مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. بهاره سالمی , ناصر صداقت , محمدجواد وریدی , سیدمحمود موسوی , فریده طباطبائی یزدی , توسعه مدل سینتیکی عمر ماندگاری برای کاهوی برش خورده تازه رقم رومین، بسته بندی شده در شرایط اتمسفر اصلاح شده منفذدار, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (115), شماره (18), سال (2021-9), صفحات (235-246)
 2. علیرضا بیاتی , ناصر صداقت , مروری بر بسته بندی آنتی میکروبیال مواد غذایی و کاربرد آن در محصولات لبنی, علوم و فنون بسته بندی, دوره (11), شماره (44), سال (2021-3), صفحات (68-79)
 3. فرناز رضائیان عطار , ناصر صداقت , سمیرا یگانه زاد , آتنا پاسبان , محمدعلی حصاری نژاد , Shelf life modeling of Badami's fresh pistachios coated with chitosan under modified atmosphere packaging conditions, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (114), سال (2021-8), صفحات (181-194)
 4. وحید بهشاد , ناصر صداقت , مروری بر کاربرد بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته در بسته بندی گوشت مرغ, علوم و فنون بسته بندی, دوره (11), شماره (42), سال (2020-9), صفحات (20-27)
 5. شیما نعیمی قلی مشهد , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت , مجید عزیزی ارانی , فرشته جسینی , مدل سازی نرخ تنفس گلابی رقم درگزی به همراه پوشش اسانس مینای نیشابوری در طراحی بسته بندی اتمسفر اصلاح شده, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (95), سال (2020-1), صفحات (85-97)
 6. مریم هاشمی سیگاری , ناصر صداقت , فخری شهیدی , فرشته حسینی , بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی, علوم و فنون بسته بندی, دوره (10), شماره (37), سال (2019-6), صفحات (36-47)
 7. گیسو ملکی , ناصر صداقت , مهدی فرهودی , محبت محبی , تاثیر پوشش کیتوزان- لیمونن و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر خصوصیات کیفی خیار (رقم رویال) و مدلسازی ماندگاری آن, علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (14), شماره (3), سال (2019-10), صفحات (51-62)
 8. مائده روحانی , ناصر صداقت , تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجات, علوم و فنون بسته بندی, دوره (9), شماره (36), سال (2019-3), صفحات (6-19)
 9. زهرا نظری , ناصر صداقت , اثر بسته بندی با اتمسفراصلاح شده بر ماندگاری کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو و تخمین ماندگاری محصول نهایی با استفاده از روش ASLT, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (82), سال (2018-12), صفحات (359-372)
 10. سمیرا منصورگرگانی , ناصر صداقت , فرشته حسینی , بررسی اثرپوشش خوراکی -ژل آلورا- و نوع بسته بندی بر کیفیت کیوی رقم هایوارد, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (82), سال (2018-12), صفحات (437-450)
 11. سارا رویتوند , ناصر صداقت , مهدی وریدی , محبت محبی , بررسی تأثیر پوشش آلوئه ورا و بسته بندی بر ویژگی های کیفی و زمان ماندگاری زرشک بی دانه Berberis vulgaris, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (85), سال (2019-3), صفحات (141-150)
 12. پروین بقری , فخری شهیدی , ناصر صداقت , ارزیابی اثر پوشش زیست تخریب پذیر کنسانتره پروتئین آب پنیرو بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌ شده بر ویژگی های کیفی نارنگی (رقم دنسی) طی زمان تگهداری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (83), سال (2019-1), صفحات (251-265)
 13. گیسو ملکی , ناصر صداقت , مهدی فرهودی , محبت محبی , تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال, علوم و فنون بسته بندی, دوره (8), شماره (32), سال (2018-3), صفحات (78-85)
 14. شادی بلوریان , صفیه خلیلیان , ناصر صداقت , فرشته حسینی , مجید افشاری , بررسی اثر شرایط استخراج بر پارامترهای رنگی پودر کورکومین حاصل از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa) با استفاده از روش سطح پاسخ, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (28), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (197-206)
 15. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , بررسی اثر پیش تیمارهای مختلف بر خشک کردن لایه نازک انگور و رنگ کشمش حاصل, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (4), شماره (1), سال (2016-3), صفحات (1-18)
 16. داوود سالار باشی , سید علی مرتضوی , مصطفی شهیدی نوقابی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , ناصر صداقت , محمد رمضانی , ایمان شهابی , بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم‌های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا, طلوع بهداشت, دوره (4), شماره (4), سال (2016-10), صفحات (91-103)
 17. زهرا پورشریف املشی , ناصر صداقت , فخری شهیدی , تخمین زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول با پوشش خوراکی (آلوئه ورا- کیتوزان) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP), علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (82), سال (2018-12), صفحات (151-166)
 18. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , اهمیت و کاربرد دمای انتقال شیشه ای (Tg) در مواد غذایی و پلیمرهای بسته بندی, علوم و فنون بسته بندی, دوره (8), شماره (29), سال (2017-6), صفحات (30-45)
 19. بهناز طوقی عشقی , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , تهیه ی فیلم های امولسیونی بر پایه ی پروتئین پسته وحشی(بنه) به همراه اولئیک اسید و بررسی ویژگی های فیزیکی آن, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (80), سال (2018-10), صفحات (223-234)
 20. محمدرضا عبدالهی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , یوسف جهانی , ناصر صداقت , تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم نشاسته های گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذاب, فناوری های نوین غذایی, دوره (4), شماره (14), سال (2017-3), صفحات (67-80)
 21. علی دینی , سید محمد ابراهیم زاده موسوی , ناصر صداقت , سید هادی رضوی , احسان امینی , بررسی تاثیر نوع کشت آغازگر، دمای گرمخانه گذاری و pH نهایی محصول بر کیفی و رئولوژیکی دوغ پروبیوتیک, میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (2), شماره (3), سال (2017-1), صفحات (32-49)
 22. فرناز رضاییان عطار , ناصر صداقت , مروری براثرات پرتوهای یونیزه کننده بر مواد غذایی بسته بندی شده, علوم و فنون بسته بندی, دوره (7), شماره (26), سال (2016-8), صفحات (56-65)
 23. فروغ السادات طبیب لقمانی , ناصر صداقت , مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فناوری های جدید بسته بندی مواد غذایی, علوم و فنون بسته بندی, دوره (7), شماره (26), سال (2016-8), صفحات (6-17)
 24. ارزو عباسی مایوان , حامد مهدویان مهر , ناصر صداقت , جنبه های قانونی و ایمنی بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت غذا, علوم و فنون بسته بندی, دوره (7), شماره (26), سال (2016-9), صفحات (78-90)
 25. گیسو ملکی , ناصر صداقت , مهدی فرهودی , محبت محبی , مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه, علوم و فنون بسته بندی, دوره (7), شماره (27), سال (2016-11), صفحات (18-29)
