بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فرهنگ


موارد یافت شده: 368

1 - بررسی نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برارتقای فرهنگ شهروندی درشهرمشهد(مطالعه موردی: منطقه یک وسه) (چکیده)
2 - تجربه زیسته دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان از نقش برنامه های درسی در راستای مأموریت تربیت‌معلم شایسته (چکیده)
3 - نگرش زائرین آستان قدس رضوی نسبت به مردم مشهد با رویکرد توسعه گردشگری شهرهای مذهبی (چکیده)
4 - نقش ترجمه در انتقال گفتمان مدرنیته به ایران: موردپژوهی آثار طالبوف (چکیده)
5 - شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان (چکیده)
6 - معرفی «زباهیجان» به‌عنوان حلقۀ مفقودۀ قوم‌نگاری ارتباط: مکمل الگوی SPEAKING هایمز (چکیده)
7 - شناسایی الگوهای ذهنی راهکارهای توسعه ورزش با رویکرد تربیتی در دانشگاه فرهنگیان کشور (چکیده)
8 - هفتگانه‌ها در فرهنگ مردم کرد و لر و ریشه‌ی تاریخی آنها (چکیده)
9 - حریم خصوصی زناشویی در ارتباط درمانی بین روان درمانگر و درمانجو: یک مطالعه کیفی مبتنی بر دیدگاه زوج در فرهنگ ایرانی (چکیده)
10 - چیستى سبک زندگى ایرانى – اسلامى و چگونگى اجتهاد فرهنگى الگونگر (چکیده)
11 - بررسی و تحلیل اثرات سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین‌المللی بر توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
12 - اثرات رهبری فراگیر بر رفتار شهروندی: نقش میانجی عدالت سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی (چکیده)
13 - طراحی، سنجش و اجرای مالتهای مرمتی پایدار بهمنظور استفاده در مجموعة جهانی پاسارگاد (چکیده)
14 - اهمیت نقش و جایگاه دیپلماسی فرهنگی در بسط روابط ایران و ازبکستان (چکیده)
15 - واکاوی زباهنگ مردسالاری و زن سالاری در فرهنگ ایرانی: مقایسة موردی فیلم های سینمای ایران در دهه های 1360 و 1390 (چکیده)
16 - برندینگ و تصویرسازی ملت در کرۀ جنوبی؛ هالیو و کرۀ جهانی (چکیده)
17 - جنسیت‌زدگی و شناخت نسبتِ جنس دستوری با مقوله‌های فرهنگی در زبان‌های آلمانی و روسی از دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگی (چکیده)
18 - راهبرد های برنامه ریزی صنایع فرهنگی؛رویکردها، اصول و الگو (چکیده)
19 - جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین‌المللی با نگاهی به پروندۀ المهدی (چکیده)
20 - بازتاب تک‌صدایی و خودگومندی جامعة ایرانی در رمان بوف کور (چکیده)
21 - شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه: مطالعه موردی (چکیده)
22 - بررسی آشناییِ مدرسان زبان انگلیسی با فرهنگ خارجی از منظر توانش بین فرهنگی (چکیده)
23 - اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، ناشی از تأثیر ابعاد تئوری نهادی بر رفتار سازمانی کارکنان (چکیده)
24 - دامهای فرهنگی فراروی توسعه شایستگی ها در مدیریت آموزشی (چکیده)
25 - سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (چکیده)
26 - بررسی تاثیر دین داری بیرونی و درونی بر انسجام ملی (مطالعه موردی شهروندان شهر مشهد) (چکیده)
27 - بازتابِ فرهنگ ایران باستان در دورة غوریان بر اساس شاهنامه‌ی فردوسی (چکیده)
28 - جایگاه آموزش محیطزیستی در فرهنگ دانشگاه (چکیده)
29 - فرهنگ ارتقای مستمر کیفیت در دانشگاه (چکیده)
30 - فرآیند تغییرات فرهنگی ایرانیان در چند دهه اخیر (چکیده)
31 - La Cultulangue dans L'Assommoir d'Émile Zola (چکیده)
32 - تقویت توانش بینافرهنگی از خلال متون ادبی و راهبردهای آموزش آن در زبان فرانسه (چکیده)
33 - دیپلماسی ترجمه، چشم اندازی نوین (چکیده)
34 - بررسی نقش رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر کارآفرینی سازمان و توسعه اقتصادی (چکیده)
35 - تأملی بر کارکردهای آئینی ساز سُرنا در فرهنگ مردم زاگرس (چکیده)
36 - تحلیل نماد پردازی در جغرافیای فرهنگی از منظر پدافند غیر عامل (چکیده)
37 - نقش جاذبه های فرهنگی- تاریخی مقصدهای روستایی در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستانهای مشهد و بینالود (چکیده)
38 - نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعۀ اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی زنان روستایی مورد مطالعه: روستا های شهرستان کاشمر (چکیده)
39 - تأثیر گردشگری فرهنگی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستای یاسه چاه- شهرستان سامان) (چکیده)
40 - ارزشیابی اثربخشی طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان بیرجند (چکیده)
41 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
42 - مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد) (چکیده)
43 - ارزیابی تاثیر امکانات و خدمات فرهنگی برکاهش جرایم شهر مشهد در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
