بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: صالحی


موارد یافت شده: 580

1 - The effect of suspicious executives on tax shelters in Iran (چکیده)
2 - بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
3 - حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L (چکیده)
4 - ارتباط بین محافظه کاری وتغییرات قیمت سهام در شرکتهای تولیدی دولتی (چکیده)
5 - عوامل موثر بر هزینه سرمایه با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
6 - Analytical investigation of higher-order plasmonic modes on a metal-dielectric interface (چکیده)
7 - Abnormal audit fees and future restatements: evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
8 - Spiritual and emotional intelligences, financial performance, tax avoidance and corporate disclosure quality in Iran (چکیده)
9 - The impact of targeted subsidies plan on electricity consumption, sale, receivables collection and operating cash flow (چکیده)
10 - The effect of audit fees pressure on audit quality during the sanctions in Iran (چکیده)
11 - اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی (چکیده)
12 - توانایی مدلهای تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیشبینی سود هر سهم (چکیده)
13 - تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار (چکیده)
14 - ارزیابی ریسک مبتنی بر تکنیک حالات و اثرات شکست در سیستمهای تزریق سیال (چکیده)
15 - اثر صمغ‌های دانه ریحان و گزانتان بر ویژگی‌های فیزیکی و رئولوژیکی سس مایونز کم‌چرب (چکیده)
16 - تجزیه و تحلیل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغ های بومی اصفهان (چکیده)
17 - ساختار اسطوره ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی (چکیده)
18 - Comparison of attention in females before and after puberty and during menopause (چکیده)
19 - مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی (چکیده)
20 - نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (چکیده)
21 - 47 اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلو لهای سرتولی گوسفند (چکیده)
22 - The Effect of Corporate Governance and Audit Quality on Disclosure Quality: Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
23 - The Relationship Between Institutional and Management Ownership and Financial Flexibility in Iran (چکیده)
24 - Audit committee impact on the quality of financial reporting and disclosure Evidence from the Tehran Stock Exchange (چکیده)
25 - Bankruptcy prediction of listed companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
26 - تأثیر وجود کمیتۀ حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی (چکیده)
27 - ارتباط بین سبک‌های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها (چکیده)
28 - تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
29 - بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیان (چکیده)
30 - بررسی خواص فشاری و ریزساختاری نانو کامپوزیت‌های Al-SiO2 تولید شده با امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی (چکیده)
31 - تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل (چکیده)
32 - برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
33 - The role of tolerance of ambiguity on ethical decision-making students (چکیده)
34 - Different bankruptcy prediction patterns in an emerging economy: Iranian evidence (چکیده)
35 - الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین (چکیده)
36 - رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت (چکیده)
37 - ردیابی ژن های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد با استفاده از روش های مختلف آماری (چکیده)
38 - Efficacy of the attention control trining program on reducing attentional bias in obese and overweight dieters (چکیده)
39 - سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینر (چکیده)
40 - بررسی نقش واسطه ای مدیریت دانش در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نوآورانه (چکیده)
41 - تاثیر تقویت حافظه فعال هیجانی بر بهبود کنترل شناختی افراد با اضطراب صفت بالا (چکیده)
42 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part I: Formulation and characteristics of the methods (چکیده)
43 - Optical chiral metamaterial based on the resonant behaviour of nanodiscs (چکیده)
44 - Study of behavioral inhibition in compulsive washing: Stop signal paradigm (چکیده)
45 - بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت (چکیده)
46 - Iris spuria subsp. Musulmanica, A Valuable and Endangered Species in Iran (چکیده)
47 - مقایسه روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی (چکیده)
48 - بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی (چکیده)
49 - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ای (چکیده)
50 - اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP (چکیده)
51 - بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر قیمت سهام و ایجاد بازده غیر عادی در صنعت فرآورده های نفتی (چکیده)
52 - بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی (چکیده)
53 - بررسی تاثیر توانایی مدیران بر پاداش هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
54 - بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پاسخگویی و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
55 - حساسیت جریان‌های نقد سرمایه‌گذاری شده یک معیار نامناسب برای محدودیت‌های تامین مالی شرکت‌ها- معرفی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در موجودی کالا (چکیده)
56 - کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در گزارش حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
57 - بررسی ارتباط بازده صفر ومیزان شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
58 - Production and biochemical characterization of an alkaline protease from Aspergillus oryzae CH93 (چکیده)
59 - Effects of Attention Control Training on Drug Abusers' Attentional Bias and Treatment Outcome. (چکیده)
60 - اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
61 - A theoretical study on the electronic structures and equilibrium constants evaluation of Deferasirox iron complexes (چکیده)
62 - رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی (چکیده)
63 - Quantifying Audit Expectation Gap: A New approach to Measuring Expectation Gap (چکیده)
64 - The Effect of Academic Education on Employers' Satisfaction and Audit Quality in Iran (چکیده)
65 - Stock Price Forecasting (چکیده)
66 - طراحی دو نمونه تار نوری با تعداد مد کم با کاربرد در مخابرات نوری با مالتی پلکس تقسیم فضایی (چکیده)
67 - The Influence of Firms’ Capital Expenditure on Firms’ Working Capital Management (چکیده)
68 - Audit Fees Prediction Using Fuzzy Models (چکیده)
69 - تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد (چکیده)
70 - Synthesis, characterization and in vitro anticancer evaluations of two novel derivatives of deferasirox iron chelator (چکیده)
71 - رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی (چکیده)
72 - مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان (چکیده)
73 - Performance Evaluation of Islamic Banking Sector: Iranian View (چکیده)
74 - A Study of Impact of Ownership Structure and Disclosure Quality on Information Asymmetry in Iran (چکیده)
75 - Predicting Corporate Financial Distress Using Data Mining Techniques An Application in Tehran Stock Exchange (چکیده)
76 - مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی (چکیده)
