مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. میلاد اکبرزاده , علی تهرانی فر , بهداد علیزاده , حسین انصاری , تاثیر کم آبیاری تنظیم شده در پاسخ به رشد Bü chloe dactyloides (بووی و کودی) در مقایسه با Festuca arundinacea, Journal of Ornamental plants, دوره (8), شماره (1), سال (2018-3), صفحات (1-11)
 2. غلامحسین خلیلی طرقبه , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , مهرنوش اسکندری تربقان , بهبود برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی بادام با استفاده از باکتری‌های ریزوسفری شور، قلیا و شور و قلیاپسند در بادامستان‌های خراسان رضوی, پژوهش های میوه کاری, دوره (6), شماره (2), سال (2022-3), صفحات (62-80)
 3. شهاب الدین آهوئی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , علی تهرانی فر , Quantitative and Qualitative Characteristics of Two Tomato Cultivars in Autumn Cultivation as Affected by Different Greenhouse Covers, Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, دوره (11), شماره (3), سال (2020-11)
 4. حسین محمدپور , یحیی سلاح ورزی , عطیه اورعی گلمکانی , علی تهرانی فر , بررسی اثرات پایه و پیوندک بر ویژگی‌های انبارمانی سیب (Malus domestica Borkh), فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (11), شماره (48), سال (2022-7), صفحات (49-63)
 5. الهام سعیدی پویا , علی تهرانی فر , غلامعلی گزانچیان , فاطمه کاظمی , محمود شور , ارزیابی مقاومت به خشکی مخلوط های چمن و شبدر، به منظور معرفی گیاهان پوششی با نیاز مراقبتی کم تر, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (28), شماره (4), سال (2022-3), صفحات (105-122)
 6. نسیم صفری , علی تهرانی فر , سیده مهدیه خرازی , محمود شور , ارزیابی جوانه زنی بذر زنبق فردوسی ) Iris ferdowsii (، گونه ای جدید، در معرض خطر انقراض و بومی ایران, گل و گیاهان زینتی, دوره (7), شماره (1), سال (2022-10), صفحات (27-40)
 7. اکرم امیری , محمود شور , مینا تقی زاده , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , اثر القای پلیپلوییدی درون شیشهای بر تنوع صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی بنفشه آفریقایی Saintpaulia ionantha Wendl., علوم باغبانی, دوره (35), شماره (2), سال (2021-8), صفحات (183-194)
 8. بهرام عابدی , مهدی آران , علی تهرانی فر , مهدی پارسا , سهراب داورپناه , ایوب مزارعی , تاثیر سطوح مختلف سدیم نیتروپروساید بر برخی شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور در شرایط تنش خشکی, پژوهش های میوه کاری, دوره (4), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (1-17)
 9. قادر رستمی تبنق , محمد مقدم , عبدالله قاسمی پیربلوطی , علی تهرانی فر , اثر سولفات و نانو ذرات آهن و روی بر زیست توده، مقدار و ترکیبات روغن های اسانسی نعناع فلفلی ((Mentha piperita L. تحت تنش شوری, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (33), شماره (3), سال (2021-3), صفحات (505-515)
 10. رسول عباس زاده فاروجی , محمود شور , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , اثر هیومیک اسید و فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو گیاه زینتی شمعدانی (.Plargonium spp) و سینداپسوس (.Scindapsus spp), روابط خاک و گیاه, دوره (11), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (45-58)
 11. مریم جبارزاده , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , تاثیر غلظت‌های مختلف سدیم نیتروپروسید بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آهار(Zinnia elegans) تحت تنش شوری, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (6), شماره (19), سال (2017-5), صفحات (105-116)
 12. محمدعلی گلستانی , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگیهای رشد گیاه پلکترانتوس در دیوار سبز داخلی, علوم محیطی, دوره (18), شماره (3), سال (2020-9), صفحات (246-252)
 13. عطیه اورعی گلمکانی , علی تهرانی فر , احمد نظامی , محمود شور , ارزیابی پاسخ‌های بیوشیمیایی و مورفوفیزولو‌ژیکی بنفشه (Viola× wittrockiana) به تنش خشکی و سرما, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (8), شماره (32), سال (2019-11), صفحات (103-120)
 14. زهرا شعبانی , بهرام عابدی , ابراهیم گنجی مقدم , علی تهرانی فر , افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته دار, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (26), شماره (3), سال (2019-10), صفحات (167-177)
 15. زهرا شعبانی , بهرام عابدی , ابراهیم گنجی مقدم , علی تهرانی فر , افزایش انبوه درون شیشه ای میرو بلان 29c(prunus cerasifera L.)یک پایه رویشی برای میوه های هسته دار, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (26), شماره (3), سال (2019-10), صفحات (167-177)
 16. سجاد علی پور , علی تهرانی فر , محمود شور , لیلا سمیعی , همایون فرهمند , نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی های جوانه زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (19-30)
 17. آزاده رشیدی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , مطالعه اثر مقطع زمانی کاربرد نور مکمل و ترکیب طیفی نور بر ویژگی‌های رویشی و زمان گل‌دهی اطلسی (Petunia×hybrida), روابط خاک و گیاه, دوره (10), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (87-100)
 18. لیلا سمیعی , هما میرشاهی , محبوبه داودی پهنه کلائی , علی تهرانی فر , ریز ازدیادی گونه ‏Lycium depressum، درختچه بومی ارزشمند قابل استفاده در فضای سبز شهری, علوم باغبانی ایران, دوره (51), شماره (3), سال (2020-11), صفحات (741-751)
 19. عاطفه عامری سیاهوئی , غلامحسین داوری نژاد , نسرین مشتاقی , علی تهرانی فر , بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2019-3), صفحات (43-58)
 20. تکتم اورعی گلمکانی , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , مطالعه پاسخ های فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گیاه ختمی تحت تنش خشکی طی دو مرحله فنولوژیک, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (10), شماره (41), سال (2021-5), صفحات (209-205)
 21. نسیم زرین , محمود شور , علی تهرانی فر , زهرا کریمیان , ارزیابی برخی شاخصهای مورفولوژی و بیوشیمیایی چهار رقم گل داوودی تحت تیمار طول روز و اسید جیبرلیک, علوم باغبانی ایران, دوره (51), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (979-993)
 22. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی فضای سبز شهر مشهد, علوم باغبانی, سال (2018-12)
 23. سمیرا بیدکی , علی تهرانی فر , رضا خراسانی , بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت فرنگی با کاربرد اسید آمینه ها در سیستم کشت بدون خاک, روابط خاک و گیاه, دوره (9), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (1-9)
 24. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , فاطمه کاظمی , غلامعلی گزانچیان , پیش تیمار بذر به عنوان راهکاری برای بهبود سبز شدن چمن فتان بلند (Schreb. Festuca arundinacea) بومی گز برخوار در شرایط تنش خشکی, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-1), صفحات (289-301)
 25. قادر رستمی تبنق , محمد مقدم , عبدالله قاسمی پیربلوطی , علی تهرانی فر , اثر محلول پاشی آهن و روی به فرم‌های سولفاته و نانو ذرات بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (11), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (707-720)
 26. معصومه همتی فر , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , حسن اکبری بیشه , تسهیل جوانه زنی بذر 8 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی, پژوهش های بذر ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2018-3), صفحات (13-22)
 27. علی دولتخواهی , محمود شور , محمد بنایان اول , علی تهرانی فر , امین علیزاده , تأثیر سیلیسیم بر ویژگیهای کیفی و بیوشیمیایی گل رُز بریدنی در شرایط تنش آبی, روابط خاک و گیاه, دوره (9), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (1-12)
 28. عطیه اورعی گلمکانی , علی تهرانی فر , احمد نظامی , محمود شور , تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه درشرایط کنترل شده, علوم باغبانی, دوره (34), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (1-14)
 29. مهروالسادات متغیر , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , مطالعه مقایسه‌ای تیمارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت نانوسیلور، اسیدسالیسیلیک و اسانسهای‌گیاهی بر برخی خصوصیات ژربرا ‘Rosalin’, علوم باغبانی, سال (2021-4)
 30. مسلم صالحی , محمود شور , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , ارزیابی تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر زنبق نمکزار, تولیدات گیاهی, دوره (41), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (105-118)
 31. مسعود اسکندری تربقان , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (29), شماره (4), سال (2017-1), صفحات (105-117)
 32. زهرا شعبانی , بهرام عابدی , ابراهیم گنجی مقدم , علی تهرانی فر , بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان c۲۹, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (3), سال (2017-5), صفحات (438-447)
 33. رسول عباس زاده فاروجی , محمود شور , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , نسیم صفری , بررسی اثرات اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه زینتی شمعدانی (Plargonium spp.), علوم باغبانی, دوره (32), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (35-50)
 34. مهین نیکو , محمود شور , علی تهرانی فر , الهام سعیدی پویا , بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیر زمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در کشت هیدروپونیک, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (634-642)
 35. زکیه شریعتمداری , محمود شور , پرویز رضوانی مقدم , علی تهرانی فر , دکتر احمد احمدیان , مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های بنه‌های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L), زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (3), سال (2018-9), صفحات (291-308)
 36. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , ارزیابی مقاومت برخی گونه های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بامهای سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد, علوم محیطی, دوره (14), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (29-44)
 37. سیدمجید زرگریان , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , بهرام سیاوش پور , اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گلهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (151-162)
 38. امیر حسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسان, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (701-713)
 39. مهوش زارعی , مجید عزیزی ارانی , مجید راحمی , علی تهرانی فر , ارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون در گیاه, علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (17), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (247-260)
 40. سید مجید زرگریان , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , بهرام سیاوش پور , اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگ یهای مورفوفیزیولوژیک گ لهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (151-162)
 41. مریم جبارزاده , علی تهرانی فر , جعفر امیری , بهرام عابدی , بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه همیشه بهار (L. cv. Gitan Orange (Calendula officinalis, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (2), سال (2017-2), صفحات (185-191)
 42. مهدی آران , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , مهدی پارسا , بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.), علوم باغبانی, دوره (31), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (315-326)
 43. سیده زینب عطاری قوچانی , محمود شور , محمود قربان زاده نقاب , علی تهرانی فر , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2017-1), صفحات (376-382)
 44. نفیسه دولتیان شیروان , امیر لکزیان , امیر فتوت , علی تهرانی فر , اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه, روابط خاک و گیاه, دوره (7), شماره (25), سال (2016-6), صفحات (71-83)