44 - بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی (چکیده)
45 - بازنمایی هست‌مایه‌های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه (چکیده)
46 - بازخوانی اجتماعی اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران (چکیده)
47 - بررسی دلالت‌های معنایی در پیوند تصویر و متن از منظر نشانه‌شناسی‌اجتماعی در سفرنامه مارک و پلو اثر منصور ضابطیان (چکیده)
48 - صورت بندی فرهنگ ایرانی در اندیشه عباس زریاب خویی (چکیده)
49 - تحلیل رابطه عاملیت کنشگر-ساختار با عادت واره بوردیو در فرهنگ کسب وکار دانش بنیان (چکیده)
50 - درآمدی بر رویکرد جرم شناختی در حوزه بازی های رایانه ای (چکیده)
51 - بررسی و مقایسه طرح واره های فرهنگی خواجه نظام الملک و امام محمد غزالی( مطالعه موردی زنان) (چکیده)
52 - تحلیل مفهومی اثرات فرهنگی توسعه گردشگری در مناطق روستایی با رویکرد پایداری فرهنگی (چکیده)
53 - نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی،پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی کشورهای اسلامی (چکیده)
54 - ارزیابی کمّی و کیفی وزن فرهنگی شش واژة مصوب فرهنگستان و متناظر بیگانة آنها در پرتو الگوی هَیجامَد (چکیده)
55 - ابعاد معنایی کاربردهای «گوشت» در ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات زبان فارسی (چکیده)
56 - چالش ترجمه گویش و نقش لهجه در دوبله فیلم به شمال خوش آمدید (چکیده)
57 - کدام ایران؟ (چکیده)
58 - دختری درون قلعه است؛ قلعه دخترها و داستان‌هایشان (چکیده)
59 - بررسی تأثیر همجواری با کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی – فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون (چکیده)
60 - تدوین راهبردهای بهره برداری بهینه از فرهنگسراهای کلانشهر مشهدبا مدل SWOT (حجاب، انتظار، قرآن و عترت) (چکیده)
61 - بررسی اثر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنها از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی، پژوهشنامه مدیریت تحول (چکیده)
62 - انگیزه‌ ها و دلایل طرفدار زیرنویسی فیلم‌ ها و سریال‌ های کره‌ای (چکیده)
63 - نقش مؤلفه‏ های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار محیط‏زیستی شهروندان، مطالعه موردی: شیروان (چکیده)
64 - بررسی نقش روش زندگی افراد در ترجیحات مسکن -نمونه موردی: محله کوچه مزار شهر تربت‏ جام- (چکیده)
65 - اسیب شناسی فرهنگی بازار نشر ادبیات داستانی (چکیده)
66 - دین دنیوی شده (چکیده)
67 - مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس (چکیده)
68 - جریان شناسی فرهنگی و خویشتن شناسی (چکیده)
69 - دین و تکنولوژی 5 -تکنولوژی، فرهنگ و دینداری- (چکیده)
70 - گذار از نقش فرهنگ به دانش و اقتصاد در توسعه پایدار ایران-افغانستان (چکیده)
71 - ارزیابی سبک های حل تعارض مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی در مواجه با چالش های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان مطالعه موردی: مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
72 - کسب مرجعیت علمی و فرهنگی پیش نیاز تمدن نوین اسلامی (چکیده)
73 - تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی (چکیده)
74 - ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون (چکیده)
75 - نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی در رابطه بامدیریت ارتباط با مشتری (چکیده)
76 - تحلیل آمیختة بازاریابی سبز در ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه با رویکرد ورزشی-تفریحی (مطالعة موردی: سامانة دوچرخة عمومی شهر مشهد) (چکیده)
77 - تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
78 - تأثیر «میثاق الوطنیِ» جمال عبدالناصر بر فرهنگ مصری (با تأکید بر حوزه‌ی «تاریخ») (چکیده)
79 - تاثیرپذیری پیشرفت اقتصادی و فرهنگی بر تقاضای کالای ایرانی کم دوام و پردوام از روش کیفی گروه کانونی -مطالعه موردی لوازم التحریر و لوازم خانگی- (چکیده)
80 - نوازه گری مترجم (چکیده)
81 - سیر تحولات رویکردها در مورد حفاظت از منظرهای فرهنگی از قطعنامة ونیز 1964 تا کنون : با نگاهی به ایران (چکیده)
82 - واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کننده (چکیده)
83 - بررسی صرفی و معنایی اصطلاحات و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (چکیده)
84 - شبکه فرهنگ: دروازه ای به دنیای مجلات الکترونیکی (چکیده)
85 - تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران بر اساس نگرش سیستمی (چکیده)
86 - بررسی فرقه های نوظهور تصوف در عراق و نقش اجتماعی فرهنگی آنها (چکیده)
87 - راه کارهای عملی صرفه جویی انرژی - مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
