مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. اعظم هاشمیان مقدم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , حسین کارشکی , مونا جودی , مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد پس از سانحه با میانجیگری ارزیابی مجدد شناختی و نشخوارهای ذهن ی در بیماران مبتلا به سرطان, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (13), شماره (3), سال (2021-12), صفحات (10-20)
 2. فرهاد تنهای رشوانلو , حسین کارشکی , روهینا جامی , ویژگیهای روانسنجی مقیاس نیاز به تعلق بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و سوال-پاسخ, رویش روان شناسی, دوره (7), شماره (64), سال (2021-10), صفحات (1-11)
 3. طلیعه سعیدی رضوانی , فرهاد تنهای رشوانلو , هادی صمدیه , حسین کارشکی , ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویان, پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (11), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (113-130)
 4. مهدی ارخودی قلعه نویی , حسین کارشکی , فرهاد تنهای رشوانلو , هادی صمدیه , بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس خشنودی اینترنت در دانشجویان, مطالعات فرهنگی و ارتباطات, سال (2021-5)
 5. فرهاد تنهای رشوانلو , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه نیازهای بین فردی بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و سوال-پاسخ, تحقیقات علوم رفتاری, دوره (19), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (1000-1005)
 6. Nahid Maleki Saghooni , حسین کارشکی , Habibollah Esmaily , Fakhera Zaidi Feroz , Khadigeh Mirzaii Najmabadi , Mothers’ Breastfeeding Experiences of Emotional Support Needs: A Qualitative Study in Iran, Journal of Caring Sciences, دوره (10), شماره (3), سال (2021-8), صفحات (169-176)
 7. فرهاد تنهای رشوانلو , مرضیه ترکمنی , سارا میرشاهی , نفیسه حاجی بکلو , حسین کارشکی , اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نشخوار فکری مشترک, روان شناسی بالینی, دوره (13), شماره (1), سال (2021-3), صفحات (500-520)
 8. ثمینه اسکندری نصرابادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , عبدالحسین آقامحمدیان شعرباف , مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (10), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (20-38)
 9. هادی صمدیه , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , الهه حجازی موقاری , مقیاس تعلق به دانشگاه: ویژگی‌های روان‌سنجی و تحلیل وضعیت موجود در بافت آموزش عالی, مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (12), شماره (2), سال (2021-1), صفحات (1-22)
 10. سحر محبت بهار , ایمان الله بیگدلی , علی مشهدی , حسین کارشکی , اعتیاد به گوشی هوشمند در نوجوانان: تدوین پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و اثربخشی آن بر نظم جویی هیجانی و احساس تنهایی, روان شناسی بالینی, سال (2021-1)
 11. هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , ملیحه امیریان , چالش های روان شناختی – اجتماعی ناباروری از دیدگاه زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی, پرستاری و مامایی, دوره (18), شماره (6), سال (2020-9), صفحات (447-459)
 12. هادی عباسپور , حسین کریمی مونقی , حسین کارشکی , کوریکولوم پنهان و نقش آن در آموزش علوم پزشکی: یک مقاله مروری (زیر پوست برنامه درسی), دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (12), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (47-55)
 13. زهرا ودادیان , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای مبتنی بر هدف بر رفتارهای مشکل دار نوجوانان, آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده, دوره (5), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (43-58)
 14. فرهاد تنهای رشوانلو , زهرا سیفی , حسین کارشکی , اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی رانندگی آدلاید ) ADSES ), رویش روان شناسی, دوره (9), شماره (8), سال (2020-11), صفحات (193-200)
 15. Zahra Dalir , Abbas Heydari , حسین کارشکی , Zahra Sadat Manzari , Coping with Caregiving Stress in Families of Children with Congenital Heart Disease: A Qualitative Study, International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, دوره (8), شماره (2), سال (2020-4), صفحات (127-139)
 16. زهرا ازاددیسفانی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکۀ اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی، شناخت اجتماعی و عملکرد تحصیلی, مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (12), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (53-81)
 17. فاطمه باقری فر , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , صمیمت زناشویی: نقش تعیین کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متاهل غیر بالینی, فرهنگ مشاوره و روان درمانی, دوره (4485-5488), شماره (42), سال (2020-7), صفحات (261-180)
 18. پروانه حدادی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , جواد حاتمی , نقایص جهتگیری اجتماعی: شاخص شناسایی کودکان با ریسک ابتلا به اتیسم, مطالعات ناتوانی, دوره (9), شماره (10), سال (2019-6), صفحات (1-10)
 19. سیدامیر امین یزدی , فرهاد تنهای رشوانلو , طلیعه سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , روایی محتوایی، ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس جهت‌گیری تعلق پذیری, پژوهش های کاربردی روانشناختی, سال (2020-3)
 20. زینب رضایی , الهه حجازی , حسین کارشکی , نقش تعدیل کنندگی همدلی در رابطه بین قضاوت اخلاقی و رفتار اخلاقی در دانش آموزان, روانشناسی, دوره (24), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (167-183)
 21. نجمه رضاداد , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , نقش تعدیل‌کننده جهت‌گیری مذهبی اسلامی در رابطه مسئولیت‌پذیری چند‌بعدی‌‌ با ‌شادکامی دینی متأهلین, دین و ارتباطات, دوره (25), شماره (2), سال (2019-3), صفحات (71-110)
 22. هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , Malihe Amirian , Infertility and Psychological and Social Health of Iranian Infertile Women: A Systematic Review, روانپزشکی-Iranian Journal of Psychiatry, سال (2020-2)
 23. فرهاد تنهای رشوانلو , حسین کارشکی , مرضیه ترکمنی , ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سطح حالتِ سرزندگی ذهنی بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و سوال-پاسخ, رویش روان شناسی, دوره (8), شماره (10), سال (2020-1), صفحات (79-88)
 24. شیوا زارع زاده خیبری , سیدامیر امین یزدی , شهربانو عالی , حسین کارشکی , بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد, اندازه گیری تربیتی, دوره (9), شماره (35), سال (2019-4), صفحات (191-212)
 25. سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , مریم السادات کیافر , اثربخشی آموزش نظریه ی ذهن بر کاهش پرخاشگری و افزایش توانایی نظریه ی ذهن در کودکان پیش دبستانی, پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (7), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (59-67)
 26. فرهاد تنهای رشوانلو , طلیعه سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , همبستگی کانونی ادراکات والدینی با بهزیستی روانشناختی و اجتماعی در دانشجویان, روانشناسی و روانپزشکی شناخت, دوره (6), شماره (5), سال (2019-12), صفحات (141-155)
 27. زهرا ازاددیسفانی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی, فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, دوره (9), شماره (4), سال (2019-9), صفحات (101-120)
 28. حسین کارشکی , سمیه مهدوی کیا , غلامرضا خادمی , حسن گلمکانی , رواسازی و اعتباریابی مقیاس رفتار جنسی نرمال در کودکان, روان شناسی بالینی, دوره (11), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (83-92)
 29. غلامعباس کلانتر , ایمان الله بیگدلی , علی مشهدی , حسین کارشکی , الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانان, روان شناسی بالینی, دوره (11), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (91-103)
 30. محمد کوهی , حسین کارشکی , بهروز مهرام , بررسی نقش گروه های آموزشی و مقاطع تحصیلی در خود تنظیمی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی, پژوهش‌های تربیتی, دوره (6), شماره (38), سال (2019-9), صفحات (86-106)
