مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محسن کاظمی , رضا ولی زاده , ارزش غذایی دو گونه گیاهی Sophora alopecuroides و Sophora alopecuroides در دو مرحله فنولوژیکی, اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (12), شماره (41), سال (2020-7), صفحات (175-187)
 2. محسن کاظمی , رضا ولی زاده , تعیین پتانسیل تغذیه‌ای چهار گونه گیاه (Arctium lappa، Verbascum thapsus ، Althaea officinalis و Ferula hermonis) در مراتع خراسان رضوی, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (26), شماره (3), سال (2019-8), صفحات (599-612)
 3. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مهدی بهگر , میر احمد موسوی شلمانی , تأثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیببت فنولیک، تولید گبز و سبخت پروتئین میکروبی ضبیعبت پسته پبک کنی در شرایط آزمبیشگبهی, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (7), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (97-112)
 4. میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون تنی و برون تنی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (179-193)
 5. مجید جعفری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (435-447)
 6. جواد بیات کوهسار , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , رشید صفری , تاثیر استفاده از کشت های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2018-11), صفحات (311-323)
 7. ندا نقدی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , احمد آسوده , نقش مکمل روی بر عملکرد بره های پرواری: فراتحلیل, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (325-338)
 8. محسن کاظمی , الیاس ابراهیمی , رضا ولی زاده , Somayea Hidari , آمنه اسکندری تربقان , اثر رنگ بروموکروزول گرین بر فعالیت‌های تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه و حذف آن از آب با استفاده از خاکستر پوست خربزه و بنتونیت سدیم فرآوری شده, علوم دامی, دوره (31), شماره (120), سال (2018-12), صفحات (241-252)
 9. علی اصغر یعقوبی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثرات استفاده از پسماند کشمش بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه بره‌های نر بلوچی, علوم دامی, دوره (31), شماره (120), سال (2018-12), صفحات (229-240)
 10. محسن کاظمی , الیاس ابراهیمی خرم آبادی , آمنه اسکندری تربقان , رضا ولی زاده , اثر رنگ کریستال ویولت بر تخمیر شکمبه‌ای در شرایط in vitro, فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی, دوره (31), شماره (121), سال (2018-12), صفحات (43-56)
 11. محسن کاظمی , الیاس ابراهیمی خرم آبادی , آمنه اسکندری تربقان , رضا ولی زاده , کارایی جاذب های ارزان قیمت در حذف رنگزای سافرانین از آب و محیط کشت, محیط زیست و مهندسی آب, دوره (4), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (252-265)
 12. امیر موسائی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محمد حیدرپور , حسین کاظمی مهرجردی , عملکرد و پاسخ به تنش انتقال برههای ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکملهای آلی کروم و سلنیوم, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (1-10)
 13. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , مطالعه بخش های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل, علوم دامی, دوره (8), شماره (4), سال (2017-1), صفحات (541-552)
 14. محمدمهدی محقی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن کاظمی , آمنه اسکندری ترقبان , اثر استفاده از سطوح مختلف ساپونین بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآی شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در گوسفندان نر بلوچی, علوم دامی, دوره (30), شماره (117), سال (2018-1), صفحات (241-256)
 15. ساحره حیاتی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , امیر موسایی , اثر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر تولید شیر و برخی فراسنجه های خون بزهای شیری سانن, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (9), شماره (19), سال (2018-4), صفحات (32-39)
 16. احسان اسلامیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , بررسی اثرات ناشی از حذف دانه جو و جایگزینی سبوس گندم با آن در جیره بزهای شیری سانن, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (9), شماره (21), سال (2018-10), صفحات (46-54)
 17. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , اثر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (269-283)
 18. عباسعلی ناصریان , رضا خداوردی , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ بوته گوجه‌ فرنگی فرآوری‌ شده با سطوح مختلف تفاله خشک چغندرقند به روش کیسه‌ های نایلونی و تولید گاز, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (153-162)
 19. مهدی اسحاقیان , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن, پژوهش های علوم دامی, دوره (28), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (41-53)
 20. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , A. Eskandari Tarbeghan , A. Sonaei , بررسی روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار‌شده به‌صورت خشک, تحقیقات تولیدات دامی, دوره (6), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (85-93)
 21. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , َA. Eskandari Tarbeghan , بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه های تخمیری و برخی جمعیت های میکروبی شکمبه, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (5), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (71-86)
 22. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , آمنه اسکندری تریقان , یونس اسماعیلی جامی , اثر کاربرد بنتونیت سدیم بر تولید شیر ، قابلیت هضم و مصرف خوراک گاو های شیرده ی هولشتاین تغذیه شده با سیلاز یونجه آلوده به افت کش فوزالون, علوم دامی, دوره (30), شماره (116), سال (2017-10), صفحات (55-68)
 23. سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فاطمه هلن قانع استادقاسمی , محمد بنایان اول , اثر کربوهیدرات های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاو های شیرده ی هولشتاین, Iranian Journal of Applied Animal Science, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (1-12)
 24. سیداحسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فیزیولوژی و متابولیسم بزهای سانن در دوره انتقال, Iranian Journal of Applied Animal Science, دوره (8), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (1-17)
 25. صمد صادقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین, Iranian Journal of Applied Animal Science, دوره (5), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (325-334)
 26. محسن برخوردار , رضا ولی زاده , امید صفری , محمدرضا احمدی , عباسعلی ناصریان , مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هوا, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (297-310)
 27. کاظم قربان پور , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مطالعه ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی بوته طالبی سیلو شده در شرایط برون تنی و اثر تغذیه آن بر عملکرد بره های افشاری, تحقیقات تولیدات دامی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (127-137)
 28. محمد علی خراشادی زاده , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر تغذیه طولانی مدت کلرید کادمیوم بر غلظت آن در بافتها، ادرار و مدفوع و غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافتهای گوسالههای نر هلشتاین, تحقیقات تولیدات دامی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (1-11)
 29. رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , بلال صادقی , شاهرخ قوتی رودسری , علی جوادمنش , تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (444-452)
 30. سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فاطمه - هلن قانع استادقاسمی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2017-1), صفحات (569-583)
 31. احسان اسلامیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , ارزش غذایی سبوس گندم کارخانجات آرد استان خراسان رضوی در تابستان و زمستان و تاثیر جایگزینی سبوسهای تابستانه بجای جو، بر عملکرد بزهای شیری سانن, پژوهش های علوم دامی, دوره (27), سال (2017-10)
 32. حمید تقوی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , احمد آسوده , علیرضا حق پرست , تأثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت های آنزیمی شکمبه, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (4), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (91-118)
 33. سیداحسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده و هسته انار بر ظرفیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیمی و فاکتورهای التهابی خون بزهای سانن پیرامون زایش, علوم دامی, دوره (29), شماره (111), سال (2016-9), صفحات (191-210)
 34. ستاره نبی زاده اصل , رضا ولی زاده , اثر اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر لاکتوباسیل های جدا شده از شکمبه گاو, پژوهش های علوم دامی, دوره (27), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (189-202)
 35. سعیده اسدزاده هروی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر جاذب های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی, پژوهش های علوم دامی, دوره (9), شماره (4), سال (2016-9), صفحات (413-423)
 36. رضا صدیقی وثاق , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر محصولات فرعی پسته و دانه کلزا برگوارش پذیری مواد مغذی و برخی متابولیت های خون در گوسفند بلوچی, تحقیقات دام و طیور, دوره (4), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (1-8)
 37. سیداحسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , بررسی ویژگی های شیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی هسته انار و برخی تفاله‌های گیاهی در تقابل با پراکسیداسیون حرارتی روغن سویا در فرآوری خوراک, تحقیقات دام و طیور, دوره (3), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (47-59)
 38. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی گوانگ یو , مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز ) FTIR ( و آنالیز چند متغیره, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (304-311)
 39. حمید تقوی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی در مدیریت گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی دمایی ) - THI ), پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (295-303)
 40. هادی قربانی فارمد , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مجتبی یاری , ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (286-294)
 41. علی رزاقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (3), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (121-141)
 42. علی رزاقی , رضا ولی زاده , محمد ترحمی , ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تولید گاز گیاهان شورزیست سلمکی سفید (Atriplex canesences)، علف شور (Salsola rigida) و چمن شور(Aeluropus littoralis), پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (1-11)
 43. رشید صفری , رضا ولی زاده , رسول کدخدایی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , عین الله عبدی قزلجه , تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیتهای خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (239-247)
 44. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , علیرضا شهدادی , تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلیاتیلنگلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (227-238)
 45. مرتضی کردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی خصوصیات تخمیری تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (2), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (17-32)
 46. علیرضا ایوبی , رضا ولی زاده , جواد آرشامی , زهرا موسوی , تأثیر عصاره آبی- الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (173-180)
 47. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , رضا افشاری , آزاده صنعی , تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (201-209)
 48. رضا ولی زاده , رشید صفری , سید احسان غیاثی , حمیدرضا عشقی زاده , تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان), پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (157-164)
 49. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , علیرضا شهدادی , تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (190-200)
 50. وحید کاردان , محمد حسن فتحی نسری , رضا ولی زاده , همایون فرهنگ فر , تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران در مراحل مختلف برداشت به روشهای درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (32-44)
 51. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (66-78)
 52. صمد صادقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (325-334)
 53. محمد نوروزی ابدال آبادی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران , مجتبی طهمورث پور , مقایسه عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ههای لیپوژنیک یاگلوکوژنیک در دوره قبل از زایش, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (98), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (43-54)
 54. رضا ولی زاده , مهدی محمودی ابیانه , رضا گنجوی , تأثیر تنش شوری بر ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و خصوصیات تولید گاز گیاه کوشیا, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (1-1)
 55. رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , غلامرضا داشاب , داود علی ساقی , مریم قلی زاده , بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915 ILSTS و 45 LGB ،BMS1350در گوسفندان نژاد بلوچی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (56-61)
 56. فریدون ملتی , ندا نقدی , رضا ولی زاده , ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (147-156)
 57. رضا ولی زاده , مرضیه قدمی کوهستانی , بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (119-126)
 58. محمدمهدی محقی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (39-47)
 59. محمد نوروزی ابدال آبادی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران , مجتبی طهمورث پور , مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ه های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره قبل از زایش, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (98), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (43-54)
 60. مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , طاهره محمد آبادی , مطالعه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آ نها در تغذیه نشخوارکنندگان, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (298-310)
 61. علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , امیر موسائی , اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assafoetida) بر پارامترهای خون و هیستوپاتولوژی بیضه در رت های نر ویستار, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (310-315)
 62. وحید کاردان مقدم , محمد حسن فتحی نسری , رضا ولی زاده , همایون فرهنگ فر , تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی, تحقیقات دام و طیور, دوره (1), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (35-48)
 63. رشید صفری , رضا ولی زاده , رسول کدخدائی , بی بی نرجس علم الهدی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , بررسی مقاومت ریزکپسول های روغن ماهی در شرایط شکمبه و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (265-273)
 64. ملک حسین دلاور , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه های شیمیایی سیلاژ یونجه, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (137-144)
 65. احمد حسن آبادی , رضا ولی زاده , محمدمهدی محقی , حسنا حاجاتی , عبدالمنصور طهماسبی , تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (2), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (24-34)
 66. امیر مختارپور , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (55-62)
 67. حمید آریان نژاد , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , احمد آسوده , شاهرخ قوتی رودسری , کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس, بیوتکنولوژی کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-8), صفحات (19-33)
 68. رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , بلال صادقی , شاهرخ قوتی رودسری , علی جوادمنش , تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی D- loop و Cyt-b توالی میتوکندری درDNA گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2012-2), صفحات (444-452)
 69. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمدمیرزایی , عباسعلی ناصریان , تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری, علوم دامی ایران, دوره (41), شماره (4), سال (2011-2), صفحات (331-342)
 70. رضا ولی زاده , مرضیه قدمی کوهستانی , فریدون ملتی , تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2011-7), صفحات (159-165)
 71. یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (266-273)
 72. محمد علی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (250-259)
 73. رضا ولی زاده , مرضیه قدمی کوهستانی , فریدون ملتی , تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (166-170)
 74. امیر موسائی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مرتضی بهنام رسولی , اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (89-94)
