بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: GHORBANI


موارد یافت شده: 1061

1 - Modeling of agricultural water policies to guarantee water supply under climate change (چکیده)
2 - Application of circuit model for gap-plasmon nanodisk resonators (چکیده)
3 - ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود باشگاه‌های بسکتبال ایران با رویکرد آزمون انتخاب (چکیده)
4 - فرصت ها و چالش های کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی (چکیده)
5 - بررسی عنصرهای ساختار، رفتار و عملکرد بازار محصول خرما در ایران با رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای زء خطا (چکیده)
6 - بررسی تغییر اقلیم بر روند دما و بارش آتی حوضه قره‌سو طبق مدل‌های CMIP6 (چکیده)
7 - An Assessment of Uncertainty of Regional Climate Change Models, Error Correction Methods and Forecasting Climate Change in Birjand Township (چکیده)
8 - سیاستگذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشکسالی پسته در شهرستان سبزوار (چکیده)
9 - کارکرد تنظیم آب در اکوسیستم های مرتعی، ارزش گذاری اقتصادی تغییر شرایط مراتع (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز ارناوه، خراسان شمالی) (چکیده)
10 - برآورد سیستم تقاضای معکوس تعمیم یافته تفاضلی (DGIDS) برای موادغذایی پروتئینی حیوانی در مناطق روستایی (چکیده)
11 - تحلیل جامعه شناختی قرهرمان داستان لخضر اثر یاسمینه صالح بر اساس نظریه کمپر (چکیده)
12 - بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانی انگیزه های نوع دوستانه (چکیده)
13 - Effect of the electrical charge interactions on encapsulation of Fe3O4 nanoparticle by magnetic surfactant M(AOT)2 (M = Co, Ni and Mn) (چکیده)
14 - NiMnO3-rGO nanocomposites in a cotton-based flexible yarn supercapacitor (چکیده)
15 - Structural, morphology, and hydrogenation properties of non-stoichiometric alloy (Ti0.75 Zr0.25)1.05 Mn0.8CrTM0.2 (TM = Cr, Mo, and Nb) (چکیده)
16 - بررسی اثر منابع لیتیوم روی خواص ساختاریLiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 به عنوان کاندید ماده کاتدی باتری های لیتیوم یونی (چکیده)
17 - بررسی تاثیر رهبری متناقض نما بر خلاقیت با نقش میانی خودکارآمدی خلاقانه و هویت یابی با رهبر و نقش تعدیل گر فشار بارکار و نیاز کارکنان به ثبات شناختی (چکیده)
18 - تحلیل جامعه شناختی احساسات قهرمان داستان «لخضر» اثر یاسمینة صالح بر اساس نظریه کمپر (چکیده)
19 - Memory ability and retention performance relate differentially to sleep depth and spindle type (چکیده)
20 - بررسی عامل‌های مؤثر بر پذیرش بسته‌های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت زراعی استان خراسان رضوی (چکیده)
21 - نقش آموزش های ترویجی در سرمایه اجتماعی کشاورزان خراسان رضوی (چکیده)
22 - مسئلۀ سلسله مراتب مدل استاندارد و توسعۀ پتانسیل هیگز با تقارن مقیاس (چکیده)
23 - بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، زمین‌شیمی کانسنگ سولفیدی و کانی گالن در کانسار سرب و روی چاه‌نار، نوب باختر شهرستان بافت (پهنه سنند- سیران) (چکیده)
24 - کانسارهای سرب و روی ناحیه مزار- روتشون، استان کرمان: زمین شناسی، دگرسانی و کانه زایی (چکیده)
25 - بررسی تاثیر دمای شارژ و دشارژ بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ غیر استوکیومتری La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 جهت استفاده به عنوان آند در باتریهای نیکل هیدرید فلزی (چکیده)
26 - Hydrated and non-hydrated rGO-MnMoO4 nanocomposites as supercapacitor electrodes (چکیده)
27 - تبیین نقش ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازی (چکیده)
28 - Population relationships of Oomyzus scaposus (Thomson) (Hymenoptera: Eulophidae), a parasitoid of Coccinella septempunctata in Iran (چکیده)
29 - Impacts of some clinicopathodemography and colorectal tissues key cell cycle and mucin stabilizing molecules on the metastasis trend in colorectal cancer patients (چکیده)
30 - Improving the cathodic performance of La0.7Sr1.3CoO4 by substituting Ni in Co sites for intermediate solid oxide fuel cells application (چکیده)
31 - شناسایی مخاطرات اخالقی و انتخاب نامناسب دربیمه گندم آبی استان خراسان رضوی (چکیده)
32 - شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته: کاربرد الگوی پانل توبیت و پانل توبیت فضایی (چکیده)
33 - Chaotic dynamics of large cortical ensembles: Theory vs experiment (چکیده)
34 - Synthesis, hydride and electrochemical properties of La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 alloy as a candidate for anode of nickel metal hydride battery (چکیده)
35 - A new method based on ensemble time series for fast and accurate clustering (چکیده)
36 - Tri-functional metasurface enhanced with a physically unclonable function (چکیده)
37 - Synergistic effect of active-passive methods using fins surface roughness and fluid flow for improving cooling performance of heat sink heat pipes (چکیده)
38 - سنتز و مشخصه یابی و رونشانی اکسید نیکل منگنز ) (NiMnO3بر روی رشتههای پنبه ای-مسی (چکیده)
39 - سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت منگنز مولیبدنیوم اکساید (MnMoO4) بر روی فوم نیکل (چکیده)
40 - The comparative study of doping Cu and Fe on the cathodic properties of La0.7Sr1.3CoO4 layered perovskite compound: To be used in IT-SOFC (چکیده)
41 - روسپیگری در بستر توسعه ناتمام؛ ارائه یک تحلیل کیفی (چکیده)
42 - High-performance nickel molybdate/reduce graphene oxide/polypyrrole ternary nanocomposite as flexible all-solid-state asymmetric supercapacitor (چکیده)
43 - Solving Nonlinear Hydraulic Equations of Water Distribution Networks by Using a Trust-Region Method (چکیده)
44 - New Method for Solving Fuzzy LR Interval Linear Systems Using Least Squares Models (چکیده)
45 - Least Squares Method for Solving Fuzzy LR Interval Algebraic Linear Systems (چکیده)
46 - Reliability-Centered Maintenance for Overhead Transmission Lines in Composite Power System (چکیده)
47 - ریسک مبتنی بر تغییرات دمی و شاخصهای نابرابری (چکیده)
48 - شواهدی از تاثیر جریان‌های نقدی غیرعملیاتی بر سیاست مدیریت سرمایه در گردش و پیامدهای اقتصادسنجی آن در مدل های تعهدی (چکیده)
49 - توسعه مدل های جبری و تجربی برای تبیین و کنترل مولفه های موثر بر فرایندهای ایجاد اقلام تعهدی (چکیده)
50 - ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه (چکیده)
51 - Nickel Increases Chromosomal Abnormalities by Interfering With the Initiation of DNA Repair Pathways (چکیده)
52 - سنتز نانو کامپوزیت مغناطیسی Ni0.5Zn0.5Fe2O4/BaFe12O19به روش سل-ژل احتراقی و مطالعه ساز و کار تبادل فنر (چکیده)
53 - The effect of hydrogen pressure on magnetic properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) alloy (چکیده)
54 - Transparent and robust omniphobic surface using colloidal polymer layers (چکیده)
55 - Efficient Metaheuristic Algorithms for a Robust and Sustainable Water Supply and Wastewater Collection System (چکیده)
56 - W-boson mass anomaly from scale invariant 2HDM (چکیده)
57 - Hierarchy problem and the vacuum stability in two-scalar dark matter model (چکیده)
58 - Enhancement of Hippocampal-Thalamocortical Temporal Coordination during Slow-Frequency Long-Duration Anterior Thalamic Spindles (چکیده)
59 - عارضه یابی شرکتهای دانشبنیان کشاورزی استان خراسان رضوی و ارائهی نقشه ارتقای کارایی آن (چکیده)
60 - ارزیابی قابلیت سازگاری دهستان‎ های دشت نیشابور با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینی (چکیده)
61 - تلفیق ارزیابی و مدیریت ریسک و سنش عملکرد در زنیره تامین محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان (مطالعه موردی) (چکیده)
62 - بررسی عملکرد بیمه ای صنعت پرورش مرغ گوشتی با ارای روش مبتنی بر مذاکره (چکیده)
63 - A Clustering-Classification Recommender System based on Firefly Algorithm (چکیده)
64 - Leading loop effects in pseudoscalar-Higgs portal dark matter (چکیده)
65 - The LHC upper bounds for pp → diboson, tt̄ cross-section on fermionic dark matter (چکیده)
66 - Scalar gauge dynamics and Dark Matter (چکیده)
67 - A landscape for the cosmological constant and the Higgs mass (چکیده)
68 - A simultaneous study of dark matter and phase transition: two-scalar scenario (چکیده)
69 - A Numerical Solution for Fractional Linear Quadratic Optimal Control Problems via Shifted Legendre Polynomials (چکیده)
70 - مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی نانوکپسول Fe3O4 با سورفکتانت مغناطیسی Co(AOT)2 (چکیده)
71 - رسانش اضافی ناشی از افت‌وخیزهازوج های کوپر در ابررسانای MgB2 آلاییده به سیلیکون کاربید (چکیده)
72 - Investigating magneto-resistance in transition metals doped silicene nanoribbons (چکیده)
73 - Strongly first-order phase transition in real singlet scalar dark matter model (چکیده)
74 - DAMPE electron-positron excess in leptophilic Z′ model (چکیده)
75 - Electroweak phase transition in the scale invariant standard model (چکیده)
76 - Electroweak baryogenesis and dark matter via a pseudoscalar vs. scalar (چکیده)
77 - Scalar dark matter in scale invariant standard model (چکیده)
78 - Two-portal dark matter (چکیده)
79 - Scalar split WIMPs in future direct detection experiments (چکیده)
80 - Size of the Gribov region in curved spacetime (چکیده)
81 - Gauge-stringy instantons in $ \mathcal{N} $ = 2 U(N) gauge theories (چکیده)
82 - Kaon semi-leptonic form factor at zero momentum transfer in finite volume (چکیده)
83 - Lobachevsky holography in conformal Chern-Simons gravity (چکیده)
84 - Stringy instantons in SU(N) $ \mathcal{N} = {2} $ non-conformal gauge theories (چکیده)
85 - بررسی اسکیم های خانواده آسم (AUSM) در جریان تقارن محوری غیرلزج (چکیده)
86 - A Modified Picard Iteration Method to Solve Fractional Optimal Control Problems (چکیده)
87 - Stringy instanton effects in $ \mathcal{N} = 2 $ gauge theories (چکیده)
88 - A PEDAGOGICAL INTRODUCTION TO THE SLAVNOV FORMULATION OF QUANTUM YANG–MILLS THEORY (چکیده)
89 - Estimating soil water flux from single-depth soil moisture data (چکیده)
90 - اثر مدیریت علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (چکیده)
91 - Dark matter and muon g − 2 anomaly via scale symmetry breaking (چکیده)
92 - On impulsive semidynamical systems: Relation between topological entropy and various types of expansivity (چکیده)
93 - بررسی اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری LiNi0.6Co0.2 Mn0.2O2 به عنوان کاندید ماده کاتدی باتری ها ی لیتیوم-یونی (چکیده)
94 - راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
95 - The Therapeutic Potential of Targeting Key Signaling Pathways as a Novel Approach to Ameliorating Post-Surgical Adhesions (چکیده)
96 - A genetic algorithm for solving bus terminal location problem using data envelopment analysis with multi-objective programming (چکیده)
97 - Does nutrient and irrigation managements alter the quality and yield of saffron (Crocus sativus L.)? (چکیده)
98 - مطالعه‌ی اثر فشار بر القاء ابررسانایی در :H3S با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی (چکیده)
99 - مطالعه خواص الکترونی :H3Sبا استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی (چکیده)
100 - بررسی تاثیر نوع آستر و الکترود بر خواص مکانیکی قالبهای فولاد 13 بازسازی شده به روش جوشکاری با الکترود پوشش دار (چکیده)
101 - اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران در چارچوپ همگرایی فضایی بتا) (چکیده)
102 - بررسی اثرات سرریز فضای شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایران (چکیده)
103 - مقایسه جنبه های بوم شناختی و اقتصادی دامداری به شیوه ی بره پی و شیردوشی در مرتع (چکیده)
104 - طراحی پروفیل ریسک محصول خربزه شهرستان مشهد (چکیده)
105 - Corrosion Performance of Steel Rebars in the Roof of a 65-Year-Old Underground Reinforced Concrete Water-Storage Tank (چکیده)
106 - Study of structural, electrical and electrochemical properties of La0.7Sr1.3Co1−xFexO4 (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5) Ruddlesden-Popper oxides as promising cathode for intermediate solid oxide fuel cells (چکیده)
107 - Identification and Evaluation of Risks in Supply Chain of Milk (A Case Study) (چکیده)
108 - The essential role of hippocampo-cortical connections in temporal coordination of spindles and ripples (چکیده)
109 - Spontaneous slow oscillation—slow spindle features predict induced overnight memory retention (چکیده)
110 - The Impact of VAT Shock on Iran's Economy; Price Stickiness Sensitivity Analysis with DSGE Model (چکیده)
111 - Formation of the Chah-Gaz iron oxide-apatite ore (IOA) deposit, Bafq District, Iran: Constraints from halogens, trace element concentrations, and Sr-Nd isotopes of fluorapatite (چکیده)
112 - Dosimetric evaluation of scattered and attenuated radiation due to dental restorations in head and neck radiotherapy (چکیده)
113 - A Monte Carlo evaluation of dose enhancement by cisplatin and titanocene dichloride chemotherapy drugs in brachytherapy with photon emitting sources (چکیده)
114 - Benchmarking of Siemens Linac in Electron Modes: 8-14 MeV Electron Beams (چکیده)
115 - A Monte Carlo study on dose perturbation due to dental restorations in a 15 MV photon beam (چکیده)
116 - Dosimetric evaluation of neutron contamination caused by dental restorations during photon radiotherapy with a 15 MV Siemens Primus linear accelerator (چکیده)
117 - Experimental study of the influence of dental restorations on thermal and fast photo-neutron production in radiotherapy with a high-energy photon beam (چکیده)
118 - Study of Photoneutron Production for the 18 MV Photon Beam of the Siemens Medical linac by Monte Carlo Simulation (چکیده)
119 - Plasma electrolytic oxidation of Mg–Ti couple metals fabricated by friction stir welding: characterization and corrosion studies (چکیده)
120 - Coeval calc-alkaline and alkaline Cadomian magmatism in the Bafq, central Iran: Insights into their petrogenesis (چکیده)
121 - Minimizing the total tardiness and the total carbon emissions in the permutation flow shop scheduling problem (چکیده)
122 - Introducing a potential lead structure for the synthesis of more specific inhibitors of tyrosinases and catechol oxidases (چکیده)
123 - برآورد حداقل جریان آب زیستمحیطی مورد نیاز رودخانه کارون در بالادست و پاییندست سد بهشتآباد (چکیده)
124 - Vacuum stability vs. positivity in real singlet scalar extension of the standard model (چکیده)
125 - Investigation of methyl orange photocatalytic degradation using La0.7Sr1.3CoO4 Ruddlesden-Popper nanoparticles (چکیده)
126 - Investigation of the linear and nonlinear optical properties of La2−xSrxCoO4 (x = 0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3 and 1.5) nanoparticles (چکیده)
127 - بررسی اثر کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر اجزاء عملکرد، عملکرد و عملکرد روغن دانه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
128 - Vacuum structure and electroweak phase transition in singlet scalar dark matter (چکیده)
129 - تحلیل برنامه‌های محرومیت‌زدایی بر شاخص‌های امنیت غذایی در سطح خانوار: کاربرد تحلیل فرارگرسیون فضایی در حوزه روش‌شناسی جورسازی نمره گرایش (PSM) (چکیده)
130 - ACTORS AFFECTING THE PROBABILITY OF DEFAULT OF THE MELLI BANK’S LOANS IN AGRICULTURAL SECTOR IN NORTH, SOUTH AND RAZAVI KHORASAN PROVINCES IN IRAN (چکیده)
131 - Multiple species delimitation approaches applied to the avian lark genus Alaudala (چکیده)
132 - بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی، سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی )مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات( (چکیده)
133 - Factors affecting the probability of defaulting facilities of Melli Bank\\\'s agricultural legal clients (case study: Provinces of Khorasan( (چکیده)
134 - Structural and hydrogen absorption/desorption properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) intermetallic alloy (چکیده)
135 - A high-order algorithm for solving nonlinear algebraic equations (چکیده)
136 - Iron (II and III) Oxides/Reduced Graphene Oxide/Polypyrrole Ternary Nanocomposite as Electrochemical Supercapacitor Electrode (چکیده)
137 - Simultaneous effect of granite waste dust as partial replacement of cement and magnetized water on the properties of concrete exposed to NaCl and H2SO4 solutions (چکیده)
138 - سنجش و ارزیابی ابعاد موثر بر ارتقاء تاب‏ آوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی(منطقه موردمطالعه: شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی) (چکیده)
139 - تاثیر ارقام اصلاح شده گندم آبی بر کاهش هزینه تولید و افزایش بازدهی (چکیده)
140 - A time variant multi-objective particle swarm optimization algorithm for solving fuzzy number linear programming problems using modified Kerre’s method (چکیده)
141 - Investigating the effect of 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide and 1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate ionic liquids on structure and function of Chloroproxidase by molecular dynamics simulation (چکیده)
142 - تحلیل عوامل موثر بر ابعاد توسعه پایدار کشاورزی در استان خراسان رضوی؛ کاربرد معادلات رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (چکیده)
143 - بررسی ترکیب بهینه پرتفوی اعتبارات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب ( مطالعه موردی بانک کشاورزی) (چکیده)
144 - Electrochemical performance and complex impedance properties of reduced-graphene oxide/polypyrrole nanofiber nanocomposite (چکیده)
145 - Effect of Fe and Co doping on structural and electrical properties of La0.5Sr1.5MnO4 layered-structure and the corresponding La0.5Sr0.5MnO3 perovskite (چکیده)
146 - شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر صادرات خرمای ایران به اتحادیه اروپا (چکیده)
147 - Correction to: Variation in Blood and Colorectal Epithelia’s Key Trace Elements Along with Expression of Mismatch Repair Proteins from Localized and Metastatic Colorectal Cancer Patients (چکیده)
148 - THE EFFECTS OF GOOD GOVERNANCE ON THE AGRICULTURAL SECTOR (چکیده)
149 - بررسی خواص اپتیکیFe(Se)_(0.5)(Te)_(0.5) با استفاده از نظریه تابعی چگالی (چکیده)
150 - Influence of planting date and plant density on morphological characteristics, seed yield and essential oil percentage of oregano (Origanum vulgare L.) (چکیده)
151 - عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی (چکیده)
152 - Determinants of Rural Non-Farm Employment in Neyshabur: Application of Multilevel Multinomial Logit Model (چکیده)
153 - Effects of alfalfa silage treated using different varieties of waste date on feed intake, nutrient digestibility and performance of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
154 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
155 - Portfolio optimization of bank credits with interval returns: Empirical evidence from Iran (چکیده)
156 - تحلیل تأثیرات ادراکشدة رویداد ورزشی کشتی با چوخه از دیدگاه تماشاگران (چکیده)
157 - Manipulating neural activity and sleep-dependent memory consolidation (چکیده)
158 - The intimate relationship between coalescent generators in very premature human newborn brains: Quantifying the coupling of nested endogenous oscillations (چکیده)
159 - شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان (چکیده)
160 - Modeling the Factors Affecting the Relative share of Sporting Brands in Mashhad Market (چکیده)
161 - On Measure Chaotic Dynamical Systems (چکیده)
162 - رتبه‌بندی شاخص‌های تاب‌آوری دشت مشهد نسبت به کاهش منابع آب زیرزمینی با روش بیزین بهترین-بدترین. (چکیده)
163 - بخش بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی قطعی و فازی در مشهد (چکیده)
164 - رتبه‎بندی و بررسی اثر ویژگی‎های زعفران بر ترجیحات مصرف کنندگان (چکیده)
165 - رتبه بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی زعفران ایران (چکیده)
166 - الگوی گردشگری ساحلی دریای مازندران مبتنی بر پرداخت برای خدمات اکوسیستم (چکیده)
167 - Effect of magnetized water on the fresh, hardened and durability properties of mortar mixes with marble waste dust as partial replacement of cement (چکیده)
168 - مطالعه پراکندگی و منشأ یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران (چکیده)
169 - Quantifying and managing the water-energy-food nexus in dry regions food insecurity: New methods and evidence (چکیده)
170 - Characterization, Electrical and Electrochemical Study of La0.9Sr1.1Co1−xMoxO4 (x ≤ 0.1) as Cathode for Solid Oxide Fuel Cells (چکیده)
171 - A variable neighborhood search algorithm for transshipment scheduling of multi products at a single station (چکیده)
172 - بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی (چکیده)
173 - تعیین عوامل حکمرانی در بخش کشاورزی با استفاده از فازی نوع دوم (چکیده)
174 - Virus-induced CRISPR-Cas9 system improved resistance against tomato yellow leaf curl virus (چکیده)
175 - تعیین اثر نهایی عوامل اقلیمی و فنوتیپی بر ریسک و میانگین عملکرد لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادی (چکیده)
176 - تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (چکیده)
177 - تبیین تأثیراشتغال غیرکشاورزی و هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور: کاربرد روش همسانسازی بر مبنای نمره گرایش (چکیده)
178 - A Hybrid Meta-Heuristic for a Bi-Objective Stochastic Optimization of Urban Water Supply System (چکیده)
179 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات) (چکیده)
180 - مدل‌سازی و حل بهینه مسأله تخصیص و ‌زمان‌بندی حسگر- سلاح/تهدید به‌صورت یکپارچه با الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASP (چکیده)
181 - The possibility of improving saffron (Crocus sativus L.) flower and corm yield through the irrigation and soil texture managements (چکیده)
182 - Effect of magnetized mixing water on the fresh and hardened state properties of steel fibre reinforced self-compacting concrete (چکیده)
183 - The construction and validation of a scale for the evaluation of the capitals of Volleyball clubs in Iran (چکیده)
184 - A Multiple Variational Iteration Method for Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems with Nonlinear Conditions (چکیده)
185 - شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن (چکیده)
186 - Fractional spectral differentiation matrices based on Legendre approximation (چکیده)
187 - Densely sampled phylogenetic analyses of the Lesser Short‐toed Lark (Alaudala rufescens) — Sand Lark (A. raytal) species complex (Aves, Passeriformes) reveal cryptic diversity (چکیده)
188 - Angular Dependence of Fluctuation Conductivity in BaFe1.9Co0.1As2 Single Crystal (چکیده)
189 - Comparison of Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Methods to Rank Business Strategies and Marketing Resources (چکیده)
190 - Simulation the Effects of climate change and market prices on farm’s structure by using an agent based model (چکیده)
191 - بررسی تاثیر گردشگری ساحلی و دریایی بر ایجاد درآمد و اشتغالزایی در ایران و جهان (چکیده)
192 - تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران (چکیده)
193 - A multidimensional conceptualization of the sponsor-sponsee fit in sport (چکیده)
194 - Identification Of Bio-Components Influencing Wheat Yields: Application Of Spatial Regression Model (چکیده)
195 - شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشت دوم از دیدگاه کشاورزان استان گیلان مورد: شهرستان آستانه اشرفیه (چکیده)
196 - واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان کشاورزی در بازطراحی الگوی کشت نواحی روستایی استان گیلان (چکیده)
197 - تأثیر معدل کل و دوزبانه یا چندزبانگی بر راهبردهای یادگیری دانشجویان کارشناسی رشته های زبان های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
198 - Effects of the deglycosylation on the structure and activity of chloroperoxidase: Molecular dynamics simulation approach (چکیده)
199 - Motivated forgetting increases the recall time of learnt items: Behavioral and event related potential evidence (چکیده)
200 - Designing an Economic Valuation Model of the Intangible Assets of Volleyball Clubs in Iran (چکیده)
201 - Effect of temperature, time, and asparaginase on acrylamide formation and physicochemical properties of bread (چکیده)
202 - Experimental investigation on the behavior of fine-grained soils containing waste rubber tires under repeated and static loading using direct shear apparatus (چکیده)
203 - ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) تحت تاثیر منابع مختلف تغدیه‌ای و رژیم‌های آب آبیاری (چکیده)
204 - Correlation of environmental factors and phenotypic diversity of iranian wild barley (Hordeum Spontaneum Koch) populations (چکیده)
205 - بررسی راهبردهای یادگیری دانشجویان کارشناسی رشتههای زبانهای خارجی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
206 - بررسی عدم قطعیت گروهی مدل های گردش عمومی جو در شبیه سازی داده های هواشناسی )مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت( (چکیده)
207 - آمایش سرزمین با رویکرد دفاعی در سواحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه: استان مازندران (چکیده)
208 - Effects of alfalfa silage treated using different varieties of waste date on feed intake, nutrient digestibility and performance of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
209 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
210 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری جذب و واجذب هیدروژن برای مواد ذخیره کننده هیدروژن در فشار پایین (چکیده)
211 - On the Determination of Pinning Mechanisms and Regimes in Type-II Superconductors with Weak Thermal Fluctuations (چکیده)
212 - Fluctuation Conductivity and Its Scaling Behavior in BaFe1.9Co0.1As2 Superconductor (چکیده)
213 - Mitochondrial phylogeography of the genus Eremophila confirms underestimated species diversity in the Palearctic (چکیده)
214 - Impact of Industrial Agglomeration on Productivity: Evidence from Iran’s Food Industry (چکیده)
215 - A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County) (چکیده)
216 - تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد) (چکیده)
217 - عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی (چکیده)
218 - ارزیابی اثرات آللوپاتی علف هرز بزچره (Dodatria orientalis) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (.Triticum aestivum L) (چکیده)
219 - استفاده از بستر بذر کاذب در جهت بررسی تنوع گونه ای و یکنواختی علفهای هرز مزرعه ذرت (چکیده)
220 - تاثیر تنش غرقاب بر علف هرز گل گندم (چکیده)
221 - سنتز و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت و مهره‌های مغناطیسی آلژینات به منظور کاربرد در پزشکی (چکیده)
222 - ارزیابی تاثیر زمان تهیه بستر کاشت کاذب بذر و روش کنترل علف هرز بر غنای گونه ای علفهای هرز مزرعه ذرت (چکیده)
223 - اثر تراکم بر علف هرز گل گندم (چکیده)
224 - اثر تنش غرقاب بر رشد علف هرز مهاجم ماستونک (چکیده)
225 - تاثیر روشهای مختلف شکست خواب بذر بر بذرهای علف هرز ماستونک (چکیده)
226 - بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی (پرتقال، انگور، خرما) (چکیده)
227 - سنتز نانو پودر Li1.25Mn0.125Ni0.125Co0. 5O2، به‌عنوان ماده کاتد ی باتری‌های یون لیتیوم، به روش سل-ژل و بررسی اثر مقدار ژلاتین بر خواص فیزیکی و ساختاری آن. (چکیده)
228 - Variation in Blood and Colorectal Epithelia’s Key Trace Elements Along with Expression of Mismatch Repair Proteins from Localized and Metastatic Colorectal Cancer Patients (چکیده)
229 - روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی (چکیده)
230 - نگرشی فلسفی بر تخصصگرایییا تجمیع علم جغرافیا (چکیده)
231 - Morphological and morphometric characterization of the new records of the East European vole (Microtus levis Miller, 1908) from northeast Iran (چکیده)
232 - تعیین مؤلفه های حکمرانی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطزیست در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
233 - Unidirectional Introgression and Evidence of Hybrid Superiority over Parental Populations in Eastern Iranian Plateau Population of Hares (Mammalia: Lepus Linnaeus, 1758) (چکیده)
234 - Sustainable economic rural development system pattern in Ghaemshahr: an application of the developed TOP-MARD core model (چکیده)
235 - Allelopathic Potential of Lavender’s Extract and Coumarin Applied as Pre-Plant Incorporated Into Soil Under Agronomic Conditions (چکیده)
236 - اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) (چکیده)
237 - Prioritization of Business Strategies and Marketing Resources Using the Analytic Network Process (ANP) Approach (چکیده)
238 - ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی (چکیده)
239 - JB-algebras of rank zero (چکیده)
240 - Plant fertilization helps plants to compensate for aphid damage, positively affects predator efficiency and improves canola yield (چکیده)
241 - رتبه بندی و بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک در شهر مشهد (چکیده)
242 - مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایران (چکیده)
243 - نگرشی امنیت پژوهانه به بحران های پایه ای قرن 21 (چکیده)
244 - الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر -مبتنی بر انتخاب گردشگران- (چکیده)
245 - An economic-operational framework for optimum agricultural water distribution in irrigation districts without water marketing (چکیده)
246 - سنتز ابررسانای MgB2و بررسی خواص ترابردی آن (چکیده)
247 - هدایت الکتریکی اضافی ناشی از افتوخیزهای ابررسانایی در MgB2آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
248 - Excess conductivity in nano-carbon doped MgB2 superconductor (چکیده)
249 - Finding stability regions of approximate methods: a direct geometric approach (چکیده)
250 - The effects of manure application and branch management methods on some agroecological aspects of summer squash -Cucurbitapepo L.- in a low input cropping system (چکیده)
251 - LiMn2O4nanopowders synthesized via gelatin-assisted sol–gel method: Optimization of pH and calcination temperature (چکیده)
252 - Opposite effect of motivated forgetting on sleep spindles during stage 2 and slow wave sleep (چکیده)
253 - نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه-pumilumJacq.Cichorium (چکیده)
254 - Selecting Strategic Policy for Irrigation Water Management (Case Study: Qazvin Plain, Iran) (چکیده)
255 - شناسایی تأثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی - مطالعه موردی استان خراسان رضوی- (چکیده)
256 - Using statistical analysis and laboratory testing to evaluate the effect of magnetized water on the stability of foaming agents and foam concrete (چکیده)
257 - A variable neighborhood search algorithm for solving fuzzy number linear programming problems using modified Kerre’s method (چکیده)
258 - بررسی عوامل موثر بر نابرابری سطوح درآمدی روستاییان در چهارچوب مدل سه شاخگی -موردمطالعه: روستاهای شهرستان اسلامشهر- (چکیده)
259 - تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری (چکیده)
260 - سنتز و بررسی اثر تغییر دما بر خواص ساختاری پودرهای 125O2.0 125Co.5Ni0.25Mn0.Li1 تهیه شده به روش سل –ژل با ژلاتین بهعنوان عامل کیلیت ساز (چکیده)
261 - بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر مولفه های اقتصادی برنج در ایران (چکیده)
262 - Slow spindles are associated with cortical high frequency activity (چکیده)
263 - تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) (چکیده)
264 - Froth Flotation Classification of Antimony Based on Histogram of Bubbles Perimeters (چکیده)
265 - مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeTe با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
266 - مطالعه اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختارFeTe : رهیافت نظریه تابعی چگالی (چکیده)
267 - مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeSe با استفاده از نظریه تابعی چگالی (چکیده)
268 - بررسی نظری اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختار FeSe (چکیده)
269 - The effect of gelatin as a chelating agent on the synthesis and characterization of LiMn2O4 nanopowders prepared via sol–gel method (چکیده)
270 - Effect of magnetized water on foam stability and compressive strength of foam concrete (چکیده)
271 - Spin transport properties of Fe, Co and Ni doped hydrogenated zigzag silicene nanoribbons: Negative di ff erential resistance and spin fi ltering e ff ect (چکیده)
272 - The Charge Transport Mechanisms in Conducting Polymer Polypyrrole Films and Fibers (چکیده)
273 - Numerical ANFIS-Based Formulation for Prediction of the Ultimate Axial Load Bearing Capacity of Piles Through CPT Data (چکیده)
274 - بهینهسازی و حل مسأله تخصیص و زمانبندی سنسور-سلاح/تهدید بصورت یکپارچه (چکیده)
275 - Application of statistical analysis to evaluate the corrosion resistance of steel rebars embedded in concrete with marble and granite waste dust (چکیده)
276 - Designing a Meta-Synthesis Model of affecting Drivers of Land Use Changes by Systematic Review of Previous Studies (چکیده)
277 - Mechanical and durability behaviour of concrete with granite waste dust as partial cement replacement under adverse exposure conditions (چکیده)
278 - The Modified VIM for Certain Type of the Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems (چکیده)
279 - A survey on endoparasites in wild rodents of the Jaz Murian depression and adjacent areas, southeast of Iran (چکیده)
280 - مقدمه ای بر تاریخچۀ علم جغرافیا در ایران و جهان اسلام (چکیده)
281 - An Adaptive Spectral Parametric Method for Solving Nonlinear Initial Value Problems (چکیده)
282 - High temperature electrical conductivity and electrochemical investigation of La2-xSrxCoO4 nanoparticles for IT-SOFC cathode (چکیده)
283 - توسعه مدل های جبری و تجربی برای تبیین و کنترل مولفه های موثر بر فرایندهای ایجاد اقلام تعهدی (چکیده)
284 - شواهدی از تاثیر جریان های نقدی غیرعملیاتی بر سیاست مدیریت سرمایه در گردش و پیامدهای اقتصادسنجی آن در مدل های تعهدی (چکیده)
285 - FARMERS' PREFERENCES FOR AGRIENVIRONMENTAL SCHEME DESIGN: A CHOICE EXPERIMENT APPROACH (چکیده)
286 - A Direct Method to Compare Bipolar LR Fuzzy Numbers (چکیده)
287 - Environmental Enrichment Attenuates Morphine-Induced Conditioned Place Preference and Locomotor Sensitization in Maternally Separated Rat Pups (چکیده)
288 - آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادی (چکیده)
289 - Economic value of greenhouse gas emissions from crop production in Iran (چکیده)
290 - بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (چکیده)
291 - بررسی کودهای آلی، شیمیایی، زیستی بر نیاز حرارتی، مراحل نموی و برخی شاخصهای فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری (چکیده)
292 - Solving fuzzy number quadratic programming problems using a variableneighborhood search algorithm (چکیده)
293 - Solving fuzzy number linear programming problems using a variable neighborhood search algorithm (چکیده)
294 - Duality in bipolar triangular fuzzy number quadratic programming problems (چکیده)
295 - مقایسه‌ی اعداد فازی با استفاده از نامساوی کر بهبود یافته (چکیده)
296 - An Efficient Numerical Method for a Class of Nonlinear Volterra Integro-Differential Equations (چکیده)
297 - Prioritize Agri-Environmental Measures of Water-Related Ecosystem Services: The Case of Mashhad (چکیده)
298 - Improving corrosion resistance of steel rebars in concrete with marble and granite waste dust as partial cement replacement (چکیده)
299 - Cobalt spin states investigation of Ruddlesden-Popper La2−xSrxCoO4, using X-ray diffraction and infrared spectroscopy (چکیده)
300 - الگوی تأثیرگذاری نهاده‌ها بر ریسک تولید گندم آبی و دیم (شرق استان گلستان) (چکیده)
301 - بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی (چکیده)
302 - Youth and sustainable waste management: a SEM approach and extended theory of planned behavior (چکیده)
303 - Estimating Spatial Effects of Transport Infrastructure on Agricultural Output of Iran (چکیده)
304 - Chlorophyll fluorescence - a tool for quick identification of Accase and ALS inhibitor herbicides performance (چکیده)
305 - A Novel Method for Solving Nonlinear Volterra Integro-Differential Equation Systems (چکیده)
306 - Magnetoresistance mechanisms in carbon-nanotube yarns (چکیده)
307 - Low-index surface investigation of KAlH4: Theoretical attempt to study the surface effect on the hydrogen storage properties (چکیده)
308 - ساخت و بررسی خواص فیزیکی نانو پودرهای Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 آلائیده با منیزیم به عنوان ماده اولیه باتری های لیتیوم یون به روش سل-ژل (چکیده)
309 - اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری و حرارتی نانو پودر Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 به عنوان ماده اولیه کاتد باتری های لیتیوم یون (چکیده)
310 - ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهد (چکیده)
311 - بررسی تأثیر آگاهی از ویژگی های محصولات ارگانیک بر تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک برای خانوارهای شهرستان مشهد (چکیده)
312 - Effect of magnetic field on the flux pinning mechanisms in Al and SiC co-doped MgB2 superconductor (چکیده)
313 - بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای ترش ) Hibiscus sabdariffa L. ) تحت تأثیر سیستم های مختلف تغذیه ای و آب آبیاری (چکیده)
314 - تأثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد زیست توده و مقدار پلی فنول های برگ گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pomilum Jacq.) (چکیده)
315 - Flux pinning mechanism in codoped-MgB2 with Al2O3 and SiC (چکیده)
316 - Magnetoreresistance of carbon nanotube-polypyrrole composite yarns (چکیده)
317 - Relation between resistivity and temperature in the presence of two magnetic flux pinning mechanisms (چکیده)
318 - Increasing saffron (Crocus sativus L.) corm size through the mycorrhizal inoculation, humic acid application and irrigation managements (چکیده)
319 - ارزیابی اثر حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و بنه زعفران (چکیده)
320 - بررسی رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خود اشتغالی با استفاده از الگوسازی چندسطحی(مطالعه موردی استان مازندران) (چکیده)
321 - سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر انتی باکتریایی ان (چکیده)
322 - Zero valent Fe-reduced graphene oxide quantum dots as a novel magnetic dispersive solid phase microextraction sorbent for extraction of organophosphorus pesticides in real water and fruit juice samples prior to analysis by gas chromatography-mass spectrometry (چکیده)
323 - Solving optimal control problem with Chebyshev polynomials (چکیده)
324 - بررسی تأثیر فرصت های ارتباطی بر استرس شغلی کارکنان به واسطه سکوت سازمانی (چکیده)
325 - Optimal control of temperature of a continuous - stirred tank reactor (چکیده)
326 - A Spectral Quasilinearization Parametric Method for Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems (چکیده)
327 - تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی در ارقام مختلف گندم (چکیده)
328 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (L. Centaurea balsamita)خوسرمایی شده با شرایط پاییزه (چکیده)
329 - تدوین راهبردهای مدیریت تولید، فرآوری و بازاریابی زعفران مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (چکیده)
330 - In-field Conductivity Fluctuations in Ba0.72K0.28Fe2As2Single Crystals (چکیده)
331 - پارادوکس تثبیت در کشاورزی و اثر ضد حمایتی سیاست قیمت کف گندم در ایران (چکیده)
332 - پراکنش گیاه هرز علف پشمکی (Bromus tectorum L.) و سایر گیاهان هرز مهم هم خانواده آن در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) غرب و شمال شرق ایران (چکیده)
333 - electronic and phononic modulation of mos2 under biaxial strain (چکیده)
334 - Paleogeographic evolution of the Maastrichtian deposits in the eastern Fars area (Zagros, Iran) using high-resolution sequence stratigraphic analysis (چکیده)
335 - برآورد تاثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران (چکیده)
336 - تبیین مفهوم ژئوپلیتیک ژئوتوریسم (چکیده)
337 - پیش بینی تراکم گیاه کندل (Dorema ammoniacum) در مراتع تخریب شده با استفاده از شبکه های عصبی (چکیده)
338 - تاثیر کود‌های آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.) (چکیده)
339 - تأثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در جیرفت (چکیده)
340 - Natural epigenetic variation within and among six subspecies of the house sparrow Passer domesticus (چکیده)
341 - مقایسه دو روش همرسوبی مستقیم و همرسوبی معکوس در سنتز نانوذرات اکسید نقره(Ag2O) (چکیده)
342 - سنتز و بررسی خواص ساختاری وفیزیکی نانوذرات سیلیکا توخالى (چکیده)
343 - اثر دما درتهیه نانومیله¬های دی اکسید منگنز به¬روش هیدروترمال (چکیده)
344 - ساخت و مشخصه یابی ساختاری و فیزیکی Li(Li.21Mn.54Ni.125Co.125)O2 برای استفاده در کاتد باتری های یون- لیتومی (چکیده)
345 - مهره های مغناطیسی پوشش داده شده با آلجینات-چیتوسان (چکیده)
346 - ارائه مدل غیر خطی برای پیش بینی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر خاک مسلح شده توسط ژئوگرید (چکیده)
347 - AB-initio study of pressure-induced aluminum hydrides AAlH4 (A = Li, Na, K, Rb, Cs) (چکیده)
348 - اثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر خواص ابررسانایی دمای بالای YBa2Cu3O7-x (چکیده)
349 - Synthesis of LiFePO4 as the Cathode Material Used in Lithium Ion Batteries and Investigating the Effects of Synthesis Routes on Magnetic, and Physical Properties (چکیده)
350 - ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره (چکیده)
351 - بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و مدیریت وجین بر رقابت علف هرز تاج خروس با ذرت رقم ks260 و سورگوم رقم اسپیدفید (چکیده)
352 - درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی (چکیده)
353 - تهیه نانومیلههای β-MnO2به روش هیدروترمال و بررسی اثر فرآیند گرمادهی (چکیده)
354 - آنالیز کمی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی (چکیده)
355 - Sample average approximation method for a new stochastic personnel assignment problem (چکیده)
356 - زمین¬شناسی و کانی¬شناسی رگه¬های کانه¬دارِ کانسارهای سرب و روی با میزبان کربناته منطقه روچون- مزار(جنوب بافت، استان کرمان) (چکیده)
357 - تاثیر روند زمانی برمیانگین وزنی عمر برخی ارقام گندم نان آبی و تحلیل اقتصادی آن (چکیده)
358 - بررسی خواص ساختاری نانو ذرات سریا- زیرکونیا آلاییده با منگنز سنتز شده به روش هم رسوبی (چکیده)
359 - An Economic Analysis of Wheat Breeding Programs for Some Iranian Irrigated Bread Wheat Varieties (چکیده)
360 - تعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهای اقلیمی در شهرستان مشهد (چکیده)
361 - آنالیز کمّی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی (چکیده)
362 - بررسی تاثیر روش های استحصال آب باران در استقرار اولیه گیاهان مرتعی در مراتع چاهدر مشهد (چکیده)
363 - A comparison study on three different radiation detectors used for liquid levelmetry (چکیده)
364 - ارزیابی بیلان انرژی و تحلیل های اقتصادی کلزا در استان گلستان (چکیده)
365 - The Second Peak Effect And Vortex Pinning Mechanisms in Ba(Fe,Ni)2As2 Superconductors (چکیده)
366 - Scintillation of XP2020 PMT glass window (چکیده)
367 - Novel Synthesis Method and Characterization of Poly(vinyl acetate-butyl acrylate) Latex Particles: Effect of SilanolTerminated Poly(dimethylsiloxane) Surfactant on the Seeded Emulsion Copolymerization (چکیده)
368 - A novel tubular hydrogen-bond pattern in a new diazaphosphole oxide: a combination of X-ray crystallography and theoretical study of hydrogen bonds (چکیده)
369 - اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L (چکیده)
370 - تمایل به پرداخت برای انرژی های محیط زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضایی (چکیده)
371 - Numerical modeling and optimization of joint strength in resistance spot welding of galvanized steel sheets (چکیده)
372 - مطالعه غنای گونه‌های گیاهی در زیستگاه‌های با شدت‌های مختلف چرا در پارک ملی گلستان و مناطق همجوار (چکیده)
373 - بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت (چکیده)
374 - بررسی اثر تنش خشکی، شوری و انجماد بر برخی صفات جوانه زنی بذور شلغم هرز (چکیده)
375 - مدل سازی هیدرو اقتصادی در تحلیل استراتژی های مدیریت منابع آب: مطالعه دشت نیشابور (چکیده)
376 - An integrated hydro-economic modeling to evaluate marketing reform policies of agricultural products (چکیده)
377 - بررسی آلودگی نوترونی مدل های مختلف شتاب دهنده های خطی- پزشکی زیمنس (چکیده)
378 - ارزیابی دُز نشتی از بدنه اپلیکاتورهای درمانی شتاب دهنده زیمنس پریموس پلاس (چکیده)
379 - ارزیابی ژنوتیپ های لوبیا چیتی(Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت در بوم نظام های کم نهاده بر اساس شاخص های تحمل (چکیده)
380 - مطالعه رسانندگی و مگنتومقاومت در کلاف های ترکیب پلی پیرول و نانو لوله های کربنی (چکیده)
381 - دستیابی به مسیر بهینه استحصال از منابع آب زیرزمینی با اعمال اثرات جانبی در دشت همدان - بهار (چکیده)
382 - The Effects of Oil Price Shocks on Agricultural sector Using Dynamic Stochastic General Equilibrium model (چکیده)
383 - اثر دما بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه مهاجم گلگندم (Centaurea balsamita) و تعیین درجه حرارتهای کاردینال جوانه زنی آن (چکیده)
384 - Protective Effect of Diosgenin against H2O2-Induced Oxidative Stress on H9C2 Cells (چکیده)
385 - بررسی اثرات دگرآسیبی اسانس اسطخودوس (Lavandula officinalis L.) بر مولفه های جوانه زنی بذر برخی از علف های هرز و ذرت (چکیده)
386 - برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران (چکیده)
387 - اثرتنوع ‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
388 - اثرات تغییر اقلیم بر قابلیت تهاجم علف هرز جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در ایران و جهان (چکیده)
389 - تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن علف های هرز بنگ دانه(Hyoscyamus niger) ، عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) و ترشک (Rumex crispus) (چکیده)
390 - A spectral parametric iteration method for partial differential equation (چکیده)
391 - Effects of irrigation intervals and organic manure on morphological traitsessential oil content and yield of oregano (Origanum vulgare L.), (چکیده)
392 - بررسی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS و RS (مطالعه: موردی سد دوستی) (چکیده)
393 - پایداری اکسیداتیو ماست غنی شده با منابع گوناگون امگاسه طی مدت نگهداری (چکیده)
394 - MAPS PRESERVING SOME MULTIPLICATIVE STRUCTURES ON STANDARD JORDAN OPERATOR ALGEBRAS (چکیده)
395 - Effects of Siemens TT-D carbon fiber table top on beam attenuation, and build up region of 6 MV photon beam (چکیده)
396 - A variational iteration method for solving nonlinear Lane–Emden problems (چکیده)
397 - Efficient indexing for semantic search (چکیده)
398 - Agricultural Insurance and Intensification Investment: Case Study of Khorasan Razavi Province (چکیده)
399 - Development of a novel ultrasonic-assisted magnetic dispersive solid-phase microextraction methodcoupled withhigh performance liquid chromatography for determination of mirtazapine and its metabolites in human urineand water samples employingexperimental design (چکیده)
400 - Glycine functionalized multi wall carbon nanotubes as a novel hollow fiber solid phase microextraction sorbent for preconcentration of venlafaxine and o- desmethyl venlafaxinein biological and water samples prior to determination by high performance liquid chromatography (چکیده)
401 - Ultrasonic-assisted magnetic dispersive solid-phase microextraction: a novel approach for rapid and efficient microextractionof naproxen and ibuprofen employingexperimental design by high performance liquid chromatography (چکیده)
402 - L_p shadowing property for vector fields (چکیده)
403 - The effects of removal of manganese ions on the structure of the enzyme chloroperoxidase (چکیده)
404 - کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود (چکیده)
405 - بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار (چکیده)
406 - Determining the Optimum Brands Diversity of Cheese Using PSO (Case Study: Mashhad) (چکیده)
407 - مولفه‏ های موثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهد (چکیده)
408 - استفاده از منحنی های هم اثر در بررسی اثرات مخلوط علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (Triticum aestivum) (چکیده)
409 - گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده آن مورد مطالعه: نقاط شهری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی (چکیده)
410 - ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏ المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضه (چکیده)
411 - همسوسازی مدیریت منطقه‌ای تولید ذرت و تغییر اقلیم در ایران (کاربرد رگرسیون فضایی با داده‌های تابلویی) (چکیده)
412 - بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (چکیده)
413 - سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
414 - مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد (چکیده)
415 - برآورد کمی تهدیدها و فرصت های اصلاح قیمت آب کشاورزی در ایران (محدوده مطالعاتی مشهد- چناران) (چکیده)
416 - Herbicidal activity of coumarin when applied as a pre-plant incorporated into soil (چکیده)
417 - Effects of Niacin on Milk Production and Blood Parameters in Early Lactation of Dairy Cows (چکیده)
418 - Effects of Monensin and Increasing Crude Protein in Early Lactation on Performance of Dairy Cows (چکیده)
419 - Economic Cost of Soil Nutrients Loss from Summer Rangelands of Nour-rud Watershed in North of IRAN (چکیده)
420 - برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود) (چکیده)
421 - مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضایی (چکیده)
422 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک‌های بزرگ شهر مشهد: کاربرد الگوی لاجیت چندسطحی (چکیده)
423 - تعیین شرایط فیزیکی رله های حفاظتی جهت تعیین بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (مطالعه موردی: شبکه برق منطقهای خراسان) (چکیده)
424 - مطالعه اولیه آلانایتهای قلیایی به روش ابتدا به ساکن، برای کاربردهای ذخیره سازی هیدروژن (چکیده)
425 - مقایسه ساختار کریستالی مواد جاذب هیدروژن حاصل از اعمال تقریب نظریه تابعیت چگالی در بسته های محاسباتی کوانتوم اسپرسو و وسپ (چکیده)
426 - بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران) (چکیده)
427 - Fuzzy nonlinear predictive control of Stewart platform (چکیده)
428 - اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (چکیده)
429 - اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانه (چکیده)
430 - قیمت گذاری کیفی قارچ در تهران (چکیده)
431 - ارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام‎های زراعی ایران (چکیده)
432 - بررسی کارایی انواع الگو‌های ARCH در پیش‌بینی و الگوسازی فرآیند قیمت گوشت مرغ (چکیده)
433 - بررسی نقش میانجی گری سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی مدیران بر رابطه ی هوش هیجانی و رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های کشور) (چکیده)
434 - امکان سنجی اختلاط علف کش های خانواده سولفونیل اوره و شبه اکسین برای کنترل علف های هرز پهن برگ گندم (Triticum aestivum) (چکیده)
435 - Protective and hypoglycemic effects of celery seed on streptozotocin-induced diabetic rats: experimental and histopathological evaluation (چکیده)
436 - تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌ هرز کشیده‌ برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum) (چکیده)
437 - Some multiplivative preservers on Jordan Operator algebras (چکیده)
438 - Temperature and field dependence of the flux pinning mechanisms in Fe(1.06)Te(0.6)Se(0.4) single crystal (چکیده)
439 - New insights into the taxonomy of the skittering frog Euphlyctis cyanophlyctis complex (Schneider, 1799) (Amphibia: Dicroglossidae) based on mitochondrial 16S rRNA gene sequences in southern Asia (چکیده)
440 - Evaluation of radiation use efficiency of common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars as affected by plant density under Mashhad climatic conditions (چکیده)
441 - بررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
442 - اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (Solanum melongena L.) (چکیده)
443 - A novel tubular hydrogen bond pattern in the crystal structure of a new diazaphosphole oxide: (4-Cl-C6H4NH)P(O)(1,2-NH)2C6H4 (چکیده)
444 - اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
445 - Evaluation of inoculation with nitrogen and phosphorus biofertilizers on yield and radiation use efficiency of black cumin (Nigella sativaL.) under Mashhad climatic conditions (چکیده)
446 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
447 - مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 (چکیده)
448 - بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 (چکیده)
449 - مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 (چکیده)
450 - پهنه بندی فضایی جهت مکان یابی پایگاه اسکان موقت با رویکرد ارزیابی چند عامله در محیط GIS مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان فاروج (چکیده)
451 - Density functional studies of structural and electronic properties of potassium alanate as a candidate for hydrogen storage (چکیده)
452 - بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونه ای و برخی شاخص های رشدی گونه های مزرعه ذرت ((Zea mays L. (چکیده)
453 - بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی (چکیده)
454 - ارزیابی شاخص های انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی نظام های برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (چکیده)
455 - Specific cutting force and cutting condition interaction modeling for round insert face milling operation (چکیده)
456 - اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L. ) (چکیده)
457 - ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی (چکیده)
458 - کنترل پیش‌بین غیرخطی ربات شش درجه آزادی سکوی استوارت (چکیده)
459 - A new nanostructured materials amino functionalized mesoporous silica synthesized via co-condensation method for Pb(II) and Ni(II) ions sorption from aqueous solution (چکیده)
460 - اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی جیرفت (چکیده)
461 - تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس (چکیده)
462 - Effects of supplementation level and particle size of alfalfa hay on growth characteristics and rumen development in dairy calves (چکیده)
463 - بررسی تاثیر قیمت و کیفیت محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی (چکیده)
464 - بررسی نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته بندی و استاندارد بین المللی محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی (چکیده)
465 - G-CSF Administration Attenuates Brain Injury in Rats Following Carbon Monoxide Poisoning via Different Mechanisms (چکیده)
466 - اثر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های پانل با اثرات تصادفی (چکیده)
467 - اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان (چکیده)
468 - برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران (چکیده)
469 - بررسی بازریابی و تاثیر سیاستهای تجاری بر صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
470 - بررسی تمایل به مشارکت گندم کاران شهرستان مشهد در طرحهای جدید بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
471 - بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیا قرمز (چکیده)
472 - The Relationship between Iranian EFL Teachers' Gender and their Pedagogical Success as Evaluated by Learners (چکیده)
473 - Investigating of Radiation Absorption and Use Efficiency in Intercropping of Wheat and Canola (چکیده)
474 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-delta بر اساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
475 - عوامل موثر بر میزان مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک توسط خانوارهای شهرستان مشهد (چکیده)
476 - کارایی گاوداری های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده های فازی) (چکیده)
477 - بررسی خواص الکترونی و اپتیکی ژرمنن با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
478 - بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز فضای سبز شهری (گلکاری و چمنکاریهای) بوستان های مناطق 22 گانه شهر تهران (چکیده)
479 - سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهری (چکیده)
480 - بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
481 - بررسی استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی (رویکردهای پویای داده های تابلویی) (چکیده)
482 - ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر (چکیده)
483 - شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران) (چکیده)
484 - Comparison of flux pinning in Si- and SiCl4-doped MgB2 superconductors: Evidence for coexistence of different pinning mechanisms (چکیده)
485 - ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (چکیده)
486 - تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام (چکیده)
487 - تأثیر کودهای آلی، تلقیح میکوریزایی ( Glomus mosseaeو G. intraradices) بر عملکرد کمی و کیفی برداشت مختلف گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه (Cichorium pumilum Jacq.) (چکیده)
488 - Thermally activated flux flow in Fe1.06Te0.6Se0.4 single crystal (چکیده)
489 - بازسازی و آنالیز توپولوژی شبکه متابولیکی دخیل در تولید شیرگاو (چکیده)
490 - آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود) (چکیده)
491 - مقایسه میزان هدررفت خاک و رسوب برخی سازندهای زمین‌شناسی در گرادیان‌های پوشش گیاهی با استفاده از شبیه‌ساز باران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نورـ استان مازندران) (چکیده)
492 - مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری (چکیده)
493 - اثر صمغ گزانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب تثبیت شده با ایزوله پروتئین خلر (چکیده)
494 - عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تغییر کاربری اراضی در استان مازندران (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) (چکیده)
495 - اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف (چکیده)
496 - ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی اثرات کارمند مهاجر بر عملکرد شرکت به واسطه¬ استراتژی بازاریابی بین-المللی، ارتباط شرکت با مشتری و کیفیت خدمات (چکیده)
497 - بر هم‌کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شتة ‌خردل (Lipaphis erysimi Kalt.) و پشة شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani) (چکیده)
498 - Phylogenetic Relationships of Apodemus Kaup, 1829 (Rodentia: Muridae) Species in the Eastern Mediterranean Inferred from Mitochondrial DNA, with Emphasis on Iranian Species (چکیده)
499 - بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهد (چکیده)
500 - خلاقیت و نوآوریهای شهری و خلق درآمدهای پایدار در حوزه گردشگری مطالعه موردی: طرح استقبال از بهار شهرداری مشهد (چکیده)
501 - رهیافتی نو در ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفة مراتع (مطالعة موردی: مراتع ییلاقی حوزة آبخیز نوررود، استان مازندران) (چکیده)
502 - بررسی الگوهای رفتاری خانوارها در رابطه با طرح تفکیک زباله در مبدأ (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
503 - تحلیل مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود) (چکیده)
504 - Effects of Land Use on the Concentrations of Some Heavy Metals in Soils of Golestan Province, Iran (چکیده)
505 - Analysis of the enzyme network involved in cattle milk production using graph theory (چکیده)
506 - Giant enhancement in critical current density, up to a hundredfold, in superconducting NaFe0.97Co0.03As single crystals under hydrostatic pressure (چکیده)
507 - Germination of Spotted Spurge (Chamaesyce maculata) Seeds in Response to Different Environmental Factors (چکیده)
508 - First report of Anarsia (Ananarsia) eleagnella (Lep.: Gelechiidae) from Iran (چکیده)
509 - تحلیل سلسله مراتبی هوش هیجانی و مولفه های آن در داوطلبان ورزش دانشگاهی (چکیده)
510 - Synthesis, spectroscopic investigations and computational study of monomeric and dimeric structures of 2-methyl-4-quinolinol (چکیده)
511 - بررسی جایگاه درآمد‌های محلی در تأمین بودجه سالانة دهیاری‌ها و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (چکیده)
512 - The effect of anisotropy of Hc2 on transport current in silicone oil- doped MgB2 superconductor (چکیده)
513 - Hydrostatic pressure induced transformation from δT_c to δl pinning in MgB2 (چکیده)
514 - Reliability‐centred maintenance for circuit breakers in transmission networks (چکیده)
515 - Iranian EFL teachers' major personality types and teaching attitudes (چکیده)
516 - کاربرد الگوهای چندسطحی در تحلیل‌ داده- ستانده (چکیده)
517 - تخمین عمر خستگی دیسک کمپرسور موتور جت با استفاده از روش انرژی (چکیده)
518 - بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی (چکیده)
519 - Hydrostatic pressure: A very effective approach to significantly enhance critical current density in granular iron pnictide superconductors (چکیده)
520 - EFFECTS OF ORGANIC FERTILIZERS AND MYCORRHIZA INOCULATION ON LEAF AREA INDEX AND DRY YIELD OF DWARF CHICORY (CICHORIUM PUMILUM JACQ) (چکیده)
521 - An investigation of artificial intelligence methodologies in the prediction of dirty amine flow rate of gas sweetening absorption column (چکیده)
522 - In vitro Effect of Garlic Oil and Turmeric Extract on Methane Production from Gas Test Medium (چکیده)
523 - First record of the Caucasus field mouse Apodemus ponticus Sviridenko, 1936 (Rodentia Muridae) from Iran (چکیده)
524 - Morphological Morphometric Characterisation of the Eastern Broad-toothed Field Mouse Apodemus mystacinus (Rodentia: Muridae) from Zagros Mountains, north-western Iran (چکیده)
525 - Evaluation of antimicrobial property of silver nanoparticle biosynthesized by Rosemary Plant (چکیده)
526 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای غلات در ایران (چکیده)
527 - ارزیابی ویژگی های رنگی و بافت سنجی دانه های انار آماده مصرف طی دوره نگهداری و بهینه یابی شرایط مختلف بسته‌بندی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
528 - بسته بندی های نوین جهت حفظ خصوصیات کیفی و بهبود ماندگاری دانه های انار آماده مصرف (چکیده)
529 - اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) (چکیده)
530 - ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) (چکیده)
531 - Frequency dependence of Néel temperature in CaMnO3-δ ceramics: Synthesized by two different methods (چکیده)
532 - بررسی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف لبنیات در سطح خانوارها (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
533 - بررسی موانع استقرار سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در واحدهای تولیدی شهر مشهد (چکیده)
534 - Service Quality Satisfaction among Eastern and Western Asia Sport Tourists (چکیده)
535 - تحلیل رابطه علّی بین شاخص‌های سرکوب مالی و صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزین (چکیده)
536 - بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن (چکیده)
537 - برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانهای کلزا در ایران (چکیده)
538 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای حبوبات در ایران (چکیده)
539 - بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار (مطالعه موردی شهرمشهد) (چکیده)
540 - Phenological response of milk thistle (Silybum marianum [L.] Gaertn.) to different nutrition systems (چکیده)
541 - Ecological risk of heavy metal hotspots in topsoils in the Province of Golestan, Iran (چکیده)
542 - مشارکت مالی شهروندان برای بهبود صفات کیفی آب آشامیدنی مشهد: تمایل ها و رفتارها (چکیده)
543 - بررسی الگوی کشت محصولات زراعی در شرایط خشکسالی مطالعه موردی شهرستان چناران (چکیده)
544 - جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن (چکیده)
545 - استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکای اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین پساب های صنعتی (چکیده)
546 - سنتز MCM-41 اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین از پساب و محلول آبی (چکیده)
547 - N-bromosuccinimide (NBS)-promoted, threecomponent synthesis of a,b-unsaturated isoxazol-5(4H)- ones, and spectroscopic investigation and computational study of 3-methyl-4-(thiophen-2-ylmethylene)isoxazol- 5(4H)-one (چکیده)
548 - نقش دانش بومی زنان درمانگر روستایی در درمان بیماریهای پوستی (مورد) : غرب استان خراسان شمالی (چکیده)
549 - Flux pinning mechanism in SiC and nano-C doped MgB2: Evidence for transformation from δTc to δl pinning (چکیده)
550 - ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) (چکیده)
551 - مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید دیم و آبی جو در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
552 - اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز سیلاژ ذرت درشرایط برون تنی (چکیده)
553 - Demographic parameters of Lipaphis erysimi on canola cultivars under different nitrogen fertilization regimes (چکیده)
554 - بررسی خواص الکترونی، ترموالکتریکی و فونونی آنتیموان تلوراید با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
555 - بررسی برخی از ویژگی های الکتریکی و اپتیکی منگنایت کلسیم تهیه شده به روش واکنش حالت جامد و سل- ژل (چکیده)
556 - مدل سازی و گسترش مساله تخصیص تصادفی کارکنان (چکیده)
557 - ‌معرفی مساله تخصیص کارکنان در شرایط عدم قطعیت (چکیده)
558 - Geographical pattern and species richness of the family AlaudidaeVigors, 1825 (Aves, Passeriformes) in the Palaearctic region (چکیده)
559 - Gradient of rodent species diversity across altitudes in Hyrcanian region, northeast Iran (چکیده)
560 - تاثیر بسته بندی و شرایط نگه داری به منظور بهبود ماندگاری دانه های انار (چکیده)
561 - تاثیر بسته بندی بر تغییرات بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف طی مدت زمان نگه داری (چکیده)
562 - بررسی مولفه های رنگی دانه های انار بسته بندی شده طی مدت زمان نگه داری (چکیده)
563 - Highly Conductive Carbon Nanotube-Graphene Hybrid Yarn (چکیده)
564 - بررسی تغییرات وزن , pH و مواد جامد محلول دانه های انار بسته بندی شده با روش سطح پاسخ (چکیده)
565 - تکنیک های بسته بندی جهت افزایش ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه (چکیده)
566 - کاربرد پوشش خوراکی کیتوزان در بهبود ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه (چکیده)
567 - Conflict over Underground Water and Pressurize Irrigation in Iran: A Spatial Analysis (چکیده)
568 - Evaluating the efficacy of pre- and post-emergence herbicides for controllingAmaranthus retroflexus L. and Chenopodium album L. in potato (چکیده)
569 - Simulation of light C4+ ion irradiation and its significant enhancement to the critical current density in Ba(Fe1xNix)2As2 single crystals (چکیده)
570 - اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی (چکیده)
571 - EFFECTS OF PLANT DENSITIES AND IRRIGATION LEVELS ON GROWTH CHARACTERISTICS AND FLOWER NUMBER OF BORAGE (BORAGO OFFICINALIS L.) (چکیده)
572 - خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
573 - سازوکار میخکوبی شار مغناطیسی در ابررسانای MgB2 آلائیده به سیلیکون کارباید (چکیده)
574 - اثر پارامغناطیس اسپین روی میدان بحرانی بالایی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs و PrO0.85FeAs (چکیده)
575 - خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
576 - بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ ای (چکیده)
577 - Interactions of alfalfa hay and sodium propionate on dairy calf performance and rumen development (چکیده)
578 - اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر تنوع گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت Zea mays L (چکیده)
579 - معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانی (چکیده)
580 - EFFECT OF CUMIN AND OREGANO ESSENTIAL OILS Effect of Cumin and Oregano Essential Oils AT THREE DIFFERENT CONCENTRATIONS ON IN VITRO GAS PRODUCTION PARAMETERS OF CORN SILAGE (چکیده)
581 - The impact of the flower mite Aceria acroptiloni on the invasive plant Russian knapweed, Rhaponticum repens, in its native range (چکیده)
582 - اندازه گیری تمایل به پرداخت برای خدمات اقتصادی و اکولوژیکی پارک‎ تندوره و عوامل موثر بر آن (چکیده)
583 - Fluctuation conductivity of RE1-2xCaxMxBa2Cu3O7-delta (RE=Nd, Y and M=Pr, Th) superconductors (چکیده)
584 - Chemical composition, cell wall features and degradability of stem, leaf blade and sheath in untreated and alkali-treated rice straw (چکیده)
585 - Dry chemical processing and ensiling of rice straw to improve its quality for use as ruminant feed (چکیده)
586 - ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae) (چکیده)
587 - اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (چکیده)
588 - Effect of honey as an immunomodulator against invasive aspergillosis in BALB/c mice (چکیده)
589 - 30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها (چکیده)
590 - Adjustment of pH and enzymatic treatment of barley straw by dry processing method (چکیده)
591 - تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور .Salsola kali L بر اساس مدلهای رگرسیونی (چکیده)
592 - Twist-stretch correlation of DNA (چکیده)
593 - Circuit breakers maintenance planning for composite power systems (چکیده)
594 - The up and down states of cortical networks (چکیده)
595 - Geometrical correlations in the nucleosomal DNA conformation and the role of the covalent bonds rigidity (چکیده)
596 - Nonlinear-dynamics theory of up-down transitions in neocortical neural networks (چکیده)
597 - Gluon parton density in the chiral quark model (چکیده)
598 - Low Q2 proton structure function, using gluon and pseudoscalar meson clouds in the constituent quark framework (چکیده)
599 - اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
600 - اثر روش های مدیریت غیرشیمیایی بر جمعیت و تنوع علف های هرز در مزرعه اسفناج (Spinacia oleraceae L.) (چکیده)
601 - The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Business Strategies and Organizational Performance (چکیده)
602 - Cytogenetic Characterization of 23 Species of Rodents From Iran (چکیده)
603 - تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 (چکیده)
604 - بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرز (چکیده)
605 - محاسبه تراکم حفره ها در ابررساناهایRE1-xPrx-123 (RE=Y,Nd) به روش جمع ظرفیت پیوندها(BVS) (چکیده)
606 - ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران (چکیده)
607 - اثر هال در حالت عادی ابررساناهای Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-δ (M=Pr,Th) (چکیده)
608 - توان گرماالکتریسته در نمونه های Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ (چکیده)
609 - مدلسازی عددی فرآیند تشکیل دکمه جوش و بررسی پارامترهای موثر در جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه (چکیده)
610 - توان گرماالکتریسته حالت عادی ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ (چکیده)
611 - اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسفناج (چکیده)
612 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد (چکیده)
613 - مقاومت الکتریکی در ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ بر اساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
614 - همبستگی بین ضرایب ترابردی و ساختار الکترونی برای ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ (چکیده)
615 - خواص ترابردی ابررساناهای Nd1-xCaxBa2-xLaxCu3O7-δ (چکیده)
616 - راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رویکرد (SWOT) تحلیل عوامل استراتژیک (چکیده)
617 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7 براساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
618 - بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی (چکیده)
619 - An adaptive spectral variational iteration method for solving nonlinear initial value problems (چکیده)
620 - اثر کوددهی نیتروژن گیاه کلزا بر رشد و نمو و شکارگری پشه شته خوار Aphidoletes aphidimyza در تغذیه از شته خردل Lipaphis erysimi (چکیده)
621 - شارش شار فعال شده به طور حرارتی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs (چکیده)
622 - بررسی اثر روش های غیرشیمیایی بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز (چکیده)
623 - ارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی بر فلور علف های هرز و عملکرد اسفناج (چکیده)
624 - تاثیر دماهای نگهداری بذر بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز (چکیده)
625 - تاثیر زمان های برداشت بذر از گیاه مادری بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز (چکیده)
626 - A Study the Relationship of Earnings and Cash Flows: Evidence of Finance Sector in Iran (چکیده)
627 - اثر روش‌های غیرشیمیایی مدیریت علف‌های هرز بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (چکیده)
628 - مطالعه خصوصیات رشدی و عملکرد گونه دارویی سیر تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن (چکیده)
629 - Vortex-glass phase transition and enhanced flux pinning in C4+-irradiated BaFe1:9Ni0:1As2 superconducting single crystals (چکیده)
630 - Qualitative and Quantitative Changes in the Essential Oil of Lemon Verbena (Lippia citriodora) as Affected by Drying ConditionDrying Condition (چکیده)
631 - اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبزشدن در شرایط گلخانه (چکیده)
632 - تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار (چکیده)
633 - بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای) (چکیده)
634 - Evaluation of carbon sequestration potential in corn fields with different management systems (چکیده)
635 - Vortex flux pinning mechanism and enhancement of in-field Jc in succinic acid doped MgB2 (چکیده)
636 - اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Alluim sativum L.) (چکیده)
637 - Protective Effect ofPunica granatumL. against Serum/Glucose Deprivation-Induced PC12 Cells Injury (چکیده)
638 - کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) در دوره های مختلف رقابت علفهای هرز (چکیده)
639 - An Environmental and Economic Perspective on Integrated Weed Management in Iran (چکیده)
640 - اثر سطوح مختلف آبیاری بر تنوع، ترکیب و تراکم علفهای هرز در مزرعه ذرت (چکیده)
641 - On convergence of He’s variational iteration method for nonlinear partial differential equations (چکیده)
642 - effects of magnetized water on fertility and heights of epithelial cells in pre-implantation stage endometrium and fallopian tube in female mice (چکیده)
643 - تعیین پارامترهای ابررسانایی از روی رسانایی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررسانای Nd(CaPr)-123 (چکیده)
644 - گرما الکتریسته و شواهد جایگزیده شدن حاملها درابررساناهای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d (چکیده)
645 - خواص ترابردی و شبه گاف در ابررسانای NdBa2-xLaxCu3O7-d (چکیده)
646 - تاثیر آلایش و دمای کلوخه سازی بر روی خواص الکتریکی ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید (چکیده)
647 - افزایش میخکوبی شار در ابررسانایMgB2 آلاییده به سوکسنیک اسید (C4H6O4) (چکیده)
648 - سازوکار میخکوبش در ابررسانای MgB2آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
649 - مقاومت حالت عادی ابررسانای بسبلور Nd(Y)-123آلاییده با آلایشهای خنثی (چکیده)
650 - سهم سازوکارهای میخکوبشδTc و δl در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
651 - اثر دمای کلوخه سازی بر روی خواص ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید (چکیده)
652 - خواص ابررساناییMgB2 آلاییده به سوسنیک اسید(C4 H6 O4) (چکیده)
653 - رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررساناهایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d (چکیده)
654 - افت و خیزهای ابررسانایی در کوپرات 123-Nd (چکیده)
655 - مقاومت الکتریکی و انرژی فعال سازی در ابررسانای PrO0.85FeAs (چکیده)
656 - افت و خیز های ابررسانایی در تک بلور Ba0.72K0.28Fe2As2 در ناحیه بحرانی (چکیده)
657 - HIGH PRESSURE ELECTRICAL RESISTIVITY OF COMPOSITION CONTROLLED Nd-123 BASED BULK MATERIAL (چکیده)
658 - High Pressure-High Temperature Electrical Resistivity Studies on Nd0.9Ca0.1Ba2Cu3O7-δ (چکیده)
659 - رهیافتی اقتصادی بر مدیریت پاک علف های هرز در استان خراسان رضوی (چکیده)
660 - Thermoelectric power and resistivity of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d (چکیده)
661 - Thermoelectric power of charge-neutral Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-d „M=Th and Pr: Evidence for different types of localization… (چکیده)
662 - An anomalous dip in thermoelectric power of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d (چکیده)
663 - Thermoelectric power and resistivity of Nd1-xCaxBa2Cu3Oy and Nd1-xLaxBa2Cu3Oy (چکیده)
664 - تاثیرکودهای آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بالنگو (چکیده)
665 - Comparing the Economic Value of Fire Conditions and the Effects of Wildfire on Hiking in New-Mexico Recreation Sites using Contingent the Valuation Method and Travel Cost Method (چکیده)
666 - ناهمسانگردی و جریان بحرانی در ابررسانای MgB2 آلاییده به روغن سیلیکون (چکیده)
667 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ (چکیده)
668 - افت و خیزهای ابررسانایی در ابررسانای La-111 (چکیده)
669 - Exact solutions of some types of Fredholm integral equations: He s VIM combined with finite series (چکیده)
670 - بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد، کاربرد الگوی دو مرحله ای هکمن (چکیده)
671 - بررسی اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
672 - همسویی رفتار اقتصادی و زیست‎محیطی کشاورزان در مدیریت علف‎های هرز (چکیده)
673 - عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی (چکیده)
674 - ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه (چکیده)
675 - مطالعه فلور علفهای هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آباد (چکیده)
676 - سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش (چکیده)
677 - اثر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب، تراکم و جمعیت علف های هرز در سیر (چکیده)
678 - Normal state Hall effect in Nd1-xCaxBa2Cu3O7-d: competition between added charge and disorder (چکیده)
679 - خواص ترابردی حالت عادی ابررسانای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ و مدلهای نظری (چکیده)
680 - Synthesis and Characterization of Modified Carbon Nanotubes with Silica-supported Preyssler Nano Particles and Study of Their Catalytic Activities in Synthesis of β-acetamido Ketones/Esters (چکیده)
681 - تأثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی و ابررسانایی ترکیب 123-Nd (چکیده)
682 - مغناطش و چگالی جریان بحرانی ابررسانای Ndo0.82F0.18FeAs (چکیده)
683 - سازوکار میخکوبش و انرژی فعال سازی در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
684 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای 123Y(Nd)- با آلایش های CaTh و La بر اساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
685 - Neutron diffraction studies of Nd1-xPrxBa2Cu3O7-d: Evidence for hole localization (چکیده)
686 - The normal state Hall effect in Nd12xCaxMxBa2Cu3O7d(M = Pr, Th): Evidence for hole localization by disorder (چکیده)
687 - Effects of the sintering temperature on the flux-pinning mechanism and the activation energy of malic-acid doped MgB2 (چکیده)
688 - The normal state Hall effect in NdBa2-x LaxCu3O7 : Evidence for hole localization by La doping (چکیده)
689 - بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری (چکیده)
690 - Estimates of (co)variance components for production and reproduction traits with different models in Fars native fowls (چکیده)
691 - Creativity and its Relationship with Teacher Success (چکیده)
692 - The effect of granulocyte colony-stimulating factor administration on carbon monoxide neurotoxicity in rats (چکیده)
693 - Effect of conducting polymer on the transport properties of carbon nanotube yarn (چکیده)
694 - Enhancement of the in-field Jc of MgB2 via SiCl4 doping (چکیده)
695 - The normal state Hall effect in NdBa2-xLaxCu3O7-delta: Evidence of localization hole by La (چکیده)
696 - Magnetic vortex flux pinning in silicone-oil doped MgB2 (چکیده)
697 - Coexistence of the δl and δTc flux pinning mechanism in nano-Si doped MgB2 (چکیده)
698 - Flux-pinning mechanism in silicone-oil-doped MgB2: Evidence for charge-carrier mean free path fluctuation pinning (چکیده)
699 - The Mechanical and the Electrical Properties of Conducting Polypyrrole Fibres (چکیده)
700 - Strong competition between the δl and δTc flux pinning mechanisms in MgB2 doped with carbon containing compounds (چکیده)
701 - Very strong intrinsic flux pinning and vortex avalanches in (Ba,K)Fe2As2 superconducting single crystals (چکیده)
702 - Angular dependence of pinning potential, upper critical field, and irreversibility field in underdoped (چکیده)
703 - بررسی اثر تاریخ کاشت به عنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز (چکیده)
704 - امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز قندرون با استفاده از کنه گالزا Aceria chondrillae)) (Acarina: Eriophyidae) (چکیده)
705 - تأثیر روش های مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز (چکیده)
706 - Very High Critical Field and Superior Jc-Field Performance in NdFeAsO0.82F0.18 with Tc of 51 K (چکیده)
707 - EXCESS FLUCTUATION CONDUCTIVITY AND SUPERCONDUCTING PARAMETERS OF CaLa-DOPED Nd-123 (چکیده)
708 - Preparation and characterization of hybrid conducting polymer–carbon nanotube yarn (چکیده)
709 - Flux pinning and vortex transitions in doped BaFe2As2 single crystals (چکیده)
710 - Fluctuation of mean free path and Tc induced vortex pinning in (Ba,K)Fe2As2 superconductors (چکیده)
711 - بررسی سطح سودمندی باکتری‌های ازتوباکتر (Azotobacter chroococcum) و آزوسپریلوم (Azospirillum brasilense) بر شاخص‌های رشد، عملکرد و سیستم ریشه‌ای گیاهزراعی جو رقم ریحان (Hordeum vulgare cv Reyhan) (چکیده)
712 - Tomato Production for Human Health, Not Only for Food (چکیده)
713 - ارزیابی اثر مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشدی زیره سبز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد (چکیده)
714 - بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین (چکیده)
715 - Effects of nitrogen and phosphorus biological fertilizers on radiation use efficiency in black cumin (Nigella sativa L.) (چکیده)
716 - Effects of caraway (Bunium persicum L.) density on density and diversity of weeds (چکیده)
717 - Toward a new analytical method for solving nonlinear fractional differential equations (چکیده)
718 - An effective variational iteration algorithm for solving Riccati differential equations (چکیده)
719 - Beyond Adomian polynomials: He polynomials (چکیده)
720 - Eight new records of bird species from North-Eastern Iran (چکیده)
721 - A Study of Governmental Revenue Source: Evidence of Zanjan Province in Iran (چکیده)
722 - The effects of agricultural practice and land-use on the distribution and origin of some potentially toxic metals in the soils of Golestan province, Iran (چکیده)
723 - کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار (چکیده)
724 - تاثیرکاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (چکیده)
725 - EFFECT OF PLANTING DATE, WEED CONTROL TIME AND METHOD ON WEED POPULATION AND YIELD OF CUMIN (CUMINUM SYMINUM L.) (چکیده)
726 - بهینه‌سازی الگوی کشت با هدف تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مشهد-چناران) (چکیده)
727 - تعیین حد بهینه اقتصادی استفاده از آب شور در آبیاری پنبه (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (چکیده)
728 - اثر دوره بحرانی رقابت علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
729 - تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن (چکیده)
730 - چگونه تغییر اقلیم تولید گندم را در مشهد متاثر می سازد؟ (چکیده)
731 - بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه روستایی در آموزشهای اجرایی توسط پروژه بین المللی ترسیب کربن (چکیده)
732 - برآورد میزان حق بیمه و غرامت برای دو روش جدید بیمه عملکردی و درآمدی و مقایسه آن با نظام فعلی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
733 - بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و بقایای جو (Hordeum vulgare) بر جوانه زنی و مراحل رشد اولیه عدس زراعی (Lens esculenta ) (چکیده)
734 - Full Survey on SPIT and prediction of how VoIP providers compete in presence of SPITTERS using Game-Theory (چکیده)
735 - Fuzzy Linear Programming Problems: Models and Solutions (چکیده)
736 - Effects of application of organic , biological and chemical fertilizers on seed yield of Coriander (Coriandrum sativum) (چکیده)
737 - MODIFICATION OF CARBON NANOTUBES WITH NANO PREYSSLER HETEROPLOYACID (چکیده)
738 - تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (Nigella sativa L.) در مشهد (چکیده)
739 - استفاده از کنه گلخوار ( Aceria acroptiloni) برای کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens) (چکیده)
740 - عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی، مطالعه موردی : پروژه ترسیب کربن در استان خراستان جنوبی (چکیده)
741 - Botanical traits, protein and carbohydrate fractions, ruminal degradability and energy contents of alfalfa hay harvested at three stages of maturity and in the afternoon and morning (چکیده)
742 - ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجی (چکیده)
743 - تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (چکیده)
744 - مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بر عملکرد رویشی و عملکرد اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (چکیده)
745 - بررسی تأثیر نوآوری‌های کشاورزی بر نظام زراعی زیست منطقه رود درکش با تأکید بر اقتصاد زراعی (چکیده)
746 - مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense) (چکیده)
747 - ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل در ‬استان خراسان رضوی (چکیده)
748 - مدلسازی و شبیه سازی سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن برای استخراج عصاره هسته انار توسط شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
749 - بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری (چکیده)
750 - کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل مؤثر بر مالکیت ماشین‏های کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
751 - رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی) (چکیده)
752 - A modified parametric iteration method for solving nonlinear second order BVPs (چکیده)
753 - کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از کنه گلخوار Aceria acroptiloni (Acarina: Eriophyidae) (Shevchenko & Kacalev) (چکیده)
754 - ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندر قند (چکیده)
755 - A New Spectral Variational Iteration Method for Solving Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems (چکیده)
756 - An Investigation of Relationship between Earnings Conservatism and Price to Book Ratio Based on Basu s Method (چکیده)
757 - بررسی اثرات رفاهی سیاستهای مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (چکیده)
758 - An Analysis of Transaction Costs of Obtaining Credit in Rural Iran (چکیده)
759 - بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی مطالعه موردی محصول انار استان خراسان رضوی (چکیده)
760 - بررسی تاثیر مبارزه بیولوژیک بر ریسک تولیدی باغداران انار استان خراسان رضوی (چکیده)
761 - construction an ion selective membrane electrode for lead (II) cation based ob benzo-18-crown-6 as an ionophore with polyvinylchloride matrix using of dip-coating method (چکیده)
762 - تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران (چکیده)
763 - Pulses Production Systems in Term of Energy Use Efficiency (چکیده)
764 - EVALUATION OF WHITE LINE DISEASE CURE RATE (چکیده)
765 - Distribution of different hoof lesions in different hoof trimming timings (چکیده)
766 - A new cut point for bovine hoof trimming (چکیده)
767 - Evaluation of annual hoof trimming timings in dairy cows (چکیده)
768 - Evaluation of sole ulcer cure rate (چکیده)
769 - Effect of different housing systems on hock lesions and evaluation the effect of parity and milk production on these lesions (چکیده)
770 - اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوستهای آلی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز زیره سبز (چکیده)
771 - بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی نانو و میکرو ساختار منگنایت کلسیم برای کاربرد سلولهای سوختی اکسید حالت جامد در دمای بالا (چکیده)
772 - سنتز و بررسی خواص مغناطیسی میکروپودر و نانوپودر منگنایت کلسیم (چکیده)
773 - Isolation, cloning and expression of the Brucella melitensis Omp31 gene (چکیده)
774 - EFFECTS OF SEED PRIMING BY BIOFERTILIZERS ON THE GROWTH CHARACTERISTICS OF 412. THREE WHEAT CULTIVARS AT THE EMERGENCE PERIOD UNDER GREENHOUSE CONDITION. (چکیده)
775 - The effect of subcutaneous administration of thyme and black pepper essential oils on sheep hematological responses (چکیده)
776 - Study of dormancy-breaking and optimum temperature for germination of Russian knapweed (Acroptilon repens L.) (چکیده)
777 - بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی (چکیده)
778 - سیاست گذاری در حوزه فرسایش خاک در ایران (چکیده)
779 - الگوی برآورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دوره گذار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
780 - Influence of weed competition on potato growth, production and radiation use efficiency (چکیده)
781 - The First Principle Studies Of Band Structure Calculations Of MgAl2O4 and 2H-SiC UsingPseudopotential Approaches (چکیده)
782 - First principles studies of band structure calculations of 6H-SiC and 4C-SiC using pseudopotential approches (چکیده)
783 - بررسی تمایل شهروندان به پرداخت ماهانه برای کاهش آلودگی های آب مشهد (چکیده)
784 - آلاینده‌های کشاورزی و ایجاد نواحی بحرانی در محدوده‌ی تأمین منابع‌ آب شهر سبزوار (چکیده)
785 - Investigation of Citizens WTP for Mashhad Air Pollution Reduction: Applying Heckit model (چکیده)
786 - عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ‏ا ی در استان خراسان رضوی (چکیده)
787 - ارزیابی رضایت شهروندان مشهد از خدمات شبکه اتوبوس رانی شهری (چکیده)
788 - تاثیر سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران: یارانه یا مالیات (چکیده)
789 - بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم‏کار برای کنترل علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی) (چکیده)
790 - effect of sheep grazing on weed control in saffron ( Crocus sativus L.) fields (چکیده)
791 - A piecewise-spectral parametric iteration method for solving the nonlinear chaotic Genesio system (چکیده)
792 - عارضه یابی برون سپاری و ارائه مدل در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (چکیده)
793 - تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک‎های ملی(مطالعه موردی پارک تندوره) (چکیده)
794 - رفتار‏ اقتصادی کشاورزان گندم‏کار استان خراسان رضوی برای کاهش آثار منفی علف‏کش‏ها بر محیط زیست: کاربرد ارزشگذاری مشروط (چکیده)
795 - بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و خردل وحشی ،(Sinapis arvensis) تحت تأثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه ،(Bunium persicum L) نخود (Cicer arietinum L) و مخلوط عصاره آ نها (چکیده)
796 - بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه ی موردی تولیدکنندگان گندم (چکیده)
797 - اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی کدو پوست کاغذی Cucurbita pepo (چکیده)
798 - نقش واحدهای صنعتی در ایجاد آلاینده‌های زیست‌محیطی (چکیده)
799 - اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
800 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای جایگزینی (چکیده)
801 - مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان (چکیده)
802 - An enhancement in the photocatalytic activity of TiO2 by the use of Pd: the question of layer sequence in the resulting hierarchical structure (چکیده)
803 - امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلی (چکیده)
804 - Lead (II)-selective coated graphite electrode based on benzo-18-crown-6 (چکیده)
805 - سنتز ومشخصه یابی ساختاری والکتریکی به دو روش سنتی و سل- ژل (چکیده)
806 - STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF CaMnO3 NANOPOWDERS PREPARED BY SOL-GEL METHOD (چکیده)
807 - اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (چکیده)
808 - Syntheses, crystal, and molecular structures of Mn(II), Zn(II), and Ce(III) compounds and solution studies of Mn(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), and Ce(III) compounds obtained from a suitable proton transfer compound containing bda and pydcH2 (bda 5 butane-1,4-diamine; pydcH2 5 pyridine-2,6-dicarboxylic acid) (چکیده)
809 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچی (چکیده)
810 - ارائه الگویی نوین برای برآورد محصولات ارگانیک (مطالعه موردی استان خراسان) (چکیده)
811 - ارزش گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش گذاری مشروط ) (چکیده)
812 - بررسی عوامل موثر بر تمایل به دریافت(WTA)مردم در شرایط عدم کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
813 - استفاده از بینایی رایانه ای در تعیین و اندازه گیری مقدار اکریل آمید در مواد غذایی (چکیده)
814 - Iranian agriculture in the face of climate change (چکیده)
815 - بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز (چکیده)
816 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
817 - بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد وکارایی مصرف نور و آب کرچک (چکیده)
818 - عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی در فعالیت های ترویجی - حفاظتی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران (چکیده)
819 - ارزیابی اثر هزینه های مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایران (چکیده)
820 - بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی (چکیده)
821 - اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum) (چکیده)
822 - تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جام (چکیده)
823 - نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه‏ای( مطالعه موردی عدس دیم استان خراسان شمالی ) (چکیده)
824 - بررسی بازاریابی خرما در ایران (مطالعه موردی شهرستان بم) (چکیده)
825 - انتخاب سیاست زیست محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایران (چکیده)
826 - A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dryland wheat production systems (چکیده)
827 - بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان در ماشین های کشاورزی: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن (چکیده)
828 - Piecewise-Truncated Parametric Iteration Method: a PromisingAnalytical Method for Solving Abel Differential Equations (چکیده)
829 - عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک (چکیده)
830 - برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی (چکیده)
831 - برآورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایران (چکیده)
832 - تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوی (چکیده)
833 - آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند؟ (چکیده)
834 - برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی (چکیده)
835 - Convergence of He’s Variational Iteration Method for Nonlinear Oscillators (چکیده)
836 - A modified moving element free Petrov_Galerkin viscous method (چکیده)
837 - Corrected fundamental numerical solution of elliptic PDEs (چکیده)
838 - اثر کودهای بیولوژیک بر رشد گیاهچه ارقام گندم (چکیده)
839 - انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام) (چکیده)
840 - ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان (چکیده)
841 - An efficient iterative analytical method applied to a nonlinear biochemical reaction model (چکیده)
842 - اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز (چکیده)
843 - گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تأثیر علفکش متریبیوزین (چکیده)
844 - امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمندسازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی (چکیده)
845 - استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی (چکیده)
846 - استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی (چکیده)
847 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علفهای هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علفهای هر (چکیده)
848 - ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد (چکیده)
849 - الگوی قیمت‏ گذاری علف‏ کش‏های همسو با محیط‏ زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی (چکیده)
850 - کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند) (چکیده)
851 - بررسی اثرات شخم و وجین دستی بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در ارقام مختلف نخود (چکیده)
852 - طراحی تناوبهای شش ساله و اثر آن بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز مزارع سیب زمینی (چکیده)
853 - Efficacy and host range of thistle tortoise beetle (Cassida rubiginosa) for (چکیده)
854 - اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداری بذر علف های هرز بر ماندگاری آنها درکود دامی (چکیده)
855 - اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاک (چکیده)
856 - Ecological methods of weed management in Cumin (چکیده)
857 - بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
858 - بررسی اثر مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
859 - 1,3Dibromo-5,5-dimethylhydantoin or N-bromosuccinimide as efficient reagents for chemoselective deprotection of 1,1-diacetates under solvent-free conditions (چکیده)
860 - تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد- چناران (چکیده)
861 - بررسی نقش و عملکرد ترویج کشاورزی بر مدیریت منابع آبی، مطالعه موردی گندم‎کاران دشت مشهد (چکیده)
862 - ارزیابی اقتصادی آموزش های فنی- حرفه ای ارائه شده از سوی پروژه بین‎‎المللی ترسیب کربن در میان روستاییان (چکیده)
863 - ارزیابی همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی (چکیده)
864 - الگوی تاثیرگذاری ترویج کشاورزی بر گرایش کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
865 - تأثیر میکوریزا و ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده رشد گیاه بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
866 - Factors Influencing on Trout Production in Khorasan Razavi Province (چکیده)
867 - اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیک (چکیده)
868 - Effect of crop rotation on weed seed-bank in Potato fields (چکیده)
869 - An analytical algorithm for unsteady nonlinear convective- radiative equation (چکیده)
870 - اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر روی تراکم و بیوماس علفهای هرز چند ساله درپنبه (چکیده)
871 - مدلسازی خصوصیات جوانه زنی و استقرار بذر گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط اکولوژیک (چکیده)
872 - کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی پاک: مطالعه موردی- اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
873 - اثر تنش های اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) (چکیده)
874 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
875 - The influence of exogenous enzyme, formaldehyde and/or sodium hydroxide on in vitro Gas Production parameters of sunflower meal (چکیده)
876 - بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه (چکیده)
877 - بررسی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی (چکیده)
878 - Effects of a magnetic field and adjuvant in the (چکیده)
879 - He’s homotopy perturbation method: An effective tool for solving nonlinear integral and integro-differential equations (چکیده)
880 - Financial Planning of Soil Conservation Based on Potential Demand of Credit (چکیده)
881 - Effect of Pd as Dopant on Photocatalytic microbial inactivation of Tio2 Thin film (چکیده)
882 - ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان (چکیده)
883 - بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (چکیده)
884 - Wheat risk diversification in North Khorasan province: A risk profile analysis (چکیده)
885 - Investigating Wagner’s law in Iran’s economy (چکیده)
886 - Classical biological control of Canada thistle (Cirsium arvense) by thistle tortoise beetle (Cassida rubiginosa) collected from Iran (چکیده)
887 - برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
888 - الگوی اقتصادی حفاظت خاک (مطالعه موردی گندم دیم در استان های غربی و شمالی ایران) (چکیده)
889 - بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
890 - Synthesis and Crystal Structure of 5-Amino-2-benzoxazolone (چکیده)
891 - Synthesis and Crystal Structure of 1,1-Dimethoxy -4,4-bis(phenylamino)-3-buten-2-one (چکیده)
892 - برآورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان (چکیده)
893 - بررسی عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان استان خراسان رضوی به اعتبارات بانک کشاورزی (چکیده)
894 - The status of medicinal and aromatic plant cultivation in Iran (چکیده)
895 - نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی (چکیده)
896 - Effects of Presprouting, Planting Date, Plant Population and Configuration on Late Blight and Yield of Organic Potato Crops Grown with Different Cultivars (چکیده)
897 - اثر تاریخ و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و عملکرد نخود (چکیده)
898 - بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
899 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
900 - The Study on Shadow Price of Greenhouse Gases Emission in Iran: Case of Dairy Farms (چکیده)
901 - رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتعداری در ایران (چکیده)
902 - رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتع داری در ایران (چکیده)
903 - An effective modification of He s variational iteration method (چکیده)
904 - بررسی اثرات اللوپاتی آفتابگردان بر جوانه زنه و رشد علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
905 - Reinvestigation of Relationship Between Macroeconomic indexes and Energy Consumption in Iran (چکیده)
906 - The Study of Qualitative Factors Influencing on Honey Consumers Demand: Application of Hedonic Pricing Model in Khorasan Razavi Province (چکیده)
907 - Application Pesaran and Shin Method for Estimating Irans Import Demand Function (چکیده)
908 - The Survey of Raisin Marketing Process and Structure in North Khorasan Province (چکیده)
909 - He,s Homotopy Perturbation Method for Calculating Adomian Polynomials (چکیده)
910 - مدیریت اکولوژیک علف‌های هرز گوجه‌فرنگی با استفاده از کمپوست مواد زاید بستر قارچ‌خوراکی دکمه ای (چکیده)
911 - بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک (چکیده)
912 - اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (چکیده)
913 - potential of cassida rubiginosa as a biological control agent for cirsium arvense (چکیده)
914 - کاربرد روش هزینه جایگزین در برآورد هزینه سالانه فرسایش آبی خاک در ایران (چکیده)
915 - اثر کاربرد کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L) (چکیده)
916 - A survey on factors affecting on consumer’s potential willingness to pay for organic products in Iran (A case study) (چکیده)
917 - عوامل موثر بر سرمایه‏گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در ماشین‏های کشاورزی (چکیده)
918 - evaluation of alternaria alternata as a potential biocontrol agent for gield bindweed (چکیده)
919 - Supportive Policies of Greenhouse Organic Cucumber Production in Khorasan- Razavi Province (چکیده)
920 - Factors Influencing on Minimum Offer Price of Farmers for Producing Greenhouse Organic Cucumber in Khorasan Razavi Province (چکیده)
921 - بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه پنبه مطالعه موردی : استان خراسان شمالی (چکیده)
922 - A survey of the factors influencing on Choosing Tourism Destination in Iran (application of Discriminant analysis) (چکیده)
923 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)
924 - Exact solutions for nonlinear integral equations by a modified (چکیده)
925 - organic farming, ecological, environmental and nuritional importance (چکیده)
926 - effects of biofertilizers on agronomic criteria of hyssop (چکیده)
927 - The effect of dry period length reduction to 28 days on the performance of multiparous dairy cows in the subsequent lactation (چکیده)
928 - Effect of organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
929 - Impact of Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability (چکیده)
930 - The farm-retail Iran s beef marketing margin model (چکیده)
931 - Effect of Credit Accessibility of Farmers on Agricultural Investment and Investigation of Policy Options in Khorasan-Razavi Province (چکیده)
932 - Estimating the greenhouse gases emission and the most important factors in dairy farms (Case study Iran) (چکیده)
933 - Estimation the supply and demand gap of export credit and determining the factors influencing on it (چکیده)
934 - Evaluation of agricultural advisory services effects on Sugar beet in Razavi Khorasan province (چکیده)
935 - A Dynamic Ex ante Input Demand Model with Application to Western Canadian Agriculture (چکیده)
936 - Macroeconomic Policies and the Best Environmental-Oriented Policy in Agricultural sector of Iran(Case of Soil Erosion). (چکیده)
937 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
938 - بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام) (چکیده)
939 - بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
940 - Applying Minimum Regret Criteria for Evaluation Farm Product Selling Time in Iran (چکیده)
941 - الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ). (چکیده)
942 - بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی (چکیده)
943 - Investment and Adjustment Costs In the Iranian Agriculture (چکیده)
944 - Application of game theory to compare the effect of market sale and contract strategies on agricultural yield in Iran (A Case Study of Tomato) (چکیده)
945 - تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان (چکیده)
946 - Evaluating the effects of production inputs and insurance protection policy on income equality of wheat producers in Khorasan provinces (چکیده)
947 - The Efficiency of saffron’s marketing channel in Iran (چکیده)
948 - Determination of soil conservation effects on shadow price of soil quality in dry-farmed Wheat in Iran (A case study) (چکیده)
949 - A model for pre- estimation of production of organic Cotton in Iran; Case study of Khorasan Province (چکیده)
950 - Demands and Preferences for Organic Foods: A survey study in Mashhad, Iran (چکیده)
951 - بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک (چکیده)
952 - تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول (چکیده)
953 - بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (چکیده)
954 - تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسان (چکیده)
955 - بررسی تاثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره وری در تولید پنبه استان خراسان (با تاکید بر درجه تاثیرگذاری عوامل تولید) (چکیده)
956 - بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادارت گوشت مرغ ایران در خاورمیانه (چکیده)
957 - بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار بر تولید شیر در گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی (چکیده)
958 - ارزیابی شبکه بازاررسانی شیر در استان خراسان (چکیده)
959 - ارزیابی شبکه بازاررسانی لوبیا در شهرستان مشهد (چکیده)
960 - برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی برای لوبیا در استان خراسان (چکیده)
961 - بررسی پراکنش قیمتی و کارایی بازار محصولات باغی در استان خراسان: پیام ها و راهکارهای سیاستی (چکیده)
962 - کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسان (چکیده)
963 - کارکرد نظام پیشنهادی ودیعه- بازپرداخت در مدیریت زباله های قابل بازیافت کلان شهر مشهد (پذیرش و درآمدزایی) (چکیده)
964 - سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالی (چکیده)
965 - بررسی میزان تمایل و عوامل موثر بر تبدیل زباله به کمپوست توسط خانوارها در کلان شهر مشهد (چکیده)
966 - استراتژی های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ایران: پیشنهاد طرح بانک مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
967 - رشد بهره وری کل عوامل تولید زیستی، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم (چکیده)
968 - بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنورد (چکیده)
969 - اقتصاد محصولات GM: تئوری، کارکردها و سنجش نگرش (چکیده)
970 - عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان (چکیده)
971 - بررسی مزیت نسبی صادارت گوشت مرغ ایران در منطقه خاورمیانه (چکیده)
972 - فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک (چکیده)
973 - برآورد هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران (چکیده)
974 - مدیریت حفاظت اراضی گندم دیم با تاکید بر دانش بومی در ایران (چکیده)
975 - بررسی بازاریابی خرما: مطالعه موردی بم (چکیده)
976 - تاثیر بیمه بر بهره وری تولید گندم استان مازندارن: کاربرد مدل تجزیه (چکیده)
977 - ظرفیت پس انداز روستایی ایران: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
978 - عوامل موثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم گلوگاه انار در استان خراسان رضوی ( مطالعه موردی) (چکیده)
979 - بررسی رابطه مبادله بازرگانی و نقش آن در صادارت (چکیده)
980 - رکود بازار مرکبات مازندران: پیامدها و راه حل ها (چکیده)
981 - توسعه شیلات در بعد اقتصادی و مساله تکنولوژی (چکیده)
982 - مقایسه جیره غذایی تحقیقاتی - تولیدی گوسفند پرواری (چکیده)
983 - برآورد تابع تولید و تعیین کارایی اقتصادی شالیکاران در سوادکوه (چکیده)
984 - عوامل کیفی موثر بر قیمت برنج: کاربرد مدل Hedonic pricing (چکیده)
985 - تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسان (چکیده)
986 - تاثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته (چکیده)
987 - آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
988 - مبانی بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
989 - اعطای وام یا تحمیل هزینه های سنگین (چکیده)
990 - تاثیر نوسانات دوره ای بر حجم سپرده ها در بانک کشاورزی: مطالعه موردی در استان فارس (چکیده)
991 - بررسی سازه های موثر بر پس انداز روستائیان: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
992 - کارآیی اعطای وام به کشاورزان هزینه های پنهان وام (چکیده)
993 - ساختار ظرفیت پس انداز روستایی در ایران: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
994 - عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم: مطالعه موردی استان مازندران (چکیده)
995 - عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری (چکیده)
996 - Biological control of weeds with plant pathogenic fungi. (چکیده)
997 - Evaluation of Alternaria alternata for biological control of Amaranthus retroflexus L. (چکیده)
998 - Effects of environmental factors on germination and emergence of Amaranthus retroflexus L. (چکیده)
999 - Biological control of pigweeds (Amaranthus retroflexus L. A. powellii S. Watson and A. bouchonii Thell.) with phytophagous insects, fungal pathogens and crop management (چکیده)
1000 - اثرات خشکی و شوری بر شاخصه های جوانه زنی گیاه دارویی مریم گلی کبیر (چکیده)
1001 - The effects of nitrogen and phosphorous biological fertilizers on the growth indices of black cumin (Nigella sativa L.) (چکیده)
1002 - Evaluation of germination of black cumin (Nigella sativa L.) seeds obtained from plants treated with different various biological fertilizers (چکیده)
1003 - Allelopathic Effects of Sunflower (Helianthus annuus) on Germination and Initial Growth of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus) and Common Lambsquarter (Chenopodium album). (چکیده)
1004 - Study of Phenological Stages in Russian Knapweed -Acroptilon repens L (چکیده)
1005 - Study of Desiccation and Freezing on Vegetative (چکیده)
1006 - Effect of Planting Date, Weed Control Time and (چکیده)
1007 - Allelopathic Potential Effects of Russian Knapweed (چکیده)
1008 - Effect of Integrated Weed Management on Weed (چکیده)
1009 - Effect of biofertilizers on agronomic criteria of Hyssop-Hyssopus officinalis (چکیده)
1010 - Biological control in organic agriculture, case study: effect of nitrogen fertility on biocontrol of Chenopodium album by Ascochyta caulina (چکیده)
1011 - Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability. (چکیده)
1012 - بررسی اثرات الیلوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
1013 - تاثیر رژیم های غذایی بر اسپورزایی، جوانه زنی و تحمل به خشکی اسپور های Fusarium oxysporum ایزوله 507 عامل کنترل میکروبی گل جالیز مصری (چکیده)
1014 - بررسی توان دگر آسیبی گیاه هرز تلخه بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا (چکیده)
1015 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم های مختلف لوبیا بر رشد علف های هرز (چکیده)
1016 - معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک خارلته (چکیده)
1017 - اثر گیاهان پوششی، سولاریزاسیون و بستر کاذب بر بیوماس و تراکم علف هرز سوروف (چکیده)
1018 - Biological control of Cirsium arvense by using native insects (چکیده)
1019 - Effects of Sheep grazing on weed control in Saffron fields (چکیده)
1020 - Organic Saffron in Iran: prospects and challenges (چکیده)
1021 - Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
1022 - Effect of cropping systems and crop rotations on weeds (چکیده)
1023 - Soil management for sustainable crop disease control: a review (چکیده)
1024 - Effects of environmental factors on germination and emergence of swallow wort (چکیده)
1025 - Impact of organic amendments and compost extracts on tomato production and storability in agroecological systems (چکیده)
1026 - Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
1027 - Improvement of late blight management in organic potato production systems in Europe: Field tests with more resistant potato varieties and copper based fungicides. (چکیده)
1028 - Effects of climate change on growth criteria and yield of sunflower and chickpea crops in Iran (چکیده)
1029 - Alternative treatments for late blight control in organic potato: Antagonistic micro-organisms and compost extracts for activity against Phytophthora infestans. (چکیده)
1030 - The importance of microorganisms in organic agriculture (چکیده)
1031 - Traditional agriculture in Iran and development challenges for organic agriculture (چکیده)
1032 - Potato late blight management in organic agriculture (چکیده)
1033 - Effects of nitrogen availability and spore concentration on the biocontrol activity of Ascochyta caulina isolates in Chenopodium album. (چکیده)
1034 - Biocontrol of Amaranthus spp. In Europe: state of the art. (چکیده)
1035 - ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران (چکیده)
1036 - introduction of some arthropode herbivore for biocontrol of canada thistle(cirsium arvense (L.)(scop (چکیده)
1037 - بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند و آفتابگردان (چکیده)
1038 - ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه زوفا (چکیده)
1039 - بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک (چکیده)
1040 - Factors Influencing of Farmers Access to Credit and Role on Investment (چکیده)
1041 - Determining the Role of Inputs, Climate and Insurance Protection Policy on Income Equality of Wheat Producers in Khorasan Provinces (چکیده)
1042 - Determination of soil conservation effects on shadow price of soil quality in dry - farmed wheat in (چکیده)
1043 - Household waste management in mashhad: charactristics and factors influencing on demand for collecti (چکیده)
1044 - تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت چغندرقند در استان خراسان (چکیده)
1045 - بررسی آثار حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم در استان های شمالی و غربی ایران (چکیده)
1046 - بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380 (چکیده)
1047 - Effect of plant age, temperature and humidity on virulence of Ascochyta caulina on common lambsquart (چکیده)
1048 - بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان (چکیده)
1049 - بررسی کارایی بازاریابی مرغ گوشتی در استان خراسان (چکیده)
1050 - برآورد کارایی تولیدکنندگان سیب استان خراسان (چکیده)
1051 - کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان (چکیده)
1052 - ساخت و ارزیابی سمپاش دستی با نازل دیسکی گریز از مرکز (چکیده)
1053 - بررسی بازاریابی و تاثیر سیاست های تجاری به صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
1054 - تورم و پس انداز خانوارهای روستایی ( مطالعه موردی استان فارس) (چکیده)
1055 - کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
1056 - Effect of Native Agricultural Mechanized Services Companies on National Mechanization Development (چکیده)
1057 - پروسیدینگ دومین همایش بیولوژی و بیوتکنولوژی زعفران (چکیده)
1058 - اثرات چرا توسط گوسفند بر علفهای هرز زعفران (چکیده)
1059 - Effects of Short Dry Periods on Performance and Metabolic Status in Holstein Dairy Cows (چکیده)
1060 - ORGANIC SAFFRON IN IRAN: PROSPECTS AND CHALLENGES (چکیده)
1061 - Reducing and/or substituting Cu-fungicide use in organic crop production systems (چکیده)