بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ادب


موارد یافت شده: 342

1 - شیوۀ طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریۀ ایوان فوناژی (چکیده)
2 - تاثیر گرته‌برداری بر ادبیبت داستبنی دو دهه اخیر ایران: موردپژوهی (چکیده)
3 - بینامتنیت در ترجمه، مورد پژوهی ترجمه مجموعه جالی پستچی از زبان انگلیسی به فارسی (چکیده)
4 - تحولات تقنینی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران پس از انقلاب اسلامی (چکیده)
5 - ارزیابی کمّی و کیفی وزن فرهنگی شش واژة مصوب فرهنگستان و متناظر بیگانة آنها در پرتو الگوی هَیجامَد (چکیده)
6 - بررسی تطبیقی تصویر جنگ جهانی در رمان‌های خون دیگران و سووشون (چکیده)
7 - بررسی مضمون کودک بدسرپرست در اثر »بچههای خاک« از محمدرضا یوسفی (چکیده)
8 - مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور (چکیده)
9 - توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد انها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون (چکیده)
10 - اسیب شناسی فرهنگی بازار نشر ادبیات داستانی (چکیده)
11 - بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج (چکیده)
12 - بررسی تطبیقی زن مدارانه ی قصه های هزار و یک شب و داستانهای آسیایی گوبینو (چکیده)
13 - معرفی نسخه خطی بینش کشمیری و تحلیل آثار و اشعار او (چکیده)
14 - تعیین توالی کامل و خصوصیات مولکولی آر ان ا یک جدایه ایرانی ویروس برگ باد بزنی مو (چکیده)
15 - تشخص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان (چکیده)
16 - شناخت‌گرایی ادبی و پیوند میان ارزش شناختی و ارزش ادبی (چکیده)
17 - نسبت جهان فارسی زبان با تصوف و عرفان (چکیده)
18 - مطالعة مفهوم ادبی در نظریة معناسبک شناسی (چکیده)
19 - جاده ابریشم، زبان سغدی و قصه های شرقی-غربی (چکیده)
20 - بررسی استعاره‌های مبتنی بر نام حیوانات در ادبیات دفاع مقدس (چکیده)
21 - تاریخ بیهق اثری ملخص (چکیده)
22 - بررسی میزان اطلاع دهی شبکه ها و ابزارهای اجتماعی و نقش آنها در تشویق به مطالعه: موردکاوی 10 اثر برجسته ادبی داخلی و خارجی (چکیده)
23 - درس نامه ها و منابع مربوط به تاریخ ادبی (چکیده)
24 - بررسی صرفی و معنایی اصطلاحات و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (چکیده)
25 - فهرست مندرجات مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی به انضمام نمایه پدیدآوران شماره های 1 تا 159 (دوره چهل ساله) (چکیده)
26 - نشانه شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس (چکیده)
27 - رویکرد ژانری در مطالعات تاریخ ادبی (چکیده)
28 - بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی مطالعه موردپژوهانه: صعالیک و سید یعقوب ماهیدشتی و طاهربگ جاف (چکیده)
29 - تصویرشناسی جاده ابریشم و نخجوان در سفرنامه ناصر خسرو (چکیده)
30 - نقد و تحلیل مجلدات هشتم، نهم و دهم از تاریخ ادبیّات کودکان ایران (چکیده)
31 - نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؛ گفتگو درباره آسیب شناسی وضعیت نقد کتاب (چکیده)
32 - بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی (چکیده)
33 - رجایی بخارایی (چکیده)
34 - ابوعلی دقاق (چکیده)
35 - بررسی مآخذ غزالی در کیمیای سعادت (چکیده)
36 - تأثیر هنجارها بر روند ترجمه موردپژوهی: ترجمه های معاصر قرآن مجید (چکیده)
37 - جامعه شناسی ادبی انقلاب: رابطه متناقض نمای ادبیات و انقلاب: نقدی بر کتاب ادبیات و انقلاب (چکیده)
38 - گردشگریِ درمانی، گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشته زبان عربی (چکیده)
39 - بررسی استعاره در ادبیات کودک از منظر زبان‌شناسی شناختی (چکیده)
40 - پژوهشی در امثال و حکم ادب عربی خراسان قرن (4و 5 ه .ق) (چکیده)
41 - کارکرد چنگ در دفتر اول مثنوی و تفکرات شاعرانة لامارتین (چکیده)
