بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فضا


موارد یافت شده: 337

1 - آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای (چکیده)
2 - تأملی بر منطق اجتماعی تفکر سیستمی (چکیده)
3 - نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس(1359 -1363) (چکیده)
4 - تقابل ترجیحات زیباشناسی منظر و فضای سبز پایدار در مناطق خشک (چکیده)
5 - شکاف های توسعه ای، مانعی در تحقق امنیت پایدار در نواحی مرزی (نمونه موردی شهرستان مرزی تایباد) (چکیده)
6 - تحلیل نابرابری‌های توزیع فضایی و جمعیتی مددجویان در مشهد (چکیده)
7 - ارائة چارچوب مفهومی برای طراحی فضای فیزیکی مدرسه‌های ابتدایی بر مبنای نظریة یادگیری مشارکتی ویگوتسکی (چکیده)
8 - بازنگاهی به نامساوی کشی-شوارتس (چکیده)
9 - تعامد بِرکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار (چکیده)
10 - بررسی تاثیرمالیات بر ارزش افزوده بر اشتغال در استان های ایران ( رهیافت اقتصاد سنجی فضایی ) (چکیده)
11 - بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد (چکیده)
12 - تحلیل رابطه بین ویژگی های تعیین کننده محیط ساخته شده شهری و رفتار سفر در شهر مشهد (چکیده)
13 - مکان و خلأ در فلسفة سینوی (چکیده)
14 - بررسی الگوهای فضایی گردشگری روستایی و نقش آن در تغییرات جمعیتی (افزایش یا کاهش) نقاط روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
15 - مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع) (چکیده)
16 - تحلیل فضایی ارزش کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: دهستان فضل، شهرستان نیشابور) (چکیده)
17 - تحلیل فضایی رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی (چکیده)
18 - کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی (چکیده)
19 - سنجش میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کرمان با استفاده از تکنیک ادغام (چکیده)
20 - ایستگاه فضایی بین‌المللی (چکیده)
21 - تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سطح زیرکشت کلزا در مناطق روستایی مورد: روستاهای استان خراسان رضوی (چکیده)
22 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
23 - تحلیل روند کاهش فضاهای باز شهری در فرآیند توسعه شهرها با تاکید بر مدیریت بحران در کلانشهر تهران (چکیده)
24 - تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده (چکیده)
25 - بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی شهر مشهد با استفاد ازGIS (چکیده)
26 - عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی (چکیده)
27 - بررسی تاثیر ابعاد پیاز بر برخی ویژگیهای زینتی و گلدهی چند رقم لاله وارداتی در شرایط اقلیمی مشهد (چکیده)
28 - مدلیابی علّی روابط تحول حرکتی و دیداریفضایی بر تحول هیجانیکارکردی با واسطهگری تعامل مادر وکودک (چکیده)
29 - سنجش سطح امنیت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در فضای مجازی (چکیده)
30 - مولفۀ بینایی- فضایی حافظۀ رویدادی در بیماران مبتلا به ام. اس. فارسی زبان (چکیده)
31 - تحلیل فضایی شاخص های اجتماعی تاب آوری شهری در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان (چکیده)
32 - مطالعات و امکان سنجی پایش تغییر شکل های برج با استفاده از تصاویر راداری (چکیده)
33 - An Operational Definition of Affects in Urban Space in the Light of a Methodological Approach (چکیده)
34 - تحلیل تأثیرپذیری تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری از عوامل درونی و بیرونی در مجموعه شهری مشهد (چکیده)
35 - رابطه بین سن، جنس و تحصیلات افراد در میزان رضایت مندی از بام سبز ( مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
36 - تحلیل وضعیت دسترسی به خدمات سلامت با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (چکیده)
37 - ارزیابی میزان امنیت زنان در فضاهای عمومی کلانشهر مشهد -مطالعة موردی: محلة سجاد- (چکیده)
38 - بررسی ساختار نوبت در اتاق‌های چت و شبکه‌های اجتماعی (چکیده)
39 - کشت گیاهان دارویی در فضای سبز شهری راهکاری جهت کشاورزی ارگانیک شهری (چکیده)
40 - واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی (چکیده)
41 - تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت (چکیده)
42 - اشکال بیگانگی شهری در نظر جامعه‌شناسان شهر (چکیده)
43 - اخلاق حکمرانی در شاهنامه فردوسی (چکیده)
44 - بررسی امکان استفاده از اوراق وقف و قرض الحسنه برای تامین مالی فضاهای عمومی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا -ع- (چکیده)
