مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. بهرام حسنی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , رضا فرهوش , The effect of using ultrasound pretreatment and pectinase enzyme on the extraction efficiency and antioxidant properties of the polyphenolic extract of sour grape (Vitis viniferia (waste, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (20), شماره (142), سال (2023-10), صفحات (196-218)
 2. حسین زنگانه , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بهروز علیزاده بهبهانی , بررسی اثر پوشش خوراکی مبتنی بر نانوامولسیون اسانس گریپ فروت و موسیلاژ دانه بالنگوی شهری بر ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی گوشت گوسفند طی دوره نگهداری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (20), شماره (142), سال (2023-10), صفحات (119-136)
 3. فاطمه شکرالهی گاوزن , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , آرش کوچکی , فرشاد صحبت زاده لنبر , اثر پلاسمای غیرحرارتی بر بهبود ویژگی‌های عملکردی نشاسته سورگوم, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2021-9)
 4. فخری شهیدی , سحر روشنک , سید زانا پیرخضرانیان , محمدهادی سخاوتی , عاطفه سرادقی توپکانلو , بررسی فعالیت ضد باکتریایی لاکتوفرین کایمرا و اثر هم افزایی آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفازولین و سفتازیدیم علیه باکتری های گرم منفی بیماری زا, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (26), شماره (95), سال (2022-2), صفحات (16-27)
 5. سحر روشنک , B. Alizadeh Behbahani , فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , علیرضا وسیعی , ندا نوروزی , ارزیابی میزان کلروفیل، فعالیت ضد‌اکسایشی و اثر ضد‌میکروبی عصاره برگ خبررسانک, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (17), شماره (3), سال (2021-7), صفحات (63-72)
 6. سحر روشنک , بهروز علی زاده بهبهانی , فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , علیرضا وسیعی , ندا نوروزی , ارزیابی پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه در شرایط برون تنی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2021-3)
 7. سیدامیر توکلی لاهیجانی , فخری شهیدی , محمود حبیبیان , آرش کوچکی , ارزیابی تاثیر پلاسمای غیر حرارتی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و عملکردی آرد گندم, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (19), شماره (1), سال (2021-3), صفحات (111-111)
 8. زینب ایزدی , مصطفی مظاهری طهرانی , فخری شهیدی , اثر فرایند تخمیر و اموا مایکروویو بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی سبوس گندم, فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا), دوره (9), شماره (1), سال (2021-11), صفحات (63-79)
 9. فخری شهیدی , محمد مالکی ایسک , سحر روشنک , محمود علیزاده ثانی , بهینه سازی تولید فیلم زیست تخریب‌پذیر حاوی عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری بر پایه ژلاتین به روش سطح پاسخ, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (119), سال (2022-1), صفحات (85-94)
 10. بهروز علیزاده بهبهانی , فخری شهیدی , ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس زنیان بر تعدادی از سویه های میکروبی استاندارد شاخص عفونت و مسمومیت غذایی: مطالعه در شرایط برونتنی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (111), شماره (18), سال (2021-5), صفحات (37-44)
 11. بهروز علیزاده بهبهانی , فخری شهیدی , ارزیابی ویژگی‌های میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفندی پوشش‌دهی شده با موسیلاژ فرنجمشک در ترکیب با اسانس زنیان جهت افزایش عمرانبارمانی در دمای یخچال, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (4), سال (2020-9), صفحات (383-394)
 12. عاطفه سرادقی توپکانلو , فخری شهیدی , علی جوادمنش , سید علی مرتضوی , محمدجواد وریدی , سحر روشنک , Isolation and Identification of Yellow Spot Causing Microbial Agents on Chicken Sausage Based on Culture and Molecular Methods, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (114), سال (2021-8), صفحات (1-14)
 13. فریده سنائی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , بررسی اثر تیمار پلاسمای سرد برکاهش بار میکروبی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی زردچوبه, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (17), شماره (98), سال (2020-5), صفحات (153-161)
 14. فاطمه ژانداری , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , فریده طباطبائی یزدی , محمدرضا عدالتیان دوم , سحر روشنک , Evaluation of the Different Levels of Ginger and Yoghurt Whey on Physicochemical and Sensory Properties of Fermented Carrot, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (96), سال (2020-1), صفحات (27-42)
 15. سحر صباحی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , کیارش قزوینی , فخری شهیدی , تولید بستنی مبتنی بر تخم مرغ فراسودمند حاوی ایمونوگلوبین Y بر علیه باکتری هلیکوباکتر پیلوری, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (17), شماره (1), سال (2021-4), صفحات (133-142)
 16. مریم اکبریان , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , آرش کوچکی , سحر روشنک , بررسی اثر پالسمای سرد بر ویژگیهای میکروبی و شیمیایی زعفران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (425-439)
 17. فخری شهیدی , شادی بلوریان , محمد مالکی ایسک , حامد حسینی , عصاره آبی استخراج شده عناب خشک ‌شده به روش پاششی: ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آن, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (91), شماره (16), سال (2020-1), صفحات (81-91)
 18. نسترن اکبرزاده , محمدجواد وریدی , فخری شهیدی , الناز میلانی , ارزیابی تأثیر متغیر های فرایند اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی فراورده اکسترود شده خلر( Lathyrus Sativus), فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا), سال (2017-4)
 19. مریم هاشمی سیگاری , ناصر صداقت , فخری شهیدی , فرشته حسینی , بررسی اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده و صمغ درخت زردآلو بر حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری توت‌ فرنگی, علوم و فنون بسته بندی, دوره (10), شماره (37), سال (2019-6), صفحات (36-47)
 20. حسین زنگانه , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بهروز علیزاده بهبهانی , الناز میلانی , محمدرضا عدالتیان دوم , بررسی مقاومت انتروکوکوسهای جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیکهای رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (90), سال (2019-8), صفحات (335-342)
 21. محمدابراهیم گوهرجو , محمدرضا عدالتیان دوم , فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , محمدجواد وریدی , شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2019-6), صفحات (323-339)
 22. فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , سحر روشنک , بهروز علیزاده بهبهانی , ندا نوروزی , علیرضا وسیعی , ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه بر تعدادی از میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (24), شماره (85), سال (2019-5), صفحات (1-9)
 23. فخری شهیدی , محمد مالکی ایسک , بررسی میزان افزایش ترکیبات فنولی برگه شلغم در محلول اسمزی حاوی عصاره چای ترش و بررسی کنتیک خشک‌کردن آن با هوای داغ, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (88), سال (2018-6), صفحات (231-242)
 24. محمد فرهادی چیتگر , مهدی وریدی , فخری شهیدی , اصغر ترابی , مطالعه اثر همزمان دما و هیدروژن‌پراکسید بر پایداری آنتوسیانین‌های عصاره سه گونه زرشک, علوم غذایی و تغذیه, دوره (16), شماره (2), سال (2019-5), صفحات (79-88)
 25. مینا فراهانی , فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , بررسی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه -.L hortensis Satureja -بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماریزا و عامل فساد, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (85), سال (2019-3), صفحات (393-405)
 26. فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , مجید نوش کام , زهرا زارعی , فرشته فلاح , اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی به منظور بهبود خواص ضد میکروبی و آنتی‏اکسیدانی آن, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2019-10), صفحات (117-129)
 27. فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , بهروز علیزاده بهبهانی , سحر روشنک , ندا نوروزی , علیرضا وسیعی , بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (24), شماره (84), سال (2019-4), صفحات (1-10)
 28. سارا هدایتی , مهسا مجذوبی , فخری شهیدی , آرش کوچکی , عسگر فرحناکی , تاثیر کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر ویژگیهای فیزیکی نشاسته ذرت, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (77), شماره (15), سال (2018-7), صفحات (229-236)
 29. سارا هدایتی , مهسا مجذوبی , فخری شهیدی , آرش کوچکی , عسگر فرحناکی , تاثیر ساکارز و گلوکز بر خواص عملکردی نشاسته ذرت, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (77), سال (2018-7), صفحات (317-324)
 30. پروین بقری , فخری شهیدی , ناصر صداقت , ارزیابی اثر پوشش زیست تخریب پذیر کنسانتره پروتئین آب پنیرو بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌ شده بر ویژگی های کیفی نارنگی (رقم دنسی) طی زمان تگهداری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (83), سال (2019-1), صفحات (251-265)
 31. فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , سحر روشنک , بهروز علیزاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , ندا نوروزی , بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره برگ گیاه قاصدک -Taraxacum pseudocalocephalum- بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط برون تنی, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (23), شماره (83), سال (2019-2), صفحات (37-46)
 32. فریده طباطبائی یزدی , مجید نوش کام , فخری شهیدی , عاطفه اسعدی , بهروز علی زاده بهبهانی , ارزیابی فعالیت‏ ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی کانژوگه‏ های کیتوزان بر پایه واکنش مایلارد در شرایط آزمایشگاهی, میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (4), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (1-15)
 33. فرناز حسن زاده راد , فخری شهیدی , محبت محبی , محمدرضا صلاحی , بررسی پارامترهای فرآیند و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ماهی کیلکا در حین خشک کردن کف‌پوشی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2018-10), صفحات (601-616)
 34. شادی بصیری , فخری شهیدی , بررسی اثر مقادیر مختلف ژلاتین و گوار بر ویژگی های حسی، بافتی و رنگ پاستیل بر پایه توت سفید, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-11), صفحات (1-13)
 35. معصومه مهربان سنگ آتش , محبت محبی , فخری شهیدی , محسن قدس روحانی , علی وحیدیان کامیاد , طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگو, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (67), سال (2017-9), صفحات (129-140)
 36. اصغر ترابی , محبت محبی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , یونس زاهدی , تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (27), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (25-39)
 37. بهنام فیوضی , محمدجواد وریدی , الناز میلانی , فخری شهیدی , بهینه سازی متغیر های فرمولاسیون و شرایط فرآیند اکستروژ محصول اسنک حجیم حاوی آرد کنجاله بنه, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (7), شماره (3), سال (2018-3), صفحات (27-35)
 38. الهام انصاری فر , فخری شهیدی , محبت محبی , آرش کوچکی , نوید رمضانیان , ارزیابی خصوصیات ریزکپسول‌های چند لایه حاوی دی استیل بر پایه جذب الکترواستاتیک فیبریل‌های ایزوله پروتئین سویا و پکتین, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (4), سال (2017-11), صفحات (553-565)
 39. معصومه راعی , فخری شهیدی , مجید فرهودی , سید مهدی جعفری , علی رافع , اثر لاکتوفرین شیر شتر ریزپوشانی شده با کمپلکس‌های ایزوله پروتئین آبپنیر-پکتین بر رشد و زنده مانی رده سلولی استئوبلاست MG63, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, سال (2018-1)
 40. زهرا پورشریف املشی , ناصر صداقت , فخری شهیدی , تخمین زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول با پوشش خوراکی (آلوئه ورا- کیتوزان) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP), علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (82), سال (2018-12), صفحات (151-166)
 41. فخری شهیدی , شادی بصیری , فاطمه صادقی , صفیه خلیلیان , اسماعیل خزائی پول , تهیه پاستیل توت سفید (ژل مک) و بررسی اثر مقادیر مختلف پکتین و آگار بر فعالیت آب، ویژگی های حسی، بافتی و پارامترهای رنگی آن, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2019-3)
 42. احمد احتیاطی , فخری شهیدی , آرش کوچکی , سیدمحمدعلی رضوی , مهسا مجذوبی , بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفید, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2017-6), صفحات (393-404)
 43. محمد هادی ناجی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , هادی اسکندری , آرش کوچکی , بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور, نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (8), شماره (4), سال (2017-1), صفحات (69-77)
 44. حسین زنگانه , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , الناز میلانی , ردیابی ژن های ساختاری کد کننده انتروسین در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی, میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (2), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (45-55)
 45. رهام جلالوند , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , منصور سعیدی , فریده طباطبائی یزدی , الناز میلانی , بررسی اثر سطوح مختلف شلغم فرنگی در فرمولاسیون سالاد زمستانی(شوری) برتنوع باکتری‌های اسید لاکتیک فرآورده و تعیین برخی ویژگی های پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکی, میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (2), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (1-18)
 46. مریم حیدری سورشجانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (18), شماره (63), سال (2014-1), صفحات (19-24)
 47. الناز میلانی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , سیدعلیرضا وکیلی , تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (188-195)
 48. اکرم آریان فر , فخری شهیدی , رسول کدخدایی , مهدی وریدی , بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنول ها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2015-11), صفحات (285-295)
 49. آزاده قربانی حسن سرایی , فخری شهیدی , حمیدبهادر قدوسی , علی معتمدزادگان , مهدی وریدی , پایداری اکسیداتیو ماست غنی شده با منابع گوناگون امگاسه طی مدت نگهداری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2016-11), صفحات (165-173)
 50. سیدمحمدباقر هاشمی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , زرین اسحاقی , بررسی فعالیت ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از پنیر سنتی کردی در مقایسه با سویه های تجاری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (55), سال (2016-9), صفحات (103-113)
