بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : علوم اجتماعى
زبان مقاله: فارسی


موارد یافت شده: 351

1 - آسیب شناسی مشارکت مردمی در توسعه منایع آب شرب دام مراتع یزد مبتنی بر تکنیک دلفی (چکیده)
2 - ظهور دینداری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایۀ یک نظریۀ زمینه ای (چکیده)
3 - ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی در ارائه اطلاعات درآمدی (چکیده)
4 - جوامع نکوهیده در نهج البلاغه (چکیده)
5 - نفوذ فرهنگ غرب در ایران (چکیده)
6 - بازسازی معنایی کنش مالیاتی به روش نظریة زمینه‌ای (مطالعة موردی: مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزودة شهر زنجان) (چکیده)
7 - پیش درآمدی بر طرح مقایسه علم فقه و جامعه شناسی تفهّمی (چکیده)
8 - سیاست پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی (چکیده)
9 - عوامل پایداری جامعه در نهج البلاغه‌ (چکیده)
10 - نظریه اجتماعی مبادله ای – کارکردی علامه طباطبایی (چکیده)
11 - نهادینه کردن پژوهش به عنوان حرفه در ایران با تاکید بر تجارب گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد (چکیده)
12 - تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم(نمونه پژوهی شهر مشهد) (چکیده)
13 - تعامل گرم، شرط لازم شهر اسلامی (چکیده)
14 - جایگاه حقوق شهروندی در مدیریت شهرداری (چکیده)
15 - کاربرد های مدل سازی عامل محور در جمعیت شناسی (رهیافتی نوین در علم جمعیت شناسی) (چکیده)
16 - شبیه سازی سازوکارهای تغییر در افکار عمومی (چکیده)
17 - کاستی خدمات گردشگری و مهارتهای اجتماعی تعاملی در میزبانان بالقوه مناطق گردشگری (چکیده)
18 - بررسی اولویت‌های رفاهی در خانواده‌های منطقة 9 شهر مشهد (چکیده)
19 - روایت‌پژوهی کودک کار شدن در شهر مشهد (چکیده)
20 - بررسی رابطۀ حمایت اجتماعی با هویت یابی (چکیده)
21 - مطالعه تاثیر احساس امنیت بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهد (چکیده)
22 - بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهددرسال 1393 (چکیده)
23 - تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سالمندان 60سال و بالاتر درمناطق شهری مشهد (چکیده)
24 - سرمایۀ اجتماعی و همزیستی اجتماعی (چکیده)
25 - کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان) (چکیده)
26 - مطالعه تاریخی فرایند شکل گیری ملت در ایران با تاکید بر نقش دولت (چکیده)
27 - دلایل سفر نکردن برخی از مردم مشهد به عتبات عالیات (چکیده)
28 - تعهد اجتماعی؛ مفهومی جدید در عرصه علوم اجتماعی یا معنایی کهن در تاریخ اندیشه بشری (چکیده)
29 - شورای اجتماعی محلات شهر مشهد: مشارکت شهروندی بهینه ی محله مبنا (چکیده)
30 - بررسی اثر بخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی (چکیده)
31 - مقایسه سلطه فرّه‌مندانه و سلطه کاریزماتیک با اتکا به آراء وبر: ایضاح یک خلط مفهومی (چکیده)
32 - تا بررسی تاثیر برنامه های سوم و چهارم توسعه ایران بر وقوع سرقت به عنوان کجروی اجتماعی (مورد: استان خراسان رضوی از سال 1379 تا 1389 ) (چکیده)
33 - گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده آن مورد مطالعه: نقاط شهری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی (چکیده)
34 - بررسی اثر بخشی تئاتر بر پیدایش اندیشه دموکراسی (چکیده)
35 - آموزش عمومی سواد رسانه ای در مدارس با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
36 - ارزیابی میزان رضایت کاربران از سیستم ERP و ازائه راهکارهای بهبود(مطالعه موزدی شرکت برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
37 - گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی (چکیده)
38 - کاربرد مدل های شبکه محور در پژوهش های اجتماعی (چکیده)
39 - بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان (چکیده)
40 - شبکه های اجتماعی و کاریابی ( مرور انتقادی نظریه های کاریابی شبکه محور) (چکیده)