88 - چالش ها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی دولتی در ایران (چکیده)
89 - چالشها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگا هها و مراکز آموزش عالی دولتی در ایران (چکیده)
90 - آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی (چکیده)
91 - سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین (چکیده)
92 - عوامل گسترش هژمونی شیعه در عصر صفویه (چکیده)
93 - ارزیابی سبک های حل تعارض مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی در مواجه با چالش های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان (چکیده)
94 - کاربرد منطقه گرایی درمعماری معاصر ایران با تحلیل معماری معاصر کشورهای اسلامی در حال توسعه (چکیده)
95 - کاربست هنر به مثابه ی صلح پروری در دوران معاصر با تاکید بر معماری (چکیده)
96 - شهرها کانون بسط و گسترش تمدن ها (شهرنشینی و توسعه) (چکیده)
97 - کارکرد چنگ در دفتر اول مثنوی و تفکرات شاعرانة لامارتین (چکیده)
98 - نظریة ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمة ریزفرهنگ‌ها: موردپژوهشی رمان دایی جان ناپلئون در برابر ترجمة انگلیسی (چکیده)
99 - طرّاحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی ایران (چکیده)
100 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای تحقق محله ی فرهنگی در راستای توسعه پایدار (راهبردهایی در خصوص محله ی چهارباغ) (چکیده)
101 - خسرو انوشیروان و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران در دورة ساسانیان (چکیده)
102 - نقش سرزمین های شرقی ایلام؛ اَرجان و ایذه، در انتقال فرهنگ ایلام نو به پارس (چکیده)
103 - زبان و ادبیات فارسی از تقابل تا تعامل (چکیده)
104 - معرفی «هیَجامَد» به عنوان ابزاری مؤثر در پذیرش نوواژه-های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (چکیده)
105 - بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آنها (چکیده)
106 - آسیب شناسی ترجمه متون نمایشی بررسی ترجمه دو اثر یونسکو: کرگدن و مردی با چمدانهایش (چکیده)
107 - نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی (چکیده)
108 - راهبرد های عامل و مانع تفسیر های قضایی کثرت گرا ( رویکرد تطبیقی ) (چکیده)
109 - بررسی نقوش فرش پازیریک از منظر اسطوره شناسی (چکیده)
110 - تحلیل فرهنگی و تاریخی از وضع خوراک و پوشاک در هورامانِ دوره قاجار و پهلوی اول (با استفاده دیوان ملا حسن دزلی) (چکیده)
111 - قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحله تعیین کیفر؛ مطالعه تطبیقی در نظام قضایی ایران، آلمان و امریکا (چکیده)
112 - باز آفرینی مبتنی بر فرهنگ در بستر رویداد پایتخت فرهنگی مشهد 2017 نمونه موردی: محله عیدگاه شهر مشهد (چکیده)
113 - مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر (چکیده)
114 - ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم‌نظام‌های تولید زعفران در استان خراسان رضوی (چکیده)
115 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای معاصر سازی بافت‌های تاریخی‌شهر در مواجهه با برنامه ی پایتخت فرهنگی (چکیده)
116 - بازنمایی شاخصهای رفتاری توکل و بررسی میزان تناسب آن با سبک تصمیم گیری مدیران (چکیده)
117 - بررسی عوامل موثر بر وقف کتاب به سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (چکیده)
118 - بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در استان خراسان جنوبی با تاکید بر مولفه های فرهنگی (چکیده)
119 - بررسی اوضاع فرهنگی و تجاری ریواردشیر(ریشهر باستانی) و مقایسه آثار به جا مانده از قلعه باستانی آن با دیگر بنادر حاشیه خلیج فارس (چکیده)
120 - نفوذ فرهنگ غرب در ایران (چکیده)
121 - سیاست پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی (چکیده)
122 - تبیین ارتباط و تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی (چکیده)
123 - روابط بین فرهنگی و گفتگوی تمدن ها (براساس روابط ایران و روسیه) (چکیده)
124 - ارزیابی میزان علاقه‌ فارسی‏ آموزانِ عرب‌‌زبان به فراگیری فرهنگ ایرانی (چکیده)
125 - بازیابی فرهنگ ایران باستان در دوره آل بویه: مشروعیت سیاسی حکومت (چکیده)
126 - گفتمان شناسی قسمت در فرهنگ و زبان مردم ایران (چکیده)
127 - خوانشی از شهر چند فرهنگی متاثر از فرایند جهانی شدن شهرها (چکیده)
128 - درس هایی از تجارب مرمت شهری چستر و بیرمنگام انگلستان (چکیده)
129 - افزایش رقابت پذیری شهری با استفاده از گردشگری فرهنگی و محدوده های فرهنگی(مقایسه تطبیقی مشهد و استانبول) (چکیده)
130 - کشف حجاب در بیرجند و واکنش مردم نسبت به آن (چکیده)
131 - انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی) (چکیده)
132 - استفاده از فناوری نوین در آموزش زبانهای خارجی با تکیه بر نقش سینما (چکیده)
133 - داستانهای مثنوی بستری مناسب در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
134 - سطح بندی متغیرهای فرهنگی - توریستی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
135 - اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری با تاکید بر گسترش کتابخانه ها (چکیده)
136 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
137 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
138 - سطح بندی متغیرهای فرهنگی- توریستی مؤثر برافزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
139 - نقش هیأت های نظارت و ارزیابی استانی در آموزش عالی (چکیده)
140 - نخستین گام ها در گردآوری وترجمه ادبیات عامه ایران: مورد پژوهی نمایش ها وداستان های عامیانه (چکیده)
141 - دستگرد و دسکره (چکیده)
142 - تاثیر جنسیت بردرک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری (چکیده)
143 - ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد) (چکیده)
144 - فرهنگ آموزشی الفبای تصویری زبان فارسی : از نما تا نماد (چکیده)
145 - راه ابریشم: اولویت فرهنگ بر اقتصاد (براساس تجربه ای تاریخی از عهد امپراتوری مغول) (چکیده)
146 - رویکردتکنولوژیک، ضرورت امروزمعماری ایران (چکیده)
147 - تحلیل معیارهای شناسایی روستای خوب از دیدگاه کارشناسان و مدیران روستایی در شهرستان بناب (چکیده)
148 - اثرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی و اجتماعی روستاییان مورد: شهرستان نکا (چکیده)
149 - بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران (چکیده)
150 - نقش فرهنگ در توسعه‌ی اقتصادی (چکیده)
151 - بررسی آموزه­های جانورشناسی و زیست­محیطی در تصاویر کتاب­های داستانی کودک و نوجوان (چکیده)
152 - (پژوهش های) علوم انسانی به مثابه ی کالای مبادله ای-رسانه ای (چکیده)
153 - اولویت بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیته ملی المپیک ایران (چکیده)
154 - سنجش کارآفرینی درون سازمانی بخش صنعت با بکارگیری مدل استیونسون موردمطالعه:یک مجموعه تولیدی درشهرک صنعتی توس مشهد (چکیده)
155 - مطالعه تطبیقی عوامل شهرت فیلم 12 سال بردگی در رسانه‌های ایران و آمریکا (چکیده)
156 - معرفی و بررسی کتاب فرهنگ لغات مخفف (چکیده)
157 - روابط فرهنگی ایران و افغانستان در دوره ی پهلوی دوّم (1320 – 1357ش.) (چکیده)
158 - مطالعه تاثیر تئاتر پوچی غرب بر تئاتر معناباختگی در ایران از خلال بررسی تطبیقی دو نمایشنامه در انتظار گودو و وسعت معنای انتظار (چکیده)
159 - A Comparative Study of Iranian and America Media in Authenticating and Popularizing 12 Years A Slave (چکیده)
160 - گندم در معارف دینی (چکیده)
161 - ترجمه و آموزش: نقد و بررسی کتاب جستاری در نظریه های ترجمه (چکیده)
162 - بررسی متغیرهای فرهنگی در ارتباطات میان ایرانیان و فرانسویان بر اساس الگوهای زبانی (چکیده)
163 - بررسی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون و انعکاس آن در ترجمه - سفرنامه یک سال در میان ایرانیان (چکیده)
164 - ارتباط بین سن وسابقه کاری با درک اصول اخلاقی حسابداری :بررسی تطبیقی در ایران وانگلستان (چکیده)
165 - بررسی امکان سنجی ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست در کتا بهای درسی: مطالعه ی موردی دوره ابتدایی (چکیده)
166 - تحلیل مدل رگرسیونی کار آفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان (چکیده)
167 - مشکل زبانی، مانعی برای ارتباطات میان فرهنگی زائرین خارجی با مجاوران (چکیده)
168 - اوقات فراغت در شرایط ناکارآمدی فرهنگی؛ مطالعه کیفی دختران جوان درشهر بجستان (چکیده)
169 - مدل ساختاری ارتباط سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازمانی بر اساس دیدگاه پرستاران (چکیده)
170 - قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی (چکیده)
171 - فرهنگ الفبایی تصویری زبان فارسی برای کودکان: از طراحی تا کاربرد (چکیده)
172 - نگاشته های اعضای هیات علمی در حوزه های علمی، فرهنگی و سازمانی (چکیده)
173 - نقد سبک زندگی رایج در غرب از دیدگاه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری (چکیده)
174 - نقش روانشناسی اجتماعی در حمایت از ارزش های اجتماعی در پروژه جهانی شدن (چکیده)
175 - بررسی اثرساختار مالکیت برعملکرد شرکت ¬با توجه به نقش میانجی¬گری فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (مطالعه موردی: مجموعه شرکت¬های معدنی خراسان رضوی) (چکیده)
176 - الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی (چکیده)
177 - فرهنگ کارآفرینی از منظر ویژگیهای شخصیتی افراد (ریسک گریزی یا ریسک پذیری، نوآوری، استقلال طلبی) (چکیده)
178 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
179 - ترجمه : فرهنگ و ضدفرهنگ (چکیده)
180 - نقش فرهنگ در تحول سازمانی (چکیده)
181 - نقد و بررسی کتاب جستاری در نظریه های ترجمه (چکیده)
182 - ارزیابی تطبیقی توان های مختلف گردشگری در روستاهای هدف استان گلستان (چکیده)
183 - ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی (چکیده)
184 - بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار بر عملکرد بانک های بغداد با نقش تعدیل گر فرهنگ ملی (چکیده)
185 - نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی (چکیده)
186 - بررسی تعامل شرایط اجتماعی-فرهنگی و خود انگاره مترجم در ترجمه های فارسی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی (چکیده)
187 - نقش استراتژی ترجمه در جلوگیری از نفوذ زبانی و فرهنگی زبان مبدا فرادست در زبان مقصد فرو دست ( مطالعه موردی: رمان (چکیده)
188 - نام گذاری در سیره رسول خدا (ص) و نقش آن در فرهنگ سازی و هویت بخشی (چکیده)
189 - حکما و عرفا در" فرهنگ خراسان" (چکیده)
190 - ﺑﺮرﺳﯽ تأﺛﯿﺮ اجرای طرح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ نجات آب کشاورزی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش افراد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع بحران آب (چکیده)
191 - الگوی مدیریتی شبکه سازی تشکل ها و فعالان فرهنگی؛ تحلیل شبکه مضامین (چکیده)
192 - تعارض های فرهنگی و تهدید وفاق اجتماعی (چکیده)
193 - سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان (چکیده)
194 - گردشگری فرهنگی راهبردی جهت ایجاد همدلی در گروه¬های قومی کشور (چکیده)
195 - تاثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان (چکیده)
196 - راهکارهای آموزش فرهنگ : رابطه فرهنگ، زبان‌آموزی و میزان علاقه‌مندی به فراگیری فرهنگ زبان مقصد در فارسی‌آموزان عرب‌زبان (چکیده)
197 - مسجد پایگاه نخستین و اصلی آموزش سبک زندگی اسلامی و تعالی فرهنگی (چکیده)
198 - شناسایی راهبردهای مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی با تلفیق مدل های برنامه‌ریزی راهبردی و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
199 - بررسی ویژگیهای منتسب به زنان در ضرب المثل های فارسی (چکیده)
200 - بررسی عوامل موثربراستانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها (چکیده)
201 - کثرت گرایی فرهنگ دینی در نگاه ویتگنشتاین و گادامر (چکیده)
202 - بررسی اثرات گردشگری خانه های دوم در توسعه جوامع محلی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کامشگان و چنگوره- شهرستان اوج) (چکیده)
203 - نقش فرهنگ بومی در کلاس‌های زبان انگلیسی: مقایسه سه دیدگاه متفاوت (چکیده)
204 - نقش شهرک های صنعتی در توسعه اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2 (چکیده)
205 - تحلیل چالش های توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی(مورد مطالعه: شهرستان بینالود) (چکیده)
206 - برآورد میزان تأثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
207 - بررسی میزان تأثیرگذاری کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند (چکیده)
208 - نقش کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران (چکیده)
209 - نقش فرهنگ‌سازمانی در تعالی سازمانی گروه های تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی (چکیده)
210 - بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن (چکیده)
211 - اثر فرهنگ و اخلاق بر کسب و کار بین المللی به واسطه مسئولیت اجتماعی (چکیده)
212 - سنجش هوش فرهنگی و بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه (چکیده)
213 - بررسی تاثیر ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر تقویت فرهنگ سازمانی (چکیده)
214 - تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی-انسانی و فناوری اطلاعات (چکیده)
215 - تأثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری در اشاعة فرهنگ؛ با نقش تعدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگری (چکیده)
216 - بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان (چکیده)
217 - تحلیلی بر مکانیابی بهینه مراکز فرهنگی ورزشی درسکونتگاههای روستایی با استفاده از AHP & GIS (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف) (چکیده)
218 - ارزیابی زیر ساخت‌های نوآوری در ایران (مطالعه موردی و بازنگری مراکز رشد شهر مشهد) (چکیده)
219 - ارزیابی اثرات اجتماعی شهرکهای صنعتی بر نواحی روستایی مورد: شهرک صنعتی خیام نیشابور (چکیده)
220 - تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب) (چکیده)
221 - ارزیابی فرآیند توسعه گردشگری روستاهای تاریخی فرهنگی با استفاده از مدل چرخه حیات (چکیده)
222 - ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات اجتماعی- فرهنگی مقاصد روستایی(مطالعه موردی: بخش کن – دهستان سولقان) (چکیده)
223 - نقش امیر علی شیر نوایی در گسترش زبان و فرهنگ فارسی و ترکی (چکیده)
224 - تاثیر برخی عوامل اجتماعی بر بهبود ورزش بانوان شهر بجنورد (چکیده)
225 - بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگی (چکیده)
226 - بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران (چکیده)
227 - ارزیابی عملکرد اجتماعی فرهنگی طرح تجهیز ونوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری مورد شناسی: دهستان قره طغان شهرستان نکا (چکیده)
228 - تحلیلی برعوامل موثر برنگرش دانشجویان به تشکلها و نهادهای فرهنگی دانشگاه(نمونه موردی دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
229 - بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان (چکیده)
230 - روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید برآموزه های اسلامی (چکیده)
231 - ارتباط بین سرمایه فرهنگی والدین و میزان استفاده فرزندان از مواد کتابخانه ای کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی (چکیده)
232 - بررسی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری پایدار روستایی (چکیده)
233 - آسیب‌شناسی سیستم قاب فولادی سبک با رویکرد مدیریت ساخت (چکیده)
234 - حافظ از دو نگاه: رمانتیسم گوته و تعالی‌گرایی امرسن (چکیده)
235 - نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو) (چکیده)
236 - واکاوی چیستی تحولات خاورمیانه : دینجویی / مرم مداری بر اساس مفهوم (2010 - دیپلماسی فرهنگی( 2012 (چکیده)
237 - امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در فرهنگ رضوی (چکیده)
238 - بررسی دیدگاه های عمده مارشال هاجسن درمورد تاریخ و تمدن اسلامی (چکیده)
239 - شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز (چکیده)
240 - بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن (چکیده)
241 - نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانش (چکیده)
242 - عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
243 - بررسی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک توسعه صنعتی و ارائه مناسبترین گزینه مکانی جهت توسعه ( نمونه موردی: کارخانه فولاد سیرجان) (چکیده)
244 - جستاری در آغاز، فرآیند و فرجام کنش جمعی جهان عرب با بهره گیری از رویکرد تغییر فرهنگی (چکیده)
245 - بررسی کنش‌گفتاری «استدلال» در زبان تبلیغات مجلات انگلیسی و فارسی (چکیده)
246 - بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001). (چکیده)
247 - امکان سنجی در همسایه پذیری/ همسایه گریزی ایران (چکیده)
248 - درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336) (چکیده)
249 - تبادل فرهنگی،سنت،مدرنیته و پست مدرنیته (چکیده)
250 - بررسی و تحلیل جایگاه جنگ نرم در پدافند غیر عامل با تاکید بر تهدیدات اجتماعی و فرهنگی (چکیده)
251 - نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی (چکیده)
252 - ارائه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی (چکیده)
253 - نگرشی بر مفاهیم زیارت، گردشگری مذهبی- فرهنگی و چگونگی خدمت رسانی به زائران بر اساس نگرش سیستمی (چکیده)
254 - بررسی الگوی فضایی-مکانی عاملیت های موثر بر نهادینه شدن مشارکت مردم در نواحی روستایی بخش جعفر آباد، شهرستان قم (چکیده)
255 - محرکها و بازدارنده های عشایر مرزنشین به مثابه سرمایه اجتماعی در پاسداری از حریم مرزی ایران (چکیده)
256 - بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعاره شناختی (چکیده)
257 - بررسی کهن الگوی انسان نخستین و نمودهای آن در بخش پیشدادی شاهنامة فردوسی بر مبنای اسطوره شناسی تحلیلی (چکیده)
258 - اثر عناصر فرهنگ دینی بر زندان نامه ها (چکیده)
259 - بررسی نقش استراتژیهای مدیریت دانش بر عملکرد شرکت مخابرات خراسان رضوی (چکیده)
260 - بررسی جامعه شناختی انواع سرمایه ها با میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر میانه (چکیده)
261 - حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب ها (چکیده)
262 - بررسی تطبیقی جایگاه بی ایمانی و ایمان در آثار صادق هدایت و بنت الهدی صدر (چکیده)
263 - معرفی زباهنگ به عنوان ابزاری تحول گرا در فرهنگ کاوی زبان (چکیده)
264 - Cinema and New Historicism (سینما و تاریخ گرایی نو) (چکیده)
265 - بررسی چالش های مشترک موجود در جریان های بیدارگرایانه اسلامی (چکیده)
266 - نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی (چکیده)
267 - بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران (چکیده)
268 - اقتباس؛ رویکردی اجتماعی- فرهنگی در ترجمه (مطالعة موردی اقتباس آرنولد از داستان رستم و سهراب) (چکیده)