45 - مقایسه دامنه حرکتی زانو و شاخص های فضایی - زمانی پس از بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی در ورزشکاران نخبه مرد با دو نوع عمل جراحی به هنگام راه رفتن (چکیده)
46 - تحلیل نقش فضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سرزندگی روستاییان -مطالعه موردی: روستاهای شهرستان الشتر- (چکیده)
47 - تجزیه وتحلیل مکانی فضاى سبز شهرى با استفاده از مدلهاى چند معیاره در -GIS- (چکیده)
48 - بررسی و تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات عمومی شهری با استفاده از مدل موریس-مطالعه موردی: نواحی منطقه ده مشهد- (چکیده)
49 - تحلیل و مقایسه توزیع عادلانه خدمات عمومی شهری محلات منطقه ده شهرداری مشهد - نمونه مطالعاتی: محله ولیعصر و خاتمالانبیا- (چکیده)
50 - بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک‎های شهری از منظر عدالت فضایی -مطالعۀ موردی: پارک‎های شهری مشهد- (چکیده)
51 - چرایی و ضرورت شکل گیری سازمانی واحد تحت عنوان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و کاربرد آن در سازماندهی سیاسی فضا (چکیده)
52 - Distribution of Spatial Clusters of Tourist Villages and its Relationship with the Formation of Population Centers in Khorasan Razavi Province (چکیده)
53 - فرایند خروج فضاهای جغرافیایی از تک متن گرایی در جامعه شبکه ای(چرخه ها و چرخش ها) (چکیده)
54 - کارکرد ضرب المثل در فضاسازی های داستانی (چکیده)
55 - معرفی گونه بومی، بالقوه زینتی و کم نهاده Euphorbia spinidens به منظور استفاده در فضای سبز مناطق خشک (چکیده)
56 - فقر شهری و توزیع آسیب‌ها و جرایم اجتماعی (چکیده)
57 - تاملی بر اخلاق مراقبتی و تربیت اخلاقی مبتنی برآن در فضای مجازی (چکیده)
58 - تحلیل فضایی نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در شهر مشهد (چکیده)
59 - مطالعه آماری توزیع فضایی محورهای فشارش در پیرامون گسل مسبب زلزله (T) و کشش (B)، میانه (P) اهر ورزقان، کوههای قوشاداغ، شمال غرب ایران P)2012 (چکیده)
60 - احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری در شهر مشهد (چکیده)
61 - ارائه روشی جدید مبتنی بر آنالیز بردار تغییرات جهت بهبود نتایج فرآیند آشکارسازی تغییرات (چکیده)
62 - پیش گویی فضایی با مدل های اتورگرسیو یک طرفه در فضای دو بعدی (چکیده)
63 - زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه ماکسین گرین و اشارات تربیتی آن (چکیده)
64 - فضای مجازی و زبان فارسی: غیر معیار های نوشتاری در شبکه ی اجتماعی تلگرام (چکیده)
65 - بررسی مولفه های اثرگذار بر ارزش صادرات زعفران کشورهای منتخب (چکیده)
66 - از کلان پروژه های بزرگ مقیاس تجاری تا فضاهای عمومی در شهر (چکیده)
67 - آنالیز مودال عملیاتی در حضور تحریک هارمونیک به روش زیر فضاهای اتفاقی (چکیده)
68 - معرفی سیستم نظارت بر توزیع حوادث با استفاده از GIS به صورت مکانی و زمانی (چکیده)
69 - معرفی فرایندی با امکان مقایسه روش های تخمین تراکم هسته و آمار فضایی به جهت بررسی توزیع نمونه های حوادث (چکیده)
70 - فضای رویداد، آفرینشی نو از فضا در بناهای فرهنگی در شهرهای امروزی (مطالعه موردی: موزه هنر معاصر تهران، مرکز ژرژ پمپیدو، موزه هنر معاصرگوگنهایم بیلبائو، موزه هنر معاصر ماکسی رم) (چکیده)
71 - ارزیابی تحقق پذیری کاربریهای آموزشی و فضا سبز در طرح جامع قوچان (چکیده)
72 - تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغ ها) در شهر جهرم با تأکید بر نقش مدیریت شهری (چکیده)
73 - علوم اطلاعات جغرافیایی (GIScience)، ارتباطی دگربار بین تاریخ و جغرافیا (چکیده)
74 - اخلاق مناظره در فضای اسلامی با تأکید بر شیوه مناظرت حضرت رضا (ع) با علمای ادیان مختلف (چکیده)
75 - توسعه مدل کلان نگر پیش‌بینی تصادفات توسط روش رگرسیون پواسون وزن‌دار شده جغرافیایی (چکیده)
76 - اریابی پتانسیل های شهر مشهد جهت تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک با تاکید بر فضاهای بازی و سبز-سلامت و بهداشت کودکان (چکیده)
77 - تحلیل خود همبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G) در شهر مشهد (چکیده)
78 - تحلیل فضایی پیوندهای روستا- شهری بر اساس عملکرد حوزه نفوذ خدماتی مراکز شهری(مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت) (چکیده)
79 - بررسی تحمل به خشکی Climacoptera crassa گیاه بومی قابل استفاده در فضای سبز شهری (چکیده)
80 - تحلیل جغرافیایی پراکنش شاخص های کالبدی مسکن روستایی ایران با رویکرد عدالت فضایی (با استفاده از تکنیک ادغام) (چکیده)
