بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : تربیت بدنی و علوم ورزشى


موارد یافت شده: 919

1 - بررسی رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان رضوی (چکیده)
2 - تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی-عروقی آتش نشانان مشهد (چکیده)
3 - مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان بدمینتون و افراد غیرورزشکار (چکیده)
4 - تأثیر یک دوره حرکت درمانی در آب بر شاخص های الکترومیوگرافی و شدت درد مردان با کمردرد مزمن غیر اختصاصی (چکیده)
5 - The Effect of Observing Different Types of Information on Learning a Novel Motor Skill (چکیده)
6 - Effect of rhythmic auditory stimulation on gait kinematic parameters of patients with multiple sclerosis (چکیده)
7 - اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویه شنیداری (چکیده)
8 - Effect of six weeks of high intensity interval training and zinc ‎supplement on serum creatine kinase and uric acid levels in ‎futsal players (چکیده)
9 - تاثیر پلی مورفیسم val66met فاکتور نوروتروفیکی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتی (چکیده)
10 - The effect of combination exercise training on cardiovascular risk factors (adiponektin,interlukin-6 and hemocystein) in sedentary aged men (چکیده)
11 - The effect of eight weeks resistance and aerobic training on myostatin and follistatin expression in cardiac muscle of rats (چکیده)
12 - تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدن،توان هوازی و برخی هورمون های زنان نابارور و دارای سندروم تخمدان پلی سیتیک (چکیده)
13 - Comparing the Effects of Plyometric Training with and without Vessel Occlusion on Electromyographic Parameters (چکیده)
14 - The Effect Specialization and Diversification Involvement on Learning of Sports Skills According To Deliberate Practice and Deliberate Play (چکیده)
15 - بررسی تاثیر کارافرینی استراتژیک در ایجچاد مزیت رقابتی برند تولیدات ورزشی (چکیده)
16 - نقش بازاریابی بر اعتماد به برند در باشگاههای لیگ برتر فوتسال (چکیده)
17 - Prioritise of strategic entrepreneurship dimensions of sports manufacturing industry of Iran (چکیده)
18 - تغییرات مرکز فشار در الگوهای شروع راهرفتن ارادی و نیمه ارادی در اندام مسلط زنان جوان ورزشکار (چکیده)
19 - اثربخشی مداخلات روان شناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در ورزشکاران (چکیده)
20 - تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
21 - اثربخشی تمرین هوازی در اختلال بی خوابی میانسالان زن با و بدون کنترل کیفیت زندگی (چکیده)
22 - مقایسه انواع دستورالعمل های کانون توجه(درونی و بیرونی) بر عملکرد و یادگیری یک تکلیف زاویه ای (چکیده)
23 - تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی بر تعادل پویا و ایستای کودکان بینا، کم بینا و نابینا (چکیده)
24 - تدوین مدل رفتار هوادار در حمایتگری ورزشی (چکیده)
25 - تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران (چکیده)
26 - تحلیل و تبین نگرش‌های شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور (چکیده)
27 - بررسی مقایسه‌‏ای عوامل مؤثر بر نهادینه‌‏سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
28 - بازاریابی رابطه‌مند به‌عنوان پیش‌بینی برای رفتار خرید مشتریان ورزشی: مطالعۀ باشگاه های تندرستی بانوان مشهد (چکیده)
29 - مسئولیت قانونی مربیان در عوارض ناشی از اجرای برنامه های کاهش وزن به روش سریع در رشته های وزنی (چکیده)
30 - ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران بر اساس کیفیت کارکرد و نتیجه (چکیده)
31 - پاسخ حاد و مزمن هورمون لپتین سرمی به شدت های متفاوت تمرین ورزشی در موش‌های ماده مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان (چکیده)
32 - تعلیم و تربیت غیرخطی در تربیت بدنی (چکیده)
33 - تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از رویکرد نقاط مرجع استراتژیک (چکیده)
34 - مقایسه انگیزش ورزشی در ورزشکاران راکتی زن و مرد: بر پایه نظریه خود مختاری (چکیده)
35 - The Effect of Speed, Accuracy and Effector on Generalizability of Motor Program (چکیده)
36 - تاثیر سه هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای جانبی ستون فقرات دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیرساختاری به روش فتوگرامتری (چکیده)
37 - مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در پایان راه رفتن ارادی در دو گروه زنان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
38 - مقایسه الگوی فعالیت عضلانی در حرکات فرود-پرش و پرش-فرود بین آب و خشکی در زنان جوان فعال (چکیده)
39 - تکانش‌ گری حرکتی و یادگیری مهارت‌ های پایه بسکتبال (چکیده)
40 - Effects of Ramadan fasting and Regular Physical Activity on Serum Myostatin and Follistatin Concentrations (چکیده)
41 - تأتیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی عروقی و ترکیب بدن در زنان غیر فعال (چکیده)
42 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی(مقاومتی- هوازی) بر فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیتیکی در مردان سالمند (چکیده)
43 - طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد (چکیده)
44 - مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور (چکیده)
45 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آدیپونکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
46 - اثر تمرینات ورزشی متفاوت بر مشکلات ناشی از بارداری:مروری بر شواهد (چکیده)
47 - Effects of a selected exercise programon executive function of children with attention deficit hyperactivity disorde (چکیده)
48 - تأثیر بازتوانی قلبی بر ApoA1 و ApoB در مردان میانسال (چکیده)
49 - تاثیر حاد فعالیت هوازی و بی هوازی بر BDNF سرم و میزان دقت دختران بسکتبالیست شهرستان بجنورد (چکیده)
50 - بررسی وضعیت درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی با استفاده از ماتریس swot (چکیده)
51 - بررسی اثر شش هفته تمرینات ترکیبی پلایومتریک بر تغییرات لاکتات و متغیرهای عملکردی دختران شناگر (چکیده)
52 - هشت هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل های چای سبز و سفید بر ترکیب بدن بانوان غیرفعال دارای اضافه وزن (چکیده)
53 - تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوز و قدرت عضلات تنه کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
54 - The Effect of Alpha Neurofeedback Training on Motor Skill Acquisition (چکیده)
55 - بررسی تغییرات امواج مغزی در طول اکتساب مهارت حرکتی (چکیده)
56 - The effect of strength training based on process approach intervention on balance of children with developmental coordination disorder (چکیده)
57 - Echocardiographic Evaluation of the Effects of High-Intensity Interval Training on Cardiac Morphology and Function (چکیده)
58 - تأثیر دو شدت مختلف تمرین مقاومتی بر مایوکاین‌های تنظیمی رشد عضله در زنان جوان غیرفعال (چکیده)
59 - Comparative analysis of competitive state Anxiety among team sport and individual sport athletes in Iran (چکیده)
60 - تاثیر یک برنامه منتخب کار باوزنه به دو روش هرمی و هرمی معکوس بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و مهارتی (چکیده)
61 - تغییرات ای-سلکتین و پی سلکتین در زنان چاق به هشت هفته تمرین تناوبی شدید (چکیده)
62 - پاسخ هورمون پاراترمون،استروژن و برخی نشانگرهای متابولیزم استخوان زنان چاق یائسه به تمرین هوازی (چکیده)
63 - پاسخ سطوح سرمی لپتین و اینترلوکین 6در زنان سالمند غیرفعال به یک دوره تمرین هوازی (چکیده)
64 - Changes in Quadriceps and Hamstring Co-Contraction Following Landing in Microgravity Condition: Comparing Females with Different Activity Levels (چکیده)
65 - The effects of physical activity on impulse control, attention, decision-making and motor functions in students with high and low impulsivity (چکیده)
66 - مقایسه مزاج افراد مبتلا به شین اسپلینت و سالم در دانشجویان مرد و زن دانشگاه فردوسی (چکیده)
67 - پاسخ ویسفاتین پلاسما به فعالیت ورزشی حاد استقامتی پیش و پس از 8 هفته تمرین در مردان چاق سالم (چکیده)
68 - تاثیر شش هفته تمرین درمانی در آب بر میزان استقامت عضلات اکستنسوری تنه در مردان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی (چکیده)
69 - تاثیر حرکت درمانی در آب بر فعالیت الکتریکی عضلات چهارسررانی و شدت درد زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو (چکیده)
70 - Effects of hydrotherapy on postural control and electromyography parameters in men with chronic non-specific low back pain (چکیده)
71 - مقایسه ناهنجاری های ستون فقرات بین افراد گرفتار به عارضه تیرکشیدن پهلو و افراد سالم هنگام دویدن (چکیده)
72 - مقایسه اثر کوتاه مدت با تمرینات تسهیل عصبی عضلانی بر درد گردن و شانه کارمندان ناشی از نقاط ماشه ای میوفاشیال در عضله ذوزنقه (چکیده)
73 - تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی برعوامل انعقادی و فیبرینولیتیک مردان غیرفعال (چکیده)
74 - Mitochondrial Adaptations in Aged Skeletal Muscle: Effect of Exercise Training (چکیده)
75 - اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید برای - سلکتین و پی - سلکتین در زنان چاق (چکیده)
76 - اثرتمرین ورزشی بیشینه بر عملکرد ریوی افراد مبتلا به مواد مخدر (چکیده)
77 - تأثیر برنامه تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه (چکیده)
78 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر برخی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی زنان چاق غیرفعال (چکیده)
79 - اثر هشت هفته مصرف چای سبز، تمرین هوازی و نرکیب آن بر آنزیم های کبدی و آپوپروتئین سرمی زنان دارای اضافه وزن غیرفعال (چکیده)
80 - تاثیرهشت هفته تمرین استقامتی تناوبی-مقاومتی و استقامتی تداومی مقاومتی بر سطوح فیبرینوژن و دی دایمر پلاسمای مردان دارای اضافه وزن (چکیده)
81 - مقایسه یادگیری توالی حرکتی ناآشکار و آشکار در کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
82 - اولویت بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیتۀ ملی المپیک ایران (چکیده)
83 - Teaching of new sport skill to weightlifters: problem in performance and motor learning (چکیده)
84 - بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی (چکیده)
85 - نقش پیش بین خودتنظیم گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسه ورزش های برخوردی و غیربرخوردی (چکیده)
86 - ویژگی های تکانش گری ورزشکاران رشته های برخوردی و غیربرخوردی (چکیده)
87 - شیوه های مختلف مقابله با استرس در میان کشتی گیران نخبه و ماهر (چکیده)
88 - تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی ـ زمانی راه رفتن سالمندان دارای ضعف تعادلی (چکیده)
89 - تاثیر پلی مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده (چکیده)
90 - اثر بازی های بومی محلی و بازی‌های معمول بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران کم‌توان ذهنی آموزش پذیر (چکیده)
91 - مقایسه‌ی فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری وابستگان به مت آمفتامین با افراد بهنجار؛ براساس نظریه‌ی تجدیدنظر شده‌ی حساسیت به تقویت (چکیده)
92 - مدل معادلات ساختاری عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
93 - بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی (چکیده)
94 - انگیزش و نعهد داوطلبان ورزشی رویدادی (چکیده)
95 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات و کورتیزول دانشجویان پسر غیر ورزشکار (چکیده)
96 - تاثیر تمرینات مقاومتی با باند الاستیک برتعادل ایستا و درد زنان سالمند دارای آرتروز و واروس زانو (چکیده)
97 - تأثیر تمرینات منتخب فیزیوبال بر میزان کمردرد، لوردوز، قدرت و انعطاف پذیری زنان باردار (چکیده)
98 - بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش (چکیده)
99 - Providing a multidimensional measurement model for assessing quality of sport tourism services:Empirical evidence from sport conference as sport event tourism (چکیده)
100 - The evaluating of efficacy of McKenzie exercises, Massage and foot Reflexology on pain and disability of men with mechanical chronic low back pain (چکیده)
101 - Designing a Model of Consumer Purchase Behavior towards Domestic Brands of Sports Apparel (چکیده)
102 - Do Environmental Factors (Practice and Feedback) Moderate the Effect of the Val66met BDNF Polymorphism on Motor Learning? (چکیده)
103 - Exercise Increases Markers of Spermatogenesis in Rats Selectively Bred for Low Running Capacity (چکیده)
104 - The comparison of effects of two selected functional and Therabandtrainings on the dynamic balance and strength of lower limb among elderly men (چکیده)
105 - مقایسه تاثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند (چکیده)
106 - تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسه (چکیده)
107 - Identify and Analysis of Performance Evaluation Indicators of Iranian Goalball Coaches (چکیده)
108 - Exercise training increases anabolic and attenuates catabolic and apoptotic processes in aged skeletal muscle of male rats (چکیده)
109 - تأ ثیر تمریىات چی رانینگ بر درد و تعادل ایستای افراد مبتلا بٍه شین اسپلینت (چکیده)
110 - تاثیر تمرینات چی¬رانینگ بر میزان درد ، دامنه حرکتی مچ پا و تعادل پویای افراد مبتلا به شین¬اسپلینت (چکیده)
111 - مقایسه برخی ویژگی های آنروپومتریک.جسمانی حرکتی و مهارتی بازیکنان موفق فوتبال استان خراسان شمالی با بازیکنان موفق فوتبال خراسان جنوبی در رده سنی 10 تا 13 سال (چکیده)
112 - تاثیر دو برنامه هشت هفته ای تمرینات محوری با و بدون استفاده از توپ فیزیوبال بر بازیکنان بدمنتون دختر (چکیده)
113 - بررسی تاثیر یک برنامه منتخب کار با وزنه(سوپرست متقابل)به دو روش هرمی و هرمی واژگون برقدرت عضلات و نیمرخ مهارتی والیبالیست های مرد (چکیده)
