بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران


موارد یافت شده: 766

1 - بهینه‌سازی تولید کف در خشک‌کردن کف‌پوشی آب کرفس و ارزیابی خواص پودر تولیدی (چکیده)
2 - بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی موسیلاژ بامیه و مقایسه کارآیی استخراج دو روش حلال و فوق بحرانی (چکیده)
3 - بررسی آثار تغییرات دمایی بر پارامترهای سینتیکی-اکسایشی تری‌آسیل‌گلیسرول‌های زیتون، کانولا و کنجد در حضور آنتی‌اکسیدان سزامول (چکیده)
4 - تعیین مقدار کافئین در انواع قهوه و بررسی تاثیر روش کچرز بر میزان استخراج آن در مقایسه با روش متداول (چکیده)
5 - پیش بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از پردازش تصاویر رنگی و شبکه‌های عصبی مصنوعی (چکیده)
6 - تولید بستنی مبتنی بر تخم مرغ فراسودمند حاوی ایمونوگلوبین Y بر علیه باکتری هلیکوباکتر پیلوری (چکیده)
7 - ارزیابی اثر اسید لاکتیک بر ویژگیهای بافتی و الگوی پروتئولیز عضله دو سر ران شتر یک کوهانه (چکیده)
8 - بررسی اثر جایگزینی ژل آلوئهورا با چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و حسی سوسیس حاوی 40درصد گوشت قرمز (چکیده)
9 - مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد سه واریته ی کینوا (Quinoa) و بررسی اثر pH بر ویژگیهای عملکردی آن (چکیده)
10 - بررسی تغییر خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا (چکیده)
11 - بررسی اثر واریته و زمان نگهداری بر ویژگیهای فیزیکی رب گوجه فرنگی (چکیده)
12 - استفاده از کنسانتره پروتئین شیر(MPC-85) در تولید خامه کم چرب و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن (چکیده)
13 - تولید شکلات حبابدار و استفاده از مقطع‌نگاری اشعه X و پردازش تصویر در بررسی ویژگی‌های حباب‌ها (چکیده)
14 - تاثیر توام نانوذرات نقره/ اکسید روی بر خواص کاربردی فیلم‌های بسته‌بندی پلی‌وینیل الکل (چکیده)
15 - Discerning expiration status of edible vegetable oils based on color changes during oxidation process: Using digital image and linear discriminant analysis in both primary and secondary oxidations (چکیده)
16 - استخراج ترکیبات فنولی میوه عناب با سیال فوق بحرانی کربن دی‌اکسید و بهینه‌سازی و اندازه گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی آن (چکیده)
17 - اثرات هیدرولیز آلکالازی پوست کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر برخی خصوصیات کیفی و پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکای ریزپوشانی شده (چکیده)
18 - بهینه سازی تولید پودر پوره سیب زمینی به روش خشک کردن کف پوشی (چکیده)
19 - ارزیابی کیفی برگر شتر با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (چکیده)
20 - مطالعه سینتیک تخریب حرارتی دینامیکی بیوپلاستیک حاصل از آمیخته ژلاتین پای مرغ و آرد کامل سیب‌زمینی (چکیده)
21 - شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی (چکیده)
22 - Optimization of mucilage extraction conditions from Plantago major L. seed using response surface methodology (چکیده)
23 - Fatty acid composition, rheological and thermal properties of butter from sheep’s and omega-3 cow’s milks (چکیده)
24 - Influence of Ultrasound-Assisted Extraction on Bioavailibity of Bene Hull (Pistacia Atlantica Subsp. Mutica) Extract: Testing Optimal Conditions and Antioxidant Activity (چکیده)
25 - بررسی اثر پودر جوانه گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی کفیر (چکیده)
26 - ارزیابی پایداری اکسایشی روغنهای زیتون سرخ کردنی طی فرایندهای حرارتی و سرخ-کردنی (چکیده)
27 - Proteolysis of sodium caseinate using Withania coagulans extract: An optimization study (چکیده)
28 - بررسی اثر آنتی اکسیدانی اسیدهای جنتیسیک و آلفا-رزورسیلیک در محیطهای روغنی و امولسیونهای روغن در آب آنها (چکیده)
29 - اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی به منظور بهبود خواص ضد میکروبی و آنتی‏اکسیدانی آن (چکیده)
30 - ریزپوشانی روغن نعناع به روش خشک کردن پاششی (چکیده)
31 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه امولسیون نشاسته و اسید اولئیک و پوشش‌دهی میوه گوجه‌سبز (چکیده)
32 - تأثیر فرایند اکستروژن و شرایط انجماد بر کیفیت خمیر منجمد و کوکی تهیه شده از آرد سورگوم (چکیده)
33 - ارزیابی اثر متغیرهای ترکیب خوراک و دمای اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی اسنک بر پایه آرد جو و تفاله هویج (چکیده)
34 - اثر ترکیب خوراک و متغیرهای فرایند بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کف‌های جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد به روش اکستروژن (چکیده)
35 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس ایزوله شده از پنیر سنتی متال در دوغ (چکیده)
36 - بررسی پارامترهای فرآیند و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ماهی کیلکا در حین خشک کردن کف‌پوشی (چکیده)
37 - بهینه‌سازی تولید پودر پوره سیب‌زمینی به روش خشک کردن کف‌پوشی (چکیده)
38 - ارزیابی فعالیت ضدکپکی رنگ طبیعی آناتو در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
39 - اثر ضدمیکروبی فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیرحاوی اسانس صمغ درخت بنه برکپک پنیسیلیوم اکسپانسوم (چکیده)
40 - ارزیابی خواص عملکردی موسیلاژ دانه بِه استخراج شده به کمک فراصوت (چکیده)
41 - اثر روش های استخراج بر میزان ترکیبات فنولیک و خصوصیات ضدمیکروبی عصاره برگ گیاه اناریجه (affinis Pimpinella) (چکیده)
42 - Optimization of textural characteristics of analogue UF-Feta cheese made from dairy and non-dairy ingredients (چکیده)
43 - Study on the effects of sucrose and lactose on the rheological properties of Alyssum homolocarpum seed gum in dilute solutions, Iranian Food Science & Technology Research Journal. (چکیده)
44 - بررسی اثر مقادیر مختلف ژلاتین و گوار بر ویژگی های حسی، بافتی و رنگ پاستیل بر پایه توت سفید (چکیده)
45 - پیش‌بینی ضرایب انتقال حرارت سطحی و کینتیک های انتقال جرم نمونه های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
46 - کاربرد امواج فرا صوت در استخراج ترکیبات ساپونینی ریشه گیاه چوبک (Acanthophyllum glandulosum) بر پایه ویژگی های امولسیون کنندگی و کف زایی آنها (چکیده)
47 - پوششدار کردن لیپوزومی آنزیم فلیورزیم و تاثیر آن بر ویژگیهای سینتیکی آن (چکیده)
48 - تاثیر صمغ کاراگینان و جایگزینی نسبی کره با روغن آفتابگردان بر برخی از خصوصیات فیزیکی شیمیایی پخشینه سمنو طی زمان نگهداری (چکیده)
49 - بررسی تاثیر جایگزینی پودر کاکائو با پوست قهوه بر ویژگیهای فیزیکی، بافتی و حسی شکلات تیره (چکیده)
50 - فرمولاسیون فراورده ژله‌ای خرما و آب پنیر تغلیظ‌شده و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی آن (چکیده)
51 - ارزیابی تاثیر زمان رسانیدن بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجد (چکیده)
52 - شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
53 - کاربرد تحلیل تصویر رقمی و تشخیص الگو در طبقه‌بندی روغن‌های خوراکی به کمک تغییرات رنگ در طی اکسایش اولیه و ثانویه (چکیده)
54 - مدلسازی سینتیکی بسپارش پلی¬پروپیلن در فاز مایع به کمک روش هیبریدی ممان ها-الگوریتم ژنتیک (چکیده)
55 - تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر دانسیته اتصالات عرضی الاستومر NBR (چکیده)
56 - بررسی اثر نانو ذرات اکسید روی (ZnO) بر رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل بوتادین (NBR) (چکیده)
57 - شناسایی میزبانهای علفی برای ویروئیدهای مرکبات (چکیده)
58 - ساخت سازه عفونت زا و اثبات بیماری زایی ویروئید های مرکبات (چکیده)
59 - مطالعه سبب شناسی زردی و زوال اقاقیا در ایران (چکیده)
60 - Detection of Anomalies in Smart Meter Data: A Density-Based Approach (چکیده)
61 - ارائه یک بستر تحلیلی جدید جهت برنامه ریزی احتمالی در ریزشبکه ها (چکیده)
62 - امکان‌سنجی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی متصل به شبکه توسط الگوریتم درخت تصمیم بهبود یافته بر اساس شرایط محیطی و غیر فنی منطقه (چکیده)
63 - The Effect of Cyber Attacks on the Demand Dispatch Application and Identify Them by OPTICS (چکیده)
64 - Optimum Design for A Hybrid System with Respect to Cost and Reliability Based on Stochastic Methods (چکیده)
65 - Detrmenation of hole drain in dams and hydraulic structures in order to reduce the seepage in water structures by geo studio models (چکیده)
66 - Deadline Constrained Load Balancing Level Based Workflow Scheduling for Cost Optimization (چکیده)
67 - Boiling process ability in drinking water arsenic removing (چکیده)
68 - Health effects of probiotics and protective role in cancer of the digestive tract (چکیده)
69 - Nano Food: New Opportunities, New Approach, New Concern (چکیده)
70 - Pre-Training of an Artificial Neural Network for Software Fault Prediction (چکیده)
71 - A Performance Counter-based Control Flow Checking Technique for Multi-core Processors (چکیده)
72 - Designing Commercial Short-term Load Forecasting Software using Hybrid ANN-ARIMA Forecasting Engine (چکیده)
73 - بررسی روش‌های تشخیص و بخش بندی ندول های ریوی با استفاده از تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه (چکیده)
74 - بررسی اثر روشهای مختلف نگهداری بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی (چکیده)
75 - آلودگی ذهنی در اختلال وسواس – اجبار: بررسی فراوانی و شدت در نمونه ایران (چکیده)
76 - اثربخشی آموزش گروهی آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی تجربه های مثبت (چکیده)
77 - اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار بر افسردگی در زنان مبتلا به اختلال خوردن (چکیده)
78 - زیست چینه نگاری سازند دلیچای بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش زفریزی (چکیده)
79 - چینه نگاری زیستی سازند آبدراز در برش بابافرجی بر مبنای استراکودها (چکیده)
80 - زیست‌ چینه نگاری سازند آب‌ تلخ در برش بابافرجی برمبنای استراکودها (چکیده)
81 - Molecular typing of uropathogenic E.coli .... (چکیده)
82 - دیرینه¬بوم شناسی سازند آب¬تلخ برمبنای استراکودها در برش مزدوران (چکیده)
83 - مقایسه ویژگیهای دانه گرده بین دو گونه دارویی Pleudia tebesana Bunge & Pleudia eremophilla (چکیده)
84 - مقایسهی ویژگیهای مورفولوژیکی بذر در گیاه دارویی Bunge Pleudia tebesana و دو گونه خویشاوند آن (چکیده)
85 - ساخت سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی توسط لایه نشانی فیلم PbS نوع-p به روش های LBL و رسوب یک مرحله ای جوهر اصلاح شده نانوذرات (چکیده)
86 - اصلاح سطح هالید-هیبرید نقاط کوانتومی PbS جهت رسوب یک مرحله ای لایه نوع-n سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی p-i-n (چکیده)
87 - تاثیر نوع حلال و پراکنده ساز بر لایه نشانی الکتروفورتیکی TiO2 برای تهیه فوتوالکترود در سلول های خورشیدی (چکیده)
88 - راهبردهای ادب در متون و نامه های درباری دوره قاجاریه و مقایسه ساختاری آنها با ساز و کار ادب در تاریخ بیهقی (چکیده)
89 - ریزازدیادی درون شیشه گیاه کاکوتی کوهی Ziziphora clinopodioides L. به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند (چکیده)
90 - Conductometric study of complexation reactions between Benzyl bis semicarbazone and 3-Methylpyrazol-5-one with Cd+2 cation in pure and binary non-aqueous solvents (چکیده)
91 - Fabrication of a new electrochemical sensor based on gold nanoparticles decorated multiwalled carbon nanotubes/graphene oxide nanocomposite for diclofenac determination (چکیده)
92 - Using Rose Bengal, Wright and indirect ELISA methods for detection of Brucellosis in sheep with history of abortion in Gonbad-e Qabus (چکیده)
93 - Determination of the Phylogenetic Groups of Escherichia Coli Isolates in the Subjects Afflicted with Urinary Tract Infections, Using Multiplex PCR in Mashhad (چکیده)
94 - تأثیرپذیری نحوی شعر منثور معاصر از شعر ترجمه (چکیده)
95 - ردّ پای اسطوره در سروده های یوسف الخال (چکیده)
96 - Improving hydro - formability of stainless steel tubes by tube channel pressing (چکیده)
97 - Detection of resistant genes ESBL in Escherichia coli isolated from patients with Urinary Tract Infection in Ghaem and Emam Reza hospitals in Mashhad (چکیده)
98 - نگاهی انتقادی به وام‌گیری اصطلاحات دستور زبان فارسی از صرف و نحو عربی (چکیده)
99 - آموزش مفهوم خدا به کودکان در برنامۀ فبک با استفاده از داستان موسی و شبان و بر اساس الگوی وارتنبرگ (چکیده)
100 - بازتاب مولفه‌های معنویت در داستان‌های کودک‌نگاشت مجموعۀ «آفتاب» (چکیده)
101 - تاثیر سامانه هوشمند خدمات حمل و نقل بخش خصوصی بر افزایش رضایتمندی ذینفعان آن (چکیده)
102 - A survey on digital evidence collection and analysis (چکیده)
103 - Android malware detection based on overlapping of static features (چکیده)
104 - تحلیل خصوصیات ژئومورفیک حوزه¬آبخیز فریمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
105 - ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژی J2000 در حوزه آبخیز چهل چای (چکیده)
106 - معرفی مدل هیدرولوژیکی J2000 و کاربرد آن در شبیه¬سازی هیدرولوژی آبخیز (چکیده)
107 - تأثیر دمای خشک کردن و ضخامت کدوحلوایی روی نسبت جذب مجدد آب (چکیده)
108 - مدلسازی آماریِ فرآیند خشک کردن کدو حلوایی با استفاده از خشک کن بسترسیالِ بخار فوق داغ (چکیده)
109 - نقشه جدید: مدل تحول یکپارچه انسان به اختلاات کودکی (چکیده)
110 - Evaluation of the DNA-targeted anti-cancer interaction by md simulation (چکیده)
111 - اندرباب چرایی انفعال قاجاران در روابط خارجی (چکیده)
112 - بررسی اثر بخشی بازی درمانی )فلورتایم( مبتنی بر طبیعت بر کاهش مشکلات ارتباطی کودک طیف اوتیسم )یک مطالعه تک آزمودنی( (چکیده)
113 - بررسی اثربخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR بر افزایش پذیرش اجتماعی و بهبود بازداری رفتاری در کودکان دارای نشانگان اختلال سلوک (چکیده)
114 - بررسی اثر بخشی بازی درمانی )فلورتایم( مبتنی بر طبیعت برارتقای تفکر منطقی )مرتبط ساختن ایدههابا یکدیگر( در کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
115 - الگوی بازی درمانی)فلورتایم( مبتنی بر طبیعت در مداخلات کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
116 - کاربرد دادههای جهانی بارش(GPM) درمدیریت مخاطرات محیطی وآینده پژوهی منابع زمین (چکیده)
117 - Time-dependent DFT study on the photovoltaic properties of the inorganic perovskite-based solar cells (چکیده)
118 - ارائه مدلی جهت سنجش نوآوری در سازمان (چکیده)
119 - طراحی مدل مفهومی چابکی در سازمان (چکیده)
120 - ارائه و حل مدل چندهدفه ی انتخاب پروژههای عمرانی در بخش عمومی کشور با استفاده NSGA-II از الگوریتم (چکیده)
121 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد دپارتمان های فروشگاهی در هایپرمارکت (چکیده)
122 - مطالعه فنولوژی لاله واژگون گرگانی (Fritillaria raddeana) در رویشگاه طبیعی خراسان شمالی در دو سال پی‌درپی (چکیده)
123 - بررسی تحمل به خشکی Climacoptera crassa گیاه بومی قابل استفاده در فضای سبز شهری (چکیده)
124 - نقش بازاریابی الکترونیکی در کسب و کار خانگی (چکیده)
125 - The effects of decellularization methods on biological properties of human dermal matrix scaffolds (چکیده)
126 - مفهوم دموکراسی و خشونت در رمان سگ سفید اثر رومن گاری (چکیده)
127 - OSL dating of palaeosols in arid environments of Iran (چکیده)
128 - Modified Sequential Sampling Plan Using Fuzzy SPRT (چکیده)
129 - بررسی تاثیر گرفتینگ کو پلیمر پلی اتیلن گلیکول-یورتان متاکریلات بر ضد رسوب گذاری زیستی توسط ارگانیسم های دریایی (چکیده)
130 - گرفت کوپلیمریزاسیون 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات بر الیاف نایلون 6 با تابش UV و بررسی اثر ضد رسوب گذاری ان بر ارگانیسم های زیستی (چکیده)
131 - پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور متقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل و مخلوط آن با کاتالیزور زیرکونسن (چکیده)
132 - Image de la mémoire culturelle iranienne dans la littérature francophone Le cas de L’Usage du monde de Nicolas Bouvier (چکیده)
133 - Evaluation of the factors influencing the household waste source separation behaviors based upon different area classes; a case study of Mashhad metropolis in Iran (چکیده)
134 - کاهش جریان نشتی با در نظر گرفتن جبرانسازی تأخیر در سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه (چکیده)
135 - استفاده از روش کنترل پیشبین مبتنی بر مدل دو برداری در سیستمهای فتوولتائیک به منظور تأمین ایمنی و حفاظت (چکیده)
136 - MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF MTEHANE DIFFUSION IN DIFFERENT SIZES OF CARBON NANOTUBE (چکیده)
137 - A Novel Remote Sensing Approach to Quantifying Soil Stability (چکیده)
138 - ویژگی‌های دورۀ نوجوانی و جوانی و تأثیر نماز در مشکلات روانی افراد در این دوره‌ها (چکیده)
139 - آسیب شناسی مطالعات و شاخص های معیار در آموزش تاریخ باستان (چکیده)
140 - معرفی گاستروپودهای آب شیرین و تفسیر اقلیم دیرینه: مثالی از توفای آبگرم کلات، شرق حوضه کپهداغ (چکیده)
141 - Green Synthesis of Iron Nano-particles Using Rosmarinus officinalis Extract and Evaluation the cytotoxic effects against 4T1 and NIH3T3 cell lines (چکیده)
142 - آنالیز کمی ترکیبات موجود در بخشهای مختلف گیاه خربزه ) L. Cucumis melo ( با روشهای متداول آزمایشگاهی (چکیده)
143 - تعیین و مقایسه ترکیبات شیمیایی بخشهای مختلف میوه خربزه در تغذیه دام (چکیده)
144 - نانوفسیلهای آهکی و فرامینیفرهای بنتیک رسوبات ژوراسیک میانی )سازند کشفرود( در برش ناویا غرب بجنورد (چکیده)
145 - میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان چهاربیشه (چکیده)
146 - تحلیل و تعیین عوامل موثربر ضریب رواناب شهری و تاثیر آن بر سیلاب شهری ، مطالعه موردی منطقه 4 تهران (چکیده)
147 - انتخاب بهترین روش تجربی برآورد حداکثر سیلاب حوضه آبخیز اسجیل (چکیده)
148 - Rule Optimization of Boosted C5. 0 Classification Using Genetic Algorithm for Liver disease Prediction (چکیده)
149 - بهبود هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه با ساختارهای متفاوت با در نظر گرفتن بخش آنی برای رلههای اضافه جریان (چکیده)
150 - اقلیت های قومی در خراسان بزرگ و نقش آنان در تاریخ اجتماعی ایران (چکیده)
151 - بررسی واکنش اسفناج و علف های هرز به مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین (چکیده)
152 - بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و نیتروکسین بر شاخص¬های تنوع علف¬های هرز اسفناج (Spinacia oleracea L. (چکیده)
153 - پاسخ میتوکندریای سلول های قلبی به شدت تمرین در موش های نر دیابتی نوع2 (چکیده)
154 - مدلسازی زیستگاه گونه کل و بز (Capra aegagrus) با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی در شرق ایران (چکیده)
155 - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه قوچ و میش اوریال (Ovis vignei) با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی در شرق ایران (چکیده)
156 - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز وحشی (Capra aegagrus) با استفاده از روش حداکثر بینظمی در استان خراسان رضوی (چکیده)
157 - مدلسازی زیستگاه قوچ و میش اوریال (Ovis orientalis vignei) با استفاده از روش حداکثر بینظمی در خراسان رضوی (چکیده)
158 - بیو تروریسم و امنیت شهری (چکیده)
159 - بررسی دلایل عمده حذف برهها در دو گله گوسفند قرهگل و بلوچی (چکیده)
160 - Anti-breast cancer activity of marine algae products (چکیده)
161 - ارزیابی تغییرات ریخت¬شناسی رودخانه ارمند با استخراج شاخص‌های آب از تصاویر چند زمانه ماهواره لندست (چکیده)
162 - پیش بینی حلالیت داروی کلسی پوتریول در ترکیبات سورفکتانتی با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی (چکیده)
163 - بررسی تاثیر تغییر ترمیب شیمیایی بر رفتار مکانیکی گلاس یونومرهای تقویت شده با شیشه های آلومینوسیلیکاتی (چکیده)
164 - بررسی تاثیر مقادیر مختلف ZnO بر ساختار و خواص شیشه های آلومینوسیلیکاتی (چکیده)
165 - Assessment of Citizens’ Virtual Water Footprint (چکیده)
166 - Effect of Image Rectifying and Imaging Parameters on Disparity Map of Tree Pictures (چکیده)
167 - بررسی ارزیابی کیفیت رواناب حاصل از سازندهای حساس به فرسایش با استفاده از بارانساز مصنوعی (چکیده)
168 - ﺲﮐﻼﻓر ﻂﯾاﺮﺷ ﺖﺤﺗ ﺖﯿﺗﺎﭘآ ﯽﺴﮐورﺪﯿﻫ ﻞﺨﻠﺨﺘﻣ تارذﻮﻧﺎﻧ ﻪﯿﻬﺗ (چکیده)
169 - بازنگری در برنامه‌های درسی و ایجاد رشته‌های جدید به مثابه راهکارهای کارآمدسازی رشته تاریخ (چکیده)
170 - شبیهسازی رشد و توسعه بهینه کاربریهای شهری در محیط سامانه اطلاعات مکانی با استفاده از سیستم چند عامله (چکیده)
171 - شبیهسازی روند رشد و توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا و تلفیق آن با سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از دور (چکیده)
172 - ارزیابی روش شبکه عصبی، در مکانیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از علم سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی (چکیده)
173 - Designing a fuzzy reasoning system in GIS (چکیده)
174 - Design and Implementation of a Dynamic GIS for Navigation and Tracking Purposes (چکیده)
175 - شبیه سازی دینامیک مولکولی الکترولیتهای GdZr2O7 و Nd2Zr2O7: ساختار، هدایت یونی، انبساط حجمی (چکیده)
176 - Temperature and anion type effect on thermophysical properties of the imidazolium based amino acid ionic liquids (چکیده)
177 - گیاهان هالوفیت؛ راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب شور (چکیده)
178 - معرفی برخی راهکارهای مدیریتی در شرایط شور (چکیده)
179 - طراحی یک سیستم هشدار دهنده فازی براساس روابط توپولوژیکی فازی جهت استفاده در مانیتورینگ آلودگی هوا (چکیده)
180 - طراحی یک سیستم هشدار دهند فازی بر اساس روابط توپولوژیک فازی جهت استفاده در مانیتورینگ آلودگی هوا (چکیده)
181 - ارزیابی آلگوریتمهای کوتاهترین مسیر با تأکید بر آلگوریتم Dijkstra و کاربردهای آن در GIS (چکیده)
182 - synthesis of three-dimensional nanostructured electrode materials for high performance supercapacitors (چکیده)
183 - Fractional Factorial Design Approach to Evaluate Effect of Process Parameters on the Microemulsion Synthesis and Magnetic Properties of Ni Nanoparticles (چکیده)
184 - Inks of Functionalized p-Type Lead Sulfide Quantum Dots for One-Step Fabrication of Heterojunction Photovoltaics (چکیده)
185 - Solution Phase Inorganic Ligand Exchange for Fabrication of Ink Based Quantum Dot Thin Films (چکیده)
186 - Investigation of mechanical properties of gradient WC-Co nano hardmetal fabricated by spark plasma sintering method مطالعه‌ی خواص مکانیکی نانو‌سخت‌فلز‌های گرادیانی WC-Co ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
