بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 1


موارد یافت شده: 702

1 - Theoretical study on the structure, spectroscopic, and current–voltage behavior of 11-Cis and Trans retinal isomers in rhodopsin (چکیده)
2 - Synthesis and structural characterization of nickel(II) coordination complexes with mixed-ligand systems: exploring π−π stacking and hydrogen bonding in supramolecular assemblies (چکیده)
3 - بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت برخروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی (چکیده)
4 - مقایسه روش های HRM و DGGE جهت بررسی ترکیب جوامع باکتریایی خاک در کاربری های اراضی مختلف (چکیده)
5 - ارزیابی ارتباط آیه پانزدهم سوره احقاف با تولد امام‌حسین علیه السلام (چکیده)
6 - بررسی بیوانفورماتیکی پپتید بتا دفنسین گیاهی و همسانهسازی ژن کد کنندهی این پپتید در وکتور بیانی 1653pAMJ در باکتری الکتوکوکوس الکتیس (چکیده)
7 - Cell-Based Regenerative Endodontics for the Treatment of Irreversible Pulpitis: An In Vivo Investigation (چکیده)
8 - Engineering Human Pancreatic RNase 1 as an Immunotherapeutic Agent for Cancer Therapy Through Computational and Experimental Studies (چکیده)
9 - Evaluating the Effect of COVID-19 on Profitability and Bank Performance (چکیده)
10 - Zinc- and Copper-Doped Mesoporous Borate Bioactive Glasses: Promising Additives for Potential Use in Skin Wound Healing Applications (چکیده)
11 - تعیین بهترین مدل برای ارزیابی دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال (چکیده)
12 - بررسی قدرت اتصال آنزیم های DEP-A و DEP-B با مایکوتوکسین 15ADON با استفاده از داکینگ مولکولی (چکیده)
13 - Computational study of multiphase flow in cement plant gas conditioning towers: a review (چکیده)
14 - Impacts of some clinicopathodemography and colorectal tissues key cell cycle and mucin stabilizing molecules on the metastasis trend in colorectal cancer patients (چکیده)
15 - Assessment of Passive Immunity in Neonatal Calves in Dairy herd in Mashhad Suburb by Measuring Serum Total Protein (چکیده)
16 - تحلیل حقوقی ـ جرم‌شناختی تأثیر پاندمی کووید 19 بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد) (چکیده)
17 - مدل‌سازی تولید زیست‌توده میکروبی توسط لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17-4 جدا شده از ترخینه در بستر لجن لبنی به‌وسیله روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
18 - ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی سویه های تجاری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس در شرایط برون تنی (چکیده)
19 - نقش کلیدی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن در طول همه گیری کووید- 91یک مطالعه مروری (چکیده)
20 - جرایم سازمان‌یافته فراملی در دوره کووید 19: با تأکید بر اسناد یوروپل (چکیده)
21 - قرائت جرم‌شناختی از مفهوم فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران پاندمی کووید 19 (چکیده)
22 - تصویرشناسی ایرانیان عصر صفوی از رهگذر بررسی امثال و اصطلاحات فارسی در سفرنامه رافائل دومان (چکیده)
23 - بررسی عملکرد بند الف تبصره 81 بودجه های سنواتی و تاثیر آن برایجاد اشتغال پایدار (چکیده)
24 - جستجوی هرپس ویروس یک گاوی در اسپرم‌های منجمد تولید ایران (چکیده)
25 - Immobilized Cu(0) nanoparticles on montmorillonite-modified with benzalkonium chloride (MMT-BAC@Cu(0)): as an eco-friendly and proficient heterogeneous nano-catalyst for green synthesis of 5-substituted 1H-tetrazoles (چکیده)
26 - واکاوی مبانی عدم پذیرش نهاد مرور زمان دعوای زیاندیده علیه بیمه گر در قانون بیمه اجباری 1395 (چکیده)
27 - Efficient synthesis of novel chromeno[2,3-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives via three-component reaction using acidic ionic liquid catalysts in ethylene glycol (چکیده)
28 - Insulin infusion rate control using information theoretic–based nonlinear model predictive control for type 1 diabetes patients (چکیده)
29 - بررسی تاثیر کووید 19 بر اقتصاد روستاهای مقصد گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان کلات نادری) (چکیده)
30 - گونه‌شناسی تحلیلی انتقادی دیدگاه‌ها در تفسیر فقر‌ه کَذلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم (انعام/ 108) و بررسی مراد از آن در پرتو نظریه اعتباریات (چکیده)
31 - آسیب‌پذیری کسب وکارهای گردشگری روستایی در بحران کووید 19 (چکیده)
32 - Association of hypoxia-inducible factor 1 expressions with prognosis role as a survival prognostic biomarker in the patients with osteosarcoma: a meta-analysis (چکیده)
33 - بازی پایانی بازی بزرگ (چکیده)
34 - Occurrence of 3-monochloropropane-1,2-Diol (3-MCPD) in canned vegetables: A probabilistic assessment of health risk for Iranian consumers (چکیده)
35 - Fabrication of Heterogeneous Zr-containing Polyoxometalate as an Efficient Catalyst for the Synthesis of a Broad Range of 1,5-Benzodiazepine Derivatives (چکیده)
36 - First report of Wisteria badnavirus 1 infecting Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
37 - Employing system dynamic and DEMATEL for improving the new product development time in knowledge-based companies (چکیده)
38 - The effects of diesel-OME1 blended fuel on combustion characteristics of a heavy-duty compression ignition engine by a numerical study (چکیده)
39 - MHD Casson carbon nanotube flow with mass and heat transfer under thermosolutal Marangoni convection in a porous medium: analytical solution (چکیده)
40 - Nitrification inhibitor application at stem elongation stage increases soil nitrogen availability and wheat nitrogen use efficiency under drought stress (چکیده)
41 - Opioid Drugs Detection in Hair Samples Using Polyoxometalate-Based Frameworks (چکیده)
42 - Modified Sol–Gel Synthesis of Mesoporous Borate Bioactive Glasses for Potential Use in Wound Healing (چکیده)
43 - The Effects of MTMD and HBI on the Performance of a Benchmark Building Against Near-Field Earthquakes Using Fuzzy Logic (چکیده)
44 - تحلیلی بر برنامه ریزی توسعه پایدار بخش مرکزی کلانشهر تهران با محوریت حمل ونقل شهری منطقه 12 شهرداری تهران (چکیده)
45 - Investigation of the effect of estrogen (17-β estradiol) on reconstruction of anterior cruciate ligament rupture in rabbits by mesenchymal stem cells (چکیده)
46 - اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت روی، مس، کادمیم و سرب در گیاه تربچه و ریحان و برخی ویژگی های شیمیایی خاک (چکیده)
47 - The effect of fermentation conditions (temperature, salt concentration, and pH) with lactobacillus strains for producing Short Chain Fatty Acids (چکیده)
48 - Extraction of Approximate Solution for a Class of Nonlinear Optimal Control Problems Using 1/G′ -Expansion Technique (چکیده)
49 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تکانه عرضی در رویدادهای سه جتی (چکیده)
50 - محاسبه ثابت جفت شدگی با استفاده از سه الگوریتم مختلف (چکیده)
51 - پیش بینی نقاط پرخطر شیوع کروید -۱۹ در بغداد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
52 - The effect of COVID 19 on risktaking of small and medium-sized, family and non-family firms (چکیده)
53 - بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری (چکیده)
54 - New Exact Traveling Wave Solution of Fisher Kolmogorov-Petrovskii-Piskunov Equation for Favorite Genes Spreading by -expansion Method (چکیده)
55 - Physical Interaction between Embryonic Stem Cell-Expressed Ras (ERas) and Arginase-1 in Quiescent Hepatic Stellate Cells (چکیده)
56 - hysical activity of diabetic patients during COVID-19 pandemic (چکیده)
57 - اثر ارزیابی با بازخورد در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در آموزش مجازی (چکیده)
58 - 8-Geranyloxycarbostyril as a potent 15-LOX-1 inhibitor showed great anti-tumor effects against prostate cancer (چکیده)
59 - اثرات پاندمی کوید 19 بر صنعت گاو شیری در خراسان رضوی (چکیده)
60 - شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل موثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مازی ناشی از همه گیری کرونا (چکیده)
61 - سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی (چکیده)
62 - Microstructural, Thermal and Electrical Properties of Methyl Methacrylate and 1‐Hexene Copolymers Made by Dinuclear Ni‐Based Catalysts (چکیده)
63 - Synthesis and Characterization of Various Novel Derivatives of Dipyrimido[4,5-b:4',5'-e][1,4]thiazepine and Their Theoretical Evaluation as 15-Lipoxygenase Inhibitor (چکیده)
64 - Tannic acid-modified magnetic hydrotalcite-based MgAl nanoparticles for the in vitro targeted delivery of doxorubicin to the estrogen receptor-overexpressing colorectal cancer cells (چکیده)
65 - واکاوی مورد اختلاف اصحاب سبت و مرجع ضمیر در آیه 124 سوره نحل (چکیده)
66 - اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد(AOD9604) بر آنزیم های کبد و CK18 موش های سوری القائ شده به آسیب کبدی(NAFLD) ناشی از رژیم غذایی پرچرب (چکیده)
67 - نترل نیمه فعال سازه محک پل بزرگراهی با استفاده از شبکه عصبی موجکی فازی و فازی نوع 2 بازه ا (چکیده)
68 - Consideration of some static properties for doubly-magic nuclei of 41Ca and 17O in relativistic systems (چکیده)
69 - Study of Photoneutron Production for the 18 MV Photon Beam of the Siemens Medical linac by Monte Carlo Simulation (چکیده)
70 - A survey on biofilm formation of Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) and Lactobacillus plantarum (PTCC 1745) as a survival strategy of probiotics against antibiotic in vitro and yogurt (چکیده)
71 - Essential Oil Variation in Different Parts of Three Wild Populations of Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma (چکیده)
72 - مروری بر وضعیت ورزش همگانی در دوران پاندمی کووید 19 (چکیده)
73 - Galectin 1 and Superoxide Dismutase are Involved in Wound Healing by Larval Therapy (چکیده)
74 - A magnetic copper organic framework material as an efficient and recyclable catalyst for the synthesis of 1,2,3-triazole derivatives (چکیده)
75 - تحلیل تاثیر پاندمی کووید 19 بر تخریب خلاق گردشگری بافت تاریخی شهر یزد (چکیده)
76 - نقد و تحلیل «ادبیت» در چکامه‌ی « لِعازر عام 1962 » از خلیل حاوی (چکیده)
77 - تاثیر سطوح مختلف ضایعات چای بر وزن اندام های داخلی و تولید تخم مرغ در دوره تولک بری اجباری مرغ های تخمگذار (چکیده)
78 - Single‐molecule magnets within polyoxometalate-based frameworks (چکیده)
79 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
80 - Comment on: “Investigation on nucleation kinetics, growth, optical, mechanical, conductivity and Z‑scan studies on thiosemicarbazide cadmium chloride monohydrate (TSCCCM) single crystals for nonlinear applications” [J. Mater. Sci. Mater. Electron. 30(6), 15116–15129 (2019)] (چکیده)