77 - رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام (چکیده)
78 - زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود (چکیده)
79 - بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص (چکیده)
80 - Neuroscience of attentional processes for addiction medicine: from brain mechanisms to practical considerations (چکیده)
81 - بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه (چکیده)
82 - تلفیق روشهای مختلف در تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس (چکیده)
83 - The Relationship between the Outside Financing and the Quality of Financial Reporting: Evidence from Iran (چکیده)
84 - ارزیابی عوامل مؤثر بر ضعف و نارسایی قوانین حقوقی گردشگری در ایران با رویکرد تحلیل شبکه (چکیده)
85 - سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
86 - The Effect of Implementation of Accounting Information System on Efficiency, Profitability and Productivity of SMEs in Iran (چکیده)
87 - Relationship between Oil Price Fluctuations and Stock Price Index in Iran (چکیده)
88 - رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابداران شاغل درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (چکیده)
89 - تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو (چکیده)
90 - رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی (چکیده)
91 - ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی تغییر در بحران مالی (چکیده)
92 - ضرورت پیشبینی طولانی مدت فرونشست شهر مشهد (چکیده)
93 - مدل سازی الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش گویی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر جمعیت اشریشیا کلای (چکیده)
94 - The Effectiveness of a Cognitive Bias Modification –Interpretation (CBM-I) on Reducing Frustration related to Negative Interpretation Bias and its Outcomes for Indices of Substance Abuse Behaviors (چکیده)
95 - The Motivational Model of Alcohol Abuse: Implications for Prognosis, Prevention and Treatment Programs (چکیده)
96 - Effectiveness of food-attention control training program on reducing attentional bias in obese and overweight dieters (چکیده)
97 - بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات (چکیده)
98 - بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات (چکیده)
99 - بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان (چکیده)
100 - فیلتر نوری بلور فوتونی جداکننده قطبش با لایه های موجدار ذوزنقه ای (چکیده)
101 - Executive Function: Comparing Bilingual and Monolingual Iranian University Students (چکیده)
102 - موجبر پلاسمونی هیبریدی با سطح موثر مد بهبود یافته (چکیده)
103 - THE RELATIONSHIP BETWEEN WOMEN’S EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT (چکیده)
104 - اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه بر عمق بازار (چکیده)
105 - بررسی خطای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در صنعت مواد و محصولات دارویی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی (چکیده)
106 - بررسی تأثیرتمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های تابلویی (چکیده)
107 - The Effects of Emotion Focused Therapy on Reducing Alexithymia and OCD Symptoms (چکیده)
108 - تحلیل روایی عنصر زمان در حکایتی از مثنوی «محیط اعظم» بیدل دهلوی (چکیده)
109 - سبکِ زبانِ زنانه در خاطرات تاج‌السلطنه (چکیده)
110 - استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد (چکیده)
111 - بررسی تطبیقی ساختار ترامتنی نمایشنامه های «لیلی و مجنون» و «مجنون لیلی» (چکیده)
112 - بررسی شالوده شکنانۀ نوشتار زنانه : مقایسه سبک تاج السلطنه و عزیزالسلطان (چکیده)
113 - Synthesis and In Vitro Anticancer Evaluations of Deferasirox Iron Chelator (چکیده)
114 - بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سلامت (چکیده)
115 - The Relationship between Trust-in-God, Positive and Negative Affect, and Hope (چکیده)
116 - Forecasting Systematic Risk by Least Angel Regression, AdaBoost and Kernel Ridge Regression (چکیده)
117 - Market Risk Recognition by Different Models in Listed Banks of Tehran Stock Exchange and OTC (چکیده)
118 - رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی (چکیده)
119 - رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی (چکیده)
120 - مقایسه مدلهای مختلف برای تخمین وراثت¬پذیری و روند ژنتیکی وفنوتیپی برخی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان یزد (چکیده)
121 - A Matrix Model Based on the Optical Cross Section Theorem for Analyzing the Scattering of Nanoparticles (چکیده)
122 - موجبر پلاسمونی پیوندی با طول انتشار زیاد (چکیده)
123 - Differential Effects and Temporal Course of Attentional and Motivational Training on Excessive Drinking (چکیده)
124 - Estimating Probability of Return on Loss and Its Effect on Future Abnormal Return in Iran (چکیده)
125 - چارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم‌ (مورد مطالعه‌: شرکت متالوژی‌ پودر مشهد) (چکیده)
126 - Expressions for the mean of the order statistics from the skew-normal distribution and their application (چکیده)
127 - پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های داده کاوی الگوریتم های هیوریستیک (چکیده)
128 - بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل (چکیده)
129 - بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ترکیبی (چکیده)
130 - رابطه نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقرن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
131 - اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی (چکیده)
132 - اثر سطوح مختلف تریتیکاله در جیره با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد تولیدی و وزن نسبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی (چکیده)
133 - اثر سطوح مختلف تریتیکاله در جیره با و بدون مکمل آنزیمی بر ریخت شناسی ژژنوم بلدرچین ژاپنی (چکیده)
134 - مخاطب از نگاه بیدل دهلوی (چکیده)
135 - A framework for assessment and development of innovation capability through system dynamics approach (چکیده)
136 - بررسی وجود حافظه بلند مدت در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف (چکیده)
137 - The Effect of Financial Indicators on Trading Volume of the Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
138 - رخساره های سنگی و محیط رسوبی سازند آبحاجی )ژوراسیک پیشین( در رخنمون و چاه های اکتشافی معدن زغا لسنگ پروده طبس، خاور ایران مرکزی (چکیده)
139 - Effects of a Multi-session Cognitive Bias Modification Program on Interpretative Biases and Social Anxiety Symptoms in a Sample of Iranian Socially-Anxious Students (چکیده)
140 - Expressions for moments of order statistics and records from the skew-normal distribution in terms of multivariate normal orthant probabilities (چکیده)
141 - مقایسه پردازش فراشناختی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و عادی (چکیده)
142 - بررسی رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران (چکیده)
143 - پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در صنایع کشاورزی و نساجی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
144 - تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور مالیاتی (چکیده)
145 - Analysis of Incentive Effects of Managers’ Bonuses on Real Activities Manipulation Relevant to Future Operating Performance (چکیده)
146 - An Investigation of the Relationship between Changes of Balance Sheet Items and Stock Future Output: Iranian View (چکیده)
