بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ایران


موارد یافت شده: 1147

1 - آسیب‌شناسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
2 - سیر تحول روش شناسی (گذشته، حال، آینده) در ایران (چکیده)
3 - زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های IP/RS در محدوده اکتشافی مس و طلای زردکوه، جنوب شرق ایرانشهر (چکیده)
4 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی مس و طلا زردکوه، جنوب شرق ایرانشهر (چکیده)
5 - بررسی آسیب شناسانه فرایند اجرای برنامه اصلاحات ارضی از منظر انسانشناسی دولت، 1350-1340 (چکیده)
6 - بحران کرونا؛ تغییر یا تداوم الگوهای حکمرانی در دولت جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
7 - از کوه قاف تا دهکده پارسی (چکیده)
8 - بازتاب ادبیات عامه ایران در سفرنامه از خراسان تا بختیاری اثر هانری‌رنه دالمانی (چکیده)
9 - تحلیل تنش دیرین سامانه گسلی انار منطقه خرانق،بلوک یزد (چکیده)
10 - مدیریت ریسک خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم: نقش سیاست‌های ملی و برنامه مدیریت خشکسالی (DMP) (چکیده)
11 - تحلیل محتوای کتاب‌های تاریخ ادبیات در پرتو الگوی مفهومی آموزش مطالعۀ موردی: کتاب تاریخ ادبیات ایران(4) (چکیده)
12 - بررسی تاریخی تحولات معماری و شهر سازی در ایران عصر مشروطه (چکیده)
13 - بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران بر اساس رویکرد تراز تجاری کل (چکیده)
14 - پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو (چکیده)
15 - بررسی جایگاه مولفه های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب های زبان فارسی به فارسی آموزان مرکز بینالمللی جامعه المصطفی قم (چکیده)
16 - واکاوی چالش های فراروی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط از دیدگاه‌ صاحبان بنگاههای مستقر در شهرک صنعتی کاشمر (چکیده)
17 - پیش‌نگری دمای ایران در آینده نزدیک (2040-2021) بر اساس رویکرد همادی چند مدلی CMIP6 (چکیده)
18 - جایگاه دیپلماسی مرزی در بهره مندی از منابع طبیعی ایران و ترکمنستان (چکیده)
19 - نقش دیپلماسی مرزی در احقاق حقوق مرزنشینان ایران و ترکمنستان (چکیده)
20 - دیپلماسی ترابری در جادۀ جدید ابریشم: نقش‌ها و انتظارها (چکیده)
21 - نگرشی مقایسه ای به مدیریت مناطق آزاد (ایران، امارات متحده عربی و ترکیه) (چکیده)
22 - دراسة مقارنة لظهور الحیوانات فی اساطیر الموت و العالم السفلی بین ایران و بین النهرین (چکیده)
23 - ساخت حکومت و سیاستگذاری شبکه‌های اجتماعی در ایران (چکیده)
24 - بررسی تنوع گونه ای زیرخانواده ( Leuciscinaeراسته: کپورماهیسانان) در حوضه آبریز دریای خزر با رویکرد مولکولی (چکیده)
25 - بررسی توانمندی مدل دینامیکی RegCM4 در شبیه سازی شاخص های بارش فرین به عنوان مهمترین نشانگرهای تغییر اقلیم در ایران (چکیده)
26 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی با استفاده از شاخص شدت خشکسالی پالمر واسنجی شده (SC-PDSI) در حوضه های آبخیز ایران (چکیده)
27 - اثرات تغییر اقلیم بر روز های خشک متوالی (CDD) ایران با کاربست مدل های تصحیح شده اریبی CMIP6 (چکیده)
28 - تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران (چکیده)
29 - بررسی روند مصرف درآمدهای نفتی با فرض وجود بیماری هلندی در بخش‌های مختلف ایران با رویکرد تعادل عمومی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا (DCGE) (چکیده)
30 - جایگاه هویت ملی در طراحی‌ سیاست‌های آموزشی در ایران (چکیده)
31 - فرصت های کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی ایران (چکیده)
32 - همه‌جویی و هرجایی: تلنبارِ پریشانی‌ها و پیوسته‌آستانه‌نشین (چکیده)
33 - پارامترهای موثر بر مسایل زیست محیطی در شمال غرب ایران (مورد: خشک شدن دریاچه ارومیه) (چکیده)
34 - دراسة مقارنة لأساطیر الموت والعالم السفلیّ بین ایران و بلاد ما بین النهرین» (چکیده)
35 - لونیسرا جاپونیکا، گیاهی نادیده انگاشته شده در منابع گیاهشناسی فارسی و بازنگری یاسها و یاسمنهای ایران (چکیده)
36 - خراسان در نگاه عثمانیان (با تأکید بر منابع ترکی عثمانی) (چکیده)
37 - ایرانیان و تامین مواد مدرسی مذهبی مدارس عثمانی (عصر اقتدار) (چکیده)
38 - رویکردی جدید به اندزه گیری مساحت کشورها (چکیده)
39 - بررسی نحوه کاهش پس لرزه ها با زمان در توالی زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ازگله (چکیده)
40 - بررسی کانال‌های اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی (چکیده)
41 - تحلیل و تطبیقِ فرهنگ سیاسی ایرانیان در شاهنامه‌ی فردوسی و نامه‌ی طاهر به عبدالله (چکیده)
42 - فلسفه، دکترین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران در مسائل و امور زنان (چکیده)
43 - آسیب‌شناسی‌ آموزش‌ علم‌اطلاعات‌ و‌ دانش‌شناسی:‌نظریه‌زمینه‌ای (چکیده)
44 - شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر صادرات خرمای ایران به اتحادیه اروپا (چکیده)
45 - سلمان فارسی صحابی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم در یک نگاه (چکیده)
46 - بررسی چهرۀ اسماعیلیان در منظومه‌های تاریخی دورۀ ایلخانی (چکیده)
47 - ارزیابی خصوصیات آماری خشکسالی بر مبنای مدل زنجیره مارکف و ماتریس احتمال انتقال در مناطق مختلف جغرافیایی کشور (چکیده)
48 - ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا (چکیده)
49 - بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در سگ های ولگرد استان های قزوین، گیلان و مازندران (چکیده)
50 - گونه شناسی مطالعات شعوبیه در دوره معاصر (غرب، جهان عرب و ایران) (چکیده)
51 - «مسئله شناسی پایداری مناطق آزاد ایران براساس رویکرد اقتصاد سیاسی فضا» (چکیده)
52 - تحلیل چالش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد(سمن‌های) زیست محیطی در ایران با نظریه جامعه منشوری ریگز (چکیده)
53 - بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران ملی و بین المللی فوتبال ایران و رابطة آن با میزان استرس (چکیده)
54 - حضور دیوان‌سالاران ایرانی در تشکیلات اداری امویان (چکیده)
55 - سنجش کارایی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر کشور: کاربست تحلیل پوششی داده‌ها و آزمون گاما (چکیده)
56 - ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسن (چکیده)
57 - بررسی بی هنجاری و روند دمای ایران در پهنه‌های مختلف اقلیمی با استفاده از پروژه مقایسه مدل‌های جفت شده فاز ششم (CMIP6) (چکیده)
58 - پیش‌نگری چشم‌انداز بلندمدت دمای آینده ایران مبتنی بر برونداد پروژه مقایسه مدل‌های جفت شده فاز ششم (CMIP6) (چکیده)
59 - بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان رشتة زبان و ادبیات فارسی از کتاب‌های تاریخ ادبیات (چکیده)
60 - بیماری مالاریا در ایالت فارس در دوره قاجار (1925-1789 م.) (چکیده)
61 - تحلیل تنگناهای هیدروپلیتیک ترکمنستان در رابطه با همسایگان (چکیده)
62 - بررسی اثر غلظت تحت کشنده فلزات سنگین مس و کادمیوم بر شاخصهای استرسی تاسماهی ایرانی یکساله (Acipenser persicus) (چکیده)
63 - تحلیل موجودیت ها و ویژگی های الگوی مرجع کتابخانه ای ایفلا برای منابع موسیقی سنتی ایران )نمونه موردی تصنیف مرغ سحر( (چکیده)
64 - آسیب‌شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر سامانه های نهادی معرفتی (چکیده)
65 - بررسی خصوصیات شیمیایی و کانی شناسی گرد و غبار ورودی به شمال شرق ایران و پتانسیل بیماری زایی آن (چکیده)
66 - تحلیل جغرافیایی اپیدمیولوژی کووید-19 در ایران با رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی (ESDA) (چکیده)
67 - تعیین منشاء منابع رطوبتی ایران با استفاده از مدل های عددی (FLEXPART و HYSPLIT) و فنآوری های ایزوتوپی (۱۸O و ۲H) (چکیده)
68 - مطالعه پراکندگی و منشأ یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران (چکیده)
69 - جامعه‌پذیری بین‌المللی، بایستة کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه‌پژوهی: ایران (چکیده)
70 - چیستى سبک زندگى ایرانى – اسلامى و چگونگى اجتهاد فرهنگى الگونگر (چکیده)
71 - نظارت در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسی (چکیده)
72 - انگیزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و نظامی ـ امنیتی اشراف ایرانی در مصالحه با اعراب مسلمان (چکیده)
73 - طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
74 - مطالعۀ جامعه‌شناختی تحولِ شیوه‌های مجازات اعدام در ایران و امریکا (چکیده)
75 - خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران (چکیده)
76 - روبنای شریعت‌‌نامه و زیربنای سیاست‌‌نامه در نصیحه‌‌الملوک غزالی؛ براساس متن تحولات سیاسی سلجوقیان (چکیده)
77 - مطالعه تطبیقی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران و عراق (چکیده)
78 - تهاجم اعراب مسلمان به ایران:عملیات جهادی یا کشورگشایی (چکیده)
79 - زمین‌ شناسی، سنگ‌ شناسی، ژئوشیمی و سن‌ سنجی ایزوتوپی توده‌ های نفوذی منطقه اکتشافی تاریک‌ دره (چکیده)
80 - تحلیلی بر تغییرات بارش در ایران (چکیده)
81 - اهمیت نقش و جایگاه دیپلماسی فرهنگی در بسط روابط ایران و ازبکستان (چکیده)
82 - فرجام زال (چکیده)
83 - تبیین تجربه فضای مساجد جامع آذربایجان‌شرقی مبتنی بر نظریه اتمسفر فضا (چکیده)
84 - تحلیل الگوهای مکانی زمانی اپیدمی ویروس کووید 91 و مخاطرات آن - در ایران (چکیده)
85 - ارزیابی وضع موجود نظام سلسله مراتبی جمعیت شهرهای جنوب شرق ایران و تأثیر آن بر آینده شاخصهای توسعه منطقه ای (چکیده)
86 - رویکرد امنیتی ـ ساختاری به ارتباط مسئلۀ زبان فارسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ساختار و مؤلفه‌های امنیتی کردن زبان فارسی در دورۀ معاصر (چکیده)
87 - معاصر سازی مفهوم "محله" در شهر ایرانی با نگاه بر مبانی برنامه ریزی محله مبنا (چکیده)
88 - واکاوی زباهنگ مردسالاری و زن سالاری در فرهنگ ایرانی: مقایسة موردی فیلم های سینمای ایران در دهه های 1360 و 1390 (چکیده)
89 - سنجش کارایی صادرات پسته ایران با استفاده از الگوی جاذبه مرزی تصادفی (چکیده)
90 - بررسی نقش نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری (چکیده)
91 - همپوشانی زیستگاه پلنگ ایرانی با زیستگاه ‏گوسفند وحشی و بز وحشی در ایران (چکیده)
92 - تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی بر اساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران (چکیده)
93 - Policymaking and Water Crisis in Iran (چکیده)
94 - تبیین جایگاه قدرت نرم در افزایش نقوذ سیاسی ایران در افغانستان مورد: همکاری های علمی ایران – افغانستان (چکیده)
95 - بررسی میزان هماهنگی مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد از نظر تعداد و موضوعات با نیازهای آموزشی دانشجویان در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی (چکیده)
96 - تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی ملی‌گرایی مصرفی در بین شهروندان شهر اصفهان ، سال 1397 (چکیده)
97 - تحلیل پیوند شعر، نگارگری و قدرت، در مطالعۀ معناشناختی کشتی شیعه در شاهنامه طهماسبی (چکیده)
98 - تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران (چکیده)
99 - بازنمایی معنایی روابط کتابشناختی فهرست کتابخانه ملی ایران: طراحی هستان شناسیفراداده ای مبتنی بر الگوی اف آر بی آر (چکیده)
100 - تحلیل نشانه‌شناختی تمبرهای جمهوری اسلامی ایران (1389-1357)؛ گذار از نشانه‌های سیاسی به نشانه‌های اجتماعی (چکیده)
101 - آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
102 - تحلیل فازی بسترهای اجتماعی توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
103 - تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی (چکیده)
104 - سنگ نگاری، زمین شیمی، جایگاه زمین ساختی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه رباعی (جنوب دامغان) (چکیده)
105 - تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران (چکیده)
106 - بررسی تاثیر گردشگری ساحلی و دریایی بر ایجاد درآمد و اشتغالزایی در ایران و جهان (چکیده)
107 - کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک )البرز شرقی، شمال ایران) (چکیده)
108 - انواع قراردادهای نفتی (چکیده)
109 - رابطۀ دین و امر سیاسی در اندیشۀ خواجه نظام الملک طوسی (چکیده)
110 - بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر صادرات و واردات ایران (چکیده)
111 - شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران با روش میانگین گیری بیزین (چکیده)
112 - روابط کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و ایران از منظر منطقه گرایی ویسندگان (چکیده)
113 - بازسازی روایت فتح ایران در دوره خلافت ابوبکر در آثار مورخین قرن سوم هجری (چکیده)
114 - شیوع ژن های حدت در اشرشیاکلی های جدا شده از موارد کلی باسیلوز طیور و عفونت دستگاه ادراری انسان (چکیده)
115 - شناسایی پیامدهای مسوولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده در مناطق عملیاتی پالایش گاز ایران (چکیده)
116 - طراحی مدل عوامل داخل زمین مؤثر بر توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
117 - رهیافت دانش‌ محور در اکتشاف ذخایر روی و سرب با سنگ میزبان کربناته، مطالعه موردی: قلمرو معدنی شمال ایرانکوه، اصفهان، ایران (چکیده)
118 - تصویرشناسی آیین تشیّع در ایران از نگاه اوژن اوبن (چکیده)
119 - استقلال ضمانت نامه های بانکی در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و فقه امامیه (عبور از تبعیت به سوی استقلال) (چکیده)
120 - مطالعه تبارزایی جنس Capoeta Valenciennes, 1842 با استفاده از توالی ژن COI (چکیده)
121 - بررسی فلوریستیک و اشکال زیستی گیاهان منطقهی کاهو، استان خراسان رضوی (چکیده)
122 - معرفی گیاهان دارویی منطقهی کاهو، استان خراسان رضوی (چکیده)
123 - همکاری‌های فنی- اقتصادی ایران و شوروی در احداث کارخانه ذوب‌‌آهن اصفهان (1351-1341 ش.) (چکیده)
124 - ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفران (چکیده)
125 - نقش مشارکت سیاسی و همدلی اقوام ایرانی در امنیت مرزی (چکیده)
126 - سقوط رضاشاه و تحول دولت درآثار کسروی (چکیده)
127 - آسیب شناسی فرآیند پایان نامه نویسی در دانشگاه های ایران( با تاکید بر رشته های علوم اسلامی) (چکیده)
128 - بررسی نقش زیبایی شناسی معماری در خانه های ایرانی (چکیده)
129 - راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمند (چکیده)
130 - ارزیابی تنوع نظام های زراعی ایران (چکیده)
131 - تنوع واریته های گیاهان زراعی در ایران (چکیده)
132 - تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایران (چکیده)
133 - نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری (چکیده)
134 - تحلیلی بر تغییرات بارش درایران (چکیده)
135 - سپنتامینو! انگره‌مینو! بس کنید! تاج‌برداری به‌جایِ تاج‌داری (چکیده)
136 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خیابان و پایین خیابان در شهر مشهد) (چکیده)
137 - شهر های جدید ایران، اهداف اولیه، واقعیت امروز (چکیده)
138 - مدخل رشتخوار (چکیده)
139 - ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
140 - بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی (چکیده)
141 - بررسی سازوکار میان مقیاس وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران (چکیده)
