مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محمود غلامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , حسین ابرقویی , بررسی رقابت درون گیاهی در تخصیص مواد فتوسنتزی بین بنه‌های زعفران Crocus sativus L.)تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کودهای آلی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (11), شماره (1), سال (2023-3), صفحات (1-21)
 2. محمد کریمان , محمد کافی , احمد نظامی , سعید صادق زاده حمایتی , تثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول و تنش یخ‌زدگی بر رشد و عملکرد دو رقم گندم در شرایط کنترل‎شده و مزرعه, تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک, دوره (5), شماره (1), سال (2023-8), صفحات (1-16)
 3. زهرا نصیری , جعفر نباتی , احمد نظامی , محمد کافی , ارزیابی ویژگی‌های فتوسنتزی ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) در تنش شوری, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (21), شماره (2), سال (2023-7), صفحات (127-142)
 4. علی طاهری , محمد کافی , جعفر نباتی , احمد نظامی , بهبود رشد و عملکرد نخود دسی (Cicer arietinum L.) در پاسخ به کاربرد کودهای زیستی, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (53), شماره (3), سال (2022-10), صفحات (183-197)
 5. حمیدرضا عشقی زاده , محمد کافی , احمد نظامی , امیر حسین خوشگفتارمنش , مصطفی کرمی , Comparing Rangeland Soil-Vegetation Mineral Content Based on Elevation Classes and Phenological Stages in North-Facing Slopes, Sabalan Region, Ardabil Province, علوم آب و خاک, دوره (19), شماره (73), سال (2015-11), صفحات (191-206)
 6. جعفر نباتی , زهرا نصیری , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , اثر تنش شوری بر فرآیندهای رشد و بقای ژنوتیپ‌های نخود دسی در شرایط هیدروپونیک, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (53), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (29-44)
 7. احمد نظامی , جعفر نباتی , محمد کافی , جواد شباهنگ , بررسی عملکرد و ویژگی‌های کیفی سیب‌زمینی در کشت زودهنگام در شرایط آب و هوایی مشهد, تولیدات گیاهی, دوره (45), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (229-240)
 8. احمد نظامی , جعفر نباتی , محمد کافی , الهه برومندرضازاده , حسام الدین سلوکی , سیدجلال آذری , به‌گزینی مقدماتی ژنوتیپ‌های نخود تیپ دسی هت معرفی ارقام متحمل به سرما برای کشت پاییزه در مناطق سرد, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2022-12), صفحات (139-159)
 9. رضا کمائی , محمد کافی , رضا توکل افشاری , سعید ملک زاده شفارودی , جعفر نباتی , مطالعه خصوصیات ظاهری بذر و ویژگی های جوانه زنی توده های بومی پیاز خوراکی ایران, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2022-4), صفحات (85-100)
 10. محمد کریمی فرزقی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , احمد نظامی , مقایسه تأثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (Crocus sativus L.), زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (279-290)
 11. لیلا کوشکی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , ارزیابی اثرات تلفیقی اسید هیومیک و سطوح نیتروژن در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد کوشیا Kochia scoparia) در کشاورزی شورزیست, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2021-9)
 12. ژاله حقیقت شیشوان , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , اثر کودهای نیتروژنه و فسفره بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و خصوصیات ریشه گیاه دارویی برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel.), تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک, دوره (3), شماره (2), سال (2022-2), صفحات (269-280)
 13. نسیم غلامی رضوانی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , به‌گزینی در ژرم پلاسم عدس (Lens culinaris Medik.) برای کشت پاییزه در مناطق سرد و مرتفع, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (52), شماره (4), سال (2022-1), صفحات (15-33)
 14. حسین ایوبی , جعفر نباتی , احمد نظامی , محمد کافی , اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.), آب و خاک, دوره (35), شماره (5), سال (2022-1), صفحات (689-701)
 15. زهرا نصیری , جعفر نباتی , احمد نظامی , محمد کافی , به‌گزینی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود کابلی در شرایط مزرعه, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (14), شماره (4), سال (2021-12), صفحات (1055-1068)
 16. مهدیه سلطانی , محمد کافی , احمد نظامی , حمید رضا تقی یاری , بررسی اثر منابع سیلیسیمی در رشد و تولید مینی تیوبر سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در ۳ نوع بافت خاک, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2020-11)
 17. آرمین اسکوئیان , احمد نظامی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , امیر لکزیان , توانایی نس‌های قارچ مایکوریزا آربسکولار و اندوفیت برای بهبود تحمل به شوری در نخود (.Cicer arietinum L), تنش های محیطی در علوم زراعی, سال (2022-3)
 18. جعفر نباتی , احمد نظامی , سیده محبوبه میرمیران , سیدسعید حجت , محمد کافی , اثر متابولیت‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها بر تحمل به یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های عدس در شرایط کنترل شده, به نژادی نهال و بذر, دوره (36), شماره (3), سال (2021-3), صفحات (273-299)
 19. محمد کافی , جعفر نباتی , احمد نظامی , بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer ariethinum L.) در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط هیدروپونیک, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (51), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (39-54)
 20. بی بی الهه موسوی فر , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , تعیین ارزش غذایی علوفه کوشیا (Kochia scoparia L. ) تحت شرایط شوری و کم آبیاری, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (619-634)
 21. سمیه نظامی , سیدحسین نعمتی , محمد کافی , حسین آروئی , آنالیز نیم دای‌آلل صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت میوه در لاین‌های گوه‌فرنگی, علوم باغبانی ایران, دوره (52), شماره (4), سال (2022-1), صفحات (1011-1025)
 22. صفیه پذیره , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شرایط کنترل شده, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (18), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (1-14)
 23. زهرا حسینی ایوری , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد کافی , حسن مکاریان , بررسی رهیافت اختلاط علف‌کش‌ها و مالچ آلی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد زعفران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, سال (2021-3)
 24. زهرا حسینی ایوری , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد کافی , حسن مکاریان , بررسی امکان کاربرد علف‌کش‌ها همراه با ادجونت ها در کنترل علف‌های هرز پهن برگ زعفران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (8), شماره (3), سال (2020-5), صفحات (339-359)
 25. زهرا حسینی ایوری , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد کافی , حسن مکاریان , بهبود کارایی انواع علف کش های بازدارنده ACCase در مزارع زعفران با استفاده از مواد افزودنی, پژوهش های زعفران , دوره (8), شماره (2), سال (2021-1), صفحات (33-49)
 26. عبداله سلطان احمدی , احمد نظامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , ارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ‌های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شده, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (1), سال (2018-10), صفحات (349-364)
 27. زین العابدین جویبان , محمد کافی , احمد نظامی , غلامرضا موسوی , بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیک ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (17), شماره (3), سال (2019-7), صفحات (403-414)
 28. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L), تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (12), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (1313-1322)
 29. صادق باغبان خلیل آباد , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم نان و دوروم, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (32), شماره (1), سال (2019-3), صفحات (1-12)
 30. جواد مشکانی , محمد کافی , سرور خرم دل , فاطمه معلم بنهنگی , اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر شاخص‌های رشدی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (543-560)
 31. زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , محمد کافی , امیر فتوت , Comparison of Foliar and Soil Fe Fertilization on Medicago scutellata Physiological-Biochemical Characteristics and Active Iron in Soils Containing Different Amounts of Lime, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (9), شماره (4), سال (2020-1)
 32. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , الهه برومند رضا زاده , ارزیابی تحمل به شوری 140 ژنوتیپ نخود دسی (Cicer arietinum), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2021-9), صفحات (205-220)
 33. نسیم غلامی رضوانی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه, تولید گیاهان زراعی, دوره (11), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (142-147)
 34. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرقامی , اثر توأم تنش سرما و خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب برخی از هیبریدهای ذرت -Zea mays L, اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (11), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (531-546)
 35. محمد حسین شریعتمداری , مهدی پارسا , احمد نظامی , محمد کافی , تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخصه های رشدی ارقام نخود -Cicer arietinum L.- تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (243-256)
 36. محمد کافی , جعفر نباتی , آرمین اسکوئیان , احسان اسکوئیان , جواد شباهنگ , بررسی تأثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی -Solanum tuberosum-, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (9), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (65-84)
 37. سیده محبوبه میرمیران , احمد نظامی , محمد کافی , بررسی تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه شنبلیله ( Trigonella foenum-graceum L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2018-8), صفحات (299-315)
 38. محمود غلامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , حسین ابرقویی , بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک, زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-7), صفحات (207-225)
 39. حمیدرضا احیائی , محمد کافی , احمد نظامی , محمد حسین فتوکیان , مرتضی گلدانی , بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات عملکرد دانه و برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک توده‌های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط تنش خشکی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (20), شماره (2), سال (2022-7), صفحات (121-126)
 40. محمد جواد ارشدی شریف آباد , مهدی پارسا , امیر لکزیان , محمد کافی , بررسی اثر تلقیح بذور نخود با ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2017-10), صفحات (109-125)
 41. جواد مشکانی , محمد کافی , سرور خرم دل , فاطمه معلم بنهنگی , اثر نسبت های مختلف کشت مخلوط جایگزینی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و موسیر (Allium altissimum Regel.) بر خصوصیات زراعی و نسبت برابری زمین, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (18), شماره (2), سال (2020-8), صفحات (181-196)
 42. امیرمحمد حسین نیا دوات گر , احمد نظامی , محمد کافی , سعید خاوری , جواد رضایی , تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.), تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (11), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (835-846)
 43. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , بررسی اثر تنش یخ زدگی در گیاه باقلا (Vicia faba) تحت شرایط کنترل شده, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (11), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (1023-1034)
 44. جعفر نباتی , الهه برومند رضا زاده , محمد زارع مهرجردی , محمد کافی , بررسی تأثیر نور طبیعی و مصنوعی بر ریز ازدیادی گیاهچه های سیب زمینی, علوم باغبانی ایران, دوره (49), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (453-463)
 45. جعفر نباتی , محمد کافی , الهه برومند رضازاده , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (743-759)
 46. زین العابدین جویبان , محمد کافی , احمد نظامی , سید غلامرضا موسوی , مطالعه تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر صفات عملکردی ارزن پادزهری, اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (12), شماره (40), سال (2020-4), صفحات (178-189)
