بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: انسان


موارد یافت شده: 333

1 - بررسی نظام سیاسی مشروع بر اساس سیره عملی و گفتاری امام علی(ع)(با تاکید بر نهج البلاغه) (چکیده)
2 - بررسی چالش های کلامی تغییرات نوین بشردر موجودات (چکیده)
3 - بررسی انتظار بشر از دین با رویکرد درون دینی (چکیده)
4 - آسیب شناسی قوانین و مقرّرات تأمین و توزیع منابع انسانی در آموزش و پرورش (چکیده)
5 - مدلسازی پویایی های سیستم مدیرطت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانی (چکیده)
6 - الگوی بومی شاخص های موثر در به‌کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان (چکیده)
7 - آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده (چکیده)
8 - مکانیسم بیوکنترل گونه های باکتریایی باسیلوس (چکیده)
9 - گناه آدمی در ساحت فعل خداوند -تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی- (چکیده)
10 - عزت نفس در روان شناسی و دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه (چکیده)
11 - وجودشناسی مغربی هایدگر و حکمت شرقی سبزواری (چکیده)
12 - مبانی نظری روشهای تحقیق در علوم انسانی (چکیده)
13 - مبانی نظری در علوم انسانی -2- (چکیده)
14 - نظریه تکامل در تفسیر المیزان (چکیده)
15 - مبانی نظری روشهای تحقیق در علوم انسانی -3- (چکیده)
16 - تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی - 2 (چکیده)
17 - تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -3-: برخی عوامل و موانع اندیشه و فهم دینی- (چکیده)
18 - تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -4-: توحید افعالی چگونه با اختیار انسان قابل جمع است (چکیده)
19 - نظام احسن و امکان جهان دیگر -مروری بر مقاله تصویری از نظریه نظام احسن آفرینش در قرآن کریم- (چکیده)
20 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در متن ضرورت؟! (چکیده)
21 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: قضا و قدر و علم الهی -آیا قضا و قدر و علم الهی محلی برای اختیار انسان باقی می گذارد؟- (چکیده)
22 - سرشت دینی آدمی -1-: -نیاز به دین-/ تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی -10- (چکیده)
23 - دین و دنیا -تربیت معنوی و دنیای دینی- (چکیده)
24 - تربیت معنوی و دنیای دینی- دین و دنیا 2 (چکیده)
25 - درآمدی بر شناخت انسان جدید (چکیده)
26 - تقویت تبادلات سازمانی: گامی در جهت ارتقای رفتارهای فرا نقشی منابع انسانی در صنعت ورزش (چکیده)
27 - تبیین نقش راهبردهای مؤثر بر توسعة منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعة سازمانی: مورد مطالعه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور ایران (چکیده)
28 - تحلیل چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و افغانستان در رود هیرمند بر اساس دیدگاه ژئوپلیتیک انسان گرا (چکیده)
29 - ساختار سر ومغز انسان مدلی از معماری بیومیتیک با هدف برند سازی مکانی توریستی در مشهد (چکیده)
30 - بررسی رابطه توسعه تکنولوژیک با ابعاد توسعه اجتماعی (مطالعه تطبیقی استان های کشور) (چکیده)
31 - تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
32 - تحلیل فلسفی رابطه تقوا با معرفت نفس با تکیه بر آراء آیه الله جوادی آملی (چکیده)
33 - حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟ (چکیده)
34 - اثر جو ایمنی بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های تخریب ساختمانی (چکیده)
35 - فهرست مندرجات مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی به انضمام نمایه پدیدآوران شماره های 1 تا 159 (دوره چهل ساله) (چکیده)
36 - بررسی فعالیت همولیتیک عصاره های بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae (چکیده)
37 - نماز، روح پرورِ انسان ساز (چکیده)
38 - آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی (چکیده)
39 - مدل‌یابی رابطه استرس شغلی و قصد ترک‌شغل کارکنان با نقش تعدیل‌گر قاطعیت مدیر (چکیده)
40 - کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه (چکیده)
41 - نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان (چکیده)