269 - طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم های اطلاعاتی (چکیده)
270 - ارتباط میان زبان، مذهب و فرهنگ: تحقیق و تدقیقی در کارکردهای لقب حاجی و واژه های وابسته در زبان فارسی (چکیده)
271 - تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون (چکیده)
272 - بررسی جایگاه صلح فرهنگی در قرآن کریم (چکیده)
273 - فرهنگ و برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی (چکیده)
274 - رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با تعلیم و تربیت (چکیده)
275 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
276 - تحولی در اخلاق تدریس: تحلیلی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) (چکیده)
277 - فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعه کیفی کارتون «انگلیسی جادویی» (چکیده)
278 - شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران (چکیده)
279 - فرهنگ کار جمعی، تضاد دولت ملت و منازعه برزیستن در جامعه ایرانی (چکیده)
280 - امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در فرهنگ رضوی (چکیده)
281 - رویارویی بهلول با عناصر فرهنگی رضاشاه (چکیده)
282 - اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری (چکیده)
283 - تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط )مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی( (چکیده)
284 - تاثیر سرمایه های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه (چکیده)
285 - پست‌مدرنیسم و امکان گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها؛ نقد و بررسی دیدگاه‌های «ریچارد رورتی» (چکیده)
286 - معرفی و آزمون مدل مفهومی پذیرش فناوری اطلاعات وخدمات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه (مورد مطالعه : دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
287 - سابقه ی تدریس و تغییر در هویت های ملی، مذهبی و غربی: مطالعه ی کیفی (چکیده)
288 - نقش استراتژی توسعه فرهنگ دینی در ایجاد امنیت پایدار در مناطق تلفیقی (چکیده)
289 - بررسی ارتباط بین ویژگی‌های مکانی- فضایی و عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در سطح جامعه‌ی روستایی (چکیده)
290 - ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانیِ اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان (چکیده)
291 - بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانی (چکیده)
292 - سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان فرهنگی اجتماعات شیعی (چکیده)
293 - باز خوانش توانمندی اسلام در عرضه /عرصه نظریه پردازی روابط بین الملل (چکیده)
294 - بازخوانی رابطه قدرت در ایران: دولت ضعیف و جامعه قوی (چکیده)
295 - نگاهی به کتاب فرهنگ‌های دیجیتال (چکیده)
296 - همبستگی های فرهنگی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
297 - راهکارهای ترویج فرهنگ و ادب پارسی از طریق آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان (چکیده)
298 - برآورد میزان تأثیرپذیری توسعه‌ی درون‌زای روستاها از مدیریت روستایی (مطالعه موردی: دهستان اترک – شهرستان مانه و سملقان) (چکیده)
299 - کار بست روش و بینش تاریخ شفاهی در بازکاوی تاسیس نهادهای جدید در مشهد: تاریخ شفاهی دانشکده ادبیات مشهد (چکیده)
300 - بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و انگیزه کارکنان جهت بکارگیری نوآوری شغلی (چکیده)
301 - بررسی وضعیت فرهنگ پژوهش کشور از دیدگاه پژوهش‌گران دانشگاهی (چکیده)
302 - عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان (چکیده)
303 - مقتضیات عدالت در جوامع چند فرهنگی (چکیده)
304 - به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی در عرصه عمومی جامعه: بررسی و نقد نظریه چارلز تیلور (چکیده)
305 - نقش زبان انگلیسی در تآثیرگذاری فرهنگی بر دیدگاه مذهبی برخی از زبان آموزان ایرانی مؤسسات آموزش زبان انگلیسی مشهد (چکیده)
306 - تحلیل تعامل سه شاعر زن معاصر با نمونه ای از سنت فرهنگی رایج ایرانی (چکیده)
307 - کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامه عربی (چکیده)
308 - بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه های فرهنگ سازمانی مدرسه (چکیده)
309 - تاثیر فرهنگ بر تجارت الکترونیک (چکیده)
310 - سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین (چکیده)
311 - شاهنامه فردوسی: پیوندگاه ایران, تاجیکستان و ازبکستان (چکیده)
312 - بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل (چکیده)
313 - بررسی کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل استیونسون (چکیده)
314 - بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (چکیده)
