بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: نظریه


موارد یافت شده: 259

1 - نقش هدف های پیشرفت در پیش بینی هیجان های پیشرفت: اعتبارسنجی نظریه پکران (چکیده)
2 - تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور (نظریه زمینه ای) (چکیده)
3 - نظریه جهان سخت: نگاهی نو به عملکرد مغز و نقش آمیگدال در اختلالات طیف اوتیسم (چکیده)
4 - آسیب شناسی پژوهش در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه نظریه زمینه ای (چکیده)
5 - بررسی نظرها و نظریه ها در رویکردی نوین به پیشینة تاریخ ترجمه قرآن کریم؛ مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی (چکیده)
6 - تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی (چکیده)
7 - بررسی کیفی ابعاد بحران هویت جنسیتی مبتنی بر رویکرد نظریه زمینه‌ای (چکیده)
8 - چرخش روش شناختی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان: مبتنی بر رویکرد عصب پدیدارشناسی (چکیده)
9 - محیط یاددهی- یادگیری کل نما: گذر از عصب فلسفه به عصب پدیدارشناسی (چکیده)
10 - واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون (چکیده)
11 - موتیف های سوپرامولکولی شناخته شده در یک سری از ترکیبهای افزایشی اسید-باز بر پایه پیریدین-N-اکسید-2،5-دیکربوکسیلیک اسید و بازهای آلی: برهمکنش های هیدروژنی درون و بین مولکولی (چکیده)
12 - طراحی مدل عوامل داخل زمین مؤثر بر توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
13 - روان‌شناسی اگزیستانسیال، فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان و پژوهش در این حوزه (چکیده)
14 - الگویی برای رفتارهای نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفی (چکیده)
15 - معرفی اجمالی زبان‌شناسی حقوقی اجتماعی و کاربردهای آن (چکیده)
16 - اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر افزایش نظریه ذهن و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا (چکیده)
17 - تحلیل استاتیکی پوسته های با شکل دلخواه با بهره گیری از نظریه های کلاسیک و مرتبه اول برشی و استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
18 - تحلیل کمانش نانوصفحه مستطیلی کیرشهف با استفاده تز نظریه تنش مزدوج اصلاح شده و حل ناویر (چکیده)
19 - راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمند (چکیده)
20 - مدلسازی تفسیری ساختاری ریسکهای تحول سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی (چکیده)
21 - تحلیل شکل گیری نخستین قیام‌های حسنیان(146-145هـ.) در پرتو نظریه گردش نخبگان پارتو (چکیده)
22 - ارائه مدل رفتار غیر اخلاقی تخریب همکاران در سازمان‌های بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
23 - بررسی نقش گروه های آموزشی و مقاطع تحصیلی در خود تنظیمی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (چکیده)
24 - تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد) (چکیده)
25 - رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
26 - روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی (چکیده)
27 - سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد (چکیده)
28 - شناسایی عوامل مؤثر و تدوین الگوی پیشنهادی برای رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه‌ای ترکیبی (چکیده)
29 - مطالعه نظری و تجربی تاتومری مشتقات هالوژنه پارا تری فلوئوروبنزوئیل استون به کمک نظریه تابعی - چگالی و طیف سنجی ارتعاشی (چکیده)
30 - تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش‌دبستانی (چکیده)
31 - طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان های دولتی (چکیده)
32 - بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس (چکیده)
33 - تدوین الگوی شکل گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه های توسعه منابع انسانی (چکیده)
34 - واکاوی نظریه‌های برنامه‌درسی بر مبنای طبقه‌بندی میلر به منظور شناسایی بستر نظری مناسب برای طراحی برنامه‌های‌درسی مبتنی بر شرایط بحران (چکیده)
35 - کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد (چکیده)
36 - مقابله با عدم قطعیت انرژی بادی به کمک برنامهریزی تصادفی پاسخگویی بار مبتنی بر تجهیزات برنامهریز مصرف انرژی (چکیده)
37 - بررسی جذبCO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی -DFT-: فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال (چکیده)