 31. شیوا زارع زاده خیبری , سیدامیر امین یزدی , شهربانو عالی , حسین کارشکی , مدلیابی علّی روابط تحول حرکتی و دیداریفضایی بر تحول هیجانیکارکردی با واسطهگری تعامل مادر وکودک, مطالعات ناتوانی, دوره (8), شماره (72), سال (2019-2), صفحات (1-7)
 32. هادی صمدیه , حسین کارشکی , فرهاد تنهای رشوانلو , مهدی ارخودی قلعه نویی , ارزیابی ساختار عاملی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه راهبردهای نظم بخشی هیجان هایدلبرگ (HFERST), تحقیقات علوم رفتاری, دوره (17), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (22-34)
 33. سمیه زارع نژاد محمدآبادی , سکینه سلطانی کوهبنانی , حسین کارشکی , اثربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر حافظه کاری، انعطاف پذیری شناختی، بازداری پاسخ و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نارساخوان, عصب روانشناسی, دوره (5), شماره (18), سال (2019-12), صفحات (109-130)
 34. نسرین رفائی سعیدی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , حسین کارشکی , پیامدهای روانشناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام مند متون پژوهشی, دانشگاه علوم پزشکی فسا- Journal of Fasa University of Medical Sciences, دوره (8), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (986-999)
 35. رویا پورحاجی , بهروز مهرام , حسین کارشکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (9), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (24-43)
 36. زهرا عسگری , حسین کارشکی , بهروز مهرام , پیامدهای روانشناختی-تحصیلی موسسات آموزشی کنکور: مطالعه‌ای مبتنی بر نظریه زمینه‌ای, روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی, دوره (14), شماره (49), سال (2019-6), صفحات (173-202)
 37. مهدی ولی زاده , غلامرضا منشیی , حسین کارشکی , اثر بخشی گروه ‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (8), شماره (2), سال (2019-1), صفحات (6-43)
 38. فرهاد تنهای رشوانلو , مهدی ارخودی قلعه نویی , حسین کارشکی , ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی, آموزش در علوم پزشکی, دوره (19), شماره (3), سال (2019-6), صفحات (22-32)
 39. ملیحه قاسمی طوس , سکینه سلطانی کوهبنانی , حسین کارشکی , فاطمه تاتار , مقایسه انعطاف‌ پذیری شناختی، حل مسأله، سیالی کلامی، حافظه کاری، استدلال و بازداری پاسخ در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی, مطالعات ناتوانی, دوره (38), سال (2020-5), صفحات (1-6)
 40. فرهاد تنهای رشوانلو , راضیه کرامتی , حسین کارشکی , مرضیه ترکمنی , ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس سرزندگی ذهنی در دانشجویان, پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (9), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (1-14)
 41. طلیعه سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , الهه حجازی , بررسی وضعیت کمک طلبی پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش‌های تربیتی, دوره (1), شماره (35), سال (2018-3), صفحات (93-101)
 42. حسین کارشکی , محمد کوهی , ویژگی های روان سنجی مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد, دوره (13), شماره (53), سال (2018-3), صفحات (115-130)
 43. سیده فاطمه نجفی , زهره سپهری شاملو , حسین کارشکی , ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهد, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (8), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (73-90)
 44. مسعود مقدس زاده بزاز , جواد صالحی فدردی , حسین کارشکی , چان پارکینسون , نقش پردازش های شناختی در موفقیت یا شکست رژیم گیرندگان, روانشناسی شناختی, دوره (5), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (1-14)
 45. سیده خدیجه امیریان , محمدسعید عبدخدائی , حسین کارشکی , نقش میانجی گرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطه ی درماندگی آموخته شده با پیشرفت تحصیلی, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (7), شماره (2), سال (2018-3), صفحات (5-22)
 46. سمیرا سلیمانی , عطا تهران چی , حسین کارشکی , اعتباریابی و تحلیل عاملی سیاهه رواندرمانی مثبت (فرم 3 عاملی) در جمعیت ایرانی, پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (11), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (83-94)
 47. حسین کارشکی , معصومه ذبیحی , سمیه حاتمی کیا , فاطمه حیدریان شهری , نقش میانجیگری جهت گیری هدفی در رابطه معنویت و خود کارآمدی با امیدواری دانشجویان: آزمون یک مدل ساختاری, پژوهش در دین و سلامت, دوره (4), شماره (4), سال (2018-10), صفحات (94-103)
 48. سمیه رحیمی احمدآبادی , آریا حجازی , حمید عطاران , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , لاله کوهستانی , مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند, پزشکی قانونی, دوره (21), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (157-166)
 49. مجید حسین آبادی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حسین کارشکی , مرتضی مدرس قروی , آشفتگی های خودشیفتگی بستری برای مشکلات تنظیم هیجانی و رفتارهای خودتخریب گر در بیماران ملانکولیک: ارزیابی روانکاوانه ی افسانه نارسیس, Journal of Practice in Clinical Psychology, دوره (6), شماره (1), سال (2018-1), صفحات (1-16)
 50. یاسر گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , ارائه مدل عِلّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی, پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, دوره (5), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (9-22)
 51. فاطمه ناصری , حسین کارشکی , نقش میانجی گرایانه بی‌انگیزگی در رابطه باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی, آموزش در علوم پزشکی, دوره (17), شماره (17), سال (2017-8), صفحات (163-174)
 52. مسعود مقدس زاده بزاز , جواد صالحی فدردی , حسین کارشکی , جان پارکینسون , ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ رژﯾﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن, روانشناسی شناختی, دوره (5), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (1-14)
 53. حسین کارشکی , نسرین محمدتقی زاده , محمدصادق میری , رابطه اسنادهای علی با اضطراب امتحان با توجه به نقش میانجی اهداف پیشرفت, پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری, دوره (7), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (1-17)
 54. زهرا ناوی , مجتبی بذرافشان مقدم , رضوان حسین قلی زاده , حسین کارشکی , نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان, مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (9), شماره (16), سال (2016-9), صفحات (143-162)
 55. حسین کارشکی , فاطمه ارفع بلوچی , زینب شیرزاد , رابطه ادراکات کیفیت کلاسی دانش آموزان دختر با نگرش تحصیلی آنان, رویکردهای نوین آموزشی, دوره (9), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (75-88)
 56. حسین کارشکی , فروغ ضیغمی نژاد , هوشنگ گراوند , نقش جهت گیری مذهبی در نگرش نسبت به سالمندان، در دانشجویان رشته های روان شناسی بالینی، الهیات، پزشکی و پرستاری, مطالعات ناتوانی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (40-49)
 57. سیده سلیل ضیائی , زرانی فاطمه , موتابی فرشته , حسین کارشکی , شهیدی شهریار , ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی, اندازه گیری تربیتی, دوره (6), شماره (22), سال (2015-9), صفحات (105-122)
 58. حسین کارشکی , محمد کوهی , آهنی زهرا , رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد, اندازه گیری تربیتی, دوره (6), شماره (24), سال (2017-3), صفحات (171-200)
 59. فاطمه ارفع بلوچی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , حمید ناصریان حاجی آبادی , سیداحسان افشاری زاده , ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گری, رویکردهای نوین آموزشی, دوره (11), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (27-44)
 60. طیبه خونیکی درمیان , رضوان حسین قلی زاده , حسین کارشکی , نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دوره دوم متوسطه, تعلیم و تربیت, سال (2017-8)