42 - مبانی و معیارهای آزمون دکتری رشته¬ی زبان و ادبیات فارسی (چکیده)
43 - بررسی تطبیقی اصطلاح تجلی در عرفان پیش و پس از ابن عربی (چکیده)
44 - بازتاب واقعة عاشورا در ادبیات هورامی (با تأکید بر نسخة خطی مقتل امام حسین به زبان هورامی) (چکیده)
45 - معنویت در شعر کودک وانعکاس آن در ادبیات کودک ونوجوان (چکیده)
46 - مقایسه روش های استخراج آر.آن.ای برای شناسائی ویروس برگ بادبزنی مو (چکیده)
47 - شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
48 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevin fanleaf virus) در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد (چکیده)
49 - راهبردهای ادب در متون و نامه های درباری دوره قاجاریه و مقایسه ساختاری آنها با ساز و کار ادب در تاریخ بیهقی (چکیده)
50 - مقاله‌ شناسی تصحیح و متن‌ شناسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
51 - فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودک (چکیده)
52 - دنیای وارونه خانواده و شخصیتهای سردر گم: بررسی نمایشنامه کودک مدفون شده (چکیده)
53 - زبان و ادبیات فارسی از تقابل تا تعامل (چکیده)
54 - معرفی «هیَجامَد» به عنوان ابزاری مؤثر در پذیرش نوواژه-های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (چکیده)
55 - توسعة مدلی مناسب بر مبنای روش تکاملی برنامه ریزی بیان ژن و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان بهنگام در برآورد DO و BOD در رودخانهها (چکیده)
56 - توسعة مدلی مناسب بر مبنای روش تکاملی برنامه ریزی بیان ژن و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان بهنگام در برآورد DO و BOD در رودخانهها (چکیده)
57 - نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب (چکیده)
58 - تأملی جامعه‌شناختی پیرامون کاربردهای گفتمانی «نمی‌دانم» در زبان فارسی در پرتو الگوی هایمز (چکیده)
59 - کودکی با زبان خاموش: اقتباس رمان پدر آن دیگری اثر پرینوش صنیعی (چکیده)
60 - نقد درسنامه‌های سبک‌شناسی و پیشنهاد دو درس سبک‌پژوهی و سبک‌ورزی در رشتۀ ادبیات فارسی (چکیده)
61 - أنسی الحاج، احمد شاملو، الرّسولة بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع، آیدا در آینه، نقد فمنیستی، ادبیّات تطبیقی. (چکیده)
62 - برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسی (چکیده)
63 - بررسی و تحلیل نوستالژی در اندیشه صلاح عبدالصبور و اخوان ثالث (چکیده)
64 - کاربرد نظریه زیبایی شناسی دریافت در تدوین کتابنامه های ادبی (چکیده)
65 - مجموعه شش جلدی دانشنامه زبان وادب فارسی فرهنگستان (چکیده)
66 - آیا می دانید دانشنامه ادب فارسی چه ویژگیهایی دارد (چکیده)
67 - مجموعه های نقد و بررسی ادبیات جهان (literary Criticism) :گنجینه های ادبی در مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی (چکیده)
68 - تأثیرات ایدئولوژی چپ در عرصه انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه (چکیده)
69 - تحلیل تطبیقی ساخت‌مایه‌های نمایشی‌ساز در دو نمایشنامه فارسی و عربی نوجوان: «راز درخت مقدّس» و «قصّه کلیله و دمنه» (چکیده)
70 - فرجام‌گرایی و جلوه‌هایی از ارتباط آن با نقد کهن‌الگویی در ادب فارسی (چکیده)
71 - تصویری از جامعه آرمانی در ادبیات جبران خلیل جبران و نیمایوشیج (چکیده)
72 - بررسی تطبیقی ساختار و محتوا در رمان ویکتور هوگو و داستان شاپور قریب (چکیده)
73 - بررسی تطبیقی داستان «مردگان» اثر جویس با فیلم اقتباسی پله آخر ساخته مصفا (چکیده)
74 - مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) (چکیده)
75 - بررسی چگونگی اقتباس از آثار ادبی در بازیهای رایانهای با تأکید بر بازی رایانهای برگرفته از رمان سالامبو اثر فلوبر (چکیده)
76 - تحلیل تطبیقی و بینا رشتهای ادبیات و معماری از خلال "دیرتلم" و مدینه فاضله (چکیده)