187 - The effect of sintering temperature and nano tungsten carbide content on the physical and microstructural properties of gradient WC-Co nano hardmetalتاثیر دمای تف‌جوشی و میزان ذرات نانوکاربید تنگستن روی خواص فیزیکی و مشخصات ریزساختاری نانوسخت‌فلز گرادیانی WC-Co (چکیده)
188 - ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﯼ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺒﻨﺎ _ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ: ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ (چکیده)
189 - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ (چکیده)
190 - ارزیابی تاثیر روشهای طبقهبندی نظارت شده در ادغام تصاویر لندست و مدیس (چکیده)
191 - ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق) (چکیده)
192 - تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با کاربرد مدل ترکیبی FAHP- OWA (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (چکیده)
193 - تخمین زمان ماندگاری پرتقال تامسون ناول با پوشش خوراکی(آلوئه ورا- کیتوزان) و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) (چکیده)
194 - Effect of metformin on formalin induced chemical pain sensation in male rat (چکیده)
195 - بررسی اثرات اللوشیمیای مواد موجود در عصاره آبی دو گیاه مرتعی Peganum Harmala و Sophora lehmani بر جوانه زنی بذر و خخصوصیات مرفولوژیک رشد گیاه گون نتر Astragalus squarosus (چکیده)
196 - Spiny and allelopthic shrubs conserve 40 percent of species richness in Binalud Mountain Iran (چکیده)
197 - تاثیر پلی آمین (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش شوری (چکیده)
198 - تاثیر فیتازهای تولید شده از منابع قارچی بر میزان حلالیت فسفر آلی (چکیده)
199 - بررسی تاثیر زئولیت کلینوپتیلولایت و کمپوست زباله شهری بررشد و قابلیلت گیاهپالایی نفت خام (چکیده)
200 - شناسایی و بررسی کمپلکس های کیتوسان و مشتقات هیدرولیز شده آن با فلز روی (چکیده)
201 - سنتز کمپلکس های اسیدهای آمینه با فلز آهن به عنوان منبع تامین کننده آهن در کشت آبی و خاکی (چکیده)
202 - تاثیر pH و زمان بر مقدار بیوسورفاکتانت تولیدی دو باکتری باسیلوس سابتیلیس و سودوموناس پوتیدا (چکیده)
203 - تاثیر مدیریت بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (چکیده)
204 - ارزیابی شاخص تنوع آنزیمی شانون پس از گیاه پالایی یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
205 - بررسی آماری استحکام کششی و خستگی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با فیبر شیشه ساخته شده به روش تزریق ریزن به کمک خلاء (VIP) (چکیده)
206 - بررسی اثر دما و نرخ کرنش بر رفتار سیلان و ریزساختار آلیاژ Mg-3.5Zn-0.5Zr (چکیده)
207 - شواهد پدوژنتیک تغییرات اقلیمی طی آخرین چرخه یخچالی-بین یخچالی کواترنری، مرکز و شمالشرق ایران (چکیده)
208 - ویژگی‌های خاک‌های درجای تشکیل شده در ناحیه افیولیتی سبزوار (چکیده)
209 - تحمل القایی در جامعه میکروبی خاک بر اثر آلودگی با آنتی بیوتیک های داروئی (چکیده)
210 - حفاظت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی لازمه دستیابی به توسعه ‏پایدار (چکیده)
211 - بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه ( Bunium persicum Bioss. (چکیده)
212 - Voltage sensorless improved model predictive direct power control for three-phase grid-connected converters (چکیده)
213 - بررسی رابطه اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی با کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک (چکیده)
214 - بررسی رابطه متقابل «اعتماد سازمانی» و «یادگیری سازمانی» در موسسات تولیدی صنعتی کوچک (چکیده)
215 - دنیای وارونه خانواده و شخصیتهای سردر گم: بررسی نمایشنامه کودک مدفون شده (چکیده)
216 - Pinter's Feminine Talk against Masculine Vulgarity in the Homecoming: A Stylistic Analysis (چکیده)
217 - Krapp’s Last Tape: Faith or Bad faith (چکیده)
218 - بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک (چکیده)
219 - زبان و ادبیات فارسی از تقابل تا تعامل (چکیده)
220 - Efficient Implementation of a Generalized Convolutional Neural Networks based on Weighted Euclidean Distance (چکیده)
221 - The Corynebacterium glutamicum, an Industrial Workhorse for Production of L-lysine: A Review of Advances, Implications and Directions for Future Research (چکیده)
222 - Quorum Sensing in Bacteria: A Review of Advances over the Last Half Century (چکیده)
223 - مطالعه ویژگی های سینتیکی آنزیم لاکاز گرفته شده از قارچ ترامتس ورسیکالر (Trametes versicolor) در حضور کانی¬های مونتموریلونیت و زئولیت (چکیده)
224 - The effect of FIFA 11+ program on dynamic postural control of fustal women player during cutting maneuver (چکیده)
225 - A Victim or a Victimizer: A Study of Disintegration in Mustaf's Character in Tayeb Salih's Season of Migration to the North (چکیده)
226 - The Germ of Violence and Assault in Tayeb Saleh's Season of Migration to the North (چکیده)
227 - مفهوم سازی الگوی بلوغ قابلیت کارکنان (P-CMM) (چکیده)
228 - FRAME FOR OPERATORS IN FINITE DIMENTIONAL HILBERT SPACE (چکیده)
229 - MIXED C-COSINE FAMILIES ON BANACH SPACES (چکیده)
230 - مخاطرات محیطی تطبیق خطوط مرزی با پدیده های ژئومورفولوژی (چکیده)
231 - تبیین مفهوم ژئوپلیتیک ژئوتوریسم (چکیده)
232 - مدیریت دو جانبه مرزها گامی جهت برقراری امنیت پایدارمرزی (چکیده)
233 - Molecular identification of Theileria species and Ticks vectors in dairy cattle of Herat area in Afghanistan (چکیده)
234 - Evaluation of proinflammatory cytokines and IgG changes during an ovine experimental theileriosis (چکیده)
235 - A study of congenital Transmission with a non-virulent Toxoplasma gondii isolate obtained from sheep in the mouse model (چکیده)
236 - خصیصه های عناصر برنامه درسی در رویکرد گفتمان سازانه با تاکید بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
237 - اثر سطوح مختلف فسفر بر تغییرات کربن آلی در خاک چسبیده به ریشه و توده‌ی خاک گندم (چکیده)
238 - بررسی اثر چرای دام بر تنوع گیاهی دشت گلبهار در غرب مشهد (چکیده)
239 - The effect of tetonic on middle Jurassic deposits, in Agh-Darband area, Kopet-Dagh basin, NE Iran (چکیده)
240 - بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت پلی استر/ الیاف شیشه و مقایسه عمر خستگی آن با کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه (چکیده)
241 - تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار روزنه مصنوعی تک پایه ایستان (چکیده)
242 - معرفی یک سنسور پیزوالکتریک جدید تقویت شده به منظور کاربرد در سیستم های هوشمند جاده¬ای (چکیده)
243 - اختلاف سرعت برای طراحی سازگار: مطالعه موردی خراسان شمالی (چکیده)
244 - مروری بر تکنولوژی های ارزیابی خودکار خرابی های روسازی بر پایه سیگنال های دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
245 - The Connection between Inequality Measures and Reliability Aspects (چکیده)
246 - Some Measures of Income Inequality and Reliability of Systems (چکیده)
247 - مفاهیم سالخوردگی و ارتباط آنها با شاخص های نابرابری (چکیده)
248 - Temperature Control of Heating Procedure in Blade Production Process (چکیده)
249 - LMI-based Robust Constrained Model Predictive control of Two-Wheeled Inverted Pendulum (چکیده)
250 - Design MV-STR Pitch Controller For 100 KW Wind Turbine (چکیده)
251 - Stress-Strength Model in Discrete Distributions (چکیده)
252 - Entropy maximization and divergence minimization based on inequality measures (چکیده)
253 - کاربرد روش دیمتل در رتبه بندی معیارهای تاثیرگذار بر پایداری سیستم ERP (چکیده)
254 - بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی تعهد مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک سامان مشهد) (چکیده)
255 - بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی استراتژیک در کسب مزیت رقابتی پایدار (چکیده)
256 - بررسی تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری از طریق نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه:مشتریان بانک ملی نیشابور). (چکیده)
257 - تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت (چکیده)
258 - Characterization of distributions through Cauchy-Schwarz (چکیده)
259 - بررسی تاتاثیر آتش سوزی تجویس شده بهاره و آتش سوزی به همراه عملیات اصلاحی فارو بر ذخیره رطوبتی خاک در مراتع دهبار طرقب (چکیده)
260 - Asymptotic behaviour of kernel density estimator under negative superadditive dependence (چکیده)
261 - بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویس شذه بهاره در مراتع دهبار طرقبه (چکیده)
262 - بررسی اثر فرم رویشی گیاهان در مراتع نیمه استپی بر میزان همزیستی با قارچ میکوریزا (چکیده)
263 - Complete convergence for dependent random variables: A review (چکیده)
264 - Relationships between species diversity and invasibility in a dry grassland (چکیده)
265 - Effects of spring and autumn prescribed fires on plant species diversity and ecological groups in a dry grassland (چکیده)
266 - Effects of spring- and summertime prescribed burning on spores and colonisation of mycorrhiza and five plant species in a dry grassland (چکیده)
267 - بررسی فنولوژی و استقرار گونه Enneapogoon persicus بومی شهرستان مشهد جهت استفاده در فضای سبز شهری (چکیده)
268 - ضرورت انطباق کارآفرینی روستایی با رویکردهای زیست محیطی (چکیده)
269 - System of Valuations in the Self-narrative of Foe's Susan Barton: A Fictional Case Study (چکیده)
270 - Cognitive Metaphor Analysis of Benjy's Mind Style in The Sound and the Fury (چکیده)
271 - بررسی سویه های پندار در رمان سمفونی مردگان بر اساس نظریات میکائیل باختین (چکیده)
272 - Pre-mass extinction decline of latest Permian Ammonoids (چکیده)
273 - کارآزمایی بالینی مقایسه ای چهار واکسن کشته آنفلوانزا تحت تیپ H9N2 در جوجه های گوشتی (چکیده)
274 - بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک خطی و عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح¬شده با پودرلاستیک با استفاده از آزمایش مدول دینامیکی (چکیده)
275 - مقایسه ایمنی زایی چهار نوع واکسن تجاری گامبورو در جوجه های گوشتی (چکیده)
276 - تعیین هویت هیبرید جدیدی از جنس نسترن (Rosa L) برای ایران با استفاده از نشانگر های مولکولی (چکیده)
277 - تشخیص بیماری سفیدک پودری هلو با استفاده از پردازش تصویر و شبکه¬ی عصبی (چکیده)
278 - معرفی قارچهای همراه نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) از مزارع استان خراسان رضوی (چکیده)
279 - تاثیر کنترل رفتاری درک شده مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده (چکیده)
280 - DC based immunotherapy of allergic asthma by using antigen of Marshallagia marshalli (چکیده)
281 - تحلیل خزش در دیسک دوار ساخته شده از مواد گرادیانی هدفمند با توزیع غیر خطی خواص (چکیده)
282 - تاثیر نحوه توزیع ذرات تقویت کننده در رفتار خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد هدفمند (چکیده)
283 - بررسی شرایط تولید و خشک‌کردن شیر موزبه روش کف پوشی با مایکرویو وبررسی خصوصیات پودر (چکیده)
284 - تکنیک های جدید بسته بندی در سبزیجات تازه (چکیده)
285 - معاینه بالینی اندامهای حزکتی در اسبهای پرشی جهت تعیین سطح عملکرد ورزشی (چکیده)
286 - تاثیر همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رشد گیاه بادرنجبویه (.L officinalis Melissa (چکیده)
287 - Effect of aflatoxin B1 and three potential adsorbents on intestinal morphology in broiler chicks (چکیده)
288 - مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم (چکیده)
289 - Fatigue strengthening of tubular X joint using un-bonded CFRP laminates (چکیده)
290 - A New Algorithm for Multimodal Medical Image Fusion Based on the Surfacelet Transform (چکیده)
291 - A Novel Scheme for Segmentation of T1-Weighted Brain Magnetic Resonance Images (چکیده)
292 - A New Automated Method for Segmentation of Brain Magnetic Resonance Images (چکیده)
293 - A New fMRI Simulator with Stimulation Capability of Anatomical Brain Regions (چکیده)
294 - Noise Suppression of fMRI Data Considering Correlations in Spatial and Data Temporal Neighborhood (چکیده)
295 - Two New 1D Under-Sampling Schemes for Compressed Sensing of Brain Magnetic Resonance Images (چکیده)
296 - A New Compressed Sensing Algorithm based on Wavelet Denoising for Brain Magnetic Resonance Imaging (چکیده)
297 - ارزیابی وضعیت شبکه روسازی به کمک نرم‌افزار Micro Paver (مطالعه موردی : شبکه راههای درون شهری شهرستان نیشابور) (چکیده)
298 - مقایسه مشخصّات پوزولان طبیعی معدن چکنه با سایر معادن پوزولان ایران (چکیده)
299 - بررسی پوزولان چکنه نیشابور جهت ساخت بتن ژئوپلیمری (چکیده)
300 - پارامترهای مؤثر بر طرح اختلاط سیمان ژئوپلیمری با استفاده از پوزولان معدن چکنه (چکیده)
301 - پهنه بندی خطر فروچاله در خاک های شمال شرق کلاله، استان گلستان با استفاده از روش آماری دومتغیره (روش ارزش اطلاعاتی) و GIS (چکیده)
302 - ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکهای لسی در شمال شرق کلاله، استان گلستان (چکیده)
303 - Executive Functions Training: Facilitating and Improving the psychological Processes of Children and Adolescents in the context of neuroscience (چکیده)
304 - بررسی علل فرونشست زمین در جنوب غرب تهران (منطقه 19) (چکیده)
305 - تجزیه‌وتحلیل تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: شهرستانهای منتخب استان کرمانشاه) (چکیده)
306 - بررسی پارامتر های موثر در ریزگرد و آلودگی هوای شهر مشهد (چکیده)
307 - تحلیل داده های ایستگاههای غبار سنجی شهر مشهد و مقایسه آن با شرایط زمین شناسی (چکیده)
308 - مقایسه دو روش همرسوبی مستقیم و همرسوبی معکوس در سنتز نانوذرات اکسید نقره(Ag2O) (چکیده)
309 - سنتز و بررسی خواص ساختاری وفیزیکی نانوذرات سیلیکا توخالى (چکیده)
310 - Investigating Cytotoxicand Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I)Complex onHeLa Cervical Cancer Cells (چکیده)
311 - Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerousmouse cell lines (چکیده)
312 - The role of different aversive stimuli on morphine seeking behavior in socially isolated male mice (چکیده)
313 - مورفومتری مخروط افکنه ها (مطالعه مورد: مخروط افکنه های دامنه های شمالی کوه بینالود) (چکیده)
314 - Depicting ELT in Light of Emo-sensory Education (چکیده)
315 - ژئومورفولوژی منطقه ای شمال شرق (چکیده)
316 - استخراج شاخص گرادیان طولی آبراهه مبنی بر DEM برای ارزیابی اثرات تکتونیک )مطالعه موردی: دردوی سنگان خواف( (چکیده)
317 - پتانسیل سنجی بهره برداری از انرژی خورشیدی در روستاهای خراسان رضوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل AHP (چکیده)
318 - تحلیل فضایی دفاتر خدمات الکترونیک (پیشخوان دولت) با استفاده از GIS (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
319 - مسیریابی بهینه تانکرهای سوخت با بکارگیری الگوریتم های map-matching (چکیده)
320 - ارزیابی آسیب پذیری کاربری های آموزشی شهر مشهد از منظر مدیریت بحران کاریزهای متروکه با استفاده از GIS (چکیده)
321 - Biological Soil Crusts Micromorphology Along An Arid Alluvial Fan In Northeastern Iran (چکیده)
322 - Adaptive Beamforming Based on Linearly Constrained Maximum Correntropy Learning Algorithm (چکیده)
323 - اثر دما درتهیه نانومیله¬های دی اکسید منگنز به¬روش هیدروترمال (چکیده)
324 - مقایسه بین تهیه اکسید گرافن با روش هومر و روش هومراصلاح شده پیشنهادی (چکیده)
325 - ارزیابی ساختگاه سد خرسان 2 و تخمین موج تراکمی و مدول تغییر شکل پذیری (چکیده)
326 - Geometry Effects of an Oscillating Wave Surge Converter on its Energy Absorption (چکیده)
327 - Simulation of droplet impact on a curved solid surface by Lattice Boltzmann Method (چکیده)
328 - The effect of reservoir liquid volume on dispensed droplet size in a microchannel using the EWOD technique (چکیده)
329 - Geometrical Characterization of a Micro-Channel in Electro-Wetting Application (چکیده)
330 - Additive Non-Gaussian Noise Channel Estimation by Using Minimum Error Entropy Criterion (چکیده)
331 - On the Convergence Rate of the Fixed-Point Maximum Correntropy Algorithm (چکیده)
332 - تحلیلی کلی بر ژئومورفولوژی شمال شرق ایران با نگاهی به چالش بحران آب در دشت های این منطقه (چکیده)
333 - مدیریت پسابها با رویکرد توسعه پایدار جهت جلوگیری از پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و رخداد پدیده فرونشست زمین (چکیده)
334 - چگونگی کاربرد هوش هیجانی در تعهد سازمانی کارکنان (چکیده)
335 - ساخت و مشخصه یابی ساختاری و فیزیکی Li(Li.21Mn.54Ni.125Co.125)O2 برای استفاده در کاتد باتری های یون- لیتومی (چکیده)
336 - مهره های مغناطیسی پوشش داده شده با آلجینات-چیتوسان (چکیده)
337 - مقایسه دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد (چکیده)
338 - نقش پارادایم کوانتومی در تصمیم‌گیری در سازمان (چکیده)
339 - فرصت ها و چالش های زیست محیطی استفاده از پساب ها در کشاورزی (چکیده)
340 - کاربری میدان مغناطیسی به منظور استفاده مجدد از فاضلاب در سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش ارتقاء مدیریت منابع آبی (چکیده)
341 - ارائه مدل غیر خطی برای پیش بینی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر خاک مسلح شده توسط ژئوگرید (چکیده)
342 - تغییر روشهای بهره برداری بومی و پیامدهای آن بر محیط زیست بیرونی ) مطالعه موردی: معادن فیروزه نیشابور در روستاهای معدن علیا و سفلی( (چکیده)
343 - تعمیم شبکه‌های عصبی تک‌لایه با الگو‌های صریح مثبت و منفی (چکیده)
344 - تاثیر پوشش گیاهی بر پارامترهای رسوب شناسی و ژئومورفولوژیکی در نبکاهای شمال شهداد (چکیده)
345 - آموزش شبکه تک‌لایه با مدل فاصله اقلیدسی نورون در مسئله دسته‌بندی چندکلاسه (چکیده)
346 - فلسفه و ضرورت مسند نویسی در شیعه با محوریت مجموعه مسانید عزیز الله عطاردی (چکیده)
347 - مطالعه ویژگی‌های تغییر و تحول، رده بندی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی خاک‌های تحت کشت پسته دشت مه ولات خراسان رضوی (چکیده)
348 - ارزیاتی تأثیر عیار سیمان ی درصذ میکریسیلیس تر مطخصات مکاویکی تته غلتکی ریسازی (چکیده)
349 - ارزیابی اثر دانه بندی سنگدانه بر زمان وی بی و جرم حجمی بتن غلتکی روسازی (چکیده)
350 - کنترل ارتعاشات سکوهای دریایی شابلونی تحت اثر زلزله به وسیله میراگرهای غیر فعال (چکیده)
351 - ارائه مدل ساده شده جهت مدلسازی دیوارهای برشی فولادی شیاردار (چکیده)
352 - بررسی اثر تنش تسلیم بر روی رفتار تیر-دیوار برشی فولادی شیاردار با شیار بهبود یافته (چکیده)
353 - بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه رودخانه ای در شهر مشهد (محور سرخس) (چکیده)
354 - دور العدل فی الحضاره الاسلامیه (چکیده)
355 - مطالعه تاثیر محلول‌پاشی کودهای آهن و روی به صورت سولفاته و نانو ذرات بر رشد، نمو و میزان اسانس نعناع فلفلی تحت تنش شوری (چکیده)
356 - تاثیر محرک غیرزیستی سدیم نیتروپروساید (SNP) بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه¬های باززایی شده گیاه دارویی پونه¬سا بی¬کرک (Nepeta nuda L.) (چکیده)
357 - کنودونتهای سیلورین در برش چینه شناسی رباط قره‌بیل، باختر کپه داغ (چکیده)
358 - گروههای ریختاری روزن داران کف زی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
359 - سنگ چینه نگاری طبقات معادل با سازند نیور در برش چینه شناسی رباط قره بیل، باختر بجنورد (چکیده)
360 - زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند چهل کمان بر مبنای فونای ماکروفسیلی در برش شیخ واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
361 - اثر لی‌لی‌پوتی در فونای گاستروپودی در طول مرز انقراضی پالئوسن پسین ـ ائوسن پیشین (چکیده)
362 - زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ سفید (در چاه 104) (چکیده)
363 - سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ سفید (چاه شماره 119) (چکیده)
364 - ارزیابی شرایط انباشت رسوبات شیلی سازند تیرگان بر مبنای محتوای پالینولوژیکی در برشهای طاهرآباد و اشلیر (چکیده)
365 - مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی سازند هجدک در چاه شماره یک منطقه کالشور، جنوب غرب طبس (چکیده)
366 - پالینوفاسیس سازند دلیچای در شمال شرق دره زوکوه اوزون، البرز شرقی (چکیده)
367 - بررسی ماکروفسیلهای گیاهی ژوراسیک میانی منطقه چاه رخنه، بررسی فراوانی نسبی و مقایسه با سایر فلوریزونهای ایران (چکیده)
368 - ارزیابی اثرات اکولوژیکی خشکسالی در نواحی روستایی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: شهرستان چناران، استان خراسان رضوی) (چکیده)
369 - Sedimentology and biostratigraphy of the Pabdeh Formation, Paryab, Zagros Basin, SW-Iran, at the PETM interval: Implication for sea level fluctuations (چکیده)
370 - Lower Cretaceous microbialite and encrusters; implication for lagoon-sea level oscillations under Milankovitch effects in NE-Iran (چکیده)
371 - Paleoenvironmental perturbation across the Cenomanian-Turonian boundary (OAE2) in the Kopet-Dagh basin inferred from benthic foraminiferal assemblages and geochemical anomalies (چکیده)
372 - Magnetic susceptibility and free iron oxides (Fed) of a loesspaleosol section at Southweastern Sari (Northern Iran) (چکیده)
373 - Grain size distribution and pedologic properties of sand dunes in Southern Sabzevar, (northeastern Iran) (چکیده)
374 - The sedimentology and mineralogy of sand dunes of southern Neyshabour (Northeastern Iran) (چکیده)
375 - Mineralogical characteristic of airborne dust in Khorasan Razavi Province (چکیده)
376 - Effect of climatological factors on airborne dust fallout rate in Khorasan Razavi Province, Northeast Iran (چکیده)
377 - مقایسه پارامتر های بدست آمده از آزمایش پرسیومتری با پارامتر های استخراج شده از آزمایش سه محوری CU در خاک های ریزدانه شهر مشهد (چکیده)
378 - اثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر خواص ابررسانایی دمای بالای YBa2Cu3O7-x (چکیده)
379 - Growth of ReBa2Cu3O7-x (Re=Y, Sm) Single Crystals by Self-Flux Method and Their Propertis (چکیده)
380 - Synthesis of CoFe2 O4-RGO Nanocomposite and Investigation on Its Structural and Magnetic Properties (چکیده)
381 - Investigation of Physical, Crystal Structure and Magnetic Properties of Ni2MnGa Shape Memory Alloy (چکیده)
382 - Fragmentation and Indeterminacy in Sam Shepard’s Buried Child (چکیده)
383 - Anti-capitalism in Miller's Death of a Salesman and Mamet's Glengarry Glen Ross (چکیده)
384 - Lyotard's Notion of Grand Narratives in Death of a Salesman and Glengarry Glen Ross (چکیده)
385 - The Degeneracy of Postmodern Family: The Survey of Shepard's Fool for Love (چکیده)
386 - نقش اندازه بیشینه بعد سنگدانه و میزان ریز دانه مصرفی بر ویژگی¬های فیزیکی، مکانیکی و هیدرولیکی بتن متخلخل (چکیده)
387 - ارزیابی اثر تغییرات سن و جنس لوله بر زوال جداره ای کلر در شبکه ی آبرسانی به کمک مدل کیفی – هیدرولیکی EPANET II (چکیده)
388 - تنوع ویژگی های ریختی ماهی خواجو Schizothorax pelzami در استان خراسان رضوی (چکیده)
389 - تعیین درجه ی واکنش زوال توده ای کلر به کمک روش های رگرسیون غیر خطی چند متغیره و محاسبه ی ثابت واکنش با استفاده از تلفیق محیط شبیه سازی سیمولینک و الگوریتم ژنتیک (GA) (چکیده)
390 - ارزیابی خصوصیات ریزکپسول‌های چند لایه حاوی دی استیل بر پایه جذب الکترواستاتیک فیبریل‌های ایزوله پروتئین سویا و پکتین (چکیده)
391 - گزینش بهترین روش زمین آمار جهت تهیه پهنه مکانی پارامترهای کلر و هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی) (چکیده)
392 - مقایسه روش های درون یابی جهت تهیه نقشه های توزیع مکانی پارامترهای سدیم و بی کربنات آب زیرزمینی (دشت رزن - قهاوند) (چکیده)
393 - حذف زیستی آفت کش کنفیدور از آب های آلوده توسط قارچ T.tomentosum (چکیده)
394 - بررسی تأثیر عوامل غلظت های متفاوت فلز سرب و میزان جریان عبوری بر راندمان حذف این فلز در محیط متخلخل (چکیده)
395 - بررسی امکان استفاده ازآب رودخانه گاماسیاب استان همدان در سیستم های آبیاری کشاورزی (چکیده)
396 - A Calibration-Free 13-Bit 0.9 V Differential SAR-ADC with Hybrid DAC and Dithering (چکیده)
397 - A 10-Gb/s Low-Power Low-Voltage CTLE Using Gate and Bulk Driven Transistors (چکیده)
398 - Single-Ended Impedance-Modulation Equalization for Low-Power Differential Voltage-Mode Drivers (چکیده)
399 - A 27 mV Output Ripple 92% Efficiency Buck Converter Using a Multi-Bit Delta-Sigma Modulator Controller and Segmented Output Switch in 180 nm CMOS (چکیده)
400 - The effect of magnetic field on particle Size of NiO nanoparticles (چکیده)
401 - Size-controled synthesis of NiO-MgO nanoparticles in CO2-steam reforming of methane (چکیده)
402 - S-allyl dithiocarbazate: Cell viability and role of ligand on coordination (چکیده)
403 - مقایسه عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازی دربرآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی (چکیده)
404 - ررسی عددی اثر تغییر هندسه سر ریز لبه پهن مرکب بر خصوصیات هیدرولیکی سرریز با استفاده از مدل Flow-3D (چکیده)
405 - تغییرات بار هیدرولیکی حاصل از رواناب ورودی به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه (چکیده)
406 - ارزیابی کیفیت سازمانی براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و سنجش رابطه این مدل با اثربخشی سازمانی مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (چکیده)
407 - ارزیابی کارآیی مدارس با استفاده از مدل پویای تحلیل پوششی داده ها موردی: مدارس ابتدایی شهرستان ازنا( (چکیده)
408 - شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
409 - طراحی مدل تعاملی روابط بین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: کارخانه های صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
410 - LUMINESCENT VIBRIO FISCHERI AS A PLATFORM FOR BIOSYNTHESIS OF CUO NANOPARTICLES (چکیده)
411 - Synthesis of LiFePO4 as the Cathode Material Used in Lithium Ion Batteries and Investigating the Effects of Synthesis Routes on Magnetic, and Physical Properties (چکیده)
412 - BetaCon: Protein β-sheet Prediction Using Consensus of Predicted Superior Conformations (چکیده)
413 - The Effect of Eight Weeks of Interval Endurance-Strength Endurance at the Same Time the Fluctuation of D-dimer Continuous-Resistance and lipid Profile in Overweight Women (چکیده)
414 - Atmospheric dynamics, properties and transportation of dust storms over the southwest Asia (From the Caspian Sea to the Arabian Sea) (چکیده)
415 - پایش فرونشست ناشی از برداشت آب زیرزمینی در دشت مشهد (چکیده)
416 - بررسی فرونشست شهر مشهد با استفاده از داده های GPS (چکیده)
417 - بررسی تاثیر گزاری کود سبز سولا (Hedysarium coronarium)وکودنیتروژن درجهت افزایش عملکرد ذرت (چکیده)
418 - تخمین پارامترهای استاتیکی و دینامیکی سنگ آهک در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران (چکیده)
419 - Didactics of Audiovisual Translation in Iran So Far: Prospects and Solutions (چکیده)
420 - توسعة مدلی مناسب بر مبنای روش تکاملی برنامه ریزی بیان ژن و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان بهنگام در برآورد DO و BOD در رودخانهها (چکیده)
421 - توسعة مدلی مناسب بر مبنای روش تکاملی برنامه ریزی بیان ژن و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان بهنگام در برآورد DO و BOD در رودخانهها (چکیده)
422 - PERFORMANCE AND STABILITY STUDY OF A TRIPLE DYNAMIC VOLTAGE RESTORER BASED ON MATRIX CONVERTER (چکیده)
423 - ارایه روشی نوین در بهینهسازی چند هدفه و همزمان مکان و ظرفیت منابع تولید و شاخصهای قابلیت AHP پراکنده در شبکههای توزیع با استفاده از الگوریتم اطمینان (چکیده)
424 - مقایسه زیستگاه¬های مطلوب گوسفند وحشی اوریال و بز وحشی، با استفاده از متغیرهای طبیعی در خراسان رضوی (چکیده)
425 - مدل¬سازی زیستگاه قوچ و میش ارمنی در ایران (چکیده)
426 - بررسی رابطه لوژان با سیستم های طبقه بندی توده سنگ (چکیده)
427 - ضرورت توسعه کاشت گیاهان دارویی و راهکارهای مقابله با کم¬آبی (چکیده)
428 - Hybrid Cyclic Nanopeptides as Ion Sensors, Molecular Approach (چکیده)
429 - Comparison the conservational management practices on wind erosion in Tabas region (چکیده)
430 - Evaluation the relationship between rainfall erosivity index and sediment yield in Sanganeh area, Khorasan Razavi, Iran (چکیده)
431 - Application Factor analysis for estimating soil erodibility and sediments load (چکیده)
432 - Effects of Nanofluids Thermo-Physical Properties on the Heat Transfer and 1st law of Thermodynamic in a Serpentine PVT System (چکیده)
433 - Numerical and Experimental Investigations on the Effect of Adding Nanoparticles on Entropy Generation in PVT Systems (چکیده)
434 - جبران خسارتهای وارد بر آمران به معروف و ناهیان از منکر (چکیده)
435 - Lyotard's Notion of Grand Narratives in Death of a Salesman and Glengarry Glen Ross (چکیده)
436 - Ideology and Corruption in Mamet's Glengarry Glen Ross: An Althusserian Reading (چکیده)
437 - Drama as a Vehicle for Social Change: The Study of Major Barbara and Pygmalion by G.B .Shaw (چکیده)
438 - American Family in Decline: The Study of Shepard's Fool for Love (چکیده)
439 - The Theatre of Revolt: The Study of John Osborn’s Look Back in Anger (چکیده)
440 - Evaluation of virulence markers in pseudomonas aeruginosa isolates from infected patients (چکیده)
441 - بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی بخش عرب در حوضه خلیج فارس (چکیده)
442 - The geodynamic history of east-central Iran during the Early Jurassic from the sedimentary records in the aftermath of the main Cimmerian orogeny (چکیده)
443 - چینه نگاری سکانسی در حوضه رسوبی کششی: سازند سیلیسی آواری آبحاجی (ژوراسیک پیشین)، شرق ایران مرکزی (چکیده)
444 - پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده ‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش) (چکیده)
445 - بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار (چکیده)
446 - تاثیر اسیدسیتریک بر آزادسازی پتاسیم از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار (چکیده)
447 - پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) در خاک‌های زیر کشت توتون شمال ایران (چکیده)
448 - بررسی پارامترهای توزیع اندازه ذرات رسوبات شنی غرب اهواز (چکیده)
449 - بهینه سازی هندسه خم های یو شکل جهت حد اقل سازی افت فشار در کانال مربعی (چکیده)
450 - پلیمریزاسیون 1- هگزن با استفاده از کاتالیست ناهمگن زیگلر- ناتا (چکیده)
451 - زیر جمع پذیری قوی و ارتباط آن با هم‌بستگی‌های کوانتومی (چکیده)
452 - سنجش میزان غیرکلاسیک بودن کانال‌های کوانتومی (چکیده)
453 - Investigation of the amount of phthalate esters in baby diapers using nanoparticles of magnetic polyaniline coated chitosan in solid phase extraction and gas chromatography (چکیده)
454 - بررسی عددی تغییر فاصله طولی بین مولدهای گردابه در جریان آشفته در کانال بر انتقال گرما (چکیده)
455 - بررسی تاثیر دندانه های مختلف برتولید آنتروپی جریان سیال داخل یک کانال با شار ثابت (چکیده)
456 - شبیه سازی جریان جابجایی طبیعی سه بعدی با روش شبکه بولتزمن بر پایه مدل زمان آرامش چندگانه دوتایی (چکیده)
457 - Assistive control of a compliantly actuated single axis stage (چکیده)
458 - System identification of a linear series elastic actuator using a recursive taguchi-based algorithm (چکیده)
459 - TimeDependent Heat Conduction Analysis of Dry Friction Brake System Using FVM (چکیده)
460 - بررسی قطر قطرات خروجی از شیپوره همگرا-واگرا در جریان دو فازی بخار مایع (چکیده)
461 - مقایسه ی ویژگی های دانه ی گرده گونه ی گیاهی “Colutea gifana Parsa” با گونه های خویشاوند (چکیده)
462 - بررسی اکولوژی فردی “Colutea gifana Parsa” گونه ی گیاهی اندمیک در استان خراسان شمالی (چکیده)
463 - بررسی جایگاه تاکسونومیک گونه ی Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved. با کمک داده های دانه گرده (چکیده)
464 - بررسی جایگاه تاکسونومیک گونه ی Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved. با کمک مورفولوژی فندقه (چکیده)
465 - اثر اندازه یون در جریان الکترواسمتیک سیال غیرنیوتونی در پتانسیل زتا بالا (چکیده)
466 - بررسی عددی جریان خون غیر نیوتونی در دو گرفتگی پیدرپی شریانی بعد از قوس آئورت با استفاده از نرمافزار اپنفوم (OpenFoam) (چکیده)
467 - بررسی عددی جریان خون غیر نیوتونی در دو گرفتگی پیدرپی شریانی بعد از خم 90 درجه با استفاده از نرمافزار اپن فوم (OpenFoam) (چکیده)
468 - بررسی ریز ساختار فولاد کربن بالا در جوشکاری مقاومتی نقطه ای (چکیده)
469 - بهینه سازی پارامترهای جوشکاری مقاومتی نقطهای بر روی فولاد کربن بالا با استفاده ازروش تاگوچی (چکیده)
470 - اپیدمیولوژی و عوامل خطر درماتوفیتوز در جمعیتی از گربه های خانگی دارای جراحات جلدی (چکیده)
471 - Application of Maghrebi's stage-discharge relationship in prediction of the water surface profiles (چکیده)
472 - Setting-up rating curves in natural rivers using an efficient method (چکیده)
473 - تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد با استفاده از روشهای مونت کارلو و Latin Hypercube (مطالعه موردی: سد تبارکآباد) (چکیده)
474 - مقایسه برآورد دبی طراحی رواناب براساس مدل های SWMM و HEC-HMS با استفاده از نرم افزار ASSA (منطقه مورد مطالعه: مسیل اقبال شرقی) (چکیده)
475 - ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری فشارسنج ها در تعیین موقعیت نشت در شبکه های توزیع آب (چکیده)