 45. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (537-546)
 46. مهین نیکو , محمود شور , علی تهرانی فر , الهام سعیدی پویا , اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر روی خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک, روابط خاک و گیاه, دوره (8), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (1-10)
 47. آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , محمد کافی , علی گزانچیان , محمود شور , تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران, علوم باغبانی, دوره (29), شماره (2), سال (2016-3), صفحات (269-276)
 48. سعید دقیقی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی نخعی , مهدی جهانی , سعید ملک زاده شفارودی , بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزا درختان عناب Ziziphus jujuba Mill., پژوهش های تولید گیاهی, دوره (21), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (191-202)
 49. امیرحسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان, تحقیقات بذر, دوره (5), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (1-10)
 50. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد, علوم باغبانی ایران, دوره (45), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (461-473)
 51. روح اله عامری , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , وحید روشن , بررسی اثر ترکیبات ضدتعرق طبیعی بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) تحت شرایط تنش خشکی, علوم باغبانی, دوره (29), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (55-67)
 52. اکرم ولی زاده قلعه بیک , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , حجت امامی , تاثیر سوپرجاذب A200، نتونیت و تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و ویتامین ث کاهو در شرایط گلخانه ای, روابط خاک و گیاه, دوره (6), شماره (21), سال (2015-5), صفحات (157-167)
 53. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (4), شماره (14), سال (2015-3), صفحات (99-109)
 54. سمانه محمدی , حسین آروئی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل پوسیدگی پس ازبرداشت توت فرنگی رقم سلواناشی از قارچ Botrytis cinerea, فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-12), صفحات (55-73)
 55. علی تهرانی فر , سیده زینب قاضی مطلق , حسین آروئی , وحید جهانبخش مشهدی , بررسی اثرضد قارچی اسانس چندین گیاه دارویی و پارابن‌ها درکشت درون شیشه‌ای گیاه سیب (Malus domestica cv.Gala, فناوری تولیدات گیاهی, دوره (14), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (133-148)
 56. عسکر غنی , علی تهرانی فر , ولی اله قاسمی عمران , سمیرا هاتفی اولائی , ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن رﻳﺰازدﻳﺎدی درون ﺷﻴﺸﻪای ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻛﻞ زری Pseudohandelia umbellifera (Boiss.) Tzvel, علوم باغبانی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-8), صفحات (144-153)
 57. علی تهرانی فر , حمیده رستگاری هدشی , سیدحسین نعمتی , محمد رضا وظیفه شناس , ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﻮه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺎر و ﻧﮕﻬﺪاری در اﻧﺒﺎر ﺳﺮد, علوم باغبانی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (360-368)
 58. علی تهرانی فر , مهدی زارعی محمدآباد , بهنام اسفندیاری , زهرا نعمتی , ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه 30 رﻗﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺎر اﻳﺮان, علوم باغبانی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (312-318)
 59. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای, فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (12), شماره (1), سال (2013-8), صفحات (11-19)
 60. ناهید زمردی خشتی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانه, روابط خاک و گیاه, دوره (5), شماره (20), سال (2015-2), صفحات (31-39)
 61. اکرم امیری , مینا تقی زاده , محمود شور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن, فناوری تولیدات گیاهی, دوره (14), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (121-131)
 62. سمانه محمدی , حسین آروئی , Mohammad Hossein Aminifard , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , Effects of Essential Oils to Control Rhizopus stolonifer in vitro and in vivo on Strawberry, Archives of Phytopathology and Plant Protection, دوره (8), شماره (23), سال (2014-11), صفحات (2474-2484)
 63. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد, علوم باغبانی ایران, دوره (45), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (473-461)
 64. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (21), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (179-192)
 65. میثم منصوری , محمود شور , علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تیامین بر خصوصیات کمی و کیفی گل ژربرا رقم پینک الگانس(Gerbera jamesonii L. cv. Pink Elegance), روابط خاک و گیاه, دوره (6), شماره (23), سال (2015-11), صفحات (15-23)
 66. غلامرضا چنارانی , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , غلامحسین داوری نژاد , اثر سطوح مختلف شدت نور و دی اکسیدکربن بر ریشه زایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum, علوم باغبانی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (116-124)
 67. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تاثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه کپ), علوم باغبانی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-10), صفحات (318-325)
 68. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , محمود شور , تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگی, علمی کشاورزی, دوره (37), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (49-61)
 69. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور با استفاده از صفات کمی و کیفی میوه, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (5), شماره (17), سال (2014-12), صفحات (335-347)
 70. مریم کمالی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , ارزیابی اثر تنش شوری و افزایش دی‌اکسید‌کربن بر تجمع پرولین، کربوهیدرات و سایر صفات فیزیومورفولوژیک گل زلف عروس (Amaranthus tricolor L.), روابط خاک و گیاه, دوره (5), شماره (20), سال (2015-2), صفحات (231-241)
 71. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر برخی ارقام انگور, پژوهش های علوم گیاهی, دوره (8), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (9-13)
 72. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام انگور بومی استان خراسان رضوی, میوه های ریز, دوره (2), شماره (5), سال (2012-12), صفحات (57-72)
 73. امیر لکزیان , ولی فیضی اصل , علی تهرانی فر , اکرم حلاج نیا , حدیثه رحمانی , پیام پاکدل , هدایت محسنی , آرزو طالبی دلوئی , رزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot), علوم باغبانی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (259-274)
 74. معصومه ژیان برجکی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , محمدرضا جوهرچی , اثر دور آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر فاکتورهای رویشی جاروی باغی, پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر, دوره (10), شماره (2), سال (2005-9), صفحات (15-25)
 75. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها, پژوهش های علوم گیاهی, دوره (28), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (1-9)
 76. علی اکبر شکوهیان , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , علی ایمانی , علی رسولزاده , اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانههای گل دو ژنوتیپ بادام, علوم باغبانی, دوره (27), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (217-226)
 77. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مهناز آشنائی , بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.), فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (11), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (35-42)
 78. حسن بیات , سیدحسین نعمتی , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , مرجان ساعی , هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida Hort.)برای صفات زینتی, به نژادی نهال و بذر, دوره (1), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (159-177)
 79. حسین عراقی , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور, علوم باغبانی, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (52-58)
 80. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr, علوم باغبانی, دوره (26), شماره (4), سال (2013-2), صفحات (364-369)
 81. محمد گلرنگ , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدمحمد جوادموسوی , اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای), علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2013-1), صفحات (385-393)
 82. حسن بیات , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , نوید وحدتی مشهدیان , یحیی سلاح ورزی , تاثیر سالیسیلیک اسید بر رشد و خصوصیات زینتی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) تحت شرایط تنش شوری, روابط خاک و گیاه, دوره (3), شماره (11), سال (2012-12), صفحات (43-51)
 83. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , احمد شریفی , عبدالرضا باقری , بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus L, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (376-383)
 84. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP, علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-10), صفحات (263-270)
 85. مریم کمالی , محمود شور , یحیی سلاح ورزی , مرتضی گلدانی , علی تهرانی فر , تاثیر غنی سازی با دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی (Amaranthus tricolor L.), علوم باغبانی, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (178-188)
 86. سلمان شوشتریان , حسن صالحی , علی تهرانی فر , بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای سبز جزیره کیش در فصل گرم, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (514-524)
 87. مریم کمالی , سیده مهدیه خرازی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مورفیزیوفولوژیک گل تکمه ای (Gompherana globosa) در شرایط تنش شوری, علوم باغبانی, دوره (26), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (104-112)
 88. حسین عراقی , علی تهرانی فر , محمود شور , بهرام عابدی , یحیی سلاح ورزی , تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور, میوه های ریز, دوره (1), شماره (1), سال (2012-1), صفحات (79-92)
 89. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , محمود شور , تاثیر بستر های مختلف کشت بر رشد رویشی و عملکرد سه رقم توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک, میوه های ریز, دوره (1), شماره (1), سال (2012-1), صفحات (35-50)
 90. امیر لکزیان , ولی فیضی اصل , علی تهرانی فر , اکرم حلاج نیا , حدیثه رحمانی , پیام پاکدل , سید هدایت محسنی , آرزو طالبی , تعیین ‌نرم‌های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد, علوم باغبانی, دوره (26), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (35-44)
 91. پیام پاکدل , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , امیر لکزیان , سیده مهدیه خرازی , اثر چهار نوع خاکپوش چیپس، چوب ، کمپوست زباله شهری ، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (3), سال (2011-11), صفحات (296-303)
 92. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی اکسید کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک.) گیاه گل تکمه ای (Gomphrena globosa, آب و خاک, دوره (25), شماره (6), سال (2012-2), صفحات (1457-1467)
 93. مرتضی اعلامی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , یحیی سلاح ورزی , بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (288-295)
 94. محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , علی مختاریان , محمد رحمتی , بررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (2), سال (2009-12), صفحات (159-169)