147 - بررسی شاخص های ناپایداری هنگام وقوع پدیده های آب و هوایی مخرب در مشهد (چکیده)
148 - مطالعه ویژیگی های ریخت شناسی، کمی و کیفی برخی توده های بومی خربزه ایران (چکیده)
149 - تأملی در نظریۀ انواع در ادبیات فارسی (چکیده)
150 - مطالعه بیوشیمیایی یک پروتئاز آلکالوترموفیل جدید از آسپرژیلوس اوریزا (چکیده)
151 - Studying the effect of structural characteristics of (چکیده)
152 - Empirical review of costs stickiness by emphasis on motivations and management expectations (چکیده)
153 - Structural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
154 - بازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان نقره، دختر دریای کابل (چکیده)
155 - فیلتر نوری بلور فوتونی جداکننده قطبش با لایه های موجدار مستطیلی (چکیده)
156 - ویژگیهای ساختاری و فرایندی هیئت مدیره و ریسک مالی )تغییر در نقدینگی-تغییر در بحران مالی( (چکیده)
157 - شیوه های شخصیت پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیت خسرو، بهرام و اسکندر (چکیده)
158 - اثر صمغ دانه ریحان و گزانتان به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات سس مایونز کم چرب (چکیده)
159 - بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران (چکیده)
160 - Structural geometrical nonlinear analysis by displacement increment (چکیده)
161 - The motivational basis of cognitive determinants of addictive behaviors (چکیده)
162 - Al-SiO2 nanocomposite foam Production by ultrasonic technique using pure and heat treated TiH2 foaming agent (چکیده)
163 - ساخت فوم های نانوکامپوزیتی Al-SiO2 با استفاده از امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی و بررسی عیوب ساختاری ایجاد شده در فرایند ساخت (چکیده)
164 - بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت (چکیده)
165 - Evaluation of Qanat Subsidence Potential Map in West of Mashhad City NE of Iran (چکیده)
166 - A Fast, Robust, Automatic Blink Detector (چکیده)
167 - Effectiveness of Rational Emotive Behavior Therapy on Psychological Well-Being of People with Late Blindness (چکیده)
168 - PALAEOENVIRONMENT AND BASIN ARCHITECTURE OF THE LOWER JURASSIC AB-HAJI FORMATION, EAST-CENTRAL IRAN (چکیده)
169 - شناسائی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران (چکیده)
170 - بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی (چکیده)
171 - محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهام (چکیده)
172 - تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظة سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی (چکیده)
173 - ANT task performance with a consideration on sex hormones,LH and FSH changes before puberty and after menopause (چکیده)
174 - Alcohol Cognitive Bias Modification training for problem drinkers over the web (چکیده)
175 - مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرای دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
176 - مقایسه ی عزت نفس ضمنی در افراد افسرده و سالم (چکیده)
177 - اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر کنشوری اجرایی بر نشانه های دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
178 - Relationship between Cultural Values and Professional Commitment and Ethical Ideologies in the Accounting System of Iran (چکیده)
179 - The Relationship between Ownership Structure and Conservatism of Companies in Iran (چکیده)
180 - Islamic Banking Ranking Efficiency Based on a Decision Tree in Iran (چکیده)
181 - Relationship between the Institutional Ownership and Non-Executive Directors in Iran (چکیده)
182 - The Role of Information Asymmetry in Financing Methods (چکیده)
183 - The Relationship between Intellectual Capital with Economic Value Added and Financial Performance (چکیده)
184 - A Study on the Influences of Islamic Values on Iranian Accounting Practice and Development (چکیده)
185 - چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی (چکیده)
186 - بررسی عوامل موثر بر سطح افشای اختیاری اطلاعات (چکیده)
187 - بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
188 - تاثیر متغیر های مالی و غیر مالی بر افشا ی داوطلبانه (چکیده)
189 - بررسی رابطه حق الزحمه حسابرس و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
190 - Evaluating of Limitations, Barriers and Problems of Using Modern Accounting Information Systems in Iran (چکیده)
191 - Stractural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
192 - Estimation of Pr(X < Y ) using record ranked set sampling scheme from the exponential distribution (چکیده)
193 - ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس (چکیده)
194 - Microstructure and hardness evaluation of Al-SiO2nanocomposites produced with ultrasonic technique (چکیده)
195 - بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستان های مشترک مثنوی مولوی و تفسیر (چکیده)
196 - تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون (چکیده)
197 - پیشگویی شار ترواه و درصد دفع کلرید سدیم طی فرآیند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون های رنگبری توسط شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
198 - Predicting Total Acceptance of Ice Cream Using Artificial Neural Network (چکیده)
199 - اثربخشی آموزش رایانه ای بازداری و حافظه کاری بر نشانه ها و اختلال های همبود زندانیان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در بزرگسالان (چکیده)
200 - اثر‌بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
201 - مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی (چکیده)
202 - The Effect of the Targeted Subsidies Plan on the Stock Returns: Iranian Evidence (چکیده)
203 - مدل‌سازی پویایی سیستم برای تعالی درقابلیت نوآوری (چکیده)
204 - Prediction of Auditor Selection Using a Combination of PSO Algorithm and CART in Iran (چکیده)
205 - The Effect of Intellectual Capital on the Profitability Ratios in the Banking Industry: Evidence from Iran (چکیده)
206 - Comparison of two sampling schemes for generating record-breaking data from the proportional hazard rate models (چکیده)
207 - A HMSIW Circularly Polarized Leaky-Wave Antenna With Backward, Broadside, and Forward Radiation (چکیده)
208 - Estimation of stress-strength reliability using record ranked set sampling scheme from the‎ ‎exponential distribution (چکیده)
209 - Record ranked set sampling scheme (چکیده)
210 - تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام (چکیده)
211 - A Study of the Driving Factors of Knowledge Management and Corporate Entrepreneurship in Iran (چکیده)
212 - توانایی حسابرسان در حفظ استقلال در موقعیت اختلاف نظر با مدیریت صاحب کار (چکیده)
213 - بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در گزارش گری مالی شرکت (چکیده)
214 - تاثیر استانداردها و دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی بر رضایت مشتریان و کیفیت گزارش حسابرسی (چکیده)
215 - مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء مصرف‌کنندگان مواد (چکیده)
216 - Attentional bias modification for addictive behaviors: clinical implications (چکیده)
217 - بررسی تأثیر جایگزینی شکر با پوره خرما بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و ماندگاری دونات (چکیده)
218 - Slow light transmission in a photonic crystal power splitter with parallel outputs (چکیده)
219 - تأثیر جایگزینی شکر با پوره خرما بر رنگ مغز وتخلخل دونات سرخ شده با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
220 - A Study of the Maslow’s Needs Priority among the Iranian Auditors (چکیده)