 75. علی حسین خانی , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , ارتباط اندازه قطعات یونجه و سطوح مختلف ماده خشک جیره با برخی شاخصهای متابولیکی ورفتاری مرتبط با سلامت دام در گاوهای شیرده هلشتاین, پژوهش های علوم دامی, دوره (4), شماره (2), سال (2010-10), صفحات (78-87)
 76. مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , حسن عاقل , اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا نشاسته گندم بر عملکرد بزهای شیرده سانن, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2010-12), صفحات (53-59)
 77. محمدرضا نصیری , رضا ولی زاده , مجتبی طهمورث پور , علی جوادمنش , صاحب فروتنی فر , بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2010-12), صفحات (163-170)
 78. جواد بیات کوهسار , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2010-11), صفحات (148-155)
 79. مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , حسن عاقل , اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2010-7), صفحات (59-53)
 80. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی, علوم آب و خاک, دوره (2), شماره (47), سال (2009-11), صفحات (167-180)
 81. نوروزیان , رضا ولی زاده , عزیزی , هدایتی , عباسعلی ناصریان , افتخار شاهرودی , غنی سازی شیر گاو با ید به روش استفاده از مکمل به منظور تأمین نیاز انسان, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (6), سال (2006-10), صفحات (267-274)
 82. علیرضا بیات , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (1), شماره (6), سال (2006-7), صفحات (139-154)
 83. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , حسن نصیری مقدم , تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (1), شماره (5), سال (2006-10), صفحات (179-189)
 84. عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتین, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (1), شماره (18), سال (2004-8), صفحات (61-67)
 85. رشید صفری , رضا ولی زاده , جواد بیات کوهسار , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (91-99)
 86. مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2009-11), صفحات (67-75)
 87. محمدرضا نصیری , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , علیرضا هروی موسوی , محمدهادی سخاوتی , بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (99-107)
 88. محسن دانش مسگران , محمدحسن فتحی نسری , رضا ولی زاده , ترکیب شیمیایی ، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله‌های نر هلشتاین, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2005-4), صفحات (181-190)
 89. مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (1), سال (2006-4), صفحات (76-69)
 90. رضا ولی زاده , علی حسین خانی , عباسعلی ناصریان , مجتبی طهمورث پور , سیدعلیرضا وکیلی , مهدی بهگر , تشخیص، درجه بندی لنگش و ارتباط آن با عارضه های سُمی و تعیین عوامل موثر بر بروز آن, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-8), صفحات (317-328)
 91. پیام وهمنی , حسن نصیری مقدم , جواد آرشامی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تعیین ارزش خوراکی محصولات فرعی پسته و کاربرد آن در پرورش گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی, علوم و صنایع کشاورزی, شماره (5), سال (2006-12), صفحات (201-210)
 92. حیدر زرقی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , اثرات فیزیولوژیکی ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی , ورم پستان مزمن و فعالیتهای تولید مثلی در گاو هلشتاین, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (12), شماره (2), سال (1998-4), صفحات (25-32)
 93. رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , محمدحسن شالچی طوسی , حسن عاقل , مجتبی طهمورث پور , کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2005-12)
 94. رضا ولی زاده , مجتبی طهمورث پور , سیدحسن مرعشی , اثر سطوح مختلف گاز دی اکسید گوگرد(SO2) وهیدروکسید سدیم NAOH)) بر تجزیه پذیری وترکیب شیمیایی کاه گندم, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-12)
 95. یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , فریدون افتخارشاهرودی , مجتبی طهمورث پور , حسن عاقل , تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-4), صفحات (239-248)
 96. رضا ولی زاده , صفری , فریدون افتخارشاهرودی , مجتبی طهمورث پور , سیدحسن مرعشی , خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3)
 97. مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , محمدرضا نصیری , علی شریف , بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)
 98. فریدون افتخارشاهرودی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن, علوم و صنایع کشاورزی, شماره (6), سال (2007-1), صفحات (52-57)
 99. محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-1)
 100. اکبر تقی زاده , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای ماده خشک ، پروتئین خام و اسیدهای آمینه برخی از منابع پروتئینی با استفاده از روش کیسه نایلونی متحرک, دانش کشاورزی, دوره (16), شماره (1), سال (2006-6), صفحات (179-188)
 101. اسداله تیموری یانسری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , کریستسنس دیوید , فریدون افتخارشاهرودی , تعیین اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر خصوصیات فیزیکی یونجه، جیره مصرفی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (2), سال (2006-3), صفحات (105-124)
 102. سعید سبحانی راد , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , فریدون افتخارشاهرودی , مهدی بهگر , مجتبی طهمورث پور , تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (3), سال (2006-3), صفحات (53-60)
 103. علی اصغر اسلمی نژاد , محمدرضا نصیری , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , علی جوادمنش , امیر نوروزی , علی سامعی , حیدر قیاسی , بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (4), سال (2006-9), صفحات (21-29)
 104. مجتبی حسن پور , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , برآورد پارامترهای ارثی برای صفات وزن در گوسفند بلوچی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2005-8)
 105. رضا ولی زاده , استفاده از برگ زعفران در تغذيه دام, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2000-3)
 106. محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , اکبر تقی زاده , بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی م, دانش کشاورزی, دوره (13), شماره (1), سال (2003-3), صفحات (101-112)
 107. رضا ولی زاده , علیرضا فروغی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (2), سال (2004-3), صفحات (181-195)
 108. محسن ساری , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا امامی , سمیه سالاری , مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر دهی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-9), صفحات (77-90)
 109. علیرضا کوچکی , بهمن يزدي صمدي , داريوش مظاهري , رضا ولی زاده , عبدالمجید رضائی , پرویز وجدانی , امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور, نامه فرهنگستان علوم, سال (2007-3), صفحات (177-237)
 110. رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مطالعه خصوصیات شیمیایی علوفه ذرت تخمیر شده و عمل آوری شده با اوره یا آمونیاک و اثر آن بر عملکرد گاوهای شیرده در اواسط شیردهی, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-4)
 111. محمدحسن فتحی نسری , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , علی نیکخواه , محمدرضا امامی , علیرضا هروی موسوی , اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (1), سال (2005-5), صفحات (23-35)

انگلیسی

 1. ali razzaghi , mohammad malekkhahi , Reza Valizadeh , Ehsan Parand , Ali-Reza Bayat , Modulation of ruminal pH, milk fat secretion, and biohydrogenation intermediates by alkalizing agents in dairy cows fed starch-rich diets, Livestock Science, Volume (248), Year (2021-6), Pages (104485-104493)
 2. Atieh Rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Hesam Dehghani , K.I. Sung , J. Ghassemi Nejad , Effect of different corn processing methods on starch gelatinization, granule structure alternation, rumen kinetic dynamics and starch digestion, Animal Feed Science and Technology, Volume (268), Year (2020-10), Pages (114572-114586)
 3. mitra mazinani , Abbas Ali Naserian , Braim J Rude , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Production of Rumen-Protected Essential Amino Acids with Chemical Technique, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (16), No (4), Year (2019-12), Pages (789-795)
 4. حمید تقوی , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Ahmad Asoodeh , Alireza Haghparast , اثر تزریق شکمبهای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجههای تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی, پژوهشهای علوم دامی ایران, Volume (12), No (2), Year (2018-9), Pages (135-149)
 5. mitra mazinani , Abbas Ali Naserian , Brain J Rude , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Effects of feeding rumen-protected amino acids on the performance of feedlot calves, Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, Volume (7), No (2), Year (2020-1), Pages (229-233)
 6. علی رزاقی , Reza Valizadeh , M. H. Ghaffari , A. F. Brito , Liquid molasses interacts with buffers to affect ruminal fermentation, milk fatty acid profile, and milk fat synthesis in dairy cows fed high-concentrate diets, Journal of Dairy Science, Volume (103), No (5), Year (2020-5), Pages (4327-4339)
 7. marzieh hajmohammadi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , محمد نوروزی , RAMON S ROCHA , CARLOS A F OLIVEIRA , Composition and occurrence of aflatoxin M 1 in cow's milk samples from Razavi Khorasan Province, Iran, International Journal of Dairy Technology, Volume (73), No (1), Year (2019-10), Pages (40-45)
 8. سید امین رضوی , مهرداد پور جعفر , علی حاج محمدی , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Richard Laven , Kristina Ruth Mueller , Effects of dietary supplementation of bentonite and Saccharomyces cerevisiae cell wall on acute-phase protein and liver function in high-producing dairy cows during transition period, Tropical Animal Health and Production, Volume (51), No (5), Year (2019-6), Pages (1225-1237)
 9. sayed masoud davoudi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Reza Valizadeh , عبداله قاسمی پیربلوطی , In vitro Effect of Essential Oils on Rumen Fermentation and Microbial Nitrogen Yield of High Concentrate Dairy Cow Diet, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (16), No (2), Year (2019-6), Pages (333-341)
 10. Mohsen KazemiA , Reza Valizadeh , Nutritive Value of Rangeland Plants Compared to Medicago sativa, Journal of Rangeland Science, Volume (9), No (2), Year (2019-4), Pages (136-150)
 11. mahdi mehrabadi , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , Evaluation of Potential New Opportunities for Herbal Plants as Natural Products on Rumen Fermentation Patterns in vitro, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (9), No (2), Year (2019-6), Pages (205-216)
 12. zohreh zarnegar , Seyed Hadi Ebrahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Chemical composition and in vitro rumen fermentation of ensiled sugar industry coproducts, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Volume (43), No (1), Year (2019-1), Pages (1-9)
 13. Seyed Amin Razavi , Mehrdad Pourjafar , Ali Hajimohammadi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Richard Laven , Kristina Ruth Mueller , Effects of dietary supplementation of bentonite and yeast cell wall on serum blood urea nitrogen, triglyceride, alkaline phosphatase, and calcium in high-producing dairy cattle during the transition period, Comparative Clinical Pathology, Volume (28), No (2), Year (2018-11), Pages (419-425)
 14. Aidin Rezaeenia , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , A. Mokhtarpour , Effect of dietary inclusion of date seed (Phoenix dactylifera L.) on intake, digestibility, milk production, and milk fatty acid profile of Holstein dairy cows, Tropical Animal Health and Production, Volume (50), No (7), Year (2018-10), Pages (1427-1433)
 15. mitra mazinani , Abbas Ali Naserian , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , Effects of Adding Coated Urea on in vitro Gas Production of Dairy Cow, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (15), No (2), Year (2018-6), Pages (343-350)
 16. sayed masoud davoudi , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Reza Valizadeh , A. G. Pirbalouti , Effect of Supplementing Mixed Plant Essential Oils on Milk Yield and Composition, Ruminal Fermentation, and Candidate Blood Parameters of Holstein Lactating Dairy Cows, Transylvanian Review, Volume (26), No (32), Year (2018-9), Pages (8269-8275)
 17. vahid vosooghi , Abdol Mansour Tahmasbi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Seyed Hadi Ebrahimi , Effect of Water Deprivation and Drinking Saline Water on Performance, Blood Metabolites, Nutrient Digestibility, and Rumen Parameters in Baluchi Lambs, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (8), No (3), Year (2018-9), Pages (445-456)
 18. BEHNAZ EYNI , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Reza Valizadeh , Effect of Varying Sources of Energy and Protein in Glucogenic a nd Lipogenic Dairy Diets on in Vitro Rumen Microbial Nitrogen Yield and Duodenal Utilizable Crude Protein, Transylvanian Review, Volume (26), No (28), Year (2018-5), Pages (7589-7604)
 19. Soheila Ebrahimi , Seyed Hadi Ebrahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , A New Low Protein Feeding Strategy for Enhancing Nitrogen Utilization in Lactating Dairy Cows, Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (9), No (2), Year (2018-3), Pages (1-8)
 20. vahid vosooghi , Abdol Mansour Tahmasbi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Seyed Hadi Ebrahimi , The Effect of Intermittent Watering on Performance, Blood Metabolites, and Nutrient Digestibility in Baluchi Lambs, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Year (2018-3)
 21. zohreh zarnegar , Seyed Hadi Ebrahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , In Vitro Rumen Fermentation and Furans Degradation Potential of Rock Candy Juice and Sugarcane Molasses, Indian Journal of Animal Nutrition, Volume (35), No (1), Year (2018-3), Pages (46-52)
 22. Seyed Hadi Ebrahimi , Reza Valizadeh , Vahideh Heidarian Miri , Peter H. Janssen , A Study of Rumen Microbial Community of Baluchi Lambs Fed a High Concentrate Diet Containing Conventional Ingredients, Advanced Researches in Microbial Metabolites and Technology, Volume (1), No (1), Year (2017-12), Pages (12-21)
 23. Seyed Hadi Ebrahimi , Reza Valizadeh , Vahideh Heidarian Miri , Rumen microbial community of Saanen goats adapted to a high-fiber diet in the northeast of Iran, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (8), No (2), Year (2018-6), Pages (271-279)
 24. M. Behgar , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , S. Ghasemi , P. Vahmani , Effect of particle size and partial replacement of alfalfa hay by soya bean hulls on nutrient intake, total tract digestibility and rumen degradability of diets by Holstein steers, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (101), No (6), Year (2017-12), Pages (1159-1165)
 25. M. Yari , M. Manafi , M. Hedayati , R. Karimi , Reza Valizadeh , A. Jonker , Nutritional value, fourier transform infrared spectroscopic molecular structures, mycotoxines and heavy metals concentration of un-ripe, ripe and sun-dried fruit from 'Sultana' grapevine for ruminants, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (7), No (3), Year (2017-3), Pages (411-420)
 26. Amir Mousaie , Reza Valizadeh , Mahmod CHamsaz , Selenium-methionine and chromium-methionine supplementation of sheep around parturition: impacts on dam and offspring performance, Archives of Animal Nutrition, Volume (71), No (2), Year (2017-2), Pages (134-149)
 27. Mohsen Danesh Mesgaran , BEHNAZ EYNI , Seyed Alireza Vakili , Reza Valizadeh , In Vitro Yield of Microbial-N from Fermentation of Glucogenic and Lipogenic Diets Provided by Different Sources of Rumen Degradable Amino Acids, Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (8), No (1000453), Year (2017-6), Pages (1-6)
 28. Mohsen Kazemi , Ameneh Eskandary Torbaghan , Abdol Mansour Tahmasbi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Effects of phosalone consumption via feeding with or without sodium bentonite on performance, blood metabolites and its transition to milk of Iranian Baluchi sheep, Journal of Animal Science and Technology, Volume (59), No (10), Year (2017-5), Pages (1-11)
 29. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , M. Safarian , Improving Qualitative Properties of Extruded Linseed as Mixed with Different Absorbent Materials in Iran, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (18), No (2), Year (2016-4), Pages (337-345)