41 - سردی عاطفی؛ احساسات مهاجر درباره جامعه‌ میزبان با تکیه بر روایت‌های مهاجران افغان ساکن مشهد (چکیده)
42 - ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی درارائه اطلاعات درآمدی (چکیده)
43 - میزان گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انواع سبک¬های همسرگزینی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
44 - توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای - مطالعه موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران (چکیده)
45 - گرایش به ارتباط با جنس مخالف: مطالعه ای درباب نوجوانان پسر مشهد (چکیده)
46 - تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل (چکیده)
47 - تحلیل جامعه شناختی رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (چکیده)
48 - دلایل جدایی گزینی مهاجرین افغانستانی در محله ی گلشهر مشهد (چکیده)
49 - بررسی و شناخت الگوها و فرایندهای شکل گیری روابط جنسی پیش از ازدواج (چکیده)
50 - تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی (چکیده)
51 - بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد (چکیده)
52 - تاملی برموانع تطابق جامعه شناسی باشرایط اجتماعی جامعه ایران (چکیده)
53 - تاملی بر مساله آموزش اضافی در ایران (چکیده)
54 - مدلی برای تحلیل جامعه¬شناختی عدالت (چکیده)
55 - تاملی در تجاذب ادراکی دیانت و آزادی درایران (چکیده)
56 - منظر شهری (چکیده)
57 - حس مکان و مقاومت مالکین در برابر طرح های مرمتی بافت های فرسوده شهری: مورد مطالعه منطقه آبکوه مشهد (چکیده)
58 - نوآوری در تدریس و عوامل موثر بر آن در دبیرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
59 - بافت فرسوده شهری و ابعاد اجتماعی آن (چکیده)
60 - فضاهای بی دفاع شهری و برخی از آثار آن در کلان شهر مشهد (چکیده)
61 - مشکل زبانی، مانعی برای ارتباطات میان فرهنگی زائرین خارجی با مجاوران (چکیده)
62 - عدم تناسب انگیزه های تحصیلی شغلی دانشجویان با نظام تقسیم کار (چکیده)
63 - پدیدارشناسی تجربه گناهان جنسی (چکیده)
64 - تحلیل محتوای ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی دست نوشته‌های دانشجویان‌ (وندالیسم) سالن مطالعه دانشجویی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
65 - تحلیل کیفی شکل گیری فرسودگی جسمی و معضلات خانوادگی بلندمدت در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد (چکیده)
66 - پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد (چکیده)
67 - سنجش نگرش دانشجویان پسر مجرد دانشگاه فردوسی نسبت به ازدواج و عوامل موثر برآن (چکیده)
68 - اوقات فراغت در شرایط ناکارآمدی فرهنگی؛ مطالعه کیفی دختران جوان درشهر بجستان (چکیده)
69 - مقایسه میزان رضایت از زندگی بین دختران نوجوان مادر شاغل و مادر غیر شاغل در شهر مشهد در سال 91-92 (چکیده)
70 - بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (چکیده)
71 - عوامل مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت (فراتحلیلی از پژوهش های موجود) (چکیده)
72 - بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران) (چکیده)
73 - واکاوی رویکرد رفتاری-فرهنگی در تبیین علل اجتماعی سلامت (چکیده)
74 - بررسی رابطه شبکه های اجتماعی و سلامت اجتماعی (چکیده)
75 - بررسی رابطه اعتماد اجتماعی وسلامت اجتماعی (چکیده)
76 - بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد (چکیده)
77 - بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار) (چکیده)
78 - هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزۀ تحقیقات کیفی (چکیده)
79 - عوامل اجتماعی موثر بررفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (چکیده)
80 - آسیب‌های اجتماعی مددجویان بهزیستی شهرستان مشهد (چکیده)
81 - پیامدهای ارتباط نامتعارف با جنس مخالف (مطالعه موردی نوجوانان شهر مشهد ) (چکیده)
