مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علیرضا گل , بهناز شیدعنبرانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدسجاد نامورطباطبایی , محمد خاکشورکامه علیا , نقش صفات مرضی، روان بنه های ناسازگار اولیه و هیجانی در پیش بینی اختلالات شخصیت خوشة C, روانشناسی, دوره (24), شماره (3), سال (2020-10), صفحات (265-282)
 2. علی اعظم رجبیان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدکاظم رسول زاده طباطبائی , بررسی علل اختلال بدریخت انگاری بدن در زنان: تحلیل محتوا, دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (25), شماره (3), سال (2023-2), صفحات (1-27)
 3. فرشته ظریفیان , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثربخشی آموزش خودشناسی با رویکرد صدرایی بر هوش معنوی, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (12), شماره (2), سال (2022-11), صفحات (6-24)
 4. سمانه شاهی صنوبری , مجید معینی زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اعظم نوفرستی , بررسی اثربخشی آموزش مثبت‌نگری مبتنی بر خیرباوری بر رضایت از زندگی و امیدواری زنان نابارور, پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (17), شماره (66), سال (2022-7), صفحات (189-197)
 5. غفاری، زهرا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , عادل کاریزمه، فایزه , مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دختر و پسر موسسه آموزش عالی حکمت رضوی, تحقیقات جدید در علوم انسانی, دوره (جدید), شماره (22), سال (2020-3), صفحات (71-80)
 6. سمانه شاهی صنوبری , مجید معینی زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر شادکامی و بهزیستی زنان نابارور, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (64), شماره (6), سال (2022-2), صفحات (62-74)
 7. فهیمه شریعتی , حسنعلی رضی گندمانی , ناهید مشائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , راهکارهای تربیتِ شناختی قرآن برای ارتقاء «خودشفقتی», آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث, دوره (7), شماره (2), سال (2022-3), صفحات (40-60)
 8. عباس تدینی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مجید معینی زاده , اثربخشی بهزیستی‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تنظیم شناختی هیان، نگرانی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار, زن و جامعه - جامعه شناسی زنان, دوره (12), شماره (47), سال (2021-10), صفحات (67-84)
 9. فاطمه آذربادکان , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , تدوین پروتکل کنترل خودارضایی؛ با تاکید بر رویکرد اسلامی و امکان سنجی آن: «تک آزمودنی», روان شناسی و دین, دوره (13), شماره (52), سال (2021-3), صفحات (73-92)
 10. اعظم هاشمیان مقدم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , حسین کارشکی , مونا جودی , مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد پس از سانحه با میانجیگری ارزیابی مجدد شناختی و نشخوارهای ذهن ی در بیماران مبتلا به سرطان, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (13), شماره (3), سال (2021-12), صفحات (10-20)
 11. حسنعلی رضی گندمانی , ناهید مشائی , فهیمه شریعتی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تحلیل محتوای «خودشفقتی» در روایت قرآن از جنگ اُحد, پژوهش نامه معارف قرآنی, دوره (12), شماره (47), سال (2021-9), صفحات (20-40)
 12. مژگان گرایلی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , اثربخشی روان‌درمانی گروهی هیجان مدار بر افزایش امید و بخشودگی بین فردی در نشانگان ضربه عشق, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (9), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (87-100)
 13. ثمینه اسکندری نصرابادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , عبدالحسین آقامحمدیان شعرباف , مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (10), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (20-38)
 14. سمانه شاهی صنوبری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مجید معینی زاده , اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر سلامت‌ روان و کیفیت زناشویی زنان نابارور, فیض, دوره (25), شماره (1), سال (2021-4), صفحات (752-760)
 15. هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , ملیحه امیریان , چالش های روان شناختی – اجتماعی ناباروری از دیدگاه زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی, پرستاری و مامایی, دوره (18), شماره (6), سال (2020-9), صفحات (447-459)
 16. مریم مشتاقی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی در مادران دارای فرزند سندرم داون, دستاوردهای روانشناختی, دوره (27), شماره (2), سال (2021-2), صفحات (233-256)
 17. زهرا ودادیان , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای مبتنی بر هدف بر رفتارهای مشکل دار نوجوانان, آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده, دوره (5), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (43-58)
 18. هدی ژیان جهانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مهدخت پورخالقی چترودی , بررسی اختلالات شخصیتی در کتابهای کنسرو غول و خواهران تاریک و نگاهی به رویکرد کتابدرمانی, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (8), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (317-338)
 19. سعیده برزگردرآبد , شهربانو عالی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی مادران کودکان با سندرم داون, روانشناسی افراد استثنایی, دوره (10), شماره (37), سال (2020-6), صفحات (21-38)
 20. نسرین سادات هاشمی گلستان , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مجید معینی زاده , بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان با میانجی‌گری کمال‌گرایی, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (62), سال (2020-1), صفحات (833-849)
 21. نجمه رضاداد , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , نقش تعدیل‌کننده جهت‌گیری مذهبی اسلامی در رابطه مسئولیت‌پذیری چند‌بعدی‌‌ با ‌شادکامی دینی متأهلین, دین و ارتباطات, دوره (25), شماره (2), سال (2019-3), صفحات (71-110)
 22. زهرا محدث حکاک , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حمیدرضا محدث حکاک , اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تاب آوری زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (11), شماره (4), سال (2020-2), صفحات (75-81)
 23. هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , Malihe Amirian , Infertility and Psychological and Social Health of Iranian Infertile Women: A Systematic Review, روانپزشکی-Iranian Journal of Psychiatry, سال (2020-2)
 24. فاطمه قدیری , شهربانو عالی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان پسر دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی, مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (11), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (71-87)
 25. افسانه قندهاری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فریبرز باقری , اثربخشی مواجهه درمانی با هیپنوتراپی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شتشو, خانواده و بهداشت, دوره (7), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (41-63)
 26. ولی الله رمضانی , محمدسعید عبدخدائی , زهرا طبیبی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , ابعاد سلامت و آسیب شناختی فرزندپروری در خانواده های ایرانی: یک پژوهش کیفی, پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (13), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (58-80)
 27. ولی الله رمضانی , محمدسعید عبدخدائی , زهرا طبیبی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی: یک مطالعه کیفی, روانشناسی شناختی, دوره (6), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (22-36)
 28. منیره پورفراهانی , نجمه مرادیان , فاطمه زمانی نیا , سیدعلی کیمیایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان, زن و فرهنگ, دوره (10), شماره (40), سال (2019-9), صفحات (95-108)
 29. افسانه قندهاریزاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فریبرز باقری , اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر بهبودی وسواس فکری-عملی و ترس از ارزیابی منفی زنان مبتلا به وسواس شستشو, روان پرستاری, دوره (6), شماره (4), سال (2018-11), صفحات (27-33)