 30. Hossein Rajaeisharifabadi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Mohammadreza Nassiri , W. G. Bottje , R. R. Redden , Growth performance, feed digestibility, body composition, and feeding behavior of high- and low-residual feed intake fat-tailed lambs under moderate feed restriction, Journal of Animal Science, Volume (94), No (8), Year (2016-8), Pages (3382-3388)
 31. mostafa kamalinasab , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , S.R. Nabavi , Modelling Anaerobic Digestion of Cow Manure to predict Methane Flow Rate, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (6), No (3), Year (2016-9), Pages (525-533)
 32. aliasghar yaghoubi , Abdol Mansour Tahmasbi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Seyed Alireza Vakili , A comparison of nutritional value of raisin wastes obtained from two Iranian grape varieties by in vitro rumen fermentation, Direct Research Journal of Agriculture and Food Science, Volume (4), No (9), Year (2016-9), Pages (233-238)
 33. ali razzaghi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Mohsen Danesh Mesgaran , A. J. Carpenter , Morteza Hosseini Ghaffari , Effect of dietary sugar concentration and sunflower seed supplementation on lactation performance, ruminal fermentation, milk fatty acid profile, and blood metabolites of dairy cows, Journal of Dairy Science, Volume (99), No (5), Year (2016-6), Pages (3539-3548)
 34. , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Effect of Processing Protein Supplements with Tannin Extracted from Pistachio by‐Products on Performance of Holstein Dairy Cows in Early Lactation, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (5), No (3), Year (2015-9), Pages (537-544)
 35. ali razzaghi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Seyed Hadi Ebrahimi , behzad khorrami , mohammad malekkhahi , R. Khiaosa-ard , Pomegranate seed pulp, pistachio hulls, and tomato pomace as replacement of wheat bran increased milk conjugated linoleic acid concentrations without adverse effects on ruminal fermentation and performance of Saanen dairy goats, Animal Feed Science and Technology, Volume (210), No (10), Year (2015-12), Pages (46-55)
 36. Gemma Henderson , Faith Cox , Siva Ganesh , Arjan Jonker , Wayne Young , Seyed Hadi Ebrahimi , Reza Valizadeh , Vahideh Heidarian Miri , Peter H. Janssen , Rumen microbial community composition varies with diet and host, but a core microbiome is found across a wide geographical range, Scientific Reports, Volume (5), No (14567), Year (2015-10), Pages (1-13)
 37. M. Yari , M. Manafi , M. Hedayati , S. Khalaji , S. Valinejad , Reza Valizadeh , , Prediction of energy contents and potential nutrient supply of raisin byproducts for ruminants using National Research Council feeding system and in vitro gas production method, Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, Volume (5), No (6), Year (2015-7), Pages (284-289)
 38. M. Yari , M. Manafi , M. Hedayati , S. Khalaji , M. Mojtahedi , Reza Valizadeh , , Nutritive value of several raisin by-products for ruminants evaluated by chemical analysis and in situ ruminal degradability, Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, Volume (5), No (4), Year (2015-6), Pages (198-204)
 39. Mohammad Mahdi Sargolzehi , Abbas Ali Naserian , Ahmad Asoodeh , masomeh rezaei roknabadi , Jong Suh Shin , Jalil Ghassemi Nejad , Jing Lun Peng , Bae Hun Lee , Do Hyeon Ji , Alireza Haghparast , Ali Mirshahi , JAVAD ARSHAMI , Amir Afkhami Goli , Reza Valizadeh , Kyung Il Sung , Application of esterase inhibitors: A possible new approach to protect unsaturated fatty acids from ruminal biohydrogenation, European Journal of Lipid Science and Technology, Volume (117), No (10), Year (2015-10), Pages (1667-1672)
 40. amir mokhtarpour , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , Crude Protein Fractions and in vitro Gas Production of Alfalfa Silages Treated with Pistachio by‐Products Extract , Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (5), No (2), Year (2015-5), Pages (355-360)
 41. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effects of extrusion process on physicochemical properties, in situ rumen degradability, oxidative stability and α-Linolenic acid retention in Flaxseed during long term storage, Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, Volume (5), No (5), Year (2015-6), Pages (259-265)
 42. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Mohammad Safarian , Mojtaba Yari , Fat Absorption Capacity of Alfalfa Hay Harvested at Three Stages of Maturity with Different Particle Sizes and some Feedstuffs on Common Oil Sources, Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, Volume (5), No (3), Year (2015-3), Pages (124-127)
 43. ali razzaghi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Mohsen Danesh Mesgaran , L. Rashidi , Effects of sucrose and sunflower oil addition to diet of Saanen dairy goats on performance and milk fatty acid profile, Livestock Science, Volume (173), No (1), Year (2015-1), Pages (14-23)
 44. jalal modaresi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , - - , The effect of polyvinyl polypyrrolidone, polyethylene glycol and urea on polyphenolic compounds and in vitro gas production of pomegranate seed and peel, Journal of Middle East Applied Science and Technology, Volume (11), No (3), Year (2014-4), Pages (308-314)
 45. M. Chaji , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , , The influence of steam treated sugarcane pith on digestibility, rumen passage rate and fermentation of Iranian Baluchi sheep, Journal of Applied Animal Research, Volume (40), No (3), Year (2012-7), Pages (189-197)
 46. Aidin Rezaeenia , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Chemical Composition, DM and NDF Degradation Kinetics in Rumen of Eleven Different Date Pits, Annual Review & Research in Biology, Volume (4), No (23), Year (2014-6), Pages (3524-3531)
 47. amir mokhtarpour , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , فهیمه پورملایی , Extraction of Phenolic Compounds and Tannins from Pistachio By-products, Annual Review & Research in Biology, Volume (4), No (8), Year (2014-8), Pages (1330-1338)
 48. Hojjat Gholizadehnivlouei , Abbas Ali Naserian , Hangshu Xin , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Peiqiang Yu , Detecting carbohydrate molecular structural makeup indifferent types of cereal grains and different cultivars withineach type of grain grown in semi-arid area using FTIRspectroscopy with uni- and multi-variate molecular spectralanalyses, Animal Feed Science and Technology, Volume (194), Year (2014-4), Pages (136-144)
 49. Ali Reza Ayyoubi , Reza Valizadeh , Arash OMIDI , mohsen abolfazli , Protective Effects of Vitamin C (Ascorbic Acid) in Lead Acetate Exposed Diabetic Male Rats: Evaluation of Blood Biochemical Parameters and Testicular Histopathology, Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, Volume (41), No (1), Year (2015-1), Pages (84-91)
 50. malek hossein delavar , Abdol Mansour Tahmasbi , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , In vitro Rumen Fermentation and Gas Production: Influence of Different by-productFeedstuffs, Annual Research & Review in Biology, Volume (4), No (7), Year (2014-7), Pages (1121-1128)
 51. Amir Mousaie , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Mohammad Heidarpour , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Impacts of Feeding Selenium-Methionine and Chromium-Methionine on Performance, Serum Components, Antioxidant Status, and Physiological Responses to Transportation Stress of Baluchi Ewe Lambs, Biological Trace Element Research, Volume (162), Year (2014-12), Pages (113-123)
 52. محمد علی نوروزیان , Reza Valizadeh , Effect of forage inclusion and particle size in diets of neonatal lambs on performance and rumen development, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (98), No (6), Year (2014-3), Pages (1095-1101)
 53. Mojtaba Yari , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , A. Jonker , A. Azarfar , P. Yu , Effects of including alfalfa hay cut in the afternoon ormorning at three stages of maturity in high concentraterations on dairy cows performance, diet digestibility andfeeding behavior, Animal Feed Science and Technology, Volume (192), No (6), Year (2014-6), Pages (62-72)
 54. aliasghar yaghoubi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Mohsen Kazemi3 , Study of in vitro rumen fermentation kinetics of sour grape pomace ensiled with some additives in ruminants, International Journal of Biosciences, Volume (4), No (5), Year (2014-3), Pages (198-209)
 55. M. Norouzi Ebdalabadi , Reza Valizadeh , Alireza Heravi Moussavi , Mohsen Danesh Mesgaran , Mojtaba Tahmoorespur , A. Ehsani , Effects of timing to start lipogenic diet on productive and reproductive responses in periparturient dairy cows, Livestock Science, Volume (162), No (4), Year (2014-4), Pages (104-114)
 56. M. Yahaghi , J. B. Liang , J. Balcells , Reza Valizadeh , M.F. Jahromi , R. Alimon , y. W. Ho , Extrusion of sorghum starch enhances ruminal and intestinaldigestibility, rumen microbial yield and growth in lambs fedon high-concentrate diets, Animal Feed Science and Technology, Volume (189), No (1), Year (2014-1), Pages (30-40)
 57. Mohsen Kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , G.H. Haghayegh , Esmaeil Jami , Studies on the effects of different chemical additives on the nutritive value of ensiled barley distillers grain (BDG) using in vitro techniques, Direct Research Journal of Agriculture and Food Science, Volume (2), No (2), Year (2014-2), Pages (19-24)
 58. J. Bayatkouhsar , Abdol Mansour Tahmasbi , Abbas Ali Naserian , R.R. Mokarram , Reza Valizadeh , Effects of supplementation of lactic acid bacteria on growth performance, blood metabolites and fecal coliform and lactobacilli of young dairy calves, Animal Feed Science and Technology, Volume (186), No (1), Year (2013-11), Pages (1-11)
 59. Mojtaba Yari , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Arjan Jonker , Peiqiang Yu , Protein molecular structures in alfalfa hay cutat three stages of maturity and in the afternoonand morning and relationship with nutrient, Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume (93), No (12), Year (2013-3), Pages (3072-3080)
 60. mohsen kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , A. Sonei , Toxicological effects of diazinon as anorganophosphate pesticide on fermentationactivity of microorganisms and evaluation ofsodium bentonite as a toxin binder by using, Direct Research Journal of Agriculture and Food Science, Volume (1), No (4), Year (2013-8), Pages (52-58)
 61. amir mokhtarpour , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , F. Pourmollae , Extraction of Phenolic Compounds and Tanninsfrom Pistachio By-products, Annual Review & Research in Biology, Volume (4), No (8), Year (2014-1), Pages (1330-1338)
 62. Hojjat Gholizadehnivlouei , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Peiqiang Yu , Detecting Chemical Molecular StructureDifferences among Different Iranian BarleyCultivars Using Fourier Transform InfraredSpectroscopy, Annual Review & Research in Biology, Volume (4), No (1), Year (2014-1), Pages (258-268)
 63. ehsan eslamian , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , M. Kazemi , Nutritional evaluation of ensiled brewers’ grain by the in vitro and in situ techniquesin vitro and in situ techniques, International Journal of Biotechnology and Food Science, Volume (1), No (5), Year (2013-11), Pages (84-89)
 64. mohsen kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , A. Sonei , sodium bentonite as a toxin binder by using Toxicological effects of diazinon as an organophosphate pesticithe in vitro batch culturede on fermentation activity of microorganisms and evaluation of, Direct Research Journal of Agriculture and Food Science, Volume (1), No (4), Year (2013-4), Pages (52-58)
 65. M. Kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , G. H. Haghayegh , Effect of phosalone on rumen in vitro fermentation parameters, Sky Journal of Agricultural Research, Volume (2), No (10), Year (2013-11), Pages (149-153)
 66. mohammad hadi aazami , Abdol Mansour Tahmasbi , Morteza Hosseini Ghaffari , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , SEYED ALI HOSSEINI GHAFARI , Effects of Saponins on Rumen Fermentation, Nutrients Digestibility, Performance, and Plasma Metabolites in Sheep and Goat Kids, Annual Review & Research in Biology, Volume (3), No (4), Year (2013-6), Pages (596-607)
 67. Samaneh Ghasemi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Seyed Alireza Vakili , Mehadi Behgar , Effects of pistachio by-product in replacement of lucerne hay on microbial protein synthesis and fermentative parameters in the rumen of sheep, Animal Production Science, Volume (52), No (11), Year (2012-11), Pages (1052-1057)
 68. Mojtaba Yari , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , A. Jonker , P. Yu , Modeling nutrient availability of alfalfa hay harvested at three stages of maturity and in the afternoon and morning in dairy cows, Animal Feed Science and Technology, Volume (178), No (1), Year (2012-11), Pages (12-19)
 69. Samaneh Ghasemi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Seyed Alireza Vakili , M. Behgar , Abdol Mansour Tahmasbi , Shahrokh Ghovvati Roudsari , Partial and total substitution of alfalfa hay by pistachio byproduct modulated the counts of selected cellulolytic ruminal bacteria attached to alfalfa hay in sheep, Livestock Science, Volume (150), No (1), Year (2012-12), Pages (342-348)
 70. mohsen kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Toxic Influence of Diazinon as an Organophosphate Pesticide on Parameters of Dry Matter Degradability According to in Situ Technique, International Journal of Basic & Applied Sciences-IJBAS, Volume (12), No (6), Year (2012-12), Pages (229-232)
 71. mohsen kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Seyed Alireza Vakili , Azadeh Sonei , Poisonous Effects of Phosalone as an Insecticide on Rumen Degradability of Dry Matter according to in situTechnique, International Journal of Agriculture Innovations and Research, Volume (1), No (2), Year (2012-12), Pages (71-74)
 72. mohsen kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , A. Soni , mohammad mahdi moheghi , Importance and toxicological effects of organophosphorus pesticides: A comprehensive review, Basic Research Journal of Agricultural Science and Review, Volume (1), No (3), Year (2012-10), Pages (43-57)
 73. mohsen kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , A. Soni , Organophosphate pesticides: A general review, Agricultural Science Research Journals, Volume (2), No (9), Year (2012-9), Pages (512-522)
 74. amir mokhtarpour , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Effect of feeding pistachio by-products silage supplemented with polyethylene glycol and urea on Holstein dairy cows performance in early lactation, Livestock Science, Volume (148), No (3), Year (2012-10), Pages (208-213)
 75. mohsen kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , mohammad mahdi moheghi , Potential nutritive value of some forage species used as ruminants feed in Iran, African Journal of Biotechnology, Volume (11), No (57), Year (2012-7), Pages (12110-12117)
 76. toktamossadat vafa , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , Effect of Supplementation of Fish and Canola Oil in the Diet on Milk Fatty Acid Composition in Early Lactating Holstein Cows, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Volume (25), No (3), Year (2012-3), Pages (311-319)
 77. Samaneh Ghasemi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Seyed Alireza Vakili , مهدی بهگر , Shahrokh Ghovvati Roudsari , Inclusion of pistachio hulls as a replacement for alfalfa hay in the diet of sheep causes a shift in the rumen cellulolytic bacterial population, Small Ruminant Research, Volume (104), No (1), Year (2012-5), Pages (94-98)
