بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد


موارد یافت شده: 1871

1 - Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy based on Exposure and Response Prevention on Patients with Contamination Obsessive-Compulsive disorder and Scrupulosity (چکیده)
2 - تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
3 - اثر‌بخشی درمان‌ شناختی- رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و حمله وحشت‌زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچه میترال (چکیده)
4 - تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسه (چکیده)
5 - تغییرات سطوح سرمی آیریزین و شاخص‌های لیپیدی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن پس از هشت هفته تمرین هوازی (چکیده)
6 - تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت عضلات پایین تنه در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی (چکیده)
7 - اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی و هگزانی گل‌های حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر رفتار اضطرابی، تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر (چکیده)
8 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر سطح فولیستاتین سرم زنان غیر فعال میانسال (چکیده)
9 - مقایسه اثر دو پروتکل تمرین هوازی و مقاومتی بر تعادل و فاکتور رشد عصب (NGF) مردان مبتلا به بیماری نوروپاتی دیابتی (چکیده)
10 - On a Metric on Shift Invariant Spaces (چکیده)
11 - مروری بر چند کاربرد تکنولوژی آلتراسونیک در کشاورزی و صنایع غذایی (چکیده)
12 - ساخت وارزیابی حسگر القای الکترومغناطیسی در دو حالت افقی و عمودی به منظور بررسی اندازه­گیری هدایت الکتریکی ظاهری خاک (چکیده)
13 - اثر متقابل اتم در حال حرکت و حفره از طریق گذارهای تک فوتونه و دو فوتونه (چکیده)
14 - Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC): A useful tool to study expression analysis of molecular markers of Inflammation in human and animal (چکیده)
15 - بررسی خطاهای واژگانی در نوشتار فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی (چکیده)
16 - تهیه و تدوین فرهنگ الفبای تصویری در زبان فارسی برای کودکان (چکیده)
17 - A Distributed Clustering Scheme for Wireless Sensor Networks (چکیده)
18 - ویژه سازی الگوریتم خوشه بندی مورچه ای به منظور چینش کالاهای فروشگاهی (چکیده)
19 - رود جیحون در شاهنامه فردوسی (چکیده)
20 - نقش معرفتی دور هرمنوتیکی در استنباط معاد جسمانی از قرآن در اندیشه ملاصدرا (چکیده)
21 - سنتز درجای کامپوزیت نانوساختار NiAl-Al 2O3 به روش سنتز مکانوشیمیایی (چکیده)
22 - چینه نگاری سکانسی سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی) (چکیده)
23 - طراحی و پیاده سازی کنترلکننده فازی PI برای مبدل باک توربین بادی یک کیلووات محور افقی مستقل از شبکه (چکیده)
24 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین پارامترها و مدلسازی سیستم آئرودینامیک توربین بادی 100 کیلووات (چکیده)
25 - استفاده از کنترل فازی در ترکیب مبدل NPC و یکسوساز در ساختار توربین بادی 100 کیلووات با ژنراتور سنکرون Vienna مغناطیس دائم (چکیده)
26 - طراحی و پیاده سازی کنترل مبدل باک جهت تامین بار و شارژ باتری برای توربین بادی یک کیلووات محور افقی (چکیده)
27 - مدلسازی عملگر پیچ با بار در توربین بادی با استفاده از سری های زمانی و شبکه های عصبی فازی تطبیقی (چکیده)
28 - طراحی سیستم مانیتورینگ اولین توربین بادی 100 کیلووات بومی با استفاده از نرم افزار CitectSCADA (چکیده)
29 - بررسی تغییرات اکسیژن و مواد مغذی در توالیهای رسوبی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزنداران کفزی (چکیده)
30 - روزنداران کفزی بزرگ توالی ائوسن میانی شهبازان در تاقدیس کوه چناره(بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان (چکیده)
31 - زیست چینه نگاری سازند آبدراز در برش باغک پادها ( شرق حوضه رسوبی کپه داغ ) براساس داینوفلاژله ها (چکیده)
32 - پالینوفاسیس سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
33 - سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین منطقه بجستان (چکیده)
34 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزن داران پلانکتونیک (چکیده)
35 - بایواستراتیگرافی سازند کلات در برش پدلی (چکیده)
36 - لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه پیشین منطقه دیهوک برمبنای اربیتولین، شرق ایران مرکزی (چکیده)
37 - زیست چینه نگاری سازند تیرگان براساس پالینومورفها و روزن داران کف زی در شرق حوضهی کپه داغ (چکیده)
38 - بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق عاطفی زوج های متعارض شهرستان مشهد (چکیده)
39 - پالئواکولوژی مرجانهای کربونیفر میانی در برش زلدو (کوه های ازبک کوه) (چکیده)
40 - Biosystematic study of the genus Berberis L. (Berberidaceae) in Khorassan, NE Iran (چکیده)
41 - Size-dependent pull-in analysis of electrically actuated micro-plates based on the modified couple stress theory (چکیده)
42 - بررسی نقش سرمایه اجتماعی شهر بیرجند با تأکید بر بعد مشارکت از دیدگاه شهروندان و مدیران شهری (چکیده)
43 - An Investigation of the Origin and Groundwater Discharge to Bazangan Lake, Eastern Kopet-Dagh Basin, Iran, Using Geochemistry and Stable Isotopes Approaches (چکیده)
44 - The effect of Mycobacterium Avium paratuberculosis infection on digital diseases occurrence in dairy herds (چکیده)
45 - Oxidative Stress Parameters in Turkmen Horses during Training and Competition (چکیده)
46 - State-Dependent Multiple Access Channels with Feedback (چکیده)
47 - A Novel Approach to Mathematical Multiple Criteria Decision Making Methods Based on Information Theoretic Measures (چکیده)
48 - The Effect of Transceiver Recognition on the Gaussian Channel Capacity (چکیده)
49 - مقایسه‌ی تصادفی ‎G سیستم‌های ‎k‎ از ‎n‎ با مولفه‌ی آماده بکار سرد (چکیده)
50 - بهینه‌ سازی آستانه زمان-تعمیر و دوره تعمیر پیشگیرانه (چکیده)
51 - A Switch Model in Redundant Systems (چکیده)
52 - Determining the Warranty Period Using Pitman Measure of Closeness (چکیده)
53 - Geothermal Rreservoir Characteristics (T & D) of Ayub Peighambar and Shafa Hot Springs Using Geothermometers and Environmental 2H and 18O Isotopes (چکیده)
54 - Field and Lab Requirements for TIC/DIC and δ13C Measurements of Water Samples (چکیده)
55 - مطالعه مروری بر فعالیت های انجام شده بر رودخانه کشف رود (چکیده)
56 - بخش بندی بازارهای تجاری_ گردشگری شهر مشهد (چکیده)
57 - نقش سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در توسعه پایدار شهری (چکیده)
58 - Estimating the Performance of Series System’s Production Process (چکیده)
59 - بخش بندی بازارهای تجاری_ گردشگری شهر مشهد (چکیده)
60 - تدوین راهبردهای توسعه گردشگری (نمونه موردی :روستای هدف گردشگری کنگ ) (چکیده)
61 - شبیه سازی عددی جریان چرخشی در حوضچه های مستطیلی (چکیده)
62 - بررسی آزمایشگاهی و عددی مهاجرت دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی (چکیده)
63 - اثر مرحله گلدهی بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک یونجه خشک (چکیده)
64 - بررسی تولید گاز علوفه جو هیدروپونیک در شرایط برون تنی (چکیده)
65 - اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبهای کاه برنج در شرایط برون تنی (چکیده)
66 - تأثیر ظرفیت بافری مخلوط ترکیبات معدنی بر ارزش اسیدزایی شکمبه ای جیره های با نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در شرایط برون تنی (چکیده)
67 - برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شیرگشت به سن اردویسین فوقانی در جنوب غرب کاشمربراساس مطالعات پتروگرافی (چکیده)
68 - مقایسه روش های خوشه سازیMRGC و SOM جهت تعیین الکتروفاسیس های ماسه سنگ های چلکن و آقچاگیل در چاه اکتشافی شماره 2 میدان سردار جنگل (چکیده)
69 - مطالعه پارامترهای مخزنی سازند آپشرون در چاه اکتشافی شماره 2 میدان سردار جنگل واقع در خزر جنوبی (چکیده)
70 - Increased Cytotoxicity of Paclitaxel and 5-Fluorouracil in Stem-Like KYSE30 Cells by Combination with Auraptene (چکیده)
71 - قلمرو جغرافیایی سرزمین مادها به استناد اسناد آشوری (چکیده)
72 - عوامل موثر برمیزان شادی د رمیان نوجوانان شهر مشهد 1391 (چکیده)
73 - Ovine corpus luteum expresses leptin mRNA (چکیده)
74 - Expression of Leptin mRNA in ovine oocyte (چکیده)
75 - مطالعه بیوشیمی فیزیکی بر هم کنش ماده 3-هیدروکسی2-اکسیندول با آلبومین سرم گاو به روش های نفوذ وداکینگ (چکیده)
76 - Niche modeling: The Best Model for Biodiversity Conservation Planning (چکیده)
77 - The Cryptobiosis mechanism in Tardigrada: A method for protecting of endangered species (چکیده)
78 - زنجیره تامین سبز با امکان به روز شدن تکنولوژی (چکیده)
79 - زمانبندی تولید و توزیع در یک زنجیره تامین هماهنگ با در نظر گرفتن هزینه های انتشار آلاینده ها (چکیده)
80 - طراحی شبک لجستیک معکوس با بازگشتهای وابسته به قیمت و مالیات بر کربن (چکیده)
81 - مساله مسیریابی چندانباره در طراحی شبکه لجستیک معکوس (چکیده)
82 - کسب وفاداری مشتریان با بکارگیری مدیرت دانش در واحد بازاریابی شرکت های خدماتی بزرگ و متوسط مشهد (چکیده)
83 - اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر (چکیده)
84 - Vortex-assisted liquid-liquid microextraction prior to UV-Vis spectrophotometry for determination of sulfide using methylene blue method (چکیده)
85 - Vortex-assisted microextraction coupled to UV–Vis Spectrophotometry as a simple and sensitive approach for detection of iron (چکیده)
86 - Citrate capped Au-nanoparticles mounted on L-cysteine self-assembled monolayer modified gold DVD electrode as an electrochemical sensor for acetaminophen (چکیده)
87 - Gold DVD platform modified with electrodeposited gold nanoparticles for voltammetric determination of acetaminophen in pharmaceutical samples (چکیده)
88 - بررسی تاثیر دمای محلول PEBAX بر خواص تراوش پذیری و ساختار غشاهای PES/PEBAX (چکیده)
89 - رخساره ها، محیط رسوبگذاری سازند تیرگان واقع در روستای شوراب، شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
90 - Stochastic Comparicons of Generalized Residual Entropy of Order Statistics (چکیده)
91 - بررسی طرح های بالادست AUSM+ و تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالر در جریانهای با بازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت (چکیده)
92 - سنتز نانوسفر حاوی داروی ضد سرطان تاموکسیفن سیترات با افزایش زیست سازگاری آن (چکیده)
93 - Comparative expression of CD29 in equine bone marrow- and adipose- derived mesenchymal stem cells (چکیده)
94 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی و جنوبی (چکیده)
95 - TURING INSTABILITY AND BIFURCATION POINTS: AN APPROACH TO FORECAST DESERTIFICATION (چکیده)
96 - Technology and the Future of Iran`s English Language Teaching (چکیده)
97 - مطالعه اثر ممان اینرسی بر عملکرد توربین بادی داریوس با استفاده از شبیه سازی عددی (چکیده)
98 - Immobilization of urease on Fe3O4 magnetic nanoparticles (چکیده)
99 - اثر امواج فراصدا بر فعالیت آنزیم اوره آز (چکیده)
100 - On the absolute center and autocommutator subgroup of a group (چکیده)
101 - ارزیابی اثرات حجم و نوع بستر کاشت نشاء بر خصوصیات مورفولوژیک ذرت شیرین (Zea mays L.) (چکیده)
102 - تاثیر حجم و نوع بستر کاشت نشاء بر روی خصوصیات نشاء ذرت شیرین (Zea mays. var saccharata) تحت شرایط گلخانه (چکیده)
103 - تاثیر شکستگی ها و سایر فرایندهای دیاژنزی در کیفیت مخزن آسماری میدان نفتی منصوری (چکیده)
104 - نقش پلی-ال-آرژینین در القای آپوپتوز داروی داکسوروبیسین در سلول های سرطان پروستات انسان (چکیده)
105 - بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنتی بیوتیک های سیپروفلوکسازین و سفتازیدیم علیه باکتری های انتروکوکوس فکالیس و اسینتوباکتر بومانی در حضور نانوذرات اکسیدروی در محیط اسیدی (چکیده)
106 - The influence of PMSA - spermine conjugate on the antibacterial activity of ceftazidime and ciprofloxacin against Enterococcus faecalis and Acinetobacter baumannii (چکیده)
107 - طراحی سیستم خبره جهت پیشبینی رفتار مشتری برمبنای بخشبندی مشتریان (مطالعه موردی : شرکت صنایع چوب و فلز تولیکا) (چکیده)
108 - بررسی ساختار وابستگی مفصل سیبویا (چکیده)
109 - سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی ترکیب فنچیل-4-متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro (چکیده)
110 - سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro (چکیده)
111 - بررسی اثر غیرفعال کردن آنزیم پلی فنول اکسیداز بر برخی خواص بادمجان خشک شده به استفاده از بخار فوق داغ (چکیده)
112 - Comparison of Filamentous Fungus (Monascus purpureus)Growth in Submerged and Solid State Culture (چکیده)
113 - DIAGNOSIS OF TRICHURIS SPECIES IN SHEEP SLAUGHTERED IN ABATTOIR OF MASHHAD CITY (چکیده)
114 - A bi-level programming formulation and a hybrid K-means algorithm for identifying the optimal customer satisfaction scheme under attack (چکیده)
115 - ارائه مدلی جهت پیش بینی مبالغ قرارداد بازیکنان لیگ NBA با استفاده از فناوری مقلدها (چکیده)
116 - نقد شهید مطهری بر دیدگاه راسل در تربیت جنسی (چکیده)
117 - بررسی و ارزیابی نقش بازاریابی و تبلیغات در جذب گردشگر شهر گنبدکاووس (چکیده)
118 - مروری بر نظریه پردازی در حوزه مفهوم تصویر کشور مبدأ در بازاریابی بین الملل (چکیده)
119 - بررسی وضع موجود و برنامهریزی راهبردی شرکت گاز استان خراسان شمالی (چکیده)
120 - Computational Studies on the inhibition and aging of Candida Antarctica Lipase B by dimethyl methylphosphonate (چکیده)
121 - Reaction mechanism and free energy profile for acylation of Candida Antarctica lipase B with methylcaprylate and acetylcholine: Density functional theory calculations (چکیده)
122 - A Novel Relay Selection Scheme for Multi-user Cooperation Communications Using Fuzzy Logic (چکیده)
123 - تاثیر نصب آبپایه برروی حجم وعمق آبشستگی در پایین دست پایه پل در جریانماندگار و غیرماندگار (سیلابی) (چکیده)
124 - کاربرد مدل شکننده گی وایبل-گاما در داده های پژشکی (چکیده)
125 - کاربرد ترتیب های تصادفی وابسته در قابلیت اعتماد (چکیده)
126 - تأثیر پرایمینگ و تداخل علف های هرز روی عملکرد و اجزای عملکرد توده های هندوانه بذری (Citrullus lunatus) (چکیده)
127 - Configurational study of amino-functionalized silica surfaces: A Density Functional Theory modeling (چکیده)
128 - بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) در سطوح مختلف شوری محلول پاشش (چکیده)
129 - بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه چند علف هرز (چکیده)
130 - SALINITY EFFECT ON MORPHOPHYSIOLOGICAL TRAITS OF ISABGOL (PLANTAGO PSYLLIUM L.) (چکیده)
131 - EFFECT OF SALINITY AND DROUGHT STRESS ON GERMINATION CHARACTERISTICS OF PURSLANE (PORTULACA OLERACEA L.) (چکیده)
132 - MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS REDUCE RUMINAL AND FECAL ESCHERICHIA COLI O157:H7 POPULATION IN BEEF CATTLE (چکیده)
133 - تحلیل فضایی ارتباط بین وقوع بارش های بهاره در شمال غرب ایران و مولفه های مقیاس منطقه ای گردش جو (چکیده)
134 - بررسی ویژگیهای هیدرولوژیکی و فیزیکی حوضه های آبریز در راستای دستیابی به توسعه پایدار منابع آب نمونه موردی: حوضهی آبریزچم قوره (چکیده)
135 - تعیین زمان آغاز فصل تابستان و روند تغییرات آن در ارتباط با وردایی های زمانی–مکانی جت استریم جنب حاره (چکیده)
136 - بررسی ساختار باد شمال و گردوغبار ناشی از آن با کاربست مدل اقلیمی RegCM4 (چکیده)
137 - استفاده از شاخص SPI در پهنه بندی خشکسالی ها و ترسالی های شمال شرق ایران با روش AHP در محیط GIS (چکیده)
138 - Investigation of the in vitro effects of borage on the chemiluminescence of bovine neutrophils (چکیده)
139 - تحلیل فراکتالی توزیع شکستگیها در گستره اخلمد (شمال غرب بینالود) بر پایه مطالعات دورسنجی (چکیده)
140 - A statistical analysis for flux and rejection of pollution indices in micellar-enhanced ultrafiltration (چکیده)
141 - A Numerical Study on Optimization of PMEDM Process Parameters for Ti-Co Alloy Using Genetic Algorithm (چکیده)
142 - بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی و مولفه های آن با عملکرد شغلی اداره کل ورزش و جوانان (چکیده)
143 - تحلیل سلسله مراتبی هوش هیجانی و مولفه های آن در داوطلبان ورزش دانشگاهی (چکیده)
144 - تخمین آبدهی ویژه (Sy) آبخوان آبرفتی دشت مشهد با استفاده از روش ژئوالکتریک (چکیده)
145 - اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخم گذار تجاری (چکیده)
146 - اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر صفات کیفی تخم مرغ (چکیده)
147 - اثر سطوح مختلف لیزین قابل هضم بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار در هفته ی 32 تا 44 (چکیده)
148 - اثر سطوح مختلف متیونین بعلاوه سیستین قابل هضم بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار در هفته ی 32 تا 44 (چکیده)
149 - اثر سطوح مختلف تریتیکاله در جیره با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد تولیدی و وزن نسبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی (چکیده)
150 - اثر سطوح مختلف تریتیکاله در جیره با و بدون مکمل آنزیمی بر ریخت شناسی ژژنوم بلدرچین ژاپنی (چکیده)
151 - تأثیر پارامترهای ساخت لایه نگهدارنده پلی سولفونی بر عملکرد غشای ترکیبی فیلم نازک با استفاده از طراحی آزمایشات (چکیده)
152 - استفاده از گیاهان پوششی در فضای سبز شهری و کارکرد های آنها با تاکید بر مناطق خشک (چکیده)
153 - نقش گیاهان در آلرژی‎زایی و راهکارهایی برای پیشگیری یا کاهش شیوع این آلرژیها (چکیده)
154 - تاثیر سطوح مختلف اسانس پونه، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک بر صفات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
155 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (چکیده)
156 - EFFECT OF STORAGE CONDITIONS ON THE LEVEL OFAFLATOXIN B1 AND OCHRATOXIN A IN RED PEPPER SPICE (چکیده)
157 - دست یافتن به پوشش ابر آبگریز بر سطح شیشه بر پایه نانو تکنولوژی (چکیده)
158 - ایجاد خاصیت ابرآبگریزی بر سطح آلومینیوم با استفاده از نانو ذرات اکسید روی (چکیده)
159 - تحلیل، سنجش و طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بر اساس الگوی تئوری آشوب در سازمان ملی ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
160 - ارزیابی اثرات ضد میکروبی رنگدانه باکتری‌های بومی دریای مازندران (چکیده)
161 - جداسازی باکتری‌های مولد آنزیم لاکاز از دریای خزر (چکیده)
162 - ارزیابی فعالیت سلولازی در باکتری های سلولیتیک بدست آمده با دو روش غربالگری متفاوت قرمز کنگو و لوگل (چکیده)
163 - بررسی برخی مشکلات فضای سبز از لحاظ آلرژی زایی گیاهی (چکیده)
164 - تأثیر سطوح مختلف ‌آبیاری بر خصوصیات رویشی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیر سطحی (چکیده)
165 - ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی (چکیده)
166 - ارزیابی مدل های DEA و TOPSIS به منظور تحلیل دوربرگردا ن ها در سیستم حمل و نقل شهری (چکیده)
167 - بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرلزجی (چکیده)
168 - Comparative cytogenetics analysis in the populations of house mouse group, Mus musculus L.1766 (cytotype 2n = 40) (Rodentia: Muridae) in Iran (چکیده)
169 - shape comparison of the centromeric heterochromatin Region (CHR) in Iranian house mouse ( Mus musculus L.1766 (چکیده)
170 - مطالعه فراساختار سلول های زایا در طی تکوین تخمدان شتر مرغ (چکیده)
171 - بررسی ناپایداری کشیدگی دینامیکی در میکروتیرهای دوسرگیردار الکترومکانیکی تحت شتابهای بزرگ ضربه مکانیکی (چکیده)
172 - Dynamic Task Priority Scaling for Thermal Management of Multi-core Processors with Heavy Workload (چکیده)
173 - ارائه یک روش ابتکاری برای حل مسأله طراحی چیدمان تسهیلات چند ردیفه با در نظر گرفتن هزینه فرصت (چکیده)
174 - شناسایی ملاک هایی برای شایستگی ارزیاب: ضرورتی در ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی در نظام های دانشگاهی (چکیده)
175 - بررسی رابطه بین مولفه های محیط آموزشی ـ پژوهشی و انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
176 - جایگاه پرورش ابعاد پژوهشگری در برنامه درسیر قصد شده تربیت معلم ایران (واکاوی اسناد فرادست برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان) (چکیده)
177 - بررسی فاصله بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر (چکیده)
178 - مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مولفه های برنامه درسی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
179 - An efficient method for the conversion of aldehydes to nitriles in the presence of sulfamic acid as catalyst (چکیده)
180 - بهینه سازی تخصیص در طرح پزشک خانواده (چکیده)
181 - کنترل طول انتشار و سطح موثر مد در موجبرهای پلاسمونی هیبریدی به کمک یک پوشش عایقی (چکیده)
182 - The effects of Ostertagia occidentalis somatic antigens on ovine TLR2 and TLR4 expression (چکیده)
183 - Molecular characterization of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Mashhad (چکیده)
184 - Facies and Sedimentary Environment of Tirgan Formation in Estakhri Village, SW Kopet Dagh Basin (چکیده)
185 - Molecular characterization of Echinococcus isolates in cattle slaughtered in Mashhad and Ahvaz (چکیده)
186 - بررسی تغییرات سطح آب دریا بر مبنای روزن داران کف زی آگلوتینه و آهکی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) (چکیده)
187 - Evaluation of Environmental impacts for saffron agroecosystems of Khorasan by using LCa (چکیده)
188 - Mineralization and geochemical studies at Ma’danjoo Fe skarn prospect area, east of Sangan mine, NE Iran (چکیده)
189 - صلح و اقسام مختلفه آن در اسلام (چکیده)
190 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی مس المجوق، استان خراسان رضوی (چکیده)
191 - زمین‌شناسی، آلتراسیون و کانی‌سازی بخش شرقی کانسار مس چشمه‌گز(نسیم)، شمال غرب بردسکن (چکیده)
192 - زمین شناسی ، آلتراسیون، کانی سازی وژئوشیمی کانسار کال ابری شمال غرب بردسکن (چکیده)
193 - بینامتنیت قرآنی در مقامات سیوطی (چکیده)
194 - مدیریت مهاجرت حسگرهای مجازی در شبکههای حسگر ابری (چکیده)
195 - بررسی تأثیر تبلور تبلور مجدد بر سیگنال مغناطیسی بارک هاوزن (چکیده)
196 - Invitro evaluation of effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 cell lines of human breast cancer (چکیده)
197 - Structural and Thermodynamic Properties of Graphene Oxide Nanosheets: A Molecular Dynamics Simulation Study (چکیده)
198 - Rectangular Meshed Patch Antenna Integrated On Silicon Solar Cell (چکیده)
199 - A Rigorous Study On Meshed Patch Antenna (چکیده)
200 - خصوصیات نانوترمودینامیکی نانومواد فرومغناطیس در رویکرد پتانسیل فروبخش در حضور میدان مغناطیسی (چکیده)
201 - A STUDY ON TOXOPLASMA GONDII AND NEOSPORA CANINUM INFECTION IN SHEEP IN MASHHAD AREA, KHORASAN RAZAVI PROVINCE (چکیده)
202 - MOLECULAR DETECTION OF TOXOPLASMA GONDII INFECTION IN ABORTED FETUSES IN SHEEP, IN KHORASAN RAZAVI PROVINCE, IRAN (چکیده)
203 - MOLECULAR IDENTIFICATION OF BABESIA AND THEILERIA SPECIES IN SHEEP AND VECTOR TICKS IN THE MOUNTAINOUS AND TEMPERATE CASPIAN CLIMATES (چکیده)
204 - ALVEOLAR HYDATID CYST IN PIKAS (OCHOTONA RUFESCENS) IN CHENARAN AREA, KHORASAN RAZAVI PROVINCE (چکیده)
205 - EFFECTS OF DIFFERENT FERTILIZERS AND CORM WEIGHTS ON AVAILABILITY OF SOIL PHOSPHORUS AND POTASSIUM NUTRIENTS UNDER SAFFRON CULTIVATION (چکیده)
206 - NUMERICAL INVESTIGATION OF NATURAL CONVECTION HEAT TRANSFER IN A WAVY WALL CAVITY FILLED WITH A POROUS MEDIUM (چکیده)
207 - قابلیت سیستم های منسجم در مدل مقاومت-فشار (چکیده)
208 - The effect of bromination and media on the hydrogen bond strength of pyridinium perchlorate (چکیده)
209 - Nature of substituent effects on intramolecular hydrogen bonding of 3-amino-1- phenyl-2-buten-1-one derivatives by density functional theory (DFT) calculations and NMR spectroscopy (چکیده)
210 - Theoretical and spectroscopic study on intramolecular hydrogen bonding of 4- amino-3-penten-2-one derivatives (چکیده)
211 - اثر عصاره گیاه مریم گلی بر درد حرارتی در موش صحرایی (چکیده)
212 - چه رابطه ای بین کیفیت احساس درد وقابلیت یادگیری در انسان وجود دارد؟ (چکیده)
213 - احساس دردبه ظاهر یکی از بدترین حواس آدمی است اما مامیتوانیم از طریق آن ،به برداشتهایی ارزشمند در مورد فرآیندهای فیزیولوژیکی دست یابیم (چکیده)
214 - Effects of Ferula szowitziana extract on thermal pain in rat (چکیده)
215 - Effects of opioid receptor antagonist (naloxone) on Ferula szowitziana analgesia and anti-inflammation in male rat (چکیده)
216 - بررسی اثر دی سولفید اویل پارس جنوبی به عنوان عامل دیولکانیزاسیون در دیولکانیزاسیون مکانیکی-شیمیایی ضایعات لاستیک (چکیده)
217 - اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن کاتالیستی به دو طریق اختلاط کاتالیست و استفاده از افزودنی نانو لوله های کربنی چند جداره کربوکسیلی و تاثیر افزودنی بر مقاومت حرارتی (چکیده)
218 - اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن به وسیله اختلاط کاتالیست زیگلر-ناتا و فرامتالوسن بر پایه نیکل (چکیده)
219 - اصلاح مورفولوژی و بهبود مقاومت حرارتی پلی‌اتیلن حاصل از پلیمریزاسیون کاتالیستی با استفاده از نانولوله های کربنی چندجداره کربوکسیلی (چکیده)
220 - A Platform for Dynamic Thermal Management of FPGA-Based Soft-Core Processors via Dynamic Frequency Scaling (چکیده)
221 - انگیزه های شکل گیری و عوامل موثر بر موفقیت ائتلاف استراتژیک بین المللی و معیارهای سنجش موفقیت آن (چکیده)
222 - A GA Approach for Modeling and Optimization of Powder-Mixed Electrical Discharge Machining Process Parameters for Ti-Co Alloy (چکیده)
223 - Application of Orthogonal Array Technique and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel (چکیده)
224 - بررسی تاثیر ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر تقویت فرهنگ سازمانی (چکیده)
225 - پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطالعه موردی: حوضه آبریز سدشیرین دره (چکیده)
226 - دستاوردهای مهندسی در زیست شناسی کاربردی (چکیده)
227 - مهندسی زیست جانوری، معرفی و ارتباط آن با علوم شناختی (چکیده)
228 - Geomedicinal aspects of widespread geogenic arsenic in south-and-northeast Iran (Bijar and Chelpu) with its hazardous molecular immunotoxicity for inhabitants (چکیده)
229 - محاسبه ضرایب شدت تنش برای یک استوانه از جنس مواد تابعی دارای ترک دایروی مرکزی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (چکیده)
230 - Leaky Wave Antenna Based on Quasi-TEM Mode of Substrate Integrated Waveguide (چکیده)
231 - Development of a Dual Band Circularly Polarized Mircostrip Patch and Semi-Hexagonal SIW Cavity Hybrid Antenna (چکیده)
