بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: سیاست


موارد یافت شده: 188

1 - جریان‌های ایدئولوژیک مبنای موثر بر سیاست جنایی تقنینی افغانستان (چکیده)
2 - فلسفه، دکترین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران در مسائل و امور زنان (چکیده)
3 - نقش سیاست‌های قومی‌مذهبی در بروز اختلافات اقوام و مذاهب در سوریه (1920- 2018) (چکیده)
4 - مبانی، استراتژی و تکنیک های سیاست خارجی ایرانشهری (چکیده)
5 - پیوند امر پزشکی و امر بین‌المللی: سیاست جهانی در معرض کووید-19 (چکیده)
6 - بزنگاه کرونا؛ وستفالیای نوین بین المللی (چکیده)
7 - بازی تاج و تخت کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی (چکیده)
8 - روبنای شریعت‌‌نامه و زیربنای سیاست‌‌نامه در نصیحه‌‌الملوک غزالی؛ براساس متن تحولات سیاسی سلجوقیان (چکیده)
9 - سیاستگذاری قومیت در افغانستان معاصر (چکیده)
10 - چرخه و مبانی سیستمی سیاستگذاری امور زنان در افغانستان (چکیده)
11 - بایستگی پدیدارشدن چندگانه گرایی در سیاست خارجی ایران (چکیده)
12 - هستی شناسی امنیتی – توسعه محور گرایش نوردیک در سیاست خارجی سوئد (چکیده)
13 - بررسی نقش صندوق توسعه ملی در مواجهه با شوک های نفتی در اقتصاد ایران از کانال مخارج دولت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (چکیده)
14 - کارگزاران و حوزه‌های اخلاق در سیاست (چکیده)
15 - راهبرد های برنامه ریزی صنایع فرهنگی؛رویکردها، اصول و الگو (چکیده)
16 - Policymaking and Water Crisis in Iran (چکیده)
17 - شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن (چکیده)
18 - تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات های شدید بدنی) (چکیده)
19 - گفتمان سیاست جنایی در رساله ی حقوق امام سجاد(ع)؛ بازشناسی گفتمان کیفری شریعت (چکیده)
20 - ایرانِ پُرهمسایه و سیاست خارجیِ چندهمسایگی (چکیده)
21 - رابطۀ دین و امر سیاسی در اندیشۀ خواجه نظام الملک طوسی (چکیده)
22 - سیاستهای آتلانتیکی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی (چکیده)
23 - تأثی رات عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر (چکیده)
24 - چارچوب دست‌یابی به چشم‌انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کشف‌رود) (چکیده)
25 - بازتاب اندیشه‌ی سیاسی خواجه نظام‌الملک در کتاب نصیحه‌الملوک غزالی (چکیده)
26 - ساختارهای مدیریتی جهت تحقق سیاست‏های کلی محیط‏زیست (چکیده)
27 - پیوستار قدرت در سیاست ‌خارجی از دیدگاه ‌فروغی (چکیده)
28 - جدال رشته ها و اشغال مزیت های علوم سیاسی (چکیده)
29 - بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR (چکیده)
30 - روند ترقی و شکلگیری شخصیت سیاسی خواجه نظامالملک (چکیده)
31 - افق پیش‏روی سیاست‏گذاری و مدیریت پسماند (چکیده)
32 - تأثیر تمرکز بر مشتری بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت (چکیده)
33 - ارتباط عدم تعادل های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه سه گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران ) (چکیده)
34 - تحلیل تداوم سازه‌ها و ساختارهای سیاست ایران شهری در اندرزنامه‌های ایرانی و اسلامی (مطالعه موردی: عهد اردشیر و سیاستنامه خواجه نظام‌الملک طوسی) (چکیده)
35 - جایگاه اتحاد جماهیر شوروی در الگوهای سیاست خارجی ایران دوران پهلوی دوم (1357-1332ش.) (چکیده)
36 - آیا ساسانیان روحانی‌تبار بودند؟ (چکیده)
37 - بررسی جایگاه سیاسی فر و ترسالی در اساطیر ایرانی و نموداری آن در اسطوره-آیین سیاوش (چکیده)
38 - برنامه‌ریزی شارژ خودروهای الکتریکی در طول بزرگراه (چکیده)
39 - الگوی سیاست خارجی ساسانیان (چکیده)
40 - نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری (چکیده)
41 - سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی (چکیده)
42 - برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عمل (چکیده)
43 - نظام ملکی نظام الملک (چکیده)
44 - جامعه گرایی و اجتماعی بودن فضیلت (چکیده)
45 - بررسی تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد (چکیده)
46 - رصد و تحلیل محتوای مقاله های اقتصاد مقاومتی منتشر شده در فصلنامه های علمی-پژوهشی (چکیده)
47 - دردسرسازیِ تاریخ در برساختنِ سیاست‌خارجی (چکیده)
48 - جایگاه وقف برای علوم انسانی در توسعه علمی و فناوری (چکیده)
49 - زبان و ادبیات فارسی از تقابل تا تعامل (چکیده)
50 - درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی (چکیده)