38 - ارائۀ شیوه نامه ای به منظور حفظ دانش بومی در کتابخانه های روستایی (چکیده)
39 - بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه های منازعه-با تأکید بر تحول تاریخی، رشته ای و نگاه ریشه ای نظریه ها- (چکیده)
40 - نظریه تکامل در تفسیر المیزان (چکیده)
41 - نظریه نظم از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی (چکیده)
42 - تحلیل محتوای داستانهای نوجوانان از حیث ابعاد هویت یابی، بر پایه نظریات اریکسون، مارسیا و بزرونسکی (چکیده)
43 - تأثیر آرایش تمرین آشکار و ضمنی (پنهان) بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلاژی اسپاستیک (چکیده)
44 - سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی (چکیده)
45 - همسرگزینی دختران جوان، کشاکش فردیت در برابر ارزش‎های سنتی (چکیده)
46 - استراتژی های رفاهی افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد (چکیده)
47 - نظام ملکی نظام الملک (چکیده)
48 - واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کننده (چکیده)
49 - بررسی راهنماهای جستجوی فهرست‌های رایانه‌ای‌ از دو منظر زبانی و نظریه یادگیری شناختی (چکیده)
50 - نظریه برچسب گذاری و برچسبهای موضوعی در سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه (چکیده)
51 - بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی براساس نظریه بهینگی (چکیده)
52 - رضایت و کیفیت زندگی زنان جوان مطابق با ‌نظریه زمان‌بندی اجتماعی (چکیده)
53 - پژوهش جامعه‌شناختی و مسئله اعتبار نتایج، نقدی بر مقاله «تبریز، شهر بدون گدا» (چکیده)
54 - بررسی خواص ساختاری و الکترونی تک لایه فسفرین آبی و دو لایه ای فسفرین آبی/گرافن: رهیافت نظریه تابعی چگالی (چکیده)
55 - نظری بر مبانی فلسفی ربط: ثابت، سیال، یا هر دو، ارزیابی ربط در نظام های بازیابی اطلاعات بر مبنای دیالکتیک افلاطونی ‌‌ (چکیده)
56 - تحلیل نظری بر تاثیر و تاثر متقابل جهانی شدن با هویت دینی (چکیده)
57 - تحلیل کیفی واسطه‌گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه‌شناختی به پدیده‌ای اقتصادی (چکیده)
58 - نظریه جدید چگونگی زندگی اخروی (چکیده)
59 - نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی (چکیده)
60 - برداشتی متفاوت از ماهیت تفسیر تربیتی: نظریه پردازی در حکم هدف و آرمان تفسیر تربیتی (چکیده)
61 - آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی (چکیده)
62 - تحلیل شخصیت خسرو در منظومه خسرو و شیرین نظامی با تکیه بر نظریه معنامحور (چکیده)
63 - عوامل گسترش هژمونی شیعه در عصر صفویه (چکیده)
64 - بسوی انبساط مفهومی از برنامه درسی اسلامی (چکیده)
65 - الزامات شکل گیری دانشگاه کارآفرین (چکیده)
66 - فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودک (چکیده)
67 - هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری (چکیده)
68 - تفسیر تربیتی به مثابه رشته علمی:در جستجوی گونه شناسی شمول گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی (چکیده)
69 - تاتومری و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی پارا کلر بنزوئیل استون بوسیله محاسبات کوانتومی - و نتایج طیف سنجی (چکیده)
70 - طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
71 - اندازه گیری ثابت جفت شدگی در نظریه اختلالی با استفاده از پارامترهای شکل رویداد (چکیده)
72 - بررسی نظری خواص ساختاری و الکترونی پنتاگرافن در حضور و عدم حضور میدان الکتریکی بر اساس رهیافت نظریه تابعی چگالی (چکیده)
73 - رویکردی مبتنی بر نظریه دورنما و تاپسیس برای انتخاب تامین‌کننده (چکیده)
74 - وضعیت سازمانهای مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار (چکیده)
75 - التقاط ناسازوار در جهت گیری های عملی برنامه درسی دانشجو معلمان: نظریه داده بنیاد (چکیده)
76 - سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی (چکیده)
77 - نظریه اجتماعی مبادله ای – کارکردی علامه طباطبایی (چکیده)
78 - بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها (چکیده)
79 - مقایسه انعطاف پذیری شناختی،نظریه ذهن وحافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجار (چکیده)
80 - نکاتی از آنتروپی نمایی (چکیده)
81 - داستانهای مثنوی بستری مناسب در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
82 - کاربرد «نظریه بازیها» در فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه ای (چکیده)
83 - گفتگوی انتقادی (مواجهه با نقد کتاب رساله های شعری فیلسوفان مسلمان) (چکیده)