 47. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , بررسی تحمل به یخ‌زدگی در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (49), شماره (1), سال (2018-7), صفحات (77-88)
 48. جعفر نباتی , محمد کافی , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , الهه برومند رضا زاده , سعید خانی نژاد , تنش شوری و برخی روابط فیزیولوژیک در گیاه کوشیا (Kochia scoparia), تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (11), شماره (2), سال (2018-7), صفحات (401-412)
 49. احسان کشمیری , محمد کافی , مهدی پارسا , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و اسیدیته محلول غذایی بر ویژگی های فیزیولوژیک و تولید ریز‌غده سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L, فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (37), سال (2018-5), صفحات (97-118)
 50. منصوره احمدی , سید علی مدرس ثانوی , محمد کافی , فاطمه سفید کن , سعید ملک زاده شفارودی , تأثیر اعمال شدت‎های مختلف تنش شوری بر خصوصیات جوانه ‏زنی گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2018-1), صفحات (43-55)
 51. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﺎﻟﺴﻴﻠﻴﻚ بر ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات تنش ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﻲ و خشکی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺻﻔﺎت زراﻋﻲ ذرت ( Zea mays L.), تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (615-625)
 52. علی اسدی , محمد کافی , جعفر نباتی , مرتضی گلدانی , بررسی تأثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه ای بر ریخت شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریز غده سیب زمینی ( Solanum tuberosum ) در کشت هیدروپونیک, علوم باغبانی ایران, دوره (48), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (933-941)
 53. جعفر نباتی , الهه برومند رضا زاده , محمد زارع مهرجردی , محمد کافی , بررسی اثر منابع مختلف نوری بر ریخت شناسی و رشد گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه و تأثیر آن بر تولید ریزغده در گلخانه, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (683-693)
 54. ریحانه پردل , محمد کافی , مسعود اصفهانی , احمد نظامی , اثر تنش مدت و عمق غرقاب و کود نیتروژن بر صفات اندام های هوایی استویا -Stevia rebaudiana B.- در اقلیم رشت, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (12), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (281-289)
 55. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (786-797)
 56. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه رقم هیبرید ذرت دانه ای, پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, دوره (9), شماره (23), سال (2017-12), صفحات (146-156)
 57. حمید علی پور شمس آباد , محمد کافی , احمد نظامی , امیر حسین محمدی , بررسی تحمل به شوری دانهال های ارقام تجاری و ژنوتیپ های محلی پسته (Pistacia vera L.) منطقه رفسنجان در شرایط کنترل شده, علوم باغبانی, دوره (31), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (70-80)
 58. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , تأثیر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آمینوپورین در دو مرحله رشدی، بر عملکرد و شکستن خواب ریزغده های سیب زمینی, روابط خاک و گیاه, دوره (8), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (51-63)
 59. محمدجواد ارشدی , مهدی پارسا , امیر لکزیان , محمد کافی , اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) XML, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (522-535)
 60. ریحانه خواجه پور گلو سالار , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , اثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاه, تولید گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (101-114)
 61. سمیرا مروجی , غلامرضا زمانی , محمد کافی , زهرا علیزاده , تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) و خردل‏ هندی(B.juncea L.), تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (10), شماره (3), سال (2017-11), صفحات (445-457)
 62. شیوا اکبری , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی , اثر تنش خشکی بر شاخصه‌های رشد و صفات مورفولوژیک دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) در تراکم‌های کاشت متفاوت, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (559-574)
 63. نجمه خلیلی , امین علیزاده , حجت رضائی پژند , حسین انصاری , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری , بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (93-103)
 64. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , اثر تنش سرمازدگی و خشکی در واکنش اسید سالسیلیک بر شاخص های انتخاب و عملکرد دانه ذرت, فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (31), سال (2016-12), صفحات (5-20)
 65. مسعود امینی , محمد کافی , مهدی پارسا , ارزیابی اثرات مختلف کاربرد کودهای حاوی عناصر پر مصرف (N.P.K) بر خصوصیات مورفولوژیک و رشدی گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (232-244)
 66. ریحانه ستایش , محمد کافی , جعفر نباتی , تعیین آستانه تحمل به تنش خشکی درختچه زرشک زینتی (Berberis thunbergii cv. Atropurpurea) در شرایط آب و هوایی مشهد, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-1), صفحات (714-722)
 67. محمود غلامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی روابط منبع و مخزن در زعفران با استفاده از ضرایب همبستگی در سطوح مختلف آبیاری و تغذیه, زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (195-210)
 68. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , جان اروین , بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسید, تولید گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (75-90)
 69. هدایت الله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمودرضا تدین , بررسی کارایی مصرف نور و شاخص های رشدی ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L. ‌) در شرایط کم آبیاری, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (525-540)
 70. هدایت الله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمودرضا تدین , اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شهرکرد, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2017-8), صفحات (113-126)
 71. سیده محبوبه میرمیران , احمد نظامی , محمد کافی , اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در اکوتیپ‌های شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.), تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (16), شماره (2), سال (2018-7), صفحات (299-315)
 72. علی معصومی , محمد کافی , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور, تولید گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (1-19)
 73. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیرحسین شیرانی راد , محمد کافی , تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا, اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (8), شماره (27), سال (2016-6), صفحات (20-31)
 74. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیرحسین شیرانی راد , محمد کافی , تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L), اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (8), شماره (27), سال (2017-1), صفحات (20-31)
 75. محمد کافی , بیژن سعادتیان , تعیین غلظت و اسیدیته بهینه ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر راندمان محلول پاشی گیاهچه های سیب زمینی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2018-7), صفحات (355-368)
 76. عبدالجلیل یانق , محمد خواجه حسینی صالح اباد , محمد کافی , ارزیابی قابلیت جوانه زنی اولیه به عنوان روشی جدید و سریع برای سنجش کیفیت توده های بذر کلزا ( Brassica napuse L.) ), علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (119-132)
 77. صفیه پذیره , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , تأثیر اکوتیپ و تاریخ کاشت بر تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کنترل شده, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (10), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (151-162)
 78. محمد حسین شریعتمداری , مهدی پارسا , احمد نظامی , محمد کافی , تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشدی ارقام نخود -Cicer arietinum L.- تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2018-7), صفحات (243-256)
 79. محسن طریق الاسلامی , محمد کافی , احمد نظامی , رضا ضرغامی , تاثیر اسید سالیسیلیک در بهبود خسارت تنش سرمازدگی در هیبرید ذرت سینگل کراس 400 (Zea mays L.), فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (6), شماره (19), سال (2017-4), صفحات (281-292)
 80. عبدالرضا صداقتی , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی , شیوا اکبری , اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L), تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (31), شماره (6), سال (2016-3), صفحات (1024-1034)
 81. هدایت الله کریم زاده سورشجانی , احمد نظامی , محمد کافی , محمود رضا تدین , بررسی تغییرات هدایت روزنه ای، دمای سایه‌انداز گیاهی و آب برگ ژنوتیپ های لوبیا چیتی در شرایط کم آبیاری, فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (30), سال (2016-9), صفحات (105-120)
 82. سیامک فولادی , مرتضی گلدانی , رضا قربانی , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه زنی بذور شلغم هرز, پژوهش علف های هرز, دوره (8), شماره (1), سال (2017-1), صفحات (41-57)
 83. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , محمد کافی , اثر پیری تسریع شده بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امید بخش کلزا, پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (19), سال (2016-10), صفحات (209-217)
 84. همایون چگنی , مرتضی گلدانی , امیر حسین شیرانی راد , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی لاینهای امیدبخش کلزا, فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (25), سال (2015-6), صفحات (29-41)
 85. سعید خانی نژاد , حمیدرضا خزاعی , جعفر نباتی , محمد کافی , تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (558-574)
 86. شیوا اکبری , محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی , اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (644-665)
 87. محمد کافی , احسان کشمیری , تغییرات شاخص‌های رشدی توده بومی زیره‌سبز (Cuminum cyminum L.) و رقم هندی در پاسخ به شوری و تعداد آب آبیاری, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (463-475)
 88. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , ارزیابی اثر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب زمینی در مرحله استولون دهی, روابط خاک و گیاه, دوره (7), شماره (28), سال (2017-2), صفحات (111-122)
 89. علی بیجندی , محمد کافی , حمید رضا شریفی , مدیریت مراحل نموی شش رقم گندم با تغییر تاریخ کاشت و سطوح کود نیتروژن در منطقه سردسیر جلگه رخ خراسان رضوی, تحقیقات غلات, دوره (6), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (477-488)
 90. حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , محمد کافی , رمضانی مقدم , ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ای, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (403-414)
 91. مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مهدی میرزا , احمد نظامی , تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مرحله گیاهچه ای, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (28), شماره (5), سال (2016-1), صفحات (962-973)
 92. محمد کافی , تأثیر محلول¬پاشی با اسید سالسیلیک بر تخفیف اثرات تنش سرمازدگی و خشکی بر عملکرد و صفات زراعی در ذرت (Zea mays L.), تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (615-625)
 93. سعید خانی نژاد , حمیدرضا خزاعی , جعفر نباتی , محمد کافی , تأثیر گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط کنترل شده, علوم باغبانی, دوره (4), شماره (28), سال (2015-2), صفحات (517-523)
 94. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (21-36)
 95. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , حسین انصاری , حجت رضایی پژند , محمد کافی , بیژن قهرمان , ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی, آب و خاک, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (322-333)
 96. محمد آشنا , محمد کافی , احمد جعفرنژاد , محمد رضا شریفی , بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابور, تولید گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (143-162)
 97. بیژن سعادتیان , محمد کافی , مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه ای، تحت تنش کادمیوم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (425-437)
 98. زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , محمد کافی , تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (5), شماره (16), سال (2015-9), صفحات (315-330)
