستار , ابوالقاسم گلیان , محسن دانش مسگران , فریدون افتخارشاهرودی , حسن کرمانشاهی , تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره آغازین بر عملکرد و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی, دانش کشاورزی, دوره (16), شماره (2), سال (2006-9), صفحات (207-217)
 60. حسن کرمانشاهی , تجزیه تقریبی و گرانروی عصاره اسیدی هشت واریته جو پوسته دار و یک نوع جو بدون پوسته, چکاوک, سال (2001-7)
 61. حسن کرمانشاهی , مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغهای تخمگذار, Acta Horticulturae, سال (1991-8)
 62. محمد مولایی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی آثار محدودیت غذایی شدید در اوایل دوره پرورش و مکمل اسید آمینه در دوره تغذیه مجدد بر عملکرد جوجه های گوشتی, علوم آب و خاک, سال (2002-2)
 63. محمد سالارمعینی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن چربی ها در سنین پایین در جوجه های گوشتی, دانش کشاورزی, دوره (15), شماره (3), سال (2005-3), صفحات (185-195)
 64. شهریار مقصودلو , ابوالقاسم گلیان , فریدون افتخارشاهرودی , مهدی نصیری محلاتی , حسن کرمانشاهی , اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره‌های پیش‌دان به پس‌دان بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی با وزن کمتر از دو کیلوگرم, علوم آب و خاک, شماره (3), سال (2003-9), صفحات (153-160)
 65. محمدرضا اکبری , حسن کرمانشاهی , غلامعلی کلیدری , بررسی اثر افزودن اسیداستیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص‌های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی, علوم آب و خاک, سال (2004-9)
 66. دستار , ابوالقاسم گلیان , محسن دانش مسگران , فریدون افتخارشاهرودی , حسن کرمانشاهی , تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد, علوم آب و خاک, دوره (8), شماره (4), سال (2004-12), صفحات (99-108)
 67. دستار , ابوالقاسم گلیان , محسن دانش مسگران , فریدون افتخارشاهرودی , حسن کرمانشاهی , استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه های گوشتی, علوم کشاورزی ایران, دوره (35), شماره (3), سال (2004-11), صفحات (691-697)
 68. علیرضا حسابی , حسن نصیری مقدم , جلیل توکل افشاری , حسن کرمانشاهی , بررسی اثر مکمل ویتامین E بر عملکرد و پاسخ ایمنولوژیک جوجه های گوشتی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-6)
 69. حسن کرمانشاهی , میر داریوش شکوری , تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های بر پایه گندم و تریتیکاله بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی, علوم آب و خاک, سال (2007-5)
 70. حسن کرمانشاهی , محمد رضا اکبری , نظر افضلی , اثر افزودن سطوح پایین آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد و میزان فعالیت آنزیم های خون‏ در جوجه های گوشتی, علوم آب و خاک, سال (2007-5)

انگلیسی

 1. Maryam Majdeddin , U. Braun , A. Lemme , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , S. D. Smet , J. Michiels , Effects of feeding guanidinoacetic acid on oxidative status and creatine metabolism in broilers subjected to chronic cyclic heat stress in the finisher phase, Poultry Science, Volume (102), No (6), Year (2023-6), Pages (102653-102666)
 2. Hamed Dadgar Nahrkhalaji , Hassan Kermanshahi , Mahmoud Reza Jaafari , Ali Javadmanesh , Effects of curcumin and its nano-micelle formulation on body weight insulin resistance adiponectin and blood biochemical parameters of streptozotocin-induced diabetic rats, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (14), No (3), Year (2022-10), Pages (38-45)
 3. Mohammad Amin Namazi Zadegan , Hassan Kermanshahi , Ali Javadmanesh , Evaluation of Antioxidant Enzymes Activity, Lipid Peroxidation and Sperm Quality in Broiler Breeder Roosters Fed Whey Protein and Sodium Selenite, Poultry Science Journal, Volume (10), No (1), Year (2022-8), Pages (129-138)
 4. ali dadvand , Hassan Kermanshahi , Reza Majidzadeh Heravi , Ali Javadmanesh , Effect of Scrophularia striata Extract on Performance, Intestinal Microbial and Histo-morphometry, and Blood Parameters in Broilers under Normal or Challenged Condition with E. Coli, Poultry Science Journal, Volume (9), No (2), Year (2021-12), Pages (207-219)
 5. Ali Daneshmand , Hassan Kermanshahi , Javid Mohammed , Mohammad Hadi Sekhavati , Ali Javadmanesh , monire ahmadian , marzieh alizadeh , Jamshid Razmya , دکتر راویندرا کولکارنی , Intestinal changes and immune responses during Clostridium perfringens-induced necrotic enteritis in broiler chickens, Poultry Science, Volume (101), No (3), Year (2022-3), Pages (101652-101652)
 6. mohammadali maghoul , Hassan Kermanshahi , Reza Majidzadeh Heravi , Ali Javadmanesh , Effects of Different Levels of Date Waste Vinegar in Diet and Water on Growth Performance, Gastrointestinal Tract Morphology, Ileal Microflora and Immune Response of Broilers, Poultry Science Journal, Volume (8), No (2), Year (2020-11), Pages (247-255)
 7. Ali Daneshmand , Hassan Kermanshahi , Mohammad Hadi Sekhavati , Ali Javadmanesh , monire ahmadian , marzieh alizadeh , Ahmed Aldawoodi , Effects of cLFchimera peptide on intestinal morphology, integrity, microbiota, and immune cells in broiler chickens challenged with necrotic enteritis, Scientific Reports, Volume (10), No (1), Year (2020-10)
 8. Maryam Majdeddin , Dr. D. Braun , Dr. L. Lemme , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Dr. D. Smiet , Dr. Joris Michiels , Guanidinoacetic acid supplementation improves feed conversion in broilers subjected to heat stress associated with muscle creatine loading and arginine sparing, Poultry Science, Volume (99), No (9), Year (2020-9), Pages (4442-4453)
 9. Mohammad Aami Azghadi , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , رسول کدخدایی , Seyed Alireza Vakili , Effect of Encapsulated Choline Chloride on Performance, Carcass Characteristics and Some Blood Parameters in Broiler Chicks, Poultry Science Journal, Volume (8), No (1), Year (2020-5), Pages (51-58)
 10. Hassan Kermanshahi , Reza Majidzadeh Heravi , Evaluation of whey protein sources on performance, liver antioxidants and immune responses of broiler chickens challenged with ethanol, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (104), No (3), Year (2020-2), Pages (898-908)
 11. masuod mohamadi , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , Reza Majidzadeh Heravi , Performance of an Escherichia coli phytase expressed in Lactococcus lactis on nutrient retention, bone traits and intestinal morphology in broiler chickens, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (104), No (3), Year (2020-3), Pages (909-917)
 12. Ali Daneshmand , Hassan Kermanshahi , Mohammad Hadi Sekhavati , Ali Javadmanesh , monire ahmadian , Antimicrobial peptide, cLF36, affects performance and intestinal morphology, microflora, junctional proteins, and immune cells in broilers challenged with E. coli, Scientific Reports, Volume (9), No (1), Year (2019-10)
 13. Amir Attar , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , alireza abbasipour , Ali Daneshmand , Conditioning time and sodium bentonite affect pellet quality, growth performance, nutrient retention and intestinal morphology of growing broiler chickens, British Poultry Science, Volume (60), No (6), Year (2019-9), Pages (777-783)
 14. M.H. Beheshti Moghadam , م. رضایی , M. Behgar , Hassan Kermanshahi , Effects of gamma and electron radiation on chemical composition and some phyto-chemical properties of whole flaxseed, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Volume (321), No (3), Year (2019-9), Pages (1019-1025)
 15. Maryam Majdeddin , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Joris Michiels , استیفان دی اسمیت , Effects of methionine and guanidinoacetic acid supplementation on performance and energy metabolites in breast muscle of male broiler chickens fed corn-soybean diets, British Poultry Science, Volume (60), No (5), Year (2019-6), Pages (554-563)
 16. Mohammad Aami Azghadi , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , rasoul Kadkhodaee , Seyed Alireza Vakili , Method of Production and Assessment of an Encapsulated Choline Chloride and Its Effects on Growth Performance and Serum Lipid Indices in Broilers, Poultry Science Journal, Volume (7), No (1), Year (2019-6), Pages (77-86)
 17. mina hoseinzade , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , M. Azin , Reza Majidzadeh Heravi , Comparison of Different selenium Sources on Performance, Serum Attributes and Cellular Immunity in Broiler Chickens, Poultry Science Journal, Volume (6), No (2), Year (2018-11), Pages (189-201)
 18. Ali Khatibjoo , Hassan Kermanshahi , The effect of n-6/ n-3 fatty acid ratios on broiler breeder performance, hatchability, fatty acid profile and reproduction, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (102), No (4), Year (2018-8), Pages (986-998)
 19. Hassan Kermanshahi , Mir Darioush Shakouri , Ali Daneshmand , Effects of non-starch polysaccharides in semi-purified diets on performance, serum metabolites, gastrointestinal morphology, and microbial population of male broiler chickens, Livestock Science, Volume (214), Year (2018-6), Pages (93-97)
 20. Amir Attar , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Effects of conditioning time and sodium bentonite on pellet quality, growth performance, intestinal morphology and nutrient retention in finisher broilers, British Poultry Science, Volume (59), No (2), Year (2018-2), Pages (190-197)
 21. H. Saleh , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , M. T. Zirakzehi , Antioxidant status and thigh meat quality of broiler chickens fed diet supplemented with α- tocopherolacetate, pomegranate pomace and pomegranate pomace extract, Italian Journal of Animal Science, Volume (17), No (2), Year (2018-4), Pages (386-395)
 22. bahareh pakbaten , Hassan Kermanshahi , Mohammad Hadi Sekhavati , Ali Javadmanesh , masuod mohamadi , Production of Phytase Enzyme by a Bioengineered Probiotic for Degrading of Phytate Phosphorus in the Digestive Tract of Poultry, Probiotics and Antimicrobial Proteins, Volume (11), No (2), Year (2018-4), Pages (580-587)
 23. Damoon Ghofrani Tabari , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Reza Majidzadeh Heravi , In Vitro Binding Potentials of Bentonite, Yeast Cell Wall and Lactic Acid Bacteria for Aflatoxin B1 and Ochratoxin A, Iranian Journal of Toxicology, Volume (12), No (2), Year (2018-4), Pages (7-13)
 24. A. Gilani , Hassan Kermanshahi , Mostafa Gholizadeh , Abolghasem Golian , َAgeicultural water management through magnetization of irrigation and drinking water: a review, Journal of Aridland Agriculture, Volume (3), No (1), Year (2017-12), Pages (23-27)
 25. atefeh abedini , Ahmad Hassanabadi , Nazar Afzali , Hassan Kermanshahi , The effect of different dietary levels of Pennyroyal (Mentha Pulegium L.), probiotic and antibiotic on performance, carcass characteristics and, sellected nutrients digestibility in broiler chickens, Archives of Medical Laboratory Sciences, Volume (3), No (2), Year (2017-12), Pages (15-22)
 26. Beheshti Moghadam, M.H , M. Rezaei , Behgar, M , Hassan Kermanshahi , Effects of Irradiated Flaxseed on Performance,Carcass Characteristics,Blood Parameters,and Nutrient Digestibility in Broiler Chickens, Poultry Science Journal, Volume (5), No (2), Year (2017-11), Pages (153-163)