81 - Comment on: “Experimental and Theoretical Investigations of Tetrakis (Thiourea) Palladium Chloride Semi-Organic Non-Linear Optical Crystal: An Approach to NLO Application” [(2018) Silicon 10 (3):841–850] (چکیده)
82 - Comment on: “Assessment of the optical and dielectric properties of f-MWCNTs/BaTiO3 nanocomposite ceramics” [Ceramics International 44 (2018) 15804–15808] (چکیده)
83 - تأثیر تجویز مناکوئینون-4 بر بیان ژن‌های عوامل پیش‌برنده التهاب به دنبال ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی سرتاسری گذرا در هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
84 - کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (چکیده)
85 - Microcrystalline cellulose/metal−organic framework hybrid as a sorbent for dispersive micro-solid phase extraction of chlorophenols in water samples (چکیده)
86 - تبارشناسی ماهی سرخوی چشم درشتLutjanus lutjanus(Bloch, 1790) خلیج فارس و دریای مکران با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک(Actinopetrygii:Lutjanidae) (چکیده)
87 - تبار شناختی مولکولی ماهی سرخوی خط آبی معمولیLutjanus kasmira (Forsskal 1775) (Perciformes, Lutjanidae)  با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک (چکیده)
88 - Electronic transport behavior of 1-(Phenyldiazenyl)naphthalen-2-ol and its derivatives as optical molecular switches: A first-principles approach (چکیده)
89 - خصوصیات ریخت شناسی ماهی سرخوی معمولیLutjanus johnii (Bloch 1792) در حوضه های خلیج فارس و دریای مکران (Actinopterygii, Lutjanidae) (چکیده)
90 - The proarrhythmic features of pathological cardiac hypertrophy in neonatal rat ventricular cardiomyocyte cultures (چکیده)
91 - Rapid, One-Step DNA Extraction for the Identification of German Cockroach, Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae) Using DNA Sequence of Mitochondrial Ribosomal RNA gene (16S rRNA gene) (چکیده)
92 - Optimization of Callus Induction with Enhancing Production of Phenolic Compounds Production and Antioxidants Activity in Callus Cultures of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae) (چکیده)
93 - بررسی تطبیقی عدالت همه صحابه بر اسا آیه 100 سوره توبه (چکیده)
94 - اثرات تجویز نخاعی کپسایسین و تجویز صفاقی نالوکسان بر اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی گل‌های حرارت ‌دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) در موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
95 - The performance improvement of an indirect solar cooker using multi-walled carbon nanotube-oil nanofluid: An experimental study with thermodynamic analysis (چکیده)
96 - Detection of Lithologic Discontinuities in Soils: A Case Study of Arid and Semi-arid Regions of Iran (چکیده)
97 - The impact of international sanctions on crisis management in time of Coronavirus Pandemic: case of Iran: policy, politics and consequences (چکیده)
98 - Comparative study on the role of gelatin, chitosan and their combination as tissue engineered scaffolds on healing and regeneration of critical sized bone defects: an in vivo study (چکیده)
99 - Histopathological, ultrastructural and molecular examination of Sarcocystis spp. in sheep of Mashhad area, Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
100 - مدل بندی و داده کاوی داده های جهانی بیماران ویروس کووید 19 (چکیده)
101 - word.alignment: an R package for computing statistical word alignment and its evaluation (چکیده)
102 - واکاوی فقهی حقوقی تخلف نماینده از حدود اختیارات مربوط به مَهر در نکاح دائم (چکیده)
103 - CuII Anchored onto the Magnetic Talc: A New Magnetic Nanostructured Catalyst for the One‐Pot Gram‐Scale Synthesis of 1H‐Pyrazolo[1,2‐b]phthalazine‐5,10‐dione Derivatives (چکیده)
104 - کرونا و کتابخانه (چکیده)
105 - ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری شهری (چکیده)
106 - جداسازی، خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم کتکول ۱و ۲دیاکسیژناز از فلور میکروبی خاک های آلوده نفتی (چکیده)
107 - L-glycine-assisted synthesis of SnO2/Pd nanoparticles and their application in detection of biodeteriorating fungi (چکیده)
108 - The reactivity enhancement in Diels–Alder cycloaddition of 1,3-diene by cation encapsulation to C60: a computational insight (چکیده)
109 - Isolation and molecular identification of cellulolytic bacteria from Dig Rostam hot spring and study of their cellulase activity (چکیده)
110 - EP-2145 Biological comparison of 60 Co & 192 Irbrachytherapy sources: a possible need for correction factor (چکیده)
111 - تأثیر تمرینات مقاومتی بر تغییرات برخی سایتوکاین‌ها و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
112 - Analysis of the essential oil composition of three cultivated Nepeta species from Iran (چکیده)
113 - بررسی شاخص های امداد و مدیریت در شهر مشهد (چکیده)
114 - پهنه بندی آسیب پذیری شهر مشهد در برابر زلزله از منظر مدیریت بحران - نمونه موردی منطقه 11 شهرداری مشهد (چکیده)
115 - بررسی تبارزادی ماهی سیاه کولی ( Vimba persa (Pallas, 1814در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیرواحد1 (چکیده)
116 - طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (چکیده)
117 - بررسی سناریو های محتمل شکل گیری شهر نوآور در کلان شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
118 - Leaf Epidermal Microfeatures of 28 Salix Species under Scanning Electronic Microscope and Their Taxonomical Significances (چکیده)
119 - Synthesis, characterization, and investigation of catalytic activity of copper(II) porphyrin graphene oxide for azide–alkyne cycloaddition (چکیده)
120 - Comparison of coupling constant by using momentum spectra and event shape variables in different interactions (چکیده)
121 - بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (چکیده)
122 - The first coordination polymers with an [O]2[N]P(S)-Hg segment: a combined experimental, theoretical and database study (چکیده)
123 - قحط و غلای 1288ق در خراسان: زمینه، روند و تبعات اقتصادی (چکیده)
124 - بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه (چکیده)
125 - LES investigation of sheet-cloud cavitation around a 3-D twisted wing with a NACA 16012 hydrofoil (چکیده)
126 - پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزاب (چکیده)
127 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
128 - یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis (چکیده)
129 - اثر کنترل شیمیایی و کیفیت آب حامل علفکش بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ( .Zea mays L) در مشهد (چکیده)
130 - H5BW12O40-Catalyzed syntheses of 1,4-dihydropyridines and polyhydroquinolines via Hantzsch reaction: Joint experimental and computational studies (چکیده)
131 - به کارگیری طیف سنجی FTIRدر شناسایی پلی بتا آمینو استر سنتز شده با گروه‌های انتهایی اسپرمین (چکیده)
132 - A simple and efficient synthesis of novel pyranothiadiazolopyrimidine derivatives by three component reactions in solvent-free conditions (چکیده)
133 - Genetic Characterization of Argas persicus From Iran by Sequencing of Mitochondrial Cytochrome Oxidase I (COX1) and 16s rRNA Genes (چکیده)
134 - تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک (چکیده)
135 - The effect of FIFA warm -up program (11+) on the trunk, glexion and lateral flexion in women Futsal players and risk of ACL injury occucernce (چکیده)
136 - بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.) (چکیده)
137 - چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق (چکیده)
138 - Polymerization of 1-hexene using binuclear LTM catalysts (چکیده)
139 - Novel binuclear Ni-based FI catalysts for polymerization of 1-hexene (چکیده)
140 - بررسی تکانه طولی و عرضی با استفاده از ویژگیهای جت گونه ذرات در برهمکنشهای پروتون پروتون (چکیده)
141 - مطالعه ویژگیهای پارامتر C و محاسبه ثابت جفت شدگی در برهمکنشهای الکترون-پروتون و پروتون ـ پروتون (چکیده)
142 - Comparison the Effect of Ferutinin and 17β-Estradiol on Bone Mineralization of Developing Zebrafish (Danio rerio) Larvae (چکیده)
143 - Fraud identification in fishmeal by 12s rRNA and 16s rRNA of mtDNA sequence (چکیده)
144 - انتهاهای بدیهی گراف کیلی گروه‌ها (چکیده)
145 - کاهش آلودگی های زیست محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه ریزی شهری بیوفیلیک (چکیده)
146 - Comparing the Effect of 12 Weeks of Bariatric and Aerobic Exercises on Metabolic Syn - drome Indices in Women With Knee Osteoarthritis (چکیده)
147 - Molecular structure and intramolecular hydrogen bond strength of 3-methyl-4-amino-3-penten-2-one and its NMe and N-Ph substitutions by experimental and theoretical methods (چکیده)
148 - Mechanical earth modeling and fault reactivation analysis for CO2-enhanced oil recovery in Gachsaran oil field, south-west of Iran (چکیده)
149 - Understanding the effects of different social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
150 - Atomistic simulation of proton transfer ability of Isopoly acid (IPA)/Heteropoly acid (HPA) doped Nafion® 117 for high-temperature fuel cell applications (چکیده)
151 - Colpoclypeus florus -Walker, 1938- -Hymenoptera: -Eulophidae- record a new genus from Iran (چکیده)
152 - Effect of Six Months of Aerobic Exercise on Serum Levels of Insulin, Growth Hormone and Insulin-Like Growth Hormone 1 in Sedentary Obese Women (چکیده)
153 - شناسایی و تعیین ویژگیهای مولکولی فیتوپلاسمای همراه زردی و ریز برگی هلو در استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
154 - Synthesis of poly-a-olefins- containing rare shortchain branches by dinuclear Ni-based catalysts (چکیده)
155 - Comparative assessment of on-farm greenhouse gas (GHG) emissions from male-headed and female-headed rice farms in Mazandaran Province, Iran (چکیده)
156 - بررسی تطبیقی واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد به پدیده تروریسم قبل و بعد از 11 سپتامبر 2001 (چکیده)
157 - Molecular screening of one week old broilers for Mycoplasma gallisepticum contamination (چکیده)
158 - Synthesis of New Benzothiazole Derivatives and Evaluation of Cytotoxicity of N-(6-Substitued-1,3-benzothiazol-2-yl)-4-phenyl-1,3-thiazol-2(3H)-imine Compounds (چکیده)
159 - Thermal modelling of gas generation and retention in the Jurassic organic-rich intervals in the Darquain field, Abadan Plain, SW Iran (چکیده)