 78. Aidin Rezaeenia , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of using different levels of pistachio by-products silage on composition and blood parameters of Holstein dairy cows, African Journal of Biotechnology, Volume (11), No (22), Year (2012-3), Pages (6192-6196)
 79. Mojtaba Yari , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , G.R. Ghorbani , Parviz Rezvani Moghaddam , A. Jonker , P. Yu , Botanical traits, protein and carbohydrate fractions, ruminal degradability and energy contents of alfalfa hay harvested at three stages of maturity and in the afternoon and morning, Animal Feed Science and Technology, Volume (172), No (3), Year (2012-2), Pages (162-170)
 80. M. A. Norouzian , Reza Valizadeh , P. Vahmani , Rumen development and growth of Balouchi lambs offered alfalfa hay pre- and post-weaning, Tropical Animal Health and Production, Volume (43), No (6), Year (2011-6), Pages (1169-1174)
 81. Seyed Alireza Vakili , ahmad khalesizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , Aliakbar Hodjatpanah Montazeri , The effects of some essential oils on ruminal fermentation in Baloochi lambs, World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume (59), No (59), Year (2011-11), Pages (3190-3192)
 82. ahmad khalesizadeh , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , The effects of garlic oil (Allium sativa), turmeric powder (Curcuma longa Linn) and Monensin on Total apparent digestibility of nutrients in Baloochi lambs, World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume (59), No (59), Year (2011-11), Pages (915-917)
 83. Seyyed Ehsan Ghiasi , Reza Valizadeh , R. Rajabian , Razieh Jalal , bahareh azimian , Effects of dietary chromium-methionin supplementation on blood methabolites and insulin resistance index in fructose-fed diabetic rats, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (9), No (17), Year (2010-9), Pages (2284-2289)
 84. Hojjat Gholizadehnivlouei , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of Feeding Pistachio Byproduct on Performance and Blood Metabolites in Holstein Dairy Cows, International Journal of Agriculture and Biology, Volume (12), No (6), Year (2010-6), Pages (867-870)
 85. Elias Ibrahimi Khorram Abadi , Abdol Mansour Tahmasbi , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , Influence of Protein Sources with Different Degradability on Performance, Ruminal Fermentation, Blood Metabolites and Protozoal Population in Lactating Dairy Cows, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (10), No (1), Year (2011-1), Pages (43-49)
 86. Reza Valizadeh , Mehdi Behgar , Mirzaee , Abbas Ali Naserian , Seyed Alireza Vakili , Shahrokh Ghovvati Roudsari , The Effect of Physically Effective Fiber and Soy Hull on the Ruminal Cellulolytic Bacteria Population and Milk Production of Dairy Cows, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Volume (23), No (10), Year (2010-10), Pages (1325-1332)
 87. toktamossadat vafa , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , Mohammad Khorashadizadeh , Effects of Different Levels of Fish Oil and Canola Oil on Productive Performance of Holstein Dairy Cows, Indian Journal of Animal Research, Volume (44), No (2), Year (2010-9), Pages (79-86)
 88. M. A. Norouzian , Reza Valizadeh , A. A. Khadem , A. Afzalzadeh , Abolghasem Nabipour , The Effects of Feeding Clinoptilolite on Hematology, Performance, and Health of Newborn Lambs, Biological Trace Element Research, Volume (137), No (2), Year (2010-11), Pages (168-176)
 89. toktamossadat vafa , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , Effect of Different levels of fish oil and canola oil on in vitro and in vivo nutrient digesbility, Research Journal of Biological Sciences, Volume (4), No (12), Year (2010-1), Pages (1221-1226)
 90. toktamossadat vafa , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , Effect of different Levels of Fish Oil and Canola Oil on in vitro Dry Matter and Organic Matter and Digestibility, Research Journal of Biological Sciences, Volume (4), No (11), Year (2009-11), Pages (1171-1174)
 91. , Mohammadreza Nassiri , Reza Valizadeh , Mojtaba Tahmoorespur , Ali Javadmanesh , A. Zarei , H. Janati , Study of Complex Vertebral Malformation Disorder in Iranian Holstein Bulls, World Journal of Zoology, Volume (1), No (3), Year (2008-1), Pages (36-39)
 92. Reza Valizadeh , H. Kargarsana , M. Shojaei , M. Mehbodnia , Effect of high intensity pulsed electric fields on microbial inactivation of cow milk, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (8), No (12), Year (2009-12), Pages (2638-2643)
 93. , Mohammadreza Nassiri , Balal Sadeghi , , Mojtaba Tahmoorespur , Reza Valizadeh , Implication of complex vertebral malformation and deficiency of uridine monophosphate synthase on molecular-based testing in the Iranian Holstein bulls population, African Journal of Biotechnology, Volume (8), No (22), Year (2009-11), Pages (6077-6081)
 94. Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Reza Valizadeh , Hassan Nassiri Moghaddam , Comparison of in vivo with in situ mobile bag and three step enzymatic procedures to evaluate protein disappearance of alfalfa hay and barley grain, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (10), No (3), Year (2009-10), Pages (260-266)
 95. mohsen sari , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Effects of abomasal pectin infusion on milk production, digestion and nitrogen utilization pattern of lactating Saanen dairy goats, Small Ruminant Research, Volume (84), No (2), Year (2009-2), Pages (1-7)
 96. M. Behgar , Reza Valizadeh , M. Mirzaee , Abbas Ali Naserian , Mohammadreza Nassiri , Correlation Between the Physical and Chemical Properties of Some Forages and Non-Forage Fiber Sources, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (8), No (11), Year (2009-11), Pages (2280-2285)
 97. Reza Valizadeh , mohammad mahdi madayeni , Saeid Sobhanirad , Mahmood Salemi , , Feeding Value of Kangar (Gandelia tournefortii) Hay and the Growth Performance of Bluchi Lambs Fed by Diets Containing this Hay, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (8), No (7), Year (2009-7), Pages (1332-1336)
 98. mohsen kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , mohammad mahdi moheghi , Assessment Of Nutritive Value Of Four Dominant Weed Species In Range Of Khorasan Distric Of Iran By In Vitro And In Situ Technique, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (8), No (11), Year (2009-10), Pages (2286-2290)
 99. Reza Valizadeh , Saeid Sobhanirad , The Potential of Agro-Industrial By-Products as Feed Sources for Livestock in Khorasan Razavi Province of Iran, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (8), No (11), Year (2009-11), Pages (2375-2379)
 100. Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , P. Vahmani , Influence of Drying and Ensiling Pistachio By-Products with Urea and Molasses on Their Chemical Composition, Tannin Content and Rumen Degradability Parameters, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (8), No (11), Year (2009-11), Pages (2363-2368)
 101. , Reza Valizadeh , Abolghasem Nabipour , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of Rearing System on Rumen Develpment of Balouchi Lamb, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (8), No (11), Year (2009-8), Pages (2350-2354)
 102. mohsen kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , Abbas Ali Naserian , Effect of Ensiled Barley Distillers Grains for Holstein Dairy Cows, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (8), No (4), Year (2009-5), Pages (807-813)
 103. - - , Abbas Ali Naserian , E. Kebreb , N. E. Odongo , Reza Valizadeh , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , S. Lopez , J. France , RUMEN DEGRADATION KINETICS OF ALFALFA HAY, MAIZE SILAGE AND WHEAT STRAW TREATED WITH FIBROLYTIC ENZYMES, Archivos de zootecnia, Volume (218), No (57), Year (2008-4), Pages (155-164)
 104. - - , N. E. Odongo , S. Lopez , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , E. Kebreb , J. France , Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages, Animal Feed Science and Technology, Volume (146), Year (2008-1), Pages (289-301)
 105. Reza Valizadeh , Saeid Sobhanirad , mohsen mojtahedi , Chemical Composition, Ruminal Degradability and in vitro Gas Production of Wheat Straw Inoculated by Pleurotus ostreatus Mushrooms, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (11), Year (2008-5), Pages (1506-1510)
 106. Reza Valizadeh , effect of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting, Animal Feed Science and Technology, Volume (146), Year (2008-5), Pages (289-301)
 107. , Reza Valizadeh , ف. عزیزی , م. هدایتی , Abbas Ali Naserian , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , The effect of feeding different levels of potassium iodide on performance, T3 and T4 concentration and iodin excrition in holstein dairy cows, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (8), No (1), Year (2009-1), Pages (111-114)
 108. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohammadreza Nassiri , Ruminal Peptide and Ammonia Nitrogen Concentrations in Holstein Steers Fed Diets Differing in Concentrate to Alfalfa Hay Ratios, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (6), No (3), Year (2007-3), Pages (392-398)
 109. Saeid Sobhanirad , Reza Valizadeh , Ali Moghimi , Abdol Mansour Tahmasbi , Assessment of changes in Anxiety and Exploratory Behaviours Following Zinc Supplementation in Rats, Research Journal of Biological Sciences, Volume (3), No (12), Year (2008-5), Pages (1415-1418)
 110. amir balakhial , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Reza Valizadeh , Changes in chemical composition and in vitro digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (9), Year (2008-6), Pages (1042-1044)
 111. ali hosseinhhani , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Mohsen Danesh Mesgaran , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Effect of Alfalfa Hay Particle Size and Water Addition to Barley Base Diets on Dairy Cows Performance in early Lactation, Journal of Animal and Veterinary Advances, Year (2007-6)
 112. Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Mohammadreza Nassiri , Reza Valizadeh , Alireza Heravi Moussavi , Mojtaba Tahmoorespur , Heydar Ghiasi , Genetic polymorphism at MTNR1A, CAST and CAPN loci in Iranian Kurakul sheep, Iranian Journal of Biotechnology, Volume (4), No (2), Year (2006-4), Pages (117-117)
 113. Reza Valizadeh , THE EFFECT OF SULFUR DIOXIDE (SO2) AND SODIUM HYDROXIDE (NaOH) ON CHEMICAL COMPOSITION AND DEGRADABILITY OF WHEAT STRAW, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (2), Year (2008-1), Pages (160-164)
 114. moosa vatandoost , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , Hassan Nassiri Moghaddam , Effect of whole crop silages (Triticale or Barley) versus corn silage on performance of Holstein lactating Dairy cows, Journal of Animal and Veterinary Advances, Year (2007-1)
 115. Reza Valizadeh , Douglas M. Veira , Marina A.G. von Keyserlingk , Behavioural responses by dairy cows provided two hays of contrasting quality at dry-off, Applied Animal Behaviour Science, No (109), Year (2008-1), Pages (190-200)
 116. - - , Abbas Ali Naserian , N.E. Odongo , E. Kebreab , Reza Valizadeh , افتخار شاهرودی , J. France , Effects of abomasal infusion of cottonseed oil and dietary enzyme supplementation on dairy goa, Journal of Animal and Feed Sciences, Year (2007-1)
 117. ali hosseinhhani , تی جی دوریس , کا ال پرودفوت , Reza Valizadeh , دی ام ویرا , ام آ ونکیسرلینک , The effects of feed bunk competition on the feed sorting behavior of close – up dry cows, Journal of Dairy Science, No (91), Year (2008-1), Pages (1115-1121)
 118. - - , Mohsen Danesh Mesgaran , A.NIKKHAH , Reza Valizadeh , E. KEBREAB , J. FRANCE , Effect of raw or roasted whole soybeans on early lactational Performance and ruminal and blood metabolites in Iranian cows, Journal of Agricultural Science and Technology, Year (2007-1)
 119. Reza Valizadeh , Estimation of digesta kinetics of different particle size fractions using rumen evacuation technique in dairy cows fed red clover – grass silage, Journal of Animal and Feed Sciences, Year (2007-1)
 120. Saeid Sobhanirad , Reza Valizadeh , Ali Moghimi , Abbas Ali Naserian , - - , Evaluation the Anxiolytic Effects of Zinc Supplimented Diet in the Elevated Plus-maze Test, Research Journal of Biological Sciences, Volume (3), No (9), Year (2008-1), Pages (964-967)
 121. ali hosseinhhani , Reza Valizadeh , دوریز , پرودفوت , ویرا , ون کیسرلینک , The effect of Feed Bunk competition on the Feed sorting Behavior of Close-Up Dry Cows, Journal of Dairy Science, Volume (91), No (3), Year (2008-3), Pages (1115-1121)
 122. Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Effects of Alfalfa Particle size and specific Gravity on chewing Activity, Digestibility, and perfor, Journal of Dairy Science, Year (2004-3)
 123. Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Digestion of Feed Amino Acids in the Rumen and Intestine of Steers Measured Using a Mobile Nylon Bay, Journal of Dairy Science, Volume (88), Year (2005-3), Pages (1807-1814)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مرتضی کردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , بررسی تغییرات ظرفیت آنتیاکسیدانی شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین با استفاده از تغذیۀ دانۀ کتان اکسترود شده و فرآوردههای فرعی پوست پسته , چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-08-14
 2. مرتضی کردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر استفاده از فرآودهای فرعی پسته بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین تغذیه شده با جیرۀ حاوی دانۀ کتان اکسترود , هشتمین همایش ملی امنیت غذایی؛ ایده‌ها و پژوهش‌ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی , 2019-05-01
 3. الهه شهریاری سرحدی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عملکرد برههای پرواری بلوچی تغذیه شده با جیرههای حاوی سیلاژ پوسته و ضایعات آلوی عمل آوری شده با اوره , هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28
 4. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , حسام دهقانی , تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز , هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28
 5. مرضیه حاج محمدی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محمد نوروزی , مقایسه ترکیب شیمیایی شیرخام و شیر پاستوریزه تولیدی در شهرستان مشهد , هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28
 6. مرضیه حاج محمدی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محمد نوروزی , مقایسه ترکیب شیمیایی شیرخام و شیر پاستوریزه تولیدی در شهرستان مشهد , هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28
 7. مجید جعفری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر سن از شیرگیری بر عملکرد تولیدمثلی برههای نر و ماده بلوچی , هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28
 8. مجید جعفری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر زود از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی میش و بره نژاد بلوچی , هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28
 9. محمدتقی کریمی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , ارزیابی تغذیه ای علف نی (Phragmites australis) در مراحل مختلف رشد‬‎ , هشتمین کنگره علوم دامی ایران , 2018-08-28
 10. رضا ولی زاده , جایگاه بز در دامپروری ایران و دورنمای پرورش و اصلاح آن , دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-10
 11. رضا ولی زاده , وتراچ هندریکس , جان دبلیو کانی , انتون اس ام سوننبرگ , مقایسه اثر اتوکلاو و آب جوش بر عمل آوری کاه گندم با قارچ های Ceriporiopsis subvermispora و Lentinula edodes , دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-10
 12. اسماعیل چاکرالحسینی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تاثیر تغذیه شبانه بر ترکیبات شیر و متابولیت های خونی گاو های شیرده و همبستگی آن با THI در شرایط تنش گرمایی , چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2017-07-05