232 - Study of cavitation and supercavitation around a 3D cylinder using Different Turbulence and Mass Transfer Models (چکیده)
233 - شبیه سازی تشکیل قطره در میکرو کانال تی شکل با استفاده از روش حجم سیال (چکیده)
234 - تهیه و شناسائی کمپلکسهای کوئوردیناسیونی متشکل از پیریدین-۵،۲-دی کربوکسیلیک اسید نیتروژن-اکساید در مجاورت لیگاندهای کمکی نیتروژن دهنده (چکیده)
235 - کارآفرینی؛ کلید توسعه اقتصادی (چکیده)
236 - Information Security Diagnosis in Electronic Banking (Case Study: Tejarat Bank’s Branches of Isfahan) (چکیده)
237 - توانمندی DNAبارکدینگ در شناسایی هیبریدها (چکیده)
238 - بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی 2 دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: تجزیه کیفی کاتیونهای گروه 1) (چکیده)
239 - میزان واگرایی ژن سیتوکروم اکسیداز 1 پرندگان آوازه خوان (چکیده)
240 - میزان واگرایی ژن سیتوکروم اکسیداز 1 در خانواده Nymphalidae (Insecta: Lepidoptera (چکیده)
241 - Phylogeography of Phasianus colchinus Linnaeus, 1758 inferred from mitochondrial and nuclear genes in Iranian plateau (چکیده)
242 - ارائه پروتکل لایه انتقال متناسب با نیازهای شبکه هوشمند برق (چکیده)
243 - بررسی اثر بخش مالی روی مالیات بر درآمد (چکیده)
244 - منطقه گرایی جدید در سیاست خارجی ایران (چکیده)
245 - بررسی وضعیت کسب و کار ایران با تاکید بر شاخص رقابت پذیری جهانی (چکیده)
246 - بررسی عملکرد دو روش فضای پوچی و بیشترین مقدار بهره در انتخاب متغیرهای کنترلشونده به منظور پیادهسازی کنترل خودبهینه (چکیده)
247 - بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان معلول جسمی حرکتی با تاکید بر فعالیت های بدنی (چکیده)
248 - بررسی و ارزیابی پیشروی آب شور در آبخوان دشت درونه و تعیین الگوی اختلاط آن بر اساس نمودارهای ترکیبی (چکیده)
249 - مدلسازی انرژی مصرفی تولید عسل در استان خراسان جنوبی (چکیده)
250 - Effect of Calcination Temperature on the Structural and Optical Properties of Zirconia Nanoparticles (چکیده)
251 - بکارگیری روش تاگوچی در مدلسازی کیفیت سطح و سایش ابزار در تراشکاری فولادهای میکرو آلیاژی (چکیده)
252 - روشی بدیع برای اندازه گیری فاز مشترک در امیخته های پلیمری (چکیده)
253 - کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) (چکیده)
254 - سنتز و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات هیدروکسید کلسیم به روش سونو شیمی (چکیده)
255 - سنتز و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و مغناطیسی نانوذرات فریت منیزیم تهیه شده به روش سونوشیمی (چکیده)
256 - اهمیت و کاربردهای ام­ آرآی در تشخیص سندرم ناویکولار اسب (چکیده)
257 - گزارش کلاپس دو طرفه استخوان‎های مفصل تارس در یک راس کره اسب هلشتاین (چکیده)
258 - گوناگونی خصوصیات تشریحی ساقه در تعدادی از گونه های Silene L. sect. Auriculatae (Caryophyllaceae) در ایران (چکیده)
259 - شبیه سازی عددی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه با استفاده از روش آنالیز المان محدود (چکیده)
260 - Teaching Drama through Performance and Role-playing (چکیده)
261 - تاثیر TGF-β3 در افزایش توان تمایز به غضروف سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان اسب (چکیده)
262 - بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن MHC-I در سلول های بینادی مزانشیمی بافت چربی و مغز استخوان اسب (چکیده)
263 - توسعه یک سامانه بینایی ماشینی برای ارزیابی شکلی و درجه بندی سیب زمینی از روی ویژگی های استخراج شده از تصاویر دو بعدی (چکیده)
264 - طراحی، ساخت و توسعه ی سامانه ی بازیابی دوبعدی پروفیل و ناهمواری سطح خاک بر اساس شیوه مرکب پین متر و پردازش تصویر (چکیده)
265 - بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل (چکیده)
266 - بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض اجتناب دانشجویان متأهل (چکیده)
267 - کاربرد سیالات درگیر در تعیین دمای تشکیل دولومیت های سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی) (چکیده)
268 - تأثیر نانوذرات صلب سیلیس بر قابلیت جذب انرژی سازه های قوطی شکل جدار نازک (چکیده)
269 - بررسی فروپاشی سازه های جدار نازک ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا (چکیده)
270 - مکانیزم سفت شوندگی نانوکامپوزیت های پایه اپوکسی تقویت شده با ترکیبات مختلف از نانوذرات سیلیکا (چکیده)
271 - رابطه اخلاق اسلامی و عدم تقارن اطلاعات دربازار کار (چکیده)
272 - Quantile-based dynamic cumulative entropy (چکیده)
273 - ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با دو روش آکوستیکی و نفوذسنجی (چکیده)
274 - تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های شهرستان قوچان با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل (چکیده)
275 - نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی دوره ی متوسطه (چکیده)
276 - نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی (چکیده)
277 - سامانه نورپردازی برای اندازه گیری خودکار ابعاد و مساحت سطح تماس در آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی (چکیده)
278 - بهبود تولید بیوگاز حاصل از قسمت آلی زباله جامد شهری با پیش تیمار فراصوت (چکیده)
279 - The interactions between the blastema tissue and a extracellular matrix of bovine tendon as a model for studies of cell and cell interactions in vitro (چکیده)
280 - استفاده از سرعت موج P جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی پرکاربردترین سنگ نمای آهکی در شهر مشهد (چکیده)
281 - بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
282 - تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرایی ناپیوستگیهاجهت برآوردکیفیت توده سنگهای دربرگیرنده مسیر تونل همرو (چکیده)
283 - ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگی مسیر تونل همرو جهت طراحی سیستم نگهدارنده اولیه (چکیده)
284 - کاربرد سامانه های تمیزکاری در ماشین های شیردوش برای افزایش کمی و کیفی تولید شیر (چکیده)
285 - Preparation of a natural dressing from animal amniotic membrane (چکیده)
286 - A time-delay parallel cascade identification system for predicting jaw movements (چکیده)
287 - Preparation and application of natural scaffolds in tissue engineering (چکیده)
288 - اهمیت توجه به الزامات زمین شناسی زیست محیطی در توسعه معادن مرز شرقی ایران (چکیده)
289 - موانع تحقق تربیت مبتنی بر آموزه های اسلامی در جامعه (چکیده)
290 - تاثیر قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر رشد گیاه ذرت (چکیده)
291 - تاثیر میکوریزا گلوس موسه و پیریفورمسفورا ایندیکا بر وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت (چکیده)
292 - A Novel Multi-Criteria Relay Selection Scheme in Cooperation Communication Networks (چکیده)
293 - Locating Potential Bicycle Links and Budget-Based Prioritization Utilizing Sensitivity Analysis: A Case Study (چکیده)
294 - بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض و تحریف شناختی بین فردی در زوجین شهرستان مشهد (چکیده)
295 - یک رویکرد چند هدفی برای زمانبندی جریان کاری در محیطهای ابری (چکیده)
296 - امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز (چکیده)
297 - برنامه ریزی توزیع فضایی کاربریهای شهری جهت تامین عدالت فضایی شهر )با تاکید بر کاربریهای بهداشتی درمانی( (چکیده)
298 - وجه تسمیه و محدوده جغرافیایی هیرکانیه در ایران باستان (چکیده)
299 - A potentiometric membrane sensor based on kryptofix 22 for determination of uranyl ions in environmental samples (چکیده)
300 - مقدار‌دهی اولیه مدل شکل فعال به‌منظور ناحیه‌بندی تصویر رادیولوژی دست (چکیده)
301 - Electrooxidationof ethanol using FTO/Clay/platinum nanocomposite (چکیده)
302 - Entropy Analysis for an Unsteady Flow over a Stretching Permeable Surface in the Presence of Velocity Slip and Temperature Jump Effects (چکیده)
303 - MHD Fluid Flow due to a Stretching Rotating Disk: Entropy Generation Analysis (چکیده)
304 - Effects of Bidding Data Disclosure on Unilateral Exercise of Market Power (چکیده)
305 - A greedy cluster-based tribes optimization algorithm (چکیده)
306 - طراحی ساختار مناسب ورودی های شبکه عصبی فازی برای پیش بینی سری های زمانی با استفاده از روش تاگوچی و PSCO (چکیده)
307 - ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری چگالی گرا (چکیده)
308 - حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری (چکیده)
309 - مقایسه رفتار خستگی کامپوزیت های پلیمری ساخته شده با روش های لایه گذاری دستی و تزریق رزین به کمک خلاء (چکیده)
310 - اثر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی استویا (چکیده)
311 - تشخیص سیستم‌درزه‌ها و تعیین مناطق همگن در درزه‌نگاری منطقه معدن فسفات (چکیده)
312 - الربِّ فی القرآن دراسة دلالیة (چکیده)
313 - همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن (چکیده)
314 - Preparation of rat's 3D- calvaria bone matrix and investigation of the intractions between L929 cell and this matrix . (چکیده)
315 - Implementing a High Throughput, Configurable and Parameterizable Packet Filtering Firewall on FPGA (چکیده)
316 - The Effect of Regulin on Reproductive Performance of Afshari Sheep Breed (چکیده)
317 - Microbiological Examination of Traditional Yogurt Produced from Ewe's Milk in Khorasan Region, Iran: Safety Aspect (چکیده)
318 - اثربخشی آموزش بازی درمانی به مادران (با رویکرد (CPRT بر کیفیت تعامل والد-کودک و شادکامی مادران دارای فرزند پیش دبستانی (چکیده)
319 - اثربخشی آموزش عملی بازی درمانی به مادران (مبتنی بر رویکرد (CPRT بر خود کارآمدی والدگری و افزایش شادکامی در مادران دارای فرزند پیش دبستانی (چکیده)
320 - تحلیل و پایذاری گوه های تشکیل شذه در طول مسیر تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور تا استفاده از نرم افزار Unwedge (چکیده)
321 - بررسی ژئومکانیکی توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب سبزکوه به چغارخور و طراحی سیستم نگهدارنده اولیه براساس روش های تجربی (چکیده)
322 - طراحی و ارزیابی بالانس خط مونتاژ، همراه با انتخاب تجهیزات (چکیده)
323 - شناسایی و اولویت بندی عوامل استرسزای سازمانی با استفاده از روش ویکور (VIKOR) (مورد مطالعه: رؤسای شعب بیمه تأمین اجتماعی مشهد) (چکیده)
324 - اثر پودر برگ رزماری بر عملکرد و متابولیت های خونی بلدرچین ژاپنی (چکیده)
325 - اثر جایگزینی تریتیکاله با و بدون مکمل آنزیمی در جیره بر عملکرد بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) (چکیده)
326 - بکارگیری الگوریتم AHP، COMSOAL و انتروپی شانون به منطور ارزیابی و انتخاب جواب بهینه مسئله بالانس خط تولید (چکیده)
327 - انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و شانون (چکیده)
328 - بهینه سازی ساختار ربات اگزواسکلتون زانو (چکیده)
329 - ضرورت طراحی منظر صوتی در فضاهای شهری از نظریه تا عمل (چکیده)
330 - بررسی جایگاه و نقش اقامت ارزان در رونق بخشی به امر زیارت و گردشگری مذهبی در شهرمشهد (چکیده)
331 - بررسی نقش فوتبال جام جهنی 2014 برزیل بر سرمایه گذاری در بورس و برگشت سرمایه (چکیده)
332 - Supervisory Control and Data Acquisition Systems security and risk management (چکیده)
333 - آنالیز مولکولیHelicotylenchus digonicus بر اساس توالی 28SrDNA (چکیده)
334 - بررسی سمیت پپتید Temporin-Ra (T-Ra) بر سلولهای اندوکارسینومای اپیتلیال ریوی(A549) و نرمال ریه( HFLF) انسان و اثر سمیت آن بر روی سلولهای نرمال خونی حیوانی و انسانی (چکیده)
335 - بررسی سمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانیA549 ریه و نرمال HFLF ریه انسان و اثر همولیز آن برسلول های نرمال خونی حیوانی و انسانی (چکیده)
336 - آنالیز مولکولی و توالی یابی گونه Xiphinema index از خراسان جنوبی و موقعیت فیلوژنتیکی آن بر اساس دامنه D2-D3 (چکیده)
337 - اثرسمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانی A549 و نرمال HFLF ریه انسان (چکیده)
338 - بررسی اثر سمیت پپتید ضد میکروبی Temporin- Ra بر بقای سلول های A549 و HFLF (چکیده)
339 - مروری بر اهمیت و دانش بسته بندی نان (چکیده)
340 - تکنیک های نوین بسته بندی جهت افزایش ماندگاری فلفل دلمه (چکیده)
341 - تحلیل المان محدود بازوی رابط اتصال سه نقطه تراکتور MF-285 (چکیده)
342 - ارزیابی آسیب پذیری سیستم قدرت بر مبنای نظریه گراف و امنیت استاتیکی شبکه (چکیده)
343 - Marker based Human Pose Estimation Using Annealed Particle Swarm Optimization with Search Space Partitioning (چکیده)
344 - Le mythe du phenix chez Nima Youchij et Guillaume Apollinaire (چکیده)
345 - مدیریت پویای دمای مبتنی بر اولویت وظایف در پردازنده های چند هسته ای با بارکاری بالا (چکیده)
346 - The Impact of Employing Imposed Images and Visualization Practices on EFL Learners’ Grammatical Achievement: A Generative-Based Learning Approach (چکیده)
347 - Uncovering the relationship between EFL teachers' big five personality traits and their self-concet (چکیده)
348 - بهبود عمل‌کرد و تقویت سازه‌ی بال هواپیما در برابر برخورد پرنده (چکیده)
349 - A STUDY ON THE AUTECOLOGY OF DOREMA KOPETDAGHENSE PIMENOV (APIACEAE) IN KHORASAN RAZAVI PROVINCE (چکیده)
350 - بررسی جوانه زنی و عدد کروموزومی در گونه گیاهی Dorema kopetdaghense Pimenov در استان خراسان رضوی (چکیده)
351 - The Impact of Illustrations on Recall of Short Stories (چکیده)
352 - Control of wake and vortex shedding behind solid circular obstacle by Magnetohydrodynamics (چکیده)
353 - THE EFFECT OF AGRICULTURAL WATER RESOURCES DEVELOPMENT ON ECOLOGICAL SUSTAINABILITY AND DESICCATION OF LAKE UROMIYEH IN IRAN (چکیده)
354 - Meteorological conditions associated with severe dust storms in the Sistan region, Iran (چکیده)
355 - Investigating the role of knowledge-oriented organizational culture and leadership as moderators on the effect of knowledge management on innovation (چکیده)
356 - Direct photocatalytic desulfurization of dibenzothiophene in n-octane by C/TiO2@MCM-41nanocomposite under visible light and mild conditions (چکیده)
357 - Amino-functionalized silica magnetite nanoparticles for the simultaneous removal of pollutants from aqueous solution (چکیده)
358 - Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned (چکیده)
359 - Metrics-Driven Framework for LOD Quality Assessment (چکیده)
360 - Metrics-Driven Framework for LOD Quality Assessment (چکیده)
361 - Extending FUM-LD Framework by Including an Academic Data Model (چکیده)
362 - ارائه یک سیستم خبره روانشناسی برای سنجش میزان استرس افراد (چکیده)
363 - ارائه یک روش مبتنی بر مدل کیفیت برای ارزیابی سیستم های تجارت الکترونیکی (چکیده)
364 - ارزیابی کیفیت سیستم کاربردی B2B با استفاده از مدل B2BAQM - مطالعه موردی : پورتال ایساکو (چکیده)
365 - ارائه یک مدل دوبعدی برای ارزیابی موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی (چکیده)
366 - A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective (چکیده)
367 - Critical Success Factors for Success of B2B Electronic Commerce in SMEs (چکیده)
368 - توسعه مدل آنکتاد برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت تجارت الکترونیکی بنگاه (چکیده)
369 - بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی کلیه رتهای نر در اثر تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی (چکیده)
370 - تاثیر تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر عضله اسکلتی و قلب در رتهای نر (چکیده)
371 - بررسی اثر تغییر نسبت تراکم بر متغییرهای ترمودینامیکی و عملکرد موتور نیسان (چکیده)
372 - شبیه‌سازی وانتخاب پرخورانی موتور نیسانبا بررسی اثر تغییرات نسبت تراکم (چکیده)
373 - معرفی و تحلیل ابزارهای نرم‌افزاری تزریق اشکال قابل استفاده در صنایع هوافضا (چکیده)
374 - طراحی روشی برای افزودن امکان تشخیص خطا در رأی‌گیرنده‌های نرم‌افزاری برای سیستم‌های نهفته بحرانی-ایمن (چکیده)
375 - بررسی روش‌های نرم‌افزاری وارسی روند کنترلی در سیستم‌های نهفته بحرانی-ایمن (چکیده)
376 - بررسی امنیت و حملات در لایه پیوند داده شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
377 - ارزیابی معماری سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکههای سیار موردی (چکیده)
378 - Entropy and information (divergence) measures (چکیده)
379 - A novel approach for the synthesis of pyrite nanoparticles by ultrasonic irradiation (چکیده)
380 - Ultrasound and precursors affect the crystallinity, morphology, and antibacterial activities of ZnO nanoparticles (چکیده)
381 - Antibacterial activity enhancement by deposition of sono-synthesized ZnO nanoparticles on steel (چکیده)
382 - Sono-synthesis of Ag/AgBr/graphene oxide nanocomposite with enhanced photocatalytic activity for Diclofenac sodium degradation under sunlight irradiation (چکیده)
383 - Comparison characteristics of graphene oxide nanosheets synthesized via ultrasonic irradiation with classical method and photocatalytic activity under sun light (چکیده)
384 - Effect of Particle Size on the Adsorption of hydrogen atoms on Cobalt: A Density-Functional Theory Study (چکیده)
385 - Comparison of movement therapy and reflexology on quality of life in women with knee osteoarthritis (چکیده)
386 - Plantar reflexology Effect on the reduction of pain and morning stiffness in women with knee osteoarthritis knee (چکیده)
387 - A Generalization of Non-commuting Graph (چکیده)
388 - Some results on the generalized non commuting graph of a finite group (چکیده)
389 - NILPOTENT GROUPS WITH RESPECT TO A CERTAIN AUTOMORPHISM (چکیده)
390 - PLANAR INFINITE GROUPS (چکیده)
391 - A GRAPH ASSOCIATED TO GROUPS BY AUOTOMORPHISMS OF THEM (چکیده)
392 - PLANAR, TOROIDAL AND PROJECTIVE GENERALIZED PETERSEN GRAPHS (چکیده)
393 - A generalization on the conjugate graph (چکیده)
394 - کاربرد تصویربرداری فراطیفی در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی (چکیده)
395 - بررسی اقتصادی تاثیر نوسان توان در مد کنترل فرکانس مطالعه موردی نیروگاه شریعتی (چکیده)
396 - Investigating the Doxorubicin Adsorption Properties on a Magnetic Nanocomposite Containing Nonporous and Mesoporous silica Layers (چکیده)
397 - Modification of Carbon Nanotube Surface to Enhance Amoxicillin Adsorption from Aqueous Environment (چکیده)
398 - سنتز مکانوشیمیایی نانو پودر کاربید تیتانیوم از ذرات تیتانیوم و گرافیت (چکیده)
399 - طراحی و توسعه الگوریتم پردازش تصویر برای مانیتورینگ فعالیت زنبور عسل در کلونی در شرایط نور طبیعی (چکیده)
400 - مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلا (چکیده)
401 - پیش بینی رضایت زناشویی از روی متغیر های رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره دانشجویان متاهل (چکیده)
402 - تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی (چکیده)
403 - مروری بر روش های غیر تماسی مبتنی بر تصویر به منظور ارزیابی و تخمین محصولات کشاورزی (چکیده)
404 - مروری بر روشهای تصویربرداری طیفی غیر مخرب برای ارزیابی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (چکیده)
405 - Investigating the effect of Carbon Nano Tube Properties on the Lithium Ion Storage Capacity (چکیده)
406 - مدل ولون، توابع توزیع تکانه عرضی غیر تجمعی پروتون و اندازه حرکت زاویه ای (چکیده)
407 - تاثیر جرم کوارک های سنگین بر آهنگ رویدادهای سه جتی در برهمکنش های الکترون پوزیترون (چکیده)
408 - بررسی مقیاس بازبهنجارش در دینامیک کوانتمی رنگ (چکیده)
409 - وابستگی میانگین تکانه عرضی به چندگانگی ذرات باردار در نابودی الکترون- پوزیترون (چکیده)
410 - Accurate Analysis of Adhesively Bonded Piezoelectric Actuators Using Full Layerwise Theory (چکیده)
411 - بهره گیری از هوش معنوی در زمینه تربیت دینی (فرصت ها و چالش ها) (چکیده)
412 - تحول در تربیت دینی؛ ضرورت آموزش و پرورش معاصر (چکیده)
413 - تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس (چکیده)
414 - بررسی دقت تکنیک SARIMA در پیش بینی مقادیر بارش مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
415 - تحلیل گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم بر اساس آراء لاکلاو و موف (چکیده)
416 - تبیین سیاست خارجی اعتدال گرا از منظر تئوری سازه انگاری با تاکید بر آموزه های ایرانی –اسلامی (چکیده)
417 - رابطه بین اقتصاد هنجاری و اقتصاد اثباتی بر اساس نظریه عقلانیت (چکیده)
418 - N-Ethylcarbazole Doped in Fullerene Nano-cage as a New Hydrogen Carrier (چکیده)
419 - Is Heterocyclic Peptide Nanotube of 1,4-Disubstituted-1,2,3-Triazole Amino Acid Suitable for ION and Drug Delivery? (چکیده)
420 - بررسی پتانسیل افزودن نانو ذرات تیتانیا بر عملکرد حرارتی پوششهای متورم شونده ضد حریق برای صنایع نفت و گاز (چکیده)
421 - Effect of nano-TiO2 on anti-oxidation property of traditional intumescent flame retardant coating (چکیده)
422 - بررسی اثر جهت جغرافیایی بر تنوع گونه‌ای گیاهان؛ مطالعه موردی منطقه دررود، نیشابور (چکیده)
423 - استفاده از شاخص های پارامتری برای محاسبه تنوع زیستی گیاهی در منطقه دررود، شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی (چکیده)
424 - تاثیر اندازه ذرات پودر آهن بر روی ضخامت و کسر سطحی تخلخل‌ها در گوی‌های توخالی فولادی (چکیده)
425 - تولید فوم‌های کامپوزیتی چدن نشکن با استفاده از گوی‌های توخالی آلومینایی (چکیده)
426 - تولید فوم‌های کامپوزیتی چدن نشکن با استفاده از گوی‌های توخالی فولادی (چکیده)
427 - بهینه سازی شرایط کشت بافت گیاه دارویی مریم گلی گرزی جهت القاء نوشاخه زایی (Salvia virgata Jacq) (چکیده)
428 - Measuring mutual aggregate uncertainty in evidence theory (چکیده)
429 - Measuring mutual aggregate uncertainty in evidence theory (چکیده)
430 - ارزیابی آسیب پذیری بر مبنای امنیت استاتیکی و سنجش میزان تنومندی شبکه برق خراسان (چکیده)
431 - تخمین بار در فیدر های توزیع مشاهده ناپذیر جهت برآورد تلفات غیر فنی به کمک اطلاعات ماهانه مصرفی و تخمین حالت (چکیده)
432 - Effects of Static and Dynamic Warm-up on Physical Variables in Soccer Players (چکیده)
433 - واسنجی خودکار مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS با استفاده از الگوریتم فراکاوشی بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) )مطالعه موردی : حوضه آبریز سد کارده( (چکیده)
434 - بررسی اثر توسعه کشاورزی بر منابع آب دشت مشهد با نرم افزار WEAP (چکیده)
435 - تهیه نقشه نیاز آبی آفتابگردان به روش زمین آمار و با استفاده از GIS (چکیده)
436 - بررسی تغییرات مصرف برق بخش خانگی ایران با استفاده از روش تحلیل تجزیه شاخص (چکیده)
437 - بررسی عوامل موثر بر تغییرات مصرف فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی ایران 1375-1390 (چکیده)
438 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
439 - رابطه بینامتنیت با بلاغت کلاسیک عربی و مکاتب ادبیات تطبیقی (چکیده)
440 - بررسی نامه سی و یکم نهج البلاغه با توجه به رویکرد بینامتنیت (چکیده)
441 - گزارش رخداد آلودگی تلازیا در تعدادی از گله های گوسفند در استان آذربایجان غربی (چکیده)
442 - بررسی مورفولوژیکی و مولکولی (ITS1)کیست های هیداتید گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه بجنورد (چکیده)
443 - Whole wheat feeding and influence of initial body weight on broiler performance (چکیده)
444 - بررسی کسره اضافه در ساخت اضافه زبان فارسی و برخی گویش های خراسان رضوی و جنوبی: تنوعات و تبعات (چکیده)
445 - Investigation of Nano Nozzle Flows using Direct Simulation Monte Carlo (چکیده)
446 - Second Law Analysis of Nano Thermal Cavity Flow Using DSMC (چکیده)
447 - بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالتی بازیافتی به روش سرد با امولسینون قیر (چکیده)
448 - رگرسون فازی با پهناهای متغیر در جملا خطا (چکیده)
449 - بررسی تأثیر پیش تیمارهای متفاوت بر روی سینتیک خشک شدن قارچ دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) با روش بخار فوق داغ (چکیده)
450 - جذب آموکسی سیلین ازآب بوسیله ی نانولوله های کربنی چند دیواره (چکیده)
451 - طراحی اقتصادی نمودار کنترل برای شاخص ناکارایی Cpp (چکیده)
452 - بررسی سینتیک خشک کردن قارچ دکمه ای سفید با روش بخار فوق داغ (چکیده)
453 - نمودارهای کنترل ناپارامتری فازی (چکیده)
454 - Assessing manufacturing process capability with imprecise data based on fuzzy Cpi (چکیده)
455 - The effect of aquatic exercise on pain & balance in patients with plantar fasciitis (چکیده)
456 - اثر غلظت اسید لاکتیک روی عملکرد پیل سوختی میکروبی پیوسته با گونه خالص شوانلا (چکیده)
457 - مقایسه میزان تبدیل واکنش ترانس استریفیکاسیون لیپید حاصل از ریزجلبک خالص کلرلا ولگاریس و جامعه ریز جلبک موجود در پساب بیولوژیک (چکیده)
458 - Synthesis of novel nano-catalyst of doped CaZrO3 with titania by sol-gel method and assessment of its activity in esterification reaction (چکیده)
459 - بررسی کیفیت سود شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورود متغیر کیفیت سود به مدلهای پیشبینی ورشکستگی (چکیده)
460 - محافظه کاری ابزاری برای رفع ابهام یا ایجاد ابهام؟ (چکیده)
461 - Information Security in Knowledge Management Based on ISO 27001 and CWA 14924 (چکیده)
462 - پیاده سازی مکانیزمی کارا جهت کاهش اضافه ‏بار در شبکه‏های VoIP: رویکردی مبتنی بر لایه انتقال (چکیده)
463 - تشخیص و جلوگیری حمله کرم چاله در پروتکل‌های مسیریابی خوشه‌بندی (چکیده)
464 - مثلها و مثلواره های فارسی در نامه های عین القضات همدانی (چکیده)
465 - مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP (چکیده)
466 - Structural damage identification by sensitivity of modal strain energy based on optimization function (چکیده)
467 - Damage localization and quantification by direct structural dynamic parameters updating method (چکیده)
468 - Structural Damage Detection by Sensitivity Analysis of Vibrational Response in Civil and Architectural Buildings (چکیده)
469 - مدلسازی و شبیه سازی کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد (چکیده)
470 - شبیه سازی کوره واحد بازیافت گوگرد به روش راکتور گیبس اصلاح شده (چکیده)
471 - Opportunistic Medium Access in Multi-session Networks based on Cooperative ARQ (چکیده)
472 - Performance of On-Off Keying and Pulse Position Modulation for Diffused Indoor Optical Wireless Channels Employing Neural Equalizers (چکیده)
473 - درفش های شاهنامه: کیفیت نمادپردازی باورهای جمعی در نگارگری قومی و ملی (چکیده)
474 - تثبیت پایه پل و جلوگیری از تخریب آن با کنترل فرسایش (چکیده)
475 - تعیین رابطه دبی اشل در دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای (چکیده)
476 - تئوری خودمانایی و روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با لبه استوانه ای (چکیده)
477 - بررسی پارامترهای موثر بر آبشستگی موضعی پایه های مرکب پل ها (چکیده)
478 - منحنی تشخیص شرایط جریان برای دریچه کشویی با انتهای استوانه ای (چکیده)
479 - بررسی تأثیر مقادیر مختلف سیلیسیم و نیتروژن بر روی عملکرد و خوابیدگی برنج رقم طارم محلی (چکیده)