221 - Reforming Accounting Education Content to Fulfill Business Environment Needs (چکیده)
222 - Comprehensive evaluation of structural geometrical nonlinear solution techniques Part II: Comparing efficiencies of the methods (چکیده)
223 - افزایش راندمان هیدروسیکلونهای تصفیه کنندة آب شهر مشهد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
224 - شبیهسازی و بررسی تأثیر دو دهانة ورودی و تغییرات دبی بر عملکرد هیدروسیکلون با استفاده از CFD (چکیده)
225 - Evaluation of Consumers’ Preference to the Brands of Beverage by Means of ERP Pre-comprehension Component (چکیده)
226 - بررسی سطح توانایی شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال1390 (چکیده)
227 - Methamphetamine Use Among Iranian Heroin Kerack-Dependent Women: Implications for Treatment (چکیده)
228 - بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگی (چکیده)
229 - مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسواسی در افراد وسواسی و عادی (چکیده)
230 - Excitation of Propagating Surface Plasmon Using Two-dimensional Array of Ellipsoidal Nanoparticles (چکیده)
231 - Metalic Nanostructures for Enhancement of Absorption in Thin-film Solar Cells (چکیده)
232 - بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی (چکیده)
233 - بررسی ارتباط استرس شغلی ماماها با الگوی خون ریزی قاعدگی (چکیده)
234 - General health status and marital satisfaction among female drug abusers (چکیده)
235 - تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر (چکیده)
236 - Comparing the Effectiveness of LEAP and CBT on Reducing Temptation to Use Drugs Among Substance Abusers (چکیده)
237 - بررسی سوگیری توجه دانشجویان دانشگاه شهید دادبین کرمان به استروپ هیجانی اعتیاد (چکیده)
238 - The Chaotic Behavior of EEG signals during Reiki (چکیده)
239 - The effectiveness of a drug-attention control training program on reducing detoxified drug abusers’ attentional bia (چکیده)
240 - SUBSTANCE-RELATED ATTENTIONAL BIAS AND HOW TO CURB IT: IMPLICATIONS OF AN ATTENTION CONTROL TRAINING PROGRAM (چکیده)
241 - بررسی تاثیرتبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
242 - پیش بینی مدیریت سود با توجه به اقلام تعهدی ساختاری و معنایی با استفاده از شبکه عصبی-فازی والگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری (چکیده)
243 - بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
244 - کاربرد الگوریتم فاخته در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
245 - شبیه سازی و افزایش راندمان هیدروسیکلون های تصفیه کنندة آب شرب (چکیده)
246 - بررسی تاثیـر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس (چکیده)
247 - بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی (استقراض از بانک‌ها) شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
248 - Timeliness of Annual Financial Reporting: Evidence from the Tehran Stock Exchange (چکیده)
249 - ایمنی کاربرد بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در صنایع غذایی (چکیده)
250 - ANT task performance with a consideration on sex hormones, LH and FSH changes before puberty and after menopause (چکیده)
251 - Menstrual cycle phases effects on the ANT task performance (چکیده)
252 - Cultural Values and Professional Commitment in Accounting System: Empirical Evidence from Iran (چکیده)
253 - Effectiveness of Behavioral Inhibition Training in Prison Inmates with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (چکیده)
254 - Prediction of Economic Value Added of Iranian Listed Companies (چکیده)
255 - tectonic and paleogeography implication of compositional variations within the siliciclastics Ab-Haji Formation (Lower Jurassic east-central Iran (چکیده)
256 - The Effect of Mathematics Subject on Accounting Students of Private and State Universities in Iran (چکیده)
257 - Association between Corporate Governance and Corporate Performance in Iran (چکیده)
258 - نیاز سنجی آموزشی مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران مبتنی بر الگوی شایستگی (چکیده)
259 - Evaluation of Information Asymmetry in Financial Reporting: Other Approach, Other Result: New Evidence from Iran (چکیده)
260 - Effects of a Nanofluid and Magnetic Field on the Thermal Efficiency of a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
261 - The Effect of CEO’s Reputation: Corporate Performance (چکیده)
262 - سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه (چکیده)
263 - The Effect of Earning Quality on Level of Cash Holding of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
264 - A Survey on Timeliness in Financial Reporting and Corporate Governance: Evidence from Iran (چکیده)
265 - Comparative Analysis of Corporate Failure Prediction: Case from Iran (چکیده)
266 - MOMENTS OF ORDER STATISTICS FROM THE SKEW-NORMAL DISTRIBUTION WITH SOME APPLICATIONS (چکیده)
267 - راهکارهای اقتصاد مقاومتی، قاچاق و حمایت از تولید داخلی (چکیده)
268 - از خمسه سرایی تا خمسه پژوهی (بررسی انتقادی تحقیقات حوزە خمسه پژوهی) (چکیده)
269 - Generational Accounting in Iran (چکیده)
270 - A Study of the Impact of Equity Overvaluation on Earnings Management: Iranian Overview (چکیده)
271 - High coupling efficiency to a low dispersion slow light-supporting photonic crystal waveguide (چکیده)
272 - A Study of the Gap between the Expected Specialized Skills of Accounting Graduates and Actual Level in Iran (چکیده)
273 - درهم تنیدگی در سیستم های نا لخت فراتر از تقریب تک مد برای حالت های بل در حالت فرمیونی (چکیده)
274 - study of attention alteration related to puberty and menopause in women ( before and after complete maturation / menopause ) (چکیده)
275 - A Study of the Stickiness of Cost of Goods Sold and Operating Costs to Changes in Sales Level in Iran (چکیده)
276 - Record-breaking Data from a Ranked Set Scheme and its Applications (چکیده)
277 - بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی (چکیده)
278 - بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (چکیده)
279 - A Study the Relationship of Earnings and Cash Flows: Evidence of Finance Sector in Iran (چکیده)
280 - A Study of Mental Accounting in Sanction Conditions in Iran (چکیده)
281 - ارتقا جذب سلول های خورشیدی لایه نازک با استفاده از ساختارهای پلاسمونیکی (چکیده)
282 - The efficacy of computerized working memory training on reducing comorbid psychiatric symptoms among prison inmates with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (چکیده)
283 - Excitation of Surface Plasmons in Metallic Thin Films Using Nanoparticle Arrays (چکیده)
284 - Design of a Microwave Dual-band Filter Using Frequency Selective Surfaces (چکیده)
285 - آزمون الگوی علّی نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری (چکیده)
286 - Identification and Prioritization of the Driving Factors of Labor Productivity in the Melli Bank: Iranian Scenario (چکیده)
287 - Corporate Governance and Earnings Quality: the Iranian Evidence (چکیده)
288 - Recovery Period, Inventories, Sales Growth Cycles and Companies’ Profitability: Empirical Evidence of Iran (چکیده)
289 - Baysian Inference of Generalized Exponential Distribution Based on Lower Record Values (چکیده)
290 - The Effect of Management Entrenchment on the Equity Capital in Iran (چکیده)