114 - lمقایسه اثر دو نوع نوشابه ورزشی معمولی و انرژی زا طی یک جلسه تمرین بی هوازی بر شاخص های همو دینامیک ورزشکاران رشته های قدرتی (چکیده)
115 - مقایسه مهارت های روان-تنی فوتبالیست های نوجوان، جوان و امید (چکیده)
116 - ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب در بین فوتبالیست های نخبه ناشنوا (چکیده)
117 - Identify affecting Factors the increase in student participation in physical activity and solution (چکیده)
118 - تغییرات سطوح سرمی آیریزین و شاخص‌های لیپیدی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن پس از هشت هفته تمرین هوازی (چکیده)
119 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف کنسانتره انار بر شاخص های سندرم متابولیک زنان میانسال دارای اضافه وزن و چاق (چکیده)
120 - تاثیر آزمون بی هوازی RAST برمارکرهای اصلی سیستم انعقاد خون در زنان جوان سالم فعال و غیرفعال (چکیده)
121 - مدل ارتباطی هوش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و ‏جوانان ‏جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
122 - تحلیل مدل رگرسیونی کار آفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان (چکیده)
123 - The Status and Strategic Condition Public Sport in Ghochan City Based on SWOT Analysis (چکیده)
124 - تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای بر میزان AGRP جودوکاران مرد تمرین کرده (چکیده)
125 - بررسی فرضیه زمینه بینایی در ظهور مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه (چکیده)
126 - بررسی تأثیر سطح سرمی بتا ـ اندورفین بر تعدیل شاخص های درد دیسمنوره متعاقب هشت هفته تمرین هوازی (چکیده)
127 - A Review of the Effects of Ramadan fasting and regular physical activity on metabolic Syndrome indices (چکیده)
128 - مقایسه اثربخشی انواع مداخلات شناختی- حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند (چکیده)
129 - تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی دختران بسکتبالیست (چکیده)
130 - تاثیر یک دوره مصرف مکمل گلوتامین بر فاکتورهای ایمنی ورزشکاران رشته پرورش اندام (چکیده)
131 - تاثیر مصرف استروئید ناندرولون دکانوات بر شاخص های همودینامیک و میزان گلبول قرمز خون ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام (چکیده)
132 - اثر تعاملی مصرف مکمل چای سبز و تمرین هوازی بر پرویتئین واکنشگر C و نیمرخ لیپیدی زنان چاق غیرفعال (چکیده)
133 - تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح تستوسترون، LH و FSH خون مردان سالم غیرورزشکار (چکیده)
134 - واکنش رزیستین و آمادگی قلبی تىفسی زنان میانسال غیرفعال به هشت هفته تمرین هوازی (چکیده)
135 - تاثیر 6 هفته تمرینات هوازی بر سطح لپتین سرم و شاخص توده بدنی دانشجویان پسر غیرفعال (چکیده)
136 - The effect of six weeks of high-intensity interval training with and without zinc supplementation on aerobic power and anaerobic power in female futsal playersigh-intensity interval training with and withourobic power and anaerobic power in female futsal players (چکیده)
137 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر درد افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی (چکیده)
138 - Digit Ratio, Testosterone/Cortisol Levels and Hand Grip Power of Handedness among Elite Iranian Basketball Players (چکیده)
139 - اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
140 - مقایسه تحلیل‌‌رفتگی شغلی مربیان شنای استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
141 - تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیب¬های ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور (چکیده)
142 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های پیکر سنجی و آمادگی قلبی ـ تنفسی زنان میان‌ سال مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
143 - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
144 - Evaluating and Examing the Relationship between Mental Skill, Emotional Intelligence and Competition Anxiety Among Young and Adult in Alpine Skiers’ Super League (چکیده)
145 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
146 - تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت عضلات پایین تنه در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی (چکیده)
147 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر دامنه فعال و قدرت پلانتار فلکشن مچ پا در افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی (چکیده)
148 - تاثیر یک دوره تمرین در آب بر درد و قدرت فلکشن شست پا در افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی (چکیده)
149 - تأثیر یک دوره حرکت درمانی و بی تمرینی پس از آن بر تعادل زنان مبتلا به آرتروز زانو (چکیده)
150 - تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال (چکیده)
151 - Acute and chronic responses of metabolic myokine to different intensities of exercise in sedentary young women (چکیده)
152 - بررسی اختلالات حرکتی و تأثیر آن بر تکامل سایر ابعاد وجودی کودکان (چکیده)
153 - تاتیر ۵ هفته تمرینات پروپریوسپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا (چکیده)
154 - Predicting Grip Strength based on Anthropometric Characteristics in Female Junior Volleyball Players (چکیده)
155 - تعیین رابطه‌ی بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده دختر (چکیده)
156 - بررسی فراوانی و علل بروز انواع آسیب ها در بانوان و آقایان سنگنورد دیواره بلند (چکیده)
157 - The correlation relationship between body type and personality type in athletes (چکیده)
158 - کاهش وزن با تمرینات هوازی بهمراه مصرف مکمل چای سبز در افراد دارای اضافه وزن (چکیده)
159 - اثرات حاد دو نوشیدنی انرژی زا ( ردبول و پاورید) بر عملکرد هوازی و بی هوازی فوتبالیستهای جوان (چکیده)
160 - BIOMECHANICAL FACTORS IN 400M FREESTYLE SWIMMING AND THEIR RELATIONSHIPS WITH ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS (چکیده)
161 - مقایسه تاثیر یک دوره برنامه کار با وزنه سوپرست متقابل به دو روش هرمی و هرمی واژگون بر برخی هورمون¬های آنابولیک و قدرت بیشینه مردان غیرورزشکار (چکیده)
162 - تاثیر تمرینات ترکیبی بر سطوح فریتین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دو (چکیده)
163 - تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخصهای هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
164 - تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی منتخب بر سطوح لپتین و برخی هورمون های سرمی مردان میانسال (چکیده)
165 - تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی زیربیشینه در حین دیالیز بر سطح کلسیم و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شهرستان بجنورد (چکیده)
166 - Comparison between the body type and personality type of student athletes the Imam Reza University in Mashhad (چکیده)
167 - A Comparative Study of Psychological Hardiness and Coping Strategies in Female Athlete and Non-Athlete Students (چکیده)
168 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال (چکیده)
169 - تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای اختصاصی جودو بر مقادیر AGRP و شاخص های عملکردی مردان جودوکار تمرین کرده (چکیده)
170 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مکمل دهی چای سبز بر سطوح سرمی گالانین و پروفایل چربی خون زنان چاق غیر ورزشکار (چکیده)
171 - سینماتیک لحظه رهایی تیر در تیراندازان نخبه (چکیده)
172 - بررسی تعادل ایستا و سینماتیک اندام تحتانی هنگام راه رفتن در بیماران دارای زانوی پرانتزی (چکیده)
173 - تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی-مقاومتی) بر سطوح هموسیستئین، پروتئین CRP و پروفایل لیپیدی مردان میانسال غیرفعال (چکیده)
174 - اثر تعاملی تمرین استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین و سرم دانشجویان با افسردگی متوسط (چکیده)
175 - تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر پارامترهای پیکرسنجی و وضعیت روانشناختی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
176 - تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر تعادل ایستا و هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
177 - تأثیر یک برنامه تمرین منتخب هوازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
178 - تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره زرشک بر شاخص های گلایمسیک بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 متعاقب یک جلسه ورزش هوازی (چکیده)
179 - Serum chemerin and insulin sensitivity alterations due to exercise training below and above lactate thresholds in streptozocin-induced diabetic rats (چکیده)
180 - بررسی ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کنندۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی (چکیده)
181 - مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمن (چکیده)
182 - تأثیر برنامه ترکیبی (حرکت ‌درمانی و ماساژ) بر میزان درد و دامنه حرکتی گردن زنان میان‌سال مبتلا به سندروم درد مایوفاشیال عضله ذوزنقه فوقانی (چکیده)
183 - بررسی الگوی عملکرد عصبی عضلانی و زمانبندی عضلات زانو حین تکالیف مختلف فرود در زنان فعال (چکیده)
184 - تأثیر تمرینات قدرتی بر کنترل پوسچر پویا و ایستا در زنان سالمند (چکیده)
185 - تاثیر یک دوره تمرینی ورزش در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند (چکیده)
186 - تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخص‌های هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
187 - مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال (چکیده)
188 - بررسی میزان مشارکت عوامل خستگی مرکزی و محیطی پس از فعالیت زیربیشینه در شرایط مختلف (جنس و ریتم روزانه) (چکیده)
189 - مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در پایان راه رفتن ارادی و نیمه ارادی با اندام مسلط و غیر مسلط در دو گروه زنان جوان ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
190 - اثرات ناشی از تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شاخصهای خونی ،عملکرد کلیه و تغییرات همودینامیک ورزشکاران مرد (چکیده)
191 - Contribution of Peripheral and Central Fatigue in Different Conditions- Gender and Time of Day Differences (چکیده)
192 - بررسی فعالیت عصبی - عضلانی حین حرکت در آب (چکیده)
193 - Big Five Personality Model and Organizational Citizenship Behavior (چکیده)
194 - بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل پویا در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
195 - بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات و شاخص های اسپیرومتری جانبازان با آسیب طناب نخاعی (چکیده)
196 - مقایسه اثرات مصرف استروئیدهای 17-آلفا الکیلی و استرهای 17-بتا هیدروکسی بر سطوح آنزیم‌های کبدی و تغییرات هماتولوژیک خون مردان رشته پرورش‌اندام (چکیده)
197 - تاثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر مقاومت به انسولین و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
198 - فرصت ها و چالش های ورزش زنان در کشورهای اسلامی (چکیده)
199 - بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی (چکیده)
200 - طراحی مدل رضایت شرکت کنندگان در ایستگاه های تندرستی پارک های شهر تهران (چکیده)
201 - تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
202 - تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر (چکیده)
203 - اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطوح 8- هیدروکسی2-دی اکسی گوانوزین سرمی و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال (چکیده)
204 - مقایسه رفتار خرید مصرفکنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی پوشاک ورزشی (چکیده)
205 - عوامل مؤثر بر وفاداری به برند کفش ورزشی در میان دانشجویان پسر تربیت بدنی (چکیده)
206 - بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند محصولات ورزشی آدیداس با استفاده از مدل آکر (چکیده)
207 - تاثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس (چکیده)
208 - اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن میوستاتین عضله قلبی موش های نر ویستار سالم (چکیده)
209 - تأثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق (چکیده)
210 - The Effect of Zinc Supplementation on Cognitive Performance in Schoolchildren (چکیده)
211 - بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
212 - تاثیر یک دوره تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری بر تعادل مردان سالمند سالم (چکیده)
213 - The future of human resources in sport organizations with scenario making, the Case study: Developing country of Iran (چکیده)
214 - مقایسه دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
215 - اثرات ناشی از سوء مصرف استروئید های آنابولیک –آندروژنیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران رشته پرورش اندام (چکیده)
216 - مقایسه دو روش تمرینی تعادلی منفرد و دوگانه بر سطوح تعادلی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
217 - ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالب (چکیده)
218 - تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
219 - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر پراکسیداسیون لیپید و سطوح اندوتلین-1 زنان سالمند غیرفعال (چکیده)
220 - تاثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسمای کشتی‌گیران تمرین کرده (چکیده)
221 - تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی (چکیده)
222 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر سطح فولیستاتین سرم زنان غیر فعال میانسال (چکیده)
223 - مقایسه اثر دو پروتکل تمرین هوازی و مقاومتی بر تعادل و فاکتور رشد عصب (NGF) مردان مبتلا به بیماری نوروپاتی دیابتی (چکیده)
224 - The Effect of Dual Task and Executive Training on Pattern of Gait in Older Adults with Balance Impairment: A Randomized Controlled Trial (چکیده)
225 - تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (چکیده)
226 - اثر سطح مهارت و پیش‏ بینی پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکاران (چکیده)
227 - پردازش زمان تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه در بازه های زمانی کوتاه و بلند (چکیده)
228 - بررسی تاثیر تمرین ویبریشن کل بدن و تمرین ذهنی بر تعادل مردان سالمند (چکیده)
229 - تاثیر الگودهی ویدئویی بر یادگیری مهارت پرتاب کردن در کودکان مبتلا به اوتیسم (چکیده)
230 - بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
231 - مقایسه تعادل پویا و نیمه پویای کودکان دارای کف پای صاف با افراد دارای پای طبیعی (چکیده)
232 - ارتباط بین آمادگی هوازی با عملکرد حافظه و موفقیت تحصیلی: مروری بر شواهد (چکیده)
233 - بررسی رابطه بین سطح فعالیت بدنی با وزن بدن (قبل از زایمان) و سطح سرمی کورتیزول (حین زایمان) در زنان نخست زا (چکیده)
234 - بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد (چکیده)
235 - اثر تمرین ورزشی هوازی بر پروتئین سلولی کلارای 16 کیلو دالتونی و کورتیزول افراد وابسته به مواد مخدر (چکیده)
236 - تأثیر تمرینات قدرتی و پلایومتریک بر توان جسمانی کودکان نابالغ (چکیده)
237 - 12th international conference of science technology (چکیده)
238 - نقش ابزارهای تبلیغاتی در جذب گردشگران ورزشی (چکیده)
239 - The Effects of Aerobic Exercise during Ramadan on the Levels of Leptin and Adiponectin in Overweight Women (چکیده)
240 - اثر فعالیت ورزشی هوازی منظم بر سطح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر؛ با تاکید بر سیستم پاداش مغزی (چکیده)
241 - تاثیر فعالیتهای ورزشی بر مهارتهای ادراکی- حرکتی کودکان سندرم داون چاق (چکیده)
242 - تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت (چکیده)
243 - داده کاوی در صنعت ورزش با رویکرد مدیریت دانش (چکیده)
244 - ویژگی های تکانش گری دروازه بانان فوتبال در سطوح مختلف مهارتی (چکیده)
245 - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین واکنشکر c، اسید اوریک و بیلی روبین تام در زنان سالمند غیرفعال (چکیده)
246 - The effect of eight-weeks corrective games on kyphosis angle and postural control in mentally retarded children having kyphosis (چکیده)
247 - نقش فرهنگ‌سازمانی در تعالی سازمانی گروه های تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی (چکیده)
248 - بررسی مولفه های افقی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف (چکیده)
249 - ارائه مدلی جهت پیش بینی مبالغ قرارداد بازیکنان لیگ NBA با استفاده از فناوری مقلدها (چکیده)
250 - بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی و مولفه های آن با عملکرد شغلی اداره کل ورزش و جوانان (چکیده)
251 - تحلیل سلسله مراتبی هوش هیجانی و مولفه های آن در داوطلبان ورزش دانشگاهی (چکیده)
252 - تحلیل، سنجش و طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بر اساس الگوی تئوری آشوب در سازمان ملی ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
253 - مدل معادلات ساختاری عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
254 - اثر یک نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون و توان بیهوازی مردان فعال (چکیده)
255 - بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان معلول جسمی حرکتی با تاکید بر فعالیت های بدنی (چکیده)
256 - مقایسه نیروی عکس العمل عمودی زمین هنگام راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف و کف پای نرمال (چکیده)
257 - تاثیر یک دوره برنامه تمرینی راه رفتن بر روی سطح طرح دار بر تعادل بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
258 - بررسی نقش فوتبال جام جهنی 2014 برزیل بر سرمایه گذاری در بورس و برگشت سرمایه (چکیده)
259 - بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان (چکیده)
260 - Comparison of Range of Motion of Knee and Hip in Athletes With and Without Patellofemoral Pain Syndrome (چکیده)
261 - تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی اپلین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
262 - Comparison of movement therapy and reflexology on quality of life in women with knee osteoarthritis (چکیده)
263 - Plantar reflexology Effect on the reduction of pain and morning stiffness in women with knee osteoarthritis knee (چکیده)
264 - مقایسه تمرین درمانی در آب و ماساژ درمانی بر شدت درد و میزان ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی (چکیده)
265 - تأثیر تمرینات متقاطع بر قدرت عضلات چهارسررانی پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی (چکیده)
266 - Effects of Static and Dynamic Warm-up on Physical Variables in Soccer Players (چکیده)
267 - تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) (چکیده)
268 - تأثیر شیوه‌های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی بر منابع استرس حاد و کورتیزول بزاقی کشتی‌گیران (چکیده)
269 - مقایسۀ رشد مهارتهای حرکتی درشت در کودکان سالم و تالاسمی ماژور (چکیده)
270 - The effect of aquatic exercise on pain & balance in patients with plantar fasciitis (چکیده)
271 - Effect of Selected exercises on postural control in elite female Taekwondo players (چکیده)
272 - Effect of vertical displacement of the body, on Exercise related transient abdominal pain (چکیده)
273 - Effect of unilateral training on the quadriceps muscle strength in men after anterior cruciate ligament reconstruction (چکیده)
274 - Comparison of the equilibrium fluctuations of elite male basketball players with and without a history of anterior cruciate ligament reconstruction (چکیده)
275 - Use imagination, body functioning, perceived pain, in prevention athletic injury of Ferdosi University of Mashhad (چکیده)
276 - Effect of Eight Weeks Central Stability Exercise, Powerful, Knee Power, Power of Muscles, Pain, Osteoarthritis Woman Performance (چکیده)
277 - Comparison of Eight Weeks Sub Maximal Aerobic Exercises During Dialysis on Calcium Level and Life Quality of Hemodialysis Patients in Bojnurd (چکیده)
278 - Surveying relation between body fitness factors, some bloody factors and quality of life level of active and non-active staff of sewage and water office (چکیده)
279 - Response of lipid biomarkers to four weeks aerobic training in active and inactive men (چکیده)
280 - Effect of a six-week concurrent exercise (stretching and aerobic) and the consumption of tetra hydro cannabinol additive on fatigue severity level among female MS patients (چکیده)
281 - Effects of 8-Week Endurance Exercise on Cholesterol & Triglycerides in Male Rates (چکیده)
282 - مدلی برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی (چکیده)
283 - The effect of Eight Weeks Aerobic Exercise on thyroid hormones in female Rats with Polycystic Ovary Syndrome (چکیده)
284 - تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی (چکیده)
285 - بررسی تغییرات ترکیب بدن و مقادیر سرمی مایوستاتین و فولیستاتین پس از کاهش وزن حاد کشتی‌گیران (چکیده)
286 - طراحی تاثیر تمرینات هوازی بر سطح پلاسمایی اکسید نیتریک و عملکرد اندوتلیوم عروق زنان یائسه (چکیده)
287 - تأثیر شدت های متفاوت تمرین هوازی بر سطوح انسولین و مقاومت انسولین موش‌های ماده ی مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان (چکیده)
288 - تاثیر برخی عوامل اجتماعی بر بهبود ورزش بانوان شهر بجنورد (چکیده)
289 - The effect of Ramadan fasting and physical activity on homocysteine and fibrinogen concentrations in overweight women (چکیده)
290 - Determining the factors affecting on performance evaluation of the national teams coaches of Wushu Federation of Republic Islamic of Iran (چکیده)
291 - تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی (چکیده)
292 - اثر رژیم غذایی و فعالیت ورزشی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی (چکیده)
293 - A relationship between physical activity and healthy quality of life in students (چکیده)
294 - Service Quality Satisfaction among Eastern and Western Asia Sport Tourists (چکیده)
295 - THE EFFECT OF AEROBİC EXERCİSE ON HS-CRP AND BODY COMPOSİTİON İNDEXES İN NON-ACTİVE OBESE MEN WİTH EMPHASİS ON RAMADAN FASTİNG (چکیده)
296 - تأثیر یک هفته مکمل‌دهی ال- آرژنین بر تغییرات گازهای تنفسی و سطوح لاکتات خون در دختران هندبالیست (چکیده)
297 - The effect of common school bags on elementary school girls’ trunk muscles electrical activity (چکیده)
298 - اثربخشی انجام تمرینات هوازی در اوقات فراغت بر فرسودگی شغلی ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده (چکیده)
299 - اثربخشی برنامه ورزشی طراحی‌شده، بر سلامت روان ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده (چکیده)
300 - تغییرات الکترولیت ها و اسمولاریته سرمی ورزشکاران طی یک ماه روزه داری به همراه فعالیت ورزشی منظم (چکیده)
301 - اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب اکسایشی در کشتی گیران سالمند تمرین کرده رقابتی (چکیده)
302 - تأثیر شش ماه تمرینات هوازی بر هورمون پاراتیروئید و آلکالین‌فسفاتاز ویژه استخوان در زنان چاق غیرفعال (چکیده)
303 - تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر قدرت عضلات خم کننده و بازکننده زانو در دوره بازتوانی ورزشکاران مبتلا به آسیب رباط و منیسک زانو (چکیده)
304 - تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطح سرمی بتا اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال (چکیده)
305 - تأثیر تمرینات ثبات دهنده در آب بر میزان شدت درد و شاخص‌های تعادلی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (چکیده)
306 - Effect of selected aerobic exercise training on the occurrence of electroencephalographic disorders in epileptic children (چکیده)
307 - اثر فعالیت ورزشی تناوبی شدید و پیلاتس بر سطح آیریزین سرمی و مقاومت انسولینی زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
308 - تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها: یک کارآزمایی بالینی (چکیده)
309 - Effect of Jogging Program on Midwives’ Physical Fitness: A Randomized, Controlled Trial (چکیده)
310 - The Effects of Ramadan Fasting and Physical Activity on Body Composition and Hematological-Biochemical Parameters (چکیده)
311 - تأثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره بر میزان پروتئین های C و S و پلاکت ها در زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
312 - بررسی تقارن انتقال دوطرفه ی مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربهی پای فوتبال (چکیده)
313 - اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه ی بسکتبال (چکیده)
314 - رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر پایه نظریه خودمختاری (چکیده)
315 - بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در راه رفتن دانش آموزان پسر مبتلا به صافی کف پا (چکیده)
316 - ویژگی های روان سنجی پرسشنامة خودنظم دهی ورزش (چکیده)
317 - بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (چکیده)
318 - تأثیر برنامه‌ی تمرین در آب بر سطوح کورتیزول و TGF-β بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
319 - A Comparison of Effects of Rapid and Gradual Weight Loss Methods on Body Composition, Aerobic Capacity, And Anaerobic Power in Trained Wrestlers (چکیده)
320 - رابطة بین ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها، استرس و میزان تمرین هفتگی با تحلیل رفتگی ورزشکاران جوان نخبه (چکیده)
321 - سنجش میزان گرایش به بازار حامیان مالی ورزش شهر مشهد و ارتباط آن با گرایش به بازار ورزش (چکیده)
322 - The Relationship between thinking styles with organizational innovation in physical education teachers of Iran (چکیده)
323 - A survey of risk management practices in public and private swimming pools in khorasan Razavi (چکیده)
324 - Relationship between and accidents/injuries and lawsuits in risk management behaviors aqua complex managers of Khorasan Razavi (چکیده)
325 - Analysis Role of Cost, Time and Attractiveness at leisure time physical activities in students of Tehran universities, Iran (چکیده)
326 - تأثیر برنامه تمرین هوازی بر علائم یائسگی و کیفیت زندگی زنان یائسه غیر ورزشکار (چکیده)
327 - تأثیر برنامه تمرین در آب بر اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس (چکیده)
328 - The linear and quadratic link between metacognitive-knowledge, and self-regulation with goal-orientation of young male and female athletes (چکیده)
329 - The Effect of Rate of Weight Reduction on Serum Myostatin and Follistatin Concentrations in Competitive Wrestlers (چکیده)
330 - بررسی رابطه بین فرهنگ بازاریابی و اثربخشی بازاریابی در مجموعه های آبی شهر مشهد (چکیده)
331 - بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی ورزشی (چکیده)
332 - نقش مهارت های کارآفرینانه در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی (چکیده)
333 - تاثیر تمرینات تائی چی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
334 - تأثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی و درونی تکلیف فراقامتی بر اکتساب و یادگیری کنترل قامت (چکیده)
335 - تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی (چکیده)
336 - تاثیر 6 هفته تمرین ثباتی در آب بر تعادل نیمه پویا مردان مبتلا به کمر درد مزمن (چکیده)
337 - Effect of Balance Training on Balance and Confidence in Older Adults (چکیده)
338 - بررسی میزان وفاداری مشتریان و عوامل مرتبط با آن در باشگاههای بدنسازی شهرستان نیشابور (چکیده)
339 - بررسی میزان وفاداری مشتریان و عوامل مرتبط با آن در باشگاههای بدنسازی شهرستان نیشابور (چکیده)