480 - پتانسیل کنترل بیولوژیکی قارچ Trichoderma harzianum علیه عامل بیماری پوسیدگی زغالی سویا تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای (چکیده)
481 - برسی جایگاه و همیت مکان گزینی پایتخت در دوره هخامنشی (چکیده)
482 - ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ (چکیده)
483 - معرفی و مقایسه غوزه چین و پنبه چین ها و انتخاب مناسب ترین ماشین برداشت پنبه (چکیده)
484 - طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی جداکننده وش از غوزه پنبه (چکیده)
485 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
486 - بررسی مقایسه ای اسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در بافت مغز ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
487 - شناسایی مناطق در خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی و سیستم اطلاعات مکانی (چکیده)
488 - واکاوی فرصتها ی فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار(مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) (چکیده)
489 - ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از نتایج اجرای کاربری های پیشنهادی طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف) (چکیده)
490 - تحلیلی بر مکانیابی بهینه مراکز فرهنگی ورزشی درسکونتگاههای روستایی با استفاده از AHP & GIS (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف) (چکیده)
491 - Exploring Efficiency of Ring Oscillator- Based Temperature Sensor Networks on FPGAs (چکیده)
492 - طبقه بندی الکتروفاسیس های ماسه سنگ های سازند های چلکن و آقچاگیل براساس داده های پتروفیزیکی در چاه اکتشافی خزر جنوبی X2C شماره (چکیده)
493 - مکان یابی بهینه جهات توسعه فیزیکی سکونتگاه‌های روستایی با کمک روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS- شهرستان بجنورد (چکیده)
494 - تحلیل محتوای راهبردهای توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی در ایران بر پایه‌ مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده در دهه 93-1383 (چکیده)
495 - پتروگرافی و ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیت های سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی) (چکیده)
496 - تفسیر توالی پاراژنتیکی سنگهای کربناته سازند تیرگان در برش شوراب واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
497 - رسوب شناسی و مورفومتری نبکاهای کویر حاج علی قلی واقع در جنوب دامغان (چکیده)
498 - پارامترهای بافتی سدهای گراولی رودخانه الیاتو واقع درجنوب غرب فریمان (چکیده)
499 - بررسی پارامترهای آماری ذرات رسوبی رودخانه فاروب رومان واقع در شمال غرب نیشابور (چکیده)
500 - بررسی پارامترهای رسوبی ،رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری رودخانه بقیع واقع در شمال غرب نیشابور (چکیده)
501 - بررسی اثر دما بر مقاومت به نفوذ پوست سیب ارقام لبنانی زرد، لبنانی قرمز و عباسی (چکیده)
502 - توده های نفوذی با پتانسیل کانی‌زایی مس پورفیری در محدوده جنوب باختری سرخ کوه، بلوک لوت (چکیده)
503 - الگو واره های نوین در معماری معاصر کشورهای اسلامی (چکیده)
504 - طبقه‌بندی و تشخیص عیوب ظاهری سیب‌زمینی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
505 - تاثیر سه سطح رطوبتی بر خواص مهندسی و گرا نشی گیاه جدید شورزیست و خشک زیست کوشیا در دو حالت دانه و مغز با کمک پردازش تصویر (چکیده)
506 - مقایسه خواص فیزیکی سه اکوتیپ مهم گیاه جدید کوشیا بیرجند، بروجرد و سبزوار در دو حالت مغز و دانه (چکیده)
507 - Design Optimization of an Orthopedic Screw Based on Stress Stimulus Using Taguchi Method and Finite Element Analysis (چکیده)
508 - بررسی عوامل کلان اقتصادی موثر بر قیمت محصولات کشاورزی با رویکرد پانل (چکیده)
509 - بررسی عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار اختیار معامله(مطالعه موردی محصول پنبه شهرستان گنبد) (چکیده)
510 - Preparation and electrocatalytic application of novel Pd nanoparticle/polyoxometalate/Graphene nanohybrid (چکیده)
511 - Effect of Selected exercises on postural control in elite female Taekwondo players (چکیده)
512 - Effect of vertical displacement of the body, on Exercise related transient abdominal pain (چکیده)
513 - Effect of unilateral training on the quadriceps muscle strength in men after anterior cruciate ligament reconstruction (چکیده)
514 - تاثیر بی کربنات بر میزان زیست توده و لیپید ریزجلبک بومی جدا شده از پساب شهری مشهد (چکیده)
515 - Study on the effect of maternal administration of aromataze inhibitor on the brain dimorphic neucleus in male ratv offspring (چکیده)
516 - Study on the effect of maternal administration of aromatase inhibitor (lertozole) on spatial memory in male rat offspring (چکیده)
517 - Comparison of the equilibrium fluctuations of elite male basketball players with and without a history of anterior cruciate ligament reconstruction (چکیده)
518 - مطالعات زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی طرق (شمال غربی کاشمر) (چکیده)
519 - زمین شناسی و کانی سازی محدوده سنجدک III در آنومالی شرقی و مقایسه آن با آنومالی های مرکزی و غربی واقع در معدن آهن سنگان خواف، خراسان رضوی (چکیده)
520 - مدلسازی جابجایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی پیرو قانون توانی در محفظه مربعی به روش شبکه بولتزمن (چکیده)
521 - ارزیابی میزان مشارکت ذینفعان در مقاوم سازی بافت های فرسوده در مقابل بحران های طبیعی: نمونه موردی کوی سیّدی شهر مشهد (چکیده)
522 - ارزیابی سیستمی فرآیند پیاده سازی شهرالکترونیک بجنوردبا تاکید بر ابعاد تکنولوژیکی و سیاسی (چکیده)
523 - مدلسازی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر شهر از دیدگاه شهروندان: مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
524 - Operator Complementary Callebaut Inequality (چکیده)
525 - Azuma inequality for noncommutative martingales (چکیده)
526 - Some inequalities involving positive maps (چکیده)
527 - Inequalities of Lowner type (چکیده)
528 - مدلسازی رفتار سیالات غیرنیوتنی در سیستم های جابجایی طبیعی با ساختار گرمایش از کف (چکیده)
529 - برداشت مغناطیس سنجی زمینی، تفسیر داده ها و تطبیق آنها با کانی سازی در محدوده سنجدک III، آنومالی شرقی معدن آهن سنگان خواف، خراسان رضوی (چکیده)
530 - تخمین جرم و حجم پرتقال از روی پارامترهای هندسی آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
531 - بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر راهکارهای نوین (چکیده)
532 - بررسی اثر توزیع تصادفی ناخالصی در ترانزیستورهای بدون پیوند (چکیده)
533 - فناوری های نوینِ تشخیص بیماری ورم پستان دام (چکیده)
534 - بررسی اثر هال در صفحه گرافین برای نانو سنسورهای مغناطیسی در تکنولوژی CMOS (چکیده)
535 - اهمیت سیستم های شیردوشی اتوماتیک(رباتیک) در تندرستی و رفاه دام (چکیده)
536 - بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان سبزوار (چکیده)
537 - تاثیر پیچیدگی ذهنی وظیفه کاری بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات (چکیده)
538 - ?Can Pairs of Groups Help the Classification of Groups (چکیده)
539 - اصلاح غشای لایه نازک اسمز معکوس با تأکید بر بهبود ساختاری لایه نگهدارنده پلی سولفونی (چکیده)
540 - بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای مختلف ساخت بر عملکرد غشاهای ترکیبی فیلم نازک (چکیده)
541 - درنگی در چیستی و جایگاه قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح (چکیده)
542 - ارزیابی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات آفتابگردان (چکیده)
543 - مطالعه بیوشیمیایی یک پروتئاز آلکالوترموفیل جدید از آسپرژیلوس اوریزا (چکیده)
544 - عوامل اقتصادی واجتماعی موثربرتوسعه پایدار باتاکید برشاخصهای حکمرانی درکشورهای صادرکننده نفت دردوره زمانی 2008-1996 (چکیده)
545 - بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمدی و اعتمادبا استفاده از الگوی داده‌های تابلویی (چکیده)
546 - Deposition of sonosynthesized ZnO nanoparticles on the electroless Ni-P coating to improve the corrosion protection (چکیده)
547 - Studying the effect of structural characteristics of (چکیده)
548 - مفهوم سازی و تبیین ابعاد جغرافیای سیاسی شهر (چکیده)
549 - Empirical review of costs stickiness by emphasis on motivations and management expectations (چکیده)
550 - Unique effects of ultrasound on antoicorrosive performance of electroless Ni-P coating on the mild steel (چکیده)
551 - Structural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
552 - پایش میزان خوردگی در لوله های نفت و گاز با روش جریان گردابی پالسی با استفاده از کویل برگیر (چکیده)
553 - تاثیر نرخ جریان کاتولیت عبوری برعملکرد و شکل گیری بایوکاتد دریک پیل سوختی میکروبی رسوبی (چکیده)
554 - بررسی روش های عددی در شبیه سازی پدیده ی تورق در کامپوزیت های لایه ای (چکیده)
555 - تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه مراکز اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی با تلفیق AHp & GIS (نمونه مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان فاروج) (چکیده)
556 - شناخت دانش بومی و کاربرد آن در مدیریت بحران روستایی با تأکید بر خشکسالی، سیل و زلزله (مطالعه موردی: بخش جلگه زوزن از شهرستان خواف) (چکیده)
557 - دینامیک برهم‌کنش دو اتم سه‌ترازی با میدان کاواک در حضور یک میدان کلاسیکی (چکیده)
558 - بررسی تاثیر روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی جریان تراکم پذیر در بین پره های توربین با سطوح شیب زیاد (چکیده)
559 - بررسی در هم تنیدگی در سامانه‌های اپتو‌مکانیک جفت شده در حضور محیط غیرخطی OPA (چکیده)
560 - رهیافتی هندسی برای محاسبه هم‌بستگی کوانتومی (چکیده)
561 - ناهم‌خوانی کوانتومی حالت‌های دوکیوبیتی (چکیده)
562 - بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی (چکیده)
563 - بررسی زمینه های همکاری استان های مرزی با کشورهای آسیای مرکزی(مورد: استان گلستان) (چکیده)
564 - ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و انعکاس امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
565 - تحلیل نقش امکانات گردشگری بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای حوزه نفوذ شهر مشهد (چکیده)
566 - دوزجذبی بتا و گامای یُد131 در تیروئید کروی و استوانه ای با استفاده از کد ّFLUKA و مقایسه آن با نتایج کد MCNPX (چکیده)
567 - واکاوی مشکلات اقتصادی دختران روستایی(مطالعه موردی: بخش احمدآباد مشهد) (چکیده)
568 - بررسی اثرات طرح هدفمندی یارانه ها بر کیفیت زندگی روستائیان(مورد مطالعه: بخش احمدآباد مشهد) (چکیده)
569 - بکارگیری طرح +AUSMجهت بهبود نتایج عددی حجم محدود جیمسون در جریان بین پره های ثابت توربین (چکیده)
570 - بررسی طرح های بالادست AUSM+، تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالردر جریانهای بابازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت (چکیده)
571 - Ferula szowitsiana extract is able to delay PTZ induced kindling seizures in male wistar rat (چکیده)
572 - A comparison between diazepam and Ferula szowitsiana extract on PTZ induced convulsion in male wistar rat (چکیده)
573 - Is there any difference between anti-inflammatory effect of Ferula szowitsiana extract in central & systemic administration in Rat? (چکیده)
574 - A comparison between intrathecal and intraperitoneal administrations of Ferula szowitsiana stem and leaves extract on chemical pain in male wistar rats (چکیده)
575 - The interactions between the blastema tissue and a three-dimensional matrix derived from bovine inter-vertebral disc as a model for in vitro studies (چکیده)
576 - Chemical pain reduction after administration of Salvia multicaulis extracts in rats (چکیده)
577 - New Zealand rabbit’s blastema as a models for studing the interactions between amphibians and mammals tissues (چکیده)
578 - مکان یابی مناطق مناسب کشت زعفران در شهرستانهای سبزوار و تربت حیدریه با بررسی عوامل اقلیمی مؤثر (چکیده)
579 - نقش و جایگاه دیپلماسی‌شهری در حکمروایی خوب ‌شهری (چکیده)
580 - برقراری امنیت شهری از طریق طراحی محیطی براساس مبانی اسلامی (چکیده)
581 - بهینه سازی نور و رشد گونه های ویبریو لومینسانس جداشده از استخر پرورش میگو جنوب شرق کشور (چکیده)
582 - مدل سازی منحنی رشد باکتری Pseudomonas putida KT2440 با استفاده از مدل ریاضی گامپرتز (چکیده)
583 - بررسی تولید بیوسورفکتانت و کاهش کشش سطحی در باکتری های Pseudomonas putida و Pseudomonas fluorescens (چکیده)
584 - بررسی اثر دما، pH و مقدار دکانال بر میزان نشر نور لومینسانس باکتری اشرشیاکلی مقاوم به آرسنیک به عنوان یک بیوسنسور (چکیده)
585 - ضخامت سنجی در لوله های نفت و گاز به روش جریان گردابی پالسی با استفاده از کویل برگیر (چکیده)
586 - بررسی اثرات متقابل سرمایه انسانی و اجتماعی در منتخبی از کشورهای اسلامی: روش پانل دیتا (چکیده)
587 - بررسی اثر سرب بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو و پارامتر های بیوشیمیایی خون در ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
588 - Impact of relationships on our metrics Felthmanand Ohlson and Basu measure of conservatism (چکیده)
589 - Achieving the concept of unity in future planning of cities in Iran (چکیده)
590 - From Earthquake Crisi to More Equal Metropolis (چکیده)
591 - تعامل امیرعلیشیر نوایی با مذاهب و فرقه های دیگر (چکیده)
592 - آثارخطی امیرعلیشیرنوایی موجود درکتابخانه آستان قدس رضوی (چکیده)
593 - melanoma in a 15 month old heifer - A case report (چکیده)
594 - ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی دانشگاهی (چکیده)
595 - Determination of Economic Production Quantity with Regard to Machine Failure (چکیده)
596 - تاثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد (چکیده)
597 - ویژگیهای ساختاری و فرایندی هیئت مدیره و ریسک مالی )تغییر در نقدینگی-تغییر در بحران مالی( (چکیده)
598 - تاثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (چکیده)
599 - اثر مدت زمان نگهداری بنه در دمای القایی بر خصوصیات گلدهی زعفران (چکیده)
600 - بررسی خصوصیات زراعی بنه زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیربافت های مختلف خاک (چکیده)
601 - مطالعه اثر بسترهای کشت بر عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
602 - وابستگی سویی در مفصل های نامتقارن (چکیده)
603 - مشخصه سازی توزیعها با استفاده از کرانهای واریانس (چکیده)
604 - A new filterbank-based complex CDMA system for transmission in underwater acoustic channels (چکیده)
605 - نقش امیر علیشیر نوایی در گسترش تاریخ نگاری عصر تیموری (چکیده)
606 - بررسی ساختار وابستگی زمان های اصابت فرآیندهای تصادفی دو بعدی (چکیده)
607 - ترتیب تصادفی همبستگی و برخی ویژگیهای آن (چکیده)
608 - نقش شیخ صفی الدین اردبیلی در تعدیل خوی وحشی مغولان (چکیده)
609 - بررسی رابطه میان بازاریابی حسی و شکل گیری نیات رفتاری مشتریان در هتل پردیسان شهر مشهد (چکیده)
610 - نقش اکسید روی (معمولی و نانو ) و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا (چکیده)
611 - تاثیر اکسید روی نانو و معمولی و قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris (چکیده)
612 - رابطه شادکامی در زندگی و تمایل به ازدواج در دانشجویان مجرد دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
613 - رابطه هبستگی بین عدد لوژان و RQD برای سد خرسان3 (چکیده)
614 - A Distributed Clustering Scheme for Wireless Sensor Networks (چکیده)
615 - A Novel Load Scheduling for Session Initiation Protocol Networks (چکیده)
616 - First-Fit Semi-partitioned Scheduling Based on Rate Monotonic Algorithm (چکیده)
617 - بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
618 - نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی (چکیده)
619 - میزان اشاعه استانداردهای معیار دقت در ارزشیابی‌های درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (چکیده)
620 - فروگذارده ماندن فرا-ارزشیابی برنامه‌های بهبود کیفیت برنامه درسی دانشگاهی مبتنی بر استانداردهای ارزشیابی (چکیده)
621 - Evaluation of a constant rate of lidocaine on oxidative stress parametere in dogs undergoing ovariohystrectomy (چکیده)
622 - Urban Governmentality in traditional Islamic-Iranian Cities: the dialectic nexus between sovereignty, religion, and custom (چکیده)
623 - اثر مقایسه کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر روی فراسنجههای تولید و متابولیتهای خونی (چکیده)
624 - اثر منابع فیبر غیرعلوفهای (سبوس و تفاله چغندرقند) درکنسانتره شروع کننده بر عملکرد گوسالههای ماده هلشتاین در دوره قبل از شیرگیری (چکیده)
625 - اثر منابع فیبر غیر علوفهای درکنسانتره شروع کننده بر عملکرد، فاکتورهای خونی و فراسنجههای رشد اسکلتی گوسالههای ماده هلشتاین در کل دوره (چکیده)
626 - پاسخ عملکرد گوسالههای ماده هلشتاین در بعد از شیرگیری به کنسانتره شروع کننده حاوی سبوس و تفاله چغندر (چکیده)
627 - مقایسه ارزش غذایی سه گونه گیاه شورزیست با کاه گندم و یونجه (چکیده)
628 - اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق ) 2 + H 4 CH ( و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی (چکیده)
629 - اثر پسماندهای پسته و دانه کلزا بر گوارشپذیری مواد مغذی و برخی متابولیتهای خون در گوسفند بلوچی (چکیده)
630 - تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین غیر قابل تجزیه به پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه بر وزن بدن و اندازه های بدنی در بزغالههای سانن (چکیده)
631 - مقایسه سمیت تماسی دو فرمولاسیون میکروکپسول و امولسیون لامبدا-سی هالوترین روی حشرات نر سوسری آلمانی Blattellagermanica (L.) (Blattaria: Blattellidae) (چکیده)
632 - تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین تجزیه پذیر به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و بازدهی خوراک در بزغالههای سانن (چکیده)
633 - نگرشی بر اهمیت و نقش لندفرمهای ژئومورفیک در پیدایش زیستگاه ها و تمدن های بشری (با تأکید بر ایران) (چکیده)
634 - تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر متابولیت های خونی گوسالههای شیرخوار (چکیده)
635 - تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر عملکرد گوسالههای شیرخوار (چکیده)
636 - اثر تانن در جیره کم پروتئین بر عملکرد برههای پرواری (چکیده)
637 - اثر افزودن پیه به جیرههای حاوی ذرت و جو بر عملکرد، فراسنجههای خونی و بیان ژن GLUT4 ماهیچه برههای ماده بلوچی (چکیده)
638 - اثر تزریق شیردانی منابع مختلف کربوهیدراتی و چربی بر توازن نیتروژن گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
639 - Distributed Sparse Adaptive Algorithm for NonGaussian Noise Applications (چکیده)
640 - ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری (چکیده)
641 - مقایسه ساختار مولکولی کربوهیدرات در انواع مختلف غلات (جو، ذرت و سورگوم) با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (چکیده)
642 - ارتباط ساختار مولکولی پروتئین با میزان پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه گاوهای شیری (چکیده)
643 - مطالعه اثرات سیلاژ بوته سیبزمینی غنی شده با سبوس گندم بر روی روند تجزیهپذیری مادهخشک با تکنیک گاز تست (چکیده)
644 - تعیین ترکیب شیمیایی و تولیدگاز اندام هوایی بوته گوجه فرنگی خشک و سیلوشده (چکیده)
645 - بررسی اثر جایگزینی سیلاژ بوته گوجهفرنگی با سیلاژ ذرت بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
646 - اثر تزریق ویتامین 21 B بر مصرف خوراک، وزن بدن، تولید و ترکیبات شیر در گاوهای اوایل شیردهی هلشتاین (چکیده)
647 - برآورد اثرات سطوح مختلف ملاس بر روی کنتیک تجزیهپذیری، انرژی خالص برای شیردهی، تجزیهپذیری مادهخشک آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم بوته سیب زمینی سیلو شده با استفاده از تکنیک تولید گاز (چکیده)
648 - تعیین اثرات تفاله چغندرقند آمونیاکی شده توسط سطوح بالای آمونیاک با افزودن آنزیم و آب بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
649 - اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار در جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر فراسنجه های تولید شیر (چکیده)
650 - اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین بر تولید شیر و متابولیتهای خونی و رفتارهای تغذیه ای (چکیده)
651 - تعیین اثرات تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط سطوح پایین آمونیاک و افزودن آنزیم و آب بر روی پارامترهای تولیدی گاز در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
652 - Different Levels of Protein by Dietary Addition of Cottonseed Meal on the Performance of Iranian Sannen Kids (چکیده)
653 - Effects of Ammoniated Sugar Beet Pulp by Different Levels of Ammonia and Added Enzyme on Parameters of In Vitro Gas Production (چکیده)
654 - Ethics and Alternatives for Animal Use in Research (چکیده)
655 - نقش شیفتگی به برند بر تبلیغات شفاهی (چکیده)
656 - عوامل موثر بر شیفتگی به برند (چکیده)
657 - تاثیر نانو اکسید تیتانیوم، کمپوست زباله شهری و هیومیک اسید بر خصوصیات رشدی و عملکرد نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) (چکیده)
658 - Construction of novel fluoride potentiometric sensors based on conducting polypyrrole doped with different anions (چکیده)
659 - Electrochemical hydride generation coupled to funnel assisted headspace liquid phase microextraction and UV-Vis spectrophotometry for determination of arsenic (چکیده)
660 - Sulfated β-cyclodextrin doped polypyrrole film deposited on pencil graphite as an ion selective electrode for determination of Phenobarbital (چکیده)
661 - Conducting Polypyrrole Film Doped with Anionic Chromotropic Acid as a Solid State Potentiometric Sensor for Cr(VI) (چکیده)
662 - طراحی ساختارهای تست فرایند ساخت یک ترانزیستور توان و فرکانس بالای VDMOS (چکیده)
663 - تحلیل کارکردهای اساطیری خورشید و مهر در ارتباط با قداست مفهوم شاه- موبد و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
664 - تحلیل شبکه هاپلوتایپی در ماهی خیاطه حوضه جنوبی دریای خزر (چکیده)
665 - A Computational Study of Solvent Effects on Polymer Photovoltaics Considering the Field Dependendent Series Resistance (چکیده)
666 - Phylogeny of snow trout (Schizothorax) based on Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene (چکیده)
667 - An 8.8–9.8 GHz 100W hybrid solid state power amplifier for high power applications (چکیده)
668 - تخمین زمان واگرایی در باربهای مالزی با استفاده از ژن سیتوکروم (چکیده)
669 - تاثیر لزجت سیال در رفتار ماده متخلخل اشباع شده با سیال هوشمند (چکیده)
670 - بررسی سیر تاریخی نظم روایات پهلوانی در ایرانِ دورة تیموری و عدم تبلور این آثار در منابع ادبی عصر نوایی (چکیده)
671 - شبیه سازی آنالیز شکست مواد مرکب با درنظر گرفتن کاهش خواص (چکیده)
672 - A TRIPARTITE PHYSICS-BASED MODEL FOR ORGANIC SOLAR CELLS (چکیده)
673 - تحلیل تیرهای کامپوزیت با استفاده از روش کاهش ابعاد (چکیده)
674 - ارتعاشات آزاد پره مارپیچ )هلیکال( توربین بادی محور عمودی (چکیده)
675 - استفاده از وصله پیزو الکتریک برای بهبودکمانش دینامیکی صفحات کامپوزیتی دارای گشودگی (چکیده)
676 - Material Characteristics Investigation of Composite Porous Beam with Axial Diffusion Using FDM and Taguchi DOE (چکیده)
677 - Quasi-Static Analysis of Composite Beam with Saturated Porous Core by Dimensional Reduction Method (چکیده)
678 - مطالعه خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی سیاه ماهی Cyprinidae: Capoeta fusca Nikol’skii (چکیده)
679 - Free Vibration Analysis of Rotating Composite Beam Using Dimensional Reduction Method (چکیده)
680 - نطریه اطلاعات و جایگاه ان در مهندسی و علوم (چکیده)
681 - محاسبه بار بحرانی ستون های فولادی با در نظر گرفتن اثر برش به روش اجزای محدود (چکیده)
682 - تحلیل احتمالاتی بار کمانشی تیرورق های با سوراخ دایره ای شکل (چکیده)
683 - Enhancing the ability of QualiTree to study the effect of water availability on the fruit-tree development and growth (چکیده)
684 - بررسی پاسخ ایمنی لارو کرم مفتولی در مقابل دو گونه نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
685 - بررسی بیماریزایی نماتودهای بیمارگر حشرات روی آلرود گلخانه در آزمایشگاه و گلخانه (چکیده)
686 - Arc stability evaluation in Gas Metal Arc Welding process, Using Acoustic data and Signal Processing (چکیده)
687 - تعیین شرایط بهینه استخراج موسیلاژ دانه به به کمک طرح مرکب مرکزی و ارزیابی برخی خصوصیات عملکردی آن (چکیده)
688 - فیلوژنی مولکولی Aphidiinae بر اساس چهار ناحیه ژنی هسته و ریبوزوم (چکیده)
689 - Investigation of some functional properties of Quince seed mucilage extracted by ultrasound (چکیده)
690 - تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
691 - ساخت و کاربرد سیستم بینی الکترونیکی بر پایه سنسورهای نیمه رسانای اکسید فلز - شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جایگزین برای طبقه بندی فساد ماهی (چکیده)
692 - EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF SUGAR BEET DIETARY FIBER ON PHYSICOCHEMICAL, TECHNOLOGICAL AND SENSORY PROPERTIES OF BEEF COCKTAIL SAUSAGE (چکیده)
693 - رزیابی تأثیر جایگزینی آرد عدس در فرمولاسیون خمیرابه بر خصوصیات رئولویکی خمیرابه (چکیده)
694 - تأثیر افزودن آرد عدس و نخود بر فرمولاسیون خمیرابه برکاهش جذب روغن پوسته های سرخ شده (چکیده)
695 - مدل سازی ریاضی خشک کردن کف پوشی پالپ طالبی (چکیده)
696 - بررسی ویژگی های کف پالپ طالبی با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
697 - بررسی رفتار چسبناکی پودر مواد غذایی و تکنیک های تعیین آن (چکیده)
698 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی تاثیر صمغ شاهی و زانتان بر خصوصیات کیفی نان فاقد گلوتن (چکیده)
699 - بررسی اثر مدت زمان پخت اولیه و مدت زمان نگهداری بر ویژگیهای کیفی نان بربری پخته شده با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
700 - ارزیابی فضاهای باز شهری و حمل و نقل درون شهری در مشهد براساس شاخص های شهر دوستدار سالمند (چکیده)
701 - بررسی و تحلیل مولفه امنیت در شهر اسلامی (چکیده)
702 - اثرات برون تنی دوز مشابه آلودگیهای ژئوژنیک آرسنیک معدنی بر مولکول های TLR2 و TLR4 در نوتروفیلهای خون انسان با استفاده از qPCR (چکیده)
703 - کارایی ردیابی عامل پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی توسط واکنش LAMP (چکیده)
704 - جایگاه سخنان کوتاه حضرت علی علیه‌السلام و ترجمه‌ امیر علی شیر نوایی از آن (چکیده)
705 - ارزیابی عملکرد مدل های ARIMA و GARCH در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
706 - Using DVE/OEB System to Predict Protein Value of Soybean Meal, Yasmino Max® and Fishmeal for Ruminants (چکیده)
707 - Evaluation of Antioxidative Efficacy of Treated Linseed using In Vitro Rumen Culture (چکیده)
708 - Fermentation Characteristics and Aerobic Stability of Triticale Silage Treated with Formic Acid or a Mixture of Formic and Propionic Acids (چکیده)
709 - گیرنده ھای شبه تول ٢ و ۴ در لوکوسیت ھا مناسب ترین مولکولھا برای بررسی مسمومیت سیستم ایمنی ناشی از آفلاتوکسین ھا در انسان و حیوانات (چکیده)