81 - مقایسه توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری-دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری با کودکان عادی (چکیده)
82 - بررسی ناهمگنی مکانی عملکرد اکوسیستم مرتعی ناشی از شدت‏های مختلف چرا و جهت‏های جغرافیایی (چکیده)
83 - بررسی مؤلفه‌های مشترک معماری و سینما (چکیده)
84 - تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سنجش سطح سلامت روستاییان در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش سیمکان- شهرستان جهرم) (چکیده)
85 - بررسی پایداری هرس گیاهان در فضای سبز شهری (چکیده)
86 - درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی (چکیده)
87 - ارزیابی تغییرات فضایی دمای سطحی کلان شهر مشهد (چکیده)
88 - تعیین آستانه تحمل به تنش خشکی درختچه زرشک زینتی (Berberis thunbergii cv. Atropurpurea) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
89 - تحلیل ایده انسان معلق در فضا، بر اساس مدل منطقی سورنسن (چکیده)
90 - ارزیابی مقاومت برخی گونه های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بامهای سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد (چکیده)
91 - تحلیل فضایی امواج گرمایی ایران (چکیده)
92 - تأثیر کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی – فضایی روستاهای پیرامونی (چکیده)
93 - کنترل اینورترهای موازی با استفاده از روش کنترل ولتاژگرا و مدولاسیون بردار فضایی در حالت جزیره ای (چکیده)
94 - محیط زیست و ادبیات علمی –تخیلی مطالعه تطبیقی رمان سیاره میمون ها اثر پیر بول و پیامی از فراسوی زمان اثر ایرج فاضل بخششی (چکیده)
95 - تمایل به پرداخت برای انرژی های محیط زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضایی (چکیده)
96 - "اخلاق" مهمترین پناه¬گاه بشر در محافظت از آسیب¬های فضای مجازی (چکیده)
97 - استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت و تحلیل فضایی مبلمان پارک (نمونه موردی: پارک ملت مشهد) (چکیده)
98 - مقایسه الگوریتم‌های تشخیص نقاط ویژه تصاویر در فضاهای رنگ مختلف به منظور تهیه نقشه سه بعدی درختان (چکیده)
99 - عوامل مؤثر بر تعامل کودک و محیط در فضای باز مجموعه های مسکونی (چکیده)
100 - آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی داده های تابلویی (چکیده)
101 - بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دولایه با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) (چکیده)
102 - تحلیل تحوّلات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد با استفاده از الگوی آینده پژوهی گام طبیعی (چکیده)
103 - نقش ابعاد فضای اخلاقی سازمان در پیش بینی رضایت شغلی معلمان (چکیده)
104 - رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی (چکیده)
105 - تاملی برقلمروهای فضایی مسکن تعامل گرا (چکیده)
106 - فرایند طراحی معماری مبتنی بر حواس انسان در عصر دیجیتال (در تقابل با واسازی گرایی در معماری) (چکیده)
107 - جستاری بر تجلی نور با استفاده از عناصر و الگوی معماری ایرانی در مراکز درمانی (چکیده)
108 - نگاهی نو به حیاط، بازآفرینی حس تعلق خاطر به مکان در یک خانه ایرانی (چکیده)
109 - پیش بینی میزان مصرف گاز شهری با توجه به کاربری اراضی و با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد (چکیده)
110 - بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در میزان مصرف گاز شهری با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد (چکیده)
111 - شناسایی ایستگاه های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیترات (چکیده)
112 - کاربرد و کارکرد مثل در مجموعه داستان یکی بود یکی نبود جمال زاده (چکیده)
113 - بررسی تأثیرات معماری رسانه بر قابلیت اجتماع پذیری فضاهای شهری (چکیده)
114 - طراحی شهری حساس به آب(Water Sensitive Urban Design)، مفهومی نسبتا جدید برای مدیریت آب شهری (چکیده)
115 - روشی جدید برای نگاشت ماتریس ‏های سفتی، میرایی و جرم بین فضای مفصل و کارتزین برای جابجایی‏ های بزرگ در کنترل امپدانس (چکیده)
116 - مدل سازی هیدرو اقتصادی در تحلیل استراتژی های مدیریت منابع آب: مطالعه دشت نیشابور (چکیده)
117 - اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به نقش فضای باز در افزایش تعاملات اجتماعی (چکیده)
118 - تعامل مراسم، مناسک و آیین ها با کالبد شهر (چکیده)
119 - خوانشی از شهر چند فرهنگی متاثر از فرایند جهانی شدن شهرها (چکیده)
120 - تبیین دگرگونی فضاهای شهری در بستر اقتصادی عصر جهانی شدن توسعه فضاهای شهری گامی در جهت تقویت دیپلماسی شهری (چکیده)
121 - تبیین اولویت اصلاحات در سازماندهی سیاسی فضای محلی ایران (با تاکید بر شورای اسلامی شهر تهران) (چکیده)