84 - دلایل سفر نکردن برخی از مردم مشهد به عتبات عالیات (چکیده)
85 - از استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 (چکیده)
86 - تحلیل ریخت شناسی بهاریة سیّدای نسفی (بر اساس نظریه پراپ) (چکیده)
87 - نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی (چکیده)
88 - بررسی فرضیه‌های چسبندگی هزینه‌ها؛ شواهدی درباره‌ی انگیزه‌های سازمانی و انگیزه‌های شخصی مدیران (چکیده)
89 - توسعه مدل بهینه طراحی روسازی انعطاف پذیر به روش مکانیستیک- تجربی (چکیده)
90 - بررسی نظریات بازدارندگی و منفعت زدایی راجع به خسارت تنبیهی در دعاوی مسؤولیت مدنی (چکیده)
91 - توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعی (چکیده)
92 - نظریه‌ی سیاسیِ یک سازمانِ اطّلاعاتی (چکیده)
93 - درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد (چکیده)
94 - شبکه های اجتماعی و کاریابی ( مرور انتقادی نظریه های کاریابی شبکه محور) (چکیده)
95 - مطالعه اولیه آلانایتهای قلیایی به روش ابتدا به ساکن، برای کاربردهای ذخیره سازی هیدروژن (چکیده)
96 - تعیین مرجع ضمایر شخصی و انعکاسی در زبان فارسی وابسته به گفتمان یا ناوابسته به گفتمان (چکیده)
97 - بررسی استعاره‌های «عشق» و «معشوق» در دوبیتی‌های عامیانه‌ی منطقه‌ی خراسان بر بنیاد نظریه‌ی استعاره‌ی شناختی (چکیده)
98 - بررسی کارکردهای رومیان در مثنوی مولانا (چکیده)
99 - گرایش به ارتباط با جنس مخالف: مطالعه ای درباب نوجوانان پسر مشهد (چکیده)
100 - آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایران (چکیده)
101 - ترجمه و آموزش: نقد و بررسی کتاب جستاری در نظریه های ترجمه (چکیده)
102 - مروری بر تخصیص بهینه تخت‌ها و فرآیند جریان بیماران بیمارستان (چکیده)
103 - بررسی فرضیه زمینه بینایی در ظهور مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه (چکیده)
104 - نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم) (چکیده)
105 - تجزیه و تحلیل غیرخطی سری زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان بر مبنای نظریه آشوب (چکیده)
106 - رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: بررسی عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده (چکیده)
107 - بررسی خواص الکترونی، فونونی وگرمایی سیلیکن و ژرمانن با محاسبات اصول اولیه (چکیده)
108 - بررسی تاثیر نظریه انتشار نوآوری بر پذیرش بانکداری اینترنتی با توجه به مدل پذیرش فناوری دیویس (چکیده)
109 - تحلیل مدل های حال - انتقال و آستانه بوم شناختی با استفاده از چارچوب مفهومی DPSIR (چکیده)
110 - عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی بر اساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز (چکیده)
111 - جایگاه قضا زدایی در فقه اسلامی (چکیده)
112 - تبیین جایگاه نظریه های تجارت بین الملل در اقتصاد مقاومتی (چکیده)
113 - بررسی زبانشناختی سوره نصر بر اساس نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
114 - بررسی تحلیلی رویکردهای مختلف به بومی ماندن برنامه‌ی درسی در عصر جهانی «تدوین محتوا به شیوه‌ی بومی ـ جهانی» (چکیده)
115 - بررسی جامعه شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب ا لمثل های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان رشته ای در آموزش زبان انگلیسی (چکیده)
116 - ارائه‌‌‌ الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفی (چکیده)
117 - بررسی ساختار گذرایی در خطبه بیست و هفتم نهج البلاغه بر اساس فرانقش تجربی نظریه نقش گرا (چکیده)
118 - پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن (چکیده)
119 - نقش نظریه های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (چکیده)
120 - بررسی نظریه های زیگزاگ در تحلیل خمش صفحات مستطیلی چند لایه (چکیده)
121 - مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (چکیده)
122 - چگونگی گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه در محتوای برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
123 - نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای (چکیده)
124 - کاربرد تصمیم گیری چند معیاره ی خاکستری در خرید تجهیزات بیهوشی در بیمارستان (چکیده)
125 - بررسی نحوه تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان OPEC و OECD با استفاده از مدل تئوری بازیها و روش جوهانسون جوسیلیوس (چکیده)
126 - ارزیابی آسیب پذیری سیستم قدرت بر مبنای نظریه گراف و امنیت استاتیکی شبکه (چکیده)