82 - رابطه باورهای زیباشناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوه مدیریت ظاهر در جوانان: مورد مطالعه: جوانان 18 تا 30 ساله ی ساکن شهر مشهد (چکیده)
83 - نقش آموزش در توسعه فعالیت های غیر زراعی؛ مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان سمیرم (چکیده)
84 - نقش متنوع سازی فعالیت‏های اقتصادی در توسعه پایدار روستایی؛ مطالعه موردی: شهرستان سمیرم (چکیده)
85 - بررسی رابطه سطح آگاهی و نوع نگرش کارکنان به خصوصی سازی- مطالعه موردی: پتروشیمی خراسان (چکیده)
86 - مدل سازی عامل محور (چکیده)
87 - آزمون های آزمایشگاهی به عنوان منبعی مهم برای دانش در علوم اجتماعی (چکیده)
88 - خشونت خانگی علیه زنان : مروری بر نظریه ها، میزان شیوع و عوامل موثر بر آن (چکیده)
89 - جستاری به ویژگیهای نظام اجتماعی اسلام (چکیده)
90 - جایگاه منطقی مبانی جامعه شناسی (چکیده)
91 - جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی دینی (چکیده)
92 - احساس امنیت زنان (چکیده)
93 - تعارض های فرهنگی و تهدید وفاق اجتماعی (چکیده)
94 - تبیین هنجارهای اسلامی خانواده در المیزان (چکیده)
95 - پدیده ی اجتماعی (چکیده)
96 - پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع) (چکیده)
97 - بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری (چکیده)
98 - بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در سطح محله (چکیده)
99 - امام خمینی؛ مادری و تربیت شغل اول زنان (چکیده)
100 - عوامل جامعه شناختی موثربرانگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
101 - بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پیاده روی مردان متاهل در معابر مشهد (چکیده)
102 - اسلام و توسعه اقتصادی (چکیده)
103 - تاثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان (چکیده)
104 - زنان و محیط زیست (چکیده)
105 - تعاملات در یک ابزار تعاملی مجازی و ارتباطی (چکیده)
106 - بررسی نگرش مالکان بافت فرسوده منطقۀ ثامن مشهد نسبت به شیوۀ قیمت‌گذاری املاک و عوامل مؤثر بر آن در سال 88- 1389 (چکیده)
107 - بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی (چکیده)
108 - چیستی و چرایی روش تحلیل روایت (چکیده)
109 - شبکه های اجتماعی مجازی و شادکامی (چکیده)
110 - تحلیل کیفی روند اعتماد اجتماعی نخبگان مهاجر افغانستانی مشهد (چکیده)
111 - منطق و کاربرد تحلیل همبستگی کانونی درپژوهش های اجتماعی (چکیده)
112 - تحلیل چندگانه رفتارهای پرخطر رانندگی در مشهد (چکیده)
113 - فضاهای بی دفاع در شهر و حس ترس ؛ پدیدارشناسی تجربه عبور از پل های زیرگذر در مشهد (چکیده)
114 - رسانه و مصرف‌گرایی (چکیده)
115 - تاملی بر ظرفیت های روش شناختی روایت در علوم اجتماعی (چکیده)
116 - کاربرد تکنیک های شبیه سازی در علوم اجتماعی (یک بررسی انتقادی) (چکیده)
117 - عوامل موثر برمیزان شادی د رمیان نوجوانان شهر مشهد 1391 (چکیده)
118 - تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد (چکیده)
119 - توانمندسازی مهارت‌محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‏ ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد) (چکیده)
120 - مدل سازی عامل محور اعتماد در ساختارهای مختلف شبکه های اجتماعی (چکیده)
121 - همکاری و خیر جمعی در یک مجتمع‌ مسکونی (چکیده)
122 - وضع صنایع ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
123 - وضع راهها وخطوط ارتباطی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
124 - وضع پولی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
125 - نقش حسد در جوامع بشری (چکیده)
126 - نقش حسد در برخی از حوادث تاریخی اسلام (چکیده)
127 - نقدی بر الگوهای رشد اقتصادی (چکیده)
128 - نظریه نقش اجتماعی (چکیده)
129 - نظریه نقش اجتماعی از نظر تالکوت پارسنز (چکیده)
130 - نظریه پردازان بزرگ نقش اجتماعی (چکیده)
131 - نابرابری قدرت مرد و زن در جامعه (چکیده)
132 - موقعیت وپایگاه اجتماعی (چکیده)