 27. parviz allah do , javad ghodrati , Heydar Zarghi , zohreh saadatfar , Hassan Kermanshahi , Mohammad Reza Edalatian Dovom , Effect of probiotic and vinegar on growth performance, meat yields, immune responses, and small intestine morphology of broiler chickens, Italian Journal of Animal Science, Volume (17), No (3), Year (2018-1), Pages (675-685)
 28. arash hadavi , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , Abolghasem Golian , Effects of Fennel Extract on Egg Production, Antioxidant Status and Bone Attributes of Laying Hens Administered Carbon Tetrachloride, Poultry Science Journal, Volume (5), No (2), Year (2017-10), Pages (165-171)
 29. elham darsi arani , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , Abolghasem Golian , Mostafa Gholizadeh , Effect of Magnetized water on invitro calcium carbonate solubility and eggshell breaking strength, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (19), No (6), Year (2017-12), Pages (1495-1505)
 30. Ali Daneshmand , Hassan Kermanshahi , Mohsen Danesh Mesgaran , A.J. King , S.A. Ibrahim , Effects of pyrimidine nucleosides on growth performance, gut morphology, digestive enzymes, serum biochemical indices and immune response in broiler chicken, Livestock Science, Volume (204), No (1), Year (2017-8), Pages (1-6)
 31. Ali Daneshmand , Hassan Kermanshahi , Mohsen Danesh Mesgaran , Prof. A.J. King , S.A. Ibrahim , Effect of purine nucleosides on growth performance, gut morphology, digestive enzymes, serum profile and immune response in broiler chicken, British Poultry Science, Volume (58), No (5), Year (2017-6), Pages (536-543)
 32. Hassan Kermanshahi , Reza Majidzadeh Heravi , Amir Attar , alireza abbasipour , E.Bayat , mina hoseinzade , Ali Daneshmand , SA.Ibrahim , Effects of Acidified Yeast and Whey Powder on Performance, Organ Weights, Intestinal Microflora, and Gut Morphology of Male Broilers, Brazilian Journal of Poultry Science, Volume (19), No (2), Year (2017-6), Pages (309-316)
 33. Ali Daneshmand , Hassan Kermanshahi , Mohsen Danesh Mesgaran , Annie J. King , Salam A. Ibrahim , Kirk C. Klasing , Combination of purine and pyrimidine nucleosides influences growth performance, gut morphology, digestive enzymes, serum biochemical indices and immune functions in broiler chickens, Animal Feed Science and Technology, Volume (228), No (6), Year (2017-4), Pages (186-193)
 34. marzieh rahmani , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Mohammad Reza Bassami , Effects of curcumin and nanocurcumin on growth performance, blood gas indices and ascites mortalities of broiler chickens reared under normal and cold stress conditions, Italian Journal of Animal Science, Volume (16), No (3), Year (2017-2), Pages (438-446)
 35. marzieh rahmani , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Mohammad Reza Bassami , Effects of curcumin or nanocurcumin on blood biochemical parameters, intestinal morphology and microbial population of broiler chickens reared under normal and cold stress conditions, Journal of Applied Animal Research, Volume (46), No (1), Year (2018-1), Pages (200-209)
 36. A. Gilani , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Ahmad Ali Mohammadpour , Mostafa Gholizadeh , Appraisal of acidulants and acid-binding capacity in corn-soybean meal diets on productive variables, nutrient digestibility and gastrointestinal ecology of broilers, Revue de Medecine Veterinaire, Volume (167), No (10), Year (2016-12), Pages (341-350)
 37. Karim Hasanpur , Mohammadreza Nassiri , G.Hosseini Salekdeh , R.Vaez Torshizi , A.Pakdel , Hassan Kermanshahi , Association between early growth-related traits and ascites induced in broiler sire lines by saline drinking water or cool temperatures, Archiv fur Geflugelkunde/European Poultry Science, Volume (79), Year (2015-7), Pages (1-13)
 38. Hassan Saleh , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Mohammad Taher Mirakzehi , Effects of dietary α- tocopherol acetate, pomegranate peel, and pomegranate peel extract on phenolic content, fatty acid composition, and meat quality of broiler chickens, Journal of Applied Animal Research, Volume (45), No (1), Year (2017-1), Pages (629-636)
 39. Hassan Kermanshahi , Damoon Ghofrani Tabari , Nima Khodambashi Emami , Ali Daneshmand , S. A. Ibrahim , Effect of in ovo injection of threonine on immunoglobulin A gene expression in the intestine of Japanese quail at hatch, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (101), No (1), Year (2017-4), Pages (10-14)
 40. Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Nima Khodambashi Emami , Ali Daneshmand , Damoon Ghofrani Tabari , Salam A. Ibrahim , Effects of in ovo injection of threonine on hatchability, intestinal morphology, and somatic attributes of Japanese quail (Coturnix japonica), Journal of Applied Animal Research, Year (2016-1), Pages (1-5)
 41. Reza Majidzadeh Heravi , M. Sankian , Hassan Kermanshahi , Mohammadreza Nassiri , Alireza Heravi Moussavi , L. Roozbeh Nasiraii , A. R. Varasteh , Construction of a Probiotic Lactic Acid Bacterium that Expresses Acid-Resistant Phytase Enzyme, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (18), No (4), Year (2016-7), Pages (925-936)
 42. Karim Hasanpur , Mohammadreza Nassiri , G. Hosseini Salekdeh , R. Vaez Torshizi , A. Pakdel , Hassan Kermanshahi , M. Naghous , The suitability of some blood gas and biochemical parameters as diagnostic tools or early indicators of ascites syndrome in broiler sire lines, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (100), No (3), Year (2016-6), Pages (456-463)
 43. Seyed Javad Hosseini , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , Abolghasem Nabipour , Mohammad Taher Mirakzeh , Hasan Saleh , Mohammad Kazemifard , Effects of 1.25-Dihydroxycholecalciferol and Hydroalcoholic Extract of Withania Coagulans Fruit on Bone Mineralization and Mechanical and Histological Properties of Male Broiler Chickens, Brazilian Journal of Poultry Science, Volume (18), No (1), Year (2016-3), Pages (73-86)
 44. Ali Gilani , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Saeed Seifi , Appraisal of the impact of aluminosilicate use on the health and performance of poultry, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Volume (40), No (2), Year (2016-4), Pages (255-262)
 45. Saeed Naderinejad , F. Zaefarian , M.R. Abdollahi , Ahmad Hassanabadi , Hassan Kermanshahi , V. Ravindran , Influence of feed form and particle size on performance,nutrient utilisation, and gastrointestinal tract developmentand morphometry in broiler starters fed maize-based diets, Animal Feed Science and Technology, Volume (215), No (5), Year (2016-4), Pages (92-104)
 46. arash hadavi , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , Abolghasem Golian , Performance and Serum Hepatic Enzymes of Hy-Line W-36 Laying Hens Intoxicated with Dietary Carbon Tetrachloride, Poultry Science Journal, Volume (3), No (2), Year (2015-12), Pages (159-164)
 47. Gholamreza Nazparvar , Morteza Razmara , Hassan Kermanshahi , A.L.BarrientosVelázquez , Ali Daneshmand , Assessment of aflatoxin B1 adsorption efficacy of natural and processed bentonites: In vitro and in vivo assays, Applied Clay Science, Volume (123), No (1), Year (2016-1), Pages (129-133)
 48. Hassan Kermanshahi , M. Pilevar , Mohammad Aami Azghadi , Interactive Influence of Formycine® Gold and Pigment on Egg Quality and Performance of Laying Hens, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (5), No (3), Year (2015-9), Pages (699-705)
 49. Karim Hasanpur , Mohammadreza Nassiri , Ghasem Hosseini Salekdeh , Rasul Vaez Torshizi , Abbas Pakdel , Hassan Kermanshahi , Influence of ascites syndrome on growth pattern of chickens reared at normal or cold ambient temperature, Annals of Animal Science, Volume (15), No (2), Year (2015-4), Pages (373-385)
 50. khashayar Pournia , Hassan Kermanshahi , Mohammad Reza Bassami , Effect of Caffeine and trans-cinnamaldehyde on Growth Performance, Hematology, Stress Hormone, Immunity Response and Blood Parameters in Broiler Chickens, Poultry Science Journal, Volume (3), No (1), Year (2015-8), Pages (71-85)
 51. Hassan Kermanshahi , Ali Daneshmand , نیما خدام باشی امامی , دامون غفرانی طبری , محمد دوستی , Ali Javadmanesh , Salam Ibrahim , Effect of in ovo injection of threonine on Mucin2 gene expression and digestive enzyme activity in Japanese quail (Coturnix japonica), Research in Veterinary Science, Volume (100), Year (2015-6), Pages (257-262)
 52. ali hussein piray , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , A. Zarban , Effects of chromium and chromium+vitamin C combination on metabolic, oxidative, and fear responses of broilers transported under summer conditions, International Journal of Biometeorology, Volume (59), No (4), Year (2015-4), Pages (457-462)
 53. Mozhgan Mazhari , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Effect of corn replacement with graded levels of wheat screening and enzyme supplementation on performance, blood lipids, viscosity and jejunal histomorphology of finisher broilers, Spanish Journal of Agricultural Research, Volume (13), No (1), Year (2015-2)
 54. M. Emadi , arash hadavi , javad ameri , Hassan Kermanshahi , The Effect of Curcumin on Acetaminophen‐Induced Toxicity on Performance and some Blood Parameters of Japanese Quail from 0‐37 Days of Age, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (5), No (1), Year (2015-3), Pages (203-207)
 55. Mostafa pourali , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Gholam Reza Razmi , Mohammad Soukhtanloo , Antioxidant and anticoccidial effects of garlic powder and sulfur amino acids on Eimeria-infected and uninfected broiler chickens, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (15), No (3), Year (2014-12), Pages (227-232)
 56. Hamideh Hashemipour , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , دکتر وحید خاکسار زارع ها , Effects of carboxy methyl cellulose and thymol + carvacrol on performance, digesta viscosity and some blood metabolites of broilers, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (98), No (4), Year (2014-8), Pages (672-679)
 57. khashayar Pournia , Hassan Kermanshahi , Mohammad Reza Bassami , Alireza Heravi Moussavi , Effect of caffeine supplementation on performance and carcass characteristics of male broilers chicks, Journal of Middle East Applied Science and Technology, Volume (12), No (4), Year (2014-7), Pages (338-341)
 58. khashayar Pournia , Hassan Kermanshahi , Mohammad Reza Bassami , Alireza Heravi Moussavi , Effect of caffeine supplementation on Immunity response of male broilers chicks, Journal of Middle East Applied Science and Technology, Volume (11), No (4), Year (2014-7), Pages (367-371)
 59. ali hussein piray , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , دکتر زربان , Effects of Supplemental Vitamin C and Chromium on Metabolic and Hormonal Responses, Antioxidant Status, and Tonic Immobility Reactions of Transported Broiler Chickens, Biological Trace Element Research, Volume (157), No (3), Year (2014-2), Pages (224-233)