51 - برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسی (چکیده)
52 - سیاست پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی (چکیده)
53 - حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت (چکیده)
54 - آینده‌شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران با استفاده از مدل SWOT، سیاست‌خارجی ایران در افغانستان پس از تهاجم آمریکا (چکیده)
55 - بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (چکیده)
56 - هشدارهای نهفته در نشانه های چندگانه راه جدید ابریشم (چکیده)
57 - رابطه اخلاق و سیاست (چکیده)
58 - بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار (چکیده)
59 - بررسی تأثیر سیاستهای پولی آمریکا بر قیمت نفت خامهای شاخص در کوتاهمدت (چکیده)
60 - الزامات آموزش دانش سیاست در ‌ایران عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست) (چکیده)
61 - اخلاق سیاسی امام سجاد بعد از واقعه کربلا (چکیده)
62 - بررسی مزیت نسبی و ارزیابی کشت خالص و مخلوط لگو مینه و غلات (مطالعه موردی شهرستان شیروان) (چکیده)
63 - مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران (چکیده)
64 - بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود با کارایی و تصمیمات سرمایه گذاری: با استفاده از روش¬های گشتاورهای تعمیمیافته و حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی (چکیده)
65 - مولفه های اندیشه ایرانشهری در ارگ بم (چکیده)
66 - پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری (چکیده)
67 - زمینه های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383) و سیاست کیفری ایران در قبال این جرم (چکیده)
68 - سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تاثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی (چکیده)
69 - نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری (چکیده)
70 - بررسی و ارزیابی شهر مشهد براساس شاخص‌های شهرخلّاق (چکیده)
71 - ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
72 - تکنیک های کنستیتوشن در سیستم ممالک محروسه (چکیده)
73 - سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهری (چکیده)
74 - اعراض/اعتزال (چکیده)
75 - اخوت-برادری (چکیده)
76 - امت-امم (چکیده)
77 - بررسی تاثیر استفاده از ابزار مچ گیری در بازاریابی سیاسی بر رفتار رای دهندگان در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران (چکیده)
78 - سیاست قدسی در حکمت متعالی امکان‌‌سنجی و ملاحظاتی بر انگارة فلسفة سیاسی در پارادایم صدرایی (چکیده)
79 - پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدرا (چکیده)
80 - امکان های تکنولوژی اطلاعات در عرصه سیاست (چکیده)
81 - برابرسنجیِ مفهومی آموزه‌هایِ سه‌گانه‌یِ سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ امّ‌القرا، تمدّن ایرانی، ائتلاف/ اتّحاد (چکیده)
82 - چگونگی عروج و افول حکومت در تاریخ بیهقی (چکیده)
83 - بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران: رویکرد پویای میان گروهی تلفیقی (PMG) (چکیده)
84 - منطقه گرایی جدید در سیاست خارجی ایران (چکیده)
85 - سیر تحول مفهومی شب در شعرفارسی؛ از نماد عرفانی تا استعاره ی سیاسی(به عنوان نمادی بومی) (چکیده)
86 - الگوی سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه (چکیده)
87 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
88 - دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهه 1350 بررسی مقایسه‌ای براساسِ مدل پیوستگی روزنا (چکیده)
89 - تأثیر سیاست نامه ( سیر الملوک ) خواجه نظام الملک بر ساختار حکومت سلجوقی (چکیده)
90 - تبیین مفهومی علل و بازخوردهای زنانه(مونث) شدن مهاجرتهای روستایی (چکیده)
91 - سیاست های شاه عباس اول در خلیج فارس (چکیده)
92 - بررسی اثر سیاست پولی بر قیمت محصولات کشاورزی (ARDL مطالعه موردی: زعفران(کاربرد الگوی (چکیده)
93 - نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران: تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم (چکیده)
94 - ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیه (چکیده)
95 - بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران (چکیده)
96 - بررسی سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: سویا آبی مازندران (چکیده)
97 - تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
98 - منطق های سه گانه ارتباط تکنولوژی اطلاعات و سیاست (چکیده)