 26. علی دینی , ناصر صداقت , سیدمحمدعلی رضوی , آرش کوچکی , بیژن ملائکه نیکویی , تاثیر دما و سرعت جریان هوا بر سینتیک فرآیند برشته کردن پسته با هوای داغ, ماشین های کشاورزی, دوره (7), شماره (2), سال (2017-10), صفحات (401-414)
 27. علی دینی , هدی فرخی , ناصر صداقت , مژده باقری , نگین محمد خانی , ارزیابی مقاومت به اکسایش و پیش بینی انبارمانی روغن پسته با استفاده از رنسیمت, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, دوره (15), شماره (5), سال (2016-8), صفحات (399-412)
 28. فائزه صابری , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی , تولید ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی موادغذایی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مکانیکی آنها با استفاده از روش سطح پاسخ RSM, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (64), سال (2017-6), صفحات (203-215)
 29. نجمه یوسف تبارمیری , ناصر صداقت , سارا خشنودی نیا , محبت محبی , بررسی اثر اتمسفر بسته‌ بندی و پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ و بافت (حسی و دستگاهی) کشمش, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (26), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (289-300)
 30. حامد مهدویان مهر , ناصر صداقت , مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هریک از روش ها, علوم و فنون بسته بندی, دوره (6), شماره (24), سال (2016-3), صفحات (70-86)
 31. گون ای بغدادی , مجید عزیزی ارانی , ناصر صداقت , Vahid Rowshan , حسین آروئی , بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداری, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (4), سال (2018-4), صفحات (643-657)
 32. داود سالار باشی , سید علی مرتضوی , مصطفی شهیدی نوقابی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , ناصر صداقت , محمد رمضانی , ایمان شهابی , بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رس, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10), صفحات (69-79)
 33. زهرا نظری , ناصر صداقت , آرش کوچکی , مدلسازی و بهینه یابی خصوصیات بافتی و فیزیکوشیمیایی کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ (RSM), علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (63), سال (2017-5), صفحات (289-302)
 34. مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی , اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (26), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (381-395)
 35. حمید سرحدی , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت , محبت محبی , الناز میلانی , بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرما و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (26), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (49-60)
 36. سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , تأثیر نوع ماده‌ی بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیریکوشیمیایی پسته‌ی برشته (واریته ی اوحدی), پژوهش های صنایع غذایی, دوره (25), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (585-596)
 37. علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , الناز میلانی , تاثیرنوع بسته بندی و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی خیار گلخانه ای رویال طی دوره نگهداری, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (363-378)
 38. حمید سرحدی , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت , محبت محبی , الناز میلانی , پیش‌بینی تاثیر تیمارهای ازن، کیتوزان و دما بر میزان اسیدیته خرمای مضافتی در طول دوره نگهداری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (67), سال (2017-9), صفحات (107-114)
 39. ناصر صداقت , مهدی محمدحسینی , سارا خشنودی نیا , محمدباقر حبیبی نجفی , آرش کوچکی , بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تأثیر آن بر افزایش زمان ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچال, علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (9), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (53-62)
 40. مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی , ارزیابی ویژگی های رنگی و بافت سنجی دانه های انار آماده مصرف طی دوره نگهداری و بهینه یابی شرایط مختلف بسته‌بندی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM), علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (66), سال (2017-8), صفحات (1-16)
 41. مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف, علوم و فنون بسته بندی, دوره (5), شماره (20), سال (2015-2), صفحات (16-23)
 42. ناصر صداقت , سارا خشنودی نیا , بررسی اثر پوشش خوراکی ژلاتین-کربوکسی متیل سلولز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی پسته برشته شده طی زمان ماندگاری, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2016-11), صفحات (415-427)
 43. محمدرضا عبدالهی مقدم , ناصر صداقت , مواد مرکب زیست تخریب پذیر و نقش آن ها دراصلاح خواص عملکردی فیلم های بسته بندی بر پایه پروتئین ها, علوم و فنون بسته بندی, دوره (5), شماره (18), سال (2014-9), صفحات (38-51)
 44. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر شرایط خشک کردن در خشک کن کابینتی و پیش تیمارهای مختلف بر شدت خشک شدن انگور و ویژگی های کیفی کشمش, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (226-238)
 45. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر پوشش های خوراکی لیپیدی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمش, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2016-1), صفحات (496-507)
 46. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , نجمه یوسف تبارمیری , اثر پوشش خوراکی لیپیدی (گلیسریل منواستئارات و موم کارنوبا) بر زمان ماندگاری کشمش, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (48), سال (2015-10), صفحات (139-151)
 47. فریبا نقی پور , بهاره صحرائیان , مریم سلیمانی , ناصر صداقت , بررسی تأثیر شرایط محیط نگهداری (دما و رطوبت نسبی) و جنس لفاف بسته‌بندی در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری نان بدون گلوتن سورگوم, علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (10), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (61-70)
 48. مهدی محمدحسینی , ناصر صداقت , سارا خشنودی نیا , محمدباقر حبیبی نجفی , آرش کوچکی , خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم کربوکسی‌متیل‌سلولز حاوی اسانس‌ گیاهی و تأثیر آن بر رنگ گوشت گوسفند, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (24), شماره (4), سال (2014-10), صفحات (519-529)
 49. ناصر صداقت , نفیسه واحدی , بررسی روش‌های مختلف نگهداری و بسته‌بندی قارچ دکمه‌ای سفید برای افزایش دوره ماندگاری, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (20-27)
 50. شهره نیک خواه , ناصر صداقت , بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای کمی و کیفی برگه ی خربزه, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2016-10), صفحات (403-414)
 51. ناصر صداقت , قدسیه مرادی , سارا خشنودی نیا , آرش کوچکی , تاثیر شرایط اتمسقر بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی پسته‌ی خشک رقم اوحدی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2016-1), صفحات (546-559)