340 - تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ‏ساز بر تغییرات ایمونوگلوبولین A و پروتئین‏ تام بزاقی نوجوانان ورزشکار تفریحی (چکیده)
341 - بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT (چکیده)
342 - طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران (چکیده)
343 - A comparative study of body composition, aerobic power, anaerobic power and srenght of Iranian freestyle and Greco-Roman wrestlers participating in the Beijing Olympic Games 2008 (چکیده)
344 - COMPARATIVE STUDY OF STARTING AGE OF TRAINING, TRAINING BACKGROUND, SPORTACHIEVEMENT AND PERFORMANCE CONSISTENCY OF IRANIAN ELITE WRESTLERS AND SIX OTHER COUNTRIES (چکیده)
345 - The Effect of RAST Anaerobic Test on Creatine Phosphokinase and Lactate Dehydrogenase Enzymes in Active and Non- active Females (چکیده)
346 - Comparative study of starting age of training, training background, sport achievement and performance consistency of Iranian elite wrestlers and six other countries (چکیده)
347 - The Effect of Ramadan Fasting on Biochemical and Performance Parameters in Collegiate Wrestlers (چکیده)
348 - مقایسه سن، سابقه تمرینی و تداوم قهرمانی کشتی گیران نخبه ایران با کشتی گیران نخبه کشورهای صاحب نام دنیا (چکیده)
349 - The Effects of Two Different Resistive Loading Patterns on STRENGTH, HYPERTROPHY, ANAEROBIC POWER AND ENDURANCE IN YOUNG WRESTLERS (چکیده)
350 - The Effect of Ramadan Fasting on Biochemical and Performance Parameters in Collegiate Wrestlers (چکیده)
351 - Effects of concurrent exercise protocols on strength, aerobic power, flexibility and body composition (چکیده)
352 - Neurofeedback and physical balance in Parkinson’s patients (چکیده)
353 - تاثیر دستکاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال : با تاکید بر شاخص دشواری (چکیده)
354 - تاثیر دستورالعمل توجه بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز در موقعیت تحت فشار (چکیده)
355 - Especial skill in the favorite locations of experienced Basketball Players (چکیده)
356 - تاثیر یک دوره تمرینات مداخله‏ای حس پیکری بر تعادل سالمندان سالم (چکیده)
357 - مقایسه خودپنداره بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
358 - The effects of a somatosensory interventions training on balance in healthy elderly (چکیده)
359 - بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر ثبات وضعیتی و خطر سقوط بیماران پارکینسونی (چکیده)
360 - تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتی (چکیده)
361 - تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدهای سرمی، توان هوازی وترکیب بدن دختران کم توان ذهنی غیر ورزشکار (چکیده)
362 - The relationship between physical activity levels in the third trimester with the birth anxiety (چکیده)
363 - ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﯾﻔﻮﺗﯿﮏ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل (چکیده)
364 - رابطه هوش معنوی و پرخاشگری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان (چکیده)
365 - تأثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دوم (چکیده)
366 - The Profit of Pettlep Imagery Training Pre-Sleep On Motor Performance (چکیده)
367 - برسی اولیه مشخصه های روانشناسی مقیاس رضایت از تصویر تن (چکیده)
368 - The Profit of Pettlep Imagery Training Pre-Sleep On Motor Performance (چکیده)
369 - بررسی و مقایسه ناهنجاریهای بالاتنه مردان در دو رده ی سنی مختلف شهرستان مشهد (چکیده)
370 - The Effect of Mental Imagery Focus of Attention on Performance and Learning of Children Dart Throwing Skill (چکیده)
371 - برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور (چکیده)
372 - بررسی مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضلات ساق پا در زنان ورزشکار با و بدون درد ساق پا (چکیده)
373 - Comparison of job burnout among male and female teachers of physical education in Mashhad Region 6 (چکیده)
374 - The effects of water and land exercise programs in static and dynamic balance among elderly men (چکیده)
375 - تأثیر پروتکل ترکیبی تمرین درمانی و ماساژ بر میزان درد و عملکرد جسمانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری (چکیده)
376 - تأثیر یک برنامه ترکیبی از تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک بر تعادل ایستای بیماران مبتلا به سکته مغزی (چکیده)
377 - مقایسه ویژگی ها و شاخص های روان شناختی استعدادیابی در کاراته کاران نخبه استان خراسان شمالی (چکیده)
378 - تأثیر4هفته پروتکل تمرینی یوگا بر میزان عزت نفس بانوان سالمند استان خراسان شمالی (چکیده)
379 - Co-activation of the knee joint flexor and extensor muscles during multidirectional perturbations after fatiguing exercise (چکیده)
380 - Swimming injuries and their risk factors among. Iranian elite freestyle and butterfly swimmers (چکیده)
381 - Validity and reliability of the Persian version of the Movement Imagery Questionnaire 2 (چکیده)
382 - Optimal Timing of Mental Practice on Learning the Volleyball Service Skill (چکیده)
383 - The Effects of Aerobic Exercise Training on Psychosocial Aspects of Men with Type 2 Diabetes Mellitus (چکیده)
384 - The Relationship Between Emotional Intelligence And Its Dimensions With Organizational Entrepreneurship (چکیده)
385 - Injuries at the Iranian Championship in Indoor Rock Climbing (چکیده)
386 - Effects of Different Intensities of Warm up on the Balance of Indoor Climbers (چکیده)
387 - The Comparison of Three Rehabilitation Protocol on Pain and Performance in Women Patients with Non-Specific Chronic Low Back Painc (چکیده)
388 - Does Pronated Foot Predispose the Females to Risk of AnteriorCruciate Ligament injury (چکیده)
389 - Zinc supplements and children\'s Intelligent Quote (IQ) (چکیده)
390 - بررسی شیوع صدمات و بخش های آسیب پذیر بدن در والیبال نشسته مردان (چکیده)
391 - بررسی تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی بر تعادل کودکان دارای کف پای صاف (چکیده)
392 - مقایسه تاثیر دو روش آب درمانی و ماساژ بر میزان شدت درد و ناتوانی عملکردی مردان مبتلا به کمردرد مزمن (چکیده)
393 - هیپنوتیزم ورزشی (چکیده)
394 - مقایسه انعطاف پذیری عضلات در دانشجویان تربیت بدنی با و بدون صدمات مکرر (چکیده)
395 - COMPARISON OF ELECTRICAL ACTIVITY OF PATELLA STABILIZER MUSCLES BETWEEN ATHLETESWITH AND WITHOUT PATELLOFEMORAL PAIN SYNDROME (چکیده)
396 - تأثیر تصویرسازی شناختی انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
397 - مقایسه پرخاشگری و تیپ شخصیتی A و B در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار (چکیده)
398 - Spatial analysis distribution sports places in bojnourd city using GIS (چکیده)
399 - بررسی تاثیر واحد تربیت بدنی عمومی بر شاخص های ترکیب بدنی و عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانشجویان غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
400 - مقایسه تمرینات استقامتی ومقاومتی بر شدت خستگی وتعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
401 - بررسی مقایسه ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشور (چکیده)
402 - بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران و کارکنان و اعضا هیئت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی (چکیده)
403 - بررسی عدالت توزیعی و اصول آن در ورزش دانشگاهی کشور (چکیده)
404 - مقایسه خودارزیابی عملکرد مربیان ورزشی رشته‌‌های انفرادی و گروهی دانشگاه‌های کشور (چکیده)
405 - مقایسه راهبردهای خود تنظیمی‌ در میان ورزشکاران مرد و زن رشته‌های انفرادی و گروه (چکیده)
406 - تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران (چکیده)
407 - تحلیل و ارزیابی موانع پیاده سازی بلیت فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
408 - بررسی رابطه سلامت سازمانی و اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهران (چکیده)
409 - رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خوزستان (چکیده)
410 - بررسی میزان تعهد مدیران در اجرای استراتژی سازمان های ورزشی (چکیده)
411 - بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارائه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر (چکیده)
412 - An investigation of stress management techniques in group and individual athletes in Rasht City (چکیده)
413 - Relationship between demographic characteristics and risk management operations aqua complex managers of Khorasan Razavi (چکیده)
414 - Evaluating the status of Total Quality Management in Sports and Youth Bureaus of Khorasan-e Razavi Province, Iran (چکیده)
415 - Measurement of research productivity and its relationship with the organizational culture of faculty members of physical education departments of public Universities of Iran (چکیده)
416 - Organizational entrepreneurship predictions based on components of cultural intelligence Ang's four factors (چکیده)
417 - The Relationship Between Cultural Intelligence And Its Dimensions With Organizational Entrepreneurship (چکیده)
418 - Regression Equation Fitted to Knowledge Management and Organizational Effectiveness in the Selected Sport Organizations of Iran (چکیده)
419 - فراخوانی اثر هایپوآلژزی متعاقب 20 جلسه فعالیت ورزشی با شدت کنترل شده توام با متادون در افراد وابسته به مواد مخدر (چکیده)
420 - تأثیر تمرین متغیر و ثابت بر عملکرد، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
421 - تاثیر هایپوکسی تناوبی کوتاه مدت (IHE) بر عملکرد هوازی و بی هوازی مردان ورزشکار (چکیده)
422 - اثرات یک وهله فعالیت هوازی با شدت های مختلف بر شاخص های عملکردی کبد و هموگلوبین خون در مردان سالم غیر ورزشکار (چکیده)
423 - مقایسه میزان لذت بردن از فعالیت بدنی بین افراد ظاهرگرا و تندرست گرا (چکیده)
424 - The Effect of Aerobic Exercise on Cardiovascular Risk Factors in Women with Type 2 Diabetes (چکیده)
425 - مقایسه استفاده از کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران کاراته کا (چکیده)
426 - تاثیر فعالیت بدنی بر کارایی هنگام کار مضاعف و حواس پرتی (چکیده)
427 - اثر شدت تمرین بر اجرای تصمیماتی با پیچیدگی کم و زیاد در بازیکنان با تجربه تنیس روی میز (چکیده)
428 - The effects of attention instructions on learning of soccer chip on novice children (چکیده)
429 - The comparison of selected physical fitness program and activities based on the perceptual - motor abilities program on the motor proficiency\'s level of 7 years old students (چکیده)
430 - اثر شدت تمرین هوازی و تغییر در الگوی رژیم غذایی شبانه روزی بر شاخص‎های اینترلوکین-1 بتا و مقاومت انسولینی افراد چاق غیر فعال (چکیده)
431 - اثر یک جلسه فعالیت هوازی بر زمان عکس العمل و دقت پاسخ زنان جوان (چکیده)
432 - The Comparison of BMC, BMD, T score, and Z score of the Lumbar Spine and Femur between Professional Swimmers and Non-athletes (چکیده)
433 - The effect of attentional focus type on performing of a motor task on elderlies (چکیده)
434 - The Effects of Ramadan Fasting and Physical Activity on Blood Hematological-Biochemical Parameters (چکیده)
435 - تأثیر پیاده روی، آرام سازی و روش ترکیبی بر تغییرات فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون (چکیده)
436 - The Effect of Working Memory Training on Gait in Older Adults with Balance Impairment (چکیده)
437 - تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح هورمون رشد، IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
438 - Effects of Perceived Organizational Support on Organizational Entrepreneurship: Case Study (چکیده)
439 - مقایسه اثر روزه داری ماه رمضان و فعالیت ورزشی هوازی منظم بر شاخص های لیپوکالین 2 (LCN2)، نیمرخ لیپیدی و مقاومت انسولینی مردان چاق غیر فعال (چکیده)
440 - تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال (چکیده)
441 - نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مردم استان خراسان رضوی به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی (چکیده)
442 - The Comparison of Bone Mineral Content (BMC) and Bone Area in Professional Water Polo Players and Non-Athletes (چکیده)
443 - اثر تداخل زمینه ای برای یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در دانشجویان دختر و پسر (چکیده)
444 - مقایسه اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان (چکیده)
445 - اثر تمرین استقامتی بر نیمرخ لیپیدی و استقامت قلبی - عروقی در موش های صحرایی نر سالم پس از مصرف عصاره زیره کوهی (چکیده)
446 - اثر دستورالعمل های کانون توجه بر یادگیری تکلیفی تعادلی در بیماری پارکینسون (چکیده)
447 - بررسی اعتبار و پایایی آزمون بی هوازی بر مبنای تکرار چابکی(RAAT) و (RAST) در برآورد توان بی هوازی دانشجویان فعال (چکیده)
448 - تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال Effect of Regular Aerobic Training On Resistin Gene Expression In Active Young Females (چکیده)
449 - Regular Aerobic Exercise Decreases Serum Resistin levels In Active Young Females (چکیده)
450 - The Effect of Wrestling Exercise in Morning and Afternoon on Some Hematological Indices (چکیده)
451 - The effect of Dimethylglycine (DMG) administration on Biochemical Blood Parameters in Youth elite Basketball Players (چکیده)
452 - Exploring the relationship between employees’ perception of empowerment and organizational citizenship behavior (چکیده)
453 - comparative and correlative study of optimism and menta lhealth status in active and non active elderly people (چکیده)
454 - اثر فعالیت ورزشی هوازی منظم بر سطح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر؛ با تاکید بر سیستم پاداش مغزی (چکیده)
455 - بررسی و تحلیل عملکرد ایران و قاره های مختلف جهان در یونیورسیادهای دانشجویی (چکیده)
456 - بررسی مقایسه ای تعهد ورزشی و هویت ورزشی در ورزش های انفرادی و گروهی منتخب دانشجویان (چکیده)
457 - The Relationship between thinking styles with organizational innovation in physical education teachers of Iran (چکیده)
458 - A survey of risk management practices in public and private swimming pools in khorasan Razavi (چکیده)
459 - بررسی و مقایسه نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی (چکیده)
460 - Relationship between employees empowerment with organizational commitment in employess of Khorasan Razavi sport and youth administration (چکیده)
461 - The Creation of Small and medium sized sport enterprises and the environmental factors affecting (چکیده)
462 - Correlative study of perceived organizational justice and organizational citizenship behavior (چکیده)
463 - ارتباط مهارتهای ذهنی با اضطراب ورزشی در بین کشتی گیران شهر مشهد (چکیده)
464 - مقایسه ی اثر روزه داری ماه رمضان و فعالیت ورزشی هوازی منظم، بر سطح سرمی پروتئین شوک حرارتی ۷۰ کیلودالتونی (HSP70) بر پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی افراد چاق غیرفعال (چکیده)
465 - The effects of physical therapy on exaggerated muscle tonicity, balance and quality of life on hemiparetic patients due to stroke (چکیده)
466 - The Vital Factors for Small and Medium Sized Sport Enterprises Start-ups (چکیده)
467 - پاسخ غلظت سرمی هموسیستئین و مقاومت به انسولین به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
468 - تاثیر بسامد بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری حرکتی کودکان کم شنوا (چکیده)
469 - The Effect of Six Months of Aerobic training on Renal Function Markers in Untrained Middle-Aged Women (چکیده)
470 - مقایسه عدالت توزیعی و تعاملی در ورزش دانشگاهی کشور (چکیده)
471 - A Study of Perception of Organizational Justice and its Relationship with the Demographical Characteristics in Staff Members of Physical Education Departments (چکیده)
472 - تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح ایمونوگلبولین های (IgA,IgG,IgM) سرمی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
473 - The relationship between mental skills with competitive anxiety in athletic students of Eleventh Olympiad of universities in Iran (چکیده)
474 - The Effect of Fatigue Protocol on Dynamic Balance in Soccer Players with Functional Ankle Instability (چکیده)
475 - تأثیر شش هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و شاخص های سندروم متابولیک زنان چاق (چکیده)
476 - بررسی تاثیر دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
477 - Relationship between the bases of power of the principals and job involvement of the High School teachers of Physical Education (چکیده)
478 - تحلیل عوامل و سنجش مدیریت آشوب گونه در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی تئوری آشوب (چکیده)
479 - Evaluation of competencies sport Department managers in Khorasan Province Using 360 Degree feedback model in Iran (چکیده)
480 - The relationship between organizational citizenship behavior and job burnout in the faculty members of physical education (چکیده)
481 - The relationship between the health status of athletic facilities and participation in physical exercises (چکیده)
482 - Spatial Analysis Distribution Sports Places in Bojnourd City Using Geographic Information System (GIS) (چکیده)
483 - بررسی ارتباط دلبستگی شغلی مدیران، اعضای هیأ ت علمی و کارکنان با ابعاد جو سازمانی دانشکد ه های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور (چکیده)
484 - A Comparison of Job Involvement and Organizational Citizenship Behaviors among Physical Education Teachers at Seven Educational Districts in Mashhad (چکیده)
485 - The Effect of Ramadan Fasting and Physical Activity on Body Composition, Serum Osmolarity Levels and Some Parameters of Electrolytes in Females (چکیده)
486 - تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت بدنی منظم بر شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی خون (چکیده)
487 - تعیین انتظارات مخاطبان ایستگاههای تندرستی مستقر در پارکهای شهرداری تهران: مطالعه موردی، منطقه 6 (چکیده)
488 - تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت های ورزشی و حرکتی (چکیده)
489 - Influence of Modeling, Internal Mental Imagery and a Combination Methods on Acquisition and Retention of Throwing Darts Motor Skill (چکیده)
490 - The Interactive Role of Physical Activity and Personality Traits on the Psychology Development of Female Students (چکیده)
491 - مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی (چکیده)
492 - مقایسه دوروش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک (چکیده)
493 - تاثیر برنامه تمرین در آب بر خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
494 - تاثیر تیپینگ پاتلا بر تعال پویا و درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال (چکیده)
495 - تاثیر برنامه تمرین در آب بر توانایی راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
496 - مقایسه ناهنجاریهای قامتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
497 - تاثیر چهار هفته تمرینات دایره ای بر فیبرینوژن پلاسما در کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
498 - رابطه بین قدرت دست و متغیر های آنتروپومتری اختصاصی دست در هند بالیست های دختر تمرین کرده (چکیده)
499 - رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال (چکیده)
500 - رابطه بین قدرت دست برتر و ویژگیهای آنترو پومتریک اندام فوقانی در والیبالیست های دختر نوجوان (چکیده)
501 - رابطه بین قدرت دست برتر و طول انگشتان دست و سطح تستوسترون در هندبالیست های دختر تمرین کرده (چکیده)
502 - The effect of balancing and resistive selected exercise on young footballers dynamic balance (چکیده)
503 - تاثیر ده هفته تمرین در آب بر قدرت و قابلیت حرکتی سالمندان (چکیده)
504 - effect of prefabricated ankle orthoses on postural stability in basketball pleyers with chronic ankle instability (چکیده)
505 - The Effect of Foot Reflexology on the Reduction of Chronic Low Back Pain (چکیده)
506 - The Effect of Regular Aerobic Exercise on The FBS, Homa Indexes and Lipid Profiles in Non-Active Obese Men; With Emphasis on Ramadan Fasting (چکیده)
507 - The Effect of Eight Weeks Swimming Training on Hepatic Enzymes and Hematological Values in Young Female (چکیده)
508 - اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری براستاتوهپاتیت غیر الکلی (چکیده)
509 - تاثیر برنامه های المپیک ویژه بر خودکارآمدی افراد سندرم داون (چکیده)
510 - مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو (چکیده)
511 - Assessment of Physical Activity Among Female Students of Tonekabon- Iran Based on Trans-theoretical Model (چکیده)
512 - Determining the Prevalence and Causes of Sport Injuries among Female Volleyball Players of Iran Super League (چکیده)
513 - The Response of Plasma Leptin and Some Selected Hormones to 24-weeks Aerobic Exercise in Inactive Obese Women (چکیده)
514 - تاثیر حاد تمرین قدرتی برسطح سرمی ویسفاتین ومقاومت به انسولین ونیم رخ لیپیدی خون درزنان غیرفعال (چکیده)
515 - تاثیر 8 هفته برنامه تمرین قدرتی در خشکی بر اجرای شناگران پسر نابالغ (چکیده)
516 - Comparison the effect of six weeks aerobic training and diet on Body Composition, Lipid Profile and Metabolic Syndrome Indexes in obese women (چکیده)
517 - Comparison of cognitive, emotional and behavioral attitudes of sports and non-sports teachers to exercise and physical activities Bojnourd city (چکیده)
518 - Effect of PETTLEP Imagery Training on Learning of New Skills in Novice Volleyball Players (چکیده)
519 - بررسی تاثیر یک دوره تمرینات منظم ورزشی در آب بر کیفیت زندگی مردان سالمند (چکیده)
520 - بررسی شاخص توده بدن (BMI)، نسبت دور کمر به لگن (WHR) و درصد چربی بدن (PBF%) در جانبازان شیمیایی استان خراسان رضوی (چکیده)
521 - بررسی تاثیر فعالیت جسمانی درآب بر عزت نفس (چکیده)
522 - The comparison of anthropometric & physical fitness factors on elite & non elite female karateka in northern khorasan (چکیده)
523 - بررسی فراوانی و علل احتمالی آسیب های کشتی گیران نوجوان شرکت کننده در مسابقات آموزشگاه های استان خراسان رضوی (چکیده)
524 - تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمردردهای ناشی از دیسکوپاتی (چکیده)
525 - The Relationship between Media and Sports from the Point of view University Professors and Physical Education Teachers (چکیده)
526 - The Effect of One Exhaustion Exercise Session on Plasma Leptin in Young Males (چکیده)
527 - The Effect of Wrestling Exercise in Morning and Afternoon on Some Leukocytes, Thrombocytes and Erythrocytes Indices (چکیده)
528 - Epidemiology of High Body Mass Index and Its Relationship with Menarche Age in Middle-aged Women with Emphasis on Physical Activity (چکیده)
529 - تعیین فراوانی و سبب‌شناسی آسیب‌های ورزشی پسران ژیمناست نخبه در سطح لیگ برتر و دسته یک باشگاه‌های ایران (چکیده)
530 - Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Serum Resistin levels and Fat percent in Trained Young Females (چکیده)
531 - تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر درکشتی گیران تیم ملی آزاد (چکیده)
532 - تاثیر کاهش وزن حاد وتدریجی بر برخی شاخص های هماتولوژی خون کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
533 - تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار (چکیده)
534 - Investigation of thesalivary cortisol and testosterone during Futsal game (چکیده)
535 - تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح hsCRP، هموسیستئین، لیپیدهای سرم و توان هوازی در مردان میانسال سالم و غیر فعال (چکیده)
536 - تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش ویستار نر (چکیده)
537 - The Effect of 6 Weeks of Endurance Training on the Expression of Hepatic ABCA1 in Male Wistar Rats (چکیده)
538 - Comparison of competitive State Anxiety among Elite and Non- Elite Badminton Players in Iran (چکیده)
539 - اثر هشت هفته تمرین ورزشی شدت متوسط بر بیان ژنی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و فعالیت آنژیوتانسین- 2 در مردان میانسال (چکیده)
540 - The effect of aerobic exercise on serum ferritin levels in untrained middle-aged women (چکیده)
541 - تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده (چکیده)
542 - Relationship between Happiness Dimensions and Indexes of Quality of Doing Physical Activity among Boy Students in High School (چکیده)
543 - Effects of Resistance and Endurance Exercises on Serum Androgens, Cortisol and Lactate in Menopause Women (چکیده)
544 - منابع پیش بینی کننده اعتماد به نفس ورزشی کشتی گیران جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور (چکیده)
545 - تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت (چکیده)
546 - تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر دامنه حرکتی و حس عمقی ورزشکاران مرد مبتلا به آسیب های زانو (چکیده)
547 - The effect of 4-weeks aerobic training according with the usage of Anethum Graveolens on blood sugar and lipoproteins profile of diabetic women (چکیده)
548 - The effect of a short time training program on physical fitness in female students (چکیده)
549 - Determining Validity and Reliability of Athletic Identity Measurement Scale (AIMS-Plus) among Iranian Sample (چکیده)
550 - The Effect of Aerobic Exercise on Serum C - Reactive Protein and Leptin Levels in Untrained Middle-Aged Women (چکیده)
551 - Comparison of Acute Effect of an Intensive Short Term Exercise Session on Some Blood Coagulation Parameters and Fibrinolysis between Active and Non-active Male Students (چکیده)
552 - The Comparison of Aerobic Fitness and Anaerobic Power of Iranian Soccer Players in Different Playing Positions during Competitions Season (چکیده)
553 - مقایسة تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن،الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال (چکیده)
554 - Influence of Selected Exercise on Serum Immunoglobulin, Testosterone and Cortisol in Semi-Endurance Elite Runners (چکیده)
555 - Determination of frequencies of referee’s football injuries in different degrees (چکیده)
556 - مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر نسبت تستوسترون به کورتیزول در زنان یائسه (چکیده)
557 - The comparison of overtraining syndrome indexes and body composition of Fc.Aboomoslem Players (چکیده)
558 - تاثیر تمرینات هوازی منظم بر آمادگی قلبی تنفسی و سطوح فیبرینوژن، فیبرین دی دایمر و اسیداوریک مردان میانسال (چکیده)
559 - تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تعهد سازمانی در حوزه مدیریت ورزش دانشگاههای سه استان خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی (چکیده)
560 - ارزیابی عملکرد مربیان تیم های دانشگاهی کشور از دیدگاه مربیان ، ورزشکاران و مدیران (چکیده)
561 - پیش بینی منش ورزشی از روی ابعاد شخصیتی تنیس روی میز بازان جانباز و معلول (چکیده)
562 - الزامات مدیریت شهری در ترغیب جانبازان به ورزش با نگاه به قانون جامع حمایت از جانبازان و معلولان (چکیده)
563 - ایجاد نهضت داوطلبین ورزشی استان خراسان شمالی (چکیده)
564 - ارتباط اشکال توریسم با جنسیت و سن : مطالعه روی گردشگران اصفهان (چکیده)
565 - تعیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی حاصل از برگزاری رویدادهای بین الملل : مطالعه موردی استان اصفهان (چکیده)
566 - The effect of selected relaxation training with physical activity on mental well-being (چکیده)
567 - تدوین نقشه راه توسعه ورزش دانشجویی با تاکید بر برنامه پنجم توسعه (چکیده)
568 - بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان (چکیده)
569 - مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کرد (چکیده)
570 - بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت در دختران تمرین کرده (چکیده)
571 - تاثیر نوع دستورالعمل توجهی و افزایش ضرباهنگ بر ثبات مرحله نسبی حرکات هماهنگ دودستی (چکیده)
572 - مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی (چکیده)
573 - Is Osteoporosis and Osteopenia a Health Risk in Professional Cyclists of Iran and Tour-de-France (چکیده)
574 - نقش بارداری در مهارت کنترل پوسچر و تغییر وضعیت قامت ایستاده: مقایسه قبل و بعد از زایمان با افراد غیرباردار (چکیده)
575 - تاثیر برنامه ی تمرین هوازی بر سطح هورمونهای لوتئینی، محرک فولیکولی، تستوسترون و دهیدرواپیاندرسترون پلاسمای زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک (چکیده)
576 - بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت ،ناتوان ذهنی ومبتلا به نشانگان داون (چکیده)
577 - بررسی ارتباط آگاهی و علاقه بهداشتی و زیست محیطی بر میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان خراسان بزرگ (چکیده)
578 - بررسی رابطه وضعیت زیست محیطی فضاهای ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی (چکیده)
579 - تاثیر یک دوره تمرینات آرام سازی همراه با فعالیت بدنی منتخب بر سلامت روانی دختران (چکیده)
580 - تأثیر تصویرسازی کانون توجه بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت کودکان و بزرگسالان (چکیده)
581 - تاثیر تصویر سازی هیپنوتیزمی و غیر هیپنوتیزمی بر عملکرد مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
582 - The Exhaustive Resistance Exercises with various Resistances increases the Local Strength of Youth Muscles (چکیده)
583 - تأثیر تمرین مقاومتی و استقامتی بر پاسخ حاد آندروژنها، کورتیزول و لاکتات زنان مسن (چکیده)
584 - رابطه بین ترکیب بدنی.شاخص توده بدنی(BMI).توان بی هوازی و Vo2maxدر والیبالیست های نخبه دانشگاهی (چکیده)
585 - Comparing resistance and endurance exercise on motor function in woman with multiple sclerosis (چکیده)
586 - مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
587 - رابطه بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل پویا در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
588 - مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی (چکیده)
589 - مقایسه دو روش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک (چکیده)
590 - تاثیر برنامه تمرینی عملکردی بر توانایی حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک (چکیده)
591 - تاثیر هشت هفته تمرین یوگا برانحناهای ستون فقرات زنان مبتلا به کمردرد مکانیکال (چکیده)
592 - تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر کاهش دردهای مکانیکال ستون فقرات (چکیده)
593 - مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
594 - رابطه بین سرعت راه رفتن و قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
595 - بررسی علل و انواع آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال شرکت کننده در المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی (چکیده)
596 - رابطه بین ریسک فاکتورها با آسیب های ورزشی در دانش آ موزان پسر شرکت کننده در رشته های فوتسال و هندبال المپیاد خراسن رضوی (چکیده)
597 - The effects of PNF & static stretching on knee ROM of amputee athletes (چکیده)
598 - Comparison of land and aquatic based plyometric training on swimming block start (چکیده)
599 - تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه وضوح تصویر سازی حرکت2 (چکیده)
600 - تاثیر روزه داری ماه رمضان و فعالیت بدنی بر شاخص ھای آنتروپومتری، نیمرخ چربی و فشار خون دانشجویان پسر سالم (چکیده)
601 - Response of selected hormonal markers to the exercise during training cycles in semi-endurance elite runners (چکیده)
602 - تغییرات عملکردی ریوی و اوج اکسیژن مصرفی متعاقب برنامه تمرین هوازی تناوبی در دختران غیر فعال (چکیده)
603 - تاثیر روشهای ارائه بازخورد افزوده (پس از کوشش های موفق و ناموفق) بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در تکلیف تولید نیرو (چکیده)
604 - ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجه (چکیده)
605 - تاثیر چهار هفته حرکت درمانی بر تعادل، تونیسیته تشدید شده عضلانی و کیفیت زندگی بیماران همی پلژی (چکیده)
606 - تمرینات انبوه و مهارت های ویژه در دارت: ظهور مدل موازنه (چکیده)
607 - مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو (چکیده)
608 - تأثیر یک دوره حرکت درمانی منتخب بر تعادل و الگوی راه رفتن در بیماران پارکینسونی (چکیده)
609 - بررسی فراوانی و علل بروز انواع آسیب ها در میان بانوان و آقایان سنگنورد دیواره های بلند (چکیده)
610 - تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمردردهای ناشی از دیسکوپاتی (چکیده)
611 - ساخت دستگاهی برای ارائه برنامه بدنسازی و جلوگیری از آسیب دیدگی ستون فقرات ورزشکاران رشته بدنسازی به علت فشار بیش از حد (چکیده)
612 - اثر تمرین هوازی و مکمل های ویتامین E و C بر GSH و آنزیم های ضداکسایشی GPX و SOD در موش های باردار (چکیده)
613 - The validity of between Wingate test and Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST) in young elite basketball players (چکیده)
614 - تأثیر رژیم غذایی همراه یا بدون برنامه ی تمرین هوازی بر شاخص های تن سنجی و آمادگی قلبی تنفسی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی (چکیده)
615 - Resting Plasma Agrp Levels Response To Exercise-conjugated Diet And Only Diet In Overweight And Obese Sedentary Females (چکیده)
616 - رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با مراحل تغییر رفتار تمرینی دانشجویان (چکیده)
617 - مقایسه تغییرات ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی بازیکنان فوتبال طی فصل مسابقات (چکیده)
618 - An overview of hypotheses of antidepressant effects of exercise, Part 1: Biological mechanisms (چکیده)
619 - Validation of the Physical Self-Perception Profile (PSPP) in a Sample of Depressed Danish Psychiatric Patients: Applying Factor Analyses (چکیده)
620 - ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور (چکیده)
621 - Effect of Zinc supplementation on physical growth of school age children (چکیده)
622 - تاثیر تداخل زمینه ای بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر در شرایط بازخورد آزمون گر کنترل (چکیده)
623 - The Comparison of Sport Injuries in Different Parts of the Body of Elite Male Volleyball Players (چکیده)
624 - تاثیر تمرین حاد مقاومتی برغلظت سرمی هموسیستئین ومقاومت به انسولین درزنان غیر فعال (چکیده)
625 - تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر هموسیستئین، اسید اوریک و لیپیدهای سرم مردان میانسال غیرورزشکار (چکیده)
626 - تاثیر تمرین حاد قدرتی بر پروتئین واکنشگر سی و فیبرینوژن سرم در مردان میانسال سالم و غیر فعال (چکیده)
627 - تأثیر شش ماه تمرینات هوازی بر هورمون پاراتیرویید و آلکالین فسفاتاز ویژه استخوان در زنان میانسال (چکیده)
628 - Relationship of Neck Circumference and Other Antropometeric Indices to Athrosclorosis Risk Factors (چکیده)
629 - توصیف نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مهمانداران هواپیمایی ایران ایرتور مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
630 - تاثیر تمرینات هاتا یوگا بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند (چکیده)
631 - مقایسه شاخص های ابتلای به سندروم بیش تمرینی و ترکیب بدنی کاراته کاران نخبه جوان در فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه (چکیده)
632 - اثرات فیزیولوژیکی فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه بر بیومارکرهای خونی آسیب عضلانی در کاراته کاران نخبه جوان (چکیده)
633 - Aerobic exercise along with low-caloric diet is more effective than low-caloric diet alone in tretment of patients with non alcoholic steatohepatitis (چکیده)
634 - مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر سطوح آمینو ترانسفرازهای سرم بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (چکیده)
635 - تاثیر برنامه تمرینات هیدروروبیکس برتعادل ایستا و پویای مردان سالمند (چکیده)
636 - تاثیر فعالیت بدنی هوازی منتخب بر اختلالات الکتروانسفالوگرافی و ظهورحملات صرع در کودکان مصروع (چکیده)
637 - تغییرات نیمرخ سطوح ایمونوگلوبولین های IgA، IgG، IgM سرمی دوندگان نیمه استقامت نخبه (چکیده)
638 - مقایسه شاخص های ابتلای به سندرم بیش تمرینی و ترکیب بدنی فوتبالیست های تیم ابومسلم خراسان رضوی طی فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه (چکیده)
639 - تاثیر حاد تمرین قدرتیبر پروتیین واکنشگر سی و فیبرینوژن در مردان میانسال سالم و غیر فعال (چکیده)
640 - مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران (چکیده)
641 - مقایسه فراوانی اسیب های مسابقه ای اندام های مختلف کاراته کاران نخبه سبک های کنترلی و غیر کنترلی و تعیین علل احتمال آنها (چکیده)
642 - تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر وضعیت آهن و شاخص های هماتولوژیکی دختران مبتلا به بتا تالاسمی مینور کرمانشاه (چکیده)
643 - The Effect of a Single Bout Circuit Resistance Exercise on homocystein hs-CRP and Fibrinogen in Sedentary Middle Aged Men, (چکیده)
644 - تاثیر رژیم غذایی و تمرین هوازی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم بیماران استئاتوهپاتیت غیرالکلی (چکیده)
645 - اثر بی کربنات سدیم خوراکی بر شاخص های بیو شیمیایی خونی، VBG و عملکردی بسکتبالیست های نخبه جوان (چکیده)
646 - The Comparison of Mental Skills Profile of Young Iranian Elite Wrestlers in Various Weight Classes (چکیده)
647 - The Effects of Supplemental Zinc and Honey on Wound Healing in Rats (چکیده)
648 - The comparison of body composition of Iranian soccer players in different playing positions during competitions season (چکیده)
649 - اثر پیاده‌روی هشت هفته ای بر غلظت لیپوپروتئینa سرم زنان یائسه غیرورزشکار (چکیده)
650 - Effects of Anaerobic (RAST) and Aerobic (Cooper) Running Training Programs on Plasma AgRP concentrations in Female Students (چکیده)
651 - Effect of eight weeks of Wrestling and Circuit Fitness Training on APO Lipoprotein A-I AND LYMPHOCYTE ABCA1 GENE EXPRESSION IN WELL-TRAINED WRESTLERS (چکیده)
652 - EFFECT OF A 6-WEEK WRESTLING AND WRESTLING –TECHNIQUE BASED CIRCUIT EXERCISE ON PLASMA LIPOPROTEIN PROFILES AND HORMONE LEVELS IN WELL-TRAINED WRESTLERS (چکیده)
653 - The effect of fatigue protocol on semi dynamic and dynamic balance in (چکیده)
654 - A comparison of sensation seeking among athletes and non-athlete students in Faculty of Engineering and Humanities (چکیده)
655 - The Comparison of Sport Injuries of Professional and Nonprofessional track and field in Iranian Female Students (چکیده)
656 - The Effect of Six Weeks of a Massage Program on Sub Skin Fat at Stomach Area (چکیده)
657 - تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر نشانگرهای متابولیزم استخوان در زنان میانسال (چکیده)
658 - تاثیر حاد تمرین قدرتی بر برخی مارکرهای التهابی پیشگوی خطر آتروسکلروز در مردان میان سال غیر فعال (چکیده)
659 - تأثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند (چکیده)
660 - اثر هشت هفته تمرین های دایره ای بر بیان ژن AGRP لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
661 - بررسی الگوی رگرسیونی نگرش های شغلی و جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
662 - ارتباط بین زندگی فعال و کیفیت زندگی مرتبط با تندرستی در دانشجویان (چکیده)
663 - The Effect of Eight Weeks of Wrestling and Wrestling Technique Based Circuit Trainingon Lymphocyte ABCA1 Gene Expression and Plasma Apolipoprotein A-I (چکیده)
664 - Acute Plasma Glucose and Lipoproteins Responses to a Single Session ofWrestling Techniques-Based Circuit Exercise (WTBCE)in Male Elite Wrestlers (چکیده)
665 - بررسی تاثیر پیاده روی بر هورمون استروژن و برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در زنان یائسه غیر ورزشکار (چکیده)
666 - تاثیر تمرین منظم هوازی همراه با کاهش وزن بر سطوح فیبرینوژن و رسیستین مردان میان سال سالم و غیرفعال (چکیده)
667 - Studying the relationship between leg deformities and patellafemoral pain syndrome in athletes (چکیده)
668 - تاثیر روشهای مختلف برآورد ذهنی خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا،عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده (چکیده)
669 - تاثیر شش ماه تمرین ورزشی هوازی بر سطوح لپتین ، کورتیزول، انسولین و گلوکز سرم زنان میانسال لاغر (چکیده)
670 - The comparison of dynamic equilibrium function before and after delivery (چکیده)
671 - Visual skills involved in decision making by expert referees (چکیده)
672 - رابطه بین اندازه دور گردن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی (چکیده)
673 - مقایسه تأثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر شاخص های تن سنجی و آمادگی قلبی- تنفسی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی (چکیده)
674 - تعیین ارتباط ابعاد سلامت روان و کیفیت ورزش کردن شهروندان جوان (چکیده)
675 - تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و مقایسه آنها بر اساس سطح عملکرد در کشتی گیران جوان نخبه (چکیده)
676 - Association of Hip Circumference with Traditional Cardiovascular Risk Factors (چکیده)
677 - The Effect of AerobicTraining on hsCRP ,Triglyceride and Body Composition in Middle Aged Men with Overweight (چکیده)
678 - The Effect of 8 Week Walking Program on Serum Lipids and Estrogen Hormone Concentration in non_Athlete Menopause Women (چکیده)
679 - 8week Aerobic Exercise Effects on Plasma Concentrations of Ghrelin and GH Young Women (چکیده)
680 - The Effect of Eight Weeks Aerobic Training on Plasma Fibrinogen in Overweight Men (چکیده)
681 - The Effect of One Session circuit Resistance Exercise on Serum Homocysteine Levels of Healthy Men with Overweight (چکیده)
682 - The comparison of body composition, anaerobic power and aerobic fitness profiles in soccer players with playing positions during competitions season (چکیده)
683 - تاثیر 8 هفته برنامه پیاده روی بر غلظت لیپوپروتئین آ سرم در زنان یائسه غیر ورزشکار (چکیده)
684 - Relationship between anthropometric variables of handedness with strength of handedness and serum testosterone-cortisol ratio (TCR) in well trained wrestlers (چکیده)
685 - Effects of Exercise and Glucose Beverage Consumption on Plasma Concentration of IL-6 in Overweight Females (چکیده)
686 - The Effect of Weeks anaerobic and aerobic exercise training on plasma lipid and lipoprotein profile in female College student (چکیده)
687 - Relationships between finger-length ratios of handedness with handedness strength, serum testosterone, GH,IGF-I, insulin , cortisol hormones , IGF-I- conrtisol ratio and testosterone-cortisol ratio in well trained wrestlers (چکیده)
688 - The Effect of 4 Weeks anaerobic and aerobic exercise training on selected Hematological parameters in female College students (چکیده)
689 - The relationship between sources of sport confidence and athletic performance in young Iranian elite wrestlers (چکیده)
690 - Validity and reliability of the Persian version of the Movement Imagery Questionnaire 2 (چکیده)
691 - Effect of 8 weeks wrestling techniques-based circuit exercise (wtbce) on plasma lipid andlipoprotein profiles in male elite wrestlers (چکیده)
692 - The Effects of Water and Land Exercise Programs on Functional Fitness Factors in Elderly Men (چکیده)
693 - A comparison of the effects of two weight loss protocols on plasma concentration of IL-6 in female sedentary college students (چکیده)
694 - RELATIONSHIP BETWEEN SOURCES OF SPORT CONFIDENCE AND SPOR TCONFIDENCE IN YOUNG IRANIAN ELITE WRESTLERS (چکیده)
695 - COMPARING THE EFFECT OF KIND OF ATTENTIONAL FOCUS INSTRUCTIONS AND PERFORMER\'S SKILL LEVEL ON VERTICAL JUMP PERFORMANCE (چکیده)
696 - The effects of aerobic training and diet on blood pressure and Renin-Aldestron of obese women with hypertension (چکیده)
697 - تأثیر برنامه ی تمرین هوازی و رژیم غذایی برعوامل خطرسازقلبی- عروقی و فشار خون زنان مبتلا به اضافه وزن، چاق و فشارخون بالا (چکیده)
698 - Compare and investigation of two methods of weight loss protocols onplasma levels of AGRP in accommodated female students (چکیده)
699 - Massive amount of practice and special memory representations , return to motor program hypothesis (چکیده)
700 - The study of relationship between Shin splints and Anemia (چکیده)
701 - The effects of two weight loss protocol onresting plasma concentration of IL-6 inoverweight and obese health sedentaryfemale of college students (چکیده)
702 - بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات با شاخص های نارسایی حرکتی در دانش آموزان نارسای حرکتی (چکیده)
703 - The effect of age, gender and competitive level on self-confidence, sports anxiety and fear of sports injuries in martial artists (چکیده)
704 - Effect of eight weeks Basketball Training on Social Development of non-athletes girl students (چکیده)
705 - The Relationship between Sources of sport confidence and sport confidence in young Iranian elite wrestlers (چکیده)
706 - تعیین ارتباط طول قد و اجزای آن (طول پا و طول تنه ) با عوامل خطرزای آتروسکلروز (چکیده)
707 - Comparison of the effect of exhaustive resistance exercises with various resistances on local strength of youth muscles (چکیده)
708 - The Effect of One Session Circuit Resistance Exercise on Serum Homocysteine Levels of Inactive Men (چکیده)
709 - مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن (چکیده)
710 - مقایسه میزان برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی بین دختران نابالغ ورزشکار (ژیمناست ، رزمی کار و شناگر) و غیر ورزشکار (چکیده)
711 - توصیف نگرش و گرایش مردم استان خراسان رضوی به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
712 - Application of Novel Inertial Technique to Compare the Kinematics and Kinetics of the Legs in the Soccer Instep Kick (چکیده)
713 - تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده پسر نابالغ (چکیده)
714 - بررسی و مقایسه دو روش کاهش وزن در کشتی گیران نخبه 20-25ساله خراسانی (چکیده)
715 - The Comparison of Acute and Gradual Weight Loss Methods in Well-Trained Wrestlers (چکیده)
716 - تعیین سلسله مراتب هویت نقش بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران و رابطه آن با هویت ورزشی، سن و سابقه قهرمانی (چکیده)
717 - بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
718 - Design of a Software for a Novel Inertial Data Logger to Measure High Kinematic Parameters of Soccer Instep Kick (چکیده)
719 - A Novel Method to Measure Biomechanical Parameters of Soccer Kicks and Two-Footedness in the Field (چکیده)
720 - بررسی تاثیر حرکت چرخش لگن در وضعیت نشسته بر شدت کمردرد نیمه دوم بارداری (چکیده)
721 - Relationship of Some Anthropometric Indexes to Blood Pressure in Mashhadi Men (چکیده)
722 - بررسی تاثیر 10 هفته حرکت درمانی منتخب بر الگوی راه رفتن بیماران پارکینسون (چکیده)
723 - بررسی نقص های کارکردی - عملکردی در ورزشکاران دارای سابقه پیچیدگی مچ پا (چکیده)
724 - مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان پسر و دختر مدارس ابتدایی شهرستان نهاوند (چکیده)
725 - مقایسه اثر یادگیری مشارکتی خود انتخابی و معلم انتخابی و انفرادی بر اکتساب و یادگیری یک تکلیف هماهنگی چشم و دست (چکیده)
726 - تاثیر تمرین بسیار زیاد یک مهارت بر بازنمایی های حافظه (چکیده)
727 - بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات وبا شاخص های نارسایی حرکتی در کودکان دیسپرکسیا (چکیده)
728 - مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات LDL،HDL و چربی تحت جلدی (چکیده)
729 - بررسی یک دوره حرکت درمانی با تاکید بر تمرینات کششی و نرمشی بر تعادل بیماران پارکینسون (چکیده)
730 - بررسی میزان تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی ورزشی در ایران (چکیده)
731 - بازتوانی سندرم درد کشککی رانی (چکیده)
732 - مقایسه شیوع آسیب در پسران رزمی کار غیر حرفه ای (کاراته، جودو، تکواندو) (چکیده)
733 - بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا (چکیده)
734 - بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p (چکیده)
735 - بررسی عملکرد حرکتی بیماران پارکینسون، پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانی (چکیده)
736 - بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی - در ورزشکاران (چکیده)
737 - تاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا ، عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده (چکیده)
738 - تاثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
739 - تاثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر فشار خون و رنین- آلدسترون زنان چاق مبتلا به پُرفشارخونی (چکیده)
740 - تأثیر یک برنامه تمرینی هوازی 12 هفته ای بر عوامل خطرزای قلبی عروقی ,تغییرات هورمونی و متابولیکی زنان چاق مبتلا به بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده)
741 - ارتباط ابعاد شادکامی و کیفیت ورزش کردن دانش آموزان پسر دبیرستانی (چکیده)
742 - بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت در جذب مخاطبین ورزشی بر اساس مدل اسپرت (چکیده)
743 - آسیب های ورزشی و اقدامات بعد از آن در میان دختران دانشجوی والیبالیست (چکیده)
744 - تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی والیبالیستهای جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمان کشوری سال 1388 و رابطه آن با سابقه ورزشی (چکیده)
745 - Compare and evaluate the influence of two weight loss protocols on plasma concentration of agouti related peptide (AGRP) in sedentary female collage students (چکیده)
746 - بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزشی تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده)
747 - Determination effective factors of lipid metabolism at rest and during exercise (چکیده)
748 - Acute circuit-resistance exercise increases expression of lymphocyte agouti-related protein in young women (چکیده)
749 - بررسی خودپنداره ورزشی و خودکارآمدی تمرینی کشتی گیران نخبه حاضر در اردوی تیم ملی بازی های آسیایی قطر و ارتباط بین آن ها (چکیده)
750 - بررسی اعتبار و تعمیم تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده‌هاو گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (چکیده)
751 - اثر تمرین یوگا بر مؤلفه های خود توصیفی بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
752 - بررسی وضع موجود و ارزیابی چالش ها و موانع فراروی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
753 - اثر شش هفته تمرینات کشتی و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی ، بر گرلین پلاسما و برخی هورمونهای تنظیم کننده قند خون در کشتی گیران تمرین کرده خراسانی (چکیده)
754 - مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و استخوان ران دوچرخه سواران حرفه ای و افراد غیر ورزشکار (چکیده)
755 - مقایسه آسیب های ورزشی بین دانشجویان دختر حرفه ای و غیر حرفه ای رشته دو و میدانی سراسر کشور (چکیده)
756 - تاثیر تمرین در آب و خشکی بر تعادل زنان سالمند (چکیده)
757 - تاثیر برنامه تمرین در آب بر قدرت عضلانی اندام تحتانی و توان راه رفتن مردان سالمند (چکیده)
758 - بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
759 - تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
760 - آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (چکیده)
761 - مقایسه نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی (چکیده)
762 - بررسی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد (چکیده)
763 - طراحی و پیاده سازی نرم افزار هوشمند مربیگری یک تیم فوتبال (چکیده)
764 - بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
765 - رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و انتظارات مشتریان از خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد (چکیده)
766 - آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده‌ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (چکیده)
767 - بررسی وضعیت موجود، چالش ها و موانع فراروی انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
768 - کارکرد تئوری شناختی اجتماعی باندورا و قابلیت پیش بینی آن در فعالیتهای بدنی: بازبینی پژوهش های انجام شده از سال 1990 تا 2007 (چکیده)
769 - Relationship between Competitive Professional Swimming Time and some Anthropometric Characteristic in Elite Female Iranian Swimmers (چکیده)
770 - The Effect of Aerobic, Yoga, and Aerobic-Yoga Training Modes on Physical Fitness of Female Students Participated in the Classes of General Physical Education I (چکیده)
771 - Customers’ expectations of service quality in Mashhad fitness centers (چکیده)
772 - Entrepreneurship Obstacles and Business Start-up Problems in Iranian Physical Education Students (چکیده)
773 - The Function of Piaget s Cognitive Development Theory in Evaluation of Physical Education Students Attitude on the Problems of Career Choice (چکیده)
774 - Relationship between Athletic Self-Concept and Exercise Self-Efficacy of Iranian Elite Wrestlers Participated in the Qatar Asian Games (چکیده)
775 - Comparing the Effects of Sessions Number of Aerobic, Yoga and Aerobic-Yoga Training on Physical Self-concept of Female University Students (چکیده)
776 - تأثیر تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک یوگا بر آمادگی جسمانی دانشجویان دختر شرکت کننده در کلاسهای تربیت بدنی عمومی (1) (چکیده)
777 - اثر روش های تمرینی ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
778 - بررسی علل و انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری (چکیده)
779 - بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه اندازی کسب و کار بعد از فراغت از تحصیل (چکیده)
780 - اثر فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیرگروههای لنفوسیت Tو اینترلوکیم 6 (چکیده)
781 - Investigating same selected physiological characterististics in elite female futsal players& female futsal players of Ferdosi University of Mashhad) (چکیده)
782 - مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD) و قدرت عضلات در دختران ورزشکار (تکواندوکار) و غیر ورزشکار (چکیده)
783 - Comparison of BMD Muscle strength and some hormonal and biochemical factors of blood serum in athletic groups (volleyball and taekwondo) and athletic girls (چکیده)
784 - Effect of aerobic exercise training on pulmonary activity in asthmatic patients (چکیده)
785 - the investigation of prevalence of lower extremity injuries in Iranian elite female artistic gymnasts:study on two momen s artistic gymnastics appara (چکیده)
786 - تاثیر شدتهای مختلف گرم کردن بر تعادل سنگ نوردان نخبه داخل سالن (چکیده)
787 - the comparative study of two types of PNF and static stretching in Amputee Athletes (چکیده)
788 - تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانی (چکیده)
789 - بررسی تناسب ارگونومی میز و نیمکت مدارس با برخی اندازه های آنتروپومتری دانش آموزان (چکیده)
790 - بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر (چکیده)
791 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
792 - مقایسه ابعاد شادکامی و تیپ شخصیتی B و A در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار (چکیده)
793 - مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان (چکیده)
794 - مقایسه میزان IGF-1،GH انسولین ، استرادیول و نیمرخ لیپیدهای سرم دختران نابالغ ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
795 - مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن (چکیده)
796 - اعتباریابی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالان (چکیده)
797 - مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبال (چکیده)
798 - مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پر فشار خونی (چکیده)
799 - تأثیر برنامه تمرینی هوازی بر چاقی و مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده)
800 - تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد و نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 (چکیده)
801 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزش (چکیده)
802 - استعدادیابی در ورزش (چکیده)
803 - مقایسه تصویر بدنی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
804 - اثر آرایش تمرین ذهنی بر عملکرد و یادگیری مهارت شنای کرال سینه (چکیده)
805 - مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
806 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات مرحله نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
807 - رابطه بین سطح عملکرد شناختی با عملکرد ادراکی ـ حرکتی در کودکان دبستانی (چکیده)
808 - رابطه بین سطح سرمی روی و عملکرد شناختی، ادراکی ـ حرکتی، وضعیت تحصیلی و هماهنگی چشم ـ دست در کودکان دبستانی (چکیده)
809 - تاثیر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی نوع ۲ (چکیده)
810 - ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار (چکیده)
811 - سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی (چکیده)
812 - تعیین تاثیر برنامه تمرین هوازی بر کیفیت یائسگی زنان یائسه (چکیده)
813 - مقایسه میزان قدرت عضلات همسترینگ و چهارسر رانی در زنان والیبالیست و افراد غیرورزشکار (بعنوان پیشگوی توده استخوانی) (چکیده)
814 - بررسی اثر ممانعتی ورزش اکستنریک برسیستم ایمنی زنان ورزشکار و مقایسه آن با ورزش کانسنتریک (چکیده)
815 - تاثیر فعالیت ورزشی اکسنتریک تا سرحد خستگی بر شاخصهای سیستم ایمنی زنان ورزشکار (چکیده)
816 - مقایسه میزان ترشح هورمون رشد ، IGFI انسولین ، استرادیول ، قند و لیپیدهای سرم خون بین دختران ورزشکار ژیمناست و غیرورزشکار نابالغ (چکیده)
817 - بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی منتخب (هوازی) بر کیفیت زندگی بیماران سرطان سینه (چکیده)
818 - ارزیابی عملکرد شانه بازیکنان دختر نخبه بدمینتون با تکنیکconstant score (چکیده)
819 - طراحی و تبیین مدل دانشگاهی انکوباتور تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی با تاکید بر محوریت توسعه کارآفرینی در ورزش (چکیده)
820 - ارائه مدل رگرسیونی جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
821 - Physical activity and healthy quality of live in students (چکیده)
822 - بررسی انگیزه های جوانان برای شرکت در ورشهای مختلف (چکیده)
823 - تجهیز مدارس یا تجهیز معلم تربیت بدنی (چکیده)
824 - والدین و گرایش به ورزش (چکیده)
825 - بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده)
826 - اثر آرایش تمرین ذهنی بر یادداری و انتقال پارامتر سرعت در تکلیف ردیابی (چکیده)
827 - بررسی اولویت بندی و ارزشیابی مربیگری در تیم های ورزشی دانشگاه های کشور (چکیده)
828 - بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد (چکیده)
829 - اجراهای هندبال : ملاحظات فیزیولوژیکی و رویکرد عملی به جنبه های متابولیکی تمرین (چکیده)
830 - بررسی و مقایسه میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان کاشمر (چکیده)
831 - بررسی و مقایسه ابعاد پنج گانه جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
832 - بررسی و مقایسه تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن در حوزه مدیریتی اساتید و کارمندان دانشگاه های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
833 - ارائه مدل رگرسیونی رابطه رضایت شغلی با دلبستگی شغلی در مدیران ، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
834 - توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظری هرزبرگ (چکیده)
835 - بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران،اساتید و کارمندان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
836 - مقایسه نیم رخ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر توسعه و آموزش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی (چکیده)
837 - تحلیل و تبیین ذهنیت فلسفی مدیران ، مربیان و ورزشکاران تیم های منتخب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (چکیده)
838 - بررسی، اولویت بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیمهای ورزشی دانشگاهی کشور (چکیده)
839 - نقش داوطلب و نهضت داوطلبی در ورزش و تفریحات سالم و مقایسه آنها در چند کشور (چکیده)
840 - اثر تعاملی استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت تیروزین سرم دانشجویان با افسردگی (چکیده)
841 - تعیین اثر تعاملی تمرین استقامتی -قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط (چکیده)
842 - بررسی ابعاد پنج گانه جو سازمانی و رابطه آن با میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
843 - بررسی نقش بازتوانی جسمانی در درمان دردهای مزمن ناحیه کمری ستون مهره های دانشجویان ورزشکار دانشگاه دولتی تربیت بدنی روسیه (چکیده)
844 - تعیین رابطة همبستگی میان آزمون آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین (چکیده)
845 - مقایسة تأثیر تمرینات پلایومتریکی در آب و خشکی برتوان بی هوازی ناجیان غریق (چکیده)
846 - تعیین رابطه برخی از اندازه های ابعاد بدنی با زمان شنای 100 متر شناگران نخبه (چکیده)
847 - بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی (چکیده)
848 - اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست (چکیده)
849 - تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران (چکیده)
850 - تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کنتیکی ضربه روی پا با پای غالب و غیر غالب در فوتبال (چکیده)
851 - بررسی رابطه قابلیت آمادگی جسمانی با ویژگیهای روانی و ... (چکیده)
852 - تبیین نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیتهای ... (چکیده)
853 - مقایسه میزان تراکم استخوان ,ترکیب بدن و ... (چکیده)
854 - تاثیر تمرینات هوازی بر حجم ها و ظرفیت های ریوی... (چکیده)
855 - بررسی و مقایسه منبع کنترل و احساس تنهایی دختران... (چکیده)
856 - تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار (چکیده)
857 - تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران (چکیده)
858 - تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات ... (چکیده)
859 - مطالعه برنامه های تمرینی برای درمان سندروم درد کشککی ـ رانی (چکیده)
860 - تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته : با تاکید بر سند روم درد کشککی – رانی (چکیده)
861 - بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجار (چکیده)
862 - مطالعه اندازه های آنتروپومتری و قابلیتهای جسمانی و حرکتی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی (چکیده)
863 - ارزیابی شیوع درد و عملکرد شانه در بازیکنان دختر نخبه بدمینتون (چکیده)
864 - بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در بین معلولین ورزشکار رشته دو و میدانی (چکیده)
865 - تمرین درمانی دانشجویان با افسرگی متوسط (چکیده)
866 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
867 - بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در دانشجویان دختر ژیمناست نخبه کشور (چکیده)
868 - بررسی و مقایسه رابطه بین عملکرد عضلات شکم و میزان لورد وزیس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران (چکیده)
869 - بررسی ویژگی های پاسچرال داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (چکیده)
870 - بررسی میزان شیوع آسیب های اندام تحتانی در دختران نخبه ژیمناست کشور : مطالعه روی دو وسیله ژیمناستیک هنری دختران ( حرکات زمینی و پارالل) (چکیده)
871 - بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در دانشجویان دختر ژیمناست نخبه کشور (چکیده)
872 - اثرتوالی تمرین برانتقال جانبی سرویس کوتاه بدمینتون (چکیده)
873 - اثر تداخل زمینه‌ای (آرایش تمرین ) بر اکتساب و یادداری سرویس والیبال (چکیده)
874 - تاثیر تقویت خود از طریق هیپنوتیزم بر اعتماد به نفس و عملکرد قهرمانان ورزشی (چکیده)
875 - اثر آرایش تمرین بر اکتساب یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر (چکیده)
876 - بررسی چگونگی انتقال جانبی در یک تکلیف تعقیبی (چکیده)
877 - بررسی انگیزه مشارکت ورزشی ورزشکاران زن و رابطه آن با ادراک موفقیت ورزشی (چکیده)
878 - بررسی شیوع و علل آسیبهای ورزشی ورزشکاران نخبه دوومیدانی کشور (چکیده)
879 - اثر نوع دستورالعمل کانون توجه بر اجرای شوت جفت بسکتبال (چکیده)
880 - اثر دست برتری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در دانشجویان دختر (چکیده)
881 - The effect of mental practice arrangement on retention and transfer of speed parameter on tracking task (چکیده)
882 - روانشناسی کاربردی در ورزش والیبال (چکیده)
883 - تأثیر تصویرسازی آرامش (آرام سازی)، پیاده روی و روش ترکیبی بر پُرفشارخونی (چکیده)
884 - مقایسه انتقال دوطرفه مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربه پا به توپ فوتبال (چکیده)
885 - مقایسة مؤلفه های خود پندارة ورزشی کشتی گیران شرکت کننده در بازی های آسیایی 2006 قطر (چکیده)
886 - تأثیر تمرینات هوازی منتخب برکیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 (چکیده)
887 - طراحی و ساخت دستگاه پردازنده و رسم کننده الگوهای هماهنگی دو دست (چکیده)
888 - مقایسه تاثیر آرایش تمرین جسمانی و ذهنی بر انتقال پارامتر سرعت در تکلیف ردیابی (چکیده)
889 - مقایسه خودپنداره ورزشی کشتی گیران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر (چکیده)
890 - مقایسه سوگیری ورزشی (ورزش گرایی) ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی (چکیده)
891 - The Effect of practices Arrangement on Retention and Transfer of Speed Parameter on Tracking Task (چکیده)
892 - The Effect of anchoring on Learning of New Asymmetric Bimanual Coordination (چکیده)
893 - The comparison between wrestler s athletic self - concept participating in 2006 Asian s Games (چکیده)
894 - تعیین فراوانی و علل احتمالی آسیب های ورزشی درمیان دختران دانشجوی والیبالیست دسته یک کشور (چکیده)
895 - تأثیر نقطه مرجع بر اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
896 - تأثیر تکلیف دوگانه بر تعادل و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب (چکیده)
897 - مقایسة انتقال دوطرفة مولفه های شناختی و حرکتی در ضربة پا به توپ فوتبال (چکیده)
898 - اثر توالی تمرین بر انتقال جانبی سرویسکوتاه بدمینتون (چکیده)
899 - مقایسة خودپندارة ورزشی کشتی گیران شرکت- کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر (چکیده)
900 - بررسی میزان شیوع استفاده از مکملها در بین جودوکاران قهرمان سراسر کشور (چکیده)
901 - بررسی میزان تراکم استخوانی (BMD) و قدرت عضلات در زنان تکواندوکار و غیر ورزشکار (چکیده)
902 - مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین بدنی و ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبال (چکیده)
903 - تعیین روائی و پایائی پرسشنامه مقیاس (چکیده)
904 - تأثیر توالی تمرین بر یادگیری و انتقال جانبی سرویس کوتاه بدمینتون (چکیده)
905 - تأثیر تکلیف دوگانه بر تعادل و الگوی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب (چکیده)
906 - اثر آرایش تمرین بر اکتساب،یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر (چکیده)
907 - اثر تداخل زمینه ای ( آرایش تمرین) بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر (چکیده)
908 - بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور (چکیده)
909 - بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشگاه های تربیت بدنی کشور (چکیده)
910 - تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانو (چکیده)
911 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
912 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
913 - مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر افزایش دامنه حرکتی مفصل زانوی ورزشکاران آمپوته زیر زانو (چکیده)
914 - Effect of Aerobic Exercise Training on Pulmonary Function and Tolerance of Activity in Asthmatic Patients (چکیده)
915 - مقایسة تأثیر تصویرسازی ذهنی بر یادگیری و اجرای مهارت دریبل فوتبال (چکیده)
916 - اثر روش های تمرینی منتخب بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
917 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات فاز نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
918 - مقایسه اثر دو روش مشاهده ای الگوی ماهر و در حال یادگیری بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون (چکیده)
919 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)