 61. سیده معصومه رضازاده بایگی , فریده نظرزاده رمضانی , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی رابطه هیجان خواهی و خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزه کار و به هنجار شهر مشهد, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (22), شماره (6), سال (2015-9), صفحات (705-716)
 62. سمیه رحیمی احمدآبادی , آریا حجازی , حمید عطاران , ابولفضل رحیمی , لاله کوهستانی , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و نقش جنسی افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی (دیسفوریای جنسیتی) با افراد عادی, پزشکی قانونی, دوره (22), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (67-75)
 63. فرح هاشمی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (6), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (24-43)
 64. حسین کارشکی , سمانه غلباش قره بلاغی اینالو , یونس طاطاری , نقش ادراک از محیط یادگیری ساختن گرا بر مؤلفه‌های اهداف پیشرفت دانشجویان, رویکردهای نوین آموزشی, دوره (11), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (1-20)
 65. سمانه غلباش قره بلاغی اینالو , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی, مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (6), شماره (16), سال (2017-3), صفحات (143-185)
 66. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی, پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, دوره (4), شماره (3), سال (2017-1), صفحات (27-48)
 67. محسن حیدرزاده , بهروز مهرام , حسین کارشکی , نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان, مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (8), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (50-68)
 68. مهدی حسین پناه , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , حسین کارشکی , ارزیابی میزان هم خوانی برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی های پژوهشی, مطالعات برنامه درسی, دوره (11), شماره (44), سال (2017-5), صفحات (141-164)
 69. مهدی حسین پناه , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , حسین کارشکی , طراحی مدل شایستگی های پژوهشی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایران, نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (5), شماره (10), سال (2017-3), صفحات (155-194)
 70. ریحانه یوسفی پور , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , نقش تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بزرگسالان در کیفیت روابط زناشویی با میانجی گری متغیر سبک دلبستگی در زوج های تازه مزدوج, علوم اسلامی انسانی, دوره (4), شماره (10), سال (2016-4), صفحات (58-68)
 71. فاطمه غلامی بورنگ , بهروز مهرام , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویان, روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, دوره (23), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (76-91)
 72. زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان, نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (3), شماره (6), سال (2016-3), صفحات (53-70)
 73. یونس طاطاری , بهروز مهرام , حسین کارشکی , بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها, مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (15), شماره (11), سال (2014-10), صفحات (97-113)
 74. حسین کارشکی , سمیه بهمن آبادی , بررسی نقش باورهای خود- کارآمدی و انتظار پژوهشی در علاقه مندی دانشجویان به پژوهش, پژوهش های آموزش و یادگیری, دوره (21), شماره (5), سال (2015-3), صفحات (1-18)
 75. یونس طاطاری , بهروز مهرام , حسین کارشکی , بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی, دوره (1), شماره (2), سال (2016-6), صفحات (30-61)
 76. سیده سلیل ضیائی , فریبا زرانی , فرشته موتابی , حسین کارشکی , شهریار شهیدی , ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی انتظاری, تحقیقات علوم رفتاری, دوره (14), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (1-11)
 77. احمد رجبی باغدار , بهروز مهرام , حسین کارشکی , مرتضی کرمی , جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها, مطالعات روان شناسی تربیتی, دوره (2), شماره (22), سال (2016-3), صفحات (71-94)
 78. زکیه عادلی پور , علی جوادی , حسین کارشکی , رواسازی و انطباق یابی مقیاس خودباوری های مربوط به اضطراب اجتماعی (SBSA), روان شناسی بالینی, دوره (7), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (1-12)
 79. حسین کارشکی , شهناز احمدی , بهروز مهرام , پیش بینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی, راهبردهای شناختی در یادگیری, دوره (3), شماره (4), سال (2015-9), صفحات (39-54)
 80. مرضیه حقایقی , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ادراک دانش‌آموزان از محیط یادگیری سازنده‌گرای اجتماعی, مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (5), شماره (11), سال (2015-4), صفحات (91-118)
 81. مریم السادات کیافر , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (4), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (4-18)
 82. محبوبه هاشمی جوزدانی , زهرا طبیبی , حسین کارشکی , نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان, روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (12), شماره (45), سال (2015-10), صفحات (75-86)
 83. رحیم شالیان , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , محمود سعیدی رضوانی , پویش استلزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزان آسیب دیدهشنوایی, روانشناسی افراد استثنایی, سال (2016-3), صفحات (1-17)
 84. رحیم شالیان , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (5), شماره (2), سال (2016-2), صفحات (153-172)
 85. منصوره بختیاری فایندری , مجتبی بذرافشان مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390, رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (5), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (165-184)
 86. منصوره بختیاری فایندری , مجتبی بذرافشان مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران, اندازه گیری تربیتی, دوره (5), شماره (17), سال (2014-12), صفحات (43-60)
 87. زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان, مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (7), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (49-70)
 88. بهروز مهرام , یونس طاطاری , حسین کارشکی , بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها, مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (5), شماره (10), سال (2015-12), صفحات (97-113)
 89. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی, مطالعات روان شناختی, دوره (11), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (51-74)
 90. بتول بهرامی , عبدالله بهرامی , علی مشهدی , حسین کارشکی , نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (58), شماره (2), سال (2015-5), صفحات (96-105)
 91. ساناز منتظری , رضوان حسین قلی زاده , حسین کارشکی , بررسی وضعیت بهره وری دانش در پژوهشکده‌های مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش نامه مدیریت تحول, سال (2018-4)
 92. هادی تقی زاده , محمدسعید عبدخدائی , حسین کارشکی , نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهد, پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, دوره (2), شماره (6), سال (2014-12), صفحات (41-58)
 93. حسین کارشکی , عباس حیدری , جواد ملک زاده , جبیب الله اسماعیلی , زهره محمدزاده تبریزی , مریم حصاری مقدم , حسن حاجی آبادی , فاطمه حاجی آبادی , طراحی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش عوامل ایجاد کننده ناراحتی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه, مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (5), شماره (14), سال (2015-6), صفحات (47-56)
 94. حسین کارشکی , حمیده پاک مهر , تبیین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بر اساس دیدگاه معرفت شناختی آنان, روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی, دوره (10), شماره (34), سال (2015-3), صفحات (111-126)
 95. سمیه رحیمی احمدآبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر, پزشکی قانونی, دوره (20), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (37-47)