 30. افسانه قندهاریزاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فریبرز باقری , اثربخشی درمان بهزیستی روانشناختی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران مبتلا به وسواس شستشو, روان پرستاری, دوره (6), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (52-61)
 31. نیلوفر طاهری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان, دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, دوره (15), شماره (4), سال (2017-7), صفحات (301-312)
 32. زینب عطائی کردیانی , معصومه تجعفری , محسن نوکاریزی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاق, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (9), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (88-113)
 33. سمیه رحیمی احمدآبادی , آریا حجازی , حمید عطاران , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , لاله کوهستانی , مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند, پزشکی قانونی, دوره (21), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (157-166)
 34. سیده مریم مشیریان فراحی , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهره سپهری شاملو , اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی افراد پرخاشگر, روان پرستاری, دوره (5), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (47-53)
 35. مریم حسینی , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دو, افق دانش, دوره (23), شماره (4), سال (2017-10), صفحات (311-317)
 36. معصومه عزیزی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران, روان شناسی سلامت, دوره (6), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (88-100)
 37. مرتضی بادله , مهدی فتحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدتقی بادله , اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان, توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی - Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, دوره (10), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (17-24)
 38. آزاده سارانی , صدیقه اظهری , سیدرضا مظلوم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی ارتباط راهبردی های مقابله در بارداری با میزان استرس ادراک شده مادران باردار, پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences, دوره (18), شماره (7), سال (2016-7), صفحات (7-14)
 39. سیده معصومه رضازاده بایگی , فریده نظرزاده رمضانی , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه هیجان خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه کار و به هنجار شهر مشهد, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (22), شماره (6), سال (2015-9), صفحات (705-716)
 40. سمیه رحیمی احمدآبادی , آریا حجازی , حمید عطاران , ابولفضل رحیمی , لاله کوهستانی , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی (دیسفوریای جنسیتی) با افراد عادی, پزشکی قانونی, دوره (22), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (67-75)
 41. معصومه عزیزی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (23), شماره (4), سال (2016-11), صفحات (706-713)
 42. کورش پرویز , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمود دهقانی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی رابطه‌ی فرامن و فراشناخت در بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه فردوسی مشهد, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (19), شماره (2), سال (2016-4), صفحات (70-76)
 43. کورش پرویز , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , محمود دهقانی , رابطه توانمندی ایگو و فراشناخت در دانشجویان دختر و پسر, راهبردهای آموزش در علوم پزشکی, دوره (9), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (118-126)
 44. اعظم هاشمیان مقدم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , میزان اثربخشی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر کاهش شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه و لکنت زبان با منشاء روانی (مطالعه موردی:کودک چهار ساله), دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (19), شماره (11), سال (2017-2), صفحات (87-98)
 45. مصطفی محمودی قهساره , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمود دهقانی , حسین حسن آبادی , اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعی, روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, دوره (20), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (111-120)
 46. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , محمد طیبی , اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر کیفیت زندگی آن‌ها, آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت, دوره (4), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (245-254)
 47. نادر جهانگیری , سهیلا نوربخش بیدختی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی, پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (4), شماره (8), سال (2015-3), صفحات (81-99)
 48. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی نقش متغیرهای روانشناختی و اهمیت روان‌درمانی در آسیب‌شناسی روانی بیماران قلبی, دانشگاه علوم پزشکی زنجان, دوره (23), شماره (96), سال (2015-5), صفحات (109-121)
 49. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهرا مرادیان , نگین باانصاف ارومیه , بررسی رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (2), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (5-24)
 50. بی بی عفت لامعی , زهره سپهری شاملو , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی ارتباط ساختار انگیزشی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (4), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (55-70)
 51. صدیقه اظهری , آزاده سارانی , سیدرضا مظلوم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه خوش بینی با راهبردهای مقابله با استرس بارداری, روان پرستاری, دوره (3), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (70-83)
 52. فریده نظرزاده رمضانی , فاطمه معینی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعی, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, دوره (16), شماره (6), سال (2015-2), صفحات (57-66)
 53. سمیه رحیمی احمدآبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر, پزشکی قانونی, دوره (20), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (37-47)
 54. مرضیه امیری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدعلی کیمیایی , اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای, اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی, دوره (6), شماره (24), سال (2012-9), صفحات (59-68)
 55. سوسن رئوف حدادی ثانی , پریسا ضیایی , فاطمه رعیّت معینی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار, اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی, دوره (7), شماره (27), سال (2013-6), صفحات (47-57)
 56. نرجس بحری , ملیحه عافیت , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی دلشاد نوقابی , نسرین بحری , بررسی ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (16), شماره (43), سال (2013-6), صفحات (14-20)
 57. اقدس کریمی , فاطمه تارا , طلعت خدیوزاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی تأثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی شده, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (16), شماره (67), سال (2013-10), صفحات (7-15)
 58. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , شیوا زارع زاده خیبری , معصومه حروف قناد , محمد ابراهیم حکم آبادی , بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (17), شماره (97), سال (2014-5), صفحات (9-17)
 59. * محبوبه سلیمانی حصار , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه­ ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودمانده, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (15), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (35-44)
 60. *مرتضی بادله , مهدی فتحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدتقی بادله , نقی استادی , مقایسه­ ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری گروهی و درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (15), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (412-422)