 52. ناصر صداقت , مریم رستگاری , سارا خشنودی نیا , علی شریف , بررسی اثر نوع و مقدار ترکیب گرمازا بر میزان گرمای تولیدی و پروفیل زمان-دمای قوطی‌های خودگرم‌شونده, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (1-11)
 53. سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , تأثیر پوشش خوراکی ژلاتینی حامل آنتی‌اکسیدان بر پایداری اکسیداسیونی و ویژگی‌های حسی پسته‌ی برشته‌ی اوحدی, علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (9), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (11-20)
 54. احمد احتیاطی , ناصر صداقت , مروری بر اثر فرآیند های پرتودهی و ماکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی, علوم و فنون بسته بندی, دوره (5), شماره (17), سال (2014-6), صفحات (16-27)
 55. سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , غلامحسین رادمرد قدیری , اثر پوشش خوراکی ژلاتین حاوی آنتی‌اکسیدان بر روی سختی و مؤلفه‌های رنگی پسته‌ی برشته‌ شده, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (2), شماره (4), سال (2013-8), صفحات (295-310)
 56. وجیهه نیک زاده , ناصر صداقت , مهدی سعادتمند , فریده طباطبائی یزدی , ارائه مدلی یکپارچه برای ارزیابی شناساگرهای زمان-دما به‏منظور حفاظت از موادغذایی دریایی در مقابل بوتولیسم, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (49), سال (2016-1), صفحات (133-143)
 57. سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , غلامحسین رادمرد قدیری , استفاده از پوشش های خوراکی به منظور افزایش کیفیت و پایداری اکسایشی دانه های آجیلی, علوم و فنون بسته بندی, دوره (4), شماره (15), سال (2013-11), صفحات (38-51)
 58. حامد مهدویان مهر , مریم اثنی عشری , ناصر صداقت , روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده, علوم و فنون بسته بندی, دوره (4), شماره (13), سال (2013-6), صفحات (30-43)
 59. ناصر صداقت , سمانه پژوهان مهر , بررسی خواص کیفی مغز بادام وحشی واریته Amygdalus scoparia تحت شرایط مختلف بسته بندی و نگهداری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (43), سال (2014-8), صفحات (11-23)
 60. سید حسن جلیلی , ناصر صداقت , فاطمه نوغانی , اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و عصاره آبی چای سبز بر عمرماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix), علمی شیلات ایران, دوره (22), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (13-27)
 61. پرویز بشیری , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت , فریده طباطبائی یزدی , مهدی نصیری محلاتی , اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (215-221)
 62. عبدالله همتیان سورکی , هادی مهدویان مهر , امیر پورفرزاد , ناصر صداقت , بهینه یابی شرایط استخراج قلیایی فیبرهای رژیمی پوست قهوه و تاثیر آن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری نان بربری, علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (8), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (12-22)
 63. سمیرا فیضی , ناصر صداقت , بررسی اثر ترکیبات پلاستیکی بر طعم و زمان ماندگاری شیر پاستوریزه و فرا پاستوریزه, علوم و فنون بسته بندی, دوره (3), شماره (10), سال (2012-8), صفحات (16-27)
 64. مریم اثنی عشری , ناصر صداقت , استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی مرغ, علوم و فنون بسته بندی, دوره (3), شماره (11), سال (2012-9), صفحات (72-81)
 65. هما بقایی , فریماه آقایی , ناصر صداقت , محبت محبی , بررسی اثر افزودن اسانس سیر بر ویژگی های مکانیکی، فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیلم خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئین سویا, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (279-287)
 66. یونس زاهدی دیزج یکان , ناصر صداقت , بابک قنبرزاده , ویژگیهای فیزیکی فیلم های امولسیونی تهیه شده از پروتئین گلوبولین پسته و اسید استئاریک, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (31), سال (2012-3), صفحات (47-57)
 67. ناصر صداقت , جواد توکلی , بررسی خواص کیفی مغز بنه واریته موتیکا (Pistacia atlantica var. mutica) تحت شرایط نگهداری و بسته بندی مختلف, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2011-10), صفحات (17-26)
 68. عبدالرضا میرچولی برازق , ناصر صداقت , بررسی تأثیر دما و بسته بندی بر ماندگاری دوغ بدون گاز, علوم و فناوری غذایی, دوره (2), شماره (3), سال (2011-3), صفحات (1-9)
 69. وجیهه نیک زاده , ناصر صداقت , فخری شهیدی , بررسی تغییرات رطوبت، بافت و خصوصیات حسی پسته تحت تاثیر دمای برشته کردن و زمان نگهداری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (101-109)
 70. ناصر صداقت , فرشته حسینی , ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیموی بسته بندی شده در ظروف PET, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (93-100)
 71. یونس زاهدی دیزج یکان , ناصر صداقت , بابک قنبرزاده , بررسی اثر اسید پالمیتیک بر ویژگیهای مکانیکی ، حرارتی و نفوذپذیری فیلم خوراکی پروتئین گلوبولین پسته, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (91-99)
 72. ماندانا پهلوانی , سید محمد علی موسوی , زهره حمیدی اصفهانی , ناصر صداقت , فخری شهیدی , بررسی و تعیین حداقل بازدارندگی در استات سدیم بر برخی میکروارگانیسم های عامل فساد در نوشابه های گاز دار, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2010-11), صفحات (51-58)
 73. ناصر صداقت , فرشته حسینی , تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیمو, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (1-11)
 74. مهسا ضیابخش دیلمی , ناصر صداقت , فخری شهیدی , تأثیر روش بسته بندی و دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی و حسی بیسکویت فشرده, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (11-21)
 75. مرضیه بلندی , فخری شهیدی , ناصر صداقت , رضا فرهوش , راحله قاسم زاده , بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگه‌داری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-5), صفحات (61-65)
 76. وجیهه نیک زاده , ناصر صداقت , بررسی اثرات دمای برشته کردن فرمولاسیون و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی روغن پسته و خصوصیات ارگانولپتیکی آن, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2009-11), صفحات (45-54)
 77. فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , ناصر صداقت , بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (48), سال (2009-8), صفحات (241-249)
 78. فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , ناصر صداقت , بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد), علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (45-51)
 79. محمدرضا عدالتیان دوم , ناصر صداقت , علی شریف , تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2007-8), صفحات (7-12)
 80. محمد احمدی , غلامحسین داوری نژاد , مجید عزیزی ارانی , ناصر صداقت , علی تهرانی فر , تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (155-166)
 81. ناصر صداقت , استفاده از برچسب های زمان دما در کاهش ضایعات مواد غذائی, سنبله, دوره (182), سال (2008-12), صفحات (22-23)