 95. مجتبی خرمی راد , محمود شور , یوسف حمیداوغلی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , مصطفی صالحی فر , اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (137-146)
 96. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (122-129)
 97. صفیه وطن دوست جرتوده , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , حامد کاوه , اثر تیمار های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلم ههای ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (38-44)
 98. رضا منصوری ده شعیبی , غلامحسین داوری نژاد , حسین حکم آبادی , علی تهرانی فر , ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (116-121)
 99. سلمان شوشتریان , علی تهرانی فر , حسین انصاری , بررسی کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد, مشهد پژوهی, دوره (1), شماره (4), سال (2010-7), صفحات (1-29)
 100. عسکر غنی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , محمد تقی عبادی , اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-7), صفحات (447-453)
 101. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد قارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (27), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (47-56)
 102. حمیده پور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , محمود شور , محمدرضا جوهرچی , بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.), علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (136-141)
 103. یحیی سلاح ورزی , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , احمد نظامی , بررسی پاسخ های فیزیوشیمیایی شش رقم انار خراسان تحت تنش یخ زدگی, علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2010-12), صفحات (197-208)
 104. زهرا کریمیان , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , امیر لکزیان , تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum), علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (17), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (45-59)
 105. راضیه اکبری , علی تهرانی فر , بررسی اثر دما و زمان انبار داری پیاز، روی رشد رویشی و زایشی گل مریم Polianthes tuberosa L., پژوهش های تولید گیاهی, دوره (16), شماره (3), سال (2010-3), صفحات (119-133)
 106. عسکر غنی , اکرم ابراهیم پورکومله , علی تهرانی فر , محمد حسن زاده خیاط , مطالعه سازگاری رشد و نمو و پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط اقلیمی مشهد (Salvia sclarea), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (17), شماره (1), سال (2010-8), صفحات (77-90)
 107. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی, علوم باغبانی, دوره (1), شماره (23), سال (2009-4), صفحات (1-9)
 108. هانیه هادی زاده , علی تهرانی فر , محمود شور , سیدحسین نعمتی , مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی, علوم باغبانی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (7-13)
 109. محمود شور , علی تهرانی فر , اصغر خوشنودیزدی , اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل, علوم باغبانی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (45-52)
 110. علی تهرانی فر , سلمان شوشتریان , بررسی کاربرد گیاهان خشکی پسند زمین پوش در فضای سبز شهری مشهد, مشهد پژوهی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-7), صفحات (92-105)
 111. عسکر غنی , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد, علوم باغبانی, دوره (23), شماره (2), سال (2010-1), صفحات (25-31)
 112. علی تهرانی فر , محسن کافی , مریم حقیقی پوده , غلامحسین داوری نژاد , سیدحسین نعمتی , شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-6), صفحات (659-666)
 113. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی، در تنش خشکی و آبیاری دوباره, علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2008-11), صفحات (193-204)
 114. محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , بهداد علیزاده , اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل, فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (7), شماره (4), سال (2008-3), صفحات (239-246)
 115. عسکر غنی , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , عکس العمل گونه های مختلف جنس بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (25), شماره (2), سال (2009-8), صفحات (261-271)
 116. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی, علوم باغبانی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-2), صفحات (1-12)
 117. محمد احمدی , غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی ارانی , ناصر صداقت , علی تهرانی فر , تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (155-166)
 118. سیدحسین نعمتی , آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , سعید هاتفی , بررسی دورگ گیری و تعیین همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های شب بو L. ) Matthiola incana), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-9), صفحات (25-55)
 119. مجید عزیزی ارانی , مصطفی اقابزرگی , محمد فارسی , علی تهرانی فر , جعفر ذوالعلی , مهدی قبولی , مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenes, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-12)
 120. علی تهرانی فر , معصومه ژیان برجکی , سیدحسین نعمتی , محمدرضا جوهرچی , بررسی اثر سطوح آبیاری بر روی خصیصه های رویشی دو کونه کام تیغ و گرگ تیغ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (14), شماره (15), سال (2008-1), صفحات (135-144)
 121. سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی روشهای ازدیاد جنسی و رویشی سبزی جدید «پپینو pepino) ‚Solanum muricatum, Aiton) » در ایران, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (4-9)
 122. اکرم ابراهیم پورکومله , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (63-77)
 123. علی تهرانی فر , مجتبی پوستچی اول , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , بررسی اثر محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمّی و کیفی سه رقم توت فرنگی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (1), سال (2007-5), صفحات (35-43)
 124. حسین فولادی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-9), صفحات (34-45)
 125. کوروش شجیعی , روح انگیز نادری , احمد خلیقی , علی تهرانی فر , باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl, علوم کشاورزی ایران, دوره (37), شماره (6), سال (2006-3), صفحات (1103-1113)
 126. لیلا سیدلر فاطمی , سید جلال طباطبایی , علی تهرانی فر , اثر نسبت های مختلف NH4:No3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط آبکشتی, علوم خاک و آب, دوره (20), شماره (1), سال (2007-3), صفحات (43-52)

انگلیسی

 1. Azadeh Mousavi bazaz , Ali Tehranifar , Mohammad Kafi , Ali Gazanchian , Mahmoud Shoor , Biochemical Responses of Salt-Sensitive and Salt-Tolerant Tall Fescue, بیابان- Desert, Volume (28), No (1), Year (2023-6), Pages (15-25)
 2. azadeh rashidi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Modifying spectral distributions during the seedling stage influences the flowering and branching of Petunia × hybrida, Scientia Horticulturae, Volume (309), Year (2023-2), Pages (111664-111676)
 3. Maryam Kahrobaeian , Seyyed Hossein Nemati , مجید راحمی , بهمن خلدبرین , Ali Tehranifar , UNDER DROUGHT STRESS, FOLIAR APPLICATION OF PUTRESCINE ENHANCES PHOTOSYNTHETIC ACTIVITIES, STOMATAL CLOSURE AND DROUGHT TOLERANCE IN ORNAMENTAL SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUS L.) PLANT, Applied Ecology and Environmental Research, Volume (20), No (6), Year (2022-1), Pages (4719-4736)
 4. Fateme Motavalian , Bhram Abedi , Yahya selahvarzi , Ali Tehranifar , بررسی تاثیر زمان حلقه‌برداری تنه درخت بر شدت عارضه ترکیدگی و ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم میوه انار, علوم باغبانی, Year (2021-6)
 5. atiyeh oraei , Ali Tehranifar , Sajedeh Karimpour , Possibility of Producing Tulip Bulblet Under Drought Stress Using Potassium and Phosphorus Solubilizing Bacteria, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Volume (54), No (6), Year (2023-3), Pages (819-835)
 6. atiyeh oraei , Ali Tehranifar , Relationship between Silicon through Potassium Silicate and Salinity Tolerance in Bellis perennis L, Silicon, Volume (15), No (1), Year (2023-1), Pages (93-107)
 7. atiyeh oraei , Ali Tehranifar , How Do Different Temperature Fluctuations Affect Alcea rosea ‘nigra’ Survival?, Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science, Volume (46), No (4), Year (2022-8), Pages (1135-1147)
 8. Azadeh Mousavi bazaz , Ali Tehranifar , Aghil rostampour karizaki , Use of ethanol, methanol and essential oils to improve vase-life of chrysanthemum cut flowers, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Volume (9), No (8), Year (2015-10), Pages (1431-1436)
 9. Ramin Naderi , Hossein Ansari , Saeed Reza Khodashenas , Ali Tehranifar , The effect of microclimate and irrigation intervals on performance of urban landscape plants based on soil moisture measurement, Journal of Applied Horticulture, Volume (20), No (1), Year (2018-1), Pages (29-41)
 10. azadeh rashidi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Improving energy efficiency, germination indices and root system development in Cape periwinkle and marigold through spectral distribution and light exposure time, Environmental and Experimental Botany, Volume (189), Year (2021-9), Pages (104531-104542)
 11. atefe ameri , Gholam Hossein Davarynejad , Nasrin Moshtaghi , Ali Tehranifar , Achieving highly efficient rooting procedure in three Pyrus communis cultivars by response surface methodology, In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant, Volume (57), No (3), Year (2021-6), Pages (398-408)
 12. Rahim Nazary moghaddam aghayeh , Bhram Abedi , Ahmad Balandari , Leila Samiei , Ali Tehranifar , The First Successful Report: Control of Browning Problem in in vitro Culture of Iranian Seedless Barberry, a Medicinally Important Species, Erwerbs-Obstbau, Volume (1), No (1), Year (2021-7), Pages (1-1)
 13. Leila Samiei , Ali Tehranifar , Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Zahra Karimian , Organic and inorganic elicitors enhance in vitro regeneration of Rosa canina, Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, Volume (19), No (1), Year (2021-5)
 14. Sajad Alipour , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Leila Samiei , homayon farahmand , Life Cycle and Phenological Growth Stages inEndangered Fritillaria raddeana Regel Using BBCH Scalein Its Natural Habitat, Northern Khorasan Province, Iran, Journal of Rangeland Science, Volume (11), No (1), Year (2021-1), Pages (101-118)
 15. atefe ameri , Gholam Hossein Davarynejad , Nasrin Moshtaghi , Ali Tehranifar , Semicompact canopy form in mixoploid plants differentiated from the endosperm of Pyrus communis cv. Natanzi: Evidence from flow cytometric analysis and anatomical and morphological traits, Annals of Applied Biology, Volume (177), No (3), Year (2020-8), Pages (385-394)
 16. Sohrab Davarpanah , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , خاویر آبادیا , Reza Khorassani , اثر ‌اسید هیومیک روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانی, فناوری تولیدات گیاهی, Volume (10), No (1), Year (2018-5), Pages (69-81)
 17. atiyeh oraei , Ali Tehranifar , Ahmad Nezami , Mahmoud Shoor , The effects of three levels of irrigation water on the improvement of cold tolerance of acclimated viola, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (42), No (7), Year (2020-6)