 51. هانیه کاشانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی مقایسه ای اثر عصاره های میوه درخت کاج و آنتی بیوتیک های انتخابی بر تعدادی از میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (60), سال (2017-2), صفحات (49-59)
 52. بهروز علی زاده بهبهانی , فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر (Plantago major) براستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنی, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (21), شماره (75), سال (2017-3), صفحات (1-8)
 53. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی, دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (11), شماره (9), سال (2017-9), صفحات (42-51)
 54. امین سیدیعقوبی , فخری شهیدی , محبت محبی , مهدی وریدی , شیوا گل محمد زاده , بررسی اثر نوع چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوحامل‌های لیپیدی جامد حاوی فیکوسیانین, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (67), سال (2016-11), صفحات (83-93)
 55. فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، فیتوشیمیایی و ضد میکروبی اسانس نعناع فلفلی -Mentha piperita- بر جمعیت میکروارگانیسم های عامل مسمومیت و عفونت غذایی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (76), سال (2017-5), صفحات (67-76)
 56. بهروز علی زاده بهبهانی , علی الغونه , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocua, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (201-213)
 57. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , بررسی سطوح مختلف ریزجلبک Spirulina platensis بر ریز ساختار و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی پاستیل کیوی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (21-33)
 58. فخری شهیدی , مهدی وریدی , محبت محبی , صفیه خلیلیان , محمد خلیلیان موحد , بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پودر انار تولید شده با روش خشک کردن کف پوشی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (63), سال (2017-5), صفحات (221-230)
 59. نفیسه دعوتی , فریده طباطبائی یزدی , سعید زیبایی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم , جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن, میکروبیولوژی دامپزشکی, دوره (11), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (79-90)
 60. مجید افشاری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , زرین اسحاقی , بررسی رشد و تولید رنگ دانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیر, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (25), شماره (3), سال (2016-1), صفحات (369-377)
 61. محمّد دیانت , فخری شهیدی , مسعود تقی زاده , سیدمحمدعلی رضوی , بررسی خصوصیات بافتی و حسی پخشینه مالت عسلی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (64), سال (2017-6), صفحات (311-326)
 62. اکرم آریان فر , فخری شهیدی , رسول کدخدائی , مهدی وریدی , بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنولها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2015-11), صفحات (285-295)
 63. سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , علیرضا صادقی , بلال صادقی , مدل سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تاثیر آن بر ویژگیهای نان حاصل از آردهای ایرانی به عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2015-10), صفحات (296-308)
 64. محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , احمدرضا بهرامی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , معصومه مهربان , مرضیه حسینی نژاد , جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (13-21)
 65. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , بررسی اثر سطوح مختلف ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) و هیدروکلوئیدهای آگار و گوار روی فعالیت آب، بافت، پارامترهای رنگی و پذیرش کلی پاستیل میوه ای بر پایه پوره کیوی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (48), سال (2015-10), صفحات (47-59)
 66. نفیسه دعوتی , فریده طباطبائی یزدی , سعید زیبایی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم , جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10), صفحات (113-123)
 67. هانیه کاشانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , اثر ضد قارچی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران برآسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکنس, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (20), شماره (69), سال (2015-9), صفحات (9-15)
 68. مطهره پیرنیا , محمدرضا عدالتیان دوم , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج عصاره اتانولی میوه سپستان و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره علیه تعدادی از میکروارگانیسم های پاتوژن, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (55), سال (2016-9), صفحات (55-67)
 69. مطهره پیرنیا , محمدرضا عدالتیان دوم , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , تأثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی, دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (9), شماره (4), سال (2015-7), صفحات (39-48)
 70. آزاده ظهوری , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روشهای عصاره گیری خیساندن و فراصوت, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (52), سال (2016-6), صفحات (49-56)
 71. فاطمه صادقی , فخری شهیدی , آرش کوچکی , محبت محبی , فرمولاسیون پاستیل (ژل مک) بادام بر اساس ویژگی‌های حسی، بافتی، پارامترهای رنگی و فعالیت آب آن, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (50), سال (2016-5), صفحات (207-218)
 72. مریم حیدری سورشجانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, دوره (13), شماره (9), سال (2015-2), صفحات (775-784)
 73. محمد فرهادی چیتگر , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , فخری شهیدی , ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی سه گونه زرشک بومی ایران, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (24), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (63-76)
 74. فخری شهیدی , مهدی وریدی , محبت محبی , محمد نوشاد , محمد خلیلیان موحد , بهینه یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (129-142)
 75. فخری شهیدی , صفیه خلیلیان , محبت محبی , اسماعیل خزائی پول , حمیده مقامی کیا , بررسی اثر نشاسته و گوار بر پارامترهای بافتی، رنگی و پذیرش پاستیل هویج, فرآوری و نگهداری مواد غذایی, دوره (4), شماره (2), سال (2012-4), صفحات (15-28)
 76. فرشته تفنگ سازان , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , زرین اسحاقی , ارزیابی فعالیت ضد باکتری باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیر سنّتی کردی در مقایسه با سویه‌های تجاری, میکروب شناسی پزشکی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2014-5), صفحات (34-41)
 77. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , بررسی ویژگیهای بافتی و پذیرش پاستیل میوهای بر پایه پوره طالبی و روابط بین آن ها با استفاده از روشهای سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلی, نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (5), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (75-91)
 78. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , اثر ضد قارچی عصاره های آبی و متانولی اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر آلترناریا آلترناتا و پنی سیلیوم سیترینوم, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, دوره (12), شماره (12), سال (2014-3), صفحات (1015-1024)
 79. احمد احتیاطی , فخری شهیدی , محبت محبی , مسعود یاورمنش , بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (295-303)
 80. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , حسین زنگانه , بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی, علوم پزشکی صدرا, دوره (2), شماره (2), سال (2014-4), صفحات (123-134)
 81. شادی بصیری , فخری شهیدی , رضا فرهوش , رسول کدخدایی , تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوار, نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (97-107)
 82. سیدامیر توکلی لاهیجانی , فخری شهیدی , مهدی وریدی , محبت محبی , بررسی اثر زیست توده ریز جلبک Spirulina platensis بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریز ساختاری ماست, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (152-160)
 83. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , فرمولاسیون پاستیل کیوی و اثر غلظت های مختلف آگار و گوار بر میزان رطوبت و ویژگی های بافتی و حسی آن, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (27-37)
 84. مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , تأثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی, دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (8), شماره (5), سال (2015-1), صفحات (34-41)
 85. محمد فرهادی چیتگر , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , فخری شهیدی , بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانه, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (107-115)
 86. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , بررسی ویژگی های حسی و پارامترهای رنگی پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (19-30)
 87. الهام انصاری فر , محبت محبی , فخری شهیدی , مهدی وریدی , مدلسازی کینتیک انتقال جرم طی سرخ کردن عمیق ناگت پنیر کردی پوشش داده شده با سفیده تخم مرغ, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (126-137)
 88. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , علیرضا وسیعی , بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (6), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (99-109)
 89. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه حرا Avicennia marina بر استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استرپتوکوکوس پایوژنز و پسودوموناس ائروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی, طب جنوب, دوره (17), شماره (5), سال (2015-1), صفحات (879-888)
 90. مریم حیدری سورشجانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهی, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (18), شماره (63), سال (2014-3), صفحات (19-24)
 91. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , بررسی فرمولاسیون فرآورده میوه ای نوین از پوره طالبی (ژل مک) با استفاده از روش های سطح پاسخ (RSM) و تحلیل مولفه اصلی (PCA), فرآوری و نگهداری مواد غذایی, دوره (2), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (41-54)
 92. رؤیا رضائی , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی , آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و دستگاهی و بهینه سازی فرمولاسیون آن, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (8), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (30-39)
 93. الهام مهدیان , مصطفی مظاهری طهرانی , فخری شهیدی , بررسی اثر کاربرد آرد کامل سویا بر خصوصیات رئولوژیک بستنی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (31), سال (2011-10), صفحات (107-114)
 94. فخری شهیدی , محبت محبی , محمد نوشاد , احمد احتیاطی , میلاد فتحی , بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغ, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (263-272)
 95. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , مجید سرمد , منصوره روشن نژاد , اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (200-209)
 96. فخری شهیدی , صفیه خلیلیان , محبت محبی , میلاد فتحی , فرمولاسیون پاستیل سیب و ارزیابی فرمول های مختلف بر اساس ویژگی های حسی و فعالیت آب, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (129-136)
 97. شادی بصیری , فخری شهیدی , رسول کدخدایی , رضا فرهوش , بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری براستخراج روغن از هسته انار, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (31), سال (2011-12), صفحات (115-122)
 98. آرش کوچکی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی کریمی , الناز میلانی , بررسی اثر صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزلنتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندم, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (9-16)
 99. فخری شهیدی , محبت محبی , احمد احتیاطی , تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (247-253)
 100. وجیهه نیک زاده , ناصر صداقت , فخری شهیدی , بررسی تغییرات رطوبت، بافت و خصوصیات حسی پسته تحت تاثیر دمای برشته کردن و زمان نگهداری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (101-109)
 101. ماندانا پهلوانی , سید محمد علی موسوی , زهره حمیدی اصفهانی , ناصر صداقت , فخری شهیدی , بررسی و تعیین حداقل بازدارندگی در استات سدیم بر برخی میکروارگانیسم های عامل فساد در نوشابه های گاز دار, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2010-11), صفحات (51-58)
 102. رضا رضایی مکرم , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , فخری شهیدی , مرتضی خمیری , اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-8), صفحات (51-60)
 103. فخری شهیدی , فلاحی، م , فریدون افتخارشاهرودی , مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهد, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (1989-4), صفحات (44-48)
 104. فخری شهیدی , فریدون افتخارشاهرودی , فلاحی، م , ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیب, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (1989-8), صفحات (51-66)
 105. فخری شهیدی , رساندن و تسریع آن در پنیرسازی, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (4), شماره (1), سال (1994-9), صفحات (51-66)
 106. فخری شهیدی , جلیل وند یوسفی , علی اکبر محمدی , سید علی مرتضوی , بررسی خصوصیات ضدمیکروبی باکتریای اسیدلاکتیک جدا شده از گوشت, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (9), شماره (1), سال (1995-4), صفحات (56-78)
 107. فخری شهیدی , علیرضا صادقی ماهونک , بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به محصولات کشاورزی در استان خراسان, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (7), شماره (3), سال (1999-8), صفحات (83-100)
 108. افتخارالسادات شجاع الدینی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرین, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (2), سال (2000-10), صفحات (61-70)
 109. فخری شهیدی , علی اکبر سیف کردی , مسعود یقبانی , تلخی زدایی آب لیمو شیرین با استفاده از رزین پلی استایرن دی وینیل بنزن, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (15), شماره (1), سال (2001-5), صفحات (3-11)
 110. مرضیه حسینی نژاد , فخری شهیدی , غلامرضا ملک زاده , ارزیابی ویژگیهای کیفی و میزان آلودگی میکروبی نمونه های زعفران خشک شده به روش مایکروویو, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (16), شماره (2), سال (2002-10), صفحات (51-57)
 111. علیرضا قدس ولی , منوچهر وثوقی , محمدحسین حدادخداپرست , فخری شهیدی , بهینه سازی تولید ایزوله پروتئینی رسوبی از کنجاله های هگزانی و دو فازی کونالا, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2005-8), صفحات (1-13)
 112. امیرحسین الهامی راد , فخری شهیدی , شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله در سردخانه و تعیین میزان فراوانی آنها, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2005-7), صفحات (3-11)
 113. مرتضی خمیری , حمیدبهادر قدوسی , سید علی مرتضوی , علی خامسان , احمد درخشان , فخری شهیدی , جداسازی، شناسایی و بررسی چگونگی توزیع نژادهای بیفیدو باکتریوم در برخی از افراد ایرانی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (12), شماره (3), سال (2005-8), صفحات (44-51)
 114. محبت محبی , فخری شهیدی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سیدمحمود موسوی , حمیدبهادر قدوسی , ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگو, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (20), شماره (5), سال (2006-9), صفحات (305-314)
 115. مریم عابدینی , محمدجواد وریدی , فخری شهیدی , سیدحسن مرعشی , بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های شیمیایی و حسی فرآورده های گوشتی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2010-2), صفحات (51-57)
 116. علی معتمدزادگان , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , هاشم پورآذرنگ , شبنم حمزه , سیداحمد شهیدی یاساقی , آزاده قربانی حسن سرایی , الهام خانی پور , اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکا, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (3), سال (2009-9), صفحات (1-10)
 117. مهسا ضیابخش دیلمی , ناصر صداقت , فخری شهیدی , تأثیر روش بسته بندی و دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی و حسی بیسکویت فشرده, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (11-21)
 118. هما بقائی , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , مهدی نصیری محلاتی , فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-5), صفحات (411-420)
 119. مرضیه بلندی , فخری شهیدی , ناصر صداقت , رضا فرهوش , راحله قاسم زاده , بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگه‌داری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-5), صفحات (61-65)
 120. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , آرش کوچکی , رضا رضایی مکرم , بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربری, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-4), صفحات (37-47)
 121. علی اکبر غلامحسین پورکازرونیان , محمدجواد وریدی , محمد الهی , فخری شهیدی , بهینه سازی فرایند سنتی تولید نبات, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-5), صفحات (85-94)
 122. سمیرا یگانه زاد , مصطفی مظاهری طهرانی , فخری شهیدی , الهام زایرزاده , بررسی اثر شیر سویا بر زنده ماندن باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (165-174)
 123. نفیسه واحدی , مصطفی مظاهری طهرانی , فخری شهیدی , فرمولاسیون ماست میوه‌ای تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (48), سال (2009-6), صفحات (251-260)
 124. نفیسه واحدی , مصطفی مظاهری طهرانی , فخری شهیدی , بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (6), سال (2009-2), صفحات (176-187)
 125. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , بلال صادقی , بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری, تحقیقات مهندسی کشاورزی, دوره (9), شماره (3), سال (2008-12), صفحات (153-170)
 126. علی غلامحسین پور , محمد الهی , محمدجواد وریدی , فخری شهیدی , بررسی فرآیند سنتی تولید نبات و معایب آن, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2008-4), صفحات (23-35)
 127. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیات شدن نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (21), شماره (1), سال (2008-4), صفحات (105-113)
 128. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , سید رضا حامد بهشتی , بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-X, علوم آب و خاک, دوره (12), شماره (43), سال (2008-4), صفحات (373-382)
 129. علی گنجلو , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , آرش کوچکی , تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)
 130. فخری شهیدی , آرش کوچکی , هما بقائی , بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه ، کدو، طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنها, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)
 131. مرتضی خمیری , سید علی مرتضوی , حمیدبهادر قدوسی , احمد درخشان , فخری شهیدی , شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (12), شماره (1), سال (2005-2), صفحات (21-31)
 132. فرید عمیدی فضلی , فخری شهیدی , حمیدبهادر قدوسی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویو, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2006-6), صفحات (103-111)
 133. امیرحسین الهامی راد , فخری شهیدی , ارزیابی تغییرهای فیزیکو شیمیایی و میکروبی رب گوجه فرنگی فله در طی نگهداری در سردخانه, علوم آب و خاک, دوره (8), شماره (1), سال (2004-11), صفحات (171-184)
 134. فرید عمیدی فضلی , فخری شهیدی , حمیدبهادر قدوسی , مهدی نصیری محلاتی , اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2006-3), صفحات (25-32)
 135. منیرالسادات شاکری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , شهرام بیرقی طوسی , بررسی اثر پساب کره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2006-6), صفحات (189-195)
 136. محمدحسین حدادخداپرست , فخری شهیدی , بهينه سازي توليد ايزولة پروتئيني رسوبي از كنجاله هاي هگزاني و دوفازي كانولا, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2004-3)
 137. فخری شهیدی , سیدمحمدعلی رضوی , کیانوش صادقی نایینی , اثر عوامل گوناگون بر پایداری رنگ توت فرنگی در تولید کنسانتره, دانش کشاورزی, دوره (11), شماره (2), سال (2002-3), صفحات (1-6)
 138. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (10), شماره (3), سال (2003-11), صفحات (65-76)
 139. فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , افتخارالسادات شجاع الدینی , بررسي امكان توليد پنير كاتيج از پساب كره شيرين, علوم و صنایع کشاورزی, سال (1999-7)
 140. علیرضا صادقی ماهونک , فخری شهیدی , بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نان, علوم آب و خاک, دوره (5), شماره (1), سال (2001-3), صفحات (189-197)
 141. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (9), شماره (1), سال (2002-4), صفحات (153-160)
 142. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (16), شماره (1), سال (2002-7), صفحات (135-142)

انگلیسی

 1. Mahshad Madadi , sahar roshanak , Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi , Optimization of a gluten‐free sponge cake formulation based on quinoa, oleaster, and pumpkin flour using mixture design methodology, Food Science and Nutrition, Volume (12), No (4), Year (2024-2), Pages (2973-2984)
 2. parvin boghori , Fakhri Shahidi , Nasser Sedaghat , sahar roshanak , Whey Protein Concentrate Coating Incorporated with Modified Atmosphere Packaging for Extending Tangerines Shelf-Life: Physicochemical, Microbiological and Sensory Evaluation Through Refrigerated Storage, Journal of Packaging Technology and Research, Volume (8), No (1), Year (2024-1), Pages (51-62)
 3. mina farahani , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , عبدالرحمان قادری , Antimicrobial and antioxidant effects of an edible coating of Lepidium sativum seed mucilage and Satureja hortensis L. essential oil in Uncooked lamb meat, Food Control, Volume (158), Year (2024-4), Pages (110240-11249)
 4. farzaneh kouravand takht sabzi , Fakhri Shahidi , Arash Koocheki , میلاد فتحی , Characterization and emulsifying properties of whey protein isolate-basil seed gum conjugates prepared by Maillard reaction, Journal of Dispersion Science and Technology, Year (2023-10)
 5. Bahram Hassani , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mohebbat Mohebbi , Reza Farhoosh , Effect of encapsulation of polyphenolic compounds of unripe (sour) grape waste on its quality and stability, Journal of Food and Bioprocess Engineering, Volume (6), No (1), Year (2023-8), Pages (1-13)
 6. Fatemeh Shokrollahi , Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi , Arash Koocheki , Farshad Sohbatzadeh , Ali Motamedzadegan , Effect of Atmospheric Pressure Argon Plasma on Physicochemical, Structural and Rheological Properties of Sorghum Starch, Starch, Volume (75), Year (2023-6)
 7. Jouhaina Hadree , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Mohammadreza Abbaspour , Evaluation of Effects of Spray Drying Conditions on Physicochemical Properties of Pomegranate Juice Powder Enriched with Pomegranate Peel Phenolic Compounds: Modeling and Optimization by RSM, Foods, Volume (12), No (10), Year (2023-5), Pages (2066-2087)
 8. sahar roshanak , hanieh yarabbi , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , جبراییل موفق , Ali Javadmanesh , Effects of adding poly-histidine tag on stability, antimicrobial activity and safety of recombinant buforin I expressed in periplasmic space of Escherichia coli, Scientific Reports, Volume (2023), No (13), Year (2023-4), Pages (5508-5508)
 9. mohammad tarahi , Malihe Mohamadzade Fakhr-davood , shiva Ghaedrahmati , sahar roshanak , Fakhri Shahidi , Physicochemical and Sensory Properties of Vegan Gummy Candies Enriched with High-Fiber Jaban Watermelon Exocarp Powder, Foods, Volume (12), No (7), Year (2023-3), Pages (1478-1491)
 10. فرزانه تاج فیروزه , علی مرادی , Fakhri Shahidi , جبرائیل موفق , حسین کمالی , سحر روشنک , آزاده شاهرودی , Fabrication and characterization of gallic-acid/nisin loaded electrospun core/shell chitosan/polyethylene oxide nanofiberous membranes with free radical scavenging capacity and antimicrobial activity for food packing applications, Food Bioscience, Volume (53), No (1), Year (2023-6), Pages (102529-102539)
 11. sahar roshanak , mohammad maleki , Mahmood Alizadeh Sani , Milad Tavassoli , zana pirkhezranian , Fakhri Shahidi , The impact of cold plasma innovative technology on quality and safety of refrigerated hamburger: Analysis of microbial safety and physicochemical properties, International Journal of Food Microbiology, Volume (388), Year (2023-3), Pages (110066-110075)
 12. bahare saboori , Fakhri Shahidi , Sara Hedayati , Ali Javadmanesh , Investigating the Probiotic Properties and Antimicrobial Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated from an Iranian Fermented Dairy Product, Kashk, Foods, Volume (11), No (23), Year (2022-12), Pages (3904-3904)
 13. mohammad tarahi , Fakhri Shahidi , Sara Hedayati , A Novel starch from bitter vetch (Vicia ervilia) seeds: a comparison of its physicochemical, structural, thermal, rheological and pasting properties with conventional starches, International Journal of Food Science and Technology, Volume (57), No (10), Year (2022-10), Pages (6833-6842)
 14. mohammad tarahi , Fakhri Shahidi , Sara Hedayati , Physicochemical, Pasting, and Thermal Properties of Native Corn Starch–Mung Bean Protein Isolate Composites, Gels, Volume (8), No (11), Year (2022-10), Pages (693-701)
 15. hediyeh davoudi moghadam , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Mahboube Sarabi-Jamab , Zarrin Eshaghi , Co-culture of Monascus purpureus with Saccharomyces cerevisiae: A strategy for pigments increment and citrinin reduction, Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, Volume (45), Year (2022-10)
 16. mohammad tarahi , Sara Hedayati , Fakhri Shahidi , Effects of Mung Bean (Vigna radiata) Protein Isolate on Rheological, Textural, and Structural Properties of Native Corn Starch, Polymers, Volume (14), No (15), Year (2022-7), Pages (3012-3024)
 17. sahar sabahy , Sayed Ali Mortazavi , Mohammadreza Nassiri , Kiarash Ghazvini , Fakhri Shahidi , Amin Abbasi , Production of Functional Ice Cream Fortified by Immunoglobulin Y against Escherichia coli O157:H7 and Helicobacter Pylori, Biointerface Research in Applied Chemistry, Volume (13), No (2), Year (2022-4), Pages (188-198)
 18. Mehran Kazemi , Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi , sahar roshanak , Encapsulation of Lactobacillus acidophilus in solid lipid microparticles via cryomilling, Food Chemistry, Volume (395), No (395), Year (2022-11), Pages (133564-133585)
 19. fatemeh zeraatpisheh , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Investigation of effect of cold plasma on microbial load and physicochemical properties of ready-to-eat sliced chicken sausage, Journal of Food Science and Technology, Volume (2022), No (2022), Year (2022-5), Pages (1-10)
 20. Shaghayegh Khajehali Chaleshtori , Fakhri Shahidi , Nasser Sedaghat , Evaluation of the effect of carboxy methyl cellulose edible coating containing Astragalus honey (Astragalus gossypinus) on the shelf-life of pistachio kernel, Food Control, Volume (139), Year (2022-9), Pages (109094-10994)
 21. AMIR TAVAKOLI , Fakhri Shahidi , Mahmoud Habibian , Arash Koocheki , Behdad Shokrollahi Yancheshmeh , Effect of atmospheric nonthermal plasma on physicochemical, morphology and functional properties of sunn pest (Eurygaster integriceps)‐damaged wheat flour, Food Science and Nutrition, Volume (10), No (8), Year (2022-8), Pages (2631-2645)
 22. sepideh sedaghat , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , Enhancement of alkaline protease production of Bacillus strains isolated from dairy sludge under cold, salt and ultrasound stress, International Dairy Journal, Volume (129), No (105335), Year (2022-6), Pages (105335-105343)
 23. sahar roshanak , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , Ali Javadmanesh , Jebraeil Movaffagh , Buforin I an alternative to conventional antibiotics: Evaluation of the antimicrobial properties, stability, and safety, Micobial Pathogenesis, Volume (161), Year (2021-12), Pages (105301-105301)
 24. Hossein Zanganeh , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , Behrooz Alizadeh Behbahani , Evaluation of the chemical and antibacterial properties of Citrus paradise essential oil and its application in Lallemantia iberica seed mucilage edible coating to improve the physicochemical, microbiological and sensory properties of lamb during refrigerated storage, Journal of Food Measurement and Characterization, Volume (15), No (6), Year (2021-12), Pages (5556-5571)
 25. shiva Ghaedrahmati , Fakhri Shahidi , sahar roshanak , Marziyeh Nasiri mahallati , Application of jaban watermelon exocarp powder in low‐calorie ice cream formulation and evaluation of its physicochemical, rheological, and sensory properties, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (45), No (9), Year (2021-8)