77 - جاده ابریشم،زبان سغدی و داستانهای شرقی-غربی (چکیده)
78 - نقدی نوین در ادبیات تطبیقی: نقد جغرافیایی (چکیده)
79 - پذیرش ادبی گوستاو فلوبر در ایران (چکیده)
80 - بررسی تطبیقی مضمون «جنگ» در دو رمان سفر به انتهای شب و زمستان۶۲ بر اساس نظریه فرانسوا یوست (چکیده)
81 - آشنایی زدایی و ادراکات زبانی در ادبیات عربی وفارسی (چکیده)
82 - متون کهن فارسی و نظریه ادبی مدرن (چکیده)
83 - "ناتانائل من به تو شور می آموزم" ادبیات فرانسه و ایران: آندره ژید و تاثیر پذیری او از ادبیات فارسی (چکیده)
84 - گفتمان های معاصر و سنت تاریخ ادبیات نویسی در ایران (چکیده)
85 - تحلیل کهن‌‌ الگویی آرمان‌ شهرگرایی و سیر الگو واره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایران (چکیده)
86 - نخستین گام ها در گردآوری وترجمه ادبیات عامه ایران: مورد پژوهی نمایش ها وداستان های عامیانه (چکیده)
87 - مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا (چکیده)
88 - بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزله (چکیده)
89 - واسازی در ادبیات و جلوه آن در معماری (چکیده)
90 - نگاهی به امثال‌وحکم در ادب خراسان (قرن ۴ و ۵) (چکیده)
91 - بررسی کارکردهای رومیان در مثنوی مولانا (چکیده)
92 - مقاله‌ی بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
93 - جایگاه کشف المحجوب در روند تکاملی نظام ادبی تصوف در زبان فارسی (چکیده)
94 - نقد کتاب ادبیات تطبیقی دکتر جمشید بهنام (چکیده)
95 - بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهه هشتاد (چکیده)
96 - بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهه هشتاد (چکیده)
97 - قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر) (چکیده)
98 - مفهوم شناسی حزن در ادبیات پایداری در آیینه ی اشعار نصرالله مردانی و احمد مطر (چکیده)
99 - برای مهربانوی کتابداری ایران (چکیده)
100 - نقش سنایی در تحول قصیده ی فارسی (چکیده)
101 - بررسی تطبیقی مضامین عشق عذری در «لیلی و مجنون» و «عروه و عفراء» (چکیده)
102 - تجلی عناصر طبیعت در سروده های پایداری ایران و فلسطین (چکیده)
103 - بررسی موتیف های پایداری در سروده‏های بدر شاکر السیاب (چکیده)
104 - درآمدی بر نظریه کارکرد تلفیقی قرآن کریم(با تاکید بر برداشت های فقهی) (چکیده)
105 - ادبیات و مسأله شناخت: در دفاع از شناخت‌گرایی ادبی (چکیده)
106 - پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری (چکیده)
107 - تاثیر ادبیات فارسی بر آثار یسنین شاعر بزرگ روسیه (چکیده)
108 - Ibrahim Golestân à mi-chemin du naturalisme (چکیده)
109 - De la société au texte litéraire: le réalisme dans l'oeuvre de Mahmoud (چکیده)
110 - ماشین و ماشینیسم در ادبیات فرانسه، مورد پژوهی آثار زولا (چکیده)
111 - عناوین و القاب احترام آمیز و عبارتهای دعایی بر مبنای "نظریه ادب" در اسرار التوحید (چکیده)
112 - سوررئالیسم در داستان‌های شیهه اسب سپید زکریا تامر (چکیده)
113 - بررسی انتقادی مسئله انحطاط ادبی در دوره صفویه و عثمانی (چکیده)
114 - شناسایی مؤلف متون کهن ادبی با مراجعه به ساختارهای نحوی موجود در آن (مطالعه موردی: تذکره الاولیاء) (چکیده)
115 - مفهوم اصطلاحی ادراک از عبدالقاهر جرجانی تا ادبیات عرفان اسلامی (چکیده)
116 - «گره‌گشایی بلاغی از موی در سروده‌های متنبی و حافظ (چکیده)
117 - بررسی انتقادی پژوهشهای تاثیر و تاثر در ادبیات تطبیقی ایران (چکیده)
118 - بررسی نمود پایداری در چکامه های میهنی محمود درویش (چکیده)
119 - بررسی مؤلفه های پایداری در آثار جبران (چکیده)
120 - بررسی تطبیقی ساختار ترامتنی نمایشنامه های «لیلی و مجنون» و «مجنون لیلی» (چکیده)
121 - بررسی تطبیقی خسرو و شیرین نظامی با شهسوار پلنگینه‏ پوش روستاولی (چکیده)