160 - Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 1,2-Ethylene-bis -para-methyl pyridinium- dichromate as a new selective and mild agent in oxidation of alcohols (چکیده)
161 - PVP assisted synthesis of high efficient BiOI/Graphene oxide nanohybrid and its photocatalytic performance in degradation of organic dye pollutants (چکیده)
162 - فهرست مندرجات مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی به انضمام نمایه پدیدآوران شماره های 1 تا 159 (دوره چهل ساله) (چکیده)
163 - The effect of magnetic field on the stability of (18-crown-6) complexes with potassium ion (چکیده)
164 - Survey of High Rise Construction Vulnerability and Changing Aggregation in Urban Designs Case Study: Mashhad district 1 (چکیده)
165 - The effect of aqua-therapy on plasma and interleukin-12 and 17 in patient with multiple sclerosis (چکیده)
166 - α‐Diimine nickel catalyst for copolymerization of hexene and acrylate monomers activated by different cocatalysts (چکیده)
167 - Local ratcheting behavior in notched 1045 steel plates (چکیده)
168 - ساخت دستگاه بارش ماسه نیمه خودکار جدید برای ساختن مدل های فیزیکی ژئوتکنیکی (چکیده)
169 - Synthesis and characterization of cobalt complexes containing 1,10- phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid (چکیده)
170 - Mixed ligand coordination complex of Mn(II) containing oxidized pyridine-2,6- dicarboxylic acid and 1,10-phenanthroline: Synthesis and characterization (چکیده)
171 - Synthesis and characterization of a manganese(II) coordination complex based on highly pre-organized ligand of 1,10 (چکیده)
172 - DFT studies on the structure and intramolecular hydrogen bond strength in 1, 2-dibenzoylcyclopentadiene (چکیده)
173 - An eight-coordinate zinc complex containing the highly pre-organized ligand 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid: Solvothermal synthesis, supramolecular structure and CSD studies (چکیده)
174 - DNA Strand Breaks due to low energy electrons emitting 123I and 125I radionuclides using GEANT4 (چکیده)
175 - بهبود زمان اجرای الگوریتم Delta Debugging مبتنی بر زبان موازی Chapel (چکیده)
176 - Synergetic combination of 1D-2D g-C3N4 heterojunction nanophotocatalyst for hydrogen production via water splitting under visible light irradiation (چکیده)
177 - اثر دزهای مختلف تمرین ورزشی و محدودیت کالری بر بیان ژن سوبسترای گیرنده انسولین-1 در آدیپوسیت های موش های صحرایی نر چاق (چکیده)
178 - بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق ۱۴۲۰ (چکیده)
179 - 2-Aminoethanesulfonic acid immobilized on epichlorohydrin functionalized Fe3O4@WO3: a novel magnetically recyclable heterogeneous nanocatalyst for the green one-pot synthesis of 1-Substituted-1H-1,2,3,4-tetrazoles in water (چکیده)
180 - The effect of TiC:CNT mixing ratio and CNT content on the mechanical and tribological behaviors of TiC modified CNT-reinforced Al-matrix nanocomposites (چکیده)
181 - Changes of breast cancer biomarkers (CEA, CA 15-3) in middle-aged women with breast cancer following 8 weeks of aerobic exercise (چکیده)
182 - Application of Magnetic Chicken Feather Powder- Cu to the Click Synthesis of 1,2,3-Triazoles (چکیده)
183 - Air-side performance of a micro-channel heat exchanger in wet surface conditions (چکیده)
184 - سنتز، بررسی ساختار بلوری-مولکولی و طیفی کمپلکس لیگاند-مخلوط جدید از مس(II) با لیگاند دو دندانه 1و10-فنانترولین به همراه سالیسیل آلدهید S-بنزیل ایزوتیوسمی کربازون (چکیده)
185 - Internal dosimetry of inhaled iodine-131 (چکیده)
186 - Connectivity and planarity of g-noncommuting graph of finite groups (چکیده)
187 - 17β-estradiol improves the efficacy of exploited autologous bone marrowderived mesenchymal stem cells in non-union radial defect healing: A rabbit model (چکیده)
188 - تحلیل مشخصات آئرودینامیکی یک پرتابه متوسط مادون صوت با استفاده از روش‌های عددی و نیمه تجربی (چکیده)
189 - سناریوهای گردشگری شهر مشهد در افق 1404 (چکیده)
190 - تحلیل وضعیت شکل گیری شهر نوآور در شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
191 - Optimization of Physicochemical Properties of Low-Fat Hamburger Formulation Using Blend of Soy Flour, Split-Pea Flour and Wheat Starch as Part of Fat Replacer System (چکیده)
192 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
193 - واکاوی وضعیت شرط خیار در نکاح (چکیده)
194 - 5-farnesyloxycoumarin: a potent 15-LOX-1 inhibitor, prevents prostate cancer cell growth (چکیده)
195 - Essential oil composition of seven populations belonging to two Nepeta species from northwestern Iran (چکیده)
196 - Heteropolyacid anchored on SBA‑15 functionalized with 2‑aminoethyl dihydrogen phosphate: a novel and highly efficient catalyst for one‑pot, three‑component synthesis of trisubstituted 1,3‑thiazoles (چکیده)
197 - Effect of processing method on migration of antioxidant from HDPE packaging into a fatty food simulant in terms of crystallinity (چکیده)
198 - Impact of heat shock protein 60KD in combination with outer membrane proteins on immune response against Brucella melitensis. (چکیده)
199 - Phenotypic and molecular characterization of Sinorhizobium meliloti strains isolated from the roots of Medicago sativa in Iran (چکیده)
200 - The effect of FIFA 11+ program on dynamic postural control of fustal women player during cutting maneuver (چکیده)
201 - Effects of spring- and summertime prescribed burning on spores and colonisation of mycorrhiza and five plant species in a dry grassland (چکیده)
202 - Synthesis of a novel fused tricyclic heterocycle, pyrimido[5,4- e ][1,4]thiazepine, and its derivatives (چکیده)
203 - Antibacterial effects of Lactococcus lactis isolated from Lighvan cheese regarding the recognition of Nisin, Lacticin and Lactococcin structural genes (چکیده)
204 - بهینه سازی هندسه خم های یو شکل جهت حد اقل سازی افت فشار در کانال مربعی (چکیده)
205 - پلیمریزاسیون 1- هگزن با استفاده از کاتالیست ناهمگن زیگلر- ناتا (چکیده)
206 - پلیمر شدن 1- هگزن با استفاده از سامانه کاتالیزوری زیگلر-ناتا به روش سطح پاسخ (چکیده)
207 - Rapid, Green, And Catalyst‑Free One‑ Pot Three‑Component Syntheses Of 5‑ substituted 1H‑tetrazoles In Magnetized Water (چکیده)
208 - Safety Evaluation and Antibacterial Activity of Enterococci Isolated from Lighvan Cheese (چکیده)
209 - 2-AminoethanesulfonicAcid Immobilized on Epichlorohydrin Functionalized Fe3O4@WO3(Fe3O4@WO3-EAE-SO3H): A Novel Magnetically Recyclable Heterogeneous Nanocatalystfor the Green One-Pot Synthesisof 1-Substituted-1H-1,2,3,4-Tetrazolesin Water (چکیده)
210 - The effect of sodium thiopental as a GABA mimetic drug in neonatal period on expression of GAD65 and GAD67 genes in hippocampus of newborn and adult male rats (چکیده)
211 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
212 - Optimization of carbon and nitrogen source and their concentration for antimicrobial metabolites production by Streptomyces AC135 (چکیده)
213 - Copper(II) complex by 1,10-phenanthroline and Salicylaldehyde S-benzylisothiosemicarbazone hydrogen chloride: Synthesis, characterization and crystal structure (چکیده)
214 - Physical-spatial development pattern analysis in urban districts one and two in the West Mashhad (چکیده)
215 - روند تغییر پارامترهای فیزیولوژیک و بیان نیمه کمی ژنهای CapLEA-1وDehydrin1در ژنوتیپ های نخود زراعی تحت تنش کم آبی (چکیده)
216 - Synthesis, structure, and magnetic properties of a dinuclear antiferromagnetically coupled iron(II) complex (چکیده)
217 - Ostrich as a possible source of pathogenic strains of Clostridium difficile (چکیده)
218 - Regioselective synthesis of new 5- methyl- 5Hpyrimido [ 4′,5′:4,5] [1,3] thiazino [3,2-a] perimidines (چکیده)
219 - بررسی ارتباط متقابل باد صدوبیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان (چکیده)
220 - بررسی تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک دوغ محلی مشهد با استفاده از روش آنالیز ژن 16S rRNA و تعیین توانایی پروبیوتیکی سویه های جدا شده از آن (چکیده)
221 - شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولی (چکیده)
222 - دستورکار دستیابی به توسعه پایدار شهرستان تربت حیدریه در افق 1404 (چکیده)
223 - رویکرد نقطه تغییر مبتنی بر باقیمانده‌های بازگشتی در فاز 1 پروفایل‌های خطی ساده (چکیده)
224 - مطالعه تئوری آنزیم بومی (چکیده)
225 - 8-Farnesyloxycoumarin induces apoptosis in PC-3 prostate cancer cells by inhibition of 15-lipoxygenase-1 enzymatic activity (چکیده)
226 - Development of genetically modified plasmodium that are growth impaired: Implications for vaccine development (چکیده)
227 - Separation study of some heavy metal cations through a bulk liquid membrane containing 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (چکیده)
228 - اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی (چکیده)
229 - شناسایی چند شکلی ژنهای هورمون رشد pit1 و بتالاکتوگلوبولین در یک گله گاو هلشتاین (چکیده)
230 - A THEORETICAL OVERVIEW ON THE RATE OF DIMERIZATION OF CYCLOPENTADIENE (چکیده)
231 - بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهرمشهد-موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷ (چکیده)
232 - ساخت توپولوژی انرژی آگاه با مکانیزم نگهداری در شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
233 - Synthesis of novel 3‑ substituted‑ 5H‑ benzo [5,6][1, 4] thiazino [3,2‑e][1,2,4] triazines and their 15‑ lipoxygenase inhibitory activity (چکیده)
234 - تأثیر برنامه تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه (چکیده)
235 - Polyethylene glycol grafted flower‐like cupric nano oxide for the hollow‐fiber solid‐phase microextraction of hexaconazole, penconazole, and diniconazole in vegetable samples (چکیده)
236 - Exploring English Language Learning Policies in Iran Based on Secondary School Course Books for Learning English in Light of Globalization and Culture (چکیده)
237 - مطالعه تطبیقی عوامل شهرت فیلم 12 سال بردگی در رسانه‌های ایران و آمریکا (چکیده)
238 - New insights into the taxonomy of the skittering frog Euphlyctis cyanophlyctis complex (Schneider, 1799) (Amphibia: Dicroglossidae) based on mitochondrial 16S rRNA gene sequences in southern Asia (چکیده)
239 - Magnetic solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples by Fe3O4 @polypyrrole/carbon nanotubes (چکیده)
240 - Calculation of the Dose of Samarium-153-Ethylene Diamine Tetramethylene Phosphonate (153Sm-EDTMP) as a Radiopharmaceutical for Pain Relief of bone Metastasis (چکیده)