 82. ناصر صداقت , فرشته حسینی , پلی هیدروکسی آلکانوات ها جایگزین های قلبل تجزیه بیولوژیکی برای پلاستیک ها, خوشه , دوره (4), شماره (41), سال (2007-10), صفحات (30-36)
 83. ناصر صداقت , نانو تکنولوژی راهبردی نوین در صنعت بسته بندی مواد غذائی, خوشه , دوره (4), شماره (47), سال (2008-4), صفحات (16-18)
 84. ناصر صداقت , بسته بندی گوشت و فرآورده های آن, خوشه , دوره (4), شماره (47), سال (2008-4), صفحات (39-45)
 85. ناصر صداقت , فرشته حسینی , بررسی ایمنی استفاده از PET در صنعت بسته بندی مواد غذائی, خوشه , دوره (5), شماره (49), سال (2008-6), صفحات (10-16)
 86. ناصر صداقت , مخاطرات و ملاحظات قانونی استفاده از نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی, خوشه , دوره (5), شماره (49), سال (2008-6), صفحات (16-19)
 87. ناصر صداقت , وجیهه نیک زاده , تنوع بسته بندی آب های آشامیدنی, فناوری توسعه صنعت بسته بندی, دوره (3), شماره (24), سال (2007-6), صفحات (112-114)
 88. فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , ناصر صداقت , بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2008-4), صفحات (1-9)
 89. ناصر صداقت , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , غلامحسین داوری نژاد , تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداری, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (12), شماره (2), سال (2006-3), صفحات (127-134)
 90. ناصر صداقت , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمت, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-3), صفحات (151-157)

انگلیسی

 1. fereshtesadat safaee , Nasser Sedaghat , Ali Sharif , Effect of packaging material and oxygen concentration on quality of Ghavoot during the storage, Journal of Food Science and Technology, Year (2021-4)
 2. Gisoo Maleki , bahareh salemi , Nasser Sedaghat , تاثیر پوشش آلوئه ورا-لیمونن و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر خصوصیات پس از برداشت خیار (رقم نگین), علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, Volume (113), No (18), Year (2021-7), Pages (109-120)
 3. bahareh salemi , Nasser Sedaghat , Mohammad Javad Varidi , Seyed Mahmoud Mousavi , Farideh Tabatabaei yazdi , The combined impact of calcium lactate with cysteine pretreatment and perforation‐mediated modified atmosphere packaging on quality preservation of fresh‐cut ‘Romaine’ lettuce, Journal of Food Science, Volume (86), No (3), Year (2021-3), Pages (715-723)
 4. Rassoul Mozafarpour , Nasser Sedaghat , Fayza Alhasan , Improvement the barrier and mechanical properties of whey protein isolate film using fructan obtained from Serish (Eremurus spectabilis) root as a novel polysaccharide, Journal of Food Measurement and Characterization, Volume (15), No (2), Year (2021-4), Pages (1774-1784)
 5. Ali Dini , Soudeh Khanamani Falahati-pour , Khosro Behmaram , Nasser Sedaghat , The kinetics of colour degradation, chlorophylls and xanthophylls loss in pistachio nuts during roasting process, Food Quality and Safety, Year (2019-10)
 6. Najmeh Yousef tabar miri , Nasser Sedaghat , Sara Khoshnoudi , Effect of active edible coating on quality properties of green-raisin and ranking the samples using fuzzy approach, Journal of Food Measurement and Characterization, Volume (15), No (1), Year (2020-8), Pages (46-58)
 7. Gisoo Maleki , Nasser Sedaghat , E. J. Woltering , M. Farhoodi , Modeling Respiration Characteristics of Cucumber to Design a Proper Modified Atmosphere Packaging, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (22), No (6), Year (2020-6), Pages (1663-1472)
 8. mostafa fallah delavar , Nasser Sedaghat , مروری بر خواص عملکردی و ضدمیکروبی کیتوزان در نگهداری مواد غذایی, علوم و فنون بسته بندی, Volume (11), No (41), Year (2020-6), Pages (16-25)
 9. Gonai Baghdadi , Majid Azizi , Nasser Sedaghat , The antioxidant activity and total phenol content of seeds from four species of Apiaceae family under different storage conditions, International Journal of Postharvest Technology and Innovation, Volume (7), No (3), Year (2020-1), Pages (184-204)
 10. sara khoshnoodinia , Nasser Sedaghat , Effect of active edible coating and temperature on quality properties of roasted pistachio nuts during storage, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (43), No (10), Year (2019-7)
 11. Mohammad B Habibi Najafi , Andres Leufven , Mohammad Reza Edalatian Dovom , Nasser Sedaghat , امیر پورفرزاد , Probing the interactions between hardness and sensory of pistachio nuts during storage using principal component analysis, Food Science and Nutrition, Volume (7), No (8), Year (2019-7), Pages (2684-2691)
 12. Javad Tavakoli , Nasser Sedaghat , Amin Mousavi Khaneghah , Effects of packaging and storage conditions on Iranian wild pistachio kernels and assessment of oxidative stability of edible extracted oil, Journal of Food Processing and Preservation, Year (2019-2)
 13. sara royatvand , Nasser Sedaghat , Mehdi Varidi , Mohebbat Mohebbi , Study the Physicochemical and Sensory Attributes of Seedless Barberries Treated by Edible Coating and Packaging of During Storage, International Journal of Engineering Research, Volume (12), No (7), Year (2018-12), Pages (190-193)
 14. Maryam Torabian Kakhki , Nasser Sedaghat , Mohammad Mohsenzadeh , Chemical composition, antioxidative‎, antibacterial‎‎, and time-kill activities of ‎some selected plant essential oils against foodborne pathogenic and spoilage ‎organisms, Veterinary Research Forum, Volume (11), No (4), Year (2020-12), Pages (339-346)
 15. vajihe nikzade , Nasser Sedaghat , Farideh Tabatabaei yazdi , Hamid Bahador Ghoddusi , Mahdi Saadatmand , Development of shelf life kinetic model for fresh rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets stored under modified atmosphere packaging, Journal of Food Science and Technology, Volume (56), No (2), Year (2019-2), Pages (663-673)
 16. F. Jalil Mozhdehi , Nasser Sedaghat , S. A. Yasini Ardakani , Effect of Modified Atmosphere Packaging (MAP) and Storage Temperature on Colour, Flavour, and Aroma of Saffron, International Journal of Scientific Engineering and Technology, Volume (7), No (6), Year (2018-6), Pages (55-58)
 17. Gisoo Maleki , Nasser Sedaghat , , , Mohebbat Mohebbi , Chitosan-limonene coating in combination with modified atmosphere packaging preserve postharvest quality of cucumber during storage, Journal of Food Measurement and Characterization, Volume (12), No (3), Year (2018-3), Pages (1610-1621)