 18. Mahbube Zamanipour , Ebrahim Ganji Moghaddam , Ali Tehranifar , Bhram Abedi , Growth and Yield of Hydroponic Lettuce as Influenced by Different Growing Substrates, Azarian Journal of Agriculture, Volume (6), No (1), Year (2019-2), Pages (215-220)
 19. atefe ameri , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , Mahmoud Shoor , Flowering times and some growth indicators of strawberry were affected by physical properties of the growing media, Scientia Horticulturae, Volume (272), No (2020), Year (2020-10), Pages (109601-109621)
 20. Elham Saeedi Pooya , Ali Tehranifar , محمد صادق صادقی , Navid Vahdati Mashhadian , can we reduce salinity effects by the application of humic acid on native turfgrasses in order to attain sustainable landscape?, Journal of Ornamental plants, Volume (8), No (2), Year (2018-6), Pages (121-133)
 21. atiyeh oraei , Ali Tehranifar , Evaluating the potential drought tolerance of pansy through its physiological and biochemical responses to drought and recovery periods, Scientia Horticulturae, Volume (265), Year (2020-4), Pages (109225-109235)
 22. Rahim Nazary moghaddam aghayeh , Bhram Abedi , احمد بالندری , Leila Samiei , Ali Tehranifar , Use of response surface methodology for optimizing the media of establishment and proliferation phases of Iranian seedless barberry, Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), Volume (141), No (1), Year (2020-1), Pages (87-101)
 23. Rahim Nazary moghaddam aghayeh , Bhram Abedi , احمد بالندری , Leila Samiei , Ali Tehranifar , Contamination control in Iranian seedless barberry micropropagation, Journal of Plant Physiology and Breeding, Volume (9), No (1), Year (2019-6), Pages (97-110)
 24. Zahra Nazemi Rafi , Fatemeh Kazemi , Ali Tehranifar , Public preferences toward water-wise landscape design in a summer season, Urban Forestry and Urban Greening, Volume (48), Year (2020-2), Pages (126563-126572)
 25. toktam oraee , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Alleviation of drought Stress Effects by Exogenous Application of Spermidine and Salicylic Acid on Hollyhock (Alcea rosea), Journal of Ornamental plants, Volume (9), No (4), Year (2019-12), Pages (303-318)
 26. ali dolatkhahi , Mahmoud Shoor , Mohammad Bannayan Aval , Ali Tehranifar , Amin Alizadeh , Water Deficit Decreases Gas Exchange Parameters and Marketable Quality of Rosa hybrida ‘Club-Nika’ Irrespective of Training Systems, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (22), No (3), Year (2020-3), Pages (837-849)
 27. Mahroo Sadat Motaghayer , Majid Azizi , Ali Tehranifar , Nanosilver, salicylic acid and essential oils effects on water relations of gerbera ‘Rosalin’ cut flowers, Advances in Horticultural Science, Volume (33), No (2), Year (2019-12), Pages (271-281)
 28. haider alobaidy , Zahra Karimian , Leila Samiei , Ali Tehranifar , Application of Superabsorbent and Mulch on Some Traits of African Marigold (Tagetes erecta) under Irrigation Intervals, Journal of Ornamental plants, Volume (9), No (3), Year (2019-9), Pages (153-164)
 29. Mina Bayanati , خدیجه رضوی , Ali Tehranifar , تهمینه لهراسبی , Seyyed Hossein Nemati , نیما احمدی , Isolation and expression patterns of two novel senescence-associated genes RhAA and RhCG in rose (Rosa hybrida), Postharvest Biology and Technology, Volume (152), No (3), Year (2019-6), Pages (60-64)
 30. M.E.Torbaghan , Seyyed Hossein Nemati , Ali Tehranifar , The supplementary irrigation effects on drought tolerance and ornamental characteristics of safflower varieties, Journal of Fundamental and Applied Sciences, Volume (8), No (2), Year (2016-8), Pages (641-652)
 31. Milad Akbarzadeh , Ali Tehranifar , Behdad Alizadeh , Hossein Ansari , The Effects of Regulated Deficit Irrigation in Growth Response to Büchloe dactyloides (Bowie and Cody) Compared with Festuca arundinacea, Journal of Ornamental plants, Volume (8), No (1), Year (2018-3), Pages (1-11)
 32. Maryam Kahrobaeian , Seyyed Hossein Nemati , Majid Rahemi , Bahman Kholdebarin , Ali Tehranifar , MORPHOLOGICAL RESPONSES OF ORNAMENTAL SUNFLOWER TO PUTRESCINE TREATMENT UNDER DROUGHT CONDITIONS, Applied Ecology and Environmental Research, Volume (17), No (3), Year (2019-5), Pages (6117-6127)
 33. Mohammad Aslanpour (Mohammad Omar Aziz) , Hamed Doulati Baneh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , EVALUATING THE ABSORPTION RATE OF MACRO AND MICROELEMENTS IN THE LEAF OF GRAPE Sefid Bidaneh cv. UNDER DROUGHT CONDITIONS, International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, Volume (10), No (4), Year (2019-3), Pages (515-525)
 34. Mohammad Aslanpour (Mohammad Omar Aziz) , Hamed Doulati Baneh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , INVESTIGATION OF THE SHOOT LENGTH, NUMBER OF LEAVES, LEAF AREA, FRESH AND DRY WEIGHT OF BRANCH, ROOT, AND LEAF OF THE WHITE SEEDLESS GRAPE, International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, Volume (3), No (10), Year (2019-3), Pages (435-444)
 35. Mohammad Aslanpour , Hamed Doulati Baneh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , EFFECT OF MYCORRHIZAL FUNGI ON MACRONUTRIENTS AND MICRONUTRIENTS IN THE WHITE SEEDLESS GRAPE ROOTS UNDER THE DROUGHT CONDITIONS, International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, Volume (10), No (3), Year (2019-3), Pages (397-408)
 36. Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Mahmoud Shoor , Optimizing culture medium ingredients and micrografting devices can promote in vitro micrografting of cut roses on different rootstocks, Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), Volume (137), No (2), Year (2019-5), Pages (265-274)
 37. Fatemeh Nematollahi , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Fatemeh Kazemi , Ali Gazanchian , Improving early growing stage of Festuca arundinacea Schreb. using media amendments under water stress conditions, بیابان- Desert, Volume (23), No (2), Year (2019-1), Pages (295-306)
 38. Zahra Nazemi Rafi , Fatemeh Kazemi , Ali Tehranifar , Morpho-physiological and biochemical responses of four ornamental herbaceous species to water stress, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (41), No (7), Year (2019-1), Pages (6-13)
 39. tayebeh nazdar , Ali Tehranifar , Ahmad Nezami , Seyyed Hossein Nemati , Leila Samiei , Physiological and anatomical responses of calendula (Calendula officinalis L.) cultivars to heat-stress duration, Journal of Horticultural Science and Biotechnology, Volume (94), No (3), Year (2018-10), Pages (400-411)
 40. Zahra Nazemi Rafi , Fatemeh Kazemi , Ali Tehranifar , Effects of various irrigation regimes on water use efficiency and visual quality of some ornamental herbaceous plants in the field, Agricultural Water Management, Volume (212), No (1), Year (2019-1), Pages (78-87)
 41. ali abdulsdad , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Seyyed Hossein Nemati , Influence of Different Treatments of Putrescine, Nutrition and Media on some Flowering Parameters and Macronutrients Uptake of Two Cultivars of Gladiolus under Soilless Condition, Journal of Applied Horticulture, No (12), Year (2018-8), Pages (675-682)
 42. atiyeh oraei , Ali Tehranifar , Ahmad Nezami , Mahmoud Shoor , Effects of drought stress on cold hardiness of non-acclimated viola (Viola × wittrockiana ‘ Iona Gold with Blotch ’ ) in controlled conditions, Scientia Horticulturae, Volume (238), No (1), Year (2018-4), Pages (98-106)
 43. ali abdulsdad , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Seyyed Hossein Nemati , Effect of Different Media on some Growth, Flowering and Biochemical Parameters of Two Cultivars of Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L.) under Soilless Conditions, Journal of Ornamental plants, Volume (8), No (3), Year (2018-9), Pages (205-215)
 44. ali abdulsdad , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Seyyed Hossein Nemati , Effect of Putrescine and Different Media on Vegetative Growth, Floret and some Biochemical Parameters of Gladiolus under Soilless Conditions, International Journal of Current Microbiology and Applied Science, No (7), Year (2018-6), Pages (71-80)
 45. Yaghoub Hojjati , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Bhram Abedi , Modification of Flower Color Pigments and Color Composition with Hormonal Treatments and Sucrose in Tulipa gesneriana ‘Kingsblood’, Journal of Ornamental plants, Volume (25), No (3), Year (2018-4), Pages (133-139)
 46. Yaghoub Hojjati , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Bhram Abedi , Enhancing the Flower Colour Composition Pigments and Physiological Changes of Tulipa gesneriana ‘Daydream’ with Three Phytohormones and Sucrose, Journal of experimental Biology and Agricultural Sciences, Volume (25), No (3), Year (2018-8), Pages (133-139)
 47. M. R. Amiryousefi , Mohebbat Mohebbi , Ali Tehranifar , Pomegranate seed clustering by machine vision, Food Science and Nutrition, Year (2018-1)
 48. MINA RAZMI , Bhram Abedi , Ali Tehranifar , A Study on the Effect of Nitrogen Spray at Different Times on Color and Yield Parameters of Grape cv. Pykany, Erwerbs-Obstbau, Volume (14), No (58), Year (2017-10), Pages (1-8)
 49. payam pakdel , Seyyed Hossein Nemati , Ali Tehranifar , Fatemeh Kazemi , Amir Lakzian , EFFECT OF PLANTING BED CONDITIONS ON SOME GROWTH CHARACTERISTICS OF PLANE TREES IN NORTH EASTERN PART OF IRAN, IIOAB Journal, Volume (8), No (2), Year (2017-8), Pages (82-86)
 50. zahra shabani , E. Ganji Moghadam , Bhram Abedi , Ali Tehranifar , Effect of media and regulators of plant growth on micro propagation of Myrobalan 29C rootstock, Journal of Horticulture and Forestry, Volume (7), No (3), Year (2015-3), Pages (57-64)
 51. atefe ameri , Gholam Hossein Davarynejad , Nasrin Moshtaghi , Ali Tehranifar , Polyethylene glycol and chilling overcome Somatic embryogenesis obstacle in Pyrus communis, Scientia Horticulturae, Volume (227), No (3), Year (2018-1), Pages (57-64)
 52. Leila Samiei , Ali Tehranifar , MAEDEH AGHDAEI , Saeedreza Vessal , Control of In Vitro Contaminations in Dionysia tapetodes for Effective Micropropagation, Journal of Ornamental plants, Year (2017-4)
 53. tayebeh nazdar , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Leila Samiei , Effect of Heat Stress Duration on Growth, Flowering and Electrolyte Leakage in Four Cultivars of Calendula officinalis, Journal of Ornamental plants, Volume (7), No (1), Year (2017-3), Pages (63-72)
 54. Seyedmajid Zargarian , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , B Siavashpor , Effect of salicylic acid pretreatment on seed germination of 16 different ornamental landscape annuals under drought stress, IIOAB Journal, Volume (7), No (7), Year (2016-7), Pages (40-45)