 61. الهه ذوقی فیاض , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , احمد علی­پور , مهناز علی­اکبری دهکردی , بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های فرزندخواندگی بر کاهش تنیدگی و تغییر سبک­های مقابله­ ای زوجین متقاضی فرزند, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (14), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (210-219)
 62. محمدحسن فرخ زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , عباسعلی رحمانی , جواد ایزی , محمود توکلیان اکبری , فضل الله طالبی کهدویی , آسیب شناسی وضعیت دانشجویان علمی- کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی از منظر روانشناختی, پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, دوره (3), شماره (8), سال (2009-6), صفحات (28-40)
 63. مهدی خوریانیان , لیلا حیدری نسب , زهرا طبیبی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده بر کاهش نشانه ها و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگی, اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی, دوره (7), شماره (26), سال (2013-3), صفحات (37-47)
 64. مرتضی بادله , مهدی فتحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمد تقی بادله , نقی استادی , مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (15), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (194-204)
 65. حمیده قائدی فر , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمی, پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (7), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (11-19)
 66. سمیه رحیمی احمدآبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر, روان شناسی سلامت, دوره (2), شماره (5), سال (2013-6), صفحات (23-33)
 67. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, دوره (17), شماره (7), سال (2013-10), صفحات (449-459)
 68. هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نزهت موسوی فر , مجید معینی زاده , اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (15), شماره (2), سال (2012-5), صفحات (49-56)
 69. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه علوم پزشکی قزوین, دوره (17), شماره (4), سال (2013-11), صفحات (39-46)
 70. زهرا مرادیان , علی مشهدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محسن اصغری نکاح , اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی, روان شناسی مدرسه, دوره (3), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (186-204)
 71. ملیحه صفوی شاملو , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , الهه حقیقت منش , مقایسه میزان کارایی درمان فراشناختی و شناختی رفتاری در اختلال اضطراب منتشر, دانشگاه علوم پزشکی زابل, دوره (4), شماره (3), سال (2012-9), صفحات (41-54)
 72. نرجس بحری , ملیحه عافیت , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , دلشاد نوقابی , نسرین بحری , ارتباط شدت علایم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (16), شماره (43), سال (2013-4), صفحات (14-20)
 73. سهیلا کربندی , مریم عشقی زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید ابراهیم زاده , محمد صفریان , ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد, افق دانش, دوره (16), شماره (3), سال (2010-12), صفحات (33-39)
 74. بنفشه افهمی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (8), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (63-79)
 75. پروانه کاظمی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , بهروز مهرام , بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (2), سال (2012-3), صفحات (71-87)
 76. زهره عدالتی شاطری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین حسن آبادی , بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بررضایت زناشویی زوج های دانشجو, دانشگاه علوم پزشکی کردستان, دوره (14), شماره (4), سال (2010-3), صفحات (89-99)
 77. رضا سلطانی شال , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , حسین بافنده , بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهد, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (19), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (79-93)
 78. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید شیخ روحانی , مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت, دانشور پزشکی, دوره (16), شماره (37), سال (2009-11), صفحات (9-20)
 79. فاطمه مرادی شهربابک , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (227-239)
 80. زهرا کاملی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرست, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (83-99)
 81. مرضیه عباسی , حمیدطاهر نشاط دوست , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی, روان شناسی بالینی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (47-59)
 82. مهری پریرخ , محمدرامین نادری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (5), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (1-1)
 83. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آن, تازه های روان درمانی, دوره (13), شماره (50), سال (2009-3), صفحات (20-30)
 84. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فرشته اولادی , لیلا نورمحمدی , بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر, روانشناسی, دوره (3), شماره (10), سال (1999-9), صفحات (164-173)
 85. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , معیارهای سلامت روان از دیدگاه صاحب نظران فلسفی ، روانشناسی و اسلام, نامه مفید, دوره (7), شماره (25), سال (2002-2), صفحات (1-10)
 86. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرضیه واعظی , بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (17), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (27-32)
 87. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهد, فرهنگ خراسان, دوره (1), شماره (2), سال (2001-9), صفحات (53-63)
 88. احمد علی نوربالا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعی, دانشور پزشکی, دوره (4), شماره (15), سال (1997-9), صفحات (1-6)
 89. محمد علی بشارت , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فرانک حیدری , کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی, تحقیقات علوم رفتاری, دوره (2), شماره (2), سال (2005-3), صفحات (20-25)
 90. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدمهران حسینی محالی , رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (3), شماره (12), سال (2002-3), صفحات (83-86)
 91. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید شیخ روحانی , مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (1), شماره (4), سال (2003-9), صفحات (199-227)
 92. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نوشین پایان , بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویان, فرهنگ خراسان, دوره (2), شماره (2), سال (2006-3), صفحات (87-113)
 93. زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محمود طباطبایی , سیدامیر امین یزدی , خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی, تازه های روان درمانی, دوره (10), شماره (36), سال (2005-9), صفحات (79-92)
 94. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد, مطالعات روان شناسی تربیتی, دوره (2), شماره (2), سال (2005-4), صفحات (143-163)
 95. الهه حقیقت منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بهروز مهرام , بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (279-296)
 96. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مریم جمعه اسداباد , مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد, فرهنگ خراسان, دوره (3), شماره (10), سال (2003-4), صفحات (113-120)
 97. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (4), شماره (2), سال (2004-3), صفحات (125-144)
 98. سیدمهران حسینی محالی , سیدمحمود طباطبایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (4), شماره (2), سال (2004-3), صفحات (21-39)
 99. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهد, فرهنگ خراسان, دوره (2), شماره (6), سال (2002-9), صفحات (37-57)
 100. برزو امیرپور , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (6), شماره (2), سال (2006-3), صفحات (55-73)
 101. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمد نریمانی , عباس ابوالقاسمی , مسعود گنجی , یوسف خنیا , رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران, علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشهد, دوره (1), شماره (4), سال (2006-3), صفحات (46-53)