133 - مسائل ارتقاء شغلی زنان شاغل (چکیده)
134 - مسایل اجتماعی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
135 - مساله آزادی انسان (چکیده)
136 - کار و مزد (چکیده)
137 - کارمند کیست (چکیده)
138 - قطب بندی های جدید فمینیستی درعصرجهانی شدن (چکیده)
139 - طبقات تمدنی (چکیده)
140 - سیاست مالی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
141 - سیاست کشاورزی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
142 - سیاست ارزی وگمرکی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
143 - زن شاغل (چکیده)
144 - دو اندیشمند والا مقام نظریه نقش اجتماعی (چکیده)
145 - دغدغه جهانی شدن (چکیده)
146 - در شناخت گونه هایی از حسد (چکیده)
147 - دارندورف (چکیده)
148 - خصلت های ویژه کار خانه (چکیده)
149 - خانواده، کانون تضاد و سازش (چکیده)
150 - حق طبیعی مارکسیسم (چکیده)
151 - حسد کودکان (چکیده)
152 - جامعه شناسی صنعتی (چکیده)
153 - پرستیژ،قدرت،زور (چکیده)
154 - بررسی کار به عنوان عامل سازنده انسان (چکیده)
155 - اروین گافمان (چکیده)
156 - مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی (چکیده)
157 - روش تحلیل شبکه (رویکردهای نظری و تکنیک ها) (چکیده)
158 - بررسی نقش مداخله گرایانه عزت نفس بر میزان قانون گرایی رانندگان (چکیده)
159 - توانمندسازی خانه داران زن مراکز اقامتی: رویکردی راهبردی به ارتقاء رفاه منابع انسانی در صنعت گردشگری؛ مطالعه ای کیفی در شهر مشهد (چکیده)
160 - تبیین جامعه شناختی ادراک عدالت آموزشی در بین دانشجویان (چکیده)
161 - تاثیر ویژگی های اجتماعی و کالبدی فضای شهری بر انسجام اجتماعی در مجتمع های مسکونی )مطالعه موردی: مجتمع آپارتمان های مرتفع شهر جدید( (چکیده)
162 - فاصله تعاملی و معضل همکاری در مجتمعهای مسکونی؛ یک مطالعه موردی در شهر مشهد (چکیده)
163 - کیفیت زندگی کاری خانه داران زن در مراکز اقامتی؛ یک مطالعه کیفی در شهر مشهد (چکیده)
164 - تحول در کارکردهای روضه زنانه، مطالعه مردم شناختی در شهر مشهد (چکیده)
165 - تحلیلی برعوامل موثر برنگرش دانشجویان به تشکلها و نهادهای فرهنگی دانشگاه(نمونه موردی دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
166 - بازشناسی فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقة موسیقایی (چکیده)
167 - تغییر هنجارهای اجتماعی مناسک دینی، مردم شناسیِ یک روضه زنانه در مشهد (چکیده)
168 - روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید برآموزه های اسلامی (چکیده)
169 - تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد (چکیده)
170 - گرانباری و تعارض نقش در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد؛ مطالعه کیفی (چکیده)
171 - مصرف رسانه و تاثیر آن بر روابط با اعضای خانواده در میان دانشجویان، مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی (چکیده)
172 - تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد (چکیده)
173 - بررسی افسردگی معلمان مدارض عادی ی استثىائی ی رابط آن با فرس دًگی ضغلی (چکیده)
174 - عوامل موثر برمشارکت شهروندی درمشهد (چکیده)
175 - تفکیک های کژکارکرد و معضل همکاری در مجتمع های مسکونی یک بررسی کیفی در شهر مشهد (چکیده)
176 - ادراک ساکنان از همکاری و نفع جمعی در مجتمع های مسکونی: مطالعه مورردی مجتمع های مسکونی شهر مشهد (چکیده)
177 - سرمایه اجتماعی،جنسیت و موفقیت شغلی (چکیده)
178 - ظهور دینداری گزینشی در دختران جوان؛ یک بررسی کیفی در شهر مشهد (چکیده)
179 - نگرش مدیران نسبت به مددجویان مورد حمایت (مطالعه موردى کمیته امداد امام خمینى (ره) استان خراسان رضوى) (چکیده)
180 - تکنولوژی رسانه ای، صنعت تبلیغات و سبک زندگی مصرف گرایانه (چکیده)
181 - بررسی کیفیت زندگی زنان در چارچوب خانواده (چکیده)
182 - راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم (چکیده)
183 - بررسی وضعیت و ابعاد سازندة هویت ملی (چکیده)