127 - همکاری و خیر جمعی در یک مجتمع‌ مسکونی (چکیده)
128 - شاخص تایل بر اساس توزیع لمبدای تعمیم یافته و کاربردی از آن (چکیده)
129 - ساختار ـ کارگزار: چارچوبی تئوریک برای فهم و ارزیابی پدیده «مرز» (چکیده)
130 - ارزیابی آسیب پذیری بر مبنای امنیت استاتیکی و سنجش میزان تنومندی شبکه برق خراسان (چکیده)
131 - تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه (چکیده)
132 - دو اندیشمند والا مقام نظریه نقش اجتماعی (چکیده)
133 - برقراری امنیت شهری از طریق طراحی محیطی براساس مبانی اسلامی (چکیده)
134 - بررسی امکان پذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد-برد (چکیده)
135 - نقش خبرگان محلی در جلب مشارکت مردم در فرایند پایدار روستایی (چکیده)
136 - از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی_سیاسی گسترش آن در ایران (چکیده)
137 - دیه انگشتان- نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه (چکیده)
138 - تاثیر ویژگی های اجتماعی و کالبدی فضای شهری بر انسجام اجتماعی در مجتمع های مسکونی )مطالعه موردی: مجتمع آپارتمان های مرتفع شهر جدید( (چکیده)
139 - ابن سینا و یونیفرمیتاریانیسم (چکیده)
140 - ظهور دینداری گزینشی در دختران جوان؛ یک بررسی کیفی در شهر مشهد (چکیده)
141 - نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش (چکیده)
142 - بررسی اثر جذب هیدروژن بر خواص ساختاری، ترمودینامیکی و مغناطیسی ترکیب 2ZrFe (چکیده)
143 - از تبارشناسی مفهوم آنارشی در نظریه بین المللی تا برداشتی بدیل (چکیده)
144 - بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد (چکیده)
145 - بررسی انتقادی دیدگاه ارتباطی دل مشغولی نادینگز در اخلاق با تاکید بر کتاب مفاتیح الحیات علامه جوادی آملی (چکیده)
146 - تغییرات سیاسی - اجتماعی دیدگاه ها و مواضع عالمان دین با تاکید بر دوره تاریخی جنبش مشروطه (1285 ش /1906 م ) و جنبش ملی (1331 ش /1952 م ) (چکیده)
147 - تکثر معنا در متون دینی (چکیده)
148 - بررسی نظریه های همسرگزینی و نقد آنها با تکیه بر منابع اسلامی و روان شناسی (چکیده)
149 - آموزه‌های نظریه آشوب در نظام آموزش و برنامه درسی علوم تجربی در ایران (چکیده)
150 - ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
151 - بررسی ارتباط میان برنامه های درسی زبانی و افزایش قابلیت های هیجانی-اجتماعی زبان آموزان در چارچوب نظریه آموزش زبان کاربردی (چکیده)
152 - گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت های صنایع غذایی (چکیده)
153 - بررسی میزان استفاده از عناصر منبع (عنوان، چکیده کلیدواژه و متن کامل)در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا- تحلیلی رایدینگ (چکیده)
154 - مکانیزم دفاعی کارا در برابر حملات سیل آسای منع سرویس در شبکه های اس آی پی، مبتنی بر صف عادلانه وزن دار (چکیده)
155 - تجربه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاری (چکیده)
156 - بررسی ساختارو وقذرت پیونذ فلز با لیگانذ کمپلکس آلومینیوم تری فلوئورو استیل استونات با استفاده از نظریه DFT (چکیده)
157 - بررسی ساختار وطیف ارتعاشی نظری مس (II)دی بنزوئیل متان با استفاده ازنظریه تابعی چگال (چکیده)
158 - پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم (چکیده)
159 - بررسی محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارائه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط (با تاکید بر اصول فقه) (چکیده)
160 - آیا محیط زیست به تحقق توسعه ی پایدار منجر می شود؟ (چکیده)
161 - استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی (چکیده)
162 - نقد نظریه ی ازلیت و ابدیت نفس و نقش شهود بر آن در اندیشه افلاطون (چکیده)
163 - چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه‎ی مبادله (چکیده)
164 - واکاوی نظریه هدف مندی ترجمه از منشور نظریه نظامهای اجتماعی لومان (چکیده)
165 - بررسی دیدگاه های فیلسوفان مسلمان درباره وزن و قافیه (چکیده)
166 - رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) (چکیده)
167 - بازار یابی کارآفرینانه راهکاری برای ارتقا عملکرد کسب و کارها (چکیده)
168 - بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
169 - نقد مطالعات هنجاری درباره شکل‌گیری حوزه عمومی:از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی گسترش آن در ایران (چکیده)
170 - مروری بر تاریخ به مثابه رفتار آشوب گونه یک سامانه غیرخطی (چکیده)