 96. حسین کارشکی , بررسی ساختار عاملی جهت گیری های هدفی پیشرفت دانشجویان با تاکید بر جهت گیری دینی, مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (3), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (11-32)
 97. افسانه جلوه گر , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر, پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری, دوره (4), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (155-166)
 98. مریم السادات کیافر , حسین کارشکی , فرح هاشمی , نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (14), شماره (6), سال (2014-9), صفحات (517-526)
 99. ابراهیم امیری , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه, روش ها و مدل های روان شناختی, دوره (4), شماره (15), سال (2014-6), صفحات (37-58)
 100. مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر, پژوهش در نظام های آموزشی, دوره (7), شماره (21), سال (2013-9), صفحات (1-18)
 101. حسین کریمی مونقی , اعظم محمدی , امیر رضا صالح مقدم , حسن غلامی , حسین کارشکی , نازنین زمانیان , مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی, آموزش در علوم پزشکی, دوره (14), شماره (5), سال (2014-8), صفحات (393-402)
 102. حسین کارشکی , علی مشکین یزد , پروانه سودمند , اعتباریابی پرسشنامه استیگما در بیماران روان در بیمارستان ابن سینا مشهد, دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (24), شماره (113), سال (2014-6), صفحات (73-79)
 103. علی رجائی , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , سیدجواد کریمیان ناری , بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (16), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (84-94)
 104. عباس عرب , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان:مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با غیردولتی مشهد, ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12), صفحات (61-101)
 105. اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , مهدی مشکی , نقش ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و باورهای شناختی در انگیزه درونی دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکی, مدیا-دانشگاهی یادگیری الکترونیکی, دوره (4), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (9-17)
 106. سمیه رحیمی احمدآبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر, روان شناسی سلامت, دوره (2), شماره (5), سال (2013-6), صفحات (23-33)
 107. سیداحسان افشاری زاده , حسین کارشکی , حمید ناصریان حاجی آبادی , بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دبستانی شهر تهران, روش ها و مدل های روان شناختی, دوره (3), شماره (11), سال (2013-6), صفحات (53-66)
 108. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , نقش محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد, دوره (8), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (32-46)
 109. حمیده پاک مهر , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی, مطالعات روان شناسی تربیتی, دوره (9), شماره (16), سال (2013-3), صفحات (17-39)
 110. حسین کارشکی , سمیه بهمن آبادی , ارزیابی مؤلفه ها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (19), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (91-114)
 111. بی بی مریم سالاری , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , نقش ادراک والدینی و انگیزش درونی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان, مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (5), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (47-64)
 112. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (14), شماره (1), سال (2014-3), صفحات (41-51)
 113. منیره صالحی , حسین کارشکی , آزمون الگوی نقش مولفه های ادراکات کیفیت کلاسی در مولفه های ناسازگاری دانش آموزان دختر دبیرستانهای مشهد, روان شناسی مدرسه, دوره (3), شماره (4), سال (2013-9), صفحات (92-110)
 114. حسین کارشکی , مجید پاکدامن , فاطمه قربانی , اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان, تربیت اسلامی, دوره (9), شماره (18), سال (2014-9), صفحات (139-151)
 115. حسین کارشکی , حسین مؤمنی مهمویی , بهجت قریشی , مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (11), شماره (40), سال (2014-6), صفحات (104-114)
 116. مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , آزمون مدل نقش میانجی‌گرانه خودتنظیمی در رابطه‌ی بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی, روان شناسی مدرسه, دوره (3), شماره (3), سال (2014-3), صفحات (21-37)
 117. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, دوره (17), شماره (7), سال (2013-10), صفحات (449-459)
 118. اعظم فتحی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , سبک مدیریت عبور از مانع و رابطه آن با اثربخشی سازمان, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (5), شماره (9), سال (2013-9), صفحات (68-88)
 119. افسانه جلوه گر , حسین کارشکی , سید محسن اصغری نکاح , تاثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مساله کودکان پیش دبستانی, پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (8), شماره (29), سال (2013-6), صفحات (116-136)
 120. مهدی محمدآقائی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی: بازشناسی مقوله ها و شاخص ها, پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (3), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (141-154)
 121. مصطفی عطاردی , حسین کارشکی , نقش ابعاد کمال گرایی و جهت گیری هدف در پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان, دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی, دوره (14), شماره (52), سال (2013-9), صفحات (101-109)
 122. محمود خدیوی , عباس عرب , حسینعلی کوهستانی , حسین کارشکی , امکان‌سنجی اجرای مدیریت عملکرد براساس مدل بالدریج در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390, رهبری و مدیریت آموزشی, دوره (7), شماره (23), سال (2013-6), صفحات (27-53)
 123. حسین کارشکی , هوشنگ گراوند , آزمون ساختارعاملی یادگیری خود راهبری در دانشجویان و ارتباط آن با انگیزش تحصیلی, پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (3), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (59-74)
 124. زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , محمود سعیدی رضوانی , تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (39), سال (2014-1), صفحات (36-52)
 125. زینب شیرزاد , بهروز مهرام , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد, اندازه گیری تربیتی, دوره (6), شماره (23), سال (2016-12), صفحات (20-40)
 126. علی غنائی چمن آباد , حسین کارشکی , تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی, افق دانش, دوره (18), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (2023-207)
 127. حسین کارشکی , حسین جعفری ثانی , فاطمه ارفع بلوچی , ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (11), شماره (38), سال (2013-9), صفحات (103-115)
 128. اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , نقش نیازهای اساسی خود تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری انگیزش درونی و رضایت, مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (4), شماره (2), سال (2013-1), صفحات (1-20)
 129. علی برائی , بهروز مهرام , حسین کارشکی , جایگاه حل مساله در تمرین های کتاب های درسی علوم ابتدایی, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (39), سال (2013-12), صفحات (1-10)
 130. سارا یزدان بخش , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , حسین کارشکی , آرش دوراندیش , شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (21), شماره (81), سال (2013-6), صفحات (71-100)
 131. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , آزمون الگوی علّی نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری, آموزش عالی ایران, دوره (5), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (59-83)
 132. محمد اکبری بورنگ , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (18), شماره (66), سال (2013-1), صفحات (75-97)
 133. حسین کارشکی , سمیه بهمن آبادی , فاطمه بلوچ زاده , تعیین نقش اهداف پیشرفت در میانجی‌گری رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه توصیفی, آموزش در علوم پزشکی, دوره (13), شماره (2), سال (2013-5), صفحات (123-133)