291 - Comparison Models of Corporate Bankruptcy Prediction in Companies Listed in Tehran Stock Exchange by Particle Swarm Optimization Algorithm and Support Vector Machine Algorithm (چکیده)
292 - Investigating the Effect of Internal Audit on the Performance of Private Banks’ System (چکیده)
293 - پالئوژئوگرافی ژوراسیک پیشین در شرق ایران مرکزی با نگرشی بر سازند آبحاجی (چکیده)
294 - Nonlinear Analysis of Cable Structures under General Loadings (چکیده)
295 - Administrative Barriers Regarding the Participation of Taxpayers in Iran (چکیده)
296 - بررسی وضعیت گزارشگری مالی اینترنتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
297 - تحریم های اقتصادی علیه ایران ، تهدیدها و فرصت ها (چکیده)
298 - Investment-Cash Flow Sensitivity: A Study of Iranian Listed Companies (چکیده)
299 - The Study of Bankruptcy Prediction in Tehran Stock Exchange (چکیده)
300 - Agency Costs in Islamic Countries: Evidence from Iran (چکیده)
301 - مقایسه خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
302 - دانشجویان برای چه پژوهش می کنند؟ (مقایسه سبکهای انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های مختلف) (چکیده)
303 - Prediction of order statistics and record values based on ordered ranked set sampling (چکیده)
304 - The Role of Social - Cognitive References in Academic Situations on Students’ Research Self - Efficacy and Research Motivation: Testing a C ausal M odel (چکیده)
305 - The Effect of Privatization on EVA and ROA in Iran (چکیده)
306 - Data Mining Approach to Prediction of Going Concern Using Classification and Regression Tree (CART) (چکیده)
307 - Bankruptcy Prediction by Using Support Vector Machines and Genetic Algorithms (چکیده)
308 - A Study of Accruals Quality on Risk Assessment of Securities in Iran (چکیده)
309 - بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان (چکیده)
310 - Internet Financial Reporting: Case of Iran (چکیده)
311 - Data Mining Approach Using Practical Swarm Optimization (PSO) to Predicting Going Concern: Evidence from Iranian Companies (چکیده)
312 - The Relation of Working Capital and Fixed Assets: A Study (چکیده)
313 - The Relationship between Delay in Announcing Quarterly Forecasts of Annual Earnings and the Type of Earnings News (چکیده)
314 - Companies Life Cycle Stages and Capital Structure in Emerging Markets: Evidence from Iran (چکیده)
315 - Thermal Analysis of Shell-side flow of a shell-and-tufe heat exchanger (چکیده)
316 - شناسایی و طبقه بندی عامل بیماری فیلودی در چند محصول زراعی با استفاده از انالیز ژن 16sr DNA در استان های خراسان رضوی و آذزبایجان غربی (چکیده)
317 - سیر تکاملی حسابرسی اجتماعی و چالشهای پیش رو (از تئوری ها ی غربی به سوی رهنمود های اسلامی) (چکیده)
318 - بررسی ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی (چکیده)
319 - بررسی عوامل موثر بر فرآیند استخراج شیره از خرمای واریته کلوته و بهینه یابی آن با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ (چکیده)
320 - Accounting Information System’s Barriers: Case of an Emerging Economy (چکیده)
321 - A Study of the Influence of Field of the Study and Gender on Ethical Values: Iranian Scenario (چکیده)
322 - Financial Distress Prediction of Iranian Companies by Using Data Mining Techniques (چکیده)
323 - پهنه بندی خطر زیزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد) (چکیده)
324 - عوامل موثر بر پایداری سود در بورس تهران (چکیده)
325 - قابل اتکا بودن اطلاعات صورتهای مالی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
326 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی - نقشی هلیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
327 - اولین گزارش زنبور Allodynerus dignotus (Morawitz,1895) (Hym.: Vespidae: Eumeninae) از ایران (چکیده)
328 - ارزیابی و بررسی تعمیم پذیری مدل استنباطی خاک-سرزمین (SoLIM) در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن (چکیده)
329 - Nero-fuzzy modeling of the convection heat transfer coefficient for the nanofluid (چکیده)
330 - Effectiveness of Internal Control in the Banking Sector: Evidence from Bank Mellat, Iran (چکیده)
331 - Impact of Accruals Quality on the Equity Risk Premium in Iran (چکیده)
332 - A Study of Job Satisfaction - Comparison between the Auditors of Supreme Audit Court and CPAs. An Iranian Evidence (چکیده)
333 - رسایل محتشم کاشانی: ژانری ناشناخته (چکیده)
334 - A Study of the Audit Information Technology Usage and Perceived Importance by Auditors in Iran (چکیده)
335 - A Study of the Relationship between Dividend Policies and Future Growth: Iranian Evidence (چکیده)
336 - Investigation of land subsidence in Southern Mahyar Plain in Isfahan province, Iran (چکیده)
337 - A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Prediction (چکیده)
338 - Factors Affecting the Quality of Audit Committee: A Study (چکیده)
339 - A Comparative Study on Conservatism Using Basu’s and Ball & Shivakumar’s Methods (چکیده)
340 - Going Concern Prediction of Iranian Companies by Using Fuzzy C-Means (چکیده)
341 - تاثیر اندازه بذر و قارچ کش کربوکسیل تیرام بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری (چکیده)
342 - A generalized skew two-piece skew-elliptical distribution (چکیده)
343 - شناسایی مولکولی جدایه های Fusarium graminearum و Fusarium culmurum جداشده از دانه های ذرت و جو مورد استفاده در گاوداریهای استان خراسان رضوی (چکیده)
344 - Operating Profit, Expenses and Investors Herding Behavior in Iran (چکیده)
345 - A Study of the Roles of Firm and Country on Specific Determinates in Capital Structure: Iranian Evidence (چکیده)
346 - Prediction of Financial Distress in Tehran Stock Exchange Using DEA Approach (چکیده)
347 - The Prevalence of ADHD and Comorbid Disorders in Iranian Adult Male Prison Inmates (چکیده)
348 - Investigation of land subsidence in southern Mahyar Plain in Esfahan province, Iran (چکیده)
349 - Barriers to E-Customs in an Emerging Economy: The Case of Iran (چکیده)
350 - Environmental Accounting Reporting: Case of Emerging Economy (چکیده)
351 - پایش فرونشست زمین در دشت مهیار جنوبی به روش تداخل سنجی راداری (چکیده)
352 - آنالیز شکست برج های انتقال نیرو (چکیده)
353 - Management Assessment of Going Concern Based on Data Mining Using Adaptive Network Based Fuzzy Inference Systems (ANFIS) (چکیده)
354 - Multi Branch Decision Tree: A New Splitting Criterion (چکیده)
355 - A Study of Economic Index Effects on Return on Equity in Iranian Companies (چکیده)
356 - The Relationship between Consumer Price Index, Producer Price Index and Traded Shares at Tehran Stock Exchange (چکیده)
357 - A Study the Reasons of Failure in Implementation of Enterprise Resource Management Systems in Iran (چکیده)
358 - Effective Components on the Forecast of Companies Dividends Using Hybrid Neural Network and Binary Algorithm Model (چکیده)
359 - Barriers of Corporate Entrepreneurship: Case of Iran (چکیده)
360 - The Classification of Iranian Banks Based on Artificial Neural Network (ANN) (چکیده)
361 - Evaluation of qanat collapse hazard in Mashhad city (case study: the Zone 11 of Municipality of Mashhad, Iran) (چکیده)
362 - A comparison of two sampling schemes for generating record-breaking data from exponential distribution (چکیده)
363 - A Study of Earning Quality and Return of Shares: An Iranian Prespective (چکیده)