171 - بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن (چکیده)
172 - ناهمسانگردی و جریان بحرانی در ابررسانای MgB2 آلاییده به روغن سیلیکون (چکیده)
173 - بررسی فرایند قضاوت ربط در گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا-تحلیلی رایدینگ (چکیده)
174 - بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه (چکیده)
175 - تحلیل گفتمان تبلیغات بازرگانی: بررسی کاربرد زبان و گفتمان در اقناع و متقاعدسازی مخاطبان از منظر تحلیل گفتمان (چکیده)
176 - مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو (چکیده)
177 - تأثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی (چکیده)
178 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی - نقشی هلیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
179 - کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی (چکیده)
180 - ساخت و سازگرایی و پیامدهای کاربردی آن در آموزش زبان فرانسه کدامند؟ (چکیده)
181 - نظریه انکار مجاز در بلاغت اسلامی (چکیده)
182 - کارکرد تمثیل از دیدگاه منتقدان رمانتیک (چکیده)
183 - بررسی تاثیر حلال بر خود مجموعه سازی پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید بر مبنای نظریه تابعی چگالی (چکیده)
184 - بررسی نظری تاثیر جایگزینی هالوژن در موقعیت پارا بر انتقال پروتون درون مولکولی در پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید (چکیده)
185 - تحمیل نظریه یا تحلیل متن؟ نقدی بر مقاله «تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم» (چکیده)
186 - فلسفه و نظریه‌ی ادبی: تأملی در انحای ادای سهم فلسفه به نظریه‌ی ادبی (چکیده)
187 - کاربرد نظریه های پذیرش فناوری در ارزیابی فناوریهای اطلاعاتی کتابخانه ها: رویکردی متن پژوهانه (چکیده)
188 - تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه های معنایی (چکیده)
189 - راهبرد کیفی پژوهش قوم نگاری: مفهوم، پارادایم، ویژگی ها و مباحث تکمیلی (چکیده)
190 - نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات: نقش ساختار و کنش در شکل گیری رفتار و الگوی اطلاع یابی (چکیده)
191 - بررسی تاثیر گذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (چکیده)
192 - تبیین وضعیت نظریه ی تعدد قاضی در فقه اسلام و قانون موضوعه ی ایران (چکیده)
193 - اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان (چکیده)
194 - بررسی تاثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعی تیم ها در تسهیم دانش: تیم های تقحیق و توسعه مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد (چکیده)
195 - پیش بینی بارندگی با استفاده مستقیم از نظریه موجک (مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی زرینگل استان گلستان) (چکیده)
196 - تمرینات انبوه و مهارت های ویژه در دارت: ظهور مدل موازنه (چکیده)
197 - مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو (چکیده)
198 - تاملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی (چکیده)
199 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقش هلیدی (زبان‌شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
200 - بررسی ساختاری، الکترونی و مغناطیسی نانو خوشه های آهن و کبالت (چکیده)
201 - روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان (چکیده)
202 - فلسفه و نظریه‌ی ادبی (چکیده)
203 - ریچارد رورتی و لیبرالیسم بدون بنیان (چکیده)
204 - اثر استخلاف CF3 در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β- دی کتون ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT) (چکیده)
205 - بررسی چهره آنیما در هفت خان اسفندیار (چکیده)
206 - زمخشری و نقش وی در بلاغت عربی (چکیده)
207 - تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن (چکیده)
208 - مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی (چکیده)
209 - پژوهشی در حیث التفاتی برنتانو و تطبیق آن با نظریه اضافه فخر رازی (چکیده)
210 - تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی (چکیده)
211 - بررسی نظری اثر مس بر خواص الکترونیکی نانوپودر اکسیدروی (چکیده)
212 - تحلیل متن شناسی زیارتنامه امام رضا ع بر پایه نظریه کنش گفتار (چکیده)
213 - نظریه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب بینایی (چکیده)
214 - روش جدید خلاصه‌سازی استخراجی تک سندی با استفاده از نظریه مرکزیت (چکیده)