 134. اعظم تجری , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد: نقش ماهیت تکلیف و جنسیت, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (17), شماره (62), سال (2012-3), صفحات (105-122)
 135. رحیم حبیبی , حسین کارشکی , علی دشتگرد , عباس حیدری , علی طلایی , رواسازی و تعیین پایایی پرسشنامه خودکارآمدی ترک اعتیاد برامسون, تحقیقات نظام سلامت-حکیم, دوره (15), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (53-59)
 136. حسین کارشکی , ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبکهای عاطفی و رابطه آن با پرخاشگری, تحقیقات علوم رفتاری, دوره (11), شماره (3), سال (2014-3), صفحات (185-195)
 137. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , حسین کریمی مونقی , اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی و فردوسی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (12), شماره (6), سال (2012-9), صفحات (396-409)
 138. سعید مرتضوی , سیما ساغروانی , حسین کارشکی , تاثیر تنظیم هیجانات و گرایش به کار به عنوان ارزش بر فرسودگی هیجانی کارکنان, مدیریت در دانشگاه اسلامی, شماره (8), سال (2012-3), صفحات (99-121)
 139. حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , غلام حیدر اختراعی طوسی , مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (1), شماره (2), سال (2011-4), صفحات (105-118)
 140. محمد اکبری بورنگ , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , بررسی جهت‌گیری‌های برنامه درسی استادان : نقش جنسیت ، مرتبه علمی و نحوه ارایه آموزش ( مجازی،حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (12), شماره (3), سال (2012-6), صفحات (210-219)
 141. حسین کارشکی , حمیده پاک مهر , رابطه باورهای خودکارآمدی، فراشناختی و تفکر انتقادی با سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی, تحقیقات نظام سلامت-حکیم, دوره (14), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (180-187)
 142. رضا سلطانی شال , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , حسین بافنده , بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهد, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (19), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (79-93)
 143. حسین کارشکی , منیره صالحی , ادراکات کلاسی و یادگیری خودتنظیمی: مقایسه دانشجویان جدید و سال آخر دانشگاه, روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, دوره (41), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (53-70)
 144. علی غنائی چمن آباد , حسین کارشکی , تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (167-178)
 145. رضا سلطانی شال , سید موسی کافی , ایرج صالحی , حسین کارشکی , سجاد رضایی , بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان, دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دوره (19), شماره (75), سال (2010-10), صفحات (25-35)
 146. حسین کارشکی , مقایسه دیدگاه اسلام و فروم در باب انسان, سروش اندیشه, سال (2004-6), صفحات (78-103)
 147. حسین کارشکی , سید علینقی خرازی , سید محمود قاضی طباطبائی , بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه ای و اهداف پیشرفت, مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2009-3), صفحات (79-93)
 148. سید علینقی خرازی , جواد اژه ای , سید محمود قاضی طباطبایی , حسین کارشکی , بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی, روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, دوره (38), شماره (3), سال (2008-10), صفحات (69-87)
 149. سید علینقی خرازی , حسین کارشکی , بررسی رابطه مولفه های ادراکات والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی, تازه های علوم شناختی, دوره (11), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (49-55)
 150. حسین کارشکی , سید علینقی خرازی , جواد اژه ای , سید محمود قاضی طباطبایی , رابطه ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی, روانشناسی, دوره (50), شماره (2), سال (2009-7), صفحات (190-205)
 151. حسین کارشکی , نقش اهداف پیشرفت در مولفه های یادگیری خودتنظیمی, تازه های علوم شناختی, دوره (39), شماره (3), سال (2008-10), صفحات (13-21)
 152. حسین کارشکی , تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مطلب دانش آموزان, روانشناسی, دوره (50), شماره (1), سال (2002-4), صفحات (1-15)

انگلیسی

 1. azam hashemian moghadam , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Mohammad Saeid AbdeKhodaei , Hossein Kareshki , Mona Joody , Investigation of Structural Relationships of Factors Affecting Posttraumatic Growth in Women With Breast Cancer, Journal of Holistic Nursing and Midwifery, Volume (31), No (4), Year (2021-10), Pages (280-290)
 2. azam hashemian moghadam , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Mohammad Saeid AbdeKhodaei , Hossein Kareshki , Evaluation of Factor Structure of the Persian Scale of Coping With Carver Shortened Stress, دانشگاه علوم پزشکی اراک, Volume (23), No (4), Year (2020-10), Pages (472-487)
 3. Zahra Dalir , Zahra-Sadat Manzari , Hossein Kareshki , Abbas Heydari , Caregiving strategies in families of children with congenital heart disease: A qualitative study, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Volume (26), No (1), Year (2021-1), Pages (60-67)
 4. Armin Ehsani , Hossein Kareshki , Imanollah Bigdeli , Towards Constructing an Integrated Model for the Cognitive System: Revisiting Semantic Networks, Cognitive Studies, Volume (21), No (1), Year (2021-11), Pages (1-12)
 5. zeinab parsa , Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad , Hossein Kareshki , Mousa-Al-Reza Hadjzadeh , Iman Seyyedmoharrami , The effectiveness of acceptance and commitment group therapy on marital conflict and psychological capital of married women with type 2 diabetes, Psychology and Education, Volume (58), No (5), Year (2021-4), Pages (2571-2584)
 6. FARHAD TANHA , Hossein Kareshki , Seyed Amir Amin Yazdi , Psychometric Properties of the Friendship Self-Regulation Questionnaire (SRQ-F) at the Emerging Adulthood, Iranian Journal of Educational Sociology, Volume (4), No (2), Year (2021-8), Pages (139-148)
 7. Haniye Zarif , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Hossein Kareshki , Malihe Amirian , Psychosocial Consequences of Female Infertility in Iran: A Meta-Analysis, Frontiers in Psychiatry, Volume (11), Year (2020-11)
 8. zahra vedadian , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Hossein Kareshki , PURPOSE, SELF-CONCEPT AND PROBLEMATIC BEHAVIOR IN ADOLESCENTS: THE MEDIATOR EFFECT OF SELF-CONCEPT ON RELATIONSHIP OF PURPOSE AND BEHAVIOR, Journal of Organizational Behavior Research, Volume (3), No (2), Year (2018-8), Pages (2-13)
 9. mahsa samie fard , Javad Salehi Fadardi , Hossein Kareshki , Alan W. Stacy , A Discussion on “Examination of a Short English Version of the UPPS-P Impulsive Behavior Scale” [Addict Behav. (2014), doi: 10.1016/j.addbeh.2014.02.013], Addictive Behaviour, Volume (104), No (106287), Year (2020-5), Pages (106287-106288)
 10. Fatemeh Shoaee , زیبا محسن پور , محمدرضا نجارزادگان , سودابه نکوهی , Masoudeh Babakhanian , معصومه غضنفرپور , Fatemeh Rajab Dizavandi , Hossein Kareshki , Kheironnesa Hajizadeh Ahrami , Sensitivity and Specificity of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) among Iranian Mothers: A Psychometric Study, International Journal of Pediatrics, Year (2019-10)
 11. Nasrin Rafaee Saeedi , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Hossein Kareshki , Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran: A Meta-Analysis, Iranian Journal of Public Health, Volume (48), No (5), Year (2019-5), Pages (816-824)