 99. حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , محمد کافی , محمد رضا رمضانی مقدم , بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ارقام پنبه در شرایط تنش خشکی, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (5), شماره (17), سال (2015-12), صفحات (217-227)
 100. محبوبه ناصری , حسین آروئی , محمد کافی , سیدحسین نعمتی , تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (65-71)
 101. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , امین علیزاده , مهنوش مقدسی , اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (4), شماره (94), سال (2016-1), صفحات (447-463)
 102. محمد کافی , بیژن سعادتیان , ارزیابی تغذیه نانو و میکرو سیلیسیم بر فتوسنتز و رنگیزه های گیاهچه های سیب زمینی در کشت هیدروپونیک, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (6), شماره (19), سال (2017-4), صفحات (281-292)
 103. علیرضا نوری , احمد نظامی , محمد کافی , حسن پناه , ارزیابی تحمل به کم آبی 10 رقم سیب زمینی بر اساس (Solanum tuberosum L.) برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد غده در منطقه اردبیل, اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (243-268)
 104. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی , مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا, علوم و مهندسی آبیاری, دوره (38), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (137-154)
 105. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , امین علیزاده , مهنوش مقدسی , اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (29), شماره (3), سال (2015-10), صفحات (317-330)
 106. نجمه خلیلی , کامران داوری , امین علیزاده , محمد کافی , حسین انصاری , شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی, آب و خاک, دوره (28), شماره (5), سال (2015-1), صفحات (930-939)
 107. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (29), شماره (1), سال (2017-3), صفحات (147-155)
 108. حسین باقرزاده سکه , محمد فرزام , محمد کافی , بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه های مرتعی Eurotia ceratoides, Agropyron desertorum, و Salsola arbuscularis در خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbusciliformis در شرایط کشت گلدانی, مرتعداری, دوره (1), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (60-72)
 109. منصوره احمدی , مدرس ثانوی , محمد کافی , فاطمه سفیدکن , سعید ملک زاده شفارودی , ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‏های گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR, تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (23), شماره (1), سال (2015-8), صفحات (1-12)
 110. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , تاثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia), تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (8), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (319-334)
 111. آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , محمد کافی , علی گزانچیان , محمود شور , تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران, علوم باغبانی, دوره (29), شماره (2), سال (2016-3), صفحات (269-276)
 112. جعفر نباتی , محمد کافی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , احسان کشمیری , ارزیابی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده کوشیا, تولید گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (77-95)
 113. بیژن سعادتیان , محمد کافی , مطالعه زادآوری و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر حاصل از علف‌هرز چاودار وحشی (Secale cereale) در تداخل با ارقام گندم نان, فناوری تولیدات گیاهی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (1-10)
 114. حسین آروئی , محبوبه ناصری , سیدحسین نعمتی , محمد کافی , تأثیر سیلیس در کاهش اثرات تنش شوری در گیاه شنبلیله Trigonella foenum- graecum, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (104), شماره (104), سال (2014-12), صفحات (165-172)
 115. طیبه خیرخواه , احمد نظامی , محمد کافی , قربانعلی اسدی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشد یافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2015-8), صفحات (269-277)
 116. مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مجید میرزا , مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (298-307)
 117. سمیرا سبزواری , محمد کافی , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , مطالعه نیاز حرارتی، صفات رشدی و عملکرد دو گونه موسیرایرانی .Allium altissimum Regel و .A. hertifulium Boiss در تیمارهای مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل دهنده, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (836-847)
 118. بیژن سعادتیان , محمد کافی , بررسی نقش تغذیه‌ای نانو ذرات سیلیسیم در ویژگی‌های فیزیولوژیک و تولید ریزغده سیب‌زمینی, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (22), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (173-179)
 119. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , علی اسکندری , یونس شرقی , بررسی امکان افزایش تحمل به شوری بذر کوشیا (Kochia scopariaL) به عنوان یک گیاه علوفه ­ای جدید با استفاده از روش پرتوتابی گاما, کشاورزی بوم شناختی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-12), صفحات (31-41)
 120. مجید دشتی , مجید میرزا , محمد کافی , حسین توکلی , بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.), تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (31), شماره (2), سال (2015-6), صفحات (262-274)
 121. جعفر نباتی , احسان کشمیری , محمد کافی , محمد زارع مهرجردی , سعید خانی نژاد , علی نوروزیان , تعامل کلسیم و پتاسیم در ترمیم اثرات منفی تنش شوری در کوشیا, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (3), شماره (8), سال (2014-12), صفحات (111-121)
 122. وحید یزدانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , محمد کافی , ارزیابی عملکرد کلزا به صورت تابعی از ارتفاع آب آبیاری و شوری در منطقه مشهد, مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (5), شماره (18), سال (2015-3), صفحات (32-53)
 123. وحید یزدانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی , اثرات تنش شوری و کم آبیاری بر شاخص کارایی مصرف آب دو رقم کلزا, مهندسی منابع آب, دوره (7), سال (2015-3), صفحات (67-84)
 124. مجید دشتی , محمد کافی , حسین توکلی , مجید میرزا , تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (813-821)
 125. فاطمه جوادی هدایت آباد , احمد نظامی , محمد کافی , جواد شباهنگ , واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمانهای کاشت در شرایط مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (632-640)
 126. طاهره خورسندی , احمد نظامی , محمد کافی , مرتضی گلدانی , اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (665-676)
 127. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (613-620)
 128. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (7), شماره (2), سال (2014-12), صفحات (217-232)
 129. جعفر نباتی , محمد کافی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (7), شماره (2), سال (2014-12), صفحات (195-206)
 130. حسین باقرزاده سکه , محمد فرزام , محمد کافی , بررسی الگوی زمانی و مکانی تجمع املاح در اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه(Salsola arbusculiformis Drob), مرتع, دوره (7), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (29-38)
 131. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم تحت شرایط تنش خشکی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (387-402)
 132. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (378-386)
 133. زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , محمد کافی , تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت, روابط خاک و گیاه, دوره (5), شماره (19), سال (2014-10), صفحات (113-124)
 134. سعید خانی نژاد , محمد کافی , جعفر نباتی , اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (196-206)
 135. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (6), شماره (2), سال (2014-2), صفحات (123-136)
 136. میلاد شریف روحانی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (219-228)
 137. حمیدرضا عشقی زاده , محمد کافی , احمد نظامی , حسین خوشگفتار منش , تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz L, پژوهش های کاربردی زراعی, شماره (101), سال (2014-2), صفحات (181-191)
 138. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , ارزیابی نقش خصوصیات کانوپی بر شاخص تحمل ارقام گندم در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (21), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (1-24)
 139. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , خوش گفتار منش , تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهری, روابط خاک و گیاه, دوره (5), شماره (18), سال (2014-7), صفحات (11-24)
 140. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , اثر رقابت بین گونه‌ای طی نمو بذر روی گیاه مادری گندم بر خصوصیات کمی و کیفی بذر حاصله. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (4), شماره (12), سال (2014-4), صفحات (11-23)
 141. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (17-26)
 142. زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی , حسین انصاری , امین علیزاده , محمد کافی , ارزیابی توابع تولید آب – شوری- عملکرد در ذرت علوفه‌ای در استان خراسان رضوی, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2013-12), صفحات (535-543)
 143. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (551-561)
 144. علی کمندی , احمد نظامی , محمد کافی , سید ابوالفضل جوادیان , واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (437-445)
 145. هاجر ملتی نوخندان , محمد کافی , فریدون ملتی , فرزاد نجفی , مروری بر گونه پونه سای برگه دار (.Nepeta bracteata Benth) و بررسی اتنوبوتانی آن در چند شهرستان در استان خراسان رضوی, داروهای گیاهی-Journal of Herbal Drugs, دوره (3), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (223-232)
 146. محمد کافی , فرزاد حسین پناهی قروچائی , تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام گندم در مشهد, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (27), شماره (4), سال (2014-6), صفحات (577-587)
 147. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , گودرز احمد وند , ارزیابی مدل‌های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale), تحقیقات غلات, دوره (3), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (69-82)
 148. محمد کافی , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , مرتضی گلدانی , سعید خانی نژاد , احسان کشمیری , علی نوروزیان , بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوری, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (5), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (181-190)
 149. شهرام ریاحی نیا , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن خاک بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای در شرایط گلخانه, روابط خاک و گیاه, دوره (4), شماره (4), سال (2013-9), صفحات (61-70)
 150. محمدعلی فرجیان مشهدی , محمد کافی , احمد نظامی , مطالعه کمی و کیفی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia L.) با ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) تحت شرایط آبیاری با آب شور, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (153-160)
 151. سعید خانی نژاد , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , جواد شباهنگ , جعفر نباتی , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (275-282)
 152. معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , جواد اصیلی , محمد کافی , علی رمضانی , بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (2), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (65-73)
 153. بیژن سعادتیان , محمد کافی , فاطمه سلیمانی , نگرشی کاربردی در پیش بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با چاودار وحشی (Secale cereale) با استفاده از مدل های رگرسیونی, تولید گیاهان زراعی, دوره (6), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (149-170)
 154. مسعود عزت احمدی , قربان نورمحمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (225-239)
 155. اعظم برزویی , محمد کافی , میر احمد موسوی , علی خراسانی , تأثیر شوری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف کود در گندم با استفاده از ایزوتوپ پایدار15N, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (26), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (501-517)
 156. فرزاد حسین پناهی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , بهره گیری از رهیافت مدلسازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی, پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (10), سال (2013-1), صفحات (123-147)