 13. عبدالمنصور طهماسبی , اسماعیل چاکرالحسینی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تاثیر تغذیه شبانه بر عملکردگاوهای شیرده و همبستگی آن با THI در شرایط تنش گرمایی , چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2017-07-11
 14. محسن کاظمی , الیاس ابراهیمی خرم آبادی , محمد ناصر مودودی , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , آنالیز کمی ترکیبات موجود در بخشهای مختلف گیاه خربزه ) L. Cucumis melo ( با روشهای متداول آزمایشگاهی , دومین همایش ملی خربزه , 2017-09-13
 15. محسن کاظمی , الیاس ابراهیمی خرم آبادی , محمد ناصر مودی , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تعیین و مقایسه ترکیبات شیمیایی بخشهای مختلف میوه خربزه در تغذیه دام , دومین همایش ملی خربزه , 2017-09-13
 16. محمد سلمانی ایزدی , عباسعلی ناصریان , محمدرضا نصیری , رضا مجیدزاده هروی , رضا ولی زاده , بررسی بیان ژنهای SCD و FASN در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 17. حسین راست پور , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 18. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 19. محسن کاظمی , آمنه اسکندری تربقان , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مهدی مرادی , بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) diazinon ( همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 20. محسن کاظمی , آمنه اسکندری تربقان , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , الیاس ابراهیمی خرم آبادی , مهدی مرادی , رضا توحیدی , مقایسه روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 21. میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , اوره کند رهش، تامین کننده نیتروژن مورد نیاز در شکمبه , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 22. محسن کاظمی , آمنه اسکندری تربقان , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مهدی مرادی , آزاره صنعی , بررسی روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون و کاهش اثرات زیست محیطی آنها پس از کاربرد در سطح مزرعه یونجه , دومین همایش بین المللی پنجمین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2016-05-23
 23. حسین راست پور , سیدعلیرضا وکیلی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 24. رضوان صمصامی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , رضا ولی زاده , بزرسی ییضگی بَی گ اًرش پذیزی شکمب ای ی پس اس شکمب ای پزیتئیه کزم خبکی)آیشیىیب ف تًیدا( بب استفبد اس ریش بَی بزین تىی , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 25. بهناز عینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , رضا ولی زاده , بررسی کنش تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا و فرآوری فیزیکی دانه جو بر ویژگی های تخمیرپذیری و تولید پروتئین میکروبی جیره های گلوکوژنیک , هفتمین کنگره علوم دامی , 2016-09-07
 26. بهناز عینی , محسن دانش مسگران , سیدعلیرضا وکیلی , رضا ولی زاده , تاثیر فراوری دانه جو پرک شده در مقابل آردی بر تولید پروتئین میکروبی حاصل از جیره های گلوکوژنیک و مقایسه , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 27. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 28. مهدی مهرآبادی , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , اثرات افزودن مقادیر متفاوت پودر سیر و اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی , دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست , 2016-03-14
 29. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مقایسه فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و کاهش فوران های موجود در ملاس و شیره نبات با استفاده از روش برون تنی , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-02-19
 30. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , استفاده از مدل حیوانی گوسفند در بررسی اثر تغذیه بر مقاومت انسولینی و بیان ژن GLUT4 در ماهیچه , اولین همایش جانورشناسی کاربردی , 2015-01-28
 31. میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , کنتیک تجزیه پذیری اوره و سایر منابع اوره کند رهش بر آزادسازی نیتروژن در شکمبه نشخوارکنندگان , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , 2015-09-09
 32. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم فیبر غیر محلول در شوینده خنثی، جمعیت میکروبی و اتصال میکروب های هاضم فیبر کاه جو , دومین همایش ملی دام و طیور کشور , 2015-12-23
 33. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تفسیرپروفیل تولیدگاز اندازه گیری شده توسط سیستم تمام اتوماتیک اندازه گیری فشاردرمنابع کربوهیدرات های غیرفیبری جامدومایع بااستفاده ازمدل های ریاضی مختلف , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , 2015-09-09
 34. پریسا کیمیای نشتفانی , سیدهادی ابراهیمی , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , مقایسه پروتیئن قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا فراوری شده و نوع معمولی با استفاده از روش نوین مبتنی بر ازت آمونیاکی تولید شده در محیط برون تنی شکمبه , کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16
 35. مهدی محمودی ابیانه , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , امین صلاحی , مقایسه ارزش غذایی سه گونه گیاه شورزیست با کاه گندم و یونجه , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 36. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق ) 2 + H 4 CH ( و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 37. رضا صدیقی وثاق , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , امیر احمدپور , اثر پسماندهای پسته و دانه کلزا بر گوارشپذیری مواد مغذی و برخی متابولیتهای خون در گوسفند بلوچی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 38. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , حمیدرضا ظاهر فریمانی , علیرضا شهدادی , رضا ولی زاده , تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین غیر قابل تجزیه به پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه بر وزن بدن و اندازه های بدنی در بزغالههای سانن , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 39. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , حمیدرضا ظاهر فریمانی , رضا ولی زاده , علیرضا شهدادی , تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین تجزیه پذیر به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و بازدهی خوراک در بزغالههای سانن , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 40. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , حسین ولی زاده , اثر افزودن پیه به جیرههای حاوی ذرت و جو بر عملکرد، فراسنجههای خونی و بیان ژن GLUT4 ماهیچه برههای ماده بلوچی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 41. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر تزریق شیردانی منابع مختلف کربوهیدراتی و چربی بر توازن نیتروژن گوسفندان نر بلوچی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 42. سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فاطمه - هلن قانع استادقاسمی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 43. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کوآنگ یو , مقایسه ساختار مولکولی کربوهیدرات در انواع مختلف غلات (جو، ذرت و سورگوم) با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 44. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کوآنگ یو , ارتباط ساختار مولکولی پروتئین با میزان پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه گاوهای شیری , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 45. مهدی اسحاقیان , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مطالعه اثرات سیلاژ بوته سیبزمینی غنی شده با سبوس گندم بر روی روند تجزیهپذیری مادهخشک با تکنیک گاز تست , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 46. رضا خداوردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , احمد ابراهیمی , تعیین ترکیب شیمیایی و تولیدگاز اندام هوایی بوته گوجه فرنگی خشک و سیلوشده , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 47. رضا خداوردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , احمد ابراهیمی , بررسی اثر جایگزینی سیلاژ بوته گوجهفرنگی با سیلاژ ذرت بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 48. سیدبهنام صدیقیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تعیین اثرات تفاله چغندرقند آمونیاکی شده توسط سطوح بالای آمونیاک با افزودن آنزیم و آب بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 49. سیدبهنام صدیقیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تعیین اثرات تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط سطوح پایین آمونیاک و افزودن آنزیم و آب بر روی پارامترهای تولیدی گاز در شرایط آزمایشگاهی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 50. رضا ولی زاده , چالشهای پرورش گوسفند در ایران , همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران , 2014-05-01
 51. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , اثر افزایش فشار و مجاورت گازهای تخمیری با میکروبهای شکمبه بر تولید و ترکیب گاز و قابلیت هضم در شرایط آزمایشگاهی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 52. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق (CH4 + H2) و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 53. محمد هادی اعظمی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر سطوح افسایشی ساپونین بر تولید گاز در شرایط برون تنی , دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 16 شهری رً ما 13 , 2013-09-07
 54. سید احسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثز تغذیه روغه سویای اکسید شده و هسته اوار بز ظزفیت آوتی اکسیداوی و فاکتور های التهابی خون بشهای ساوه در پیزامون سایش , دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 16 شهری رً ما 13 , 2013-09-07
 55. سید احسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثز تغذیه روغن سویای اکسید ضده در تقابل با نقص آنتی اکسیدانی هسته انار بز متابولیسم بز های سانن در دوره انتقال , دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 86 شهری رً ما 839 , 2013-09-07
 56. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کو آنگ یو , مطالعه ساختار مولکولی پروتئین ارقام سورگوم ایرانی با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه مادون قرمز , همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02
 57. مصطفی کریم پور , مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , محمدباقر نقیبی سیستانی , برآورد تولید اسیدهای چرب فرار در شکمبه گاوهای شیری هلشتاین بااستفاده از شبکه‏ های عصبی و عصبی - فازی تطبیقی , همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02
 58. علیرضا ایوبی , امیر موسائی , رضا ولی زاده , اثرعصاره آلوئه ورا و کلپوره بر متابولیسم گلوکز و چربی خون رت های نر ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 59. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تأثیر جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیر شکمبه، متابولیتهای خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 60. یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر نوع چربی جیره و روش فرآوری دانه جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 61. یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , اثر متقابل فرآوری دانه جو و نوع روغن بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 62. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر تزریق داخل شیردانی منابع گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر تست تحمل گلوکز گوسفندان , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 63. علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , مهشید زارعی , بررسی تاثیر عصاره آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی و هیستوپاتولوژی بیضه موش های صحرایی نر ویستار , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی , 2012-09-26
 64. علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , امیر موسائی , تاثیر عصاره آبی-الکلی آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی رتهای وپستار نر , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 65. صمد صادقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح کاه گندم عمل آوری شه با گاز آمونیاک بر عملکرد و ارزیابی اقتصادی آزمایش در جیره تلیسه های هلشتاین , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 66. محمدهادی اعظمی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مرتضی حسینی غفاری , تاثیر سطوح افزایشی ساپونین بر متابولیت‏های خونی و pH شکمبه بزغاله های نر سانن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 67. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی بهگر , شاهرخ قوتی رودسری , تاثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری‏ های سلولولیتیک در شکمبه , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 68. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی بهگر , اثر سود، اوره، پرتو و پلی اتلین گلیکول (PEG) در پوسته پسته بر تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 69. رضا گنجوی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران , جواد آرشامی , صمد صادقی , اثر افزودن روغن کانولا در آب آشامیدنی گاوهای دوره ی انتقال بر متابولیت های خونی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-27
 70. مرتضی کردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر منابع مختلف پکتینی بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 71. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر استفاده از پوسته پسته و مکمل پلی اتیلن گلایکول (PEG) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر متابولیت های چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیری سانن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 72. رضا گنجوی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران , جواد آرشامی , مرضیه تیموری رودی , صمد صادقی , اثر افزودن روغن گلیسرول و کانولا در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری در دوره ی انتقال , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 73. محسن ساری , سرجیو کالسامیگلیا , الفرد فررت , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه ای بر متابولیسم نیتروژن در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 74. مجتبی یاری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , غلامرضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی میرزایی , میلاد منافی , پیکانج یو , تعیین ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات ها یونجه چیده شده در سه مرحله رشد و در صبح و بعداظهر با طیف سنجی FTIR , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 75. ملک حسین دلاور , محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , محمدمهدی محقی , محمد طاهر میرکزهی , غزاله بهرامی , مقایسه پتانسیل تجزیه پذیری ماده خشک برگ کلم سفید و قرمز به روش درون کیسه ای in situ , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 76. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , ملک حسین دلاور , محمدمهدی محقی , غزاله بهرامی , بررسی ارزش غذایی ضایعات حاصل از عصاره گیری مالت بصورت سیلاژ در تغذیه نشخوارکنندگان , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 77. علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , محسن ابوالفضلی , امیر موسائی , اثر عصاره آنغوزه بر متابولیسم گلوکز و لیپوپروتیین های خون رت های نر ویستار , همایش ملی گیاهان دارویی ایران , 2012-08-26
 78. علیرضا ایوبی , رضا ولی زاده , امیر موسائی , عاطفه بابایی , اثر سرب و زردچوبه بر فراسنجه های خونی رتهای نر ویستار دیابتی شده با استر پتوزوسین , همایش ملی گیاهان دارویی ایران , 2012-08-26
 79. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سمانه قاسمی , میر احمد موسوی شلمانی , علی شیرزادی , تأثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتیین میکروبی با استفاده از نیتروژن - 15 , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 80. قاسم جلیلوند , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثز تزریق شکمبه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 81. محسن ساری , سرجیو کالسامیگلیا , آلفرت فرد , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سمیّه سالاری , اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه برای تخمیر میکروبی در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه با استفاده از جیره تمام کنسانتره ای گاوهای پرواری , چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20
 82. مهدی محمودی ابیانه , رضا ولی زاده , علیرضا کوچکی , عباسعلی ناصریان , امین صلاحی , مقایسه ارزش غذایی سه گونه شورزیست Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia و Halocnemum strobilzceum یا کاه گندم و یونجه , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 83. محمدمهدی سرگلزهی , عباسعلی ناصریان , محمود رضایی رکن آبادی , رضا ولی زاده , مریم آخوندزاده , علیرضا هروی موسوی , جنتی , کاربرد آب مغناطیسی در تغذیه بزهای شیرده سانن , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 84. سعید حسینی , علیرضا فروغی , حسن فضایلی , رضا ولی زاده , بررسی اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر pH مایع شکمبه، برخی متابولیت های خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری با تولید متوسط , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 85. امین صلاحی , رضا ولی زاده , مهدی محمودی ابیانه , جایگزینی سطوح مختلف کاه گندم با برگ خرما بر سلامتی بره های بلوچی , چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20