 102. جوا د اکبری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی, روانشناسی, دوره (13), شماره (3), سال (2009-12), صفحات (342-359)
 103. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , شهناز پاژخ زاده , مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان, روانشناسی, دوره (6), شماره (2), سال (2002-9), صفحات (134-148)
 104. محمد نریمانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (7), شماره (28), سال (2007-3), صفحات (107-113)
 105. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی روستائی , نهاد خانواده در جامعه ی دینی, پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه), دوره (12), شماره (6), سال (2007-3), صفحات (161-182)
 106. هانیه بیجاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه همایی شاندیز , بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (172-185)
 107. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین احسنی , محمد علی بشارت , رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد, روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, دوره (37), شماره (2), سال (2007-9), صفحات (147-169)
 108. الهه حقیقت منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهروز مهرام , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی, روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (145-153)
 109. فرهنگ فرهنگی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (7), شماره (2), سال (2007-2), صفحات (41-63)
 110. جواد اکبری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (10), شماره (40), سال (2009-2), صفحات (317-323)
 111. فاطمه حسینی غفاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (9), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (65-77)
 112. مریم مقیمی , بهروز مهرام , محمود سعیدی رضوانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها, مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2008-8), صفحات (39-56)
 113. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه, روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, سال (2007-9)
 114. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردی, روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2007-9), صفحات (182-188)
 115. محمد نریمانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سوران رجبی , مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (9), شماره (34), سال (2007-9), صفحات (15-24)
 116. همام مویدفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدمحمود طباطبائی , رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی, مطالعات روان شناختی, دوره (3), شماره (1), سال (2007-6), صفحات (59-71)
 117. زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهروز مهرام , کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار, تازه های علوم شناختی, دوره (8), شماره (30), سال (2007-3), صفحات (21-30)
 118. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهد, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (8), شماره (2), سال (2001-9), صفحات (41-51)

انگلیسی

 1. tahmine tavaloli , Seyed Ali Kimiaei , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , The Effectiveness of Marriage Enrichment Training of TIME Plan on Improving Marital Intimacy and Women’s Psychological Security, Journal of Practice in Clinical Psychology, Volume (10), No (3), Year (2022-7), Pages (259-274)
 2. Milad Shirkhani , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Majid Moeenizadeh , Rooyesh Psychological Journal, رویش روان شناسی, Year (2022-5)
 3. faezeh mohagheghtoosi , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Mehdi Fathi , Hossein Kareshki , The effectiveness of cognitive developmental hypnotherapy on differentiation of self, meaning in life and marital conflicts in married women, American Journal of Clinical Hypnosis, Volume (64), No (3), Year (2022-1), Pages (248-262)
 4. azam hashemian moghadam , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Mohammad Saeid AbdeKhodaei , Hossein Kareshki , Mona Joody , Investigation of Structural Relationships of Factors Affecting Posttraumatic Growth in Women With Breast Cancer, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, Volume (31), No (4), Year (2021-10), Pages (280-290)
 5. azam hashemian moghadam , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Mohammad Saeid AbdeKhodaei , Hossein Kareshki , Evaluation of Factor Structure of the Persian Scale of Coping With Carver Shortened Stress, دانشگاه علوم پزشکی اراک, Volume (23), No (4), Year (2020-10), Pages (472-487)
 6. Haniye Zarif , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Hossein Kareshki , Malihe Amirian , Psychosocial Consequences of Female Infertility in Iran: A Meta-Analysis, Frontiers in Psychiatry, Volume (11), Year (2020-11)
 7. zahra vedadian , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Hossein Kareshki , PURPOSE, SELF-CONCEPT AND PROBLEMATIC BEHAVIOR IN ADOLESCENTS: THE MEDIATOR EFFECT OF SELF-CONCEPT ON RELATIONSHIP OF PURPOSE AND BEHAVIOR, Journal of Organizational Behavior Research, Volume (3), No (2), Year (2018-8), Pages (2-13)
 8. seyedeh sara shakeri , Jafar Shabani , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Seyed Mojtaba Aghili , Mediating Role of Attitude towards Betrayal and Marital Conflict in Relation between Using Virtual Social Networks and Emotional Divorce, Journal of Community Health Research, Volume (8), No (4), Year (2020-9), Pages (220-227)
 9. Mir Mohammad Khademnabi , Ali Khazaee Farid , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Freud as a Psychotherapist and Scientist in Iran, Research on History of Medicine, Volume (9), No (2), Year (2020-5), Pages (103-110)
 10. Maryam Sahebari , Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad , ALI ahmadishorek tokanlo , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , ماندانا خداشاهی , Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy in Reducing Disappointment, Psychological Distress, and Psychasthenia among Systemic lupus Erythematosus (SLE) Patients, روانپزشکی-Iranian Journal of Psychiatry, Volume (14), No (2), Year (2018-12), Pages (130-136)
 11. Nasrin Rafaee Saeedi , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Hossein Kareshki , Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran: A Meta-Analysis, Iranian Journal of Public Health, Volume (48), No (5), Year (2019-5), Pages (816-824)
 12. Anahita Ensan , Rahele Babazadeh , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Monavar Afzal Aghaei , Effect of Training Based on Choice Theory on Health-Promoting Lifestyle Behaviors among Menopausal Women, Journal of Midwifery and Reproductive Health, Volume (6), No (2), Year (2018-3), Pages (1253-1263)
 13. saba salehzadeh , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Hossein Kareshki , The Study of the Relationship between Alexithymia and Type D Personality with Perceived Stress as Mediator on the Blood Pressure of Heart Patients, Journal of Research in Medical and Dental Science, Volume (6), No (3), Year (2018-7), Pages (248-257)
 14. Mojtaba Ranjbari , Seyed Ali Kimiaei , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , EFFECTIVENESS OF THE EMOTION - FOCUSED - COUPLE - THERAPY AND SOLUTION - FOCUSED - COUPLE - THERAPY ON HAPPINESS AND INEFFICIENT MARITAL COMMUNICATIONAL ATTITUDEs, Pharmacophore, Volume (8), No (6), Year (2017-12), Pages (10-20)
 15. A. Sarani , S. Azhari , S.R. Mazlom , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , The Relationship between Coping Strategies During Pregnancy with Perceived Stress Level in Pregnant Mothers, پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences, Volume (18), No (7), Year (2016-5), Pages (7-13)