315 - اثر بخشی خانه های فرهنگ در ترویج سیاستهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد (چکیده)
316 - بررسی نقش دانشگاه فردوسی مشهد در گسترش همکاری های علمی ـ فرهنگی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
317 - نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا (چکیده)
318 - رویکرد-دفاع همه جانبه- در چارچوب تفکر دفاعی امام (ره) (چکیده)
319 - جهانی شدن و نظام ژئوپلیتیک جهانی (چکیده)
320 - بررسی تاثیر فرهنگ در تحقق توسعه اقتصادی (چکیده)
321 - مهم ترین چالش پیش روی تحقیق : کمبود بودجه یا فرهنگ پژوهش کشور (چکیده)
322 - بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران (چکیده)
323 - ارتباطات، اطلاعات و فرهنگ (چکیده)
324 - بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری (چکیده)
325 - نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی (چکیده)
326 - ژئوکالچر، سازه ای منطقه ای برای همگرایی در آسیای مرکزی و پیشبرد منافع جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
327 - دیپلماسی فرهنگی وآموزش زبان فارسی (چکیده)
328 - بررسی ترجمه انگلیسی برخی از صفات رستم در شاهنامه فردوسی (چکیده)
329 - نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازها (چکیده)
330 - بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری (چکیده)
331 - حنیف (چکیده)
332 - شوراهای روستایی در بوته خرده فرهنگ دهقانی راجرز (چکیده)
333 - حسابداری مدیریت در کشورهای کمتر توسعه یافته (چکیده)
334 - نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهد (چکیده)
335 - تعامل شاهنامه با فرهنگ و ادبیات ترک عثمانی (چکیده)
336 - تاثیر متقابل توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در کشور (چکیده)
337 - امام سجاد (ع) فرهنگ ساز عاشورا (چکیده)
338 - شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (چکیده)
339 - بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن در بخش خانگی (مطالعه موردی : شهر مشهد) (چکیده)
340 - نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی (چکیده)
341 - ارزیابی تاثیر امکانات و خدمات فرهنگی برکاهش جرایم شهر مشهد در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
342 - کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایران (چکیده)
343 - اندیشه های ابوزید و برداشت او از قرآن (چکیده)
344 - مراحل ابتدایی ترجمه (چکیده)
345 - روش‌های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی (چکیده)
346 - سیاستهای نرم افزاری آمریکاو چالش آفرینی برای امنیت فرهنگی ایران (چکیده)
347 - خودآگاهی از فعالیتها، برنامه ها و ظرفیت های فرهنگی دانشگاه: نقطه عزیمت برای سیاستگذاری در خصوص تعاملات خانواده و دانشگاه (چکیده)
348 - تحول فرهنگی، کلید موفقیت حضرت مهدی (چکیده)
349 - تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد (چکیده)
350 - زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگها (چکیده)
351 - ساختار گردشگری مذهبی- فرهنگی کلان شهر مشهد (چکیده)
352 - شوراهای روستایی در بوته ی خرده فرهنگ دهقانی راجرز نمونه شهرستان سبزوار (چکیده)
353 - مشهد شهری تاریخی - فرهنگی (چکیده)
354 - آمایش فرهنگی وعدالت شهری در مناطق شهرداری مشهد (چکیده)
355 - تاثیر مشارکت اجتماعی بر احساس تغییرات فرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
356 - تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها (چکیده)
357 - سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-83 و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
358 - تأثیر نابرابری سرمایة فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دست‌یابی به آموزش عالی (چکیده)
359 - نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرجع کتابخانه ها (چکیده)
360 - سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (چکیده)
361 - جایگاه بازار عُکاظ و کارکرد آن در زندگی اجتماعی عرب قبل از اسلام (چکیده)
362 - معنی شناسی و کاربرد شناسی حنیف در قرآن (چکیده)
363 - نقش گوشتها در كمك به از ميان بردن برخي ابهامات واژگاني متون كهن فارسي دري (چکیده)
364 - رويكرد اجتماعي - فرهنگي و تاريخي در مطالعه كتابشناختي و منابع مرجع (چکیده)
365 - مسكن طوايف تركمن، تحليل كاركردي يك تحول تكنيكي و اجتماعي (چکیده)
366 - Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach-Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach (چکیده)
367 - The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries (چکیده)
368 - دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان (چکیده)