 60. Mona Azadegan Mehr , Ahmad Hassanabadi , Seyed Ali Mirghelenj , Hassan Kermanshahi , Effects of in ovo injection of conjugated linoleic acid on immune status and blood biochemical factors of broiler chickens, Spanish Journal of Agricultural Research, Volume (12), No (2), Year (2014-5), Pages (455-461)
 61. Abdollah Akbarian , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , de smet , J. Michiels , Antioxidant enzymes activities, plasma hormone levels, and serum metabolites of finishing broiler chickens reared under high ambient temperature and fed lemon and orange peel extracts and Curcuma xanthorrhiza essential oil, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (99), No (1), Year (2015-2), Pages (150-162)
 62. Mona Azadegan Mehr , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Supplementation of clove essential oils and probiotic on blood components, lymphoid organs and immune response in broiler chickens, Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, Volume (4), No (4), Year (2014-2), Pages (218-223)
 63. Mohammad Aami Azghadi , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , The Effect of Dietary Energy and Protein Levels on Growth Performance and Antibody Responses of Offspring of Laying Japanese Quails, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (4), No (1), Year (2014-1), Pages (185-190)
 64. Hamideh Hashemipour , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Ahmad Reza Raji , Effect of Antibiotic Alternatives on Ileal Microflora and Intestinal Histomorphology of Broiler Chickens Fed Wheat Based Diet, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (4), No (1), Year (2014-1), Pages (135-142)
 65. Mona Azadegan Mehr , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Supplementation of Clove Essential Oils and Probiotic to the Broiler’s Diet on Performance, Carcass Traits and Blood Components, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (4), No (1), Year (2014-1), Pages (117-122)
 66. Mehran Mehri , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Mohsen Danesh Mesgaran , Ideal ratio of threonine to lysine in straight-run Cobb 500 broiler chickens from 15 to 28 d of age predicted from regression and broken-line models, Journal of Applied Animal Research, Volume (42), No (3), Year (2014-1), Pages (333-337)
 67. mohammad taher mirakzehi , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Ahmad Reza Raji , The effects of dietary 1, 25-dihydroxycholecalciferol and hydroalcoholic extract ofWithania somniferaroot on bone mineralisation, strength and histological characteristics in broiler chickens, British Poultry Science, Volume (54), No (6), Year (2013-12), Pages (789-800)
 68. Ahmad Ali Mohammadpour , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Mostafa Gholizadeh , Ali Gilani , Evaluation of Varying Levels of Acid-binding Capacity of Diets Forulated with Various Acidifiers on Physical and Histological Characteristics of Leg Bones in Broiler Chickens, Comparative Clinical Pathology, Volume (23), No (5), Year (2014-9), Pages (1409-1420)
 69. Ali Gilani , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Mostafa Gholizadeh , Ahmad Ali Mohammadpour , Assessment of magnetized drinking water on excreta quality, nutrients digestibility, serum components and histomorphology of digestive tract in broiler chickens, Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, Volume (4), No (3), Year (2014-1), Pages (120-127)
 70. Ali Gilani , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Abdol Mansour Tahmasbi , Mohammad Aami Azghadi , Appraisal of Hematological Indices and Humoral Immunity in Commercial Laying Hens Fed Rations Consisting Cottonseed Meal and Sodium Bentonite, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (3), No (4), Year (2013-12), Pages (687-694)
 71. Ali Gilani , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Mostafa Gholizadeh , Ahmad Ali Mohammadpour , Measurement of Acid‐Binding Capacity for Poultry Feedstuffs in Deionized and Magnetized Water, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (3), No (4), Year (2013-12), Pages (687-694)
 72. M. Kazemi‐Fard , Hassan Kermanshahi , M. Rezaei , Abolghasem Golian , Effect of Different Levels of Fennel Extract and Vitamin D3 on Performance, Hatchability and Immunity in Post Molted Broiler Breeders, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (4), No (4), Year (2013-12), Pages (729-741)
 73. Hamideh Hashemipour , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Ahmad Reza Raji , M.M. Van  Krimpen , Effect of Thymol + Carvacrol by Next Enhance 150® on Intestinal Development of Broiler Chickens Fed CMC Containing Diet, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (3), No (3), Year (2013-12), Pages (567-576)
 74. Abdollah Akbarian , Abolghasem Golian , Ali Gilani , Hassan Kermanshahi , safa zhaleh , Avisa Akhavan Khaleghi , S. De Smet , J. Michiels , Effect of feeding citrus peel extracts on growth performance, serum components, and intestinal morphology of broilers exposed to high ambient temperature during the finisher phase, Livestock Science, Volume (157), No (2), Year (2013-10), Pages (490-497)
 75. Seyed ali Mirghelenj , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Ahmad Reza Raji , Nutritional value of wet extruded full-fat soybeanand its effects on broiler chicken performance, Journal of Applied Poultry Research, Volume (22), No (3), Year (2013-9), Pages (410-422)
 76. Hamideh Hashemipour , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , T. Veldcamp , Effect of thymol and carvacrol feed supplementation on performance, antioxidant enzyme activities, fatty acid composition, digestive enzyme activities, and immune response in broiler chickens, Poultry Science, Volume (92), No (4), Year (2013-7), Pages (2059-2069)
 77. Ali Gilani , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Abdol Mansour Tahmasbi , Impact of Sodium Bentonite Addition to the Diets Containing cottonseed meal on Productive Traits of Hy-Line W-36 Hens, Journal of Animal and Plant Sciences, Volume (23), No (2), Year (2013-5), Pages (411-415)
 78. Heshmat Sepehri Moghaddam , Mozhdeh Emadi , Hassan Kermanshahi , The Effect of Threonine and Vitamin A on Immune System in Broiler Chickens, Life Science Journal, Volume (10), No (6), Year (2013-4), Pages (798-803)
 79. , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , M. H. Tawassoli , Ali Gilani , Impact of feed withdrawal and addition of acetic acid in drinking water during preslaughter phase on intestinal microbiota of broilers, African Journal of Biotechnology, Volume (12), No (10), Year (2013-3), Pages (1164-1167)
 80. , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , محمد حسین توسلی , Ali Gilani , Alteration of gut microflora through citric acid treated drinking water in preslaughter male broilers, African Journal of Microbiology Research, Volume (7), No (7), Year (2013-1), Pages (564-567)
 81. Abdollah Akbarian , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Reza Farhoosh , Ahmad Reza Raji , S. De Smet , J. Michiels , Growth performance and gut health parameters of finishing broilers supplemented with plant extracts and exposed to daily increased temperature, Spanish Journal of Agricultural Research, Volume (11), No (1), Year (2013-1), Pages (109-119)
 82. Zahra Hosseini , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Gholam ali Kalidari , Effect of probiotic (Bifidobacterum and Streptococc) on performance and serum parameters of broiler chickens, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (4), No (19), Year (2012-4), Pages (1440-1442)
 83. Vahid Khaksarzareha , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Immune response and ileal microflora in broilers fed wheat-based diet with or without enzyme Endofeed W and supplementation of thyme essential oil or probiotic PrimaLac®, African Journal of Biotechnology, Volume (11), No (81), Year (2012-9), Pages (14716-14723)
 84. Ali Gilani , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Abdol Mansour Tahmasbi , Alterations of egg yolk and albumen quality during cold storage when hens fed diets comprising cottonseed meal treated with sodium bentonite, International Journal of Applied Animal Sciences, Volume (1), No (3), Year (2012-9), Pages (74-79)
 85. M. Daneshyar , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , The effects of turmeric supplementation on antioxidant status, blood gas indices and mortality in broiler chickens with T3-induced ascites, British Poultry Science, Volume (53), No (3), Year (2012-6), Pages (3792-385)
 86. Hassan Kermanshahi , khashayar Pournia , Mohammad Pilevar , Evaluation of corn meal on performance, carcass characteristics and nutrient digestibility of male broiler chickens, African Journal of Biotechnology, Volume (11), No (73), Year (2012-9), Pages (13847-13853)
 87. Abdollah Akbarian , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Ali Gilani , sajad moradi , Influence of turmeric rhizome and black pepper on blood constituents and performance of broiler chickens, African Journal of Biotechnology, Volume (11), No (34), Year (2012-4), Pages (8606-8611)
 88. azam zeinali , Hassan Kermanshahi , A. Riasi , H. Farhangfar , H. Sarir , H. Ziaie , Effects of sodium selenite and turmeric powder on thyroid hormones and plasma lipids of broiler chickens reared under heat stress condition, Global Veterineria, Volume (6), No (3), Year (2011-3), Pages (237-240)
 89. A. Riasi , Hassan Kermanshahi , A. H. Mahdavi , Production performance, egg quality and some serum metabolites of older commercial laying hens fed different levels of turmeric rhizome (Curcuma longa) powder, Journal of Medicinal Plants Research, Volume (6), No (11), Year (2012-3), Pages (2141-2145)
 90. Hassan Kermanshahi , Nemat Ziaei , Mohammad Pilevar , Effect of Dietary Crude Protein Fluctuation on Performance, Blood Parameters and Nutrients Retention in Broiler Chicken during Starter Period, Global Veterineria, Volume (6), No (2), Year (2011-2), Pages (162-167)
 91. Reza Majidzadeh Heravi , L. Rozbeh Nasraii , M. Sankian , Hassan Kermanshahi , A. R. Varasteh , Optimization and comparison of two electrotansformation methods for Lactobacilli, Biotechnology, Volume (11), No (1), Year (2011-12), Pages (50-54)
 92. Hamideh Hashemipour , Vahid Khaksarzareha , Hassan Kermanshahi , Application of probiotic on egg production and egg quality of chukar partridge, African Journal of Biotechnology, Volume (10), No (82), Year (2011-12), Pages (19244-19248)
 93. fahimeh alipoor , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Immune responses to genestein in male broiler chicks, Journal of Applied Animal Research, Volume (40), No (1), Year (2011-11), Pages (26-30)
 94. Nemat Ziaei , Hassan Kermanshahi , Mohammad Pilevar , Effects of dietary crude protein and calcium/phosphorus content on growth, nitrogen and mineral retention in broiler chickens, African Journal of Biotechnology, Volume (10), No (61), Year (2011-10), Pages (13342-13350)