 157. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی , کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره, آب و خاک, دوره (26), شماره (6), سال (2013-2), صفحات (1384-1394)
 158. محمد زارع مهرجردی , جعفر نباتی , علی معصومی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , ‫بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی‬ ‫در شرایط هیدروپونیک‬, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (83-96)
 159. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (282-293)
 160. علی معصومی , محمد کافی , جعفر نباتی , حمیدرضا خزاعی , کامران داوری , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شور, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (476-484)
 161. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا, تولید گیاهان زراعی, دوره (5), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (111-128)
 162. محمد حسین نجفی مود , امین علیزاده , کامران داوری , محمد کافی , علی شهیدی , تعیین تابع برتر آب-شوری-عملکرد در دو رقم پنبه, آب و خاک, دوره (26), شماره (3), سال (2012-9), صفحات (672-679)
 163. محمد حسین نجفی مود , امین علیزاده , کامران داوری , محمد کافی , علی شهیدی , بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری, آب و خاک, دوره (26), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (990-998)
 164. علیرضا دادخواه , مجید امینی دهقی , محمد کافی , بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (321-326)
 165. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , ارزیابی بودجه انرژی و بهره وری آن در مزارع تولید سیب زمینی استان کردستان، مطالعه موردی: دشت دهگلان, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (159-169)
 166. ایمان حسام عارفی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , محمد بنایان اول , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانتهای Allium ) فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (207-214)
 167. محبوبه ناصری , حسین آروئی , سیدحسین نعمتی , محمد کافی , تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله, آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (508-514)
 168. سید فاضل فاضلی کاخکی , احمد نظامی , مهدی پارسا , محمد کافی , به گزینی برای تحمل به شوری در کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (1), سال (2012-5), صفحات (20-32)
 169. محمد کافی , غلامحسین حق نیا , غلامرضا زمانی , مجید رستمی , بررسی اثر متقابل تنش شوری و تغذیه معدنی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (91), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (104-110)
 170. محمد کافی , شهرام رضوان بیدختی , سارا سنجانی , اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر در شرایط آب و هوایی مشهد, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (310-319)
 171. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , بررسی ویژگیهای جوانه زنی بذر کوشیا در واکنش به دما و پتانسیل آب, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (18), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (578-592)
 172. علیرضا دادخواه , محمد کافی , تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (25-32)
 173. معصومه صالحی , محمد کافی , حمید رضا صادقی پور , اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یونها در گیاه کوشیا, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (65-75)
 174. فرزاد حسین پناهی قروچائی , محمد کافی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره گیری از مدل پنمن-مونتیث فائو, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (47-63)
 175. شهرام رضوان بیدختی , احمد نظامی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) تحت شرایط کنترل شده, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (3), سال (2011-11), صفحات (371-382)
 176. مسعود عزت احمدی , قربان نورمحمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (458-769)
 177. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا کوشیا (Kochia scoparia), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (615-622)
 178. معصومه صالحی , محمد کافی , علیرضا کیانی , تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان, آب و خاک, دوره (25), شماره (6), سال (2012-3), صفحات (1395-1403)
 179. محمد کافی , احسان کشمیری , مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی و رقم هندی زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوری, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (327-334)
 180. جمید رضا فنایی , محمد گلوی , محمد کافی , احمد قنبری , امیر حسین شیرانی راد , اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر تجمع اسمولیت ها و کلروفیل دو گونه کلزا و خردل هندی, علوم آب و خاک, دوره (15), شماره (57), سال (2011-12), صفحات (141-158)
 181. امیر حق وردی , بیژن قهرمان , محمد کافی , کامران داوری , تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد, علوم آب و خاک, دوره (15), شماره (58), سال (2012-1), صفحات (1-10)
 182. حمیدرضا عشقی زاده , محمد کافی , خوش گفتار منش , خسرو عزیزی , پاسخ چهار ژنوتیپ گندم به تغذیه برگی روی در کی خاک آهکی, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (91), شماره (91), سال (2011-9), صفحات (35-43)
 183. اعظم برزوئی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , میر احمد موسوی , تأثیر شوری آب آبیاری بر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوری گندم وارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانه, روابط خاک و گیاه, دوره (2), شماره (8), سال (2012-1), صفحات (95-106)
 184. جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا Kochia scoparia, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (42), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (735-743)
 185. سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول , برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتا, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (191-197)
 186. حمید رضا عشقی زاده , پرویز احسان زاده , حمید خوشگفتار منش , محمد کافی , پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک 1- رشد گیاه و ویژگ یهای فلورسانس کلروفیل برگ, علوم آب و خاک, دوره (15), شماره (57), سال (2011-12), صفحات (159-168)
 187. اعظم برزوئی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , علی خراسانی , عباس مجد آبادی , مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-5), صفحات (190-201)
 188. مسعود عزت احمدی , قربان نور محمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , اثر تنش رطوبتی و محدودیت منبع بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ژنوتیپ های گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-5), صفحات (229-241)
 189. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (139-150)
 190. احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیک, آب و خاک, دوره (25), شماره (6), سال (2012-3), صفحات (1421-1433)
 191. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , بررسی کارآیی مصرف نور، شاخص های فنولوژیکی و فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت در تراکم های مختلف کاشت, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (18), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (1-27)
 192. میثم مجیدی خلیل آباد , امین علیزاده , محمد کافی , برآورد میزان تعرق گیاه با استفاده از اندازه گیری دمای برگ, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (145-157)
 193. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea L.), تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (27), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (359-374)
 194. محمد کافی , جعفر نباتی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , ارزیابی‌خصوصیات علوفه‌ای توده‌های مختلف کوشیا (Kochia scoparia) با دو سطح شوری آب آبیاری, تولید گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (1-10)
 195. علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , عباس مجدآبادی , تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد, علوم باغبانی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-10), صفحات (201-210)
 196. علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی (Solanum tuberosum L.) سه رقم سیب زمینی, آب و خاک, دوره (25), شماره (2), سال (2011-7), صفحات (240-247)
 197. حمیدرضا عشقی زاده , محمد کافی , احمد نظامی , تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری, روابط خاک و گیاه, دوره (2), شماره (5), سال (2011-5), صفحات (13-27)
 198. اعظم برزوئی , محمد کافی , عباس مجدآبادی , اثر پرتوهای گاما بر برخی مکانیسمهای بیوشیمیایی دو ژنوتیپ گندم در شرایط گلخانه, روابط خاک و گیاه, دوره (2), شماره (5), سال (2011-5), صفحات (75-84)
 199. حمیدرضا احیائی , مهدی پارسا , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , اثر محلول پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2011-1), صفحات (37-48)
 200. محمد کافی , عبدالرضا باقری , جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , علی معصومی , بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک 11 ژنوتیپ‌ نخود در محیط هیدروپونیک, روابط خاک و گیاه, دوره (1), شماره (4), سال (2011-3), صفحات (55-69)
 201. محمد کافی , زینب رحیمی , بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-11), صفحات (615-622)
 202. محمد جواد ارشدی شریف آباد , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا, فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (2008-6), صفحات (33-46)
 203. مژگان ثابت تیموری , محمد کافی , زینب اورسجی , کبری اروجی , اثر تنش خشکی، اندازه و پوشش بنه بر خصوصیات مورفواکوفیزیولوژیکی زعفران در شرایط گلخانه, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (323-334)
 204. محمد کافی , احسان عیشی رضایی , متین حقیقی خواه , صادق قربانی , مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (245-255)
 205. زینب رحیمی , محمد کافی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , بررسی تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه خرفه(Portulaca oleracea L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2010-8), صفحات (481-488)
 206. سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , مطالعه اثر اسید هیومیک بر جوانه زنی چهار رقم گندم پاییزه (سایونز و سبلان) وبهاره (چمران و پیشتاز), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2010-9), صفحات (473-480)
 207. مسعود عزت احمدی , قربان نور محمدی , مسعود قدسی , محمد کافی , اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (177-186)
 208. علی گنجعلی , محمد کافی , مژگان ثابت تیموری , تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی ریشه و اندام هوایی نخود در واکنش به تنش خشکی, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (3), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (35-45)
 209. علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , مهدی راستگو , جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) در واکنش به دما, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2005-5), صفحات (263-275)
 210. صادق قربانی , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , محمد بنایان اول , اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (123-131)
 211. محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , سمیرا صبوری راد , تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-11), صفحات (69-74)
 212. محمد کافی , غلام رضا زمانی , محسن پویان , مطالعه زراعی نمودن چهارگونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شور, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (17), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (276-291)
 213. زینب رحیمی , محمد کافی , ارزیابی درجه حرارتهای کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفهPortulaca oleracea, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (24), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (80-86)
 214. شهرام رضوان , علیرضا دشتبان , محمد کافی , سارا سنجانی , ارزیابی اثر کاربرد سویه هایی از سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (1), سال (2010-1), صفحات (33-40)
 215. سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلولپاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم, آب و خاک, دوره (24), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (385-393)
 216. زینب رحیمی , محمد کافی , مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه, آب و خاک, دوره (24), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (367-374)