 18. zohreh dousti , Nasser Sedaghat , , Effect of Aloe vera gel and active modified atmosphere packaging (A-MAP) on the quality of pomegranate arils ready-to-eat, International Journal of Scientific Engineering and Technology, Volume (7), No (6), Year (2018-4), Pages (40-43)
 19. F. Jalil Mozhdehi , Nasser Sedaghat , S.A.YasiniArdakani , Effect of Modified Atmosphere Packaging (MAP) on the Moisture and Sensory Property of Saffron, MOJ Food Processing and Technology, Volume (5), No (1), Year (2017-9), Pages (114-117)
 20. Davoud Salar Bashi , Sayed Ali Mortazavi , Mostafa Shahidi Noghabi , Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz , Nasser Sedaghat , Mohammad Ramezani , Iman Shahabi Ghahfarrokhi , Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticles, Carbohydrate Polymers, Volume (140), No (1), Year (2016-6), Pages (220-227)
 21. Hoda Shahiri Tabarestani , Nasser Sedaghat , M.Jahanshahi , A.Motamedzadegan , Mohebbat Mohebbi , Development of Optimized Edible Packaging Based on White-cheek Shark (Carcharhinus dussumieri) Skin Gelatin Biopolymer: Mechanical, Water Vapor Permeability, and Structural Properties, Journal of Aquatic Food Product Technology, Volume (26), No (10), Year (2017-9), Pages (1244-1258)
 22. Hoda Shahiri Tabarestani , Nasser Sedaghat , M. Jahanshahi , A. Motamedzadegan , Mohebbat Mohebbi , Physicochemical and Rheological Properties of White-Cheek Shark (Carcharhinus dussumieri) Skin Gelatin, International Journal of Food Properties, Volume (19), No (12), Year (2016-7), Pages (2788-2804)
 23. Maryam Vanaei , Nasser Sedaghat , Hossein Abbaspour , mehdi kaviani , HAMIDREZA AZARBAD , Novel edible coating based on Aloe vera Gel to Maintain pistachio Quality, International Journal of Scientific Engineering and Technology, Volume (3), No (8), Year (2014-6), Pages (1016-1019)
 24. Hoda Shahiri Tabarestani , Nasser Sedaghat , الهام ساعدی پویا , asiyeh alipour , Shelf life Improvement and Postharvest Quality of Cherry Tomato (Solanum lycopersicum L.) Fruit Using Basil Mucilage Edible Coating and Cumin Essential Oil, International Journal of Agronomy and Plant Production, Volume (4), No (9), Year (2013-9), Pages (2346-2353)
 25. fereshte hosseini , Mohammad B Habibi Najafi , Nasser Sedaghat , nafiseh vahedi , COMPARISON OF TP CAN AND FLEXIBLE POUCH ON PHYSICOCHEMICAL, MICROBIAL AND SENSORY PROPERTIES OF MASHHAD BLACKCHERRY PRESERVES AT DIFFERENT STORAGE CONDITIONS, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (37), No (5), Year (2013-10), Pages (727-733)
 26. Nasser Sedaghat , Younes Zahedi Dizaj Yekan , Babak Ghanbarzadeh , Effect of Physical State of Fatty Acids on the Physical Properties of PGP-Based Emulsified Edible Film, International Journal of Nuts and Related Sciences, Volume (2), No (2), Year (2011-7), Pages (56-63)
 27. Nasser Sedaghat , Younes Zahedi Dizaj Yekan , Application of edible coating and acidic washing for extending the storage life of mushrooms (Agaricus bisporus), Food Science and Technology International, Volume (18), No (6), Year (2012-6), Pages (523-530)
 28. Amir Pourfarzad , hadi mahdavian mehr , Nasser Sedaghat , Coffee silverskin as a source of dietary fiber in bread-making: Optimization of chemical treatment using response surface methodology, LWT- Food Science and Technology, Volume (50), No (2), Year (2013-3), Pages (599-606)
 29. Nasser Sedaghat , Evaluation of Pistachio nuts stability at various conditions based on Metrohm Rancimat, Middle-East Journal of Scientific Research, Volume (6), No (3), Year (2010-10), Pages (271-275)
 30. Nasser Sedaghat , Application of Arrhenius Kinetics to Evaluate the Stability of Pistachio Nuts at Various Conditions, Middle-East Journal of Scientific Research, Volume (6), No (3), Year (2010-10), Pages (224-229)
 31. Anders Luefven , Nasser Sedaghat , Mohammad B Habibi Najafi , Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio nuts at Various Conditions, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (8), No (5), Year (2010-10), Pages (576-581)
 32. Nasser Sedaghat , Pistachio Nuts Shelf Life Based on Sensory Evaluation, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (8), No (5), Year (2010-10), Pages (570-575)
 33. younes zahedidizajyekan , B. Ghanbarzadeh , Nasser Sedaghat , Physical properties of edible emulsified films based on pistachio globulin, Journal of Food Engineering, Volume (100), No (100), Year (2010-5), Pages (102-108)
 34. A Leufven , Nasser Sedaghat , Mohammad B Habibi Najafi , Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio Nuts at Various Conditions, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, Volume (3), No (2), Year (2007-5), Pages (29-36)
 35. , Nasser Sedaghat , Physical and sensory changes in pistachio nuts as affected by roasting temperature and storage, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (4), No (4), Year (2008-4), Pages (478-483)
 36. - - , Fakhri Shahidi , Nasser Sedaghat , Reza Farhoosh , H. Mousavi-Nik , Shelf-life Determination of Saffron Stigma: Water Activity and Temperature Studies, World Applied Sciences Journal, Volume (5), No (2), Year (2008-5), Pages (132-136)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمد تراهی , ناصر صداقت , استفاده از پلاسمای سرد در بهبود ویژگی های فیلم های خوراکی , هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران , 2020-12-13
 2. محمد تراهی , ناصر صداقت , نوآوری ها در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته اصلاح شده , کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی , 2020-09-20
 3. امینه عوامی , ناصر صداقت , روش های نوین نگهداری و حفظ خصوصیات کیفی آریل های انار , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2020-02-13
 4. مهران کاظمی , ناصر صداقت , مروری بر بسته بندی فعال با قابلیت آنتی اکسیدانی در گوشت و فراورده های گوشتی , هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2020-01-15
 5. علیرضا عباسی , ناصر صداقت , بسته بندی صادراتی عسل , کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران , 2018-12-15
 6. مائده روحانی , ناصر صداقت , تاثیر بسته بندی اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر کیفیت سالاد سبزیجات , کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران , 2018-12-15
 7. میکائیل جدیدی زرگر , پریسا رحمانی انارکی , ناصر صداقت , بسته بندی نان های بدون گلوتن , کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران , 2018-12-15
 8. فاطمه علیزاده , عبدالفاتح حسینی , ناصر صداقت , ظروف و بسته بندی های قابل ماکروویو و تست مهاجرت در آنها , کنفرانس بینالمللی بسته بندی ایران , 2018-12-15