 95. Ali Khatibjoo , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , M. Zaghari , The effect of dietary n-6:n-3 ratio and sex on broiler breeder immunity, Poultry Science, Volume (90), No (10), Year (2011-10), Pages (2209-2216)
 96. heshmat sepehrymoghadam , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Alireza Heravi Moussavi , Ahmad Reza Raji , The effect of threonineon mucin2 gene expression,intestinal histology and performance of broiler chicken, Italian Journal of Animal Science, Volume (10), No (14), Year (2011-2), Pages (66-71)
 97. Mohammed Alzawqari , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Ahmad Reza Raji , The effect of desiccated ox bile supplementation on performance, fat digestibility, gut morphology and blood chemistry of broiler chickens fed tallow diets, Journal of Applied Animal Research, Volume (39), No (2), Year (2011-6), Pages (169-174)
 98. Reza Majidzadeh Heravi , Hassan Kermanshahi , M. Sankian , Mohammadreza Nassiri , Alireza Heravi Moussavi , L. Roozbeh Nasiraii , A. R. Varaste , Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probiotic, African Journal of Microbiology Research, Volume (5), No (14), Year (2011-7), Pages (1858-1868)
 99. Ali Khatibjoo , Hassan Kermanshahi , Alimon , Abolghasem Golian , زاغری , Effect of Omega6:Omega3 Fatty Acid Ratios on Semen Quality of Malaysian Village Roosters, Global Veterineria, Volume (6), No (2), Year (2011-2), Pages (213-219)
 100. Hassan Kermanshahi , E. Haji Agha Jani , Hamideh Hashemipour , Mohammad Pilevar , Efficacy of natural zeolite and pigments on yolk color and performance of laying hens, African Journal of Biotechnology, Volume (10), No (16), Year (2011-4), Pages (3237-3242)
 101. Ahmad Hassanabadi , Hassan Kermanshahi , Effect of Force Molting on Postmolt Performance of Laying Hens, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (6), No (9), Year (2007-9), Pages (630-633)
 102. mozhgan mazhari , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Effect of Chemical Composition and Dietary Enzyme Supplementation on Metabolisable Energy of Wheat Screenings, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Volume (24), No (3), Year (2011-3), Pages (386-393)
 103. Mohamad Sedghi , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Hamed Ahmadi , Effect of dietary supplementation of licorice extract and a prebiotic on performance and blood metabolites of broilers, South African Journal of Animal Science, Volume (40), No (4), Year (2010-12), Pages (371-380)
 104. Mohammed Alzawqari , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , The Effect of Glycine and Desiccated Ox Bile Supplementation on Performance, Fat Digestibility, Blood Chemistry and Ileal Digesta Viscosity of Broiler Chickens, Global Veterineria, Volume (5), No (3), Year (2010-11), Pages (187-194)
 105. heshmat sepehrymoghadam , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Alireza Heravi Moussavi , Ahmad Reza Raji , The effect of vitamin A on mucin2 gene expression, histological and performance of broiler chicken, Global Veterineria, Volume (5), No (3), Year (2010-11), Pages (168-174)
 106. Mostafa pourali , Seyed ali Mirghelenj , Hassan Kermanshahi , Effect of garlic powder on productive performance and immune response of broiler chickens challenged with newcastle disiease virus, Global Veterineria, Volume (4), No (6), Year (2010-11), Pages (616-621)
 107. Seyed Javad Hosseini , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , The Influence of Different Levels of Brewers Spent Grain and Enzyme on Performance and Digesta Viscosity of Broiler Chicks, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (20), Year (2010-9), Pages (2608-2612)
 108. Heydar Zarghi , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Ahmad Reza Raji , Alireza Heravi Moussavi , The Effect of Triticale and Enzyme in Finisher Diet on Performance, Gut Morphology and Blood Chemistry of Broiler Chickens, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (17), Year (2010-10), Pages (2305-2314)
 109. Mehran Mehri , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Mohsen Danesh Mesgaran , Digestible lysine requirements of staight-run broiler chickens from 15-28 days of age, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (17), Year (2010-10), Pages (2321-2324)
 110. Mehran Mehri , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Mohsen Danesh Mesgaran , Digestible threonine needs of straighted-run broiler during the growing period, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (16), Year (2010-10), Pages (2190-2193)
 111. HAMIDEH HASHEMIPOUR , Hassan Kermanshahi , Mohammad Pilevar , Interactive Effect of Sodium Bentonite with Pigments on Performance and Egg Quality of Laying Hens, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (16), Year (2010-10), Pages (2179-2184)
 112. Hassan Kermanshahi , A.R. Hazegh , N. Afzali , Effect of sodium bentonite in broiler chickens fed diets contaminated with aflatoxin B1, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (8), No (8), Year (2009-8), Pages (1631-1636)
 113. , Hassan Kermanshahi , Effects of cecal cultures and a commercial prebiotic on performance and serum lipids of broiler chickens, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (10), Year (2010-7), Pages (1506-1509)
 114. M. Daneshyar , Jan M.C. Geuns , Johan G. Buyse , Hassan Kermanshahi , Mike Willemsen , Zarbakht Ansari , E. Decuypere , Nadia Everaert , Evaluation of Steviol Injection on Chicken Embryos: Effects on Post-hatch Development, Proportional Organ Weights, Plasma Thyroid Hormones and Metabolites, Journal of Poultry Science, Volume (47), No (1), Year (2010-1), Pages (71-76)
 115. Mohammad Aami Azghadi , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Mohamad Sedghi , Comparison of Dietary Supplementation with Cumin Essential Oil and Prebiotic Fermacto on Humoral Immune Response, Blood Metabolites and Performance of Broiler Chickens, Global Veterineria, Volume (4), No (4), Year (2010-4), Pages (380-387)
 116. shokoufe ghazanfari , Hassan Kermanshahi , Mohammadreza Nassiri , Abolghasem Golian , Alireza Heravi Moussavi , A. Salehi , Effect of Feed Restriction and Different Energy and Protein Levels of the Diet on Growth Performance and Growth Hormone in Broiler Chickens, Journal of Biological Science, Volume (10), No (1), Year (2010-1), Pages (25-30)
 117. mohammadali maghoul , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Mohsen Danesh Mesgaran , The Effect of Different Levels of Choline and Betaine on Broilers Performance and Carcass Characteristics, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (8), No (1), Year (2009-4), Pages (125-128)
 118. Mohsen Daneshyar , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Changes of biochemical parameters and enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites, Poultry Science, Volume (88), No (1), Year (2009-1), Pages (106-110)
 119. VAHID KHAKSARZAREHA , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Ahmad Reza Movassaghi , Abdollah Jamshidi , Effect of Prebiotic Fermacto® on Gut Development and Performance of Broiler Chickens Fed Diet Low in Digestible Amino Acids, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (3), Year (2008-8), Pages (257-263)
 120. , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , Alireza Heravi Moussavi , جلیل توکل افشار , Effects of Wheat-Soybean Meal Based Diet Supplementation with Vitamin A, Vitamin E and Zinc on Blood Cells, Organ. Weights and Humoral Immune Response in Broiler Chickens., Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (3), Year (2008-3), Pages (297-304)
 121. - - , Hassan Kermanshahi , Effect of dietary levels of tallow and NSP-degrading enzume supplements on nutrient efficiency of broiler chickens, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (12), Year (2008-12), Pages (1600-1604)
 122. ali hussein piray , Hassan Kermanshahi , Effects of Diet Supplementation of Aspergillus Meal Prebiotic (Fermacto®) on Efficiency, Serum Lipids and Immunity Responses of Broiler Chickens, Journal of Biological Science, Volume (8), No (4), Year (2008-6), Pages (818-821)
 123. Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Supplementation of corn-wheat-soy-based diets with phytase: Effects on digestibility of amino acids in broiler chicks, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (8), Year (2008-8), Pages (938-943)
 124. Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Mohsen Danesh Mesgaran , Effects of Microbial Phytase on Apparent Digestibility of Amino Acids and Crude Protein by Female broiler Chickens, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (3), Year (2008-3), Pages (322-327)
 125. mahdi elahi torshizi , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Hassan Kermanshahi , Factors Affecting Egg Production in Broiler Breeders from Start to Peak of Production, Research Journal of Biological Sciences, Volume (3), No (3), Year (2008-6), Pages (322-325)
 126. , Hassan Kermanshahi , Effect of Turmeric Rhizome Powder on Performance and Carcass Characteristics of Broiler Chickens, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (5), No (11), Year (2006-11), Pages (1069-1072)
 127. , Hassan Kermanshahi , Effect of Different Levels of Rapeseed Meal Supplemented with Calcium Iodate on Performance, Some Carcass Traits, and Thyroid Hormones of Broiler Chickens, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (5), No (11), Year (2006-11), Pages (1073-1078)
 128. Hassan Kermanshahi , Effect of Dietary Dried Berberis Vulgaris Fruit and Enzyme on Some Blood Parameters of Laying Hens Fed Wheat-Soybean Based Diets, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (5), No (1), Year (2006-1), Pages (89-92)
 129. Hassan Kermanshahi , Effect of Added Extra Calcium Carbonate into the Diets, One Hour Before Starting Dark Period on Performance and Egg Quality of Laying Hens, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (5), No (10), Year (2006-10), Pages (939-941)
 130. Hassan Kermanshahi , Alireza Abbsipour , Replacement Value of Soybean Meal with Rapeseed Meal Supplemented with or Without a Dietary NSP-Dgrading Enzyme on Performance, Carcass Traits and Thyroid Hormones of Broiler Chickens, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (5), No (10), Year (2006-10), Pages (925-930)
 131. Hassan Kermanshahi , Influence of Supplemental Dried Whey on Broiler Performance and Cecal Flora, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (5), No (6), Year (2006-6), Pages (538-543)
 132. Hassan Kermanshahi , Effect of Turmeric Rhizome Powder, Intenational Journal of Poultry Science, Year (2006-5)
 133. Hassan Kermanshahi , اثر جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی, Journal of Agricultural Science and Technology, Year (2001-11)
 134. alireza hessabi namaghy , Hassan Nassiri Moghaddam , J. Tavakkol Afshari , Hassan Kermanshahi , Effects of Vitamin E and C supplementation on Performance and Immune Response of Broiler Chicks, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (6), Year (2007-9), Pages (1060-1069)