364 - مدلسازی دینامیکی عملیات تراشکاری و محاسبه دینامیکی سطح مقطع براده به کمک روش مدلسازی جسم صلب با استفاده از نرم افزار ACIS (چکیده)
365 - Auditors Professional Power and Users’ Expectations: Iranian View (چکیده)
366 - The Role of Information Technology in Financial Reporting Quality: Iranian Scenario (چکیده)
367 - A Study of Governmental Revenue Source: Evidence of Zanjan Province in Iran (چکیده)
368 - بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید (چکیده)
369 - بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای سبز جزیره کیش در فصل گرم (چکیده)
370 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ضایعات نان (چکیده)
371 - بررسی عوامل موثر بر ضایعات آرد و نان در ایران (چکیده)
372 - اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یونها در گیاه کوشیا (چکیده)
373 - بررسی تاثیر تخلخل درفرآیند نفوذ دو فاز بخار- مایع در منطقه GDL پیل سوختی پلیمری (چکیده)
374 - The Comparison between Balance Sheet of Listed Companies before and after the Consolidation: Case of Iran (چکیده)
375 - A Study of the Effective Variables on Earning Management: Iranian Evidence (چکیده)
376 - مقایسه حافظه کاری دیداری فضایی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
377 - بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
378 - A Study of the Audit Inherent Risk: Evidence of Emerging Economy (چکیده)
379 - A Study of the Relative and Incremental Information Content of Financial Statements in Forecasting Stock Price: Iranian Evidence Iranian evidence (چکیده)
380 - اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی و فردوسی مشهد (چکیده)
381 - Stability Analysis of Qanats in the West of Mashhad, North-east of Iran (چکیده)
382 - Perceptions on Qualitative Characteristics in Financial Reporting: Iranian Evidence (چکیده)
383 - بکارگیری مدل سازی الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشگویی شار تراوه، درصد دفع کلرید سدیم و مقاومت هیدرولیکی کل در فرآیند نانوفیلتراسیون (چکیده)
384 - Comparing factor structure of research motivation in PhD and M.A students (چکیده)
385 - Examining Relationship between Working Capital Changes and Fixed Assets with Assets Return: Iranian Scenario (چکیده)
386 - سنجش و مقایس هی توانایی های روش های حل دستگاه معاد له های خطی در زبا نها و محیط های مختلف برنامه نویسی (چکیده)
387 - A Comparison of Working Capital Management of Chemical and Medicine Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
388 - Fraud Affects on Auditing: Some Critical Scenario (چکیده)
389 - تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان (چکیده)
390 - بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری (چکیده)
391 - ADAPTIVE FUZZY ECHO SYSTEM OF ANTS IN GRID LOAD BALANCING (چکیده)
392 - A Study of the Differences of Tax Auditing Terms of Determining Taxable Incomes: Iranian Evidence (چکیده)
393 - A Study of Job Satisfaction between External and Internal Auditors: An Iranian Scenario (چکیده)
394 - Dilute solution properties of wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum (چکیده)
395 - Developing Equity Culture and Partnerships in the Investement Market: A Study on Iran s Over the Counter Market (چکیده)
396 - A Study of Linear and Non-linear Relations between Accounting Variables and Share Return of Automobile Industry: Some Iranian Angles (چکیده)
397 - A Study of the Relation between Free Float Rate and Stock Yield Rate: Some Iranian Perspective (چکیده)
398 - Relationship between Short-termn Stock Returns and Market Ratios in Iran (چکیده)
399 - Dynamic modeling of flux and total hydraulic resistance in nanofiltration treatment of regeneration waste brine using artificial neural networks (چکیده)
400 - طراحی عناصر نوری پراشی دو سطحی با استفاده از الگوریتم رقابت استعمارگرایانه (چکیده)
401 - طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از ترکیب الگوریتمهای گرشبرگ-ساکستون و بهینه سازی گروه ذرات (چکیده)
402 - طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از الگوریتم بهینه یاب گروه ذرات (چکیده)
403 - A Study of the Factors Affecting Earnings Management: Iranian Overview (چکیده)
404 - A Study of Relationship between Board Characteristics and Earning Management: Iranian Scenario (چکیده)
405 - A Study of the Effect of Establishing Accounting Standards on Conservatism Amount: Iranian Scenario (چکیده)
406 - Sensory Acceptability Modeling of Pistachio Green Hull’s Marmalade using Fuzzy Approach (چکیده)
407 - بررسی آلودگی ذرت و جو مورد استفاده در خوراک دام تعدادی از گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی به انواع فوزاریوم (چکیده)
408 - رفتارهای خود جرحی و اقدام به خود کشی در زندانیان مرد با و یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) (چکیده)
409 - The Relation between Financial Information Transparency and Firms Characteristics of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
410 - A Study of the Effect of Accounting Quality on Method of Financing: Evidence from Iran (چکیده)
411 - EVALUATING THE INVESTORS’ OVERREACTION TO FINANCIAL MEASURES: SOME EVIDENCE OF TEHRAN STOCK EXCHANGE (چکیده)
412 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقش هلیدی (زبان‌شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
413 - Comparing Liner and Non-Liner Relationships between Accounting Variables and Dividend: Evidence of Iranian Chemical Industries (چکیده)
414 - Identification of the Effective Stractual Factors in Creating and Developing Digital Entrepreneurship in Agricultural Sector (چکیده)
415 - A Survey of Fundamental Barriers in Development of Tourism in Shiraz (چکیده)
416 - A Study of Managers Point of View on Environmental Accounting Information Disclosure of Listed Companies in Iran (چکیده)
417 - A Study of the Relationship between Conservatism and Capital Cost of Listed Companies: Some Iranian Evidences (چکیده)
418 - مروری بر حسگرهای نوری (چکیده)
419 - The effect of magnetic field and nanofluid on thermal performance of two-phase closed thermosyphon (TPCT) (چکیده)
420 - Auditor Responsibility and Expectation Gap: Evidence from Iranian Bankers (چکیده)
421 - ادراکات کلاسی و یادگیری خودتنظیمی: مقایسه دانشجویان جدید و سال آخر دانشگاه (چکیده)
422 - Nanofiltration treatment of waste brine obtained from sugar decolorizing resin regeneration (چکیده)
423 - طراحی و ساخت فیلتر نوارباریک چندلایه برای مخابرات نوری (چکیده)
424 - ساخت و تعیین ویژگیهای پرتوشکافهای قطبشی چندلایه (چکیده)
425 - طراحی پرتوشکافهای قطبشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
426 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو( Hordeum vulgar L.) در مرحله گیاهچه‌ای تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
427 - اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویان (چکیده)
428 - نور کند بدون پاشندگی و پهن باند در موجبر بلور فوتونی (چکیده)
429 - مقایسه­ ی ساختار انگیزشی و سبک­ های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی (چکیده)
430 - بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها با ناخوشیهای پیرامون قاعدگی (چکیده)
431 - A Combi-Stroop Test for Measuring Food-Related Attentional Bias (چکیده)
432 - مقایسه تأثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا (چکیده)