476 - کاربرد مفهوم آنتروپی در تعیین دبی مقطع مرکب نامتقارن (چکیده)
477 - شناسایی و رده بندی و موارد مصرف خیارهای دریایی (چکیده)
478 - تخمین منحنی دبی- اشل با استفاده از مفهوم کنتورهای هم سرعت در رودخانه های طبیعی (چکیده)
479 - Kinect Depth Recovery Based on Local Filters and Plane Primitives (چکیده)
480 - Synthesis and X-ray characterization of a new hybrid based polyoxometalates (چکیده)
481 - پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و روش آماری دومتغیره (مطالعه موردی، حوضه آبخیز زیارت) (چکیده)
482 - ارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدل EPM و GIS (چکیده)
483 - Eight-Coordinate Iron(III) within Coordination Complex Containing Pre-organized Ligand H2PDA (چکیده)
484 - بررسی مؤلفه‌های مشترک معماری و سینما (چکیده)
485 - بررسی همبستگی خشکسالی‌های هواشناسی و آب‌زیرزمینی در دشت مشهد (چکیده)
486 - تاثیر حاد یک جلسه فعالیت هوازی و مصرف ال-کارنیتین بر روی گلوکز و لاکتات خون دانشجویان دختر فعال و غیر فعال (چکیده)
487 - بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی و سن کشتار بر راندمان لاشه و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی (چکیده)
488 - بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی (چکیده)
489 - Investigating Cytotoxic and Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I) Complex on HeLa Cervical Cancer Cells (چکیده)
490 - A new application of µPADs in the gold industry :cyanide titration of pulp samples (چکیده)
491 - نگاهی به نقش کلیدی غده تیروئید در سگ و گربه؛ از فیزیولوژی تا بیماری (چکیده)
492 - بررسی تأثیر کیفیت رهبری بر رضایت دانشجویان در دانشگاههای خصوصی (چکیده)
493 - محاسبه ثابت پیوندی نیروی هسته ای قوی با استفاده از روش آلتارلی- پاریزی توسط داده های مونت کارلو (چکیده)
494 - محاسبات اختلالی بر روی متغیر تراست با استفاده از معادله بازبهنجارش (چکیده)
495 - اندازه گیری ثابت جفت شدگی در نظریه اختلالی با استفاده از پارامترهای شکل رویداد (چکیده)
496 - Learners’ Input on Teaching Persian Translation: Empirical Findings on Ideals, Flaws and Expectations (چکیده)
497 - بهره گیری از مصالح نوین به عنوان جایگزینی برای راهکارهای اقلیمی معماری سنتی در شهر یزد (چکیده)
498 - مدلسازی و تهیه نقشه هزینه اقتصادی تصادفات ترافیکی (چکیده)
499 - شناسایی نقاط پرخطر و پرهزینه ترافیکی در محیط GIS (چکیده)
500 - Vibrational assignment and the effect of -methyl and ethyl substitutions on the Cu-O strength in bis-(3-alkylpentane-2,4-dionato)copper(II); An experimental and DFT study (چکیده)
501 - مقایسه توالی و سرعت تزریق رژیم بیهوشی زایلازین-کتامین در جوجه های گوشتی (چکیده)
502 - اثر تزریق داخل بطن مغزی انسولین بر گلوکز خون در جوجه های گوشتی (چکیده)
503 - مطالعه و بررسی بهینه سازی محیط کشت گل راعی Hypericum perforatum) با هدف کالزایی و باززایی ریزنمونه های برگ و ساقه (چکیده)
504 - بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر نفوذ نیروگاههای فتوولتائیک مقیاس خانگی از دیدگاه یادگیری فناوری (چکیده)
505 - اثر بخشی تحریک الکتریکی مستقیم جمجه (tDCS) بر کاهش ناگویی خلقی در زنان مبتلا به ناگویی خلقی (چکیده)
506 - Challenging Cultural Identity: The Role of Graphic Novels in Representing Local Identity in Worldwide Context (چکیده)
507 - تاثیر اندازه ذرات گرافیت در ساخت اکسیدگرافن (GO )به روش هومر و بررسی خواص و ویژگیهای آن (چکیده)
508 - تهیه نانومیلههای β-MnO2به روش هیدروترمال و بررسی اثر فرآیند گرمادهی (چکیده)
509 - Plant community diversity-invasibility in the mountainous rangelands of northeast Iran (چکیده)
510 - بهینه سازی شکل جان پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل ها و انرژی کرنشی تلف شده در بارهای انفجاری (چکیده)
511 - تحلیل رفتار پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل و استهلاک انرژی تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
512 - Design and Implementation of a Single-Phase Shunt Active Power Filter Based on PQ Theory for Current Harmonic Compensation in Electric Distribution Networks (چکیده)
513 - Determination of eight economically important fruit fly pests (Diptera: Tephritidae) using PCR-RFLP analyses (چکیده)
514 - EMVille: A Gamification-Based Approach to Address the Equivalent Mutant Problem (چکیده)
515 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی در باکتری های اندوفیت جدا شده از دو گیاه دارویی Ephedra intermedia و Ephedra foliata (چکیده)
516 - Using PSO Algorithm for Producing Best Rules in Diagnosis of Heart Disease (چکیده)
517 - mismath between academic education and alumi's occupation (چکیده)
518 - بهینه سازی شرایط استخراج پکتین به کمک امواج اولتراسونیک از تفاله شاه توت (چکیده)
519 - Public Bureaucracy Collaboration: Barriers and Challenges (چکیده)
520 - اهداف و دستاوردهای دانشگاه فردوسی مشهد در راستای دستیابی به مدیریت سبز (چکیده)
521 - کودکی با زبان خاموش: اقتباس رمان پدر آن دیگری اثر پرینوش صنیعی (چکیده)
522 - بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفید (چکیده)
523 - A multi-proxy chemostratigraphy of the Cenomanian/Turonian transition in Kopet-Dagh basin (NE Iran); implication for oceanic temperature and pCO2 variations (چکیده)
524 - Investigating the relationship between the perceived thickness of the chocolate pudding in sensory and instrumental analysis (چکیده)
525 - Isolation and identification of antioxidants components From Cumin seed (Cuminum cyminum) (چکیده)
526 - کنکاشی بر شاخص های اقتصادی (چکیده)
527 - مقایسه شاخص کارایی Cpmk دو فرایند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته (چکیده)
528 - طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی یک متمرکز کننده جدید فرنل با کانون نقطه ای (چکیده)
529 - بررسی و پایش آلودگی آب رودخانه های مجاور شهرها به فلزات سنگین (مطالعه موردی: رودخانه کشف رود) (چکیده)
530 - ارزیابی تاثیر کلان شهر مشهد روی کیفیت آب رودخانه فصلی کشف رود (چکیده)
531 - تشخیص آسیب های سطحی ناشی از صدمات مکانیکی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر رنگی (چکیده)
532 - The effects of ascent to altitudes with three different intensity on Vo2max and body composition in Amateur male mountaineers (چکیده)
533 - The effect of four weeks airobic training homocystein ,C-reaction protein and lipid biomarkers in active and inactive men (چکیده)
534 - Three-Dimensional Flow of a Dusty Fluid Toward a Stretching Sheet (چکیده)
535 - جایگاه تنوع زیستی در بوم نظامهای زراعی و راهکارهای اکولوژیک سنجش و ارتقاء آن (چکیده)
536 - بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی (چکیده)
537 - بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها (چکیده)
538 - بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی (چکیده)
539 - Optimization of Treatment Planning System for Brachytherapy: An inverse planning approach (چکیده)
540 - Determination of Dosimetric Characteristics of BEBIG Co0.A86 Brachytherapy Source using MCNPX Code and its impact on TPS (چکیده)
541 - ASYMPTOTIC PROPERTIES OF NUMBER OF OBSERVATIONS IN RANDOM REGIONS OF RECORDS (چکیده)
542 - بررسی اثر انجماد سریع و کند بر ویژگی‌های عملکردی (ویژگی‌های رئولوژیکی، پایداری امولسیون و کف) صمغ دانه قدومه شهری (چکیده)
543 - Seepage analysis of an off-stream reservoir, in Iran (چکیده)
544 - مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر (چکیده)
545 - Construction of Fuzzy Multiple Deferred State Sampling Plan (چکیده)
546 - TCE+: an Extension of the TCE Method for Detecting Equivalent Mutants in Java Programs (چکیده)
547 - شبیه¬سازی تقطیر واکنشی فرآیند فیشر-تروپش با فاکتور احتمال رشد زنجیره متغیر (α) در توزیع محصولات (چکیده)
548 - Effect of Fat Percentage and Prebiotic Composition on Proteolysis, ACE-Inhibitory and Antioxidant Activity of Probiotic Yogurt (چکیده)
549 - normal stem cells and cancer stem cells as a target for cancer treatment (چکیده)
550 - How inspection errors affect the performance of conditional sampling plan (چکیده)
551 - Effect of different levels of nanomicelle curcumin on serum biochemical and immunological parameters of laying hens (چکیده)
552 - The role of pilin protein of Xenorhabdus nematophila on cellular and humoral defence of Spodoptera exiguae (چکیده)
553 - بررسی اثر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان ) Glycyrrhiza glabra ) بر میزان نیتریک اکساید تولید شده در سلول های عصبی القا شده با لیپوپلی ساکارید (چکیده)
554 - ارزیابی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی پروتئین سه ژنوتیپ مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris) (چکیده)
555 - Discharge estimation for in-bank rivers using remotely sensed hydraulic data and isovel contours (چکیده)
556 - مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خام (چکیده)
557 - تشخیص همزمان باکتریهای بیماریزای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلا به روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف (چکیده)
558 - اثر صمغ‌های دانه ریحان و گزانتان بر ویژگی‌های فیزیکی و رئولوژیکی سس مایونز کم‌چرب (چکیده)
559 - Systems theory and it’s Applications in Quranic studiesنظریّة سیستم¬ها و کارکردهای قرآنی آن (چکیده)
560 - برآورد خطر لرزه خیزی و شتاب حرکت زمین در شرق شهر یزد با استفاده از روش تحلیلی و آماری (چکیده)
561 - تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی-عروقی آتش نشانان مشهد (چکیده)
562 - مطالعه رسانندگی و مگنتومقاومت در کلاف های ترکیب پلی پیرول و نانو لوله های کربنی (چکیده)
563 - Selection and use of teat disinfectants (چکیده)
564 - تأثیر غلظتهای مختلف گلیسرول بر ویژگی های فیلم ترکیبی بر پایه پلی وینیل الکل - صمغ قدومه شیرازی (چکیده)
565 - طبقه‌بندی اناردانه بر اساس ویژگی‌های تصویر به روش تحلیل تفکیک خطی (چکیده)
566 - بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی (چکیده)
567 - شناسایی و تعیین درجه تازگی اناردانه با استفاده از سامانه تصویر برداری حرارتی (چکیده)
568 - Origin and age of pore fluids in an Ordivician aquiclude in the Michigan Basin, Ontario (چکیده)
569 - بررسی اثر ضدمخمری سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر مخمر رودوتورولا موسیلوجینوسا به عنوان شاخص فساد آبمیوه (چکیده)
570 - فعالیت آنتی اکسیدانی اسیدهای وانیلیک و سیرینجیک در روغن ماهی کیلکا و امولسیون روغن در آب آن (چکیده)
571 - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسید پاراهیدروکسی بنزوئیک و استر متیل آن در روغن ماهی کیلکا و امولسیون روغن در آب آن (چکیده)
572 - On Subsemicovering (چکیده)
573 - عنوان مقاله: بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار چغندرقرمز (Beta vulgaris L) با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
574 - بررسی ویژگی های رئولوژیکی و حسی موس شکلاتی حاوی سدیم کازئینات و ژلاتین (چکیده)
575 - تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی (چکیده)
576 - بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنول ها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز (چکیده)
577 - Evaluation of antioxidant activities of Mentha piperita essential oils obtained by different extraction methods (چکیده)
578 - ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی، حسی و رئولوژیکی سس مایونز کم کالری بر پایه لبنیات (چکیده)
579 - مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرایند سرخ کردن عمیق ناگت مرغ پوشش داده شده با خمیرآبه حاوی صمغ قدومه شهری و ایزوله پروتئین سویا (چکیده)
580 - ارزیابی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و مکانیکی گاودانه (Vicia ervilia) و بررسی خصوصیات عملکردی آرد حاصل از آن (چکیده)
581 - تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی – حرارتی عصاره مالت (چکیده)
582 - آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک (چکیده)
583 - The effect of some processing parameters on mechanical and image texture properties of fried carrot (چکیده)
584 - بررسی اثر نوع چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوحامل‌های لیپیدی جامد حاوی فیکوسیانین (چکیده)
585 - بررسی حضور قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان‌های گناباد و فیض‌آباد) با‌‌استفاده از روش مولکولی (چکیده)
586 - پایداری اکسایشی تری آسیل گلیسرول روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultiventris caspia) تحت تاثیر روغنهای مغز و پوست بنه و اجزاء صابونی ناشونده آنها (چکیده)
587 - بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocua (چکیده)
588 - Algae-based wastewater treatment for biofuel production: Processes, species and extraction methods (چکیده)
589 - بررسی سطوح مختلف ریزجلبک Spirulina platensis بر ریز ساختار و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی پاستیل کیوی (چکیده)
590 - Textural characteristics of pasta enriched with full fat soy flour; An optimization study using Response Surface Methodology (چکیده)
591 - تأثیر صمغ های گوار و دانه ریحان بر ویژگی های فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چرب (چکیده)
592 - بهینه سازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن (چکیده)
593 - Iran Is Not As It Is Told: Contemporary Persian Art and Culture (چکیده)
594 - مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلاء (چکیده)
595 - اثر دما و جایگزینی ایزوله پروتئین سویا بر خصوصیات رفتار جریانی خمیرآبه و ویژگی های کیفی ناگت مرغ سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
596 - مقایسه برخی خواص عملکردی موسیلاژ دانه به استخراج شذه با دو روش فراصوت و رایج (چکیده)
597 - مقایسه برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سه ژنوتیپ زرشک بومی استان سمنان (چکیده)
598 - بررسی اثر تغییرات pH بر خواص عملکردی ایزوله پروتئین شنبلیله (چکیده)
599 - بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنولها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز (چکیده)
600 - تخمین و ارزیابی ضریب نفوذ میکروکپسولهای آلژینات-پروتئین آب پنیر حامل دی استیل و ارزیابی آن در شرایط مختلف دهانی (چکیده)
601 - مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز (چکیده)
602 - مدل سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تاثیر آن بر ویژگیهای نان حاصل از آردهای ایرانی به عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی (چکیده)
603 - ارزیابی پروفیل جمعیت میکروبی پنیر سنتی کردی و ارتباط آن با ویژگی های فیزیکوشمیایی و حسی فراورده در طول دوره رسیدگی (چکیده)
604 - جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی (چکیده)
605 - ارزیابی اثر صمغ دانه ریحان بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکی خلال‌های سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن عمیق (چکیده)
606 - مدل سازی جرم و حجم لیمو ترش و بررسی روابط بین خصوصیات فیزیکی با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی (PCA) (چکیده)
607 - تاثیر زانتان بر خواص فیزیکی و بافتی نان باگت حاوی کنجاله ارده (چکیده)
608 - ارزیابی اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس جدا شده ازشیرخام و برنج خام (چکیده)
609 - Baking-drying kinetics of crisp bread: The influence of bran content and baking temperature (چکیده)
610 - Ohmic-assisted hydrodistillation of essential oils from Mentha piperita: A comparison with conventional hydrodistillation (چکیده)
611 - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنز (چکیده)
612 - تاثیرنوع بسته بندی و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی خیار گلخانه ای رویال طی دوره نگهداری (چکیده)
613 - مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) (چکیده)
614 - بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر برخی پارامترهای کیفی (فیزیکی و مکانیکی) پرتقال رقم والنسیا (چکیده)
615 - سنتز و مطالعه خواص ساختاری، فیزیکی و ضد میکروبی اکسید روی و نانو کامپوزیت پلیمری (PVA/ZnO)جهت بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
616 - بهینه یابی شرایط استخراج آبی بتاگلوکان از جو بدون پوشینه رقم لوت به روش سطح پاسخ (چکیده)
617 - بررسی اثرات اسید استیک و تخمیر خمیر بر میزان آکریلآمید نان سنگک (چکیده)
618 - بررسی اثر صمغ های زانتان و قدومه شهری بر کیفیت و ماندگاری کیک شیفون (چکیده)
619 - بررسی اثر جایگزینی آرد سورگوم بر رفتار فارینوگرافی و ویسکوالاستیک خمیرآرد گندم (چکیده)
620 - اثر اسید سیتریک بر خصوصیات خمیری و قدرت تورم نشاسته با آمیلوز پایین و بالا در برنج (چکیده)
621 - effect of pretreatment on quality of dried quince (چکیده)
622 - تاثیر زمان بلانچینگ و دمای برشته نمودن دانه کنجد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شیرکنجد (چکیده)
623 - استخراج روغن تاجریزی سیاه به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن (چکیده)
624 - بررسی و بهینه‌سازی ویژگی‌های شیمیایی و حسی فرمولاسیون‌های مختلف پنیر فتای فراپالایش آنالوگ باز‌ساخته به روش سطح پاسخ (چکیده)
625 - بهینه سازی فرمولاسیون کره کم چرب بر اساس ویژگیهای حسی به روش سطح پاسخ (چکیده)
626 - بررسی اثر پوشش خوراکی ژلاتین-کربوکسی متیل سلولز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی پسته برشته شده طی زمان ماندگاری (چکیده)
627 - بررسی فعالیت های ضدمیکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی تولید شده توسط باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از شیر گوسفند، ماست و کره محلی مسکه در برابر باکتری های شاخص مواد غذایی (چکیده)
628 - ارزیابی تاثیر دما، زمان سرخ کردن و افزودن آرد عدس به فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفی پوسته سرخ شده به روش سیستم مدل پوسته (DFCM) (چکیده)
629 - ارزیابی تاثیر پیش تیمار مایکروویو و دمای سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی کدوی سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
630 - شفاف سازی عصاره حاصل از خرمای واریته کلوته با استفاده از بنتونیت و ژلاتین (چکیده)
631 - پیش بینی تاثیر اجزاء موجود در شیرخام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروس های روده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS) (چکیده)
632 - شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگیهای شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی بردار یادگیر چندی ساز (چکیده)
633 - بررسی اثر شرایط خشک کردن در خشک کن کابینتی و پیش تیمارهای مختلف بر شدت خشک شدن انگور و ویژگی های کیفی کشمش (چکیده)
634 - تاثیر پوشش های خوراکی لیپیدی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشمش (چکیده)
635 - بررسی روش‌های مختلف نگهداری و بسته‌بندی قارچ دکمه‌ای سفید برای افزایش دوره ماندگاری (چکیده)
636 - بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای کمی و کیفی برگه ی خربزه (چکیده)
637 - تاثیر شرایط اتمسقر بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی پسته‌ی خشک رقم اوحدی (چکیده)
638 - بررسی اثر نوع و مقدار ترکیب گرمازا بر میزان گرمای تولیدی و پروفیل زمان-دمای قوطی‌های خودگرم‌شونده (چکیده)
639 - تاثیر ازن بر کیفیت میکروبی کاهو و کاهش اشرشیا کلی O157:H7 و سالمونلا (چکیده)
640 - مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز به کمک رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزار R (چکیده)
641 - بهینه سازی فرمولاسیون بستنی وانیلی حاوی کنسانتره پروتئین شیر با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
642 - بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ (چکیده)
643 - کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبوددهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویا (چکیده)
644 - مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغ (چکیده)
645 - بررسی ساختار اسید چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دانه مرو (Salvia macrosiphon, Boiss) (چکیده)
646 - بررسی اثر زیست توده ریز جلبک Spirulina platensis بر کینتیک اسیدی شدن و ویژگی های ریز ساختاری ماست (چکیده)
647 - فرمولاسیون پاستیل کیوی و اثر غلظت های مختلف آگار و گوار بر میزان رطوبت و ویژگی های بافتی و حسی آن (چکیده)
648 - Study of environmental fish carcinogens (چکیده)
649 - Field Trial Evaluation of Kolbin RC (Rotavìrus, Coronavirus/Escherichia coli). Vaccine for Prevention of Neonatal Calf Diarrhea in Dairy Herd (چکیده)
650 - بررسی امکان تولید فیلم ضدمیکروبی بر پایه کازئینات سدیم و اسانس آویشن شیرازی (چکیده)
651 - ارزیابی بقاء باکتری ریسپوشانی شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) در طول دوره نگهداری بستنی ماستی سینبایوتیک (چکیده)
652 - اثر ازن محلول در آب بر کاهش آفلاتوکسین پسته واریته اوحدی (چکیده)
653 - The Kinetics of Forced Convective Air-drying of Papaya (Carica papaya L.) Slices Pretreated in Osmotic Solution (چکیده)
654 - اثرآب ازن دار بر کاهش باکتری های شاخص و جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ در مرحله سردکردن (چکیده)
655 - بررسی ترکیبات ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوب و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن (چکیده)
656 - بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانه (چکیده)
657 - اثر درجه چرخ کردن بر ویژگی های رنگی گوشت گاو, شتر و شتر مرغ (چکیده)
658 - بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین بدست آمده از زعفران (چکیده)
659 - Coordinating Disaster Management Procedures Using Spatial Search engine and Metadata in SDI Framework (چکیده)
660 - مطالعه اثر اسیدسیتریک، اسید آسکوربیک و سدیم متابی سولفیت بر رنگ و خصوصیات کف زایی پوره ی قارچ دکمه ای(Agaricus bisporus) (چکیده)
661 - مدلسازی کینتیک انتقال جرم طی سرخ کردن عمیق ناگت پنیر کردی پوشش داده شده با سفیده تخم مرغ (چکیده)
662 - Extraction of Accidents Prediction Maps Modeling Hot Spots in Geospatial Information System (چکیده)
663 - Cooperating Mobile GIS and Wireless Sensor Networks for Managing Transportation Infrastructures in Urban areas (چکیده)
664 - بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی بژی (نوعی کلوچه ی سرخ شده) هنگام سرخ شدن به روش عمیق (چکیده)
665 - بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری (چکیده)
666 - شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات (چکیده)
667 - بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند (چکیده)
668 - کیفیت میکروبی و سطوح فراوانی باکتریهای روده ای در سطح سبزیجات خام پس از برداشت در شهر مشهد (چکیده)
669 - بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی مارگارین سرخ کردنی مایع پس از حرارت دهی در دفعات متوالی (چکیده)
670 - بررسی قدرت آنتی اکسیدانی روغن پوست کلخونگ به عنوان منبع غذایی جدید در ایران (چکیده)
671 - بررسی تغییرات میزان کل ترکیبات فنولیک در چای سبز ایرانی دم آوری شده (چکیده)
672 - بررسی ساختار ترکیبات قطبی روغن کانولا تحت تاثیر روغن مغز بنه طی فرآیند سرخ کردن به روش کروماتوگرافی غربال ملکولی با کارایی بالا (HPSEC) (چکیده)
673 - بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوت (چکیده)
674 - بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت گوسفند در ساعات مختلف پس از کشتار (چکیده)
675 - بررسی ترکیب وزنی بدن گوسفند و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتار (چکیده)
676 - بررسی اثر جنس و شرایط کشتار بر راندمان، ترکیب وزنی و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتار لاشه شترمرغ ور ارزیابی اقتصادی آن (چکیده)
677 - بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن اصل مقاله (چکیده)
678 - اثر آرد ذرت بر ویژگی های کیفی ناگت میگوی سرخ شده به روش عمیق با استفاده از دو نوع فرایند آماده سازی (چکیده)
679 - بهینه سازی شرایط تولید آرد ماسا (چکیده)
680 - بهینه یابی شرایط شفاف سازی آب کیوی با استفاده از آنزیم پکتیناز، بنتونیت و پلی وینیل پلی پرولیدون (چکیده)
681 - بررسی اثر افزودن اسانس سیر بر ویژگی های مکانیکی، فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیلم خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئین سویا (چکیده)
682 - استفاده از تحلیل تصویر و شاخص بعد برخالی در آنالیز سطح قطعات گوشت شترمرغ، حین سرخ شدن به روش عمیق (چکیده)
683 - بررسی عوامل موثر بر فرآیند استخراج شیره از خرمای واریته کلوته و بهینه یابی آن با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ (چکیده)
684 - پایداری اکسایشی روغنهای زیتون تجاری ایران (چکیده)
685 - اثر کاربرد دو نوع جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی پنیر موزارلای کم چرب (چکیده)
686 - تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک (چکیده)
687 - Using multiplex-PCR assay in identification of Escherichia coli O157: H7 isolated from hamburger samples in Mashhad, Iran (چکیده)
688 - استفاده از کنسانتره پروتئینی شیر (MPC-85) در تولید خامه کم‌چرب و ارزیابی (چکیده)
689 - اثر میزان ماده جامد بر ویژگی های نوشیدنی اسیدی تهیه شده از مخلوط شیر گاو و شیرسویا (چکیده)
690 - تاثیر کاهش درصد چربی و مقدار کلرید کلسیم بر ویژگی های حسی و بافتی پنیر فتای فراپالایش حاصل از پودر ناتراوه اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
691 - بررسی اثرنسبت های مختلف آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی و زمان آسیاب کردن بر ویژگی های بافتی، رئولوژیکی و حسی شکلات شیری (چکیده)
692 - بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا (چکیده)
693 - تعیین ویژگی های انعقاد پذیری و شیمیایی پنیر فتای فراپالایشی حاصل از پودر ریتنتیت در سطوح مختلف چربی و کلریدکلسیم (چکیده)
694 - بهینه یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده ازروش سطح پاسخ (چکیده)
695 - بهینه یابی شرایط تصفیه شربت خام چغندر قند با استفاده از بنتونیت با روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
696 - بررسی‌ اثر واریته‌ و زمان‌ نگهداری بر‌ ویژگیهای‌ فیزیکی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌ (چکیده)
697 - تعیین میزان قندهای احیاءکننده در سیب زمینی با استفاده از گلوکزیاب دستی و مقایسه آن با روش آنزیمی (چکیده)
698 - بررسی ویژگی های شیمیایی و میکروبی لواشک سیب (چکیده)
699 - بررسی تاثیر پیش تیمار اسمز و فراصوت بر برخی ویژگی های کیفی موز خشک شده به روش هوای داغ (چکیده)
700 - بررسی مارگارین مایع در دمای محیط ودمای یخچال (چکیده)
701 - بررسی امکان تولید کنستانتره پروتئینی از ضایعات خط تولید رب گوجه فرنگی و تعیین برخی خواص عملکردی آن (چکیده)
702 - اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی (چکیده)
703 - فرمولاسیون پاستیل سیب و ارزیابی فرمول های مختلف بر اساس ویژگی های حسی و فعالیت آب (چکیده)
704 - EVALUATION OF OPTIMUM METHODS FOR PREDICTING POLLUTION CONCENTRATION IN GIS ENVIRONMENT (چکیده)
705 - Evaluation of Indexing Overlay, Fuzzy Logic and Genetic Algorithm Methods for Industrial Estates Site Selection in GIS Environment (چکیده)
706 - Optimum management of water and wastewater network in GIS environment using geospatial database, a case study on part of Ahvaz city, SW Iran (چکیده)
707 - Aggregation of Aggregating models in GIS environment using Fuzzy Spatial MCDM (چکیده)
708 - Evaluating Parallel Heuristic Genetic Algorithms for Real Time Routing in GIS Environment (چکیده)
709 - طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا با تأکید بر آنالیز انتخاب مسیر بهینه (چکیده)
710 - بررسی وضعیت فرهنگ پژوهش کشور از دیدگاه پژوهش‌گران دانشگاهی (چکیده)
711 - بررسی اثر صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزلنتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندم (چکیده)
712 - بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایش (چکیده)
713 - ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی (چکیده)
714 - بررسی تأثیر بر هم کنش 80 Tween وHi-Cap 100 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکرو کپسول تهیه شده از آن (چکیده)
715 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی کورکومین در ماکارونی (چکیده)
716 - بررسی خواص کیفی مغز بنه واریته موتیکا (Pistacia atlantica var. mutica) تحت شرایط نگهداری و بسته بندی مختلف (چکیده)
717 - بررسی اثر دوره نگهداری بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
718 - تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا (چکیده)
719 - Investigation of changes in physical properties and microstructure and mathematical modeling of shrinkage of onion during hot air drying (چکیده)
720 - بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا (چکیده)
721 - ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایران (چکیده)
722 - عملکرد اندازه چغندرهای قند ذخیره سازی شده در سیلو روی تغییرات سدیم و پتاسیم (چکیده)
723 - مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ (چکیده)
724 - بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود درسس مایونز (چکیده)
725 - بررسی اثر اسید پالمیتیک بر ویژگیهای مکانیکی ، حرارتی و نفوذپذیری فیلم خوراکی پروتئین گلوبولین پسته (چکیده)
726 - تغییرات خصوصیات فیزیکی و کیفی شربت ساکارز انورته شده (چکیده)
727 - بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانو امولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween 80 (چکیده)
728 - شناسایی آلودگیهای قارچی رب گوجه فرنگی فله در سردخانه و تعیین میزان فراوانی آنها (چکیده)
729 - بررسی تصفیه آب حاصل از شستشوی گاز در لاور و پمپ های گاز CO2 کارخانجات قند با استفاده از شیر آهک (چکیده)
730 - بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی (چکیده)
731 - بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ (چکیده)
732 - مقایسه تطبیقی شاخصهای تحقیق و توسعه در کشورهای ایران، ترکیه، مالزی و کره در 25 سال اخیر (چکیده)
733 - ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگو (چکیده)
734 - تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیمو (چکیده)
735 - بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی برکینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی سیب زمینی با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبک ههای عصبی مصنوعی (چکیده)
736 - استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی رادیکالی آن (چکیده)
737 - تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت (چکیده)
738 - تأثیر روش بسته بندی و دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی و حسی بیسکویت فشرده (چکیده)
739 - اثر اسانس آویشن شیرازی، pH ، دما و زمان نگهداری بر احتمال رشد کلستریدیوم بوتولینم تایپ A در محیط BHI. (چکیده)
740 - Determination of Effective Diffusivity Coefficient and Activation Energy Of shelled pistachio by using fluidized bed dryer (چکیده)
741 - بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن (چکیده)
742 - تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی (چکیده)
743 - مقایسه استفاده از انواع مختلف خمیر ترش در میزان اسید فیتیک نان سنتی ایران(لواش) (چکیده)
744 - بررسی اثر افزودن اسیدهای استیک و لاکتیک بر بافت و ساختارمیکروسکوپی برنج (رقم دم سیاه) در حین پخت (چکیده)
745 - تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل (چکیده)
746 - تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
747 - Influence of Different Packaging Systems on Stability of Raw Dried Pistachio Nuts at Various Conditions (چکیده)
748 - بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر (چکیده)
749 - تاثیر استفاده از میکروفیلتراسیون سرامیکی روی درجه خلوص، کدورت و رنگ شربت نیشکر (چکیده)
750 - بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف صمغ‌های کربوکسی‌متیل‌سلولز و ثعلب با صمغ دانه بالنگو شیرازی بر خصوصیات بستنی سخت خامه‌ای (چکیده)
751 - تلخی زدایی از ضایعات فرآوری لیموترش برای تهیه مارمالاد و نوشیدنی (چکیده)
752 - بررسی فرآیند سنتی تولید نبات و معایب آن (چکیده)
753 - اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی ماست غلیظ شده (چکیده)
754 - بررسی تاثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئو رزین به دست امده از زعفران (چکیده)
755 - امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت آ در شیر خام با به کار گیری تکنیک الایزا (چکیده)
756 - Physical properties and image analysis of wild pistachio nut (Baneh) (چکیده)
757 - تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر (چکیده)
758 - کاربرد شیکه عصبی در سیستمهای کنترل و پایدارکننده های قدرت (چکیده)
759 - بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو) (چکیده)
760 - مدلسازی آماری و یسکوزیته و دانسیته تراوه به عنوان تابعی از عوامل مختلف اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
761 - تأثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب - شیره خرما (حلوا ارده کم (چکیده)
762 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران (چکیده)
763 - بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری (چکیده)
764 - تصفیه شربت خام نیشکر با بنتونیت: 2- تعیین مقدار بهینه ژلاتین، زمان و دمای فرآوری با بنتونیت (چکیده)
765 - تأثير سطوح مختلف پروتئين خام و تعادل الكتروليت‌ها بر عملكرد و تركيبات بدن جوجه‌هاي گوشتي (چکیده)
766 - اثر فيتاز ميكروبي بر قابليت هضم ظاهري اسيدهاي‌آمينه و برخي از شاخص‌هاي عملكرد در جوجه‌هاي گوشتي نر (چکیده)