 55. Navid Vahdati Mashhadian , Ali Tehranifar , Fatemeh Kazemi , Energy conservation potential of an extensive green roof in Iran for one year duration, Journal of Ornamental plants, Volume (7), No (1), Year (2017-3), Pages (53-61)
 56. Sohrab Davarpanah , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , Mehdi Aran , Javier Abadía , Reza Khorassani , Effects of Foliar Nano-nitrogen and Urea Fertilizers on the Physical and Chemical Properties of Pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) Fruits, HortScience, Volume (52), No (2), Year (2017-2), Pages (288-294)
 57. Navid Vahdati Mashhadian , Ali Tehranifar , Fatemeh Kazemi , Assessing chilling and drought tolerance of different plant genera on extensive green roofs in an arid climate region in Iran, Journal of Environmental Management, Volume (192), Year (2017-1), Pages (215-223)
 58. mohammad aslanpour , H. Dolati Baneh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , The effect of Mycorrhizal fungi on the amount of glycine betaine, soluble sugar,proline,leaf water content and leaf chlorophyll of the white seedless grape under drought stress conditions, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, Volume (7), No (3), Year (2016-6), Pages (1119-1133)
 59. mahdi mahmoudzadeh , Ali Tehranifar , Amir Fotovat , Mahmoud Shoor , Fatemeh Kazemi , Phytoremediation using Poa pratensis balin lawn and sludge in Mashad industrial town treatment plant, IIOAB Journal, Volume (7), No (1), Year (2016-10), Pages (224-231)
 60. ali baradaranrad , Hossein Arouiee , Ali Tehranifar , Effect of magnetic field on germination of two Calendula officinalis L. cultivars, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, Volume (7), No (4), Year (2016-6), Pages (662-668)
 61. Mahvash Zarei , Majid Azizi , , Ali Tehranifar , Evaluation of NaCl Salinity Tolerance of Four Fig Genotypes Based on Vegetative Growth and Ion Content in Leaves, Shoots, and Roots, HortScience, Volume (51), No (11), Year (2016-12), Pages (1427-1434)
 62. Sohrab Davarpanah , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , Javier Abadía , Reza Khorassani , Effects of foliar applications of zinc and boron nano-fertilizers onpomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) fruit yield and quality, Scientia Horticulturae, Volume (210), Year (2016-7), Pages (57-64)
 63. hassan bayat , Seyyed Hossein Nemati , Ali Tehranifar , Ali Gazanchian , Screening different crested wheatgrass (Agropyron cristatum(L.) Gaertner.) accessions for drought stress tolerance, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (62), No (6), Year (2016-1), Pages (769-780)
 64. mahdi mahmoudzadeh , Ali Tehranifar , Amir Fotovat , Mahmoud Shoor , Fatemeh Kazemi , The study of industrial town refinery sludge effects on Festuca arundinacea Schreb growth and phytoremediation capacity, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, Volume (7), No (5), Year (2015-11), Pages (59-68)
 65. Azadeh Mousavi bazaz , Ali Tehranifar , Mohammad Kafi , Ali Gazanchian , Mahmoud Shoor , Screening of Eleven Festuca arundinaceaNative Populationsfor Nacl Tolerance In Order to Use in Green Space, Journal of Ornamental plants, Volume (5), No (3), Year (2016-1), Pages (131-138)
 66. zahra shabani , Ebrahim Ganji Moghadam , Bhram Abedi , Ali Tehranifar , Effect of media and plant growth regulators in micro propagation of Myrobalan29C rootstock, Journal of Horticulture and Forestry, Volume (7), No (3), Year (2015-3), Pages (57-64)
 67. Mohammad Reza Vazifeshenas , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , Seyyed Hossein Nemati , Self and Cross-Pollination Affect Fruit Quality of Iranian Pomegranate ‘Malas-e- Yazdi’, Advances in Environmental Biology, Volume (9), No (2), Year (2015-1), Pages (1299-1301)
 68. Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Leila Samiei , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , The effect of medium and plant growth regulators on micropropagation of Rosa canina, Journal of Plant Molecular Breeding, Volume (7), No (1), Year (2015-6), Pages (61-71)
 69. Maryam Afrousheh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Vahid Reza Safari , Salicylic Acid Alleviates the Copper Toxicity in Tagetes Erecta, International Journal of Farming and Allied Sciences, Volume (4), No (3), Year (2015-3), Pages (232-238)
 70. Maryam Afrousheh , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , وحیدرضا صفاری , Salicylic Acid Alleviates the Copper Toxicity in Zinnia eleganse, Journal of Ornamental plants, Year (2015-4), Pages (125-131)
 71. Mahboubeh Zamanipour , Ebrahim Ganji Moghadam , Ali Tehranifar , Bhram Abedi , THE EFFECTS Of MEDIA, PLANT GROWTH REGULATORS AND APEX SIZE ON THE SUCCESS of MERISTEM CULTURE IN PRUNUS AVIUM CV PISHRAS-E-MASHHAD, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Volume (5), No (1), Year (2015-1), Pages (924-929)
 72. M. Khayyat , Ali Tehranifar , mehdi zarei mohamadabad , Zahra Karimian , mohammadhossein aminifard , M. R. Vazifeshenas , , Yoosef Noori , M. Shakeri , EFFECTS OF POTASSIUM NITRATE SPRAYING ON FRUIT CHARACTERISTICS OF ‘MALAS YAZDI’ POMEGRANATE, Journal of Plant Nutrition, Volume (35), No (9), Year (2012-1), Pages (1387-1393)
 73. Zahra Karimian , Ali Tehranifar , Effect of Essential Oils, Ethanol a nd Methanol to Extend the Vase-life of Carnation ( Dianthus caryophyllus L.) Flowers, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (5), No (14), Year (2011-7), Pages (91-94)
 74. Ali Tehranifar , Mehdi Khayyat , Gholam Hossein Davarynejad , M.H. SAYYARI-ZAHAN , Vegetative growth, compatible solute accumulation, ion partitioning and chlorophyll fluorescence of ‘Malas-e-Saveh’ and ‘Shishe-Kab’ pomegranates in response to salinity stress, Photosynthetica, Volume (52), No (2), Year (2014-6), Pages (301-312)
 75. Seyyed Hossein Nemati , Ali Tehranifar , Behnam Esfandiyari , , Improvement ofVase Life and Postharvest Factors of Lilium orientalis'Boaquet' by Silver Nano Particles, Notulae Scientia Biologicae, Volume (5), No (4), Year (2013-8), Pages (490-493)
 76. samane mohammadi , Hossein Arouiee , Mohammad Hossein Aminifard , Ali Tehranifar , Vahid Jahanbakhsh mashhadi , Effect of fungicidal essential oils against Botrytis cinerea and, Archives of Phytopathology and Plant Protection, Volume (47), No (13), Year (2013-8), Pages (1603-1610)
 77. mina zarghami moghaddam , Mahmoud Shoor , Ali Ganjeali , Nasrin Moshtaghi , Ali Tehranifar , Effect of salicylic acid on morphological and ornamental characteristics of Petunia hybrida at drought stress, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Volume (4), No (3), Year (2014-8), Pages (523-532)
 78. safieh vatandoost , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , Would Kaolin Particle Film Avoid Sunburn in “ Ardestani “ Pomegranate, Advances in Environmental Biology, Volume (8), No (12), Year (2014-7), Pages (607-610)
 79. Ali Tehranifar , saeed mahmoudi tabar , Yahya selahvarzi , Mahdiyeh Kharrazi , Ahmad Balandary , Biochemical changes in barberries during adventitious root formation: the role of indole-3-butyric acid and hydrogen peroxide, Spanish Journal of Agricultural Research, Volume (12), No (2), Year (2014-4), Pages (477-485)
 80. Navid Vahdati Mashhadian , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Yahya selahvarzi , Physiological and Morphological Responses of White Clover (Trifolium repens) and Red Clover (Trifolium pratense) Plants to Salinity Stress, Journal of Ornamental plants, Volume (2), No (4), Year (2012-7), Pages (233-241)
 81. mahbobeh davudi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Mahmoud Shoor , Micropropagation of Rosa canina through axillary bud proliferation, Journal of Ornamental plants, Volume (4), No (1), Year (2014-3), Pages (45-51)
 82. akram valizadeh , Seyyed Hossein Nemati , Ali Tehranifar , Hojat Emami , Evaluation of Chlorophyll Fluorescence and Biochemical Traits of Lettuce under Drought Stress and Super Absorbent or Bentonite Application, Journal of Stress Physiology and Biochemistry, Volume (10), No (1), Year (2014-1), Pages (301-315)
 83. Elham Saeedi Pooya , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Yahya selahvarzi , Hossein Ansari , The use of native turf mixtures to approach sustainable lawn in urban landscapes, Urban Forestry and Urban Greening, Volume (12), No (4), Year (2013-12), Pages (532-536)
 84. Elham Saeedi Pooya , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Yahya selahvarzi , Hossein Ansari , Different Growth Responses of Native Turfgrass Accessions to Regulated Deficit Irrigation, International Journal of Agronomy and Plant Production, Volume (4), No (10), Year (2013-11), Pages (2720-2728)
 85. Ali akbar shokouhian , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , A. Imani , A. Rasoulzadeh , Investigation of effective Microorganisms (EM) Impact in Water Stress, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Volume (3), No (2), Year (2013-12), Pages (86-92)
 86. sajede karimpour , Gholam Hossein Davarynejad , Abdolreza Bagheri , Ali Tehranifar , In Vitro Establishment and Clonal Propagation of Sebri Pear cultivar, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (15), No (6), Year (2013-6), Pages (1209-1217)
 87. elham saeedi pooya , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Yahya selahvarzi , Hossein Ansari , Comparison of Native Turf grass Monoculture and Polycultures with Commercial Turf Mixture, International Journal of Agronomy and Plant Production, Volume (4), No (9), Year (2013-6), Pages (2194-2202)
 88. Ali Tehranifar , Navid Vahdati Mashhadian , Yahya selahvarzi , hassan bayat , Treatment with Salicylic Acid extends the Vase Life of Important Commercial Cut Flowers, Advanced Crop Science, Volume (3), No (6), Year (2013-5), Pages (405-413)
 89. Mahnaz Kiani Fariz , Homa Zarghami , Farshid Memariani , Ali Tehranifar , In vitro propagation and conservation of Diaphanoptera khorasanica (Caryophyllaceae), a threatened endemic and potential ornamental species in northeast of Iran, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (4), No (2), Year (2013-6), Pages (89-96)
 90. atefe ameri , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Gholam Hossein Davarynejad , Study of the Effect of Vermicompost as One of the Substrate Constituents on Yield Indexes of Strawberry, Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants, Volume (4), No (3), Year (2012-12), Pages (241-246)
 91. sajede karimpour , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , Abdolreza Bagheri , Comparative Effects of Some PGRs Combination on Proliferation and Hyperhydricity of Sebri Pear Cultivar, International Journal of Farming and Allied Sciences, Volume (2), No (9), Year (2013-5), Pages (202-205)
 92. hassan bayat , Seyyed Hossein Nemati , Abdolreza Bagheri , Ali Tehranifar , - - , Estimation of Heterosis and Combining Ability in Petunia (Petunia hybrida Hort, Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (3), Year (2012-1), Pages (151-157)
