بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: توسعه


موارد یافت شده: 619

1 - طراحی زنجیره تأمین شیرخام مورد نیاز کارخانه‌های لبنی با رویکرد توسعه پایدار (چکیده)
2 - ارائه الگوی نظری عوامل موثر بر امنیت اقتصادی کشاورزان در نواحی روستایی (چکیده)
3 - الگوی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی به منظور ارتقای کیفیت در آموزش مهندسی (چکیده)
4 - شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر توسعۀ منطقه‌ای استان البرز با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا (چکیده)
5 - بررسی نقش رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر کارآفرینی سازمان و توسعه اقتصادی (چکیده)
6 - بررسی تأثیرات مثبت و منفی توسعه گردشگری بر توسعه پایدار جامعه از سه دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی (چکیده)
7 - چالش های امنیتی تنوع قومیتی و توسعه نامتجانس نمونه موردی کشور نیجریه (چکیده)
8 - بررسی علل رویکرد سدزدایی (چکیده)
9 - ارائه مدل مفهومی تاثیر پیشایندهای سازمانی مبتنی بر دانش بر توسعه اقتصادی (چکیده)
10 - سنجش میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کرمان با استفاده از تکنیک ادغام (چکیده)
11 - نقش جاذبه های فرهنگی- تاریخی مقصدهای روستایی در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستانهای مشهد و بینالود (چکیده)
12 - تأثیر گردشگری فرهنگی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستای یاسه چاه- شهرستان سامان) (چکیده)
13 - تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سطح زیرکشت کلزا در مناطق روستایی مورد: روستاهای استان خراسان رضوی (چکیده)
14 - بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و مسئولیت زیست محیطی سازمان و نقش آن در تحقق توسعه پایدار (چکیده)
15 - ( ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان کاشمر با مدل SWOT ) (چکیده)
16 - کاربرد روش جای پای اکولوژیکی در ارزیابی پایداری توسعه شهری (نمونه موردی: شهر ساری) (چکیده)
17 - تحلیل روند کاهش فضاهای باز شهری در فرآیند توسعه شهرها با تاکید بر مدیریت بحران در کلانشهر تهران (چکیده)
18 - نقش زمین در برنامه ریزی مسکن (چکیده)
19 - ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
20 - چالشهای مدیریت گردشگری با رویکرد اکوتوریسم و توسعه پایدار در ایران (چکیده)
21 - تحلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی محلات شهر شیروان در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
22 - ارزیابی تاثیر امکانات و خدمات فرهنگی برکاهش جرایم شهر مشهد در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
23 - بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای اسلامی (چکیده)
24 - اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک نفت و گاز (با تاکید بر شاخص چندبعدی توسعه مالی در بازار سهام) (چکیده)
25 - شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه‌ی موردی: استان یزد) (چکیده)
26 - بکارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان کرمانشاه) (چکیده)
27 - بررسی مکانیسمهای تأثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی: یک مطالعه طولی- ملی (2014-1990) (چکیده)
28 - تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد) (چکیده)
29 - شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی (چکیده)
30 - توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای (چکیده)
31 - ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابانزایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، شمال استان خراسان رضوی (چکیده)
32 - مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق یک و دو شهرمشهد (چکیده)
33 - فرصت‌ها و چالش‌های پذیرش اجتماعی کاربرد انرژی خورشیدی (چکیده)
34 - A Review of Inactive Defense Standards in Iran\\\'s Development documents (چکیده)
35 - ارزیابی سیستم های حمل و نقل درون دانشگاهی با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
36 - تحلیل مفهومی اثرات فرهنگی توسعه گردشگری در مناطق روستایی با رویکرد پایداری فرهنگی (چکیده)
37 - تبیین نظری جایگاه اعتبارات دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی (چکیده)
38 - تاثیر و بررسی عملکرد حمل ونقل عمومی در توسعه پایدار شهری نمونه موردی: شهر بیرجند (چکیده)
39 - تحلیل فضایی مؤلفه‌های جمعیتی سکونتگاه‌های روستایی در شهرستان ارومیه (چکیده)
40 - تحلیل شکاف توسعه روستایی در شهرستان درگز (چکیده)
41 - تحلیلی بر نحوه توزیع فضایی شاخص های توسعه روستایی و سطح بندی سکونتگاه های روستایی از نظر توسعه یافتگی (چکیده)
42 - بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (چکیده)
43 - بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده 99قانون برنامه پنجم توسعه (چکیده)
44 - تدوین راهبردهای توسعه گردشگری پارک کوهسنگی مشهد (چکیده)
45 - رابطه بین سن، جنس و تحصیلات افراد در میزان رضایت مندی از بام سبز ( مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
46 - بررسی اهمیت پیوند آب - انرژی - امنیت غذایی در حوضه زرینه رود، ایران (چکیده)
47 - آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده (چکیده)
48 - مقایسه تطبیقی انواع مدلهای بهینه سازی توسعه شبکه های برق و گاز در استان خراسان (چکیده)
49 - بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت (چکیده)
50 - مدیریت ریسک ابرخشکسالی‏ (چکیده)
51 - گذار از نقش فرهنگ به دانش و اقتصاد در توسعه پایدار ایران-افغانستان (چکیده)
52 - بررسی اثر ناحیه غنی از رزین بر رشد ترک در هسته‌ی فومی پره کامپوزیتی توربین بادی به روش المان محدود (چکیده)
53 - مدلسازی توسعه ی شهری بجنورد با استفاده از رگرسیون لجستیک (چکیده)
54 - بررسی و تحلیل نقش سدها در ناپایداری مناطق روستایی، مطالعه موردی: حوضه صوفی چای (چکیده)
55 - بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان قاین (چکیده)
56 - تبیین نقش راهبردهای مؤثر بر توسعة منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعة سازمانی: مورد مطالعه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور ایران (چکیده)
57 - کسب مرجعیت علمی و فرهنگی پیش نیاز تمدن نوین اسلامی (چکیده)
58 - ابعاد طرح‌های ارائه شده برای ایجاد شهر هوشمند در تجارب بین‌المللی (چکیده)
59 - ابعاد طرح‌های ارائه شده برای ایجاد شهر هوشمند در تجارب بین‌المللی (چکیده)
60 - بتن سبز، مصرف مواد سازگار با محیط زیست در راستای توسعه پایدار (چکیده)
61 - بررسی نقش چابهار در توسعه پایدار شرق ایران (چکیده)
62 - توسعه سواحل مکران، پیشران توسعه شرق کشور (چکیده)
63 - گسترش شهرهای سبز برای توسعه شهری پایدار (چکیده)
64 - بررسی و تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات عمومی شهری با استفاده از مدل موریس-مطالعه موردی: نواحی منطقه ده مشهد- (چکیده)
65 - تجربه ی کشورهای در حال توسعه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (چکیده)
66 - زعفران اقتصادی و اقتصاد زعفرانی (از مزرعه تا بازارهای جهانی) (چکیده)
67 - بررسی اثر نرخ رشد مالیات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1393 (چکیده)
68 - Analyzing Qualitative Changes of Rural Settlements due to Rural Furniture Establishment (Case Study: Zoeram Dehestan of Shirvan County) (چکیده)
69 - کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در تعیین اثر تحقیق و توسعه در زنجیره ارزش زعفران (چکیده)
70 - بررسی رابطه توسعه تکنولوژیک با ابعاد توسعه اجتماعی (مطالعه تطبیقی استان های کشور) (چکیده)
71 - بررسی و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد) (چکیده)
72 - سبک های تربیتی والدین و انگیزه نیاز به موفقیت (چکیده)
73 - چالش ها و فرصت های فرا روی توسعه پایدار در صنعت دامپروری ایران (چکیده)
74 - بررسی عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد دیمتل و سیستم پویا (چکیده)
75 - طراحی منظر پایدار با رویکرد کشاورزی شهری (چکیده)
76 - نگرش مهندسی ارزش در طراحی منظر شهری پایدار (چکیده)
77 - جایگاه مهارت های زبانی در جذب گردشگران خارجی توسط تورگردانان (چکیده)
78 - تحلیل مفهومی عوامل موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی در نواحی روستایی (چکیده)