122 - Reconsidering of the impacts of persian Garden as pattern on Recreation Ground in iran (چکیده)
123 - بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری، نمونه موردی مراسم عزاداری محرم و صفر در بافت قدیم مشهد (چکیده)
124 - بررسی جایگاه ارتباط شهر و دانشگاه (چکیده)
125 - بررسی اثر فناوری اطلاعات بر هویت مکانی - فضایی اجتماعات روستایی - مطالعه موردی: دهستان شاندیز , شهرستان بینالود (چکیده)
126 - نقدی نوین در ادبیات تطبیقی: نقد جغرافیایی (چکیده)
127 - مطالعه کفشدوزک‌های شکارگر شته‌های Cinara روی درختان کاج در فضای سبز شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب (چکیده)
128 - تنوع گونه ای زنجرک های خانواده Cicadellidae در فضای سبز شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب (چکیده)
129 - مفهوم‌سازی و شناخت مرزها، حریم ها و محدوده ها در شهرها (چکیده)
130 - بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار (چکیده)
131 - فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد (چکیده)
132 - کاهش ولتاژ مد مشترک در مبدل ماتریسی غیر مستقیم به کمک مدولاسیون SVM بهبود یافته (چکیده)
133 - رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تاکید بر شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور (چکیده)
134 - برآورد پارامترهای مدل اتورگرسیو فضایی مرتبه دوم یکطرفه (چکیده)
135 - بررسی اهمیت و میزان فضای سبز شهر مشهد (چکیده)
136 - امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد (چکیده)
137 - فضای جغرافیایی چیست؟درنگی بر سرشتِ فضای جغرافیایی، از چشم انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک (چکیده)
138 - ارزیابی روشهای نوین و پایدار در تامین آب برای توسعه فضای سبز (چکیده)
139 - استفاده از پساب های شهری (بیمارستانی) و صنعتی در کشاورزی و آبیاری فضای سبز (چکیده)
140 - شکنندگی طبیعی و امنیت و ناامنی در جنوب شرق کشور (چکیده)
141 - مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد (چکیده)
142 - همسوسازی مدیریت منطقه‌ای تولید ذرت و تغییر اقلیم در ایران (کاربرد رگرسیون فضایی با داده‌های تابلویی) (چکیده)
143 - سازماندهی قلمرو های عمومی در محیط های مسکونی -تجاری شهر مشهد (چکیده)
144 - الگوهای سازماندهی قلمروهای فضایی در مجتمع های مسکونی- تجاری شهر مشهد (چکیده)
145 - مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضایی (چکیده)
146 - فضا و تحقق‌پذیری حق شهری: شناسایی مؤلفه‌های فضایی برآمده از حق شهری به منظور تحلیل و ارزیابی پروژه نواب در تهران و لا دفانس در پاریس (چکیده)
147 - بررسی و تحلیل الگوی فضایی پراکنش آراء در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران (چکیده)
148 - برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات یزد (چکیده)
149 - کاربرد سازه های بادی بازوبسته شونده در طراحی بهینه سقف استادیوم های ورزشی (چکیده)
150 - تحلیل فضایی- زمانی امواج گرمایی خراسان رضوی (چکیده)
151 - بررسی و تبیین «نظریه عقلانیت اعتدال گرا و معیارهای آن در حوزه باورهای دینی» از منظر اندیشمندان غربی (چکیده)
152 - استراتژیهای ذخیره‌سازی و حفاظت از منابع آب در فضای سبز شهری (چکیده)
153 - معرفی برخی گونه های گیاهی بومی و وارداتی پوششی برای استفاده در فضای سبز ایران (چکیده)
154 - کاهش آلودگی هوا توسط بامهای سبز در مشهد با استفاده از اندازهگیری ذرات معلق هوا (چکیده)
155 - حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی (چکیده)
156 - محاسبه تبخیر و تعرق فضای سبز به روش سبال (مطالعه موردی: پارک ملت مشهد) (چکیده)
157 - تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی ـ زمانی راه رفتن سالمندان دارای ضعف تعادلی (چکیده)
158 - مقایسه روش های کریجینگ متعارف و گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در استان مازندران (چکیده)
159 - آینده پژوهیِ تبارشناسانه ( رویکردی شایسته در آینده پژوهیِ پدیده های جغرافیایی) (چکیده)
160 - تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند (چکیده)
161 - نقش پوشش گیاهی بر تابش خورشیدی و ضریب دید به آسمان در فضای شهری (چکیده)
162 - جزیره گرمایی کلان شهر مشهد (چکیده)
163 - بازپژوهی عفاف درقرآن وروایات (چکیده)
164 - شبه پیوستگی قوی توابع دو متغییره (چکیده)
165 - افزایش اطلاعات عمومی کاربران فضای مجازی: امنیت سایبری (چکیده)
166 - منظر شهری (چکیده)
167 - تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان (چکیده)
