بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: قربانی


موارد یافت شده: 658

1 - بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه زنی بذور شلغم هرز (چکیده)
2 - ارائه مدل اثرگذاری ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه مشتری (چکیده)
3 - بررسی آلودگی نوترونی مدل های مختلف شتاب دهنده های خطی- پزشکی زیمنس (چکیده)
4 - ارزیابی دُز نشتی از بدنه اپلیکاتورهای درمانی شتاب دهنده زیمنس پریموس پلاس (چکیده)
5 - مطالعه رسانندگی و مگنتومقاومت در کلاف های ترکیب پلی پیرول و نانو لوله های کربنی (چکیده)
6 - اثر دما بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مهاجم گل¬گندم (Centaurea balsamita) و تعیین درجه حرارت¬های کاردینال جوانه¬زنی آن (چکیده)
7 - بررسی اثرات دگرآسیبی اسانس اسطخودوس (Lavandula officinalis L.) بر مولفه¬های جوانه¬زنی بذر برخی از علف¬های هرز و ذرت (چکیده)
8 - برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران (چکیده)
9 - تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن علف های هرز بنگ دانه(Hyoscyamus niger) ، عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) و ترشک (Rumex crispus) (چکیده)
10 - A spectral parametric iteration method for partial differential equation (چکیده)
11 - Effects of irrigation intervals and organic manure on morphological traitsessential oil content and yield of oregano (Origanum vulgare L.), (چکیده)
12 - بررسی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS و RS (مطالعه: موردی سد دوستی) (چکیده)
13 - پایداری اکسیداتیو ماست غنی شده با منابع گوناگون امگاسه طی مدت نگهداری (چکیده)
14 - بیان مینی ژنهای فاکتور 9 انعقادی انسانی در سلولهای کلیه انسان (چکیده)
15 - Maps preserving some multiplicative structure on standard Jordan operator algebras (چکیده)
16 - Agricultural Insurance and Intensification Investment: Case Study of Khorasan Razavi Province (چکیده)
17 - Development of a novel ultrasonic-assisted magnetic dispersive solid-phase microextraction methodcoupled withhigh performance liquid chromatography for determination of mirtazapine and its metabolites in human urineand water samples employingexperimental design (چکیده)
18 - Glycine functionalized multi wall carbon nanotubes as a novel hollow fiber solid phase microextraction sorbent for preconcentration of venlafaxine and o-desmethylvenlafaxinein biological and water samples prior to determination by high performance liquid chromatography (چکیده)
19 - Ultrasonic-assisted magnetic dispersive solid-phase microextraction: a novel approach for rapid and efficient microextractionof naproxen and ibuprofen employingexperimental design by high performance liquid chromatography (چکیده)
20 - L_p shadowing property for vector fields (چکیده)
21 - کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود (چکیده)
22 - بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار (چکیده)
23 - Evaluating the Establishment Rate and Irrigation Requirement of Six Native Range Plant Species in the Green Space of Mashhad City (چکیده)
24 - Determining the Optimum Brands Diversity of Cheese Using PSO (Case Study: Mashhad) (چکیده)
25 - مولفه‏ های موثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهد (چکیده)
26 - استفاده از منحنی های هم اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum) (چکیده)
27 - گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده آن مورد مطالعه: نقاط شهری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی (چکیده)
28 - ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏ المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضه (چکیده)
29 - بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (چکیده)
30 - مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد (چکیده)
31 - Herbicidal activity of coumarin when applied as a pre-plant incorporated into soil (چکیده)
32 - Economic Cost of Soil Nutrients Loss from Summer Rangelands of Nour-rud Watershed in North of IRAN (چکیده)
33 - برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود) (چکیده)
34 - مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضایی (چکیده)
35 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک‌های بزرگ شهر مشهد: کاربرد الگوی لاجیت چندسطحی (چکیده)
36 - تعیین شرایط فیزیکی رله های حفاظتی جهت تعیین بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (مطالعه موردی: شبکه برق منطقهای خراسان) (چکیده)
37 - مطالعه اولیه آلانایتهای قلیایی به روش ابتدا به ساکن، برای کاربردهای ذخیره سازی هیدروژن (چکیده)
38 - مقایسه ساختار کریستالی مواد جاذب هیدروژن حاصل از اعمال تقریب نظریه تابعیت چگالی در بسته های محاسباتی کوانتوم اسپرسو و وسپ (چکیده)
39 - بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران) (چکیده)
40 - Fuzzy nonlinear predictive control of Stewart platform (چکیده)
41 - اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (چکیده)
42 - اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانه (چکیده)
43 - بررسی کارایی انواع الگو‌های ARCH در پیش‌بینی و الگوسازی فرآیند قیمت گوشت مرغ (چکیده)
44 - بررسی اثر سویه های اگروباکتریوم رایزوژنز و اکسین ها بر ریشه زایی قلمه های سرخدار (.Taxus baccata L) (چکیده)
45 - بررسی نقش میانجی گری سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی مدیران بر رابطه ی هوش هیجانی و رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های کشور) (چکیده)
46 - تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌ هرز کشیده‌ برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum) (چکیده)
47 - Some multiplivative preservers on Jordan Operator algebras (چکیده)
48 - Temperature and field dependence of the flux pinning mechanisms in Fe(1.06)Te(0.6)Se(0.4) single crystal (چکیده)
49 - New insights into the taxonomy of the skittering frog Euphlyctis cyanophlyctis complex (Schneider, 1799) (Amphibia: Dicroglossidae) based on mitochondrial 16S rRNA gene sequences in southern Asia (چکیده)
50 - Evaluation of radiation use efficiency of common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars as affected by plant density under Mashhad climatic conditions (چکیده)
51 - اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (Solanum melongena L.) (چکیده)
52 - مدل سازی سینتیکی تخریب حرارتی رنگ در تولید کنسانتره آب چغندر قرمز با روش های حرارتی مختلف (چکیده)
53 - روش‏ های کنترل تولید و انتشار سولفید هیدروژن در شبکه ‏های جمع آوری فاضلاب (چکیده)
54 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
55 - مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 (چکیده)
56 - بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 (چکیده)
57 - مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 (چکیده)
58 - مقایسه¬ی تغییر شکل¬های ماندگار مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬ی کوره¬ی اکسیژنی با مخلوط¬های حاوی سرباره¬ی کوره¬ی قوس الکتریک (چکیده)
59 - پهنه بندی فضایی جهت مکان یابی پایگاه اسکان موقت با رویکرد ارزیابی چند عامله در محیط GIS مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان فاروج (چکیده)
60 - Density functional studies of structural and electronic properties of potassium alanate as a candidate for hydrogen storage (چکیده)
61 - بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونه ای و برخی شاخص های رشدی گونه های مزرعه ذرت ((Zea mays L. (چکیده)
62 - Specific cutting force and cutting condition interaction modeling for round insert face milling operation (چکیده)
63 - اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L. ) (چکیده)
64 - سازه های آبی و بحرانهای ژئومورفیک ناشی از آن (چکیده)
65 - ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی (چکیده)
66 - کنترل پیش‌بین غیرخطی ربات شش درجه آزادی سکوی استوارت (چکیده)
67 - A new nanostructured materials amino functionalized mesoporous silica synthesized via co-condensation method for Pb(II) and Ni(II) ions sorption from aqueous solution (چکیده)
68 - تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس (چکیده)
69 - بررسی تاثیر قیمت و کیفیت محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی (چکیده)
70 - بررسی نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته بندی و استاندارد بین المللی محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی (چکیده)
71 - مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد) (چکیده)
72 - اثر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های پانل با اثرات تصادفی (چکیده)
73 - اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان (چکیده)
74 - برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران (چکیده)