710 - A Focused Linked Data Crawler based on HTML Link Analysis (چکیده)
711 - Designing an Integrated Semantic Framework for Structured Opinion Summarization (چکیده)
712 - Improvement of An Abstractive Summarization Evaluation Tool using Lexical-Semantic Relations and Weighted Syntax Tags in Farsi Language (چکیده)
713 - An Entity Based RDF Indexing Schema Using Hadoop And HBase (چکیده)
714 - بررسی، مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای قابل کنترل مؤثر بر روی ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ ورق آلومینیوم 50 (چکیده)
715 - رباعی- مستزاد؛ پیدایش و سرایندگان (چکیده)
716 - نقش عالمان مسلمان لبنان در بیداری اسلامی زنان آن دیار (چکیده)
717 - نقش دانش بومی زنان روستایی در دستیابی به گردشگری پایدار روستایی )مورد مطالعه:روستاهای بخش زبرخان شهرستان نیشابور( (چکیده)
718 - سنتز سبز نانوذرات پلاتین با استفاده از پلی اکسومتالات (چکیده)
719 - التناص فی شعرعبدالوهاب البیاتی (چکیده)
720 - پژوهشی تطبیقی در بینامتنی سروده های پولس سلامه با قرآن کریم (چکیده)
721 - سنتز نانوذرات مغناطیسی فریت روی و کاربرد آن در تخریب فتوکاتالیستی رنگ (چکیده)
722 - Évolution de l’enfant leclézien à travers les nouvelles « Martin », « Mondo » et « David » (چکیده)
723 - Green synthesis of Pt nanoparticles using Keggin and Dawson heteropolyacids and preparation of their composites with carbon nanotubes (چکیده)
724 - مرور و بررسی انواع مدل‌های فرم‌پذیر در بخش‌بندی و تشخیص خودکار مرز اندوکارد در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی (چکیده)
725 - Multicomponent Adsorption Equilibria: Effect of Site Matching Correlation in HEL and HIAST Models (چکیده)
726 - EFFECTS OF ORGANIC FERTILIZERS AND MYCORRHIZA INOCULATION ON LEAF AREA INDEX AND DRY YIELD OF DWARF CHICORY (CICHORIUM PUMILUM JACQ) (چکیده)
727 - CARDINAL TEMPERATURE FOR SEED GERMINATION OF ROSELLE (HIBISCUS SABDARIFFA.L) (چکیده)
728 - EVALUATION OF FOLIAR APPLICATIONS OF IRON AND MANGANESE ON CORM AND LEAF YIELD OF SAFFRON (CROCUS SATIVUS L.) (چکیده)
729 - پاسخ جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه به شدت و زمان های مختلف میدان مغناطیسی (چکیده)
730 - اثرات غلظتهای مختلف ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه (چکیده)
731 - بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی چای ترش از دیدگاه طب سنتی (چکیده)
732 - ERGODICITY OF FINITELY GENERATED GROUP ACTIONS OF Diff2(M (چکیده)
733 - تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب) (چکیده)
734 - مدل سازی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا - توسط شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
735 - متدولوژی تهیه نقشه های فرآیندی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا (چکیده)
736 - ارزیابی تولید مراتع در مناطق سردسیر و کوهستانی در دهه‌های آینده (2030-2011) (مطالعه موردی: منطقه پلور استان مازندران) (چکیده)
737 - پیش بینی تولید گیاهی مراتع رودشور شهرستان ساوه طی 20 سال آتی بر اساس سناریوهای مختلف تغییر اقلیم (چکیده)
738 - Age related change in hematological profile in saanen goat kids (چکیده)
739 - تبیین مفهومی علل و بازخوردهای زنانه(مونث) شدن مهاجرتهای روستایی (چکیده)
740 - بررسی عملکرد مدیران شهری در کاهش آسیب پذیری بافت کالبدی شهر در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: شهرستان بابل) (چکیده)
741 - لبه یابی مبتنی بر گرادیان، لاپلاس و دنبال نمودن لبه (چکیده)
742 - الگوریتم جدید برای تشخیص آنتی بادی های موثر بر آنتی ژنHIV براساس ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
743 - The role of cooperatives and the application of the principles of cooperation in the reproduction of social capital (چکیده)
744 - اصول پذافنذ غیرعامل در معماری و شهرسازی (چکیده)
745 - واکنش سلولی Spodoptera exiguae علیه دو گونه نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
746 - گزارش دو گونه نماتود انگل حشرات Pristionchus maupasii و Osechius از ایران (چکیده)
747 - Three dimensional parametric study of a centrifugal pump impeller by varying the blade number (چکیده)
748 - Numerical and parametric study of a centrifugal pump (چکیده)
749 - Design of an Economical SCARA Robot for Industrial Applications (چکیده)
750 - Low Speed Control of AC Servo Motors in No-Load Condition (چکیده)
751 - IBM word-alignment model I for statistical machine translation (چکیده)
752 - یک مدلسازی جدید و حل ارتعاشات ربات موازی PR-PRP (چکیده)
753 - حل یک معادله حرکت جدید برای تیر با حرکت طولی (چکیده)
754 - Assessment of Blood Vessel Tortuosity and Width in Retinopathy of Prematurity Using ROPAssist (چکیده)
755 - Plus Disease Detection with a Novel Automated Algorithm (چکیده)
756 - تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس زنیان بر روی باکتری Erwinia carotovora subsp. carotovora (چکیده)
757 - بررسی عوامل موثر بر تغییر اقلیم با تاکید بر بحران آب و راهکارهای تخفیف آن (چکیده)
758 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
759 - Differential expression of ovine TLR2 and TLR4 in peripheral blood mononuclear cells cultured with hydatid cyst derived antigens (چکیده)
760 - Expression Analysis of Molecular Markers of Inflammation in Human Monocytic THP-1 cells Cultured with Single Walled Carbon Nanotubes Functionalized with Polyethylene Glycol (PEG-SWNT) (چکیده)
761 - حل تحلیلی سینماتیک مستقیم ربات موازی استوارت 3-6 به روش بزوت (چکیده)
762 - دینامیک معکوس ربات موازی استوارت 6-SPS با استفاده از روش نیوتن اویلر - (چکیده)
763 - نقش طایفه شیعه بنی کعب در رویدادهای خلیج فارس (چکیده)
764 - حفاظت از لاک پشتهای دریایی به عنوان گونه های پرچم نما ی تنوع زیستی خلیج فارس (چکیده)
765 - سیاست های شاه عباس اول در خلیج فارس (چکیده)
766 - Prevalence of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in Carcasses Referred to Khorasan Razavi Industrial Abattoir by Real-time quantitative PCR (q-PCR) (چکیده)
767 - غیر مستقیم تر و مؤثر تر(تبلیغات غیر مستقیم برای نام خلیج فارس ) (چکیده)
768 - نقش مستوفیان شیعی در دستگاه اداری سلاجقه (چکیده)
769 - تخمین زمان واگرایی در بارب های مالزی با استفاده از ژن سیتوکروم (چکیده)
770 - Existence of periodic solutions in a delayed ring network with n neurons (چکیده)
771 - حجاب و بی حجابی : آثار فردی و اجتماعی (چکیده)
772 - نقش زنان در مقابله با کشف حجاب در دوره رضاشاه (چکیده)
773 - ضرورت ها و بایسته های بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) (چکیده)
774 - فیلوژنی ماهیان خیاطه در ایران بر اساس ریخت سنجی هندسی واطلاعات مولکولی (چکیده)
775 - موسی بن جعفر علیه السلام و فرقه های انحرافی (چکیده)
776 - ارتباط مردم و روحانیون اهل سنت خواف با شهید مدرس در ایام تبعیدشان در این منطقه (چکیده)
777 - Antifungal Activity of Five Plant Essential Oils Against Soil-borne Plant Pathogenic Fungi (چکیده)
778 - مواضع شهید مدرس در مقابل جمهوری خواهی رضا خان (چکیده)
779 - نقش ابراهیم خان سرهنگبمی در تثبیت مرزهای جنوب شرق ایران (چکیده)
780 - شهردقیانوس افسانه یا واقعیت (چکیده)
781 - اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد( (چکیده)
782 - تاثیر میکروجلبک‌های بومی واحد تصفیه فاضلاب در حذف ترکیبات آلی و تولید محتوای لیپید به منظور سنتز بیودیزل (چکیده)
783 - A genetic fuzzy linguistic rule based approach for dynamic classifier selection in distributed data enviroments (چکیده)
784 - بررسی وضعیت خشکسالی در ایران با استفاده از شاخص SPI در دوره سرد سال و ارتباط آن با بحران آب (چکیده)
785 - A Hierarchical Fuzzy Approach for Adaptation of Pre-given Parameters in an Interval Type-2 TSK Fuzzy Neural Structure (چکیده)
786 - Wind power forecasting using emotional neural networks (چکیده)
787 - تحلیل سینوپتیکی فضایی خشکسالی ها در سیستان و بلوچستان (چکیده)
788 - پاسخ ایمنی زنبور برگخوار رز در مقابل نماتودهای بیمارگر حشرات (چکیده)
789 - اطلاعات جدید در مورد نماتود بیمارگر حشرات Paagrolaimus rigidus از ایران (چکیده)
790 - بررسی اثر سیستم های پاداش و انگیزه بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت تولیدی کاشی فیروزه مشهد) (چکیده)
791 - امیر علی شیر نوایی وحل بحران کم آبی در مشهد (چکیده)
792 - بررسی اثرات تعاونی های تولید روستایی در توسعه کشاورزی پایدار (چکیده)
793 - Comparision of the Distribution of Different Sized Vesseles in Ocular Surface Images of Diabetic and Normal Individuals (چکیده)
794 - بررسی عوامل موثر بر رشد کار آفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه پایدار (چکیده)
795 - غربالگری خودکار رتینوپاتی دیابتی مبتنی بر موجکهای هندسی (چکیده)
796 - Modelling of chemical characteristics of saffron stigma during storage for shelf- life estimation (چکیده)
797 - The effects of somatic antigens of Ostertagia-circumcincta on the expression level of ovine Toll-like receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
798 - The effects of Excretory-Secretory(ES) antigens of hydatid cyst on the expression level of ovine Toll-like receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
799 - Assessment of incorporating TLR9 agonist into conjugated PLGA-PEI as a vaccine delivery system for improving the immune responses (چکیده)
800 - The effect of insulin treatment on TLR4 gene expression and cell density in hippocampal brain and testis tissues in induced hyperglycemia conditions (diabetes type 1) (چکیده)
801 - Innate Immunity and Pattern Recognition Receptors (PRRs): Recent Developments and New Insights in Veterinary Immunology (چکیده)
802 - Potential Applications of Helminths Derived Products in Asthma Therapy (چکیده)
803 - Gut microbiota, molecular markers of inflammation and intestinal disorders: a complex interplay (چکیده)
804 - انتشار برچسب برمبنای اطلاعات محلی و تعیین وفقی تعداد و میزان شباهت همسایه ها (چکیده)
805 - بررسی اثر سیاست پولی بر قیمت محصولات کشاورزی (ARDL مطالعه موردی: زعفران(کاربرد الگوی (چکیده)
806 - طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل (چکیده)
807 - پیشبینی قیمت خرده فروشی زعفران استان خراسان رضوی (چکیده)
808 - مدل ریاضی تخصیص منابع انسانی به پروژهها در شرکتهای پروژه محور با ساختار ماتریسی (چکیده)
809 - چگونگی استفاده از CUTEr نصب شده درسیستم‌عامل مجازی لینوکس با قابلیت اجرا در ویندوز (چکیده)
810 - Two integer formulations for interval coloring of weighted graphs (چکیده)
811 - تخمین پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی با استفاده از روش های حوزه ی مکان و فرکانس (چکیده)
812 - سبک زندگی و نقش آن در سعادت ابدی انسان (چکیده)
813 - بسته فقر زدایی با نگاه ویژه به آموز های رضوی (چکیده)
814 - Rumen health care for sustained productivity (چکیده)
815 - فراهمی عناصر کم مصرف در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن همراه با کمپوست گرانوله گوگردی (چکیده)
816 - Application of Humidification-Dehumidification technique for water desalination in small communities (چکیده)
817 - ضرورت آموزش فلسفه علم در علوم پزشکی (چکیده)
818 - بررسی اثر مصرف نانو اکسید آهن،کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی در خاک سدیمی (چکیده)
819 - Microwave assisted the synthesis of ZnO and CuO promoted alumina for esterification reaction (چکیده)
820 - مدل سازی اجرایی نمودن مصوبه بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران (چکیده)
821 - اثر سطوح آبیاری و تراکم کاشت بر جذب نیتروژن در بنه های دختری زعفران (چکیده)
822 - تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر استحکام کششی اتصال غیرمشابه آلیاژهای آلومینیوم 2024 به 7075 با استفاده از روش آماری تاگوچی (چکیده)
823 - بررسی تغییرات ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد زنگ نزن آستنیتی L316 در روش جوشکاری قوسی تنگستن- گاز پالسی (چکیده)
824 - تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای روی استحکام برشی آلیاژ آلومینیم 2024 (چکیده)
825 - واکاوی چالش های کشاورزی ارگانیک گامی در جهت توسعه کشاورزی پایدار ( نمونه موردی : نخل کاران اقتصادی دهستان فورگ شهرستان داراب) (چکیده)
826 - نقش خبرگان محلی در جلب مشارکت مردم در فرایند پایدار روستایی (چکیده)
827 - الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
828 - A Novel Dual Mode Dual Band SIW Filter (چکیده)
829 - کاربرد سنگ‌های قیمتی در دیوان امیرعلی شیر نوایی (چکیده)
830 - بهبود دقت نتایج روش FDTD برای تحلیل و طراحی یک کوپلر موجبری (چکیده)
831 - زندگی‌نامه‌ای پس از صد سال (معرّفی یک اثر ناشناخته از دوره صفوی) (چکیده)
832 - ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺮﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه (چکیده)
833 - ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺮﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه. (چکیده)
834 - ارزیابی پروفایل اسید چرب حاصل از ترانس استریفیکاسیون لیپید ریزجلبک تولید شده از پساب بیولوژیک (چکیده)
835 - حداقل اقدامات لازم برای راه اندازی پیل های سوختی میکربی پیوسته با محیط کشت خالص (چکیده)
836 - بررسی لیپید و زیست توده ریزجلبک جدا شده از فاضلاب بومی در دو محیط کشت BG11 و فاضلاب (چکیده)
837 - تاثیرپذیرنده های الکترون کاتدی برعملکردپیل سوختی میکروبی رسوبی (چکیده)
838 - پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی مجموعه گرانیتوئیدی چاه یوسف (جنوب شرق گناباد) (چکیده)
839 - بررسی وضعیت استراتژی های مدیریت دانش در تحقق مدیریت دانش در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
840 - Organizational entrepreneurship and its impact on the performance of governmental organizations in the city of Mashhad (چکیده)
841 - بررسی تأثیر کنترل شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر خلاقیت فردی (مورد مطالعه: شرکت الکترواستیل) (چکیده)
842 - بررسی تاثیر زندگی کاری وتجربه اجحاف در محل کار بر خستگی عاطفی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
843 - بررسی نقش تعدیل گر پویایی بازار در رابطه‌ی بین استراتژی‌های بازاریابی محیطی و عملکرد (چکیده)
844 - بررسی نقش واسط اشتیاق شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار نوآورانه در کارکنان (چکیده)
845 - Enhancing Energy Efficiency of Processor-Based Embedded Systems through Post-Fabrication ISA Extension (چکیده)
846 - بررسی میزان ضایعات آرد در استان های مازندران و یزد (چکیده)
847 - تاثیر محافظه کاری برروی ساختار سرمایه (چکیده)
848 - بررس اثر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود خواص رنگی و حسی فلفل دلمه (چکیده)
849 - Anticorrosion properties of nanocompositecoatings based on polysulfon-epoxy belend/graphen (چکیده)
850 - Preparation of anti corrosion coatings based on polysulfone/epoxy resin-hardener and its physical and chemical properties (چکیده)
851 - تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفراصلاح شده بر افت وزنی، سفتی بافت و خواص حسی فلفل دلمه ای به روش سطح پاسخ (چکیده)
852 - بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی خبار گلخانه ای (چکیده)
853 - بررسی تاثیر نوع کشت آغازگر, دمای گرمخانه گذاری و pH نهایی محصول بر خواص کیفی و رئولوژیکی دوغ پروبیوتیک (چکیده)
854 - Lithostratigraphy and carbonate microfacies across the Permian-Triassic boundary near Julfa (NW Iran) and Abadeh (Central Iran) (چکیده)
855 - Stable carbon and nitrogen isotopes of Permian-Triassic Boundary sections in the regions of Julfa (NW Iran) and Abadeh (Central Iran) (چکیده)
856 - Problems of stratigraphic correlation of the Permian-Triassic transitional beds in the Transcaucasus and Central Iran (چکیده)
857 - Carbonate microfacies and δ13C and δ15N systematics across the Permian-Triassic boundary near Julfa (NW Iran) (چکیده)
858 - High resolution stratigraphy and extinction patterns of the Ammonoidea at the Permian-Triassic boundary of NW Iran (چکیده)
859 - حاکمیت شرکتی وکیفیت اطلاعات حسابداری (چکیده)
860 - تاثیر وجود سرمایه گذاران نهادی بر ارزش پیش بینی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران (چکیده)
861 - Early Triassic microbialites and carbonate factory changes across the Permian-Triassic boundary near Julfa (NW Iran) and Abadeh (Central Iran) (چکیده)
862 - Morphological evolution and extinction patterns of the Ammonoidea at the Permian-Triassic boundary of Iran (چکیده)
863 - زیست چینه نگاری توالیهای چانگزینگین در شمال باختر ایران بر اساس کنودونتها (چکیده)
864 - زیست چینه نگاری توالیهای ووچیاپینگین (جلفین) برش زال، شمال باختر ایران بر اساس براکیوپودها (چکیده)
865 - ریزرخساره ها و چینه نگاری سنگی سازند چمن بید در شمال روستای گوجگی، شمال خاوری مشهد (چکیده)
866 - بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند چهل کمان در جنوب غرب درگز (چکیده)
867 - مطالعه گسترش فرامینیفرهای ائوسن ـ الیگوسن در برش اسلام قلعه (جنوب غرب مشهد) (چکیده)
868 - پالینوفاسیس و محیط رسوبی سازند شمشک در حوضه بینالود (روستای بار) (چکیده)
869 - کاربرد تصویربرداریابرطیفی مرئی-مادون قرمز و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف (چکیده)
870 - بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته (چکیده)
871 - تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول حسابداری (چکیده)
872 - رقابت بازار محصول و معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار (چکیده)
873 - کاربرد طیف سنجی مرئی- فروسرخ برای پیشگویی رطوبت و نیروی شکست مغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن (چکیده)
874 - بررسی ویژگی های رئولوژیکی و حسی مخلوط خمیر پسته و خمیر تخمه کدو (چکیده)
875 - مطالعه نظری رفتار نانوسیال در رایلی معیار بنارد (چکیده)
876 - تاثیرکیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت شاداب خراسان در (چکیده)
877 - تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (چکیده)
878 - زیست چینه نگاری رسوبات مرز پرمین ـ تریاس در جنوب آمل بر اساس کنودونتها (چکیده)
879 - شکوفایی حیات در آغاز اردویسین؛ با مثالی از رسوبات اردویسین پیشین ایران مرکزی (چکیده)
880 - زیست چینه نگاری پاره سازند دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها (چکیده)
881 - بیواستراتیگرافى سازند شیرگشت در برش میوگدار (میان­گدار) واقع در جنوب باخترى طبس بر اساس کنودونتها (چکیده)
882 - نگرشی نو بر بیواستراتیگرافی پاره سازند اول برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس و تعیین مرز کامبرین ـ اردویسین بر اساس کنودونتها (چکیده)
883 - مطالعه ویژگیهای صنعتی خاک رسهای منطقه همدان از دیدگاه تولید آجر (چکیده)
884 - تحلیل کیفیت زندگی و فضا در بلوار خیام مشهد (چکیده)
885 - ارزیابی عملکرد اتوبوسهای تندرو در شهر مشهد با تاکید بر مولفه های توسعه پایدار (چکیده)
886 - تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی (درمانگاهها) منطقه 4 شهرداری مشهد (چکیده)
887 - بررسی اثر دما بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی کره های گاوی و گوسفندی (چکیده)
888 - On the Coverage Region of MIMO Two-Hop Amplify-and-Forward Relay Network (چکیده)
889 - Coverage Region Analysis for MIMO Amplify-and-Forward Relay Channel with the Source to Destination Link (چکیده)
890 - بهینه سازی شرایط اکستروژن و نگهداری کره حاوی آلفالینولنیک اسید با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
891 - Rheological and Textural Aspects of Transglutaminase Applications in Dairy Product (چکیده)
892 - پتروگرافی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی سنجدک I، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
893 - ارزیابی کمی و کیفی رواناب های سطحی غرب شهر مشهد (چکیده)
894 - تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی با مدل swot (چکیده)
895 - Tendon Injury Healing with Fibroblast and Static Magnetic Field in Rabbit Model: Biomechanical and Histopathological Evaluation (چکیده)
896 - بررسی اثرهم افزایی (سینرژیستیک) اسانس دو گیاه Perovskia.abrotanoides Karel و Salvia.leriifolia Beneth بر باکتری های دهانی Streptococoss mutans و streptococos sanguis (چکیده)
897 - ANTIBACTERIAL EFFECT OF ESSENTIAL OILS FROM PEROVSKIA ABROTANOIDES KAREL AGAINST PERIODONTAL PATHOGENS, STREPTOCOCCUS MUTANS AND STREPTOCOCCUS SANGUINIS AND IT’S RELATIONSHIP WITH PLANT PHENOLOGY (چکیده)
898 - بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین با استفاده از آمار چند متغیره در محدوده شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن (چکیده)
899 - Expression and bounds for the entropy of coherent system (چکیده)
900 - ارتباط شاخص های تکاملی رنگ خاکبا اکسیدهای آهن آزاد در برش اقلیمی کرمان بافت (چکیده)
901 - بهینه سازی استوار مسأله مکان‌یابی تسهیلات چند دوره‌ای (چکیده)
902 - ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس)عسلویه( (چکیده)
903 - ارزیابی پتانسیل روانگرایی در عسلویه با استفاده از داده های میکروترمور (چکیده)
904 - Getting the Knack of It: Reading and Writing Poetry as a Resource for Language Teaching for EFL Students (چکیده)
905 - تاثیر سنگ‌های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک‌های غرب مشهد (چکیده)
906 - بررسی رابطه میان جنسیت و گفتار مودبانه در زبان فارسی بر اساس نظریه لی کاف (چکیده)
907 - بررسی ضرورت ترجمه متون اسلامی (چکیده)
908 - Oxidation of benzylic alcohols into their corresponding carbonyl compounds in the presence of Ethylene Bis para Methyl Pridinium Chlorochromate as a new and efficient oxidant. (چکیده)
909 - الگوریتم انتخاب روش انتقال نانو فناوری به شهرداری ها (چکیده)
910 - Introducing Threshold Concepts in ELT: Research-insight as Illustration (چکیده)
911 - تاثیر برخی عوامل اجتماعی بر بهبود ورزش بانوان شهر بجنورد (چکیده)
912 - بررسی پتانسیل مشارکت لیتولوژی حوضه آبریز سد منجیل و عناصر ژئوژنیک بر کیفیت آب رودخانه سفیدرود (استان گیلان) (چکیده)
913 - فرآیندهای لیتولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی کنترل کننده منشاء و انتقال ارسنیک به رودخانه سفید رود استان گیلان (چکیده)
914 - تحلیل شبکه اجتماعی: یک تکنیک موثر برای مدیریت جریان های دانشی (چکیده)
915 - Functional brain networks related to working memory using phase synchrony analysis (چکیده)
916 - الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب (چکیده)
917 - بررسی تاثیر قارچ میکوریز آرباسکولار Glomus mosseae و Glomus intraradices بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله(L.Trigonella foenum-graecum)در شرایط تنش خشکی (چکیده)
918 - Multimodal Representation of Blood Imagery in Shakespeare’s Macbeth (چکیده)
919 - بررسی تاثیر دو گونه ی باکتری محرک رشد از جنس سودوموناس شامل سودوموناس فلورسنس و سودوموناس پوتیدا بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله در شرایط تنش خشکی (چکیده)
920 - Gender and Language in Coetzee's Foe: A Psychoanalytic Postcolonial Analysis (چکیده)
921 - انتخاب سبد بهینه‌ی پروژه‌ها در شرایط عدم اطمینان با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چند مرحله‌ای با قابلیت جایگزینی پروژه‌ها در طول اُفق زمانی (چکیده)
922 - پیش‌بینی رویگردانی مشتری در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک بردار پشتیبان (چکیده)
923 - رخساره ها، عناصر ساختاری و مدل رسوبی رودخانه مولید، حوضه آبریز سد حاجی آباد، جنوب شرق قاین (چکیده)
924 - بررسی عوامل مرتبط با سرسختی روان شناختی در زنان باردار (چکیده)
925 - بررسی عوامل مرتبط با راهبرردهای مقابله با استرس بارداری (چکیده)
926 - Evaluation of antimicrobial property of silver nanoparticle biosynthesized by Rosemary Plant (چکیده)
927 - A New Collaborative Paradigm for Co-evolutionary Particle Swarm Optimization: Equipped with Skepticism Parameter, Group Energizer and Pseudo Random Initialization (چکیده)
928 - بررسی ساختار بافتی و تکامل لایه های سلولی و گانگلیون های عصبی olfactory bulb در لارو فیل ماهی (چکیده)
929 - تغییرات ناشی از آلودگی آب در سلول های کلرید ابشش در تعدادی از گونه های ماهی دریای خزر (چکیده)
930 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای غلات در ایران (چکیده)
931 - بررسی وضعیت کیفیت خدمات و تعیین میزان رضایتمندی مشترکین شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی (چکیده)
932 - حس برند و برند سازی مذهبی (چکیده)
933 - بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر آنزیم های کبدی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی (چکیده)
934 - بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی (چکیده)
935 - نقش سورفکتانت ها در فرآیند خاکشویی و زدایش آلاینده های نفتی موجود در خاک ها (چکیده)
936 - Survey of antibiotic-resistance patterns in E.coli isolated from patients with Urinary Tract Infection in Rasht (چکیده)
937 - بررسی فراوانی مقاومت به متی سیلین در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان در استان گلستان (چکیده)
938 - اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان دهستان قاضی شهرستان مانه وسملقان (چکیده)
939 - ارزیابی اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر توسعه کشاورزی پایدار مطالعه موردی: دهستان قاضی شهرستان مانه وسملقان (چکیده)
940 - توزیع Ni و Cr در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از اولترابازیک‌های غرب مشهد (چکیده)
941 - Decreased migration of human breast cancer cells under Berberine treatment: a possible role of chemokine receptors (چکیده)
942 - Investigating the possible role of Berberine on the metastatic behavior of esophageal cancer cells (چکیده)
943 - آنالیز عددی حرارت جابجایی کربن دی اکسید فوق بحرانی در اعداد رینولدز پایین (چکیده)
944 - تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر (چکیده)
945 - جایگاه شعر از نظر قرآن وتفاسیر (چکیده)
946 - An Empirical Study on Modeling and Optimization of EDM Process Parameters for Inconel 718 Super Alloy Using D-optimal approach and Genetic Algorithm (چکیده)
947 - بکارگیری آنالیز تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی در مدل سازی و بهینه‌سازی چندمنظوره پارامترهای فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ الکتریکی (چکیده)
948 - A Practical Approach towards Modeling and Optimization of EDM Process Parameters Using Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