 12. Azadeh Attari , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Ali Mashhadi , Hossein Kareshki , Temperamental Characteristics and Prosocial Behaviour Among Iranian Early Adolescents: The Mediating Role of Prosocial Moral Reasoning, Emotion Regulation, and Emotion Lability, Journal of Practice in Clinical Psychology, Volume (6), No (4), Year (2018-9), Pages (257-264)
 13. majid HosseinAbadi , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Hossein Kareshki , Morteza Modarres Gharavi , Narcissistic Disturbances as the Bedrock of Difficulties in Emotional Regulation and Self-Destructive Behavior in Melancholic Patients: A Psychoanalytic Re-Evaluation of Narcissus Myth, Journal of Practice in Clinical Psychology, Volume (6), No (1), Year (2018-1), Pages (47-56)
 14. saba salehzadeh , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Hossein Kareshki , The Study of the Relationship between Alexithymia and Type D Personality with Perceived Stress as Mediator on the Blood Pressure of Heart Patients, Journal of Research in Medical and Dental Science, Volume (6), No (3), Year (2018-7), Pages (248-257)
 15. Maliheh Sadeghnezhad , Fatemeh Heshmati Nabavi , Fereshteh Najafi , Hossein Kareshki , Habibollah Esmaily , Mutual benefits in academic-service partnership: An integrative review, Nurse Education Today, Volume (68), Year (2018-9), Pages (78-85)
 16. , , , , Hossein Kareshki , , Elahe Heidari , Childbearing motivation in engaged couple in Iran: A structural equation model, International Journal of Pediatrics, Volume (6), No (4), Year (2018-4), Pages (7563-7568)
 17. batool bahrami , Ali Mashhadi , Hossein Kareshki , A. Bahrami , Role of Mediating Cognitive Emotion Regulation Strategies and Goal Adjustment in Relationship between Personality Characteristics and Quality of Life of Patients with Cancer, International Journal of Cancer Management, Volume (10), No (12), Year (2017-12), Pages (1-8)
 18. samira soleimani , Fariba Mofrad , Hossein Kareshki , Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ) in Persian speaking population: Adaption, Factor Structure and Psychometric Properties, International Journal of Applied Behavioral Sciences, Volume (3), No (4), Year (2018-1), Pages (41-49)
 19. Abbas Arab , A.Aminbeidokhti , Hossein Kareshki , 125 Surveying the Staff’s Productivity with Approach of their Satisfaction and Loyalty Case S tudy: Islamic Azad University of Mashhad, Journal Of Administrative Management, Education And Training, Volume (13), No (1), Year (2017-4), Pages (125-138)
 20. elahe vahidi , Seyed Amir Amin Yazdi , Hossein Kareshki , The Effectiveness of a Parent-Training Program for Promoting Cognitive Performance in Preschool Children, Europes Journal of Psychology, Volume (13), No (3), Year (2017-8), Pages (519-531)
 21. A. Abbaspour , E. Sadat Mahizadeh , Mohamad Reza Ahanchian , Hossein Kareshki , Developing and Accreditation the Proposed a Model for Evaluation Educational Quality for PNU University, Social Sciences, Volume (12), No (6), Year (2017-4), Pages (1112-1122)
 22. Talat Khadivzadea , Elham Arghavani , Paymaneh Shokrollahi , Masumeh Ghazanfarpour , Hossein Kareshki , Factorial structure of the Persian version of Childbearing Questionnaire in first time engaged couples in Iran, Journal of Obstetrics and Gynaecology, Volume (38), No (4), Year (2018-2), Pages (470-475)
 23. fariba ghalenovy , Hossein Kareshki , Multiple Relationships between Successful Intelligence and Self- Regulated Learning Dimensions: Comparing Gifted and Ordinary Students in Mashhad, Palma Journal, Volume (16), No (2), Year (2017-1), Pages (325-332)
 24. M. Ghazanfarpour , T. Khadivzade , E. Arghavani , Hossein Kareshki , An Investigation of the Factor Structure and Validity of Responsible Participation of Couples in Childbearing Scale, Razavi International Journal of Medicine, Volume (5), No (1), Year (2017-4), Pages (1-5)
 25. R. Amiri , A. Heidari , N. Dehghan-Nayeri , A. Ali Vedadhir , Hossein Kareshki , Challenges of Transcultural Caring Among Health Workers in Mashhad-Iran: A Qualitative Study, Global Journal of Health Science, Volume (8), No (7), Year (2015-11), Pages (203-211)
 26. mahdi arkhodi ghale noei , Seyed Ali Kimiaei , Hossein Kareshki , The Effectiveness of Problem - Solving Skills Training In The Light of Meichenbaum’s Cognitive - Behavioral Method:The Case of Male Students’ Adjustment to Boarding and Ordinary Schools, Transylvanian Review, Volume (25), No (17), Year (2017-4), Pages (4217-4228)
 27. amirreza kamel abbasi , Seyed Mahmoud Tabatabaei , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Hossein Kareshki , Relationship of Attachment Styles and Emotional Intelligence With Marital Satisfaction, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, Volume (10), No (3), Year (2016-10), Pages (1-7)
 28. Abbas Heydari , Hossein Kareshki , Mohammad Reza Armat , How Likely Is It for a Nurse Student to Become a Competent Nurse? A Protocol for Scale Development and Validation Using a Mixed Methods Study, Acta Facultatis Medicae Naissensis, Volume (33), No (1), Year (2016-3), Pages (49-61)
 29. Abbas Heydari , Hossein Kareshki , Mohammad Reza Armat , Is nurses' professional competence related to their personality and emotional intelligence? A cross-sectional study, Journal of Caring Sciences, Volume (5), No (2), Year (2016-4), Pages (121-132)
 30. Hossein Kareshki , , A Multilevel Analysis of the Role of School Quality and Family Background on Students’ Mathematics Achievement in the Middle East, Universal Journal of Educational Research, Volume (2), No (9), Year (2014-12), Pages (593-602)
 31. reza saberi , Hossein Jafari Sani , Saeed Javad Ghandili , Hossein Kareshki , Identification of Current Art Education Approaches in Irans Middle Schools: A Steps Toward Identifying Knowlede Domains, World Applied Sciences Journal, Volume (24), No (1), Year (2013-1), Pages (130-134)
 32. Monireh Salehi , Hossein Kareshki , Mohamad Reza Ahanchian , The Role of Social - Cognitive References in Academic Situations on Students’ Research Self - Efficacy and Research Motivation: Testing a C ausal M odel, American Journal of Educational Research, Volume (1), No (3), Year (2013-12), Pages (79-85)
 33. reza saberi , Hossein Jafari Sani , Saeed Javad Ghandili , Hossein Kareshki , Identification of Current Art Education Approaches in Iran’s Middle School Period Art Education, e-International Journal of Educational Research, Volume (3), No (3), Year (2012-8), Pages (50-64)
 34. Hossein Kareshki , Mohamad Reza Ahanchian , The mediating role of basic psychological needs in relation between job characteristics and organizational citizenship behavior, e-International Journal of Educational Research, Volume (3), No (2), Year (2012-6), Pages (63-77)
 35. Fatemi Bidi , Mahdi Namdari Pejman , Hossein Kareshki , Hadi Ahmadnia , The Mediating Role of Metacognition in the Relationship between Internet Addiction and General Health, Addiction and Health, Volume (4), No (1), Year (2012-9), Pages (49-56)
 36. Alinaghi Kharrazi , Hossein Kareshki , Self-Regulated Learning: The Role of Environmental Perceptions and Motivational Beliefs, Psychological Reports, Volume (107), No (1), Year (2010-10), Pages (303-317)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. حسین کارشکی , مشاوره با رویکرد خودنظم دهی تحصیلی (سخنرانی ویژه) , ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه , 2021-02-13