142 - بایسته‌های فراگیری و دانش‌آموختگی در گرایش مسایل ایرانِ رشته‌ی علوم سیاسی (چکیده)
143 - بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران با تأکید بر نقش تحریمهای تجاری (چکیده)
144 - بررسی صحت تطبیق تصاویر و متون در سفرنامه های تصویری در ارتباط با آداب و رسوم ایرانیان از نگاه سفرنامه نویسان فرانسوی (چکیده)
145 - تصویر بانوان ایرانی از نگاه بانوی گردشگر فرانسوی (چکیده)
146 - بررسی تاثیر نهادهای قدرت روی آثار کودک و نوجوان ایران: مورد پژوهی آثار جایزه گرفته تالیف و ترجمه پیش و پس از انقلاب اسلامی (1367-1340) (چکیده)
147 - بررسی ویژگی‌های مورفو‌ـ رسوبی مخروط ‌افکنه رودخانه کال‌شور نیشابور در شمال‌شرق ایران با تأکید بر کنترل‌ های اقلیمی کواترنر (چکیده)
148 - نواحی امواج گرمایی ایران (چکیده)
149 - تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضۀ رودخانۀ درونگر (چکیده)
150 - ارایه سناریوهای تمرکززدایی نظام مالی و اداری دولت در ایران (چکیده)
151 - تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایران (چکیده)
152 - صورت بندی فرهنگ ایرانی در اندیشه عباس زریاب خویی (چکیده)
153 - ارتباط عدم تعادل های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه سه گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران ) (چکیده)
154 - تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصدهای گردشگری در کشورهای ایران.ترکیه.پرتقال و صربستان (چکیده)
155 - بررسی مقایسه ای تاثیر روانکاوی برخی افسانه های پریانی ایرانی و فرانسوی براساس نظریه ی بتلهایم (چکیده)
156 - بررسی مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهد (چکیده)
157 - تحلیل مقایسهای معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران (چکیده)
158 - استقلال ضمانت نامه های بانکی در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و فقه امامیه (عبور از تبعیت به سوی استقلال) (چکیده)
159 - بازنمایی قربانیان تحریم در سیاست خارجی: ابزار مقابله با تحریم های ترامپ (چکیده)
160 - راهکارهای اجرائی برای بهبود استاندارد مشخصات فنی خرید فیلتر گاز خشک شرکت ملی گاز ایران (چکیده)
161 - بررسی پارامترهای سیاسی-امنیتی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان به ایران؛ با تاکید بر منطقه‌ی خودمختار نخجوان (چکیده)
162 - مطالعه ارتباط میان نابرابری درآمدی و جرم در ایران (چکیده)
163 - مطالبه گری؛ رهیافتی انتقادی بر تحول در برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
164 - مطالبه گری: نقطة عزیمتی برای تحول در برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت مبتنی برآموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
165 - بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اترار تا نبرد عبن جالوت در منابع ایرانی عراقی و مملوک (چکیده)
166 - بررسی عملکرد مدیران آموزشی بم در زلزلة سال 1382 (چکیده)
167 - عارضه یابی گردشگری در ایران (چکیده)
168 - ژئوشیمی نهشته‌های کواترنری رودخانه کال شور بینالود (چکیده)
169 - عارضه یابی گردشگری در ایران (چکیده)
170 - کدام ایران؟ (چکیده)
171 - دختری درون قلعه است؛ قلعه دخترها و داستان‌هایشان (چکیده)
172 - مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران (چکیده)
173 - بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
174 - میان منازعه و مدیریت آن؛ مطالعه موردی نقش ایران، ترکیه و روسیه در مدیریت منازعه داخلی سوریه (چکیده)
175 - تحلیل پویایی فقر در مناطق شهری ایران بر اساس رویکرد داده های تابلویی ترکیبی (چکیده)
176 - بازخوانیِ گفتمان اسلام سیاسیِ افغانستان از منظر امام خمینی -ره- -1989-1979م.- (چکیده)
177 - بررسی میزان انتقالات بهینه درآمدهای نفتی در دورههای مختلف زمانی با ورود شوک بیماری هلندی در ایران با رویکرد تعادل عمومی محاسبهپذیر پویا (چکیده)
178 - کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران (چکیده)
179 - تحلیل برخی از افسانه‌های ایرانی براساس الگوی پرورش زندگی خلاق زنان کلاریسا پینکولا استس (چکیده)
180 - چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق (چکیده)
181 - برآورد قاعده بهینه سیاست پولی ایران در چارچوب مدلهای هیبریدی (چکیده)
182 - رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگر (چکیده)
183 - شناسایی ژن موثر در دوقلوزایی -FecB- در گوسفندان بومی ایران (چکیده)
184 - افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران (چکیده)
185 - منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانة تاریخ ایران (قرون پنجم تا نهم هجری) (چکیده)
186 - الگوی سیاست خارجی ساسانیان (چکیده)
187 - دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور -با کاربست رویکرد اقتصادِ نهادگرا- (چکیده)
188 - ورود و ظرفیّت: نوگفتار یا آینده‌شناسی؟ (چکیده)
189 - بررسی نقش چابهار در توسعه پایدار شرق ایران (چکیده)
190 - نظریه جدید در خصوص زمان و گرادیان حرارتی پوسته اقیانوسی فرورانده شده با تاکید بر سنگ میزبان دولومیت و شیل در تشکیل کانسارهای سرب و روی کمربند ایرانکوه- آهنگران (چکیده)
191 - تحلیل چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و افغانستان در رود هیرمند بر اساس دیدگاه ژئوپلیتیک انسان گرا (چکیده)
192 - جایگاه دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک شمال شرق ایران -مطالعه موردی:حوضه ی آبی هریرود- (چکیده)
193 - بحران آب و اهمیت آب های فرا مرزی با تاکید بر روابط ایران و همسایگان (چکیده)
194 - بررسی گیاهان انگل و نیمه انگلی ایران با تأکید بر ارزش دارویی و صنعتی (چکیده)
195 - شناسایی مولکولی استرین C ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از گوجه فرنگی در استان مازندران (چکیده)
196 - بررسی روند و آنالیز نقطه شکست مقادیر بارش در حوضه های آبریز ایران (چکیده)
197 - بررسی وضعیت همگنی و شکست سری زمانی مقادیر بارش و دما در محدوده تعدادی از شهرهای کشور (چکیده)
198 - بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر مولفه های اقتصادی برنج در ایران (چکیده)
199 - بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر مولفه های اقتصادی برنج در ایران (چکیده)
200 - تاریخ نگاری ایرانی و تاثیر آن بر تاریخ نگاری هند در سده های میانه (چکیده)
201 - پاره حقیقت گویی در تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی نظام آموزشی ایران (چکیده)
202 - نقش لرد کرزن در جلوگیری از نفوذ روسیه در خلیج فارس (دوره قاجار) (چکیده)
203 - علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران (چکیده)
204 - استراتژی‌های کارآمدسازی اقتصاد سیاسیِ منطقه‌ای افغانستان و ایران بر مبنای تحلیل سیستمیِ نقش بندر چابهار (چکیده)
205 - تبیین استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایران (چکیده)
206 - اندیشه سیاسی خواجه نظام¬الملک: تلفیقی از ایران¬گرایی و اسلام¬گرایی (چکیده)
207 - مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی (چکیده)
208 - امکان‌سنجی و شرایط اقامۀ دعوای جبران خسارات ناشی از اعتراضات داخلی علیه امریکا در دادگاه‌های ایران (چکیده)
209 - تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز (چکیده)
210 - بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی (چکیده)
211 - ایران ِ دوست واقع بین: تأملی در ایران نگری استاد محمدعلی اسلامی ندوشن (چکیده)
212 - غرب (چکیده)
213 - تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران) (چکیده)
214 - باغ شفابخش با الگوی باغ ایرانی (چکیده)
215 - ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری آسیایی (چکیده)
216 - امتناع تفکر در فرهنگ دینی؛ نقد و نظری بر آرای «آرامش دوستدار» (چکیده)
217 - بررسی مقدار تریتیوم (3H) در نزولات جوی و تعیین سن نسبی منابع آبهای زیرزمینی در غرب کرمانشاه (چکیده)
218 - تاثیرپذیری پیشرفت اقتصادی و فرهنگی بر تقاضای کالای ایرانی کم دوام و پردوام از روش کیفی گروه کانونی -مطالعه موردی لوازم التحریر و لوازم خانگی- (چکیده)
219 - بررسی نشانه تاکید در گویش های فارسی خراسان (چکیده)
220 - آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده) (چکیده)
221 - سیر تحولات رویکردها در مورد حفاظت از منظرهای فرهنگی از قطعنامة ونیز 1964 تا کنون : با نگاهی به ایران (چکیده)
222 - بررسی سازه های موثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
223 - مقدمه ای بر تاریخچۀ علم جغرافیا در ایران و جهان اسلام (چکیده)
224 - آسیب شناسی اطلاعات موجود درباره محتواهای سرگرم کننده در فضای مجازی ایران: مورد کاوی آثار سینمایی (چکیده)
225 - بررسی میزان اطلاع دهی شبکه ها و ابزارهای اجتماعی و نقش آنها در تشویق به مطالعه: موردکاوی 10 اثر برجسته ادبی داخلی و خارجی (چکیده)
226 - ناشران داخلی در اینترنت (چکیده)
227 - مقایسۀ ساختمان هجایی و الگوهای هجایی حاکم بر اسامی ایرانی زنان با اسامی ایرانی مردان در شاهنامه (چکیده)
228 - تحلیل فضایی نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در شهر مشهد (چکیده)
229 - بررسی مقایسه ای مدیریت سود و نقدشوندگی بین شرکت های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران (چکیده)
230 - شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود (چکیده)
231 - ارزیابی تعالی عملکرد کتابخانه های عمومی ایران براساس الگوی مالکوم بالدریج (چکیده)
232 - زمین شناسی،سنگ نگاری و کانی شناسی زون های دگرسانی در معدن کائولن بهاریه، شرق کاشمر، شمال شرق ایران (چکیده)
233 - بازخوانی شهر ایرانی (اسلامی) بررسی نهاد های نقش آفرین در حاکمیت شهری و بازتاب فضایی آنان در شهرهای دوران صفویه و قاجار (چکیده)
234 - بررسی همبستگی بین سه شاخص خشکسالی با تعدادی از پارامترهای آب و هوایی در چند نمونه اقلیمی ایران (چکیده)
235 - بررسی وضعیت پذیرش و بهره‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (چکیده)
236 - تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی ایران، نروژ و عربستان (چکیده)
237 - نقد و تحلیل مجلدات هشتم، نهم و دهم از تاریخ ادبیّات کودکان ایران (چکیده)
238 - ردیابی و بررسی مولکولی دو جدایه جدید ویروس موزائیک ایرانی قیاق (IJMV) در مزارع ذرت استان مازندران (چکیده)
239 - تحلیل زمانی- مکانی ناهنجاری‌های بارش ایران در دهه گذشته (چکیده)
240 - مطالعه ارتباط وقوع بارش در جنوب غرب ایران در ماه دسامبر و ارتفاع ژئوپتانسیل (چکیده)
241 - تحلیل زمانی- مکانی بارش های سنگین در ایران (چکیده)
242 - بررسی سازوکار وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران،مطالعه موردی 5 ژوئن 2003 (چکیده)
243 - بررسی ویژگی‌های بازار در شهر اسلامی در راستای تحقق الگوی ایرانی- اسلامی (چکیده)
244 - تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران (چکیده)
245 - همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن (چکیده)
246 - عوامل موثر بر رشد اقتصادی مناطق روستایی با تاکید بر اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (چکیده)
247 - شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام‌های زراعی: ابعاد تاریخی تکامل کشاورزی (چکیده)
248 - بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاه (چکیده)
249 - ریشه شناسی چند واژه بیرجندی (چکیده)
250 - تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران (چکیده)
251 - تأثیر «قواعد مالی» بر عملکرد صندوق‌های نفتی: مقایسه صندوق‌های ایران و نروژ (چکیده)
252 - دور پیوند جهانی و دورپیوندهای منطقه ای ایران (چکیده)
253 - رابطه رضایتمندی و رفتار شهروندی سازمانی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال ایران (چکیده)
254 - ارزیابی نهاد رسمی آب ایران متناظر با سازوکارهای حاکم بر شکل گیری تقاضای آب در بخش کشاورزی از منظر چارچوب یادگیری اجتماعی (چکیده)
255 - حفظ الصحۀ نسوان» در مطبوعات زنان (با تکیه بر مطبوعات منتشرشده از 1289- 1307ش/ 1910-1928م) (چکیده)
256 - مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC (و قراردادهای مشارکت در تولید ( PSC (با استفاده از مدل برنامهریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی* (چکیده)
257 - مدیریت یکپارچه مرزها، راهبردی جهت مدیریت کارآمد مرزهای جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
258 - تاثیر پرفشار سیبری بر بارش های شرق ایران در ماه نوامبر (چکیده)
259 - مناسبات تجاری بین شرق وغرب ایران در عهد تیموری و صفوی (چکیده)
260 - بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس لکه سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) در برخی استانهای ایران (چکیده)
261 - تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی (چکیده)
262 - بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی (چکیده)
263 - ماهیت گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی های آن در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
264 - تحلیل الگوهای گردشی موثر بر بارش های رگباری ناحیه کوهپایه ای داخلی ایران (چکیده)
265 - الگو ی اسلامی- ایرانی پرداخت دستمزد عادلانه و رفع تبعیض در سازمان‌ها (چکیده)
266 - ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه ای بودن در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
267 - Die lehre der assyrischen Christen im Iran (چکیده)
268 - نقش خاندان نوبخت در پیوند بخشیدن به اندیشه ایرانی و شیعی (چکیده)
269 - مقایسه روشهای مختلف آماری در انتخاب ژنومی گاوهای هلشتاین (چکیده)
270 - ارزیابی اثرات زیست محیطی در دوره بهره برداری کارخانه سیمان توسط روش ماتریس ایرانی (مطالعه موردی کارخانه سیمان قاین) (چکیده)
271 - کاربست مدل انتشار در پایش طوفان های گردوغبار شمال شرق ایران (چکیده)
272 - دکان های غذایی و غذاهای آماده در ایران دوره اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری) (چکیده)
273 - طرّاحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی ایران (چکیده)
274 - گزارش فنی بررسی تأثیر ناحیه آب و هوایی بر میزان همبستگی تعدادی از پارامترهای هواشناسی با شاخص‌های خشکسالی هواشناسی (چکیده)
275 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای تحقق محله ی فرهنگی در راستای توسعه پایدار (راهبردهایی در خصوص محله ی چهارباغ) (چکیده)
276 - پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر عامل فرسایندگی باران در سواحل جنوبی خزر (چکیده)
277 - نگاهی به جایگاه پزشکان در ایران باستان و قانون حمورابی (چکیده)
278 - واکاوی تعهدات بر ذمه ی میت در حقوق ایران (چکیده)
279 - بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران (چکیده)
280 - آسیب شناسی مطالعات و شاخص های معیار در آموزش تاریخ باستان (چکیده)
281 - اقلیت های قومی در خراسان بزرگ و نقش آنان در تاریخ اجتماعی ایران (چکیده)
282 - تحلیل جغرافیایی پراکنش شاخص های کالبدی مسکن روستایی ایران با رویکرد عدالت فضایی (با استفاده از تکنیک ادغام) (چکیده)
283 - بررسی برخی از افسانه های ایرانی براساس الگوی خودآگاهی در جنگل جهان زیرین استس (چکیده)