241 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده)
242 - A Comparative Study of Iranian and America Media in Authenticating and Popularizing 12 Years A Slave (چکیده)
243 - Direct access to stabilized CuI using cuttlebone as a natural-reducing support for efficient CuAAC click reactions in water (چکیده)
244 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
245 - مطالعه ایزوتوپ های پایدار 18O و D در چشمه های منطقه تنگ بیجار- غرب استان ایلام (چکیده)
246 - ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA (چکیده)
247 - Density functional theory study of the regio- and stereoselectivity of 1,3-dipolar cycloaddition reactions between 2-ethylthio-4- phenyl-1-azetin and some substituted nitrile oxides (چکیده)
248 - Magnetically separable Fe3O4@chitin as an ecofriendly nanocatalyst with high efficiency for green synthesis of 5-substituted-1H-tetrazoles under solvent-free conditions (چکیده)
249 - Isomerism and Hydrogen Bonding in the Cis-enol Forms of 1-(n-pyridyl)butane-1,3-diones: A Theoretical Study (چکیده)
250 - CuII immobilized on guanidinated epibromohydrin functionalized g-Fe2O3@TiO2 (g-Fe2O3@TiO2-EGCuII): a novel magnetically recyclable heterogeneous nanocatalyst for the green one-pot synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles through alkyne–azide cycloaddition in water (چکیده)
251 - Tautomeric stability, molecular structure, NBO, electronic and NMR analyses of salicylideneimino-ethylimino-pentan-2-one (چکیده)
252 - بررسی تاثیر خشکی در بیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1 در ژنوتیپ های نخود زراعی (چکیده)
253 - Effect of annealing temperature on structural and magnetic properties of stontium hexaferrite nanoparticles synthesised by sol-gel auto- combustiom method (چکیده)
254 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
255 - Synthesis of 5,5-(ethane-1,2-diyl) bis (3-((5-bromo-6-methyl-2tertiaryaminopyrimidin-4-yl) thio)-4H-1,2,4-triazol-4-amines) and Their Novel bis-cyclized Products, 1,2-bis (pyrimido [5,4e] [1,2,4] triazolo [3,4-b] [1,3,4] thiadiazin-3-yl) ethane, as Potential Inhibitors of 15-Lipoxygenase (چکیده)
256 - Synthesis of new derivatives of 10H-benzo[b] pyridazino[3,4-e][1,4]thiazines (چکیده)
257 - the 1 conference on language learning teaching (چکیده)
258 - رقابت شرکت های هلندی و انگلیسی در خلیج فارس درسده 11ق/17 م (چکیده)
259 - مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEP (چکیده)
260 - Effect of Halocarbon as Promoter on Activity of Ziegler-Natta Catalyst in 1-Hexene Polymerization (چکیده)
261 - Characterization and Molecular Identification of Extracellular Polymeric Substance (EPS) Producing Bacteria from Activated Sludge (چکیده)
262 - بررسی تأثیر جریان سیال بر نرخ خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول آبی با استفاده از الکترود صفحه چرخان (چکیده)
263 - Critical Analysis and Teachers’ Perspectives on Prospect One (Iranian Junior High School English Book (چکیده)
264 - بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNA (چکیده)
265 - تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر (چکیده)
266 - Expanded perlite: an inexpensive natural efficient heterogeneous catalyst for the green and highly accelerated solvent-free synthesis of 5- substituted-1H-tetrazoles using [bmim]N3 and nitriles† (چکیده)
267 - Double Field Domain Walls with Explicit Symmetry Breaking (چکیده)
268 - بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) (چکیده)
269 - بررسی تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران- صفحه 180 چکیده مقاله موجود است. (چکیده)
270 - بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه (چکیده)
271 - بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج (چکیده)
272 - Dynamic soil properties of some deep trenches in Mashhad city, NE Iran (چکیده)
273 - تعیین اثرات ساختگاهی محلی به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از نگاشت های زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان (چکیده)
274 - Identification of Germline BRCA1 Mutations among Breast Cancer Families in Northeastern Iran (چکیده)
275 - Genetic polymorphism of the CAPN1 gene is associated with meat quality (چکیده)
276 - جداسازی جریان پایه از رواناب سطحی با استفاده از روش‌های ایزوتوپی و ردیاب‌های هیدروشیمیایی (مطالعه موردی: حوضه کارستی ابوالعباس) (چکیده)
277 - شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی، به عنوان غذایی فراسودمند، با استفاده از روش توالییابی ژن 16S rRNA (چکیده)
278 - اثر کاربرد پوتریسین بر کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا (چکیده)
279 - Dose estimations for Iranian 11-year-old pediatric phantoms undergoing computed tomography examinations (چکیده)
280 - بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌ خامنه‌ای 1388-1368 (چکیده)
281 - ارزیابی غلظت‌‌های کربن معدنی و آلی محلول و ترکیب ایزوتوپی آنها در منابع آب حوضه آبریز کارده (شمال شهر مشهد) (چکیده)
282 - Field and Lab Requirements for TIC/DIC and δ13C Measurements of Water Samples (چکیده)
283 - Mechanism and regioselectivity of 1,3-dipolar cycloaddition reactions of bicyclic monoterpenes with aryl and heteroaryl nitrile oxides: a DFT study (چکیده)
284 - Construction of a New Aluminum(III) Cation Selective Electrode Based on 12-Crown-4 as an Ionophore (چکیده)
285 - Phylogeography of Phasianus colchinus Linnaeus, 1758 inferred from mitochondrial and nuclear genes in Iranian plateau (چکیده)
286 - Synthesis of new multi-functionalised 1,1’-carbonylbispyrazole derivatives (چکیده)
287 - بررسی تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک آش کارده با استفاده از روش تکثیر ژنS rRNA 16 و تعیین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی (چکیده)
288 - The origin of regio- and stereoselectivity in 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides with C1-substituted 7- oxabenzonorbornadienes, A DFT study (چکیده)
289 - Gradual Growth of Gold Nanoseeds on Silica for Silica@Gold Core–Shell Nano Applications by Two Different Methods: A Comparison on Structural Properties (چکیده)
290 - Evaluation of mother corm weights and foliar fertilizer levelson saffron (Crocus sativus L.) growth and yield components (چکیده)
291 - Diphenyl (p-tolylamido)phosphate (چکیده)
292 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
293 - Dipyrimido[4,5‑b:5,4‑e][1,4]thiazine: synthesis and their enzyme inhibitory activity assessment on soybean 15‑lipoxygenase (چکیده)
294 - Information Security in Knowledge Management Based on ISO 27001 and CWA 14924 (چکیده)
295 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
296 - دوزجذبی بتا و گامای یُد131 در تیروئید کروی و استوانه ای با استفاده از کد ّFLUKA و مقایسه آن با نتایج کد MCNPX (چکیده)
297 - اثر تزریق ویتامین 21 B بر مصرف خوراک، وزن بدن، تولید و ترکیبات شیر در گاوهای اوایل شیردهی هلشتاین (چکیده)
298 - Phylogeny of snow trout (Schizothorax) based on Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene (چکیده)
299 - IBM word-alignment model I for statistical machine translation (چکیده)
300 - The effect of insulin treatment on TLR4 gene expression and cell density in hippocampal brain and testis tissues in induced hyperglycemia conditions (diabetes type 1) (چکیده)
301 - برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان (چکیده)
302 - پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی سنجدک I، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
303 - Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Winter Salad (Local Pickle) during Fermentation Using 16S rRNA Gene Sequence Analysis (چکیده)
304 - ارزیابی اثر کود‌های شیمیایی و آلی بر ویژگی های رشدی و اجزای عملکرد گیاه سویا (Glycine max L.) (چکیده)
305 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از خمیر ترش محلی تربت جام و آلمان (چکیده)
306 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از دو نمونه خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
307 - New records of the huntsman spider genus Olios (Araneae: Sparassidae) from Iran, Iraq and Afghanistan (چکیده)
308 - Can Naphthalene Exposure Stress Alter Brain Biogenic Amine Levels Before and during Vitellogenesis in Liza klunzingeri Fish? (چکیده)
309 - A Critical Evaluation of Prospect One: Iranian Junior High School English Book (چکیده)
310 - بررسی کتاب پراسپکت بر اساس رویکرد روش تدریس ارتباطی (CLT) (چکیده)
311 - Database analysis of hydrogen bond patterns in phosphoric triamides completed with seven new compounds: a crystallographic and 15N NMR study (چکیده)
312 - فهرست مقالات چاپ شده در مجلّهادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179) (چکیده)
313 - Early Aptian oceanic anoxic event (OAE 1a) in Northeastern Arabian Plate setting: an example from Dariyan Formation in Zagros fold–trust belt, SE Iran (چکیده)
314 - ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری نهشته های کواترنری و توده سنگ های رسوبی ساختگاه سد نرگسی (چکیده)
315 - بررسی تاثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکترشیخ مشهد (چکیده)
316 - Methane storage in homogeneous armchair open-ended single-walled boron nitride nanotube triangular arrays: a grand canonical Monte Carlo simulation study (چکیده)
317 - اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر تغییرات میکروآناتومیک غده آدرنال موش صحرایی (چکیده)
318 - Short oligo ethylene glycolic ionic liquids as highly efficient and reusable catalyst for one-pot synthesis of piperidines (چکیده)
319 - Screening of Actinomycetes from Lipar area of Gulf of Oman to research the antimicrobial compounds (چکیده)
320 - بررسی پراکندگی باکتری های مولد هسته یخ درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
321 - provienence, tectonic setting and geochemistary of Ahvaz sandstone member (Asmari Formation, oligo -miocene), Asmari Formation, Marun oilfield Zagros Basin, NW Iran (چکیده)
322 - کنترل سازه با میراگر جرمی تنظیم شده فعال با استفاده از کنترل کننده منطق فازی نوع 2 بازه ای برای تحریک لرزه ای (چکیده)
323 - Solvent influence upon complex formation between 1,10-diaza-18-crown-6 with the Ce3+ cation in some pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
324 - Self-heating of 1d thermal plasmas: comparison of weightings; optimal parameter choices (چکیده)