 93. Ali Tehranifar , Atefe Ameri , Effect of Humic Acid on Nutrient Uptake and Physiological Characteristic Fragaria ananassa var: Camarosa, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (6), No (16), Year (2012-4), Pages (77-79)
 94. Ali Tehranifar , Atefe Ameri , Gholam Hossein Davarynejad , Mahmoud Shoor , The Effects of Substrate and Cultivar in Quality of Strawberry, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (6), No (17), Year (2012-7), Pages (181-188)
 95. Ali Tehranifar , Atefe Ameri , Mahmoud Shoor , Gholam Hossein Davarynejad , Effect of substrate and cultivar on growth characteristic of strawberry in soilless culture system, African Journal of Biotechnology, Volume (11), No (56), Year (2012-7), Pages (11960-11966)
 96. , Ali Tehranifar , Mohammad Farsi , Amin Mirshamsi kakhki , Seyyed Hossein Nemati , Mehdi Khayyat , Evaluation of Genetic Diversity of Iranian Pomegranate Cultivars Using Fruit Morphological Characteristics and AFLP Markers, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Volume (40), No (1), Year (2012-1), Pages (261-268)
 97. Ali Tehranifar , Askar Ghani , Salman Shooshtarian , MAHDI BOGHRATI , Comparative Study of Ornamental Potential of Six Achillea Species From Iran, South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, Volume (2), No (2), Year (2011-6), Pages (139-155)
 98. Navid Vahdati Mashhadian , Ali Tehranifar , hassan bayat , Yahya selahvarzi , Salicylic and Citric acid treatments improve the vase life of cut chrysanthemum flowers, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (14), No (2), Year (2012-4), Pages (879-887)
 99. ahmad beikmohammadi , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Mahmoud Shoor , Study of Dormancy Type and Effect of Different Pre-Sowing Treatments on Seed Germination of Bladder-Senna(Colutea bohsei Boiss.) in Laboratory Conditions, Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (2), Year (2012-4), Pages (165-177)
 100. Salman Shooshtarian , Ali Tehranifar , Askar Ghani , Mahnaz Kiani Fariz , Effects of irrigation frequency regimes on morphological and physiological characteristics of six sedum species, African Journal of Agricultural Research, Volume (6), No (26), Year (2011-11), Pages (5694-5700)
 101. morteza mazhabi , Seyyed Hossein Nemati , Hamid Rouhani , Ali Tehranifar , Esmat Mahdikhani Moghadam , hamed kaveh , Does Trichoderma harzianum really increase growth parameters in plants, Research Journal of Biological Sciences, Volume (5), No (11), Year (2010-11), Pages (739-744)
 102. morteza mazhabi , Seyyed Hossein Nemati , Hamid Rouhani , Ali Tehranifar , Esmat Mahdikhani Moghadam , hamed kaveh , How may Trichoderma application affect vegatative and qualitative traits in tulip ( Darwin hybride) cultivar, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (5), No (15), Year (2011-6), Pages (177-182)
 103. morteza mazhabi , Seyyed Hossein Nemati , Hamid Rouhani , Ali Tehranifar , Esmat Mahdikhani Moghadam , hamed kaveh , A. Rezaee , the effect of Trichoderma on pollanthes qualitative and quantitative properties, Journal of Animal and Plant Sciences, Volume (21), No (3), Year (2011-6), Pages (617-621)
 104. Mahnaz Kiani Fariz , - - , Ali Tehranifar , Farshid Memariani , Conservation of Colutea gifana, a rare and potential ornamental species, using in vitro method, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (2), No (2), Year (2010-3), Pages (81-85)
 105. shadan khorshidi , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , Esmaeil Fallahi , Effect of Modified Atmosphere Packaging on Chemical Composition, Antioxidant Activity, Anthocyanin, and Total Phenolic Content of Cherry Fruits, Horticulture, Environment, and Biotechnology, Volume (52), No (5), Year (2011-10), Pages (471-481)
 106. Ali Tehranifar , Yahya selahvarzi , Behdad Alizadeh , Effect of Different Growing Media on Growth and Development of Two Lilium (Oriental and Asiatic Hybrids) Types in Soilless Condition, Acta Horticulturae, Volume (1), No (127), Year (2011-6), Pages (139-142)
 107. Azadeh Mousavi bazaz , Ali Tehranifar , Effect of ethanol, methanol and essential oils as novel agents to improve vase-life ofAlstroemeria flowers, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (5), No (14), Year (2011-8), Pages (41-46)
 108. Ali Tehranifar , Zahra Karimian , Effect of Essential Oils, Ethanol and Methanol to Extend the Vase-life of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Flowers, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (5), No (14), Year (2011-6), Pages (91-94)
 109. Ali Tehranifar , Yahya selahvarzi , Mahdiyeh Kharrazi , Vahid Jahanbakhsh mashhadi , High potential of agro-industrial by-products of pomegranate (Punica granatum L.) as the powerful antifungal and antioxidant substances, Industrial Crops and Products, Volume (34), No (3), Year (2011-11), Pages (1523-1527)
 110. Mahsa Shahrokhi , Ali Tehranifar , Haneie Hadizadeh , Yahya selahvarzi , Effect of Drought Stress and Paclobutrazol- Treated Seeds on Physiological Response of Festuca arundinacea L. Master and Lolium perenne L. Barrage, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (5), No (14), Year (2011-6), Pages (77-85)
 111. Mahdiyeh Kharrazi , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Abdolreza Bagheri , ahmad sharifi sharif abad , In Vitro Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Focusing on the Problem of Vitrification, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (5), No (13), Year (2011-3), Pages (1-6)
 112. Sasan Jafarnia , - - , Abdollah Hatamzadehifar , Ali Tehranifar , Effect of Substrate and Variety on Some Important Quality and Quantity Characteristics of Strawberry Production in Vertical Hydroponics System, Advances in Environmental Biology, Volume (3), No (4), Year (2010-12), Pages (360-363)
 113. Mahsa Shahrokhi , Ali Tehranifar , Haneie Hadizadeh , Yahya selahvarzi , Turfgrass Seedling Height and Quality in Paclobutrazol- Treated Seeds of Lolium perenne L. Barrage and Festuca arundinacea L. Master, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (4), No (12), Year (2010-12), Pages (109-115)
 114. Ali Tehranifar , mehdi zarei mohamadabad , Behnam Esfandiyari , zahra nemati , Physicochemical Properties and Antioxidant Activities of Pomegranate Fruit (Punica granatum) of Different Cultivars Grown in Iran, Horticulture, Environment, and Biotechnology, Volume (51), No (6), Year (2010-10), Pages (573-579)
 115. Sasan Jafarnia , Ali Tehranifar , Abdollah Hatamzadeh , Effect of different Substrates and Varieties on Yield and Quality of Strawberry in Soilless Culture, Advances in Environmental Biology, Volume (4), No (2), Year (2010-9), Pages (325-328)
 116. Ali Tehranifar , mehdi zarei mohamadabad , zahra nemati , Behnam Esfandiyari , محمد رضا وظیفه شناس , Investigation of physico-chemical properties and antioxidant activity of twenty Iranian pomegranate (Punica granatum L.) cultivars, Scientia Horticulturae, Volume (126), No (2), Year (2010-9), Pages (180-185)
 117. salma jamalian nasrabadi , Ali Tehranifar , عنایت ا...تفضلی , سعید عشقی , Gholam Hossein Davarynejad , Paclobutrazol Can Reduce the Negative Effects of Salinity on Reproductive Growth, Yield and Fruit Quality of Strawberry Plants, Acta Horticulturae, Volume (842), No (2), Year (2009-8), Pages (825-828)
 118. Ali Tehranifar , salma jamalian nasrabadi , عنایت ا... تفضلی , Gholam Hossein Davarynejad , سعید عشقی , Interaction Effects of Paclobutrazol and Salinity on Photosynthesis and Vegetative Growth of Strawberry Plants, Acta Horticulturae, Volume (842), No (127), Year (2009-8), Pages (821-824)
 119. Seyyed Hossein Nemati , Zahra Karimian , Ali Tehranifar , Amir Lakzian , Navid Vahdati Mashhadian , Investigation of Some Effective factorson Yield TraitsPepini (Solanum maricatum) as a New Vegetable in Iran, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (12), No (6), Year (2009-1), Pages (492-497)
 120. saeed mahmoudi tabar , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , Seyyed Hossein Nemati , H. R. Zabihi , Aril Paleness, New Physiological Disorder in Pomegranate Fruit (Punica granatum): Physical and Chemical Changes during Exposure of Fruit Disorder, Horticulture, Environment, and Biotechnology, Volume (4), No (50), Year (2009-8), Pages (300-307)
 121. Ali Tehranifar , saeed mahmoudi tabar , foliar application of potassium and bron during pomegranate (punica granatum) fruit development can improve fruit quality, Horticulture, Environment, and Biotechnology, Volume (3), No (50), Year (2009-7), Pages (1-6)
 122. - - , Ali Tehranifar , علی نیکبخت , محسن کافی , RESEARCH AND CURRENT PROFILE OF IRANIAN PRODUCTION OF DAMASK ROSE (ROSA DAMASCENEA MILL.), Acta Horticulturae, Volume (769), Year (2008-8), Pages (449-455)
 123. mehran asfanani , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , EFFECTS OF PRE-HARVEST CALCIUM FERTILIZATION ON, Acta Horticulturae, Volume (804), Year (2008-12), Pages (217-221)
 124. Ehsan Davarynejad , Ali Tehranifar , zainab ghayoor , Gholam Hossein Davarynejad , Effect of Different Pre-harvest Conditions on the Post-harvest Keeping, Acta Horticulturae, Volume (804), Year (2008-12), Pages (205-208)
 125. مهسا شاهرخی , عنایت ا.. تفضلی , سعید عشقی , Ali Tehranifar , Interaction of Foliar Application of Paclobutrazol and Manganese Sulfate on Vegetative and Reproductive Growth of Strawberry cv. Paros, Advances in Natural and Applied Sciences, Volume (2), No (1), Year (2008-9), Pages (21-26)
 126. mehran asfanani , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , Hossein Arouiee , Spraying of Sucrose on the Greenhouse-Grown Rose and Its Effects on, Acta Horticulturae, Year (2008-9), Pages (209-214)
 127. salma jamalian nasrabadi , Ali Tehranifar , عنایت ا.. تفضلی , سعید عشقی , Gholam Hossein Davarynejad , Paclobutrazol application ameliolates the negative effect of salt stress on reproductive growth, yield, and fruit quality of strawberry plants, Horticulture, Environment, and Biotechnology, Volume (49), No (4), Year (2008-12), Pages (1-6)
 128. Ali Tehranifar , STRAWBERRY GROWING IN IRAN, Acta Horticulturae, No (567), Year (2002-1), Pages (547-549)
 129. Ali Tehranifar , mojtaba poostchi , Hossein Arouiee , Seyyed Hossein Nemati , Effects of Seven substrates on Qualitative and Quantitative Characteristics of Three Strawberry, Acta Horticulturae, No (127), Year (2007-2), Pages (485-488)
 130. salma jamalian nasrabadi , عنایت ا... تفضلی , Ali Tehranifar , سعید عشقی , غلامحسین داوری نژاد , The Effects of Paclobutrazol on Fruit Yield, Leaf Mineral Elements and Proline Content of Strawberry cv. Selva under Saline Condition, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (3), No (1), Year (2008-2), Pages (118-123)