122 - مدل سازی تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاش های اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهری (چکیده)
123 - شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی (چکیده)
124 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
125 - رابطه بینامتنیت با بلاغت کلاسیک عربی و مکاتب ادبیات تطبیقی (چکیده)
126 - تأملی در نظریه انواع در ادبیات فارسی (چکیده)
127 - بازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان نقره، دختر دریای کابل (چکیده)
128 - خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار (چکیده)
129 - بررسی معنای ادبی و عرفانی مدخل «الخُطوه» (چکیده)
130 - پژوهشی تطبیقی در بینامتنی سروده های پولس سلامه با قرآن کریم (چکیده)
131 - نقش امیر علی شیر نوایی در گسترش زبان و فرهنگ فارسی و ترکی (چکیده)
132 - از جامعه تا متن ادبی: بررسی زمینه های رئالیسم در آثار احمد محمود (چکیده)
133 - تحلیل محتوایی و ساختاری رمان آسوموار اثر امیل زولا و داستان مردی که افتاد نوشته ی ابراهیم گلستان (چکیده)
134 - خوانشی جامعه شناختی از «من سالاری» در ادبیات فرانسه معاصر (چکیده)
135 - فهرست مقالات چاپ شده در مجلّهادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179) (چکیده)
136 - بررسی تطبیقی مرثیه های ابن رومی و خاقانی در سوگ فرزند (چکیده)
137 - تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم) (چکیده)
138 - بررسی ایدئولوژی دینی در ادبیات کودک در چارچوب رویکرد تامپسون (چکیده)
139 - حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه (چکیده)
140 - تعیین دامنه میزبانی طبیعی ویروس برگ بادبزنی مو در ایران (چکیده)
141 - بررسی تنوع ژنتیکی در ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در شمال شرق ایران (چکیده)
142 - تعیین تنوع ژنتیکی ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
143 - حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) (چکیده)
144 - بررسی آموزه های ایدئولوژیک در پاره ای از آثار ادبیات کودک ایران در گروه های سنی «د» و «ه» (چکیده)
145 - پیوند انگاره‌های روانشناختی با خاستگاه نقد انواع ادبی (چکیده)
146 - بازتاب حماسه ی حسینی در دو سروده از علی موسوی گرمارودی و پولس سلامه (چکیده)
147 - بررسی تطبیقی انسان گرایی در اشعار پروین اعتصامی و میخائیل نعیمه (چکیده)
148 - حق پدیدآورنده اثر ادبی و هنری نسبت به اصلاح یا استرداد (چکیده)
149 - اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان (چکیده)
150 - سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی (چکیده)
151 - بررسی معنای اصطلاحی «الاستبطان«در ادبیات عرفانی (چکیده)
152 - معرفی و بررسی نسخه ی منحصر به فرد قرآن مترجم شماره ی 1826 (چکیده)
153 - شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی (چکیده)
154 - نکاهی توصیفی به وضعیت ترجمه و تالیف ادبی در نظام چندکانه ادبی ایران در دهه 1380 (چکیده)
155 - بررسی تطبیقی جایگاه بی ایمانی و ایمان در آثار صادق هدایت و بنت الهدی صدر (چکیده)
156 - بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار (چکیده)
157 - ادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامه باغ وحش شیشه ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون من توکلی (چکیده)
158 - از بیرون به درون متن یا از درون به بیرون آن: بررسی مفاهیم مطرح در دو رویکرد جامعه شناسی ادبیات و نقد جامعه شناختی (چکیده)
159 - تعهد اجتماعی ویکتور هوگو در افسانه قرون (چکیده)
160 - قصه میش و رز، منظومه ای فارسی-یهودی به شیوه درخت آسوریگ (چکیده)
161 - بازنمود ایدئولوژی در «منظومه انگلیسی خیام وار فیتزجرالد»: نقد و تحلیلِ برگردان چند ترانه (چکیده)
162 - نقش زبان و ادبیات روسی در پیوند ملت های فارس زبان (چکیده)
163 - از توارد تا سرقت ادبی (چکیده)
164 - ادبیات تطبیقی از منظر رویکرد بینامتنی، بررسی موردی فیلمنامه ی گاو و نمایشنامه کرگدن (چکیده)
165 - بررسی دیدگاه مترجمان جوان به اخلاق ترجمه در ترجمه ادبی: پژوهشی کیفی (چکیده)
166 - انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) (چکیده)
167 - معرفی و بررسی نسخه ی منحصر به فرد قرآن مترجم شماره ی 1826 (چکیده)
168 - نقدی بر کاربرد آمار در پژوهشهای ادبی با معرفی نرم افزار SPSS (چکیده)
169 - ارزیابی خسارت بادبردگی شبیه سازی شده علف کش های گلیفوست و توفوردی+ ام سی پی آ در نخود (چکیده)
170 - قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای بهره‌برداری از حقوق ادبی و هنری در ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر (چکیده)
171 - نقد و بررسی داستان شغاد(شاهنامه)، باب بوف و زاغ(کلیله و دمنه)و حکایت پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت(مثنوی) از منظر ادبیات تطبیقی (چکیده)
172 - مخاطب شناسی سنائی در آثار منثور قرن ششم تا دهم (چکیده)
173 - مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی (چکیده)
174 - هستی و نیستی در زندگی نامه نویسی سارتر (چکیده)
175 - در ترجمه پذیری یا ترجمه ناپذیری گفتمان طنز (چکیده)
176 - ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری (چکیده)
177 - خوانش تطبیقی ادبیات پایداری در شعر ایران و فلسطین (چکیده)
178 - تأثیر شعر جاهلی عرب بر شعر سعدی (چکیده)
179 - جلوه های پایداری در سروده های فدوی طوقان (چکیده)
180 - بررسی رمان طوبی و معنای شب از منظر رئالیسم جادویی (چکیده)
181 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی - نقشی هلیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
182 - مقایسه مرز بندیهای فرهنگی - اجتماعی (چکیده)
183 - درآمدی توصیفی-تحلیلی برچیستی و ماهیت ادبیات تطبیقی (چکیده)
184 - واکاوی مقاله درباره شعر فارسی به قلم رالف والدوامرسون: گزارشی از دیدگاه امرسون درباره شعر فارسی (چکیده)
185 - تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتار (چکیده)
186 - بازنمایی نقش زنان در ادبیات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی (چکیده)
187 - مشاهیر ادب عربی در نیشابور از خلال یتیمه الدهر(خاندان میکالی) (چکیده)
188 - تطبیق ویژگی های متنی و فرامتنی در اقتباس: بررسی موردی ترجمه رمان غرور و تعصب (چکیده)
189 - نقدی بر زن از نگاه منفلوطی و آل احمد (چکیده)
190 - بررسی تطبیقی اشعار حافظ و امرسن (چکیده)
191 - مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173) (چکیده)
192 - بررسی فقهی-حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار (چکیده)
193 - فلسفه و نظریه‌ی ادبی: تأملی در انحای ادای سهم فلسفه به نظریه‌ی ادبی (چکیده)
194 - حوزه‌های پژوهش تطبیقی در مثنوی مولانا (چکیده)
195 - ادبیّات تطبیقی (چکیده)
196 - آسیب شناسی پایان نامه های رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (چکیده)
197 - تفکّر انتقادی و اهمیّت کاربرد آن در نظام آموزشی زبان وادبیّات فارسی (چکیده)
198 - کاستی های روش شناسانه تاریخ ادبیات نگاری برای زبان فارسی (چکیده)
199 - تاثیر گسترش زبان و ادبیات عربی در صنعت گردشگری استان خراسان (چکیده)
200 - گی دو موپاسان و علم پزشکی (چکیده)
201 - بررسی شعر مقاومت نزد معین بسیسو و قیصر امین پور (چکیده)
202 - بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگو های-سایه-و -سفر قهرمان- (چکیده)
203 - بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات (چکیده)
204 - بررسی استعاره در ادبیات کودک و نوجوان در چهارچوب زبان شناسی شناختی (چکیده)
205 - نظرگاه های محمّد اقبال لاهوری دربارة هنر و ادبیات (چکیده)