 135. Mohsen Daneshyar , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Changes of Blood Gases, Internal Organ Weights and performance of Broiler Chickens with Cold Induced Ascites, Research Journal of Biological Sciences, Volume (2), No (7), Year (2007-3), Pages (729-735)
 136. Hassan Kermanshahi , Mohammad Reza Akbari , MOHSEN MALEKI , بهگر , Effect of prolonged low level Inclusion of Aflatoxin B, into diet on performance, Nutrent Digestibil, Journal of Animal and Veterinary Advances, Year (2007-3)
 137. - - , Hassan Kermanshahi , اثر مکمل آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره های حاوی گندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی جوان, Intenational Journal of Poultry Science, Year (2003-7)
 138. Hassan Kermanshahi , هنک کلاسن , کاربرد آنزیم و شن در جیره های حاوی گندم کامل در مرغهای تخمگذار, Journal of Agricultural Science and Technology, Year (2001-9)
 139. Mansour Rezaei , Hassan Nassiri Moghaddam , جواد پوررضا , Hassan Kermanshahi , اثر سطوح مختلف پروتئین و لیزین جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و دفع ازت در جوجه های گوشتی, Worlds Poultry Science Journal, Year (2004-3)
 140. N. Bidar , M. Rezaei , H. Sayyah Zadeh , Hassan Kermanshahi , effect of feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on Broiler performance and, Journal of Animal and Veterinary Advances, Year (2007-2)
 141. ali hussein piray , Hassan Kermanshahi , Abdol Mansour Tahmasbi , بهرامپور , Effect of cecal cultures and Aspergillus Meal prebiotic (Fermacto) on growth performance and organ weights of Broiler Chickens, Intenational Journal of Poultry Science, Year (2007-2)
 142. M Rezaei , A Attar , A Ghodratnama , Hassan Kermanshahi , Study the Effects of Different Levels of Fat and L-carnitine on Performance, Carcass Characteristics and Serum Composition of Broiler Chicks, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (10), No (12), Year (2007-2), Pages (1970-1976)
 143. Hassan Kermanshahi , replacement value of regular oyster shell with mine oyster shell on the performance and egg Quality of Laying Hens, Journal of Animal and Veterinary Advances, Year (2007-2)
 144. M Emadi , Hassan Kermanshahi , Effect of turmeric rhizome powder on immunity responses in broiler chickens, Journal of Animal and Veterinary Advances, Year (2007-2)
 145. M Emadi , Hassan Kermanshahi , E Maroufyan , Effect of Varying Levels of Turmeric Rhizome Powder on Some Blood Parameters of Broiler Chickens Fed Corn-Soybean Meal Based Diets, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (6), No (5), Year (2007-2), Pages (345-348)
 146. M Emadi , Hassan Kermanshahi , Effect of Turmeric Rhizome Powder on the Activity of Some Blood Enzymes in Broiler Chickens, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (6), No (1), Year (2007-2), Pages (48-51)
 147. مير داريوش شكوري , Hassan Kermanshahi , Mohammad Mohsenzadeh , Effect of Different non Starch Polysaccharides in Semi Purified Diets on Performance and Intestinal Microflora of Young Broiler Chickens, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (5), No (6), Year (2006-2), Pages (557-561)
 148. , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , Effect of Sodium Bentonite and Comparison of Pellet vs Mash on Performance of Broiler Chickens, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (5), No (1), Year (2005-12), Pages (31-34)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. امیرحسین لوک زاده , حسن کرمانشاهی , حیدر زرقی , سیدهادی ابراهیمی , احسان رامرودی , تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری سیلاژ ذرت خام و فرآوری شده با میکرونایز در شتر مرغ , اولین همایش ملی فناوری خوراک در طیور , 2023-05-24
 2. سیمین ابوالفتحی , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , اثر مکمل گلایسینات آهن بر عملکرد و کیفیت تخم مرغان تخمگذار در سیکل دوم تولید , اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم زیستی , 2022-02-03
 3. رضا دلیری حصار , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , تاثیر مکمل نانوذرات کورکومینوئیدهای زردچوبه بر صفات عملکردی،.... و قابلیت هضم آن در مرغ تخمگذار , نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین اللملی علوم دامی ایران , 2021-09-15
 4. مریم هاشمی , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , اثر سطح و منبع سدیم بر عملکرد رشد در دوره آغازین جوجه های گوشتی , نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین اللملی علوم دامی ایران , 2021-09-15
 5. مسعود محمدی زیارت , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , رضا مجیدزاده هروی , تاثیر یک پروبیوتیک نوترکیب با توانایی ترشح آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم فسفر فیتاته، عملکرد استخوان و محتوی پلاسمای خون جوجه های گوشتی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28
 6. اسماعیل نجفی , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی , اثر عصاره آبی گیاه دارویی علف هیضه و اسکوربیک اسید روی عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی , اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2015-05-27
 7. پیمان آتش بار , رضا مجیدزاده هروی , حسن کرمانشاهی , حیدر زرقی , بررسی تأثیر مکمل های پروبیوتیک، اینولین و سین بیوتیک بر عملکرد رشدی جوجه های گوشتی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 8. ثریا آیته اللهی , حسن کرمانشاهی , رضا مجیدزاده هروی , بررسی اثر سطوح مختلف تفاله گیاه آویشن بر فراسنجههای خونی و آنزیمهای کبدی سرمی خون جوجه ای گوشتی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 9. ثریا آیته اللهی , حسن کرمانشاهی , رضا مجیدزاده هروی , بررسی اثر جایگزینی تفاله گیاه آویشن با سبوس گندم بر پارامترهای عملکردی در جوجههای گوشتی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 10. پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم , تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر عملکرد تولیدی دوره آغازین جوجه های گوشتی , دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2015-12-23
 11. پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم , تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی , دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2015-12-23
 12. فاروق کارگر , حسن کرمانشاهی , علی جوادمنش , اثر عمل اوری میوه درخت بلوط با هیدروکسید سدیم بر ترکیبات شیمیایی و اسیدهای امینه ان , توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16
 13. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حمید طیموری , اثر مکمل آنزیمی زایلاناز بتاگلوکاناز بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری ذرت، گندم و تریتیکاله در جوجه های گوشتی , پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27
 14. احمد حسن آبادی , عاطفه عابدینی , نظر افضلی , حسن کرمانشاهی , مالکی نژاد پ. , تاثیر سطوح مختلف اسانس پونه، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک بر صفات لاشه جوجه های گوشتی , اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2015-05-27
 15. خشایار پورنیا , حسن کرمانشاهی , محمدرضا باسامی , تأثیر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر ریخت شناسی ژژنوم جوجه گوشتی نر تحت شرایط استرس القایی با دگزامتازون , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 16. خشایار پورنیا , حسن کرمانشاهی , محمدرضا باسامی , اثر کافئین و ترانس سینمآلدهید بر آزمون آنفولانزا و نیوکاسل در جوجه گوشتی نر تحت استرس القایی با دگزامتازون , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 17. کریم حسن پور , محمدرضا نصیری , قاسم حسینی سالکده , رسول واعظ ترشیزی , عباس پاکدل , حسن کرمانشاهی , مهدی ناقوس , فرهاد خلیق قره تپه , عدم وجود ارتباط بین نرخ رشد اولیه و وقوع آسیت , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 18. دکتر حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , دکتر محمد جواد آگاه , دکتر محمد طاهر میرکزهی , اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 19. دکتر حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , دکتر محمد طاهر میرکزهی , دکتر محمد جواد آگاه , اثرات α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر پروفیل اسید چرب عضله سینه جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 20. دکتر محمد طاهر میرکزهی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , دکتر محمد جواد آگاه , دکتر حسن صالح , اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر ریخت شناسی استخوان جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 21. دکتر محمد طاهر میرکزهی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , دکتر حسن صالح , دکتر محمد جواد آگاه , اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر استحکام استخوان جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 22. حسن کرمانشاهی , نیما خدام باشی امامی , دامون غفرانی طبری , علی دانشمند , اثر تزریق درون تخمی ترئونین و گلوکز در قسمت های مختلف تخم بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) بر میزان رشد جوجه های تفریخ شده , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 23. حسن کرمانشاهی , نیما خدام باشی امامی , علی دانشمند , دامون غفرانی طبری , تاثیر تزریق درون تخمی ترئونین و گلوکز در قسمت های مختلف تخم بلدرچین ژاپنی (Coturnix japonica) بر رشد جنین , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 24. هادی نوروزی فخرآباد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی استفاده از گلیسرید اسید بوتیریک بر مورفولوژی روده باریک و شاخص های لاشه در جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 25. هادی نوروزی فخرآباد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 26. کریم حسن پور , محمدرضا نصیری , قاسم حسینی سالکده , رسول واعظ ترشیزی , عباس پاکدل , حسن کرمانشاهی , مهدی ناقوس , مطالعه ارتباط بین برخی پارامترهای خونی با وقوع سندروم آسیت , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 27. حسن کرمانشاهی , رضا مجیدزاده هروی , بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره های جوجه های گوشتی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 28. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , تاثیر عصاره رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ مرغان تخمگذار , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 29. غلامرضا نازپرورصوفیانی , مرتضی رزم آرا فرزقی , حسن کرمانشاهی , امکان سنجی حذف آفلاتوکسین(Aflatoxin) توسط رسهای تعدیل شده , سی و دومین گرد همایی علوم زمین , 2014-02-16
 30. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حسن عاقل , ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل متابولیسم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-19
 31. حسن کرمانشاهی , سید جواد حسینی , حسن نصیری مقدم , اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد,معدنی شدن استخوان و قابلیت هضم کلسیم و فسفر جیره , همایش دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02
 32. سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم نبی پور , اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی , همایش دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02
 33. سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر خصوصیات مکانیکی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی , همایش دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02
 34. علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , مصطفی قلی زاده , احمدعلی محمدپور , اثر آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر شاخص های تولیدی جوجه های گوشتی , همایش دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02