184 - رویکرد منتقدانه به تئوری دین و توسعه ماکس وبر (چکیده)
185 - نظام های ارزشی و هویت ملی (چکیده)
186 - شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز (چکیده)
187 - بررسی رابطه میزان دینداری و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی (چکیده)
188 - خودشکوفایی و رضامندی شغلی (چکیده)
189 - عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر (چکیده)
190 - عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391) (چکیده)
191 - بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مجدد به کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
192 - تاثیر اعتیار بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان رضوی و شمالی) (چکیده)
193 - تغییرات سیاسی - اجتماعی دیدگاه ها و مواضع عالمان دین با تاکید بر دوره تاریخی جنبش مشروطه (1285 ش /1906 م ) و جنبش ملی (1331 ش /1952 م ) (چکیده)
194 - تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت(مطالعه پانل) (چکیده)
195 - تاثیر استفاده از فیس بوک بر عملکرد تحصیلی (چکیده)
196 - تاثیر شبکه های ماهواره بر سبک پوشش جوانان (چکیده)
197 - شبکه اجتماعی مهاجران افغان در مشهد (مورد پژوهش : مهاجران ساکن شهرک گلشهر) (چکیده)
198 - مدرنیته وجنبش های اجتماعی (چکیده)
199 - دلایل عدم تبعیت رانندگان از مقررات تجهیزات مهندسی ترافیک در مشهد (چکیده)
200 - تحلیل محتوای مفهوم سرمایه اجتماعی دراحادیث امام رضا (ع) (چکیده)
201 - راهکارهای افزایش خلاقیت سازمانی در شرکت های گاز آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،اردبیل و زنجان (چکیده)
202 - بررسی جامعه شناختی انواع سرمایه ها با میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر میانه (چکیده)
203 - فلسفه سیاسی اسلام و الزام‌های سبک زندگی تمدن آفرین (چکیده)
204 - بایسته‌های شهر مطلوب در آرمان شهر اسلامی (چکیده)
205 - متغیرهای سازمانی موثر بر خلاقیت سازمانی (چکیده)
206 - راهکارهای افزایش خلاقیت سازمانی نیروهای ممتاز و خلاق شرکت های گاز شمال غرب کشور (چکیده)
207 - منابع انسانی شرکت گاز مهمترین عامل در رضایتمندی مشترکین (چکیده)
208 - عزت نفس،هویت ملی و هویت قومی (چکیده)
209 - بررسی تاثیر سرمایه اقتصادی و میزان رضایت از خدمات شهری بر میزان مشارکت شهروندان در تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی (چکیده)
210 - ضرورت برگشت به تفکر اجتماعی بومی برای بازسازی تفکر جامعه شناختی در ایران (چکیده)
211 - رضایتمندی بیمه گذاران شخص ثالث شرکت بیمه ایران (چکیده)
212 - سوگیری های ارزشی در مشارکت اجتماعی شهروندان در شهر مشهد (چکیده)
213 - مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان (چکیده)
214 - بررسی ساختار توزیع قدرت درخانواده های شهر تبریز (چکیده)
215 - بررسی رابطه زبان مادری با هویت ملی و هویت قومی (چکیده)
216 - مطالعة تطبیقی الگوهای زمانی تشکیل اجتماع ملی (ملت) و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای در حال توسعه، مبتنی بر منطق فازی (چکیده)
217 - عوامل موثر برالویت بندی گروه های مرجع جوانان (چکیده)
218 - بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعمال مدیریت بدن دختران مطالعه موردی دختران نوجوان شهرستان مشهد (چکیده)
219 - تاثیر اشتغال مادران بر کیفیت زندگی فرزندان در شهر مشهد (چکیده)
220 - بررسی تاثیر انگ بر کیفیت زندگی مبتلایان به اچ آی وی/ ایدز (یک مطالعه پدیدار شناسی) (چکیده)
221 - نسبت میان هویت ملی و هویت های قومی در ایران (چکیده)
222 - مقابله اجتماعی با فاجعه در روستاهای شهرستان بم بعد از زلزله سال 1382 (چکیده)
223 - میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 89-90 (چکیده)
224 - تلاشی عقلانی برای درک مفهوم حجاب و ضرورتهای آن (چکیده)
225 - تاثیر فیس بوک بر کاهش سرمایه اجتماعی پیوندی در خانواده (چکیده)
226 - بررسی گرایش به مصرف کالاهای خارجی و عوامل مؤثر بر آن با تاکید بر رسانه (چکیده)