 217. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , علی اکبر محمودی , خداداد عابدی , بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسان, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2005-4), صفحات (191-204)
 218. غلامرضا زمانی , حمید رحیمیان مشهدی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. ), علوم آب و خاک, دوره (11), شماره (1), سال (2005-2), صفحات (35-45)
 219. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum ), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-4), صفحات (67-80)
 220. علیرضا دادخواه , محمد کافی , قربانعلی رسام , تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla), علوم باغبانی, دوره (23), شماره (2), سال (2009-12), صفحات (100-108)
 221. مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (595-604)
 222. سهیل پارسا , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه اثرات سطوح شوری و نیتروژن بر محتوی نیتروژن ارقام گندم نان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (347-355)
 223. زینب رحیمی , محمد کافی , بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (1), سال (2010-1), صفحات (87-91)
 224. حمید رضا فنایی , محمد کافی , سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی, زیتون, دوره (202), شماره (127), سال (2009-12), صفحات (1-9)
 225. سیدمسعود ضیائی , محمد کافی , جواد شباهنگ , حمیدرضا خزاعی , محمدرضا سلیمانی اینانلو , اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور, علوم آب و خاک, دوره (47), شماره (2), سال (2009-6), صفحات (645-652)
 226. حمید رضا فنایی , محمد گلوی , محمد کافی , احمد قنبری , احمد شیرانی راد , اثر مصرف کود پتاسیم و میزان آب آبیاری بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در دو گونه کلزا (.Brassica napus L) و خردل هندی, علوم زراعی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2009-11), صفحات (271-289)
 227. احمد نظامی , جعفر نباتی , محمد کافی , محبوبه محسنی باب عبدانی , ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-2), صفحات (69-77)
 228. جواد حسن پور , محمد کافی , سید محمد جواد میر هادی , اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک جو, علوم کشاورزی ایران, دوره (39), شماره (1), سال (2009-1), صفحات (165-177)
 229. محمدرضا سلیمانی اینانلو , محمد کافی , سیدمسعود ضیائی , جواد شباهنگ , کامران داوری , تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شور, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (5), سال (2009-3), صفحات (148-156)
 230. سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی , اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان, آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (87-93)
 231. محمدرضا سلیمانی اینانلو , محمد کافی , سیدمسعود ضیائی , جواد شباهنگ , تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور, آب و خاک, دوره (22), شماره (2), سال (2008-10), صفحات (307-318)
 232. مجید جامی الاحمدی , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , اثر شوری بر ویژگیهای بهره وری نوری گیاه جارو, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (78), سال (2008-6), صفحات (176-185)
 233. محمد کافی , علی گنجعلی , فروغ عباسی , بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.)., علوم دانشگاه تهران, دوره (33), شماره (4), سال (2008-2), صفحات (19-26)
 234. علی معصومی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی نخود, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-2), صفحات (453-462)
 235. حمیدرضا خزاعی , سیدمسعود ضیائی , محمد کافی , جواد شباهنگ , محمدرضا سلیمانی اینانلو , اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2009-2), صفحات (335-342)
 236. محمد کافی , تأثیر تنش خشکی درمراحل مختلف رشد و بازده استفاده از آب پنج ژنوتیپ ارزن معمولی, علوم آب و خاک, سال (2007-7)
 237. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , رهیافت هایی از مطالعات ریشه در گیاه نخود, علوم کشاورزی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2007-3), صفحات (179-189)
 238. جواد ثقه الاسلامی , محمد کافی , اسلام مجیدی , فرخ درویش , قربان نورمحمدی , تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزن, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2004-4)
 239. محمد کافی , واکنش فنولوژیکی و مورفولوژیکی سه گونه ارزن به کم آبیاری, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2004-4)
 240. رضا عباسی علی کمر , اسداله حجازی , غلامعلی اکبری , محمد کافی , اسکندر زند , بررسی اثر تراکم های کاشت مخلوط زیره سبز و نخود با تأکید بر کنترل علفهای هرز, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2007-3), صفحات (83-94)
 241. بهنام کامکار , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوری, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2005-8), صفحات (24-34)
 242. علی گنجعلی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , فرج اله شهریاری احمدی , گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود (cicer arietinum l), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-5), صفحات (103-122)
 243. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حمیدرحیمیان , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L ) در شرایط کنترل شده, علوم آب و خاک, دوره (10), شماره (4), سال (2007-3), صفحات (257-268)
 244. محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ویژگی های جوانی زنی بذر جارو kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2004-3), صفحات (151-159)
 245. محمد جواد ثقه الاسلامی , محمد کافی , اسلام مجیدی , قربان نورمحمدی , فرخ درویش , علی قاضی زاده , اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2005-3), صفحات (219-231)
 246. علی معصومی , محمد کافی , احمد نظامی , سیدحسین حسینی , اثرات تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیک تعدادی از ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L. در شرایط گلخا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2005-3), صفحات (277-289)
 247. محمد کافی , احمد نظامی , اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-5), صفحات (69-80)
 248. محمدحسن راشدمحصل , محمد کافی , مقايسه شاخص هاي رشدي و تجمع سديم و پتاسيم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرايط تنش شوري, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2003-5)
 249. محمد کافی , محمدحسن راشدمحصل , اثرات شوري بر رشد، عملكرد، تجمع املاح و درصد اسانس زيره سبز, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2003-5)
 250. محمد کافی , , تاثير پتانسيل آب و ماده ايجاد كننده آن بر جوانه زني سه گياه زراعي گندم چغندرقند و نخود, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2001-3)
 251. محمدحسن راشدمحصل , محمد کافی , محمدحسین صابری , اثر شوري بر عملكرد واجزاء عملكرد هشت رقم گندم, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-3)
 252. محمد کافی , مجید رستمی بروجنی , اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرائط آبیاری با آب شور, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-8), صفحات (121-131)

انگلیسی

 1. Hessamoddin Solouki , Mohammad Kafi , Jafar Nabati , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Ahmad Nezami , Roshanak Shahriary Ahmady , Seed biopriming and plant growth-promoting bacteria improve nutrient absorption and dry matter production of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) plants, South African Jouranl of Botany, Volume (162), No (1), Year (2023-11), Pages (296-303)
 2. Azadeh Mousavi bazaz , Ali Tehranifar , Mohammad Kafi , Ali Gazanchian , Mahmoud Shoor , Biochemical Responses of Salt-Sensitive and Salt-Tolerant Tall Fescue, بیابان- Desert, Volume (28), No (1), Year (2023-6), Pages (15-25)
 3. Mingxi Zhou , zahra Kiamarsi , Ruiming Han , Mohammad Kafi , Stanley Lutts , Effect of NaCl and EDDS on Heavy Metal Accumulation in Kosteletzkya pentacarpos in Polymetallic Polluted Soil, Plants, Volume (12), No (8), Year (2023-4), Pages (1656-1669)
 4. Majid Dashti , Mohammad Kafi , Mahdi Mirza , Chemical Variation in the Essential Oil of Salvia leriifolia Benth. in Response to Organic and Biological Fertilizers, Journal of Medicinal Plants and By-products, Year (2021-1)
 5. Mohammad Kafi , Jafar Nabati , Elaheh Boroumand Rezazadeh , Armin Oskoueian , Hedayatollah Karimzadeh Soureshjani , Single and poly capsule sesame (Sesamum indicum L.) productivity in response to plant growth-promoting rhizobacteria and foliar application of silicon, potassium, and calcium, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (44), No (10), Year (2022-9)
 6. Hessamoddin Solouki , Mohammad Kafi , Jafar Nabati , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Ahmad Nezami , Roshanak Shahriary Ahmady , Quantifying cardinal temperatures of fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) ecotypes using non-linear regression models, Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, Volume (31), Year (2022-12), Pages (100401-100408)
 7. bijan saadatian , Mohammad Kafi , Mohammad Bannayan Aval , Hossain Hammami , Effects of Foliar Spraying Nano and Ionized Silicon on Physiological Characteristics and Yield of Potato (Solanum tuberosum L.) Mini-tuber, Silicon, Volume (14), No (13), Year (2022-8), Pages (8067-8079)
 8. S. M. Mirmiran , Ahmad Nezami , Mohammad Kafi , Jafar Nabati , Hedayatollah Karimzadeh Soureshjani , Selection of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) landraces for fall planting and freezing tolerance, Iran Agricultural Research-تحقیقات کشاورزی ایران, Volume (40), No (1), Year (2021-11), Pages (71-82)
 9. zahra Kiamarsi , Mohammad Kafi , Mohsen Solaimani , Ahmad Nezami , stanley Lutts , Evaluating the bio-removal of crude oil by vetiver grass (Vetiveria zizanioides L.) in interaction with bacterial consortium exposed to contaminated artificial soils, International Journal of Phytoremediation, Volume (24), No (5), Year (2021-8), Pages (483-492)
 10. Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , John Erwin , ABA and BAP improve the accumulation of carbohydrates and alter carbon allocation in potato plants at elevated CO2, Physiology and Molecular Biology of Plants, Volume (27), No (2), Year (2021-2), Pages (313-325)
 11. Mohammad Kafi , Jafar Nabati , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , armin oskoueian , Silicon Compounds and Potassium Sulfate Improve Salinity Tolerance of Potato Plants through Instigating the Defense Mechanisms, Cell Membrane Stability, and Accumulation of Osmolytes, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Volume (52), No (8), Year (2021-1), Pages (843-858)
 12. Jafar Nabati , Ahmad Nezami , Mohammad Kafi , Elaheh Boroumand Rezazadeh , Freezing Tolerance of Chickpea Genotypes in Controlled Conditions, فرآیند و کارکرد گیاهی, Volume (8), No (34), Year (2020-4), Pages (1-10)
 13. zahra Hosseini evari , Ebrahim Izadi Darbandi , Mohammad Kafi , Hassan Makarian , Saffron Crocus sativus L. tolerance to some herbicides, Journal of Crop Protection, Volume (9), No (4), Year (2020-9), Pages (721-731)
 14. Zahra Gheshlaghi , Reza Khorassani , آبادیا , آلوارز , ویلارویا , Amir Fotovat , Mohammad Kafi , Glutathione supplementation prevents iron deficiency in Medicago scutellata grown in rock sand under different levels of bicarbonate, Plant and Soil, Volume (446), No (1), Year (2020-1), Pages (43-63)
 15. zahra Kiamarsi , Mohammad Kafi , M. Solaimani , Ahmad Nezami , Stanley Lutts , Conjunction of Vetiveria zizanioides L. and oil-degrading bacteria as a promising technique for remediation of crude oil-contaminated soils, Journal of Cleaner Production, Volume (253), Year (2020-4), Pages (119719-119729)
 16. Hedayatollah Karimzadeh Soureshjani , Ahmad Nezami , Mohammad Kafi , محمدرضا تدین , The Effect of Deficit Irrigation on Dry Matter Partitioning, Mobilization and Radiation Use Efficiency of Common Bean (Phaseolus Vulgaris L.), Communications in Soil Science and Plant Analysis, Volume (51), No (3), Year (2020-2), Pages (307-326)
 17. Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , John Erwin , Effect of CO2 Enrichment on Gas Exchanges, Biochemical Traits, and Minituber Yield in Potato (Solanum tuberosum L.) Cultivars, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (21), No (4), Year (2019-6), Pages (883-894)