 131. - - , Ali Tehranifar , نادری , احمد خلیقی , Somaclonal variation induced De novo leaf chimeric mutants during In vitro propagation of African violet( Saintpaulia ionantha Wendl, Acta Horticulturae, Year (2006-3), Pages (337-337)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , محمد کافی , محمود شور , علی گزانچیان , بررسی ویژگی های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در توده های حساس و متحمل به تنش شوری در فستوکا بلند , هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2023-02-19
 2. عطیه اورعی گلمکانی , علی تهرانی فر , تاثیر نسبتهای مختلف نیتروژن بر رشد و عناصر غذایی گیاه بریفیلیوم در شرایط هیدروپونیک , پنجمین کنگره ملی و بین المللی گل و گیاهان زینتی , 2022-09-15
 3. فهیمه قناویزچی , علی تهرانی فر , مریم کهربائیان , اکرم حلاج نیا , بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای مورفولوژویکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب , ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2019-01-24
 4. فهیمه قناویزچی , علی تهرانی فر , مریم کهربائیان , اکرم حلاج نیا , بررسی تاثیرآب مغناطیسی بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب , دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی , 2019-03-13
 5. سجاد علی پور , علی تهرانی فر , محمود شور , همایون فرهمند , لیلا سمیعی , بررسی روند مراحل فنولوژی لاله واژگون Fritillaria imperialis در منطقه اقلید فارس , نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25
 6. سمانه قشقائی , لیلا سمیعی , زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , بهینه سازی تکثیر انبوه گیاه برگ زینتی Begonia soli-mutata در شرایط درون شیشه ای , دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2018-10-23
 7. معصومه همتی فر , علی تهرانی فر , بهرام عابدی , حسن اکبری بیشه , تسهیل جوانه زنی بذور 4 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار )سال:1395( , 2016-07-14
 8. سیده فاطمه متولیان , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , محمود شور , تاثیر محلولپاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم انار , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 9. سیده فاطمه متولیان , بهرام عابدی , علی تهرانی فر , محمود شور , اثر محلول پاشی کائولن و شکر بر خصوصیات کمی و کیفی انار پوست سفید و پوست قرمز , اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 10. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد , اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2016-08-23
 11. علی تهرانی فر , سمیرا بیدکی , رضا خراسانی , بهبود ماندگاری پس از برداشت دو رقم توت فرنگی(Fragaria× anannasa)با کاربرد آمینواسیدها در سیستم کشت بدون خاک , اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز , 2016-09-14
 12. حانیه الهامی , فاطمه کاظمی , علی تهرانی فر , معرفی برخی گونه های گیاهی بومی و وارداتی پوششی برای استفاده در فضای سبز ایران , چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران , 2016-08-29
 13. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرمترین دوره سال در شهر مشهد , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 14. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , کاهش آلودگی هوا توسط بامهای سبز در مشهد با استفاده از اندازهگیری ذرات معلق هوا , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 15. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , توانایی ذخیره انرژی بام سبز گسترده با پوشش گیاهی متفاوت در مقایسه با بام بدون پوشش در یک دوره یکساله در ایران , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 16. الهام سعیدی پویا , علی تهرانی فر , علی گزنچیان , فاطمه کاظمی , محمود شور , بررسی فاکتورهای رشدی و زیبایی شناسی گیاه پوششی شبدر سفید در مقایسه با چمن های مختلف جهت کاربرد در فضاهای سبز شهری , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 17. سهراب داورپناه , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , رضا خراسانی , تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار , نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25
 18. سهراب داورپناه , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , رضا خراسانی , اثر محلولپاشی سولفاتروی بر انار رقم اردستانی , نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25
 19. لیلا سمیعی , هما میرشاهی , محبوبه داودی پهنه کلائی , علی تهرانی فر , ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25
 20. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , سمانه صیفی , مریم جاویدی شیروان , تاثیر برخی موسیلاژهای گیاهی بر عمر گلجایی و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده میخک , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2013-03-10
 21. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر برخی ترکیبات طبیعی بر ماندگاری و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا , اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت , 2013-01-30
 22. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه و ارتفاع محلول نگهداری بر برخی ویژگیهای پس از برداشت گل ژربرا , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26
 23. امیرحسن حسینی , لیلا سمیعی , علی تهرانی فر , فرشید معماریانی , بررسی مراحل فنولوژیکی دو گونه آلیوم بومی در شهر مشهد با استفاده از شاخص درجه روز-رشد , اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری دیروز، امروز، فردا , 2015-09-02
 24. مژگان پیله وروطن دوست , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , تاثیرگونه های بومی ایران در سیستم بام سبز بر تعدیل دمایی و ذخیره انرژی ساختمان , چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2015-01-21
 25. مژگان پیله وروطن دوست , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , نقش بام سبز در مصرف انرژی در داخل ساختمان و مقایسه آن با بام های سنتی , چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2015-01-21
 26. علی تهرانی فر , سیدمجید زرگریان , مرتضی مرادی خواه , مریم کهربائیان , گزینش منطقه ای گیاهان، ابزاری مفید و کارآمد در مدیریت اقتصادی فضای سبز , دومین همایش ملی فضای سبز شهری , 2005-06-29
 27. سیدمجید زرگریان , علی تهرانی فر , مریم کهربائیان , استفاده از مالچ با زیر پوشش پلاستیک جهت صرفه جویی در مصرف آب و هزینه های نگهداری بسترهای فضای سبز , چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2005-11-08
 28. علی تهرانی فر , مرتضی مرادیخواه , سیدمجید زرگریان , مریم کهربائیان , بهداد علیزاده , نگاه اقتصادی به فضای سبز بر پایه تولیدات جنبی و کارکردهای عملی , دومین همایش ملی فضای سبز شهری , 2005-06-29
 29. سیدمجید زرگریان , علی تهرانی فر , حفظ انرژی با گیاهان پوششی در معماری دیواره های سبز و باغ بام ها , دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2013-03-02
 30. امیرحسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی , تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21
 31. محبوبه داودی پهنه کلائی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی Rosa beggeriana Schrenk در شرایط درون شیشه ای , هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی , 2013-07-06
 32. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گل تکمه ای تحت تنش شوری , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 33. نوید وحدتی مشهدیان , احمد بیک محمدی , علی تهرانی فر , محمود شور , سیدحسین نعمتی , اثر غلظتهای مختلف هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت دغدغک البرزی(Colutea buhsei Boiss.) , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26
 34. اکرم امیری , مینا تقی زاده , محمود شور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در بنفشه آفریقایی با استفاده از کلشی سین در گیاهچه های باززایی شده بنفشه آفریقایی , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26
 35. روح اله عامری , مجید عزیزی ارانی , علی تهرانی فر , دکتر وحید روشن سروستانی , بررسی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان تحت شرایط تنش خشکی , هشتمین کنگره علوم باغبانی , 2013-08-26
 36. سمیه درفشان , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 37. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف آباد , مقایسه محیط کشت جامد و مایع در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم PradoAquila Kgr , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 38. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , داریوش فتحی , اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 39. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , الهام اردکانی , صفیه وطن دوست جرتوده , اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 40. سمیه درفشان , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت انار رقم شیرین پوست سفید , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2012-09-03
 41. ساجده کریم پور , غلامحسین داوری نژاد , عبدالرضا باقری , علی تهرانی فر , نسرین مشتاقی , اثر هورمون IBA در استقرار ریزنمونه جوانه چهار رقم گلابی ایران , ششمین همایش ایده های نو در کشاورزی , 2012-02-28
 42. محمدرضا وظیفه شناس , علی تهرانی فر , فرشته محمدی , وحید عبدوسی , یحیی سلاح ورزی , مسعود مهدوی , مقایسه و تعیین نیاز سرمایی برخی انار مقاوم ، نیمه مقاوم و حساس به سرمای بهاره , همایش ملی انار , 2011-10-05
 43. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.) , نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , 2011-11-22
 44. رضا موسی زاده , محمود شور , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , علی مختاریان , بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26
 45. رضا موسی زاده , علی تهرانی فر , محمود شور , علی مختاریان , نوید وحدتی مشهدیان , بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم گندم , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26
 46. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , عاطفه طبسی , یحیی سلاح ورزی , مهسا محمدی , اثر سطوح مختلف شوری سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز , دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26
 47. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار , همایش ملی انار , 2011-10-05
 48. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , مهدی زارعی محمدآباد , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی , همایش ملی انار , 2011-10-05
 49. زهرا نعمتی , علی تهرانی فر , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سیدحسین نعمتی , بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 50. مهناز کیانی فریز , هما ضرغامی , علی تهرانی فر , فرشید معماریانی , بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای Diaphanoptera khorasanica در جهت حفاظت و بهره‌گیری از پتانسیل‌های زینتی این گونه ارزشمند , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 51. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , محمود شور , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی(Feragaria * annanasa) در سیستم کشت بدون خاک , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 52. عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , محمود شور , غلامحسین داوری نژاد , بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 53. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 54. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05
 55. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مریم عامری , اثیر هورمون سیتوکنین بر عارضه فیزیومورفولوژیک شیشه ای شدن(vitrification) در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 56. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 57. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 58. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 59. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 60. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 61. سیده مهدیه خرازی , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , سیده مریم خرازی , مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-03-05
 62. سلمان شوشتریان , علی تهرانی فر , بررسی امکان کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد , دومین سمینار ملی جایگاه آبهای باز یافتی و پساب در مدیزیت منابع آب , 2010-10-21
 63. سلمان شوشتریان , علی تهرانی فر , مروری بر سیستم گیاه پالایی جهت بهبود کیفیت پس آب های صنعتی و خانگی به منظور آبیاری گیاهان فضای سبز , دومین سمینار ملی جایگاه آبهای باز یافتی و پساب در مدیزیت منابع آب , 2010-10-21
 64. علی تهرانی فر , بهنام اسفندیاری , مهدی زارعی محمدآباد , زهرا نعمتی , بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی برخی کولتیوارهای انار ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 65. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , وحید جهانبخش مشهدی , مکانیسم کنترل قارچ های پس از برداشت توسط عصاره قسمت های مختلف انار , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 66. یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , حسین آروئی , بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مرفولوژیک ریشه در گراس های چمنی بومی و وارداتی , پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2002-09-03
 67. مهناز کیانی فریز , هما ضرغامی , علی تهرانی فر , فرشید معماریانی , ازدیاد درون شیشه ای دغدغک گیفانی (Colutea gifana) گیاهی نادر و در معرض خطر ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 68. علی تهرانی فر , عسکر غنی , اکرم ابراهیم پورکومله , محمد حسن زاده خیاط , بررسی سازگاری کشت و ارزیابی پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط آب و هوایی مشهد , همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28
 69. عسکر غنی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , ارزیابی پتانسیل های زینتی 5 گونه وحشی بو مادران،کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28
 70. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , موقعیت انار در ایران , دومین جشنواره انار یاقوت کویر , 2007-10-31
 71. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , انار کویر, یک درختچه با کاربردهای فراوان , دومین جشنواره انار یاقوت کویر فردوس , 2007-10-31
 72. علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , چگونگی امکان استفاده از انار در فضاهای سبز مناطق کویری , دومین جشنواره انار یاقوت کویر فردوس , 2007-10-31
 73. علی تهرانی فر , پیام پاکدل , سیدحسین نعمتی , اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک ، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagets patula , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 74. علی برادران راد , حسین آروئی , علی تهرانی فر , بررسی تاثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب (Valerina officinallis L.) در سیستم کشت هیدرو پونیک فضای باز , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 75. هانیه هادیزاده , علی تهرانی فر , محمود شور , مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول بر روی گل مریم , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 76. حمیده پور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , محمود شور , محمدرضا جوهرچی , عبدالقادر مومنی , فنولوژی و ویژگی های گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 77. محمود شور , علی تهرانی فر , حسین نعمتی , یحیی سلاح ورزی , مختاریان , مصطفی رحمتی , برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 78. سیدحسین نعمتی , اکرم ابراهیم پورکومله , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی , بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی 6 رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز , سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری , 2008-02-24

انگلیسی

 1. DHULFIQAR HMIZ , Bhram Abedi , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , The effects of Root Zone Temperature and Electrical Conductivity on the Lycopene, β-carotene, Chlorophyll Concentration and Quality of Tomato Fruit grown in Hydroponic Culture. , اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2017-07-16
 2. Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Mahmoud Shoor , Optimization of the micro-propagation protocol of two native rose species of Iran (Rosa canina and Rosa beggeriana). , 3rd International Conference on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals. , 2015-05-01
 3. moslem salehi , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Iris spuria subsp. Musulmanica, A Valuable and Endangered Species in Iran , International Symposium on Role of Plant Genetic Resources on Reclaiming Lands and Environment Deteriorated , 2016-05-16
 4. Sajad Alipour , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Leila Samiei , Homayuon Farahmand , Fritillaria raddeana: an important and neglected species of fritillaria in northeastern provinces of iran , International Symposium on Role of Plant Genetic Resources on Reclaiming Lands and Environment Deteriorated , 2016-05-16
 5. Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Leila Samiei , Ali Tehranifar , Mahmoud Shoor , Investigation of micropropagation of Rosa canina in different medium in vitro condition , اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2014-10-21
 6. mahbobeh davudi , Ali Tehranifar , Leila Samiei , Mahmoud Shoor , MICROPROPAGATION OF ROSA CANINA IN DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PLANT GROWTH REGULATORS , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 7. Ali Tehranifar , , Gholam Hossein Davarynejad , Esmat Mahdikhani Moghadam , مهدی مکرم , Studies on Growth Disorders of Pistachio Caused by Root-Knot Nematode (Meloidogyne javanica) in Mahvelat Iran , 28th International Horticultural Congress , 2010-08-22
 8. Ali Tehranifar , payam pakdel , Seyyed Hossein Nemati , Amir Lakzian , Effect of four types of mulch including wood chips, municipal compost, sawdust and gravel in four different thicknesses on soil temperature, soil moisture and weeds growth , International Symposium on Organic Matter Management and Compost Use in Horticulture , 2011-04-04
 9. Yahya selahvarzi , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Ahmad Nezami , Different Physiochemical and Metabolic Responses of Pomegranate Genotypes to Freezing Stress , 28th International Horticultural Congress , 2010-08-22
 10. Yahya selahvarzi , Ali Tehranifar , Vahid Jahanbakhsh mashhadi , Antioxidant and Antifungal Activity of Different Parts of Pomegranate (Punica granatum L.) Depends on its Phenolic Content , 28th International Horticulture Congress , 2010-08-22
 11. Mahdiyeh Kharrazi , Seyyed Hossein Nemati , Abdolreza Bagheri , Ali Tehranifar , شریفی علی , Effect of Kinetin and Benzylaminopurine on in vitro Shoot Multiplication of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 12. Zahra Karimian Fariman , Seyyed Hossein Nemati , Ali Tehranifar , Amir Lakzian , Effects of Foliar Nutrition and Media on Vegetative and Reproductive Characteristics of Pepino (Solanum muricatum) as a New Vegetable in Iran , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 13. Seyyed Hossein Nemati , atefe tabasi , Ali Tehranifar , The Effects of Shrub Pruning and Fruit Pruning on Yield Efficiency of Three Tomato Cultivars , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 14. Seyyed Hossein Nemati , , Ali Tehranifar , Hossein Arouiee , The Study of Improvement of Tomato Lines for the Longevity Period of Fruits , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 15. Ali Tehranifar , Yahya selahvarzi , Behdad Alizadeh , Effect of different growing media on growth and development of two lilium (Oriental and Asiatic hybrids) types in soilless condition , 2th International symposium on genus Lilium , 2010-08-30
 16. Mahnaz Kiani Fariz , Homa zarghami , Ali Tehranifar , Farshid Memariani , In Vitro Propagation of Colutea gifana, a Rare and Endangered Species in Iran , 28th Internatiomal Horticultural Congress , 2010-07-22
 17. Mahnaz Kiani Fariz , Homa zarghami , Ali Tehranifar , Farshid Memariani , In Vitro Propagation of Colutea gifana, an Endangered Species in Iran , 17th Annual Conference of the American Society for Horticultural Science , 2010-08-02
 18. akram amiri , Seyyed Hossein Nemati , Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , M. Taghizadeh , A Study on the Effect of Sterile Conditions and Hormone Types on the Inhibition of Necrosis Leaf Explants of African Violet (Saintpaulia ionantha) in vitro Culture , 28th international horticultural congress , 2010-08-22
 19. مهرداد علیزاده , Ali Tehranifar , Hassan Aghel , Maryam Kahrobaeian , Seyedmajid Zargarian , hadi zarghani , Lilium ledebourii (Baker) Bioiss, common Iranian name, \"Susan-E-Chelcheragh , 2th International Congress Lilium , 2010-08-29
 20. Ali Tehranifar , Mahvash Zarei , Behnam Esfandiyari , Zahra Nemati , Composition of Chemical and Antioxidant Properties of Pomegranate Juices from Eight , 28th-International Horticultural Congress , 2010-08-22
 21. Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Yahya selahvarzi , محمد رحمتی , Evaluate and Appointment to Chillig and Freezing Resistance in Three Comertial cultivar Grape( Vitis vinifera L.) in north of Khorasan. , 28th International horticultural congress , 2010-08-22
 22. Mahmoud Shoor , Ali Tehranifar , Asghar Khoshnood Yazdi , Effect of some microelements fertilizers on quantitative traits in tuberose (Polianthes tuberosa L. var. Double). , 28th international horticultural congress , 2010-08-22
 23. Behdad Alizadeh , Ali Tehranifar , H. Salehi , Mahmoud Shoor , Seyedmajid Zargarian , Maryam Kahrobaeian , Allelopathic effect of Pinus elderica Medw. Leaf extract on seed germination and seedling growth of four turfgrass genera , 2th international Conference on landscape and urban Horticulture , 2009-06-09
 24. Behdad Alizadeh , Ali Tehranifar , H. Salehi , mina momayyezi , Investigation on five ryegrass cultivars response to increasing salt (Nacl) in irrigation water , 2th international Conference on landscape and urban Horticulture , 2009-06-09
 25. Hossein Arouiee , ali bradarand rad , Ali Tehranifar , Effects of Different Media on Valeriana officinalis L. Root and Essential Oil Yield Under Open Field Soilless Culture Conditions , International Conference and Exhibition on Soilless Culture , 2010-03-08
 26. Hossein Arouiee , Saeed Karbin , Ali Tehranifar , Fresh yield and Esential Oil yield of Mentha x piperita L. in Open Field Soilless Culture and Conventional Condition , International Conference and Exhibition on Soilless Culture , 2010-03-08
 27. Ali Tehranifar , salma jamalian nasrabadi , عنایتا.. تفضلی , سعید عشقی , Gholam Hossein Davarynejad , Paclobutrazol Can Reduce the Negative Effects of Salinity on Reproductive Growth, Yield and Fruit Quality of Strawberry Plants , VI Iinternational Strawberry Symposium , 2008-03-03
 28. Ali Tehranifar , Interaction effects of paclobutrazol and salinity on , IV Strawberry symposium , 2008-03-19
 29. Ali Tehranifar , سلما جمالیان , عنایت ا... تفضلی , غلامحسین داوری نژاد , سعید عشقی , بر همکنش پاکلوبوترازول و شوری بر فوتوسنتز و رشد رویی توت فرنگی , , 0000-00-00
 30. Ali Tehranifar , اثر شرایط مختلف پیش از برداشت بر روی کیفیت ماندگاریی پس از برداشت ژربرا شاخه بریده , , 0000-00-00