 16. A. Sarani , S. Azhari , S. Rigi Yousefabadi , S. R. Mazlom , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , The relationship between personality characteristics and coping with perceived stress in pregnant women referred to health centers in Mashhad, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, Volume (7), No (4), Year (2016-6), Pages (907-918)
 17. A. Sarani , S. Rigi Yosef abadi , Sedighe Azhari , S. R. Mazlom , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Relationship between demographic, obstetric factors and psychological hardiness in pregnant women referred to health centers in Mashhad, Tendenzen, Volume (25), No (4), Year (2016-11), Pages (597-606)
 18. amirreza kamel abbasi , Seyed Mahmoud Tabatabaei , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Hossein Kareshki , Relationship of Attachment Styles and Emotional Intelligence With Marital Satisfaction, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, Volume (10), No (3), Year (2016-10), Pages (1-7)
 19. Reza Soltani Shal , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Mohammad Saeid AbdeKhodaei , Mohammad Tayyebi , Effectiveness of cardiovascular disease specific psychotherapy [CSP] on the stress, Anxiety and depression of heart disease patients, علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, Volume (10), No (2), Year (2016-6), Pages (89-93)
 20. Mohsen Shahabi , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Surveying the Modern and Islamic Methodology of Psychology, Buletin Teknologi Tanaman, Volume (12), No (8), Year (2015-11), Pages (107-110)
 21. Mohsen Shahabi , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , The Study and comparison of theoretical concepts in Islamic and modern psychology, Jurnal Ump- Social Sciences And Technology Management, Volume (3), No (3), Year (2015-8), Pages (100-107)
 22. Mohsen Shahabi , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Surveying the issue of Islamic and modern psychology, Jurnal Ump- Social Sciences And Technology Management, Volume (3), No (3), Year (2015-8), Pages (108-112)
 23. Azade Sarani , Sedighe Azhari , Seyed Reza Mazlom , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , The Relationship between Psychological Hardiness and Coping Strategies during Pregnancy, Journal of Midwifery and Reproductive Health, Volume (3), No (3), Year (2015-4), Pages (408-417)
 24. Reza Soltani Shal , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Survey the prevalence of psychopathology in Coronary heart disease patients: A casual model based on analysis of the role of psychological factors, Jundishapur Journal Of Chronic Disease Care, Volume (2), No (4), Year (2013-12), Pages (56-71)
 25. azam hashemian moghadam , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Effectiveness of Systematic Desensitization through Eye Movement and Reprocessing on Reducing Severity of Major Depression in Women, Management and Administrative Sciences Review, Volume (3), No (7), Year (2014-8), Pages (1244-1254)
 26. Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , M. Narimani , Study of Psycho-Educational Status of Fatherles students, روانشناسی معاصر-Contemporary Psychology, Volume (5), No (2), Year (2008-1), Pages (10-20)
 27. M.Narimani , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , , The Survey Of Relationship of Attachment Styles and Self-efficacy to conflict Resolution Styles of Sport Coaches, Research Journal of Biological Sciences, Volume (3), No (7), Year (2008-7), Pages (704-709)
 28. Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , A Survey on the Effects of the Employment and Remarriage on Psychological State of Shahed (martyrs) Widows of Ardabil-Iran, Language and literature, Volume (1), No (55), Year (2007-4), Pages (170-173)
 29. Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , A Study of the Relationship Between Team Cohesion, Role Ambiguty and Athletic Performance in Football Team Players., Language and literature, Volume (3), No (57), Year (2007-6), Pages (194-201)
 30. Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , The Study of the Relationship Between Linguistic Intelligence and English Langage Learning in anefl Context, Language and literature, Volume (3), No (57), Year (2007-6), Pages (157-160)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مریم صالحی نیا , اکرم ولایتی هوشنگ , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تحلیل روانشناختی شخصیت اسکندر در اسکندرنامه نظامی بر مبنای نظریه کران هورنای , چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ , 2023-03-12
 2. محمدعلی خالق پور , مهیار مقدم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه استرس و کیفیت زندگی بین افراد سالم، دیابتی و ام.اس , هفتمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران , 2021-02-15
 3. جلاله غفاری راد , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مجید معینی زاده , مرضیه دین دوست , شبکه‌های اجتماعی و دلزدگی زناشویی: میانجیگری تعهد دینی , هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران , 2019-09-20
 4. زهرا ودادیان , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , تدوین و اعتبارسنجی پروتکل مداخله ای گروه درمانی با چند خانواده با تمرکز بر سبک والدگری هدفمند , چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی , 2019-03-06
 5. پریشاد شمس زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تعیین اثربخشی شفقت درمانی بر سبکهای فرزندپروری مادران , ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران , 2019-03-11
 6. محمدعلی خالق پور , مهیار مقدم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه استرس و کیفیت زندگی بین افراد سالم، دیابتی و ام.اس , هفتمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران , 2019-12-31
 7. مرضیه حسینی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نادر باقری , رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی با واسطه گری سلامت روان در معلمان کودکان کم توان ذهنی , کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهشهای اخیر , 2019-02-21
 8. بهناز شیدعنبرانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مجید معینی زاده , اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی روان شناختی بر وسوسه بعد از ترک زنان مرکز اقامتی-اجباری ترک اعتیاد , دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت , 2018-12-13
 9. حلیمه صیادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرضیه دین دوست , نقش میانجی گرانه راهبرد های مقابله ای و ابراز وجود در رابطه بین هیجان خواهی با گرایش به اعتیاد , اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی , 2018-11-13
 10. ناهید پارسایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهرا طبیبی , مرضیه دین دوست , بررسی مقایسه ای رابطه ی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار مادران با و بدون کودکان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای -ODD- , سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر , 2019-03-02
 11. افسانه کریمی نسب , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهرا طبیبی , مرضیه دین دوست , اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان , سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر , 2019-03-02
 12. مریم مشتاقی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری مادران دارای فرزند سندرم داون , دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم وتربیت , 2018-12-13
 13. فاطمه غیور , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن اگاهی بر کاهش استرس و اضطراب بیماران سیگاری مبتلا به کانسر حنجره , اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت , 2017-05-25