 18. JAVAD FALAHATIZOW , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Mohammad Kafi , M.D.Stern , Invitro Utilizable Crude Protein at the Duodenum of Dairy Cows of Various Ecotypes of Kochia scoparia Fertilized with Nitrogen, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (9), No (3), Year (2019-9), Pages (409-418)
 19. Mohammad Kafi , Jafar Nabati , bijan saadatian , armin oskoueian , Javad Shabahang , Potato response to silicone compounds (micro and nanoparticles) and potassium as affected by salinity stress, Italian Journal of Agronomy, Volume (14), No (3), Year (2019-8), Pages (1182-1189)
 20. Ali Norooziyan , Mohammad Bannayan Aval , Mohammad Kafi , Mehdi Nassiri Mahallati , Ecological assessment of shallot (Allium altissimum Regel) habitats using fuzzy logic approach (case study: Khorasan Razavi, Iran), Acta Technica, Volume (63), No (1), Year (2018-2), Pages (1-8)
 21. Zahra Gheshlaghi , Reza Khorassani , Javier Abadia , Mohammad Kafi , Amir Fotovat , Glutathione foliar fertilisation prevents lime‐induced iron chlorosis in soil grown Medicago scutellata, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, Volume (182), No (4), Year (2019-5), Pages (607-624)
 22. Bibi Elahe Moosavifar , Hamid Reza Khazaei , Mohammad Kafi , EFFECTS OF WATER DEFICIT STRESS ON ROOT AND SHOOT PHYSIOLOGICAL RESPONSES AND BIOMASS PARTITIONING IN KOCHIA SCOPARIA, Plant Archives, Volume (19), No (2), Year (2019-9), Pages (473-482)
 23. Hamid Alipour , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Amirhossein Mohammadi , Effects of the Timing of Foliar Application and Concentrations of Growth Regulators on the Mineral Content of Pistachio Leaves, Journal of Nuts, Volume (9), No (2), Year (2018-12), Pages (93-103)
 24. zahra Kiamarsi , M. Solaimani , Ahmad Nezami , Mohammad Kafi , Biodegradation of n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons using novel indigenous bacteria isolated from contaminated soils, International journal of Environmental Science and Technology, Volume (16), No (11), Year (2018-11), Pages (6805-6816)
 25. Hedayatollah Karimzadeh Soureshjani , Ahmad Nezami , Mohammad Kafi , MahmoudrezaTadayon , Responses of two common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes to deficit irrigation, Agricultural Water Management, Volume (213), No (1), Year (2019-3), Pages (270-279)
 26. Mohammad Kafi , masoud amini , Mahdi Parsa , Effects of macronutrient supplementation on physiological, qualitative and quantitative traits of Salvia leriifolia Benth, Pakistan Journal of Botany, Volume (51), No (6), Year (2019-7)
 27. Maryam Kamyab , Mohammad Kafi , H. Shahsavand Hassani , morteza goldani , Farhad Shokouhifar , Tritipyrum (Triticum durum × Thinopyrum bessarabicum) might be able to provide an economic and stable solution against the soil salinity problem, Australian Journal of Crop Science, Volume (12), No (7), Year (2018-7), Pages (1159-1168)
 28. Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , Mohammad Zare Mehrjerdi , Sh. Shahkoomahally , J. Erwin , Variations in assimilation rate, photoassimilate translocation, and cellular fine structure of potato cultivars (Solanum Tuberosum L.) exposed to elevated CO2, Plant Physiology and Biochemistry, Volume (130), No (1), Year (2018-7), Pages (303-313)
 29. M. Dashti , Mohammad Kafi , Ali Reza Astaraei , H. R. Zabihi , Investigation of yield and yield components response of Salvia leriifolia Benth. to biological and organic fertilizers, Zeitschrift fur Arznei-und Gewurzpflanzen, Volume (22), No (2), Year (2018-6), Pages (84-90)
 30. Reyhaneh Pordel , Masoud Esfahani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Response of Stevia rebaudiana Bertoni root system to waterlogging and terminal drought stress, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, Volume (6), No (3), Year (2015-3), Pages (238-247)
 31. mahdiyeh soltani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , H. R. Taghiyari , Effects of Silicon Application at Nano and Micro Scales on the Growth and Nutrient Uptake of Potato Minitubers (Solanum tuberosum var. Agria) in Greenhouse Conditions, BioNanoScience, Volume (8), No (1), Year (2018-3), Pages (218-228)
 32. Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , j. Erwin , Effect of 6-Benzylaminopurine and Abscisic Acid on Gas Exchange, Biochemical Traits, and Minituber Production of Two Potato Cultivars (Solanum tuberosum L.), Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (20), No (1), Year (2018-1), Pages (129-139)
 33. mehdi zarei mohamadabad , Gholam Hossein Davarynejad , Bhram Abedi , Mohammad Kafi , عباس بیابانی , Changes in Physical Properties, Chemical Composition and Antioxidant Activity of Four Pistachio Cultivars at Ten Maturity Stages, Advances in Environmental Biology, Volume (8), No (10), Year (2014-6), Pages (106-115)
 34. Maryam Kamyab , Mohammad Kafi , H.Shahsavand Hassani , morteza goldani , Farhad Shokouhifar , Biochemical mechanisms of salinity tolerance in new promising salt tolerant cereal, tritipyrum (TriticumDurum× Thinopyrum Bessarabicum), Australian Journal of Crop Science, Volume (11), No (6), Year (2017-6), Pages (701-710)
 35. mohammad hossein shariatmadari , Mahdi Parsa , Ahmad Nezami , Mohammad Kafi , The effects of hormonal priming on emergence, growth and yield of chickpea under drought stress in glasshouse and field, Bioscience Research, Volume (14), No (1), Year (2017-3), Pages (34-41)
 36. reyhaneh setayesh , Mohammad Kafi , Mohammad zare Mehrjerdi , Low sensitivity to photoperiod may increase potato yield in short day through the maintenance of sink and source balance, Pakistan Journal of Botany, Volume (49), No (3), Year (2017-6), Pages (929-933)
 37. Ali Masoumi , Jafar Nabati , Mohammad Kafi , The influence of drought stress on photosynthetic pigments and some metabolic contents of two Kochia scoparia ecotypes in saline condition, Advances in Bioresearch, Volume (8), No (4), Year (2017-5), Pages (55-61)
 38. Amir Hossein Saeidnejad , Mohammad Kafi , Hamid Reza Khazaei , Mohammad Pessarakli , Combined Effects of Drought and UV Stress on Quantitative and Qualitative Properties of Bunium persicum, Journal of Essential Oils Bearing Plants, Volume (19), No (7), Year (2016-12), Pages (1729-1739)
 39. Maryam Kamyab , Mohammad Kafi , Hossein Shahsavand , morteza goldani , Farhad Shokouhifar , Exploring ion homeostasis and mechanism of salinity tolerance in primary tritipyrum lines (Wheat × Thinopyrum bessarabicum) in the presence of salinity, Australian Journal of Crop Science, Volume (10), No (7), Year (2016-8), Pages (911-919)
 40. A. H. Saeidnejad , Mohammad Kafi , M. Dashti , Ameliorative effects of spermine application on physiological performance and salinity tolerance induction of susceptible and tolerant cultivars of wheat (Triticum aestivum), Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (62), No (10), Year (2016-2), Pages (1337-1346)
 41. A. H. Saeidnejad , Mohammad Kafi , M. Pessarakli , Interactive Effects of Salinity Stress and Zn Availability on Physiological Properties, Antioxidants Activity and Micronutrients’Content of Wheat (Triticum Aestivum) plants, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Volume (47), No (8), Year (2016-7), Pages (1048-1057)
 42. Ali Eskandari , Hamid Reza Khazaei , Ahmad Nezami , Mohammad Kafi , Abbas Majdabadi , Saeid Soufizadeh , Effects of drip irrigation regimes on potato tuber yield and quality, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (59), No (6), Year (2013-6), Pages (889-897)
 43. Alireza Nouri , Ahmad Nezami , Mohammad Kafi , D. Hassanpanah , Growth and yield response of potato genotypes to deficit irrigation, International Journal of Plant Production, Volume (10), No (2), Year (2016-3), Pages (139-156)
 44. Hossein Nastari Nasrabadi , Seyyed Hossein Nemati , Mohammad Kafi , Hossein Arouiee , Effect of foliar application with salicylic acid on two Iranian melons (Cucumis melo L.) under water deficit, African Journal of Agricultural Research, Volume (10), No (33), Year (2015-8), Pages (3305-3309)
 45. Azadeh Mousavi bazaz , Ali Tehranifar , Mohammad Kafi , Ali Gazanchian , Mahmoud Shoor , Screening of Eleven Festuca arundinaceaNative Populationsfor Nacl Tolerance In Order to Use in Green Space, Journal of Ornamental plants, Volume (5), No (3), Year (2016-1), Pages (131-138)
 46. omid armandpisheh , Mohammad Bannayan Aval , Hamid Reza Khazaei , Mostafa Aghaei , Mohammad Kafi , Study of Drought Stress Patterns in Khorasan Province using Climatic-Agricultural Indices, Biological Forum, Volume (7), No (1), Year (2015-8), Pages (912-920)
 47. Majid dashti , Mohammad Kafi , Hossein Tavakkoli , Madi Mirza , Cardinal temperatures for germination of Salvia leriifolia Benth, Herba polonica, Volume (61), No (1), Year (2015-3), Pages (5-18)
 48. Azam Borzouei , Ali Eskandari , Mohammad Kafi , Ahmad Mousavishalmani , Ali Khorasani , Wheat yield, some physiological traits and nitrogen use efficiency response to nitrogen fertilization under salinity stress, Indian Journal of Plant physiology, Volume (19), No (1), Year (2014-3), Pages (21-27)
 49. Amir Haghverdi , Bijan Ghahraman , Brian G. Leib , Inmaculada Pulido-Calvo , Mohammad Kafi , Kamran Davary , Behrang Ashorun , Deriving data mining and regression based water-salinity production functions for spring wheat (Triticum aestivum), Computers and Electronics in Agriculture, Volume (101), No (1), Year (2014-1), Pages (68-75)
 50. Ehsan Eyshi Rezaei , Mohammad Kafi , Mohammad Bannayan Aval , Nitrogen and Cultivated Bulb Weight Effects on Radiation and Nitrogen-Use Efficiency, Carbon Partitioning and Production of Persian Shallot (Allium altissimum Regel.), Journal of Crop Science and Biotechnology, Volume (16), No (3), Year (2013-9), Pages (237-244)
 51. Amir Hossein Saeidnejad , Mohammad Kafi , Hamid Reza Khazaei , Mohammad Pessarakli , Effects of drought stress on quantitative and qualitative yield and antioxidative activity of Bunium persicum, Turkish Journal of Botany, Volume (37), No (3), Year (2013-9), Pages (930-939)
 52. Mohammad Kafi , Amir Hossein Saeidnejad , Mohammad Pessarakli , Evaluation of cardinal temperatures and germination responses of four ecotypes of Bunium persicum under different thermal conditions, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (4), No (17), Year (2012-8), Pages (1266-1271)
 53. Mohammad Kafi , Zeinolabedin jouyban , Study of Effects of different levels of irrigation interval and nitrogen on some physiological traits of signet marigold (Tagetes tenuifolia, Life Science Journal, Volume (10), No (7), Year (2013-7), Pages (348-350)
 54. Mohammad Kafi , , A. Moayedi , The Sensitivity of Grain Sorghum (Sorghum bicolor L.) Developmental Stages to Salinity Stress: An Integrated Approach, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (15), No (2), Year (2013-5), Pages (723-736)
 55. Jafar Nabati , Mohammad Kafi , Ali Masoumi , Mohammad Zare Mehrjerdi , Effect of salinity and silicon application on photosynthetic characteristics of sorghum (Sorghum bicolor L, International Journal of Agricultural Sciences, Volume (3), No (4), Year (2013-5), Pages (483-492)
 56. A. Borzouei , Mohammad Kafi , R. Sayahi , E. Rabiei , P. Sayad Amin , Biochemical response of two wheat cultivars (Triticum aestivum L.) to gamma radiation, Pakistan Journal of Botany, Volume (45), No (2), Year (2013-4), Pages (473-477)
 57. Zeinab Avarseji , Mohammad Kafi , Mozhgan Sabet Teimouri , Kobra Orooji , Investigation of salinity stress and potassium levels on Morphophysiological Characteristics of Safferon, Journal of Plant Nutrition, Volume (36), No (2), Year (2013-1), Pages (299-310)