949 - مدیریت تراکم در سیستم های قدرت با استفاده از برنامه پاسخگویی بار با وجود منابع تجدید پذیر و عدم قطعیت ها در شبکه (چکیده)
950 - AConductometric study of complexation reaction between benzo-15- crown-5 and Al3+ cation in some pure and binary mixed non- aqueous solvents (چکیده)
951 - ردیابی مولکولی ژن کد کننده کارتووریسین در جدایه‌های Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (چکیده)
952 - بهینه سازی تولید کف پنیر جهت تولید پودر پنیر به روش خشک کردن کف پوشی (چکیده)
953 - اولین گزارش نماتد Boleodorus pakistanensis برای فون نماتدهای ایران از گیاه پنبه در استان خراسان جنوبی (چکیده)
954 - گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران (چکیده)
955 - AN EXAMINATION ON RELATIONS BETWEEN CUSTOMER LOYALTY AND SERVICE QUALITY USING MEDIATING ROLE OF RELATIONSHIP QUALITY (چکیده)
956 - اهمیت مصرف ماهی و نقش آن در سلامت انسان (چکیده)
957 - کاربرد ضایعات و محصولات جانبی حاصل از فرآوری ماهی (چکیده)
958 - تأثیر گسل تراستی بر فرایند نفت زایی سنگ منشأ (چکیده)
959 - رخساره ها و محیط رسوبی سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی) (چکیده)
960 - منشاء و جایگاه تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری معادل مخزن گازی مزدوران واقع در شرق حوضه کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
961 - بررسی فرآیند دولومیتی شدن و دولومیت زدایی در سازند داریان، برش کوزه کوه، زون ساختاری فارس داخلی (چکیده)
962 - محیط رسوبی سازند داریان در تاقدیس های خانه کت و آنه، زون های فارس داخلی ایذه، کمربند چین خورده-رانده زاگرس (چکیده)
963 - دیاژنز و توالی پاراژنتیکی ماسه سنگ های سازند مزدوران در شرقی ترین بخش حوضه رسوبی کپه داغ: کاربردی جهت ارزیابی کیفیت مخزنی (چکیده)
964 - آنالیز حوضه رسوبی ایران مرکزی (بلوک طبس) در زمان دونین زیرین- میانی در قالب چینه شناسی تکتونیکی (چکیده)
965 - عملکرد دهیاران در توسعه گردشگری روستایی(دهستان جاغرق شهرستان بینالود) (چکیده)
966 - پالئوژئوگرافی سازند جهرم )ائوسن( در منطقه بندرعباس (چکیده)
967 - کاربرد کاتدولومینسانس در شناسایی بلورهای کلسیت و دولومیت در سیمان ماسه سنگهای سازند مزدوران در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
968 - پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیتهای درشت بلور سازند پادها در ارتفاعات درنجال واقع در شمال طبس: کاربردی برای ساز و کار تشکیل (چکیده)
969 - مدیریت مصرف در سایه تعالیم رضوی (چکیده)
970 - معرفی نانو پلانکتونهای آهکی نهشته های نئوﺛ ن غرب بیرجند (چکیده)
971 - The role of microbial anaerobic respiration in the end-Permian mass extinction (چکیده)
972 - High-resolution of the Changhsingian succession in Iran and correlation with China (چکیده)
973 - The Lilliput Effect in the latest Permian ammonoids from Iran (چکیده)
974 - Investigations on flow and heat transfer of CNT/transformer oil nanofluids (چکیده)
975 - بررسی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف لبنیات در سطح خانوارها (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
976 - INFLUENCE OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNJI ON GROWTH AND (چکیده)
977 - ارزیابی مخزن بنگستان با استفاده از روش های نشانگر زون جریانی (FZI) و وینلند (Winland) در میدان کوپال (چکیده)
978 - ژئوشیمی شیل های سازند شوریجه واقع در روستای آبگرم واقع در شمال شرق کپه داغ به منظور تعیین محیط رسوبی دیرینه (چکیده)
979 - چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی مرجانهای سازند پروده در منطقه معادن زغال سنگ مزینو واقع در بلوک طبس (چکیده)
980 - بررسی پارامترهای رسوبی تپه‌های ماسه‌ای کویر حاج علی قلی واقع در جنوب دامغان (چکیده)
981 - بررسی گسترش رسوبی ماسه سنگ های زون های پایینی میدان نفتی مارون و ارتباط آن ها با کیفیت مخزنی (چکیده)
982 - رخساره ها و محیط رسوبـی سازند پروده در بـرش ناودیس کالشانه ـ شمـال طبس (چکیده)
983 - بررسی فرآیندهای دیاژنزی و رخساره های رسوبی سازند آسماری در چاه 149 میدان آغاجاری (چکیده)
984 - بررسی پارامترهای آماری ذرات رسوبی و خصوصیات رسوب شناسی رودخانه برمهان واقع در شمال غرب نیشابور (چکیده)
985 - رخساره های سنگی و مدل رسوبی رودخانه افین در جنوب شرق قائن (چکیده)
986 - بررسی موانع استقرار سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در واحدهای تولیدی شهر مشهد (چکیده)
987 - Geometry effects on flow pattern and wall shear stress in human internal carotid arteries (چکیده)
988 - کنترل موشک کروز STT به روش دینامیک معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی به همراه کنترل لایه مرزی-مجازی PCH به کمک بهینه سازی SA (چکیده)
989 - اثر شتاب دهنده و گوگرد بر روی ویژگیهای پخت و خواص مکانیکی امیزه های لاستیکی (چکیده)
990 - مقایسه اثر عصاره های هیدروالکلی و هگزانی گلهای حرارت دیده پایه ماده Cannabis sativa بر تعادل حرکتی (چکیده)
991 - اثر عصاره های هیدروالکلی و هگزانی گلهای حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر اضطراب (چکیده)
992 - اثر خاکستر لجن فاضلاب به عنوان ماده پوزولانی بر خواص مکانیکی بتن (چکیده)
993 - دیگر خواهی، به عنوان مبنای اخلاقی اقتصاد (چکیده)
994 - Modeling allocation pattern in vulnerable systems as a capacitated clustering problem (چکیده)
995 - پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئید چنار تربت حیدریه، فیض آباد، خراسان رضوی (چکیده)
996 - مطالعه زون های آلتراسیون درسنگهای گرانیتوئیدی منطقه چنار (چکیده)
997 - Wind-thermal power system operation in the presence of demand response programs (چکیده)
998 - مدل سازی دینامیکی مبدل سری چندسطحی مختلط توان بالا (چکیده)
999 - وربین های بادی با (LVRT) بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین استفاده از جبرانساز سری (چکیده)
1000 - طراحی سیستم کنترل پیش بین بر اساس مدل فضای حالت برای مبدل ماتریسی مستقیم، به منظور بهبود ضریب توان و کاهش ولتاژ مد مشترک (چکیده)
1001 - برنامه ریزی شارژ خودروهای برقی به منظور برطرف کردن افزایش ولتاژ ناشی از حضور واحد فتوولتاییک در شبکه توزیع (چکیده)
1002 - شناسایی و جدا سازی قارچ های پهن دوست از مدفوع اسب (چکیده)
1003 - مطالعه دانه گرده برخی از گونه های سرده -Asteraceae- Cirsium در استا ن های خراسان (چکیده)
1004 - مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های تشریحی و تاکسونومی عددی (چکیده)
1005 - The clathrin light chain is essential for cell wall synthesis and viability in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
1006 - Involvement of the multi-pass membrane protein Prm1p in cell fusion and cell integrity during mating (چکیده)
1007 - The Cfr1/Csr1p complex regulate cell wall synthesis in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
1008 - Cellular function of clathrin light chain in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
1009 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس در تاریخ های مختلف کاشت (چکیده)
1010 - بررسی تأثیر اسید هیومیک بر عملکرد و صفات کیفی چغندرقند (چکیده)
1011 - واکنش چغندر قند به محلول پاشی عناصر ریز مغذی (چکیده)
1012 - مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های مورفولوژی و تاکسونومی عددی (چکیده)
1013 - ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک در مسیر تونل خط 2 قطار شهری مشهد (چکیده)
1014 - Numerical investigation of particle-fluid interaction on particle diameter prediction in supercritical antisolvent crystallization (چکیده)
1015 - بررسی اثر ذرات آلومینا بر خواص حرارتی کامپوزیت زمینه پلی اتیلن (چکیده)
1016 - بررسی اثر تغییرات شرایط حرارتی بر خواص حرارتی کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی بالا (چکیده)
1017 - lInvestigation of fatigue behavior of polymeric composites manufactured by hand lay-up and vacuum infusion process (VIP) (چکیده)
1018 - تاثیر شوک نرمال آیرودینامیک بر جریان دو فازی بخار مایع در یک شیپوره همگرا - واگرا با استفاده از معادلات تحلیلی (چکیده)
1019 - مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه حاوی سیال فوق بحرانی (چکیده)
1020 - انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال عمودی دما ثابت (چکیده)
1021 - Theoretical evaluation of the geometric structure, stability and spectroscopic properties of mixed cobalt-rhodium tetranuclear carbonyl clusters of Co2Rh2(CO)10L2 (L=P(OMe)3 and PF3) (چکیده)
1022 - Design, synthesis and structural characterizations of new mercury (II) complexes containing carboxamide ligand based on thiazole ring (چکیده)
1023 - Computational Studies on the Polymorphism of Thiazole Carboxamide Compound (چکیده)
1024 - Computational Study on a New Heterocyclic Compound: Structural and Electronic Properties (چکیده)
1025 - مطالعه فنولوژی زعفران بر اساس رشد اندام های زیر زمینی گیاه (چکیده)
1026 - مدلسازی ریاضی فرایند تبلور ضد حلال فوق بحرانی جهت پیشبینی اندازه ذره با استفاده از معادله موازنه جمعیت (چکیده)
1027 - بررسی نقش واسط یادگیری سازمانی بررابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط وبزرگ شهرک های صنعتی شهرستان نیشابور) (چکیده)
1028 - Scheduling Periodic Real-Time Hardware Tasks on Dynamic Partial Reconfigurable Devices Subject to Fault Tolerance (چکیده)
1029 - A Super Scheduler Model for Hierarchical Real-Time Systems with Capability of Urgent Tasks Scheduling (چکیده)
1030 - نوآوری الکترونیکی ؛ به عنوان یک نوآوری منحصر به فرد در عصر الکترونیک (چکیده)
1031 - شناسایی استراتژیهایی جهت بهینه سازی عملکرد نظان آموزش عالی علوم پزشکی( از طریق پژوهشی در خصوص رضایت دانشجویان دندانپزشکی از عملکرد ) (چکیده)
1032 - Effect of Zinc Oxide Nanofluid on Doxorubicin Cell Cytotoxicity in the Presence of UVA Radiation on DU145 Cells (چکیده)
1033 - ویژگی های مولکولی و صنعتی آنزیم گلوکوز ایزومراز استرپتومایسیس روبیجینوس: بررسی و تعیین نقش آمینواسیدهای مسول در پایداری دمایی و اسید- سازش پذیری در پایداری ساختاری پروتئین (چکیده)
1034 - نانوکامپوزیت نقره و اثر آنتی میکروبی آن در کاهش بار میکروبی کیک (چکیده)
1035 - برتری ویژگی های ارگانولپتیک فراورده های آردی بوسیله نانو پوششهای رس (چکیده)
1036 - Cytotoxic effects of Bis Indole family compound on human prostate cancer cell line DU145 (چکیده)
1037 - The role of poly-L-arginine in delivery of doxorubicin into human prostate cancer cell line DU145 (چکیده)
1038 - The Role of Metformin in Promoting Entry of Doxorubicin into the Human Prostate Cancer Cells DU145 (چکیده)
1039 - An investigation of the antibacterial activity mechanism of Zinc Oxide Nano particles against Acinetobacter baumannii (چکیده)
1040 - Low Profile Modified H-Plane SIW Horn Antenna with Improved Directivity (چکیده)
1041 - امکان سنجی ایجاد ترمینال فراوری گیاهان دارویی و صنعتی (مطالعه موردی: دهستان بلهرات شهرستان نیشابور) (چکیده)
1042 - تحلیل شکنندگی لرزهای برای ساختمانهای کنترل شده (چکیده)
1043 - بررسی اثر پاستوریزاسیون حرارتی و فناوری نوین پلاسمای سرد اتمسفری برقابلیت امولسیون کنندگی مایع تخم مرغ (چکیده)
1044 - پوشش های نانو رس به عنوان ابزار بهبود خواص ارگانولپتیک در فراورده های آردی (چکیده)
1045 - کارکرد ایهام در شعر قیصر این پور (چکیده)
1046 - Responses of Brain monoaminergic system to naphtalene expusure stress during viellogenesis and previtellogenesis in Liza klunzingeri (چکیده)
1047 - Специфика формирования личности у иранского ястудента при изучении русского языка (چکیده)
1048 - بررسی ریخت‌شناختی و ساختار تشریحی ساقه و برگ در برخی از گیاهان دارویی تیره نعنا (چکیده)
1049 - عدد کروموزومی و اهمیت تاکزونومی آن در چهار گونه ی قدومه (Alyssum L.) در ایران (چکیده)
1050 - Anatomy of peduncle and petiole of the medicinal genus Salvia L. (Lamiaceae) in Northeast of Iran (چکیده)
1051 - بررسی ریزریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (Alcea L.) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
1052 - مطالعه فیتوشیمیایی گونه های جنس Ephedra L. در شمال شرق ایران (چکیده)
1053 - بررسی ریزریخت شناسی سطح بذر و گرده شناسی گونه های شمال شرق جنس Veronica (L.) بخش Beccabunga (چکیده)
1054 - مطالعه تشریحی ساقه و دمگل آذین بخش Beccabunga از جنس Veronica در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
1055 - Comparison of the anti-inflammatory effects of heated and unheated flower top hydroalcoholic extract of female Cannabis sativa on wistar rats (چکیده)
1056 - Comparison between the Analgesic effects of heated and unheated flower hydroalcoholic extract of female Cannabis sativa in rats (چکیده)
1057 - بررسی مورفومتریک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان (چکیده)
1058 - بررسی اندرکنش دیوار های برشی بتنی و دال های کف (چکیده)
1059 - مطلوب سازی رفتار سازه های بلند مهاربندی شده (چکیده)
1060 - Simulation of Droplet Formation in a T-Junction Micro Channel Using Volume of Fluid Technique (چکیده)
1061 - استفاده از نانوتیوبهای کربنی دارای عامل کربوکسیل برای مسلح سازی و بهبود ساختار چسب سیمان (چکیده)
1062 - مطالعات دورسنجی و مغناطیسسنجی در اکتشاف کانسنگ آهن در محدوده درنجال، شمال غربی طبس (چکیده)
1063 - Clay mineralogical changes in loess-soils sequences along an ecological gradient in northern Iran: Implications for palaeoenvironment (چکیده)
1064 - Paleoecological changes in the Northeastern Iran, signals from carbon isotopic composition of pedogenic carbonates in loess derived soils (چکیده)
1065 - A GRA Approach Towards Optimization of Multiple Responses in Electrical Discharge Machining of AISI 2312 steel (چکیده)
1066 - An Empirical Investigation on Optimization of EDM Process Parameters for Ti-6Al-4V Alloy Using Mathematical Modeling and Taguchi Approach (چکیده)
1067 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم گروهی ذرات در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
1068 - بهینه سازی زبری سطح فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با بکارگیری مدل شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
1069 - Identification of lactic acid bacteria from local sourdough to produce appropriate starter on an industerial scale (چکیده)
1070 - بررسی عملکرد غشای نانوکامپوزیت پلی آمید/پلی سولفون به منظور تصفیه پساب حاوی ترکیبات گوگردی (چکیده)
1071 - Asymmetrically developed ovaries in embryo of ostrich (Struthio camelus) (چکیده)
1072 - نقش میانجی بازاریابی حسی در تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و شکل گیری نیات رفتاری مشتریان (چکیده)
1073 - چارچوبی مفهومی برای سنجش تاثیر بازاریابی حسی بر شکل گیری نیات رفتاری مشتریان در سازمان های خدماتی (چکیده)
1074 - مدل سازی و شبیه سازی راکتور سه فازی هیدروژناسیون در فرآیند تولید 2- اتیل هگزانول (چکیده)
1075 - دستیابی به مسیر سریع السیر ریلی بهینه برون شهری در GIS (چکیده)
1076 - اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمر های پلی اتیلن سبک و پودر لاستیک در مناطق گرمسیر (چکیده)
1077 - ارزیابی و پیشنهاد مدل های لوجیت مکان -مبنا به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب با تاکید بر بهینه سازی زمان مسافرت های درون شهری (چکیده)
1078 - آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS (چکیده)
1079 - CFD SIMULATION OF PARTICLES EFFECTS ON DETONATION CHARACTERISTICS AND STRUCTURE DIFFRACTION (چکیده)
1080 - استفاده از بیوسنسور میکروبی دستکاری ژنتیکی شده بعنوان یک ابزار کنترل کیفی آب چاههای مناطقی از خراسان رضوی (چکیده)
1081 - بررسی کیفی آب چندین چاه در مشهد توسط بیوسنسور میکروبی لومینسانس (چکیده)
1082 - بررسی تاثیر فلزات سنگین و بعضی دیگر از ترکیبات معدنی بر بیوسنسور میکروبی E.coli SM10 S1 luxAB (چکیده)
1083 - بررسی حساسیت بیوسنسور میکروبی لومینسانس به چندین ترکیب آلی پرخطر (چکیده)
1084 - معرفی ساختار و نحوه عملکرد بیوسنسور میکروبی لومینسانس حساس به آرسنیک (چکیده)
1085 - Using liquid homogenization in order to produce Al-Gr composite with SPS and cold pressed-sintered in furnace and investigation of microstructure (چکیده)
1086 - Mechanical properties of Al-Gr composite produced by two ways: SPS and cold pressed and sintered in furnace (چکیده)
1087 - Fracture surface study of the Al-Gr composite homogenized in the liquid produced by SPS (چکیده)
1088 - Wear properties of the Al-Gr composite homogenized in the liquid produced by two methods: SPS and cold pressed and sintered in furnace (چکیده)
1089 - برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانهای کلزا در ایران (چکیده)
1090 - الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
1091 - طراحی و پیاده سازی مکانیزم زمانبند اولویت دار فازی برای سرویس های جدا شده (چکیده)
1092 - A cloud-based architecture for secure and reliable service provisioning in wireless sensor network (چکیده)
1093 - VoIP performance comparison in wireless networks with different encryption methods (چکیده)
1094 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای حبوبات در ایران (چکیده)
1095 - بررسی تغییرشکل افقی دیوار خاک مسلح به روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هایپربولیک (چکیده)
1096 - بررسی مود های گسیختگی اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به کمک مدلهای نوین (چکیده)
1097 - بررسی رفتار ارتعاشی قابها به کمک پارامتر های مودال تجربی (چکیده)
1098 - بررسی تاثیرات دال بر عملکرد دیوار های برشی بتنی (چکیده)
1099 - بررسی اثر استفاده از سخت‌کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی (چکیده)
1100 - اثر کودهای آلی و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای (چکیده)
1101 - اثر کودهای آلی و کود اوره بر جذب پتاسیم و آهن در دو رقم ذرت علوفه ای (چکیده)
1102 - بررسی اثر شکل سازه زیرزمینی بر رفتار آن در زمان انفجار مدفون با کمک روش عددی اختلاف محدود (چکیده)
1103 - Daily Rainfall forecasting for Mashhad Synoptic Station using Artificial Neural Network (چکیده)
1104 - Semi-circular side weir (چکیده)
1105 - بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها مطالعه موردی سد دوستی (چکیده)
1106 - مقایسه آنالیز دو بعدی و سه بعدی تراوش از سدهای خاکی با استفاده از نرم‏افزارهای SEEP/3D SEEP/W (چکیده)
1107 - In Situ Fabrication of Multi Layers Al-Al2O3 Functionally Graded Composite via Hot Press Method (چکیده)
1108 - بررسی تخصص پژوهشی معلمان: گامی در جهت تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
1109 - روش تحلیل شبکه (رویکردهای نظری و تکنیک ها) (چکیده)
1110 - استفاده از روش سنتز احتراقی برای تولید پوشش Fe3Al بر روی زیرلایه فولادی (چکیده)
1111 - ایجاد پوشش FeAl3 بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی (چکیده)
1112 - تولید پوشش FeAl بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی (چکیده)
1113 - بررسی نقش زبانی خطاب قرار دادن از منظر جامعه شناسی (چکیده)
1114 - بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران (چکیده)
1115 - بررسی آثار بازبودن تجاری و شدت انرژی بر شاخص عملکرد زیست محیطی در ایران با تاکید بر نقش تحریم های تجاری (چکیده)
1116 - بررسی آثار اقتصادی و کاربردهای انرژی خورشیدی (چکیده)
1117 - انرژی خورشیدی، فرصت ها و چالش ها (چکیده)
1118 - مبانی فلسفی و روان شناختی برنامه های درسی انسان گرا و جایگاه این برنامه در نظام اسلامی (چکیده)
1119 - ساختار، ترکیب شیمیایی و فازی پوشش FeAl تولید شده به روش سنتز احتراقی بر روی زیرلایه فولاد کم کربن (چکیده)
1120 - Investigation of Laser System Used in Pavement Management System (PMS) 0 (چکیده)
1121 - تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
1122 - اثربخشی جلسات سازمانی و راهکارهای بهبود آن (چکیده)
1123 - تشخیص هوشمند آپنه خواب و نوع آن مبتنی بر ویژگی سیگنال تنفسی قفسه سینه و اشباع اکسیژن خون (چکیده)
1124 - بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی شهرداری رباط کریم) (چکیده)
1125 - کاربرد مدل پذیرش تکنولوژی جهت گسترش خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
1126 - Mixture data-driven Takagi-Sugeno fuzzy model (چکیده)
1127 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از خمیر ترش محلی تربت جام و آلمان (چکیده)
1128 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از دو نمونه خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
1129 - ارزیابی وضعیت رقابتپذیزی کشورهای گزوه گذار اول با تاکید بز جایگاه ایزان (چکیده)
1130 - اثرات نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (چکیده)
1131 - آیا فرهنگ مصرفی در ایران متناسب با الگوی مصرف اسلامی و شرایط کنونی اقتصاد ایران می باشد؟ (مصرف گرایی در ایران) (چکیده)
1132 - تأثیر عصاره متانولی گیاه Perovskia abrotanoides Karel در کاهش آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط هیدروژن پراکسید در فیبروبلاستهای انسانی (چکیده)
1133 - بررسی خواص فوم نانو کامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر (چکیده)
1134 - Size-Dependent Flexural Wave Propagation and Free Vibration of Functionally Graded Rayleigh's Micro- Beams Based on the Modified Couple Stress Theory (چکیده)
1135 - بررسی مدل شناختی عشق در دیوان حکیم نزاری قهستانی (چکیده)
1136 - In-vitro antibacterial activity of aqueous and ethanolic extracts of Kelussia odoratissima on Salmonella typhimurium (چکیده)
1137 - Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Penicillium expansum (apple pathogen)” in vitro” (چکیده)
1138 - Antifungal effect of the aqueous and ethanolic Avicennia marina extracts on Alternaria citri (citrus pathogen)” in vitro” (چکیده)
1139 - Investigating of Satureja bachtiarica extract against pseudomonas aeruginosa (چکیده)
1140 - Investigating of Thymus vulgaris extract on Staphylococcus aureus PTCC 2592 (چکیده)
1141 - Evaluation of antimicrobial effects of aqueous and ethanolic extracts of Ferulago angulata on Escherichia coli "in vitro" (چکیده)
1142 - تأثیر اسید لاکتیک و اسید استیک بر شمارش کلی میکروبی و خواص ظاهری لاشه مرغ (چکیده)
1143 - A Generalized Write Channel Model for Bit-Patterned Media Recording (چکیده)
1144 - بررسی نقش سرد کردن غوطه وری بر میزان کپک و مخمر، استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی میکروبی لاشه های مرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد (چکیده)
1145 - Al-SiO2 nanocomposite foam Production by ultrasonic technique using pure and heat treated TiH2 foaming agent (چکیده)
1146 - بررسی امکان تیپینگ عضلات برای کاهش آسیب به ناحیه کمر کاربران ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
1147 - ساخت فوم های نانوکامپوزیتی Al-SiO2 با استفاده از امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی و بررسی عیوب ساختاری ایجاد شده در فرایند ساخت (چکیده)
1148 - بررسی رگرسیون چندمتغیره در شبیه سازی حضور علف های هرز غالب مزارع نخود دیم استان کردستان (مطالعه موردی: شهرستان‌های سنندج، دهگلان، کامیاران، دیواندره و سقز) (چکیده)
1149 - Size comparison of biogenic selenium nanoparticles that produced using bacteria isolated from glass factory sewage (چکیده)
1150 - توانمندسازی خانه داران زن مراکز اقامتی: رویکردی راهبردی به ارتقاء رفاه منابع انسانی در صنعت گردشگری؛ مطالعه ای کیفی در شهر مشهد (چکیده)
1151 - Total phenol and flavonoid content and antioxidant activity of methanolic extract from Perovskia abrotanoides Karel at different stages of plant growth and development (چکیده)
1152 - تبیین جامعه شناختی ادراک عدالت آموزشی در بین دانشجویان (چکیده)
1153 - امثال در تاریخ طبری (چکیده)
1154 - بررسی تأثیر نرخ رشد سرمایه فکری بر نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی آتی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
1155 - چالشهای پرورش گوسفند در ایران (چکیده)
1156 - Determination of Chemical Composition and Gas Production of Ensiled Tomato Shoot (چکیده)
1157 - Determination Effects of Ammoniated Sugar Beet Pulp by Different Levels of Ammonia by Addition of Enzyme and Water on Parameters of In Vitro Gas Production (چکیده)
1158 - Milk Yield and Compositions of Iranian Sannen Dairy Goats Fed Diets Containing Pistachio Hull Tannin and Polyethylene Glycol (چکیده)
1159 - Evaluation of Raw Bitter Vetch (Vicia Ervilia) Nutritive Value Using Chemical Composition, in Sacco and in Vitro Techniques in Ruminant (چکیده)
1160 - مدلسازی و بهینه سازی خوردگی ابزار در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپر آلیاژ اینکونل 718 با بهره گیری از شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
1161 - بهینه سازی نرخ براده برداری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با استفاده از مدل شبکه عصبی و الگوریتم گروهی ذرات (چکیده)
1162 - ارزیابی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیر مخرب مایع نافذ در تعیین عیوب سطحی اتصالات جوشکاری شده (چکیده)
1163 - بکارگیری روش های آماری در مدلسازی و تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) آلیاژهای آلومینیم (چکیده)
1164 - Optimal reserve requirements and units schedule in contingency Constrained Unit Commitment (چکیده)
1165 - Obtaining feasible solution and optimal load shedding in contingency - constrained unit commitment joint with reserve auction (چکیده)
1166 - بازگشت PH به PHD: ضرورت آموزش فلسفه علم به دانشجویان علوم و مهندسی (چکیده)
1167 - َ A novel synthesis of chiral triazolo peteridine heterocyclic systems by using amino acids (چکیده)
1168 - A New Method to Improve Directivity Bandwidth of Directiional Coupler (چکیده)
1169 - Electronically Switchable Microwave Bandpass Filter With Wide Stopband Using Parallel Loaded Stepped-Impedance Resonators (چکیده)
1170 - نقد و بررسی واژگانی کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان (پراسپکت) (چکیده)
1171 - A Critical Evaluation of Prospect One: Iranian Junior High School English Book (چکیده)
1172 - بررسی کتاب پراسپکت بر اساس رویکرد روش تدریس ارتباطی (CLT) (چکیده)
1173 - مطالعه مهار کنندگی آنزیم ACE توسط پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1174 - مطالعه خواص آنتی اکسیدانی پپتید آیورین 2/1 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1175 - تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن و برخی عناصر کم مصرف خاک (چکیده)
1176 - تاثیز ضایعات کارخا چرم، بیوچار و پتاسیم بر میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک (چکیده)
1177 - تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول (چکیده)