168 - تجزیه و تحلیل غیرخطی سری زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان بر مبنای نظریه آشوب (چکیده)
169 - تحلیل دسترسی فضایی به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد (چکیده)
170 - بررسی تاثیر جداسازی آب شرباز آب مصرفی فضای سبز در میزان کاهش مصرف آب و کاهش هزینه ها(مطالعه موردی شهر قاین) (چکیده)
171 - بررسی اثر تنش خشکی بر درختچه زرشک (Berberis thunbergii) زینتی (چکیده)
172 - تحلیل فضای سبز شهری و تعیین مکان بهینه با استفاده از مدل محاسبگرد رستری (نمونه موردی: منطقه سه شهرداری مشهد) (چکیده)
173 - ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان (چکیده)
174 - تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس (چکیده)
175 - افزایش دقت آزمون استقلال داده‌های فضایی مبتنی بر آنتروپی نمادین (چکیده)
176 - کنکاشی در مدل اتورگرسیو مرتبه اول فضایی (چکیده)
177 - توسعه پایدار و کم هزینه فضای سبز با اهلی سازی گیاهان بومی و روشهای نوین آبیاری (چکیده)
178 - انتخاب معیارهای مناسب جهت توسعه فضای سبز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
179 - بررسی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای مشهد - مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای پروما (چکیده)
180 - تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به منظور بهبود تعامل اعضای خانواده (چکیده)
181 - بررسی چگونگی کاربست الگوی باغ ایرانی به مثابه فضای عمومی شهری راهکاری جهت احیای باغ ایرانی با کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (چکیده)
182 - تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده (چکیده)
183 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
184 - بررسی عدالت فضایی در کلانشهرها با رویکرد جغرافیای انتخابات (چکیده)
185 - تحلیل نقش بازارچة مرزی ماهیرود در توسعة فضایی- کالبدی منطقة مرزی با تأکید بر عامل مهاجرت و کاهش محرومیت (چکیده)
186 - تحلیل فضایی قیمت مسکن مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی (چکیده)
187 - تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران (چکیده)
188 - بررسی امکان جمع آوری آب از سطح جاده ها و بزرگراه ها جهت ایجاد فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
189 - شخصی سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی (چکیده)
190 - ارزیابی عوامل سازه ای موثر بر حس امنیت فضایی شهروندی در زیرگذرهای کلان شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مناطق 11 و 12 (چکیده)
191 - مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد (چکیده)
192 - ارزیابی شاخص‌‌های فضایی-کالبدی شهر مشهد در راستای تبدیل‌شدن به شهر دوستدار سالمند (چکیده)
193 - فضاهای بی دفاع در شهر و حس ترس ؛ پدیدارشناسی تجربه عبور از پل های زیرگذر در مشهد (چکیده)
194 - مدل سازی تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاش های اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهری (چکیده)
195 - تحلیل فضایی گردوغباردر شمال شرق ایران (چکیده)
196 - تحلیل فضایی ارتباط بین وقوع بارش های بهاره در شمال غرب ایران و مولفه های مقیاس منطقه ای گردش جو (چکیده)
197 - ارزیابی فضای سبز شهری و مکان یابی آن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی )مطالعه موردی منطقه سه شهرداری مشهد( (چکیده)
198 - کم آبیاری، راهکاری برای استفاده بهینه از آب در فضاهای سبز مناطق خشک (چکیده)
199 - بررسی برخی مشکلات فضای سبز از لحاظ آلرژی زایی گیاهی (چکیده)
200 - مدل‌سازی آمیختگی سیگنال EEG و تداخل‌چشمی در فضای هادی‌حجمی سر (چکیده)
201 - بررسی عملکرد دو روش فضای پوچی و بیشترین مقدار بهره در انتخاب متغیرهای کنترلشونده به منظور پیادهسازی کنترل خودبهینه (چکیده)
202 - برنامه ریزی توزیع فضایی کاربریهای شهری جهت تامین عدالت فضایی شهر )با تاکید بر کاربریهای بهداشتی درمانی( (چکیده)
203 - مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد (چکیده)
204 - بررسی میزان پاسخ گویی پارک های شهری ایران به عنوان فضای عمومی شهری (چکیده)
205 - تحلیل محتوای راهبردهای توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی در ایران بر پایه‌ مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده در دهه 93-1383 (چکیده)
206 - ارزیابی فضاهای باز شهری و حمل و نقل درون شهری در مشهد براساس شاخص های شهر دوستدار سالمند (چکیده)
207 - توسعه و اعتبارسنجی شاخص های موثر درشبکه فضایی بازاریابی محصول شیر درمناطق روستایی (چکیده)