206 - مقایسه سطح عملکرد قابهای 8 طبقه فولادی با مهاربند واگرا و تاتیر تعداد و محل قرارگیری بادبند بر آن (با جداساز و بدون جداساز) (چکیده)
207 - ادبیات تطبیقی و انواع ادبی با نگاهی به انواع ادب فارسی و عربی (چکیده)
208 - تعهد در شعر و اندیشه حافظ و هوگو (چکیده)
209 - راهکارهای ترویج فرهنگ و ادب پارسی از طریق آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان (چکیده)
210 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقش هلیدی (زبان‌شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
211 - شخصیت کنیزک در مثنوی مولوی (چکیده)
212 - روش‌ها و راه‌کارهای آموزش آرایه‌های ادبی به غیر فارسی‌زبانان (چکیده)
213 - مقایسه ی داستانی مشترک در مثنوی و نثرالدّر از منظر روایت شناسی (چکیده)
214 - فلسفه و نظریه‌ی ادبی (چکیده)
215 - کتاب درمانی با شاهنامه برای کودکان گروه سنّی ب و ج (چکیده)
216 - بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری (چکیده)
217 - موتیف و گونه ها و کارکردهای آن در داستان های صادق هدایت (چکیده)
218 - نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا (چکیده)
219 - تعامل سبکی تفسیرهای فارسی دورة سلجوقیان در زبان و ادب فارسی (تحلیل سبکی روض‌الجنان و روح‌الجنان) (چکیده)
220 - شاهنامه فردوسی: پیوندگاه ایران, تاجیکستان و ازبکستان (چکیده)
221 - بررسی درونمایه اجتماعی در داستانهای منثور دهه هشتاد در ایران گروه سنی الف ب ج (چکیده)
222 - بررسی تطبیقی قابلیتهای نمایشی در داستان رستم و اسفندیار و اودیسه هومر (چکیده)
223 - نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دوزبان عربی و فارسی (چکیده)
224 - بررسی حقوقی طرح صنعتی قابل حمایت(مطالعه تطبیقی پیشینه و مفهوم) (چکیده)
225 - گفتمان طنز: ترجمه پذیر یا ترجمه ناپذیر؟ (چکیده)
226 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقشی هالیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر فارسی (چکیده)
227 - مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو و شیرین (چکیده)
228 - رویکرد اجتماعی و نقد: از جامعه شناسی ادبیات تا نقد جامعه شناختی (چکیده)
229 - بررسی نقش ادبیاتی داستان کودک در پیش برد مبانی طرح p4c با استناد به داستانهای تعریفی دهه 70 ایران (سنین الف - ب - ج) (چکیده)
230 - انواع اقتباس محتوایی از متون کهن در ادبیات کودک و نوجوان (چکیده)
231 - ضعف سنت «نقد» در پژوهش علوم سیاسی در ایران (چکیده)
232 - النقد الادبی فی العصر العباسی (چکیده)
233 - زبان تجلی سبک ادبی فردی (چکیده)
234 - گفتمان طنز سیاسی معاصر ایران و شباهتهای ساختاری آن نثر مطایبه آمیز انگلیسی (چکیده)
235 - جست و جوی نظریه ی ادب و گفتمان مؤدبانه در تاریخ بیهقی (چکیده)
236 - راز رویین تنی اسطوره های یونانی و ایرانی: در باره پهلوانان رویین تن بر پایه ایلیاد و شاهنامه (چکیده)
237 - بررسی مقایسه ای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پزشکی و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد (چکیده)
238 - طرحی برای طبقه بندی انواع ادبی در دوره کلاسیک (چکیده)
239 - بررسی و تحلیل شخصیت درنمایشنامه های منظوم تی. اس. ا لیوت (چکیده)
240 - دنیای تصور، هنر و ادبیات از منظر سارتر (چکیده)
241 - نقش کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور در جهانی شدن ایران فرهنگی؛ از واقعیت تا حقیقت (چکیده)
242 - ضرورت بازنگری درسهای رشته زبان و ادبیات فارسی و حرکت به سوی تخصص و گرایش (چکیده)
243 - ابن شهید الاندلسی شاعرا و ناثرا و ناقدا (چکیده)
244 - نگاهی بر چهارچوب تحلیلی بازتاب جهان بینی در ترجمه و مصداق های آن در ترجمه های ادبی (چکیده)
245 - چهارچوب تحلیلی نقد ایدئولوژی در ترجمه و نگاهی به ترجمه ی انگلیسی بوف کور هدایت (چکیده)