284 - زبان و ادبیات فارسی از تقابل تا تعامل (چکیده)
285 - بررسی اثر چرای دام بر تنوع گیاهی دشت گلبهار در غرب مشهد (چکیده)
286 - بررسی سویه های پندار در رمان سمفونی مردگان بر اساس نظریات میکائیل باختین (چکیده)
287 - کانی‌شناسی و تغییرات زمین‌شیمیایی سنگ میزبان آلتره شده در ناحیه معدنی سرب و روی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
288 - کانی شناختی، شیمی کانه ها و مطالعه سیالات درگیر در کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
289 - ارزیابی میزان حساسیت مدل RegCM4 به طرحواره‌های پارامترسازی همرفت در مدل‌سازی بارش‌ های بهارۀ شمال‌غرب ایران: (مطالعۀ موردی سال 2004) (چکیده)
290 - مقایسه زیستگاه¬های مطلوب گوسفند وحشی اوریال و بز وحشی، با استفاده از متغیرهای طبیعی در خراسان رضوی (چکیده)
291 - مدل¬سازی زیستگاه قوچ و میش ارمنی در ایران (چکیده)
292 - چینه نگاری سکانسی در حوضه رسوبی کششی: سازند سیلیسی آواری آبحاجی (ژوراسیک پیشین)، شرق ایران مرکزی (چکیده)
293 - طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
294 - شناسایی و رده بندی و موارد مصرف خیارهای دریایی (چکیده)
295 - نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب (چکیده)
296 - بررسی موضع و واکنش حزب توده نسبت به اشغال ایران از آغاز جنگ جهانی دوم تا کنفرانس تهران (چکیده)
297 - بررسی مناظرات مذهبی عثمانی و ایران در قرن 13هـ ( مطالعه موردی رساله علی افندی) (چکیده)
298 - تحلیلی بر شروع فصول اقلیمی در شرق ایران (چکیده)
299 - پهنه بندی دمایی آغاز و خاتمه فصول در شرق ایران با استفاده از روش های نوین آماری (چکیده)
300 - کانی¬سازی، آلتراسیون و مطالعه سیالات درگیر درنمونه‌های زیر سطحی کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
301 - مطالعات کانی¬شناختی و شیمی‌ کانی‌های گالن و اسفالریت¬ درنمونه‌های زیر سطحی کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان (چکیده)
302 - خاستگاه رسوبات سیلیسی آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا (چکیده)
303 - رخساره های توفانی در بخش آغازین سازند نیور(سیلورین پایینی) در جنوب غرب کاشمر (چکیده)
304 - مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC) (چکیده)
305 - کلیشه سازی آرمان‌شهر در تبلیغات تلویزیونی ایران: بررسی آگهی‌های بازرگانی لوازم‌ خانگی (چکیده)
306 - بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشة زن: کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (چکیده)
307 - زمین شناسی، کانی سازی، شیمی کانیها و شرایط محلول کانه دار در ناحیه معدنی سرب و وروی ایرانکوه، جنوب اصفهان (چکیده)
308 - تحلیل همدید گرد و غبار شمال شرق ایران (چکیده)
309 - تحلیل فضایی امواج گرمایی ایران (چکیده)
310 - بررسی نقوش فرش پازیریک از منظر اسطوره شناسی (چکیده)
311 - شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALP (چکیده)
312 - ارزیابی ژنتیکی عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در شرایط مختلف اقلیمی ایران (چکیده)
313 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاو‌های هلشتاین ایران (چکیده)
314 - اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران (چکیده)
315 - تأثیر مطالعه کتاب های معنوی و حماسی بر ارزش های اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی (چکیده)
316 - بررسی نقش استیلولیتی شدن در تراوایی سنگهای کربناته کانسار ایرانکوه، جنوب اصفهان (چکیده)
317 - هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانی (چکیده)
318 - تدوین استراتژی های حضور موثر ایران در مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز (چکیده)
319 - بیواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آواری کربناته کرتاسه زیرین، شرق ایران مرکزی، دیهوک (چکیده)
320 - جستاری بر تجلی نور با استفاده از عناصر و الگوی معماری ایرانی در مراکز درمانی (چکیده)
321 - بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی (چکیده)
322 - بررسی مولکولی ژنهای میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی (چکیده)
323 - بررسی تنوع، جغرافیای گیاهی و ارزیابی حفاظتی گیاهان اندمیک استان فلوری خراسان-کپه داغ در ناحیه رویشی ایران و تورانی (چکیده)
324 - بررسی ارتباط متقابل باد صدوبیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان (چکیده)
325 - نفوذ فرهنگ غرب در ایران (چکیده)
326 - عوامل موثر بر ساماندهی ساکنین مرزی جهت کنترل مرزها (مورد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان در محدوده خراسان شمالی) (چکیده)
327 - بررسی و مقایسه تأثیر نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر ارزش افزوده کارگاههای بزرگ صنعتی در ایران (چکیده)
328 - بررسی آلودگی به باکتری کوکسیلا بورنتی در جمعیت شترهای شمال شرق ایران به روش qPCR (چکیده)
329 - عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهر مشهد) (چکیده)
330 - کشف نظریه های ضمنی رهبری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان (چکیده)
331 - تیپ شناسی تطبیقی بزه دیدگی زنان افغانی و ایرانی ساکن شهر مشهد (چکیده)
332 - سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی توده‌های گرانیتوئیدی شرق بجستان، جنوب غرب استان خراسان رضوی (چکیده)
333 - تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی) (چکیده)
334 - بررسی تجربی روند انتقال نرخ ارز و نوسانات آن بر قیمت صادرات پسته ایران (چکیده)
335 - روابط بین فرهنگی و گفتگوی تمدن ها (براساس روابط ایران و روسیه) (چکیده)
336 - مطالعه خاستگاه سنگهای رسوبی سیلیسی آواریاز طریق ژئوشیمی لسپینل کروم دار آواری: مطالعه موردی از گروه نخلک (تریاس)و ارتباط آن با پالئوتتیس (چکیده)
337 - ارزیابی اولیه ی تمایز ابر و آئروسل با استفاده از داده های سنجنده ی CALIPSO برای مناطق شرقی ایران (چکیده)
338 - بازیابی فرهنگ ایران باستان در دوره آل بویه: مشروعیت سیاسی حکومت (چکیده)
339 - بازنمایی دلایل حضور زنان در فضای شهری با بازخوانی رمان های معاصر فارسی (چکیده)
340 - مجموعه ارزشمند بنیاد دانشنامه نگاری ایران (چکیده)
341 - دانشنامه ایرانیکا Encyclopedia Iranica (چکیده)
342 - آشنایی با یکی از منبع مرجع انگلیسی جدید پیرامون کشورمان (چکیده)
343 - بررسی اثر تورم بر کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
344 - فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط ان با واداشت های پیوند از دور (چکیده)
345 - کاوشی در «تعدد اعتباری (معنوی) جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران (چکیده)
346 - تحلیل تطبیقی اسطوره توفان در اساطیر ایرانی بر مبنای الگوی مرگ و رستاخیز (چکیده)
347 - نوروز طبری و تقویم کرانه‌های جنوبی دریای مازندران (چکیده)
348 - بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون (چکیده)
349 - اثر سن اولین زایش بر صفات تولید شیر گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران (چکیده)
350 - نقش حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ایجاد تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان (چکیده)
351 - بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران (چکیده)
352 - تعیین خصوصیات خشکسالی بر اساس شاخص شناسایی خشکسالی(RDI) و بررسی تغییرات آن در مناطق و دوره‌های مختلف زمانی (چکیده)
353 - پایش وضعیت‌های رطوبتی و روند آن‌ها بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) در نواحی مختلف آب و هوایی ایران (چکیده)
354 - ایران آرایی در نوشته های میرزا آقاخان کرمانی (چکیده)
355 - الگوی زندگی جهان پهلوان(همراه با نقدی بر الگوهای قهرمانی) (چکیده)
356 - تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران (چکیده)
357 - Design of Recreational and tourist complex inspired by the pattern of Iranian gardens (چکیده)
358 - Reconsidering of the impacts of persian Garden as pattern on Recreation Ground in iran (چکیده)
359 - بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
360 - تاثیر گذاری جندی شاپور بر مراکز علمی صدر اسلام (چکیده)
361 - دیاسپورا؛ الگوی رفتاری قوم کرد (چکیده)
362 - اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
363 - بررسی جایگاه شعر و سرایندگی در فرهنگهای جوامع پیش از ظهور ادیان یگانه‌گرا (بر مبنای مطالعة موردی این نقش در فرهنگ ایران باستان در مقایسه با نظام قبیله¬ای جامعة عرب جاهلی) (چکیده)
364 - عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران (چکیده)
365 - تحلیل همدیدی سازوکار وقوع بارش های سنگین بهاره در شمال غرب ایران (چکیده)
366 - بررسی پدیده ال نینو و نقش آن در بروز ناهنجاری های اقلیمی بر روی خاورمیانه و ایران (چکیده)
367 - مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) (چکیده)
368 - اهمیت ریخت شناسی بذر در رده بندی جنس چوبک از تیره میخکیان (چکیده)
369 - چگونه پایان نامه های خود را در پایگاه پژوهشگاه اطلاعات مدارک علمی ایران ثبت کنیم (چکیده)
370 - سطح بندی متغیرهای فرهنگی - توریستی موثر بر افزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
371 - شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایران (چکیده)
372 - بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
373 - ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی سازند بهرام (دونین میانی-بالایی) در شرق ایران (چکیده)
374 - تحلیل و بررسی تاثیرات منابع آبی و اقلیم در سکونت گزینی روستاهای غرب ایران،نمونه موردی:بخش خاو و میرآباد (چکیده)
375 - بررسی و تحلیل تهدیدات بیو تروریستی با تاکید بر ایران (چکیده)
376 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
377 - نقش و جایگاه کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرقی ایران در طرح‌های احیاء جاده ابریشم (چکیده)
378 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
379 - مسائل اقلیمی بعد مغفول آمایش مبتنی بر ملاحظات دفاعی- امنیتی (چکیده)
380 - تحلیل رخساره ها در گذر از نهشته های اردوویسین (بخش بالایی سازند شیرگشت) به سیلورین (بخش زیرین سازند نیور) در جنوب باختر کاشمر، شمال بلوک طبس (چکیده)
381 - بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد هم انباشتگی (چکیده)
382 - شناسایی روابط کتابشناختی در فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر): گام نخست در بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامی (چکیده)
383 - شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) (چکیده)
384 - "ناتانائل من به تو شور می آموزم" ادبیات فرانسه و ایران: آندره ژید و تاثیر پذیری او از ادبیات فارسی (چکیده)
385 - گفتمان های معاصر و سنت تاریخ ادبیات نویسی در ایران (چکیده)
386 - بررسی و سطح‌بندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش وابستگی ژئوپلیتیک جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
387 - سطح بندی متغیرهای فرهنگی- توریستی مؤثر برافزایش وابستگی ژئوپلیتیکی جمهوری خودمختار نخجوان به ایران (چکیده)
388 - تحلیل نقش و جایگاه چابهار در وابستگی‌های ژئوپلیتیکی هند (چکیده)
389 - شناسایی و مستندسازی دانش سازمانی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران: ارائه مدل عملی (چکیده)
390 - پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش میانگین وزنی فازی (چکیده)
391 - تا بررسی تاثیر برنامه های سوم و چهارم توسعه ایران بر وقوع سرقت به عنوان کجروی اجتماعی (مورد: استان خراسان رضوی از سال 1379 تا 1389 ) (چکیده)
392 - آسیب شناسی و بازنمایی هویت ایرانی در دو مکتوب مستشارالدوله و شادمان (چکیده)
393 - بررسی کارایی رابطه تجربی فولر در برآورد دبی سیل در محدوده ایران مرکزی (چکیده)
394 - توسعه اقتصادی آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران (چکیده)
395 - واکاوی تطبیقی خاستگاه پدیداری اسطوره‏ی جفت گیاهی در تمدن‏های فارسی و عربی (چکیده)
396 - تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380 (چکیده)
397 - تحلیل تطبیقی اسطوره ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین) (چکیده)
398 - مدلی نوین برای برآورد حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد) (چکیده)
399 - بررسی و تحلیل الگوی فضایی پراکنش آراء در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران (چکیده)
400 - تعیین اولویت بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران (چکیده)
401 - آسیب شناسی بهره وری در اقتصاد ایران (چکیده)
402 - سنگ‌شناسی، سن‌سنجی، ژئوشیمی و تعیین منشأ توده‌های گرانیتوئیدی منطقه بجستان، شمال فردوس، استان خراسان رضوی (چکیده)
403 - هشدارهای نهفته در نشانه های چندگانه راه جدید ابریشم (چکیده)
404 - بررسی کاربرد مصالح "نی" و امکان توسعه آن در ساخت وسازهای بومی شمال ایران (چکیده)
405 - مقایسه چینه نگاری سکانسی سازند نیور (سیلورین) در ایران مرکزی و البرز شرقی (چکیده)
406 - تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن گذشته (چکیده)
407 - بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران (چکیده)
408 - شاخص های های فشار جو و اقلیم ایران (چکیده)
409 - پتروگرافی و تفسیر دیاژنزی بخش قدیر از سازند نایبند در جنوب طبس (چکیده)
410 - رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه (چکیده)
411 - مطالعه تشریحی تعدادی از گونه های Silene L. Sect. Auriculatae (Caryophyllaceae) در سطح جمعیت در ایران (چکیده)
412 - فهرست برخی از گلسنگ های شناسایی شده منطقه ی هزارمسجد، خراسان رضوی (چکیده)
413 - ضرورت به روزرسانی سرفصل دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بر مبنای نیازهای بازار ترجمه در ایران (چکیده)
414 - بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن ها بر بارش ایران (چکیده)
415 - اولین گزارش شته Cinara pinihabitans - Hem: Lachnidae روی کاج Pinus mugo از ایران (چکیده)
416 - بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهه هشتاد (چکیده)
417 - قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر) (چکیده)
418 - تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی (چکیده)
419 - تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی (چکیده)
420 - بررسی تطبیقی جایگاه تاریخ در نظام آموزشی و جامعه ایران و ایالات متحده امریکا (چکیده)
421 - روزن بران تریاس بالایی بخش حوض خان از سازند نایبند در ایران مرکزی - جنوب نایبندان (چکیده)
422 - بررسی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون و انعکاس آن در ترجمه - سفرنامه یک سال در میان ایرانیان (چکیده)
423 - تغییرات دمای حداقل ایران در نیم قرن گذشته(1961-2010) (چکیده)
424 - رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی (چکیده)
425 - دیاژنز و ژئوشیمی رسوبات سازند داریان در برش های گدوان و کوه سفید در منطقه فارس داخلی زون ساختاری زاگرس، جنوب غرب ایران (چکیده)
426 - رسوبات سیستم های بسته دشت سیلابی (دریاچه ای شور موقت) در توالی رسوبی سازند شوریجه، نواحی غربی و مرکزی حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
427 - بررسی تغییرات دیدگاه ها نسبت به باغ های ایرانی (در قرن بیستم میلادی) (چکیده)
428 - شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران (چکیده)
429 - بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه (چکیده)
430 - بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری، در چاه 6 - NI میدان نرگسی واقع در جنوب ایران (چکیده)
431 - مجموعه نفیس شهرهای ایرانشهر (چکیده)
432 - مقایسه‎ی کودهای آلی و شیمیایی در تراکم‎های مختلف گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در شرایط مشهد (چکیده)
433 - بررسی تأثیر بازارهای مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت (چکیده)
434 - زمینه های تداوم هویت ایرانی در روایت های شاهنامه (چکیده)
435 - تعیین ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیره کیش (چکیده)
436 - مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران (چکیده)
437 - عناصر اسکلریت هولوتورینهای کربنیفر زیرین (سازند شیشتو 2) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان (چکیده)
438 - تحلیل امواج گرمایی ایران (چکیده)
439 - اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران (چکیده)
440 - کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاه های اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران) (چکیده)
441 - تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن های NADH3 وNADH4L ژنوم میتوکندری شتر دو کوهانه ایران (چکیده)
442 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
443 - تجلی عناصر طبیعت در سروده های پایداری ایران و فلسطین (چکیده)
444 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
445 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
446 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
447 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
448 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
449 - ماهیت اداری – اجتماعی محلات در شهر ایرانی - اسلامی (چکیده)
450 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
451 - مقاومت دولت قاجار در مقابل منع برده فروشی (چکیده)
452 - تقابل فراکسیون های مجلس بیست و دو در قبال تجزیه بحرین با تاکید بر استیضاح امیر عباس هویدا (چکیده)
453 - نگاهی بر رشوه خواری به عنوان پدیده ای مانع ارتقاء سلامت اداری در تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی (چکیده)
454 - پردازش داده های ماهواره ای به منظور شناسایی ذخایر بنتونیت نوع سدیک و کلسیک در شرق ایران (چکیده)
455 - بررسی ریشه زایی ارقام زراعی گردو ایرانی تحت تاثیر نفتوکوئینون ژوگلون در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
456 - بررسی چگونگی کاربست الگوی باغ ایرانی به مثابه فضای عمومی شهری راهکاری جهت احیای باغ ایرانی با کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (چکیده)
457 - تبیین مدیریت معنوی در پرستاری : مطالعه فنومنولوژی تفسیری (چکیده)
458 - بررسی قابلیتهای خاک و زمین در معماری پایدار بومی ایران با تاکید بر مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست شهری (چکیده)
459 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خیابان و پایین خیابان در شهر مشهد) (چکیده)
460 - چینه نگاری سکانسی سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی) (چکیده)
461 - شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس (چکیده)
462 - مدل سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تاثیر آن بر ویژگیهای نان حاصل از آردهای ایرانی به عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی (چکیده)
463 - سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تاثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی (چکیده)
464 - تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درونزایی دارایی های سیستم بانکی (چکیده)
465 - نگرش علمی- تحلیلی ویژه در راستای استدلال و اثبات وجود کواستا (کت ) در ایران (با تأکید بر وجود کواستا در چاله طبس) (چکیده)
466 - ارائه الگوی توسعه پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران (چکیده)
467 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه دی لوپ در شترهای تککوهان و دوکوهان ایران (چکیده)
468 - استفاده از نقشه علی بیزین جهت بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران (چکیده)
469 - مطالعه تطبیقی تعیین مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث مربوط به تأسیسات هسته‌ای در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی (چکیده)
470 - بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری‌های وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایران (چکیده)
471 - حق در اختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسه آن با قانون تجارت ایران (چکیده)
472 - مناطق امید بخش ایران برای اکتشاف سنگهای قیمتی (چکیده)
473 - بازخوانی تطبقی نماد آتش در شعر معاصر عربی و فارسی(رویکرد روانشناختی به سروده های مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیاتی) (چکیده)
474 - بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایران (چکیده)
475 - تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران (چکیده)
476 - مطالعه مقایسه‌ای بره زایی گوسفند نژاد ایران‌بلک با نژادهای آرمان و بلوچی و بررسی ارتباط ژنتیکی صفات بره‌زایی و متوسط وزن تولد بره‌های هر میش در نژاد ایران‌بلک (چکیده)
477 - برده‌داری در ایران عصر مغول (چکیده)
478 - بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج (چکیده)
479 - چاپ و چاپخانه در ایران (چکیده)
480 - تبیین رابطه عدالت جغرافیایی گروه¬های قومی در ایران و انسجام ملّی (چکیده)
481 - گردشگری فرهنگی راهبردی جهت ایجاد همدلی در گروه¬های قومی کشور (چکیده)
482 - فرصتهای ناشی از حضور قومیتها در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
483 - دلایل سرقت ‌علمی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های زبان های خارجی (چکیده)
484 - بازتاب اندیشة سیاسی رشیدالدین فضل‌الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات وی (چکیده)
485 - تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر گونه های تاریخ نویسی تیموریان هند (چکیده)
486 - ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی مقیاس باورها درباره ظاهر (چکیده)
487 - آموزش عالی ایران برای دانشجویان غیرایرانی(عوامل فردی و دانشگاهی مؤثر بر انتخاب دانشگاه) (چکیده)
488 - تاکسونومی عددی آویشن (Thymus) از تیره Lamiaceae در شمال شرق ایران (چکیده)
489 - منصب دبیری در دوره ساسانیان (چکیده)
490 - شناسایی فاکتورهای موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی یکپارچه منابع سازمانی (ERP ) و یافتن روابط علت و معلولی و رتبه بندی آنها (چکیده)
491 - مطالعه منحنی های تولید شیر و تولید چربی برخی از نژادهای گاومیش ایرانی (چکیده)
492 - برابرسنجیِ مفهومی آموزه‌هایِ سه‌گانه‌یِ سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ امّ‌القرا، تمدّن ایرانی، ائتلاف/ اتّحاد (چکیده)
493 - تبیین عوامل اثرگذار بر قاچاق کالا در طول مرزها راهبرد اولیه مدیریت مرزهای ایران (چکیده)
494 - تحلیل کیفی روند اعتماد اجتماعی نخبگان مهاجر افغانستانی مشهد (چکیده)
495 - شناسایی و بررسی مولکولی جدایه ای از ویروس زردی چغندر قند (beet mosaic virus)در استان خراسان رضوی (چکیده)
496 - بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران (چکیده)
497 - مسمومیت با آیورمکتین در بره (چکیده)
498 - مراکز فعالیت و الگوهای سینوپتیکی مرتبط با بارش برف سنگین در شمال غرب ایران (چکیده)
499 - تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن اخیر (چکیده)
500 - مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (چکیده)
501 - چینه نگاری سکانسی سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی) (چکیده)
502 - بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایران (چکیده)
503 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی و جنوبی (چکیده)
504 - بررسی مقایسه ای سرآغازهای حوزه عمومی در ایران و غرب: قهوه خانه و اهمیت تاریخی آن (چکیده)
505 - تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در سکونت گاه‌های روستایی (نمونه: بخش سیمکان شهرستان جهرم) (چکیده)
506 - ارزیابی پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های دولتی ایران در سال1392 (چکیده)
507 - سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگهای آتشفشانی و توده های نفوذی ترشیاری شمال شهر فیروزه، شمال شرقی ایران (چکیده)
508 - تحلیل فضایی ارتباط بین وقوع بارش های بهاره در شمال غرب ایران و مولفه های مقیاس منطقه ای گردش جو (چکیده)
509 - استفاده از شاخص SPI در پهنه بندی خشکسالی ها و ترسالی های شمال شرق ایران با روش AHP در محیط GIS (چکیده)
510 - کارآفرینی؛ کلید توسعه اقتصادی (چکیده)
511 - بررسی اثر بخش مالی روی مالیات بر درآمد (چکیده)
512 - منطقه گرایی جدید در سیاست خارجی ایران (چکیده)
513 - گوناگونی خصوصیات تشریحی ساقه در تعدادی از گونه های Silene L. sect. Auriculatae (Caryophyllaceae) در ایران (چکیده)
514 - حقوق مصرف کننده از دید گاه اسلام وعملکرد ان در اقتصاد ایران (چکیده)
515 - شناسایی کنه ها و گونه های تیلریا و بابزیا در بزها و کنه ها به دو روش بیولوزی مولکولی و گسترش خونی: مطالعه استانی در شهرستان مشهد (چکیده)
516 - وجه تسمیه و محدوده جغرافیایی هیرکانیه در ایران باستان (چکیده)
517 - همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن (چکیده)
518 - اثر اصلاح کننده های خاک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) (چکیده)
519 - بررسی تأثیر پودر ژل آلوورا بر ویژگیهای نان بربری طی مدت نگهداری (چکیده)
520 - بررسی چگونگی کاربست الگوی باغ ایرانی به مثابه فضای عمومی شهری؛ راهکاری جهت احیاء باغ ایرانی (چکیده)
521 - از مهندسی اجتماعی تدریجی تا مهندسی اجتماعی آرمانی: مقایسة تطبیقی رویکرد روشنفکران نسل اول و دوم پهلوی (چکیده)
522 - شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران (چکیده)
523 - وضع نفت ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
524 - وضع صنایع ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
525 - وضع راهها وخطوط ارتباطی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
526 - وضع پولی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
527 - مسایل اجتماعی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
528 - سیاست مالی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
529 - سیاست کشاورزی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
530 - سیاست ارزی وگمرکی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
531 - بررسی وضع قیمت ها ومساله خواروبار در ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
532 - بازرگانی خارجی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
533 - تحلیل محتوای راهبردهای توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی در ایران بر پایه‌ مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده در دهه 93-1383 (چکیده)
534 - پتروگرافی و ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیت های سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی) (چکیده)
535 - بررسی زمینه های همکاری استان های مرزی با کشورهای آسیای مرکزی(مورد: استان گلستان) (چکیده)
536 - ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و انعکاس امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
537 - Urban Governmentality in traditional Islamic-Iranian Cities: the dialectic nexus between sovereignty, religion, and custom (چکیده)
538 - تحلیل کارکردهای اساطیری خورشید و مهر در ارتباط با قداست مفهوم شاه- موبد و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
539 - بعد پنهان در معماری اسلامی ایران (چکیده)
540 - نقش ابراهیم خان سرهنگبمی در تثبیت مرزهای جنوب شرق ایران (چکیده)
541 - فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در سازمان کشورهای صادر کننده گاز (چکیده)
542 - برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان (چکیده)
543 - شکوفایی حیات در آغاز اردویسین؛ با مثالی از رسوبات اردویسین پیشین ایران مرکزی (چکیده)
544 - بازخوانی و تحلیلِ نامه های فارسی دوره صفویه (چکیده)
545 - الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب (چکیده)
546 - ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیه (چکیده)
547 - شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعه تعاونی های تولید کشاورزی ایران (چکیده)
548 - عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک (چکیده)
549 - کاربرد کاتدولومینسانس، ایزوتوپ های پایدار و سیالات درگیر برای شناسایی و تفسیر انواع دولومیت های سازند پادها واقع در بلوک طبس، ایران مرکزی (چکیده)
550 - بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
551 - بررسی ریزریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (Alcea L.) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
552 - اثرات نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (چکیده)
553 - تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی (چکیده)
554 - بررسی باغ های ایرانی از دیدگاه نگهداشت انرژی (چکیده)
555 - مشروعیت ایرانی در حکومت‌های محلی ایران در قرن هشتم هجری (چکیده)
556 - واکاوی زمینه‏ های عملکرد علمی و حرفه‏ ای، حضور اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ایران و آثار آنها در گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایران (چکیده)
557 - توسعه پایدار مناطق مرزی مبتنی براستراتژی فرصت محور ( نمونه موردی : منطقه مرزی ایران و جمهوری خودمختار نخجوان ) (چکیده)
558 - بررسی و شناخت تهدیدات مرزی ایران (نمونه موردی: مرز مشترک با جمهوری آذربایجان) (چکیده)
559 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه ؛ بدنه بالا خیابان و پایین خیابان شهر مشهد) (چکیده)
560 - بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان (چکیده)
561 - بازتاب منازعه هویتی در ابزارهای فرهنگی: مطالعه اسکناس‌های ایرانی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی (چکیده)
562 - بررسی کارایی روابط تجربی در برآورد دبی اوج سیلاب در مناطق بیابانی ایران مرکزی (چکیده)
563 - آرش کمانگیر و وشنو (چکیده)
564 - مدلسازی دینامیک تولید و بار پاسخگو به منظور بررسی دقیق اثرات بلندمدت نصب کنتورهای هوشمند برق در ایران (چکیده)
565 - پیش بینی صادرات غیر نفتی ایران تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز با استفاده از مدل شبکه ی پرسپترون چند لایه (MLP) (چکیده)
566 - بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب (چکیده)
567 - تبیین نقش کارکردی جامعه عشایری در امنیت و توسعه پایدار نواحی مرزی کشور (چکیده)
568 - امکان سنجی حضور آموزش عالی ج.ا. ایران در قاره آفریقا (چکیده)
569 - بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی (چکیده)
570 - بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران (چکیده)
571 - گزارش های جدیدی از پشه های گالزای (Diptera:Cecidomyiidae) درختان بید (Salix caprea Kilmarnock) در ایران (چکیده)
572 - بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استانهای ایران (چکیده)
573 - مقایسه نقوش ژنتیکی سودوموناسهای مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
574 - ردیابی ویروئیدهای مو از تاکستانهای شمال شرق ایران (چکیده)
575 - گزارشی از سویه جدید ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند در خراسان رضوی (چکیده)
576 - ثبت میزبان جدید برای ویروس موزائیک زرد لوبیا در ایران (چکیده)
577 - تعیین دامنه میزبانی طبیعی ویروس برگ بادبزنی مو در ایران (چکیده)
578 - بررسی تنوع ژنتیکی در ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در شمال شرق ایران (چکیده)
579 - تعیین تنوع ژنتیکی ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
580 - گزارش یک جنس و گونه جدید از Phlaeothripidae، Karnyothrips flavipes از ایران (چکیده)
581 - ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و تکنولوژی شیراز از منظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز (چکیده)
582 - سن سنجی U-Pb زیرکن، ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr و Sm-Nd و پتروژنز توده‌های گرانیتوئیدی منطقه اکتشافی کجه، شمال‌باختر فردوس: شاهدی بر ماگماتیسم کرتاسه پسین در بلوک لوت (چکیده)
583 - جداسازی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و بررسی آنزیم های هیدرولیتیکی آنها (چکیده)
584 - بررسی اثر ترکیبات ضدباکتریایی اکتینوباکتریهای جداشده از خاک اکوسیستم های بومی ایران (چکیده)
585 - توسعه شهرسازی در هیرکانیه در دوره اشکانیان (چکیده)
586 - مقایسه رویکرد ارزیابی مدرسان ترجمه فارسی با نظریه های شاخص ارزیابی ترجمه (چکیده)
587 - امتیاز دهی ترجمه در آموزش مترجم انگلیسی (چکیده)
588 - بررسی اثر صادرات بر رشد اقتصادی، زیربنای توسعه پایدار (چکیده)
589 - برخاستگاه و جایگاه زمین ساختی ماس هسنگ های توربیدیتی ائوسن سراوان، جنوب خاوری ایران (چکیده)
590 - نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو) (چکیده)
591 - واکاوی چیستی تحولات خاورمیانه : دینجویی / مرم مداری بر اساس مفهوم (2010 - دیپلماسی فرهنگی( 2012 (چکیده)
592 - تحول مفهوم سیاست خارجی در چهار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه (چکیده)
593 - سازمانها و جنبش های بین المللی (نمونه مورد مطالعه: ائتلاف بریک)ساختار سیاسی ائتلاف بریک، منافع چین در این ائتلاف و امنیت ملی ایران (چکیده)
594 - بازاریابی اینترنتی و مشکلات آن در ایران (چکیده)
595 - بررسی دیدگاه های عمده مارشال هاجسن درمورد تاریخ و تمدن اسلامی (چکیده)
596 - حسابداری تورمی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی در ایران و موانع اجرا ی آن (چکیده)
597 - بررسی عناصر آلاینده سزب و روی در آب های منطقه معدنی ایرانکوه (چکیده)
598 - مطالعه عادت‌های تغذیه‌ای‌ ماهی لوچ تاجدارMetaschistura cristata موجود در شمال شرق ایران (چکیده)
599 - بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی (چکیده)
600 - بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی (چکیده)
601 - الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ایران (چکیده)
602 - تأثیر عوامل متغیّر در تغییر کارکردِ سیاست خارجی ایران: ناهمانندی های دوران جمهوری اسلامی ایران (1384-1357) (چکیده)
603 - الگوی پراکنش و تهیه نقشهی پراکنش جنس1820 Alburnus Rafinesque (چکیده)
604 - گزارش یک مورد آبسه بالای چشمی و درمان موفقیت آمیز آن در گوساله در ایران (چکیده)
605 - تعیین سن، منشأ و جایگاه تکتونیکی توده های نفوذی جنوب سبزوار (چکیده)
606 - مشخصه های تنش زمین ساختی در فلات ایران با استفاده از تعیین ساز و کار کانونی زمین لرزه های ثبت شده (چکیده)
607 - ارتقاء جذب دانشجویان خارجی در ایران با تأملی بر سیاست‌ها و تجارب کانادا (چکیده)
608 - کاربرد کانی های سنگین در مطالعه برخاستگاه ماسه سنگ ها، مطالعه موردیاز سازند زیوه در دشت مغان، شمال غرب ایران (چکیده)
609 - کاربرد ها و مزیت های انرژی زمین گرمایی (چکیده)
610 - اصلاح شاخص خشک‌سالی RDI بر اساس مناسب‌ترین روش برآورد تبخیر و تعرق و تابع توزیع احتمال (چکیده)
611 - بررسی و ارزیابی روش‌های مختلف انتخاب شاخص مناسب خشکسالی (چکیده)
612 - فراز و فرود حکومت مندی در عصر ساسانیان (مطالعه موردی: نامه تنسر، عهد اردشیر) (چکیده)
613 - بررسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش‌های اخیر خاورمیانه با تاکید بر مفهوم اشاعه نظریه سازه‌انگاری (چکیده)
614 - بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
615 - بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایران (چکیده)
616 - نقش‌های ملی و پیدایش قدرت‌نرم: تحلیل کمی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری(1368-1388) (چکیده)
617 - ارزیابی مکاشفه‌ای محیط رابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (چکیده)
618 - پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (مطالعه‌ی موردی: افغانستان و ایران) (چکیده)
619 - تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
620 - خوانشی نهادی از نقشه راه سیاستگزاری در حقوق مالکیت: مطالعه موردی صنعت نفت ایران (چکیده)
621 - بررسی دامنه پراکنش، تراکم و زیست‌شناسی زادآوری قرقاول بال نقره‌ای (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) در شمال‌شرق ایران (چکیده)
622 - پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی، نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران (چکیده)
623 - نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی: مطالعه موردی (چکیده)
624 - شاهنامه و صفویان ( رواج اسامی شاهنامه ای در عصر صفوی (چکیده)
625 - بررسی جایگاه ایران در خصوص حمایت از سرمایه گذاران (چکیده)
626 - بررسی موانع سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در چارچوب هزینه های مبادله(1390-1380) (چکیده)
627 - آسیب شناسی آثار معماری ایران از ظهور اسلام تا قرن هفتم هجری (چکیده)
628 - بازار کهن - منظر نو (چکیده)
629 - فرقه سازی ترفند استعمار، نگاهی به روابط فرقه اسماعیلیه و انگلیسی ها در دوره قاجار (چکیده)
630 - تاکسونومی عددی سرده شب‌بوی معطر وحشی (Matthiola, Brassicaceae) در شمال‌شرق ایران با استفاده از صفات ریخت‌شناسی (چکیده)
631 - عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایران (چکیده)
632 - مقایسه انرژی و انتشار گازهای گلخانهای تولید کلزا در ایران و ترکیه (چکیده)
633 - بهبود روش های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف (چکیده)
634 - حقیقت نجات دهنده و تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران مقابله دیدگاه فارابی و لاک با رورتی (چکیده)
635 - آموزه‌های نظریه آشوب در نظام آموزش و برنامه درسی علوم تجربی در ایران (چکیده)
636 - اولین گزارش گونه سوسک بذرخوار Spermophagus sericeus به عنوان عامل کنترل بیولوژیک علف هرز پیچک صحرایی در ایران (چکیده)
637 - تنوع گونه ای و فراوانی سیرفید های ( Dip: Syrphidae) شته خوار در بوم نظام های کشاورزی استان کرمان (چکیده)
638 - تحلیل شاخص‌های اثرگذار بر توسعه اکوتوریسم در مناطق بیابانی ایران (چکیده)
639 - ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
640 - اندازه گیری قدرت بازار برق ایران براساس یک الگوی انحصار چندجانبه ی پویا (چکیده)
641 - واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسی یهودی (چکیده)
642 - بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارآفرینی بر مبنای تفکر سیستمی با محوریت دانشگاههای کارآفرین (چکیده)
643 - رضایتمندی بیمه گذاران شخص ثالث شرکت بیمه ایران (چکیده)
644 - پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران (چکیده)
645 - وضعیت رده بندی چک چک ابلق فرم ویتاتا بر اساس داده های ریخت شناسی در ایران Oenanthe pleschanka vittata-Hemprich et Ehrenberg, 1833 (چکیده)
646 - توان روبشگری رادیکالهای آزاد توسط ترکیبات پاداکسایشگر گردو ایرانی (چکیده)
647 - بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (چکیده)
648 - نقش زبان و ادبیات روسی در پیوند ملت های فارس زبان (چکیده)
649 - بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایران (چکیده)
650 - بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز co2 در ایران (چکیده)
651 - گزارش میاز لثه ای ناشی از Wohlfahrtia magnifica )Diptera: Sarcophagidae- در یک راس بز از اطراف مشهد (چکیده)
652 - نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی (چکیده)
653 - تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش خوشه بندی MRGC (چکیده)
654 - تھیه مدل سه بعدی از مخزن آسماری با در نظر گرفتن امتداد و شیب شکستگی ھا در یکی از میدان ھا نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
655 - بازخورد دانشجویان ترجمه انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه (چکیده)
656 - بررسی دیدگاه مترجمان جوان به اخلاق ترجمه در ترجمه ادبی: پژوهشی کیفی (چکیده)
657 - معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
658 - راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایران (چکیده)
659 - ارزیابی تنوع زیستی سبزیجات در بوم نظام های زراعی ایران (چکیده)
660 - پوشش های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون، بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل (چکیده)
661 - تاثیر تغییر اقلیم بر روی رژیم جریان در نقاط مختلف ایران (چکیده)
662 - ارزیابی مکانیسم و کارایی فناوری باروری ابرها جهت تامین آب در مناطق خشک ایران (چکیده)
663 - نقش مؤسسات آموزشی و فرهنگی بر توسعه انسانی ایران و ژاپن (چکیده)
664 - جایگاه اندیشه سیدقطب در میان نیروهای مبارز مذهبی در ایران پیش از انقلاب (چکیده)
665 - ردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته‌دار استان خراسان رضوی (چکیده)
666 - تاثیرات شورش بزرگ هند ( 1857 م /1273هـ ) در ایران (چکیده)
667 - بررسی فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوساله های شیرخوار منطقه قوچان (چکیده)
668 - نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری (چکیده)
669 - بررسی ساختاری ولایت فقیه در بستر زبان سیاسی ایرانی (چکیده)
670 - پهنه بندی مخاطرات بارشی در شمال شرق ایران (چکیده)
671 - امکان های جهان زیستی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی (چکیده)
672 - نسبت میان هویت ملی و هویت های قومی در ایران (چکیده)
673 - تحلیل سینوپتیکی بارندگیهای سنگین و فراگیر غرب ایران (چکیده)
674 - مدل‌سازی ژنوم‌های ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق (چکیده)
675 - تبخیری ها و نقش آنها در پراکندگی واحد های جریانی هیدرولیکی در بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی جنوب ایران (چکیده)
676 - بررسی گذشته نگر شیوع آلودگی انگل های کرمی در گربه های ولگرد و خانگی مناطق مختلف کشور در طی پنج سال اخیر (چکیده)
677 - رابطه بین سیاستهای پولی و نرخ ارز در ایران (چکیده)
678 - زمین شیمی ماسه سنگ های توربیدایتی ائوسن سراوان، جنوب خاوری ایران (چکیده)
679 - توانمند سازی اقتصادی مبتنی بر اعتبارات خرد مالی با تاکید بر تجربیات سایر کشورها (چکیده)
680 - امکان سنجی کشت اکوتیپ های مختلف گل گاو زبان ایرانی در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
681 - بررسی برنامه های درسی دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی (چکیده)
682 - عوامل موثر بر قیمت گندم در بورس کالای ایران (چکیده)
683 - شناسایی کانون های کنترل کننده ی اقلیم ایران و الگوهای فشار مربوط در سطح 500 هکتو پاسکال جو ایران در دوره ی سرد سال (چکیده)
684 - وب سنجی دانشگاه های دولتی کشور به منظور تعیین میزان مشارکت آنها و شناسایی وب سایت های هسته (چکیده)
685 - تحلیل پیوندهای وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب سنجی (چکیده)
686 - ارزیابی ساختار و محتوای پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی نشریه های ایرانی (چکیده)
687 - مقایسه‌ وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و وب آوساینس با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌ها (چکیده)
688 - میزان همخوانی کلیدواژه های مستخرج از چکیده با توصیفگرهای نمایه سازان در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران (چکیده)
689 - وب سنجی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (چکیده)
690 - ارزیابی ابعاد و مؤلفه های خلاقیت در کتابخانه ملی ایران از دیدگاه کاربران (چکیده)
691 - ارزشیابی کاربرد پذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران (چکیده)
692 - نخستین اطلاعات از کانی کمیاب اریثرایت(Co3(AsO4)28H2O) در نشانه معدنی طلا-تنگستن تاریک دره، شمال خاوری ایران (چکیده)
693 - ژنومهای ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان (چکیده)
694 - نماتودHeterorhabditoides chongmingensis ، گونه ای جدید از نماتودهای انگل حشرات ایران (چکیده)
695 - اقلیم گذشته شمال‌شرق ایران، آشکار شده به‌وسیله ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن در کربنات‌های پدورژنیک (چکیده)
696 - تشریح مقایسه ای ساقه برخی از گونه هایMalvaceae) Alcea )در خراسان شمالی، جنوبی، رضوی (چکیده)
697 - معرفی گونه های ختمی(Alcea spp.(malvaceae خراسان و بررسی پراکنش آنها (چکیده)
698 - مطالعه ساختار تشریحی ساقه برخی از گونه های Juncaceae) Juncus) در شمال شرق ایران (چکیده)
699 - مطالعه ساختار تشریحی برگ گونه های Cyperaceae) Cyperus) در شمال شرق ایران (چکیده)
700 - ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌ نامه احمد تبریزی (چکیده)
701 - رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با تعلیم و تربیت (چکیده)
702 - تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
703 - بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران (چکیده)
704 - تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارآیی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک           (چکیده)
705 - تحلیل اولویت های منطقه ای و دیدگاههای ژئوپلیتیک در شکل دهی به سازمان های منطقه ای (چکیده)
706 - ویژگی های سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه (چکیده)
707 - پالئوژئوگرافی ژوراسیک پیشین در شرق ایران مرکزی با نگرشی بر سازند آبحاجی (چکیده)
708 - ساختار گردش جو تابستانه بر روی جنوب غرب آسیا «طرح یک تئوری بنیادی» (چکیده)
709 - پهنه بندی مخاطرات دمایی در شمال شرق ایران (چکیده)
710 - بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ) (چکیده)
711 - مسأله‌ی زن در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
712 - تحریم های اقتصادی علیه ایران ، تهدیدها و فرصت ها (چکیده)
713 - شناسایی هاله های پراکندگی دومین و توزیع ژئوشیمیایی عناصر در خاک های پیرامون نشانه معدنی طلا-تنگستن تاریک دره، شمال خاوری ایران (چکیده)
714 - نقش ترجمه و مترجم در بیداری اسلامی و نقش آفرینی مترجمان در انتقال آن (چکیده)
715 - ثبت ایزوتوپهای پایدار در کربناتهای خاکزای سازند شوریجه، شمال شرق ایران: کاربرد در بازسازی سطوح فشار دی اکسید کربن(PCO2 ) اتمسفر دیرینه (چکیده)
716 - شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران (چکیده)
717 - ژئوپلیتیک دریایی و اهمیت حضور ایران در آبهای آزاد (چکیده)
718 - سنجش ورتبه بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام (چکیده)
719 - بررسی تنوع ژنتیکی توالی پریون در شترهای تک کوهانه ایرانی (چکیده)
720 - تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی درشاهنامه فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش) (چکیده)
721 - گسترش آداب و آیین های درباری ایران باستان در عهد آل بویه (چکیده)
722 - بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی(منحنی J شکل) (چکیده)
723 - تحلیل عناصر تهدید اقتصادی-کارکردی و شکلی- کالبدی در نظام تقسیمات کشوری ایران (چکیده)
724 - ارزیابی فرصت ها و چالش های شئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی (چکیده)
725 - بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران (چکیده)
726 - پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست‌خارجی (نمونه‌پژوهی: ترکیه و ایران) (چکیده)
727 - تحلیل همدیدی امواج سرمایی در شمال شرق ایران (چکیده)
728 - شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان ها و تطابق آن با نظام رده بندی کنگره و نظام دانشی در ایران (چکیده)
729 - تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران (چکیده)
730 - تاثیر آلودگی میکروبی مواد اولیه بر کیفیت نوشیدنی سنتی ایرانی (دوغ) (چکیده)
731 - تحلیل اسطوره کیومرث در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی (چکیده)
732 - بررسی ماهیت، ساختار و وردایی زمانی گردش بزرگ مقیاس جو تابستانه بر روی جنوب غرب آسیا (چکیده)
733 - بررسی ساختار تشریحی برخی از گونه های Ephedraceae). Ephedra L )در شمال شرق ایران (چکیده)
734 - بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات (چکیده)
735 - بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86 (چکیده)
736 - ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران (چکیده)
737 - اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک (چکیده)
738 - بررسی جنس Rattus ایران بر اساس مطالعات کروموزومی ریخت سنجی و ریخت شناسی (چکیده)
739 - تحلیل فضایی الگوی پرفشار جنب حاره بر روی آسیا و آفریقا (چکیده)
740 - آداب خورک در ادبیات عارفان و صوفیان ایران تا پایان قرن هفتم هجری (چکیده)
741 - بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368) (چکیده)
742 - جامعه پذیری و بازجامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه؛ بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
743 - ارتباط بین محتوی ترکیبات فنلی وفعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز درطی ریشه زایی ریزقلمه های گردو ایرانی (چکیده)
744 - ارزیابی محتوی ترکیبات فنلی کل، اسیدهای فنلی و فلاونوئیدها در ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی (چکیده)
745 - ظرفیت پاداکسایشی ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی (چکیده)
746 - کنگره های اسلامی، فرصتی برای دفاع از تشیع در جهان اسلام (چکیده)
747 - بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی ویروس S سیب زمینی در ایران (چکیده)
748 - شناسائی ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند در مزارع لوبیای استان خراسان رضوی (چکیده)
749 - بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی ویروس M سیب زمینی در ایران (چکیده)
750 - شناسائی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در شمال شرق ایران (چکیده)
751 - بررسی اثر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه شبدر ایرانی( Trifolium resupinatum)،در شرایط تنش cr3+ (چکیده)
752 - نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP) (چکیده)
753 - بازنمایی دانش سازمانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با استفاده از فناوری هستی شناسی (چکیده)
754 - نکته هایی درباره نغمه های ایرانی در دوره ساسانی (چکیده)
755 - طبقه‌بندی چالش‌ها و تنگناهای مدیریتی تولید ملی و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
756 - آفرینشِ نشان‌ویژه‌یِ صلحِ ایرانی (Pax Irannica) در سیاست خارجی ایران (چکیده)
757 - مجلس شورای اسلامی و سیاست گذاری در ایران(1387-1359) (چکیده)
758 - بررسی علل ناکامی ‌جنبش مشروطه از برپایی ارتش ملی در ایران (چکیده)
759 - شناسایی ابعاد معرف سیستم‌های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی (چکیده)
760 - مقایسه روشهای مختلف بازسازی و تطویل داده های دبی حداکثر لحظه ای (چکیده)
761 - تنوع زیستی زنجرک های مزارع چغندر قند در شهرستان مشهد و گزارش گونه های جدید برای استان خراسان رضوی (چکیده)
762 - مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
763 - مقایسه مساله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی (چکیده)
764 - معرفی و نقد کتاب «شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده» نوشته گراهام فولر و رند رحیم فرانکه (چکیده)
765 - مقایسه ای بین روشهای ARDL و یوهنسون جوسلیوس در تخمین حجم پول اقتصاد ایران (چکیده)
766 - ارزیابی معادله‌های مختلف تجربی برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شرایط مختلف نبود پارامترهای هواشناسی اندازه‌گیری شده در چند ناحیه آب و هوایی ایران (چکیده)
767 - انتقال قیمت نهاده های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهی (چکیده)
768 - بررسی سرولوژی و انگل شناسی لیشمانیوز احشایی در سگهای خانگی شهرستان مشهد، استان خراسان رضوی (چکیده)
769 - تأثیر رهبری امام خمینی(ره) بر سرمایه اجتماعی در جریان انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
770 - تنوع زیستی سرخرطومی های مزارع چغندر قند در استان خراسان رضوی (چکیده)
771 - تحلیل عناصر تهدید سیاسی-امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران (چکیده)
772 - آنالیز فیلوژنتیک ژن C 3 ویروس تب برفکی جداشده در ایران در سال 1389 (چکیده)
773 - اولین گزارش سن‎هایGeocoris acuticeps Sign. و Plinthisus longicollis Fieb. از خانواده‎ی Lygaeidae برای فون ایران (چکیده)
774 - آنالیز عنصری فلیش های(گلسنگ ها و ماسه سنگ ها)میوسن پسین- پلئیستوسن منطقه ساحلی چابهار، جنوب شرق مکران، ایران (چکیده)
775 - اعتبارسنجی و مقایسه چند تابع انتقالی نقطه ای و پارامتریک برای پیش بینی میزان رطوبت خاک در پتانسیل های ماتریک مختلف (چکیده)
776 - مقایسه مجموعه رخساره ای نهشته های کامبرین پسین در ایران مرکزی (ناحیه کرمان) و البرز مرکزی (چکیده)
777 - بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس (چکیده)
778 - بررسی رابطه بهره و نرخ تورم در ایران (چکیده)
779 - اولین گزارش گونه ی شته Cinara pini (Homoptera: Lachnidae) از ایران (چکیده)
780 - تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادر کننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله (چکیده)
781 - میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
782 - تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی (چکیده)
783 - بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان (چکیده)
784 - بررسی تعیین کننده های سرمایه گذاری خارجی در ایران           (چکیده)
785 - شناسایی قارچ های سلولازی جنگل های ایران به روش کشت (چکیده)
786 - بررسی قارچ های مولد آنزیم CBHI از جنگل های ایران به روش مولکولی (چکیده)
787 - تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده ی Apoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران (چکیده)
788 - نمانام باژگونه در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران (چکیده)
789 - معرفی قارچهای عامل پوسیدگی بنه ی زعفران برای اولین بار در دنیا از ایران (چکیده)
790 - تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
791 - تفاوت جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مناطق عمده کشت بادام زمینی در ایران (چکیده)
792 - طراحی فرآیند انتخاب شاخص مناسب بر مبنای پایش چندمعرفه خشکسالی در محدوده تعدادی از ایستگاه های ناحیه ی خشک و نیمه خشک ایران (چکیده)
793 - مطالعه مرفومتریک جمعیت های Thrips tabaci Lind. (Thys.:thripidae) جمع آوری شده از روی توتون و پیاز در ایران (چکیده)
794 - مقایسه ی جمعیت های Thrips tabaci Lind. (Thys.: Thripidae) جمع آوری شده از روی توتون و پیاز بر اســاس ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز، زیر واحد ۱ (CoI) در ایران (چکیده)
795 - بررسی تنوع ژنتیکی و تغییرات فلور باکتریهای اسیدلاکتیک با استفاده از روشهای مولکولی در پنیر لیقوان – یک پنیر ایرانی حاصل از شیر خام (چکیده)
796 - تحلیل بازتابهای سیاسی- فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه مرزی با شماق مریوان) (چکیده)
797 - چینه نگاری سکانسی رمپ کربناته ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین- کیمریجین) در البرز شرقی و بینالود - شمال شرق ایران (چکیده)
798 - مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی توآرسین ـ باژوسین منطقه گراخک ـ شاندیز، شمال خاور ایران (چکیده)
799 - ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم (چکیده)
800 - تحلیل فراوانی و پهنه بندی خشکسالی های ایران با کاربرد نمایه شاخص استاندارد شده بارش (چکیده)
801 - بررسی روند تغییرات فراسنج های آب و هوایی در اقلیم نیمه خشک ایران (چکیده)
802 - بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران (چکیده)
803 - بررسی تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (چکیده)
804 - پیکره بندی استراتژیهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران (چکیده)
805 - و دریغ ایرج که یگانه روزگار بود (چکیده)
806 - ارزیابی عملکرد وطبقه بندی زوال سنگهای لوماشل در موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران (چکیده)
807 - زمان وقوع زلزله و فازهای قمری در ایران (چکیده)
808 - بررسی نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع توفان های گردوغباری تابستانه در جنوب غرب ایران (چکیده)
809 - بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران (چکیده)
810 - تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی (چکیده)
811 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی (چکیده)
812 - بررسی ویروس ابلقی میخک CarMV وانالیز ژنتیک جدایه ایرانی این ویروس FUM2 (چکیده)
813 - تحلیل گفتمان مفهوم صدور انقلاب از منظر خبرگان قانون اساسی (چکیده)
814 - زمین شناسی، دگرسانی، کانه زایی، پتروژنز، سن سنجی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوابرد منطقه اکتشافی کوه شاه، جنوب‌غرب بیرجند (چکیده)
815 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-Loopاز DNA میتوکندری پلنگ ایرانی (چکیده)
816 - طرحی برای بررسی خاستگاه ها و ریشه های فتوت در ایران (چکیده)
817 - مناسبات فرامرزیِ روزگار قاجاریه: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ (چکیده)
818 - بررسی عوامل مؤثر بر مخارج مذهبی خانوارهای شهری در استان های ایران (چکیده)
819 - بررسی فونستیک خانواده ی Araneidae در استان گلستان، ایران(Arachnida;Araneac) (چکیده)
820 - ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز به فرآورده های مایع پس از اجرای قانون هدفمندی رایانه ها در ایران (چکیده)
821 - ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گونه های روغنی Brassica نسبت به شته خردل ( Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae در شرایط گلخانه ایی (چکیده)
822 - بازنمایی مولفه اسلامی هویت در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجار (چکیده)
823 - بر همکنش اثرات گیاهان پوششی و ریزوباکتری های محرک رشد گیاه ( PGPR) بر برخی شاخص های رشدی، عملکرد محصول و تولید اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) در یک نظام زراعی کم نهاده (چکیده)
824 - مسیر بهینه سرمایه گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران (چکیده)
825 - بررسی تاثیر گذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (چکیده)
826 - بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران (چکیده)
827 - اولین گزارش کنه اریوفید Shevtchenkella recki (Bagd.) (Acari, Eriophyidae) ، از روی پسته در ایران (چکیده)
828 - بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
829 - بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز برای اقتصاد ایران، یک تجزیه و تحلیل سری زمانی (چکیده)
830 - تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی (چکیده)
831 - تحول مفهوم منزلت ملی در نظام بین الملل با تکیه بر فناوری های ارتباطی/اطلاعاتی مقایسه موردی ایران و قطر (چکیده)
832 - فناوری های ارتباطی/ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ای در خاورمیانه (چکیده)
833 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی(کاربست مدلswotدر رفتارشناسی روابط خارجی) (چکیده)
834 - بازخوانی رابطه قدرت در ایران: دولت ضعیف و جامعه قوی (چکیده)
835 - روابط قاجارها و ترکمن ها از آغاز تا پایان دوره ناصری (چکیده)
836 - تصحیح شاخص بارش استاندارد شده (SPI) بر اساس انتخاب مناسب ترین تابع توزیع احتمال (چکیده)
837 - متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام: قبل و بعد از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری (چکیده)
838 - اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae) Anthidium diadema) از ایران (چکیده)
839 - بازتاب هویت ایرانی در شاهنامه فردوسی و تاثیر آن درتشکیل دولت ملی در ایران (چکیده)
840 - اصلاح شاخص RDI با انتخاب مناسبترین تابع توزیع در مناطق خشک و نیمه خشک ایران (چکیده)
841 - آشکارسازی تغییرات آب و هوایی و تاثیر آنها بر آتش سوزی در عرصه های طبیعی (چکیده)
842 - تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن (چکیده)
843 - ترکیب ایزوتوپ های پایدار کالکریت های سازند شوریجه (ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین)، شمال شرق ایران: کاربرد آن در پیش بینی پوشش گیاهی و میانگین درجه حرارت سالیانه (MAT)دیرینه (چکیده)
844 - ثبت نرخ بارندگی دیرینه توسط خاکهای دیرینه کلسیتک سازند شوریجه، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
845 - همبستگی های فرهنگی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
846 - ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران (چکیده)