75 - بررسی بازریابی و تاثیر سیاستهای تجاری بر صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
76 - بررسی تمایل به مشارکت گندم کاران شهرستان مشهد در طرحهای جدید بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
77 - ارزیابی روش های گوناگون درون یابی به منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحی (چکیده)
78 - بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیا قرمز (چکیده)
79 - Investigating of Radiation Absorption and Use Efficiency in Intercropping of Wheat and Canola (چکیده)
80 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-delta بر اساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
81 - عوامل موثر بر میزان مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک توسط خانوارهای شهرستان مشهد (چکیده)
82 - کارایی گاوداری های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده های فازی) (چکیده)
83 - بررسی خواص الکترونی و اپتیکی ژرمنن با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
84 - بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز فضای سبز شهری (گلکاری و چمنکاریهای) بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران (چکیده)
85 - سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهری (چکیده)
86 - بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
87 - بررسی استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی (رویکردهای پویای داده های تابلویی) (چکیده)
88 - ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر (چکیده)
89 - شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران) (چکیده)
90 - Comparison of flux pinning in Si- and SiCl4-doped MgB2 superconductors: Evidence for coexistence of different pinning mechanisms (چکیده)
91 - ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (چکیده)
92 - تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام (چکیده)
93 - تأثیر کودهای آلی، تلقیح میکوریزایی ( Glomus mosseaeو G. intraradices) بر عملکرد کمی و کیفی برداشت مختلف گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.) (چکیده)
94 - Thermally activated flux flow in Fe1.06Te0.6Se0.4 single crystal (چکیده)
95 - آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود) (چکیده)
96 - اثر مقادیر مختلف و اندازه ذرات کانی های آلومینوسیلیکاته و گلاکونیت بر ناپدید شدن شکمبه ای ماده خشک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی گوسفند دالاق (چکیده)
97 - اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین (چکیده)
98 - مقایسه میزان هدررفت خاک و رسوب برخی سازندهای زمین‌شناسی در گرادیان‌های پوشش گیاهی با استفاده از شبیه‌ساز باران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نورـ استان مازندران) (چکیده)
99 - مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری (چکیده)
100 - اثر صمغ گزانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب تثبیت شده با ایزوله پروتئین خلر (چکیده)
101 - عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تغییر کاربری اراضی در استان مازندران (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) (چکیده)
102 - اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف (چکیده)
103 - ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی اثرات کارمند مهاجر بر عملکرد شرکت به واسطه¬ استراتژی بازاریابی بین-المللی، ارتباط شرکت با مشتری و کیفیت خدمات (چکیده)
104 - بر هم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani) (چکیده)
105 - Phylogenetic Relationships of Apodemus Kaup, 1829 (Rodentia: Muridae) Species in the Eastern Mediterranean Inferred from Mitochondrial DNA, with Emphasis on Iranian Species (چکیده)
106 - بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهد (چکیده)
107 - خلاقیت و نوآوریهای شهری و خلق درآمدهای پایدار در حوزه گردشگری مطالعه موردی: طرح استقبال از بهار شهرداری مشهد (چکیده)
108 - ویژه سازی الگوریتم خوشه بندی مورچه ای به منظور چینش کالاهای فروشگاهی (چکیده)
109 - رهیافتی نو در ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفة مراتع (مطالعة موردی: مراتع ییلاقی حوزة آبخیز نوررود، استان مازندران) (چکیده)
110 - بررسی الگوهای رفتاری خانوارها در رابطه با طرح تفکیک زباله در مبدأ (مطالعۀ موردی شهر مشهد) (چکیده)
111 - تحلیل مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود) (چکیده)
112 - الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستان (چکیده)
113 - Analysis of the enzyme network involved in cattle milk production using graph theory (چکیده)
114 - Giant enhancement in critical current density, up to a hundredfold, in superconducting NaFe0.97Co0.03As single crystals under hydrostatic pressure (چکیده)
115 - Germination of Spotted Spurge (Chamaesyce maculata) Seeds in Response to Different Environmental Factors (چکیده)
116 - First report of Anarsia (Ananarsia) eleagnella (Lep.: Gelechiidae) from Iran (چکیده)
117 - تحلیل سلسله مراتبی هوش هیجانی و مولفه های آن در داوطلبان ورزش دانشگاهی (چکیده)
118 - بررسی جایگاه درآمد‌های محلی در تأمین بودجه سالانة دهیاری‌ها و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (چکیده)
119 - The effect of anisotropy of Hc2 on transport current in silicone oil- doped MgB2 superconductor (چکیده)
120 - Hydrostatic pressure induced transformation from δT_c to δl pinning in MgB2 (چکیده)
121 - Estimation of Soil Cation Exchange Capacity using Multiple Regression, Artificial Neural Networks, and Adaptive Neuro-fuzzy Inference System Models in Golestan Province, Iran (چکیده)
122 - Reliability-centred maintenance for circuit breakers in transmission networks (چکیده)
123 - تاثیر فرآورده های شیمیایی بر ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای کاه برنج (چکیده)
124 - کاربرد الگوهای چندسطحی در تحلیل‌ داده- ستانده (چکیده)
125 - تخمین عمر خستگی دیسک کمپرسور موتور جت با استفاده از روش انرژی (چکیده)
126 - تاثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی بر برخی وی‍گی های فیزیکی و شیمیایی خاک در استان گلستان (چکیده)
127 - بررسی آلودگی الکترونی ناشی از تخت درمان برای فوتونهای مگاولتی شتابدهنده Siemens Primus Plus با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
128 - بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی (چکیده)
129 - Hydrostatic pressure: A very effective approach to significantly enhance critical current density in granular iron pnictide superconductors (چکیده)
130 - EFFECTS OF ORGANIC FERTILIZERS AND MYCORRHIZA INOCULATION ON LEAF AREA INDEX AND DRY YIELD OF DWARF CHICORY (CICHORIUM PUMILUM JACQ) (چکیده)
131 - First record of the Caucasus field mouse Apodemus ponticus Sviridenko, 1936 (Rodentia Muridae) from Iran (چکیده)
132 - Morphological Morphometric Characterisation of the Eastern Broad-toothed Field Mouse Apodemus mystacinus (Rodentia: Muridae) from Zagros Mountains, north-western Iran (چکیده)
133 - Evaluation of antimicrobial property of silver nanoparticle biosynthesized by Rosemary Plant (چکیده)
134 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای غلات در ایران (چکیده)
135 - ارزیابی ویژگی های رنگی و بافت سنجی دانه های انار آماده مصرف طی دوره نگهداری و بهینه یابی شرایط مختلف بسته‌بندی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
136 - بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف (چکیده)
137 - اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) (چکیده)
138 - ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) (چکیده)
139 - Frequency dependence of Néel temperature in CaMnO3-δ ceramics: Synthesized by two different methods (چکیده)
140 - بررسی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف لبنیات در سطح خانوارها (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
141 - بررسی موانع استقرار سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در واحدهای تولیدی شهر مشهد (چکیده)
142 - تحلیل رابطه علّی بین شاخص‌های سرکوب مالی و صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزین (چکیده)
143 - بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن (چکیده)
144 - برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانهای کلزا در ایران (چکیده)
145 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای حبوبات در ایران (چکیده)
146 - بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار (مطالعه موردی شهرمشهد) (چکیده)
147 - Phenological response of milk thistle (Silybum marianum [L.] Gaertn.) to different nutrition systems (چکیده)
148 - مشارکت مالی شهروندان برای بهبود صفات کیفی آب آشامیدنی مشهد: تمایل ها و رفتارها (چکیده)
149 - بررسی الگوی کشت محصولات زراعی در شرایط خشکسالی مطالعه موردی شهرستان چناران (چکیده)
150 - جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن (چکیده)
151 - استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکای اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین پساب های صنعتی (چکیده)
152 - سنتز MCM-41 اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین از پساب و محلول آبی (چکیده)
153 - نقش دانش بومی زنان درمانگر روستایی در درمان بیماریهای پوستی (مورد) : غرب استان خراسان شمالی (چکیده)
154 - Flux pinning mechanism in SiC and nano-C doped MgB2: Evidence for transformation from δTc to δl pinning (چکیده)
155 - ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) (چکیده)
156 - مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید دیم و آبی جو در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
157 - اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز سیلاژ ذرت درشرایط برون تنی (چکیده)
158 - Demographic parameters of Lipaphis erysimi on canola cultivars under different nitrogen fertilization regimes (چکیده)
159 - بررسی خواص الکترونی، ترموالکتریکی و فونونی آنتیموان تلوراید با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
160 - بررسی برخی از ویژگی های الکتریکی و اپتیکی منگنایت کلسیم تهیه شده به روش واکنش حالت جامد و سل- ژل (چکیده)
161 - مدل سازی و گسترش مساله تخصیص تصادفی کارکنان (چکیده)
162 - ‌معرفی مساله تخصیص کارکنان در شرایط عدم قطعیت (چکیده)
163 - The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Knowledge management and Organizational Performance in medium-sized and large-sized manufacturing companies of Mashhad industrial town (چکیده)
164 - بررسی اثر گردابه ها بر راندمان توربین باد محور عمودی (چکیده)
165 - Geographical pattern and species richness of the family AlaudidaeVigors, 1825 (Aves, Passeriformes) in the Palaearctic region (چکیده)
166 - Gradient of rodent species diversity across altitudes in Hyrcanian region, northeast Iran (چکیده)
167 - تاثیر بسته بندی و شرایط نگه داری به منظور بهبود ماندگاری دانه های انار (چکیده)
168 - تاثیر بسته بندی بر تغییرات بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف طی مدت زمان نگه داری (چکیده)
169 - بررسی مولفه های رنگی دانه های انار بسته بندی شده طی مدت زمان نگه داری (چکیده)
170 - Highly Conductive Carbon Nanotube-Graphene Hybrid Yarn (چکیده)
171 - بررسی تغییرات وزن , pH و مواد جامد محلول دانه های انار بسته بندی شده با روش سطح پاسخ (چکیده)
172 - تکنیک های بسته بندی جهت افزایش ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه (چکیده)
173 - کاربرد پوشش خوراکی کیتوزان در بهبود ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه (چکیده)
174 - Conflict over Underground Water and Pressurize Irrigation in Iran: A Spatial Analysis (چکیده)
175 - Evaluating the efficacy of pre- and post-emergence herbicides for controllingAmaranthus retroflexus L. and Chenopodium album L. in potato (چکیده)
176 - Simulation of light C4+ ion irradiation and its significant enhancement to the critical current density in Ba(Fe1xNix)2As2 single crystals (چکیده)
177 - اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی (چکیده)
178 - EFFECTS OF PLANT DENSITIES AND IRRIGATION LEVELS ON GROWTH CHARACTERISTICS AND FLOWER NUMBER OF BORAGE (BORAGO OFFICINALIS L.) (چکیده)
179 - خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
180 - سازوکار میخکوبی شار مغناطیسی در ابررسانای MgB2 آلائیده به سیلیکون کارباید (چکیده)
181 - اثر پارامغناطیس اسپین روی میدان بحرانی بالایی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs و PrO0.85FeAs (چکیده)
182 - خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
183 - بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ ای (چکیده)
184 - اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت Zea mays L (چکیده)
185 - معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانی (چکیده)
186 - EFFECT OF CUMIN AND OREGANO ESSENTIAL OILS Effect of Cumin and Oregano Essential Oils AT THREE DIFFERENT CONCENTRATIONS ON IN VITRO GAS PRODUCTION PARAMETERS OF CORN SILAGE (چکیده)
187 - The impact of the flower mite Aceria acroptiloni on the invasive plant Russian knapweed, Rhaponticum repens, in its native range (چکیده)
188 - Fluctuation conductivity of RE1-2xCaxMxBa2Cu3O7-delta (RE=Nd, Y and M=Pr, Th) superconductors (چکیده)
189 - ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae) (چکیده)
190 - اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (چکیده)
191 - 30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها (چکیده)
192 - تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور .Salsola kali L بر اساس مدلهای رگرسیونی (چکیده)
193 - Twist-stretch correlation of DNA (چکیده)
194 - Circuit breakers maintenance planning for composite power systems (چکیده)
195 - The up and down states of cortical networks (چکیده)
196 - Geometrical correlations in the nucleosomal DNA conformation and the role of the covalent bonds rigidity (چکیده)
197 - Nonlinear-dynamics theory of up-down transitions in neocortical neural networks (چکیده)
198 - تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم گرایی و واگرایی در جهان اسلام (چکیده)
199 - اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
200 - تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 (چکیده)
201 - بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرز (چکیده)
202 - محاسبه تراکم حفره ها در ابررساناهایRE1-xPrx-123 (RE=Y,Nd) به روش جمع ظرفیت پیوندها(BVS) (چکیده)
203 - ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران (چکیده)
204 - اثر هال در حالت عادی ابررساناهای Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-δ (M=Pr,Th) (چکیده)
205 - توان گرماالکتریسته در نمونه های Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ (چکیده)
206 - مدلسازی عددی فرآیند تشکیل دکمه جوش و بررسی پارامترهای موثر در جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه (چکیده)
207 - توان گرماالکتریسته حالت عادی ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ (چکیده)
208 - ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک (چکیده)
209 - اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسفناج (چکیده)
210 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد (چکیده)
211 - ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار (AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (چکیده)
212 - مقاومت الکتریکی در ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ بر اساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
213 - همبستگی بین ضرایب ترابردی و ساختار الکترونی برای ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ (چکیده)
214 - خواص ترابردی ابررساناهای Nd1-xCaxBa2-xLaxCu3O7-δ (چکیده)
215 - راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رویکرد (SWOT) تحلیل عوامل استراتژیک (چکیده)
216 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7 براساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
217 - بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی (چکیده)
218 - An adaptive spectral variational iteration method for solving nonlinear initial value problems (چکیده)
219 - اثر کوددهی نیتروژن گیاه کلزا بر رشد و نمو و شکارگری پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza در تغذیه از شته خردل Lipaphis erysimi (چکیده)
220 - شارش شار فعال شده به طور حرارتی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
221 - بررسی اثر روش های غیرشیمیایی بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز (چکیده)
222 - ارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی بر فلور علف های هرز و عملکرد اسفناج (چکیده)
223 - تاثیر دماهای نگهداری بذر بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز (چکیده)
224 - تاثیر زمان های برداشت بذر از گیاه مادری بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز (چکیده)
225 - مطالعه خصوصیات رشدی و عملکرد گونه دارویی سیر تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن (چکیده)
226 - Vortex-glass phase transition andenhanced flux pinning in C4+-irradiated BaFe1:9Ni0:1As2 superconducting single crystals (چکیده)
227 - اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبزشدن در شرایط گلخانه (چکیده)
228 - تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار (چکیده)
229 - بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای) (چکیده)
230 - Evaluation of carbon sequestration potential in corn fields with different management systems (چکیده)