433 - Improving Service Quality by Using Organizational Citizenship Behavior: Iranian Evidence (چکیده)
434 - مقایسة شعر فردوسی و دقیقی در شاهنامه بر اساس عوامل انسجام متنی از دیدگاه زبان‌شناسی نقش‌گرا (چکیده)
435 - An Investigation of Relationship between Earnings Conservatism and Price to Book Ratio Based on Basu s Method (چکیده)
436 - Analysis of femtosecond optical pulse propagation in one-dimensional nonlinear photonic crystals using finite-difference time-domain method (چکیده)
437 - An Evaluation of Iranian Banking System Credit Risk: Neural Network and Logistic Regression (چکیده)
438 - Forecasting Stock Price Using Artificial Neural Networks: A Multi-Layer Perception Model- Iranian Evidence (چکیده)
439 - Analysis of femtosecond optical pulse propagation in one-dimensional nonlinear photonic crystals using finite-difference time-domain method (چکیده)
440 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
441 - Design of multilayer polarizing beam splitters using genetic algorithm (چکیده)
442 - recognizing pathogenic antibodies in sle using general regression neural networks (چکیده)
443 - اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای (چکیده)
444 - Audit Expectation Gap: Concept, Nature and Trace (چکیده)
445 - بررسی رابطه ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی (چکیده)
446 - مقایسه سازگاری و ادراکات کیفیت کلاسی در دانش آموزان نظری و فنی-حرفه ای (چکیده)
447 - روشی سریع و ساده برای باززایی نوک شاخه پنبه رقم ورامین و بررسی انتقال ژن به آن (چکیده)
448 - بررسی کالو سزایی در پنبه رقم ورامین و امکان انتقال ژن به آن (چکیده)
449 - ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (چکیده)
450 - Prediction of order statistics based on ORSS and RRSS (چکیده)
451 - بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکاف های ناشی از آن بر زمین های کشاورزی (چکیده)
452 - مدلسازی دینامیکی عملیات تراشکاری بکمک مدلسازی جسم صلب (چکیده)
453 - Purifying anion exchange resin regeneration effluent using polyamide nanofiltration membrane (چکیده)
454 - پژوهشی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی الکترونی و پروبی (چکیده)
455 - Correlation based splitting criterionin multi branch decision tree (چکیده)
456 - اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی (چکیده)
457 - تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای انفجار (چکیده)
458 - Relations among perceptions of classroom quality and adjustment in height school girl students: Comparing between academic fields (چکیده)
459 - Cognitive styles as predictors of interference on Dot-Probe Test (چکیده)
460 - What Feeds Obesity? The Role of Eating Type and Attentional Bias (چکیده)
461 - بررسی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب هسته خرما (چکیده)
462 - بررسی عوامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان (چکیده)
463 - ساخت نسخه رایانه ای آزمون استروپ جهت دار و مطالعه مقدماتی آن (چکیده)
464 - کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد (چکیده)
465 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقشی هالیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر فارسی (چکیده)
466 - بررسی عملکرد مدیریت شهری در گسترش فضاهای سبزعمومی(پارکها) با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS): مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
467 - تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان (چکیده)
468 - ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست (چکیده)
469 - اثر پارامترهای عملیاتی و غلظت خوراک بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون فاضلاب حاصل از احیاء ستون های رنگبری صنعت قند (چکیده)
470 - تحقیقی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی الکترونی (چکیده)
471 - A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting : Empirical Evidence of Emerging Economy (چکیده)
472 - Performance analysis of optical CDMA systems using APD for two types of receiver structures in the presence of interference and receiver noise (چکیده)
473 - طراحی عناصر نوری پراشی دریچه-محدود دوبعدی با تعمیم روش طیف زاویه ای تکراری (چکیده)
474 - محاسبه نظری خواص اپتیکی و ساختاری تیانات باریم در فاز مکعبی (چکیده)
475 - Differentiating Heavy from Light Drinkers by Neural Responses to Visual Alcohol Cues and Other Motivational Stimuli (چکیده)
476 - The Relationship between Resilience, Motivational Structure, and Substance Use (چکیده)
477 - A Comparative Study of Drug-Related Attentional Bias: Evidence From Iran (چکیده)
478 - رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی (چکیده)
479 - Experimental study of two-Phase closed thermosyphon with nanofluid and magnetic field effect (چکیده)
480 - Designing a neural network for closed thermosyphon with nanofluid using genetic algorithm (چکیده)
481 - بررسی ریزساختار و مورفولوژی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی نوری و الکترونی (چکیده)
482 - اثر چهار رقم رز بر نرخ شکارگری سن شکارگر Orius albidipennis روی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (چکیده)
483 - کلیاتی درباره روایت شناسی ساختگرا (چکیده)
484 - هنجارگریزی نوشتاری در شعر امروز (چکیده)
485 - بررسی تطبیقی و تحلیل ساختاری روایت یوسف (چکیده)
486 - نفوذ و تأثیر شاهنامه فردوسی در شعر دوره سلجوقی (چکیده)
487 - عناصر و سازه های اسطوره ای مشترک در کتاب مقدس و قرآن (چکیده)
488 - آب در آیینه متون مقدس (چکیده)
489 - اثر ارقام مختلف گیاه میزبان روی کنترل بیولوژیک کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae توسط سن شکارگر Orius albidipennis Reuter در گلخانه (چکیده)
490 - سنجش پایداری سکونتگاه‌های روستایی در مخروط افکنه‌ها-مطالعه موردی: دشت جوین (چکیده)
491 - مقایسه مشدد های حلقوی شکاف دار و معرفی آرایشی جدید جهت کاهش فرکانس مرکزی شکاف باند (چکیده)
492 - بیماری تورم جوانه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
493 - تجزیه شیمیایی و کاربردهای بالقوه هسته خرما در مواد غذایی (چکیده)
494 - کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیب (چکیده)
495 - بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان (چکیده)
496 - بهینه سازی انتقال ژن به پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum) با استفاده از ریزنمونه نوک شاخه (چکیده)
497 - تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس (چکیده)
498 - فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادی: معرفی و ساخت و کاربرد آزمون استروپ مواد (چکیده)
499 - Early Diagnosis of Systemic Lupus Erythmatosus Using ANN models of dsDNA binding antibody sequence data (چکیده)
500 - Comparative Study of Anxiety ، Stress and Depression in Physically Abused and None-Abused Wives (چکیده)
501 - ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (چکیده)
502 - Heavy and light drinkers brain reactions to alcohol, emotional, and concern-related stimuli (چکیده)
503 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد درونگر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانوی (چکیده)
504 - حل مساله مسیر یابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره زمانی با استفاده از تبرید تدریجی در عملگر جهش (چکیده)
505 - Validation of The Persian - Personal - Concerns Inventory (چکیده)
506 - Reserving the sequence: improving drug abusers’ recovery by reducing their drug-related attentional bias (چکیده)