215 - بررسی فرآیند قاعده افزایی در شاهنامه فردوسی (چکیده)
216 - آزمون نظریه های ساختار سرمایه توازی ایستا (مصالحه ایستا) و سلسله مراتبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
217 - پیش بینی محل و میزان خوردگی خطوط لوله انتقال نفت و گاز مبتنی بر روش آماری نظریه رکوردها (چکیده)
218 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقشی هالیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر فارسی (چکیده)
219 - توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران در بخش دولتی (چکیده)
220 - برآورد رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گری های مالی با متغیر های کلان پولی با استفاده از روشARDL (چکیده)
221 - مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی در قیمت دهی مبتنی بر تابع مطلوبیت Q-learning به کمک الگوریتم (چکیده)
222 - فیلسوف ضدفلسفه: بررسی و نقد آراء «ریچارد رورتی» در باره‌ی فلسفه (چکیده)
223 - محاسبه نظری خواص اپتیکی و ساختاری تیانات باریم در فاز مکعبی (چکیده)
224 - تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد (چکیده)
225 - بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار نیمایوشیج و نقش آنها در بازتاب جریان فکری او (چکیده)
226 - رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی (چکیده)
227 - بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال (چکیده)
228 - استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت (چکیده)
229 - تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریه هوش داستانی (چکیده)
230 - واکاوی بازخوردها و اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان (چکیده)
231 - تحلیلی از برخی مبانی و پیش فرض های معرفتی موافقان و مخالفان علم دینی (چکیده)
232 - فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
233 - سرچشمه نظریه های ترجمه (چکیده)
234 - بررسی طنز منثور در برخی مطبوعات رسمی طنز کشور (چکیده)
235 - محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم (چکیده)
236 - ریچارد رورتی و عقلانیت مبتنی بر همبستگی (چکیده)
237 - واکاوی بازخورد اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان (چکیده)
238 - نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی (چکیده)
239 - نقش احتمال خرابی گره ها در بهینه سازی سازه های قابی صفحه ای و فضایی براساس نظریه قابلیت اعتماد (چکیده)
240 - بهینه سازی سازه های خرپایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم وراثتی (چکیده)
241 - مقایسه ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر (چکیده)
242 - تاثیر سطح دانش حسابداری بر بکارگیری هزینه های فرصت در تصمیم گیری های مربوط به تخصیص منابع (چکیده)
243 - پژوهشی پیرامون جریان شکل گیری شهر شاهرود در بستر تاریخ (چکیده)
244 - نام و موضع معرفتی حوزه تحقیقات ترجمه (چکیده)
245 - توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظری هرزبرگ (چکیده)
246 - فرایند مدیریت دانش درنظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها بر اساس نظریه نوناکا وتاکوچی (چکیده)
247 - محاسبه ضرایب کشسانی و تن دهی بلور پیزوالکتریک زینک سولفید با استفاده از نظریه اختلال تابع چگالی (چکیده)
248 - استفاده از دستور واژی - نقشی در طراحی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی (چکیده)
249 - محاسبه ضرایب کشسانی و تندهی بلور پیزوالکتریک ZnOبا استفاده از نظریه اختلال تابعی چگالی (چکیده)
250 - اثر افزودنیهای ایتریم و لانتانیم بر خواص الکترونیکی نانوساختار اکسید ایندیم با استفاده از روش اسپری پایرولیز ومحاسبات اصول اولیه (چکیده)
251 - رورتی و نفی نظریه معرفتی بازنمایی (چکیده)
252 - مقایسه اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظامند در افزایش سازگاری زناشویی (چکیده)
253 - مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی (چکیده)
254 - بررسی نظریه های مختلف در تعیین مقاومت برشی تیرورقها (چکیده)
255 - کاربرد یافته‌های زبان شناسی در ترجمه (چکیده)
256 - ضرورت های نوین بازنگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات (چکیده)
257 - آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره (چکیده)
258 - The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries (چکیده)
259 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)