بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : علوم تربیتی


موارد یافت شده: 747

1 - سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی (چکیده)
2 - نقش ویژگی های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان (چکیده)
3 - مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی (چکیده)
4 - نقش خودتنظیمی در فعالیت های پژوهشی: مروری بر مدل های خودتنظیمی (چکیده)
5 - رابطه بین خودتنظیمی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
6 - تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا (چکیده)
7 - نقش برنامه های بالندگی اعضای هیئت علمی در ارتقای کیفیت آموزش عالی (چکیده)
8 - نقش مراکز رشد علم و فناوری دانشگاهی در رشد شرکتهای جدید فناورانه محور(NTBF’s) (چکیده)
9 - آموزش کارآفرینی در ایران بر اساس شاخص های دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) (چکیده)
10 - منطق صورت بندی روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت: روش یا پساروش (چکیده)
11 - The Role of Motivation, Ability, and Opportunity in Achieving Effective Knowledge-Work: Knowledge Work and MAO (چکیده)
12 - بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
13 - ارتباط سبک تصمیم گیری و یادگیری خودراهبر در دانشجویان هوشبری (چکیده)
14 - بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان (چکیده)
15 - پدیدار شناسی تقلب در امتحانات: تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
16 - ویژگی و نیازهای کودکان در هفت سال اول زندگی از منظر اسلام و دلالت های تربیتی آن (چکیده)
17 - نهضت آهستگی و تغییر در آموزش و پرورش ایران (چکیده)
18 - روش تحلیل گزاره ها: ماهیت و ضرورت کاربست آن در پژوهش تربیتی (چکیده)
19 - مدیریت سرمایه فکری سازمان (چکیده)
20 - بررسی نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری در ارتقاء عملکرد کارکنان ناجا (مطالعه موردی) (چکیده)
21 - بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس پسرانه دولتی مناطق 2 و 3 آموزش و پرورش شهر تهران (چکیده)
22 - چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران (چکیده)
23 - اعضای هیأت علمی و ساختار سازمانی: تعارضات میان‌رشته‌‏ای (چکیده)
24 - ادراک معلمان از وضعیت سلامت سازمانی مدارس (چکیده)
25 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران (چکیده)
26 - برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟ (چکیده)
27 - الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران (چکیده)
28 - عوامل سوق دهنده و بازدارندة راه اندازی شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
29 - جایگاه پژوهش محوری در فرایند تدریس معلمان ابتدایی (چکیده)
30 - تاملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (چکیده)
31 - مبانی فلسفی تربیت سیاسی از منظر جان لاک و امام خمینی(ره) (چکیده)
32 - مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (چکیده)
33 - فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد (چکیده)
34 - نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان (چکیده)
35 - بررسی تحلیلی- تطبیقی هستی و زمان از منظر هایدگر،کانت، هوسرل و هایدگر (چکیده)
36 - تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطبایی (چکیده)
37 - مبانی، اصول و روش های شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلام (چکیده)
38 - میزان پاسخگویی برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به نیازهای شناختی دانش آموزان (چکیده)
39 - نقش هیأت های نظارت و ارزیابی استانی در آموزش عالی (چکیده)
40 - ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد) (چکیده)
41 - گرایش های موضوعی غالب و غایب در کتابهای درسی دانشگاهی رشته مطالعات برنامه درسی در ایران و جهان (چکیده)
42 - مفهوم رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی (چکیده)
43 - توزیع قدرت در سازمان با تاکید بر دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی (چکیده)
44 - چیستی تکلیف و انواع آن (چکیده)
45 - نقش و جایگاه جهت گیری های برنامه درسی در فرایند رشد حرفه ای معلمان (چکیده)
46 - غفلت از دانش عملی معلمان، عامل شکاف میان نظر و عمل در اجرای برنامه درسی (چکیده)
47 - جستاری در تعریف‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران از مفهوم تربیت دینی (چکیده)
48 - شناسایی استانداردها و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی (چکیده)
49 - کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی عوامل مربوط به ویژگی های فراگیر و فرایند آموزش (چکیده)
50 - فراارزیابی از برنامه های هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در مرحله طرح (واکاوی تحلیلی در فاصله انتظارات مطلوب تا وضعیت موجود) (چکیده)
51 - رویکرد نظارتی در ارزیابی آموزش عالی: چالش ها و راهکارها (چکیده)
52 - Webometrics as a method for identifying the most accredited free electronic journals: The case of medical sciences (چکیده)
53 - در جستجوی مشارکت: درک تجربۀ خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران) (چکیده)
54 - مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
55 - کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران (چکیده)
56 - بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها (چکیده)
57 - Design and evaluation of Antibiotic Prophylaxis in Web-based dental continuing education course based on the constructivist (چکیده)
58 - اصلاح مقررات و بهبود ساختار آموزش ضمن خدمت راهکاری برای توسعه حرفه ای معلمان (چکیده)
59 - بررسی نقش باورهای خود- کارآمدی و انتظار پژوهشی در علاقه مندی دانشجویان به پژوهش (چکیده)
60 - بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
61 - قرابت مفاهیم ارزشیابی برنامه درسی، چالش پیشروی پژوهش در این حوزه (چکیده)
62 - ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی (چکیده)
63 - شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها (چکیده)
64 - انتقال یادگیری از محیط آموزش به در سازمانکار محل ها و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
65 - تعیین سهم پیش‌ پراکندگی رویکردهای برنامه‌ درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی (چکیده)
66 - واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه (چکیده)
67 - The ceasefire after leadership paradigm wars (چکیده)
68 - ساختار بهینه تدوین و بازنگری برنامه درسی آموزش عالی: تجربه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
69 - ارزیابان شایسته؛ ضرورتی انکارناپذیر در ارتقا کیفیت ارزشیابی از نظام های آموزش عالی (چکیده)
70 - سنجش اصیل؛ راهکاری برای بهبود کیفیت نظام آموزش عالی (چکیده)
71 - جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها (چکیده)
72 - ارزیابی اثربخشی بکارگیری مدل طراحی آموزشی دیک و کری در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه (چکیده)
73 - توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی (چکیده)
74 - نقش کیفیت برنامه درسی آموزش های ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهد) (چکیده)
75 - گستره مفهومی مدیریت دانش شخصی و الگوهای ناظر به آن (چکیده)
76 - کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت سرمایه¬های دانشی سازمان (چکیده)
77 - شناسایی گونه های غالب و غایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (چکیده)
78 - نقش نگرش مدیران مدارس نسبت به مدیریت دانش در کارایی آنان (چکیده)
79 - ارزیابی کیفیت نرم‌افزارهای آموزشی دوره ابتدایی بر اساس اصول اولیه آموزش مریل (چکیده)
80 - واکاوی برنامه درسی اجرا شده درس انشا از منظر دانش آموزان و معلمان (چکیده)
81 - تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
82 - گفتمان سازی به مثابه رویکردی برای کاربرد اندیشه های کلان و بنیادین اسلامی در نظام تعلیم و تربیت (چکیده)
83 - نظارت و ارزیابی عنصری اساسی برای رسیدن به دانشگاه پایدار (چکیده)
84 - بررسی نقش توسعه اعضای هیات علمی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار (چکیده)
85 - دانشگاه اسلامی یادگیرنده (چکیده)
86 - مربی گری روشی موثر در آموزش کارکنان (چکیده)
87 - مربی گری: مسئله مغفول در دانشگاه ها (چکیده)
88 - جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
89 - نقش روانشناسی اجتماعی در حمایت از ارزش های اجتماعی در پروژه جهانی شدن (چکیده)
90 - معیارهای دینی همسر گزینی دختران، تواناییها و قابلیت ها، نه فعلیت ها (چکیده)
91 - بازنگری روش های تربیت جنسی در مراکزپیش از دبستان) با محوریت آموزه های دینی (چکیده)
92 - ارائه عوامل زمینه ساز بزه کاری و نقش پنهان مدرسه سرگذشت پژوهی نوجوانان بزه کار کانون اصلاح و تربیت شهر مشهد (چکیده)
93 - رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان (چکیده)
94 - پیش بینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی (چکیده)
95 - تأثیر باورهای معرفت‌شناختی بر رفتار اشتراک دانش و مقایسه آن در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (چکیده)
96 - How likely is it for a nurse student to become a competent nurse? A protocol for Scale development and validation using a mixed methods study (چکیده)
97 - Philosophy of Teacher Education in Iran (چکیده)
98 - آینده آموزش عالی: دانشگاه های نسل چهارم (چکیده)
99 - بررسی رابطه آزادی و انضباط در فرایند تربیت از دیدگاه کانت و روسو (چکیده)
100 - شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر بکارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانی (چکیده)
101 - آسیب شناسی اجرای کانون های ارزیابی (چکیده)
102 - نماز سرچشمه ی فضیلت ها (چکیده)
103 - سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان (چکیده)
104 - شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایش‌های موضوعی کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان (چکیده)
105 - بررسی تحلیلی رویکردهای مختلف به بومی ماندن برنامه‌ی درسی در عصر جهانی «تدوین محتوا به شیوه‌ی بومی ـ جهانی» (چکیده)
106 - مقایسه عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش آموزان نیمه بینای مدارس عادی با مدارس وی‍ژه (چکیده)
107 - واکاوی تحول در نظریه‌های تربیت اسلامی بعد از انقلاب اسلامی (چکیده)
108 - فلسفه ازدواج از دیدگاه اسلام و بررسی موانع موجود بر سر راه ازدواج جوانان (چکیده)
109 - تحلیل نظام تعلیم و تربیت اسلامی: چگونگی تأثیر مبانی دینی در برنامه درسی تربیت اجتماعی (چکیده)
110 - Teaching strategies and developed critical thinking disposition: Intrinsic motivation, or group feedbacks (چکیده)
111 - تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی (چکیده)
112 - تاثیر آموزش عالی بر کاهش مناقشات رودخانه های مرزی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی (چکیده)
113 - بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای طرح بومی گزینی در پذیرش دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (چکیده)
114 - ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390 (چکیده)
115 - مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام (چکیده)
116 - توسعه شایستگی های کارآموزان فنی و حرفه ای از طریق کاربست رویکرد کل نگر مبتنی بر مدل چهارمولفه ای(4C/ID) (چکیده)
117 - رابطه بین هوش هیجانی و به‌کارگیری مؤلفه‌های تدریس اثر بخش استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران (چکیده)
118 - بررسی نظرات مسئولین دانشگاه های بین الملل فردوسی و علوم پزشکی مشهد در مورد امکانات لازم برای جذب دانشجوی خارجی (چکیده)
119 - آموزش عالی ایران برای دانشجویان غیرایرانی(عوامل فردی و دانشگاهی مؤثر بر انتخاب دانشگاه) (چکیده)
120 - عدالت تربیتی در فلسفه تربیتی اسلام (چکیده)
121 - اصول و روشهای تعامل با دیگری: بر گرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلام (چکیده)
122 - چگونگی ارتباط نگرش نسبت به انشان با شیوه مدیریت و رشته تحصیلی مدیران (چکیده)
123 - پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن (چکیده)
124 - گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران) (چکیده)
125 - اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندن (چکیده)
126 - اشاعه استانداردهای ارزشیابی در گزارش پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی: کاوشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد (چکیده)
127 - تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد (چکیده)
128 - تأثیر ویژگی های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری (چکیده)
129 - تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـد (چکیده)
130 - مهارت آموزی ضرورت آموزش فنی و حرفه ای در محیط های یادگیری کل نگر (چکیده)
131 - بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
132 - تحلیلی بر برنامه درسی کارآموزی: از محیط‌های یادگیری آشوبناک تا سازنده گرا (چکیده)
133 - An Investigation into the Effect of Group Play Therapy on Aggression Reduction in Male Preschool Students (چکیده)
134 - برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد (چکیده)
135 - تعلیم و تربیت مبتنی بر فطرت (تربیت فطرت‌گرا) با تاکید بر دیدگاه آیت الله شاه‌آبادی: مدل‌سازی فطرت با هرم سه وجهی (چکیده)
136 - چگونگی گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه در محتوای برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
137 - نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای (چکیده)
138 - بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها (چکیده)
139 - بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها (چکیده)
140 - اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی (چکیده)
141 - شناسایی ملاک هایی برای شایستگی ارزیاب: ضرورتی در ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی در نظام های دانشگاهی (چکیده)
142 - بررسی رابطه بین مولفه های محیط آموزشی ـ پژوهشی و انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
143 - جایگاه پرورش ابعاد پژوهشگری در برنامه درسیر قصد شده تربیت معلم ایران (واکاوی اسناد فرادست برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان) (چکیده)
144 - بررسی فاصله بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر (چکیده)
145 - مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مولفه های برنامه درسی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
146 - نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر (چکیده)
147 - شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی (چکیده)
148 - نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی دوره ی متوسطه (چکیده)
149 - نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی (چکیده)
150 - موانع تحقق تربیت مبتنی بر آموزه های اسلامی در جامعه (چکیده)
151 - طراحی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش عوامل ایجاد کننده ناراحتی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (چکیده)
152 - تکثر رشته‌ای؛ علیه فهم رایج از همکاری رشته‌ها (چکیده)
153 - تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین) (چکیده)
154 - الگوی رشد یکپارچه در تعلیم و تربیت افراد آسیب دیده شنوایی (چکیده)
155 - تحلیلی بر ترکیب موجود و بهینه تصمیم‌گیرندگان در فرایند طراحی و تدوین برنامه‌درسی آموزش صنعتی (چکیده)
156 - بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
157 - نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
158 - میزان اشاعه استانداردهای معیار دقت در ارزشیابی‌های درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (چکیده)
159 - فروگذارده ماندن فرا-ارزشیابی برنامه‌های بهبود کیفیت برنامه درسی دانشگاهی مبتنی بر استانداردهای ارزشیابی (چکیده)
160 - تحلیل شبکه اجتماعی: یک تکنیک موثر برای مدیریت جریان های دانشی (چکیده)
161 - Para-quantitative Methodology: Reclaiming experimentalism in educational research (چکیده)
162 - اثربخشی مدل طراحی آموزشی چهار مولفه ای در بهبود واکنش و یادگیری کارکنان صنعت خودروسازی (چکیده)
163 - بررسی تخصص پژوهشی معلمان: گامی در جهت تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
164 - بازگشت PH به PHD: ضرورت آموزش فلسفه علم به دانشجویان علوم و مهندسی (چکیده)
165 - تبیین گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان بر اساس دیدگاه معرفت شناختی آنان (چکیده)
166 - نظریه فازی و تغییر در برنامه درسی: کاربرد منطق فازی در تدریس (چکیده)
167 - A Multilevel Analysis of the Role of School Quality and Family Background on Students’ Mathematics Achievement in the Middle East (چکیده)
168 - بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی (چکیده)
169 - نسبت شرعتی ومعلمی (چکیده)
170 - بررسی ابعاد و چالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده) نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان (چکیده)
171 - The study of Prescription-Writing Erros of Midwifery Stydents in Common Gynecological Treatments (چکیده)
172 - Knowledge Creation in Nursing Education (چکیده)
173 - شناسایی نیازها و تعیین اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش: اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی (چکیده)
174 - position of different aspects of multiple intelligence in elementary second grade textbooks (چکیده)
175 - بررسی ساختار عاملی جهت گیری های هدفی پیشرفت دانشجویان با تاکید بر جهت گیری دینی (چکیده)
176 - تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر (چکیده)
177 - نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد (چکیده)
178 - رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
179 - مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش توسط همتا و مراقب بهداشتی (چکیده)
180 - تجارب دانشجویان تربیت معلم از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد ساختن گرایی : (مطالعه موردی دانشجویان رشته آموزش ابتدایی تربیت معلم شهید بهشتی مشهد) (چکیده)
181 - واکاوی برنامه درسی مغفول برای تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی (چکیده)
182 - اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه (چکیده)
183 - نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر (چکیده)
184 - مقایسه تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی (چکیده)
185 - نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش (چکیده)
186 - بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد (چکیده)
187 - بررسی مدل فرایندی آندراگوژی در آموزش ضمن خدمت (چکیده)
188 - تأملی بر میزان به کارگیری معیارهای تدریس اثر بخش توسط استادان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
189 - طراحی مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی ایران (چکیده)
190 - تحلیل برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دوره راهنمایی براساس مولفه های آموزش صلح یونسکو (چکیده)
191 - نگاهی به وضعیت دانش آفرینی در مراکز پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه‌ها: مطالعه موردی (چکیده)
192 - نگاهی به وضعیت دانش آفرینی در مراکز پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه‌ها: مطالعه موردی (چکیده)
193 - شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان (چکیده)
194 - میزان استفاده دبیران از الگوی تدریس حل مساله وفرایند های آن در دبیرستان های دخترانه تیزهوشان (چکیده)
195 - پژوهش قوم نگاری در برنامه درسی پنهان:راهبردی در تغییر برنامه درسی (چکیده)
196 - بررسی ابعاد وچالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده)نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان (چکیده)
197 - عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
198 - بررسی انتقادی دیدگاه ارتباطی دل مشغولی نادینگز در اخلاق با تاکید بر کتاب مفاتیح الحیات علامه جوادی آملی (چکیده)
199 - تعالی اخلاق حرفه ای در تدریس از منظر دیوید کار و علامه طباطبائی (چکیده)
200 - نظریه اسناد و تربیت دینی: چالش ها و راهکارها (چکیده)
201 - چالش های فراروی دانشگاهها برای جذب و آموزش دانشجویان خارجی و ارائه چارچوبی برای بهینه سازی فرایند (چکیده)
202 - اثربخشی بازآموزی اسنادی همراه با آموزش ویژه در بهبود حافظه دیداری و حافظه شنیداری دانش آموزان دارای اختلال دیکته مناطق روستایی (چکیده)
203 - اثربخشی آموزش حرکات موزون ورزشی همراه با آموزش ویژه در بهبود دقت و نارسانویسی دانش آموزان دارای اختلال دیکته مناطق روستایی (چکیده)
204 - بررسی فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی پژوهشی معلمان (چکیده)
205 - نقش آینده نگری در انگیزش و عملکردیادگیرنده: جستجوی ریشه های عملکرد و انگیزش در دورنمای آینده (چکیده)
206 - ارزیابی برداشتهای درست و نادرست از نقش دانش علوم اعصاب در آموزش و پرورش (چکیده)
207 - بررسی تخصص پژوهش معلمان: گامی در جهت سند تحول بنیادین (چکیده)
208 - ارتقاء جذب دانشجویان خارجی در ایران با تأملی بر سیاست‌ها و تجارب کانادا (چکیده)
209 - نسبت میان اشتراک دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات: مطالعه موردی (چکیده)
210 - بررسی رابطه ی انگیزش پیشرفت بااضطراب امتحان دردانش آموزان دوره متوسطه اول (چکیده)
211 - شناسایی الگوی تلفیق برنامه‌ درسی علوم انسانی و فاصله آن با وضعیت مورد انتظاردانشجویان، بر اساس دیدگاه فوگارتی (چکیده)
212 - تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه سوم راهنمایی از لحاظ توجه به ابعاد هوش هیجانی (چکیده)
213 - Professional identity development in nursing students: Eisner's evaluation model (چکیده)
214 - جایگاه توجه به پرورش روحیه پزوهشگری در ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی و استادان راهنمای رساله و پایان نامه (چکیده)
215 - مشکلات فراروی مجریان طرحهای ارزیابی درونی در حال اجرای گروههای آموزشی (چکیده)
216 - Role of curriculur in Iranian nursing students' professional identity development (چکیده)
217 - بررسی اثر اموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (چکیده)
218 - آسیب شناسی محیطهای یادگیری کارورزی در فنی و حرفه ای (چکیده)
219 - بررسی میزان واکنش(رضایت) کارکنان از دوره های آموزش ضمن خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
220 - مقایسه اثربخشی روش های تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش آموزان از تدریس، در درس دین و زندگی (چکیده)
221 - تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
222 - فرآیند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل p3 و نقش ابزارهای تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
223 - اخلاق مبتنی بر فضیلت:‌مکملی برای کدها و اصول اخلاقی در پژوهش های تربیتی (چکیده)
224 - گونه‌شناسی رویکرد آموزشی پداگوژی، آندراگوژی، هیوتاگوژی موجود و مطلوب در مؤسسات آموزش عالی آزاد در راستای بهبود اشتغال: دیدگاه مدیران، اساتید و دانشجویان (چکیده)
225 - طراحی محیطهای یادگیری جهت کارآموزی: ضرورتی فروگذاره در نظام آموزش دانشگاهی (چکیده)
226 - ترازیابی برنامه درسی: روش شناسی مناسب جهت تغییر برنامه درسی (چکیده)
227 - برنامه فلسفه برای کودکان با استفاده از داستان های متون دینی (چکیده)
228 - نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان:مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با غیردولتی مشهد (چکیده)
229 - حلقه مفقوده: تأملی بر ارتباط خانه و مدرسه در کاهش گریز نوجوانان از منزل (چکیده)
230 - The effects of globalization on Islamic education (چکیده)
231 - تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
232 - شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی (چکیده)
233 - نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی: مطالعه موردی (چکیده)
234 - بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی (چکیده)
235 - Measuring the effectiveness of a CMC based training in universities (چکیده)
236 - عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایران (چکیده)
237 - یادگیری الکترونیکی، نقطه عزیمت به سوی مدرسه پست مدرن: درس هایی برای مدیران آموزشی (چکیده)
238 - بررسی رابطه میان سابقه خدمت (سن) و نگرش مدیران گروه، اعضای هیئت علمی و پزشکان عمومی شرکت کننده در دوره های آموزش مداوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی به آموزش از طریق اینترنت (چکیده)
239 - بازکاوی گسست در آمایش آموزش عالی و راهبردهای توسعه علم و فناوری کشور (چکیده)
240 - ارتقای اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق توسعه آموزش گروهی (چکیده)
241 - نقش محیط آموزشی - پژوهشی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی (چکیده)
242 - آمیخته بازاریابی خدمات: ابزار توسعه آموزش عالی فرامرزی (چکیده)
243 - تبیین فرایند مدیریت دانش پرستاری (مطالعه گراندد تئوری) (چکیده)
244 - بررسی رابطه هوش اجتماعی مدیران با میزان تیم گرایی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
245 - اولویت بندی نقش سبک های تفکر بر گرایش های پژوهشی (چکیده)
246 - سیمای علوم انسانی در مطالعات آمایش آموزش عالی کشور: مورد استان خراسان رضوی (چکیده)
247 - به هم وابستگی «آموزش و پرورش و فرهنگ» و وظیفه های پژوهشگر تربیتی (چکیده)
248 - نقش میانجی آموزش فراشناخت در اثربخشی آموزش های سازمانی از طریق یادگیری خودراهبر (چکیده)
249 - درس هایی برای طراحی و اجرای برنامه توسعه آموزش: مرور تجربه های آمایش آموزش عالی ایران 90-89 (چکیده)
250 - بررسی تطبیقی میزان گرایش مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی به ویژ گی های رهبری آموزشی (مدل دیموک و والکر) (چکیده)
251 - ارزیابی مبتنی بر استانداردهای کیفی: میانجی سلامت سازمانی در دانشگاه ها (چکیده)
252 - بررسی وضعیت آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای اجتماعی ایران (چکیده)
253 - طنز و شوخی: راهی به سوی ساختارشکنی در نظام تعلیم و تربیت (چکیده)
254 - تبیین انتظارات صنعت از توان پژوهشی دانشگاه (با تاکید بر پژوهش های علوم انسانی) (چکیده)
255 - نقش ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و باورهای شناختی در انگیزه درونی دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکی (چکیده)
256 - بررسی نیازهای آموزشی توانبخشی مادران کودکان اتستیک (چکیده)
257 - Investigation of the relationship between emotional intelligence and dimensions of power sources of high school principals of Neishabour city in academic year 2005-2006 (چکیده)
258 - Students need for cognition affects their information seeking behavior (چکیده)
259 - حقیقت نجات دهنده و تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران مقابله دیدگاه فارابی و لاک با رورتی (چکیده)
260 - پس انداز دانش پرستاری - تحلیل محتوا (چکیده)
261 - آموزه‌های نظریه آشوب در نظام آموزش و برنامه درسی علوم تجربی در ایران (چکیده)
262 - مدیریت دانش در علوم پزشکی (چکیده)
263 - ارزشیابی کیفیت محتوای الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
264 - عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس (چکیده)
265 - نشانه های مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
266 - ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
267 - آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورش (چکیده)
268 - هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی (چکیده)
269 - نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد (چکیده)
270 - بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب (چکیده)
271 - پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان دختر و پسر براساس سبک های شخصیت (NEO) آنان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
272 - بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش ها (چکیده)
273 - ارتباط بین سبک تفکر و سبک حل مشکل در دانشجویان پرستاری (چکیده)
274 - تعیین شاخص های موثر در بهره وری فردی کارکنان و روش محاسبه کمی آن (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) (چکیده)
275 - ویژگی‌های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آموش الکترونیکی در آموزش عالی (چکیده)
276 - ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390 (چکیده)
277 - تأثیر نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی بر مشارکت آنان در محیط آموزش الکترونیکی (چکیده)
278 - توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه (چکیده)
279 - حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب ها (چکیده)
280 - هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
281 - افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت های زندگی از طریق خلق محیط های یادگیری سازنده گرا (مورد مهارت مدیریت خشم) (چکیده)
282 - شناسایی چالش‌های برون‌سپاری آموزش کارکنان ضرورتی فروگذاره در سازمان‌ها (چکیده)
283 - نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت (چکیده)
284 - تاثیرالگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان نسبت به کتاب درسی علوم تجربی دردوره ابتدایی (چکیده)
285 - رابطه تفکر انتقادی، راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود (چکیده)
286 - تجربه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاری (چکیده)
287 - سبک های یادگیری غالب دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با کارکرد سبک‌ها تفکر و پیشرفت تحصیلی (چکیده)
288 - اخلاق در ارزشیابی: ارائه چارچوب مفهومی (چکیده)
289 - آمایش آموزش عالی و سیاست های علم و فناوری کشور: تحلیل گسست بر اساس تجربه نگاری (چکیده)
290 - تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان (چکیده)
291 - تاثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آنان: عنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسی (چکیده)
292 - آموزش معیارهای اخلاق پژوهش: ضرورتی انکار ناپذیر در برنامه‌های درسی آموزش عالی (چکیده)
293 - بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دبستانی شهر تهران (چکیده)
294 - نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی (چکیده)
295 - بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو (چکیده)
296 - باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
297 - الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی: نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری (چکیده)
298 - بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران (چکیده)
299 - تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل (چکیده)
300 - مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب (چکیده)
301 - بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتبـاطی مدیران و رضایت شغلی کـارکنان در ادارات کل استان خـراسان شمالی در سال 86-85 (چکیده)
302 - بررسی وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسی (چکیده)
303 - بررسی علل سرقت علمی سایبری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
304 - نقش محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
305 - بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی در آموزش عالی: مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران (چکیده)
306 - بررسی و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقاله‌های علمی- پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهای علم مرتون (چکیده)
307 - پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم (چکیده)
308 - استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی (چکیده)
309 - ارزیابی مؤلفه ها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی (چکیده)
310 - نیاز سنجی آموزشی مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران مبتنی بر الگوی شایستگی (چکیده)
311 - نقش ادراک والدینی و انگیزش درونی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان (چکیده)
312 - بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
313 - مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی (چکیده)
314 - سبک مدیریت عبور از مانع و رابطه آن با اثربخشی سازمان (چکیده)
315 - تاثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مساله کودکان پیش دبستانی (چکیده)
316 - میزان انطباق اهداف کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اسناد فرا دست آن (چکیده)
317 - ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی: بازشناسی مقوله ها و شاخص ها (چکیده)
318 - نقش ابعاد کمال گرایی و جهت گیری هدف در پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان (چکیده)
319 - امکان‌سنجی اجرای مدیریت عملکرد براساس مدل بالدریج در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 (چکیده)
320 - آزمون ساختارعاملی یادگیری خود راهبری در دانشجویان و ارتباط آن با انگیزش تحصیلی (چکیده)
321 - گرایش به تفکر انتقادی، یادگیری خود تنظیمی و موفقیت تحصیلی در بستر الگوی تدریس کاوشگری (چکیده)
322 - بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنان (چکیده)
323 - تاثیر کاربست الگوی جاناسن در یادگیری مبتنی بر مساله بر نگرش، رضایت و یادگیری در برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
324 - نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی) (چکیده)
325 - انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه (چکیده)
326 - ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد (چکیده)
327 - میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخش ها (چکیده)
328 - بررسی میزان دستیابی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مشهد به اهداف برنامه درس اصول و مهارتهای پرستاری (چکیده)
329 - سنجش میزان کارآمدی نرم افزارهای آموزش الکترونیکی دوره متوسطه از منظر معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی (چکیده)
330 - پویش روایی:مکانیزمی موثر برای مدیریت دانش ضمنی (چکیده)
331 - راهبرد برونسپاری در آموزش های سازمانی: درس هایی برای مدیران (چکیده)
332 - رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه (چکیده)
333 - Identification of Current Art Education Approaches in Irans Middle Schools: A Steps Toward Identifying Knowlede Domains (چکیده)
334 - ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (چکیده)
335 - جذابیت، کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی آن) (چکیده)
336 - موانع و راهبردهای موجود بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقطع ابتدایی شهرستان گناباد (چکیده)
337 - هیوریستیک در برنامه درسی آموزش عالی: نسبت راه حل های هیوریستیک، با نگاه سنت گرایان، تجربه گرایان مفهومی و نومفهوم گرایان (چکیده)
338 - جایگاه پرورش هوش های چندگانه در مجلات کمک آموزشی رشد (چکیده)
339 - بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامهدرسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی (چکیده)
340 - تحلیل محتوای سوالات آزمون پایانی دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور از حیث تطابق با انتظارات حیطه شناختی (چکیده)
341 - وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
342 - فرهنگ و برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی (چکیده)
343 - رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با تعلیم و تربیت (چکیده)
344 - تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
345 - تغییر پارادایم آموزش، ضرورتی فروگذارده در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
346 - تغییر برنامه درسی آموزش عالی: مورد برنامه‌ی درسی دوره‌ی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی (چکیده)
347 - طراحی و سنجش تاثیر محیط های یادگیری سازنده گرا بر رضایت، نگرش و یادگیری در آموزش عالی(مورد درس روابط انسانی در سازمان های آموزشی) (چکیده)
348 - رابطه ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و عملکردی محور با خود راهبری در یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
349 - developmental assets and moral identity: the mediating role of self-regulation (چکیده)
350 - relationship of emotion inteligence and learning: A review study (چکیده)
351 - آزمون الگوی علّی نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری (چکیده)
352 - ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان (چکیده)
353 - ارزیابی اثربخشی رویکردهای طراحی آموزشی در آموزش مدیران و کارگران (چکیده)
354 - بررسی عامل اراده آدمی ازمنظر فلسفی وروان شناختی واثرات آن بر تعلیم وتربیت (چکیده)
355 - بازنمایی های خام: نقطه عزیمت آموزش فلسفه (تفکر) به کودکان (چکیده)
356 - نگاهی به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی- یادگیری با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی (چکیده)
357 - بررسی گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی به رویکردهای برنامه درسی (چکیده)
358 - رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) (چکیده)
359 - تمرکز گرایی در آموزش عالی ایران؛ برنامه درسی پنهان برای یادگیری خودمحوری در فارغ التحصیلان آموزش عالی (چکیده)
360 - توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در زیر نظام های آموزش عالی: فرصت یا تهدید (م.رد مطالعه: خراسان رضوی) (چکیده)
361 - بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
362 - تعیین نقش اهداف پیشرفت در میانجی‌گری رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه توصیفی (چکیده)
363 - نقش عوامل اجتماعی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
364 - مقایسه خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
365 - دانشجویان برای چه پژوهش می کنند؟ (مقایسه سبکهای انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های مختلف) (چکیده)
366 - The Role of Social - Cognitive References in Academic Situations on Students’ Research Self - Efficacy and Research Motivation: Testing a C ausal M odel (چکیده)
367 - مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی (چکیده)
368 - روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت: متدولوژی یا متدولاتری (چکیده)
369 - عزت نفس معنوی در نگاه دینی و برون دینی و چگونگی ارتقای آن (چکیده)
370 - تربیت مبتنی بر فطرت(تربیت فطرت گرا) با تأکید بر دیدگاه آیت الله محمدعلی شاه آبادی (چکیده)
371 - لزوم بکارگیری اصول آنداراگوژی در آموزش‌های مهارت آموزی بزرگسالان در مراکز فنی و حرفه‌ای (چکیده)
372 - Identification of approaches in the approved objectives, the syllabuses of teacher training, and National Program in Irans case (چکیده)
373 - سبک های یادگیری و نقش آن بر یادگیری خودراهبردانشجویان دختر و پسر دانشکده پرستاری و مامایی مشهد (چکیده)
374 - بررسی نگرش اعضای هیئت علمی در باره رابطه بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خویش (چکیده)
375 - تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور (چکیده)
376 - یادگیری ترکیبی رویکردی نوین در تحول برنامه درسی (چکیده)
377 - تأثیر ویژگیهای کارآموز، طراحی آموزشی و شرایط سازمانی بر درک آموزش و انتقال یادگیری (چکیده)
378 - Identification of Current Art Education Approaches in Iran’s Middle School Period Art Education (چکیده)
379 - نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی (چکیده)
380 - بازدارنده های شخصی و نگرشی مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی (چکیده)
381 - ترسیم چارچوب نظری سازنده گرا جهت کیفیت بخشی محیط های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی (چکیده)
382 - کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی (چکیده)
383 - ساختار تصمیم گیری مطلوب در طراحی برنامه درسی آموزش عالی:دیدگاه اعضای هیات علمی و متخصصین برنامه درسی (چکیده)
384 - بررسی میزان آموزش مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی کارشناسی ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع غذایی (چکیده)
385 - Another view to importance of teaching methods in curriculum: collaborative learning and students’ critical thinking disposition: (چکیده)
386 - System of educational and qualification-based management:a metaanalysis about management models on the basis of competency (چکیده)
387 - تاثیر روش تدریس مشارکتی بر گروه گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در شهر مشهد (چکیده)
388 - تاملی بر ابعاد انگیزشی موثر بر برنامه درسی میان رشته ای در آموزش عالی: کارآمدی فردی، جمعی و تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه (چکیده)
389 - جهتگیری هدفی و خودتنظیمی دانشجویان شهر مشهد: نقش ماهیت تکلیف و جنسیت (چکیده)
390 - الزامات اساسی تعامل دانشگاه- صنعت:با رویکرد مدیریت دانش (چکیده)
391 - شناسایی زمینه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی (چکیده)
392 - ارائه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته های مهندسی: مورد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
393 - The mediating role of basic psychological needs in relation between job characteristics and organizational citizenship behavior (چکیده)
394 - بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه ی نگرش نسبت به سالمندان کوگان (چکیده)
395 - برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی (چکیده)
396 - نقش خودکارآمدی در باورهای فرا شناختی دانشجویان (چکیده)
397 - پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی با استفاده از روش حل مسأله (چکیده)
398 - نقش جهت گیری مذهبی دانشجویان در نگرش آنها نسبت به سالمندان (چکیده)
399 - بررسی رابطه ادراک سبکهای فرزندپروری والدین با خودتنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر (چکیده)
400 - نقش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و رضایت از زندگی در پیشرفت تحصیلی (چکیده)
401 - تأثیر الگوی کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل درس فیزیک (چکیده)
402 - ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبکهای عاطفی و رابطه آن با پرخاشگری (چکیده)
403 - نقش باورهای امید در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان (چکیده)
404 - نقش خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر (چکیده)
405 - بررسی نقش کیفیت زندگی بر ابعاد سازگاری دانش آموزان دبستان (چکیده)
406 - نقش نیاز های خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در علاقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی (چکیده)
407 - رابطه یادگیری خودراهبر و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد (چکیده)
408 - رابطه جهت گیری مذهبی (بیرونی و درونی) با انگیزش تحصیلی (چکیده)
409 - رواسازی و آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه کیفیت کلاس درس در دانش آموزان (چکیده)
410 - نقش انگیزه درونی، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در رضایت یادگیرنده الکترونیکی (چکیده)
411 - مقایسه تأثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نخست باردار در باره نوع زایمان (چکیده)
412 - اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی و فردوسی مشهد (چکیده)
413 - بررسی وضعیت بهداشت روانی دانش آموزان دبستانی (چکیده)
414 - بررسی نقش برنامه‌های درسی در جهت‌دهی فارغ‌التحصیلان دختر، به رشته‌های دانشگاهی خاص (چکیده)
415 - کیفیت تدریس در آموزش عالی: آموزش یا پژوهش؟ (چکیده)
416 - بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
417 - اعتباریابی پرسشنامه علاقه مندی به پژوهش دانشجویان(RIQ): سنجه عملکرد آموزش پژوهش در دانشگاه ها (چکیده)
418 - بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان (چکیده)
419 - مقایسه اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان ایرانی و افغانستانی (چکیده)
420 - Comparing factor structure of research motivation in PhD and M.A students (چکیده)
421 - بررسی میزان توجه به موضوعات مختلف پزشکی در مجله های علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور 1388 (چکیده)
422 - مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان (چکیده)
423 - The Position of Self Evaluation in the Quality of Learning and Teaching in High Education (چکیده)
424 - A Study of the Relationship between Principals’ Philosophical Mindedness and their Creativity (چکیده)
425 - ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش های سازمانی (چکیده)
426 - مدیریت دانش در آموزش عالی:چالش ها و فرصت ها (چکیده)
427 - بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی (چکیده)
428 - نقد و ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی: گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (چکیده)
429 - بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانی (چکیده)
430 - تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محور (چکیده)
431 - ترکیب هنردرمانی و روان درمانی در کاهش پرخاشگری نوجوانان با تشخیص اختلالات خلقی (چکیده)
432 - neuropsychological approach ti relationship of metacognitive and self-efficacy beliefs with mental health (چکیده)
433 - Critical thinking disposition: A neglected loop of humanities curriculum in higher education (چکیده)
434 - جایگاه مولفه های سلامت در میان مولفه های مربوط به آموزش شهروندی (تحلیل محتوای کتابهای درسی کودکان کم توان ذهنی) (چکیده)
435 - راهکارهای پیشگیری از وقوع انحرافات جنسی (چکیده)
436 - شناسایی الگوی مطلوب طراحی آموزشی در آموزش و توسعه مدیران (چکیده)
437 - برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رویکردی فرو گذارده در تدوین برنامه درسی ملی (چکیده)
438 - بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسی (چکیده)
439 - جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه درسی:رویکردهایی متعارض یا مکمل؟ (چکیده)
440 - مقایسه الگوهای سیستمی و سازنده گرایی طراحی آموزشی در سازمانها (چکیده)
441 - کاربست الگوی شایستگی جهت طراحی برنامه های آموزش مدیران تجربه ایران خودرو خراسان (چکیده)
442 - طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 (چکیده)
443 - بررسی برنامه درسی تجربه شده دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی (چکیده)
444 - آموزش مدیران با الگوی شایستگی (چکیده)
445 - کاربست رویکرد ساخت وسازگرایی در آموزش وپرورش (چکیده)
446 - ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد ساخت وسازگرایی راهبردی نوین در ارزشیابی برنامه درسی دردوره ابتدایی (چکیده)
447 - بررسی تاثیر کاربست برنامه درسی مساله محور در آموزش تخصصی اپراتورهای تولید صنعت خودروسازی (چکیده)
448 - شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب جهت آموزش صنعتی (چکیده)
449 - مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران (چکیده)
450 - بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسی (چکیده)
451 - بررسی جهت‌گیری‌های برنامه درسی استادان : نقش جنسیت ، مرتبه علمی و نحوه ارایه آموزش ( مجازی،حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
452 - رابطه باورهای خودکارآمدی، فراشناختی و تفکر انتقادی با سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی (چکیده)
453 - بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهد (چکیده)
454 - ادراکات کلاسی و یادگیری خودتنظیمی: مقایسه دانشجویان جدید و سال آخر دانشگاه (چکیده)
455 - بنیان های فلسفی اندیشه پائولو فریره و دلالت های آن برای برنامه درسی (چکیده)
456 - بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامهدرسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی (چکیده)
457 - تأملی در مبانی فلسفی رویکرد رفتارگرایی در برنامه درسی (چکیده)
458 - مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر اگاهی و نگرش زنان نخست باردار در باره نوع زایمان (چکیده)
459 - تحلیلی بر وضعیت موجود طراحی برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره راهنمایی بر مبنای تحلیل محتوای کتاب‌های درسی و اسناد مرتبط برنامه درسی (چکیده)
460 - تأثیر آموزش بر مبنای تلفیق دو روش آموزش همیاری و تسلط یاب بر یادگیری دانشجویان (چکیده)
461 - زن مسلمان و جهانی شدن (چکیده)
462 - واکاوی لطیف های تبادل شده دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی از حیث همسویی با اهداف پرورشی (چکیده)
463 - چالش‌های آموزش علوم و فناوری در ایران (چکیده)
464 - بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان (چکیده)
465 - بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان (چکیده)
466 - برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها (چکیده)
467 - نقشه کشی دانش: یک چارچوب پیشنهادی برای نقشه کشی دانش سازمانی (چکیده)
468 - الزامات کلیدی کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: مطالعه موردی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
469 - جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی (چکیده)
470 - نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی فراملی:ضرورت ها و چالش ها (چکیده)
471 - عوامل کلیدی موثر بر اشتراک دانش (چکیده)
472 - تأثیر تدریس با تلفیق دو الگوی آموزشی همیاری و یادگیری در حد تسلط بر یادگیری مبحث علایم حیاتی : تجربه ای از دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
473 - مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی (چکیده)
474 - نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسایل و چشم انداز (چکیده)
475 - نوجوان و کیفیت زندگی در مدرسه (چکیده)
476 - مقایسه سازگاری و ادراکات کیفیت کلاسی در دانش آموزان نظری و فنی-حرفه ای (چکیده)
477 - میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی(پایه سوم و چهارم) با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز (چکیده)
478 - ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد پرستاری با استفاده از الگوی cipp در دانشکده پرستاری مامایی مشهد (چکیده)
479 - بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه های فرهنگ سازمانی مدرسه (چکیده)
480 - نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه یک الگوی احتمالی - آماری برای جامعه آماری (چکیده)
481 - سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
482 - بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده در آموزش عالی (چکیده)
483 - شناسایی رویکردها و الگوهای ملی و منطقه‌ای در تصمیم گیری‌های برنامه درسی (چکیده)
484 - واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی (چکیده)
485 - تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن (چکیده)
486 - تبیین معیارهای برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی از دید متخصصان برنامه درسی (چکیده)
487 - ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایه پنجم بر اساس سه محور مهم در طراحی برنامه درسی (چکیده)
488 - سنجش میزان کارآمدی نرم افزارهای آموزش الکترونیکی درس زبان انگلیسی و ریاضی دوره متوسطه از منظر معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی (چکیده)
489 - تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن (چکیده)
490 - ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایه پنجم بر اساس سه محور مهم در طراحی برنامه درسی( راهبردی برای تحول در طراحی محتوای برنامه درسی) (چکیده)
491 - بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی پیرامون تجویز منطقی دارو(E) (چکیده)
492 - Managerial challeng of curriculum implementation in higher education (چکیده)
493 - Relationship between students critical thinking and self-efficacy belifs in Ferdowsi University of Mashhad, Iran (چکیده)
494 - تأملی بر پیوند نظری رویکردهای ارزشیابی آموزشی با الگوهای کیفیت آموزشی و تبیین پیامدهای آن بر حوزه عمل (چکیده)
495 - Relations among perceptions of classroom quality and adjustment in height school girl students: Comparing between academic fields (چکیده)
496 - مقایسه احساس برابری و عدالت در محیط آموزشی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس سبک رهبری مدیران (چکیده)
497 - ارزشیابی مؤلفه های برنامه درسی در نظام آموزش پرستاری در نیل به اجتماعی نمودن دانشجویان (چکیده)
498 - برنامه درسی و آموزش اوقات فراغت: حیطه ای قابل تأمل در تحول بنیادین برنامه های درسی (چکیده)
499 - بومی سازی برنامه های درسی تحولی در نظام آموزشی ایران (چکیده)
500 - ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلم (چکیده)
501 - تاملی بردیدگاههای مختلف درخصوص حل مساله و فرایندهای آن درآموزش علوم وتبیین دلالت های آن برای برنامه درسی (چکیده)
502 - ارزیابی توانمندی مراکز تربیت معلم در پرورش معلمان با صلاحیت در حوزه تدریس (چکیده)
503 - بررسی تطبیقی برنامه درسی نظام تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (چکیده)
504 - تأملی بر ابعاد محتوای مطلوب در برنامه های درسی تربیت معلم و مصادیق آن برای برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران (چکیده)
505 - The Status of College Students Critical Thinking Disposition in Humanities (چکیده)
506 - تحلیل و مقایسه برنامه های درسی آموزش الکترونیکی منطبق بر دو رویکرد رفتارگرایی و فرایندهای شناختی (چکیده)
507 - فرایند تولید برنامه درسی مجازی با تأکید بر تبیین ویژگی های محتوای مطلوب در دانشگاه (چکیده)
508 - رویکردهای تحول در برنامه های درسی تربیت دینی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: بررسی تحلیلی - نظری (چکیده)
509 - The Comparison of Students and Educators Preferred Teaching Styles in Teacher Educating Centers (چکیده)
510 - فراتحلیلی بر فرصت ها و تهدیدهای برنامه درسی آموزش عالی بر اساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه (چکیده)
511 - بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در دو کشور ایران و آلمان (چکیده)
512 - کاوشی در میزان توجه به موضوع برنامة درسی تربیت معلم در حوزة تخصصی برنامة درسی ایران (چکیده)
513 - تحلیلی بر رویکردهای نوآوری در برنامه درسی تربیت معلم: بستری برای تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
514 - واکاوی تبیین عوامل مؤثر بر درگیری شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی (چکیده)
515 - تحلیلی بر وضعیت روشهای تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی ایران و ارایه راهکارهایی برای ارتقای وضعیت موجود (چکیده)
516 - تأملی بر مقتضیات سطوح تغییر در برنامه درسی (چکیده)
517 - راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها (چکیده)
518 - رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد (چکیده)
519 - رهبری یا مدیریت: آیا رهبری تحولی یک سبک اثربخش برای بهبود عملکرد و ارتقای رضایت شغلی معلمان است؟ (چکیده)
520 - روش شناسی (طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در موسسات آموزش عالی: مورد دانشگاه فردوسی) (چکیده)
521 - ارزیابی کیفیت دوره های مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر مبنای مدل سیپ (چکیده)
522 - طراحی نظام برنامه ریزی درسی منطقه ای برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
523 - ارزشیابی برنامه درسی راسته دوزی دوره متوسطه حرفه‌ای دانش آموزان کم توان ذهنی (چکیده)
524 - مبانی انسان شناسی پست مدرنیسم و دلالت های تربیتی آن (چکیده)
525 - بهره وری بیشتر نیروی انسانی در نظام دانشگاهی از طریق بازنگری در نظام مدیریتی (ارائه یک الگو) (چکیده)
526 - بررسی چالش‌های مدیریتی در آموزش و پرورش : نگاهی دیگر از منظر دبیران (چکیده)
527 - Relations among environmental perceptions and self-efficacy with metacognitive strategies (چکیده)
528 - Managerial challeng of curriculum implementation in higher education (چکیده)
529 - Relationship between students (چکیده)
530 - بررسی تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری مبحث علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری و اتاق عمل (چکیده)
531 - بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
532 - سنجش تمایل اساتید دانشگاه به مشارکت در قلمروهای برنامه درسی (چکیده)
533 - چالش‌های مدیریتی در اجرای برنامه درسی دانشگاه‌ها در مقایسه با آموزش و پرورش (چکیده)
534 - تأثیر الگوی تدریس پیش‌سازمان‌دهنده بر یادگیری درس شیمی عمومی (چکیده)
535 - روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
536 - بررسی رابطه تفکر انتقادی و عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
537 - ارزشیابی فراگیران در محیط آموزش الکترونیکی با مروری بر مدل GPAM_WATA (چکیده)
538 - روندها و رویکردهای یادگیری مشارکتی در محیط آموزش الکترونیکی (چکیده)
539 - آموزش برای توسعه: پندارهای بین المللی، ‌واقعیتهای بومی (چکیده)
540 - تاثیر نگرش به شهادت در تاثیر پذیری دانشجویان از منابع سرگذشت نامه شهیدان (چکیده)
541 - بررسی مقایسه ای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامه ای شهیدان (چکیده)
542 - تبیین چالش های برنامه درسی پنهان دینی دبیرستان و تعمیق تربیت اسلامی (چکیده)
543 - زلزله و برنامه ریزی آموزشی: تجربه های واقعه سال 1382 بم (چکیده)
544 - اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای شوراهای شهری استان خراسان رضوی (چکیده)
545 - ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
546 - انگیزش و یادگیری الکترونیکی (چکیده)
547 - مقایسه نقش معلمان در محیط همزمان و غیر همزمان در یادگیری الکترونیکی (چکیده)
548 - Relations among perceptions of classroom activities and self-regulating learning (چکیده)
549 - The effects of peer education on health behaviors in girls with dysmenorrhea (چکیده)
550 - Self-management in Primary Dysmenorrhea: Toward Evidence-based Education (چکیده)
551 - جایگاه ابعاد هنری و ساختار محتوایی در کتب درسی آموزش هنر دوره راهنمایی:گامی در شناخت برنامه درسی مغفول (چکیده)
552 - بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی (چکیده)
553 - The study of civic values in persian literature textbooks of mentally retarded primary school students and their correspondence with current priorities (چکیده)
554 - تحلیلی بر میزان اهمیت و بکارگیری دستاوردهای علمی حوزه برنامه درسی در نظام های آموزشی شرکت های صنعتی: فرصت ها و تهدیدها (چکیده)
555 - بررسی الگوی سازمان دهی برنامه درسی جاری سطح یک حوزه علمیه و ارایه ویژگی های مطلوب آن با توجه به رویکرد تلفیقی مضمون محور (چکیده)
556 - تاثیر ایفای نقش رهبری مدیران آموزشی برتحول نظام ارزشی با تاکید بر رویکرد تک نگاشت روایی (چکیده)
557 - ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در نظام آموزش عالی (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
558 - بحران هویت فلسفه تعلیم و تربیت (چکیده)
559 - تحلیلی از وضعیت فلسفه تعلیم و تربیت در ایران (چکیده)
560 - پژوهش کیفی: روش یا بوش (چکیده)
561 - استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت (چکیده)
562 - بررسی تاثیر میدان وابستگی در شیوه تدریس (چکیده)
563 - Relations among Machiavellianism beliefs and goal orientations in academic situations (چکیده)
564 - تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و بررسی دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید (چکیده)
565 - واکاوی نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفر ینی (چکیده)
566 - بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان (چکیده)
567 - A Reflection on the Possibility of Religious Education (چکیده)
568 - تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس (چکیده)
569 - کاوشی در عملکرد مدیریت اموزشی به عنوان مولفه ای از برنامه درسی پنهان در تربیت ارزشی دانش آموزان (چکیده)
570 - SELF-REGULATED LEARNING: THE ROLE OF ENVIRONMENTAL PERCEPTIONS AND MOTIVATIONAL BELIEFS (چکیده)
571 - تحلیل فاصله استقلال کسب شده دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه و حین برخورداری از تحصیلات و برنامه های درسی دانشگاه: پیامدها و چالش ها (چکیده)
572 - بررسی میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی (چکیده)
573 - زیر ساخت های مدرن علوم تربیتی (چکیده)
574 - سازمــان‌ها و هویــت ما (چکیده)
575 - ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی (چکیده)
576 - نقد مقاله بررسی ارتباط عمودی کتابهای حرفه و فن (چکیده)
577 - چالشها و دشواریهای ارزشیابی برنامه درسی مجازی در نظام آموزش عالی (چکیده)
578 - تاثیر منفی اختلافات منابع روش تحقیق بر روند پژوهش ها در حوزه علوم تربیتی (چکیده)
579 - مطبوعات داخلی: آموزش آمادگی برای زلزله (چکیده)
580 - رسم الخط و نشانه گذاری در قرآن کریم و نقش ان در برنامه درسی قران دوره ابتدایی (چکیده)
581 - ضرورت تمرکز زدایی در قلمروی تربیت دینی-اخلاقی (چکیده)
582 - سرنوشت شغلی و تحصیلی دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن (چکیده)
583 - یادگیری مادام العمرهوش هیجانی و ارزشیابی توصیفی (چکیده)
584 - دیدگاه کارشناسان قرآن و اقامه نماز معاونت پرورشی استانها (چکیده)
585 - بررسی سیر تحول تربیت دینی غیر رسمی در ایران معاصر (چکیده)
586 - نتایج عملکرد تربیتی گروههای غیر رسمی فعال در تربیت دینی (چکیده)
587 - فرهنک شهادت در کتب درسی دوره راهنمایی (چکیده)
588 - اتلاف بازده در به کارگیری اعضای هیات علمی در مناصب مدیریتی ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
589 - بررسی مقایسه ای عملکرد اعضای هیات علمی تحصیل کرده داخل و خارج از کشور در ابعاد آموزشی، پژوهشی و اجرایی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
590 - بررسی رابطه عزت نفس مدیران زن و اثربخشی آنان در مدارس منطقه چناران در سال تحصیلی 85-1384 (چکیده)
591 - Postgraduate programs: Where teaching and research integrate together to assist academic staff for competency (چکیده)
592 - نقش و مسئولیت های معلم در تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری (چکیده)
593 - De-Schooling Society Vs. Re-Schooling Society: An Approach to School Improvement (چکیده)
594 - بررسی استانداردهای حرفه ای روسای دانشگاه ها به منظور ارایه چهارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی (چکیده)
595 - بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران (چکیده)
596 - A survey on the quality of learning organization in Mashhad public schools based on Peter Senge disciplines (چکیده)
597 - Environmental Perceptions, Motivational Beliefs and Self-Regulating Learning by Iranian High School Students (چکیده)
598 - Relation among Perception of Class Activities and Achievement goals (چکیده)
599 - سازنده گرایی اجتماعی و یادگیری الکترونیکی (چکیده)
600 - System values development of Students in School: Attention to Femalr student s Value in Interaction with educational Manager s Role (چکیده)
601 - تاملی بر آموزش پذیری مدیریت:انتقادها و دیدگاه ها (چکیده)
602 - میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
603 - تحلیل محتوای مقاله های چاپ شده در مجله های علمی ـ پژوهشی حوزه روان شناسی کشور از زاویة موضوع و روش پژوهش (چکیده)
604 - ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
605 - بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری دانشجویان روان شناسی دانشگاه پیام نور فردوس (چکیده)
606 - رضایت مردم از نیروی انتظامی در افق 1404(تبیین وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب) (چکیده)
607 - بررسی روشهای تدریس مناسب برای اجرای برنامه درسی P4C (چکیده)
608 - معنای زندگی انسان از نگاه نیچه (چکیده)
609 - نقش تعامل خانواده و دانشگاه در تربیت شهروندی دانشجویان (چکیده)
610 - بررسی مفروضات هستی شناختی(زمان-مکان) در عصر جهانی شدن و دلالتهای آن برای برنامه های درسی (چکیده)
611 - Study of the Impact on Mashhad Industrial Girls School Climate of Teaching Philosophy to Principals (چکیده)
612 - تاثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
613 - بررسی مهارتهای حرفه ای پزشکان عمومی مراکز بهداشتی - درمانی استان قزوین (چکیده)
614 - تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن (چکیده)
615 - میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی (چکیده)
616 - بررسی نقش مؤلفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان (چکیده)
617 - سرگرمی، کارکردی پنهان در برنامه های درسی نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
618 - تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی آموزش عالی (چکیده)
619 - بررسی جایگاه طرحواره های فلسفی و معرفت شناختی در محتوای کتب روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی (چکیده)
620 - ضرورت و جایگاه تلفیق فاوا در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
621 - بررسی ضرورت و جایگاه تفکر در برنامه های درسی آموزش عالی در عصر جهانی شدن با توجه به آیات قرآن کریم (چکیده)
622 - برنامه درسی تفکر محورف محور اساسی تحول آموزش عالی در عصر جهانی شدن (چکیده)
623 - رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت (چکیده)
624 - تبیین و مقایسه دیگاه اساتید علوم انسانی در باره مشکلات سرفصل های برنامه های درسی رشته های علوم انسانی (چکیده)
625 - بررسی انطباق سرفصل های گرایش علوم تربیتی با وظایف و مهارت های شغلی دانشجویان این رشته (چکیده)
626 - چالش های مدیریتی در اجرای برنامه درسی دانشگاه ها در مقایسه با آموزش و پرورش (چکیده)
627 - ماهیت هدف ها و محتوای برنامه درسی ریاضیات در دوره ابتدایی (چکیده)
628 - در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد (چکیده)
629 - سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی (چکیده)
630 - تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علوم (چکیده)
631 - تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی (چکیده)
632 - تأثیر مدلهای تدریس نوین(پیش سازمان‌دهنده) بر سازماندهی محتوای کتاب های درسی دانشگاهی (چکیده)
633 - مقایسه ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر (چکیده)
634 - بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد (چکیده)
635 - مقایسه دیدگاه اسلام و فروم در باب انسان (چکیده)
636 - THE EDUCATION OF URBAN MANAGERS IN IRAN SINCE 1950S TO 2004 (چکیده)
637 - The relationship between environmental perceptions (class and parents) and achievement goals (چکیده)
638 - تحول اخلاقی مبنایی برای تعلیم وتربیت اسلامی (چکیده)
639 - نقش خودتنظیمی در یادگیری غیر رسمی (چکیده)
640 - جایگاه تفکر نقاد در برنامه های درسی رشته های علوم تربیتی (چکیده)
641 - کاربرد فراشناخت در برنامه های درسی مبانی نظری و الگوها (چکیده)
642 - بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه ای و اهداف پیشرفت (چکیده)
643 - بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی (چکیده)
644 - رابطه ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
645 - نقش اهداف پیشرفت در مولفه های یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
646 - Barriers to teaming: An Iranian case study for virtual training in universities (چکیده)
647 - فرصت‌های آموزشی و نابرابری‌های منطقه‌ای (چکیده)
648 - Culture and the processes of virtual teaming for training (چکیده)
649 - مشارکت والدین در مدرسه به عنوان پیش نیاز مشارکت در دانشگاه (چکیده)
650 - نوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه: راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیری (چکیده)
651 - واکاوی ماهیت و جایگاه نقد در برنامه های درسی آموزش عالی: با تاکید بر حوزه علوم انسانی (چکیده)
652 - نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان (چکیده)
653 - بررسی مقایسه ای نتایج خود ارزیابی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد با ارزیابی اساتید از آنان (چکیده)
654 - Identity crisis in curriculum field: a criticism on current approaches (چکیده)
655 - بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای حضور در دوره های آموزش مجازی (چکیده)
656 - بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش های مجازی (چکیده)
657 - پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت (چکیده)
658 - بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیت (چکیده)
659 - تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مطلب دانش آموزان (چکیده)
660 - نگرش مدیران گروه ، اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت (چکیده)
661 - در جستجوی نقشی متمایز برای فلسفه تعلیم و تربیت در پژوهش برنامه درسی: نقدی روش شناختی بر دیدگاه برزینکا (چکیده)
662 - ارزشیابی اردوهای راهیان نور دانشجویان درون داد فرایند برون داد (چکیده)
663 - خودآگاهی از فعالیتها، برنامه ها و ظرفیت های فرهنگی دانشگاه: نقطه عزیمت برای سیاستگذاری در خصوص تعاملات خانواده و دانشگاه (چکیده)
664 - تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت در ایران (چکیده)
665 - مقایسه تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجو - محور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکی (چکیده)
666 - اخلاق مددکاری اجتماعی (چکیده)
667 - درآمدی بر بررسی و نقد کتاب اهداف تربیت از دیدگاه اسلام (چکیده)
668 - بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها (چکیده)
669 - مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی (چکیده)
670 - تربیت اخلاقی فضیلت‌گرا از منظر دیوید کار (چکیده)
671 - کاروان های راهیان نور از نظردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1387) (چکیده)
672 - تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی (دوره متوسطه)در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (چکیده)
673 - نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مفهوم شهادت ، دفاع مقدس ، شهادت طلبی و الگو پذیری از شهیدان (چکیده)
674 - ارزیابی کتاب های سرکذشت نامه ای شهیدان و بازنمایی صفات شهیدان در آنها (چکیده)
675 - گمانه هایی در باب عوامل ناکامی آموزش های فنی و حرفه ای رسمی در ایران (چکیده)
676 - چگونگی ترویج فرهنگ شهادت و ارزش های شهیدان (چکیده)
677 - تبیین جایگاه مولفه های جهانی شدن ، صلح و حقوق بشر در کتاب های درسی دوره ابتدایی (چکیده)
678 - Democratic Educational Philosophy in the Islamic Republic of Iran (چکیده)
679 - تحلیل منابع آموزش های غیر رسمی سازمان‌های آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و هلال احمر در مدارس مشهد (چکیده)
680 - مطالعه تأثیر به کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده (چکیده)
681 - نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از دیدگاه مدیران و کارکنان: الزامات تغییر، سطح رضایت، آسیب ها (چکیده)
682 - بودجه ریزی هوشمند (چکیده)
683 - تفکر فلسفی، معلّم و نوآوری در کلاس درس (چکیده)
684 - فلسفه برای کودکان: چشم‌اندازی نظری و بررسی تجربی (چکیده)
685 - جایگاه اجتماعی همسران شاهد (چکیده)
686 - تفکر از منظر حضرت رسول اکرم(ص) و دلالت‌های تربیتی آن برای برنامه‌های درسی نظام (چکیده)
687 - کند و کاوی در الزامات و شرایط بکارگیری و تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
688 - تحلیلی بر ابعاد و گستره آموزش غیر رسمی در تربیت شهروند دموکراتیک (چکیده)
689 - جهانی شدن، آموزش عالی و تحقیقات بنیادی (چکیده)
690 - نگرش رؤسای دانشگاه‌ها به برنامه‌ریزی دانشگاهی در ایران (چکیده)
691 - A COMPARATIVE STUDY OF QUALITY ASSURANCE TREND IN IRAN S HIGHER EDUCATION SYSTEM WITH THEORETICAL DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL EVALUATION (چکیده)
692 - تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی: راه حلی جهان شمول یا وابسته به موقعیت؟ (چکیده)
693 - یادگیری در حد تسلط:شیوه ای اصولی در آموزش ابتدایی (چکیده)
694 - بررسی محتوای کتب درسی دوره های راهنمایی و متوسطه از حیث تربیت جنسی (چکیده)
695 - مقایسه احساس خوب بودن در گروههای جنسی و مشاغل مختلف (چکیده)
696 - جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی (چکیده)
697 - نهادینه سازی فرایند نظارت همگانی در جامعه (چکیده)
698 - نقش مولفه های برنامه درسی در مسئولیت پذیری دانشجویان (چکیده)
699 - نقش مولفه های برنامه درسی در امید به آینده دانشجویان (چکیده)
700 - نقش مولفه های برنامه درسی در اعتیاد پذیری دانشجویان (چکیده)
701 - آموزش یا پرورش دینی، نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی (چکیده)
702 - بررسی نگرش زنان نابارور در مرحله End Stage به دریافت جنین (چکیده)
703 - Evaluation of Hidden Curriculum in Higher Education In Iran (چکیده)
704 - ارزشیابی برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی از حیث کارآفرینی (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (چکیده)
705 - کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم قرآن (چکیده)
706 - نقش مولفه های برنامه درسی در خود کنترلی دانشجویان ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
707 - بررسی محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت (چکیده)
708 - Qualitative Approach In Studies Of Applied Psychology In Social Environment (چکیده)
709 - آموزش شهروندی در آینه برنامه کودک (چکیده)
710 - from teaching to learning in higher education: towards an approach tp quality of education in Iran (چکیده)
711 - Qualitative method and paramathematics: toward a compromise in educational research (چکیده)
712 - Methodological theory and educational research: a critical approach (چکیده)
713 - The Impact of Religious Education on Epistemological Beliefs: Comparative Study of the Japanese & Iranian Students Epistemological Beliefs (چکیده)
714 - Approximate reasoning and rule based knowledge: Towards a Compromise In Educational Research (چکیده)
715 - A critical view to the web-based design for teaching critical thinking (چکیده)
716 - Comparing critical thinking of nursing students studying in different years of the baccalaureate program (چکیده)
717 - Globalization and Localization: the Paradox of Centralization and Decentralization in Curriculum (چکیده)
718 - Pragmatic view vs. paradigmatic view in educational research methodology: A critical approach to mixed method (چکیده)
719 - چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد (چکیده)
720 - چالشهای میان نظریه های روش شناختی و دلالتهای عملی آنها برای انجام پژوهشهای علمی بازاندیشی در دو نظریه اثبات گرا و پسا اثبات گرا (چکیده)
721 - هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران (چکیده)
722 - Mullah Sadra Idea about “existence” and “motion in substance” and its educational implications (چکیده)
723 - رویکردهای فلاسفه اسلامی (ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا) به نفس و دلالتهای تربیتی آن (چکیده)
724 - جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
725 - رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی: روی کردی جامعه شناسی به مدیریت آموزش عالی (چکیده)
726 - هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی (چکیده)
727 - نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان (چکیده)
728 - بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی (چکیده)
729 - Epistemic Fallacy in Educational Research (چکیده)
730 - عاطفه گرایی در اخلاق: پیشینه تاریخی تا وضعیت پست مدرن (چکیده)
731 - تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان (چکیده)
732 - بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه (چکیده)
733 - اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی (چکیده)
734 - بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
735 - Epistemological Beliefs and Leadership Style among School Principals (چکیده)
736 - آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره (چکیده)
737 - تاثیر موافق و مخالف بودن جنسیت در ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی (چکیده)
738 - تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان (چکیده)
739 - نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
740 - مشارکت از دیدگاه اسلام و دلالتهای تربیتی آن در آموزش عالی (چکیده)
741 - اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
742 - The Functions of Elementary School Teachers of Mashhad City in Developing Students Creativity (چکیده)
743 - الگوی برنامه درسی مذاکره ای، رهیافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه (چکیده)
744 - رویکردی تطبیقی به دلالتهای تربیتی نظریه های دموکراسی (چکیده)
745 - کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی (چکیده)
746 - نقد روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران (چکیده)
747 - Higher Education and Globalization: Rethinking in universalism vs. particularism (چکیده)