1178 - بررسی و تعیین شاخص فرسایندگی باران درایستگاه تحقیقاتی سنگانه (چکیده)
1179 - مدلسازی عددی جریان در اطراف پایه پل دایروی شکاف دار با بستر شنی تغییر شکل یافته در شرایط حفره آبشستگی در حال توسعه و توسعه بافته (چکیده)
1180 - بررسی روند پتانسیل قابل معدنی شدن نیتروژن (PMN ) برخی از کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف (چکیده)
1181 - بررسی عددی و آزمایشگاهی کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل با مقطع دایروی بدون شکاف و شکاف دار (چکیده)
1182 - بررسی رابطه عناصر کم مصرف با عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین (چکیده)
1183 - بررسی پایداری جسم شناور دو بعدی با قاعده مربعی (چکیده)
1184 - بررسی اثر مواد افزودنی به بستر جاذب سیستم های جذب سطحی (چکیده)
1185 - Non- equilibrium numerical simulation to investigate the thermal contact resistance effect on the adsorption chiller performance (چکیده)
1186 - بررسی عددی تاثیر معیار توقف مراحل سیکل جذب سطحی و شرایط محیطی بر عملکرد چیلر جذب سطحی خورشیدی (چکیده)
1187 - گزینش منطقه ای گیاهان، ابزاری مفید و کارآمد در مدیریت اقتصادی فضای سبز (چکیده)
1188 - استفاده از مالچ با زیر پوشش پلاستیک جهت صرفه جویی در مصرف آب و هزینه های نگهداری بسترهای فضای سبز (چکیده)
1189 - تحلیل آماری ضرورت ایمن سازی پروژه های درون شهری - جامعه محور در کلانشهرها بارویکرد مهندسی ارزش (نمونه موردی :پروژه شبکه فاضلاب مشهد) (چکیده)
1190 - نگاه اقتصادی به فضای سبز بر پایه تولیدات جنبی و کارکردهای عملی (چکیده)
1191 - بررسی علل اقتصادی تأخیر پروژههای کلان شهری (چکیده)
1192 - نظریه فازی و تغییر در برنامه درسی: کاربرد منطق فازی در تدریس (چکیده)
1193 - Analysis of Coverage Region for MIMO Relay Network with Multiple Cooperative DF-Relays (چکیده)
1194 - مطالعه فسیل های گیاهی رسوبات سیلیسی آواری ژوراسیک زیرین - میانی شمال شرق بینالود (چکیده)
1195 - بررسی چینه شناسی رسوبات آواری ( ژوراسیک زیرین - میانی ) شمال شرق بینالود (چکیده)
1196 - بررسی گروه درمانی راه حل مدار بر ارتباط موثر دختران گریزان از منزل (چکیده)
1197 - کاربرد طبقه بندی شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی (چکیده)
1198 - بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر روی حیات وحش (چکیده)
1199 - بررسی عملکرد سیستم های پخش سیلاب (چکیده)
1200 - مدل سازی مطلوبیت زیستگاه مرال Cervus elaphus maral به روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA) در منطقه حفاظت شده جهان نما (چکیده)
1201 - چرخه حیات گرد و غبار (چکیده)
1202 - بررسی اثرات تنش خشکی بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی ، سداب و شنبلیله (چکیده)
1203 - بررسی اثرات تنش شوری و دمای محیط بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی (چکیده)
1204 - تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی (چکیده)
1205 - مطالعه ویژگیهای قوس بحرانی و رخدادهای پس از انهدام قوس پایدار در مصالح دانهای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه (چکیده)
1206 - اثر نوع و غلظت اکسین بر ریشه‌زایی قلمه‌های آبشار طلایی (Rosa banksiae Ait.) (چکیده)
1207 - حفظ انرژی با گیاهان پوششی در معماری دیواره های سبز و باغ بام ها (چکیده)
1208 - استفاده از دسکریپتور بین المللی به منظور مطالعه سیستماتیک ارقام انگور Vitis vinifera L. در شمال خرا سان (بجنورد و قوچان) (چکیده)
1209 - تأثیر استفاده از سطوح مختلف پلی‌آمین‌ها در دوره پس از برداشت بر عمر گلجایی گل بریدنی میخک Dianthus caryophyllus L. (چکیده)
1210 - بررسی باغ های ایرانی از دیدگاه نگهداشت انرژی (چکیده)
1211 - تاثیر عوامل غیرزنده روی بیماریزایی نماتود های بیمارگر حشرات روی مینوز گوجه فرنگی Tuta absouleta (چکیده)
1212 - شبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعی (چکیده)
1213 - محاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دو ساله زعفران (چکیده)
1214 - سنتز نانوذرات آهن-نیکل به روش میکروامولسیون و بررسی تاثیر پارامترهای ساختمان مایسلی بروی سایز ذرات (چکیده)
1215 - فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند ایلام )خصوصاً زون 2( در میدان نفتی آب تیمور (چکیده)
1216 - Analysis of S—P—N and N—P—N angles in phosphorothioic triamides (چکیده)
1217 - The Double Hydrogen Bond Acceptor Capability of Phosphoryl Oxygen Atom in C6H5P(O)[NHC6H4-4-CH3]2 (چکیده)
1218 - مقایسه روش های خوشه سازی MRGC و SOM جهت تعیین الکتروفاسیس های مخزن سروک با استفاده از داده های پتروفیزیکی در میدان نفتی کوپال (چکیده)
1219 - Sonochemically Synthesized LaPO4 Nanopowder and Its Catalytic Activity (چکیده)
1220 - ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند سروک در چاه شماره 383 در میدان نفتی اهواز (چکیده)
1221 - بررسی ویژگی رخساره های رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری (چکیده)
1222 - شناسایی و بررسی مهمترین عوامل دیاژنتیکی موثر بر کیفیت مخزنی زون 1 سازند آسماری، میدان نفتی رامین (چکیده)
1223 - بررسی محیط رسوبی و گسترش ماسه سنگ های زون 5 میدان نفتی مارون بر اساس خصوصیات پتروگرافی، نقشه هم سنگی و نمودار گاما (چکیده)
1224 - بررسی محیط رسوب و گسترش ماسه سنگهای زون 5 میدان نفتی مارون بر اساس خصوصیات پتروگرافی، نقشه هم سنگی و نمودار گاما (چکیده)
1225 - تعیین واحدهای جریانی و بررسی کیفیت مخزنی آنها در مخزن بنگستان، میدان نفتی کوپال (چکیده)
1226 - بررسی تأثیر تغییرات دما وگردش گاز حاصل از احتراق سوخت در بویلرهای چگالشی (چکیده)
1227 - شبیه سازی لتیز بولتزمن و حل تحلیلی انتقال حرارت چگالش گازدودکشدر بویلرچگالشی (چکیده)
1228 - بررسی اثر ضریب میرایی در انتقال گرمای تابشی درون محفظه دوبعدی به روش لتیس بولتزمن (چکیده)
1229 - طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی حاصل از عدد نفوذ استاندارد در منطقه ثامن مشهد (چکیده)
1230 - مدلسازی عددی انتقال رسوب و بررسی وضعیت فرسایش، رسوبگذاری و تغییر فرم بستر مطالعه موردی رودخانه میانجی) ) Hec-Ras رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (چکیده)
1231 - بررسی ذخیره پتاسیم خاک با استفاده از عصاره گیر تیزاب سلطانی (چکیده)
1232 - Adsorption of CCl4 on Armchair Single-Walled Carbon Nanotubes and Graphene Sheet (چکیده)
1233 - مروری بر خواص پروبیوتیکی انتروکوکوس فاسیوم (چکیده)
1234 - گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور (چکیده)
1235 - اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخودهای ارقام تیپ کابلی (چکیده)
1236 - Nutrient capture efficiency, use efficiency and productivity in sole cropping and intercropping of rapeseed, bean and corn (چکیده)
1237 - Water capture efficiency, use efficiency and productivity in intercropping of rapeseed, bean and corn (چکیده)
1238 - تاثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی وشیمیمایی خاک بر کربن آلی خاک های مرتعی در استان کرمانشاه (چکیده)
1239 - بررسی اثر دما و بارندگی بر میزان کربن آلی خاک در بخشی از مراتع استان کرمانشاه (چکیده)
1240 - Grain size parameters of aeolian deposits in Sarakhas area, Norteastern Iran (چکیده)
1241 - بررسی تکمیلی برخی پارامترهای زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) منتخب برای تحمل به خشکی در شرایط مشهد (چکیده)
1242 - مطالعه مقایسه‌ای کارآیی تشعشع در نظام‌های کشت خالص و مخلوط سه گیاه زراعی (چکیده)
1243 - بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ‌های نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی (چکیده)
1244 - ارزیابی ژرم‌پلاسم نخودهای تیپ کابلی (.Cicer arietinum L) برای تحمل به خشکی (چکیده)
1245 - مطالعه خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیای معمول در منطقه نیشابور (چکیده)
1246 - در آمدی بر تضمین های قانونی حمایتی از صاحبان صنایع (چکیده)
1247 - واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود تیپ کابلی تحت تأثیر تنش خشکی در شرایط مشهد (چکیده)
1248 - علل اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن (چکیده)
1249 - پاسخ گلهای بریده لیزیانتوس به شکل نیتروژن و سطوح مختلف تغذیه نیکل در محلول غذایی (چکیده)
1250 - (مطالعه اثر غلظت های پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و گلدهی کوکبDahalia sp) (چکیده)
1251 - تاثیر منبع نیتروژن و تغذیه نیکل بر رنگدانههای فتوسنتزی و متابولیسم نیتروژن گل بریده لیزیانتوس (چکیده)
1252 - بررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی (چکیده)
1253 - ارزیابی ایمنی ترافیک در محل تونل ها (چکیده)
1254 - رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط کشت هیدروپونیک و گلخانه تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
1255 - مطالعه رفتار تغییر شکل فولاد ضدزنگ آستنیتی در مقیاس میکرو با استفاده از روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته (چکیده)
1256 - بررسی دوام جداول بتنی در دوره یخ زدن و آب شدن در مجاورت نمک (چکیده)
1257 - ساخت و مقایسه رفتار بتن سبک سازه ای با پومیس و بتن معمولی (چکیده)
1258 - ارزیابی خاک های ناپایدار داخلی و ریزشویی در بستر سدها (مطالعه موردی سد میاندشت اسفراین) (چکیده)
1259 - بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده جهت کاهش پاسخ لرزه ای سازه با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (چکیده)
1260 - Designing a Quality Control System for Mean Vector and Change Point Diagnosis in Multivariate Normal Process (چکیده)
1261 - محاسبه ی پارامترهای بهینه میراگر جرمی تنظیم شده جهت کاهش پاسخ لرزه ای سازه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی (چکیده)
1262 - iological breeding of white wing pheasant (Phasianus colchicus principalis, Sclater, 1885) in Northeast of Iran. (oral) (چکیده)
1263 - Rolling circle amplification an approach for quick identification of hybrid species in Anseriformes (oral) (چکیده)
1264 - بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A و کیفیت زندگی در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1265 - تاثیر الحاق میراگر اصطکاکی سیلندری به سازه های فولادی با رویکرد پدافند غیرعامل (چکیده)
1266 - Phylogeography and population genomics of a wide-ranging bird in Eurasia, the Common Pheasant Phasianus colchicus, (چکیده)
1267 - Phylogeography of Common Pheasant (Phasianus colchinus) in West Palearctic region (oral) (چکیده)
1268 - ارزیابی پروفیل مناسب در آزمایش بادکردگی آزاد لوله فولاد ضد زنگ 316 جهت تعیین خواص مواد لوله ای (چکیده)
1269 - بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر رضایتمندی نمایندگی های مجاز ایران خودرو دراستان خراسان رضوی (چکیده)
1270 - تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد (چکیده)
1271 - ICB5, Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB), University of Tehran Ribosomal DNA marker as a molecular barcode tool for species delimitation of some Iranian Juncus L. (Juncaceae) species (چکیده)
1272 - Molecular phylogenetics of some Iranian Cyperus L. (Cyperaceae) species inferred from plastid gene marker (چکیده)
1273 - بررسی اثرات متقابل تنش خشکی و قارچ میکوریز بر خصوصیات مورفولوژیکی و جذب عناصر در گیاه لوبیا (چکیده)
1274 - تیپ شخصیتی A عاملی موثر در بروز حوادث جاده ای کشور (چکیده)
1275 - روایتها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باور ها و آداب بودایی (چکیده)
1276 - ارزیابی ارتباط بین توزیع مکانی COدر فصول مختلف سال با پراکندگی کاربری اراضی در سطح شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
1277 - تاثیر کاربری اراضی شهر مشهد بر توزیع مکانی آلودگی هوایناشی از CO،در محیطGIS (چکیده)
1278 - الگوریتمی جدید برای تفکیک بافت نرم از بافت سخت در تصویربرداری رادیولوژی با دو انرژی (چکیده)
1279 - بررسی اثرات تنش شوری و دمای محیط بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی (چکیده)
1280 - نقد منابع نحو عربی (چکیده)
1281 - نسبت شرعتی ومعلمی (چکیده)
1282 - اموزش زبان از دیدگاه زبان شناسی ومعناشناسی (چکیده)
1283 - بررسی عوامل مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی انبوه‌سازی مسکن) (چکیده)
1284 - NEW MODEL FOR SUPPLIER SELECTION BASED ON INVENTORY MANAGEMENT AND TRANSPORTATION CONSIDERATION UNDER QUANTITY DISCOUNTS (چکیده)
1285 - Assessment of search features on their concequences on Iranian digital libraries (چکیده)
1286 - ساخت کامپوزیت درجای FGM آلومینیوم-آلومینا به روش پرس داغ (چکیده)
1287 - تولید نانوسرمت Al2O3-SiC-Ni با استفاده از ذرات سرامیکی پوشش داده شده با نیکل و بررسی خواص آن (چکیده)
1288 - بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ایAl-Gr تولید شده با دو روش: SPS و پرس سرد-تف‌جوشی در کوره خلأ (چکیده)
1289 - استفاده از روش همگن سازی در مایع به منظور ساخت کامپوزیت Al-Gr با دو روشSPS و پرس سرد-زینتر در کوره و بررسی ریزساختار آن (چکیده)
1290 - بررسی اثرات تنش خشکی بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گل راعی ، سداب و شنبلیله (چکیده)
1291 - تعیین اهداف و شاخصهای بهرهوری در سطح کلان شهرداری مشهد با نگرش سیستمی (چکیده)
1292 - تعیین شاخصهای بهره وری در مناطق عملیات انتقال گاز با نگرش سیستمی (چکیده)
1293 - عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر انتشار سرانه دی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
1294 - نقد روش شناختی نحو عربی (چکیده)
1295 - Can Iran play in (چکیده)
1296 - بررسی اثرات ترمیمی عصاره گیاه موسیر(allium hirtifulim) بر بافت پانکراس رت های نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین (چکیده)
1297 - گوگردزدایی زیستی خاک های الوده به ترکیبات نفتی (چکیده)
1298 - تاثیر عصاره گیاه موسیرAllium hirtifolim ) ( بر برخی فاکتور های بیوشیمیایی و بافت پانکراس، کبد و کلیه موش های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین (چکیده)
1299 - تاثیر عصاره گیاه موسیر بر روی گلوکز، وزن و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی در رت های دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین (چکیده)
1300 - بررسی زمین شناسی،ژئوشیمی و سیالات درگیر کانسار آنتیموان چلپو-کلات چوبک (چکیده)
1301 - مقایسه ی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز تولید شده توسط گروه های دو هسته ای و چندهسته ای قارچ رایزوکتونیا (چکیده)
1302 - پیش بینی شاخص های روان دانشجویان تازه وارد براساس سبک دلبستگی (چکیده)
1303 - عوامل حفاظت کننده در پیشگیری اولیه از مصرف مواد و داروهای غیرتجویزی در دانشجویان (چکیده)
1304 - بررسی کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانشجویان بالینی و عادی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1305 - Novel Power Differential Protection Algorithm for Series Compensated Transmission Line Using Hybrid Indices (چکیده)
1306 - بهبود عملکرد رله دبفرانسیل در ترانسفورماتورهای قدرت با کمک استخراج شبه مشخصه مغناظیسی و چند جمله ای های لژاندر (چکیده)
1307 - شبیه سازی انسان درفقه اسلام Human Coloning in Islamic jurisprudence (چکیده)
1308 - Surface Modification of TFC Membranes using Silver Nanoparticles to Enhance Membrane Fouling Resistance for Desalination and Wastewater Treatment (چکیده)
1309 - تاثیر ویژگی های اجتماعی و کالبدی فضای شهری بر انسجام اجتماعی در مجتمع های مسکونی )مطالعه موردی: مجتمع آپارتمان های مرتفع شهر جدید( (چکیده)
1310 - فاصله تعاملی و معضل همکاری در مجتمعهای مسکونی؛ یک مطالعه موردی در شهر مشهد (چکیده)
1311 - کیفیت زندگی کاری خانه داران زن در مراکز اقامتی؛ یک مطالعه کیفی در شهر مشهد (چکیده)
1312 - تحول در کارکردهای روضه زنانه، مطالعه مردم شناختی در شهر مشهد (چکیده)
1313 - ایجاد ساختار فوق ریزدانه-نانومتری در فرآیند فشار در کانال لوله ای (چکیده)
1314 - Capability of tube channel pressing as a novel severe plastic deformation process (چکیده)
1315 - ارزیابی عملیات مکانیکی آبخیزداری در کنترل و ذخیره رواناب و تغذیه سفره های آب زیرزمینی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز براکوه) (چکیده)
1316 - اهمیت، ضرورت و راهکارهای استحصال آب باران در مناطق مسکونی (چکیده)
1317 - Antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae isolates from nasopharynx of healthy children (چکیده)
1318 - Frequency of virulence factors from Streptococcus pneumoniae isolated from children in north east of Iran (چکیده)
1319 - Isolation and characterization of Neisseria spp. in the nasopharynx of healthy children under 6 years old in Mashhad, Iran (چکیده)
1320 - Epidemiology and carriage of Streptococcus pneumoniae among healthy children in Mashhad. Iran (چکیده)
1321 - Characteristics of erythromycin resistant Streptococcus pneumoniae isolated from nasopharynx of healthy children under six years old in Mashhad, Iran (چکیده)
1322 - Heat transfer improvement of water as hot stream in plate Heat Exchangers used in dairy industries (چکیده)
1323 - Heat transfer enhancement of pasteurization processes by using nanofluids. (چکیده)
1324 - مطالعه مورفومتریک برخی از گونه های یکساله جنس قدومه Alyssum L.Brassicaceae در استان های خراسان (چکیده)
1325 - Multiplex PCR for the detection of Listeria monocytogenes, Escherichia coliO157:H7 and Salmonella spp. in fresh-cut and ready-to-eat vegetables. (چکیده)
1326 - توسعه پایدار مناطق مرزی مبتنی براستراتژی فرصت محور ( نمونه موردی : منطقه مرزی ایران و جمهوری خودمختار نخجوان ) (چکیده)
1327 - بررسی و شناخت تهدیدات مرزی ایران (نمونه موردی: مرز مشترک با جمهوری آذربایجان) (چکیده)
1328 - بررسی آزمایشگاهی افت فشار نانوسیال آب/TiO2 در مبدل حرارتی صفحه ای صنایع شیر (چکیده)
1329 - پارازیتوییدهای شپشک آردآلود Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae) در مشهد، ایران (چکیده)
1330 - Data-based Reinforcement Learning Algorithm with Experience Replay for Solving Constrained Nonzero-sum Differential Games (چکیده)
1331 - Cloning, Molecular Analysis and Epitopes Prediction of Omp31 and Omp25 Genes from B. Melitensis (چکیده)
1332 - Cloning, Molecular Analysis and Epitopes Prediction of BLS Gene from B. Melitensis (چکیده)
1333 - Policy Iteration Algorithm Based on Experience Replay to Solve H∞ Control Problem of Partially Unknown Nonlinear Systems (چکیده)
1334 - ارزیابی عملکرد سازمان مبتنی بر رویکرد فرآیندی (چکیده)
1335 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه ؛ بدنه بالا خیابان و پایین خیابان شهر مشهد) (چکیده)
1336 - برسی تطبیقی کاربرد دانش بومی و فناوری های مدرن در مدیریت بحران تغییر اقلیم و امنیت غذایی ( نمونه موردی : باغات سرمازده شهرستان تنکابن) (چکیده)
1337 - ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی – تجاری و ارائه راهکارهای اجرایی (چکیده)
1338 - تاثیر پارامترهای اتصال بر میدانهای تنشی جوش نقطه ای هیبریدی ورقهای فولادی (چکیده)
1339 - بررسی و بهبود ویژگی‎های لایه‌ی فعال در سلول خورشیدی آلی P3HT:C60 (چکیده)
1340 - بررسی تاثیر ویتامین بر تکوین و تمایز بافت بلاستمادر محیط کشت (چکیده)
1341 - تکوین نا متقارن تخمدان چپ وراست در جنین شتر مرغ (چکیده)
1342 - Genetic and Epigenetic landscape of Germline Stem Cells (چکیده)
1343 - استخراج ناحیه دست در تصاویر رادیولوژی مبتنی بر تبدیل حوضچه (چکیده)
1344 - An Efficient 3D Gradient-Based Algorithm for Medical Image Registration Using Correlation-Coefficient Maximization (چکیده)
1345 - Adsorption of Doxorubicin Anti-Cancer Drug on the Functionalized Carbon Nano Tube A Molecular Dynamics Simulation (چکیده)
1346 - Stem cell-based therapy (cell therapy) in Iran and other countries (چکیده)
1347 - مقایسه تطبیقی پراکنش فضایی مساجد با توجه به مولفه های شهر اسلامی (نمونه موردی: مناطق 5 و 11 شهرداری مشهد) (چکیده)
1348 - بررسی تاثیر استقرار سامانه اتوبوس گردشگری در شهر مشهد بر مدت اقامت زائران و گردشگران (چکیده)
1349 - Molecular Dynamics Simulation of CO2-MEA Mixtures: Structural View (چکیده)
1350 - Anal Sac Adenocarcinoma in an Eleven Year Old Female Terrier: A Case Report (چکیده)
1351 - ارزیابی هیستوپاتولوژِی کبد و کلیه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
1352 - مشارکت مالی شهروندان برای بهبود صفات کیفی آب آشامیدنی مشهد: تمایل ها و رفتارها (چکیده)
1353 - بررسی الگوی کشت محصولات زراعی در شرایط خشکسالی مطالعه موردی شهرستان چناران (چکیده)
1354 - طراحی فضای شهری خلاق؛ رهیافتی بر بازآفرینی و خلق مکان (نمونه موردی: باغ چشمه مشهد) (چکیده)
1355 - Comparative Study of FinFETs versus 22nm Bulk CMOS technologies: SRAM Design Perspective (چکیده)
1356 - Molecular Study of an isolate of Steinernema feltiae Filipjev,1934 from Iran nased on ITS rDNA sequence polymorphism (چکیده)
1357 - مقایسه وبررسی روش های حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی (چکیده)
1358 - تغییر هنجارهای اجتماعی مناسک دینی، مردم شناسیِ یک روضه زنانه در مشهد (چکیده)
1359 - The Effect of Gender in Persian Translations (چکیده)
1360 - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در انتخاب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری توسط مشتریان (چکیده)
1361 - بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی محصولات کشاورزی مطالعه موردی زعفران ایران Fulltext (چکیده)
1362 - Deactivation of cobalt based Fischer–Tropsch catalysts: Effect of carbon nanotubes support (چکیده)
1363 - بررسی اثر رشد منطقه ای بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی:کاربرد مدل معادلات همزمان فضایی برای سه کشور ایران، ترکیه، پاکستان (چکیده)
1364 - برآورد کارایی فنی تولید کنندگان خرما در منطقه رودخانه براستان هرمزگان در سال 1390 Fulltext (چکیده)
1365 - برآورد کارایی استان‌های تولیدکننده کلزا (آبی) به روش اندازه‌گیری ویژگی پهنی پوششی داده‌ها (چکیده)
1366 - اثر محفاظتی کافئیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در موش سوری (چکیده)
1367 - بررسی اثر حفاظتی آسکوربیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در ماهی کپور(Cyprinuscarpio) (چکیده)
1368 - استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکای اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین پساب های صنعتی (چکیده)
1369 - سنتز MCM-41 اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین از پساب و محلول آبی (چکیده)
1370 - برآورد ارزش حفاظتی مجموعه پردیسان قائم کرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (چکیده)
1371 - برآورد ارزش آب از دیدگاه کشاورزان جهت کاهش محدودیتها در زمان خشکسالی (چکیده)
1372 - اندازه گیری کارایی و بهره وری محصول سیب زمینی استان زنجان (چکیده)
1373 - اجرای سیاست پرداخت سوبسید (تغییر جبرانی از سوی دولت) در بازار خرده‌فروشی برنج در حمایت از تولیدکننده (چکیده)
1374 - Bis(imino)pyridyl iron complexes immobilized on MgCl2 for ethylene polymerization: Effect of polymerization temperatures (چکیده)
1375 - Synthesis of PE reactor alloys using Ziegler-Natta/ Late Transition Metal hybrid catalyst: Study of vinyl content and molecular weight (چکیده)
1376 - Ethylene polymerization with hybrid nickel α-diimine/Cp2TiCl2/MgCl2 catalyst to prepare blends of linear and branched polyethylene (چکیده)
1377 - Effect of 2-EHA as a soft monomer on the adhesion properties of PSAs syhnthesized by Emulsion Semi-Batch Terpolymerization Process Using Hybrid Emulsifiers (چکیده)
1378 - The effects of resistance training and testosterone enanthate injections on thyroid function (چکیده)
1379 - Putting Libraries in to Real Action: The Case of Children & Young Adults Intellectual Fostering Society and the Reciprocal Role of Its Libraries (چکیده)
1380 - اثرات گردشگرپذیری مناطق روستایی بر توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: دهستان دلفارد، شهرستان جیرفت) Fulltext (چکیده)
1381 - ثرات ریسک درآمدی بر انتخاب الگوی کشت بهینه ( مطالعه موردی روستای جابان شهرستان دماوند ) (چکیده)
1382 - اثر قیمت آب بر تخصیص آب آبیاری (مطالعه موردی شهرستان نیشابور) (چکیده)
1383 - Determination of Optimal Environmental Flow Acquisition in Kor Basin, Doroudzan Dam (چکیده)
1384 - ارتباط ساختارها با کانی‏زایی در محدوده‏ی گسل ابقوی (چکیده)
1385 - تغییر در شیوه های اندازه گیری و ارزیابی مراتع: تحولی علمی-اجتماعی (چکیده)
1386 - TOXINOTYPING OF CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ISOLATES OBTAINED FROM HEALTHY AND DISEASED OSTRICHES (STRUTHIO CAMELUS) (چکیده)
1387 - PREVALENCE OF NETB AND TPEL GENES AMONG CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ISOLATES OBTAINED FROM HEALTHY AND DISEASED OSTRICHES (STRUTHIO CAMELUS) (چکیده)
1388 - تحلیل عددی سه بعدی کوپل مکانیکی حرارتی رفتار یک سد بتنی وزنی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد اسدیه(رزه)) (چکیده)
1389 - بررسی اثر ات شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء (چکیده)
1390 - ANT task performance with a consideration on sex hormones,LH and FSH changes before puberty and after menopause (چکیده)
1391 - Measurement of difference in acute pain threshold between dominant and recessive hands of children (چکیده)
1392 - A New Model of Pain Sensation in Spinal Cord for Instantaneous Inhibition of Pain Stimuli (چکیده)
1393 - A mathematical model of the chronic pains based on the neuromatrix theory (چکیده)
1394 - Hydroalcoholic extract of stem and leaves of Ferula szowitziana affects chemical pain sensation in the rat (چکیده)
1395 - The anti-inflammatory effect of hydroalcoholic extract aerial parts of Ferula szowitziana on male rat (چکیده)
1396 - The effects of stem and leaves hydroalcoholic extract of Ferula szowitziana on PTZ induced seizure in male rats (چکیده)
1397 - Heated female cannabis sativa flowers hydroalcoholic extract effects on thermal and chemical pain at the level of spinal cord (چکیده)
1398 - Anti-inflammatory effects of hydroalcoholic extract of heated female Cannabis sativa flowers following intrathecal administration in rat (چکیده)
1399 - تخمین تابع نفوذپذیری هسته نفوذناپذیر سد مسجد سلیمان با استفاده از داده های آزمایشگاهی و تحلیل های عددی بازگشتی (چکیده)
1400 - بررسی نیروی پیشران تولید شده توسط هلیکوپتر بال چرخان با کنترل از طریق تغییر مرکز جرم (چکیده)
1401 - Multi Scale CRF Based RGB-D Image Segmentation Using Inter Frames Potentials (چکیده)
1402 - Trilateral Filtering of Range Images Using Normal Inner Products (چکیده)
1403 - رگرسیون دایره ای-خطی در نرم افزار R (چکیده)
1404 - تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد (چکیده)
1405 - Global stability analysis in delayed BAM neural network models (چکیده)
1406 - بررسی تاثیر استراتژی های تمرکز و تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط قابلیت های بازاریابی و قابلیتهای تکنولوژی (چکیده)
1407 - مدیریت استراتژیک در بخش خدمات سلامت( مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی ایران) (چکیده)
1408 - Boron Neutron Capture Therapy for Breast Cancer in Pregnancy: A Simulative Dosimetry Estimation Study (چکیده)
1409 - Performance of two mitochondrial genes, ND2 and COI to identify Passerin birds of Khorasan Province (چکیده)
1410 - Phylogeography of Common Pheasant (Phasianuscolchinus) in West Palearctic region (چکیده)
1411 - Performance of two mtDNA (COI and ND2) to identify avian hybrids (چکیده)
1412 - Evaluation of the breeding and wintering sites of Remiz pendulinus complex species (Aves: Remizidae) in Iran (چکیده)
1413 - زنان ، الگوی گذران اوقات فراغت و گردشگری روستایی ( مطالعه موردی مناطق روستایی دهستان طرقبه) (چکیده)
1414 - بررسی توانمندی زنان در مدیریت اجرایی روستا )نمونه مورد مطالعه روستای سربالا، شهرستان تربت حیدریه( (چکیده)
1415 - نقش دانش بومی زنان درمانگر روستایی در درمان بیماریهای پوستی (مورد) : غرب استان خراسان شمالی (چکیده)
1416 - تحلیل نقش سواد برمشارکت اتصادی زنان روستایی (چکیده)
1417 - مدیریت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و بارهای قابل‌کنترل در ریزشبکه هوشمند (چکیده)
1418 - بررسی اثرات نفوذ منابع بادی در میزان مشارکت سمت مصرف در برنامه های پاسخگویی بار (چکیده)
1419 - مدلسازی دینامیک تولید و بار پاسخگو به منظور بررسی دقیق اثرات بلندمدت نصب کنتورهای هوشمند برق در ایران (چکیده)
1420 - کنترل شارش توان در اینورترهای تک‌فاز دوسطحی تمام کنترل‌شده‌ی متصل به شبکه (چکیده)
1421 - A Method To Model And Forecast Seasonal Load Duration Curve (چکیده)
1422 - Stochastic congestion management considering power system uncertainties: a chance-constrained programming approach (چکیده)
1423 - Investigation of micropropagation of Rosa canina in different medium in vitro condition (چکیده)
1424 - تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان (چکیده)
1425 - تعیین دمای بهینه جهت جوانه زنی بذر Climacoptera turcomanica، گیاهی با قابلیت زینتی شدن و مقاوم به شوری (چکیده)
1426 - ارزیابی ریز ازدیادی دیونیزیا (Dionysia tapetodes) ، گیاهی دارای قابلیت زینتی (چکیده)
1427 - Genetic diversity of Allium species, the plants with high ornamental potential in Iran (چکیده)
1428 - Adsorption of Doxorubicin Anti Cancer Drug on the Magnetic Silica Core Shell Nanocomposite (چکیده)
1429 - Molecular Dynamics Simulations of ChlortetracyclineAntibioticAdsorption fromWater usingIronOxide Nanoparticle (چکیده)
1430 - Vibrational spectra of Ocimum basilicum L. seed gum (چکیده)
1431 - نقش شبکه سازی در موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناور (چکیده)
1432 - Flow-Sensitive Points-to Analysis for Java Programs using BDDs (چکیده)
1433 - پیاده سازی کنترلگر مناسب برای پخت پره ی توربین بادی (چکیده)
1434 - اینورتر تکفاز نه سطحی آبشاری با استفاده از سلف های تزویج شده (چکیده)
1435 - استفاده از کنترلر تکراری مرتبه 4k±1 هارمونیکی در ساختار کنترل چندحلقه ای برای مبدل‌های جدا از شبکه (چکیده)
1436 - کنترل تکراری جریان مبدل بوست جهت اصلاح ضریب توان شبکه (چکیده)
1437 - طراحی کنترلر چندحلقه ای اصلاح شده برای مبدل های UPS با تخمین ولتاژ خروجی بوسیله فیلتر کالمن (چکیده)
1438 - تعیین ترکیب شیمیایی علوفه هیدروپونیک جو (چکیده)
1439 - بهینه سازی ترکیب مجموعه رزرو و استراتژی تعویض در سیستمهای پویا (چکیده)
1440 - Comparison of three different protocols for synthesis of one formulation based on functionalized single-wall carbon nanotubes and conjugated cisplatin (چکیده)
1441 - تاثیر اسانس گیاهان رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر فراسنجه های تولید گاز جیره با نسبت های مختلف کنسانتره به علوفه در شرایط برون تنی (چکیده)
1442 - اثر اسانس های گیاهی رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر فراسنجه های تولید گاز خوراک های دان های در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1443 - برآورد اثرات سطوح مختلف ملاس بر روی کنتیک تجزیه پذیری، انرژی خالص برای شیردهی،تجزیه پذیری ماده خشک آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم بوته سیب زمینی سیلو شده با استفاده ازتکنیک تولید گاز (چکیده)
1444 - اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبهای کاه جو در شرایط برون تنی (چکیده)
1445 - مقایسه بخشهای نیتروژندار برخی مواد خوراکی غنی از پروتئین عبوری با استفاده از روش CNCPS (چکیده)
1446 - ارزیابی ارزش پروتئین برخی از مواد خوراکی غنی از نیتروژن با استفاده از روش نوینDVE/OEB (چکیده)
1447 - تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری ارقام مختلف جو ایران با روش in situ (چکیده)
1448 - تاثیر مکمل نمودن اسانسهای گیاهی در جیره بر تغییرات روزانه pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه گاوهای نر هلشتاین (چکیده)
1449 - اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز سیلاژ ذرت درشرایط برون تنی (چکیده)
1450 - تجزیه و تحلیل انرژی در تولید میوه انار (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر) (چکیده)
1451 - تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری نشاسته ارقام مختلف جو ایران با روش برون تنی (چکیده)
1452 - تاثیر جاذب های آلومینوسیلیکاتی بر تولید و ترکیبات شیر و غلظت آفلاتوکسین M1 شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
1453 - تاثیر مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 بر فراسنجه های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
1454 - A Confidence-based Software Voter for Safety-Critical Systems (چکیده)
1455 - بررسی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری پایدار روستایی (چکیده)
1456 - بررسی تاثیر ظرفیت های تشخیص، ادغام و دگرگونی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک سازمان (چکیده)
1457 - Canine Patellar Luxation in 22 Dogs of Different Breeds: A Case Series (چکیده)
1458 - تعیین نقش سدهای اصلاحی در کنترل رسوب حوزه آبخیز سد تهم (چکیده)
1459 - تعیین سهم تولید رواناب زیرحوضه ها با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی (چکیده)
1460 - پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر الگوی زمانی جریان رودخانه در پارک ملی گلستان (چکیده)
1461 - گرانباری و تعارض نقش در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد؛ مطالعه کیفی (چکیده)
1462 - Range Image Denoising Using a Custom Built Multiscale Transform (چکیده)
1463 - تفسیر داده های مغناطیس سنجی زمینی به کمک اطلاعات زمین شناسی و کانی سازی در منطقه ی اکتشافی خانلق،شمال غرب نیشابور (چکیده)
1464 - زمین شناسی، کانی شناسی اسکارن، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک IIIشرق معدن سنگان خواف (چکیده)
1465 - سنجش شکاف توسعه بین دهستان های شهرستان شاهرود با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل (چکیده)
1466 - DSMC SIMULATION OVER REACTIVE FLOW OF A RE-ENTRY VEHICLE USING SBT-TAS (چکیده)
1467 - Improving the Computational Efficiency of the DSMC Simulation of Micro/Nano Nozzles Flows Using Simplified Bernoulli-Trials Algorithm (چکیده)
1468 - THE EFFECT OF VORTICES BEHAVIOR ON HEAT TRANSFER IN RAREFIED GAS OF THERMAL CAVITY (چکیده)
1469 - مدلسازی برخورد قطره به فیلم سیال با کاربرد در پدیده یخ زدگی بدنه هواپیما (چکیده)
1470 - بررسی تخلیه منابع سامانه تولید برنج با رهیافت ارزیابی چرخه حیات: مطالعه موردی استان گلستان (چکیده)
1471 - بکارگیری رویکرد تاگوچی و روش های آماری در بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
1472 - استفاده از روش رویه پاسخ در مدل سازی آماری و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد CK45 (چکیده)
1473 - Quantum Chemistry Description of Some Ionic Liquids: Theoretical Approach (چکیده)
1474 - بررسی علل نشست سطح زمین در محل کانال های زیر سطحی شهری (چکیده)
1475 - Bubble Rupture under an External Oscillatory Excitation: A Numerical Approach (چکیده)
1476 - Numerical Simulation of Coalescence of Two Stationary Droplets Using Lattice Boltzmann Method (چکیده)
1477 - Radial Meromelia and Ulnar Polydactyly Associated with Hypertrophic Osteodystrophy in a Giant Breed Dog under 1 Year Old (چکیده)
1478 - Normal Left Ventricular Systolic Time Intervals in Baluchi Sheep Assessed by M-mode Echocardiography (چکیده)
1479 - یکپارچه سازی اراضی و مکانیزاسیون مهم ترین راهکار افزایش بازدهی ارزش افزوده صنعت کشاورزی (چکیده)
1480 - A DFT Study on the Decomposition Mechanism of [HMIM]Cl Ionic Liquid (چکیده)
1481 - A Theoretical Study on the Structure–Radical Scavenging Activity of 2-Amino Phenol and 3-Amino Phenol (چکیده)
1482 - NBO and Spin Density Analysis of o-Phenylenediamine and p-Phenylenediamine as Radical Scavengers (چکیده)
1483 - بررسی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر انگیزه های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (چکیده)
1484 - Computational Study on the Mechanism of N-Ethylcarbazole Hydrogenation (چکیده)
1485 - Alkyl Chain Length Dependence of Hydrogen Storage of N-Ethylcarbazole: A Theoretical Study (چکیده)
1486 - Theoretical Study on the Sulfur Dioxide Adsorption on the Single-Walled Carbon Nanotube (چکیده)
1487 - Natural Bond Orbital Analysis of Sulfur Dioxide Adsorption on the Single- Walled Carbon Nanotube (چکیده)
1488 - Theoretical Study of the Solvent Effect on the Rate of the Keto-Enol Tautomerization (چکیده)
1489 - A DFT Study on the Kinetics of the Thermal Decomposition of Formaldehyde Diperoxide (چکیده)
1490 - ارزیابی توان اکولوژیک زیر حوضه بلغور به منظور تعیین کاربری های کشاورزی و مرتعداری،با استفاده از GIS(مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کارده شهرستان مشهد) (چکیده)
1491 - NBO Analysis for the Encapsulation of H2O2 in Functionalized B -Cyclodextrin by Density Functional Theory (چکیده)
1492 - A Theoretical Study on the Solvent Effects and Activation Energy for the Encapsulation of H2O2 in beta-Cyclodextrin (چکیده)
1493 - THE EFFECT OF DISTRACTORS ON STARTING-DELAY, MISSED OPPORTUNITIES AND UNSAFE CROSSINGS OF CHILDREN AND ADULTS IN A SIMULATED PEDESTRIAN CROSSING TASK (چکیده)
1494 - بررسی خواص رئولوژیکی و حسی بستنی حاوی پوره کدو حلوایی (چکیده)
1495 - بررسی تجربی اثر شکستگی بال بر روی نیروهای آیرودینامیکی (چکیده)
1496 - بررسی کاربرد صمغ های دانه ریحان و گوار به عنوان جایگزین چربی در بستنی وانیلی (چکیده)
1497 - شبیه سازی بالستیک داخلی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با استفاده از روش (VOF)، (چکیده)
1498 - تحلیل اگزرژی و بررسی آزمایشگاهی شدت صدای خروجی در اگزوز یک موتور دیزل تزریق مستقیم (چکیده)
1499 - مقایسه آزمایشگاهی ترمهای اگزرژی، بازگشت ناپذیری، و آلاینده های بنزین و مخلوط بنزین و اتانول در موتور دوزمانه (چکیده)
1500 - بررسی خواص الکترونی، ترموالکتریکی و فونونی آنتیموان تلوراید با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
1501 - کاربزد حسگز اّی سیستی در تطخیص باقیها ذً سو مَ در ه اَد غذایی (چکیده)
1502 - بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه سه گونه گیاه (Plantago spp.) دارویی بارهنگ (چکیده)
1503 - Electrofacies Analysis and Shale Gas Potential of the Carynginia Formation (Perth Basin, Western Australia) (چکیده)
1504 - Ultrasonographic Evaluation of the Normal Supramammary Lymph Node in Saanen Goats (چکیده)
1505 - Incidence of Hip Dysplasia in Large Breed Dogs Referred to Veterinary Faculty Teaching Hospital of Ferdowsi University of Mashhad: A Preliminary Study (چکیده)
1506 - Forelimb Joint Lesions of the Racehorses Referred to Veterinary Teaching Hospital, Ferdowsi University: Radiographic Evaluation (چکیده)
1507 - Surgical Repair of Lateral Patella Luxation in Foals: Report of Two Cases (چکیده)
1508 - Equine Arthroscopic Surgery in Iran: Based on our Clinical Findings (چکیده)
1509 - Intussusception Secondary to Parvovirus Enteritis in 3 Dogs (چکیده)
1510 - Rubber Jaw Syndrome in a Young Dog (چکیده)
1511 - NOTES ON TOPOLOGICAL INDICES OF GENERALIZED LINK (چکیده)
1512 - ON HIERARCHICAL PRODUCT OF GRAPHS (چکیده)
1513 - Where is the boundary of knowledge sharing? Identifying Knowledge sharing Criteria (چکیده)
1514 - managing the knowledge lifecycle: An Integrated Knowledge Management Process Model (چکیده)
1515 - Potential zones for hybridization between black-headed and Red-head buntings in the palearctic region (چکیده)
1516 - Westward expansion in breeding range of Red-headed Bunting (Emberiza bruniceps) in northern Iran (چکیده)
1517 - اهمیت و ضرورت مدیریت آلودگی خاک (با تاکید بر آلودگی های کشاورزی) (چکیده)
1518 - بررسی خواص ساختاری نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل اصلاح شده (چکیده)
1519 - کاربرد زهر ها در درمان سرطان (چکیده)
1520 - بررسی ومدل سازی پیامدرهایش گازوئیل ازمخازن تانک فارم درپالایشگاه گاز شهیدهاشمی نژادسرخس (چکیده)
1521 - شناسایی ومطالعه مخاطرات فرآیندی وزیست محیطی درواحدتانک فارم پالایشگاه گازشهیدهاشمی نژادسرخس باروش HAZOP (چکیده)
1522 - بررسی واکنش علف جارو (Kochia scoparia L.) به علف‌کش گلایفوسیت در سطوح مختلف شوری خاک‌ (چکیده)
1523 - اثرات پیشگیری کننده سورامین بر تاثیرات زهر مارجعفری ایران در سیستم گردش خون جنین در حال رشد جوجه (چکیده)
1524 - بررسی اثر عصاره آبی- الکلی Peganum harmala (گیاه اسپند) بر اثر مرگبار زهر مار کبری ایرانی Najaj naja oxiana در موش سوری (چکیده)
1525 - تفاوت بین جت های کوارک و گلوئون در فرآیند نابودی الکترون-پوزیترون (چکیده)
1526 - بررسی همبستگی زاویه ای دو ذره ای در نابودی الکترون و پوزیترون با استفاده از داده های مونت کارلو (چکیده)
1527 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تصحیحات NNLO بر روی ممان مرتبه 2 به بالا (چکیده)
1528 - محاسبه ثابت پیوندی اختلالی و غیراختلالی در نابودی الکترون- پوزیترون (چکیده)
1529 - Biodiversity patterns of Passerine birds in the Middle East (چکیده)
1530 - Phylogeography of Phasianus colchinus Linnaeus, 1758 inferred from mitochondrial and nuclear genes in Iranian plateau (چکیده)
1531 - Phylogeography and population genomics of a wide-ranging bird in Eurasia, the Common Pheasant Phasianus colchicus (چکیده)
1532 - مصرف رسانه و تاثیر آن بر روابط با اعضای خانواده در میان دانشجویان، مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی (چکیده)
1533 - تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد (چکیده)
1534 - A combined portable multimodal imaging system for electric and hemodynamic activity of the brain (چکیده)
1535 - Design and Development of a Combined EEG-NIRS Phantom (چکیده)
1536 - A Wireless Hybrid EEG-NIRS instrument for monitoring the electric and hemodynamic brain activity (چکیده)
1537 - Ultra-compact portable NIRS system for distributed hemodynamic activity monitoring NIRS - Body Area Network (چکیده)
1538 - Development of an autonomic portable single-board computer based high resolution NIRS device for microcirculation analysis (چکیده)
1539 - A spatial sensitivity mapping phantom for NIRS-signal interpretation (چکیده)
1540 - Determination the Best Culture for Callus Induction from Teucrium polium L. Explants (چکیده)
1541 - بررسی تاثیر عوامل آنتروپومتریک بر حفظ تعادل بدن در کارگران ایرانی (چکیده)
1542 - Wireless, Battery operated, Ultra compact Near Infrared Spectrometer (چکیده)
1543 - بررسی اثر آللوپاتی گونه گیاهی .Ceratophyllum demersum L بر رشد‌ جلبک سبز Scenedesmus quadricauda (Turpin) de Brébisson (چکیده)
1544 - سیستم تشخیصی ماوراء صوت بر پایه PC جھت تشخیص سینوزیتھای صورت و پیشانی (چکیده)
1545 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حاجیلرچای (چکیده)
1546 - ارزیابی کیفیت توده های سنگی مسیر تونل انحراف آب سد حاجیلرچای (چکیده)
1547 - تاثیر تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر بیومارکرهای عضله قلب در رت های نر (چکیده)
1548 - تحلیل ناپایداری ساختاری و طراحی تمهیدات نگهداری برای تونل انحراف آب سد حاجیلرچای (چکیده)
1549 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on humeral immunity response on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
1550 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on blood parameters of male broilers chick under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
1551 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on hematological and hormonal levels on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
1552 - Effect of dietary supplementations of caffeine and trans-cinnamaldehyde on performance and carcass characteristics on male broiler chicks under stresses induced by dexamethasone (چکیده)
1553 - مطالعه عددی دینامیک جریان و اثر دیواره در آنوریسم آئورت شکمی (چکیده)
1554 - Overrun-freeness verification of Rate-Monotonic Least-Splitting Real-Time Scheduler on Multicores (چکیده)
1555 - بررسی ضرورت تدوین استانداردهای بومی ارگانیک برای کشور به منظور دستیابی به توسعه پایدار (چکیده)
1556 - ارزیابی چرخه حیات (LCA) نظام های تولید گندم آبی کشور (چکیده)
1557 - تبیین نقش کارکردی جامعه عشایری در امنیت و توسعه پایدار نواحی مرزی کشور (چکیده)
1558 - امکان سنجی حضور آموزش عالی ج.ا. ایران در قاره آفریقا (چکیده)
1559 - مزیت های نسبی گردشگری علمی در توسعه آموزش عالی فرامرزی (چکیده)
1560 - ظرفیت های گردشگری در توسعه وجهه و تصویر آموزش عالی فرامرزی (چکیده)
1561 - ارزیابی آثار پروژه های مهندسی در پایداری سیستم های روستایی (با تاکید بر صنایع معدنی- استخراجی) (چکیده)
1562 - الگوی نظری کاهش آسیب پذیری کالبدی نواحی روستایی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد مشارکت اجتماع محور (چکیده)
1563 - ارائه الگوی نظری نظام برنامه ریزی راهبردی توسعه کالبدی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
1564 - بررسی و تحلیل موانع مدیریتی زنان در مناطق روستایی (چکیده)
1565 - ارزیابی عملکرد جو و ماشک ل خوشه ای و نسبت برابری زمین تحت تدثیر نسبتهای کشت مخلوط (چکیده)
1566 - اجماع داده سلسله مراتبی مبتنی بر تراوش داده حسگر ها در شبکه بیسیم (چکیده)
1567 - مقایسه و ارزیابی هیدرولیک جریان در دریچه های خودکار فلپ کلاسیک و فلپ اصلاح شده در شرایط جریان آزاد (چکیده)
1568 - مقایسه مدل کلاسیک دریچه خودکار هیدرولیکی ولاگتر با مدل اصلاح شده ی آن تحت شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1569 - مقایسه عملکرد هیدرولیکی روزنه های مربعی و مثلثی در جریان متغیر مکانی با کاهش دبی (چکیده)
1570 - اصلاح دریچه خودکار هیدرولیکی فلپ و ارائه ی مدل هیدرولیکی و روش طراحی دریچه اصلاح شده (چکیده)
1571 - مقایسه عملکرد هیدرولیکی روزنه های دایره ای و مثلثی در جریان متغیرمکانی با کاهش دبی (چکیده)
1572 - A hybrid type-2 fuzzy clustering technique for input data preprocessing of classification algorithms (چکیده)
1573 - A new fuzzy approach for multi-source decision fusion (چکیده)
1574 - Conditionally Mean Inactivity Time Concept (چکیده)
1575 - Bivariate Extension of Discrete Cumulative Residual Entropy (چکیده)
1576 - Asymptotic Behavior of some Income Inequality Indexes (چکیده)
1577 - Comparative study of Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with Bootstrapping (چکیده)
1578 - Preparation of a natural three dimentional elastic scaffold, from amphibians (Pelophylax ridibundus (چکیده)
1579 - برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی به کمک آنتروپی ماکسیمم تعمیم یافته برای داده های استیلن (چکیده)
1580 - توسیع ایده ماکسیمم آنتروپی برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته (چکیده)
1581 - بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
1582 - مروری بر کاربردهای تصویربرداری گرمایی در تجزیه و تحلیل کیفی محصولات کشاورزی (چکیده)
1583 - طراحی و ارزیابی الکوریتم پردازش تصویری برای تخمین محتوی چربی گوشت قرمز (چکیده)
1584 - اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر ادم التهابی پای موش صحرایی، القاء شده با فرمالین (چکیده)
1585 - بررسی قراردادهای طرح و ساخت بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور (چکیده)
1586 - بایسته های اخلاق مهندسی: راهکارها (بازخوانی آیین نامه های حرفه مهندسی) (چکیده)
1587 - مقایسه اجرای ساختمان به روش قالب تونلی با روش های سنتی ساخت مسکن از نگاه مدیریت ساخت (چکیده)
1588 - ویژگیهای آتریپلکس جهت احیاء مراتع بیابانی (چکیده)
1589 - سیاه تاغ و احیاء مراتع بیابانی (چکیده)
1590 - اثر برخی از شیوه های آماده سازی بسترکاشت بر زنده مانی تاغ و آتریپلکس (چکیده)
1591 - مقایسه زنده مانی سیاه تاغ در بستر حاصل از اجرای عملیات اصلاحی پیتینگ، کنتورفارو و زیرشکن (چکیده)
1592 - بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی) (چکیده)
1593 - طراحی متمرکزکننده ی میدان الکترومغناطیسی با ساختار مربعی به کمک نظریه ی نور تبدیلی (چکیده)
1594 - Evaluation of the immunoregulatory effects of somatic antigens of Marshallagia marshalli in a mouse model of experimental allergic asthma (چکیده)
1595 - Role of ES product of Marshallagia marshali on expression of TLR4 in spleen of asthmatic mice (چکیده)
1596 - آنالیز سیل خیزی حوزه های بالادست شهری( مطالعه موردی: حوزه های آبخیز طرقبه و حصار-دهبار) (چکیده)
1597 - بررسی کارایی پرده آب بند با استفاده از روش تحلیل تراوش در سد مخزنی استلج قزوین (چکیده)
1598 - بررسی عملکرد لرزه ای یک سد خاکی در حال ساخت بر روی پی آبرفتی ضعیف (مطالعه موردی: سد مخزنی سومبار) (چکیده)
1599 - مدل سازی و گسترش مساله تخصیص تصادفی کارکنان (چکیده)
1600 - ‌معرفی مساله تخصیص کارکنان در شرایط عدم قطعیت (چکیده)
1601 - حل مدل فازی کامل حمل و نقل سه بعدی در حالت تعدد کالاها و توابع هدف (چکیده)
1602 - Preparation of a 3D- tendon matrix from cow for use in primary research tissue engineering (چکیده)
1603 - Preparation of 3-D matrix bovine inter-vertebral discs for use in cartilage tissue engineering (چکیده)
1604 - Spatial changes of socio-economic Melbourne Metropolitan area from 2001 to 2011; Compactness Versus Sprawl (چکیده)
1605 - بررسی روش های القای تولید سلولهای دندریتیک در بدن انسان (چکیده)
1606 - بررسی روش های تولید سلولهای دندرتیک در محیط آزمایشگاه (چکیده)
1607 - Response of T cell induced by dendritic cells pulsed with myelin basic protein (MBP) and matured in the presence of histamine, interferon-β and 2, 3-dimethoxy-1, 4 naphtoquinone (DMNQ) (چکیده)
1608 - تهیه نقشه تابش خورشیدی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومیDEM (چکیده)
1609 - تاثیرانرژی های تجدید پذیر برکاهش بحران آب و انرژی (چکیده)
1610 - بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغییر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد (چکیده)
1611 - The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Knowledge management and Organizational Performance in medium-sized and large-sized manufacturing companies of Mashhad industrial town (چکیده)
1612 - بررسی دامنه فعالیت ضد باکتریایی جدایه های Pectobacterium carotovorum subsp carotovorum علیه چند جنس مهم بیمارگر گیاهی (چکیده)
1613 - Potential of beneficial bacteria on tomato growth improvement (چکیده)
1614 - Bacteriocin: a new approach to control plant diseases (چکیده)
1615 - بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها (چکیده)
1616 - شناسایی موقعیت استراتژیک مدیریت بحران دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
1617 - کاربرد دمپرهای ضربه ای به منظور کاهش ارتعاشات ناخواسته ی سازه ها (چکیده)
1618 - Suppressing Undesired Vibration of Robot Arms Using Impact Dampers (چکیده)
1619 - Investigating Application of Impact Dampers Using Homotopy Perturbation and Genetic Algorithm (چکیده)
1620 - Design of Nonlinear Impact Dampers Based on Acoustic Behavior (چکیده)
1621 - موزه های مجازی و حفاظت از میراث تاریخی (چکیده)
1622 - ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان به برند بانک ها با در نظر گرفتن نقش میانجی تصویر برند و کیفیت ادراک شده برند (چکیده)
1623 - The Effect of Growth Stage and Cutting Time on Chemical Composition In Vitro Digestibility and Fermentative Gas Production of Alfalfa Forage (چکیده)
1624 - ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق (چکیده)
1625 - ارایه یک مدل موجودی مسیریابی برای کالای فاسدشدنی (چکیده)
1626 - Effect of Donor Age on the Expression Stability of GAPDH as a Reference Gene for Gene Expression Analysis of Equine Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
1627 - Expression of Leptin Receptor mRNA in Ovine Corpus Luteum (چکیده)
1628 - ارتقاء کارایی و سطحِ خدمت خطوط حمل‌ونقل عمومی با استفاده از سرویس توقف-محدود: روش حل ILS (چکیده)
1629 - سرویس اتوبوس توقف-محدود: راهکاری برای ارتقاء کارایی و سطح خدمتِ خطوط حمل‌ونقل عمومی با تقاضای بالا (چکیده)
1630 - Size-dependent free vibrations of electrostatically pre-deformed functionally graded micro-cantilevers (چکیده)
1631 - EFFETS OF FREEZING STRESS ON MORPHO-PHYSIOLOGICAL INDICES AND CHLOROPHYLL FLUORESCENCE OF SALVIA LERIFOLIA BENTH. SEEDLINGS (چکیده)
1632 - ٍEvaluation of the capacity of urban wastewater for microalgae production (چکیده)
1633 - مقایسه تاثیر پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین (چکیده)
1634 - Geographical pattern and species richness of the family AlaudidaeVigors, 1825 (Aves, Passeriformes) in the Palaearctic region (چکیده)
1635 - Opportunistic Medium Access in Multi-session Networks based on Cooperative ARQ (چکیده)
1636 - A fast method in estimating shielding effectiveness for an enclosure with apertures (چکیده)
1637 - Antibacterial Potential and Toxicity Assay of Synthetic Zinc Oxide Nanoparticles against Luminescent Vibrios Isolated from the Eastern- Southern Shrimp Farm of Iran (چکیده)
1638 - Application of a lux AB bacterial biosensor to investigate the potential usage of selenium and silver nanoparticles for bacterial disinfection of lettuce (چکیده)
1639 - Antibacterial properties of Mg (1-x ) Ag (x) O (x=0.03) nanocomposite (چکیده)
1640 - Preparation of antimicrobial wound dressing composed of fish swim bladder & NanoMg(0.97) Ag(0.03) O (چکیده)