99 - گسترده سازی و استمرار تحریم ها علیه ایران/ بنیان‌ زبرنظری سازو کار تحریم/ توازن در ساختار نظام بین‌المللی (چکیده)
100 - بازخوانی نامه‌های امیرکبیر برپایه‌ی هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌خارجی (چکیده)
101 - نقش عوامل نرم افزاری در تحول منزلت ملی قطر 1995-2011 (چکیده)
102 - رویکردهای سیاسی مکتب تفکیک؛ از تأیید نابسامانی و عزلت‌گزینی تا مشارکت در مبارزات انقلاب اسلامی (چکیده)
103 - بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب)پسته، خرما، سیب و مرکبات( (چکیده)
104 - فقه و پویایی ماهیت سیاست خارجی رانشگر/بازدارنده (چکیده)
105 - عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن، تاملی فلسفی و جامعه شناختی (چکیده)
106 - فعّال سازیِ ژنوم های قدرت آفرین/ خاموش‌سازیِ ژنوم‌های قدرت‌زدا (نمونه‌پژوهی: قطر) (چکیده)
107 - بررسی تاثیر ظرفیت های ژئوپلیتکی بر رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی سال های 1384- 1388 1384 (چکیده)
108 - ارتقاء جذب دانشجویان خارجی در ایران با تأملی بر سیاست‌ها و تجارب کانادا (چکیده)
109 - امکان سنجی در همسایه پذیری/ همسایه گریزی ایران (چکیده)
110 - گونه شناسی نقش سیاستهای بهره وری منابع انسانی (چکیده)
111 - نقش‌های ملی و پیدایش قدرت‌نرم: تحلیل کمی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری(1368-1388) (چکیده)
112 - پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (مطالعه‌ی موردی: افغانستان و ایران) (چکیده)
113 - خوانشی نهادی از نقشه راه سیاستگزاری در حقوق مالکیت: مطالعه موردی صنعت نفت ایران (چکیده)
114 - پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی، نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران (چکیده)
115 - نقش پارلمان‌ها در سیاست خارجی (چکیده)
116 - سیاست خارجی بایسته از دیدگاه ملکم‌خان (چکیده)
117 - ارزیابی جنبه های اقتصادی انرژی های نو (چکیده)
118 - آینده پژوهی سیاست‌خارجی: کد/ ژنوم های ژئوپلیتیک ایران و همسایگان (چکیده)
119 - بررسی شیوه‌ها و سیاست‌های مدیریت مرز‌ها و نقش آن در امنیت مرز نمونه موردی: مرزهای شرقی ایران(خراسان رضوی – افغانستان) (چکیده)
120 - بازخوانی نامه‌های میرزاحسین‌خانِ سپهسالار در پرتوِ چشمداشت‌های هفت‌گانه‌ از سیاست‌خارجی (چکیده)
121 - روابط اروپا و چین و مقوله نقض حقوق بشر (چکیده)
122 - کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران: رویکرد داده بنیاد (چکیده)
123 - تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر امر سیاسی در ایران دهه هشتاد (مطالعه موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری) (چکیده)
124 - تاثیر تلفن همراه بر سیاست از منظر کارکردگرایی (چکیده)
125 - مدل‌سازی ژنوم‌های ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق (چکیده)
126 - ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی و الزامات ان (چکیده)
127 - ژنومهای ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان (چکیده)
128 - تأثیر سیاست‎های دولت بر میزان تورم در ایران: کاربردی از فرآیند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی (چکیده)
129 - پیشنهاددرس جدید«سیاست شناسی مشاوره ای»( سودمندی اجتماعی کاربرد دانش سیاسی) (چکیده)
130 - پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست‌خارجی (نمونه‌پژوهی: ترکیه و ایران) (چکیده)
131 - آفرینشِ نشان‌ویژه‌یِ صلحِ ایرانی (Pax Irannica) در سیاست خارجی ایران (چکیده)
132 - مجلس شورای اسلامی و سیاست گذاری در ایران(1387-1359) (چکیده)
133 - نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: بررسی انتقادی (چکیده)
134 - کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسی (چکیده)
135 - دیدبان بیدار (چکیده)
136 - نمانام باژگونه در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران (چکیده)
137 - ساختار حکومت در نهج‌البلاغه (چکیده)
138 - تاثیر سیاست های پولی ومالی بر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی وپیش بینی روند مکانیزاسیون درطی چندسال آینده (چکیده)
139 - تحلیلی برمزیت نسبی دامداری عشایر استان لرستان: مطالعه موردی شهرستان خرم آباد (چکیده)
140 - مقایسه اثر سیاست درون گرا و برون گرای تجاری بر رشد اقتصادی (چکیده)
141 - پایه ی اخلاقیِ کناکنش ها در سیاست خارجی: منافع ملّی یا ایده نولوژی؟ (چکیده)
142 - مناسبات فرامرزیِ روزگار قاجاریه: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ (چکیده)