 9. روح انگیز سپهری , شیوا قائدرحمتی , ناصر صداقت , بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) قارچ دنبلان صحرایی , کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران , 2018-12-15
 10. فاطمه کاظمیان راد , زهرا خلوصی , ناصر صداقت , فرآوری و بسته بندی ترخینه , کنفرانس بینالمللی بسته بندی ایران , 2018-12-15
 11. ناصر صداقت , آسیه قیافه شیرزادی , روش های نوین بسته بندی انجیر , کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران , 2018-12-15
 12. مهسا مومنی رفیع , ناصر صداقت , استفاده از مواد جاذب الرطوبه و بسته بندی در افزایش زمان نگهداری آب نبات , کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران , 2018-12-15
 13. شقایق خواجه علی چالشتری , فخری شهیدی , ناصر صداقت , روش های نوین نگهداری پسته , اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی , 2018-09-05
 14. شقایق خواجه علی چالشتری , فخری شهیدی , ناصر صداقت , روش های نوین بسته بندی پسته , اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی , 2019-01-31
 15. مائده روحانی , ناصر صداقت , تکنیک های جدید بسته بندی در سبزیجات تازه , اولین همایش بین المللی تغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی , 2017-09-06
 16. مائده روحانی , ناصر صداقت , تکنیک های جدید بسته بندی در سبزیجات تازه , اولین همایش بین المللی تغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی , 2017-09-06
 17. زهره دوستی , ناصر صداقت , بسته بندی های نوین در حفظ میوه ها و سبزیهای تازه برش خورده , اولین همایش تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری , 2017-05-12
 18. زهرا پورشریف املشی , ناصر صداقت , فخری شهیدی , تخمین زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول با پوشش خوراکی(آلوئه ورا- کیتوزان) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) , نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی , 2016-02-24
 19. مائده روحانی , ناصر صداقت , تکنیک های جدید بسته بندی در سبزیجات تازه , اولین همایش بین المللی تغذیه: از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی , 2017-09-06
 20. حانیه افسیج , ناصر صداقت , محمد صفریان , کاربرد پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز و بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده در بهبود ماندگاری میوه‏ها و سبزیجات تازه , نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران , 2017-03-07
 21. حانیه افسیج , ناصر صداقت , محمد صفریان , مروری بر روش های مختلف نگهداری عناب , دومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران , 2016-09-18
 22. بهناز طوقی عشقی , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , فیلم ها و پوشش های امولسیونی: اجزا، ساختار، کاربردها , اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر , 2017-01-12
 23. حیدر جمعه کاظم الکعبی , ناصر صداقت , فرشته حسینی , کاربرد بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت خرمای برحی , اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی , 2017-02-28
 24. زهره دوستی , ناصر صداقت , استفاده از ژل آلوئه ورا به عنوان یک ترکیب فراسودمند , اولین همایش تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری , 2017-05-12
 25. فرشته السادات صفائی , ناصر صداقت , علی شریف , مروری بر بسته بندی قاووت , اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر , 2017-01-12
 26. سارا خسروشاهی , فریده طباطبائی یزدی , مهدی وریدی , ناصر صداقت , تاثیر بسته بندی MAP بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی زرشک تازه , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09
 27. زهرا نظری , ناصر صداقت , آرش کوچکی , مدلسازی خصوصیات بافتی و فیزیکوشیمیایی کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) , نخستین کنفرانس علوم و صنایع غلات, نان و فرآورده های آردی , 2016-11-02
 28. مرضیه راه چمنی , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت , اثر پلی ساکارید کیتوزان و صمغ بنه بعنوان پوشش خوراکی بر کاهش پوسیدگی و تغییر خواص کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-10-12
 29. مریم فتحی فر , ناصر صداقت , کاربرد نانو ذرات نقره در بسته بندی مواد غذایی , دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11
 30. مریم فتحی فر , ناصر صداقت , نانو سنسورها و بسته بندی های هوشمند , دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11
 31. ارزو عباسی مایوان , ناصر صداقت , کاربرد بسته بندی های فعال تجاری در گوشت تازه , دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11
 32. فاطمه صادقی , ناصر صداقت , بررسی اثرات احتمالی اعمال فرایند فشار بالا بر روی ساختار و مورفولوژی مواد بسته-بندی , دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11
 33. فاطمه صادقی , ناصر صداقت , اثر فرایند فشار بالا بر رفتار مواد بسته بندی انتخاب شده , سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران , 2016-01-21
 34. زهرا نظری , ناصر صداقت , آرش کوچکی , تولید و ارزیابی کیفی کیک کم کالری پخته شده به روش ماکروویو و بررسی اثر قرمولاسیون بر کاهش بیاتی آن , International Conference On Research Science And Technology , 2015-12-14
 35. مهسا محمد حسینیان , ناصر صداقت , کاربرد و اهمیت بسته¬بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) برای میوه¬جات و سبزیجات تازه , همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی , 2016-02-20
 36. علی دینی , ناصر صداقت , سیدمحمدعلی رضوی , احسان امینی , رویا فاتحی , بررسی سینتیک خشک شدن پسته در فرایند برشته کردن با هوای گرم , اولین همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم , 2015-09-16
 37. ناصر صداقت , سارا خشنودی نیا , پیش‌بینی تأثیر دما و زمان بر شاخص پراکسید در پسته‌ی برشته شده با کمک منطق فازی , اولین همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم , 2015-09-16
 38. مهسا محمد حسینیان , ناصر صداقت , فرشته حسینی , بررسی اثر پوشش های خوراکی (کیتوزان و متابی سولفیت سدیم) و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر میزان ویتامین ث و راندمان سرخ کردن سیب زمینی برش خورده تازه , اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران , 2015-11-27
 39. فائزه صابری , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی , بهبود ویژگی های مقاومت به آب و نفوذپذیری به روغن ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی موادغذایی با استفاده از فیلم های مرکب ایزوله پروتئین سویا، نشاسته ذرت و موم عسل , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09
 40. مرضیه رضائی , ناصر صداقت , کاربرد فیلم ها و پوشش های خوراکی در بهبود ماندگاری میوه ها و سبزی های تازه , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09
 41. محمد مالکی آیسک , ناصر صداقت , مروری بر اهمیت و دانش بسته بندی نان , دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2015-02-18
 42. اکرم قهرمانی چرمهینی , ناصر صداقت , آرش کوچکی , الناز میلانی , تکنیک های نوین بسته بندی جهت افزایش ماندگاری فلفل دلمه , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13