 86. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمد میرزایی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , شاهرخ قوتی رودسری , تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتریهای شکمبه ای سلولولیتیک در گاوهای شیرده , چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20
 87. رضا ولی زاده , مقایسه مکمل‏های آلی و غیر آلی روی بر تولید و ترکیب شیر و غلظت عنصر روی در شیر گاوهای شیرده هلشتاین , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 88. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مهدی بهگر , اثر ترکیبات فنلی موجود در پوست پسته بر قابلیت هضم و برخی از خصوصیات تخمیری شکمبه گوسفندان بلوچی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 89. رضا ولی زاده , روند پرورش نشخوارکنندگان در کشور , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 90. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سمانه قاسمی , مدیر احمد موسوی شلمانی , علی شیرزادی , تاثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده به تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتئین میکروبی با استفاده از نیتروژن 15- , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 91. امین صلاحی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , مهدی محمودی ابیانه , مقایسه فراسنجه های حاصل از تولید گاز برگ تعدادی از واریته های خرمای ایران با علف خشک یونجه در شرایط برون تنی (In vitro) , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 92. رضا ولی زاده , تاثیر سطوح مختلف برگ خرما بر عملکرد بره های بلوچی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 93. رضا ولی زاده , اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر میزان مصرف خوراک و فعالیت جویدن گاوهای شیرده با تولید متوسط , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 94. محمد مهدی سرگلزهی , عباسعلی ناصریان , محمود رضایی رکن آبادی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , اثر آب مغناطیسی بر ترکیبات شیر و خون بزهای شیرده نژاد سانن , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 95. قاسم جلیلوند , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر تزریق شکبمه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند , چهارمین کنگره علوم دامی 89 , 2010-09-19
 96. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمد میرزایی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , شاهرخ قوتی رودسری , تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 97. آیدین رضائی نیا , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر افزودنی های مختلف بر مولفه های شیمیای و تخمیری سیلاژ فراورده های فرعی پسته , چهارمین کنگره علوم دامی کشور , 2010-09-20
 98. امیر مختارپور , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر اوره و پلیاتیلن گلیکول بر خصوصیات شیمیایی پوست پسته سیلوشده , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 99. آیدین رضائی نیا , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 100. رضا گنجوی , علیرضا هروی موسوی , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , جواد آرشامی , مرضیه تیموری رودی , اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدنی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر , چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20
 101. محمدعلی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 102. محمدعلی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20
 103. رشید صفری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , علیرضا بیات , تأثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین , دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , 2007-05-16
 104. جواد بیات کوهسار , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین , دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , 2007-05-16
 105. پیام وهمنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مجتبی طهمورث پور , فریدون افتخارشاهرودی , بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس , سومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , 2007-11-21
 106. علی رضا توسلی نیا , رضا ولی زاده , رضا وکیلی , سعید سبحانی راد , اثرات سود و اوره بر تجزیه پذیری کاه کلزا , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 107. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , مقایسه ارزش غذایی کاه گندم و کاه جو با روش تولید گاز و in situ , نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان , 2008-12-23
 108. ا میر بالاخیال , عباسعلی ناصریان , علیرضا هروی موسوی , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 109. مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تزریق منابع کربوهیدراتی با چربی در بعد از شکمبه بر عملکرد شیردهی بزهای سانن , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 110. محسن ساری , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تأثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 111. محسن ساری , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تأثیر تزریق شیردانی پکتین بر تولید شیر و توازن نیتروژن در بزهای سانن , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 112. مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار بر هضم شکمبه و حرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 113. مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 114. علی حسین خانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , فرآوری فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط و تأثیر آن بر مصرف انتخابی اجزای خوراک در گاوهای شیرده , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 115. رضا ولی زاده , افزایش عملکرد بره های پرواری با استفاده از حبه نمودن غذای کامل , سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15
 116. علی رضا توسلی نیا , رضا ولی زاده , رضا وکیلی , سعید سبحانی راد , تاثیر کاه کلزا عمل اوری شده با سطوح مختلف سود و اوره بر عملکرد بره های نر کردی , سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15
 117. رضا ولی زاده , تاثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین , سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15
 118. رضا ولی زاده , اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل اوری شده با بخار تحت فشار بر هضم شکمبه وحرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند , سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15
 119. رضا ولی زاده , فراوری فیزیکی جیره های کاملا مخلوط و تاثیر ان بر مصرف اتنخابی اجزای خوراک درگاو های شیرده , سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15
 120. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , محمدمهدی محقی , تعیین ارزش غذائی علوفه زعفران در تغذیه دام , اولین همایش ملی زعفران و زرشک- قائن , 2008-11-12
 121. امید حشمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر دو منبع مختلف نشاسته ای همراه با محصولات فرعی پسته بر تولید و درصد ترکیبات شیرگاوهای هلشتاین , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 122. جواد بیات کوهسار , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه های نایلونی , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 123. جواد بیات کوهسار , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش تولید گاز , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 124. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , کبری عرب , مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری کاه زیره سیاه و زیره سبز , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15
 125. ا میر بالاخیال , عباسعلی ناصریان , علیرضا هروی موسوی , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا , سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15

انگلیسی

 1. Atieh Rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Hesam Dehghani , Alireza Shahdadi , ک پارک , جلیل قاسمی نژاد , Effect of corn starch digestibility on milk fat depression in Holstein dairy cattle , 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science , 2019-08-26
 2. Atieh Rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Hesam Dehghani , ک ا سانگ , ب کیم , Alireza Shahdadi , جلیل قاسمی نژاد , mohammad malekkhahi , In vitro evaluation of rumen fermentation of ground, dry rolled and steam-flaked corn compared with pre-grinding superconditioning pelleted corn. , ََُِAmerican Dairy Science Association , 2019-06-23
 3. morteza ghorbani , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Seyed Hadi Ebrahimi , ب کیم , Atieh Rahimi , Effects of alfalfa silage treated using different varieties of waste date on feed intake, nutrient digestibility and performance of Holstein lactating dairy cows , ََُِAmerican Dairy Science Association , 2019-06-23
 4. morteza ghorbani , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Seyed Hadi Ebrahimi , ب کیم , Atieh Rahimi , Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage , ََُِAmerican Dairy Science Association , 2019-06-23
 5. Esmaeil Soltani , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , mohammad malekkhahi , ب کیم , Atieh Rahimi , Effect of different times of super-conditioning in pelleted starter on nutrient digestibility and performance of pre-weaned calves , ََُِAmerican Dairy Science Association , 2019-06-23
 6. Mojtaba Yari , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Parviz Rezvani Moghaddam , Alfalfa at three stages of maturity harvested at sunset and sunrise: botanical traits, chemical composition and dry matter digestibility , the Canadian Society of Animal Science 60th Annual Meeting , 2011-05-04
 7. Mojtaba Yari , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Parviz Rezvani Moghaddam , Alfalfa at Three Stages of Maturity Harvested at Sunset and Sunrise: Effects on Dairy Cattle Performance , Canadian Society of Animal Science 60th Annual Meeting , 2011-05-04
 8. Atieh Rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Hesam Dehghani , Alireza Shahdadi , ک. پارک , جلیل قاسمی نژاد , محمد عطالهی , Effect of corn starch digestibility on milk fat depression in Holstein dairy cattle , 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science , 2019-08-26
 9. Atieh Rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Hesam Dehghani , کیانگ ایل سانگ , بایون کیم , In vitro evaluation of rumen fermentation of ground, dry rolled and steam-flaked corn compared with pre-grinding superconditioning pelleted corn , American Dairy Science Association®Annual Meeting , 2019-06-23
 10. morteza ghorbani , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Seyed Hadi Ebrahimi , بایون کیم , Atieh Rahimi , Effects of alfalfa silage treated using different varieties of waste date on feed intake, nutrient digestibility and performance of Holstein lactating dairy cows , American Dairy Science Association®Annual Meeting , 2019-06-23
 11. morteza ghorbani , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Seyed Hadi Ebrahimi , بایون کیم , Atieh Rahimi , Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage , American Dairy Science Association®Annual Meeting , 2019-06-23
 12. Esmaeil Soltani , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , mohammad malekkhahi , بیون کیم , Atieh Rahimi , Effect of different times of super-conditioning in pelleted starter on nutrient digestibility and performance of pre-weaned calves , American Dairy Science Association®Annual Meeting , 2019-06-23
 13. Reza Valizadeh , وضعیت پرورش گوسفند و بز در ایران، گذشته، حال و آینده , پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان , 2019-10-16
 14. setareh nabizadeh asl , Reza Valizadeh , Evaluate the Inhibitory Activity of Thymus Vulgaris Essential Oil on Standard Strain and Ruminal Isolated Lactobacillus , 7thNational Congress on Medicinal Plants , 2018-04-12
 15. BEHNAZ EYNI , Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Reza Valizadeh , Effect of varying sources of protein in glucogenic dairy diets on in vitro rumen microbial nitrogen yield , 10th International Symposium on the Nutrition of Herbivores , 2018-09-02
 16. Omid Safari , Reza Valizadeh , M. Barkhordar , Hamidreza Ahmadniaye motlagh , Dietary inclusion of bull testicles meal on growth performance and immune function of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) , 1st International Halal conference , 2017-12-13
 17. mahdi mehrabadi , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , The Effect of Herbal Plant Mixture (HPM) on Gas Production Kinetics in In Vitro , سومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی، مواد غذایی و محیط زیست , 2016-07-21
 18. ستاره نبی زاده اصل , Reza Valizadeh , EFFECT OF MENTHA PIPERITA ESSENTIAL OIL ON RUMINAL ISOLATED LACTOBACILLUS , 5th National Congress on Medicinal Plants 18, 19 May 2016 Isfahan- Iran , 2016-05-11
 19. Abbas Ali Naserian , Reza Khodaverdi , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Determination of Chemical Composition and Gas Production of Ensiled Tomato Shoot , the 16th AAAP Animal Science Congress , 2014-11-10
 20. ب صادقیان , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Determination Effects of Ammoniated Sugar Beet Pulp by Different Levels of Ammonia by Addition of Enzyme and Water on Parameters of In Vitro Gas Production , the 16th AAAP Animal Science Congress , 2014-11-10
 21. Abbas Ali Naserian , Atieh Rahimi , Reza Valizadeh , , Milk Yield and Compositions of Iranian Sannen Dairy Goats Fed Diets Containing Pistachio Hull Tannin and Polyethylene Glycol , the 16th AAAP Animal Science Congress , 2014-11-10
 22. Reza Valizadeh , Mojtaba Yari , Seyyed Ehsan Ghiasi , mohsen mojtahedi , Evaluation of Raw Bitter Vetch (Vicia Ervilia) Nutritive Value Using Chemical Composition, in Sacco and in Vitro Techniques in Ruminant , the 16th AAAP Animal Science Congress , 2014-11-10
 23. Reza Valizadeh , mahdi mahmoudiabyane , reza ganjavi , The Effect of Growth Stage and Cutting Time on Chemical Composition In Vitro Digestibility and Fermentative Gas Production of Alfalfa Forage , The 16th AAAP Animal Science Congress , 2014-10-11
 24. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , A. R. Shahdadi , B. Saremi , Replacing alfalfa with different levels of pistachio hull and its effects on feed intake and digestibility of nutrients in total tract, rumen and post-rumen in Balochi male lambs , ADSA ASAS Joint Annual Meetings , 2012-07-15
 25. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , B.Saremi , Different levels of tannin by dietary addition of pistachio hull and plasma metabolic profile in Balochi male lambs , ADSA ASAS Joint Annual Meetings , 2012-07-15
 26. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , B.Saremi , and A. R. Shahdadi , Effects of pistachio tannins on nitrogen metabolism in Balochi male lambs , ADSA ASAS Joint Annual Meetings , 2012-07-15
 27. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , A. R. Shahdadi , B. Saremi , Liver enzymes and immune system response of Saanen dairy goats supplemented with pistachio hull and polyethylene glycol , ADSA ASAS Joint Annual Meetings , 2012-07-15
 28. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , A. R. Shahdadi , B. Saremi , Effects of pistachio hull and polyethylene glycol supplementation on milk yield and compositions in Saanen dairy goats , ADSA ASAS Joint Annual Meetings , 2012-07-15
 29. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , B.Saremi , A. Reza Shahdadi , Milk fatty acid profile of Saanen dairy goats fed diets containing pistachio hull tannin and polyethylene glycol supplementation , ADSA ASAS Joint Annual Meetings , 2012-07-15
 30. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , A. R. Shahdadi , B. Saremi , Effects of feeding pistachio hull and polyethylene glycol (PEG) supplementation on milk fatty acids composition in Saanen dairy goats , ADSA ASAS Joint Annual Meetings , 2012-07-15
 31. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , A. R. Shahdadi , B. Saremi , Effects using of pistachio hull and polyethylene glycol supplementation on feed intake and apparent digestibility of nutrients in Saanen dairy goats , ADSA ASAS Joint Annual Meetings , 2012-07-15
 32. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , A. R. Shahdadi , B. Saremi , Effect of different levels of pistachio hull on in vitro gas production. , ADSA ASAS Joint Annual Meetings , 2012-07-15
 33. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , A. R. Shahdadi , B. Saremi , Increased dietary tannin by addition of pistachio hull and its relation to fermentation parameters and protozoa con -tent of rumen in Balochi male lambs. , ADSA ASAS Joint Annual Meetings , 2012-07-15