79 - تحلیل تاثیر نزاع‌های طایفه‌ای- قبیله‌ای بر توسعه‌نیافتگی روستایی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد دهستان بهمئی سرحدی شرقی) (چکیده)
80 - نقش نظام حمل و نقل روستایی در توسعه یافتگی اقتصادی روستاهای طاغنکوه شمالی (چکیده)
81 - ارائه مدل تحلیل رتبه پایداری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش سربند استان مرکزی) (چکیده)
82 - ارزیابی اثرات پروژه‌های کنترل تخریب زمین با استفاده از شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی و محیط زیستی در غرب استان خراسان رضوی (چکیده)
83 - نقش توسعه گردشگری بر قیمت زمین در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بینالود) (چکیده)
84 - تدوین قواعد بهینه مالی برای تخصیص درآمدهای نفتی کشور با تاکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی (چکیده)
85 - بررسی تاثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست کشورهای برگزیده صادرکننده نفت با تاکید بر حکمرانی خوب (چکیده)
86 - تخمین پارامترهای PMSG با استفاده از فیلترهای EKF ، UKF و PF (چکیده)
87 - کنترل بدون سنسور توربین بادی مبتنی بر PMSG با استفاده از تخمینگرهای EKF ، Iterated EKF ، second-order EKF و UKF (چکیده)
88 - توصیه رویکردهای نوین در مدیریت سیلاب شهری (چکیده)
89 - اولویت ریسک های اصلی و مؤثر در ساختمان سازی سبز (چکیده)
90 - بررسی شاخص‌های توسعه در مناطق مرزی در راستای تحقق امنیت پایدار (مطالعه موردی روستاهای مرزی شهرستان درگز) (چکیده)
91 - سرمایه گذاری خانوادگی با منشا شهری،راهبردی برای توسعه پایدار روستایی( مطالعه موردی: دهستان صائین قلعه شهرستان ابهر) (چکیده)
92 - مروری بر مبانی معماری پایدار شهری و تاثیر بلند مرتبه سازی بر وضعیت آلودگی هوای شهرها (چکیده)
93 - ارزﯾﺎﺑﯽسیستمهای ﺣﻤﻞ و نقل درون داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ مشهد (چکیده)
94 - تاثیرکیفیت محیط زیست برشاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب OECD (چکیده)
95 - برنامه های درسی مغفول توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران (چکیده)
96 - بررسی و تحلیل اثرات ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی بر توسعه سکونتگاه¬های روستایی (مطالعه موردی: روستای رادکان شهرستان چناران) (چکیده)
97 - تبیین عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به گردشگری کشاورزی ( مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری دهستان فضل شهرستان نیشابور) (چکیده)
98 - ارائه‌ی بازنمایی جدید برای شناسایی فعالیت‌های انسانی در ویدیو با استفاده از نقشه‌ی برجستگی (چکیده)
99 - کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحق آبه زیست محیطی رودخانه(مطالعه موردی رودخانه گرگانرود) (چکیده)
100 - بافت های تاریخی، ظرفیتی مغفول مانده در تحقق توسعه پایدار، نقدی بر تجربه نوسازی شهری در استانبول و مشهد (چکیده)
101 - بحران آب، و مدیریت بحران های منطقه ای (چکیده)
102 - بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی (چکیده)
103 - نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی (چکیده)
104 - مکان یابی مناطق نمونه گردشگری خراسان رضوی (چکیده)
105 - تهیه طرح ویژه مطالعات گردشگری سرخس و بزنگان (چکیده)
106 - بررسی نگرش روستاییان به مقوله مشارکت در روستاها با هدف کاهش محرومیت در شهرستان رومشگان (چکیده)
107 - بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی (چکیده)
108 - بررسی اثرات هزینه های تحقیق و توسعه R&D بر ارتقای سطح بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای بزرگ استان خراسان رضوی (چکیده)
109 - نقش ماطق ازاد تجاری - صنعتی در توسعه اقتصادی کشور از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی (چکیده)
110 - بررسی اثرات صنعت گردشگری برنابرابری درآمدی درکشورهای منتخب درحال توسعه (چکیده)
111 - کشور اقتصادی توسعه نقش در کار بازار و اشتغال (چکیده)
112 - ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ: چالش ها و روشی برای غلبه بر آنها (چکیده)
113 - نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی (چکیده)
114 - جایگاه وقف برای علوم انسانی در توسعه علمی و فناوری (چکیده)
115 - چارچوب فعالیتهای یادگیری اعضای هیأت علمی در برنامه های درسی توسعه حرفه ای در رشته های علمی STEM (چکیده)
116 - بررسی اثر میکروسیلیس بر نفوذپذیری بتن با سنگدانه های بازیافتی (چکیده)
117 - GIS بررسی و توزیع پیش بینی قیمت زمین با تلفیق الگوریتم شبکه عصبی و محیط (چکیده)
118 - بررسی تاثیر رواج گردشگری خانه‌های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت) (چکیده)
119 - کاربرد منطقه گرایی درمعماری معاصر ایران با تحلیل معماری معاصر کشورهای اسلامی در حال توسعه (چکیده)
120 - بررسی مولفه پایداری اقتصادی در طراحی معماری ساختمان های بلند مرتبه اداری در کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی: چهار ساختمان اداری بلند مرتبه در حوزه خاورمیانه) (چکیده)
121 - شهرها کانون بسط و گسترش تمدن ها (شهرنشینی و توسعه) (چکیده)
122 - مطالعه طرح توسعه اراضی پادگان لشکر خراسان از دیدگاه توسعه پایدار (چکیده)
123 - تحلیل روش‌های فازی در مکان یابی توسعه بهینه شهرها (مطالعه موردی: شهر دورود) (چکیده)
124 - استراتژی هوشمندی رقابتی و توسعه آموزش عالی فرامرزی (چکیده)
125 - بررسی نقش صنعت چوب و مبلمان سازی بر توسعه نواحی روستایی پیراشهری (مطالعه موردی: روستاهای بخش شاندیز شهرستان بینالود) (چکیده)
126 - ارزیابی پتانسیل ها و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بهره برداری از گیاهان دارویی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان زاوین) (چکیده)
127 - سنجش سطح رضایت روستائیان ازطرح بهسازی مسکن روستایی )منطقه مورد مطالعه: دهستان میان جام، شهرستان تربتجام( (چکیده)
128 - ارزیابی اثرات توسعه گردشگری در پایداری مقاصد روستایی خراسان (مطالعه موردی: مناطق روستایی دهستان طرقبه) (چکیده)
129 - تحلیل موانع و مشکلات دریافت وام های خوداشتغالی در نواحی روستایی (مطالعه مورد: دهستان طاغنکوه شمالی) (چکیده)
130 - ارزیابی ظرفیت های توسعة کارآفرینی در نواحی روستایی منطقة مورد مطالعه: روستاهای دهستان بیزکی (چکیده)
131 - طرّاحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی ایران (چکیده)
132 - مطالعه تطبیقی میان برخی از الگوهای توسعه در خصوص دو مفهوم شاخص های یک تعامل مناسب (کارآمدی، هماهنگی و تداوم و بردارهای تعاملاتی) (چکیده)
133 - اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
134 - نقش مدیریت پسماند بر بهبود شرایط توسعه در سکونتگاه های روستایی (مورد پژوهش : بخش ساربوک، شهرستان قصر قند) (چکیده)
135 - شبیهسازی روند رشد و توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا و تلفیق آن با سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از دور (چکیده)
136 - ‌ طراحی مدل پویای عوامل اثر گذار بر زمان فرآیند توسعه محصول جدید در شرکت‌های دانش‌بنیان (چکیده)
137 - تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی (چکیده)
138 - فرصت ها و چالش های زیست محیطی استفاده از پساب ها در کشاورزی (چکیده)
139 - بهبود دینامیک خودرو به روش کنترل مقاوم توسعه داده شده (چکیده)
140 - بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد) (چکیده)
141 - تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر سنجش سطح سلامت روستاییان در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش سیمکان- شهرستان جهرم) (چکیده)
142 - بررسی پایداری هرس گیاهان در فضای سبز شهری (چکیده)
143 - درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی (چکیده)
144 - مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران (چکیده)
145 - تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی (چکیده)
146 - بازشناسی قنات، راهگشای توسعه پایدار در تمدن کاریزی (چکیده)
147 - بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی (چکیده)
148 - اهداف و دستاوردهای دانشگاه فردوسی مشهد در راستای دستیابی به مدیریت سبز (چکیده)
149 - تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا (چکیده)
150 - ارزیابی میزان رضایت گردشگران از توسعه و اثرپذیری گردشگری روستایی در ناحیه خرقان شهرستان بوئین زهرا (چکیده)
151 - بررسی سطح موفقیت مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی مناطق روستایی (چکیده)
152 - وضعیت سازمانهای مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار (چکیده)
153 - نقش دانش بوم و تجربیات بومی روستاییان در زیست پذیری مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای دوین و توکور شهرستان شیروان (چکیده)
154 - بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره¬ای از جنس فولاد Ck45 (چکیده)
155 - جایگاه آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته (کشورهای منتخب) (چکیده)
156 - مقایسه تطبیقی جایگاه مطالعات ایمنی و امنیت در محتوای اسناد طرح های توسعه شهری (چکیده)
157 - بررسی میزان موفقیت رسانه ملی در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
158 - بررسی و اولویت بندی نقش رسانه های جمعی در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
159 - شناسایی و تحلیل فرصت های توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش رضویه شهرستان مشهد (چکیده)
160 - شناسایی فرایندها و فعالیت‎های مرتبط با مدیریت دانش برای اجرای موفق برنامه راهبردی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه آموزش (چکیده)
161 - انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسی (چکیده)
162 - جهان محلی‌سازی: واژه‌ای جدید برای‌ حقیقتی تازه (چکیده)
163 - بررسی اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی (چکیده)
164 - زیر‌ساخت‌های تامین آب پایدار (با باز‌مطالعه تجربیات شهر‌های سبز) (چکیده)
165 - بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در افزایش توانمندی‌ فنی و اقتصادی کشاورزان مناطق روستایی شهرستان نیشابور (چکیده)
166 - بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو D8) (چکیده)
167 - ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تاکید بر پایداری: مورد کاوی محدوده سرشور و چهنو شهر مشهد (چکیده)
168 - سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی (چکیده)
169 - تحلیلی براهمیت انسجام مدیریت بحران درفرایند برنامه ریزی شهری درایران (چکیده)
170 - بازنمایی دلایل حضور زنان در فضای شهری با بازخوانی رمان های معاصر فارسی (چکیده)
171 - باز تولید ناپایداری در طرحهای توسعه شهری (چکیده)
172 - تحلیل عوامل موثر بر توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT (چکیده)
173 - تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها : با تاکید بر کلانشهر مشهد (چکیده)
174 - دستورکار دستیابی به توسعه پایدار شهرستان تربت حیدریه در افق 1404 (چکیده)
175 - نقش مشوقهای صادراتی بر توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی (چکیده)
176 - بررسی و تحلیل روند توسعه شهری در شهر مشهد با استفاده از منطق فازی (چکیده)
177 - مقایسه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (چکیده)
178 - بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (چکیده)
179 - بررسی موانع تعامل صنعت و دانشگاه (چکیده)
180 - بررسی و تحلیل شاخص‌های توسعه هوشمند روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود) (چکیده)
181 - خوانشی بر جایگاه مُطالبات ساکنین در طرح نوسازی سکونتگاه های مساله دار شهری (چکیده)
182 - اولویت بندی نیازهای توسعه ای زنان روستایی (چکیده)
183 - برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد (چکیده)
184 - تعریف شاخص ریسک بهره‌برداری به منظور اولویت‌بندی طرح‌های توسعه شبکه فوق توزیع (چکیده)
185 - صرفه‌جویی در هزینه‌های توسعه تولید و شبکه انتقال از طریق برنامه‌ریزی بهینه توسعه منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر (چکیده)
186 - برنامه‌ریزی احتمالی توسعه تولید و شبکه انتقال تحت نفوذ گسترده منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر (چکیده)
187 - سنجش میزان انطباق کلانشهر مشهد با شاخص¬های شهر دوستدار سالمند (چکیده)
188 - سنجش میزان تاب آوری کلانشهر مشهد در برابر بحران کمبود آب (چکیده)
189 - ارزیابی عملکرد منطقه آزاد بندر انزلی و تأثیر آن بر توسعه نوار شمالی کشور (چکیده)
190 - تبیین راهبردهای توسعه سرویسها و زیرساختهای ICT درکشور با رویکرد آمایش اقتصادی (چکیده)
191 - بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران (چکیده)
192 - تحلیلی بر وضعیت گردشگری مذهبی روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
193 - نقش مبلمان روستایی در پایدارسازی محیط های روستایی (چکیده)
194 - تحلیل فضایی نابرابری توسعه بین دهستان های شهرستان کاشمر (چکیده)
195 - تا بررسی تاثیر برنامه های سوم و چهارم توسعه ایران بر وقوع سرقت به عنوان کجروی اجتماعی (مورد: استان خراسان رضوی از سال 1379 تا 1389 ) (چکیده)
196 - ظرفیت تحمل شهری برمبنای مصرف و بهرهوری از منابع آب در شهر مشهد (چکیده)
197 - امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد (چکیده)
198 - سنجش ظرفیت توسعه در امتداد کریدورهای حمل ونقل عمومی، الگویی نو در ساماندهی کلا نشهرها )مطالعه موردی: کریدورهای قطار شهری مشهد( (چکیده)
199 - رویکرد تاریخی به آسیب‌شناسی روند توسعه‌ی سیاسی در ایران (چکیده)
200 - ارزیابی روشهای نوین و پایدار در تامین آب برای توسعه فضای سبز (چکیده)
201 - نقش کلیدی آموزش در توسعه گردشگری جنوب شرق کشور (چکیده)
202 - توسعه اقتصادی آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران (چکیده)
203 - رویکردی نوین به فرآیند واژه‏ گزینی در زبان عربی (چکیده)
204 - کنترل بهینه دسته ای از سیستم های غیرخطی مرتبه کسری با استفاده از سری مودال توسعه یافته و استراتژی برنامه ریزی خطی (چکیده)
205 - نهادسازی نوین مالی برای وقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسلامی (چکیده)
206 - برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
207 - اندازه گیری کارایی انرژی صنعتی با انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه منتخب با مدلهای ناپارامتریک ایستا و پویا (چکیده)
208 - بررسی رابطه برخورداری از منابع نفتی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (چکیده)
209 - تاثیر سبک معماری خانه های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی (چکیده)
210 - بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار (چکیده)
211 - اصلاح الگوی مصرف راهی به سوی توسعه پایدار (چکیده)
212 - نقش فرهنگ در توسعه‌ی اقتصادی (چکیده)
213 - پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
214 - ارزیابی ابعاد اثرگذاری طرح های بهسازی و نوسازی مسکن بر کیفیت محیط روستا (دهستان حومه شهرستان شیروان) (چکیده)
215 - مطالعه امکان سنجی توسعه پایدار دریاچه بزنگان (چکیده)
216 - گردشگری و توسعه ی پایدار با تاکید بر جاذبه های گردشگری شهر مشهد (چکیده)
217 - بررسی تاثیر پارامترهای مورفومتریک حوزه های آبخیز در شدت سیل خیزی (مطالعه موردی: حوزه های بالادست روستای قله زو در شهرستان کلات نادر) (چکیده)
218 - سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای در شهر مشهد با استفاده از روش PROMETHEE (چکیده)
219 - تعیین سطوح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان مشهد با بهره گیری ازتکنیک موریس (چکیده)
220 - اصلاح مقررات و بهبود ساختار آموزش ضمن خدمت راهکاری برای توسعه حرفه ای معلمان (چکیده)
221 - حساسیت جریان‌های نقد سرمایه‌گذاری شده یک معیار نامناسب برای محدودیت‌های تامین مالی شرکت‌ها- معرفی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در موجودی کالا (چکیده)
222 - مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها مطالعه موردی : کشورهای در حال توسعه منتخب (چکیده)
223 - تحلیل وضعیت شهر اشنویه به لحاظ شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS) (چکیده)
224 - تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق (چکیده)
225 - ضرورت پایش خشکسالی بر اساس شاخص‌های چندمتغیره (چکیده)
226 - بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا (چکیده)
227 - روش‌شناسی تعیین مشاغل استراتژیک، ارزیابی میزان آمادگی شاغلان استراتژیک و تدوین برنامه توسعه ای مناسب (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
228 - بررسی اثر گذاری محلات شهری بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کوهدشت (چکیده)
229 - اصل نابرابری جبران‌ساز، چالش حقوق بین‌الملل اقتصادی (چکیده)
230 - بررسی پارک های اکولوژیک (اکوپارک) (چکیده)
231 - بهره برداری مجدد سازه های آبی تاریخی در مقایسه با احداث سازه های جدید آبی مشابه به روش AHP (چکیده)
232 - اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
233 - سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (موردمطالعه محلات شهر یزد) (چکیده)
234 - تحلیل فضایی مزیت نسبی گروه‌های عمده شغلی جمعیت روستایی کشور (چکیده)
235 - برنامه‌ریزی پستهای فوق توزیع خراسان به منظور تخصیص بهینه بودجه با استفاده ازبرنامه‌ریزی ریاضی (چکیده)
236 - بررسی کاربرد و طراحی هاضم بیوگاز بعنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر و امکان سنجی کاربرد آن (چکیده)
237 - زیست بازار رویکردی نو برای طراحی و بازآفرینی مفهوم کهن بازار در دوران معاصر مورد مطالعه: بازار بزرگ ملل - مشهد (چکیده)
238 - بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار) (چکیده)
239 - تحلیل اقتصادی واجتماعی کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
240 - بررسی ابعاد اقتصادی- اجتماعی تولید ابریشم در واحدهای سنتی ابریشم¬کشی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
241 - سنجش میزان توسعه اقتصادی استان های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای (چکیده)
242 - جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (چکیده)
243 - اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی) (چکیده)
244 - بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDSدر بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری (چکیده)
245 - بررسی نقش توسعه اعضای هیات علمی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار (چکیده)
246 - بررسی نقش پارک علم و فناوری و عوامل موثر بر آن در توسعه شهر دانش (با تاکید بر کلانشهر مشهد) (چکیده)
247 - مربی گری روشی موثر در آموزش کارکنان (چکیده)
248 - مربی گری: مسئله مغفول در دانشگاه ها (چکیده)
249 - اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
250 - بررسی اثرات ترکیبات بودجه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایران (چکیده)
251 - اولویت بندی طرح های توسعه شبکه فوق توزیع با بهره گیری از یک شاخص ریسک بهره برداری جدید (چکیده)
252 - آموزش برای توسعه: پندارهای بین المللی، واقعیتهای بومی (چکیده)
253 - بررسی روند شکل‌گیری ساختار کالبدی- فضایی شهر هترا (چکیده)
254 - تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی بر روی توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان رومشگان غربی- شهرستان کوهدشت) (چکیده)
255 - نقش آموزش در توسعه فعالیت های غیر زراعی؛ مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان سمیرم (چکیده)
256 - نقش متنوع سازی فعالیت‏های اقتصادی در توسعه پایدار روستایی؛ مطالعه موردی: شهرستان سمیرم (چکیده)
257 - چالشهای مدیریت گردشگری با رویکرد اکوتوریسم و توسعه پایدار در ایران (چکیده)
258 - ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
259 - نقش زمین در برنامه ریزی مسکن (چکیده)
260 - تحلیل روند کاهش فضاهای باز شهری در فرآیند توسعه شهرها با تاکید بر مدیریت بحران در کلانشهر تهران (چکیده)
261 - کاربرد روش جای پای اکولوژیکی در ارزیابی پایداری توسعه شهری (نمونه موردی: شهر ساری) (چکیده)
262 - ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان کاشمر با مدل SWOT (چکیده)
263 - تحقیق و توسعه منبعی برای نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت بانکداری (چکیده)
264 - ارزیابی احساس هویت محله ای در منطقه نه شهرداری مشهد (چکیده)
265 - مدل سازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
266 - بررسی جامعه شناختی تنگناهای نظام سنعتی ایران(در ابعاد سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در فراگرد جامعه...) (چکیده)
267 - قابلیت انطباق زبان فارسی و همراهی آن با فرآیند توسعه (چکیده)
268 - بررسی تأثیر مهاجرت بر توسعه نیافتگی روستایی (چکیده)
269 - بررسی چالش های روند تحولات فناوری بر توسعه اشتغال دانش آموختگان (چکیده)
270 - نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی (چکیده)
271 - ارائه الگوی توسعه پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران (چکیده)
272 - بازتاب سرمایه گذاری های آموزشی و پژوهشی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی (چکیده)
273 - بررسی تأثیر قانون تعاریف محدوده و حریم بر ساختار کالبدی- فضایی آینده شهرها نمونه موردی: شهر مشهد (چکیده)
274 - ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار (چکیده)
275 - رابطه توسعه مالی منطقه‌ای و رشد اقتصادی (تحلیل مبتنی بر داده‌های تابلویی) (چکیده)
276 - اسلام و توسعه اقتصادی (چکیده)
277 - بررسی امکان جمع آوری آب از سطح جاده ها و بزرگراه ها جهت ایجاد فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
278 - بررسی تأثیر مکان‌یابی کاربری اراضی بر عمران روستایی در شهرستان بجنورد (چکیده)
279 - بررسی آثار طرح صدور سند مالکیت اماکن بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید) (چکیده)
280 - اشاعه هسته‌ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و مخالفان اشاعه (چکیده)
281 - تاثیر آموزش عالی بر کاهش مناقشات رودخانه های مرزی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی (چکیده)
282 - تبیین نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی مطالعه موردی: روستاییان شهرستان مشگین شهر (چکیده)
283 - تبیین عوامل مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران (چکیده)
284 - شبیه سازی روند توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا (چکیده)
285 - اهمیت صنعت گردشگری دریایی در توسعه شهر گیلان (چکیده)
286 - واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
287 - شناسایی راهبردهای مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی با تلفیق مدل های برنامه‌ریزی راهبردی و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
288 - ارزیابی میزان تاثیرگذاری دانش بومی در پایداری توسعه کشاورزی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان گوگ تپه شهرستان بیله سوار) (چکیده)
289 - بررسی اثرات گردشگری خانه های دوم در توسعه جوامع محلی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کامشگان و چنگوره- شهرستان اوج) (چکیده)
290 - بررسی ارتباط توسعه یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران (چکیده)
291 - تأثیر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در چهار گروه کشورهای با توسعه انسانی خیلی بالا، بالا، متوسط و پایین (چکیده)
292 - پیش بینی توسعه افقی شهرها با استفاده از اتوماتای سلولی فازی جهت نیل به توسعه پایدار شهری در سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
293 - نقش شهرک های صنعتی در توسعه اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2 (چکیده)
294 - تبیین رابطه جمعیت و توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
295 - مدل سازی روابط بین شاخص های شناسایی بافت های فرسوده شهری و شاخص های توسعه پایدار در اطراف حرم امام رضا(ع) (چکیده)
296 - تحلیل و سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان فاروج بر اساس مدل های topsis و morris (چکیده)
297 - تحلیل چالش های توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی(مورد مطالعه: شهرستان بینالود) (چکیده)
298 - کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری نمونه موردی شهر گرگان (چکیده)
299 - اکوتوریسم روستایی و بررسی موردی روستای نایبندان استان خراسان جنوبی (چکیده)
300 - بررسی میزان تأثیرگذاری کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند (چکیده)
301 - بررسی ویژگیهای هیدرولوژیکی و فیزیکی حوضه های آبریز در راستای دستیابی به توسعه پایدار منابع آب نمونه موردی: حوضهی آبریزچم قوره (چکیده)
302 - بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک برند در رابطه مشتری گرایی و رقیب گرایی بر توسعه محصول جدید (چکیده)
303 - ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار روستایی از دیدگاه روستائیان (مورد مطالعه: بخش طرقبه شهرستان بینالود) (چکیده)
304 - محاسبه ضرایب شدت تنش برای یک استوانه از جنس مواد تابعی دارای ترک دایروی مرکزی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (چکیده)
305 - کارآفرینی؛ کلید توسعه اقتصادی (چکیده)
306 - تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی (چکیده)
307 - تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های شهرستان قوچان با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل (چکیده)
308 - اندازه‌گیری کمّی قابلیت استفاده‌ی مجدد مؤلفه‌های نرم‌افزاری: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها (چکیده)
309 - تکمیل ماتریس همسنجی توسعه کارکرد کیفیت (QFD) با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (چکیده)
310 - سنجش توسعه یافتگی پایدار بافت های فرسوده شهری استان خراسان رضوی به کمک روش تحلیل خوشه ای (چکیده)
311 - تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه مفهوم دیپلماسی از واقعیت تا مجاز (چکیده)
312 - نظریه های توسعه در آمریکای لاتین پس از جنگ سرد (چکیده)
313 - تحلیل موانع متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی در روستاهای مرزی شهرستان مریوان (چکیده)
314 - واکاوی فرصتها ی فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار(مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) (چکیده)
315 - مکان یابی بهینه جهات توسعه فیزیکی سکونتگاه‌های روستایی با کمک روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS- شهرستان بجنورد (چکیده)
316 - تحلیل محتوای راهبردهای توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی در ایران بر پایه‌ مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده در دهه 93-1383 (چکیده)
317 - فاکتورهای طراحی مؤثر در چشمانداز آینده دانشگاههای کشورهای اسلامی (چکیده)
318 - عوامل اقتصادی واجتماعی موثربرتوسعه پایدار باتاکید برشاخصهای حکمرانی درکشورهای صادرکننده نفت دردوره زمانی 2008-1996 (چکیده)
319 - تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری در مشهد (چکیده)
320 - بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
321 - نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
322 - تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب) (چکیده)
323 - ارزیابی و تبیین کارکرد صنایع روستایی در توسعه مورد: دهستان صائین قلعه در شهرستان ابهر (چکیده)
324 - بررسی عوامل موثر بر رشد کار آفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه پایدار (چکیده)
325 - نقش خبرگان محلی در جلب مشارکت مردم در فرایند پایدار روستایی (چکیده)
326 - ارزیابی عملکرد اتوبوسهای تندرو در شهر مشهد با تاکید بر مولفه های توسعه پایدار (چکیده)
327 - بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تاکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر) (چکیده)
328 - ارزیابی اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر توسعه کشاورزی پایدار مطالعه موردی: دهستان قاضی شهرستان مانه وسملقان (چکیده)
329 - عملکرد دهیاران در توسعه گردشگری روستایی(دهستان جاغرق شهرستان بینالود) (چکیده)
330 - بررسی و تحلیل سناریوهای توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان (چکیده)
331 - تحلیل عوامل موثر بر پذیرش مقالات در مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای با مدل کاپلان مایر و رگرسیون کاکس (چکیده)
332 - بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (چکیده)
333 - آیا فرهنگ مصرفی در ایران متناسب با الگوی مصرف اسلامی و شرایط کنونی اقتصاد ایران می باشد؟ (مصرف گرایی در ایران) (چکیده)
334 - تاثیر تجارت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیست (چکیده)
335 - عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر انتشار سرانه دی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
336 - توسعه پایدار مناطق مرزی مبتنی براستراتژی فرصت محور ( نمونه موردی : منطقه مرزی ایران و جمهوری خودمختار نخجوان ) (چکیده)
337 - درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین (چکیده)
338 - بررسی اثر رشد منطقه ای بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی:کاربرد مدل معادلات همزمان فضایی برای سه کشور ایران، ترکیه، پاکستان (چکیده)
339 - اثرات گردشگرپذیری مناطق روستایی بر توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: دهستان دلفارد، شهرستان جیرفت) Fulltext (چکیده)
340 - تحلیل روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری مشهد مقدس (چکیده)
341 - نقش دانش بومی زنان درمانگر روستایی در درمان بیماریهای پوستی (مورد) : غرب استان خراسان شمالی (چکیده)
342 - مدلسازی دینامیک تولید و بار پاسخگو به منظور بررسی دقیق اثرات بلندمدت نصب کنتورهای هوشمند برق در ایران (چکیده)
343 - استفاده از روش سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی نوع تصمیم گیری (مطالعه ی موردی: توسعه ی پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان) (چکیده)
344 - سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده (چکیده)
345 - بررسی اثرگذاری عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای با تأکید بر رهیافت اقتصادی (موردمطالعه روستاهای شهرستان کاشمر) (چکیده)
346 - بررسی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری پایدار روستایی (چکیده)
347 - سنجش شکاف توسعه بین دهستان های شهرستان شاهرود با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل (چکیده)
348 - بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی(واسطه های مالی) با توجه به الگوهای توسعه سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی) (چکیده)
349 - تبیین نقش کارکردی جامعه عشایری در امنیت و توسعه پایدار نواحی مرزی کشور (چکیده)
350 - ظرفیت های گردشگری در توسعه وجهه و تصویر آموزش عالی فرامرزی (چکیده)
351 - ارائه الگوی نظری نظام برنامه ریزی راهبردی توسعه کالبدی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
352 - سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه موردی: دهستان درب گنبد- شهرستان کوهدشت (چکیده)
353 - مسئولیت های اجتماعی انسان مسلمان و توسعه پایدار شهری (چکیده)
354 - سرمایه گذاری از طریق تاسیس نهاد وقف پول (چکیده)
355 - بررسی تاثیر شاخصهای نیروی کار(اشتغال و بیکاری) در توسعه پایدار (چکیده)
356 - بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استانهای ایران (چکیده)
357 - مقایسة تطبیقی سطح برخورداری سکونتگاه‌های روستایی با استفاده از مدل ضریب ویژگی و موریس (مطالعه موردی: بخش میمند –شهرستان فیروزآباد) (چکیده)
358 - حسابداری مدیریت استراتژیک (چکیده)
359 - بررسی جایگاه روستا در مصوبات مجلس طی سال های 1335 تا 1387 (چکیده)
360 - بررسی تحلیلی عوامل زمینه ساز حکمروایی خوب نمونه مطالعاتی : شهر بندرترکمن (چکیده)
361 - بررسی اثر صادرات بر رشد اقتصادی، زیربنای توسعه پایدار (چکیده)
362 - تحول مفهوم سیاست خارجی در چهار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه (چکیده)
363 - بررسی و تحلیل اثرات روستا - شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی ( نمونه موردی : شهرستان نیشابور) (چکیده)
364 - ارزیابی و اولویت بندی موانع پروازی توسعه فرودگاه‌ها با تکنیک TOPSIS در GIS (مطالعه موردی: فرودگاه بیرجند) (چکیده)
365 - توسعه پایدار و بهبود موازنه زمان - هزینه - کیفیت پروژههای عمران شهری با در نظر گرفتن عامل محیطزیست (چکیده)
366 - رویکرد منتقدانه به تئوری دین و توسعه ماکس وبر (چکیده)
367 - ارزیابی توسعه پایدار محیط زیست شهری (چکیده)
368 - توسعه پایدار از طریق بازیافت با تمرکز بر بهینه سازی شبکه (چکیده)
369 - بررسی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک توسعه صنعتی و ارائه مناسبترین گزینه مکانی جهت توسعه ( نمونه موردی: کارخانه فولاد سیرجان) (چکیده)
370 - ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی (چکیده)
371 - عملکرد تشکل های غیر دولتی با تاکید بر باشگاه کشاورزان جوان بر توسعه پایدار روستاهای شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
372 - بررسی بایستگی‌های تدوین سیاست ملی اطّلاع‌رسانی در ایران (چکیده)
373 - تحلیلی بر پتانسیل های گردشگری درخش با استفاده از مدلSWOT (چکیده)
374 - تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل موریس (چکیده)
375 - سنجش و ارزیابی عوامل موثر در بهبود عملکرد تعاونی های تولید روستایی ( مورد: استان خراسان رضوی) (چکیده)
376 - شناسایی سیستم های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته (چکیده)
377 - اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران(بر اساس شاخص ترکیبی) (چکیده)
378 - نمونه خوانی رابطه هویت و توسعه در کشورهای نمانمام حوزه خلیج فارس (چکیده)
379 - بررسی اثر میزان توسعه یافتگی کشورها بر رویت پذیری مقالات هم تالیفی (چکیده)
380 - نقش شهرداری ها در خلق حماسه اقتصادی (با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهرداری ها) (چکیده)
381 - بررسی اثرات گردشگری بر توسعه روستایی از دیدگاه جامعه میزبان (چکیده)
382 - تحلیلی بر گردشگری روستایی بخش ماهان شهرستان کرمان (چکیده)
383 - مدیران مقاله و شایستگی های آن ها (چکیده)
384 - تقویت گردشگری: رویکرد امنیت‌ساز در مناطق مرزی- مطالعه موردی منطقه راز و جرگلان خراسان شمالی (چکیده)
385 - بررسی اثر جهانی شدن بر شاخص کیفیت زندگی (چکیده)
386 - تعیین عوامل تسهیل کننده برای تبدیل شهر مشهد به یک شهر کارآفرین (چکیده)
387 - واکاوی وبررسی سازه های موثر در توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی از نظر کارشناسان (چکیده)
388 - مدیریت بخش عمومی: چالش استراتژیک توسعه منطقه ای در ایران (چکیده)
389 - نگاهی به مدیریت محیط سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد ایران (چکیده)
390 - عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایران (چکیده)
391 - تبیین رابطه تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
392 - بررسی استانداردسازی و شبیه سازی در صنعت خودروی هیبرید الکتریک (چکیده)
393 - مطالعه‌ی تطبیقی پایداری محلات سراب و سجاد مشهد با استفاده از روش‌های AHP و دلفی (با مشارکت شهرداری مشهد) (چکیده)
394 - بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارآفرینی بر مبنای تفکر سیستمی با محوریت دانشگاههای کارآفرین (چکیده)
395 - بررسی قابلیت های ژئوتورستی کویر شهرستان بشرویه (چکیده)
396 - جایگاه حکمروایی خوب در برنامه ریزی شهری: نمونه موردی، طرح متروی شیراز (چکیده)
397 - بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز co2 در ایران (چکیده)
398 - آمایش آموزش عالی و سیاست های علم و فناوری کشور: تحلیل گسست بر اساس تجربه نگاری (چکیده)
399 - تحلیل کالبدی - فضایی معماری بومی مساکن روستایی و نقش آن در توسعه گردشگری ( نمونه روستای دهبار شهرستان طرقبه شاندیز) (چکیده)
400 - بازنمایی الگویِ صدور انقلاب در اندیشه‌ی سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (1368 تا 1388) (چکیده)
401 - نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در توسعه روستایی و کشاورزی (چکیده)
402 - آیا محیط زیست به تحقق توسعه ی پایدار منجر می شود؟ (چکیده)
403 - امکان سنجی قابلیت های توسعه گردشگری روستایی در دهستان چغامیش در راستای توسعه پایدار (چکیده)
404 - راهبردهای پدافند غیرعامل در توسعه سکونتگاه‌های مرزی (چکیده)
405 - ارزیابی رضایت مردم ازنحوه اجرای بعد کالبدی طرح های هادی درنواحی روستایی (مطالعه موردی: روستای جواهرده شهرستان رامسر) (چکیده)
406 - پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری (چکیده)
407 - ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار گردشگری روستایی با تاکید بر ابعاد کالبدی- زیست محیطی (چکیده)
408 - نقش مؤسسات آموزشی و فرهنگی بر توسعه انسانی ایران و ژاپن (چکیده)
409 - ارائه روابط عددی برای محاسبه ضرایب شدت تنش در مواد تابعی (FGMs) با ترک لبهای به کمک روش المان محدود توسعه یافته (چکیده)
410 - مطالعه رشد ترک در مواد تابعی (FGMs) به کمک روش المان محدود توسعه یافته (چکیده)
411 - تبیین چارچوب تئوریک الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (چکیده)
412 - توسعه ی مراکز رشد و پارک های فناوری و تناسب (چکیده)
413 - نوآوری نظام مند در تحقیق و توسعه (چکیده)
414 - چشم انداز دانشگاه کارآفرین درتوسعه اقتصادی اجتماعی (چکیده)
415 - بررسی جایگاه محیط زیست در اسلام و نقش آن در توسعه پایدار (چکیده)
416 - تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه های توسعه روستایی ایران (چکیده)
417 - ارزیابی و اولویت بندی مناطق روستایی بر اساس شاخص های روستای سالم (چکیده)
418 - ورزش: پیام آور صلح و دوستی (چکیده)
419 - بررسی امکان جمع آوری آب از سطح جاده ها و بزرگراهها جهت ایجاد فضای سبز در مناطق خشک (چکیده)
420 - تأملی بر نقش پدافند غیرعامل در مدیریت بحران‌های قومی «مطالعه موردی: خراسان شمالی» (چکیده)
421 - تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه (چکیده)
422 - ارزیابی نقش دهیاران در توسعه عمرانی - کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رامیان (چکیده)
423 - نقش شهرکهای صنعتی در توسع اجتماعی فرهنگی نواحی روستایی-نمونه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2 (چکیده)
424 - ارزیابی موفقیت عملکرد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری (چکیده)
425 - توسعه فناوری ، چرخه فناوری و ایجاد ارزش اقتصادی پایدار (چکیده)
426 - بررسی وتحلیل شاخص های بناهای پایدار (چکیده)
427 - مطالعه اثر تأثیر مقادیر کود دامی بعنوان راهکاری پایدار بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی زوفا (چکیده)
428 - تاثیر عوامل کلیدی موفقیت در فاز مقدماتی توسعه محصول بر موفقیت تجاری محصول جدید در سازمان های نوآور و کارآفرین (مطالعه موردی شرکتهای صنایع غذایی مشهد) (چکیده)
429 - تعیین الگوی بهینه کشت با هدف تولید محصولات زراعی ارگانیک به کمک رهیافت برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته(ELGP)، (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) (چکیده)
430 - تأثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد (چکیده)
431 - توسعه مدیریت مبتنی بر شایستگی (چکیده)
432 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
433 - تحلیل ومقایسه تطبیقی ایمنی در راه های ایران و کشورهای توسعه یافته در سال های1390و1391(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) (چکیده)
434 - بررسی و رتبه‌بندی درجه توسعه یافتگی دهستان‌های شهرستان فیروزآباد با استفاده از تکنیک Topsis (چکیده)
435 - ویژگی های سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه (چکیده)
436 - هبوط و عروج اکوسیستمی: پارادایم ارتجاع اکوسیستمی و پارادوکسی بنام توسعه پایدار (چکیده)
437 - گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک (نمونه ی موردی: شهر بانه) (چکیده)
438 - روش شناسی پژوهش در صنعت بتن کشور (چکیده)
439 - آثارشرکت های تعاونی تولید روستایی در فرایند تولید (شهرستان نیشابور) (چکیده)
440 - ارائه‏ یک الگوریتم جدید برپایه‏ شکل توسعه‏ یافته‏ ی فیلتر LoG برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها و سرامیکها (چکیده)
441 - تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مد لهای کمی برنامه ریزی منطقه ای (چکیده)
442 - ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری تجاری در توسعه ی شبکه ی انتقال از دیدگاه یک شرکت تولید به عنوان سرمایه گذار (چکیده)
443 - نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست (چکیده)
444 - ارزیابی چرخه حیات راهکاری برای مطالعه اثرات زیست محیطی فعالیت های کشاورزی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار (چکیده)
445 - نقش مدیریت منابع ومدیریت مصرف آب در توسعه سطح زیر کشت ( نمونه موردی شهرستان سرایان) (چکیده)
446 - بررسی و نقد «رفتار ویژه و متفاوت» با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانی (چکیده)
447 - فرهنگ کار جمعی، تضاد دولت ملت و منازعه برزیستن در جامعه ایرانی (چکیده)
448 - ارزیابی کارایی کانال های توزیع نوین بانکداری و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و رفاهی شهری (چکیده)
449 - تعاون ،توسعه ی منطقه ای ودولت (چکیده)
450 - راهبردهای توسعه اوقات فراغت زائران در شهر مشهد (چکیده)
451 - طراحی شبکه لجستیک معکوس در محیط توسعه پایدار با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای و تابع مطلوبیت (چکیده)
452 - الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی (چکیده)
453 - به کارگیری الگوی حذف فراگیر فعالیت های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان افروز بر پایه مدیریت ناب (چکیده)
454 - ارزیابی سطح توسعه ی کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان هیرمند (چکیده)
455 - بررسی اهمیت و راهکارهای توسعه مشارکت مردمی در طرح های آبخیزداری (چکیده)
456 - روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهارچوب بندی برنامه توسعه همه جانبه کشور (چکیده)
457 - بررسی آثار آزادسازی تجاری بر توسعه مالی در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب بااستفاده از داده های تابلویی (چکیده)
458 - توریسم بین المللی و نقش آن در اقتصاد و توسعه شهری با تاکید بر کلانشهر مشهد (چکیده)
459 - بررسی تاثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد بر پایداری در کشورهای صادر کننده نفت (چکیده)
460 - تحلیل خمش پنلهای استوانه ای چندلایه ی کامپوزیتی با شرایط مرزی عمومی با روش کانتروویچ توسعه یافته ی چند جمله ای (چکیده)
461 - نقش و جایگاه دیپلماسی شهری در برقراری صلح و توسعه (چکیده)
462 - تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
463 - عوامل موثر بر عملکرد دهیاران و نقش آن در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) (چکیده)
464 - تحلیل میزان موفقیت تعاونی های کشاورزی استان خراسان رضوی در توسعه کشاورزی (چکیده)
465 - اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهرکرمان (چکیده)
466 - بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران (چکیده)
467 - تدوین نقشه راه توسعه ورزش دانشجویی با تاکید بر برنامه پنجم توسعه (چکیده)
468 - توسعه و نابرابری های اجتماعی در هند (چکیده)
469 - تحلیل جایگاه شهرهای کوچک در کاهش مهاجرت روستائیان به کلانشهرها (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
470 - نقش نظام تقسیمات کشوری در توسعه ملی ، مورد مطالعه: ایران (چکیده)
471 - ارزیابی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان سبزوار با تلفیق روش‌های تحلیل عاملی و تاکسونومی (چکیده)
472 - بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه روستایی در آموزشهای اجرایی توسط پروژه بین المللی ترسیب کربن (چکیده)
473 - بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده مشارکت مردم در توسعه روستایی با تاکید بر روش تفکر عقلائی (چکیده)
474 - گنجایش سازی قانون اساسی برای توسعه یافتگی (چکیده)
475 - نقش دولت در تامین مالی احیای بافت‌های فرسوده (چکیده)
476 - جهانی شدن (چکیده)
477 - بررسی قوتها، ضعفها، فرصتها، تهدیدهای منطقه نمونه گردشگری ابدال آباد با تکنیک SWOT (تبیین راهبردهای توسعه منطقه نمونه گردشگری ابدال آباد) (چکیده)
478 - دولت صفویان الگوی یک دولت توسعه یافته شیعی (چکیده)
479 - تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها (چکیده)
480 - محدودیت‌های توسعه استان خراسان رضوی با توجه به آب تجدیدپذیر (چکیده)
481 - کاربست الگوی شایستگی جهت طراحی برنامه های آموزش مدیران تجربه ایران خودرو خراسان (چکیده)
482 - نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرایند اجرای حسابرسی عملکرد (چکیده)
483 - نقش نظام های بهره برداری در توسعه یکپارچه کشاورزی وروستایی مطالعه موردی : دهستان سیب وسوران استان سیستان وبلوچستان (چکیده)
484 - ارزشیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان-دهستان بیهق شهرستان سبزوار- (چکیده)
485 - آموزش مدیران با الگوی شایستگی (چکیده)
486 - بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه (چکیده)
487 - پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی (چکیده)
488 - تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی شهرستان مشهد (چکیده)
489 - کاهش بار گردشگری از طریق تقویت قابلیت های گردشکری حوزه نفوذ (چکیده)
490 - بررسی رابطه بین ویژگی‌های فردی زنان و مشارکت آنان در فرایند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان درزآب – شهرستان مشهد) (چکیده)
491 - بررسی عوامل تأثیر گذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی (مطالعه موردی - صنعت نساجی استان یزد) (چکیده)
492 - دولت اسلامی: پیش شرط اقتصاد اسلامی / توسعه اسلامی (چکیده)
493 - ارزشیابی تاثیر اعتبارات خرد بانکی برتوسعه کشاورزی نمونه موردی : دهستان محمدیه شهرستان اردکان استان یزد (چکیده)
494 - تحلیل عوامل موثر بر توسعه تعاونی های تولید استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT (چکیده)
495 - بررسی وتحلیل اثرات توسعه روستا - شهرها وشهرهای کوچک در توسعه منطقه ای وروستایی( نمونه موردی- شهرستان نیشابور) (چکیده)
496 - نگرش جامعه میزبان به اثرات اقتصادی اجتماعی - محیطی وکالبدی گردشگری در نواحی روستایی ( نمونه : دهستان شیرین دره شهرستان قوچان) (چکیده)
497 - بایستگی های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران (چکیده)
498 - بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367) (چکیده)
499 - امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی در منطقه دشت ارژن فارس (چکیده)
500 - بررسی اثرات ICT بر توسعه اقتصادی جوامع روستایی از دیدگاه روستاییان (چکیده)
501 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
502 - ارائه چارچوبی برای فرآیند ایجاد اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک (چکیده)
503 - ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در محیط توسعه پایدار به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) (چکیده)
504 - تحلیل ساختار بازار بین المللی بادام و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)
505 - برنامه ریزی توسعه دینامیکی یکپارچه سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
506 - ارائه یک مدل تحلیلی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید در محیط رقابتی برمبنای تعادل دینامیکی عرضه و تقاضای انرژی (چکیده)
507 - اخلاق در تجارت از دیدگاه قرآن کریم و فرهنگ سازی آن در بین جوامع اسلامی با استفاده از روابط بین الملل و تاثیرگذاری آن بر فقر و توسعه با رویکرد جهانی شدن (چکیده)
508 - بررسی استاندارد سازی یک خودروی هیبرید الکتریک سدان (چکیده)
509 - تحلیل بازار بین المللی انار و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)
510 - تحلیل فازی رابطه توسعه اقتصادی،سیاسی و نابرابرهای درآمدی در ایران (چکیده)
511 - سنجش و ارزیابی پایداری توسعه روستایی با تکنیک چند متغیره تاپسیس - فازی،مطالعه موردی : شهرستان کمیجان (چکیده)
512 - توسعه متوازن شبکه انتقال در محیط رقابتی برای افق چند ساله (چکیده)
513 - پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
514 - بررسی نقش کشاورزی در توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه: بخش میانکنگی سیستان (چکیده)
515 - عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ‏ا ی در استان خراسان رضوی (چکیده)
516 - ارزشها و کارکردهای محیط زیستی بام های سبز در توسعه پایدار شهری (چکیده)
517 - تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ICT در توسعه‌ی نواحی روستایی (چکیده)
518 - رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
519 - پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا (چکیده)
520 - ارائه یک پروتکل MAC چندکاناله ی ناهمگام و انرژی‌کارا برای شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
521 - دستاوردهای پیاده‌سازی طرح‌های اینترنشیپ در صنعت برق خراسان (چکیده)
522 - مهاجرت نخبگان: مهمترین چالش توسعه اجتماعی -اقتصادی و علمی ایران (چکیده)
523 - توسعه ای منطقه ای در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل بازار کار (چکیده)
524 - بررسی راهبردهای توسعه اجتماعی در شهرها با تاکید بر ایران (چکیده)
525 - اوقات فراغت سالمندان، سرمایه اجتماعی و ظرفیت های توسعه اجتماعی (چکیده)
526 - آموزش برای توسعه: پندارهای بین المللی، ‌واقعیتهای بومی (چکیده)
527 - بررسی ارتباط بین صادرات، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتی (چکیده)
528 - ابزار نوین افزایش اعتبار مالی در تأمین بودجه پروژه های شهری و تجارب جهانی مرتبط (چکیده)
529 - بررسی تأثیر سلامت بر توسعه اقتصادی و سازگاری آن با آموزه های اسلامی (چکیده)
530 - بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا در استان مازندران (چکیده)
531 - قابلیتهای گردشگری عشایری خراسان شمالی و تاثیر آن در توسعه ی ناحیه ای (چکیده)
532 - نقش دین پایا در توسعه پایدار (چکیده)
533 - نقش شهرهای مرزی در فرایند جهانی شدن و توسعه منطقه ای (نمونه؛ شهرهای مرزی استان خراسان رضوی و شمالی) (چکیده)
534 - بررسی وضعیت صنایع تبدیلی تکمیلی در سبزوار و امکان توسعه آنها (چکیده)
535 - استفاده از روشهای تعاملی در طراحی شبکه لجستیک معکوس با در نظر گرفتن ملاحظات کارایی زیست‌محیطی (چکیده)
536 - بررسی تاثیر فرهنگ در تحقق توسعه اقتصادی (چکیده)
537 - مهم ترین چالش پیش روی تحقیق : کمبود بودجه یا فرهنگ پژوهش کشور (چکیده)
538 - مقایسه تطبیقی شاخصهای تحقیق و توسعه در کشورهای ایران، ترکیه، مالزی و کره در 25 سال اخیر (چکیده)
539 - اصلاح الگوی مصرف، راهکاری بسوی توسعه پایدار (چکیده)
540 - نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی (مطالعه موردی منطقه پشت آب سیستان) (چکیده)
541 - پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا (چکیده)
542 - عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی در فعالیت های ترویجی - حفاظتی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران (چکیده)
543 - ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری (چکیده)
544 - ارائه روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن بهره برداری بهینه و ایمن (چکیده)
545 - نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی (چکیده)
546 - زیر ساخت های اساسی جهت گسترش آموزش الکترونیکی در مناطق روستایی با تاکید بر ایران (چکیده)
547 - مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی در ایران و جهان (چکیده)
548 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه (چکیده)
549 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه (چکیده)
550 - اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی(تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته) (چکیده)
551 - سنجش درجه توسعه ‏یافتگی کشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
552 - شوراهای روستایی در بوته خرده فرهنگ دهقانی راجرز (چکیده)
553 - رتبه بندی نواحی شهر مشهد بر اساس شاخصهای توسعه شهری (چکیده)
554 - بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار (چکیده)
555 - بررسی عددی جریان توربولنس شتابدار در حال توسعه در ورودی لوله (چکیده)
556 - نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله ای (نمونه کوی سجادیه مشهد) (چکیده)
557 - بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای اسلامی (چکیده)
558 - حسابداری مدیریت در کشورهای کمتر توسعه یافته (چکیده)
559 - نقش تعاونی ها در توسعه ورویکرد فقه اسلامی به آن (چکیده)
560 - سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی (چکیده)
561 - روند تحولات توسعه‌ی انسانی در کشورهای اسلامی (چکیده)
562 - ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح‌های هادی روستایی (چکیده)
563 - مقایسه میزان تاثیر کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
564 - تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد (چکیده)
565 - نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی- بخش دوم: پیشنهاد هسته‌های اصلی توسعه فناوری نانو (چکیده)
566 - تاثیر متقابل توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در کشور (چکیده)
567 - فرهنگ و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی (چکیده)
568 - بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی؛ مورد مطالعه: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری (چکیده)
569 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت (چکیده)
570 - تحلیلی بر طبیعت گردی با نگاه به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ بهشت گمشده استان فارس) (چکیده)
571 - نقش بالنده سازی کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مدیران (چکیده)
572 - تجربیاتی چند در کار با مدلHEC-RAS در تحلیل جریان غیردائمی شکست سد مطالعه موردی سد بیدواز اسفراین (چکیده)
573 - نگرشی اجمالی بر روند پشتیبانی از تحقیقات و تولید حبوبات در کشورهای توسعه یافته با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری پژوهشی حبوبات در کشور (چکیده)
574 - یک استراتژی و روش جدید برای توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق (چکیده)
575 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده (چکیده)
576 - برنامه ریزی توسعه تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان (چکیده)
577 - بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه یافتگی مناطق شهر مشهد (چکیده)
578 - نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی (چکیده)
579 - بررسی نقش مدیریت عمران در تحقق پروژه های توسعه شهری(منطقه 9 شهر مشهد) (چکیده)
580 - ارزیابی تاثیر امکانات و خدمات فرهنگی برکاهش جرایم شهر مشهد در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
581 - تحلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی محلات شهر شیروان در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
582 - تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه (چکیده)
583 - توسعه پایدار و گردشگری (چکیده)
584 - بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان (چکیده)
585 - تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور (چکیده)
586 - نقش رهبری در رشد فردی و توسعه سازمانی در کتابخانه ها از دیدگاه مدیریت دانش (چکیده)
587 - تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی (چکیده)
588 - توسعه سیاسی درایران ،فرصت ها و چالشها (چکیده)
589 - پارک ملی گلستان قبل و بعد از سیل مرداد 1380 (چکیده)
590 - توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با توجه به استانداردهای مربوطه (چکیده)
591 - طرح توسعه حرم مطهر حضرت رضا(ع) و مساله خاطره جمعی (چکیده)
592 - هویت زدایی از معماری (چکیده)
593 - منطقه گرایی و چالشهای معماری معاصر (چکیده)
594 - ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOT (چکیده)
595 - بررسی موانع و ارایه راهکارهای توسعه سیتو تکنو لوژی در کشور (چکیده)
596 - توسعه دانایی و عملکرد اقتصادی (چکیده)
597 - انتقال دامداریها از شهر گامی در راستای توسعه پیدار نمونه شهرتربت حیدریه (چکیده)
598 - شوراهای روستایی در بوته ی خرده فرهنگ دهقانی راجرز نمونه شهرستان سبزوار (چکیده)
599 - توزیع فضایی مطلوب کاربری اراضی شهری ، ذخیره انرژی ، کاهش الودگیهای محیطی و توسعه پایدار شهری در مشهد (چکیده)
600 - وقف بستر ساز توسعه (چکیده)
601 - بررسی تاثیر آموزش بانوان در ارتقای فرهنگ بهینه برق خانگی در مشهد (چکیده)
602 - بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران (چکیده)
603 - جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان سرخس (چکیده)
604 - سیاست مالیاتی کشورهای در حال توسعه (چکیده)
605 - نظری اجمالی بر روند توسعه صنعت در استان خراسان (چکیده)
606 - سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت (چکیده)
607 - مدیریت دانش ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه ها (چکیده)
608 - سنجش میزان توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان شیروان به منظور برنامه‌ریزی ناحیه‌ای (چکیده)
609 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
610 - بررسی وضعیت تحولات جمعیتی و راهبردهای توسعه ی روستایی در استان خراسان رضوی (چکیده)
611 - نقش مرفودینامیک رودخانه‌ای در تنوع بخشی اقتصاد روستایی (قابلیت ها، رهیافت ها)(نمونه موردی: دهستان زرینه‌رود جنوبی) (چکیده)
612 - تحلیل مکانی و برنامه‌ریزی توسعه با استفاده از سنجش از دور و GIS (چکیده)
613 - جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی پایدار (چکیده)
614 - An Assessment of Geomorphic Lansforms of Iran Agricultural Development Perspective (چکیده)
615 - شهر نشيني و توسعه در ايران (چکیده)
616 - مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی منطقه ای در ایران طی دوره 75-1355 (چکیده)
617 - An Analysis of the Status of Social Sciences in Developing Countries: A Case Study (چکیده)
618 - The Role of Qualitative Research in Theory-building: Uses and Barriers in Developing Countries (چکیده)
619 - Assessing the most important factors in the development and launch of government web sites. (case study in Iran) (ارزیابی مهمترین عوامل موثر در توسعه و دستیابی وی سایت های دولتی ( مطالعه موردی)) (چکیده)