227 - رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
228 - مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثر برآن-مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی شاهرود (چکیده)
229 - تاثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهد (چکیده)
230 - دیدگاه‌ها و رفتار کنشگران در نظام حمل و نقل درون شهری (چکیده)
231 - تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی درشاهنامه فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش) (چکیده)
232 - نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست (چکیده)
233 - فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه رضایت از سفر (چکیده)
234 - مشارکت در فعالیتهای گروهی مدیریت استراتژیک و بهره وری (چکیده)
235 - دینداری وهرزه نگاری اینترنتی (چکیده)
236 - تبیین جامعه شناختی بازگشت به زندان با تاکید برنظریه برچسب (چکیده)
237 - عوامل اجتماعی موثر براختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
238 - نگرش و روش سیستمی در حل مسائل فرهنگی – اجتماعی؛ با توجه به شرایط بومی ایران (چکیده)
239 - تاثیر سرمایه های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه (چکیده)
240 - مساله وارسی مدل نظری در تحقیقات تجربی اجتماعی در ایران (چکیده)
241 - بررسى فرآیند برچسب زنى به بیماران اچ اى وى (ایدز) و پیامدهاى آن (چکیده)
242 - احساس اثرمندی سیاسی معلمان. موردمطالعه : معلمان شهرستان نیشابور درسال 1387 (چکیده)
243 - فشار هنجار تعهد اجتماعی در ایران (چکیده)
244 - پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ : بررسی موردی زنان شهر مشهد (چکیده)
245 - پدیدارشناسی تجربی راهی برای فهم تجارب دینی (چکیده)
246 - بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 1387 (چکیده)
247 - شبکه اجتماعی مهاجرین افغان ساکن شهرک گلشهر مشهد (چکیده)
248 - تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی (چکیده)
249 - شهرداری و شهر به منزله یک نظام اجتماعی: الگوئی مفهومی برای رصد شهر (چکیده)
250 - علل جامعه شناختی رانندگی پرخطر درمشهد (چکیده)
251 - تاثیر روابط همسایگی براحساس ترس ونگرانی در محلات شهری(مورد مطالعه:شهر مشهد) (چکیده)
252 - تأثیرفضای عمومی برترس از جرم در مشهد (چکیده)
253 - رابطه فضاهای بی‌دفاع و جرم درمشهد (چکیده)
254 - بررسی جامعه شناختی تاثیر شبکه اجتماعی برسرقت مقرون به آزار درمشهد سال1390 (چکیده)
255 - بوم شناسی تطبیقی بزه درمناطق حاشیه‌ای شهرمشهد (مورد مطالعه : مناطق نوده، نه دره و قلعه ساختمان) (چکیده)
256 - ارائه یک الگوی تعامدی در تشخیص و اولویت‌بندی ‌‌آسیب‌ها و مسائل اجتماعی ایران (چکیده)
257 - سنجش میزان رضایت زائران از مجاوران خدمت رسان و عوامل موثر بر آن(تابستان 1387) (چکیده)
258 - توسعه و نابرابری های اجتماعی در هند (چکیده)
259 - بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان روستایی؛ مطالعه موردی سه روستا از سه استان ایران (چکیده)
260 - تحلیل جامعه شناختی تحرک مسکونی درمشهد (چکیده)
261 - فشار هنجار تعهد جامعه ای در بین جوانان ایرانی (چکیده)
262 - سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان فرهنگی اجتماعات شیعی (چکیده)
263 - تاملی جامعه‌شناختی درتشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران (چکیده)
264 - تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی (چکیده)
265 - نابرابری اجتماعی درفضای شهری مشهد (برآوردی از نابرابری های درآمدی و تحصیلی در نواحی شهر) (چکیده)
266 - چارچوبی مفهومی برای تحلیل جامعه شناختی همکاری میان کنشگران در برنامه های نوسازی بافت های فرسوده با تاکید بر منطقه ثامن مشهد (چکیده)
267 - بررسی میزان مشارکت اقتصادی - اجتماعی در تعاو نیهای مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال 89-1388 (چکیده)