208 - تحلیل سینوپتیکی فضایی خشکسالی ها در سیستان و بلوچستان (چکیده)
209 - تحلیل کیفیت زندگی و فضا در بلوار خیام مشهد (چکیده)
210 - تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی (درمانگاهها) منطقه 4 شهرداری مشهد (چکیده)
211 - تحلیل تأثیر کیفیت محیطی بر سرمایه اجتماعی نمونه موردی: پیاده راه قره خان شهر مشهد (چکیده)
212 - بررسی و تحلیل سناریوهای توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان (چکیده)
213 - طراحی سیستم کنترل پیش بین بر اساس مدل فضای حالت برای مبدل ماتریسی مستقیم، به منظور بهبود ضریب توان و کاهش ولتاژ مد مشترک (چکیده)
214 - عوامل مؤثر بر تحقق پذیری کاربری‌های پیشنهادی در طرح‌های هادی روستایی ایران (چکیده)
215 - گزینش منطقه ای گیاهان، ابزاری مفید و کارآمد در مدیریت اقتصادی فضای سبز (چکیده)
216 - استفاده از مالچ با زیر پوشش پلاستیک جهت صرفه جویی در مصرف آب و هزینه های نگهداری بسترهای فضای سبز (چکیده)
217 - مقایسه تطبیقی پراکنش فضایی مساجد با توجه به مولفه های شهر اسلامی (نمونه موردی: مناطق 5 و 11 شهرداری مشهد) (چکیده)
218 - طراحی فضای شهری خلاق؛ رهیافتی بر بازآفرینی و خلق مکان (نمونه موردی: باغ چشمه مشهد) (چکیده)
219 - بررسی اثر رشد منطقه ای بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی:کاربرد مدل معادلات همزمان فضایی برای سه کشور ایران، ترکیه، پاکستان (چکیده)
220 - مقایسه و ارزیابی برخی شاخص های رشد گونه های غالب فضای سبز شهری در سیستم های آبیاری زیرسطحی سفالی، قطره ای و سطحی (چکیده)
221 - تبیین نابرابری فضایی سطح سلامت با استفاده از مدل تصمیم گیری Electre (چکیده)
222 - تجربه خدمات آپا در استان خراسان رضوی و کسب مرجعیت استانی در توسعه توان مقابله با حوادث رایانه‌ای (چکیده)
223 - بررسی تاثیر مجاورت بر انتقال قیمت گوشت مرغ در استانهای منتخب کاربردی از الگوی رگرسیون فضایی (چکیده)
224 - ارزیابی طیف همکارانه مبتنی بر طبقه بندی در سیستم های رادیو شناختگر با چند آنتن (چکیده)
225 - تاثیر استفاده از خاکپوش های غیرزنده (مالچ) در فضای سبز شهری (چکیده)
226 - بررسی کاهش و مدیریت آلودگی صوتی با کاربست فضای سبز شهری در کلانشهر مشهد (چکیده)
227 - اثرات تجویز سیستمیک و درون قشر پیش‌پیشانی اتانول بر حافظه کاری فضایی در موش صحرایی نر (چکیده)
228 - مدیریت پایدار منابع آب در پروژه های شهری، مطالعه موردی: پارک ملی چهل بازه مشهد مقدس (چکیده)
229 - بررسی مقایسه ای حافظه کاری (دیداری فضایی– کلامی) در کودکان مبتلا به نشانگان داون و بهنجار (چکیده)
230 - بررسی مطلوبیت فضاهای گردشگری روستایی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: بخش ماهان شهرستان کرمان) (چکیده)
231 - بررسی جایگاه ایران در خصوص حمایت از سرمایه گذاران (چکیده)
232 - بررسی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت فضل القرآن کافی و فضائل القرآن بخاری (چکیده)
233 - مزایا و الزامات دولت محلی و جایگاه آن در پدافند غیر عامل (چکیده)
234 - تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی (چکیده)
235 - تحلیل کالبدی - فضایی معماری بومی مساکن روستایی و نقش آن در توسعه گردشگری ( نمونه روستای دهبار شهرستان طرقبه شاندیز) (چکیده)
236 - بیین الگوی نظری نقش خدمات شهری سبز در زیست پذیری شهری (چکیده)
237 - تبیین مرزهای فضای رایانه ای و راهبرد مدیریتی آنها (چکیده)
238 - بررسی امکان جمع آوری آب از سطح جاده ها و بزرگراهها جهت ایجاد فضای سبز در مناطق خشک (چکیده)
239 - بررسی تأثیر انواع الیاف تثبیت کننده بر خواص خستگی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (چکیده)
240 - تناسب اراضی برای جنگلکاری پده (Populus euphratica) به روش ارزیابی چند معیاره ( MCE ) (چکیده)
241 - تحلیلی بر ادغام آبادیها در ساختار کالبدی- فضایی شهرها (نمونه موردی: مشهد مقدس) (چکیده)
242 - مقایسه و ارزیابی سیستمهای آبیاری قطرهای و سطحی در گونه های غالب فضای سبز شهری مطالعه موردی: مشهد (چکیده)
243 - اثر دور آبیاری و فاصله بوته روی ردیف بر فاکتورهای رویشی جاروی باغی (چکیده)
244 - اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی در چهار گونه پوششی (چمن لولیوم پرنه ، پتنتیلا ، شبدر سفید و فرانکینیا ) با قابلیت استفاده در فضای سبز (چکیده)
245 - تحلیل توزیع فضایی آژانسهای مسافرتی در کلانشهر مشهد (چکیده)
246 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
247 - رهیافتی برای تعیین برآوردگرهای هم وردا (چکیده)