325 - Synthesis, Characterization and Application of Cobalt Hydrogensulfate as a New Heterogeneous, Reusable and Efficient Catalyst in Onepot Synthesis of 14–aryl–14H–dibenzo[a,j]xanthenes and 1,8–dioxooctahydroxanthes (چکیده)
326 - Design, synthesis and SAR studies of new methyl chavicol derivatives as potent 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
327 - Scorpions of the genusOdontobuthusVachon, 1950 (Scorpiones: Buthidae) from Iran: Phylogenetic relationships inferred from mitochondrial DNA sequence data (چکیده)
328 - بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001). (چکیده)
329 - Density functional theory study of the regio and stereoselectivity in 1,3-dipolar cycloddition reactions between N-methyl methylenenitrone and fluorinated dipolarophiles (چکیده)
330 - GEOTHERMOMETRY OF TWO HOT SPRINGS IN WESTERN IRAN (چکیده)
331 - بررسی دامنه پراکنش، تراکم و زیست‌شناسی زادآوری قرقاول بال نقره‌ای (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) در شمال‌شرق ایران (چکیده)
332 - Ionic-liquid-mediated poly(dimethylsiloxane)- grafted carbon nanotube fiber prepared by the sol–gel technique for the head space solid-phase microextraction of methyl tert-butyl ether using GC (چکیده)
333 - On locally 1-connectedness of quotient spaces and its applications to fundamental groups (چکیده)
334 - Highly Efficient and Selective Membrane Transport of Silver(I) Using 15-Crown-5 as a Selective Ion Carrier (چکیده)
335 - تحلیل شاخص دسترسی در کلانشهر مشهد (چکیده)
336 - Oscheius rugaoensis and Pristionchus maupasi, two new records of entomophilic nematodes from Iran (چکیده)
337 - Hirshfeld surface analysis of the 1,100 0 -(ethane-1,2-diyl)dipyridinium dication in two new salts: perchlorate and peroxodisulfate (چکیده)
338 - کاربرد ایزوتوپ پایدار کربن 13 در تجزیه هیدروگراف چشمه های کارستی (چکیده)
339 - تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک تکنیک‌های ایزوتوپی-حوضه کارستی ابوالعباس (چکیده)
340 - Effect of Processing Condition on Migration level of Antioxidants from HDPE Packaging into Fatty Food Simulant. (چکیده)
341 - ارزیابی اثر کودهای شیمیایی، ورمی کمپوست و دامی بر اجزای عملکرد گیاه داروئی رازیانه (چکیده)
342 - بررسی تاثیر واحد تربیت بدنی عمومی بر شاخص های ترکیب بدنی و عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانشجویان غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
343 - جداسازی و شناسایی باکتریهای ویبریوی بیولومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی (چکیده)
344 - Carbon paste ion selective electrode based on 15-benzo crown-5 and carbon nanotubes for determination of silver (چکیده)
345 - The effects of dietary 1, 25-dihydroxycholecalciferol and hydroalcoholic extract ofWithania somniferaroot on bone mineralisation, strength and histological characteristics in broiler chickens (چکیده)
346 - مقاله شناسی توصیفی شاهنامه (در فاصله سال‌های 1371-1385) (چکیده)
347 - Effect of cold deformation on pitting initiation of 17-4 PH stainless steel (چکیده)
348 - The effect of thermomechanical treatment on pitting corrosion of 17-4PH stainless steel (چکیده)
349 - تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک ایزوتوپ پایدار اکسیژن 18 درحوضه کارستی ابوالعباس استان خوزستان (چکیده)
350 - New record of the Mediterranean Recluse Spider Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) and its bite from Khorasan Province, northeast of Iran (Aranei: Sicariidae) (چکیده)
351 - بررسی تأثیر انواع الیاف تثبیت کننده بر خواص خستگی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (چکیده)
352 - Conformation, molecular structure, and intramolecular hydrogen bonding of 1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione (چکیده)
353 - شناسایی کانون های فشار مؤثر در وقوع باد 120 روزه سیستان و بلوچستان (چکیده)
354 - Theoretical study of intramolecular hydrogen bonding in the halo derivatives of 1-amino-3-imino-prop-1-ene (چکیده)
355 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for alkylation of 1,3-dicarbony compounds (چکیده)
356 - بررسی آلودگی نیترات آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک و تعیین منشا آلودگی به کمک ایزوتوپهای 15N و 18O (چکیده)
357 - بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA (چکیده)
358 - An O(n log n) algorithm for the Inverse 1-median problem on trees with variable vertex weights and edge reductions (چکیده)
359 - Effect of Short-and Long-term Memory on Trend Significancy of Mean Annual Flow by Mann-Kendall Test (چکیده)
360 - Synthesis, characterization and theoretical evaluations of HMDS promoted chemoselective O-alkylation of uracils (چکیده)
361 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
362 - A convenient one-pot method for the synthesis of highly functionalized 1,3-oxazole (چکیده)
363 - Synthesis of new derivatives of 2-Substitueted 4-(4-methyl-12Hpyrimido[4,5:5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxalin-2-yl) (چکیده)
364 - Novel acidic ionic liquid as efficient and reusable catalyst based on imidazolium cation (چکیده)
365 - An efficient synthesis of imidazo[4,5-a]acridine-11-yl cyanides as new fluorescent heterocylic compounds (چکیده)
366 - Synthesis of new pyrimido[4,5-d]pyrimidin-4(1H)-one derivatives in the presence of ferric hydrogensulfate (چکیده)
367 - One-pot solvent free synthesis of someindolylmethane amine derivativesbyFe(HSO4)3 as a recycable catalyst (چکیده)
368 - A novel and efficient one-pot synthesis of new α-aminophosphonates and evaluation of their biologicalactivities (چکیده)
369 - Synthesis of new pyrrolizine derivatives via ring annulation under green conditions (چکیده)
370 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[5,4-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine and stadise of their biological activities (چکیده)
371 - Synthesis of new derivatives ofdipyrimido[4,5-b:5,4-e][1,4]thiazine and their enzyme inhibitory activity assessment on soybean 15-lipoxygenase (چکیده)
372 - Synthesis of some novel 1,3,4-thiadiazine containing tetrazolonucleus (چکیده)
373 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-c] pyridazine (چکیده)
374 - Synthesis of new heterocyclic system: [1,3]oxazolo[4,5-d] [1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine (چکیده)
375 - Synthesis of new pyrazolo[3,4-d]pyrimidine derivatives as potential antibacterial agents (چکیده)
376 - ارزیابی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلی (چکیده)
377 - Molecular and morphological characterization of Pristionchus pacificus (Nematoda: Rhabditida: Neodiplogastridae), a new record of an entomophilic nematode from Iran (چکیده)
378 - زیست چینه نگاری سازند سورگاه بر مبنای روزن داران پلانکتونیک در میادین نفتی ماله کوه (چاه شماره 1) و سرکان (چاه شماره 1) در منطقه پلدختر استان لرستان (چکیده)
379 - Theoretical and spectroscopic studies on molecular structure and hydrogen bonding of 1,2-bis (monochloroacetyl) cyclopentadiene (چکیده)
380 - Spectrophotometric Determination of Osmium (VIII) WITH 1-HYDROXY 2- PYRIDINE - THIONE (SODIUM SALT) AS A REAGENT (چکیده)
381 - افت و خیزهای ابررسانایی در کوپرات 123-Nd (چکیده)
382 - Determination of monocyclic aromatic amines using headspace solid-phase microextraction based on sol–gel technique prior to GC (چکیده)
383 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد,معدنی شدن استخوان و قابلیت هضم کلسیم و فسفر جیره (چکیده)
384 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی (چکیده)
385 - اثر 1و25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیرباد (Withania Coagulans) بر خصوصیات مکانیکی استخوان درشت نی در جوجه های نر گوشتی (چکیده)
386 - Synthesis of 3,6-diaryl-1,4,5-thiadiazepines from substituted 2-thiocyano acetophenone and investigation of reaction mechanism (چکیده)
387 - A novel One-pot synthesis of highly functionalized 1H-pyrazolo[1,2-b]phthalazine-5,10-dione using a three-component reaction (چکیده)
388 - One-pot condensation of B-naphthol, aldehydes and cyclic 1,3-dicarbonyll compounds by NbCl5 as an efficient lewis acide (چکیده)
389 - Competitive Transport Studies of Some Heavy Metal Cations Through Bulk Liquid Membrane Using 15-Crown-5 and Cyclam (چکیده)
390 - Highly Efficient and Selective Membrane Transport of Silver(I) Using 15-crown-5 as a Selective Ion Carrier (چکیده)
391 - Studying the Cytotoxic Effects of a 15-Lipoxygenase 1 Inhibitor on Prostate Cancer Cell Line PC-3 (چکیده)
392 - studying the anti-cancer effects of 8-farnesyloxycoumarin on Prostate Carcinoma cells in vivo (چکیده)
393 - بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86 (چکیده)
394 - Comparative study on the effects of type 1 and type 2 diabetes on structural changes and hormonal output of the adrenal cortex in male Wistar rats (چکیده)
395 - تولید سازه شیمری از ویروئیدهای استرالیائی و لکه زرد مو 1 (چکیده)
396 - The Response of Plasma Leptin and Some Selected Hormones to 24-weeks Aerobic Exercise in Inactive Obese Women (چکیده)
397 - ردیابی آنتی بیوتیک فنازین- 1-کربوکسیلیک اسید در سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم و تاثیرآن در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم (چکیده)
398 - Bis(2-amino-4-methylpyrimidin-1-ium) hexaaquacobalt(II) disulfate dihydrate (چکیده)
399 - Effect of Urea and Molasses on the Chemical and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
400 - تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (چکیده)
401 - Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities (چکیده)
402 - Review of Rare Birds in Iran, 1860s–1960s (چکیده)
403 - نگاهی مقایسه ای به مساله بازنگری قانون اساسی: خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368 (چکیده)
404 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[5,4-e ][1,2,4]triazolo[3,4-b ][1,3,4]thiadiazine and their enzyme inhibitory activity assessment onsoybean 15-lipoxygenase (چکیده)
405 - Diphenyl (isopropylamido) phosphate (چکیده)
406 - N-(4-Fluorobenzoyl)-N- ,N-- -diisopropyl- phosphoric triamide (چکیده)
407 - Complexing ability of kryptofix5 with Ag+ in some binary mixed solvents at different temperatures (چکیده)
408 - تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86 (چکیده)
409 - تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک (چکیده)