 34. Abbas Ali Naserian , morteza kordi , Reza Valizadeh , Effect of Different Levels of Barley Grain on In Vitro Gas Production of Citrus Pulp Silage , the 15th AAAP Animal Science Congress , 2012-11-26
 35. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Effect of Different Levels of Wheat Bran on In Vitro Gas Production of Citrus Pulp Silage , the 15th AAAP Animal Science Congress , 2012-11-26
 36. Abbas Ali Naserian , morteza kordi , Reza Valizadeh , Effect of Urea and Molasses on the Chemical and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage , the 15th AAAP Animal Science Congress , 2012-11-26
 37. Abbas Ali Naserian , morteza kordi , Reza Valizadeh , Effect of Different Levels of Enzyme on the Chemical Composition and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage , the 15th AAAP Animal Science Congress , 2012-11-26
 38. Abbas Ali Naserian , morteza kordi , Reza Valizadeh , Effects of Ensiling of Citrus Pulp on the Chemical Composition of Citrus Pulp , the 15th AAAP Animal Science Congress , 2012-11-26
 39. Abbas Ali Naserian , morteza kordi , Reza Valizadeh , In Vitro Gas Production of Citrus Pulp Silage with Different Levels of Sugar Beet Pulp , the 15th AAAP Animal Science Congress , 2012-11-26
 40. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , B. Saremi , A. R. Shahdadi , Biochemical blood parameters and liver enzymes of Saanen dairy goats fed with diets containing tannin and polyethylene glycol supplement , ADSA ASAS Joint Annual Meetings , 2012-07-15
 41. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , B. Saremi , A. R. Shahdadi , Effects of dietary inclusion of tannin and polyethylene glycol supplementation on nitrogen metabolism in Saanen dairy goats. , ADSA ASAS Joint Annual Meetings , 2012-07-15
 42. atieh rahimi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , A.R. Shahdadi , B. Saremi , Urea treatment of different levels of pistachio hull and its relation to gas production in vitro , Joint Annual Meeting 2012 , 2012-07-15
 43. M. Sari , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , S. Salari , the effect of nonstructural carbohydrates and addition of full fat roasted canolaseed on milk fatty acid composition in lactating cows , EAAP , 2011-08-29
 44. mohsen sari , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Somayyeh Salari , •The effect of nonstructural carbohydrate and addition of full fat roasted canola seed on milk production and composition in lactating cows , EAAP , 2011-08-26
 45. mohamad ali khorashadi zadeh , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Milk production and components of Holstein dairy cows fed diet supplemented with whole barely grain treated with sodium hydroxide , ADSA , 2011-04-13
 46. mohamad ali khorashadi zadeh , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Effects of chemical treatment of whole barley grain with sodium hydroxide on nutrient intake and digestibility in medlactation of Holstein deiry cows , ADSA , 2011-04-13
 47. Hojjat Gholizadehnivlouei , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of tannins in pistachio by-product and urea infusion in to the rumem on rumen fermentation and blood metabolites in IranianBalochi sheep , ADSA , 2011-04-13
 48. - - , Alireza Heravi Moussavi , Abbas Ali Naserian , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed diet Supplemented with fish oil and canola oil from transition period to early lactation , ADSA , 2011-04-13
 49. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of different pectin rich by products on feed intake,milk production and compsition and rumminal PH of lacting dairy cows , ADSA , 2011-04-13
 50. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of different sources of pectin feedstuffs on blood metaboites in early lacting cows , ADSA , 2011-04-13
 51. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of different sources of pectin feedstuffs on chewing activities in early lactating holstein cows , ADSA , 2011-04-13
 52. Amin Salahi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , Milk production and composition of Saanen dairy goat fed by ration containing date palm leaves , ADSA , 2011-04-13
 53. Amin Salahi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of date palm leaves substitution with wheat straw on health and rumen parameter of saanen dairy goats , ADSA , 2011-04-13
 54. morteza chaji , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , , The effects of high pressure steam treatment on some chemical and physical characteristics of sugarcane pith , ADSA , 2011-04-12
 55. mahdi mahmoudiabyane , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Arash Koocheki , Comparison rumen degradability of Phragmites australis,Nitraria schoberi and atriplex canescens species with wheat straw and alfalfa hay , ADSA , 2011-04-13
 56. mahdi mahmoudiabyane , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Arash Koocheki , Comparison rumen degradability of Sedilitzia rosmarinus,halocnemum strobilaceum and kochia scoparia with wheat straw and alfalfa hay , ADSA , 2011-04-13
 57. s.e. ghyasi , Reza Valizadeh , R. Rajabian , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , R. Jalal , Effects of dietary chromium-methionine supplementation on blood metabolites and insulin , British Society of Animal Science , 2010-04-12
 58. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of different sources of pectin feedstuffs on milk yield and composition of early lactating , British Society of Animal Science , 2010-04-12
 59. amir mokhtarpour , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of urea and polyethylene glycol on chemical composition of pistachio by-products silage , British Society of Animal Science , 2010-04-12
 60. morteza chaji , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , , S.Tabatabaei vakili , The effect of dietary level of steam treated sugarcane pith on digestibility and ruminal passage , British Society of Animal Science , 2010-04-12
 61. - - , Reza Valizadeh , Alireza Heravi Moussavi , Mohsen Danesh Mesgaran , Mojtaba Tahmoorespur , Effects of the timing of initiation of glucogenic diet on performance of transition Holstein dairy cows , 3rd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries-SAADC2011 , 2011-07-26
 62. Reza Valizadeh , Iranian Sheep and Goat Industry at a Glance , 14th AAAP Animal Science Congr , 2010-08-23
 63. خوراشادی زاده , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Milk production and components of Holstein dairy cows fed diet supplemented with whole barley grain treated with sodium hydroxide , The 2010 Annual Meetings of the American Dairy Science Association-ADSA , 2010-07-11
 64. Hojjat Gholizadehnivlouei , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of tannins in pistachio by-product and urea infusion into the rumen on rumen fermentation and blood metabolites in Ira- nian Balochi sheep , The 2010 Annual Meetings of the American Dairy Science Association-ADSA , 2010-07-11
 65. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of different pectin rich by products on feed intake, milk production and composition and ruminal pH of lactating dairy , The 2010 Annual Meetings of the American Dairy Science Association-ADSA , 2010-07-11
 66. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of different sources of pectin feedstuffs on chewing activities in early lactating Holstein cows , The 2010 Annual Meetings of the American Dairy Science Association-ADSA , 2010-07-11
 67. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of different sources of pectin feedstuffs on blood metabolites in early lactating Holstein cows , The 2010 Annual Meetings of the American Dairy Science Association-ADSA , 2010-07-11
 68. نوروزیان , Reza Valizadeh , Effects of Feeding Pistachio By - products on Fattening Performance of Baluchi Lambs , The 14th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 69. A.Mokhtarpour , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of Pistachio - By Products Silage Treated with Urea and Polyethylene Glycol on Holstein Dairy Cow s Performance , The 14th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 70. A.Hossein khani , H.D.Kia , Reza Valizadeh , The Effects of Dry Matter Content and Hay Particle Size of Total Mixed Ration on Eating and Lying Behaviours of Dairy Cows , The 14th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 71. Reza Valizadeh , Mojtaba Yari , ehsan ghiasi , mohsen mojtahedi , Chemical Composition, Nitrogen Fractionation and In Vitro Gas Production of Bitter Vetch (Vicia ervila) and Soybean Meal , The 14th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 72. M.Yahaghi , J.B.Liang , J.Balcells , Reza Valizadeh , Y.W.Ho , A.R.Alimon , H.Janti , Effect of Substituting Barley with Corn and Sorghum on Digestion Characteristics in Beef Steers , The 14th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 73. Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , A.Salahi , Abbas Ali Naserian , Milk Composition and Production of Saanen Dairy Goat Fed by Ration Containing Date Palm Leaves , The 14th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 74. A.Salahi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of Substitution Wheat Straw with Date Palm Leaves on Blood and Rumen Parameters of Saanen Dairy Goats , The 14th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 75. Reza Valizadeh , Iranina Sheep and Goat Industry at a Glance , The 14th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 76. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effects of Different Levels of Sugar Beet Pulp on Several Properties of Citrus Pulp Silage , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 77. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effects of Different Levels of Molasses on Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 78. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effects of Different Levels of Barley Grain on Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 79. Reza Valizadeh , M.Yari , S.E.Ghiasi , M.Mojtahedi , Nutritive Value of Treated Iranian Biter Vetch (Vicia Ervila) Seed as an Alternative Home - Grown Protein Source for Ruminant , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 80. ُS.E.Ghiasi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , B.Azimiyan , Effect of Trivalent Chromium on Microbial Fermentation Rate of Barley and Straw Using In Vitro Gas Production , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 81. Reza Valizadeh , S.E.Ghiasi , mohsen mojtahedi , N.Azimi , Effect of Deficit Irrigation and Nitrogen Fertilization on Fermentation Kinetics of Prenial Ryegrass (Lolium Perenne) Using In vitro Gas Production , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 82. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Utilization of High Content of Pectin Co - Products on Intake and Chewing Behavior in Early Lactating Holstein Cows , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 83. toktamossadat vafa , A.H.Mousavi , Abbas Ali Naserian , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , The Effects of Supplemented Diet with Fish Oil and Canola Oil during Transition Period to Early Lactation on Milk Yield, Dry Matter Intake, and Metabolic Responses of Early Lactating Dairy Cows , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 84. Reza Valizadeh , morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , Response of Holstein Dairy Cows to Different High Content Pectin Sources , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 85. morteza kordi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Profile of Blood Metabolites in Dairy Cows when Receive Different Sources Pectin Co - Product , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 86. amir mokhtarpour , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of Ensiling and Adding Polyethylene Glycol on Chemical Composition of Pistachio By - Products , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-08-23
 87. toktamossadat vafa , Alireza Heravi Moussavi , Abbas Ali Naserian , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , The Effect of Supplemental Fish Oil and Canola Oil from Transition Period to Early Lactation on Immunology Responses in Early Lactating Holstein Dairy Cows , The 14 th AAAP Animal Science Congress , 2010-09-06
 88. toktamossadat vafa , Alireza Heravi Moussavi , Abbas Ali Naserian , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed diet supplemented with fish oil and canola oil from transition period to early lactation. , ADSA 2010 , 2010-07-25
 89. toktamossadat vafa , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , - - , Effect of different levels of fish oil and canola oil on productive performance of early lactating Holstein dairy cows , British Society of Animal Science , 2010-04-09
 90. toktamossadat vafa , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , - - , Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed fish oil, canola oil, or their combination in early lactation , British Society of Animal Science , 2010-04-09
 91. mohsen kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , Abbas Ali Naserian , Chemical composition and dry matter degradability coefficients of Fennel seed , British Society of Animal Science , 2010-04-09
 92. - - , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , The effect of sodium hydroxide treatment of whole canola seed on milk production and milk component of Holstein dairy cow , 5th euro fed lipid congress and 24th symposium of the Scandinavian lipidforum , 2007-09-16
 93. , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , , Responses of dairy cows to diatry pistachio by-product and carbohydrate source in early lactation , Recent Advances in Animal Nutrition in Australia , 2008-08-14
 94. - - , Alireza Heravi Moussavi , Abbas Ali Naserian , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on complete blood count of Iranian Holstein dairy cows , ADSA 2009 , 2009-10-03
 95. - - , Alireza Heravi Moussavi , Abbas Ali Naserian , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , پرند , The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on follicular dynamics of Iranian Holstein dairy cows , ADSA 2009 , 2009-10-03
 96. RASHID SAFARI , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , Effects of tomato pomace on feed intake and milk production of lactating dairy cows , ADSA , 2009-10-03
 97. mohsen sari , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , The effect of nonstructural carbohydrate and addition of full fat roasted canola seed on milk fatty acid composition in lactating cows , ADSA , 2009-10-03
 98. مسلم باشتنی , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , The abomasal infusion of wheat starch or cottonseed oil with csein on milk yield and composition in sannen dairy goats , ADSA , 2006-10-01
 99. مسلم باشتنی , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Effects of different levels of nonfiber carbohydrates with and without spplemental fat on production and composition of Holstein dairy cows , ADSA , 2005-10-01
 100. مسلم باشتنی , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Effects of abomasal infusion of glocose or cottonseed oil on performance of lactating sannen dairy goats , ADSA , 2005-10-01
 101. , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , محمد آبادی , Degradability of pistachio by-products at different harvesting time , British Society of Animal Science , 2008-04-03
 102. Reza Valizadeh , نوروزیان , عزیزی , هدایتی , Abbas Ali Naserian , فریدون افتخار شاهرودی , Enrichment of cow milk by feeding potassium iodide , British Society of Animal Science , 2007-07-03
 103. , Reza Valizadeh , افتخار شاهرودی , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , RASHID SAFARI , Effects of substitution barley grain with dried citrus pulp on performance of Holstein dairy cows , British Society of Animal Science , 2007-07-03