248 - بررسی و تحلیل بازتاب های سیاسی فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی با تاکید بر بازارچه مرزی ماهیرود) (چکیده)
249 - بررسی وضعیت پایداری جمعیتی سکونتگاههای روستایی در مناطق خشک ونیمه خشک ( نمونه موردی: شهرستان سرایان) (چکیده)
250 - پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (چکیده)
251 - تحلیل عناصر تهدید اقتصادی-کارکردی و شکلی- کالبدی در نظام تقسیمات کشوری ایران (چکیده)
252 - بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی شهر مشهد با استفاد ازGIS (چکیده)
253 - بررسی روایات فضایل و مثالب شهر قم (چکیده)
254 - مدل‌سازی سیگنال EEG، اغتشاش‌چشمی و آمیختگی سیگنال‌ها در فضای هادی‌حجمی سر (چکیده)
255 - تحلیل نابرابریهای فضایی در استان خراسان رضویی (چکیده)
256 - تحلیل عناصر تهدید سیاسی-امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران (چکیده)
257 - ژئومورفوتوریسم شهرستان کلات: بررسی همبستگی میان چشمه ها و سازندهای زمین شناسی (چکیده)
258 - رابطه ابعاد خانوادگی و متغیر های جمعیت شناختی با هوش معنوی دانشجویان (چکیده)
259 - انبارش و جانمایی اقلام انبار با استفاده از فناوری گروهی و به‌کارگیری الگوریتم ابتکاری (چکیده)
260 - تحلیل بازتابهای سیاسی- فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه مرزی با شماق مریوان) (چکیده)
261 - مروری بر کاربرد بارکدهایDNA درشناسایی میکوریزهای داخلی (چکیده)
262 - توالی ITS: ناحیه اصلی DNA Barcoding برای قارچهای حقیقی (چکیده)
263 - اثر تجویزحاد سیستمیک اتانول10% و20% (g/kg 1.5) بر حافظه کاری در موش صحرایی نر نژاد (چکیده)
264 - نقش آمایش شهری در هویت یابی فضایی ـ کالبدی محور بلوار پیروزی مشهد (چکیده)
265 - شهرداری و شهر به منزله یک نظام اجتماعی: الگوئی مفهومی برای رصد شهر (چکیده)
266 - مدیریت نوین روستایی و نقش آن در تحول مساکن با توجه بر عملکرد دهیاران (چکیده)
267 - تأثیرفضای عمومی برترس از جرم در مشهد (چکیده)
268 - رابطه فضاهای بی‌دفاع و جرم درمشهد (چکیده)
269 - ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های هادی روستایی و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
270 - ارزیابی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان سبزوار با تلفیق روش‌های تحلیل عاملی و تاکسونومی (چکیده)
271 - نقش ویژگی‌های مکانی– فضایی مشارکت در توانمندسازی اقتصاد روستایی (چکیده)
272 - الگوی سامان‌دهی فضای سبز شهری با استفاده از GIS در منطقه ی 10 شهرداری مشهد (چکیده)
273 - ارائه‌ی الگویی متفاوت در سامان‌دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی( مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (چکیده)
274 - مقایسه داستان رستم و اسفندیار و ایلیاد و سرود 22 ایلیاد بر پایه الگوی لباو (چکیده)
275 - سنجش توانایی های چهار راهکار تقریبی بهینه سازی خرپاها (چکیده)
276 - ارزیابی حدیث بساط(فرش پرنده) (چکیده)
277 - روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان (چکیده)
278 - ارزیابی میزان تحقق‌پذیری کاربری‌های پیشنهادی طرح‌های هادی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای خراسان رضوی) (چکیده)
279 - تصحیح کوانتومی ادوات نیمه هادی با نگاشت فضایی عصبی (چکیده)
280 - تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن (چکیده)
281 - حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون (چکیده)
282 - بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری (چکیده)
283 - تحلیل توزیع تسهیلات عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در مشهد (چکیده)
284 - بهینه یابی سازه های فضاکار چلیکی دو لایه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی (چکیده)
285 - تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران (چکیده)
286 - تبدیل فضای جدید مبتنی بر زیرخوشه ها در خوشه بندی طیفی (چکیده)
287 - بررسی کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
288 - ارزشها و کارکردهای محیط زیستی بام های سبز در توسعه پایدار شهری (چکیده)
289 - بررسی عملکرد مدیریت شهری در گسترش فضاهای سبزعمومی(پارکها) با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS): مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
290 - فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی جهت طبقه بندی داده ها (چکیده)
291 - بررسی امکان کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
292 - مروری بر سیستم گیاه پالایی جهت بهبود کیفیت پس آب های صنعتی و خانگی به منظور آبیاری گیاهان فضای سبز (چکیده)