231 - Vortex flux pinning mechanism and enhancement of in-field Jc in succinic acid doped MgB2 (چکیده)
232 - اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Alluim sativum L.) (چکیده)
233 - کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره های مختلف رقابت علفهای هرز (چکیده)
234 - An Environmental and Economic Perspective on Integrated Weed Management in Iran (چکیده)
235 - اثر سطوح مختلف آبیاری بر تنوع، ترکیب و تراکم علفهای هرز در مزرعه ذرت (چکیده)
236 - On convergence of He’s variational iteration method for nonlinear partial differential equations (چکیده)
237 - تعیین پارامترهای ابررسانایی از روی رسانایی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررسانای Nd(CaPr)-123 (چکیده)
238 - گرما الکتریسته و شواهد جایگزیده شدن حاملها درابررساناهای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d (چکیده)
239 - خواص ترابردی و شبه گاف در ابررسانای NdBa2-xLaxCu3O7-d (چکیده)
240 - تاثیر آلایش و دمای کلوخه سازی بر روی خواص الکتریکی ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید (چکیده)
241 - افزایش میخکوبی شار در ابررسانایMgB2 آلاییده به سوکسنیک اسید (C4H6O4) (چکیده)
242 - سازوکار میخکوبش در ابررسانای MgB2آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
243 - مقاومت حالت عادی ابررسانای بسبلور Nd(Y)-123آلاییده با آلایشهای خنثی (چکیده)
244 - سهم سازوکارهای میخکوبشδTc و δl در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
245 - اثر دمای کلوخه سازی بر روی خواص ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید (چکیده)
246 - خواص ابررساناییMgB2 آلاییده به سوسنیک اسید(C4 H6 O4) (چکیده)
247 - رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررساناهایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d (چکیده)
248 - افت و خیزهای ابررسانایی در کوپرات 123-Nd (چکیده)
249 - مقاومت الکتریکی و انرژی فعال سازی در ابررسانای PrO0.85FeAs (چکیده)
250 - افت و خیز های ابررسانایی در تک بلور Ba0.72K0.28Fe2As2 در ناحیه بحرانی (چکیده)
251 - High Pressure Electrical Resistivity of Composition Controlled Nd-123 Based Bulk Material (چکیده)
252 - High Pressure-High Temperature Electrical Resistivity Studies on Nd0.9Ca0.1Ba2Cu3O7-δ (چکیده)
253 - رهیافتی اقتصادی بر مدیریت پاک علف های هرز در استان خراسان رضوی (چکیده)
254 - Thermoelectric power and resistivity of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d (چکیده)
255 - Thermoelectric power of charge-neutral Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-d „M=Th and Pr: Evidence for different types of localization… (چکیده)
256 - An anomalous dip in thermoelectric power of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d (چکیده)
257 - Thermoelectric power and resistivity of Nd1-xCaxBa2Cu3Oy and Nd1-xLaxBa2Cu3Oy (چکیده)
258 - Comparing the Economic Value of Fire Conditions and the Effects of Wildfire on Hiking in New-Mexico Recreation Sites using Contingent the Valuation Method and Travel Cost Method (چکیده)
259 - ناهمسانگردی و جریان بحرانی در ابررسانای MgB2 آلاییده به روغن سیلیکون (چکیده)
260 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ (چکیده)
261 - افت و خیزهای ابررسانایی در ابررسانای La-111 (چکیده)
262 - Exact solutions of some types of Fredholm integral equations: He s VIM combined with finite series (چکیده)
263 - بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد، کاربرد الگوی دو مرحله ای هکمن (چکیده)
264 - بررسی اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
265 - همسویی رفتار اقتصادی و زیست‎محیطی کشاورزان در مدیریت علف‎های هرز (چکیده)
266 - عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی (چکیده)
267 - ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه (چکیده)
268 - مطالعه فلور علفهای هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آباد (چکیده)
269 - سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش (چکیده)
270 - اثر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب، تراکم و جمعیت علف های هرز در سیر (چکیده)
271 - Normal state Hall effect in Nd1-xCaxBa2Cu3O7-d: competition between added charge and disorder (چکیده)
272 - خواص ترابردی حالت عادی ابررسانای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ و مدلهای نظری (چکیده)
273 - تأثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی و ابررسانایی ترکیب 123-Nd (چکیده)
274 - مغناطش و چگالی جریان بحرانی ابررسانای Ndo0.82F0.18FeAs (چکیده)
275 - سازوکار میخکوبش و انرژی فعال سازی در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
276 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای 123Y(Nd)- با آلایش های CaTh و La بر اساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
277 - Neutron diffraction studies of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d: Evidence for hole localization (چکیده)
278 - The normal state Hall effect in Nd12xCaxMxBa2Cu3O7d(M = Pr, Th): Evidence for hole localization by disorder (چکیده)
279 - Effects of the sintering temperature on the flux-pinning mechanism and the activation energy of malic-acid doped MgB2 (چکیده)
280 - The normal state Hall effect in NdBa2-x LaxCu3O7 : Evidence for hole localization by La doping (چکیده)
281 - بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری (چکیده)
282 - Estimates of (co)variance components for production and reproduction traits with different models in Fars native fowls (چکیده)
283 - تعیین ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات ها یونجه چیده شده در سه مرحله رشد و در صبح و بعداظهر با طیف سنجی FTIR (چکیده)
284 - Creativity and its Relationship with Teacher Success (چکیده)
285 - Effect of conducting polymer on the transport properties of carbon nanotube yarn (چکیده)
286 - Enhancement of the in-field Jc of MgB2 via SiCl4 doping (چکیده)
287 - The normal state Hall effect in NdBa2-xLaxCu3O7-delta: Evidence of localization hole by La (چکیده)
288 - Magnetic vortex flux pinning in silicone-oil doped MgB2 (چکیده)
289 - Coexistence of the δl and δTc flux pinning mechanism in nano-Si doped MgB2 (چکیده)
290 - Flux-pinning mechanism in silicone-oil-doped MgB2: Evidence for charge-carrier mean free path fluctuation pinning (چکیده)
291 - The Mechanical and the Electrical Properties of Conducting Polypyrrole Fibres (چکیده)
292 - Strong competition between the δl and δTc flux pinning mechanisms in MgB2 doped with carbon containing compounds (چکیده)
293 - Very strong intrinsic flux pinning and vortex avalanches in (Ba,K)Fe2As2 superconducting single crystals (چکیده)
294 - Angular dependence of pinning potential, upper critical field, and irreversibility field in underdoped (چکیده)
295 - بررسی اثر تاریخ کاشت به عنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز (چکیده)
296 - امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز قندرون با استفاده از کنه گالزا Aceria chondrillae)) (Acarina: Eriophyidae) (چکیده)
297 - تأثیر روش های مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز (چکیده)
298 - Very High Critical Field and Superior Jc-Field Performance in NdFeAsO0.82F0.18 with Tc of 51 K (چکیده)
299 - Excess fluctuation Conductivity and Superconducting parameters of CaLa-doped Nd-123 (چکیده)
300 - Preparation and characterization of hybrid conducting polymer–carbon nanotube yarn (چکیده)
301 - Flux pinning and vortex transitions in doped BaFe2As2 single crystals (چکیده)
302 - Fluctuation of mean free path and Tc induced vortex pinning in (Ba,K)Fe2As2 superconductors (چکیده)
303 - بررسی سطح سودمندی باکتری‌های ازتوباکتر (Azotobacter chroococcum) و آزوسپریلوم (Azospirillum brasilense) بر شاخص‌های رشد، عملکرد و سیستم ریشه‌ای گیاهزراعی جو رقم ریحان (Hordeum vulgare cv Reyhan) (چکیده)
304 - Tomato Production for Human Health, Not Only for Food (چکیده)
305 - ارزیابی اثر مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشدی زیره سبز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد (چکیده)
306 - بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین (چکیده)
307 - Effects of nitrogen and phosphorus biological fertilizers on radiation use efficiency in black cumin (Nigella sativa L.) (چکیده)
308 - Effects of caraway (Bunium persicum L.) density on density and diversity of weeds (چکیده)
309 - Toward a new analytical method for solving nonlinear fractional differential equations (چکیده)
310 - An effective variational iteration algorithm for solving Riccati differential equations (چکیده)