 58. Amir Hossein Saeidnejad , Mohammad Kafi , Alleviative effects of Zinc on physiological properties and antioxidants activity of maize plants under salinity stress, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (5), No (5), Year (2013-1), Pages (529-537)
 59. Hamid Reza Eshghizadeh , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , The Mechanisms of Salinity Tolerance in the Xero-halophyte Blue Panicgrass (Panicum antidotale Retz), Notulae Scientia Biologicae, Volume (4), No (2), Year (2012-4), Pages (59-64)
 60. Mohammad Kafi , Masoume Salehi , Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities, Pakistan Journal of Botany, Volume (44), No (2), Year (2012-5), Pages (257-262)
 61. Azam Borzouei , Mohammad Kafi , Elahe Akbari-Ghogdi , MirAhmad Mousavi-Shalmani , Long Term Salinity Stress in Relation to Lipid Peroxidation, Super Oxide Dismutase Activity and Proline Content of Saltsensitive and Salt-Tolerant Wheat Cultivars, Chilean Journal of Agricultural Research, Volume (72), No (4), Year (2012-10), Pages (476-482)
 62. Hamid Reza Eshghizadeh , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Effect of soil chemical properties on bio-saline production of blue panic grass (Panicum antidotale Retz.) under water-deficit and salinity stress conditions, Research on Crops, Volume (13), No (3), Year (2012-9), Pages (1039-1047)
 63. , Hossein Arouiee , Mohammad Kafi , Seyyed Hossein Nemati , Effect of Silicon on Growth and Physiological Parameters in Fenugreek (Trigonella foenumgraceum L.) Under Salt Stress, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (4), No (21), Year (2012-8), Pages (1554-1558)
 64. Ehsan Eyshi Rezaei , hamed mansouri , Mohammad Kafi , Mohammad Bannayan Aval , Emergence response of Persian shallot (Allium altissimum) to temperature, African Journal of Agricultural Research, Volume (7), No (38), Year (2012-10), Pages (5312-5316)
 65. Hamid Reza Eshghizadeh , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , H. Khoshgoftarmanesh , Studies on the role of root morphology attribution in salt tolerance of blue-panicgrass (Panicum antidotale Retz.) using artificial neural networks, Research on Crops, Volume (13), No (2), Year (2012-7), Pages (534-544)
 66. M. Salehi , Mohammad Kafi , A. R. Kiani , Salinity and water Effects on Growth Analysis, Seed Production and oil content of Kochia scoparia, Journal of Agronomy, Volume (11), No (1), Year (2012-1), Pages (1-8)
 67. iman hesam arefi , Saeed Khaninejad , Mohammad Kafi , Roles of Duration and Concentration of PRIMING AGENTS ON DORMANCY BREAKING AND GERMINATION OF CAPER (CAPPARIS SPINOSA L.) FOR THE PROTECTION OF ARID DEGRADED AREAS, Pakistan Journal of Botany, Volume (44), No (2), Year (2012-5), Pages (225-230)
 68. Mohammad Kafi , morteza goldani , , Interactive Effects of NaCl Induced Salinity, Calcium and Potassium on Physiomorphological Traits of Lentil (LENS CULINARIS MEDIK, Pakistan Journal of Botany, Volume (44), No (2), Year (2012-5), Pages (320-326)
 69. Mohammad Kafi , Jafar Nabati , Ali Masoumi , Mohammad Zare Mehrjerdi , Effect of salinity and silicon application on oxidative damage of sorghum [sorghum bicolor (l.) Moench.], Pakistan Journal of Botany, Volume (43), No (5), Year (2011-10), Pages (2457-2462)
 70. Mohammad Kafi , , Effect of salinity and silicon on root characteristics, growth, water status, proline content and ion accumulation of purslane, Soil Science & Plant Nutrition, Volume (57), No (2), Year (2011-4), Pages (341-347)
 71. M. Salehi , Mohammad Kafi , Suitable growth stage to start irrigation with saline water to increase salt tolerance and decrease ion accumulation of Kochia scoparia, Spanish Journal of Agricultural Research, Volume (9), No (2), Year (2011-4), Pages (650-654)
 72. A. A. Moayedi , A. N. Boyce , S. Sh. Barakbah , Mohammad Kafi , Water deficit-induced changes on growth parameters and radiation use efficiency of promising durum wheat genotypes, Journal of Food Agriculture and Environment, Volume (9), No (1), Year (2011-3), Pages (563-565)
 73. Jafar Nabati , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Parviz Rezvani Moghaddam , Ali Masoumi , Mohammad Zare Mehrjerdi , Effect of salinity on biomass production and activities of some key enzymatic antioxidants in kochia (Kochia scoparia), Pakistan Journal of Botany, Volume (43), No (1), Year (2011-2), Pages (539-548)
 74. Behnam Kamkar , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Jaime A. Teixeira da Silva , Parviz Rezvani Moghaddam , Mohammad Kafi , Fungal diseases and inappropriate sowing dates, the most important reducing factors in cumin fields of Iran, a case study in Khorasan provinces, Crop Protection, Volume (30), No (2), Year (2011-1), Pages (208-215)
 75. Ali Masoumi , Mohammad Kafi , Hamid Reza Khazaei , Kamran Davary , EFFECT OF DROUGHT STRESS ON WATER STATUS, ELECROLYTE LEAKAGE AND ENZYMATIC ANTIOXIDANTS OF KOCHIA (KOCHIA SCOPARIA) UNDER SALINE CONDITION, Pakistan Journal of Botany, Volume (42), No (5), Year (2010-9), Pages (3517-3524)
 76. azam borzooei , Mohammad Kafi , Hamid Reza Khazaei , B. Naseriyan , A. Majdabadi , EFFECTS OF GAMMA RADIATION ON GERMINATION AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) SEEDLINGS, Pakistan Journal of Botany, Volume (42), No (4), Year (2010-8), Pages (2081-2090)
 77. Hassan Shariat Jafari , Mohammad Kafi , Ali Reza Astaraei , Interactive Effects of NaCl Induced Salinity, Calcium and Potassium on Physiomorphological Traits of Sorghum (Sorghum Bicolor L, Pakistan Journal of Botany, Volume (41), No (6), Year (2009-11), Pages (3053-3063)
 78. M. Ezzat Ahmadi , Gh. Noormohammadi , M. Ghodsi , Mohammad Kafi , Effects of water deficit and spraing of dessicants on yield, yield components and water use efficiency of wheat genotypes, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (12), No (21), Year (2009-11), Pages (1399-1407)
 79. Mohammad Kafi , , Ali Ganjeali , Possible utilization of high-salinity waters and application of low amounts of water for production of the halophyte Kochia scoparia as alternative fodder in saline agroecosystems, Agricultural Water Management, Volume (97), No (1), Year (2009-12), Pages (139-147)
 80. Mohammad Kafi , The Effects of Salinity and Light on Photosynthesis, Respiration and Chlorophyll fluorescence in Salt-tolerant and Salt-sensitive Wheat(Triticum aestivum L.) Cultivars, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (11), No (5), Year (2009-10), Pages (535-547)
 81. Mohammad Kafi , Gh.Zamani , Gh.Ghoraishi , Relative Salt Tolerance Of South Khorasan Millets, بیابان- Desert, Volume (14), No (1), Year (2009-7), Pages (63-70)
 82. masomeh salehi , Mohammad Kafi , A.Kiani , Growth Analysis Of Kochia (Kochia Scoparia (L.) Schrad) Irrigated With Saline Water In Summer Cropping, Pakistan Journal of Botany, Volume (41), No (4), Year (2009-8), Pages (1861-1870)
 83. H.R. Fanaeia , M. Galavia , Mohammad Kafi , A. Ghanbari Bonjara , Amelioration of water stress by potassium fertilizer in two oilseed species, International Journal of Plant Production, Volume (3), No (2), Year (2009-4), Pages (41-54)
 84. - - , Mohammad Kafi , Water Relations of Kochia (Kochia scoparia (L.) Schrad) under Different Salinities of Irrigation Water, Plant Stress, Volume (2), No (2), Year (2008-6), Pages (110-112)
 85. majid rostami , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Mohammad Kafi , Evaluation of chlorophyll meter for prediction of nitrogen status of corn (Zea mays), American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (3), No (1), Year (2008-3), Pages (79-85)
 86. Ali Ganjeali , Mohammad Kafi , Genotypic differences for allometric relationships between root and shoot characteristics in chickpea (Cicer arietinum L.), Pakistan Journal of Botany, Volume (39), No (5), Year (2007-7), Pages (1523-1531)
 87. majid rostami , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Mohammad Kafi , Evaluation of chlorophyll meter (spad) for predicts Nitrogen status of corn (Zea mays L.) In the Field, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Year (2007-3)
 88. Mohammad Kafi , Effects of salinity levels on proteome ofSuaeda aegyptiaca leaves, Proteomics Clinical Applications, Volume (6), No (8), Year (2006-4), Pages (2542-2554)
 89. Mohammad Kafi , Salinity Effects on Germination Properties of Kochia scoparia, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (5), No (1), Year (2005-12), Pages (71-75)
 90. M. Jami Al-Ahmadi , Mohammad Kafi , Cardinal temperatures for germination of Kochia scoparia (L.), Journal of Arid Environments, Volume (68), No (2), Year (2007-1), Pages (308-314)
 91. Mohammad Kafi , Apex development of three wheat cultivars in the presence of salinity, Journal of Agricultural Science and Technology, Year (2000-1)
 92. M. J. SEGHATOLESLAMI , Mohammad Kafi , E.Majidi , Effect of Deficit Irrigation on Yield, WUE and some Morphological and Phenological Traits of Three Millet Species, Pakistan Journal of Botany, Volume (40), No (4), Year (2008-7), Pages (1555-1560)
 93. Mohammad Kafi , H Griffiths , Ahmad Nezami , Hamid Reza Khazaei , Ali Sharif , Effects of Salinity on Carbon Isotope Discrimination of Shoot and Grain of Salt-Tolerant and Salt-Sensitive Wheat Cultivars, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (6), No (8), Year (2007-2), Pages (1166-1173)
 94. Seghatoleslami , Mohammad Kafi , Majidi. E , EFFECT OF DROUGHT STRESS AT DIFFERENT GROWTH STAGES ON YIELD AND WATER USE EFFICIENCY OF FIVE PROSO MILLET (PANICUM MILIACEUM L.) GENOTYPES, Pakistan Journal of Botany, Volume (40), No (4), Year (2008-7), Pages (1427-1432)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمد کافی , مقایسه ترکیبات شیمیایی، ظرفیت های آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی دو گیاه زیره سبز و سیاه تولید شده در جنوب خراسان، ایران , TRENDS AND INNOVATION IN HEALTH, NUTRITION, FOOD, AND CROP SECURity , 2023-08-21
 2. آزاده موسوی بزاز , علی تهرانی فر , محمد کافی , محمود شور , علی گزانچیان , بررسی ویژگی های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در توده های حساس و متحمل به تنش شوری در فستوکا بلند , هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2023-02-19
 3. محمد کافی , مجید جامی الاحمدی , چالش های بخش کشاورزی در مواجهه با خشک‌سالی و کمبود آب و راهکارهای احتمالی , شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25
 4. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , سعید موری , جان اروین , بهبود عملکرد غده دو رقم سیب زمینی با استفاده از محلول پاشی توسط تنظیم کننده های رشد گیاهی , شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25
 5. محمد کافی , جعفر نباتی , بیژن سعادتیان , آرمین اسکوئیان , الهه برومند رضازاده , تعدیل اثرات تنش شوری با ترکیبات سیلیسیم (نانو و میکرو) و پتاسیم در سیب زمینی , سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 6. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , گیاهان هالوفیت؛ راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب شور , اولین همایش ملی شورورزی , 2017-11-22
 7. جعفر نباتی , محمد کافی , معرفی برخی راهکارهای مدیریتی در شرایط شور , اولین همایش ملی شورورزی , 2017-10-23
 8. جواد مشکانی , محمد کافی , سرور خرم دل , اثر نسبتهای کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران , 2017-07-11
 9. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , بررسی تحمل به سرما در باقلا (Vicia faba L.) , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , 2017-08-30
 10. نسیم غلامی رضوانی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , تحمل به سرمای ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط کشت پاییزه , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , 2017-08-30
 11. جعفر نباتی , محمد کافی , بیژن سعادتیان , آرمین اسکوئیان , جواد شباهنگ , تغییرات بیوشیمیایی و فتوسنتزی سیب‌زمینی تحت تأثیر تنش شوری , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , 2017-08-30