246 - نقد و نظری بر -تکرار- و -توازن- در متون ادبی از منظر تحلیل گفتمان و ترجمه شناسی (چکیده)
247 - جلوه هایی از بازتاب ادب در تاریخ بیهقی (چکیده)
248 - پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسه ی اجمالی آنها در طنز انگلیسی (چکیده)
249 - تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریه ژک لکان (چکیده)
250 - بررسی عناصر طبیعی در آثار دکتر شفیعی کدکنی (چکیده)
251 - نقش برخی از سنت های ادبی در ایجاد رابطة بینامتنی (چکیده)
252 - سبک شناسی ادبی سرشت سخن ادبی، برجستگی و شخصی سازی زبان (چکیده)
253 - مخاطب شناسی حافظ در سده های هشتم و نهم بر اساس تاریخ ادبی هرمنوتیک (چکیده)
254 - آسیب شناسی ترجمه های متون ادبیات فارسی(بررسی موردی ترجمه رباعیات عمر خیام) (چکیده)
255 - بررسی درون مایه های تهی در ادبیات داستان کودک دهه هفتاد در پیوند با محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی (چکیده)
256 - بررسی درون مایه های آشکار، پنهان و تهی (حذف شده) در ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد ایران (چکیده)
257 - نمادپردازی در ادبیات داستانی کودکان (چکیده)
258 - بررسی ویژگیهای رشد کودک در سنین الف - ب - ج و ارتباط آن با داستانهای واقعی و تخیلی (افسانه، فانتزی) با استناد به ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد در ایران (چکیده)
259 - نشریات و جایگاه گروه سنی کودک و نوجوان در اقتباس از شاهنامه فردوسی از مشروطه تا سال 1385 (چکیده)
260 - بررسی تطبیقی آیین های سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی ـ مذهبی سوگواری در ایران باستان (چکیده)
261 - فانتیزی و شیوه های فانتیزی سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان (چکیده)
262 - کلیاتی درباره روایت شناسی ساختگرا (چکیده)
263 - از کعبه تا روم بررسی تطبیقی داستانهای شیخ صنعان و فاوستِ گوته (چکیده)
264 - موتیف چیست و چگونه شکل می گیرد؟ (چکیده)
265 - تاثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز (چکیده)
266 - سیر زندگی در بستر قلم: نگاهی به سیر نگارشی مارگریت دوراس از خلال دو اثر سدی بر اقیانوس آرام و عاشق (چکیده)
267 - تکوین تدریجی سنت نگارش تاریخ ادبی ایران (چکیده)
268 - سحر قلم در آثار جاحظ عجم (چکیده)
269 - تقدس آب در باور مردم خراسان (چکیده)
270 - اهمیت کنش های گفتاری و تحلیل آن در مرگ سیاوش (چکیده)
271 - تحلیل انتقادی تاریخ ادبیات نگاری (چکیده)
272 - نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازها (چکیده)
273 - بررسی رفتا لرزه ای قابهای فولادی دارای بادبند و اتصالات نیمه صلب (چکیده)
274 - بررسی رفتار غیر خطی اتصالات صفحات بادبندی در تراز فونداسیون (چکیده)
275 - سرچشمه نظریه های ترجمه (چکیده)
276 - تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه (چکیده)
277 - مضامین مشترک در زبان وادبیات عربی وفارسی (چکیده)
278 - روش تدریس عروض (چکیده)
279 - سیری در معنای عشق در دیوان امام خمینی -رحمة الله علیه. (چکیده)
280 - عشق عاشق هم زجذب عشق اوست (چکیده)
281 - مدح رسول اکرم (ص) در شعر سیدرضا موسوی هندی (چکیده)
282 - کشف الأسرار در میزان نقد عربی (چکیده)
283 - تعامل شاهنامه با فرهنگ و ادبیات ترک عثمانی (چکیده)
284 - حبسیه‌های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی (چکیده)
285 - سلسله مراتب وجود در برخی آثار ادب عرفانی فارسی (تا سده 9 ق) (چکیده)
286 - سیرالعباد در گستره ادبیات تطبیقی (چکیده)
287 - هبوط در ادبیات عرفانی فارسی (چکیده)
288 - آفرینش از آب در آثار ادب عرفانی فارسی (چکیده)
289 - سبک خراسانی (چکیده)
290 - آب وجلوه های آن در ادب عربی تا عصر عباسی (چکیده)
291 - راویان شعر پارسی (چکیده)
292 - تاریخ ادبی و بحران در استنباط معنای معاصر (چکیده)
293 - تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه (چکیده)