 104. morteza chaji , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , افتخار شاهرودی , The affect of mixed enzyme and chemical treatment of bagasse, untreated and steam pre-treated sugarcan pit on in vitro digestion of dry matter , British Society of Animal Science , 2007-07-03
 105. atiyeh bohluli , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , افتخار شاهرودی , The chemical composition and in vitro digestibility of pistachio by-product , British Society of Animal Science , 2007-07-03
 106. atiyeh bohluli , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , The chemical composition and ruminal disapearance of pistachio by-product , British Society of Animal Science , 2007-07-03
 107. Reza Valizadeh , ali hosseinhhani , Abbas Ali Naserian , Seasonal changes of lameness and relation with hoof lesions in dairy cow , British Society of Animal Science , 2006-04-03
 108. M. Yahaghi , J. B. Liang , J. Balcells , Reza Valizadeh , A. R. Alimon , H. Jannati , A. Beheshti , Y. W. Ho , Effect of substitution of barley with corn and sorghum on digestion characteristic and performance of Baluchi lambs , 2nd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries , 2009-11-08
 109. E. Oskoueian , A. R. Froughi , Reza Valizadeh , H. Fazaeli , In situ ruminal degradation and apparent digestibility og cubed and non-cubed diets , 2nd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries , 2009-11-08
 110. Reza Valizadeh , M. S. Davarnia , Economic Sustainability of Sheep and Goat Enterprise in Holy Razavi Foundation Agro-Industrial Farms , 2nd International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries , 2009-11-08
 111. Hojjat Gholizadehnivlouei , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , mohsen sari , Effect of different sources of supplemental protein on performance and on ruminal pH and NNH3 NH3 , British Society of Animal Science 2009 , 2009-03-30
 112. Hojjat Gholizadehnivlouei , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , Effects of feeding pistachio hull and interaruminal infusion of urea on feed intake, ruminal and abomasum N-NH3 and blood metabolites in Iranian Balochi sheep , British Society of Animal Science 2009 , 2009-03-30
 113. Saeid Sobhanirad , Reza Valizadeh , عزیزی , Abbas Ali Naserian , هدایتی , Abdol Mansour Tahmasbi , Effects of organic and inorganic zinc sources on production, composition and zinc concentration of milk in early lactating Holstein cows , British Society of Animal Science 2009 , 2009-03-30
 114. toktamossadat vafa , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , Effect of feeding diet containing fish oil and canola oil from transition period on milk production and components of Holstein cows in early lactation. , British Society of Animal Science 2009 , 2009-03-30
 115. Saeid Sobhanirad , Reza Valizadeh , عزیزی , هدایتی , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of zinc sources on haematology, enzyme activity and blood serum zinc concentration in Holstein dairy cattle , British Society of Animal Science 2009 , 2009-03-30
 116. Saeid Sobhanirad , Reza Valizadeh , Ali Moghimi , Abbas Ali Naserian , Effects of feeding zinc sources on biochemical parameters, concentration of some hormones and zinc in serum of Holstein dairy cows , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 117. , RASHID SAFARI , Abdol Mansour Tahmasbi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Dry matte degradation of various sources of citrus pulp measured by mobile nylon bag technique , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 118. , RASHID SAFARI , Abdol Mansour Tahmasbi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Correlation between in vitro gas production and in situ technique for evaluation of various sources of dried citrus pulp , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 119. Seyyed Ehsan Ghiasi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Abdol Mansour Tahmasbi , Effect of dietary inorganic chromium supplementation on rumen microbial fermentation rate using in vitro gas production , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 120. , Abdol Mansour Tahmasbi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , RASHID SAFARI , In vitro gas production technique to determining of nutritive value of various sources of citrus pulp , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 121. RASHID SAFARI , Reza Valizadeh , Abdol Mansour Tahmasbi , , Correlation of in vitro gas production and in situ technique for evaluation of tomato pomace degradability , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 122. Reza Valizadeh , , Saeid Sobhanirad , Mahmood Salemi , Feeding value of Kangar (Gandelia tournefortii) hay and the growth performance of Bluchi lambs fed by diets containing this hay , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 123. , Reza Valizadeh , The effect of feeding potassium iodide on performance and iodine excretion in Holstein dairy cows , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 124. Reza Valizadeh , , Mahmood Salemi , احسان غیاثی , Effects of feeding pistachio by-products on hematology and performance of Balouchi lambs , Inaugural ASAS-CAAV Asia Pacific Rim Meeting , 2009-09-08
 125. mohammad ali norouzian , Reza Valizadeh , Abolghasem Nabipour , Abbas Ali Naserian , دکتر طهماسبی , Effect of the number of feeding buckets per pen on performance and behavior indicators in newborn lambs , Inaugural ASAS-CAAV Asia Pacific Rim Meeting , 2009-09-08
 126. Reza Valizadeh , Iranian sheep and goat industry at a glance , Stress Management in Small Ruminant Production and Product Processing , 2010-01-29
 127. Reza Valizadeh , younesali alijoo , Abbas Ali Naserian , Mojtaba Tahmoorespur , effect of reducing particle size of lucerne hay on phisically effective fiber and performance of holstein dairy cow , XII th AAAPAnimal Science Congress , 2006-06-18
 128. Reza Valizadeh , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Mojtaba Tahmoorespur , RASHID SAFARI , Nutritive value and degred ebility of dried tomato pulp , XII th AAAPAnimal Science Congress , 2006-06-18
 129. Reza Valizadeh , hossein hosseinkhani , Mojtaba Tahmoorespur , Hoof lesions and lameness changes throut the seasons , XII th AAAPAnimal Science Congress , 2006-09-18
 130. Abdol Mansour Tahmasbi , mohsen kazemi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , - - , Influences of ensiling wet barley distillers grain with sugar beet pulp on lactating performance of dairy cows , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 131. Abdol Mansour Tahmasbi , mohsen kazemi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , - - , Evaluation of nutritional value of barley distillers’ grain supplementing with different silage additives , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 132. toktamossadat vafa , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , - - , The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on milk yield, dry matter intake, and metabolic responses of earley lactating dairy cows , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 133. Mohsen Danesh Mesgaran , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohammadreza Nassiri , Yáñez Ruiz , Newbold , The effect of fluctuations in rumen pH on protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction , British Society of Animal Science 2009 , 2009-03-30
 134. - - , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , Effect of different levels of fish oil and canola oil on DMI, milk production and blood metabolites of high producing Iranian Holstein dairy cows in early lactation , British Society of Animal Science 2009 , 2009-03-30
 135. mohsen kazemi , Abdol Mansour Tahmasbi , Reza Valizadeh , Mohsen Danesh Mesgaran , mohammad mahdi moheghi , mohsen mojtahedi , Evaluation of barley distillers grains ensiled with or without molassed sugar beet pulp on feed intake and production of Holstein dairy cows , British Society of Animal Science 2009 , 2009-03-30
 136. Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , بهنام صارمی , Production responses to temperature and humidity index in lactating dairy cows , British Society of Animal Science , 2008-03-27
 137. ali hosseinhhani , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Mohsen Danesh Mesgaran , Effect of alfalfa hay particle size and dry matter content of barley based diets on ruminal, faecal and blood measurements of dairy cows in early lactation , British Society of Animal Science , 2008-03-27
 138. - - , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , ه. فرهنگ فر , P. Rowlinson , Effect of supplemental fat and NDF on fibre digestibility, ruminal pH and chewing activity in lactating dairy cows , British Society of Animal Science , 2008-03-27
 139. mohsen sari , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Effects of pectin on production and urinary nitrogen excretion in lactating Saanen dairy goats , British Society of Animal Science , 2008-03-27
 140. morteza chaji , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , , The potential of low temperature steam treatment for improving the nutritional value of sugarcane pith , British Society of Animal Science , 2008-03-27
 141. Mehdi Behgar , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Mohammadreza Nassiri , Physical and chemical property of some Iranian non-forage fibre sources , British Society of Animal Science 2008 , 2008-03-31
 142. Mehdi Behgar , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Mohammadreza Nassiri , Effect of lucerne hay particle size and physical effectiveness factor of diet on utilisation of soya hulls by dairy cows , British Society of Animal Science , 2008-03-31
 143. morteza chaji , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , , The in vitro gas production of untreated and high pressure steam treated sugarcane pith , British Society of Animal Science 2008 , 2008-03-31
 144. Reza Valizadeh , ali hosseinhhani , Abbas Ali Naserian , Saeid Sobhanirad , the effect of forage particle size and water addition to barley based TMR on eating and rumination behavior and ruminal pH in early lactation period , WCAP , 2008-09-11
 145. Reza Valizadeh , in vitro evaluation of wheat straw and alfa alfa hay supplemented different zinc sources , word conference on animal production , 2008-11-22
 146. Reza Valizadeh , the potential of low temperature steam treatment for improving the nutritional value of sugarcane pith , British Society of Animal Science , 2008-03-31
 147. Reza Valizadeh , effect of pectin on production and urinary excretion in lactating saanen dairy goats , British Society of Animal Science , 2008-03-31
 148. Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , بهنام صارمی , effect of forage type and enzyme feed additive on performance of iranian holstein cows , british sociaty of animal science , 2008-03-31
 149. Reza Valizadeh , The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves , the 13 animal science congress of the asia , 2008-09-22
 150. Reza Valizadeh , Effect of organic and inorganic zinc supplements on degradability of wheat straw and alfalfa hay by using gas production techniques , the 13 animal science congress of the asia , 2008-09-22
 151. Reza Valizadeh , Ruminal degradability of wheat straw Colonized by Pleurotus ostreatus under mushroom growing conditions , the13 animal science congress of the asia , 2008-09-22
 152. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios , American Dairy Science Animal Science Joint Metting , 2007-07-08
 153. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohammadreza Nassiri , یانز , نیوبلد , The effect of fluctuations in rumen pH on Fibrobacter succinogenes populations in rumen fluid as determined by real-time PCR , British Society of Animal Science , 2008-03-29
 154. Mohsen Danesh Mesgaran , روییز , Seyed Alireza Vakili , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohammadreza Nassiri , نیوبلد , The effect of fluctuation in rumen pH on attachment of Ruminococcus flavefaciens to dietary substrates as determined by real-time PCR , British Society of Animal Science , 2008-03-29
 155. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios , British Society of Animal Science , 2007-03-29
 156. Reza Valizadeh , Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Mohammadreza Nassiri , Ali Javadmanesh , Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios , British Society of Animal Science , 2007-03-29
 157. Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , فرهنگ فر , Blood and ruminal metabolites of early lactating Iranian Holstein cows fed raw or roasted whole soybean , American Dairy Science & American Animal Science Joint Meeting , 2008-07-13
 158. Mohsen Danesh Mesgaran , Hossein Jahani Azizabadi , Reza Valizadeh , Hassan Nassiri Moghaddam , The use of simultaneous models for estimate in vivo nutrient digestibility of alfalfa hay and barley grain , American Dairy Science & American Animal Science Joint Meeting , 2008-07-13
 159. - - , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , Effect of different levels of fish oil and canola oil on milk production and composition of high producing Holstein dairy cows in early lactation , American Dairy Science & American Animal Science Joint Meeting , 2008-07-13
 160. - - , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , احمد ریاسی , همایون فرهنگ فر , Effect of raw or roasted whole soybean on early lactational performance of Iranian Holstein cows , British Society of Animal Science , 2008-03-27
 161. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Mohammadreza Nassiri , Yanez Ruiz , NewBold , The effect of fluctuation in rumen pH on Fibrobacter succinogenes population in rumen fluid as , British Society of Animal Science , 2008-04-01
 162. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios , American Dairy Science Animal Science Joint Metting , 2007-07-13
 163. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Alireza Heravi Moussavi , Reza Valizadeh , Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios , British Society of Animal Science , 2007-04-01
 164. amir balakhial , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Reza Valizadeh , Changes in chemical composition and in vitro DM digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage , British Society of Animal Science , 2007-04-01
 165. Seyed Alireza Vakili , Mohsen Danesh Mesgaran , Reza Valizadeh , Alireza Heravi Moussavi , Mohammadreza Nassiri , ali hosseinhhani , Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios , British Society of Animal Science , 2007-04-01
 166. amir balakhial , Abbas Ali Naserian , Alireza Heravi Moussavi , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Reza Valizadeh , Effect of whole crop canola silage on Holstein dairy cow performance in early lactation , British Society of Animal Science , 2007-04-01
 167. Mojtaba Tahmoorespur , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Reza Valizadeh , Mohammadreza Nassiri , Alireza Heravi Moussavi , Ali Javadmanesh , Study on the calpain gene polymorphism by PCR-SSCP and its relation to average daily gain in Iranian Baluchi sheep , XIIth AAAP Animal Science Congress , 2006-09-11
 168. Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Reza Valizadeh , Mohammadreza Nassiri , Mojtaba Tahmoorespur , Alireza Heravi Moussavi , Ali Javadmanesh , Genetic polymorphism of melatonin receptor, calpastatin and calpin luci in Karakul sheep , XIIth AAAP Animal Science Congress , 2006-09-11
 169. Alireza Heravi Moussavi , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Reza Valizadeh , Mojtaba Tahmoorespur , Mohammadreza Nassiri , Ali Javadmanesh , Single nucleotide polymorphism within exon 4 of the bovine prolactin gene in three Iranian native cattle , XIIth AAAP Animal Science Congress , 2006-09-11