 2. زهرا ودادیان , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , تدوین و اعتبارسنجی پروتکل مداخله ای گروه درمانی با چند خانواده با تمرکز بر سبک والدگری هدفمند , چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی , 2019-03-06
 3. زهرا حسینی , بهروز مهرام , حسین کارشکی , مطالعه پدیدارشناختی ویژگی های شخصیتی اقدام پژوهان , بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی: پیشران ها، چالش ها و الزامات تحقق در نهاجا , 2019-08-06
 4. مهدی ارخودی قلعه نویی , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی , مقایسه ادراک حل مساله و سازگاری دانش اموزان دبیرستان های شبانه روزی و عادی , کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم , 2016-12-12
 5. محمود فیروزیان اصل , مجتبی بذرافشان مقدم , حسین کارشکی , بررسی سازمان یادگیرنده در دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و اعضاء هیئت علمی , دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استاندارد سازی ایران , 2016-03-10
 6. سیده مریم مشیریان فراحی , حسین کارشکی , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , ویژگی هایی شخصیتی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر مشهد: یک مطالعه همبستگی , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03
 7. حسین مومن مهموئی , حسین کارشکی , زهرا الهی شیروان , بررسی عوامل موثر براجرای برنامه های درسی دردوره ابتدایی , همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-03-05
 8. حسین حسینی , حسین کارشکی , زهره جنگجو , اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در کنترل کودکان پرخاشگر کم توان ذهنی آموزش پذیر , نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه , 2014-10-15
 9. حسین مهموئی , حسین کارشکی , طاهره عزیزی فرد , علی اکبر عجم , نقش آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی , 2014-11-11
 10. حسین کارشکی , فاطمه حقدادی , مجتبی بذرافشان مقدم , شناسایی مؤلفه های بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک , دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی , 2016-02-04
 11. مریم جان فداه دربادام , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , بررسی نقش شیوه های فرزندپروری مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودکان زیر سه ونیم سال , نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران , 2015-09-06
 12. محمود فیروزیان اصل , حسین کارشکی , مجتبی بذرافشان مقدم , بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران ازدیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی , دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار , 2016-03-04
 13. مریم السادات کیافر , حسین کارشکی , جهت گیری هدفی و سلامت روان با میانجیگری هیجانات تحصیلی منفی فعال و غیرفعال , کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران , 2014-02-03
 14. زهره جاویدی , حسین کارشکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , اثربخشی کتاب تفکر و پژوهش بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری دانش آموزان ششم ابتدایی , کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی , 2016-02-05
 15. رویا پورحاجی , حسین کارشکی , بهروز مهرام , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام , همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره) , 2016-11-09
 16. محمد کوهی , حسین کارشکی , بهروز مهرام , نقش خودتنظیمی در فعالیت های پژوهشی: مروری بر مدل های خودتنظیمی , سومین کنفرانس ملی روان شناسی و علوم تربیتی , 2017-02-02
 17. محمد کوهی , حسین کارشکی , بهروز مهرام , رابطه بین خودتنظیمی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد , سومین کنفرانس ملی روان شناسی و علوم تربیتی , 2017-02-02
 18. مینا فردی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی , ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2013-09-17
 19. زکیه عادلی پور , بهروز مهرام , حسین کارشکی , جایگاه پژوهش محوری در فرایند تدریس معلمان ابتدایی , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی , 2016-11-16
 20. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مینا فردی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی , ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2013-09-17
 21. طاهره عبداللهی گل , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , سنجش اصیل؛ راهکاری برای بهبود کیفیت نظام آموزش عالی , کنگره ملی آموزش عالی ایران , 2016-04-14
 22. بهروز مهرام , یونس طاطاری , حسین کارشکی , بررسی رابطه بین مولفه های محیط آموزشی ـ پژوهشی و انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد , دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , 2015-05-13
 23. حسین کارشکی , رابعه اکرمی , مرتضی کرمی , بررسی تخصص پژوهشی معلمان: گامی در جهت تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش , همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-02-03
 24. حسین کارشکی , حمیده پاک مهر , اعظم محمدزاده قصر , نظریه فازی و تغییر در برنامه درسی: کاربرد منطق فازی در تدریس , همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-02-03
 25. سیده کلثوم رضائی اصل , مرتضی کرمی , حسین کارشکی , سیدجواد قندیلی , بررسی مدل فرایندی آندراگوژی در آموزش ضمن خدمت , اولین همایش ره آوران آموزش , 2013-05-18
 26. فرزانه صانعی , حسین کارشکی , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی بازآموزی اسنادی همراه با آموزش ویژه در بهبود حافظه دیداری و حافظه شنیداری دانش آموزان دارای اختلال دیکته مناطق روستایی , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2014-05-22
 27. فرزانه صانعی , حسین کارشکی , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی آموزش حرکات موزون ورزشی همراه با آموزش ویژه در بهبود دقت و نارسانویسی دانش آموزان دارای اختلال دیکته مناطق روستایی , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2014-05-22
 28. رابعه اکرمی , حسین کارشکی , مرتضی کرمی , بررسی فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی پژوهشی معلمان , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2014-05-22
 29. سیده زهرا هاشمی , حسین کارشکی , نقش آینده نگری در انگیزش و عملکردیادگیرنده: جستجوی ریشه های عملکرد و انگیزش در دورنمای آینده , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2014-05-22
 30. طاهره سلمانی ها , حسین کارشکی , ارزیابی برداشتهای درست و نادرست از نقش دانش علوم اعصاب در آموزش و پرورش , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2014-05-22
 31. رابعه اکرمی , حسین کارشکی , مرتضی کرمی , بررسی تخصص پژوهش معلمان: گامی در جهت سند تحول بنیادین , همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-03-05
 32. زینب شیرزاد , بهروز مهرام , حسین کارشکی , جایگاه توجه به پرورش روحیه پزوهشگری در ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی و استادان راهنمای رساله و پایان نامه , ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , 2012-05-02
 33. حسین مومنی مهموئی , حسین کارشکی , مرتضی پردل , موانع و راهبردهای موجود بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقطع ابتدایی شهرستان گناباد , فناوریهای نوین در تعلیم و تربیت , 2013-06-30
 34. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , نقش عوامل اجتماعی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , 2013-05-22
 35. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , مقایسه خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , 2013-05-22
 36. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , دانشجویان برای چه پژوهش می کنند؟ (مقایسه سبکهای انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های مختلف) , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , 2013-05-22
 37. شیما شیخ , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , ابراهیم قیم حسنخانی , حسین کارشکی , نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 38. حسین کارشکی , هوشنگ گراوند , بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه ی نگرش نسبت به سالمندان کوگان , اولین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران , 2012-02-20