 26. fatemeh sadeghi , Arash Koocheki , Fakhri Shahidi , Physical modification of Lepidium perfoliatum seed gum using cold atmospheric-pressure plasma treatment, Food Hydrocolloids, Volume (120), No (1), Year (2021-11), Pages (106902-19)
 27. MohammadEbrahim Goharjoo , Mohammad Reza Edalatian Dovom , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , Mohammad Javad Varidi , Evaluation of the ginger and yogurt serum different levels on the lactic flora biodiversity in fermented carrot, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (45), No (2), Year (2020-12)
 28. hediyeh davoudi moghadam , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , محبوبه سرابی جماب , زرین اسحاقی , بررسی اثر مخمر ساکارومایسس سرویزیه زنده و تیمارشده با حرارت و اسید بر میزان سیترینین و رنگدانه‌های موناسکوس پورپورئوس, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, Year (2020-6)
 29. Khatereh Shirani , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Investigation of decontamination effect of argon cold plasma on physicochemical and sensory properties of almond slices, International Journal of Food Microbiology, Volume (335), No (108892), Year (2020-12), Pages (108892-108899)
 30. touba izadi , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Mehdi Varidi , Mohammad Reza Salahi , Cheese powder production and characterization: A foam-mat drying approach, Food and Bioproducts Processing, Volume (123), Year (2020-9), Pages (225-237)
 31. nasrin fayyaz , Fakhri Shahidi , sahar roshanak , Evaluation of the bioprotectivity of Lactobacillus binary/ternary cultures in yogurt, Food Science and Nutrition, Volume (8), No (9), Year (2020-7), Pages (5036-5047)
 32. sahar roshanak , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , Ali Javadmanesh , جبرائیل موفق , Evaluation of Antimicrobial Activity of Buforin I and Nisin and the Synergistic Effect of Their Combination as a Novel Antimicrobial Preservative, Journal of Food Protection, Volume (83), No (11), Year (2020-6), Pages (2018-2025)
 33. Fakhri Shahidi , sahar roshanak , Ali Javadmanesh , Farideh Tabatabaei yazdi , zana pirkhezranian , marjan azghandi , Evaluation of antimicrobial properties of bovine lactoferrin against foodborne pathogenic microorganisms in planktonic and biofilm forms (in vitro), Journal of Consumer protection and Food safety, Volume (15), No (3), Year (2020-4), Pages (277-283)
 34. sahar roshanak , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Ali Javadmanesh , Jebrail Movaffagh , Comparison of Different Signal Sequences to Use for Periplasmic Over-Expression of Buforin I in Escherichia coli: An In Silico Study, International Journal of Peptide Research and Therapeutics, Volume (26), No (4), Year (2020-2), Pages (2495-2504)
 35. asghar torabi , Mohebbat Mohebbi , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Mohammad Khalilian Movahhed , یونس زاهدی , Application of different carbohydrates to produce squash puree based edible sheet, Journal of Food Science and Technology, Volume (57), No (2), Year (2020-2), Pages (673-682)
 36. mohammad malekiayask , Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi , الهام آذرپژوه , Hot air drying kinetics of novel functional carrot snack: Impregnated using polyphenolic rich osmotic solution with ultrasound pretreatment, Journal of Food Process Engineering, Volume (43), No (2), Year (2019-12)
 37. حامد حسینی , شادی بلوریان , Fakhri Shahidi , Extending the shelf-life of sponge cake by an optimized level of jujube fruit flour determined using custom mixture design, British Food Journal, Volume (121), No (12), Year (2019-11), Pages (3208-3232)
 38. Sara Hedayati , Fakhri Shahidi , Arash Koocheki , Asgar Farahnaky , مهسا مجزوبی , Influence of pregelatinized and granular cold water swelling maize starches on stability and physicochemical properties of low fat oil-in-water emulsions, Food Hydrocolloids, Volume (102), Year (2020-5), Pages (105620-105625)
 39. mehri joghataee , Fakhri Shahidi , غلامرضا پولادفر , Sayed Ali Mortazavi , عباس قادری , Probiotic potential comparison of Lactobacillus strains isolated from Iranian traditional food products and human feces with standard probiotic strains, Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume (99), No (15), Year (2019-12), Pages (6680-6688)
 40. Alireza Vasiee , ندا نوروزی , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Mojtaba Sankian , محمود محمودی , Fakhri Shahidi , Analysis of different signal peptides for the secretory production of Ama r 2 in gram-positive systems (Lactococcus lactis), Micobial Pathogenesis, Volume (138), Year (2019-10), Pages (103819-103826)
 41. Majid Nooshkam , fereshteh fallah , Zahra Zareie , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Antioxidant potential and antimicrobial activity of chitosan–inulin conjugates obtained through the Maillard reaction, Food Science and Biotechnology, Volume (28), No (6), Year (2019-6), Pages (1861-1869)
 42. Alireza Vasiee , Sayed Ali Mortazavi , Mojtaba Sankian , Farideh Tabatabaei yazdi , Mahmoud Mahmoudi , Fakhri Shahidi , Antagonistic activity of recombinant Lactococcus lactis NZ1330 on the adhesion properties of Escherichia coli causing urinary tract infection, Micobial Pathogenesis, Volume (133), Year (2019-8), Pages (103547-103547)
 43. Elham Ansarifar , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Navid Ramezanian , Arash Koocheki , Amirhossein Mohamadian , Optimization of limonene microencapsulation based on native and fibril soy protein isolate by VIKOR method, LWT- Food Science and Technology, Volume (115), No (115), Year (2019-11), Pages (107884-107895)
 44. Behrooz Alizadeh Behbahan , Fakhri Shahidi , Melissa officinalis Essential Oil: Chemical Compositions, Antioxidant Potential, Total Phenolic Content and Antimicrobial Activity, Nutrition and Food Sciences Research, Volume (6), No (1), Year (2019-1), Pages (17-25)
 45. hediyeh davoudi moghadam , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , Mahboobe Sarabi jamab , Zarrin Eshaghi , Biological detoxification of Monascus purpureus pigments by heat‐treated Saccharomyces cerevisiae, Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume (99), No (9), Year (2019-4), Pages (4439-4444)
 46. Rouhollah Salehi , Ahmad Taghizadeh-Alisaraei , Fakhri Shahidi , ahmad Jahanbakhshi , Potentiometric of bioethanol production from cantaloupe waste (Magassi Neishabouri Cultivar), Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, Volume (19), No (1), Year (2018-5), Pages (51-55)
 47. Masoomeh Raei , ali rafe , Fakhri Shahidi , Rheological and structural characteristics of whey protein-pectin complex coacervates, Journal of Food Engineering, Volume (228), Year (2018-2), Pages (25-31)
 48. MONIR-SADAT SHAKERI , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Ahmad Reza Bahrami , Mohammadreza Nassiri , Combination of competitive PCR and cultivation methods for differential enumeration of viable Lactobacillus acidophilus in bio‐yoghurts, International Journal of Dairy Technology, Volume (71), No (4), Year (2018-11), Pages (887-892)
 49. fatemeh hamedi , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , , Ultrasound-Assisted Osmotic Treatment of Model Food Impregnated with Pomegranate Peel Phenolic Compounds: Mass Transfer, Texture, and Phenolic Evaluations, Food and Bioprocess Technology, Volume (11), No (5), Year (2018-5), Pages (1061-1074)
 50. mohammad dianat , Masoud Taghizadeh , Fakhri Shahidi , Seyed Mohammad Ali Razavi , The flow properties of honey–malt spread, Food Science and Technology International, Volume (23), No (5), Year (2017-12), Pages (415-425)
 51. Esmail Khazaei , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mehran Azizpour , E. Daneshzad , Examination of the effect of Spirulina platensis microalgae on drying kinetics and the color change of kiwifruit pastille, Journal of Food Measurement and Characterization, Volume (10), No (3), Year (2016-6), Pages (634-642)
 52. S.M.B. HASHEMI , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , E. MILANI , Z. ESHAGHI , Effect of Lactobacillus plantarum LS5 on oxidative stability and lipid modifications of Doogh, International Journal of Dairy Technology, Volume (69), No (4), Year (2016-10), Pages (550-558)
 53. masoomeh raei , Fakhri Shahidi , M. Farhoodi , S. M. Jafari , A.Rafe , Application of whey protein-pectin nano-complex carriers for loading of lactoferrin, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (105), No (1), Year (2017-7), Pages (281-291)
 54. moosa hamidabadi sharahi , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , Seyed Mohammad Bagher Hashemi , Effect of Lactobacillus plantarum on olive and olive oil quality during fermentation process, LWT- Food Science and Technology, Volume (89), Year (2017-10), Pages (572-580)
 55. Mohsen Gavahian , Reza Farhoosh , K. Javidnia , Fakhri Shahidi , M-T. Golmakani , A .Farahnaky , Effects of Electrolyte Concentration and Ultrasound Pretreatment on Ohmic-Assisted Hydrodistillation of Essential Oils from Mentha piperita L., International Journal of Food Engineering, Volume (13), No (10), Year (2017-10), Pages (20170010-20170010)
 56. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Hamid Noorbakhsh , Alireza Vasiee , Ali Alghooneh , Phytochemical analysis and antibacterial activities extracts of mangrove leaf against the growth of some pathogenic bacteria, Micobial Pathogenesis, Volume (114), No (114), Year (2018-1), Pages (225-232)
 57. ahmad ehtiati , Arash Koocheki , Fakhri Shahidi , Seyed Mohammad Ali Razavi , M. Majzoobi , Pasting, rheological, and retrogradation properties of starches from dual‐purpose sorghum lines, Starch, Volume (69), No (7), Year (2017-7), Pages (1600262-9)
 58. Amin yagoubi , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Mehdi Varidi , Sh. Golmohammadzadeh , Preparation, characterization and evaluation of physicochemical properties of phycocyanin-loaded solid lipid nanoparticles and nanostructured lipid carriers, Journal of Food Measurement and Characterization, Volume (12), No (1), Year (2018-3), Pages (378-385)
 59. Elham Ansarifar , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Arash Koocheki , Navid Ramezanian , Novel multilayer microcapsules based on soy protein isolate fibrils and high methoxyl pectin: Production, characterization and release modeling, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (97), No (1), Year (2017-4), Pages (761-769)
 60. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mohebbat Mohebbi , Principle component analysis (PCA) for investigation of relationship between population dynamics of microbial pathogenesis, chemical and sensory characteristics in beef slices containing Tarragon essential oil, Micobial Pathogenesis, Volume (105), No (2), Year (2017-2), Pages (37-50)
 61. mohammad dianat , Masoud Taghizadeh , Fakhri Shahidi , Seyed Mohammad Ali Razavi , The flow properties of honey-malt spread, Food Science and Technology International, Volume (23), No (5), Year (2017-4), Pages (415-426)
 62. E. MILANI , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , mansour saeedi , Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Kurdish Cheese during Ripening using 16S rRNA Gene Sequence Analysis, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (41), No (4), Year (2016-1)
 63. S. M. B. Hashemi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , E. Milani , Z. Eshaghi , Synbiotic potential of Doogh supplemented with free and encapsulated Lactobacillus plantarum LS5 and Helianthus tuberosus inulin, Journal of Food Science and Technology, Volume (52), No (7), Year (2015-5), Pages (4579-4585)
 64. Mohsen Gavahian , Reza Farhoosh , A.Farahnaky , K.Javadian , Fakhri Shahidi , Evaluation of antioxidant activities of Mentha piperita essential oils obtained by different extraction methods, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, Volume (11), No (6), Year (2016-2), Pages (729-737)
 65. behrooz alizadeh behbahani , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Mohebbat Mohebbi , Antioxidant activity and antimicrobial effect of tarragon (Artemisia dracunculus) extract and chemical composition of its essential oil, Journal of Food Measurement and Characterization, Volume (11), No (2), Year (2017-6), Pages (847-863)
 66. behrooz alizadeh behbahani , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Mohebbat Mohebbi , Use of Plantago major seed mucilage as a novel edible coating incorporated with Anethum graveolens essential oil on shelf life extension of beef in refrigerated storage, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (94), No (1), Year (2017-1), Pages (515-526)
 67. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Mohammad Ali Hesarinejad , Sayed Ali Mortazavi , Mohebbat Mohebbi , Plantago major seed mucilage: Optimization of extraction and some physicochemical and rheological aspects, Carbohydrate Polymers, Volume (155), No (2017), Year (2016-1), Pages (68-77)
 68. Sara Hedayati , Mahsa Majzoobi , Fakhri Shahidi , Arash Koocheki , Asgar Farahnaky , Effects of NaCl and CaCl2on physicochemical properties of pregelatinized and granular cold-water swelling corn starches, Food Chemistry, Volume (8), No (5), Year (2016-8), Pages (602-608)
 69. Sara Hedayati , Fakhri Shahidi , Arash Koocheki , Asgar Farahnaky , Mahsa Majzoobi , Functional properties of granular cold‐water swelling maize starch: effect of sucrose and glucose, International Journal of Food Science and Technology, Volume (51), No (11), Year (2016-8), Pages (2416-2423)
 70. Sara Hedayati , Fakhri Shahidi , Arash Koocheki , Asgar Farahnaky , Mahsa Majzoobi , Physical properties of pregelatinized and granular cold water swellingmaize starches at different pH values, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (91), No (2), Year (2016-7), Pages (730-735)