 43. ناصر صداقت , میثم نقوی مرمتی , رضا مورکیان علی آباد , جواد خانی , بررسی میزان ضایعات آرد در استان های مازندران و یزد , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17
 44. علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , الناز میلانی , بررسی اثر بسته بندی MAP و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های رنگی و بافت سنجی خیار گلخانه ای طی دوره نگهداری , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17
 45. اکرم قهرمانی چرمهینی , ناصر صداقت , آرش کوچکی , الناز میلانی , بررس اثر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود خواص رنگی و حسی فلفل دلمه , بیست و دومین کنگره ملی صنایع غذایی گرگان , 2014-08-30
 46. اکرم قهرمانی چرمهینی , ناصر صداقت , آرش کوچکی , الناز میلانی , تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفراصلاح شده بر افت وزنی، سفتی بافت و خواص حسی فلفل دلمه ای به روش سطح پاسخ , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17
 47. علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , الناز میلانی , بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی خبار گلخانه ای , همایش ملی علوم و فناوری های نوین در صنایع غذایی , 2015-01-01
 48. علی دینی , سید علی ابراهیم زاده موسوی , ناصر صداقت , سید هادی رضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , بررسی تاثیر نوع کشت آغازگر, دمای گرمخانه گذاری و pH نهایی محصول بر خواص کیفی و رئولوژیکی دوغ پروبیوتیک , همایش ملی علوم و فناوری های نوین در صنایع غذایی , 2015-01-01
 49. جلال احسانی , ناصر صداقت , شیوه های نوین در نگهداری و بسته بندی پنیر فایور دی لات , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30
 50. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی امکان افزایش زمان ماندگاری کشمش سبز با استفاده از پوشش خوراکی موم کارنوبا و اسانس آویشن , اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 51. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی , مقایسه اثر پیش تیمارهای غیرشیمیایی و شیمیایی بر ویژگی های کیفی کشمش , اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 52. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی امکان کاربرد پوشش های خوراکی گلیسرول منواستئارات و موم کارنوبا برای کشمش سبز , اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 53. اکرم قهرمانی چرمهینی , ناصر صداقت , آرش کوچکی , الناز میلانی , بررسی اثرپوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود خواص رنگی و حسی فلفل دلمه ای , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30
 54. مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی , تاثیر بسته بندی و شرایط نگه داری به منظور بهبود ماندگاری دانه های انار , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30
 55. مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی , تاثیر بسته بندی بر تغییرات بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف طی مدت زمان نگه داری , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30
 56. مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی , بررسی مولفه های رنگی دانه های انار بسته بندی شده طی مدت زمان نگه داری , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30
 57. مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی , بررسی تغییرات وزن , pH و مواد جامد محلول دانه های انار بسته بندی شده با روش سطح پاسخ , نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاورد های نوین در علوم غذایی , 2014-07-01
 58. مریم قربانی , علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی , تکنیک های بسته بندی جهت افزایش ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه , نخستین همایش ملی الکترونیکی دستاورد های نوین در علوم غذایی , 2014-07-01
 59. علی شهدادی ساردو , مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی , کاربرد پوشش خوراکی کیتوزان در بهبود ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه , اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-05-01
 60. سیده زهرا مهدی پور , ناصر صداقت , کاربرد بسته بندیهای زیست تخریب پذیز در مواد غذایی , اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-05-01
 61. فاطمه موسوی بایگی , ناصر صداقت , استفاده از تکنیک های جدید بسته بندی در حفظ کیفیت و طراوت سالاد و سبزیجات تازه , اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-05-01
 62. نجمه یوسف تبارمیری , ناصر صداقت , محبت محبی , بررسی اثر بسته­ بندی تحت خلأ و پوشش­های خوراکی مونوگلیسرول استئارات و موم کارنوبا بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمش صادراتی , کنگره ملی پژوهشگران و نخیگان ایمنی غذا , 2013-02-18
 63. وجیهه نیک زاده , ناصر صداقت , کاربرد سیستم‏های بسته ‏بندی فعال و هوشمند در صنعت شیلات , اولین همایش ملی علوم آبزیان , 2011-02-23
 64. احمد احتیاطی , ناصر صداقت , بررسی اثر فرایند فشار هیدرواستاتیک بالا بر ایمنی بسته بندی مواد غذایی , دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا , 2013-11-25
 65. احمد احتیاطی , ناصر صداقت , مروری بر روش های اندازه گیری و کنترل مهاجرت در بسته بندی های بر پایه فیبر های سلولزی , دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا , 2013-11-25
 66. احمد احتیاطی , ناصر صداقت , مروری برترکیبات ضد سلامتی و عوامل موثر بر مهاجرت در بسته بندی های بر پایه کاغذ , دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا , 2013-11-25
 67. عاطفه فرهمند , ریحانه فرهمند , ناصر صداقت , دستاوردهای نوین تحقیقاتی در زمینه بسته بندی ماءالشعیر درون بطری های پت , اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-02-26
 68. مرتضی کاشانی نژاد , ناصر صداقت , تکنولوژی بسته بندی میوه هاوسبزیجات برش خورده , دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29
 69. هومان مولوی , ناصر صداقت , فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته , دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29
 70. سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , شناساگرهای زمان-دما ابزار دقیق پایش کیفیت و سلامت غذا , دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29
 71. مهدی ایرانی , ناصر صداقت , اسماعیل عطایی صالحی , ایمنی کاربرد بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در صنایع غذایی , دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29