 35. مصطفی غلامی , علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی , ارزیابی تغذیه انرژی مازاد دوره رشد بر مصرف آب و خوراک، خصوصیات رشد، لاشه و ترکیبات شیمیایی خون جوجه های گوشتی راس 308 , پنجمین کنگره علوم دامی کشور , 2012-08-29
 36. ابراهیم فلاح نوملی , حسن کرمانشاهی , عبدالمنصور طهماسبی , حسن نصیری مقدم , علی گیلانی , ارزیابی گندم تقطیری همراه با آنزیم اندوفید دبلیو® در بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار , پنجمین کنگره علوم دامی , 2012-08-29
 37. ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 38. ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن , همایش سراسری گیاهان دارویی , 2012-08-26
 39. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , ریحانه واحد , مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و وزن اندامهای داخلی بدن جوجه های گوشتی , همایش سراسری گیاهان دارویی , 2012-08-26
 40. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , مرتضی بهروزلک , مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 41. علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , بررسی الکترولیت های جیره غذایی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی , نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر , 2011-09-07
 42. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم، فسفر، آهن و روی در جیره غذایی جوجه های گوشتی , اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , 2004-08-31
 43. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه های مرغ مادر , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-08-23
 44. میرداریوش شکوری , حسن کرمانشاهی , نقش حلالیت پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و مکمل آنزیمی در جیره حاوی گندم بر قابلیت هضم مواد مغذی و عماکرد جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 45. حسن کرمانشاهی , محمد پیله ور , ارزیابی فرآورده های فرعی دانه ذرت باقی مانده از صنایع غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 46. وحید خاکسارزارع ها , حمیده هاشمی پور , حسن کرمانشاهی , امیر عطار , تاثیر پری بیوتیک فرمکتو بر عملکرد, خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی کبک های چوکار , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 47. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حسن عاقل , ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل هضم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 48. علی خطیب جو , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , محمد زاغری , بررسی تاثیر جنس و اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6 به امگا 3 در جیره غذایی بر ایمنی گله مادر در دوره پیک تولید , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 49. محمد ابریشمی , حسن کرمانشاهی , محمد پیله ور , بررسی اثر سطوح مختلف پری بیوتیک (فرمکتو) و پروبیوتیک (محتویات سکوم کشت شده) بر عملکرد و جمعیت میکرویب دستگاه گوارش جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 50. نعمت ضیائی , حسن کرمانشاهی , محمد پیله ور , بررسی اثر کاهش سطوح مختلف پروتئین, کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 51. علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر کنجاله پنبه دانه عمل آوری شده با بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ظاهری مواد معدنی و عملکرد مرغهای تخمگذار , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 52. فرزاد امیری نسب , جواد آرشامی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا باسامی , محمد پیله ور , بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان کامل خرد شده همراه با ویتامین ای بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 53. سید جواد حسینی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محمد کاظمی فرد , محمدجواد آگاه , محمد طاهر میرکزهی , تاثیر سطوح مختلف تفاله مالت و آنزیم بر عملکرد و ویسکوزیته شیرابه گوارشی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 54. علی حسین پیرای , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 55. محمد الزوقری , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , تاثیر اسید سیتریک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 56. محمدرضا اکبری , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , علیرضا هروی موسوی , اثر افزودن مازاد ویتامین A ویتامینE و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت سنجی روده جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 57. سیده زهرا حسینی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , غلامعلی کلیدری , بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 58. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اندازه گیری اکسیداسیون اسیدآمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مرغ مادر , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 59. محمد الزوقری , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , تاثیر اسید استیک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 60. حمیده هاشمی پور , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , حسن نصیری مقدم , اثر متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذاراز 48-36 هفتگی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 61. سیده زهرا حسینی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , غلامعلی کلیدری , بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر عملکرد جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 62. امیر آوان , مهدی حسینیان , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , حسن کرمانشاهی , تولید واریته پر تولید کرم خاکی و اهمیت آن در در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی , چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند , 2008-04-21
 63. محمدرضا اکبری , حسن کرمانشاهی , حمید رضا حقیقی , شایان شریف , بررسی بیان ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 64. علی حسین پیرای , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 65. احسان آقاجانی , حسن کرمانشاهی , رضا وکیلی , تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 66. حسن کرمانشاهی , رضا دلیری , جلیل توکل افشاری , رضا وکیلی , اثر سطوح مختلف ویتامین E بر پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 67. علیرضا حاذق , نظر افظلی , حسن کرمانشاهی , همایون فرهنگ فر , تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 68. میر داریوش شکوری , حسن کرمانشاهی , محسن ملکی , تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 69. ابوالقاسم گلیان , محمد سالار معینی , حسن کرمانشاهی , بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 70. عبداله جمشیدی , حسن کرمانشاهی , محمد مظهری , مهدی پیروزه پور , بررسی مقایسه ای روشهای آماده سازی پستان و اثر آن بر شاخص بار میکروبی شیر در گاوهای هلشتاین در یکی از گاوداری های صنعتی اطراف مشهد , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 71. علیرضا حاذق , نظر افظلی , حسن کرمانشاهی , همایون فرهنگ فر , تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر پاسخ ایمنی طیور گوشتی پس از تزریق SRBC , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 72. رضا دلیری , حسن کرمانشاهی , جلیل توکل افشاری , رضا وکیلی , اثر سطوح مختلف آلفا توکوفرول بر غلظت IgY تام در سرم جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 73. اعظم زینلی , احمد ریاسی , حسن کرمانشاهی , همایون فرهنگ فر , حجت ضیائی , تاثیر منابع آنتی اکسیدانی آلی و معدنی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه تجارتی راس در شرایط تنش گرمایی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 74. محسن دانشیار , حسن کرمانشاهی , , تاثیر سندرم آسیت بر هیپوکسیای خونی و روند تغییرات آن با افزایش سن در جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 75. حسن کرمانشاهی , اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و غلظت هورمونهای تیروئیدی جوجه های گوشتی , جشنواره ملی کلزا- 21-16 اردیبهشت 1385، شیراز-ایران , 2006-05-06
 76. حسن کرمانشاهی , بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی در جوجه های گوشتی , اولین کنگره علوم دامی کشور- 12-10 شهریور 1383- دانشکده کشاورزی تهران-کرج , 2004-08-31
 77. حسن کرمانشاهی , ارزیابی منابع مختلف کلسیمی بر عملکرد مرغ تخمگذار و کیفیت تخم مرغ , اولین سمینار بین المللی طیور-9-7 ابان 1369- تهران- هتل آزادی , 1990-10-29
 78. حسن کرمانشاهی , مقایسه سه روش مختلف پرریزی اجباری بر عملکرد بعدی مرغها در سیکل دوم تخمگذاری , اولین سمینار بین المللی طیور-9-7 ابان 1369- تهران-هتل آزادی , 1990-10-29
 79. حسن کرمانشاهی , Stability of Porcine and microbial lipases to conditions in the GIT: 1-Glandular Stomach , 85th annual meeting of poultry science association, 8-12 July 1996, Kentucky, USA , 1996-07-08
 80. حسن کرمانشاهی , کاربردآنزیم در جیره های حاوی گندم بر عملکرد مرغ تخمگذار , دومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور-12-11 شهریور 1378- مرکز تحقیقات علوم دامی کشور-کرج- حیدر آباد , 1999-09-02
 81. حسن کرمانشاهی , بررسی اثر جایگزینی کامل و یا بخشی از پودر ماهی با بقایای کشتارگاهی طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی , سومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور- 15-14 1380-مرکز تحقیقات علوم دامی کشور- کرج- حیدر آباد , 2001-09-05
 82. حسن کرمانشاهی , اثر جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی , سومین سمینار پژوهشی دام و طیور کشور- 15-14 شهریور 1380- مرکز تحقیقات علوم دامی کشور- کرج-حیدر آباد , 2001-09-05
 83. حسن کرمانشاهی , اثر مکمل آنزیمی بر بهره وری مواد مغذی جیره های حاوی کندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی جوان , اولین همایش علمی انجمن جهانی طیور- شاخه ایران-12-11 شهریور 1380-تهران-سالن اجلاس سران , 2001-09-02
 84. حسن کرمانشاهی , آیا بتائین می تواند جایگزین متیونین در طیور گردد؟ , دومین کنفرانس انجمن جهانی طیور، شاخه ایران، 22-20 مهر 1381، تهران-مرکز همایشهای رازی-دانشگاه علوم چزشکی ایران , 2002-10-12
 85. حسن کرمانشاهی , بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد جوجه های گوشتی , دومین سمینار پژوهشی طیور کشور- 10-9 بهمن 1381، کرج، مرکز تحقیقات علوم دامی کشورف حیدر آباد کرج , 2003-01-29

انگلیسی

 1. Hamed Dadgar Nahrkhalaji , Hassan Kermanshahi , محمود رضا جعفری , Ali Javadmanesh , Effects of curcumin and its nano-micelle structure form on body weight, insulin resistance, adiponectin, and blood biochemical parameters of streptozotocin-induced diabetic rats , Diabetes & Endocrinology , 2022-11-21
 2. Hassan Kermanshahi , Reza Daliri , دکتر محمود رضا جعفری , Influence of Nanomicelle Curcuminoid on Humoral Immunity, Serum Biochemical and Performance of Old Laying Hens , 2nd world conference on innovative animal nutrition and feeding , 2017-10-18
 3. Ali Daneshmand , Hassan Kermanshahi , Mohammad Hadi Sekhavati , Ali Javadmanesh , monire ahmadian , marzieh alizadeh , راویندرا کولکارنی , Experimental induction of necrotic enteritis in broiler chickens based on performance, intestinal morphology, gut microflora changes and gut lesion scores , Poultry Science Association 2019 Annual Meeting , 2019-07-15
 4. marzieh alizadeh , Hassan Kermanshahi , Mohammad Hadi Sekhavati , Ali Javadmanesh , Jamshid Razmyar , Evaluation of effects of cLF36 peptide on growth performance and intestinal morphology in broiler chickens , International Conference on Promotion of Scientific and Regional Cooperation On Food and Agricultural Sciences , 2018-08-24
 5. bahareh pakbaten , Reza Majidzadeh Heravi , Hassan Kermanshahi , Ali Javadmanesh , Mohammad Hadi Sekhavati , masuod mohamadi , Production of phytase enzyme by a bioengineered probiotic for degrading of phytate phosphorus in the digestive tract of poultry , The 6th International Veterinary Poultry Congress , 2018-02-27