294 - بررسی رفتار اتصالات در تراز فونداسیون (چکیده)
295 - مدح رسول از واقعیت تا روایت (چکیده)
296 - نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتی (چکیده)
297 - رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت (چکیده)
298 - پارامترهای لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت (چکیده)
299 - مقایسه سیستم دو گانه قاب خمشی فولادی و دیوار برشی فولادی نازک با سیستم دو گانه قاب خمشی فولادی و مهاربندی ضربدری یا شورون به روش طراحی براساس سطوح عملکرد (چکیده)
300 - بررسی پارامتری شکل پذیری در بادبندهای برون محور (چکیده)
301 - فردوسی و حماسه‌ی جهانی او در حوزه‌ی پژوهشهای عرب (چکیده)
302 - بررسی اثر p-delta بر قاب بادبندی واگرا هنگام وقوع زلزله (چکیده)
303 - بررسی عملکردی دیوار برشی فولادی نازک در قابهای ساختمانی ساده و مقایسه آن با بادبندهای ضربدری و شورون به روش طیف ظرفیت (چکیده)
304 - مقاوم سازی ساختمانهای با اتصال خورجینی توسط بادبند زانویی (چکیده)
305 - پارامتر های لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت (چکیده)
306 - ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چندلایگی معنا (چکیده)
307 - نگرش و دیدگاه اخلاقی آرتور میلر در نمایشنامه نویسی (چکیده)
308 - بازسازی زبان عامیانه (چکیده)
309 - اخوان در خیمه خیام (چکیده)
310 - ازخود بیگانگی انسان: ابزاری در دست حاکمان عصر جدید؛ تحلیلی بر رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته (چکیده)
311 - قصة مجنون لیلی فی الادبین العربی والفارسی (چکیده)
312 - سروده های اندلسی ها در مدح رسول اکرم(ص) (چکیده)
313 - رودکی و فردوسی (چکیده)
314 - سام نامه از کیست؟ (چکیده)
315 - آسیب شناسی پژوهش های ادبی فارسی (چکیده)
316 - ضرورت ایجاد گرایش آفرینش های ادبی در رشته ی زبان و ادبیات فارسی (چکیده)
317 - مشروطه، ادبیات (چکیده)
318 - جلوه های نقد ادبی در تاریخ بیهقی (چکیده)
319 - تحلیل انقلاب روحی سنایی (چکیده)
320 - تفسیر در ادب فارسی (چکیده)
321 - تاریخ ادبیات استوری (چکیده)
322 - بوستان (چکیده)
323 - حکایت های مشایخ در مثنوی های عطار و کمّ و کیف نقل و روایت آنها (چکیده)
324 - مطالعه پتانسیل اثرات تبخیر و بادبردگی بر کارائی سیستم‌های آبیاری بارانی در دشت‌های استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
325 - بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و سیستمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبیاری بارانی (چکیده)
326 - داستان، همچون ابزاری برای کمک به کودکان و نوجوانان در مقابله با مشکلات (چکیده)
327 - تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب با رویکرد کتاب درمانی (چکیده)
328 - نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنان (چکیده)
329 - مطالعات اسلامی در اسپانیای سده 18 (چکیده)
330 - افزایش‌تفکرانتقادی از طریق مباحثه ادبی در کلاس‌های زبان انگلیسی (چکیده)
331 - از مسیح تا یسوع (بررسی و مقایسه آخرین وسوسه مسیح و یسوع ابن الانسان) (چکیده)
332 - مطالعه روش برتر در ترجمه ادبی (چکیده)
333 - قصه شعری در ادب عربی (چکیده)
334 - جایگاه میکالیان نیشابور در ادب عربی (ابوالفضل میکالی) (چکیده)
335 - جایگاه بازار عُکاظ و کارکرد آن در زندگی اجتماعی عرب قبل از اسلام (چکیده)
336 - تحقیقی پیرامون افسانه تریستان و ایزوت با نگرشی بر ادبیات درباری فرانسه (چکیده)
337 - تأویل غزلی از مولانا براساس نظریه یونگ (چکیده)
338 - اسباب ظهور ادب عربی در خراسان (چکیده)
339 - مدرسه المیزان فی النقد (چکیده)
340 - جنبه ها و جوانب ادبیات مهاجرت در ادبیات فارسی معاصر (چکیده)
341 - بیهقی در دیبای خسروانی دارالسلطنه تبریز (چکیده)
342 - با دو تبار تاریخ و ادب (چکیده)