847 - تفسیر رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی کربنات های ژوراسیک فوقانی در محدوده شرق البرز و کوه های بینالود- شمال شرق ایران (چکیده)
848 - بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران (چکیده)
849 - پیوند بخشی میان رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت؛ چارچوب پیشنهادی (چکیده)
850 - بررسی ویژگی های ژئوشیمیائیو کانی شناسی زغالسنگ های حوزه زغالی کار مزد، البرز مرکزی، استان مازندران (چکیده)
851 - زولا در ایران (چکیده)
852 - حکمت سیاسی ایران‌شهری در تاریخ‌ نگاری اسلامی، نمونه موردی: آثار مسعودی (چکیده)
853 - راهکارهای ترویج فرهنگ و ادب پارسی از طریق آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان (چکیده)
854 - اثر کودهای بیولوژیک بر تولید اسانس و برخی خصوصیات کمی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت گیاهان پوششی زمستانه (چکیده)
855 - بررسی نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع طوفان های گردوغباری تابستانه در جنوب غرب ایران (چکیده)
856 - عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران (چکیده)
857 - بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه (چکیده)
858 - بررسی پرتوزایی طبیعی گاما در نمونه های زغال سنگی تعدادی از معادن زغال ایران با اشاره به اثرات زیست محیطی آن (چکیده)
859 - شناسائی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی جدایه ایرانی ویروئید استرالیائی مو (چکیده)
860 - سیستم های تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آنها (چکیده)
861 - تاثیر آب و هوای دیرینه در خواص مخزنی ماسه سنگ های رودخانه ای: مثال هایی از شمال خاوری ایران و آمریکای شمالی (چکیده)
862 - رسوب شناسی، ژئوشیمی و هیدروشیمی پلایای زرین در ایران مرکزی (چکیده)
863 - مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا و ایران (چکیده)
864 - الگوهای گردش جو بارش های تابستانه جنوب شرق ایران در ماه ژوئیه 1994 (چکیده)
865 - توصیف نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مهمانداران هواپیمایی ایران ایرتور مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
866 - تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در السترو مریا در استان خراسان رضوی (چکیده)
867 - آیا پرفشار جنب حاره ای تابستانه بر روی ایران زبانه ای از پرفشار جنب حاره ای آزور است؟ «بررسی یک نظریه» (چکیده)
868 - معیارهای تشخیص گوردیا و هلمنتوپسیس در نهشته های رسوبی ایران (چکیده)
869 - بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگهای آتشفشانی منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد) (چکیده)
870 - تغییر اقلیم و تولید گندم دیم در ایران (چکیده)
871 - بررسی پترولوژیکی سنگھای آتشفشانی منطقھ رونج واقع درجنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشھد) (چکیده)
872 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
873 - نقش رودهای مرزی در همکاری و همگرایی منطقه ای -نمونه موردی هریرود و سد دوستی- (چکیده)
874 - ایران باستان در تاریخنگاری اندیشمندان غربی (چکیده)
875 - آثار حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه (چکیده)
876 - نمود هویّت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی (بر مبنای شاهنامه‌ی فردوسی) (چکیده)
877 - چگونگی برخورد اعراب با زنان ایرانی در طی فتوحات(13-132هـ0ق) (چکیده)
878 - تجربه دولت الکترونیک در ایران :کامیابی ها و ناکامی ها: (مطالعه موردی: پلیس+10 در مشهد) (چکیده)
879 - دموکراسی دیجیتالی، جهانی شدن و فرگشت حقوق بشر آسیب شناسی قانون اساسی ایران (چکیده)
880 - ارزیابی منابع آلودگی میکروبی موثر بر بادکردگی دوغ ایرانی در طول فرایند (چکیده)
881 - مطالعه ارتباط سیاستهای پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی) (چکیده)
882 - برخاستگاه ماسه سنگهای ژیوتین-فرازنین در مقطع کوه تیزی (شمال خاور کرمان)، ایران مرکزی (چکیده)
883 - مروری بر بیماری های غیر عفونی انگشت گاو در ایران (چکیده)
884 - اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور موسیر ایرانی (چکیده)
885 - اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه (Sature hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط (چکیده)
886 - بررسی مقایسه ای مطالعات جمعیتی بیماری صرع در ایران و جهان در بیست سال گذشته (چکیده)
887 - بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدت های مختلف چرا؛ مطالعه موردی: مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان (چکیده)
888 - هیدروپلیتیک ، امنیت و توسعه همکاری های آبی در روابط ایران،افغانستان و ترکمنستان (چکیده)
889 - پراکنش رسوبات لسی در ایران (چکیده)
890 - پراکنش Phrynocephalus persicus درمنتهی الیه شمال غربی فلات مرکزی ایران (چکیده)
891 - تحقیقی درباره ارزش توتمی نمادهای جانوری و ارتباط آنها با بیرقهای پهلوانان شاهنامه (چکیده)
892 - نقش شاهنامه فردوسی در حفظ و بازسازی فرهنگی و هویتی ایران پس از حمله مغول (چکیده)
893 - پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا (چکیده)
894 - تحلیل کارکرد شاهنامه در تحکیم یکپارچگی ملی و علت وجودی کشور ایران (چکیده)
895 - هزار سال پس از فردوسی و نقش تاریخی شاهنامة فردوسی در جهان بینی هویت طلبانة انسان ایرانی (چکیده)
896 - بررسی روند شاخص خشکی در ایران (چکیده)
897 - ناحیه بندی اقلیمی ایران با استفاده از شاخص بارش موثر (چکیده)
898 - بومی سازی برنامه های درسی تحولی در نظام آموزشی ایران (چکیده)
899 - تأملی بر ابعاد محتوای مطلوب در برنامه های درسی تربیت معلم و مصادیق آن برای برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران (چکیده)
900 - کاوشی در میزان توجه به موضوع برنامة درسی تربیت معلم در حوزة تخصصی برنامة درسی ایران (چکیده)
901 - تحلیلی بر رویکردهای نوآوری در برنامه درسی تربیت معلم: بستری برای تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
902 - تحلیلی بر وضعیت روشهای تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی ایران و ارایه راهکارهایی برای ارتقای وضعیت موجود (چکیده)
903 - تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلام (چکیده)
904 - اثرات برخی کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی بر ویژگی های رشدی و عملکرد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) (چکیده)
905 - شالوده شکنی انترناسیونالیسم اسلامی در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
906 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
907 - وردش پذیری فعالیت خورشیدی و اثر آن بر اقلیم زمین (مطالعه موردی: اقلیم خاورمیانه و ایران) (چکیده)
908 - تحلیل سینوپتیکی ماهیت سامانه های کم فشار سودانی (مطالعه موردی: توفان دسامبر 2001) (چکیده)
909 - ارزیابی و مقایسه وضعیت کلی برخی از انرژی های تجدید پذیر در ایران و جهان (چکیده)
910 - عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
911 - بررسی سینوپتیکی تاثیر سامانه های کم فشار سودانی در وقوع بارش های سیل زا در ایران (چکیده)
912 - تحلیل سینوپتیکی الگوهای گردشی بارشهای موسمی جولای 1994 در ایران (چکیده)
913 - پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (چکیده)
914 - تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی در همگرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
915 - مراکز فعالیت و الگوهای گردش جو زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال روی خاورمیانه و ارتباط آنها با بارش ایران (چکیده)
916 - تاکسنومی از استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد (چکیده)
917 - بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی ایران (چکیده)
918 - سرمایه گذاری عمومی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
919 - برآورد تابع تقاضای گرده چای برای خانوارهای شهری ایران(1383-1369)-کاربرد سیستم مخارج خطی به روش داده های ادغام شده (چکیده)
920 - بررسی نقش دانشگاه فردوسی مشهد در گسترش همکاری های علمی ـ فرهنگی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
921 - نادیده انگاری مفهوم/ظرفیت دیپلماسی شهری در نگاه منطقه ای (چکیده)
922 - میزان رویت پذیری مقاله های مجله های علمی ایرانی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللی (چکیده)
923 - روابط دولت ایران و کمپانی های نفت در دوران پارادایم امتیاز (چکیده)
924 - گرشاسب کمک ستیز (روایت خشکی ستیزی گرشاسپ در اساطیر ایرانی) (چکیده)
925 - زمینه های همگرا و واگرا میان ایران و اسیای مرکزی؛ فرصت ها و چالش ها (چکیده)
926 - مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران (چکیده)
927 - بررسی عوامل موثر بر توزیع اندازه مزرعه در ایران (چکیده)
928 - بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران (چکیده)
929 - بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور (چکیده)
930 - روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (چکیده)
931 - تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (کرتاسه زیرین) در شمال غرب چناران (شمال شرق ایران) (چکیده)
932 - تاکسونومی عددی گونه های Silen شمال شرقی ایران (چکیده)
933 - سهم دهقانان و دبیران در انتقال میراث ایران به جهان اسلام (چکیده)
934 - ارزیابی تاثیر شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی بر قوام خمیر ترش حاصل از آرد نان های غالب در ایران (چکیده)
935 - چالش های زیست محیطی خلیج فارس با تاکید بر آسیب های زیست محیطی جزایر مصنوعی امارات (چکیده)
936 - بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاه (چکیده)
937 - الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایران (چکیده)
938 - برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران (چکیده)
939 - اثرات توزیعی تغییر فنی در کشاورزی ایران: یک تحلیل تعادل عمومی کاربردی (چکیده)
940 - مقایسه تطبیقی فعالیت های اقتصادی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی (چکیده)
941 - آنالیز ژنومی جدایه ایرانی (FUM2) ویروس پیسک میخک (CarMV) (چکیده)
942 - تنهایی در برخی صوفیانه‌های شعر فارسی با رویکرد ویژه به شعر سهراب سپهری (چکیده)
943 - آثار تغییرات فنی و نهادی بر رشد تولید کشاورزی ایران (چکیده)
944 - نقش کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور در جهانی شدن ایران فرهنگی؛ از واقعیت تا حقیقت (چکیده)
945 - الگوی اسلامی ایرانی توسعه (چکیده)
946 - اهمیت برداشتهای ژئوفیزیک در محدوده طلا-آنتیموان حسن آباد، شمال شرق ایران (چکیده)
947 - اولین گزارش چهار گونه کنه از خانواده تترانیکیده (Acari: Tetranychidae) درایران (چکیده)
948 - جداسازی، شناسایی و بررسی چگونگی توزیع نژادهای بیفیدو باکتریوم در برخی از افراد ایرانی (چکیده)
949 - عوامل کنترل کننده فرسایش نوع تافونی در ماسه سنگهای سازند نیزار، شمال شرق ایران (چکیده)
950 - زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده جنوب ارغش (نیشابور) (چکیده)
951 - مقایسه تطبیقی شاخصهای تحقیق و توسعه در کشورهای ایران، ترکیه، مالزی و کره در 25 سال اخیر (چکیده)
952 - امنیت انرژی ، سیاست خارجی ایران و اتحادیه اروپا (چکیده)
953 - نقش سیمانی شدن و فشردگی در میزان تخلخل ماسه سنگهای ژوراسیک میانی، در کمربند رخنمونی شمال شرق ایران (چکیده)
954 - بررسی وارزیابی روابط سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ترکمنستان طی سال های 1373 تا 1388 (چکیده)
955 - ناهمانندی برداشت های ذهنی از مفهوم تهدید به منزله عامل واگراییِ کشورهای خلیج فارس (چکیده)
956 - بررسی مشکلات و چالش های حرفه حسابرسی در ایران (چکیده)
957 - حلقه‌های روشنفکری مشروطة ایران در استانبول (چکیده)
958 - مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد (چکیده)
959 - ارزیابی جایگاه سازمان همکاری شانگهای در ارتقای امنیت منطقه ای ایران (چکیده)
960 - خطبه 181 نهج البلاغه و آن درخت صنوبر (چکیده)
961 - بررسی تطبیقی آیین های سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی ـ مذهبی سوگواری در ایران باستان (چکیده)
962 - رده بندی جنس Paracaryum در خراسان، شمال شرق ایران (چکیده)
963 - مطالعه اکولوژی و بیولوژی زاغی در شمال کشور (چکیده)
964 - بررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده و تنوع علفهای هرز (چکیده)
965 - مقایسه فراسنجه های حاصل از تولید گاز برگ تعدادی از واریته های خرمای ایران با علف خشک یونجه در شرایط برون تنی (In vitro) (چکیده)
966 - تشخیص مولکولی سقط جنین توکسوپلاسمای در گوسفندان استان خراسان رضوی با روش Modified nested PCR ژن B1 (چکیده)
967 - نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف رود واقع در شمال شرق ایران (چکیده)
968 - مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و M. incognita در ایران با روش PCR-RFLP (چکیده)
969 - ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یکی از میادین جنوب غربی ایران (چکیده)
970 - جمعیت های مختلف Psilenchus spp در ایران همراه با معرفی یک گونه جدید برای فون نماتدهای جهان (چکیده)
971 - آینده شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی (چکیده)
972 - پندار نادرست در سیاست خارجی ایران (چکیده)
973 - ژئوکالچر، سازه ای منطقه ای برای همگرایی در آسیای مرکزی و پیشبرد منافع جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
974 - عدالت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و الزامات آن (چکیده)
975 - rhizopycnis vagum روی ریشه پیاز در ایران (چکیده)
976 - نقش روز نامه های فارسی چاپ هند در انقلاب مشروطه ایران (چکیده)
977 - مفهوم عدالت در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی (چکیده)
978 - بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دوره (1369 تا 1386) (چکیده)
979 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
980 - مروری بر فرآیند باروری ابرها (چکیده)
981 - فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در اوپک گازی (چکیده)
982 - برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
983 - بررسی عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن در اقتصاد ایران (چکیده)
984 - بررسی پژوهش های پایان نامه ای موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در رابطه با اثرات بیولوژیک عصاره های گیاهی و دسته بندی موضوعی و سیستماتیک آن ها (چکیده)
985 - الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران (چکیده)
986 - کانی سازی و اکتشافات ژئو فیزیکی به روشIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده اکتشافی MA-I و اطراف آن ، منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهر آباد ،‌ شرق ایران (چکیده)
987 - فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
988 - ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز تودههای نفوذی کالکآلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
989 - مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانیزایی آنتیموان در منطقه ارغش حسن آباد، شمال شرق ایران (چکیده)