 6. Hassan Kermanshahi , Damoon Ghofrani Tabari , Abolghasem Golian , Reza Majidzadeh Heravi , Effect of aflatoxin B1 and three potential adsorbents on intestinal morphology in broiler chicks , 8th Interntional conference on Animal Health and Veterinary Medicine , 2017-10-20
 7. Maryam Majdeddin , U. Braun4 , Abolghasem Golian , A. Lemme5 , Hassan Kermanshahi , De Smet 1 , J. Michiels2 , Guanidinoacetic acid supplementation improves feed conversion in broilers subjected to heat stress , Proceedings of the 21 European Symposium on Poultry Nutrition , 2017-05-08
 8. Hassan Kermanshahi , Reza Daliri , Effect of different levels of nanomicelle curcumin on serum biochemical and immunological parameters of laying hens , 8th International Conference on Animal Health and Veterinary Medicine , 2017-10-20
 9. alireza abbasipour , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Amir Attar , The effect of dry or steam conditioning and activated sodium bentonite on pellet quality indices and relative electrical energy usage in wheat-soy based diets , The 5th Mediterranean Poultry Summit of the WPSA , 2016-10-20
 10. Amir Attar , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , alireza abbasipour , The effect of steam or dry conditioning and sodium bentonite levels on pellet quality, performance and digestive tract development of growing broilers fed corn-soy based diet , The 5th Mediterranean Poultry Summit of the WPSA , 2016-10-20
 11. Hassan Kermanshahi , azam zeinali , nazar afzali , Abolghasem Golian , Effect of emulsifiers and saturated fats on growth performance, carcass characteristic and nutrient digestibility of broiler chickens , The 5th Mediterranean Poultry Summit of the WPSA , 2016-10-20
 12. Hassan Kermanshahi , azam zeinali , نظر افظلی , Abolghasem Golian , Effect of Acidifiers and Saturated Fat Sources on Performance, Carcass Charcteristics and Nutrient Digestibility of Broiler Chickens , The 5th Mediterranean Poultry Summit of the WPSA , 2016-10-20
 13. khashayar Pournia , Hassan Kermanshahi , Mohammad Reza Bassami , Alireza Heravi Moussavi , Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on humeral immunity response on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone , XIVth European Poultry Conference , 2014-06-23
 14. khashayar Pournia , Hassan Kermanshahi , Mohammad Reza Bassami , Alireza Heravi Moussavi , Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on blood parameters of male broilers chick under stresses induced by dexamethasone , XIVth European Poultry Conference , 2014-06-23
 15. khashayar Pournia , Hassan Kermanshahi , Mohammad Reza Bassami , Alireza Heravi Moussavi , Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on hematological and hormonal levels on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone , XIVth European Poultry Conference , 2014-06-23
 16. khashayar Pournia , Hassan Kermanshahi , Mohammad Reza Bassami , Alireza Heravi Moussavi , Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on performance and carcass characteristics on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone , XIVth European Poultry Conference , 2014-06-23
 17. Abdollah Akbarian , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Ahmad Reza Raji , Reza Farhoosh , The effects of some plant extracts on performance and intestinal morphology of broilers exposed to heat stress , 37th Animal Nutrition Reasearch Forum , 2012-04-18
 18. Abdollah Akbarian , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Ahmad Reza Raji , Reza Farhoosh , S. De Smet , J. Michiels , Microbial changes in the ileal and caecal digesta of broilers fed lemon peel and orange peel extracts and cuecuma xanthorrhize essential oilT and subjected to chronic heat stress , Internationa symposium Alternatives to antibiotics(ATA) , 2012-09-25
 19. Ahmad Hassanabadi , Hosna Hajati , Mona Azadegan Mehr , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Effects of in ovo feeding of olive oil, grape seed oil and vitamin E on hatchability, body weight and some blood parameters of broiler chickens , 4th International Veterinary Poultry Congress , 2014-02-16
 20. javad ameri , Hassan Kermanshahi , Seyed Alireza Vakili , Assessment of feeding extruded flaxseed on egg characteristics, hatchability, and growth performance of English white quails , 4th International Veterinary Poultry Congress , 2014-02-16
 21. khashayar Pournia , Hassan Kermanshahi , Alireza Heravi Moussavi , Mohammad Reza Bassami , Effect of Dietary Caffeine and Trans-Cinammaldehyde Supplementation on Cell Bloods Count of Male Broiler Chicks , 4th International Veterinary Poultry Congress , 2014-02-16
 22. khashayar Pournia , Hassan Kermanshahi , Alireza Heravi Moussavi , Mohammad Reza Bassami , Serotonin and Corticostrone Fluctuation on Male broilers Chicks Fed Caffeine and Trans- Cinammaldehyde , 4th International Veterinary Poultry Congress , 2014-02-16
 23. khashayar Pournia , Hassan Kermanshahi , Alireza Heravi Moussavi , Mohammad Reza Bassami , Effect of Dietary Supplementations of Caffeine and Trans-Cinammaldehyde on Blood Parameters of Male Broilers Chick , 4th International Veterinary Poultry Congress , 2014-02-16
 24. Heydar Zarghi , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Relationship of chemical composition and metabolisable energy of triticale for poultry , WPSA (UK Branch) ANNUAL MEETING , 2010-04-13
 25. ebrahim fallah nomali , Hassan Kermanshahi , Abdol Mansour Tahmasbi , Hassan Nassiri Moghaddam , Ali Gilani , Incorporation of wheat distillers dried grains with solubles and a cocktail of exogenous enzymes in the rations of Hy-Line W-36 hens , Poultry Science Association 101st Annual Meeting , 2012-07-09
 26. Abdollah Akbarian , Abolghasem Golian , Ali Gilani , Hassan Kermanshahi , S. De Smet , J. Michiels , S. Zhale , A. Akhavan , Evaluation of dietary citrus peel extracts to relieve the impact of heat stress in broiler chickens , سومین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور , 2012-02-22
 27. Mohammad Kazemi fard , Hassan Kermanshahi , M.Rezaei , Abolghasem Golian , Z.Ansari , M.Darjazipour , EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF FENNEL EXTRACT AND VITAMIN D3 ON THE POST MOLT BROILER BREEDER PERFORMANCE , Australian Poultry Science Symposium (APSS) , 2012-02-19
 28. Mohammad Pilevar , JAVAD ARSHAMI , Hassan Kermanshahi , Mohammad Aami Azghadi , Effects of dietary ratio of n-6:n-3 PUFA on immune and reproductive function of leghorn pullet chickS , 5th combined workshop, fundamental physiology and perinatal development in poultry , 2011-08-31
 29. Seyed ali Mirghelenj , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Determination of AMEn and nutrients digestibility of wet extruded full fat soybean (EFFSB) in broiler chickenc , 5th combined workshop, fundamental physiology and perinatal development in poultry , 2011-08-31
 30. Hamideh Hashemipour , Vahid Khaksarzareha , Hassan Kermanshahi , Mohammad Pilevar , Effect of Aspergillus meal prebiotic on performance and serum biochemistry of chukar partridge(Alectoris chukar chukar) , 5th combined workshop, fundamental physiology and perinatal development in poultry , 2011-08-31
 31. Abolghasem Golian , Seyed ali Mirghelenj , Hassan Kermanshahi , safa zhaleh , Effect of full fat soybean extracted at different temperatures on blood constituents and broiler chickens , Poultry Science Meeting 2011 , 2011-07-16
 32. Seyed ali Mirghelenj , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Effect of extruded full fat soybean (EFFSB ) on performance and blood constituents of broiler chickens , Poultry Science Meeting 2011 , 2011-07-16
 33. Mohammad Aami Azghadi , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Abdol Mansour Tahmasbi , Ali Gilani , Immune response of laying hens fed diets containing cottonseed meal treated with sodium bentonate , Poultry Science Meeting 2011 , 2011-07-16
 34. Abdollah Akbarian , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Ali Gilani , sajad moradi , Effects of turmeric rhizome powder and black pepper on blood constituents and performance of male broiler chickens , 62nd Annual Meeting of the EAAP , 2011-07-16
 35. Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Effect of microbial phytase on performance and apparent digestibility of amino acids in male broiler chickens , British Society of Animal Science , 2004-04-09
 36. Ahmad Hassanabadi , Hassan Kermanshahi , Comparison of two force molting methods on performance of laying hens in second phase of egg production , (56th annual meeting of the European Association for Animal Production (EAAP , 2005-06-05
 37. R. Majidzadeh Heravi , Hassan Kermanshahi , A. Varasteh , M. Sankian , Alireza Heravi Moussavi , Identification and isolation of Lactobacilli in gastrointestinal tract of broiler chickens using 16S Ribosomal DNA sequencing method , World Academy of Science and Technology conference , 2009-09-22
 38. Hassan Kermanshahi , JAVAD ARSHAMI , - - , Effects of NH4Cl, KCl and NH4Cl+KCl on serum blood electrolytes and performance of broiler under chronic heat stress , Poultry Science Association , 1999-08-08
 39. اعظم زینلی , Hassan Kermanshahi , حجت ضیایی , همایون فرهنگ فر , احمد ریاسی , Effect of sodium selenite and turmeric powder on Compertz nonlinear function in broilers reared under heat stress , Joint Animal Science meeting of ADSA, PSA, AMPA, CSAS, WSASAS, ASAS , 2010-07-11
 40. Hamideh Hashemipour , Vahid Khaksarzareha , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Effect of prebiotic on performance and some blood parameters of partridge , Joint Animal Science Meetings (ADSA, PSA, AMPA, CSAS, WSASAS, ASAS) , 2010-07-11
 41. Parisa Soleimani Roudi , , Hassan Kermanshahi , Mohamad Sedghi , Effect of guar meal as a source of protein on laying hens performance , Joint Animal Science Meetings (ADSA, PSA, AMPA, CSAS, WSASAS, ASAS) , 2010-07-11
 42. Ali Gilani , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Abdol Mansour Tahmasbi , Changes of internal egg quality during cold storage when hens fed diets containing cottonseed meal treated with sodium bentonite. , Joint Animal Science Meetings (ADSA, PSA, AMPA, CSAS, WSASAS, ASAS) , 2010-07-11
 43. Mohammad Aami Azghadi , , Hassan Kermanshahi , Mohamad Sedghi , Comparison of dietary supplementation of cumin essential oil and prebiotic on humoral immune response, blood metabolites and performance of broiler chickens , Joint Animal Science Meetings (ADSA, PSA, AMPA, CSAS, WSASAS, ASAS) , 2010-07-11
 44. Ali Gilani , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of sodium bentonite containing ferric oxide for treatment of cottonseed meal on egg quality , British Society of Animal Science World Poultry Science (UK , 2010-04-12
 45. Heydar Zarghi , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Relationship of Chemical Composition and Metabolisable Energy of Triticale for Poultry , British Society of Animal Science World Poultry Science (UK , 2010-04-12