 71. Sara Hedayati , Fakhri Shahidi , Arash Koocheki , Asgar Farahnaky , Mahsa Majzoobi , Comparing the effects of sucrose and glucose on functional propertiesof pregelatinized maize starch, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (88), No (2), Year (2016-6), Pages (499-504)
 72. Mohsen Gavahian , Reza Farhoosh , Katayoun Javidnia , Fakhri Shahidi , Asgar Farahnaky , Effect of applied voltage and frequency on extraction parameters and extracted essential oils from Mentha piperita by ohmic assisted hydrodistillation, Innovative Food Science and Emerging Technologies, Volume (29), No (3), Year (2015-3), Pages (161-169)
 73. Mohammad Noshad , Mohebbat Mohebbi , Arash Koocheki , Fakhri Shahidi , Influence of Interfacial Engineering on Stability of Emulsions Stabilized with Soy Protein Isolate, Journal of Dispersion Science and Technology, Volume (37), No (1), Year (2016-1), Pages (56-65)
 74. Mohammad Noshad , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Arash Koocheki , Effect of layer-by-layer polyelectrolyte method on encapsulation of vanillin, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (81), Year (2015-11), Pages (803-808)
 75. Mohsen Gavahian , Reza Farhoosh , Asgar Farahnaky , Katayoun Javidnia , Fakhri Shahidi , Ohmic-assisted hydrodistillation of essential oils from Mentha piperita: A comparison with conventional hydrodistillation, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, Volume (11), No (3), Year (2015-9), Pages (236-246)
 76. Mohammad Noshad , Mohebbat Mohebbi , Arash Koocheki , Fakhri Shahidi , Microencapsulation of vanillin by spray drying using soy protein iisolate– maltodextrin as wall material, Flavour and Fragrance Journal, Volume (30), No (5), Year (2015-5), Pages (387-391)
 77. Mohammad Noshad , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Arash Koocheki , Freeze - thaw stability of emulsions with soy protein isolate through interfacial engineering, International Journal of Refrigeration, Volume (58), Year (2015-6), Pages (235-260)
 78. nafiseh davati , Farideh Tabatabaei yazdi , Saeed Zibaee , Fakhri Shahidi , Mohammad Reza Edalatian Dovom , Study of Lactic Acid Bacteria Community From Raw Milk of Iranian One Humped Camel and Evaluation of Their Probiotic Properties, Jundishapur Journal of Microbiology, Volume (8), No (5), Year (2015-5), Pages (1-6)
 79. Mohsen Gavahian , Reza Farhoosh , Katayoun Javidnia , Fakhri Shahidi , Asgar Farahnaky , Effect of applied voltage and frequency on extraction parameters and extracted essential oils from Mentha piperita by ohmic assisted hydrodistillation, Innovative Food Science and Emerging Technologies, Volume (29), No (6), Year (2015-6), Pages (161-169)
 80. Elham Ansarifar , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Seyed Mohammad Razavi , Javad Ansarifar , A new technique to evaluate the effect of chitosan on properties of deep-fried Kurdish cheese nuggets by TOPSIS, LWT- Food Science and Technology, Volume (62), No (2), Year (2015-2), Pages (1211-1219)
 81. Mohsen Gavahian , Reza Farhoosh , Asgar Farahnaky , Katayoun Javidnia , Fakhri Shahidi , Comparison of extraction parameters and extracted essential oils from Mentha piperita L. using hydrodistillation and steamdistillation, International Food Research Journal, Volume (22), No (1), Year (2015-1), Pages (277-282)
 82. Mohsen Gavahian , Asgar Farahnaky , Reza Farhoosh , Katayoun Javidnia , Fakhri Shahidi , Extraction of essential oils from Mentha piperitausing using advanced techniques: Microwave versus ohmic assisted hydrodistillation, Food and Bioproducts Processing, Volume (94), No (1), Year (2015-1), Pages (50-58)
 83. mohammad noshad , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , effect of pretreatment on quality of dried quince, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, Volume (10), No (2), Year (2014-7), Pages (182-187)
 84. mansour saeedi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Elnaz Milani , Farideh Tabatabaei yazdi , Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Winter Salad (Local Pickle) during Fermentation Using 16S rRNA Gene Sequence Analysis, Journal of Food Safety, Volume (35), No (3), Year (2015-1), Pages (287-294)
 85. Elnaz Milani , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Seyed Alireza Vakili , H.B. Ghoddusi , Microbiological, Biochemical and Rheological Changes Throughout Ripening of Kurdish Cheese, Journal of Food Safety, Volume (34), No (2), Year (2014-5), Pages (168-175)
 86. majid afshari , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Zarin Es’haghi5 , Investigating the influence of pH, temperature and agitation speed on yellow pigment production byPenicillium aculeatumATCC 10409, Natural Product Research, Volume (29), No (14), Year (2015-1), Pages (1300-1306)
 87. monirosadat shakeri , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Ahmad Reza Bahrami , Mohammadreza Nassiri , Application of PCR Technique in Combination with DNase Treatment for Detection of Viable Lactobacillus acidophilus Bacteria, Journal of Food Quality, Volume (37), No (4), Year (2014-7), Pages (291-295)
 88. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Fatemeh Riazi , Antifungal Effect of the Aqueous and Ethanolic Avicennia marina Extracts on Alternaria citri and Penicillium digitatum, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Volume (15), No (10), Year (2015-10), Pages (29-33)
 89. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Fatemeh Riazi , Fakhri Shahidi , Hamid Noorbakhsh , forouzan tabatabaie yazdy , Antifungal potential of mangrove extracts against Aspergillus flavus and Penicillium italicum, Journal of Paramedical Sciences, Volume (5), No (4), Year (2014-10), Pages (32-38)
 90. maryam heidari sureshjani , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , behrooz alizadeh behbahani , Fakhri Shahidi , Antimicrobial effects of Kelussia odoratissima extracts against food borne and food spoilage bacteria "in vitro", Journal of Paramedical Sciences, Volume (5), No (2), Year (2014-5), Pages (115-120)
 91. leila roozbeh nasiraie , Farideh Tabatabaei yazdi , Mojtaba Sankian , Fakhri Shahidi , Abdolreza Varasteh , Construction of a recombinant allergen-producing probiotic bacterial strain: Introduction of a new line for a live oral vaccine against Chenopodium album pollen allergy, Reports of Biochemistry and Molecular Biology, Volume (2), No (1), Year (2013-12), Pages (1-12)
 92. seyed mohammad bagher hashemi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Elnaz Milani , Zarrin Eshaghi , Potentially Probiotic Lactobacillus Strains from Traditional Kurdish Cheese, Probiotics and Antimicrobial Proteins, Volume (6), No (1), Year (2014-1), Pages (22-31)
 93. seyed mohammad bagher hashemi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Elnaz Milani , Zarrin Eshaghi , Metabolism of extracted inulin from Helianthus tuberosusby Lactobacillus strains isolated from traditional Kordish cheese, International Food Research Journal, Volume (20), No (6), Year (2013-7), Pages (3283-3286)
 94. Milad Fathi , Mohebbat Mohebbi , Jaleh Varshosaz , Fakhri Shahidi , Cellular Automata Modeling of Hesperetin Release Phenomenon from Lipid Nanocarriers, Food and Bioprocess Technology, Volume (6), No (11), Year (2012-11), Pages (3134-3142)
 95. maryam heidari sureshjani , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , behrooz alizadeh behbahani , Antimicrobial effect of Satureja bachtiarica extracts aqueous and ethanolic on Escherichia coli and Staphylococcus aureus, Scientific Journal of Biological Sciences, Volume (2), No (2), Year (2013-2), Pages (24-31)
 96. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Antifungal effect of edible film (CMC) containing aqueous and ethanolic mangrove plant extract on Citrus pathogens in vitro, Scientific Journal of Agricultural, Volume (2), No (1), Year (2013-1), Pages (47-52)
 97. mohammad noshad , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Multi-Objective Optimization of Osmotic– Ultrasonic Pretreatments and Hot-Air Drying of Quince Using Response Surface Methodology, Food and Bioprocess Technology, Volume (5), No (6), Year (2012-4), Pages (2098-2110)
 98. masoomeh mehraban sangatash , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Ali Vahidian Kamyad , M. Qhods Rohani , Application of fuzzy logic to classify raw milk based on qualitative properties, International Journal of AgriScience, Volume (2), No (12), Year (2012-11), Pages (1168-1178)
 99. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Antimicrobial activity of Avicennia marina extracts ethanol, methanol & glycerin against Penicillium digitatum (citrus green mold), Scientific Journal of Microbiology, Volume (1), No (7), Year (2012-12), Pages (147-151)
 100. Elham AnsariFar , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Studying Some Physicochemical Characteristics of Crust Coated with White Egg and Chitosan Using a Deep-Fried Model System, Food and Nutritio Science, Volume (3), No (1), Year (2012-3), Pages (685-692)
 101. Milad Fathi , Jaleh Varshosaz , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Hesperetin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructure Lipid Carriers for Food Fortification: Preparation, Characterization, and Modeling, Food and Bioprocess Technology, Volume (6), No (6), Year (2013-1), Pages (1464-1475)
 102. Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Milad Fathi , Ahmad Ehtiati , mohammad noshad , Prediction of moisture content in pre-osmosed and ultrasounded dried banana using genetic algorithm and neural network, Food and Bioproducts Processing, Volume (89), No (4), Year (2011-10), Pages (362-366)
 103. mohammad noshad , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Sayed Ali Mortazavi , Desorption Isotherms and Thermodynamic Properties of Fresh and Osmotic–Ultrasonic Dehydrated Quinces, Journal of Food Processing and Preservation, Year (2012-1), Pages (1-10)
 104. mohammad noshad , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Effect of osmosis and ultrasound pretreatment on the moisture adsorption isotherms of quince, Food and Bioproducts Processing, Volume (90), No (2), Year (2012-3), Pages (266-274)
 105. mohammad noshad , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , KINETIC MODELING OF REHYDRATION IN AIR-DRIED QUINCES PRETREATED WITH OSMOTIC DEHYDRATION AND ULTRASONIC, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (36), No (5), Year (2012-6), Pages (383-392)
 106. Reihaneh Noorbakhsh , Sayed Ali Mortazavi , mojtaba Sankian , Fakhri Shahidi , Mohsen Tehrani , Farahzad Jabbari Azad , Fatemeh Behmanesh , AbdolReza Varasteh , Pistachio Allergy-Prevalence and In vitro Cross-Reactivity with Other Nuts, Allergology International, Volume (60), No (4), Year (2011-1), Pages (425-432)
 107. Mohebbat Mohebbi , Milad Fathi , Fakhri Shahidi , Genetic Algorithm–Artificial Neural Network Modeling of Moisture and Oil Content of Pretreated Fried Mushroom, Food and Bioprocess Technology, Volume (4), No (4), Year (2011-4), Pages (603-609)
 108. - - , Fakhri Shahidi , Shahram Beiraghi-Toosi , Ahmad Reza Bahrami , Antimicrobial activity of Zataria multiflora Boiss. essential oil incorporated with whey protein based films on pathogenic and probiotic bacteria, International Journal of Food Science and Technology, Volume (46), No (3), Year (2011-3), Pages (549-554)
 109. Mohebbat Mohebbi , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Fakhri Shahidi , Seyed Mohsen Zabihi , Modeling and Optimization of Mass Transfer during Osmosis Dehydration of Carrot Slices by Neural Networks and Genetic Algorithms, International Journal of Food Engineering, Volume (7), No (2), Year (2011-1), Pages (1-21)
 110. , Mohebbat Mohebbi , Seyed Mahmoud Mousavi , Fakhri Shahidi , The Effect of Methylcellulose, Temperature, and Microwave Pretreatment on Kinetic of Mass Transfer During Deep Fat Frying of Chicken Nuggets, Food and Bioprocess Technology, Volume (5), No (5), Year (2012-6), Pages (1521-1530)
 111. Fakhri Shahidi , Farid Amidi Fazli , Mohebbat Mohebbi , Osmotic dehydration of cantaloupe: Influences of time and concentration, Acta Horticulturae, Volume (731), Year (2007-6), Pages (129-133)
 112. Fakhri Shahidi , Farid Amidi Fazli , Mohebbat Mohebbi , Arash Koocheki , A PERCEPTION TO OSMODEHYDROFREEZING: A NOVEL APPROACH IN CANTALOUPE PROCESSING, Acta Horticulturae, Volume (731), No (731), Year (2007-1), Pages (463-466)
 113. Fakhri Shahidi , ALI GANJLOO , Mohebbat Mohebbi , Osmotic treatments in melon (Cantaloupe and Muskmelon) processing: Physicochemical and organoleptical effects, Acta Horticulturae, Volume (731), Year (2007-6), Pages (457-461)
 114. Arash Koocheki , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , Seyed Mohammad Ali Razavi , Rasoul Kadkhodaee , Jafar M. Milani , OPTIMIZATION OF MUCILAGE EXTRACTION FROM QODUME SHIRAZI SEED (ALYSSUM HOMOLOCARPUM) USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY, Journal of Food Process Engineering, Volume (33), No (5), Year (2010-10), Pages (861-882)
 115. Reihaneh Noorbakhsh , Sayed Ali Mortazavi , Mojtaba Sankian , Fakhri Shahidi , Mohammad Ali Assarehzadegan , AbdolReza Varasteh , Cloning, Expression, Characterization, and Computational Approach for Cross-Reactivity Prediction of Manganese Superoxide Dismutase Allergen from Pistachio Nut, Allergology International, Volume (59), No (3), Year (2010-9), Pages (295-304)
 116. Reihaneh Noorbakhsh , Sayed Ali Mortazavi , Mojtaba Sankian , Fakhri Shahidi , Soheila J. Maleki , leila roozbeh nasiraie , Reza Falak , Hamid Reza Sima , Abdolreza Varasteh , Influence of Processing on the Allergenic Properties of Pistachio Nut Assessed in Vitro, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Volume (58), No (18), Year (2010-8), Pages (10231-10235)
 117. Arash Koocheki , رسول کدخدایی , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , علیرضا طاهریان , Influence of Alyssum homolocarpum seed gum on the stability and flow properties of O/W emulsion prepared by high intensity ultrasound, Food Hydrocolloids, Volume (23), No (8), Year (2009-12), Pages (2416-2424)
 118. Mohebbat Mohebbi , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Fakhri Shahidi , Seyed Mahmoud Mousavi , Hamid Bahador Ghoddusi , Computer vision systems (CVS)for moisture content estimation in dehydrated shrimp, Computers and Electronics in Agriculture, Volume (69), No (8), Year (2009-9), Pages (128-134)
 119. , Sayed Ali Mortazavi , Mohammad B Habibi Najafi , Fakhri Shahidi , The influence of multi stage alginate coating on survivability of potential, Food Research International, Volume (42), No (8), Year (2009-12), Pages (1040-1045)
 120. Aliakbar Gholamhosseinpour , Mohammad Javad Varidi , Mohammad Elahi , Fakhri Shahidi , Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 2), American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (40), No (2), Year (2008-3), Pages (150-155)
 121. Aliakbar Gholamhosseinpour , Mohammad Javad Varidi , Mohammad Elahi , Fakhri Shahidi , Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 1), American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (4), No (1), Year (2008-3), Pages (72-75)
 122. Alireza Sadeghi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mehdi Nassiri Mahallati , Evaluation of Lactobacillus sanfransicencis (ATCC 14917) and Lactobacillus plantarum (ATCC 43332) effects on Iranian Barbari bread shelf life, African Journal of Biotechnology, Volume (7), No (18), Year (2008-9), Pages (3346-3351)
 123. Arash Koocheki , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , Seyed Mohammad Ali Razavi , علیرضا طاهریان , Rheological properties of mucilage extracted from Alyssum homolocarpum seed as a new source of thickening agent, Journal of Food Engineering, No (91), Year (2009-1), Pages (490-496)
 124. - - , Fakhri Shahidi , Nasser Sedaghat , Reza Farhoosh , H. Mousavi-Nik , Shelf-life Determination of Saffron Stigma: Water Activity and Temperature Studies, World Applied Sciences Journal, Volume (5), No (2), Year (2008-5), Pages (132-136)
 125. , Mostafa Mazaheri Tehrani , Fakhri Shahidi , Optimizing of Fruit Yoghurt Formulation and Evaluating Its Quality During Storage, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (3), No (6), Year (2008-3), Pages (922-927)
 126. Alireza Sadeghi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Balal Sadeghi , Evaluation of Sourdough Effect on Microbiological Shelf Life and Sensory Properties oflranian Barbari Bread, Biotechnology, Volume (7), No (2), Year (2008-7), Pages (354-356)
 127. , Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi , Mehdi Nassiri Mahallati , orange-cantaloupe seed beverage :nutritive value, effect of storage time and condition on chemical ,sensory and microbial properties, World Applied Sciences Journal, Volume (3), No (5), Year (2008-3), Pages (753-758)
 128. - - , Devahastin , Seyed Mohammad Ali Razavi , Fakhri Shahidi , حمید رضا پور رضا , Use of Artificial Neural Network and Image Analysis to Predict Physical Properties of Osmotically Dehydrated Pumpkin, Drying Technology, Volume (26), No (1), Year (2008-1), Pages (132-144)
 129. - - , Feng , Seyed Mohammad Ali Razavi , Fakhri Shahidi , حمید رضا پوررضا , Image analysis and dynamic modeling of thin layer drying of osmotically dehydrated pumpkin, Journal of Food Processing and Preservation, No (32), Year (2008-2), Pages (82-108)
 130. Alireza Sadeghi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mehdi Nassiri Mahallati , Evaluation of Different Parameters Effect on Maltodextrin Production by *-amylase termamyl2-x, World Applied Sciences Journal, Volume (3), No (1), Year (2008-3), Pages (34-39)
 131. Alireza Sadeghi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Arash Koocheki , Mohebbat Mohebbi , Evaluation of sourdough Effect on Iranian Barbari Bread Staling, World Applied Sciences Journal, Year (2007-9)
 132. Fakhri Shahidi , Mendosa,A.F , Boylston, T , Mohebbat Mohebbi , A perception to survival of Bifidobacterium Spp. In Bioyoghurt, Simulated Gastric Juice and Bile Soluation, World Applied Sciences Journal, Volume (3), No (1), Year (2008-3), Pages (40-44)
 133. samira yeganehzad , Mostafa Mazaheri Tehrani , Fakhri Shahidi , Studying microbial, physiochemical and sensory properties of directly concentrated probiotic yoghurt, African Journal of Agricultural Research, Year (2007-8)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ملیحه محمدزاده فخرداود , فخری شهیدی , بهزاد ناصحی , شهرام بیرقی-طوسی , مروری بر قابلیت تولید فیلم زیست تخریب پذیر از ایزوله پروتئین کرسنه , بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2022-02-23
 2. ملیحه محمدزاده فخرداود , فخری شهیدی , بهزاد ناصحی , شهرام بیرقی طوسی , مروری بر ترکیبات ضدتغذیه ای انسانی بذر گاودانه , بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2022-02-23
 3. محمد تراهی , سارا هدایتی , فخری شهیدی , ویژگی‌های عملکردی پروتئین ماش , بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2022-02-23
 4. محمد تراهی , سارا هدایتی , فخری شهیدی , برهمکنش پروتئینهای شیر و نشاسته , بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2022-02-23
 5. محمد فرهادی چیتگر , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , فخری شهیدی , اثرهیدروژن پراکسید برپایداری آنتوسیانین های عصاره زرشک بی دانه , دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29
 6. شقایق خواجه علی چالشتری , فخری شهیدی , ناصر صداقت , روش های نوین نگهداری پسته , اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی , 2018-09-05
 7. شقایق خواجه علی چالشتری , فخری شهیدی , ناصر صداقت , روش های نوین بسته بندی پسته , اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی , 2019-01-31
 8. سپیده دارائی پور , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , آرش کوچکی , مروری بر خواص دارویی دمنوش فراسودمند حاوی برگ گیاه قاصدک , همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی طب مکمل , 2018-12-12
 9. سپیده دارائی پور , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , آرش کوچکی , امکان تولید دمنوش فراسودمند با استفاده از برگ قاصدک، چای سبز، چای ترش و دارچین , اولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی , 2018-12-01
 10. سید علی مرتضوی , شادی بلوریان , فخری شهیدی , محبت محبی , عبدالرضا باقری , تولید نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و ارزیابی ویژگی های فیزیکی آن , اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، دانشگاه جیرفت , 2017-03-05
 11. نسترن اکبرزاده , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , الناز میلانی , مروری بر تاثیر فرآیند اکستروژن بر ویژگی های آرد حبوبات , کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی , 2016-11-02
 12. فاطمه ژانداری , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , تخمیر آب هویج با استفاده از پروبیوتیک ها , اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2016-10-18
 13. محمد مالکی ایسک , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , الهام آذر پژوه , بررسی کنتیک تغییرات رنگ طی خشک کردن هوای داغ برش های هویج اسمزشده در محلول چای ترش , دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران , 2016-09-28
 14. زهرا پورشریف املشی , ناصر صداقت , فخری شهیدی , تخمین زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول با پوشش خوراکی(آلوئه ورا- کیتوزان) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) , نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی , 2016-02-24
 15. روح الله صالحی , احمد تقی زاده , فخری شهیدی , ابراهیم اسماعیل زاده , ارزیابی میزان استخراج بیواتانول از ضایعات طالبی )رقم مگسی نیشابوری( توسط دستگاه استخراج بیواتانول , ارزیابی میزان استخراج بیواتانول از ضایعات طالبی )رقم مگسی نیشابوری( توسط دستگاه استخراج بیواتانول , 2017-02-17
 16. روح الله صالحی , احمد تقی زاده , فخری شهیدی , ابراهیم اسماعیل زاده , ارزیابی و اندازه گیری میزان بیواتانول استخراج شده از ضایعات خربزه(رقم قصری) , چهارمین کنفرانس ملی و دومین دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکانرونیک , 2017-02-17
 17. عاطفه اسعدی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی پتانسیل باکتری های استارتر در کاهش آمینهای بیوژنیک موادغذایی , دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی , 2017-05-30
 18. فاطمه ژانداری , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , تخمیر آّب هویج با استفاده از پروبیوتیک ها , اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران , 2016-10-18
 19. نسترن اکبرزاده , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , الناز میلانی , مروری بر تاثیر اکستروژن بر ویژگی های آرد حبوبات , غلات ، نان و فرآورده های آردی , 2016-11-02
 20. شکوفه پورابراهیم , فخری شهیدی , هاشم پورآذرنگ , محبت محبی , ارزش غذایی و درمانی حلوای جوزی اصلاح شده با هیدروکلوئید ها , دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25
 21. فاطمه حامدی شهرکی , محبت محبی , فخری شهیدی , الهام آذرپژوه , اثر عصاره گیری از پوست انار به کمک پروب فراصوت بر ترکیبات فنلی , دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25
 22. فخری شهیدی , تولید فیلم خوراکی ضد میکروبی جهت مهار لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت , 03rd National Conference on Food Science and Technology , 2014-11-17
 23. نازنین فاطمه رحمتی , فخری شهیدی , کاربرد تکنولوژی فشار بالا در صنایع گوشت , دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13
 24. فاطمه حامدی شهرکی , محبت محبی , فخری شهیدی , الهام آذرپژوه , استخراج ترکیبات فنلی پوست انار با کمک فراصوت و تا ثیر آن بر میزان ترکیبات فنلی کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09
 25. شکوفه پورابراهیم , فخری شهیدی , هاشم پورآذرنگ , محبت محبی , بررسی تاثیر هیدروکلوئید ها بر برخی از ویژگی های(حسی) فراورده سنتی حلوا جوزی , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09
 26. زینب ایزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , مهدی وریدی , بهینه سازی تولید کف پنیر جهت تولید پودر پنیر به روش خشک کردن کف پوشی , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30
 27. آزاده ظهوری , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , تولید انواع ماستهای سلامتیزا با افزودنیهای طبیعی , دستاوردهای نوین در علوم غذایی , 2014-07-01
 28. محمدرضا عطاردی بیمرغی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , بررسی شرایط بهینه تولید کف ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از روش سطح-پاسخ , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 29. فاطمه صادقی , فخری شهیدی , آرش کوچکی , محبت محبی , بررسی رفتار خشک شدن پاستیل بادام به کمک خشک کن هوای داغ , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 30. فاطمه صادقی , فخری شهیدی , آرش کوچکی , محبت محبی , بررسی تاثیر جایگزینی صمغ دانه قدومه شیرازی با گوار در فرمولاسیون پاستیل بادام , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 31. محمد خلیلیان موحد , صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای مدل سازی و پیش بینی پارامترهای بافتی پاستیل هویج , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 32. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , محبت محبی , صفیه خلیلیان , بررسی تغییرات پروفایل بافت پاستیل هویج طی خشک کردن در خشک کن هوای داغ , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 33. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , بهنام فیوضی , میزان چربی و پروفایل اسیدهای چرب در ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس(Spirulina platensis) , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 34. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , بررسی ریزساختار ژل آگار با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 35. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , بررسی ریزساختار ریزجلبکSpirulina platensis با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Elecron Microscope) , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 36. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس(Spirulina platensis )، یک افزودنی فراسودمند و مغذی برای بهبود ارزش تغذیه ای میان وعده های غذایی , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 37. منیرالسادات شاکری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , محمدرضا نصیری , مروری بر روش های مولکولی شناسایی و شمارش باکتری های پروبیوتیک در فراورده های لبنی , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 38. منصور سعیدی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , النلز میلانی , فریده طباطبائی یزدی , شناسایی تنوع فلور لاکتیکی سالاد زمستانه در طی دوره ی رسیدگی، با استفاده از توالی یابی ناحیه ی 16s rDNA , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 39. نفیسه دعوتی , سعید زیبایی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم , مطالعه پتانسیل تکنولوژیکی انتروکوکوس های جداشده از شیر شتر ایران برای استفاده در صنعت غذا , همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران , 2014-04-17
 40. نفیسه دعوتی , سعید زیبایی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم , جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های جنس انتروکوکوس دوغ شتر از ناحیه گنبد کاووس , همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران , 2014-04-17
 41. شهناز افشاریان , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کلم برگ قرمز (Brassica oleracea) بر اشرشیا کلی , سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا , 2013-12-19
 42. شهناز افشاریان , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی هویج فرنگی (Daucus carota L) بر اشرشیا کلی , سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا , 2013-12-19