507 - محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم (چکیده)
508 - Rumination and Depression: the Effects of Depression Attention Control Training Program on Reducing Rumination and Depression (چکیده)
509 - پیش بینی عملکرد نیشکر و واردات شکر در ایران با استفاده از مدل ARIMA و شبکه های عصبی (چکیده)
510 - بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد (چکیده)
511 - نقش و مسئولیت های معلم در تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری (چکیده)
512 - Improved Photonic Crystal Directional Coupler with Short Length (چکیده)
513 - Role of Social Psychology in Protecting Native Values in the Process of Globalization (چکیده)
514 - خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی (چکیده)
515 - بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار (چکیده)
516 - Effects of moisture content, seed size, loading rate and seed rotation on force and energy required for fracturing cumin seed (Cuminum cyminum Linn) under quasi-static loading (چکیده)
517 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو ( Hordeum vulgar L.) در شرایط کنترل شده (چکیده)
518 - پاسخ بویایی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) نسبت به مواد فرار ناشی از دو رقم گل رز (چکیده)
519 - The Determination of Optimal Crop Pattern with Aim of Reduction in Hazards of Environmental (چکیده)
520 - طراحی آنتن فراپهن باند فشرده با ساختار زمین اصلاح شده و تغذیه CPW (چکیده)
521 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری (چکیده)
522 - مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان (چکیده)
523 - Market Clearing Price and Load Forecasting Using Cooperative Co-evolutionary Approach (چکیده)
524 - تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم تحت تنش سوری (چکیده)
525 - Mobile user tracking using weighted matrix pencil direction finding with distributed antenna arrays (چکیده)
526 - A Comparative Study of Anxiety, Stress, and Depression in Physically Abused and non-Abused Iranian Wives (چکیده)
527 - Experimental investigation of two-phase closed thermosyphon under magnetic field using nano-Silver/water nanofluid (چکیده)
528 - Effect of magnetic field on the Copper oxide/water nanofluid heat transfer enhancement in two-phase closed thermosyphon (چکیده)
529 - Mobile User Tracking Algorithm via Velocity Estimation for Microcellular Urban Environment (چکیده)
530 - Discrete Mobile Terminal Location Estimation Using Support Vector Machine (چکیده)
531 - Substance Use and the Paradox of Good and Bad Attentional Bias (چکیده)
532 - بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (چکیده)
533 - Growth Analysis Of Kochia (Kochia Scoparia (L.) Schrad) Irrigated With Saline Water In Summer Cropping (چکیده)
534 - Design of Compact Broadband Microstrip Antennas Using Coplanar Coupled Resonators (چکیده)
535 - Comparison of iterative angular spectrum and optimal rotation angle methods in designing beam-fanners (چکیده)
536 - خطی سازی منحنی تزویج مربوط به یک تزویج کننده موجبری بلور فوتونی (چکیده)
537 - دقت روش تنها-فاز در طراحی ریزعدسیها (چکیده)
538 - A 60o Photonic Crystal Waveguide Bend with Improved Transmission Characteristics (چکیده)
539 - ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (چکیده)
540 - A Combi Stroop Test to Measure Food Attentional Bias (چکیده)
541 - A Novel Architecture of Ultracompact Pulse Position Modulator in Photonic Crystals (چکیده)
542 - طراحی و ساخت یک سیستم مبتنی بر میکروکنترلر به منظور پایش شرایط موتورهای الکتریکی (چکیده)
543 - How Do Cognitive Processes Support Over-eating? (چکیده)
544 - Food-related attentional bias and dietary restraint in Britain, Greece and Iran (چکیده)
545 - Alcohol attentional bias: drinking salience or cognitive impairment (چکیده)
546 - Reversing the Sequence: Reducing Alcohol Consumption by Overcoming Alcohol Attentional Bias (چکیده)
547 - تعیین موقعیت کاربر مخابرات سیار سلولی در محیط شهری با استفاده از تکنیک تلفیق داده‌ها و تشخیص الگوی هوشمند (چکیده)
548 - Discrete Mobile User Tracking Algorithm via Velocity Estimation for Microcellular Urban Environment (چکیده)
549 - Reanalysis of two eclipsing binaries: EE Aqr and Z Vul (چکیده)
550 - Detection of salmonella spp contamination of carcasses slaughtered in poultry abattoir in Mashhad, Iran (چکیده)
551 - Low Power Photonic Crystal All Optical Switch (چکیده)
552 - Two Dimensional Finite Aperture Diffractive Optical Elements Design Using Iterative Angular Spectrum Approach (چکیده)
553 - Design of Two Dimensional Finite Aperture Diffractive Optical Elements Using the Flip-Flop Method of Optimization (چکیده)
554 - Compact and Broadband Circular Polarized Microstrip Antenna with Wideband Axial-Ratio Bandwidth (چکیده)
555 - افزایش گاف کامل در ساختارهای کریستال فوتونی تیغه ای (چکیده)
556 - All-optical Switching Structure Using Nonlinear Photonic Crystal Directional Coupler (چکیده)
557 - Design of Three-layer Circular Mushroom-like EBG Structures (چکیده)
558 - Low Profile Dual Spiral-Loop Antenna over Electromagnetic Band-Gap Ground Plane for Circular Polarization (چکیده)
559 - Comparison Between Various Compact Electromagnetic Band-Gap (EBG) Structures for Coupling Reduction in Antenna Arrays (چکیده)
560 - طراحی یک عنصر نوری پراشی برای تخت کردن پرتوی گوسی لیزر CO2 به وسیله الگوریتم طیف زاویه ای تکراری (چکیده)
561 - طراحی و تحلیل سوئیچ تمام نوری بلور فوتونی با طول کم (چکیده)
562 - Design of High Efficiency Wide Band 60º Bend for TE Polarization (چکیده)
563 - Wideband Low-Profile Circular Polarized Rectangular Loop Antenna over a Mushroom-Like EBG Structure (چکیده)
564 - Compact and Wideband 1-D Mushroom-Like EBG Filters (چکیده)
565 - Design of a Novel Wideband Single-Mode Waveguide in a Crystal Slab Structure (چکیده)
566 - Optimization of Two-Dimensional Photonic Crystal Waveguide for TE and TM Polarizations (چکیده)
567 - بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
568 - The Addiction - Stroop Test: Theoretical Considerations and Procedural Recommendations (چکیده)
569 - Effect of practice versus information on the visual illusion (چکیده)
570 - The search for new ways to change implicit alcohol-related cognitions in heavy drinkers (چکیده)
571 - بررسی رفتار ستون های بتن آرمة تقویت شده با دورپیچ CFRP تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
572 - تعيين ساختارهاي مؤثر در اتصال آنتي‌بادي‌ها به DNA با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (چکیده)
573 - Comparison of antreflection surfaces based on two – dimensional binary gratings and thin – film coat (چکیده)
574 - طراحي فيلترهاي نوري چند لايه با استفاده از روش تبديل فوريه (چکیده)
575 - Alcohol-attentional bias and motivational structure as independent predictors of social drinkers’ alcohol consumption (چکیده)
576 - Restraint, disinhibition and food-related processing bias (چکیده)
577 - Experimental infection of stray cats with human isolates of Helicobacter pylori (چکیده)
578 - Alcohol Attention-Control Training Program (چکیده)
579 - کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای مؤثر در اتصال اتو آنتی بادیها (چکیده)
580 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیلاب (چکیده)