 72. تکتم منافی قرابایی , ناصر صداقت , اشرف حسن زاده رهن , علی ادیب منش , جیره های غذایی فشرده حیات و اضطراری , بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 73. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تاثیر دمای خشک کردن بر ویژگی های ساختمانی و رنگ کشمش , بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 74. اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تاثیر پوشش خوراکی لیپیدی بر ویژگی های حرارتی و مکانیکی کشمش , بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 75. سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , سمیرا سیدی مرغکی , استفاده از پوشش های خوراکی حاوی مواد بیواکتیو در دانه های آجیلی , بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 76. سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , سمیرا سیدی مرغکی , تأثیر پوشش خوراکی بر پایه‌ی ژلاتین حامل آنتی‌اکسیدان بر پایداری اکسیداتیو پسته‌ی برشته‌ شده , بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 77. وجیهه نیک زاده , ناصر صداقت , کاربرد بسته‏ بندی هوشمند در حفظ ایمنی و کیفیت فراورده‏های گوشتی در زنجیره توزیع و مصرف , بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 78. وجیهه نیک زاده , مهدی سعادتمند , ناصر صداقت , تعیین کارایی شناساگرهای زمان-دمای طراحی شده برای حفاظت از موادغذایی تازه سرد در مقابل بوتولیسم , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 79. یونس زاهدی دیزج یکان , ناصر صداقت , افزایش ماندگاری قارچ تکمه ای(Agaricus bisporus) از طریق شستشوی اسیدی و پوشش دهی با بیو پلیمر ها , بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران , 2011-11-23
 80. یونس زاهدی دیزج یکان , ناصر صداقت , کاربرد جاذب های اکسیزن در بسته بندی مواد غذایی , بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران , 2011-11-23
 81. نفیسه واحدی , ناصر صداقت , بررسی ماندگاری قارچ خوراکی در بسته بندی MAP , نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی , 2010-11-13
 82. هادی مهدویان مهر , ناصر صداقت , حامد مهدویان مهر , مروری بر روش های اندازه گیری جذب آروما و مهاجرت مواد بسته بندی در فرآورده های غذایی , اولین همایش فناوری های نوین غذائی , 2010-05-26
 83. هادی مهدویان مهر , ناصر صداقت , حامد مهدویان مهر , روشهای کاهش تخریب آروما در مواد غذایی بسته بندی شده , اولین همایش فناوری های نوین غذائی , 2010-05-26
 84. هادی مهدویان مهر , ناصر صداقت , حامد مهدویان مهر , تاثیر فرآیندهای غذایی بر جذب و مهاجرت ترکیبات مواد غذایی بسته بندی شده , اولین همایش فناوری های نوین غذائی , 2010-05-26
 85. ناصر صداقت , نانو بسته بندی , اولین همایش نانو بیو تکنولوژی و کاربرد در صنعت غذا , 2008-11-18
 86. ناصر صداقت , اهمییت بسته بندی و جنبه های ایمنی آن , نخستین همایش بسته بندی سلولزی و سلامت , 2009-02-18
 87. مسعود مظاهری نسب , ناصر صداقت , ویژگی و تکنیک ساخت پلیمر های بیو اکتیو , هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی , 2008-10-15
 88. ناصر صداقت , ایمنی کاربرد نانو تکنولوژی در بسته بندی مواد غذائی و تاثیر آن بر جامعه , نخستین همایش جامعه ایمن , 2008-10-08
 89. ناصر صداقت , بسته بندی های نوین در صنعت مواد غذائی , (سمینار آشنائی با عوامل ارتقاء بهره وری در صنایع غذائی) نمایشگاه اگرو فود , 2005-09-03
 90. ناصر صداقت , بسته بندی های رایج در صنایع کمپوت و کنسرو , سمینار های بازآموزی کارشناسان اداره جات نظارت بر مواد غذایی کشور , 2004-10-07
 91. ناصر صداقت , بسته بندی های رایج در صنایع لبنی , سمینار های بازآموزی کارشناسان اداره جات نظارت بر مواد غذایی کشور , 2004-11-19
 92. ناصر صداقت , بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر میزان تجمع فلزات کمیاب در کمپوت گیلاس , هفددهمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2007-11-14
 93. غلامحسین داوری نژاد , ناصر صداقت , عطار علی , بررسی تاثیر محلول پاشی اتفن و بسته بندی MAP بر خصوصیات کیفی آلبالو , هیجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2008-10-15
 94. ناصر صداقت , ندا هاشمی , معصومه راعی , استخراج روغن پسته و بررسی خواص کیفی آن تحت شرایط نگهداری و بسته بندی , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04
 95. فخری شهیدی , ناصر صداقت , محبت محبی , بررسی تولید انواع فرآورده های پسته , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04
 96. محمدرضا عدالتیان دوم , ناصر صداقت , علی شریف , تاثیر درجه حرارت نوع بسته بندی و زمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04
 97. وجیهه نیک زاده , ناصر صداقت , بررسی اثرات برشته کردن بر ویژگی های کیفی و ترکیب شیمیائی پسته , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04
 98. ناصر صداقت , معصومه راعی , هاشم پورآذرنگ , ندا هاشمی , ارز یابی اثرات جنس بسته و شرایط اتمسفر اصلاح شده بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیائی پسته , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04
 99. ناصر صداقت , علی شریف , احسان صداقت , روش های کاهش یا حذف آفلاتوکسین , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04
 100. ناصر صداقت , علی شریف , نگهداری و بسته بندی پسته , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04
 101. ناصر صداقت , ندا هاشمی , معصومه راعی , علی شریف , بررسی اثر بسته بندی و شرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04
 102. ناصر صداقت , مهسا ضیابخش دیلمی , استفاده از برچسب های زمان – دما در کاهش ضایعات مواد غذائی , شانزدهمین کنگره صنایع غذائی , 2006-04-12
 103. ناصر صداقت , سید علی مرتضوی , Inteaze Alli , ابراهیم نوروزی , مهدی نصیری محلاتی , مدلینگ شرایط نگهداری و بسته بندی پسته خام خشک , پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2004-05-01

انگلیسی

 1. maryam gharagozlou , Nasser Sedaghat , بررسی تاثیر تکنیکهای نوین بسته بندی بر افزایش عمر ماندگاری و حفظ کیفیت پسته , چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2019-12-21
 2. Nasrin Afshar , Nasser Sedaghat , حسین حسن نژاد , The antibacterial Characteristics of edible coatings in fish meat , سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران , 2019-09-17
 3. Mahboubeh Ostadzadeh , امیر افسر , Nasser Sedaghat , Modeling the Factors Affecting Customer trust in Meat Packaging , International Conference on Applied Business Research, ICABR , 2015-09-14
 4. زینب آریا پویا , Gholam Hossein Davarynejad , Nasser Sedaghat , Response of sour cherry cultivar ‘Érdijubileum’ fruits to modified atmosphere packaging after ethephon spraying , 6th International Postharvest symposium , 2009-04-08
 5. - - , Fakhri Shahidi , Nasser Sedaghat , Reza Farhoosh , Mehdi Nassiri Mahallati , Modelling of chemical characteristics of saffron stigma during storage for shelf- life estimation , 3rd International symposiume on saffron , 2009-05-20
 6. Amin yagoubi , Nasser Sedaghat , طراوت فنبر زاده , Assessing Safety of Food Packaging Materials , دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29
 7. Nasser Sedaghat , Anders Leufvena , Mohammad B Habibi Najafi , Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio Nuts at Various Conditions , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04
 8. Nasser Sedaghat , Sayed Ali Mortazavi , Inteaz . Alli , ابراهیم نوروزی , Mehdi Nassiri Mahallati , Gholam Hossein Davarynejad , Prediction shelf life of pistachio nuts based on sensory evaluation , IV International symposium on pistachios and almonds , 2005-05-22
 9. Nasser Sedaghat , Sayed Ali Mortazavi , Inteaz . Alli , ابراهیم نوروزی , Determination shelf life of raw dried pistachio nuts , ntrafood 2005 , 2005-10-23