 46. Mohamad Sedghi , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Mohammadreza Nassiri , Mohammad Aami Azghadi , The Influence of dietary supplementation of Licorice Extract and Prebiotic Fermacto on Fat Digestibility, blood metabolites and Performance of Broiler Chickens Fed Diets Low in Digestible Amino Acids , British society of Animal Science and World Poultry Science (UK , 2010-04-12
 47. Hassan Nassiri Moghaddam , heshmat sepehrymoghadam , Hassan Kermanshahi , Alireza Heravi Moussavi , Ahmad Reza Raji , The Effect of Threonine Levels on Performance of Broiler Chickens , XIIIth EUROPEAN POULTRY CONFERENCE , 2010-08-23
 48. Mohsen Daneshyar , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Changes of Biochemical Parameters and Enzymes Activities in Broiler Chickens with Cold Induced Ascites , 97th Poultry Science Association Annual Meeting , 2008-06-20
 49. احمد ریاسی , Hassan Kermanshahi , محمد حسن فتحی , Effect of turmeric rhizome powder on performance, egg quality and some blood serum parameters of laying hens ) , 1st Mediterranean Summit of WPSA, Advances and Challenges in Poultry Science , 2008-05-07
 50. اعظم زینلی , احمد ریاسی , Hassan Kermanshahi , حامد ضیایی , Effect of selenium and/or turmeric rhizome powder on growth performance of broiler chickens reared under heat stress condition , 1st Mediterranean Summit of WPSA, Advances and Challenges in Poultry Science , 2008-05-07
 51. اعظم زینلی , احمد ریاسی , Hassan Kermanshahi , همایون فرهنگ فر , احمد زربان , حامد ضیایی , The effect of two antioxidants (selenium and turmeric powder) on blood parameters of broiler chickens reared under heat stress ) , 1st Mediterranean Summit of WPSA, Advances and Challenges in Poultry Science , 2008-05-07
 52. mahdi elahi torshizi , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Hassan Kermanshahi , Factors affecting egg production in broilers from start to peak of production , 1st Mediterranean Summit of WPSA, Advances and Challenges in Poultry Science , 2008-05-07
 53. , Hassan Kermanshahi , Effect of turmeric rhizome powder on performance and carcass characteristics of broiler chickens , 1st Mediterranean Summit of WPSA, Advances and Challenges in Poultry Science , 2008-05-07
 54. نسیم بیدار , هادی سیاح زاده , منصور رضایی , Hassan Kermanshahi , Effect of Feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on broiler performance and serum electrolytes , British Society of Animal Science 2008 , 2008-03-31
 55. احمد ریاسی , Hassan Kermanshahi , محمد حسن فتحی , Effect of turmeric rhizome powder on performance, egg quality and some blood serum parameters of laying hens , 1st Mediterranean summit of WPSA, Advances and challenges in poultry nutrition, 7-10 May 2008, Porto Caras, Greece , 2008-05-07
 56. اعظم زینلی , احمد ریاسی , Hassan Kermanshahi , حجت ضیائی , Effect of Se and/or turmeric rhizome powder on growth performance of broiler chickens reared under heat stress condition , 1st Mediterranean summit of WPSA, Advances and challenges in poultry nutrition, 7-10 May 2008, Porto Caras, Greece , 2008-05-07
 57. HAMIDEH HASHEMIPOUR , Hassan Kermanshahi , , Hassan Nassiri Moghaddam , Interactive effect of sodium bentonite with pigment on performance and egg quality of laying hens from 36-48 weeks of age , British Society of Animal Science 2008 , 2008-03-31
 58. shokoufe ghazanfari , Hassan Kermanshahi , Mohammadreza Nassiri , , Effect of different energy and protein content of the diet on performance and growth hormone concentration in the blood of broiler chickens , British Society of Animal Science 2008 , 2008-03-31
 59. shokoufe ghazanfari , Hassan Kermanshahi , Mohammadreza Nassiri , , Effect of feed restriction and energy and protein contents of the diet on performance and growth hormone concentration in the blood of broiler chickens , British Society of Animal Science 2008 , 2008-03-31
 60. VAHID KHAKSARZAREHA , , Hassan Kermanshahi , Abdollah Jamshidi , Ahmad Reza Movassaghi , Effect of dietary Fermacto supplementation on performance, transit time of feed and gut microflora of broiler chickens fed diets low in digestible amino acids , British Society of Animal Science 2008 , 2008-03-31
 61. , Hassan Kermanshahi , Hassan Nassiri Moghaddam , Effect of sodium bentonite and comparison of pellet vs mash on performance of broiler chickens , British Society of Animal Science 2008 , 2008-03-31
 62. Mohsen Daneshyar , Hassan Kermanshahi , , Does ascites affect the weight of internal organs in broilers , British Society of Animal Science 2008 , 2008-03-31
 63. Hassan Kermanshahi , The effect of different levels f choline and brtaine on broiler performance and carcass characteristics , 16th European symposium on poultry nutrition , 2007-08-26
 64. Hassan Kermanshahi , The effect of microbial phytase and citric acid on performance, tibia ash, calcium and phosphorous digestibility in broiler chickens , XVIII European Symposium on the quality of poultry meat, 2-5 Sep. 2007, Perague, Czecheck. , 2007-09-02
 65. Hassan Kermanshahi , Response of early lactating dairy Holstein cows to diet containing acid treated lucern silage , 2007 Annual metting of British Society of Animal Science (BSAS), May 2007, London, UK , 2007-05-11
 66. Hassan Kermanshahi , Effect of low concentration of aflatoxin B1 in diet on performance, blood enzymes and organ weights of broiler chickens , 2006 Annual meeeting of British Society of Animal Science, May 2006, York, UK , 2006-05-11
 67. Hassan Kermanshahi , Replacement value of soybean meal with rapeseed meal with or without a dietary NSP-degrading enzyme on performance and thyroid hormones of broiler chickens , 9th conference on the nutrition of pig and poultry, 28-30 Nov. 2006, Halle (saale), Germany , 2006-11-28
 68. Hassan Kermanshahi , Effect of added extra calcium carbonate into the diets, one hour before starting perid on performance and egg quality of laying hens , 9th conference on the nutrition of pig and poultry, 28-30 Nov. 2006, Halle Saale), Germany , 2006-11-28
 69. Hassan Kermanshahi , effect of dietary dried berberis vulgaris fruit and enzyme on some blood parameters of laying hens fed wheat soybean based diets , XII European Poultry Conference, 10-14 Sep. 2006, Verona, Italy , 2006-09-10
 70. Hassan Kermanshahi , Effect of different non starch polysaccharides on performance and intestinsal microflora of young broiler chickens , XII European Poultry Conference, 10-14 Sep. 2006, Verona, Italy , 2006-09-10
 71. Hassan Kermanshahi , Study the effect of different levels of L-Carnitin on performance and carcass characteristics of broiler chicks , XII European Poultry Conference , 2006-09-14
 72. Hassan Kermanshahi , The effect of different levels of fat and L-carnitin on performance and serum composition of broiler chickens , 95th annual meeting of the poultry science association, 16-19 July 2006, Alberta, Edmonton, Canada , 2006-07-16
 73. Hassan Kermanshahi , Effect of acetic acid or citric acid administration in the drinking water on performance and ileal microflora of broiler chickens , 28th poultry science symposium, Avian Gut Function in Health and Disease, 15-17 Sep. 2005, Bristol, UK , 2005-09-15
 74. Hassan Kermanshahi , effect of low concentration of allatoxin B1 in the diet on performance, blood enzymes and organ weights of broiler chickens , AHAT-BSAS International Conference, 14-18 Nov. 2005, Khon-Kaen, Thialand , 2005-11-14
 75. Hassan Kermanshahi , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Effect of microbial phytase on apparent digestibility of amino acids and minerals in diet of female broiler chickens , Annual meeting of the Britisg Society of Animal Science , 2005-05-10
 76. Hassan Kermanshahi , Effect of various calcium sources upon egg shell quality and laying hen performance , The 4th European Symposium on the poultry meat and egg quality, 1991, Dorwerth, Netherland , 1991-07-27
 77. Hassan Kermanshahi , Potentials of dietary Pseudomonas sp. lipase to improve fat digestibility and performance of turkey poults. , 89th annual meeting of poultry science association, 18-20 Aug. 2000, Montreal, Canada , 2000-08-18
 78. Hassan Kermanshahi , feeding whole wheat with or without a dietary enzyme or grit to laying hens , 64th annual meeting of poultry science association, 14-18 Aug. 1995, Alberta, edmonton, Canada , 1995-08-14
 79. Hassan Kermanshahi , Stability of porcine and microbial lipases to conditions in the GIT: 2- Small intestine , 85th annual meeting of poultry science association, 8-12 July 1996, Kentucky, USA , 1996-07-08
 80. Hassan Kermanshahi , Potentials of Microbial Pseudomonas sp. lipases on broiler performance , The 9th European Congress on Biotechnology, 12-16 July 1999, Brussel, Beljium , 1999-06-12
 81. Hassan Kermanshahi , Effect of NH4Cl, KCl, NH4Cl + KCl on broiler chickens under heat stress , 88th Annual meeting of poultry Science Association, 8-11 aug. 1999, Arkansas, USA , 1999-08-08
 82. Hassan Kermanshahi , جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد جوجه های گوشتی , دهمین سمچوزیوم اروپایی کیفیت گوشت طیور , 2001-09-09
 83. Hassan Kermanshahi , تاثیرآنزیمهای تجزیه کننده ان اس پی محلول بر گندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی , کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس , 2002-04-10
 84. Hassan Kermanshahi , تاثیر پودر آب پنیر به عنوان یک پریبیوتیک بر جمعیت سکومی و عملکرد جوجه های گوشتی , 11th European Poultry Conference, 6-9 Sep. 2002, Bremen, Germany , 2002-09-06
 85. Hassan Kermanshahi , تاثیر مکمل آنزیمی برعملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره های حاوی تریتیکاله و گندم در جوجه های گوشتی , یازدهمین کنفرانس اروپایی طیور , 2002-09-06
 86. Hassan Kermanshahi , تاثیر اسید سیتریک در آب آشامیدنی بر عملکرد و جمعیت میکروبی ایلئومی جوجه های گوشتی , کنفرانس سالیانه انجمن علوم طیور در آمریکا و کانادا , 2003-07-06
 87. Hassan Kermanshahi , تاثیر زئولیت طبیعی و ضایعات نانوایی بر عملکرد و فراسنجه های سرم جوجه های گوشتی , کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس , 2003-03-10
 88. Hassan Kermanshahi , تاثیر پروتئین و لیزین جیره بر عملکرد، صفات لاشه و دفع ازت در جوجه های گوشتی , نهمین سمپوزیوم اروپایی کیفیت گوشت و پنجمین سمپوزیوم کیفیت تخم مرغ , 2003-09-23
 89. Hassan Kermanshahi , تاثیر پروبیوتیک در آب اشامیدنی بر عملکرد و فراسنجه های سرم جوجه های گوشتی , کنفرانش سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس , 2004-03-10
 90. Hassan Kermanshahi , تاثیر فیتاز میکروبی بر عملکرد و قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه در جوجه های ماده گشتی , کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس , 2004-03-10
 91. Hassan Kermanshahi , تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های حاوی گندم و تریتیکاله بر عملکرد جوجه های گوشتی , کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس , 2004-03-10
 92. Hassan Kermanshahi , تاثیر سطوح مختلف چربی دامی و مکمل انزیمی بر بهره وری مواد مغذی در جوجه های گوشتی , کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس , 2004-03-10
 93. Hassan Kermanshahi , تاثیر سطوح مختلف پروتئین خام و الکترولیتهای جیره بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی , دوازدهمین کنفرانس جهانی طیور , 2004-06-08