 39. مرضیه بهرامی قهنویه , حسین کارشکی , برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی , اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت , 2011-11-23
 40. حمیده پاک مهر , حسین کارشکی , نقش خودکارآمدی در باورهای فرا شناختی دانشجویان , اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت , 2011-11-23
 41. حسین کارشکی , پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی با استفاده از روش حل مسأله , اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت , 2011-11-23
 42. حسین کارشکی , هوشنگ گراوند , نقش جهت گیری مذهبی دانشجویان در نگرش آنها نسبت به سالمندان , اولین همایش بین المللی روانشناسی ، دین و فرهنگ , 2011-05-14
 43. فاطمه شریفی , حسین کارشکی , بررسی رابطه ادراک سبکهای فرزندپروری والدین با خودتنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر , اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت. , 2011-11-23
 44. حسین کارشکی , فرح هاشمی , مریم السادات کیافر , نقش باورهای امید در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24
 45. مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی , نقش خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24
 46. حسین کارشکی , سیداحسان افشاری زاده , حمید ناصریان حاجی آبادی , بررسی نقش کیفیت زندگی بر ابعاد سازگاری دانش آموزان دبستان , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24
 47. اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , نقش نیاز های خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در علاقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24
 48. حسین کارشکی , اعظم محمدزاده قصر , نفیسه تقی زاده کرمان , هوشنگ گراوند , رابطه یادگیری خودراهبر و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24
 49. حسین کارشکی , هوشنگ گراوند , سیدعلی اکبر حسینی , محمدصادق میری , رابطه جهت گیری مذهبی (بیرونی و درونی) با انگیزش تحصیلی , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24
 50. حسین کارشکی , فاطمه ارفع بلوچی , رواسازی و آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه کیفیت کلاس درس در دانش آموزان , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24
 51. اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی , نقش انگیزه درونی، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در رضایت یادگیرنده الکترونیکی , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24
 52. علی رجائی , سیدجواد کریمیان ناری , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی , بررسی وضعیت بهداشت روانی دانش آموزان دبستانی , اولین همایش پژوهش و درمان در روان شناسی بالینی , 2012-05-30
 53. حمیده پاک مهر , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , کیفیت تدریس در آموزش عالی: آموزش یا پژوهش؟ , اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 , 2011-10-30
 54. سمیه بهمن آبادی , حسین کارشکی , اعتباریابی پرسشنامه علاقه مندی به پژوهش دانشجویان(RIQ): سنجه عملکرد آموزش پژوهش در دانشگاه ها , چارمین همایش ملی آموزش , 2012-05-16
 55. فریده نظرزاده رمضانی , فاطمه میردورقی , حسین کارشکی , نقش صفات شخصیتی در خودتنظیمی هیجانی دانشجویان , ششمین کنفرانس سراسری بهداشت روان دانشجویان , 2012-05-16
 56. مژگان رضائی , حسین کارشکی , مقایسه اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان ایرانی و افغانستانی , ششمین کنگره سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2012-05-16
 57. حسین کارشکی , فاطمه مؤمنی مدوار , نقش خودکنترلی در گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , دومین همایش روانی اعتیاد و آسیبهای روانی اجتماعی , 2012-04-12
 58. فاطمه ارفع بلوچی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش های سازمانی , دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری , 2011-12-18
 59. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , حسین بافنده , نوجوان و کیفیت زندگی در مدرسه , چهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11
 60. حسین کارشکی , منیره صالحی , مقایسه سازگاری و ادراکات کیفیت کلاسی در دانش آموزان نظری و فنی-حرفه ای , جهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11
 61. صدیقه صمصامی , حسین کارشکی , انگیزش و یادگیری الکترونیکی , چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , 2011-02-15
 62. حسین کارشکی , مریم باغانی , مقایسه نقش معلمان در محیط همزمان و غیر همزمان در یادگیری الکترونیکی , چهارمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , 2011-02-15
 63. حسین کارشکی , سازنده گرایی اجتماعی و یادگیری الکترونیکی , سومین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , 2010-02-16
 64. حسین کارشکی , تحول اخلاقی مبنایی برای تعلیم وتربیت اسلامی , تعلیم و تربیت اسلامی , 2003-06-09
 65. حسین کارشکی , نقش خودتنظیمی در یادگیری غیر رسمی , اولین همایش آموزش و یادگیری غیر رسمی , 2008-04-30
 66. حسین کارشکی , جایگاه تفکر نقاد در برنامه های درسی رشته های علوم تربیتی , اولین همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی , 2005-09-14
 67. حسین کارشکی , کاربرد فراشناخت در برنامه های درسی مبانی نظری و الگوها , مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش , 2002-06-08

انگلیسی

 1. Masoud Moghaddas Zadeh Bazzaz , Javad Salehi Fadardi , Hossein Kareshki , جان پارکینسون , overcoming food addiction using the FACT , 12th annual international addiction sceience congress , 2018-09-05
 2. M. Dehghan Hesar , Hossein Kareshki , E. Hejazi , developmental assets and moral identity: the mediating role of self-regulation , 5th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry , 2012-10-08
 3. amirreza kamel abbasi , Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , S. M. Tabatabaei , Hossein Kareshki , relationship of emotion inteligence and learning: A review study , 5th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry , 2012-10-08
 4. reza saberi , Hossein Jafari Sani , Saeed Javad Ghandili , Hossein Kareshki , Identification of approaches in the approved objectives, the syllabuses of teacher training, and National Program in Irans case , word conference on design arts&education , 2012-05-07
 5. Monireh Salehi , Hossein Kareshki , Mohamad Reza Ahanchian , Comparing factor structure of research motivation in PhD and M.A students , the 8th THE INTERNATIONAL TEST COMMISSION conference , 2012-07-03
 6. Hossein Kareshki , Monireh Salehi , Relations among perceptions of classroom quality and adjustment in height school girl students: Comparing between academic fields , 12th European Congress of Psychology , 2011-07-04
 7. Hossein Kareshki , Relations among environmental perceptions and self-efficacy with metacognitive strategies , FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SELF-DETERMINATION THEORY , 2010-05-13
 8. Hossein Kareshki , Relations among perceptions of classroom activities and self-regulating learning , International confernce on education and educational psychology , 2010-12-02
 9. Hossein Kareshki , Relations among Machiavellianism beliefs and goal orientations in academic situations , International confernce on education and educational psychology , 2010-12-02
 10. A. Kharrazi , Hossein Kareshki , Environmental Perceptions, Motivational Beliefs and Self-Regulating Learning by Iranian High School Students , World Conference on Psychology, Counselling and Guidance WCPCG-2010 , 2010-04-21
 11. Hossein Kareshki , Relation among Perception of Class Activities and Achievement goals , World Conference on Psychology, Counselling and Guidance , 2010-04-21
 12. Hossein Kareshki , The relationship between environmental perceptions (class and parents) and achievement goals , THREE-DAY INTERNATIONAL CONFERENCE , 2009-08-09