 12. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , اثر غلظت ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر تبادلات گازی و کلروفیل برگ سیب زمینی در مرحله غدهدهی , چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازها و افق های نوین , 2017-07-04
 13. بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی , اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی , چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازها و افق های نوین , 2017-07-04
 14. ملیکا حامدی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محمد کافی , تاثیر افزودن اسید سولفوریک بر خصوصیات سیلاژ علف شورزیست کوشیا , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 15. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , پاسخ فتوسنتزی و عملکرد دو رقم گیاهچه سیب زمینی به شرایط افزایش دی اکسید کربن , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02
 16. جواد فلاحتی زو , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , محمد کافی , Bassia ( تأثیر مرحله رشد بلوغ گیاه بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری شکمبه ای علوفه کوشیا اسکوپاریا با استفاده از روش های برون تنی )scoparia (L.) A.J.Scott , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 17. نسیم غلامی رضوانی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , مبارکه طالع زاده , بررسی تحمل به سرما در ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط مزرعه , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2016-08-30
 18. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , اثر تنش یخزدگی بر نشت الکترولیتها و درصد بقاء دو توده باقلای (L.Vicia faba L.) بروجرد و نیشابور در شرایط کنترل شده بروجرد و نیشابور , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2016-08-30
 19. جعفر نباتی , احمد نظامی , محمد کافی , ژاله حقیقت شیشوان , بررسی بقای ژنوتیپ‌های مختلف نخود کابلی (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل شده , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2016-08-30
 20. محمد کافی , علیرضا آزاد , تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی , تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ , 2003-05-07
 21. محمد کافی , تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی , تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ , 2003-05-07
 22. جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , علی معصومی , بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود , ششمین همایش ملی حبوبات ایران , 2016-05-04
 23. محمد کافی , جعفر نباتی , ریحانه ستایش , بررسی اثر تنش خشکی بر درختچه زرشک (Berberis thunbergii) زینتی , نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25
 24. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی تاثیر شوری آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سلمه تره ( Chenopodium album L. ) , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01
 25. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) در سطوح مختلف شوری محلول پاشش , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-11-22
 26. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه چند علف هرز , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-11-22
 27. ریحانه پردل , مسعود اصفهانی , محمد کافی , احمد نظامی , اثر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی استویا , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 28. سیداحسان اسماعیلی , محمدحسین عباسپور فرد , باقر عمادی , محمد کافی , تاثیر سه سطح رطوبتی بر خواص مهندسی و گرا نشی گیاه جدید شورزیست و خشک زیست کوشیا در دو حالت دانه و مغز با کمک پردازش تصویر , اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 29. سیداحسان اسماعیلی , محمدحسین عباسپور فرد , باقر عمادی , محمد کافی , مقایسه خواص فیزیکی سه اکوتیپ مهم گیاه جدید کوشیا بیرجند، بروجرد و سبزوار در دو حالت مغز و دانه , اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 30. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی واکنش علف جارو (Kochia scoparia L.) به علف‌کش گلایفوسیت در سطوح مختلف شوری خاک‌ , اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید تبدیل و مصرف , 2014-10-15
 31. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر شوری آب بر کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 32. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علفهای هرز , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 33. حسین باقرزاده سکه , محمد فرزام , محمد کافی , جواد غلامی طبسی , بررسی تجمع املاح در اندامها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه، .Salsola arbusculiformis Drob , سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , 2012-09-15
 34. حمیدرضا عشقی زاده , محمد کافی , احمد نظامی , امیر حسین خوشگفتار منش , تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری , دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28
 35. محمد کافی , سعید خانی نژاد , جعفر نباتی , بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد علوفه کوشیا در آبیاری با دو سطح شوری , دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28
 36. جعفر نباتی , محمد زارع مهرجردی , علی معصومی , محمد کافی , عبدالرضا باقری , بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص های فیزیولوژیک ژنوتیپ های نخود تحت شرایط هیدروپونیک , دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2011-04-28
 37. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حمید رحیمیان مشهدی , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی در برخی از ژنوتیپ های نخود تحت شرایط کنترل شده , سومین همایش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی , 2003-03-01
 38. محمد کافی , جعفر نباتی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی , بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر تولید و خصوصیات علوفه ای پنج توده کوشیا , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 39. حمیدرضا عشقی زاده , پرویز احسان زاده , محمد کافی , ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبرید های مختلف ذرت , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 40. سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , تغییرات RWC , LAI و کلروفیل سورگوم با مصرف پتاسیم و سدیم در شرائط تنش شوری , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 41. سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , بررسی اثرات کلسیم و پتاسیم برسورگوم در شرائط تنش شوری , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 42. زینب رحیمی , محمد کافی , تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر بیوماس و مقدار مواد آلی و معدنی برگ ها و ریشه خرفه , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 43. حسن فیضی , محمد کافی , احمد نظامی , بهبود عملکرد گندم در سازگاری به تنش خشکی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 44. محمد کافی , زراعت گیاهان جدید (شورزیست) در شرائط تنش شوری فرصت ها و چالشها , اولین همایش ملی تنش های محیطی درعلوم کشاورزی , 2010-01-28
 45. سهیل پارسا , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر سطوح شوری و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گندم , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28
 46. محمد کافی , اثر تراکم بوته و تعداد چین بر عملکرد و اجزای عملکرد کوشیا , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18
 47. محمد کافی , اثر آبیاری محدود بر عملکرد دو توده بومی کوشیا , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18
 48. محمد کافی , کشاورزی شورزیست و ضرورت اجرای آن در ایران , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18
 49. محمد کافی , اثر رژيم رطوبتي در اوايل فصل بر عملكرد كمي وكيفي پنبه رقم وراميني , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03
 50. محمد کافی , بررسي روشهاي مختلف ايجاد پتانسيل منفي در شرايط ازمايشگاهي شوري و خشكي , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03
 51. محمد کافی , اثرات شوري و سن گياه بر تبعيض ايزوتوپهاي كربن در گندم , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03

انگلیسی

 1. Mohammad Kafi , Jafar Nabati , Mohammad Javad Ahmadi-Lahijani , armin oskoueian , Beneficial effects of foliar application of silicon compounds and potassium sulfate on cell membrane stability, biochemical traits, and tuber yield of potato under salinity stress , 4th International Conference on Food Industry Science, Organic Farming, and Food Security , 2020-07-17
 2. Mohammad Kafi , Seyed Yaser Banihashemi , Role of Universities in Air Pollution Control: Experience of Ferdowsi University of Mashhad , Air Pollution and Public Health: Challenges and Interventions workshop , 2020-02-04
 3. Majid dashti , Mohammad Kafi , توکلی , میرزا , Ahmad Nezami , EFFETS OF FREEZING STRESS ON MORPHO-PHYSIOLOGICAL INDICES AND CHLOROPHYLL FLUORESCENCE OF SALVIA LERIFOLIA BENTH. SEEDLINGS , 10th International Plant Cold Hardiness Seminar , 2014-08-17
 4. Mohammad Kafi , ali kamandi , Ahmad Nezami , Jafar Nabati , CAN PACLOBUTRAZOL IMPROVE THE FREEZING TOLERANCE OF KOCHIA SCOPARIA? , 10th International Plant Cold Hardiness Seminar , 2014-08-17
 5. safiyeh pazireh , Ahmad Nezami , Mohammad Kafi , morteza goldani , EVALUATION OF FREEZING TOLERANCE ABILITY OF GARLIC ECOTYPES (ALLIUM SATIVUM L.) IN SEEDLING STAGE UNDER CONTROLLED CONDITIONS , 3rd National Congress on Medicinal Plants , 2014-05-14
 6. shahram rezvan , Ahmad Nezami , Mohammad Kafi , sara sanjani , Evaluation of freezing tolerance of three Persian shallot (Allium altissimum Regel) ecotypes under controlled condition , 9th International Plant Cold Hardiness Seminar , 2011-07-17
 7. Mohammad Kafi , Possible Utilization of Halophytes as Alternative Crops in Saline Agroecosystems , International Conference Plant Abiotic Stress Tolerance , 2009-02-08
 8. Jafar Nabati , Mohammad Kafi , Ahmad Nezami , Parviz Rezvani Moghaddam , Ali Masoumi , Mohammad Zare Mehrjerdi , Effect of Salinity on Biomass Production and Antioxidants Activity in Kochia (Kochia scoparia) , Fourth International Conference on Plants & Environmental Pollution , 2010-12-08
 9. Mohammad Kafi , Jafar Nabati , Ali Masoumi , Mohammad Zare Mehrjerdi , Effect of salinity and Si (silicon) application on oxidative damage of sorghum (Sorghum bicolor L , Fourth International Conference on Plants & Environmental Pollution , 2010-12-08
 10. Mozhgan Sabet Teimouri , Zeinab Avarseji , Mohammad Kafi , Effect of different salinity and potassium levels on saffron motphophysiological characteristics , Tropentag 2010 , 2010-09-14
 11. Mohammad Kafi , Paradox of Halophytes Utilization as Biofuel Resources and Land sustainability , International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment , 2009-09-28
 12. M. Salehi , Mohammad Kafi , A. Kiani , Salt stress and deficit irrigation effects on Kochia (KOCHIA SCOPARIA L. SCHRAD) production in summer cropping , International Conference on Management of Soil and Groundwater Salinization in Arid Regions , 2010-01-10
 13. Ali Ganjeali , Mohammad Kafi , Root studies on chickpea - Cicer arietinum , 5th International Symposium on Adventitious Root Formation , 2008-06-16
 14. Mohammad Kafi , Saline Agriculture and its necessity in Iran , International Conference of Plant Scientists (9th National , 2008-02-14
 15. Mohammad Kafi , Possible Utilization of Halophytes as Alternative Crops in Saline Agroecosystems , Plant Abiotic Stress Tolerance , 2008-12-10
 16. Mohammad Kafi , , effects of salinity and seed treatments on growth and morphology of wild oat(avenafatua L) , international symposium of plant under environmental stress , 2001-09-23
 17. Mohammad Kafi , carbohydrate and proline contents in leaves, roots, and apices of salt-tolerant and salt-sensitive w , international symposium of plant under environmental stress , 2001-09-23
 18. Mohammad Kafi , response of yield and morphological characteristics of chickpea - cicer arietinum l. - to planting p , international symposium of plant under environmental stress , 2001-09-23
 19. Hamid Reza Khazaei , Mohammad Kafi , تاثیر تنش خشکی بر رشد ریشه و توزیع ماده خشک بین ریشه و بخش هوایی در ارقام مقاوم و حساس گندم , , 0000-00-00
 20. Mohammad Kafi , تجمل شوکت , مطالعه مقایسه ای زراعت زعفران در ایران و در ایالت کشمیر هند , , 2007-02-04