143 - تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت (چکیده)
144 - فقه و پویایی ماهیت سیاست خارجی رانشگر/بازدارنده (چکیده)
145 - بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367) (چکیده)
146 - بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی) (چکیده)
147 - بررسی تأثیر سیاست پراکنده سازی بر رقابت پذیری بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI (چکیده)
148 - درآمدی بر چالش های پیش روی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی در پاسخگویی به نیازهای تعلیم و تربیت کشور (چکیده)
149 - پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا (چکیده)
150 - رویکرد نرم افزارگرایانه در سیاست منطقه ای آمریکا و تاثیر آن بر انسجام میان کشور های اسلامی (چکیده)
151 - مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران (چکیده)
152 - تعیین مزیت نسبی تولید و صادرات زردآلو (مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی) (چکیده)
153 - تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان (چکیده)
154 - رویکرد-دفاع همه جانبه- در چارچوب تفکر دفاعی امام (ره) (چکیده)
155 - نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری (چکیده)
156 - بررسی مزیت نسبی تولید محصول کلزا در استان مازندران با رهیافت ماتریس تحلیل سیاستی (چکیده)
157 - امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلی (چکیده)
158 - بررسی نقش دولت در توسعه کارآفرینی (چکیده)
159 - امنیت انرژی ، سیاست خارجی ایران و اتحادیه اروپا (چکیده)
160 - ارزیابی سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ در ایران (چکیده)
161 - انتخاب سیاست زیست محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایران (چکیده)
162 - پندار نادرست در سیاست خارجی ایران (چکیده)
163 - ژئوکالچر، سازه ای منطقه ای برای همگرایی در آسیای مرکزی و پیشبرد منافع جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
164 - ناهمانندی نظریه پردازی دانشمند و سیاستمدار در باب عدالت(مقایسه آرای خواجه نظام الملک، ماکیاوللی، خواجه نصیرالدین طوسی و هابز (چکیده)
165 - پیوند اسطوره و سیاست در شاهنامه: تلاشی برای باز تولید هویت ملی ایرانیان (چکیده)
166 - ارزیابی سیاستهای حمایتی دولت در بازار گندم ایران (چکیده)
167 - عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک (چکیده)
168 - آینده نگری دانش سیاسی (کاربست رویکرد آموزش تفکر انتقادی، راهی به سوی توانمند سازی افراد جامعه) (چکیده)
169 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران با استفاده از مدلswot (چکیده)
170 - بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار (چکیده)
171 - بررسی ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونی های تولیدی( مورد مطالعه: تعاونی های تولیدی خراسان رضوی) (چکیده)
172 - برسی نقش تعدیل کننده گی عدالت سازمانی بر ادراک افراد از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد (چکیده)
173 - چگونی تاثیرگذاری ملاحظه های امنیتی/استراتژیک بر فرایند انتقال تکنولوژی (چکیده)
174 - پژوهش های علم سیاست و فرایند تصمیم گیری در ایران:آسیب شناسی و روش پیوند (چکیده)
175 - معناشناسی مفهوم سیاست خارجی در روزنامه کاوه (چکیده)
176 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
177 - تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه (چکیده)
178 - دانش آمختگان علم سیاست و قوه مقننه در ایران؛پیش نیازهای ایجاد تعامل (چکیده)
179 - چیستی نقش کنگره در تعیین سیاست خارجی آمریکا (چکیده)
180 - جایگاه و نقش دین در اندیشه شعری ملک الشعرای بهار (چکیده)
181 - ثبات سازی در جامعه ناهمگون عراق(نقش همسایگان: مورد ایران) (چکیده)
182 - تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس سیاست استراتژیک تجاری (چکیده)
183 - پیشنهاد پنج درس جدید در دوره کارشناسی علوم سیاسی (چکیده)
184 - جایگاه نفت در مناسبات خارجی ایران (چکیده)
185 - خودآگاهی از فعالیتها، برنامه ها و ظرفیت های فرهنگی دانشگاه: نقطه عزیمت برای سیاستگذاری در خصوص تعاملات خانواده و دانشگاه (چکیده)
186 - پیوند نظریه دولت‌های ناکام با دومینوی انقلاب‌های رنگی در منطقه اور - آسیا (چکیده)
187 - الگوی شبیه سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان (چکیده)
188 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده)