بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گردشگری


موارد یافت شده: 209

1 - تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد (چکیده)
2 - بررسی آثار برگزاری رویداد ورزشی بر حمایت جامعه میزبان با نقش تعدیل‌گر مشکلات ترافیکی مطالعه موردی: لیگ ملت‌های والیبال (چکیده)
3 - تحلیل نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات (IT & ICT) در برندسازی هتلها (هتلهای 5 ستاره مشهد) (چکیده)
4 - تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای ییلاقی شهرستان بینالود (چکیده)
5 - تاثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن (چکیده)
6 - بررسی ناپایداری ناشی از زباله های گردشگری در محیط های روستایی (چکیده)
7 - تحلیل عوامل موثر بر تمایل به پرداخت اکوتوریسم ها (چکیده)
8 - واکاوی اثرات منفی محیطی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی (چکیده)
9 - بررسی ویژگی های اقتصادی صنایع دستی (چکیده)
10 - تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ی گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان محلات) (چکیده)
11 - بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری 1 در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (چکیده)
12 - مرور نظامند پیامدهای اقتصادیف اجتماعی و زیست محیطی گردشگری در ایران (چکیده)
13 - بررسی تاثیر گردشگری ساحلی و دریایی بر ایجاد درآمد و اشتغالزایی در ایران و جهان (چکیده)
14 - تحلیل اثرگذاری عوامل کالبدی بر احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری مذهبی (مطالعة موردی: روستای پیرچوگان-شهرستان رودان) (چکیده)
15 - تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی روستاهای مقصد گردشگری طی سال‌های 1386 تا 1396 (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
16 - ارایه مدل استراتژیک به منظور توسعه ناوگان خودروهای اشتراکی در صنعت گردشگری (چکیده)
17 - تحلیل جامعه شناختی گردشگری ازدواج در ایران (چکیده)
18 - بررسی الگوهای فضایی گردشگری روستایی و نقش آن در تغییرات جمعیتی (افزایش یا کاهش) نقاط روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
19 - ارزیابی مشارکتی اثرات زیست محیطی توسعۀ گردشگری در روستاهای هدف استان گلستان با روش ماتریس ICOLD و COPRAS (چکیده)
20 - گردشگری غذا فرصتی برای توسعه گردشگری در ایران (چکیده)
21 - بررسی تأثیرات مثبت و منفی توسعه گردشگری بر توسعه پایدار جامعه از سه دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی (چکیده)
22 - کارکرد دیوارنگاری برای جذب گردشگر در شهر فردوس (تون) (با معرّفی آثار میرافضل تونی) (چکیده)
23 - تحلیل فضایی ارزش کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: دهستان فضل، شهرستان نیشابور) (چکیده)
24 - ارزیابی نگرش جامعه محلی نسبت به هم‌جواری با مجموعه‌های گردشگاهی پیرا شهری (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور) (چکیده)
25 - نقش جاذبه های فرهنگی- تاریخی مقصدهای روستایی در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستانهای مشهد و بینالود (چکیده)
26 - سنجش و تحلیل سطح سواد زیست محیطی گردشگران روستایی مطالعه موردی: روستاهای گردگرشی شهرستان شیروان (چکیده)
27 - توریستی شدن فضای شهر و نقش آن در زدودن محلات شهری نمونه محله سرشور مشهد (چکیده)
28 - نقش زنان در توسعۀ گردشگری روستایی (منطقه مورد مطالعه: بخش شاندیز) (چکیده)
29 - ارزیابی اثرات حضور گردشگران در جامعه روستایی از دیدگاه زنان روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
30 - تأثیر گردشگری فرهنگی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستای یاسه چاه- شهرستان سامان) (چکیده)
31 - ( ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان کاشمر با مدل SWOT ) (چکیده)
32 - چالشهای مدیریت گردشگری با رویکرد اکوتوریسم و توسعه پایدار در ایران (چکیده)
33 - شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه‌ی موردی: استان یزد) (چکیده)
34 - جایگاه زنان در توسعه اکوتوریسم پایدار (چکیده)
35 - بررسی نقش زنان در تولید محصول سالم، توسعه پایدار و ارتقاء خدمات و کارکردهای بوم نظام های زراعی در توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: گیاه استراتژیک زعفران) (چکیده)
36 - برنامه ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR (چکیده)
37 - تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصدهای گردشگری در کشورهای ایران.ترکیه.پرتقال و صربستان (چکیده)
38 - ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻁﺮﺡ ﻫﺎی ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭی ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺗﺮﺍﻓﻴﮏ ﺩﺭ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩی :ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ( (چکیده)
39 - ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
40 - تحلیل مفهومی اثرات فرهنگی توسعه گردشگری در مناطق روستایی با رویکرد پایداری فرهنگی (چکیده)
41 - نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی،پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی کشورهای اسلامی (چکیده)
42 - عارضه یابی گردشگری در ایران (چکیده)
43 - عارضه یابی گردشگری در ایران (چکیده)
44 - ارزیابی زیرساخت های گردشگری (اقامتی ، مالی و جاذبه ها ) در شهر مشهد (چکیده)
45 - بررسی وضعیت زیرساخت های گردشگری کلانشهر مشهد ( با تاکید بر زیرساخت اطلاع رسانی و حمل و نقل) (چکیده)
46 - تدوین راهبردهای توسعه گردشگری پارک کوهسنگی مشهد (چکیده)
47 - بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب گردشگران در ارتباط با اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌عنوان محصول گردشگری کم شتاب، (مورد پژوهی: اقامتگاه‌های بوم‌گردی ‏استان اصفهان) (چکیده)
48 - بررسی نگرش مدیران اقامتگاه های بوم گردی به گردشگری تجربه محور (مورد پژوهی: اقامتگاه های بوم گردی ‏استان اصفهان) (چکیده)
49 - الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر -مبتنی بر انتخاب گردشگران- (چکیده)
50 - نقش گردشگری وتوسعه اقامتگاه های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی (چکیده)
51 - بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت (چکیده)
52 - بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان قاین (چکیده)
53 - رتبه بندی شیوه های سفر به کلانشهرهای توریستی با فرض وجود قیمت گذاری تراکم ترافیک، مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
54 - بررسی نقش چابهار در توسعه پایدار شرق ایران (چکیده)
55 - Distribution of Spatial Clusters of Tourist Villages and its Relationship with the Formation of Population Centers in Khorasan Razavi Province (چکیده)
56 - تحلیل تاب آوری کسب وکارهای گردشگری در نواحی روستایی مورد: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
57 - strategic model for developing car sharing fleet in sustainable tourism (چکیده)
58 - جایگاه مهارت های زبانی در جذب گردشگران خارجی توسط تورگردانان (چکیده)
59 - تحلیل مفهومی عوامل موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی در نواحی روستایی (چکیده)
60 - تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان های شهرستان خواف) (چکیده)
61 - نقش توسعه گردشگری بر قیمت زمین در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بینالود) (چکیده)
62 - سامان دهی «ایماژ بازنمایی شده» ایران؛ پیش شرط پذیرش گردشگری (چکیده)
63 - نقش گردشگری بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مقاصد گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
64 - برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT (چکیده)
65 - ﺳﻨﺠﺶ و بررسی تاثیر عوامل موثر بر ﺗﻮﺳﻌه ﮔﺮدﺷﮕﺮی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن قائن) (چکیده)
66 - شناسایی متغیرهای کلیدی در شکل‌گیری ماهیت برند روستای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای یاسه چای استان چهارمحال و بختیاری) (چکیده)
67 - واکاوی عوامل ساخت جوهره برند در روستای هدف گردشگری از دیدگاه جامعه مهمان و میزبان ( مطالعه موردی: روستای هوره استان چهارمحال و بختیاری) (چکیده)
68 - شناسایی متغیرهای کلیدی در شکل‌گیری برند مقصد گردشگری مبتنی بر روش آینده‌پژوهی ( مطالعه موردی: روستای هدف گردشگری سوالدجان استان چهارمحال و بختیاری) (چکیده)
69 - سازگاری سبک معماری خانه‌های دوم با شرایط محیط طبیعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت) (چکیده)
70 - مکان یابی بهینه تسهیلات و زیر ساخت های گردشگری در مناطق روستایی (مورد مطالعه:شهرستان بینالود) (چکیده)
71 - بررسی و تحلیل اثرات ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی بر توسعه سکونتگاه¬های روستایی (مطالعه موردی: روستای رادکان شهرستان چناران) (چکیده)
72 - تبیین عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی ( مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری دهستان فضل شهرستان نیشابور) (چکیده)
73 - چالش ها و ظرفیت های توسعه گردشگری در مناطق مرزی (چکیده)
74 - گردشگریِ درمانی، گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشته زبان عربی (چکیده)
75 - مکان یابی مناطق نمونه گردشگری خراسان رضوی (چکیده)
76 - تدوین سند راهبردی و برنامه 5 ساله در عرصه اوقات فراغت زائر و توسعه فضاهای تفریحی و سیاحتی شهر مشهد (چکیده)
77 - تبیین رابطه جاذبه های مذهبی و زیرساخت های گردشگری روستایی در دهستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
78 - بررسی اثرات صنعت گردشگری برنابرابری درآمدی درکشورهای منتخب درحال توسعه (چکیده)
79 - نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی (چکیده)
80 - جایگاه قنات بلده در توسعه گردشگری شهرستان فردوس (چکیده)
81 - راهبردهای توسعه گردشگری سلامت – آب درمانی فردوس (چکیده)
82 - اولویت بندی مدهای حمل و نقلی سفرهای درون شهری گردشگران در کلان شهرهای مطالعه موردی: شهر _)AHP( توریستی با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی (چکیده)
83 - بررسی تاثیر رواج گردشگری خانه‌های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت) (چکیده)
84 - سناریوهای گردشگری شهر مشهد در افق 1404 (چکیده)
85 - ارزیابی اثرات توسعه گردشگری در پایداری مقاصد روستایی خراسان (مطالعه موردی: مناطق روستایی دهستان طرقبه) (چکیده)
86 - طرّاحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی ایران (چکیده)
87 - بررسی نقش برند گردشگری روستایی بر پایداری اجتماعی سکونت‌گاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
88 - مروری بر سامانه های توصیه گر همراه در زمینه گردشگری (چکیده)
89 - ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺪﯾﺮان داﺧﻠﯽ (چکیده)
90 - ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﻮژان و ﺣﻤﯿﺪآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر) (چکیده)
91 - ارزیابی میزان رضایت گردشگران از توسعه و اثرپذیری گردشگری روستایی در ناحیه خرقان شهرستان بوئین زهرا (چکیده)
92 - بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز) (چکیده)
93 - کاستی خدمات گردشگری و مهارتهای اجتماعی تعاملی در میزبانان بالقوه مناطق گردشگری (چکیده)
94 - تبیین دگرگونی فضاهای شهری در بستر اقتصادی عصر جهانی شدن توسعه فضاهای شهری گامی در جهت تقویت دیپلماسی شهری (چکیده)
95 - برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد (چکیده)
96 - تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری روستایی (چکیده)
97 - سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (چکیده)
98 - تحلیلی بر وضعیت گردشگری مذهبی روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
99 - دلایل سفر نکردن برخی از مردم مشهد به عتبات عالیات (چکیده)
100 - تدوین برنامه استراتژیک گردشگری پزشکی با تاکید بر گردشگری مذهبی در شهر مشهد (چکیده)
101 - بررسی تأثیر گردشگری مذهبی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان درحوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
102 - بررسی و اولویت بندی موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از AHP (چکیده)
103 - طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد (چکیده)
104 - نقش کلیدی آموزش در توسعه گردشگری جنوب شرق کشور (چکیده)
105 - بررسی فرصت‌های شغلی مرتبط با رشته‌ی زبان عربی (چکیده)
106 - راه ابریشم: اولویت فرهنگ بر اقتصاد (براساس تجربه ای تاریخی از عهد امپراتوری مغول) (چکیده)
107 - تاثیر سبک معماری خانه های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی (چکیده)
108 - بخش بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه ای فازی (چکیده)
109 - عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد به عنوان هدف گردشگری پزشکی (چکیده)
110 - شناسایی عوامل انگیزشی مشارکت کنندگان در گردشگری جنگ - مورد: استان خوزستان (چکیده)
111 - تحلیل عوامل موثر بر ایجاد برند گردشگری در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
112 - نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان (چکیده)
113 - گردشگری و توسعه ی پایدار با تاکید بر جاذبه های گردشگری شهر مشهد (چکیده)
114 - بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهد (چکیده)
115 - بررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهد (چکیده)
116 - بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی (چکیده)
117 - شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا (چکیده)
118 - رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک دیماتل (چکیده)
119 - تعیین ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیره کیش (چکیده)
120 - بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا (چکیده)
121 - بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار) (چکیده)
122 - چالشهای مدیریت گردشگری با رویکرد اکوتوریسم و توسعه پایدار در ایران (چکیده)
123 - ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان کاشمر با مدل SWOT (چکیده)
124 - ارزیابی تطبیقی توان های مختلف گردشگری در روستاهای هدف استان گلستان (چکیده)
125 - ارزیابی عوامل مؤثر بر ضعف و نارسایی قوانین حقوقی گردشگری در ایران با رویکرد تحلیل شبکه (چکیده)
126 - متون مربوط به معرفی جاذبه های گردشگری وچگونگی ترجمه آنها- ارائه یک راهکار (چکیده)
127 - بررسی فرصت‌های شغلی مرتبط با رشته‌ی زبان عربی (چکیده)
128 - گردشگری فرهنگی راهبردی جهت ایجاد همدلی در گروه¬های قومی کشور (چکیده)
129 - اهمیت صنعت گردشگری دریایی در توسعه شهر گیلان (چکیده)
130 - واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
131 - شناسایی راهبردهای مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی با تلفیق مدل های برنامه‌ریزی راهبردی و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
132 - تبیین نقش کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی در تقویت تصویر ذهنی گردشگران (مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری بخش رودبار قصران) (چکیده)
133 - بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی (چکیده)
134 - تحلیل چالش های توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی(مورد مطالعه: شهرستان بینالود) (چکیده)
135 - نقش ابزارهای تبلیغاتی در جذب گردشگران ورزشی (چکیده)
136 - بررسی پیامدهای اجتماعی ناشی از حضور گردشگری خانه‌های دوم در سکونت¬گاه‌های روستایی شهرستان بینالود (چکیده)
137 - بخش بندی بازارهای تجاری_ گردشگری شهر مشهد (چکیده)
138 - بخش بندی بازارهای تجاری_ گردشگری شهر مشهد (چکیده)
139 - تدوین راهبردهای توسعه گردشگری (نمونه موردی :روستای هدف گردشگری کنگ ) (چکیده)
140 - بررسی و ارزیابی نقش بازاریابی و تبلیغات در جذب گردشگر شهر گنبدکاووس (چکیده)
141 - بررسی جایگاه و نقش اقامت ارزان در رونق بخشی به امر زیارت و گردشگری مذهبی در شهرمشهد (چکیده)
142 - تأثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری در اشاعة فرهنگ؛ با نقش تعدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگری (چکیده)
143 - تحلیل نقش امکانات گردشگری بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای حوزه نفوذ شهر مشهد (چکیده)
144 - نقش دانش بومی زنان روستایی در دستیابی به گردشگری پایدار روستایی )مورد مطالعه:روستاهای بخش زبرخان شهرستان نیشابور( (چکیده)
145 - تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب) (چکیده)
146 - ارزیابی فرآیند توسعه گردشگری روستاهای تاریخی فرهنگی با استفاده از مدل چرخه حیات (چکیده)
147 - ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات اجتماعی- فرهنگی مقاصد روستایی(مطالعه موردی: بخش کن – دهستان سولقان) (چکیده)
148 - عملکرد دهیاران در توسعه گردشگری روستایی(دهستان جاغرق شهرستان بینالود) (چکیده)
149 - بررسی تاثیر استقرار سامانه اتوبوس گردشگری در شهر مشهد بر مدت اقامت زائران و گردشگران (چکیده)
150 - زنان ، الگوی گذران اوقات فراغت و گردشگری روستایی ( مطالعه موردی مناطق روستایی دهستان طرقبه) (چکیده)
151 - بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه (چکیده)
152 - بررسی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری پایدار روستایی (چکیده)
153 - مزیت های نسبی گردشگری علمی در توسعه آموزش عالی فرامرزی (چکیده)
154 - ظرفیت های گردشگری در توسعه وجهه و تصویر آموزش عالی فرامرزی (چکیده)
155 - سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه موردی: دهستان درب گنبد- شهرستان کوهدشت (چکیده)
156 - ارائه الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (چکیده)
157 - اولویت بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره ای استان تهران)؛ (چکیده)
158 - (Diagnosing Organizational Effectiveness in the Tourism Sector withthe Weisbord’s six box model (case study: 5 star hotel in city of Mashhad (چکیده)
159 - بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT (چکیده)
160 - تحلیلی بر پتانسیل های گردشگری درخش با استفاده از مدلSWOT (چکیده)
161 - بررسی اثرات گردشگری بر توسعه روستایی از دیدگاه جامعه میزبان (چکیده)
162 - تحلیلی بر گردشگری روستایی بخش ماهان شهرستان کرمان (چکیده)
163 - تحلیل مقایسه‌ای آثار گردشگری خانه‌های دوم بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی از دیدگاه مالکان و اهالی ( مطالعه موردی: دهستان شیرین دره- شهرستان قوچان) (چکیده)
164 - نگرشی بر مفاهیم زیارت، گردشگری مذهبی- فرهنگی و چگونگی خدمت رسانی به زائران بر اساس نگرش سیستمی (چکیده)
165 - تقویت گردشگری: رویکرد امنیت‌ساز در مناطق مرزی- مطالعه موردی منطقه راز و جرگلان خراسان شمالی (چکیده)
166 - بررسی مطلوبیت فضاهای گردشگری روستایی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: بخش ماهان شهرستان کرمان) (چکیده)
167 - امکان سنجی استقرار اتوبوس گردشگری در شهر مشهد (چکیده)
168 - تحلیل کالبدی - فضایی معماری بومی مساکن روستایی و نقش آن در توسعه گردشگری ( نمونه روستای دهبار شهرستان طرقبه شاندیز) (چکیده)
169 - امکان سنجی قابلیت های توسعه گردشگری روستایی در دهستان چغامیش در راستای توسعه پایدار (چکیده)
170 - بررسی نقش پدافند غیرعامل در مکان‌گزینی ابر پروژه‌های شهری (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری شاندیز) (چکیده)
171 - بررسی آثار شرکت گردشگری پدیده بر توسعه‌ی شهری در شاندیز (چکیده)
172 - ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار گردشگری روستایی با تاکید بر ابعاد کالبدی- زیست محیطی (چکیده)
173 - بررسی نقش امامزادگان محور میقات الرضا در گردشگری روستایی (چکیده)
174 - تحلیل پایداری گردشگری در روستاهای دارای امامزاده (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
175 - تبیین چارچوب تئوریک الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (چکیده)
176 - بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تاثیر آن در جذب گردشگر(مطالعه موردی:روستاهای هدف در محور شیراز-یاسوج (چکیده)
177 - بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی توسعه گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی ازدیدگاه گردشگران و روستاییان (چکیده)
178 - امکان سنجی گردشگری کشاورزی در استان خراسان جنوبی با استفاده از مدل تحلیلی سلسه مراتبی AHP (چکیده)
179 - فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه رضایت از سفر (چکیده)
180 - پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری خانه‌های دوم در نواحی روستایی (چکیده)
181 - تبیین موانع توسعه گردشگری روستایی و ارائه الگوی راهبردی،مطالعه موردی:روستاهای هدف استان خراسان شمالی (چکیده)
182 - تاثیر گردشگری در توانمند سازی اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش ماهان کرمان) (چکیده)
183 - تاثیر گسترش زبان و ادبیات عربی در صنعت گردشگری استان خراسان (چکیده)
184 - تعیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی حاصل از برگزاری رویدادهای بین الملل : مطالعه موردی استان اصفهان (چکیده)
185 - ارزیابی استراتژیک قابلیتهای گردشگری داخلی و ارتباطی استان خراسان رضوی (چکیده)
186 - بررسی قوتها، ضعفها، فرصتها، تهدیدهای منطقه نمونه گردشگری ابدال آباد با تکنیک SWOT (تبیین راهبردهای توسعه منطقه نمونه گردشگری ابدال آباد) (چکیده)
187 - گردشگری به عنوان یک سیستم: نمونه مشهد (چکیده)
188 - تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی شهرستان مشهد (چکیده)
189 - کاهش بار گردشگری از طریق تقویت قابلیت های گردشکری حوزه نفوذ (چکیده)
190 - جایگاه و نقش مبلمان و منظر شهری در توسعه گردشگری شهری (چکیده)
191 - نگرش جامعه میزبان به اثرات اقتصادی اجتماعی - محیطی وکالبدی گردشگری در نواحی روستایی ( نمونه : دهستان شیرین دره شهرستان قوچان) (چکیده)
192 - تحلیل نقش گردشگری در توسعه ی ویژگی های کار آفرینانه وگرایش به کار آفرینی در بین جوانان روستایی( مطالعه موردی: روستای کندوان واسکندان شهرستان اسکو) (چکیده)
193 - امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی در منطقه دشت ارژن فارس (چکیده)
194 - جایگاه و نقش شهرداری در بازاریابی و توسعه محصولات گردشگری (چکیده)
195 - تحلیلی بر راهبردهای گردشگری شهر طرقبه با مدل سوات(SWOT ) (چکیده)
196 - چند پارچگی مدیریت سازمانهای مرتبط با گردشگری مذهبی- فرهنگی کلان شهر مشهد (چکیده)
197 - قابلیتهای گردشگری عشایری خراسان شمالی و تاثیر آن در توسعه ی ناحیه ای (چکیده)
198 - شیوه های بهره برداری جایگزین، راهکاری برای اشتغال زایی و حفاظت از مراتع استان خراسان شمالی (چکیده)
199 - فرایند شکل‌گیری خانه‌های دوم روستایی و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
200 - تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان شهرها (چکیده)
201 - بررسی آثار کالبدی خانه‌های دوم بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی (چکیده)
202 - بررسی گردشگری در کلان شهرهای مذهبی (چکیده)
203 - کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری مطالعه موردی کلان شهر مشهد (چکیده)
204 - توسعه پایدار و گردشگری (چکیده)
205 - ساختار وکارکرد گردشگری مذهبی-فرهنگی وضرورت مدیریت یکپارچه در کلانشهر مشهد (چکیده)
206 - ساختار گردشگری مذهبی- فرهنگی کلان شهر مشهد (چکیده)
207 - مروری اجمالی بر مطالعات انجام شده در خصوص گردشگری الکترونیک (e- tourism) (چکیده)
208 - موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران (چکیده)
209 - نقش مرفودینامیک رودخانه‌ای در تنوع بخشی اقتصاد روستایی (قابلیت ها، رهیافت ها)(نمونه موردی: دهستان زرینه‌رود جنوبی) (چکیده)