410 - Immunohistochemical expression of transforming growth factor beta 1 (TGF-B1) in canine cutaneous tumours (چکیده)
411 - A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Prediction (چکیده)
412 - Spatial and temporal dynamics of microbial communities in alpine ecosystems (چکیده)
413 - شیعیان در فرآیندِ نوینِ قانونِ اساسی‌سازی، مطالعه موردی: قانون اساسی افغانستان (چکیده)
414 - بررسی اثر Valproic acid بر بیان ژن CXCR4 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی (چکیده)
415 - 5Amino-3-methyl-1,2-oxazole-4-carbo- nitrile (چکیده)
416 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2-chloro-2,2- difluoroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
417 - Hexakis{[1-(dimethylamino)propylidene]oxidanium} bis(dodecamolybdophosphate)N,N-dimethylpropionamide pentasolvate (چکیده)
418 - O,O- -Dimethyl (cyclohexylamido)thio- phosphate (چکیده)
419 - جداسازی باکتری های گرمادوست سلولولیتیک از چشمه های آب گرم دیگ رستم در ایران (چکیده)
420 - N,N-Dibenzyl-O,O′-dimethyl thiophosphate (چکیده)
421 - N,N- -Bis(4-methylphenyl)-N-- -(2,2,2-trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
422 - N,N,N-,N- -Tetrabenzyl-N-- -(2,6-difluoro- benzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
423 - Bis(pyrrolidin-1-yl)phosphinic (2,4-difluorobenzoyl) amide (چکیده)
424 - Diphenyl (methylamido)phosphate (چکیده)
425 - A second monoclinic polymorph of N-[bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-4-fluorobenzamide with the P21/n space group (چکیده)
426 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2,4-difluorobenzoyl)- N,N- -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
427 - Cyclohexylammonium acetate– N,N-,N-- -tricyclohexylphosphoric triamide (1/1) (چکیده)
428 - N,N-Dimethyl-N-,N-- -bis(2-methyl-phenyl)phosphoric triamide monohydrate (چکیده)
429 - Crystal structure of N,N-,N--,N--- -tetrakis(4-methylphenyl)- diphosphoric tetraamide, C28H32N4O3P2 (چکیده)
430 - میکروبایواستراتیگرافی سازند سورگاه بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در چاه شماره 1 سرکان، شمال باختری اندیمشک (چکیده)
431 - رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی (چکیده)
432 - The effect of quenching media and annealing temperature on graphitization transformation kinetic of CK 100 tool steel (چکیده)
433 - شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور (چکیده)
434 - ارزیابی تنوع بار باکتریایی Compost (کود بیولوژیکی) مشهد به کمک شناسایی ناحیه 16srRNA (چکیده)
435 - مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173) (چکیده)
436 - 1433η Protein is Detectable in Blood Serum and Fetlock Joint Synovial Fluid of High Performance Horses (چکیده)
437 - تنوع فصلی استرپتومایسس های ارتفاعات آلپ با استفاده از روشهای وابسته به کشت (چکیده)
438 - مقایسه دقت تاکسونومی روشهای CE-SSCP و cloning/sequencing با استفاده از16S rRNA (چکیده)
439 - Natural kaolin supported sulfuric acid as an efficient catalyst for the preparation of 1, 1-diacetates under solvent-free conditions (چکیده)
440 - Evaluation of qanat collapse hazard in Mashhad city (case study: the Zone 11 of Municipality of Mashhad, Iran) (چکیده)
441 - The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats (چکیده)
442 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
443 - Two new CuII 1D-coordination polymers containing 1,4-pyrazine-2,3-dicarboxylic acid, 2-aminopyridine, and 5-bromo-6-methyl-2-(4-methylpiperazine-1-yl)pyrimidine-4-amine: X-ray crystal structure, spectroscopic and magnetic studies (چکیده)
444 - The effect of selected relaxation training with physical activity on mental well-being (چکیده)
445 - برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی (چکیده)
446 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی D- loop و Cyt-b توالی میتوکندری درDNA گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
447 - عملیات حرارتی فولاد ابزار سردکار 1.2080 و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آن (چکیده)
448 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی قالب های آهنگری گرمکار 1.2344 (چکیده)
449 - بررسی تاثیر پارامتر های عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و انرژی ضربه فولاد ابزار تندبر (HSS) 1.3343 (چکیده)
450 - Synthesis of 1H,7H,12bH-Pyrano[3’,4’: 5,6]pyrano[3,4-c][1]benzopyran-1- one via Domino Knoevenagel/Hetero-DielsAlder Reaction with Theoretical Investigations (چکیده)
451 - 9Aminoacridinium bis(pyridine-2,6- dicarboxylato-j3 O2 ,N,O6 )ferrate(III) tetrahydrate (چکیده)
452 - تاثیر یک دوره تمرینات آرام سازی همراه با فعالیت بدنی منتخب بر سلامت روانی دختران (چکیده)
453 - Development of a New Quantitative Competitive PCR Assay for Rumen Butyrate-Producing Bacterium, Butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
454 - The Exhaustive Resistance Exercises with various Resistances increases the Local Strength of Youth Muscles (چکیده)
455 - Altered JS‐2 expression in colorectal cancers and its clinical pathological relevance (چکیده)
456 - Synthesis of novel benzo[ f ]chromene compounds catalyzed by ionic liquid (چکیده)
457 - مقایسه DNA Barcoding با روش کلاسیک در جهت شناسایی پنچ گونه شته درختان میوه در مشهد (چکیده)
458 - مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii (چکیده)
459 - کنترل جریان توسط مکش و بررسی تأثیر آن بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های NACA0018,NACA0012 (چکیده)
460 - تحلیل حرارتی عددی و بهینه سازی اکسرژی گردآورنده صفحه- تخت خورشیدی با مجاری مارپیچ (چکیده)
461 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
462 - فرمولاسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC)و بالنگو شیرازی (چکیده)
463 - بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تولید کننده رنگ، بو و طعم در مخازن آب سد ها (چکیده)
464 - Bis(9-aminoacridinium)bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)zincate(II)trihydrate (چکیده)
465 - Increased levels of the 14-3-3 η and γproteins in the synovial fluid of dogs with unilateral cranial cruciate ligament rupture (چکیده)
466 - تعیین رخساره های سنگی بر اساس الکترو فاسیس ها در سازند کژدمی و سروک در چاه نمک غربی 1 (چکیده)
467 - One-step Synthesis of Dialkyl 1,2-Dihydroquinoline- 2,3-dicarboxylates. A Vinyltriphenylphosphonium Salt Mediated Intramolecular Wittig Reaction (چکیده)
468 - 1,1-(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium dichromate(VI) (چکیده)
469 - اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) (چکیده)
470 - Ionic Liquid Promoted Efficient Three-Component Synthesis of 2-Thioxo-2H-Thiopyrans (چکیده)
471 - 2Aminopyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)ferrate-III (چکیده)
472 - Dithioacetalization of carbonyl compounds under catalyst-free condition (چکیده)
473 - Isolation and characterization of Brachyspira species based on biochemical scheme and 16S rDNA partial sequencing (چکیده)
474 - First record of Zarudny’s Jird, Meriones zarudnyi Heptner, 1937 (Rodentia: Muridae) in Shirvan, Northeast Iran (چکیده)
475 - P2O5/SiO2 as catalysts for the preparation of 1,1-diacetates under solvent free conditions (چکیده)
476 - Bis(l-pyridine-2,3-dicarboxylato)bis[aqua(3-carboxypyridine-2-carboxylato indium(III)] tetrahydrate) (چکیده)
477 - Conformation analysis, tautomerism, and vibrational assignment of 1- amino-2-keto-6-cyclohexene (چکیده)
478 - Phylogeography, pre-zygotic isolation and taxonomic status in the endemic Cyprus Wheatear Oenanthe cypriaca (چکیده)
479 - استفاده از ید125برای براکی تراپی تومورهای مغزی (چکیده)
480 - Quality of meat from two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free low- and recommended-protein diets (چکیده)
481 - Effects of lubricant and temperature on friction coefficient during hot forging of Nimonic 115 superalloy (چکیده)
482 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(2-phenylacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
483 - Syntheses, crystal, molecular structures, and solution studiesof Cu(II), Co(II), and Zn(II) coordination compounds containing pyridine-2,6-dicarboxylic acid and 1,4-pyrazine-2,3-dicarboxylic acid: comparative computational studies of Cu(II) and Zn(II) complexes (چکیده)
484 - O-Phenyl (tert-butylamido)(p-tolylamido) phosphinate (چکیده)
485 - N,N--Dicyclopentyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
486 - Guided-mode resonant wave plates (چکیده)
487 - Leaky-mode resonant reflectors with extreme bandwidths (چکیده)
488 - High performance Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides written with a modified Sagnac interferometer (چکیده)
489 - Integrated all-optical pulse regenerator in chalcogenide waveguides (چکیده)
490 - N,N-Dimethyl-N-,N---diphenylphosphoric triamide (چکیده)
491 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(p-tolyl)phosphoric triamide (چکیده)
492 - conductace study of complexation ability of Li+, Na+, and NH4+ cations with 15-crown-5 in acetonitrile-- Metho anol binary solutions (چکیده)
493 - Complexation of 4′-Nitrobenzo-15-crown-5 with Zn2+, Mn2+, Cr3+ and Sn4+ Cations in Acetonitrile–Ethanol Binary Mixtures (چکیده)
494 - Phylogenenic bases for the bacterial community dynamics in two contrasted alpine meadows (چکیده)
495 - N-(3-Fluorobenzoyl)-N-,N---bis(4-methylphenyl) phosphoric triamide (چکیده)
496 - N,N--Dicyclohexyl-N--(3-fluorobenzoyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
497 - N,N--Dicyclohexyl-N--(2,6-difluorobenzoyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
498 - N-[Bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-2-chloro-2,2-difluoroacetamide (چکیده)
499 - N,N--Bis(2-chlorobenzyl)-N--(2,2,2-trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
500 - 3-(4-Bromoanilino)-3-(4-chlorophenyl)-1-phenylpropan-1-one (چکیده)
501 - Cyclohexyl(methyl)ammonium(bis[cyclohexyl(methyl)amino]-phosphoryl)(4-methylphenylsulfonyl)-azanide (چکیده)
502 - N,N,N\',N\'-Tetraethyl-N\"-(2-fluorobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
503 - N,N--Dibenzyl-N--(2-chloroacetyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
504 - Comparison of Chemical Composition of Achillea eriophora and A. wilhelmsii Grown in Wild and Cultivated Conditions in Iran (چکیده)
505 - Piperazine-1,4-diium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-κ3O2,N,O6)cobaltate(II) tetrahydrate (چکیده)
506 - N,N--Di-tert-butyl-N--(2-chloroacetyl)-phosphoric triamide (چکیده)
507 - rac-Phenyl (benzylamido)(p-tolylamido)-phosphinate (چکیده)
508 - Phenyl bis(m-tolylamido)phosphinate (چکیده)
509 - The Direct Numerical Simulation of Three-Dimensional Spatially-Developing Free Shear Flow (چکیده)
510 - N,N -Bis(2-methylphenyl)-N -(2,2,2- trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
511 - N-(2,6-Difluorobenzoyl)-P,P-bis-(pyrrolidin-1-yl)phosphinic amide (چکیده)
512 - Phenyl bis(morpholin-4-ylamido)-phosphinate (چکیده)
513 - Diphenyl [(S)-1-phenylpropanamido]-phosphate (چکیده)
514 - Contrasted patterns of cultivable bacteria in alpine soils (چکیده)
515 - Bacterial diversity and seasonal variation in alpine tundra soils (چکیده)
516 - Synthesis and Crystal Structure of Bis pyridinium 1,2-Ethane periodate (چکیده)
517 - Bis(9-aminoacridinium)bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-κ3O2,N,O6)manganate(II)trihydrate (چکیده)
518 - Bis(2-amino-6-methylpyridinium)trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato) cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
519 - Identification of luminous bacteria in Caspian seawater using 16s rRNA gene analysis (چکیده)
520 - بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
521 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
522 - Malaria parasites lacking eef1a have a normal S/M phase yet grow more slowly due to a longer G1 phase (چکیده)
523 - Propane-1,2-diaminium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-j3O2,N,O6)cuprate(II)tetrahydrate (چکیده)
524 - Bis(8-hydroxy-2- methylquinolinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) nickelate(II) methanol monosolvate monohydrate (چکیده)
525 - 2-Aminopyrimidinium hydrogenoxalate hydrate (چکیده)
526 - Synthesis of 14-Aryl- and Alkyl-14H-dibenzo[a, j]xanthenes Catalyzed by Silica-supported Ferric Hydrogensulfate (چکیده)
527 - A new microsurgically method of inducing age-related dementia in mouse (چکیده)
528 - O-Phenyl (cyclohexylamido)(p-tolylamido)phosphinate (چکیده)
529 - مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (چکیده)
530 - Diphenyl (cyclopentylamido)-phosphonate (چکیده)
531 - N,N\'-Dibenzyl-N,N\'-dimethyl-N\"-(4-nitrobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
532 - N-(2-Fluorobenzoyl)-N-,N-- -bis(4-methylphenyl) phosphoric triamide (چکیده)
533 - N-Benzoyl-N-,N-- -dicyclohexylphosphoric triamide (چکیده)
534 - N,N- -Dibenzyl-N,N- -dimethyl-N-- - (methylsulfonyl)phosphoric triamide (چکیده)
535 - Diphenyl (o-tolylamido)phosphonate (چکیده)
536 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2-chloro-2,2- difluoroacetyl)-N,N- -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
537 - N-(2-Chloro-2,2-difluoroacetyl)-N-,N-- -diisopropylphosphoric triamide (چکیده)
538 - One-Pot Synthesis of Functionalized Tetrahydro-1,4-thiazepines (چکیده)
539 - 1,3,5Trichloro-2,4,6-Triazinetrion: A Versatile Heterocycle for the One-Pot Synthesis (چکیده)
540 - 1,3Dichloro-5,5-dimethylhydantoin as a Novel and Efficient Homogeneous Catalyst (چکیده)
541 - Ferric Hydrogensulfate [Fe(HSO4)3] As a Reusable Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of 5-Substituted-1H-Tetrazoles and Amides (چکیده)
542 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 بر اساس نیروی برشی و زبری سطح (چکیده)
543 - 3Ethylsulfanyl-5-methyl-1-phenyl- 7-(pyrrolidin-1-yl)-1H-pyrimido[4,5-e]- [1,3,4]thiadiazine (چکیده)
544 - Bis(1-methyl-4-oxoimidazolidin-2- iminium) diaquabis(pyridine-2,4-dicarboxylato-k2N,O2)zincate(II) dihydrate (چکیده)
545 - روحانیت، فقاهت و فتاوی معتبر (بازخوانی اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
546 - تأثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتیین میکروبی با استفاده از نیتروژن - 15 (چکیده)
547 - Crystal structure of 4,4 -bipyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)mercurate(II) — diaquabis(hydrogen (چکیده)
548 - Bis(8-hydroxy-2- methylquinolinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)-cuprate(II) methanol monosolvate (چکیده)
549 - Bis(2,3-diaminopyridinium) bis(µ-pyridine-2,6-dicarboxylato)-k4O2,N,O6:O6;k4O2:O2,N,O6- bis[aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)bismuthate(III)] tetrahydrate] (چکیده)
550 - مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) (چکیده)
551 - Preyssler-type heteropoly acid: A new, mild and efficient catalyst for protection of carbonyl compounds (چکیده)
552 - An investigation of cadmium interference in the transport of iron and evaluation 1, 2- dimethyl-3-hydroxypyridine 4-one (DMHP) as orally chelator for removing cadmium ion (چکیده)
553 - Performance of distance-based DNA barcoding in the molecularidentification of Primates (چکیده)
554 - بررسی و شناسایی فون کنه ای دامداری های مشهد در سال 1389 (چکیده)
555 - Propane-1,3-diaminium pyridine-2,5-dicarboxylate dimethyl sulfoxide monosolvate (چکیده)
556 - catena-Poly[4,4´-bipyridinium [[tetraaqua(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)cerate(III)]-µ-pyridine-2,6-dicarboxylato-k4O2:O2´,N,O6-[(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)-cerate(III)]-µ-pyridine-2,6-dicarboxylato-k4O2,N,O6:O6´] pentahydrate] (چکیده)
557 - Bis(4-carboxypyridine-2-carboxylato-k2N,O2)copper(II) dimethyl sulfoxide disolvate (چکیده)
558 - 2,2Bipyridine)(pyridine-2,6-dicarboxylato)oxidovanadium(IV) ethanol monosolvate (چکیده)
559 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) cuprateII (چکیده)
560 - بررسی تغییرات فصلی ایزوتوپ‌های پایدار(اکسیژن18 و ﺩوتریم)موجوﺩ ﺩر بارندگی شهر تهران و ارتباط آن با پارامترهای کلیماتولوژی (چکیده)
561 - مطالعه فرایند تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقوی 4-نیترو بنزو 15-کرون-5 و کاتیون ایتریم (III) در مخلوط دوتایی حلالهای غیر مائی به روش هدایت سنجی (چکیده)
562 - Influence of temperature, pressure, nanotube’s diameter and intertube distance on methane adsorption in homogeneous armchair open-ended SWCNT triangular arrays (چکیده)
563 - 9-Aminoacridinium nitrate monohydrate (چکیده)
564 - Tris{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholinium} dodecatungstophosphatehexahydrate (چکیده)
565 - Bis(2-amino-6-methylpyridinium) transdiaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)-cobaltate(II) octahydrate (چکیده)
566 - Tetrakis{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholin-4-ium} dodecatungstosilicate hexahydrate (چکیده)
567 - N,N--Dicyclohexyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
568 - N,N- ,N-- ,N---Tetrakis(2-methylphenyl)- oxybis(phosphonic diamide): a redeter- mination at 150 K with Mo Ka radiation (چکیده)
569 - Highly selective transport of silver(I) cation across a bulk liquid membrane containing an acyclic thioether ligand as carrier (چکیده)
570 - Poly[aqua(dimethyl sulfoxide)(l4- pyridine-2,5-dicarboxylato)calcium(II)] (چکیده)
571 - 2Amino-4-methylpyridinium 6-carboxypyridine-2-carboxylate methanol monosolvate (چکیده)
572 - Acridine–benzene-1,3,5-tricarboxylic acid (3/1) (چکیده)
573 - Bis(9-aminoacridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)cuprate(II) trihydrate (چکیده)
574 - Genetic polymorphism of the melatonin receptor 1A locus in Iranian Shall and Karakul sheep (چکیده)
575 - N,N’-Bis(2-chlorobenzyl)-N”-(dichloroacetyl) phosphoric triamide (چکیده)
576 - N-Cyclohexylcyclohexanaminium chloride (چکیده)
577 - Galvanic corrosion in tangstan arc welding on 17-4 PH stainless steel (چکیده)
578 - Diphenyl (2-chlorobenzylamido-phosphate (چکیده)
579 - Triple-Choking Model for Ejector (چکیده)
580 - Study of Thr149Met mutation in Glucagon-like peptide 1 receptor gene in Mashhad population (چکیده)
581 - Study of A98V polymorphism in 100 patients with Type 2 diabetes in Mashhad population (چکیده)
582 - Galvanic corrosion of gas tungsten arc repair welds in 17-4 PH stainless steel in 3/5% NaCl solutionr (چکیده)
583 - خطبه 181 نهج البلاغه و آن درخت صنوبر (چکیده)
584 - Tetraphenyl piperazine-1,4-diyldiphosphonate (چکیده)
585 - A Study of the Expression of Functional Human Coagulation Factor IX in Keratinocytes Using a Nonviral Vector Regulated by K14 Promoter (چکیده)
586 - N,N -Di-tert-butyl-N -(2,6-difluoro-benzoyl) phosphoric triamide (چکیده)
587 - تاثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده به تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتئین میکروبی با استفاده از نیتروژن 15- (چکیده)
588 - Application of DL-EPR Method for Measuring Degree of Sensitization of DSS2205 (چکیده)
589 - Adsorption properties of a thiazole-prymidine derivative on mild steel surface in 0.5M H2SO4 (چکیده)
590 - Weldment corrosion characterization of multi-pass hybrid GTAW-SMAW 2205 duplex stainless steel in 3.5%NaCl solution (چکیده)
591 - Use of gamma-rays back scattering of the 192Ir isotopic source for the design of the landmine detection device (چکیده)
592 - Acridinium 2-hydroxybenzoate (چکیده)
593 - آنالیز میکروفاسیسها و تفسیر محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 13 میدان نفتی رامشیر (چکیده)
594 - Di-µ-hydroxido-bis[aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato)iron(III)) monohydrate (چکیده)
595 - Identification and isolation of Lactobacilli in gastrointestinal tract of broiler chickens using 16S Ribosomal DNA sequencing method (چکیده)
596 - Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat (چکیده)
597 - catena-Poly[diacridinium [zinc(II)- di-l-pyrazine-2,3-dicarboxylato- j3 N1 ,O2 :O3 ;O3 :N1 ,O2 ]] (چکیده)
598 - 1.4Diazoniacyclohexane bis(3-carboxypyrazine-2-carboxylate) dihydrate (چکیده)
599 - زن و روشن‌بینی در مخاصمه (چکیده)
600 - Composition on the essential oil of Five Achillea species, cultivated on Mashhad (چکیده)
601 - Gas phase kinetics and mechanism of 2,2-dimethyl but-3-enal and 1-methyl-6-methylenecyclohexa-2,4-diene-1-carbaldehyde retro-cheletropic ene reaction (چکیده)
602 - Bis(2-amino-4-methylpyrimidin-3-ium) trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)cobaltate(II) hexahydrate (چکیده)
603 - 2-Aminopyrimidinium 4-hydroxypyridinium-2,6-dicarboxylate monohydrate (چکیده)
604 - Bis(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin-1-ium) pyrazine-2,3-dicarboxylate tetrahydrate: a synchrotron radiation study (چکیده)
605 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium)trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
606 - N,N -Dibenzyl-N -(2,6-difluorobenzoyl)-N,N -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
607 - Tris(2-methoxyethanaminium) dodecamolybdophosphate trihydrate (چکیده)
608 - p-Tolyl bis(o-tolylamido)phosphinate (چکیده)
609 - N,N -Dicyclohexyl-N,N -dimethyl-N -(4-nitrobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
610 - PCR-restriction endonuclease analysis for strain typing of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis based on polymorphisms in IS 1311 (چکیده)
611 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
612 - تحلیل پارامترهای میدان بلوری و ناهمسانگردی مغناطیسی ترکیبات HoFe11-xCoxTi (چکیده)
613 - بررسی اثر پخش آربن بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبهای HoFe11-xCoxTi (چکیده)
614 - Performance of two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free low-protein and recommended-protein diets (چکیده)
615 - تغییرات IGF-I و پروتئین شماره ی 1 متصل شونده به آن در نواحی مختلف مغز مدل حیوانی مقاوم به انسولین (چکیده)
616 - Monoclinic modification ofN-benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
617 - تحلیل تصویر دریا (چکیده)
618 - Juraella bifurcata Bernier, 1984 (Calcareous alga, Gymnocodiaceae?) fromthe lower cretaceous (Barremian) Tirgan Formation of the kopetdagh basin, NE Iran (چکیده)
619 - Application of 13C isotope and carbon geochemistry to identify impact from landfill on surrounding groundwater (چکیده)
620 - ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از زایش (چکیده)
621 - 2-Amino-4-methylpyridinium trifluoroacetate: a monoclinic polymorph (چکیده)
622 - تأثیر یک برنامه تمرینی هوازی 12 هفته ای بر عوامل خطرزای قلبی عروقی ,تغییرات هورمونی و متابولیکی زنان چاق مبتلا به بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده)
623 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
624 - N-Benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
625 - Bis(2,6-diaminopyridinium) hydrogen phthalate nitrate monohydrate (چکیده)
626 - Effect of Non-Aqueous Solvents on Stoichiometry and Selectivity of Complexes Formed Between 4 Nitrobenzo 15 Crown 5 with Fe3+, Y3+, Cd2+, Sn4+, Ce3+ and Au3+ Metal Cations (چکیده)
627 - O,O -Di-p-tolylpyrophosphoric bis(dimethylamide) (چکیده)
628 - N,N -Dicyclohexyl-N -(4-nitrobenzoyl)- phosphoric triamide (چکیده)
629 - Design, synthesis and SAR studies of 4-methoxyphenylacetic acid esters as 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
630 - Diphenyl (benzylamido) phosphate (چکیده)
631 - Preyssler s anion, [NAP5W30O110] 14-, as an efficient catalyst for the selective synthesis of geminal diacetates (چکیده)
632 - Composition at Different Development Stages of the Essential Oil of Four Achillea Species Grown in Iran (چکیده)
633 - Green Synthesis of a Novel Functionalized Tetrahydro-1,4-thiazepine and Computational Studies of Its Tautomeric Structures (چکیده)
634 - Flood inundation extent in storage cell mode (چکیده)
635 - 2Aminopyrimidinum hydrogen oxalate monohydrate (چکیده)
636 - N,N’,N’’,N’’’-tetramethyltetra-2,3-pyridinoporphyrazinato copper(II) methyl sulfate as a new and efficient catalyst for the dithioacetalization and the oxathioacetalization of carbonyl compounds (چکیده)
637 - ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1 (چکیده)
638 - Pentakis(L-prolinium) dodecatungstoborate trihydrate (چکیده)
639 - Molecular Characterization of a bacto-helminthic comples as insect Pathogen (چکیده)
640 - Competitive Transport Studies of Seven Metal Cations Through Bulk Liquid Membrane Using 1,4-Dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione (چکیده)
641 - Silver(I) Ion Selective Transport through a Bulk Liquid Membrane Containing 5, 12 Di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione as Carrier (چکیده)
642 - Competitive Taransport of Seven meta lCations through a Bulk Liquid Membrane Using 5, 12- Di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclodod- ecane-2,3-dione as Carrier (چکیده)
643 - A redetermination of 2-amino-5-chloropyridine at 100 K (چکیده)
644 - 1-(1H-1,3-Benzimidazol-2-yl)guanidinium dihydrogendodecamolybdophosphate-methanol-water(1/2.5/4) (چکیده)
645 - N-Benzyl-2-propanaminium O-methyl trichloroacetamidophosphate (چکیده)
646 - 4Methylphenyl (dimethylamido)-(isopropylamido)phosphate (چکیده)
647 - N,N-Dimethyl O-p-tolyl phosphoramidocyanidate (چکیده)
648 - Crystal Structure of Sodium 12-Molybdophosphate Hexadecahydrate (چکیده)
649 - Synthesis and Crystal Structure of 1,1-Dimethoxy -4,4-bis(phenylamino)-3-buten-2-one (چکیده)
650 - p-Tolyl bis(p-tolylamido)phosphate (چکیده)
651 - مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC در شرایط رویشگاهی و زراعی (چکیده)
652 - Strontium Ion-Selective Electrode Based on 18-Crown-6 in PVC Matrix (چکیده)
653 - Entomopathogenic nematode ,Steinernema glaseri from Iran (چکیده)
654 - شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA (چکیده)
655 - Expression of biologically active human factor IX in primary human keratinocytes under the regulation of the keratin 14 gene promoter (چکیده)
656 - Designing a vector for specific expression of recombinant proteins in epidermal keratinocytes, Using human factor IX cDNA as a model for expression analysis (چکیده)
657 - Semiquantitative RT-PCR Analysis to Assess the Expression Levels of Wcor14 Transcripts in Winter-Type Wheat (چکیده)
658 - Isolation of a Cold-Responsive Gene (Wcor14) Encoding a Chloroplast-Targeted Protein from Aegilops tauschii (چکیده)
659 - Characterization of an insect pathogenic nematodes from Iran (چکیده)
660 - اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH (چکیده)
661 - بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام (چکیده)
662 - اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری (چکیده)
663 - DNA barcoding in Birds: comparing the performance of three (چکیده)
664 - هواداری ملک الشعرای بهار از اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی (چکیده)
665 - HEXAMETHYLDISILAZANE IN THE PRESENCE OF N,N ,N ,N-TETRAMETHYLTETRA-2,3-PYRIDINOPORPHYRAZINATO COPPER (II) IS ANEW, MILD AND HIGHLY EFFICIENT REAGENT FOR SILYLATION OF ALCOHOLS AND PHENOLS (چکیده)
666 - TRANSPORT OF LEAD ION THROUGH BULK LIQUID MEMBRANE USING DECYL-18-CROWN-6 AS CARRIER 1,2-DCE (چکیده)
667 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
668 - Design and synthesis of eugenol derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
669 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
670 - Essential Oil Composition of Achillea eriophora, A. nobilis,A. biebersteinii and A. wilhelmsii from Iran (چکیده)
671 - Investigation into the regioisomeric composition of somefused pyrimidines: 1H NMR and theoretical studies (چکیده)
672 - مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch (چکیده)
673 - Study on the effect of drought stress on morphological and physiological characteristic of millets (چکیده)
674 - Structure and vibrational assignment of the enol form 1-chloro-1,1-difluoro-pentane-2,4-dione (چکیده)
675 - معرفی روغن معادل جایگزین برای ASTM-NO.1 (چکیده)
676 - شناسایی تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان (چکیده)
677 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)
678 - Genetic Diversity of Sinorhizobium meliloti Isolated from RootNodules of Alfalfa (Medicago sativa) Growing in Hamadan Soils (چکیده)
679 - اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت (چکیده)
680 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
681 - تأثیر سیکل‏های عملیات حرارتی روی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‏نزن مارتنزیتی رسوب سخت شونده 17-4PH (چکیده)
682 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for the synthesis of 14-aryl- or alkyl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes (چکیده)
683 - P2O5 / SiO2 as an Efficient Reagent for Selective Deprotection of 1,1-Diacetates Under Solvent-Free Conditions (چکیده)
684 - Phosphorous Pentoxide-Montmorillonite K-10 as Catalyst for the Preparation of 1, 1-Diacetates Under Solvent-Free Conditions (چکیده)
685 - Electrocatalytic Reduction of Dioxygen at the Surface of Glassy Carbon Electrodes Modified by Some Anthraquinone Substituted Podands (چکیده)
686 - Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
687 - Phylogeny of Palaearctic wheatears (genus Oenanthe) - Congruence between morphometric and molecular data (چکیده)
688 - On automatic continuity of 3-homomorphisms on Banach algebras (چکیده)
689 - Design and synthesis of pyrimido[4,5-b][1,4] benzothiazine derivatives, as potent 15-lipoxygenase in (چکیده)
690 - Synthesis and structures determination of new polytungstoarsenates (چکیده)
691 - طراحی و ساخت وکتور بیانی اختصاصی کراتینوسیت های اپیدرم و بررسی بیان فاکتور IX انسانی به عنوان مدل (چکیده)
692 - شناسایی نژاد 1 قارچ Fusarium solani f.sp. cucurbitae جدا شده از جالیز در استان های خراسان رضوی، شمالی و برخی از مناطق استان فارس به روش کلاسیک و مولکولی (چکیده)
693 - Synthesis of 1,2,4‐triazolo[1,5‐d]‐1,2,4‐triazine‐5‐thiones (چکیده)
694 - Synthesis of Some New 3-Alkylthio Derivatives of 1-Phenyl-1H-[1, 3, 4]thiadiazino[5, 6-b]quinoxalines (چکیده)
695 - شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA (چکیده)
696 - بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی درماتوگیلفیک در مبتلایان به اختلال خلقی دو قطبی نوع 1، در نژاد فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
697 - A Conductometric Study of Complexation Reactions Between Dibenzo-18-Crown-6 (DB18C6) with Cu2+, Zn2+, Tl+ and Cd2+ Metal Cations in Dimethylsulfoxide–Ethylacetate Binary Mixtures (چکیده)
698 - structure and vibrational spectra of the enol form of hexafluoro- acetylacetone. a density functiona (چکیده)
699 - effect of feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on Broiler performance and (چکیده)
700 - یک حمله تفاضلی بومرنگ علیه کهکشان 10 دوری (چکیده)
701 - باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl (چکیده)
702 - برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه (چکیده)