 14. باقر رضائی منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش عملکرد حافظه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی , اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ،آسیب شناسی روانی و تربیت , 2017-05-03
 15. فهیمه شهرزاد نیا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای پرخطر معتادان تحت درمان , پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی , 2018-07-12
 16. فهیمه شهرزاد نیا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری معتادان تحت درمان , پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی , 2018-07-12
 17. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فرشته صبوری یزدی , بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت خودآگاهی بر بهبود روابط والد-فرزندی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد , کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم , 2016-05-19
 18. هدی ژیان جهانی , مهدخت پورخالقی چترودی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , آدم شدن (خداباوری در روایتی پست مدرن و طنزآمیز از مهدی رجبی , ششمین همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت , 2017-05-08
 19. فاطمه غیور , یونس گراوند , شیلا اسدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , پیش بینی آمادگی اعتیاد به اینترنت بر اساس سبک تربیتی والدین و جو روانی – اجتماعی کلاس در دانش آموزان , اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت , 2017-05-25
 20. مهدی مسگرخراسانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی , سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم , 2016-11-10
 21. ندا صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض یکپارچگی دانشجویان متاهل , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11
 22. مینا فردی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی , ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2013-09-17
 23. ابوالفضل محدث اردبیلی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مریم سالم رودی , حبیبه سلطانزاده مزرجی , بررسی ارتباط حل مسأله و میزان شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان , کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی , 2016-12-28
 24. فاطمه برنا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سبک های مقابله ای ناکارآمد معلولان جسمی حرکتی شهر مشهد در سال 1394 , همایش پلیس ، روانشناسی و مشاوره , 2016-01-27
 25. فاطمه برنا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , آموزش مهارت های زندگی و تاثیرآن برتغییر نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03
 26. فاطمه برنا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مولفه های شناختی و رفتاری نگرش به اعتیاد معلولان , پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی , 2016-07-20
 27. مصطفی نوروزی مداح , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبردهای مقابله ای، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاری , سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی , 2016-08-05
 28. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مینا فردی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی , ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2013-09-17
 29. باقر رضائی منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی رفتاری بر افزایش عملکرد فراشناخت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی , اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری , 2015-10-07
 30. ندا صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11
 31. فاطمه اسماعیلی , مرجان محمدی , فاطمه رعیت معینی , زهرا بی غم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه سبکهای دلبستگی مادران بیماران اسکیزوفرن بامادران افرادسالم , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11
 32. ندا صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل , سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11
 33. ندا صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض اجتناب دانشجویان متأهل , دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2014-11-12
 34. ابوالقاسم صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , اثربخشی آموزش بازی درمانی به مادران (با رویکرد (CPRT بر کیفیت تعامل والد-کودک و شادکامی مادران دارای فرزند پیش دبستانی , کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی , 2015-03-09
 35. ابوالقاسم صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , اثربخشی آموزش عملی بازی درمانی به مادران (مبتنی بر رویکرد (CPRT بر خود کارآمدی والدگری و افزایش شادکامی در مادران دارای فرزند پیش دبستانی , دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , 2015-01-22
 36. آزاده سارانی , صدیقه اظهری , سید رضا مظلوم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی عوامل مرتبط با سرسختی روان شناختی در زنان باردار , همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری , 2014-11-18
 37. صدیقه اظهری , آزاده سارانی , سیدرضا مظلوم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی عوامل مرتبط با راهبرردهای مقابله با استرس بارداری , همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری , 2014-11-18
 38. محمد ارقبائی , مهدی فتحی , سیدعلی کیمیایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی , دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی علوم وابسته , 2013-05-23
 39. اکرم کرمی دهکردی , رباب لطیف نژاد رودسر , حبیب ا.. اسماعیلی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی ارتباط تصویر ذهنی از بدن با سازگاری زناشویی در زنان بارور , دومین همایش سالیانه دانشجویی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران , 2011-02-07
 40. حمیده قائدی فر , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه کیفیت دلبستگی با احساس انسجام روانی , چهارمین کنگره انجمن روان شناسی ایران , 2013-02-19
 41. شهره عصایی , فریده میرتوکل , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری در کاهش افسردگی معتادین , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 42. محبوبه سلیمانی حصار , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 43. علیرضا رجایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , آزیتا کشاورز , مهین حمیدی , بررسی رابطه ابعاد هویت و بحران هویت زنان روسپی و مقایسه آن با زنان عادی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 44. مژده نادرزاده گوارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدعلی کیمیایی , عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 45. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اعظم ابراهیمی , بررسی اثربخشی آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 46. طیبه کاشفی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی اکبر ثمری , بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 47. هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نزهت موسوی فز , اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر بهزیستی بر میزان استرس ادراک شده زنان نابارور , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 48. شیما شیخ , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , ابراهیم قیم حسنخانی , حسین کارشکی , نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 49. حمیده رحمانی نوده , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 50. حمیده رحمانی نوده , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 51. سمیه خدیوی زند , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محسن اصغری نکاح , تاثیر بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 52. امیر خجسته کاشانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME)در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 53. امیر خجسته کاشانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 54. زینب خجسته رحیمی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه سبکهای حل مساله و تفکرات غیرمنطقی با رضامندی زناشویی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 55. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , حسین بافنده , نوجوان و کیفیت زندگی در مدرسه , چهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11