268 - بررسی میزان و عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت در شرکت های هرمی در سال تحصیلی 87-88 (چکیده)
269 - عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان (چکیده)
270 - عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی (چکیده)
271 - بررسی وضعیت اجتماعی -اقتصادی بزهکاران وتاثیر ان برادامه بزهکاری (چکیده)
272 - تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم (نمونه پژوهشی شهر مشهد) (چکیده)
273 - تحلیل فازی رابطه توسعه اقتصادی،سیاسی و نابرابرهای درآمدی در ایران (چکیده)
274 - تحلیل محتوای کلیشه های جنسیتی در کتب درسی دوره ابتدایی (چکیده)
275 - بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385-86 و عوامل موثر بر آن (چکیده)
276 - جهانی شدن و ایران (چکیده)
277 - سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین (چکیده)
278 - سیاست گذاری ها و شرایط شغلی موثر بر سلامت زنان (در بین دبیران زن مقطع متوسطه مشهد) (چکیده)
279 - اعتماد متقابل در روابط بین مدیران، کارکنان و مراجعین شهرداری مشهد (چکیده)
280 - تحلیل کارکرد شاهنامه در تحکیم یکپارچگی ملی و علت وجودی کشور ایران (چکیده)
281 - تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلام (چکیده)
282 - انسان ، اسلحه و جنگ (چکیده)
283 - عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد (چکیده)
284 - حضور روحانیت در موقعیت های اجتماعی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (چکیده)
285 - بررسی راهبردهای توسعه اجتماعی در شهرها با تاکید بر ایران (چکیده)
286 - عدم توافق ارزشی زوجین و تاثیر ان بر ناسازگاری زوجین در مشهد (چکیده)
287 - بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (چکیده)
288 - قوم مداری و اثر آن بر روابط بین قومی در ایران (چکیده)
289 - مشارکت اجتماعی شهروندان در امور مربوط به شهرداری و عوامل موثر بر آن (چکیده)
290 - اثر بخشی خانه های فرهنگ در ترویج سیاستهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد (چکیده)
291 - اوقات فراغت سالمندان، سرمایه اجتماعی و ظرفیت های توسعه اجتماعی (چکیده)
292 - بررسی نقش دانشگاه فردوسی مشهد در گسترش همکاری های علمی ـ فرهنگی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
293 - سنجش اثر بخشی برنامه های آموزشی مصرف بهینه برق در بین دانش آموزان دوره ابتدایی شهر مشهد (چکیده)
294 - عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز (چکیده)
295 - تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد (چکیده)
296 - تاملی برمرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقه بندی منزلتی نواحی شهر (چکیده)
297 - میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن (چکیده)
298 - تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد (چکیده)
299 - بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان آموزش و پرورش شهر فریمان و عوامل موثر بر آن (چکیده)
300 - بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان (چکیده)
301 - بررسی میزان تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد وعوامل موثر بر آن (چکیده)
302 - مقایسه دید گاه مردم مشهد ومتخصصان اسلامی درباره اهمیت ابعاد وملاکهای دینداری (چکیده)
303 - سرمایه اجتماعی : رویکردی جامعه شناختی به سلامت (چکیده)
304 - انسجام درشبکه‌های همسایگی شهرمشهد (چکیده)
305 - طبقه بندی اجتماعی اقوام درایران (چکیده)
306 - تحلیل جامعه شناختی بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در مرکز اجتماع درمان مدار(TC) شهر مشهددر سال (چکیده)
307 - روابط بین قومی و تاثیرآن بر هویت اقوام درایران (چکیده)
308 - بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی؛ مورد مطالعه: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری (چکیده)
309 - رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال1386 (چکیده)
310 - فاشیسم ایتالیائی وناسیونال سوسیالیسم المانی (چکیده)
311 - بررسی مساله اعتیاد به مواد مخدر در شهر مشهد (چکیده)
312 - مفهوم پدیده انقلاب و روند ابعاد تحول (چکیده)
313 - احساس شهروندی درمراکزاستانهای ایران (چکیده)
314 - کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد (چکیده)
315 - مقایسه دیدگاه مدیران ومردم درباره الگوهای جلب مشارکت مردمی درشبکه آبیاری پایاب سد ، مورد: سدبیدواز اسفراین درخراسا ن رضوی (چکیده)
316 - تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه (چکیده)
317 - مقایسه ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی وایثارگر (چکیده)
318 - سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی (چکیده)
319 - رابطه مشارکت علمی وفرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی با درک آنان از تغییر در تعامل با خانواده خود بعد از ورود به دانشگاه (چکیده)
320 - دیدگاه ها ورفتار کنشگران در نظام حمل ونقل درون شهری مشهد با تاکید بر نقش راننده ومسافر تاکسی (چکیده)
321 - سنجش گرایش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد به درس عربی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
322 - رضایتمندی شهروندان از شهرداری بر پایه خواسته ها و داشته ها(مطالعه موردی شهر مشهد ) (چکیده)
323 - بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
324 - سرمایه اجتماعی و آموزش غیر رسمی برای توانمند سازی محرومین اجتماعی (چکیده)
325 - جایگاه محله در بلدیه و شهرداری با تاکید بر آسیب شناسی هویت شهری (چکیده)
326 - دغدغه گفتگوی تمدنها در هزاره سوم میلادی (چکیده)
327 - نقش آموزش وتعامل اجتماعی با بانوان در ارتقای فرهنگ مصرف برق خانگی (چکیده)
328 - مطالعه موردی با تاکید برروش شناسی کیفی (چکیده)
329 - آمایش فرهنگی وعدالت شهری در مناطق شهرداری مشهد (چکیده)
330 - بررسی تاثیر آموزش بانوان در ارتقای فرهنگ بهینه برق خانگی در مشهد (چکیده)
331 - بررسی فردگرائی دانشجویان دانشگاه فردوسی وعوامل موثر برآن (چکیده)
332 - تحلیل گفتمان عینی وذهنی در استفاده از اینترنت (چکیده)
333 - تاثیر مشارکت اجتماعی بر احساس تغییرات فرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
334 - تعریف پژوهش در نظر اعضای هیات علمی ورابطه آن با تمایل به فعالیت علمی (چکیده)
335 - بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
336 - بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت زناشویی در سال 85 (چکیده)
337 - سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-83 و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
338 - تأثیر نابرابری سرمایة فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دست‌یابی به آموزش عالی (چکیده)
339 - نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهدبه طلاق و عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر آن (چکیده)
340 - شناخت دانش کشاورزی بومی زنان روستایی با تأکید بر تحلیل جنسی (چکیده)
341 - سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (چکیده)
342 - بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی (چکیده)
343 - تأملی در مفهوم مشروعیت سیاسی (چکیده)
344 - برابری سیاسی و رابطه آن بامشروعیت دولت (چکیده)
345 - تحلیل فرانظری رأی: ارایه یک مدل مفهومی (چکیده)
346 - تأملی مسأله گرا در نتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران، مشهد ویزد (چکیده)
347 - ملاک های مقایسه علوم انسانی و غیر علوم انسانی (چکیده)
348 - مقدمه اي بر جامعه شناسي پير بورديو (چکیده)
349 - بررسی مسائل و مشکلات زنان و دختران 18 تا زیر 50 سالة شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
350 - جامعه شناسی زیارت با تاکید بر نیازهای زایران در حرم امام رضا(ع) (چکیده)
351 - تحقیق، رفع تکلیف یا رفع نیاز (چکیده)