42 - ارائه‌ی بازنمایی جدید برای شناسایی فعالیت‌های انسانی در ویدیو با استفاده از نقشه‌ی برجستگی (چکیده)
43 - ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی (چکیده)
44 - دلالت آیه عالم الغیب بر گستره علم پیامبر اکرم (ص) (چکیده)
45 - برخی از مشخصه های «انسان تراز اقتصاد مقاومتی» با هدف تشکیل شبکه «اقتصاد مقاومتی» با رویکرد مقام معظم رهبری (چکیده)
46 - جایگاه وقف برای علوم انسانی در توسعه علمی و فناوری (چکیده)
47 - روش شناسی مطالعه انسان در حکمت متعالیه گذار به هرمنوتیک صدرایی در مسئله نفس (چکیده)
48 - بررسی رابطه سرمایه انسانی استراتژیک با بهبود عملکرد مالی در صنعت بانکداری (چکیده)
49 - تنظیم‌گری مشارکت جامعه در امور محیط‌زیستی (چکیده)
50 - بررسی تاثیر معماری سازه مند بر ابعاد روانی فضا و جذابیت محیط شهری (نمونه موردی: پردیس سینما گالری ملت و سینما آزادی تهران) (چکیده)
51 - بررسی رابطه بین تفویض اختیار و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان (چکیده)
52 - شناسایی و ارزیابی شاخص های مدیریت بر منابع انسانی از دیدگاه اسلام در صنعت فولادسازی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره و دیمتل (چکیده)
53 - بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیأت علمی به کمک پویاشناسی سیستمها با تمرکز بر سیاستهای ارتقا )مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد( (چکیده)
54 - بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلولها ی A549 و سلولهای خونی انسانی و حیوانی (چکیده)
55 - نقشه جدید: مدل تحول یکپارچه انسان به اختلاات کودکی (چکیده)
56 - مقاله‌ شناسی تصحیح و متن‌ شناسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
57 - کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن (چکیده)
58 - رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (چکیده)
59 - احاطه علمی انسان کامل از دید صدرا و نسفی (چکیده)
60 - بررسی تطبیقی سرشت انسان در دیدگاه روسو و آیت‌الله شاه‌آبادی (چکیده)
61 - چگونگی کاربرد هوش هیجانی در تعهد سازمانی کارکنان (چکیده)
62 - بررسی و نقد مبانی انسان شناختی علوم اجتماعی پرسپکتیویستی (چکیده)
63 - راهبرد مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال با تکیه‌بر کلان داده (چکیده)
64 - اثربخشی گروه درمانی شناختی- انسانگرایانه بر بهبود مهارتهای ارتباطی و حل مساله زنان متاهل (چکیده)
65 - تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی (چکیده)
66 - تحلیل ایده انسان معلق در فضا، بر اساس مدل منطقی سورنسن (چکیده)
67 - بررسی نقش سرمایه انسانی بر شکل گیری اقتصاد خلاق و کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود) (چکیده)
68 - ریشه یابی تاریخی سوختن انسان کامل در فرهنگ صوفیانه (چکیده)
69 - اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی (چکیده)
70 - جایگاه آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته (کشورهای منتخب) (چکیده)
71 - فلسفه اخلاقی جامعه عادلانه مبتنی بر تعریف فضایل انسانی در حکمت متعالیه (چکیده)
72 - تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانی (چکیده)
73 - بررسی اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی (چکیده)
74 - فرایند طراحی معماری مبتنی بر حواس انسان در عصر دیجیتال (در تقابل با واسازی گرایی در معماری) (چکیده)
75 - اثر حاد تمرین مقاومتی کاتسو بر هورمون رشد، عامل شبه‌انسولینی – 1 و لاکتات مردان جوان سالم (چکیده)
76 - بررسی و مقایسه تأثیر نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی در ایران (چکیده)
77 - بررسی رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان رضوی (چکیده)
78 - بررسی مقایسه ای رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان بزرگ (چکیده)
79 - تأثیر «ادراک از بافت اخلاقی سازمان» بر «قصد ترک شغل» منابع انسانی زن: با نقش تعدیل‌گر «ارزش‌های کاری» (چکیده)
80 - نقش خلاقیت انسان در معنابخشی به زندگی با رویکرد اخلاق دینی (چکیده)
81 - نقش انسان در تصرفات تکوینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی (چکیده)
82 - شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی نیروی انسانی(مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد) (چکیده)
83 - بررسی و تحلیل شاخص‌های توسعه هوشمند روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود) (چکیده)
84 - تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران (چکیده)
85 - مدیریت سرمایه فکری سازمان (چکیده)
86 - ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی (چکیده)
87 - همراستایی استراتژیک میان استراتژی شرکت، استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی مدیریت دانش (چکیده)
88 - تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران (چکیده)
89 - عوامل سوق دهنده و بازدارندة راه اندازی شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
90 - بازتاب «عواطف انسانی» در اشعار فریدون مشیری (چکیده)
91 - تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از رویکرد نقاط مرجع استراتژیک (چکیده)
92 - واکاوی ویژگی های مدیران سرمایه گذاری موفق در ایران: رویکرد سرمایه انسانی (چکیده)
93 - نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی: زمینه‌ای جهت بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی (چکیده)
94 - رابطه زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا (چکیده)
95 - بررسی تأثیر نور لیزر بر چشم انسان (چکیده)
96 - تحلیل شخصیّت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی (چکیده)
97 - ملامح المدینة و المجتمع الانسانی عند عبدالوهاب البیاتی و أحمد شاملو (چکیده)
98 - انواع و فنون آموزش از منظر صدرالمتالهین (چکیده)
99 - بررسی تکوینی و تطبیقی کهن الگوی آفرینش انسان بنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسایونگی (چکیده)
100 - بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در طراحی خانه های مسکونی (رشت) (چکیده)
101 - شناسایی سیاست های جبران خدمات بازاریابان در صنعت بیمه (چکیده)
102 - بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی: (مطالعه موردی کشورهای عضو ECO (چکیده)
103 - بررسی رابطه برخورداری از منابع نفتی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (چکیده)
104 - نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزه عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان (چکیده)
105 - مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه (چکیده)
106 - بررسی نقش سرمایه فکری بر رفتار نوآورانه با تأکید بر نقش میانجیگری اشتراک دانش (مورد مطالعه: پژوهشکده هوا خورشید) (چکیده)
107 - نوع شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد منابع انسانی (چکیده)
108 - (پژوهش های) علوم انسانی به مثابه ی کالای مبادله ای-رسانه ای (چکیده)
109 - اولویت بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیته ملی المپیک ایران (چکیده)
110 - مطالعه ی عوامل خطر ابتلا به مشکلات رفتاری در گرب ههای صاحب دار ارجاعی به کلینیک های حیوانات خانگی شهر مشهد (چکیده)
111 - شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی (چکیده)
112 - مدل معادلات ساختاری عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
113 - تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده (چکیده)
114 - بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با داربست سه بعدی پوست انسانی (چکیده)
115 - بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش (چکیده)
116 - کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره ‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (چکیده)
117 - آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختی (چکیده)
118 - روش‌شناسی تعیین مشاغل استراتژیک، ارزیابی میزان آمادگی شاغلان استراتژیک و تدوین برنامه توسعه ای مناسب (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
119 - شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها (چکیده)
120 - برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیش بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری تحلیل روند و رگرسیون (1396-1392) (چکیده)
121 - تعیین سهم پیش‌ پراکندگی رویکردهای برنامه‌ درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی (چکیده)
122 - بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM (چکیده)
123 - مبانی فلسفی و روان‌شناختی برنامه های درسی انسان‌گرا (چکیده)
124 - بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391 (چکیده)
125 - مؤلفه های روابط انسانی در زندگی دینی با تأکید بر سیره امام سجاد(ع) (چکیده)
126 - مبانی رابطه انسان با عالم از دیدگاه مولانا (چکیده)
127 - گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار (چکیده)
128 - بررسی تطبیقی وجوه هستی‌ شناختی و معرفت‌ شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و ملاصدرا (چکیده)
129 - شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان) (چکیده)
130 - بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی (چکیده)
131 - نقش اساسی مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات (چکیده)
132 - اثر حمایتی دانشی ادراک شده سازمانی توسط پرستاران بر تسهیم دانش حرفه ای آنان ( مطالعه موردی) (چکیده)
133 - نظارت و ارزیابی عنصری اساسی برای رسیدن به دانشگاه پایدار (چکیده)
134 - بررسی نقش توسعه اعضای هیات علمی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار (چکیده)
135 - مربی گری روشی موثر در آموزش کارکنان (چکیده)
136 - مربی گری: مسئله مغفول در دانشگاه ها (چکیده)
137 - بررسی اثرات ترکیبات بودجه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایران (چکیده)
138 - انسان فرهیخته سینوی (چکیده)
139 - تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده سازی معماری مدیریت منابع انسانی (چکیده)
140 - بررسی رابطه سطح آگاهی و نوع نگرش کارکنان به خصوصی سازی- مطالعه موردی: پتروشیمی خراسان (چکیده)
141 - زمینه های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383) و سیاست کیفری ایران در قبال این جرم (چکیده)
142 - ارائه مدلی جدید برای مساله زمان‌بندی کوتاه مدت کارگران دائم و موقت چندمهارته با امکان آموزش مهارت‌های جدید (چکیده)
143 - درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدد (چکیده)
144 - فرهنگ و رویه سازگاریجویی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مقایسه متن پژوهانه دوره های جنگ و اصلاحات (چکیده)
145 - مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی (چکیده)
146 - اثربخشی گروه درمانی انسان گرایانه – وجودی بر کاهش ناامیدی، تگانشگری و علائم پارانوئیدی و تجزیه ای وابسته به استرس در اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
147 - شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر بکارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانی (چکیده)
148 - ارائه‌‌‌ الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفی (چکیده)
149 - بررسی عوامل موثربراستانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها (چکیده)
150 - بررسی اثرات هیالورونیک اسید بر رفتار سلول های فیبروبلاستی L929 کشت داده شده در ماتریکس سلول زدایی شده ی پوست انسان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
151 - تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با این داربست (چکیده)
152 - فلسفه اسلامی و سندروم انزوا و تصلب شرایین ارتباطی (چکیده)
153 - ارائه تصویری دیالوگی از علوم انسانی دینی (چکیده)
154 - تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام (چکیده)
155 - فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین (چکیده)
156 - شناخت مراتب صیرورت انسان در آخرت ازمنظرحکمت متعالیه و تأثیر آن بر رفتار انسان (چکیده)
157 - تأثیر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در چهار گروه کشورهای با توسعه انسانی خیلی بالا، بالا، متوسط و پایین (چکیده)
158 - کارسنجی و برآورد منابع انسانی با رویکرد افزایش بهره وری در موسات فرهنگی با تاکید بر فرایندها و شیوه های انجام کار (چکیده)
159 - بررسی تاثیرآموزش منابع انسانی بر اساس استانداردهای مهارت بر عملکرد صنعت ساخت (چکیده)
160 - بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلام (چکیده)
161 - تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با این داربست (چکیده)
162 - Histological study of rat adherent bone marrow cells behavior cultured in decellularized human skin matrix in presence of hyaluronic acid in vitro (چکیده)
163 - بازنمایی انگاره های فلسفه اخلاق کانتی در اندیشه سیاسی «جان رالز» (چکیده)
164 - تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی-انسانی و فناوری اطلاعات (چکیده)
165 - تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان (چکیده)
166 - تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی (چکیده)
167 - تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی) (چکیده)
168 - مساله آزادی انسان (چکیده)
169 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
170 - مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی (چکیده)
171 - بررسی اثرات متقابل سرمایه انسانی و اجتماعی در منتخبی از کشورهای اسلامی: روش پانل دیتا (چکیده)
172 - بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
173 - نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
174 - اثرات برون تنی دوز مشابه آلودگیهای ژئوژنیک آرسنیک معدنی بر مولکول های TLR2 و TLR4 در نوتروفیلهای خون انسان با استفاده از qPCR (چکیده)
175 - اثر انباشت سرمایه فیزیکی بر بهره‌وری نیروی‌کار در صنایع استان خراسان رضوی (چکیده)
176 - مدل ریاضی تخصیص منابع انسانی به پروژهها در شرکتهای پروژه محور با ساختار ماتریسی (چکیده)
177 - دیالوگ فوکو و هابرماس درباره بنیان‌های مدرنیته؛ انسان‌گرایی، گفتمان و دموکراسی (چکیده)
178 - رابطه بین ادراک پزشکان از اقدامات شواهدمحور و اقدامات مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا با ادراک آنان از جو خدمت مداری (مورد مطالعه: مراکز بهداشت اصفهان) (چکیده)
179 - ردیابی انسان توسط تفریق پس زمینه ها به روش فازی (چکیده)
180 - بررسی تطبیقی انسان خودشکوفای مازلو با ویژگیهای انسان در حکمت متعالیه (چکیده)
181 - تخیل در اندیشه ریکور و ملاصدرا (چکیده)
182 - راهبردهای توسعه اشتغال در استان خراسان (چکیده)
183 - مبانی فلسفی و روان شناختی برنامه های درسی انسان گرا و جایگاه این برنامه در نظام اسلامی (چکیده)
184 - تاثیر تجارت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیست (چکیده)
185 - شبیه سازی انسان درفقه اسلام Human Coloning in Islamic jurisprudence (چکیده)
186 - فهرست مقالات چاپ شده در مجلّهادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179) (چکیده)
187 - نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قران و حدیث (چکیده)
188 - تاثیر گذاری عدالت مراوده ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
189 - سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده (چکیده)
190 - بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه (چکیده)
191 - شناخت محتوای قرارداد روان شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
192 - حسابداری منابع انسانی (چکیده)
193 - رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
194 - بررسی نقش تعدیل گر سلامت و رفاه روانی کارکنان در بروز رفتار خلاقانه و نوآورانه از طریق نظام پیشنهادات (چکیده)
195 - تأثیر‌ عدالت‌سازمانی‌ بر ‌ انگیزه‌برای‌ارائه‌پیشنهاد :‌مطالعه‌نقش‌ میانجی‌ ارزش‌نظام‌پیشنهاد ها (چکیده)
196 - بررسی تطبیقی انسان گرایی در اشعار پروین اعتصامی و میخائیل نعیمه (چکیده)
197 - رویکرد منتقدانه به تئوری دین و توسعه ماکس وبر (چکیده)
198 - نگاهی به وضعیت دانش آفرینی در مراکز پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه‌ها: مطالعه موردی (چکیده)
199 - نگاهی به وضعیت دانش آفرینی در مراکز پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه‌ها: مطالعه موردی (چکیده)
200 - شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان (چکیده)
201 - تحلیل اقتصادی و بررسی روند مصرف ا نرژی در نظام تولید پنبه در استان خراسان رضوی (چکیده)
202 - شناسایی الگوی تلفیق برنامه‌ درسی علوم انسانی و فاصله آن با وضعیت مورد انتظاردانشجویان، بر اساس دیدگاه فوگارتی (چکیده)
203 - بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفان (چکیده)
204 - گونه شناسی نقش سیاستهای بهره وری منابع انسانی (چکیده)
205 - بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتی (چکیده)
206 - تحلیل ملا صدرا از امکان ارتباط انسان با عالم غیب بر اساس ارتباط با ملائکه (چکیده)
207 - بررسی اثر جهانی شدن بر شاخص کیفیت زندگی (چکیده)
208 - بررسی وضعیت شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان در سازماندهی نیروی انسانی پراکنده (چکیده)
209 - روشی جدید برای ارتباط بین انسان و ماشین برپایه پردازش تصویر و کاربرد آن در توسعه یک سامانه اطلاع رسانی کاربردی (چکیده)
210 - تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پستهای سازمانی (چکیده)
211 - بررسی کهن الگوی انسان نخستین و نمودهای آن در بخش پیشدادی شاهنامة فردوسی بر مبنای اسطوره شناسی تحلیلی (چکیده)
212 - عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایران (چکیده)
213 - اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز(مورد مطالعاتی: استانداری خراسان شمالی) (چکیده)
214 - أثیر فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات ‏بر امنیت انسانی در جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیک (چکیده)
215 - بررسی نرم افزاری و استفاده همزمان از اینترونهای 1 و 2 ژن بتاگلوبین انسانی با هدف افزایش بیان فاکتور 9 انعقادی انسان (چکیده)
216 - بررسی نواحی غیر رمزکننده ژن فاکتور 8 در مقایسه با نواحی انتخابی از اینترون 1 ژن فاکتور 9 انسانی (چکیده)
217 - بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
218 - قابلیت‌ها و محدودیت‌های همیاری میکوریزا و گیاهان به عنوان ابزاری جهت احیاء اکوسیتم های تخریب یافته (چکیده)
219 - تبیین اثرات اخلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت منابع انسانی (چکیده)
220 - نقش مؤسسات آموزشی و فرهنگی بر توسعه انسانی ایران و ژاپن (چکیده)
221 - بررسی اثر جداگانه و توام داروی ضد سرطان داکسوروبیسین و پلی-ال ارژنین بر رشد دودمان سلولی سرطان پروستات انسان DU145 (چکیده)
222 - تبیین ذکر احاطی و انبساطی انسان کامل (چکیده)
223 - تأملی بر نقش پدافند غیرعامل در مدیریت بحران‌های قومی «مطالعه موردی: خراسان شمالی» (چکیده)
224 - تأثیر بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی بر مولوی در ساحت قبض و بسط (چکیده)
225 - بررسی توزیع دما درون سر انسان و هوای اطراف (چکیده)
226 - بررسی جایگاه صلح فرهنگی در قرآن کریم (چکیده)
227 - فراخوان سجده در قیامت از منظر قران و عرفان (چکیده)
228 - بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامهدرسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی (چکیده)
229 - تحلیل محتوای سوالات آزمون پایانی دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور از حیث تطابق با انتظارات حیطه شناختی (چکیده)
230 - ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان (چکیده)
231 - تعیین خصوصیات باکتریهای مقاوم به سرب و تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC) در مناطق آلوده طبیعی و صنعتی استان خراسان رضوی (چکیده)
232 - رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
233 - ابرار و سوره انسان با توجه به روایات (چکیده)
234 - بررسی عامل اراده آدمی ازمنظر فلسفی وروان شناختی واثرات آن بر تعلیم وتربیت (چکیده)
235 - شاخصه های آزادی در اندیشه دینی (چکیده)
236 - تحلیل اسطوره کیومرث در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی (چکیده)
237 - کرامت و منزلت انسانی حلقه گمشده درتحلیل جنبش های خاورمیانه (چکیده)
238 - بررسی تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش قراردادهای روان‌شناختی (چکیده)
239 - بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامه درسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی (چکیده)
240 - الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی (چکیده)
241 - بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه (چکیده)
242 - نقش سرمایه اجتماعی بر نوآوری در بنگاه ها (چکیده)
243 - کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی (چکیده)
244 - تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت پایدار (چکیده)
245 - انتظار بشر از دین با نگرش انسان دوستانه (چکیده)
246 - مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173) (چکیده)
247 - بررسی ساختار سوره انسان و دسته بندی آیات آن (چکیده)
248 - اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژسترون در بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR (چکیده)
249 - شهرداری و شهر به منزله یک نظام اجتماعی: الگوئی مفهومی برای رصد شهر (چکیده)
250 - برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی (چکیده)
251 - تحلیل انسان شناختی اسطوره فر و کارکردهای آن در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران (چکیده)
252 - تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران (چکیده)
253 - قابلیت تولید پروتئین های هترولوگ در قارچهای رشته ای به منظور تولید داروهای نوترکیب انسانی (چکیده)
254 - بررسی هیستولوژیکی بر هم کنش میان سلول های بنیادی مزانشیمی رت ویستار با ماتریکس لثه انسان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
255 - بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی (چکیده)
256 - بن‌مایه‌یِ دگرگون‌شونده‌یِ ژنومِ ژئوپولیتیک در خاورمیانه‌ی عربی (چکیده)
257 - بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
258 - کاربرد فلسفه بازاریابی اجتماعی در تمایل به اهدای داوطلبانه خون با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده (چکیده)
259 - برنامه ریزی نیروی انسانی با تأکید برپیش بینی تقاضای نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس (چکیده)
260 - استاد مطهری و مساله اراده الهی و اختیار انسان (چکیده)
261 - پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی (چکیده)
262 - رابطه عصمت پیامبر اکرم با آیات عتاب از دیدگاه علامه سید حیدر آملی (چکیده)
263 - بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامهدرسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی (چکیده)
264 - مقایسه لوگوس مسیحیت باانسان کامل در نزد ابن عربی (چکیده)
265 - فرهنگ سازی و اعتبار بخشی به آموزش و پژوهش علوم سیاسی در ایران (چکیده)
266 - بهینه سازی آهنگ فعالسازی در فانتوم انسان در دستگاه IVNAA (چکیده)
267 - خویشاوندی انسانی، اساس همزیستی مسالمت آمیز در دین اسلام و بودایی (چکیده)
268 - نقش زبان عربی به عنوان زبان قرآن در اسلامی کردن علوم انسانی (چکیده)
269 - هیدروپلیتیک ، امنیت و توسعه همکاری های آبی در روابط ایران،افغانستان و ترکمنستان (چکیده)
270 - آلودگی صوتی حاصل از پرواز هواپیما و اثرات آن (چکیده)
271 - پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی (چکیده)
272 - روش شناسی (طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در موسسات آموزش عالی: مورد دانشگاه فردوسی) (چکیده)
273 - مبانی انسان شناسی پست مدرنیسم و دلالت های تربیتی آن (چکیده)
274 - اخلاق مشارکتی و چالش‌های ظرفیت‌سازی آن (کاوشی در سیره علوی) (چکیده)
275 - سنتز و بهینه سازی نانو ذرات سرم آلبومین انسانی به منظور انتقال هدفمند دارو (چکیده)
276 - دستاوردهای پیاده‌سازی طرح‌های اینترنشیپ در صنعت برق خراسان (چکیده)
277 - طراحی مسیر برای روبات 5 لینکی تحریک ناقص بر اساس منحنی های آماری حرکت انسان (چکیده)
278 - طراحی و کنترل یک ربات دوپا 13 درجه آزادی با استفاده از منحنی آماری حرکت انسان (چکیده)
279 - جایگاه عدالت در نظریه های روابط بین الملل (چکیده)
280 - روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (چکیده)
281 - نقش واحدهای صنعتی در ایجاد آلاینده‌های زیست‌محیطی (چکیده)
282 - بررسی تأثیر سلامت بر توسعه اقتصادی و سازگاری آن با آموزه های اسلامی (چکیده)
283 - بررسی آلودگی های زیست محیطی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ایی ( PAHs) موجود در آسفالت و قیر (چکیده)
284 - جلوه‌های مختلف خداباوری در شعر اخوان، فروغ و شاملو (چکیده)
285 - بهبود خصوصیات عمل کنندگی در انواع جدید تخم مرغ و نقش آن در سلامت انسان (چکیده)
286 - بررسی خاستگاههای وراهکارهای پیشگیری از جرم (چکیده)
287 - ظهور حضرت مهدی در انتخاب ماست (چکیده)
288 - امکان پذیری پیدایش مفهومی مشترک جهت همزیستی اخلاقی در روابط بین الملل (چکیده)
289 - بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا (چکیده)
290 - رابطه اول، آخر، ظاهر، باطن با انسان کامل (چکیده)
291 - امکان پذیری پیدایش مفهومی مشترک جهت همزیستی اخلاقی در روابط بین الملل (چکیده)
292 - زوج درمانی متمرکز بر هیجان (چکیده)
293 - بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان (چکیده)
294 - زیر ساخت های مدرن علوم تربیتی (چکیده)
295 - بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای اسلامی (چکیده)
296 - واکاوی معنایی گفتمان علوم انسانی اسلامی (چکیده)
297 - روند تحولات توسعه‌ی انسانی در کشورهای اسلامی (چکیده)
298 - امکان پذیری پیدایش مفهومی مشترک برای همزیستی اخلاقی در روابط بین الملل (چکیده)
299 - جیلی عبدالکریم (چکیده)
300 - نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ ) (چکیده)
301 - منشأ دین از دیدگاه پیتر ال برگر (چکیده)
302 - اصل کرامت انسان ومسائل نوپپدای پزشکی (چکیده)
303 - معنای زندگی انسان از نگاه نیچه (چکیده)
304 - تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
305 - حسابداری منابع انسانی ابزار قدرتمند مدیریت (چکیده)
306 - تبیین و مقایسه دیگاه اساتید علوم انسانی در باره مشکلات سرفصل های برنامه های درسی رشته های علوم انسانی (چکیده)
307 - اصل کرامت انسانی در قران (چکیده)
308 - نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی (چکیده)
309 - بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (چکیده)
310 - یادگیری سازمانی و بالندگی منابع انسانی،عوامل موفقیت در توانمندسازی کارکنان سازمان های کوچک (چکیده)
311 - سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان) (چکیده)
312 - تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علوم (چکیده)
313 - مقایسه دیدگاه اسلام و فروم در باب انسان (چکیده)
314 - پژوهشی پیرامون دو نمایشنامه در انتظار گودو و پایان بازی (چکیده)
315 - مطالعه اثر کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) بر روی مقاومت پرتوئی سلول های سرطان پروستات انسانی (DU-145) (چکیده)
316 - واکاوی ماهیت و جایگاه نقد در برنامه های درسی آموزش عالی: با تاکید بر حوزه علوم انسانی (چکیده)
317 - سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد (چکیده)
318 - تمایز زدایی و دور نمای آن در سلول های بنیادی جنینی (چکیده)
319 - اختصا صات درما توگلا یفیک جمعیتی از ساکنان روستای ماخونیک در استان خراسان جنوبی (چکیده)
320 - ارزیابی و طبقه بندی یبابان زایی با فنآوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
321 - وقف بستر ساز توسعه (چکیده)
322 - مبانی نظری و عوامل مؤثر بر فرایند راهنمایابی و استفاده کاربران از امکانات کمکی در نرم‌افزارهای پایگاه‌های اطلاعاتی (چکیده)
323 - پیش بینی نیاز به نیروی انسانی متخصص در صنعت و اقتصاد استان خراسان (چکیده)
324 - رهنمودهایی برای نگارش، ممرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی (چکیده)
325 - چالش‌های علم‌سنجی درعلوم انسانی (چکیده)
326 - مقایسه پارامترهای ‌کمی ‌استخوان گیجگاهی و استخوانچه‌های گوش میانی در انسان، سگ و اسب (چکیده)
327 - هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی (چکیده)
328 - انسان آرمانی از منظر مکاتب خاور دور (چکیده)
329 - آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره (چکیده)
330 - انسان آرمانی از منظر هندوییزم (چکیده)
331 - در استان جانان- پژوهشی در سلوک فکری و معنوی کی یرکگور و مولوی (چکیده)
332 - مطالعه پارامترهای کمی استخوان گیجگاهی و استخوانهای گوش میانی در انسان ، اسب و سگ (چکیده)
333 - An Analysis of the Status of Social Sciences in Developing Countries: A Case Study (چکیده)