 56. حمیده پورگنابادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محسن اصغری نکاح , بررسی اثر بخشی گروه درمانی منطقی هیجانی(RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست , چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11
 57. مصطفی بلقان آبادی , رضا سلطانی شال , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان , اولین همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم , 2011-03-02
 58. مصطفی بلقان آبادی , رضا سلطانی شال , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه معنویت با شادکامی ، کیفیت زندگی و بروز اختلالات روانی در دانشجویان , اولین همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم , 2011-03-02
 59. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید موسی کافی , ایرج صالحی , بررسی عوامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان , اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت , 2010-10-13
 60. امیررضا کامل عباسی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , کودک آزاری : مروری بر کودک آزاری جنسی , اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت , 2010-10-13
 61. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد , همایش کشوری دانشجو و بهداشت روانی , 1999-12-07
 62. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پزشکی و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد , نقش مشاوره در بهداشت روانی دانشجویان , 2000-06-14
 63. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , از انتزاع تا انتخاب , روشهای اندازه گیری مناسب برای امتحانات ورودی کارشناسی ارشد , 1998-11-12
 64. زهرا نیکخواه , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی- رفتاری در رضامندی زناشویی , نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران , 2004-05-17
 65. هادی خبوشانی , علیرضا دانش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حبیب ا. اسماعیلی , نگرش جانبازان و معلولین پیرامون ازدواج , نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران , 2004-05-17
 66. زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و مقایسه ی کارکرد خانواده ی آسیب دیده و عادی , نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران , 2004-05-17
 67. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , شرایط ازدواج موفق دانشجویان از دیدگاه روانشناسی اسلامی , همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی , 1998-05-14
 68. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نقش استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره در پیشگیری از معلولیتها , سمینار پیشگیری از معلولیتها در کودکان و نوجوانان , 1993-11-30
 69. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نوشین پایان , نیره مطبوع , مرتضی روستائی , بررسی عوامل موثر در تحکیم خانواده و رضایت مندی زناشویی , همایش تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن , 2006-03-02
 70. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان مطلقه و غیر مطلقه ی مشهد , نخستین همایش سراسری علل و پیامدهای طلاق , 2003-03-11
 71. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن , همایش جوان و آرامش روان , 2004-03-15
 72. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی روستائی , سارا کفایی راد , مقایسه مهارتهای حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق , همایش بررسی نقش روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی در تامین و توسعه امنیت روانی- اجتماعی , 2006-02-27
 73. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , از طراز تحول ظرفیت عملیاتی تا رعایت نظم و قانون , هفتمین مجمع علمی جایگاه تربیت ، تربیت و امور تربیتی در آموزش و پرورش , 1998-10-27
 74. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , معیارهای سلامت روان از دیدگاه مکاتب , دومین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی , 2000-11-01
 75. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سبب شناسی ، ویژگیها ، پیشگیری و رواندرمانی در اعتیاد جوانان , مقابله فرهنگی با اعتیاد , 2008-05-23
 76. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , طاهره علوی , طاهره قاسمی برآبادی , رقیه قهاری , بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در زنان دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد , همایش آسیب شناسی علمی ازدواج , 2004-02-18
 77. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تکتم رضاقلی زاده , معصومه امینی فر , حبیبه پشتیبان , بررسی رضایتمندی زناشویی و رابطه آن با طلاق , اولین همایش سراسری خانواده و مشکلات جنسی , 2003-10-15
 78. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تفاوتهای رفتاری زن ومرد (پایه های فیزیولوژیک و غیرفیزیولوژیک) , اسلام و فمینیسم , 2002-12-22
 79. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رقیه قهاری , مرتضی روستائی , ارتباط میان رضایتمندی زناشویی و سلامت روان , دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی , 2005-11-23
 80. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهراسادات حسینی هوشیار , زهره عدالتی شاطری , بررسی میزان آگاهی زوجهای جوان در شرف ازدواج از مسایل جنسی و نیازهای آموزشی در این زمینه , دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی , 2005-11-23
 81. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه نیمروزی , بررسی خصوصیات جنسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی , 2005-11-23
 82. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیده سلیل ضیایی , مونا افشار , بررسی مقایسه ای میزان اضطراب ، استرس و افسردگی در زنان آزار دیده جنسی و غیر آزار دیده , دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی , 2005-11-23
 83. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید شیخ روحانی , شکل گیری هویت ، تاثیرات اجتماعی و رهنمودهای تربیتی و درمانی مربوط به آن , نخستین همایش علمی جایگاه آموزش و پرورش در شکل گیری هویت دانش آموزان ایرانی در آستانه هزاره سوم , 2002-11-24
 84. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید کاظم رسول زاده طباطبایی , بررسی ویژگیهای روانی، عاطفی و رفتاری معتادین جوان به همراه نقش دوران بازپروری بر تحول آنها , سمینار بررسی اعتیاد جوانان , 1998-07-18
 85. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , افسانه قندهاری زاده خیاط , مرتضی روستائی , بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده -- دوستان ) و سلامت روانی نوجوان , دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران , 2007-01-15
 86. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه نیمروزی , بررسی مقایسه ای رضایتمندی زندگی زناشویی در دانشجویان با و بدون روابط غیررسمی قبل از ازدواج , دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران , 2007-01-15
 87. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهرا ارجمندی نژاد , فرزانه نورمندی پور , بررسی اثربخشی تغذیه از دیدگاه طب سنتی بررضامندی زناشویی , چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , 2009-11-11
 88. زهره عدالتی شاطری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثربخشی طرح تایم (غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی، شخصیتی و رضامندی جنسی زوج های دانشجو , چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , 2009-11-11
 89. سیده مریم بطحایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه سطح تحصیلات با میزان رضامندی جنسی در زنان و مردان , چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , 2009-11-11
 90. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیده مریم بطحایی , بررسی نظریه مثلثی عشق استرنبرگ در میزان رضامندی جنسی زنان دانشجو , چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , 2009-11-11
 91. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرضیه جوادی کوران ترکیه , زینب آزادی , امیر جهانیان نجف آبادی , بررسی روابط قبل از ازدواج در رضایتمندی جنسی پس از ازدواج متاهلین , چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , 2009-11-11
 92. هانیه بیجاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه همایی , بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد , اولین کنگره مراقبتهای حمایتی وتسکینی در سرطان , 2008-04-16