 43. حمیده مقالی کیا , فخری شهیدی , صفیه خلیلیان , علی محمد ثانی , اثر صمغ عربی و امولسیفایر بر محتوی رطوبت، فعالیت آب و پارامتر های رنگی پاستیل شیر سویا , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 44. حمیده مقامی کیا , صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , علی محمدی ثانی , تأثیر صمغ عربی بر رفتار خشک شدن پاستیل شیر سویا , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 45. حمیده مقامی کیا , فخری شهیدی , صفیه خلیلیان , علی محمدی ثانی , بررسی امکان استفاده از شیرین کننده های طبیعی (کنسانتره انگور سفیدو قرمز) در فرمولاسیون پاستیل شیر سویا , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 46. محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , احمد بهرامی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , شناسایی قارچ های مولد آفلاتوکسین در کشمش با استفاده از روش Multiplex PCA , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 47. فاطمه صادقی , فخری شهیدی , آرش کوچکی , محبت محبی , ارزیابی فرمول های مختلف پاستیل بادام با تکیه بر ویژگی های حسی و تکنیک پردازش تصویر , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 48. پریسا رحیمی دوگاهی , فخری شهیدی , علی محمدی ثانی , شادی بلوریان , بررسی سطوح مختلف آگار و CMC بر ویژگی های بافتی پاستیل گوجه فرنگی , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 49. پریسا رحیمی دوگاهی , فخری شهیدی , شادی بلوریان , علی محمدی ثانی , بررسی پارامترهای رنگی پاستیل بر پایه گوجه فرنگی , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 50. محمد نوشاد , محبت محبی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان چروکیدگی در طی فرایند خشک کردن به , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 51. محمد نوشاد , محبت محبی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , کاربرد سیستم استنتاج تطبیقی فای-عصبی (ANFIS) در پیش بینی میزان از دست دادن آب اسلایس های به در طی فرایند آبگیری اسمزی با استفاده از فراصوت , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 52. محمد نوشاد , محبت محبی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , پیش بینی محتوای رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرایند آبگیری مجدد اسلایس های به خشک شده با استفاده از پیش تیمار فراصوت- اسمز , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 53. سارا هدایتی , فخری شهیدی , بررسی تأثیر امواج فراصوت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بیوپلیمرها , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 54. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محبت محبی , اسماعیل خزائی پول , حمیده مقامی کیا , بررسی سینتیک بافت و رنگ پاستیل هویج طی خشک کردن با خشک کن هوای داغ , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 55. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محبت محبی , بررسی رفتار خشک شدن پاستیل هویج و ضرایب نفوذ موثر آن طی خشک کردن با خشک کن هوای داغ , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 56. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محبت محبی , سمیرا براتیان قرقی , بررسی عوامل مختلف بر تولید و پایداری کف کنسانتره انار جهت بهینه سازی شرایط خشک کردن آن به روش کف پوشی , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 57. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محبت محبی , محمد خلیلیان موحد , بررسی شرایط خشک کردن بر برخی ویژگیهای پودر کنسانتره انار تولیدی به روش کف پوشی , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 58. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر افزایش زمان ماندگاری پرتقال در دمای محیط , دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی مواد غذایی , 2013-11-25
 59. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا بر Alternaria citri در شرایط آزمایشگاهی , دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی مواد غذایی , 2013-11-25
 60. حسین زنگانه , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , الناز میلانی , بررسی مقاومت انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیک های رایج و فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 61. حسین زنگانه , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , الناز میلانی , استفاده از باکتریوسین ها به عنوان نگهدارنده های طبیعی و ایمن در فراورده های غذایی , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 62. رهام جلالوند , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , الناز میلانی , بررسی تنوع زیستی، جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی سالاد زمستانی بر پایه روش های مبتنی بر کشت و کلاسیک , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 63. مهسا نقاشان , فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , الناز میلانی , بررسی اثر بازدارندگی انتروکوکوس جدا شده از پنیر کردی بر Listeria monocytogenes , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 64. الناز میلانی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , حمید بهادر قدوسی , سیدعلیرضا وکیلی , لیلا روزبه نصیرایی , شناسایی مولکولی تنوع زیستی فلورلاکتیکی ایزوله شده از پنیرمحلی کردی در طول دوره رسیدگی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 65. لیلا روزبه نصیرائی , فریده طباطبائی یزدی , عبدالرضا وارسته , فخری شهیدی , مجتبی سنکیان , بهزاد علاالدینی , الناز میلانی , بررسی ثبات ویژگیهای پروبیوتیکی باکتری طبیعی و نوترکیب لاکتو کوکوس لاکتیس با قابلیت درمان آلرژی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 66. فخری شهیدی , فرآوری خربزه، طالبی، هندوانه و کدو حلوایی به منظور افزایش زمان ماندگاری و ارزش افزوده , بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی , 2011-11-15
 67. نفیسه دعوتی , فریده طباطبائی یزدی , سعید زیبایی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم , مطالعه فلور میکروبی، جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک شیر شتر در ناحیه ترکمن برای استفاده در صنعت غذا , اولین کنگره ملی شتر , 2012-04-17
 68. محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , احمدرضا بهرامی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , معصومه مهربان سنگ آتش , مرضیه حسینی نژاد , جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی , بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-15
 69. شادی بصیری , فخری شهیدی , رضا فرهوش , رسول کدخدائی , بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی روغن هسته انار , بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-22
 70. شادی بصیری , رسول کدخدائی , فخری شهیدی , رضا فرهوش , بررسی فراوری هسته انار با امواج فراصوت جهت استخراج روغن , بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-22
 71. علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , فخری شهیدی , مریم مقدم متین , مرتضی خمیری , ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران , نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری‌بیوتیک ایران , 2011-04-21
 72. معصومه مهربان سنگ آتش , محبت محبی , فخری شهیدی , علی وحیدیان کامیاد , محسن قدس روحانی , بررسی امکان کاربرد روش های شناسایی الگو در طبقه بندی شیر خام , نخستین کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته , 2012-02-16
 73. اکرم آریان فر , رسول کدخدایی , فخری شهیدی , مهدی وریدی , اثر پلی فنولهای چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربی , بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 74. سیدامیر توکلی لاهیجانی , فخری شهیدی , مهدی وریدی , محبت محبی , کاربرد ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در فراورده های غذایی , بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 75. رویا رضایی , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی , آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای مصرفی بر پذیرش کلی بافت , بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 76. الهام انصاری فر , محبت محبی , فخری شهیدی , مهدی وریدی , استفاده از پردازش تصویر در بررسی کینتیک تغییرات رنگ سطح ناگت پنیر حین سرخ شدن به روش عمیق , بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 77. معصومه مهربان سنگ آتش , محبت محبی , فخری شهیدی , علی وحیدیان کامیاد , محسن قدس روحانی , مهدی زارعی , بررسی امکان ارزیابی کیفیت شیر خام با استفاده از منطق فازی , بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 78. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محبت محبی , محمد الهی , بررسی ویژگی های بافتی و پذیرش پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با استفاد هاز روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه اصلی , بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 79. شادی بصیری , فخری شهیدی , رضا فرهوش , رسول کدخدایی , سید علی مرتضوی , شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی , همایش ملی انار , 2011-10-05
 80. شادی بصیری , رضا فرهوش , فخری شهیدی , رسول کدخدایی , سید علی مرتضوی , بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها , همایش ملی انار , 2011-10-05
 81. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , بررسی فرمولاسیون فراورده میوه ای نوین از پوره طالبی(ژل مک) با استفاده ازروش های سطح پاسخ (RSM) و تحلیل مولفه اصلی(PCA) , نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10
 82. علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , ارزیابی تاثیر شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی بر قوام خمیر ترش حاصل از آرد نان های غالب در ایران , دومین همایش میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2011-02-16
 83. فرید عمیدی فضلی , فخری شهیدی , روش های نوین انجماد در صنایع غذایی , همایش سراسری علوم و صنایع غذایی , 2007-12-13
 84. فخری شهیدی , مسعود شفافی زنوزیان , مواد غذایی جهت نیروهای نظامی در شرایط بحرانی , سمینار طب رزمی , 2002-05-22
 85. هما بقائی , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , استفاده از ضایعات دانه طالبی در تولید نوشیدنی پایدار و ارزیابی ویژگی های تغذیه ای آن , هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور , 2007-11-14
 86. هما بقائی , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , تولید نوشیدنی میوه ای از دانه طالبی و بررسی ماندگاری آن طی زمان نگهداری , هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور , 2007-11-14
 87. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی امکان استفاده از آنزیم Termamyl 2-x α-آمیلاز در تولید مالتو دکسترین , نخستین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2007-06-12
 88. فخری شهیدی , علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیاتی در نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش , نخستین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2007-06-12
 89. حسن زاده، ا , علیرضا صادقی , فخری شهیدی , چای یک نوشیدنی عملگر , اولین کنفرانس ملی غذای عملگر ایران , 2006-07-13
 90. علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , توانایی های خمیر ترش جهت بهبود ارزش تغذیه ای و ایجاد خواص سلامتی بخش در فراورده های غلات , اولین کنفرانس ملی غذای عملگر ایران , 2006-07-13
 91. اعظم نیازمند , حمیدبهادر قدوسی , فخری شهیدی , محمد فارسی , بررسی اثر پکتین به عنوان یک پوشش خوراکی بر افزایش ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای سفید , دومین همایش بزرگ صنایع غذایی , 2006-09-07
 92. فرید عمیدی فضلی , فخری شهیدی , حمیدبهادر قدوسی , فرآوری و نگهداری طالبی به شیوه اسمز – انجماد , دومین همایش بزرگ صنایع غذایی , 2006-09-07
 93. فخری شهیدی , مرضیه نصیری محلاتی , پوران ابریشم چی , تولید نوشیدنی ماندگار و پالپ منجمد از هندوانه ، طالبی و خربزه , دومین همایش بزرگ صنایع غذایی , 2006-09-07
 94. محبّت محبی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , فخری شهیدی , محمدرضا پورشهابی , بررسی امکان کاربرد ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان رطوبت میگوی خشک شده , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14
 95. محبّت محبی , فخری شهیدی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , بررسی امکان پردازش تصویر در رنگ سنجی میگوی خشک شده , دومین همایش بزرگ صنایع غذایی , 2006-09-07
 96. محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , برزگر، م , بررسی اثر مواد نرم کننده بر خصوصیات رئولوژیکی و تنش کششی و درصد ازدیاد طول فیلم خوراکی بر مبنای کلاژن , دومین همایش بزرگ صنایع غذایی , 2006-09-07
 97. محبّت محبی , فخری شهیدی , مهتا موسوی , ارزیابی عوامل موثر بر کنتیک خشک کردن میگو , دومین همایش بزرگ صنایع غذایی , 2006-09-07
 98. فرید عمیدی فضلی , فخری شهیدی , حمیدبهادر قدوسی , افزایش زمان ماندگاری طالبی فرآوری شده به روش اسمز – انجماد به مدت 6 ماه , چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2005-09-07
 99. فخری شهیدی , محبّت محبی , کنترل قهوه ای شدن در قارچ های خوراکی , اولین گردهمایی برنامه ریزی و ساماندهی تولید و عرضه قارچهای خوراکی ایران , 2002-09-08
 100. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی , دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2001-10-09
 101. فخری شهیدی , محبّت محبی , بهبود خصوصیات عمل کنندگی در انواع جدید تخم مرغ و نقش آن در سلامت انسان , دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2001-11-13
 102. فخری شهیدی , ارزیابی نقش ضد باکتریائی باکتریهای اسید لاکتیک در کنترل رشد Listeria monocytogenes , پنجمین کنگره تغذیه ایران , 1999-11-13
 103. فخری شهیدی , علی معتمدزادگان , بکارگیری مدلهای نوین HACCP جهت بهبود کیفیت مواد غذایی , اولین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت , 1998-11-13
 104. فخری شهیدی , آلودگیهای میکروبی در صنایع کمپوت و کنسرو , آموزشی آلودگیهای میکروبی در صنایع کمپوت و کنسرو , 1997-11-13
 105. فخری شهیدی , بهینه سازی روشهای تولید کشمش و بهبود کیفیت آن , سمینار بررسی مسائل کشمکش و بهبود کیفیت آن , 1997-05-22
 106. فخری شهیدی , بررسی تاثیر عسل و پکتیناز در شفاف سازی آب سیب , سمینار صادرات اقتصاد بدون نفت , 1996-09-23
 107. فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , بررسی وضعیت صنایع تبدیلی تکمیلی در سبزوار و امکان توسعه آنها , سمینار بررسی توانمندیها و توسعه سبزوار , 1996-08-23
 108. فخری شهیدی , علی معتمدزادگان , آلودگی مواد غذایی به آفلاتوکسین، راههای پیشگیری و سالم سازی آن , سمینار بررسی مسائل پسته در کرمان , 1996-11-12
 109. فخری شهیدی , کوشان نایب زاده , بهینه سازی تولید فرآورده های سیب زمینی , سمینار صنایع تبدیلی وتوسعه صادرات , 1996-06-11
 110. فخری شهیدی , آلودگی های باکتریایی گوشت گوساله خام و کنترل بیولوژیکی آنها , هفتمین کنگره صنایع غذایی , 1995-11-06
 111. فخری شهیدی , بررسی ویژگیهای ضد میکروبی باکتریهای اسید لاکتیک , ششمین کنگره صنایع غذایی , 1993-11-13
 112. فخری شهیدی , رساندن پنیر و تسریع آن در پنیرسازی , پنجمین کنگره صنایع غذایی , 1992-05-22
 113. صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , بررسی فرمولاسیون پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با تکیه بر ویژگی های حسی و بررسی تغییرات رنگ آنها طی مدت زمان نگهداری با استفاده از روش پردازش تصویر , نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2010-11-13
 114. فخری شهیدی , رؤیا رضائی , محبت محبی , پاستیل میوه ای بر پایه کدو، تولید فراورده ای جدید از کدو حلوایی , نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2010-11-13
 115. رؤیا رضائی , فخری شهیدی , محبت محبی , ارزیابی ویژگی های کیفی پاستیل میوه ای برپایه کدو حلوایی به روش ارزیابی حسی , نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2010-11-13
 116. احمد احتیاطی , فخری شهیدی , میلاد فتحی , محمد نوشاد , نعیمه عابدینی نجف آبادی , استفاده از پردازش تصویر در بررسی تغییرات رنگی موز طی خشک کردن هوای داغ با پیش تیمار اسمز- التراسوند , نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2010-11-13
 117. منیرالسادات شاکری , فخری شهیدی , شهرام بیرقی طوسی , احمد رضا بهرامی , بررسی اثر ضد میکروبی فیلم های خوراکی تهیه شده از ایزوله چروتئینی آب پنیر حاوی اسانس آویشن شیرازی بر باکتری های پاتوژن , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28
 118. مصطفی مظاهری طهرانی , فخری شهیدی , الهام زایرزاده , سمیرا یگانه زاد , بررسی اثر شیر سویا بر ویژگی های میکروبی، فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک , هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2007-11-14
 119. مصطفی مظاهری طهرانی , زهره براتیان قرقی , فخری شهیدی , سمیرا یگانه زاد , بررسی اثر افزایش ماده جامد شیر بر ویژگی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک , هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2007-11-14
 120. فخری شهیدی , ناصر صداقت , محبت محبی , بررسی تولید انواع فرآورده های پسته , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04
 121. نفیسه واحدی , مصطفی مظاهری طهرانی , فخری شهیدی , بهینه سازی فرمولاسیون ماست غلیظ شده میوه ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری , هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15
 122. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تاثیر اسیدیته قابل تیتر خمیرترش بر زمان ماندگاری نان بربری , هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15
 123. فرید عمیدی فضلی , فخری شهیدی , محسن آهنی , بررسی خصوصیات اسمزی پرتقال و کیوی در محلولهای ساکارز , هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15
 124. احمد احتیاطی , محبت محبی , فخری شهیدی , کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح نان غنی شده با آرد سویا , هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15
 125. رضا رضایی مکرم , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , فخری شهیدی , مرتضی خمیری , اثر میکروانکپسولاسیون الژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان , هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15
 126. علی اکبر غلامحسین پورکازرونیان , محمدجواد وریدی , محمد الهی , فخری شهیدی , بهینه سازی فرآیند سنتی تولید نبات , نخستین همایش علوم و مهندسی صنایع غذایی , 2008-05-29
 127. فخری شهیدی , محبّت محبی , ضرورت اجرا و بكار گيري سيستم haccp در صنايع فراوري مواد غذايي دريايي , اولين همايش غذا و تغديه در استان بوشهر , 2001-11-13
 128. فخری شهیدی , محبّت محبی , بهينه سازي مصرف تخم مرغ با توليد پودر كلسيم و پروتئين از ضايعات ان , دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران , 2001-10-09
 129. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی , دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2001-10-09
 130. فخری شهیدی , محبت محبی , اهمیت و کاربرد بیوسنسورها در کنترل کیفیت مواد غذایی , دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2001-10-09
 131. فخری شهیدی , مهتا موسوي , ارزيابي ويژگيهاي شيميايي و حسي گوجه فرنگي با مصرف تازه خوري , دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران , 2001-10-09

انگلیسی

 1. sahar roshanak , Fakhri Shahidi , Ali Javadmanesh , Farideh Tabatabaei yazdi , marjan azghandi , zana pirkhezranian , Evaluation of Antimicrobial Properties of Bovine Lactoferrin Against Some of Foodborne Pathogens in Planktonic and Biofilm Forms , The 3rd International Congress on Biomedicine , 2019-11-10
 2. sahar roshanak , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , Ali Javadmanesh , جبرائیل موفق , Investigating the effect of buforin I on Staphylococcus aureus and methicillin-resistance Staphylococcus aureus , The 3rd International Congress on Biomedicine , 2019-11-10
 3. Jouhaina Hadree , Mohammad Javad Varidi , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار آب سیب با استفاده از روش خوشه بندی , سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , 2017-09-12
 4. Fakhri Shahidi , Amin yagoubi , Mohebbat Mohebbi , Mehdi Varidi , Shiva Golmohammadzadeh , Preperation, characterization and evaluation of physicochemical properties of Phycocyanin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructured Lipid Carriers. , 6th international conference on nanotechnology(ICN 2017) , 2017-02-09
 5. - - , Fakhri Shahidi , Nasser Sedaghat , Reza Farhoosh , Mehdi Nassiri Mahallati , Modelling of chemical characteristics of saffron stigma during storage for shelf- life estimation , 3rd International symposiume on saffron , 2009-05-20
 6. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Penicillium expansum (apple pathogen)” in vitro” , 4th national congress on agriculture & aquatic & food , 2014-12-04
 7. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Alternaria citri (citrus pathogen)” in vitro” , 4th national congress on agriculture & aquatic & food , 2014-12-04
 8. mansour saeedi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Elnaz Milani , Isolation and biochemical identification of lactic acid bacteria from winter salad (pickle during the ripining period) , The 2nd Iranian Congress of Medical Bacteriology , 2013-10-02
 9. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Antimicrobial activity of Avicennia marina extract against Escherichia coli , 2nd National Congress on Medicinal Plants , 2013-05-15
 10. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Antimicrobial activity of Avicennia marina extract against Staphylococcus aureus , 2nd National Congress on Medicinal Plants , 2013-05-15
 11. Esmail Khazaei , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mohebbat Mohebbi , Mehran Azizpour , Examination of the Effect of Spirulina platensis Microalgae on Drying Kinetics and the Color Change of Kiwifruit Pastille , 1st International e-Conference on Novel Food Processing (IECFP2013) , 2013-02-26
 12. Esmail Khazaei , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mohebbat Mohebbi , Mehran Azizpour , Mathematical modeling of drying kinetics of the kiwifruit pastille , 1st International e-Conference on Novel Food Processing (IECFP2013) , 2013-02-26
 13. H. Maghami kia , Fakhri Shahidi , A. Mohamadi Sani , Evaluation of the effect of grape concentrate instead invert syrup in soymilk pastille formulation an nutritional values and sensory properties , 1st International e-Conference on Novel Food Processing (IECFP2013) , 2013-02-26
 14. Milad Fathi , J. Varshosaz , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Stability Investigation of Hesperetin Loaded Nanocarrier , Nano Thailand 2012 conference , 2012-04-09
 15. , Fakhri Shahidi , Reza Farhoosh , Rassoul Kadkhodaee , soudabeh einafshar , Pomegranate seed oil, an extremely rich and nutritious oil , 9th Euro Fed Lipids Congress , 2011-09-18
 16. Fakhri Shahidi , Farid Amidi Fazli , Mohebbat Mohebbi , A Prception to Osmodehydrofreezing: A novel Approach in Cantaloupe Processing , International Cucurbitaceae Symposium , 2005-01-23
 17. Fakhri Shahidi , Farid Amidi Fazli , Mohebbat Mohebbi , Osmotic Dehydration of Cantaloupe: Influence of Time & Concentration , International Cucurbitaceae Symposium , 2005-01-23
 18. Fakhri Shahidi , ALI GANJLOO , Mohebbat Mohebbi , Osmotic Treatments in Melons Processing: Physicochemical and Organoleptical Effects , International Cucurbitaceae Symposium , 2005-01-23
 19. Reihaneh Noorbakhsh , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , F. Mehdikhani , M. Ahoei , Alireza Heravi Moussavi , Effect of somatic cell count on milk composition , Joint Annual Meeting 2009 , 2009-07-12
 20. Alireza Sadeghi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Evaluation of Sourdough Effect on Microbiological Shelf life and Sensory Properties of Iranian Barbari Bread , 14th World Congress of Food Science and Technlogy , 2008-01-23
 21. Samira Yeganehzad , Mostafa Mazaheri Tehrani , Fakhri Shahidi , Studying the Effects of Total Solid Concentration of Milk on Microbial Physiochemical and Sensory Properties of Probiotc Yoghourt , 10th Congress of Asian Food , 2007-01-23
 22. ALI GANJLOO , Russley , Fakhri Shahidi , Mandana Bimakr , Effect of Ca+2 and Sugar Solution on Physicochemical and Organoleptical Properties of Osmodehydrated Muskmelon Cubes , 10th Congress of Asian Food , 2007-01-23
 23. Farid Amidi Fazli , Fakhri Shahidi , Innovative Advances in Food Freezing Technology , 10th Congress of Asian Food , 2007-01-23
 24. Farid Amidi Fazli , Fakhri Shahidi , Cantaloupe Preservation and Processing by Osmodehydrofreezing Technology , 10th Congress of Asian Food , 2007-01-23
 25. Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , - - , Hamid Bahador Ghoddusi , Optimization of Dried Shrimp Production by Intelligent Systems , Sustainability of the Agri-Food Chain 2006 EFFoST Annual Meeting , 2006-01-23
 26. Fakhri Shahidi , Marziyeh Nasiri mahallati , Pooran Abrishamchi , Production of Frozen cubes from Muskmelon and Watermelon Using Osmosis , Sustainability of the Agri-Food Chain 2006 EFFoST Annual Meeting , 2006-01-23
 27. - - , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mehdi Nassiri Mahallati , - - , Effect of Butter Milk Acidification Textural Properties and Microbiological Stability of Yoghourt Containing Probiotic Bacteria , The lst International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products , 2005-02-23
 28. Fakhri Shahidi , T. Mendonca , Boylston , Mohebbat Mohebbi , A Perception to Survival of Bifidobacterium ssp. in Bioyahourt during Storage , The lst International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products , 2005-02-23
 29. Fakhri Shahidi , Marziyeh Nasiri mahallati , Pooran Abrishamchi , Production of Frozen Pulp from Watermelon Cantaloupe and Muskmelon , International Cucurbitaceae Symposium , 2005-01-23
 30. Fakhri Shahidi , Pooran Abrishamchi , Marziyeh Nasiri mahallati , Long Life Beverages from Cantaloupe and Watermelon , International Cucurbitaceae Symposium , 2005-01-23
 31. - - , Fakhri Shahidi , Hashem Puorazrang , Sayed Ali Mortazavi , M. Rahimzadeh , Extraction of Protein from Fish of Kilka (clupeidae) Mince of Different Washing Conditions , The 2nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology , 2004-01-23
 32. - - , Fakhri Shahidi , Hashem Puorazrang , Sayed Ali Mortazavi , M. Rahimzadeh , Effect of Microbial Transglutaminase on Emulsion Capacity and Viscosity of Fish Miofibrial Proteins , The 2nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology , 2004-01-23
 33. - - , Hashem Puorazrang , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , M. Rahimzadeh , Dietary Mineral Content, Fatty and Amino Acid Composition of Fish of Three Species of Kilka (Clupeidae) from Caspian Sea , The 2nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology , 2004-01-23
 34. Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Ahmad Ehtiati , mohammad noshad , Milad Fathi , multi-objective optimization of air-dried banana quality pretreated with osmotic dehydration and ultrasonication using RSM , IDS2010 , 2010-10-03
 35. الناز میلانی , Fakhri Shahidi , fereshteh hosseini , غلامعلی گلی موحد , Application of ultrasonic technique for optimization of inulin extraction conditions from burdock root(Arctium lappa , 4th Global summit on Medicinal and Aromatic Plants , 2009-12-01
 36. Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Ahmad Ehtiati , Crumb texture analysis with image processing in Iranian bread enriched with soy flour , 5th International Symposium on Food Rheology and Structure - ISFRS 2009 , 2009-06-14
 37. Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Milad Fathi , roya rezaee , Safie Khalilian , Apple pastille: Correlation between features extracted from texture image analysis and sensory characteristics , 5th International Symposium on Food Rheology and Structure - ISFRS 2009 , 2009-06-14
 38. Alireza Sadeghi , Fakhri Shahidi , اعظم صادقی , Nano Biosensor as an Instrument for Safety and Quality Control of Patient Diet , The specialized congree and international exhibition of nanomedicine , 2009-07-14
 39. Mohebbat Mohebbi , Milad Fathi , Fakhri Shahidi , ANFIS modeling of viscosity in low-fat mayonnaise , The International Symposium on Food Rheology and Structure - ISFRS 2009 , 2009-06-14
 40. - - , Hamid Reza Pourreza , حمیرا سیگاره , Seyed Mohammad Ali Razavi , Fakhri Shahidi , An application of image analysis to dehydration of osmosed pumpkin by hot air drying , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14
 41. Arash Koocheki , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , Seyed Mohammad Ali Razavi , رسول کدخدایی , جعفر محمدزاده میلانی , Effect of extraction methods on yield, purity and viscosity of mucilage extracted from Qodume Shirazi seed (Alyssum homolocarpum) , The 9th International Hydrocolloids Conference , 2008-06-15
 42. homa baghaei , Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi , Mehdi Nassiri Mahallati , Usage of Cantaloupe Seed Waste to Produce a Novel Beverage and its Nutritive Value , ّFirst European Food Congress , 2008-11-04
 43. homa baghaei , Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi , Mehdi Nassiri Mahallati , Production of Orange Beverage from Cantaloupe Seed and Evaluation its Shelf Life during Storage Time , ّFirst European Food Congress , 2008-11-04
 44. Seyed Mohammad Ali Razavi , Fakhri Shahidi , - - , the study of chemical composition, physical peopertis, and organoleptic evaluation of soy icecream , nutritionists meet food scientists and technology , 2000-03-20
 45. Fakhri Shahidi , evaluation factors affecting natural zereshk (berberis vulgaris) vinegar production , society for general microbiology 15th ordinary meeting , 2002-03-21
 46. M. Shafafi Zenoozian , Hamid Reza Pourreza , Mohamad Hoseyn Sigari , Seyed Mohammad Ali Razavi , Fakhri Shahidi , An Application of Image Analysys to Dehydration of Osmosed Pumpkin by Hot Air Drying , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14