311 - Beyond Adomian polynomials: He polynomials (چکیده)
312 - Eight new records of bird species from North-Eastern Iran (چکیده)
313 - بررسی ترکیب و تغییرات فصلی شیرابه زباله جامد شهری شهرستان آمل (چکیده)
314 - کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار (چکیده)
315 - A Karyological Study of Some Murid Rodents (Rodentia: Muridae) of Iran (چکیده)
316 - استفاده از کاه جو خیسیده شده و یونجه در جیره گاوهای شیرده (چکیده)
317 - تاثیرکاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (چکیده)
318 - EFFECT OF PLANTING DATE, WEED CONTROL TIME AND METHOD ON WEED POPULATION AND YIELD OF CUMIN (CUMINUM SYMINUM L.) (چکیده)
319 - بهینه‌سازی الگوی کشت با هدف تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مشهد-چناران) (چکیده)
320 - تعیین حد بهینه اقتصادی استفاده از آب شور در آبیاری پنبه (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (چکیده)
321 - اثر دوره بحرانی رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
322 - تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن (چکیده)
323 - چگونه تغییر اقلیم تولید گندم را در مشهد متاثر می سازد؟ (چکیده)
324 - بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه روستایی در آموزشهای اجرایی توسط پروژه بین المللی ترسیب کربن (چکیده)
325 - برآورد میزان حق بیمه و غرامت برای دو روش جدید بیمه عملکردی و درآمدی و مقایسه آن با نظام فعلی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
326 - بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو (Hordeum vulgare) بر جوانه زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی (Lens esculenta ) (چکیده)
327 - ارزیابی نوسان برخی مولفه های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی (چکیده)
328 - نظربه پردازی حوزه های آبخیز در جایگاه واحد پایه مدیریت مشارکتی سرزمین (بررسی موردی: شهرستان فیروزکوه، حوزه آبخیز دره فیرده) (چکیده)
329 - Fuzzy Linear Programming Problems: Models and Solutions (چکیده)
330 - Effects of application of organic , biological and chemical fertilizers on seed yield of Coriander (Coriandrum sativum) (چکیده)
331 - سینتیک تغییرات بافت ماده غذایی طی سرخ کردن عمیق (چکیده)
332 - تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (Nigella sativa L.) در مشهد (چکیده)
333 - استفاده از کنه گلخوار ( Aceria acroptiloni) برای کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens) (چکیده)
334 - عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی، مطالعه موردی : پروژه ترسیب کربن در استان خراستان جنوبی (چکیده)
335 - ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجی (چکیده)
336 - تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (چکیده)
337 - مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بر عملکرد رویشی و عملکرد اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (چکیده)
338 - بررسی تأثیر نوآوری‌های کشاورزی بر نظام زراعی زیست منطقه رود درکش با تأکید بر اقتصاد زراعی (چکیده)
339 - مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense) (چکیده)
340 - ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل در ‬استان خراسان رضوی (چکیده)
341 - مدلسازی و شبیه سازی سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن برای استخراج عصاره هسته انار توسط شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
342 - بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری (چکیده)
343 - کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل مؤثر بر مالکیت ماشین‏های کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
344 - رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی) (چکیده)
345 - A modified parametric iteration method for solving nonlinear second order BVPs (چکیده)
346 - کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از کنه گلخوار Aceria acroptiloni (Acarina: Eriophyidae) (Shevchenko & Kacalev) (چکیده)
347 - ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندر قند (چکیده)
348 - A New Spectral Variational Iteration Method for Solving Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems (چکیده)
349 - بررسی اثرات رفاهی سیاستهای مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (چکیده)
350 - An Analysis of Transaction Costs of Obtaining Credit in Rural Iran (چکیده)
351 - بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی مطالعه موردی محصول انار استان خراسان رضوی (چکیده)
352 - بررسی تاثیر مبارزه بیولوژیک بر ریسک تولیدی باغداران انار استان خراسان رضوی (چکیده)
353 - تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران (چکیده)
354 - Pulses Production Systems in Term of Energy Use Efficiency (چکیده)
355 - مطالعه ی فراوانی لنگش د رگله های شیری شهرستان مشهد و ارزیابی ارتباط آن با SCC (چکیده)
356 - ارزیابی میزان فصلی بودن جراحات بافت شاخی انگشتان گاو در اصفهان (چکیده)
357 - اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوستهای آلی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز زیره سبز (چکیده)
358 - بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی نانو و میکرو ساختار منگنایت کلسیم برای کاربرد سلولهای سوختی اکسید حالت جامد در دمای بالا (چکیده)
359 - سنتز و بررسی خواص مغناطیسی میکروپودر و نانوپودر منگنایت کلسیم (چکیده)
360 - EFFECTS OF SEED PRIMING BY BIOFERTILIZERS ON THE GROWTH CHARACTERISTICS OF 412. THREE WHEAT CULTIVARS AT THE EMERGENCE PERIOD UNDER GREENHOUSE CONDITION. (چکیده)
361 - The effect of subcutaneous administration of thyme and black pepper essential oils on sheep hematological responses (چکیده)
362 - Study of dormancy-breaking and optimum temperature for germination of Russian knapweed (Acroptilon repens L.) (چکیده)
363 - بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی (چکیده)
364 - سیاست گذاری در حوزه فرسایش خاک در ایران (چکیده)
365 - الگوی برآورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دوره گذار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
366 - Influence of weed competition on potato growth, production and radiation use efficiency (چکیده)
367 - بررسی تمایل شهروندان به پرداخت ماهانه برای کاهش آلودگی های آب مشهد (چکیده)
368 - آلاینده‌های کشاورزی و ایجاد نواحی بحرانی در محدوده‌ی تأمین منابع‌ آب شهر سبزوار (چکیده)
369 - Investigation of Citizens WTP for Mashhad Air Pollution Reduction: Applying Heckit model (چکیده)
370 - عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ‏ا ی در استان خراسان رضوی (چکیده)
371 - ارزیابی رضایت شهروندان مشهد از خدمات شبکه اتوبوس رانی شهری (چکیده)
372 - Rodent fauna of the western Golestan Province in northeast Iran (چکیده)
373 - تاثیر سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران: یارانه یا مالیات (چکیده)
374 - بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم‏کار برای کنترل علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی) (چکیده)
375 - effect of sheep grazing on weed control in saffron ( Crocus sativus L.) fields (چکیده)
376 - A piecewise-spectral parametric iteration method for solving the nonlinear chaotic Genesio system (چکیده)
377 - عارضه یابی برون سپاری و ارائه مدل در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (چکیده)
378 - تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک‎های ملی(مطالعه موردی پارک تندوره) (چکیده)
379 - رفتار‏ اقتصادی کشاورزان گندم‏کار استان خراسان رضوی برای کاهش آثار منفی علف‏کش‏ها بر محیط زیست: کاربرد ارزشگذاری مشروط (چکیده)
380 - بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی ،(Sinapis arvensis) تحت تأثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه ،(Bunium persicum L) نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آ نها (چکیده)
381 - بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه ی موردی تولیدکنندگان گندم (چکیده)
382 - مدل سازی سنتیکی تشکیل آکریل آمید در مواد غذایی (چکیده)
383 - اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی کدو پوست کاغذی Cucurbita pepo (چکیده)
384 - نقش واحدهای صنعتی در ایجاد آلاینده‌های زیست‌محیطی (چکیده)
385 - اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
386 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای جایگزینی (چکیده)
387 - تعیین مشخصات کربن های فعال ساخته شده از مواد خام مختلف بر اساس توزیع حجم روزنه ها (چکیده)
388 - مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان (چکیده)
389 - امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلی (چکیده)
390 - بکارگیری برخی فرآورده های گیاهی به منظور کنترل بیماری بوته میری زیره سبز با عامل Fusarium oxysporum f. sp Cumini (چکیده)
391 - سنتز ومشخصه یابی ساختاری والکتریکی به دو روش سنتی و سل- ژل (چکیده)
392 - STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF CaMnO3 NANOPOWDERS PREPARED BY SOL-GEL METHOD (چکیده)
393 - NEW RECORD OF PIGNY FIELD MICE (GENUS APODEMUS,RODENTIA) FORM NORTHEASTERN IRAN (چکیده)
394 - اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (چکیده)
395 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچی (چکیده)
396 - ارائه الگویی نوین برای برآورد محصولات ارگانیک (مطالعه موردی استان خراسان) (چکیده)
397 - ارزش گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش گذاری مشروط ) (چکیده)
398 - بررسی عوامل موثر بر تمایل به دریافت(WTA)مردم در شرایط عدم کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
399 - استفاده از بینایی رایانه ای در تعیین و اندازه گیری مقدار اکریل آمید در مواد غذایی (چکیده)
400 - Iranian agriculture in the face of climate change (چکیده)
401 - بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز (چکیده)
402 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
403 - بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد وکارایی مصرف نور و آب کرچک (چکیده)
404 - عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی در فعالیت های ترویجی - حفاظتی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران (چکیده)
405 - ارزیابی اثر هزینه های مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایران (چکیده)
406 - بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی (چکیده)
407 - اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum) (چکیده)
408 - تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جام (چکیده)
409 - نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه‏ای( مطالعه موردی عدس دیم استان خراسان شمالی ) (چکیده)
410 - بررسی بازاریابی خرما در ایران (مطالعه موردی شهرستان بم) (چکیده)
411 - انتخاب سیاست زیست محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایران (چکیده)
412 - A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dryland (چکیده)
413 - بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان در ماشین های کشاورزی: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن (چکیده)
414 - Piecewise-Truncated Parametric Iteration Method: a PromisingAnalytical Method for Solving Abel Differential Equations (چکیده)
415 - عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک (چکیده)
416 - برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی (چکیده)
417 - برآورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایران (چکیده)
418 - اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکا (چکیده)
419 - تدوین شرح وظایف سازمانی با دیدگاه فرایندی (چکیده)
420 - تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوی (چکیده)
421 - آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند؟ (چکیده)
422 - برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی (چکیده)
423 - Convergence of He’s Variational Iteration Method for Nonlinear Oscillators (چکیده)
424 - اثر کودهای بیولوژیک بر رشد گیاهچه ارقام گندم (چکیده)
425 - انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام) (چکیده)
426 - ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان (چکیده)
427 - An efficient iterative analytical method applied to a nonlinear biochemical reaction model (چکیده)
428 - اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز (چکیده)
429 - گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تأثیر علفکش متریبیوزین (چکیده)
430 - امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمندسازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی (چکیده)
431 - استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی (چکیده)
432 - استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی (چکیده)
433 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علفهای هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علفهای هر (چکیده)
434 - ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد (چکیده)
435 - الگوی قیمت‏ گذاری علف‏ کش‏های همسو با محیط‏ زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی (چکیده)
436 - کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند) (چکیده)
437 - بررسی اثرات شخم و وجین دستی بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در ارقام مختلف نخود (چکیده)
438 - طراحی تناوبهای شش ساله و اثر آن بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز مزارع سیب زمینی (چکیده)
439 - Efficacy and host range of thistle tortoise beetle (Cassida rubiginosa) for (چکیده)
440 - اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداری بذر علف های هرز بر ماندگاری آنها درکود دامی (چکیده)
441 - اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاک (چکیده)
442 - Ecological methods of weed management in Cumin (چکیده)
443 - بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
444 - بررسی اثر مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
445 - تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد- چناران (چکیده)
446 - بررسی نقش و عملکرد ترویج کشاورزی بر مدیریت منابع آبی، مطالعه موردی گندم‎کاران دشت مشهد (چکیده)
447 - ارزیابی اقتصادی آموزش های فنی- حرفه ای ارائه شده از سوی پروژه بین‎‎المللی ترسیب کربن در میان روستاییان (چکیده)
448 - ارزیابی همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی (چکیده)
449 - الگوی تاثیرگذاری ترویج کشاورزی بر گرایش کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
450 - تأثیر میکوریزا و ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده رشد گیاه بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
451 - Factors Influencing on Trout Production in Khorasan Razavi Province (چکیده)
452 - اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیک (چکیده)
453 - Effect of crop rotation on weed seed-bank in Potato fields (چکیده)
454 - An analytical algorithm for unsteady nonlinear convective- radiative equation (چکیده)
455 - اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر روی تراکم و بیوماس علفهای هرز چند ساله درپنبه (چکیده)
456 - مدلسازی خصوصیات جوانه زنی و استقرار بذر گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط اکولوژیک (چکیده)
457 - کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی پاک: مطالعه موردی- اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
458 - اثر تنش های اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) (چکیده)
459 - بهینه سازی خواص مکانیکی آلیاژ 22 LM بدون استفاده از ریزکننده ها (چکیده)
460 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
461 - بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه (چکیده)
462 - تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP (چکیده)
463 - بررسی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی (چکیده)
464 - Effects of a magnetic field and adjuvant in the (چکیده)
465 - He’s homotopy perturbation method: An effective tool for solving nonlinear integral and integro-differential equations (چکیده)
466 - Financial Planning of Soil Conservation Based on Potential Demand of Credit (چکیده)
467 - بررسی خواص ضد باکتری نانوساختار اکسید تیتانیوم تولید شده به روش سل ژل با کمک هیدروکسی پروپیل سلولز (چکیده)
468 - ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان (چکیده)
469 - بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (چکیده)
470 - Wheat risk diversification in North Khorasan province: A risk profile analysis (چکیده)
471 - Investigating Wagner’s law in Iran’s economy (چکیده)
472 - تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی (چکیده)
473 - Classical biological control of Canada thistle (Cirsium arvense) by thistle tortoise beetle (Cassida rubiginosa) collected from Iran (چکیده)
474 - برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
475 - الگوی اقتصادی حفاظت خاک (مطالعه موردی گندم دیم در استان های غربی و شمالی ایران) (چکیده)
476 - بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
477 - برآورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان (چکیده)
478 - کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی‌های (چکیده)
479 - بررسی عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان استان خراسان رضوی به اعتبارات بانک کشاورزی (چکیده)
480 - The status of medicinal and aromatic plant cultivation in Iran (چکیده)
481 - نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی (چکیده)
482 - Effects of Presprouting, Planting Date, Plant Population and Configuration on Late Blight and Yield of Organic Potato Crops Grown with Different Cultivars (چکیده)
483 - اثر تاریخ و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و عملکرد نخود (چکیده)
484 - بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
485 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
486 - The Study on Shadow Price of Greenhouse Gases Emission in Iran: Case of Dairy Farms (چکیده)
487 - رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتعداری در ایران (چکیده)
488 - رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتع داری در ایران (چکیده)
489 - An effective modification of He s variational iteration method (چکیده)
490 - بررسی اثرات اللوپاتی آفتابگردان بر جوانه زنه و رشد علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
491 - the influence of nitrogen application on critical period for weed control in corn (چکیده)
492 - The Impact of Planting Date and Crop Density of Common Dry Bean (Phaseolus vulgaris) on Weeds Growth (چکیده)
493 - Allelopathic Effects of Sunflower-Helianthus annuus (چکیده)
494 - Molecular Study of Resistance to Aryloxyphenoxypropionate (چکیده)
495 - بررسی اثرات اللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد اولیه علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
496 - معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خار لته (چکیده)
497 - Reinvestigation of Relationship Between Macroeconomic indexes and Energy Consumption in Iran (چکیده)
498 - The Study of Qualitative Factors Influencing on Honey Consumers Demand: Application of Hedonic Pricing Model in Khorasan Razavi Province (چکیده)
499 - Application Pesaran and Shin Method for Estimating Irans Import Demand Function (چکیده)
500 - The Survey of Raisin Marketing Process and Structure in North Khorasan Province (چکیده)
501 - He,s Homotopy Perturbation Method for Calculating Adomian Polynomials (چکیده)
502 - مطالعه رفتار stem cell پس از کاشت بر روی داربست غضروفی در حالت in vitro با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپی (چکیده)
503 - مدیریت اکولوژیک علف‌های هرز گوجه‌فرنگی با استفاده از کمپوست مواد زاید بستر قارچ‌خوراکی دکمه ای (چکیده)
504 - بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک (چکیده)
505 - اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (چکیده)
506 - potential of cassida rubiginosa as a biological control agent for cirsium arvense (چکیده)
507 - کاربرد روش هزینه جایگزین در برآورد هزینه سالانه فرسایش آبی خاک در ایران (چکیده)
508 - اثر کاربرد کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L) (چکیده)
509 - A survey on factors affecting on consumer’s potential willingness to pay for organic products in Iran (A case study) (چکیده)
510 - عوامل موثر بر سرمایه‏گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در ماشین‏های کشاورزی (چکیده)
511 - evaluation of alternaria alternata as a potential biocontrol agent for gield bindweed (چکیده)
512 - Supportive Policies of Greenhouse Organic Cucumber Production in Khorasan- Razavi Province (چکیده)
513 - Factors Influencing on Minimum Offer Price of Farmers for Producing Greenhouse Organic Cucumber in Khorasan Razavi Province (چکیده)
514 - بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه پنبه مطالعه موردی : استان خراسان شمالی (چکیده)
515 - A survey of the factors influencing on Choosing Tourism Destination in Iran (application of Discriminant analysis) (چکیده)
516 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)
517 - Exact solutions for nonlinear integral equations by a modified (چکیده)
518 - organic farming, ecological, environmental and nuritional importance (چکیده)
519 - effects of biofertilizers on agronomic criteria of hyssop (چکیده)
520 - بررسی جایگزینی کاه جو خیسانده شده با یونجه و تاثیر آن بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری (چکیده)
521 - Effect of organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
522 - Impact of Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability (چکیده)
523 - The farm-retail Iran s beef marketing margin model (چکیده)
524 - Effect of credit accessibility of farmers on agricultural investment and investigation of policy options in Khorasan-Razavi province (چکیده)
525 - Estimating the greenhouse gases emission and the most important factors in dairy farms (Case study Iran) (چکیده)
526 - Estimation the supply and demand gap of export credit and determining the factors influencing on it (چکیده)
527 - Evaluation of agricultural advisory services effects on Sugar beet in Razavi Khorasan province (چکیده)
528 - A Dynamic Ex ante Input Demand Model with Application to Western Canadian Agriculture (چکیده)
529 - Macroeconomic Policies and the Best Environmental-Oriented Policy in Agricultural sector of Iran(Case of Soil Erosion). (چکیده)
530 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
531 - بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام) (چکیده)
532 - بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
533 - Applying Minimum Regret Criteria for Evaluation Farm Product Selling Time in Iran (چکیده)
534 - الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ). (چکیده)
535 - بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی (چکیده)
536 - Investment and Adjustment Costs In the Iranian Agriculture (چکیده)
537 - Application of game theory to compare the effect of market sale and contract strategies on agricultural yield in Iran (A Case Study of Tomato) (چکیده)
538 - تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان (چکیده)
539 - Evaluating the effects of production inputs and insurance protection policy on income equality of wheat producers in Khorasan provinces (چکیده)
540 - The Efficiency of saffron’s marketing channel in Iran (چکیده)
541 - Determination of soil conservation effects on shadow price of soil quality in dry-farmed Wheat in Iran (A case study) (چکیده)
542 - A model for pre- estimation of production of organic Cotton in Iran; Case study of Khorasan Province (چکیده)
543 - Demands and Preferences for Organic Foods: A survey study in Mashhad, Iran (چکیده)
544 - بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک (چکیده)
545 - تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول (چکیده)
546 - بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (چکیده)
547 - تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسان (چکیده)
548 - بررسی تاثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره وری در تولید پنبه استان خراسان (با تاکید بر درجه تاثیرگذاری عوامل تولید) (چکیده)
549 - بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادارت گوشت مرغ ایران در خاورمیانه (چکیده)
550 - بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار بر تولید شیر در گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی (چکیده)
551 - ارزیابی شبکه بازاررسانی شیر در استان خراسان (چکیده)
552 - ارزیابی شبکه بازاررسانی لوبیا در شهرستان مشهد (چکیده)
553 - برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی برای لوبیا در استان خراسان (چکیده)
554 - بررسی پراکنش قیمتی و کارایی بازار محصولات باغی در استان خراسان: پیام ها و راهکارهای سیاستی (چکیده)
555 - کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسان (چکیده)
556 - کارکرد نظام پیشنهادی ودیعه- بازپرداخت در مدیریت زباله های قابل بازیافت کلان شهر مشهد (پذیرش و درآمدزایی) (چکیده)
557 - سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالی (چکیده)
558 - بررسی میزان تمایل و عوامل موثر بر تبدیل زباله به کمپوست توسط خانوارها در کلان شهر مشهد (چکیده)
559 - استراتژی های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ایران: پیشنهاد طرح بانک مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
560 - رشد بهره وری کل عوامل تولید زیستی، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم (چکیده)
561 - بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنورد (چکیده)
562 - اقتصاد محصولات GM: تئوری، کارکردها و سنجش نگرش (چکیده)
563 - عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان (چکیده)
564 - بررسی مزیت نسبی صادارت گوشت مرغ ایران در منطقه خاورمیانه (چکیده)
565 - فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک (چکیده)
566 - برآورد هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران (چکیده)
567 - مدیریت حفاظت اراضی گندم دیم با تاکید بر دانش بومی در ایران (چکیده)
568 - بررسی بازاریابی خرما: مطالعه موردی بم (چکیده)
569 - تاثیر بیمه بر بهره وری تولید گندم استان مازندارن: کاربرد مدل تجزیه (چکیده)
570 - ظرفیت پس انداز روستایی ایران: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
571 - عوامل موثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم گلوگاه انار در استان خراسان رضوی ( مطالعه موردی) (چکیده)
572 - بررسی رابطه مبادله بازرگانی و نقش آن در صادارت (چکیده)
573 - رکود بازار مرکبات مازندران: پیامدها و راه حل ها (چکیده)
574 - توسعه شیلات در بعد اقتصادی و مساله تکنولوژی (چکیده)
575 - مقایسه جیره غذایی تحقیقاتی - تولیدی گوسفند پرواری (چکیده)
576 - برآورد تابع تولید و تعیین کارایی اقتصادی شالیکاران در سوادکوه (چکیده)
577 - عوامل کیفی موثر بر قیمت برنج: کاربرد مدل Hedonic pricing (چکیده)
578 - تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسان (چکیده)
579 - تاثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته (چکیده)
580 - آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
581 - مبانی بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
582 - اعطای وام یا تحمیل هزینه های سنگین (چکیده)
583 - تاثیر نوسانات دوره ای بر حجم سپرده ها در بانک کشاورزی: مطالعه موردی در استان فارس (چکیده)
584 - بررسی سازه های موثر بر پس انداز روستائیان: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
585 - کارآیی اعطای وام به کشاورزان هزینه های پنهان وام (چکیده)
586 - ساختار ظرفیت پس انداز روستایی در ایران: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
587 - عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم: مطالعه موردی استان مازندران (چکیده)
588 - عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری (چکیده)
589 - Biological control of weeds with plant pathogenic fungi. (چکیده)
590 - Evaluation of Alternaria alternata for biological control of Amaranthus retroflexus L. (چکیده)
591 - Effects of environmental factors on germination and emergence of Amaranthus retroflexus L. (چکیده)
592 - Biological control of pigweeds (Amaranthus retroflexus L. A. powellii S. Watson and A. bouchonii Thell.) with phytophagous insects, fungal pathogens and crop management (چکیده)
593 - اثرات خشکی و شوری بر شاخصه های جوانه زنی گیاه دارویی مریم گلی کبیر (چکیده)
594 - The effects of nitrogen and phosphorous biological fertilizers on the growth indices of black cumin (Nigella sativa L.) (چکیده)
595 - Evaluation of germination of black cumin (Nigella sativa L.) seeds obtained from plants treated with different various biological fertilizers (چکیده)
596 - Allelopathic Effects of Sunflower (Helianthus annuus) on Germination and Initial Growth of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus) and Common Lambsquarter (Chenopodium album). (چکیده)
597 - Study of Phenological Stages in Russian Knapweed -Acroptilon repens L (چکیده)
598 - Study of Desiccation and Freezing on Vegetative (چکیده)
599 - Effect of Planting Date, Weed Control Time and (چکیده)
600 - Allelopathic Potential Effects of Russian Knapweed (چکیده)
601 - Effect of Integrated Weed Management on Weed (چکیده)
602 - Effect of biofertilizers on agronomic criteria of Hyssop-Hyssopus officinalis (چکیده)
603 - Biological control in organic agriculture, case study: effect of nitrogen fertility on biocontrol of Chenopodium album by Ascochyta caulina (چکیده)
604 - Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability. (چکیده)
605 - بررسی اثرات الیلوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
606 - تاثیر رژیم های غذایی بر اسپورزایی، جوانه زنی و تحمل به خشکی اسپور های Fusarium oxysporum ایزوله 507 عامل کنترل میکروبی گل جالیز مصری (چکیده)
607 - بررسی توان دگر آسیبی گیاه هرز تلخه بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا (چکیده)
608 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم های مختلف لوبیا بر رشد علف های هرز (چکیده)
609 - معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک خارلته (چکیده)
610 - اثر گیاهان پوششی، سولاریزاسیون و بستر کاذب بر بیوماس و تراکم علف هرز سوروف (چکیده)
611 - Biological control of Cirsium arvense by using native insects (چکیده)
612 - Effects of Sheep grazing on weed control in Saffron fields (چکیده)
613 - Organic Saffron in Iran: prospects and challenges (چکیده)
614 - Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
615 - Effect of cropping systems and crop rotations on weeds (چکیده)
616 - Soil management for sustainable crop disease control: a review (چکیده)
617 - Effects of environmental factors on germination and emergence of swallow wort (چکیده)
618 - Impact of organic amendments and compost extracts on tomato production and storability in agroecological systems (چکیده)
619 - Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
620 - Improvement of late blight management in organic potato production systems in Europe: Field tests with more resistant potato varieties and copper based fungicides. (چکیده)
621 - Effects of climate change on growth criteria and yield of Sunflower and Chickpea crops in Iran (چکیده)
622 - Alternative treatments for late blight control in organic potato: Antagonistic micro-organisms and compost extracts for activity against Phytophthora infestans. (چکیده)
623 - The importance of microorganisms in organic agriculture (چکیده)
624 - Traditional agriculture in Iran and development challenges for organic agriculture (چکیده)
625 - Potato late blight management in organic agriculture (چکیده)
626 - Effects of nitrogen availability and spore concentration on the biocontrol activity of Ascochyta caulina isolates in Chenopodium album. (چکیده)
627 - Biocontrol of Amaranthus spp. In Europe: state of the art. (چکیده)
628 - ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران (چکیده)
629 - اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیر دهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
630 - introduction of some arthropode herbivore for biocontrol of canada thistle(cirsium arvense (L.)(scop (چکیده)
631 - استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذب‌های ناهمگن (چکیده)
632 - بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند و آفتابگردان (چکیده)
633 - ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه زوفا (چکیده)
634 - بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک (چکیده)
635 - Factors Influencing of Farmers Access to Credit and Role on Investment (چکیده)
636 - Determining the Role of Inputs, Climate and Insurance Protection Policy on Income Equality of Wheat Producers in Khorasan Provinces (چکیده)
637 - Determination of soil conservation effects on shadow price of soil quality in dry - farmed wheat in (چکیده)
638 - Household waste management in mashhad: charactristics and factors influencing on demand for collecti (چکیده)
639 - پیش بینی توزیع انرژی و روزنه ها در جاذب های ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی (چکیده)
640 - تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت چغندرقند در استان خراسان (چکیده)
641 - بررسی آثار حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم در استان های شمالی و غربی ایران (چکیده)
642 - بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380 (چکیده)
643 - Effect of plant age, temperature and humidity on virulence of Ascochyta caulina on common lambsquart (چکیده)
644 - بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان (چکیده)
645 - بررسی کارایی بازاریابی مرغ گوشتی در استان خراسان (چکیده)
646 - برآورد کارایی تولیدکنندگان سیب استان خراسان (چکیده)
647 - کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان (چکیده)
648 - ساخت و ارزیابی سمپاش دستی با نازل دیسکی گریز از مرکز (چکیده)
649 - بررسی بازاریابی و تاثیر سیاست های تجاری به صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
650 - تورم و پس انداز خانوارهای روستایی ( مطالعه موردی استان فارس) (چکیده)
651 - کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
652 - Effect of Native Agricultural Mechanized Services Companies on National Mechanization Development (چکیده)
653 - شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بازوی توانمند مکانیزاسیون کشاورزی قابلیتها وکاستیها مطالعه در استان خراسان (چکیده)
654 - پروسیدینگ دومین همایش بیولوژی و بیوتکنولوژی زعفران (چکیده)
655 - اثرات چرا توسط گوسفند بر علفهای هرز زعفران (چکیده)
656 - تعیین مقادیر طبیعی برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قره برون (Acipenserpersicus) (چکیده)
657 - Organic Saffron In Iran: Prospects And Challenges (چکیده)
658 - Reducing and/or substituting Cu-fungicide use in organic crop production systems (چکیده)