 93. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , وحیده صحابه تبریزی , ملیحه شهرستانی , ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان , سومین جشنواره علمی- تحقیقاتی کودکان سرور , 2007-10-31
 94. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اکرم السادات طلائی زواره , سیده مریم بطحائی جوارشک , مقایسه رضایتمندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل , سومین گنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , 2007-11-27
 95. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , زهره شفیعی , ملکناز یوسفی , شیما شیخ , بررسی نگرش والدین دانشگاهی نسبت به آموزش جنسی کودکان , سومین گنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , 2007-11-27
 96. احمد به پژوه , معصومه ماوردی , رضا رضازاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بررضایت زناشویی همسران نابینا و بینا , پنجمین همایش مشاوره اسلامی: مشاوره ی خانواده و بهداشت جنسی , 2009-04-24
 97. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , پریسا طالبیان , بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار , دومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر , 2007-11-01
 98. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , گلناز سیاح قربانی , الهه فیاض محمدابادی , مرضیه کریمیان ابدر , بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه , دومین کنگره سراسری رفتارهای پر خطر , 2007-11-01
 99. مرتضی روستائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سارا کفایی راد , مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق , تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن , 2007-04-21
 100. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی روستائی , نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی , همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر , 2009-09-23
 101. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , امیررضا کامل عباسی , بررسی رفتارهای خودتخریبی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , دومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر , 2007-10-30
 102. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت اجتماعی , چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2008-05-21
 103. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرضیه واعظی , بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله در افراد مبتلا به دیابت و سالم , دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران , 2006-05-09
 104. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی تاثیر رضامندی جنسی به عنوان یک مو لفه ی اساسی در بهداشت روانی زنان دانشجو , چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2008-05-21
 105. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد , اولین کنگره مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان , 2008-04-16
 106. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تاثیر آموزش مهارتهاری زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان , آموزش ویادگیری غیر رسمی , 2008-04-30
 107. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , خصوصیات زیستی-روانی و اجتماعی نوجوانان دانش اموز مشهد , اولین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2002-04-27
 108. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسي ويژگي شخصيتي زنان مطلقه و غير مطلقه مشهد , نخستين همايش سراسري علل و پيامدهاي طلاق , 2001-02-19
 109. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن , سومین همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی ،جوان و ارامش روان , 2002-06-18
 110. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای میزان تاثیر طلاق و مرگ و میر والدین بر چهار ویژگی شخصیتی نوجوانان مشهد , ششمین کنگره پژوهشهای روانپزشکی و روانشناسی در ایران , 2001-11-05
 111. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي زاري روزمره و روشهاي مقابله با انها در دانشجويان , سمينار بهداشت روان دانشجويان دانشگاه تهران , 2001-03-21

انگلیسی

 1. zahra vedadian , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , The effectiveness of purposeful based multi-family group therapy on self-concept and problematic behavior of adolescents , International conference on modern research achievements in education science, psychology and social science , 2020-10-07
 2. mohammad arghabaei , Seyed Ali Kimiaei , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , مهدی فتحی , The Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal Sense of coherence and social phobia in collage students , 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry , 2013-09-17
 3. mohammad arghabaei , Seyed Ali Kimiaei , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , مهدی فتحی , Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal coherence and mental health of student , The second congress of clinical hypnosis and related science , 2013-05-23
 4. Zahra Erfanian Talee Noghan , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Examining the Effectiveness of psycho-analytic group therapy on attachment style and the resiliency of DIC addicted woman center. , هفتمین کنگره دانش اعتیاد , 2013-09-11
 5. amirreza kamel abbasi , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , S. M. Tabatabaei , Hossein Kareshki , relationship of emotion inteligence and learning: A review study , 5th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry , 2012-10-08
 6. hamideh poorgonabadi , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Seyyed Mohsen Asgharinekah , بررسی اثربخشی گروه درمانی منطقی هیجانی (RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست , چهارمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11
 7. A. Karimi , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , T. khadivzadeh , The effect of mother-infant skin to skin contact on anxiety regarding infants , 5th international congress of child and adolescent psychiatry , 2012-10-08
 8. Reza Soltani Shal , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Mohammad Saeid AbdeKhodaei , s.M. kafi Masoleh , I. salehi , Survey the relationship between attachment style and general self efficacy with homesickness among college students , 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance , 2011-05-25
 9. Reza Soltani Shal , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Seyed Ali Kimiaei , Survey The Relationship Between Attachment Style and General Self Efficacy With Homesickness Among Iranian Students , 12EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHPLPGY ISTANBUL , 2011-07-04
 10. , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Behrooz Mahram , Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders , 27th International Congress of Applied Psychology , 2010-07-13
 11. , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Behrooz Mahram , Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders , 27th International Congress of Applied Psychology , 2010-07-11
 12. F. Homaei Shandiz , Hanieh Bijari , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Evaluation of Group Therapy According to Hope Therapy in Breast Cancer , 12th Biennial Meeting International Gynecologic Cancer Society-IGCS , 2008-10-25
 13. Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Javad Salehi Fadardi , , M. Afshar , Comparative Study of Anxiety ، Stress and Depression in Physically Abused and None-Abused Wives , 26th International Congress of Applied Psychology , 2006-07-07
 14. Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Javad Salehi Fadardi , W. M. Cox , Validation of The Persian - Personal - Concerns Inventory , 12th Iranian of the Researchers Conference in Europe (IRCE , 2004-08-10
 15. Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Evaluation of Group Therapy According to Hope Therapy in Breast Cancer , 12th Biennial Meeting International Gynecologig Cancer Society -IGCS , 2008-12-21