293 - اولین گزارش چهار گونه کنه از خانواده تترانیکیده (Acari: Tetranychidae) درایران (چکیده)
294 - الگوهای طراحی فضای سبز در "شهر دوستار کودک" (چکیده)
295 - اثرات هایپرگلایسمی حاد مکرر نوزادی بر رفتار جستجوگری و هیجانی در رت های بالغ نر ویستار (چکیده)
296 - تاثیرات طولانی مدت عصاره آبی گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه فضایی در رت (چکیده)
297 - عدالت فضایی در فضاهای دوگانه شهری (چکیده)
298 - کنه های بالا خانواده ‏Tetranychoidea(Acari:Prostigmata)‎‏ مرتبط با درختان و ‏درختچه های پارک های جنگلی در مشهد (چکیده)
299 - ساخت ترکیب منگنایت-کبالتایت 3O1/0Co9/0Mn3/0Sr7/0La به روش سل-ژل و مطالعه ی مقاومت ویژه و مغناطومقاومت آن (چکیده)
300 - اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک ، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagets patula (چکیده)
301 - بررسی گردشگری در کلان شهرهای مذهبی (چکیده)
302 - بهینه سازی سازه های فضاکار تخت دو لایه به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
303 - بررسی نقش عصاره آبی گیاه شاهدانه بر رسپتورهای کانابینوئیدی در تثبیت حافظه فضایی رت (چکیده)
304 - بررسی تاثیر عصاره الکلی بذر گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه طولانی مدت در رت های نر بالغ نژاد ویستار (چکیده)
305 - بهینه سازی نیروهای لرزشی مکانیزم چهار میله در فضای محدود با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
306 - بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه یافتگی مناطق شهر مشهد (چکیده)
307 - گام زمانی برتر برای تحلیل غیرخطی هندسی با روش رهایی پویا (چکیده)
308 - سنجش تواناییهای شش روش جستجوی ارثی (چکیده)
309 - روشی نو برای بهینه سازی شکل خرپاهای فضایی (چکیده)
310 - تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در شهر مشهد (چکیده)
311 - بررسی رفتار سازه های فضاکاربه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی (چکیده)
312 - تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله (چکیده)
313 - اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
314 - مدل سازی سیگنال EEG، آرتیفکت چشمی و آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
315 - بررسی پارامتری ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار (چکیده)
316 - برآورد پارامترهای لرزه ای سازه های فضاکار تک لایه (چکیده)
317 - بررسی ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار (چکیده)
318 - ارزیابی کارآیی رد ه بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیر زمینی منطقه ی سیاه بیشه (چکیده)
319 - بررسی سطح عملکرد چلیک های فضاکار به روش طیف ظرفیت (چکیده)
320 - بررسی سطح عملکرد سازه های تخت تک لایه فضاکار با استفاده از طیف ظرفیت برای بار قائم زلزله (چکیده)
321 - بررسی تاثیر کمربند تقویتی بر سازه های تخت تک لایه فضاکار تحت بار قائم زلزله (چکیده)
322 - شخصیت و منزلت امام علی بن ابی طالب(ع) از دیدگاه امام احمد بن حنبل (چکیده)
323 - کنترل بهینه بار فرکانس در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از فیدبک خروجی (چکیده)
324 - مقایسه سرود بیست و دوم ایلیاد «کشته شدن هکتور» و حماسه رستم و اسفندیار بر پایه الگوی لباو و والتسکی (چکیده)
325 - کاربرد روانشناسی محیط در طراحی محیطهای کودکان (چکیده)
326 - آماده نمودن ماست خشک شده با روش انجمادی به عنوان غذایی فضایی (چکیده)
327 - مقایسه شیوه مقاوم سازی سازه های بتنی مسلح با استفاده از قابهای فضا کار در آیین نامه زلزله (چکیده)
328 - تحلیل توزیع فضایی اطلاعات کتابخانه های عموی شهر مشهد گامی در راستای مدیریت یکپارچه شهری (چکیده)
329 - ارتباطات جهان گستر وتمدن اطلاعاتی (چکیده)
330 - مدل هماهنگی بین فعالیتهای کالبدی – فضاییدستگاههای اجرایی خدمات رسان شهری با سیتم اطلاعات جغرافیایی , نمونه شهر مشهد (چکیده)
331 - توزیع فضایی مطلوب کاربری اراضی شهری ، ذخیره انرژی ، کاهش الودگیهای محیطی و توسعه پایدار شهری در مشهد (چکیده)
332 - بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
333 - استراتژیهای ذخیره‌سازی و حفاظت از منابع آب در فضای سبز شهری (چکیده)
334 - نقش مرفودینامیک رودخانه‌ای در تنوع بخشی اقتصاد روستایی (قابلیت ها، رهیافت ها)(نمونه موردی: دهستان زرینه‌رود جنوبی) (چکیده)
335 - بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار (چکیده)
336 - جمعيت تركمنستان (توزيع فضايي، ساختار قومي، آينده نگري) (چکیده)
337 - برآورد موجکی لگاریتم تابع چگالی (چکیده)