1641 - Antibacterial and antibiofilm potential of synthetic zinc oxide nanoparticles (ZnO) against luminescent Vibrios isolated from Iranian shrimp farm water (چکیده)
1642 - بررسی صفات کمی عملکرد ومدیریت علفهای هرز در تاریخ و تراکمهای مختلف کاشت سویا (Glycine max L.) (چکیده)
1643 - بررسی اثر کود نیتروژن در تراکمهای مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف مدیریتی (چکیده)
1644 - Light output reaction of a luxAB bacterial biosensor to various amount of preservatives concentrations used in milk (چکیده)
1645 - بررسی اثر شوری آب بر کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) (چکیده)
1646 - بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علفهای هرز (چکیده)
1647 - بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی نخود (Cicer arietinum.L) در شرایط مزرعه (چکیده)
1648 - تأثیر اسیدیته بر هم کاهی یون آهن (III) در کارایی علف کش نیکوسولفورون (چکیده)
1649 - بررسی اثرات هورمون ABA بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
1650 - بررسی تأثیر رفتارهای مختلف فیزیکی و شیمیایی بر بهبود جوانه زنی بذر کلپوره (Teucrium polium L.) (چکیده)
1651 - گزارش مننگوانسقالوسل در بره نوزاد در استان خراسان رضوی (چکیده)
1652 - Stractural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
1653 - بهینه سازی تولید EPS در باکتری های تولید کننده EPS (چکیده)
1654 - توسعه شهرسازی در هیرکانیه در دوره اشکانیان (چکیده)
1655 - An EMI Measurement Setup for Un-buffered DRAM PCBs (چکیده)
1656 - Generalized prediction intervals under Type-II censoring (چکیده)
1657 - بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره های جوجه های گوشتی (چکیده)
1658 - اثر زمان شروع به تغذیه پس از هچ بر رشد، وزن نسبی اندام های گوارشی و جذب زرده ی بلدرچین ژاپنی (چکیده)
1659 - (Preparation of a natural three dimentional elastic scaffold from amphibians (Pelophylax ridibundus (چکیده)
1660 - Groundwater Mixing and Contaminant Studies Using Hydrogeochemical and Environmental Stable Isotope Techniques (چکیده)
1661 - بررسی بیماری زایی قارچ بیمارگر Beauveria bassiana علیه لارو سن آخر بید آرد Ephestia kuehniella در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1662 - Inference on stress-strength parameter based on records (چکیده)
1663 - Estimation of Pr(X < Y ) using record ranked set sampling scheme from the exponential distribution (چکیده)
1664 - Reconstruction of discrete order statistics (چکیده)
1665 - On the residual lifetimes of repairable systems (چکیده)
1666 - Reclaiming EPDM waste rubber by various techniques (چکیده)
1667 - جایگاه دستگاههای نظارتی درارتقای قانون سلامت اداری ومقابله بافساد (چکیده)
1668 - mega marketing (چکیده)
1669 - تاثیر کیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک ملت (چکیده)
1670 - تاثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات در ایجاد وفاداری برند به واسطه رضایت مشتری (چکیده)
1671 - بررسی عوامل موثر بر جذب مشتریان وفادار در بازاریابی رابطه ای (چکیده)
1672 - مطالعه سوسپانسیون لیپوزومی DSPC محتوی کلسترول و پلی اتیلن گلیکول توسط پراکندگی نور (چکیده)
1673 - Fuzzy expert system for the selection of contractors of BOT projects (چکیده)
1674 - Conjured-Up Reality Shattered: Examining the “Uncertain” Ideology Underlying Chopin’s “The Story of an Hour” (چکیده)
1675 - Active Noise Control Based on Reinforcement Learn-ing (چکیده)
1676 - Extension of the SBT-TAS Algorithm to Curved Boundary Geometries (چکیده)
1677 - Effects of Shear Work on the Non-Equilibrium Heat Transfer Characteristics of Rarefied Micro/Nano Flows (چکیده)
1678 - THE SECOND ORDER TEMPERATURE JUMP BOUNDARY CONDITION IN HYPERSONIC AND MICROSCALE RAREFIED GAS FLOW SIMULATIONS (چکیده)
1679 - (Diagnosing Organizational Effectiveness in the Tourism Sector withthe Weisbord’s six box model (case study: 5 star hotel in city of Mashhad (چکیده)
1680 - Exploring Digital Forensics Tools in Backtrack 5.0 r3 (چکیده)
1681 - An Incentive Mechanism for Cooperative Data Replication in MANETs — A Game Theoretical Approach (چکیده)
1682 - An Efficient Cluster-based Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks (چکیده)
1683 - High Load Diminution by Regulating Timers in SIP Servers (چکیده)
1684 - MPKMS: A Matrix-based Pairwise Key Management Scheme for Wireless Sensor Networks (چکیده)
1685 - Dynamic Prioritization of Path for Quality-of-Service Differentiation in Multi-Priority Traffic (چکیده)
1686 - ارزیابی شاخص خسارت در سازه های بتن آرمه با الگوریتم کنترل فعال (چکیده)
1687 - کنترل تغییرمکان سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چندگانه دو جانبه در ارتفاع و - پلان تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
1688 - ارزیابی قابلیت اطمینان سازههای کنترل شده فعال با استفاده از روش شبیهسازی زیرمجموعهای (چکیده)
1689 - بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرفلزی جاری شونده (چکیده)
1690 - AN EXPERIMENTAL STUDY ON WARM DEEP-DRAWING PROCESS OF LAMINATED SHEETS UNDER VARIOUS HEAT TREATMENTS (چکیده)
1691 - Lakes dryness and Meteorological complex associated with dust cycle over south West Asia (چکیده)
1692 - Pretreatment of mesenchymal stem cells and stromal - derived factor - 1α delivery from chitosan - based injectable hydrogels for better cell guidance and retention (چکیده)
1693 - Comparative analysis of the gene expression profile of chemokine receptors between adipose - derived and bone marrow - derived mesenchymal stem cells (چکیده)
1694 - The Study of Replacing the Central Clay Core with the Plastic Concrete cut-off Wall in the Body of Soombar Reservoir Dam (چکیده)
1695 - طراحی سیستم زاویه گام در یک توربین بادی (چکیده)
1696 - Time to failure analysis of single mode long-wavelength InGaAsP vertical-cavity surface emitting lasers (چکیده)
1697 - بررسی رابطه بین رهبری تعامل گرا و نوآوری باتوجه به نقش واسط ظرفیت جذب دانش (چکیده)
1698 - بررسی اثر ارزش ویژه برند در تدوین استراتژی های بازاریابی بیمارستانی (مورد مطالعاتی: بیمارستان های خصوصی سطح مشهد) (چکیده)
1699 - بررسی نقش رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش ارقام برنج با قارچ Alternaria alternata (چکیده)
1700 - DRIVING BEHAVIOR: TRAFFIC RISK PERCEPTION AND INTENTIONS TO COMMIT DRIVING VIOLATIONS IN IRAN (چکیده)
1701 - بررسی نقش متقابل حافظه ی احساسی سازمانی بر خلق دانش و نوآوری در سازمان ها (چکیده)
1702 - سنتز و بررسی طیف جرمی ترکیبات جدیدی از خانواده تیوفسفرآمیدها (چکیده)
1703 - Reduced-Sized Voltage-Mode Driver for High-Speed I/O Utilizing Dynamic Current-Driven Bulk Biasing (چکیده)
1704 - استراتژی های سازگاری دو گیاه گندمی (stipa hohenackerian) C3 و C4 (Enneapogon persicus) به علت تغییرات دما و رطوبت در یک سال خشک (چکیده)
1705 - ارائه یک مدل مکان یابی- مسیریابی برای جمع آوری کالاهای بازگشتی با برگشت های وابسته به قیمت (چکیده)
1706 - اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر رضایت از زندگی و بهبود افسردگی ناشی از بیماری قلبی (چکیده)
1707 - واکنش ارقام مختلف سیب زمینی به جدایه های قارچ بیمارگر آلترناریا (چکیده)
1708 - کنترل پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا بوسیله جدایه های هیپوویرولنت رایزوکتونیای دوهسته ای (چکیده)
1709 - بررسی بیماریزایی چهار گروه آناستوموزی ریزوکتونیای دو هسته ای روی لوبیا قرمز (چکیده)
1710 - EQUINE EMBRYONIC AND MESENCHYMAL STEM CELLS: THEIR CHARATERITICS AND APPLICATION IN EQUINE REGENERATIVE MEDICINE (چکیده)
1711 - تحلیل عددی بازگشتی رفتار یک سدخاکی بلند در دوران ساخت (مطالعه موردی سد ارداک) (چکیده)
1712 - ارائه روشی کمی و کیفی در ارزیابی عملکرد فاکتورهای رنگی برای جداسازی گیاهان از پس زمینه بمنظور خودکارکردن شناسایی تصویری گیاهان (چکیده)
1713 - مدل چند هدفه بودجه بندی سرمایه بابکارگیری برنامه ریزی آرمانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (چکیده)
1714 - مدلی ترکیبی برای بودجه بندی سرمایه‌ای بر اساس فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و برنامه‌ریزی آرمانی (چکیده)
1715 - توسعه پایدار از طریق بازیافت با تمرکز بر بهینه سازی شبکه (چکیده)
1716 - عملکرد تشکل های غیر دولتی با تاکید بر باشگاه کشاورزان جوان بر توسعه پایدار روستاهای شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
1717 - EFFECT OF DIFFERENT SOIL FERTILIZERS ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE YIELD OF MARSHMALLOW AS A MEDICINAL PLANT (چکیده)
1718 - The examination of Effectiveness of Emotionally focused couples therapy on life satisfaction and Improvement of depression due to heart diseas (چکیده)
1719 - Determination of Rock-fill Parameters Based on a Hardening Soil Model Using Large Scale Triaxial Test results (چکیده)
1720 - استفاده از روش‌های کانتور فعال برای تشخیص خودکار لایه‌های شبکیه در تصاویر OCT (چکیده)
1721 - بررسی تاثیر ظرفیت های ژئوپلیتکی بر رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی سال های 1384- 1388 1384 (چکیده)
1722 - تاثیر نوع ماده ضد انعقاد بر برخی فاکتور های بیوشیمیایی پلاسمای خون ماهی کپور ( Cyprinus carpio ) در مقایسه با مقادیر مشابه آن در سرم (چکیده)
1723 - نگاهی تحلیلی به تبدیل وضعیت استخدامی کارشناس رسمی به عضو هیات علمی (چکیده)
1724 - معماری، سبک زندگی و اندیشه سبز (چکیده)
1725 - ارایه چارچوبی استاندارد برای تهیه شناسنامه آبخوان‌های مرزی کشور بر اساس قوانین بین‌المللی (چکیده)
1726 - ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک در مسیر تونل خط 2 قطار شهری مشهد (چکیده)
1727 - مدلسازی انتقال حرارت بافت زنده و تاثیر انتقال حرارت همرفت در درجه سوختگی (چکیده)
1728 - تاریخ بیهقی در آینه گویش فاردق (چکیده)
1729 - ارتقاء جذب دانشجویان خارجی در ایران با تأملی بر سیاست‌ها و تجارب کانادا (چکیده)
1730 - بهینه سازی خرپاهای دو بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (چکیده)
1731 - تحلیل اثر بازشو بر مقاومت کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای از جنس مواد هدفمند (FGMs) (چکیده)
1732 - تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در ستون های ساخته‌شده از ورق (چکیده)
1733 - تحلیل احتمالاتی رابطه های مقاومت بتن محصورشده با FRP و پیشنهاد رابطه های جدید با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی (چکیده)
1734 - 3D Numerical Study of the Efficiency of the Grouting Curtain in an Embankment Dam (چکیده)
1735 - بررسی اثرات تلرانسهای هندسی بر فرکانسهای طبیعی محورهای دوار (چکیده)
1736 - Factors influencing adoption of e- services in Iranian Universities (چکیده)
1737 - نقش پیلوکارپین در ارتقای روش زهرگیری از مارها (چکیده)
1738 - بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی (مورد مطالعه بانکهای ملی و سپه شهر تهران) (چکیده)
1739 - بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی از طریق نقش واسط نوآوری (مورد مطالعه: مناطق شهرداری مشهد) (چکیده)
1740 - اسیدوز تحت حاد شکمبه: لزوم پژوهش بیشتر در روشهای تشخیص و پایش در سطح گله (چکیده)
1741 - بررسی عددی تغییر قدرت پتانسیل های غیر یکنواخت زتا در ریزمجراهای دارای انشعاب (چکیده)
1742 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو بیودیزل بر پارامترهای عملکرد و آلاینده‌های زیست محیطی موتور دیزل 313P158T7 (چکیده)
1743 - Late Little Ice Age highstand in the Caspian Sea and its impacts on the morphology of Sefidrud Delta in central Gilan (چکیده)
1744 - بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بیت المللی نفت خام و بنزین (چکیده)
1745 - طراحی مفهومی برج های تقطیر یک خوراکه و دو خوراکه برای مخلوط های ایده آل (چکیده)
1746 - مقایسه روش مقدار مرزی جهت طراحی مفهومی از برج های تقطیر مخلوط های ایده آل با روش میانبر FUG (چکیده)
1747 - Exergy analysis of an external reforming solid oxide fuel cell-micro gas turbine (SOFC-MGT) hybrid system (چکیده)
1748 - تاثیر ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی گیاه جغجغه در مقایسه با عصاره خالص این گیاه بر مسمومیت با زهر مار جعفری ایران در موش سوری (چکیده)
1749 - بررسی نظام مدیریت شهری ایران با تاکید بر نقش نهادهای حکومتی ( کلانشهر مشهد) (چکیده)
1750 - آزمون بین اللملی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: ضرورتی از یاد رفته (چکیده)
1751 - مدل‌سازی پویایی سیستم برای تعالی درقابلیت نوآوری (چکیده)
1752 - تبیین نقش واسط ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین رهبری تحول گرا و نوآوری (چکیده)
1753 - بررسی تجربی تأثیر نسبت منظری بال بر عملکرد آیرودینامیکی یک بال زن در پرواز ایستا (چکیده)
1754 - INFLUENCE OF SODIUM HYDROXIDE TREATMENT OF BARLEY GRAIN ON IN VITRO APPARENT AND TRUE SUBSTRATE DEGRADABILITY AND MICROBIAL-N PRODUCTION (چکیده)
1755 - طراحی و شبیه سازی لبه‌ی حمله بال در هواپیمای فوق سبک و بهبود طراحی سازه برای تحمل برخورد پرنده (چکیده)
1756 - مدیریت پویای دمای آگاه از ویژگی های فیزیکی پردازنده های چند هسته ای با یک حسگر فیزیکی (چکیده)
1757 - بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بالواره نوسانی با حرکت پیچشی در جریان های رینولدز پایین (چکیده)
1758 - Assess the impact essential oil of Thymus vulgaris on the growth and pathogenetic mechanisms of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (چکیده)
1759 - بررسی عددی تاثیر زاویه صفحه ی بالزدن یک پرنده با افق بر نیروهای آیرودینامیکی و توان مصرفی (چکیده)
1760 - بررسی تاثیر مشخصه های ابعادی بال یک ریزپرنده ی بالزن و گسترش شرایط طراحی بال با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
1761 - DSMC Simulation of Micro/Nano Flows using SBT-TAS Technique (چکیده)
1762 - Oscheius rugaolensis, new genus and species of insect parasitic nematodes from Iran (چکیده)
1763 - Simulation of 3-D Cavitation behind a Disk Cavitator using Different Turbulence/Mass Transfer Models (چکیده)
1764 - Burnside condition on some intersection subgroups (چکیده)
1765 - اثر کاربرد گوگرد و تلقیح با کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ختمی (چکیده)
1766 - بررسی و تحلیل جایگاه جنگ نرم در پدافند غیر عامل با تاکید بر تهدیدات اجتماعی و فرهنگی (چکیده)
1767 - امام صادق (ع) و جریان انحرافی مرجئه (چکیده)
1768 - تحلیل میرایی ترموالاستیک در میکروتیر تشدیدگر بر اساس تئوری لرد-شولمن به روش تحلیلی (چکیده)
1769 - The Role of Tourism Infrastructures in Tourist Attraction to Rural Areas (چکیده)
1770 - تحلیل پهنه سیلاب گیر و تشخیص و اصلاح نواحی فرسایش پذیر رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (چکیده)
1771 - ارائه مدل مکانیابی تصادفی تسهیلات با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی (چکیده)
1772 - بخش بندی بازار با مدل جدید RFMP و اولویت بندی بخش ها با روش AHP (چکیده)
1773 - Effect of aeration on biodesulfurization(BDS) activity by Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
1774 - Effect of CO2 concentration on growth and lipid productivity of a newly isolated microalgae Chlorella sp (چکیده)
1775 - دلایل عدم تبعیت رانندگان از مقررات تجهیزات مهندسی ترافیک در مشهد (چکیده)
1776 - Study of Dispersive Soils in Sistain Plain in the East of Iran (چکیده)
1777 - Beamforming Algorithms for Multiuser MIMO Uplink Systems Parallel and Serial Approaches. (چکیده)
1778 - Hierarchical Region Based ML EEG Source Reconstruction: A Subspace Projection Approach. (چکیده)
1779 - Measurement of Pigeon Blood Glucose Concentration with Accu-Chek active Glucometer in Comparison with Standard Methods (Autoanalyzer Biotecnica Targa, 3000) (چکیده)
1780 - شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی (چکیده)
1781 - نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی: مطالعه موردی (چکیده)
1782 - مقایسه توالی ناحیه 16S rDNA در P.marginalis جدا شذه از کاهو با سایر میزبانهای گیاهی (چکیده)
1783 - بررسی رابطه بین پوش سیگنال صحبت و فعالیت الکتریکی قشر مغز (چکیده)
1784 - بررسی میزان آگاهی شهروندان از خدمات رسانی شهرداری و تاثیر آن بر مشارکت در محله هاشمیه ی شهر مشهد (چکیده)
1785 - Preparation of biological dressing As an antibacterial activate for wound composed of fish swim bladder (FSB) & aloe Vera and to study its effect on bacterial growth (چکیده)
1786 - Production of selenium nanoparticle using bacteria isolated from glass factory sewage (چکیده)
1787 - بررسی تاثیر عدد ماخ در مدلسازی تحلیلی جریان دوفازی بخار آب در کانال همگرا - واگرا (چکیده)
1788 - A numerical damage identification approach by direct sensitivity of orthogonality conditions via stiffness modification index (چکیده)
1789 - Assessment of structural damage by sensitivity of modal strain energy based on an efficient optimization function (چکیده)
1790 - مهندسی ارزش و شیوه بکارگیری آن در پروژ ههای ساختمانی انبوه- مطالعه موردی یک مجتمع مسکونی 628 واحدی (چکیده)
1791 - بکارگیری مهندسی ارزش در مدیریت پروژه (چکیده)
1792 - آمیخته بازاریابی خدمات: ابزار توسعه آموزش عالی فرامرزی (چکیده)
1793 - Design of a New Under Frequency Load Shedding Algorithm Using EMD and FSD Methods (چکیده)
1794 - گازیفیکاسیون حرارتی زباله های شهری؛ اصول، تجربیات کشورهای مختلف و چالش ها در ایران (چکیده)
1795 - بخش بندی بازار و اولویت بندی بخشها مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره (چکیده)
1796 - Efficient and Reliable Ray Tracing, Some Challenges and Proposed Solutions (چکیده)
1797 - EFFECTS OF WEIGHING IN LM-INVERSE METHOD FOR OPTIMIZING 2D MODELING IN CASCADE TURBINE BLADES (چکیده)
1798 - The Adaptation(S) of Adaptation In Fractal Paintings of Farshchian as Fine-Popular Art (چکیده)
1799 - performance assessment of athletic directors of govermental universities in iran by using 360 degree feedback method (چکیده)
1800 - A Study on Cross-Cultural Contrastive Rhetoric in English Writing and the Myside Bias (چکیده)
1801 - Metadiscourse Across Academic Text; A Contrastive Analysis of Persian, Malay and English Research Articles (چکیده)
1802 - The Numerical Study of the Gas-Solid Flow in a Conventional Cyclone Separator (چکیده)
1803 - دینامیم ناهم‌خوانی کوانتومی یک سامانه کوانتومی XY هایزنبرگ در حضور میدان مغناطیسی ناهمگن و برهم کنش اسپین-مدار: حالت مجانبی (چکیده)
1804 - ناهم‌خوانی کوانتومی هندسی و مقایسه‌ی آن با در هم‌تنیدگی کوانتومی در الگوی جینز- کامینگز (چکیده)
1805 - مقایسه ارقام مختلف گندم در پاسخ به سطوح شوری (چکیده)
1806 - Structure and Dynamic Behaviour of Hydrophobic Ionic Liquids Adsorbed on Graphene Surface (چکیده)
1807 - تحلیل سیستم های اطلاعات مدیران اجرایی در بخش عمومی و فرصتهای پژوهش در این زمینه (چکیده)
1808 - بررسی و توصیف نظام صرفی گویش مشهدی (چکیده)
1809 - بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر سیر بر فاکتورهای خونی بلدرچین ژاپنی (چکیده)
1810 - ساخت و تست غشاهای ترکیبی فیلم نازک به منظور کاربرد در سیستم RO صنعتی نیروگاه برق مشهد (چکیده)
1811 - بررسی و توصیف فرایندهای واجی در گویش ترکی شیروان (چکیده)
1812 - هیدروشیمی و بررسی کیفی آب رودخانه های منتهی به خلیج گرگان (چکیده)
1813 - اصلاح و افساد اجتماعی در آئینه قران کریم (چکیده)
1814 - مدل سازی تاثیر برنامه های پاسخ گویی بار بر تعامل خرده فروش و مصرف کننده (چکیده)
1815 - ایزولاسیون و شناسایی انتروکوکوس ها با روش های مولکولی PCR , Real-Time PCR (چکیده)
1816 - Recycling waste chemicals in general chemistry laboratory of ferdowsi university of mashhad (Part 3: the rate of chemical reactions, electrolysis of sulfuric acid and thermo gravimetric analysis of copper (II) oxide experiments) (چکیده)
1817 - تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح هورمون رشد، IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
1818 - اندیشه ای جدید در اقتصاد اسلامی (چکیده)
1819 - تعادل اقتصادی ، مقدمه عدالت اقتصادی (چکیده)
1820 - تلاشی عقلانی برای درک مفهوم حجاب و ضرورتهای آن (چکیده)
1821 - بررسی آبخوان های مرزی (مشترک بین المللی) و مسائل مربوط به مدیریت آن ها (چکیده)
1822 - پیشنهاددرس جدید«سیاست شناسی مشاوره ای»( سودمندی اجتماعی کاربرد دانش سیاسی) (چکیده)
1823 - Static Pull-in Analysis of Micro-Cantilevers in Wet Etching Fabrication Process (چکیده)
1824 - Evaluation of chemical hydride generation for simultaneous spectrophotometric determination of arsenic and antimony using partial least squaresmultivariate calibration (چکیده)
1825 - Analysis of sunset yellow in adulterated saffron from solvent components gradual change–visible spectra data processed by Rank Annihilation Factor Analysis (چکیده)
1826 - Application of differential spectra of different media during multivariate calibration to eliminate unmodeled interferents in unknown samples (چکیده)
1827 - Determination of azide ion in water samples using magnetic carbon nanotubes assisted solid liquid extraction with experimental design for optimization of the procedure (چکیده)
1828 - Kinetic spectrophotometric method for determination of sodium azide using experimental design for optimization of the procedure (چکیده)
1829 - Determination of Sunset Yellow and Erythrosine in Binary Mixture Using of second-order calibration Methods (چکیده)
1830 - Detection devices for explosives in environments: A review (چکیده)
1831 - Kinetic spectrophotometric determination of brilliant green in the presence of Triton X-100 (چکیده)
1832 - Spatial Analysis Distribution Sports Places in Bojnourd City Using Geographic Information System (GIS) (چکیده)
1833 - Power Reduction Techniques in a 6 bit 1 GSPS Flash ADC (چکیده)
1834 - تاثیر تیپینگ پاتلا بر تعال پویا و درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال (چکیده)
1835 - Effect of split diets on laying performance and egg quality of hens during the late laying period by manipulating the time of access to calcium and phosphorus (چکیده)
1836 - به کارگیری روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی در روش حجم محدود جیمسون بین پره های ثابت توربین (چکیده)
1837 - بررسی مقاومت بتن ریز دانه زیر اثر ضربه در دو حالت ناگهانی و تدریجی (چکیده)
1838 - بهینه سازی رشد باکتری Acidithiobacillus thiooxidans در جهت افزایش گوگردزدایی (چکیده)
1839 - اثرات عصاره پیه انار بر همودینامیک قلب مجزای موش صحرایی (چکیده)
1840 - تاثیر4 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین برشاخص های لیپوپروتئینی و قندخون زنان دیابتی نوع دو (چکیده)
1841 - Development a new tyre tread (چکیده)
1842 - تاثیرات ابقایی فرمولاسیون های لامبدا- سی هالوترین روی سطوح مختلف علیه سوسری آلمانی Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae) (چکیده)
1843 - بررسی افت سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
1844 - مقایسة تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن،الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال (چکیده)
1845 - از تعارض تا عینیت معنویت و عقلانیت در فلسفه اسلامی (چکیده)
1846 - بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات (چکیده)
1847 - بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCG1 در سلول های PBMN زنان ورزشکار/ Investigation of the Effect of Aerobic and Resistance Exercises on Peripheral Blood Mononuclear Cells ABCG1 Gene Expression in Female Athletes (چکیده)
1848 - Evaluation Procedures for Liquid-Liquid Microextraction and Spectrophotometric Analysis of Three Carcinogenic Aromatic Amines Using Mean Centering of Ratio Spectra and Partial Least Squares (چکیده)
1849 - Effect of tannins in pistachio by-product and urea infusion in to the rumem on rumen fermentation and blood metabolites in IranianBalochi sheep (چکیده)
1850 - The effects of high pressure steam treatment on some chemical and physical characteristics of sugarcane pith (چکیده)
1851 - Comparison rumen degradability of Phragmites australis,Nitraria schoberi and atriplex canescens species with wheat straw and alfalfa hay (چکیده)
1852 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت گرلین و هورمون رشد پلاسمای زنان جوان (چکیده)
1853 - New approach for flow control using PAUSE frame management (چکیده)
1854 - A Practical Approach to Prescribe The Amount of Used Insulin of Diabetic Patients, 2013-1 (چکیده)
1855 - Study of Effective Factors on Rural Poverty in Iran (چکیده)
1856 - تاثیر دو ماه تمرینات هوازی بر شاخص‌های هموستئاز گلوکز و ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی (چکیده)
1857 - Policy Development in Distance Learning in Apperrance of Global Education (چکیده)
1858 - پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه‌گذاری‌های مالی و تطبیق آن با موازین اسلامی (چکیده)
1859 - تاثیر تاریخ کاشتهای پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد واجزاء‌عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان (نیشابور) (چکیده)
1860 - بررسی امکان کشت پاییزه زمستانه نخود در شرایط دیم شمال خراسان (چکیده)
1861 - Comparison of High and Low Concentrations of Hydrogen Sulfide Removal from Methane Using Commercial Polyphenylene Oxide Hollow Fiber Membrane (چکیده)
1862 - بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم پلاسم نخود متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد (چکیده)
1863 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژرم پلاسم نخود متحل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد (چکیده)
1864 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود در شرایط کنترل شده (چکیده)
1865 - ارزیابی کاشت پاییزه نخود در شرایط اب و هوایی شمال شرق ایران (چکیده)
1866 - نانواستراتیگرافی سازند گورپی در برش دره شهر (جنوب شرق ایلام) (چکیده)
1867 - خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران (چکیده)
1868 - The Function of Persepolis: Was Norooz celeberate at Persepolis during the Achamenid Period? (چکیده)
1869 - کار آمدی حکومت علی (ع) (چکیده)
1870 - The polymorphism of B-Lactoglobulin Gene in Several sheep Breeds by pcr-rflp (چکیده)
1871 - Comparison of the effects of Gonadotropin-Releasing Hormone, Human Chorionic Gonadotropin and progesterone on Conception rates in repeat breeder dairy cows (چکیده)