990 - ارزیابی کاشت پاییزه نخود در شرایط اب و هوایی شمال شرق ایران (چکیده)
991 - برآورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایران (چکیده)
992 - انرژی و سیاست خارجی در دولت تحصیل دار (سه حوزه همسایگی) (چکیده)
993 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران با استفاده از مدلswot (چکیده)
994 - تعیین سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده های جنبش نیرومند زمین برای رخداد های متوسط تا بزرگ در فلات ایران (چکیده)
995 - تعیین رابطه کاهیدگی بیشینه شتاب افقی حرکت زمین برای جنوب و جنوب غرب ایران (چکیده)
996 - شهر های جدید ایران، اهداف اولیه، واقعیت امروز (چکیده)
997 - گل فشان ها و اثرات زیست محیطی آن؛ مثال هائی از شمال و جنوب ایران (چکیده)
998 - آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن (چکیده)
999 - اولین گزارش وجود کنه اریوفید ‏Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae)‎‏ ‏،از روی صنوبر دلتوئیدس در ایران (چکیده)
1000 - مقایسه میزان تاثیر کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
1001 - تحلیلی بر جایگاه ج.ا.ایران در ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربیدر سال 2007 (چکیده)
1002 - ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) یک بیماری جدید ویروسی پیازدر ایران (چکیده)
1003 - بیماری بلایت باکتریایی پسته در ایران (چکیده)
1004 - نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی- بخش دوم: پیشنهاد هسته‌های اصلی توسعه فناوری نانو (چکیده)
1005 - فرایند تعامل بین بخش صنعت و کشاورزی در ایران (چکیده)
1006 - اولین گزارش از جنس (Calliderma sp) متعلق به رده آستروئیدا (ستاره های دریایی) از سازند آیتامیر، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
1007 - نواندیشی دینی: ضرورت ها و چالشها(بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
1008 - ارزیابی همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی (چکیده)
1009 - فقدان سنت نقد در پژوهش علوم سیاسی در ایران (چکیده)
1010 - بررسی میزان تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی ورزشی در ایران (چکیده)
1011 - بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p (چکیده)
1012 - جداسازی روتاویروس گاوی گروه A از یک گوساله مبتلا به اسهال در تیره سلولی کلیه میمون (MA104 (چکیده)
1013 - تصویر رمانتیک مبانی نظری، ماهیت و کارکرد (چکیده)
1014 - ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی (چکیده)
1015 - بررسی مقدماتی شیوع کربپتوسپوریدیوم در جوندگان وحشی استان خراسان (چکیده)
1016 - موانع پیشرفت مطلوب علم زیست شناسی در ایران (چکیده)
1017 - تاثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع (چکیده)
1018 - ورود انگلیس به خلیج فارس و نقش این کشور در تحولات منطقه تا سال 1857 میلادی (چکیده)
1019 - توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان (چکیده)
1020 - قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
1021 - نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران (چکیده)
1022 - Rainfed crop production and its association with precipitation, temperature and sea surface temperature anomalies (چکیده)
1023 - بررسی و تحلیل رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
1024 - معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در جنگلهای شرق دودانگه ساری، استان مازندران (چکیده)
1025 - محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با روش دستی و مدل عددی (چکیده)
1026 - دریای آب در جام تفاسیر (استعاره آب) (چکیده)
1027 - مروری بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ایران (چکیده)
1028 - میزان تأثیرگذاری اسطورة آب در شکل‌گیری اساطیر شاهنامه (چکیده)
1029 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
1030 - آنیزوتروپی لرزه ای گوشته فوقانی شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از جدایش امواج برشی (چکیده)
1031 - آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
1032 - تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه (چکیده)
1033 - موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر (چکیده)
1034 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکید بر مرزهای ایران (چکیده)
1035 - تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
1036 - مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری) (چکیده)
1037 - بررسی رخساره های میکروسکپی و تغییرات سطح آب دریا در سازند نظرکرده در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)
1038 - بررسی تطبیقی نگارگری مکتب تبریز و مکتب گورکانی هنر (چکیده)
1039 - جنگلهای مانگرو (چکیده)
1040 - بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) (چکیده)
1041 - خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران (چکیده)
1042 - گزارش اولیه از مرجانهای قزلین ایران در برش زلدوکوههای ازبک کوه، شرق ایران مرکزی (چکیده)
1043 - مقایسه رخساره ها و محیطهای رسوبگذاری کوارتزیت راسی در ایران مرکزی و البرز (چکیده)
1044 - چیستی مفهوم فرنگ در گزارشنامه های تاریخی روزگار قاجار (چکیده)
1045 - کیفیت فرضیه ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران (چکیده)
1046 - ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران (چکیده)
1047 - تاریخ شفاهی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
1048 - بازنمایی عنصرایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه (چکیده)
1049 - توازن اقتصادی از دیدگاه اسلام و عملکرد اقتصاد ایران (چکیده)
1050 - جهانی شدن و اصلاحات : پندها و تجربه ها (چکیده)
1051 - ثبات سازی در جامعه ناهمگون عراق(نقش همسایگان: مورد ایران) (چکیده)
1052 - مطالعه ژئومتریک مورفومتری جمعیتهای چنگر (Fulica atra: Rallidae ) در سه تالاب شمالی کشور (چکیده)
1053 - بررسی ویژگیهای زیستی و بوم شناختی چنگر در تالابهای شمال ایران (چکیده)
1054 - خلیج فارس ؛ کانون سیاست آمریکا بر محور منع/ ضد اشاعه (چکیده)
1055 - شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران (چکیده)
1056 - مدل طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای گوسفند در البرز مرکزی، اردستان و زاگرس ایران (چکیده)
1057 - مطالعه تغییرات درون گونه ای چنگر در تالابهای شمال ایران (چکیده)
1058 - همکاریهای آبی و توسعه امنیت انسانی در ایران،افغانستان و ترکمنستان (چکیده)
1059 - چهار پارادایم در روابط دولت و نفت در ایران (چکیده)
1060 - مطالعه اکولوژی و بیولوژی جمعیت زاغی ( Pica pica) در شمال ایران (چکیده)
1061 - بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی (چکیده)
1062 - بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 2 (چکیده)
1063 - تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت در ایران (چکیده)
1064 - بررسی رابطه ی علی پول و تورم در اقتصاد ایران (چکیده)
1065 - اثر الحاق به WTO بر بخش کشاورزی اقتصاد ایران (چکیده)
1066 - شناسایی گونه های جنس رت (Rodentia, Murinae) در ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم استراز. (چکیده)
1067 - بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری (چکیده)
1068 - اثر متقابل توزیع درآمد و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران (چکیده)
1069 - توسعه دانایی و عملکرد اقتصادی (چکیده)
1070 - نام اقوام در جفرافیای ایران (چکیده)
1071 - تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات (چکیده)
1072 - جایگاه گویش هراتی در میان گویش های گروه زبان فارسی دری (چکیده)
1073 - جغرافیای تاریخی دیلمان (چکیده)
1074 - بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان (چکیده)
1075 - مکانیزم های تشکیل کانی های دولومیت در سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
1076 - بررسی نحوه تعیین قیمت تضمینی گندم و پیش‌بینی آن (چکیده)
1077 - زندگی نامه و آثار واسیلی ایوانویچ آبایف (استاد زبان آسی) (چکیده)
1078 - چندشکلی آنزیمی در گونه های Meloidogyne در ایران (چکیده)
1079 - بررسی خواص رئولوژیکی ماست ایرانی تهیه شده از استارترهای Ropy & Non ropy (چکیده)
1080 - زمین شناسی، پتروگرافی و سنگ منشأ کانسار آهن تیپ اسکارن شرق معدن ابوذر، منطقه شترسنگ، شمال شرق سبزوار (چکیده)
1081 - پتروگرافی، دگرسانی , کانی سازی در ارتباط با کانی سازی مس پورفیری درمنطقه هلاک آباد، جنوب سبزوار (چکیده)
1082 - کانی شناسی، سنگ منشأ و شرایط تشکیل کانسار آهن تیپ اسکارن غرب معدن ابوذر، منطقه شترسنگ، (چکیده)
1083 - کانی شناسی طلا در کانسار طلای کوه زر تربت حیدریه (چکیده)
1084 - GEOCHEMISTRY OF QUATERNARY OLIVINE BASALTS FROM THE LUT BLOCK, EASTERN IRAN. AMERICAN GEOPHYSICAL UNION, FALL MEETING (چکیده)
1085 - ژئوشیمی و کانی سازی درارتباط باکانی زایی مس در شرق نوار آلتراسیونی هلاک آباد -جنوب سبزوار (چکیده)
1086 - بررسی ژئوشیمیایی زغالسنگ پروده طبس و تأثیر معدنکاری بر آلودگی منابع خاکی منطقه (چکیده)
1087 - بارزسازی زونهای آلتراسیون مرتبط با کانی سازیهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال، با استفاده از روشهای مختلف آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصاویر ماهواره لندست 7، جنوب غربی بیرجند (چکیده)
1088 - کانی شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی محدوده معدن کائولن همدی با نگرشی بر کانی سازی مس پورفیری، جنوب غرب سبزوار (چکیده)
1089 - بررسی تولید - میزان ذخایر و صنایع معدنی در ایران و جهان در دهه گذشته (چکیده)
1090 - بررسی بیماریهایDUMPs و CVM ژنتیکی در گاو های نر هلشتاین ایرانی (چکیده)
1091 - بررسی فون سوسماران بخش صالح آباد تربت جام, استان خراسان رضوی (چکیده)
1092 - روند تغییرات نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران(2006-1966) (چکیده)
1093 - بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 1 (چکیده)
1094 - بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران (چکیده)
1095 - ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (چکیده)
1096 - ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران (چکیده)
1097 - موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران (چکیده)
1098 - بررسی موانع استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران (چکیده)
1099 - امکان سنجی مطالعات تغییر شکل پوسته زمین در شمال شرق ایران با استفاده از داده های شبکه GPS دائم ایران (چکیده)
1100 - تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایران (چکیده)
1101 - The Role of HV Drivers Fatigue and Drowsiness in Causation of Traffic Incidents in Iran (چکیده)
1102 - محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای ایران (چکیده)
1103 - هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران (چکیده)
1104 - تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزایش غلظت co2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری (چکیده)
1105 - مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
1106 - نگاهی به دیرین شناسی موش کور جنس (Ellobius (Arvicolinae, Rodentia در غرب ایران (چکیده)
1107 - نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف (چکیده)
1108 - بررسی مقاومت ایزوله‌هایی از بیفیدوباکتریوم بومی ایران به نمک‌های صفراوی و اسید معده شبیه‌سازی شده (چکیده)
1109 - الگوسازی غیرخطی و پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل دراقتصاد ایران (کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی و (چکیده)
1110 - مطالعه و نظرسنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (چکیده)
1111 - شعر مدرن ایران، کتاب مقدس (چکیده)
1112 - شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA (چکیده)
1113 - پترولوژی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سرسفیدال (کاشمر، خراسان رضوی) (چکیده)
1114 - بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستائیان در ایران (چکیده)
1115 - بررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران در طی دوره 82-1362 (چکیده)
1116 - برررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL) (چکیده)
1117 - اسباب ظهور ادب عربی در خراسان (چکیده)
1118 - ارزیابی مقایسه‌ای نسبت به نیرو - خمش سیم‌های ارتدنسی استینلس استیل موجود در بازار ایران (چکیده)
1119 - ارزیابی کارایی شرکتهای توزیع برق در ایران (چکیده)
1120 - بررسی روند تغییرات دمای متوسط سالانه در ایران (چکیده)
1121 - بررسی جامع رگبار 16 خرداد 1371 مشهد (چکیده)
1122 - استفاده از مسیرهای جریان در تئوری آبنمود واحد لحظه ای ژنومورفو - آب و هوایی از نوع گاما (چکیده)
1123 - اصلاح و روابط شدت - مدت - فراوانی بارندگی در ایران (چکیده)
1124 - مطالعه و پراکندگی گلسنگ های راسته lecanorales در مشهد و حومه (چکیده)
1125 - بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از نظر بخش خدمات (چکیده)
1126 - نرخ و اثرات زیست محیطی فلزات سنگین ( مس-سرب-روی-آرسن-جیوه- کادمیوم و آهن) در معدن پلی متال تکنار بردسکن ایران (چکیده)
1127 - نگاهی انتقادی به ایرانشناسی آرتور میلسپو (چکیده)
1128 - مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
1129 - کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
1130 - بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران (چکیده)
1131 - An Analysis of the Status of Social Sciences in Developing Countries: A Case Study (چکیده)
1132 - Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach (چکیده)
1133 - بررسی اثر تغییر اقلیم بر شاخص های اقلیمی کشاورزی ایران (چکیده)
1134 - موانع ،مشکلات و راهکارهای جهانی شدن شهرها ی ایران (چکیده)
1135 - اثر تغییر اقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران (چکیده)
1136 - آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
1137 - بررسی سال شماررسمی شدن تشیّع درعصرحکومت ایلخانان (چکیده)
1138 - برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه (چکیده)
1139 - ایجاد مدل شاخص ایمنی ترافیکی در محل پلها در راههای ایران (چکیده)
1140 - تهیه دستورالعملی برای نصب حفاظ بر روی خاکریز و مقایسه اقتصادی آن در مقابل ملایم کردن شیب خاکریزها در راههای اصلی دو خطه ایران (چکیده)
1141 - نقدی از (دیگر- ایران) شناسی انگلیسی ها (چکیده)
1142 - بررسی جنبه های کشت درون شیشه ای گل راعی بومی ایران(Hypericum perforatum) (چکیده)
1143 - تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته (چکیده)
1144 - بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات – زیرجان گناباد (چکیده)
1145 - مطالعه چهار رقم بابونه (Matricaria chamomila L) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران (چکیده)
1146 - بررسی خصوصیات رئولوژیکی دو نوع ثعلب رایج در ایران (چکیده)
1147 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده)