بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Bi


موارد یافت شده: 8261

1 - عوامل مؤثر بر بحران قوم‌مداری در تضعیف‌ همبستگی ملی (یک مدل‎سازی نظری در شرایط بحرانی جوامع شهری) (چکیده)
2 - ساخت ربات نرم خزنده با استفاده از کامپوزیت زمینه سیلیکون تقویت شده با سیال تغییر فازدهنده (چکیده)
3 - تاثیر منابع مختلف نیتروژن بر تولید سورفکتانت توسط باکتری Pseudomonas putida KT-2440 (چکیده)
4 - Effects of Rhythmic and Simple Auditory Stimulations on Learning the Timing of Sequential Motor Task in Children With DCD (چکیده)
5 - بررسی استحکام اتصال آلومینیوم به نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ نانولوله کربنی به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطها (چکیده)
6 - تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (چکیده)
7 - بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنش بالا و پایین (چکیده)
8 - Responses of surface water quality to future land cover and climate changes in the Neka River basin, Northern Iran (چکیده)
9 - ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) با جهت‌گیری دوجهته ˚90 و ˚ 0 (چکیده)
10 - Optimization of Gamma Aminobutyric Acid Production Using High Pressure Processing (HPP) by Lactobacillus brevis PML1 (چکیده)
11 - Perceived risk in women with high risk pregnancy: A qualitative study (چکیده)
12 - سنتز و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت الیاف پلی‌وینیل‌الکل/ فریت کبالت سنتزشده به روش الکتروریسی (چکیده)
13 - بررسی تاثیر دمای واکنش بر ساختار و خواص مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت سنتزشده به روش هم‌رسوبی شیمیایی (چکیده)
14 - Saccharomyces cerevisiae as a delivery system of Zataria multiflora Boiss. essential oil as a natural preservative for food applications (چکیده)
15 - Encapsulation of Zataria multiflora Essential Oil in Saccharomyces cerevisiae: Sensory Evaluation and Antibacterial Activity in Commercial Soup (چکیده)
16 - Effects of Foliar Spraying Nano and Ionized Silicon on Physiological Characteristics and Yield of Potato (Solanum tuberosum L.) Mini-tuber (چکیده)
17 - One-pot multicomponent green LED photoinduced synthesis of chromeno[4,3-b]chromenes catalyzed by a new nanophotocatalyst histaminium tetrachlorozincate (چکیده)
18 - Experimental investigation on frequency pulsation effects on a single pass plate heat exchanger performance (چکیده)
19 - Platoon of uncertain unmanned surface vehicle teams subject to stochastic environmental loads (چکیده)
20 - Analyzing of thick plates with cutouts using the meshless (EFG) method based on higher order shear deformation theories for solving shearlocking issue (چکیده)
21 - Event-triggered formation control of n-link networked stochastic robotic manipulators (چکیده)
22 - اثر گروههای عاملی هیدروکسیل بررسی خواص ضدخوردگی پوشش بر پایه پلی- یورتان در محیط اسیدی با استفاده از روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
23 - تاثیر یک دوره برنامه تمرین تعادلی تحت شرایط تکلیف دوگانه بر حافظه کاری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
24 - Pre-programming in overhand throwing of children with Down syndrome: role of the generalized motor program (چکیده)
25 - تأثیر نوروفیدبک بر توجه اشتراکی و فعالیت الکتریکی مغز کودکان پسر دارای اختلال اوتیسم کارکرد بالا (چکیده)
26 - Lactic acid bacteria isolated from traditional Iranian butter with probiotic and cholesterol-lowering properties: In vitro and in situ activit (چکیده)
27 - پاسخ مورفوفیزیولوژیکی ریحان به تغذیه با دی‏ اکسیدکربن و اتانول (چکیده)
28 - کیفیت شادی در طراحی فضاهای شهری امروز؛ اقدامی فراگیر یا رویکردی زمینه محور؟ (چکیده)
29 - تحلیل محتوای کمی و روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران (چکیده)
30 - Allogeneic adipose-derived mesenchymal stromal cell transplantation for refractory lupus nephritis: Results of a phase I clinical trial (چکیده)
31 - Bioenergy production from the organic fraction of municipal solid waste and sewage sludge using mesophilic anaerobic co-digestion: An experimental and kinetic modeling study (چکیده)
32 - Evaluation of Traffic Noise Pollution Around The Shrine of Imam Reza Using GIS And Descriptive Statistics Analysis (A Case Study of Mashhad, Iran) (چکیده)
33 - Estimating the potential of energy generation by anaerobic digestion of slaughterhouse wastes toward sustainable waste management strategy: a case study (چکیده)
34 - Improvement of wastewater sludge dewatering using ferric chloride, aluminum sulfate, and calcium oxide (experimental investigation and descriptive statistical analysis) (چکیده)
35 - New data on brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) from the Persian Gulf and Oman Sea, Iran (چکیده)
36 - The evolutionary relationship between arm vertebrae shape and ecological lifestyle in brittle stars (Echinodermata: Ophiuroidea) (چکیده)
37 - وقف زمان­‌بندی شده؛ راهکاری در راستای بهینه­‌سازی و گسترش فرهنگ وقف (چکیده)
38 - The Complete Genome Sequences of Two Recombinant Isolates of Squash Mosaic Virus from Iran (چکیده)
39 - مدل‌سازی سیلاب در بندسار با استفاده از روش مدل سلولی (چکیده)
40 - مدل سازی سیلاب در خشک رود و بندسار با استفاده از مدل سلولی (چکیده)
41 - ارزیابی اثر صمغ زانتان بر ویژگی‌های کیفی نان شیرینی محلی کیچی و استفاده از تحلیل تصاویر رقمی در بررسی ویژگی‌های ریزساختاری آن (چکیده)
42 - ساخت، ارتقا و ارزیابی غشاهای پلیمری از جنس PVDF جهت کاربرد در فرآیند تقطیرغشایی (چکیده)
43 - تبیین امعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک (مطالعه موردی: شهر بیرند- دی‌ماه 1399) (چکیده)
44 - پایش وضعیت‎ خشکسالی هواشناسی بر مبنای شاخص پالمر استاندارد شده (SPDI) در نواحی مختلف آب و هوائی کشور (چکیده)
45 - Geochemical Analysis of Shemshak Shale Formation in Gushfil Mine (Iran): Paleo-Depositional Environment and Organic Matter Thermal Maturity (چکیده)
46 - Gas and dust structures in protoplanetary disks hosting multiple planets (چکیده)
47 - A Multi-wavelength Analysis of Dust and Gas in the SR 24S Transition Disk (چکیده)
48 - زیست چینه نگاری و تعیین سن نهشته‌های الیگوسن در شمال غرب اردستان (چکیده)
49 - A fuzzy stochastic immediate assembly supply chain with uncertain demand (چکیده)
50 - ارایه یک مدل طراحی زنجیره‌تامین چندکالایی منعطف تحت شرایط عدم‌قطعیت تقاضا و زمان حمل محصول (چکیده)
51 - Thermal decomposition kinetic study of Fe5C2 nanoparticles (چکیده)
52 - تعیین بهترین مدل رگرسیونی چند متغیره جهت تخمین عملکرد زعفران متاثر از رفتار رخدادهای حدی بارش و دما در شهرستان گناباد (چکیده)
53 - تأثیر تکان ههای داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایرا ن (چکیده)
54 - Changes in spatio-temporal distribution of AgMERRA-derived agro-climatic indices and agro-climatic zones for wheat crops in the northeast Iran (چکیده)
55 - بررسی فعالیت‌ تجارتخانه‌های روسیه در مشهدِ دورة قاجار از سال 1307 تا 1344ق (چکیده)
56 - Phytochemical investigation among different populations of Papaver bracteatum Lindl. using ultrasonic - assisted extraction method followed by HPLC analysis (چکیده)
57 - بازنمایی انگاره هویت ایرانی و بازشناسی مولفه‌های آن در شبکه اجتماعی توییتر (چکیده)
58 - اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.) (چکیده)
59 - گزارش درمان موفق پارافیموزیس با استفاده از Penile repulsion device در یک راس نریان 12 ساله (چکیده)
60 - رخداد برونکوپنومونی به دنبال حمل و نقل طولانی مدت در یک راس نریان 4ساله (گزارش مورد) (چکیده)
61 - The Comparative Study of Joyce’s “The Dead” and Mosaffa’s Film Adaptation, The Last Step (چکیده)
62 - Decellularized bovine aorta as a promising 3D elastin scaffold for vascular tissue engineering applications (چکیده)
63 - نشانه های کودکان مبتلا به اتیسم، قبل و بعد از قرنطینه بیماری کووید-19: یک بررسی مقایسه ای (چکیده)
64 - به کارگیری تحلیل مسیر در تعیین رابطۀ سبکهای دلبستگی با شدت علائم یائسگی: بررسی نقش میانجیگری احساس گناه جنسی و مکانیزمهای دفاعی (چکیده)
65 - Mutually unbiased measurements with arbitrary purity (چکیده)
66 - داستان یک جاده: ساخته شدن و نگهداری راه مشهد-عشق‌آباد (1305-1344ق) (چکیده)
67 - بررسی رویشگاه فردی و آت اکولوژی گونه مرتعی انجدان رومی Levisticum officinale Koch در ارتفاعات هزار کرمان (چکیده)
68 - اثر تغییر اقلیم آینده بر پاسخ هیدرولوژیک در حوزه آبخیز سد طرق مشهد (چکیده)
69 - SaaSRec+: a new context-aware recommendation method for SaaS services (چکیده)
70 - Control of climate, sea-level fluctuations and tectonics on the pervasive dolomitization and porosity evolution of the Oligo-Miocene Asmari Formation (Dezful Embayment, SW Iran) (چکیده)
71 - Uncertainty Analysis of Stage-Discharge Curves by Generalized Likelihood Uncertainty Estimation (GLUE) Method (چکیده)
72 - Promoting Peace by Althusserian and Foucauldian Reading of Literature: Sinan Antoon’s I’jaam (چکیده)
73 - فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد( 1345-1322ق) (چکیده)
74 - Identify important factors in the design of sports product packaging from the perspective of experts (چکیده)
75 - Identify important factors in the design of sports product packaging from the perspective of experts (چکیده)
76 - Bipartite consensus control for fractional-order nonlinear multi-agent systems: An output constraint approach (چکیده)
77 - Fault Tolerant Control of Blood Glucose Concentration Using Reinforcement Learning (چکیده)
78 - Using Sliding Mode Controller and Eligibility Traces for Controlling the Blood Glucose in Diabetic Patients at the Presence of Fault (چکیده)
79 - Providing a novel approach for dynamic feeder reconfiguration considering importance of reliability and grid\\\'s security (چکیده)
80 - A Cell-Based Subtractive Panning Strategy for Selection of Conformation-Specific Single-Chain Variable-Fragment (scFv) against Dimerization Domain of EGFR (چکیده)
81 - An Improved Particle Swarm Optimization Algorithm for Energy Management in Distribution Grid Considering Distributed Generators (چکیده)
82 - A computationally bio-inspired framework of brain activities based on cognitive processes for estimating the depth of anesthesia (چکیده)
83 - Distributed Consensus Control for a Network of Incommensurate Fractional-Order Systems (چکیده)
84 - Adaptive output-feedback bipartite consensus for nonstrict-feedback nonlinear multi-agent systems: A finite-time approach (چکیده)
85 - Suboptimal Solution of Nonlinear Graphical Games Using Single Network Approximate Dynamic Programming (چکیده)
86 - Improving the quality of image segmentation in Ultrasound images using Reinforcement Learning (چکیده)
87 - Mesenchymal Stem/Stromal Cells Overexpressing CXCR4R334X Revealed Enhanced Migration: A Lesson Learned from the Pathogenesis of WHIM Syndrome (چکیده)
88 - The FunCaps Framework: Reconceptualizing Operational Alignment (چکیده)
89 - The Necessity of the Study of the Distribution of Radon Concentration in Residential Buildings (چکیده)
90 - Human Reliability Analysis for Cardiopulmonary Resuscitation Process in Emergency Medicine Using a Modified Hybrid Method Based on the Markov Model and Fault Tree Analysis (چکیده)
91 - نشانگان پیش از قاعدگی: مروری بر ادراک مردان به نشانگان پیش از قاعدگی همسرانشان (چکیده)
92 - Evidence for introgressive hybridization of wild black‐necked pheasant with the exotic ring‐necked pheasant during the past 50 years in the Hyrcanian zone, an integrative molecular and morphological approach (چکیده)
93 - Simulation of positron emitters for monitoring of dose distribution in proton therapy (چکیده)
94 - The effect of whole tomato thermal pretreatment on the physicochemical properties of tomato paste produced with different degree of brix (چکیده)
95 - Optimization of an ultra-fast silicon detector for proton and carbon beams using GEANT4 Monte Carlo toolkit (چکیده)
96 - A Novel Fluorescent Aptasensor for Sensitive Detection of Oxytetracycline Based on Gold Nanoparticles and OTC-Eu3+ Complex Using Two Different Methods for Modification of Gold Nanoparticles (چکیده)
97 - On wavelet multiplier and Landau–Pollak–Slepian operators on $$L^{2}(G,{\mathbb {H}})$$ (چکیده)
98 - An application of approximate dynamic programming in multi-period multi-product advertising budgeting (چکیده)
99 - The Structure of Finitely Generated Shift-Invariant Subspaces on Locally Compact Abelian Groups (چکیده)
100 - Existence of the Relatively Compact Fundamental Domain for Hypergroups (چکیده)
101 - تغییرات ژئوشیمیایی درپاسخ به تغییرات آب و هوای دیرینه درنهشته های کربناته ی کرتاسه ی آغازین(گروه خامی بالایی) در برش گنو و پیشنهاد احتمال وجود آکوئیفر آبی، منطقه ی بندرعباس،جنوب ایران (چکیده)
102 - اخلاق در حرفه مهندسی (چکیده)
103 - The comparison of sluggish cognitive tempo, processing speed, and executive functions in female children with specific learning disabilities and typically developing female children: A pilot study (چکیده)
104 - Evaluation of PEO Nanocomposite Coating on AZ31 Magnesium Alloy (چکیده)
105 - Simulation and characterization of hydrogen evolution reaction on porous Ni Cu electrode using surface response methodology (چکیده)
106 - Evaluation of the electrocatalytic activity and stability of graphene oxide nanosheets coated by Co/Ni elements toward hydrogen evolution reaction (چکیده)
107 - Surface modification of Ni foam by the dendrite Ni-Cu electrode for hydrogen evolution reaction in an alkaline solution (چکیده)
108 - Electrodeposition of cedar leaf-like graphene Oxide@Ni–Cu@Ni foam electrode as a highly efficient and ultra-stable catalyst for hydrogen evolution reaction (چکیده)
109 - Pulse electrodeposition of nickel selenide nanostructure as a binder-free and high-efficient catalyst for both electrocatalytic hydrogen and oxygen evolution reactions in alkaline solution (چکیده)
110 - Direct electrodeposition of platinum nanoparticles@graphene oxide@nickel-copper@nickel foam electrode as a durable and cost-effective catalyst with remarkable performance for electrochemical hydrogen evolution reaction (چکیده)
111 - Electrodeposition of self-supported Ni-Mo-P film on Ni foam as an affordable and high-performance electrocatalyst toward hydrogen evolution reaction (چکیده)
112 - Social capital on the basis of spectating sports (چکیده)
113 - شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران (چکیده)
114 - مکان یابی هاب چند وسیله ای با در نظر گرفتن انتشار گازهای کربن (چکیده)
115 - Current stress and switching loss evaluation of a unified expandable power converter used for grid‐integration of renewable energy sources (چکیده)
116 - جداسازی و بررسی کارایی باکتریوفاژهای جدا شده از فاضلاب علیه استافیلوکوکوس اورئوس های دارای مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی (MDR )و مولّد بیوفیلم مسبب ورم پستان گاوی (چکیده)
117 - Optimizing the synthesis and purification of MS2 virus like particles (چکیده)
118 - Coordination complexes of zinc and manganese based on pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide: DFT studies and antiproliferative activities consideration (چکیده)
119 - The distribution of alkaline phosphatase and carbohydrates in early turkey (Meleagris gallopavo) embryo (چکیده)
120 - نقش علم در تکامل نفس از منظر ملاصدرا (چکیده)
121 - Effects of replacement different levels and sources of methionine with betaine on jejunal morphology, duodenal mitochondrial respiration, and lipid peroxidation in heat-stressed broiler chickens (چکیده)
122 - Propose new implement models to determine the compressive, tensile and flexural strengths of recycled coarse aggregate concrete via imperialist competitive algorithm (چکیده)
123 - A multi‐objective optimization for planning of networked microgrid using a game theory for peer‐to‐peer energy trading scheme (چکیده)
124 - Effect of wind speed variation on rainfed wheat production evaluated by the CERES-Wheat model (چکیده)
125 - Tolerance to dodder (Cuscuta campestris L.) in citrus species of south of Kerman province – Iran (چکیده)
126 - A study on the relationship between language aptitude, vocabulary size, working memory, and L2 writing accuracy (چکیده)
127 - Geometrical inlet effects on the behavior of a non-premixed fully turbulent syngas combustion; a numerical study (چکیده)
128 - تاثیر ویتامین های A,D,E و روغن دانه کتان بر عکس العمل فیزیولوژیکی و عملکردی گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
129 - بررسی تاثیر روغن کتان و ویتامین‌های محلول در چربی بر شاخص‌های عملکردی و سلامتی گوساله‌های شیری هلشتاین (چکیده)
130 - تاثیرتغذیه عصاره گلبرگ زعفران برعملکرد، سلامتی و سیستم‌ایمنی گوساله های شیرخوار (چکیده)
131 - Effect of Eight –Weeks of Resistance Training on Serum Levels of Neurofilament Light Chain and Tau Protein in Women with Multiple Sclerosis (چکیده)
132 - Effect of Exercise Training on Spexin Level, Appetite, Lipid Accumulation Product, Visceral Adiposity Index, and Body Composition in Adults With Type 2 Diabetes (چکیده)
133 - Elicitor-induced phenolic acids accumulation in Salvia virgata Jacq. hairy root cultures (چکیده)
134 - Integrated pest management of Tuta absoluta: practical implementations across different world regions (چکیده)
135 - Finite Element Method for Freezing and Thawing Industrial Food Processes (چکیده)
136 - مروری بر وضعیت ورزش همگانی در دوران پاندمی کووید 19 (چکیده)
137 - میکرو/نانو پلاستیک‌ها، آلاینده‌های نوظهور در خاک (چکیده)
138 - ساخت عملگر نرم نوین با طول عمر بالا با استفاده از سیلیکون الاستومر و اتانول (چکیده)
139 - مرور نظام یافته نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)در بهبود ایمنی پروژه‌های ساخت (چکیده)
140 - اثر شکل و موقعیت سخت کننده ها بر روی رفتار صفحات تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
141 - The effect of face-to-face and telephone counseling on the desire for adoption in infertile couples (چکیده)
142 - تحلیل تغییرات دبی نشت در پایین دست بندهای انحرافی؛ بازنگری راه‌حل پاولوفسکی (چکیده)
143 - Exploring the factors in aligning information systems and organizational strategies in tall organizational structures in an uncertain environment (چکیده)
144 - روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سال کشور عراق و مقایسه رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی (چکیده)
145 - تحلیل احتمالاتی تأثیر ماهیت زلزله بر احتمال خرابی سازهها (چکیده)
146 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی (چکیده)
147 - بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف (چکیده)
148 - Analytical solutions for surface stress effects on buckling and post-buckling behavior of thin symmetric porous nano-plates resting on elastic foundation (چکیده)
149 - Stress–strength reliability inference for the Pareto distribution with outliers (چکیده)
150 - تقویت برشی تیرورق های دارای خوردگی موضعی مستطیلی (چکیده)
151 - تقویت برشی تیرورق های دارای خوردگی شیاری و موضعی مثلثی (چکیده)
152 - Buckling analysis of thick plates with cutouts by meshless method based on higher order shear deformation theory (چکیده)
153 - تأثیر مصرف زیره کوهی همراه با تمرین هوازی در آب بر سطوح فیبرینوژن و تعداد پلاکت خون در زنان یائسه (چکیده)
154 - مقایسه عملیاتی عملکرد بسترهای ثابت و سیال در فرایند بازیابی آمین مستعمل توسط رزین تبادل یونی (چکیده)
155 - مطالعه خاک دیرینه کالکریتی در سازند شوریجه؛ مثالی از برش قرقره در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
156 - Application of surface velocimetry in estimating rating curves in compound channels (چکیده)
157 - Energetic features of antiparallel stacking and hydrogen bonding interactions in two coordination complexes bearing 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid (چکیده)
158 - کاربرد صافی فرهنگی در ترجمه ی لعن و نفرین: موردپژوهی ترجمه ی انگلیسی بچه های قالیبافخانه اثر هوشنگ. مرادی کرمانی (چکیده)
159 - An intelligent controller for ionic polymer metal composites using optimized fuzzy reinforcement learning (چکیده)
160 - Extensions of p-angular distance inequalities in normed spaces (چکیده)
161 - Singer-Type Orthogonalities (چکیده)
162 - افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان (چکیده)
163 - The correspondence of Fusion frames and frames In Hilbert C∗ -modules and finite Gabor Fusion frames (چکیده)
164 - On the Frames of Translates on Locally Compact Abelian Groups (چکیده)
165 - اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها (چکیده)
166 - بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت و افت فشار هیبرید نانولوله کربنی-گرافن در مبدل حرارتی صفحهای با صفحات متفاوت (چکیده)
167 - موقعیت راهبردی و اقتصادی کیلیکیه در دوره‌ی هخامنشی (چکیده)
168 - آسیب‌شناسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
169 - تعیین سویه کیست‌های هیداتید گوسفندان و بزهای کشتار شده در کشتارگاه بیرجند با روش‌های مورفولوژیکی و مولکولی با استفاده از ژن ITS1 (چکیده)
170 - رسم نمودار‌های فازی نانو برای سیستم‌های دوتایی در محیط نرم افزاری متلب (چکیده)
171 - Characterisation of a plate heat exchanger chevron type with carbon-based nanofluids under pulsed condition (چکیده)
172 - The Emulsifier Carboxymethylcellulose Induces More Aggressive Colitis in Humanized Mice with Inflammatory Bowel Disease Microbiota Than Polysorbate-80 (چکیده)
173 - ارزیابی ژئوشیمیایی و آلودگی عناصر سنگین رسوبات رودخانه رونج واقع در شمال غرب تربت جام (چکیده)
174 - بررسی تولید بیوگاز از هضم مشترک بیهوازی محتویات کربوهیدراتی/پروتئینی پسماندهای غذایی (چکیده)
175 - Cooperative adaptive emotional neuro-control for a class of higher-ordered heterogeneous uncertain nonlinear multi-agent systems (چکیده)
176 - Leakage detection in water distribution networks by the use of analytical and experimental models (چکیده)
177 - Goodness of fit tests based on information criterion for randomly censored data (چکیده)
178 - The Impact of International Financial Reporting Standards on Financial Reporting Quality: Evidence from Iraq (چکیده)
179 - Investigating green roofs’ CO2 sequestration with cold- and drought-tolerant plants (a short- and long-term carbon footprint view) (چکیده)
180 - Investigation of satellite-related precipitation products for modeling of rainfed wheat production systems (چکیده)
181 - 2-Benzylidenebenzofuran-3(2H)-ones as a New Class of Alkaline Phosphatase Inhibitors: Synthesis, SAR Analysis, Enzyme Inhibitory Kinetics and Computational Studies (چکیده)
182 - Combined Emotional Socialization Training and Family Accommodation Modification: Impact on Emotional Regulation and Anxiety Symptoms in Anxious Children (چکیده)
183 - بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبود و ارتقاء سطح بازداری و توجه دانش‌آموزان ابتدایی (چکیده)
184 - The effectiveness of body psychotherapy on improving working memory ability and inhibition level in elementary school students (چکیده)
185 - مسیرهای ریلی سریع السیر بین ناصریه و نجف در محیط GIS با استفاده از روش TOPSIS (چکیده)
186 - یافتن مسیرهای ریلی سریع السیر بین ناصریه و نجف در محیط GIS (چکیده)
187 - Applying response surface method to optimize the performance of a divergent-chimney solar power plant (چکیده)
188 - Iran's Groundwater Hydrochemistry (چکیده)
189 - تحلیل عبارات احتیاط آمیز در پیکره زبانی آکادمیک فردوسی: مقایسه ی دو حوزه علوم انسانی و علوم پایه (چکیده)
190 - بررسی نمایشنامه بهترین بابای دنیا نوشته غلامحسین ساعدی و در انتظار گودو نوشته ی ساموئل بکت براساس فلسفه پوچی آلبر کامو (چکیده)
191 - Towards Constructing an Integrated Model for the Cognitive System: Revisiting Semantic Networks (چکیده)
192 - Product-Limit Estimator of Left Truncated and Right Censored Data Based on Copula Function (چکیده)
193 - درصد پراکندگی و سرباره به‌عنوان شاخصی ساده از میزان آمورف آرایه‌های نانولوله کربنی (چکیده)
194 - واکنش ژنوتیپ‌های سویای دارای آلل‌های ژن مقاومت(Rsv1 ) به آلودگی با سه سویه از ویروس موزائیک سویا (چکیده)
195 - Diabetes AND Sport (چکیده)
196 - Improving effect of Spirulina platensis on hematological parameters in Cyprinus carpio exposed to sublethal doses of cyanide (چکیده)
197 - Low percolation behavior of HDPE/CNT nanocomposites for EMI shielding application: Random distribution to segregated structure (چکیده)
198 - Robust Voice Feature Selection Using Interval Type-2 Fuzzy AHP for Automated Diagnosis of Parkinson's Disease (چکیده)
199 - A Modeling Study of the Respiratory System for an Early Intervention of COVID-19 and Its Transmission (چکیده)
200 - Reservoir rock typing of the Asmari Formation using integrating geological and petrophysical data for unraveling the reservoir heterogeniity: A case study from the Ramshir oilfield, southwest Iran (چکیده)
201 - الگوریتم بهینه سازی ژنتیک هیبرید تقویت شده با پایگاه داده مجازی جهت ارزیابی طرح های توسعه تولید و شبکه انتقال (چکیده)
202 - Kidney tissue engineering using a well-preserved acellular rat kidney ‎scaffold and mesenchymal stem cells ‎ (چکیده)
203 - دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند (چکیده)
204 - Strength improvement in friction stir spot joining of polyethylene and aluminum (چکیده)
205 - برآورد حداقل جریان آب زیستمحیطی مورد نیاز رودخانه کارون در بالادست و پاییندست سد بهشتآباد (چکیده)
206 - اتصال غیرمشابه فلز/پلیمر با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای (چکیده)
207 - بررسی استلزام توجه برای آگاهی در حافظه حسی با استفاده از پارادایم تعدیل یافته استروپ (چکیده)
208 - استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی در فرمولاسیون خمیرآبه هت تهیه ناگت مرغ کم چرب (چکیده)
209 - سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند دلیچای در برش چینه شناسی باغی، شمال باختری اسفراین، براساس زیای آمونیتی (چکیده)
210 - معرفی یک شبیه ساز عامل محور برای بازار برق (چکیده)
211 - استراتژی های تعمیر و نگهداری ژنراتورهای نیروگاهی و تدوین برنامه تست (چکیده)
212 - رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینه ی قراردادهای پیش فروش (چکیده)
213 - بررسی تاثیر سیاست حمایتی تلفیقی بر نفوذ نیروگا ه های فتوولتاییک مقیاس خانگی (چکیده)
214 - طراحی یک مدل بهینه تشویق محور پاسخ تقاضا به منظور کاهش اوج مصرف برق با در نظر گرفتن سود جمع کننده (چکیده)
215 - ارزش گذاری منابع تولید پراکنده به منظور توسعه شبکه توزیع برق به کمک نظریه بازیها (چکیده)
216 - Preliminary results on virus and viroids elimination in apricot through in vitro thermo- and cold-therapy (چکیده)
217 - The Arac‐like transcriptional regulator YqhC is involved in pathogenicity of Erwinia amylovora (چکیده)
218 - Viability assessment of HT-29 cells after treatment with Streptomyces extracts from Persian Gulf (چکیده)
219 - Comparing cytotoxicity of Streptomyces extracts on the viability of LoVo cells in normoxic and hypoxic conditions (چکیده)
220 - Evaluation of the cytotoxic effects of cisplatin-loaded magnetic nanoparticles on CT26 cell line (چکیده)
221 - Evaluation of synergistic effects of cisplatin and methotrexate on proliferation and death of colorectal cancer cells (چکیده)
222 - Effects of Different Geometric Parameters of Complex Bridge Piers on Maximum Scour Depth: Experimental Study (چکیده)
223 - Risk of fire emergency evacuation in complex construction sites: Integration of 4D-BIM, social force modeling, and fire quantitative risk assessment (چکیده)
224 - Mothers’ Breastfeeding Experiences of Emotional Support Needs: A Qualitative Study in Iran (چکیده)
225 - Trauma and Identity in Tom McCarthy s Remainder: A Cognitive Approach (چکیده)
226 - Numerical Study of Porous Media Effect on the Blade Surface of Vertical Axis Wind Turbine for Enhancement of Aerodynamic Performance (چکیده)
227 - Non-technical loss detection in limited-data low-voltage distribution feeders (چکیده)
228 - Multi-purpose prediction of the various edge cut twisted tape insert characteristics: multilayer perceptron network modeling (چکیده)
229 - Interactive identification key to all brittle star families (Echinodermata; Ophiuroidea) leads to revised morphological descriptions (چکیده)
230 - A novel approach towards obesity: The use of a bacterial product, gassericin A, in 3T3-L1 cells (چکیده)
231 - Influence of different environmental parameters on the adsorption process of Azo Reactive Red24 dye using nanoparticles synthesized by bacteria (چکیده)
232 - Investigation of the effect of pH and adsorbent dosage on the adsorption process of Reactive black 5 azo dye on copper oxide nanoparticles synthesized by bacteria (چکیده)
233 - Preliminary Valorization of Climatic Conditions Effects on Curing of Air Lime-Based Mortars for Restorative Applications in the Pasargadae and Persepolis World Heritage Sites (چکیده)
234 - Reliability and Risk Aspects of Bivariate Makeham-Gompertz Distribution (چکیده)
235 - Roles of Organic Fragment in Redirecting Crystal Structure of Inorganic-Organic Hybrids Based on Lacunary Keggin-type polyoxometalates (چکیده)
236 - Effects of dolomitization on porosity – Permeability distribution in depositional sequences and its effects on reservoir quality, a case from Asmari Formation, SW Iran (چکیده)
237 - Archimedean Copulas in Presence of Outliers (چکیده)
238 - Seismic and sequence stratigraphy of the Oligocene-Miocene Asmari reservoir in the Marun oilfield, SW Iran (چکیده)
239 - Phase portrait analysis of laminar separation bubble and ground clearance interaction at critical (low) Reynolds number flow (چکیده)
240 - Biological insights of a chiral hybrid-based γ-octamolybdate and proline (چکیده)
241 - Bioactivity studies of two copper complexes based on pyridinedicarboxylic acid N-oxide and 2,2′-bipyridine (چکیده)
242 - Clinical and Histological Evaluation of Tissue Healing in Beveled or Perpendicular Vertical Releasing Incision (چکیده)
243 - Stress-Strength and Ageing Intensity Analysis via a New Bivariate Negative Gompertz-Makeham Model (چکیده)
244 - آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق (چکیده)
245 - Weak Law of Large Numbers Without Any Restriction on the Dependence Structure of Random Variables (چکیده)
246 - Evaluation of antioxidant, antibacterial and cytotoxicity activities of exopolysaccharide from Enterococcus strains isolated from traditional Iranian Kishk (چکیده)
247 - بررسی اثر تنش رطوبتی و منابع کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ترکیبات فنلی ریشه سرخارگل Echinacea purpurea L. (چکیده)
248 - بررسی اثر کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر اجزاء عملکرد، عملکرد و عملکرد روغن دانه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
249 - بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه (چکیده)
250 - An Updated Review of Goodness of Fit Tests Based on Entropy (چکیده)
251 - بررسی قابلیت باکتری Sporsarcina pasteuri در بهسازی و بهپالایی خاک‌های آلوده هیدروکربنی به صورت همزمان (چکیده)
252 - Comparison of executive functions in disruptive mood dysregulation disorder and attention-deficit hyperactivity disorder (چکیده)
253 - Comparing the Effect of Risperidone, Virtual Reality and Risperidone on Social Skills, and Behavioral Problems in Children with Autism: A Follow-up Randomized Clinical Trial (چکیده)
254 - اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر پروگرانولین، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو دارای اضافه وزن و چاق (چکیده)
255 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح فریتین سرمی، شاخص های گلایسمیک و لیپیدی زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
256 - Development of an Iranian CPB Based Risk Stratification Score Model, an Iranian Risk Stratification Model (چکیده)
257 - The Use of Hedges in Persian Learners’ Writing (چکیده)
258 - Home executive function environment and executive functions in children: The mediating role of brain electrical activity (چکیده)
259 - Evaluation of Integrating SWAT Model into a Multi-Criteria Decision Analysis towards Reliable Rainwater Harvesting Systems (چکیده)
260 - Comparison of the effect of Tea tree oil shampoo with regular-lid shampoo in meibomian gland dysfunction treatment (چکیده)
261 - Outbreak Investigation of officially reported of highly pathogenic avian influenza (H5N8 subtype) in Iran- 2016 (چکیده)
262 - A Lacanian Study of Harold Pinter’s \\\"A Night Out\\\" (چکیده)
263 - EFL Teachers’ Error-correction Strategies in Speaking Classes: A Study of Experienced and Novice Iraqi Teachers’ Perceptions (چکیده)
264 - Resampling in Fuzzy Regression via Jackknife-after-Bootstrap (JB) (چکیده)
265 - The Impact of Intellectual Capital on Corporate Economic Performance in Iran in the Face of Sanctions (چکیده)
266 - بررسی اثر پوشش‌دهی با صمغ‌های کتیرا و ثعلب و تیمار اسمزی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گوشت شترمرغ (چکیده)
267 - Effect of FIFA 11+ injury prevention program on static and dynamic (چکیده)
268 - The effects of Shoulder Overuse Injury Prevention Exercise Program on Shoulder Joint Proprioception and Muscle Strength in Adolescent Male Handball Players: A Randomized Controlled Trial (چکیده)
269 - اتنوبوتانی و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎری سنگ ﻛﻠﻴﻪ و اختلالات مجاری ادرار (چکیده)
270 - بررسی و تحلیل رابطه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر هویت اجتماعی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان شاندیز از توابع شهرستان بینالود) (چکیده)
271 - Stiction detection in control valves using a support vector machine with a generalized statistical variable (چکیده)
272 - Islamic Religious Atmosphere and Audit Pricing: Evidence from Iran (چکیده)
273 - An analytical study on nucleation and growth mechanism of nanostructured Ni-Se coating by the chronoamperometry and pulse potential techniques (چکیده)
274 - Index of difficulty which is an effective factor on especial skill formation in basketball free throw: index of learning difficulty hypothesis (چکیده)
275 - بررسی آماری اثر مقاومت و قطر ستون بر ظرفیت باربری ستون‌های بتنی محصور شده با دورپیچ‌های CFRP (چکیده)
276 - The Effect of Ramadan Fasting and Melatonin Supplementation on Sleep Quality in Male Athletes (چکیده)
277 - Enhancing Image Quality of Single-frequency Microwave Imaging with a Multistatic Full-view Array Based on Sidelobe Reduction (چکیده)
278 - Near-Field Radar-Based Microwave Imaging for Breast Cancer Detection: A Study on Resolution and Image Quality (چکیده)
279 - Spatial distribution of regional infrastructures in the northeast of Iran using GIS and Mic Mac observation (A case of Khorasan Razavi province) (چکیده)
280 - بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت دما و بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
281 - بررسی عددی توربین بادی داریوس در مجاورت بزرگراه یک طرفه (چکیده)
282 - The relationship between relative performance and managerial change (چکیده)
283 - The Effect of Audit Committee Characteristics and Auditor Changes on Financial Restatement in Iran (چکیده)
284 - The relationship between corporate governance characteristics and agency costs (چکیده)
285 - Road-Crossing Behavior in Complex Traffic Situations: A Comparison of Children With and Without ADHD (چکیده)
286 - Evaluation of Darrieus wind turbine for different highway settings using CFD simulation (چکیده)
287 - Optimum loading of aluminum additive particles in unconsolidated beds of finned flat-tube heat exchangers in an adsorption cooling system (چکیده)
288 - Time-Frequency Analysis and Transitional Boundary Layer Investigation over a Pitching Airfoil (چکیده)
289 - Analysis of Separation Control Authority of DBD Plasma Actuator using Hot-Film Sensor Array (چکیده)
290 - تاثیر نانوذرات طلا و نانولوله های کربنی در بیوسنسور گلوکز اکسیداز و بهینه یابی شرایط به کمک روش تاگوچی (چکیده)
291 - Investigation and optimization of heat transfer coefficient of MWCNTs-Water nanofluids in a plate heat exchanger (چکیده)
292 - Improvement of wind turbine aerodynamic performance by vanquishing stall with active multi air jet blowing (چکیده)
293 - بهبود ضریب توان توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک ایرفویل های تغییر شکل پذیر (چکیده)
294 - بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با تغییرشکل آزاد به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
295 - Preparation of polyethylene terephthalate/xanthan nanofiltration membranes using recycled bottles for removal of diltiazem from aqueous solution (چکیده)
296 - Goodness-of-fit test based on information criterion for interval censored data (چکیده)
297 - شناسایی و پیش بینی خطای انسانی در فرآیند ساکشن لوله هوایی در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته (چکیده)
298 - دراسة جمالیة الحروف الجارة و دلالتها فی آیات الجنة و النار (چکیده)
299 - دراسة آیات الجنة و النار فی ضوء نظریة اسلوبیة شارلی بارلی (چکیده)
300 - Exploring students’ misconceptions of the function concept through problem-posing tasks and their views thereon (چکیده)
301 - The effect of different feedback functions and error estimation on the retention of dart throwa skill (An Emphasis on Sandwich Approach) (چکیده)
302 - تحلیل پیکره‌بندی مسجد-مدرسه‌های ایران در دوره صفویه و قاجار (چکیده)
303 - Optimization and characterization of pulse electrodeposited nickel selenide nanostructure as a bifunctional electrocatalyst by response surface methodology (چکیده)
304 - Optimization of nickel selenide for hydrogen and oxygen evolution reactions by response surface methodology (چکیده)
305 - High-dose Irradiation Stimulated Breast Tumor Microenvironment to Enhance Tumor Cell Growth and Decrease Tumor Cell Motility (چکیده)
306 - برآورد بیز در مدل کاکس برای دادههای طول-اریب با سانسور راست (چکیده)
307 - Benchmarking plant diversity of Palaearctic grasslands and other open habitats (چکیده)
308 - Invariant Bony Multi-Graphs (چکیده)
309 - RIDDLED BASINS IN A PARAMETRIC NONLINEAR SYSTEM (چکیده)
310 - An integrated shrinkage strategy for improving efficiency in fuzzy regression modeling (چکیده)
311 - A fuzzy penalized regression model with variable selection (چکیده)
312 - Fenton-magnetic based therapy by dual-chemodrug-loaded magnetic hydroxyapatite against colon cancer (چکیده)
313 - Magnetically driven superhydrophobic/superoleophilic graphene-based polyurethane sponge for highly efficient oil/water separation and demulsification (چکیده)
314 - Antioxidant activity of ultrafiltered-Feta cheese made with adjunct culture during ripening (چکیده)
315 - تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال کم توجه/بیش فعالی (چکیده)
316 - Single‐molecule magnets within polyoxometalate-based frameworks (چکیده)
317 - بازنمایی نمادهای هویت ملی در کتاب های آموزش نوین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مرکز دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
318 - طراحی تعرفه برق پلکانی و زمان مصرف با استفاده از اطلاعات مشترکین خانگی (چکیده)
319 - بررسی نقش دولت در توسعه انرژی بادی در ایران با بهره گیری از مدل نفوذ فناوری (چکیده)
320 - مکان یابی ظرفیت بهینه منابع فتوولتاییک و ذخیره ساز با هدف تاب آوری شبکه توزیع با در نظر گرفتن کاهش تلفات سیستم (چکیده)
321 - Optimal Energy Scheduling Considering Consumers Preference in a Smart Home (چکیده)
322 - The Long Term Effect of Iran\\\'s Photovoltaic Support Policy on Consumers\\\' Electricity Price (چکیده)
323 - Importance of Gas-Fired Power Plants Location in Integrated Operation of Power and Natural Gas Systems: Peak Load Condition Analysis (چکیده)
324 - Loss estimation in power distribution networks with limited information using clustering techniques (چکیده)
325 - Identification of bovine leukemia virus in raw milk samples in North-West of Iran (چکیده)
326 - Shear Wave Velocity Estimation Utilizing Statistical and Multi-Intelligent Models from Petrophysical Data in a Mixed Carbonate–Siliciclastic Reservoir in Southwest of Iran (چکیده)
327 - Depositional environment, geochemistry and diagenetic control of the reservoir quality of the Oligo-Mio cene Asmari Formation, a carbonate plat form in SW Iran (چکیده)
328 - An innovative model for describing oil penetration into the doughnut crust during hot air frying (چکیده)
329 - مدل‌سازی مطلوبیت زیست‌گاه غاز خاکستری در ایران (چکیده)
330 - The effect of training program results from functional motor screening test on dynamic posture stability to prevent anterior cruciate ligament injury in health male soccer player (چکیده)
331 - ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت شمال قوچان (خراسان رضوی) جهت مصارف آشامیدن و صنعتی (چکیده)
332 - تأثیر اعتماد عاطفی و شناختی بر یادگیری فردی: مطالعۀ نقش میانجی شبکه‌های اجتماعی و تسهیم دانش (چکیده)
333 - Organobase-catalyzed one-pot three-component synthesis of novel pyrano[2,3-d][1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives (چکیده)
334 - اعتبار سنجی آزمون نهایی زبان فارسیِ مدرسه المهدی (عج) جامعه المصطفی (چکیده)
335 - بررسی عوامل مؤثر بر کارایی و موفقیت آموزش در فضای مجازی (چکیده)
336 - Adsorption characteristics of amino acids on graphene and germanene using dispersion-corrected density functional theory (چکیده)
337 - تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر تبحر حرکتی، توجه دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال نقص توجه/فزون‌کنشی (چکیده)
338 - Ecological niche divergence between two groups of Phasianus colchicus (Aves: Galliformes), the chrysomelas- principalis group and the colchicus group, on the Iranian plateau (چکیده)
339 - Clinical Predictive Values in Botulism: A 10-year Survey (چکیده)
340 - Structural shocks in monetary policy, exchange rates, and stock prices using SVAR in Iran (چکیده)
341 - بررسی جایگاه مولفه های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب های زبان فارسی به فارسی آموزان مرکز بینالمللی جامعه المصطفی قم (چکیده)
342 - Comparative Adsorption of Cd (II) and Pb (II) by MCM-48 and Amine-Grafted MCM-48 in Single and Binary Component Systems (چکیده)
343 - Dysregulation of Ovine Toll-Like Receptors 2 and 4 Expres-sion by Hydatid Cyst-Derived Antigens (چکیده)
344 - Synergistic effect of lacunary polyoxotungstates and carbon nanotubes for extraction of organophosphorus pesticides (چکیده)
345 - Test of Exponentiality: New Test and Comparative Study (چکیده)
346 - بازنمایی نقش زن در ادبیات عامیانه قاجاری (بر مبنای ادبیات مکتب خانه ای) (چکیده)
347 - Epileptic Seizures Detection Using Deep Learning Techniques: A Review (چکیده)
348 - Hydrogen-bond directionality and symmetry in [C(O)NH](N)2P(O)-based structures: a comparison between X-ray crystallography data and neutron-normalized values, and evaluation of reliability (چکیده)
349 - Synthesis, Characterization, and Crystal Structure Investigation of a New Uranyl Complex of Isothiosemicarbazone (چکیده)
350 - The study of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Razavi Khorasan Province (چکیده)
351 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از توصیف اختلالی ذرات در برهمکنش های پروتون پروتون و الکترون پروتون (چکیده)
352 - Representing Post-Colonialism through Visual Arts: From Bhabha to Kress and Van Leeuwen (چکیده)
353 - Synthesis and HSA-interaction of a new mixed ligand Cu-isothiosemicarbazonato complex with adenine nucleobase (چکیده)
354 - The effect of Ramadan fasting and Melatonin supplementation on Sleep quality, Melatonin and Growth hormone to Cortisol Ratio in male athletes (چکیده)
355 - کاربرد شبکه های عصبی برای پیش بینی میزان بارش در ایران و نواحی اطراف آن (چکیده)
356 - Detection of Minced Red Meat Mixing Adulteration via Molecular and Histological Techniques in Mashhad, Iran (چکیده)
357 - The impact of different modes of exercise training on GLP-1: a systematic review and meta-analysis research (چکیده)
358 - Comment on: “Investigation on nucleation kinetics, growth, optical, mechanical, conductivity and Z‑scan studies on thiosemicarbazide cadmium chloride monohydrate (TSCCCM) single crystals for nonlinear applications” [J. Mater. Sci. Mater. Electron. 30(6), 15116–15129 (2019)] (چکیده)
359 - Comment on: “Effect of particle size on the optical properties of lead zirconate titanate nanopowders” [J. Am. Cream. Soc. 2018;101:5335–5345] (چکیده)
360 - Comment on: “UV–VIS spectroscopic studies of one pot chemically synthesized polyindole/poly(vinyl acetate) composite films” [Mater. Lett. 136 (2014) 251–253] (چکیده)
361 - Comment on: “Experimental and Theoretical Investigations of Tetrakis (Thiourea) Palladium Chloride Semi-Organic Non-Linear Optical Crystal: An Approach to NLO Application” [(2018) Silicon 10 (3):841–850] (چکیده)
362 - Comment on: “Novel photoluminescence and optical investigation of poly(vinyl acetate)/polyindole composites synthesized via chromium chloride as oxidant” [Appl. Surf. Sci. 351 (2015) 1140–1145] (چکیده)
363 - Comment on: “Dynamic mechanical and optical characterization of PVC/fGO polymer nanocomposites” [Appl. Phys. A 124(9) 600 (2018)] (چکیده)
364 - Comment on: “Investigation the effect of Pb incorporation on the surface characterizations of electrodeposited CdSe nanostructures” [J. Alloys Compd. 817 (2020) 152711] (چکیده)
365 - Comment on: “Glycine glutaric acid cocrystals: Morphological, optical, dielectric and mechanical properties via nanoindentation” [Vacuum 154 (2018) 90–100] (چکیده)
366 - Comment on: “Effect of low thermal treatment temperatures on the morphological, optical and electrical properties of Sn1-xMnxTe nanocomposite films incorporated with indium cations” [Ceram. Int. 45 (2019) 23203–23215] (چکیده)
367 - Comment on: “Structure, optical and transport properties of Mg-doped ZnMn2O4” [J. Alloys Compd. 655 (2016) 188–197] (چکیده)
368 - Comment on: “growth, spectroscopic studies, and third order non-linear optical analysis of an organic dicarboxylic acid based single crystal: urea oxalic acid” [Chin. J. Phys., 56 (2018) 1449–1466] (چکیده)
369 - Comment on: “Optical and dielectric properties of NiFe2O4 nanoparticles under different synthesized temperature” [Results Phys. 7 (2017) 3619–3623] (چکیده)
370 - Comment on: “Assessment of the optical and dielectric properties of f-MWCNTs/BaTiO3 nanocomposite ceramics” [Ceramics International 44 (2018) 15804–15808] (چکیده)
371 - Comment on: “Optical study on single-layer photoluminescent graphene oxide nanosheets through a simple and green hydrothermal method” [J. Photochem. Photobiol. A Chem. 364 (2018) 595–601] (چکیده)
372 - تاثیر هوازدگی واحد های سنگی حوضه آبریز رونج در غنی شدگی رسوبات رودخانه به فلزات سنگین )شمال غرب تربت جام( (چکیده)
373 - منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز (چکیده)
374 - Multi-bias graphene-based THz super absorber (چکیده)
375 - Molecular cloning, gene overexpression and characterization of glutamate decarboxylase from Enterococcus faecium DO (چکیده)
376 - Structural and hydrogen absorption/desorption properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) intermetallic alloy (چکیده)
377 - Ripple-Free Input Current Flyback Converter Using a Simple Passive Circuit (چکیده)
378 - بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
379 - Crop water productivity and yield response of two greenhouse basil (Ocimum basilicum L.) cultivars to deficit irrigation (چکیده)
380 - Sensor-less Speed and Flux Control of Dual Stator Winding Induction Motors Based on Super Twisting Sliding Mode Control (چکیده)
381 - Taxonomy of Manufacturing Firms’ Flexibility Under Influence of Dynamic Organizational Capabilities (چکیده)
382 - Herbal essential oils exert a preservative effect against the potato soft rot disease (چکیده)
383 - Two-Phase Nanofluid Thermal Analysis over a Stretching Infinite Solar Plate Using Keller Box Method (KBM) (چکیده)
384 - Nanofluid Condensation and MHD Flow Modeling over Rotating Plates Using Least Square Method (LSM) (چکیده)
385 - Analytical investigation of peristaltic nanofluid flow and heat transfer in an asymmetric wavy wall channel (Part II: Divergent channel) (چکیده)
386 - Analytical investigation of peristaltic nanofluid flow and heat transfer in an asymmetric wavy wall channel (Part I: Straight channel) (چکیده)
387 - بررسی رابطه تعامل والد-کودک با مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری با میانجیگری خود مهارگری بازداری در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
388 - بررسی استراتژیهای مدیریت زهاب اسیدی معدن (چکیده)
389 - Peristaltic flow and heat transfer of nanofluids in a sinusoidal wall channel: two-phase analytical study (چکیده)
390 - Two‐phase natural convection analysis and hybrid nanoparticle migration around micromixer blades (چکیده)
391 - DIFFERENTIAL TRANSFORMATION METHOD FOR ANALYSIS OF NONLINEAR FLOW AND MASS TRANSFER THROUGH A CHANNEL FILLED WITH A POROUS MEDIUM (چکیده)
392 - واکاوی خصوصیات ابرها و برخی شاخص های فیزیکی موثردر بارش مشهد (چکیده)
393 - Multiplication on double coset space L1(K n G=H) (چکیده)
394 - بررسی ابزارهای انسجامی در نوشتار فارسی‌آموزان سطح پیشرفته (چکیده)
395 - ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی (چکیده)
396 - Anisotropy in Metal-Organic Framework Thin Films (چکیده)
397 - The Effect of Parietal and Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation on Bimanual Coordinated Adaptive Motor Learning (چکیده)
398 - Power spectral parameter variations after transcranial direct current stimulation in a bimanual coordination task (چکیده)
399 - Effects of Acetazolamide, Paracetamol, and Placebo on Postoperative Pain in Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized, Double-blind, Parallel-controlled Clinical Trial (چکیده)
400 - Adjointness of Suspension and Shape Path Functors (چکیده)
401 - Acceleration of melting process of phase change material using an innovative triplex-tube helical-coil storage unit: Three-dimensional numerical study (چکیده)
402 - Tigriopus iranicus sp. nov., a new species of Harpacticidae (Copepoda, Crustacea) from Iran, with a redescription of T. raki Bradford, 1967 (چکیده)
403 - Maximal inequalities in noncommutative probability spaces (چکیده)
404 - Layered manufacturing of a three-dimensional polymethyl methacrylate (PMMA) scaffold used for bone regeneration (چکیده)
405 - بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی (چکیده)
406 - A Clinical Report on the Impact of Gastric Bypass Surgery on Obesity-Related Complaints and Comorbidities Six Months after the Surgery (چکیده)
407 - Experimental and numerical investigation of polymethyl methacrylate scaffolds for bone tissue engineering (چکیده)
408 - Design and Analysis of Porous Functionally Graded Femoral Prostheses with Improved Stress Shielding (چکیده)
409 - Three-dimensional printing of truss-like structure for use in scaffold: Experimental, numerical, and analytical analyses (چکیده)
410 - A comparative study of different materials (drinking water treatment sludge, nanoclay, and modified nanoclay) for simultaneous removal of hexavalent chromium and lead (چکیده)
411 - Fabrication and evaluation of polycaprolactone/olive oil scaffolds by phase inversion for tissue engineering (چکیده)
412 - Effect of Preconditioned Mesenchymal Stem Cells with Nisin Prebiotic on the Expression of Wound Healing Factors Such as TGF-β1, FGF-2, IL-1, IL-6, and IL-10 (چکیده)
413 - A Game Theory Approach to Distribution System Reliability Improvement Based on Customer Requests (چکیده)
414 - Wide-area security assessment based on informative variables of power system (چکیده)
415 - Demand dispatch on dispatchable prosumer PEVs in a smart microgrid: A comprehensive framework (چکیده)
416 - One‐pot synthesis of dihydro-1H-indeno[1,2-b] pyridines and tetrahydrobenzo[b] pyran derivatives using a new and efficient nanocomposite catalyst based on N‐butylsulfonate‐functionalized MMWCNTs-D-NH2 (چکیده)
417 - اثربخشی خانوادهدرمانی ارتباطی ستیر بر تابآوری و حل مسئله زوجین (چکیده)
418 - Magnetic MWCNTs-dendrimer: A potential modifier for electrochemical evaluation of As (III) ions in real water samples (چکیده)
419 - Analytical approach to estimate structural and behavioral impact of renewable energy power plants on LMP (چکیده)
420 - From self-sufficient provision of water and energy to regenerative urban development and sustainability: exploring the potentials in Mashhad City, Iran (چکیده)
421 - Sedimentary environment and provenance of sandstones from the Qadir member in the Nayband Formation, Tabas block, east-central Iran (چکیده)
422 - تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر توسعه کسب و کارهای خانوادگی زنان روستایی (مطالعه موردی:شهرستان فاروج) (چکیده)
423 - Noble metals in polyoxometalates (چکیده)
424 - Investigating the effects of IDO1, PTGS2, and TGF-β1 overexpression on immunomodulatory properties of hTERT-MSCs and their extracellular vesicles (چکیده)
425 - The effects and improvements of GNPs+CNTs on the mechanical properties and microstructure of AZ80 matrix composite (چکیده)
426 - تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر برخی مایوکاینهای تنظیمی تمایز بافت آدیپوز به چربی قهوه ای و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع دو (چکیده)
427 - Hypoxia-targeted therapies for patients with nonsmall cell lung carcinoma (چکیده)
428 - Investigating cytotoxicity of copper oxide nanoparticles synthesized by Stenotrophomonas spp. in colon cancer cells (چکیده)
429 - بررسی مقدماتی توانمندی نوار پروژسترون گاوی (Rapid P4) در سنجش نیمه کمی پروژسترون در فاز فولیکولی سگ ماده (چکیده)
430 - In situ electrochemical activation as a generic strategy for promoting the electrocatalytic hydrogen evolution reaction and alcohol electro-oxidation in alkaline medium (چکیده)
431 - The Influence of Demographic Features and Psychological Constructs on Observing Government-Advised Preventive Measures for COVID-19: The Case of Iran (چکیده)
432 - اعتبارسنجی آزمون تعیین سطح مرکز آزفا در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
433 - Using existing site surveillance cameras to automatically measure the installation speed in prefabricated timber construction (چکیده)
434 - Assessing the role of lichens in the prevention of dust emission in dryland: Case study at north-eastern Iran (چکیده)
435 - 2D Water Quality Modeling of Dam Reservoir (Case Study: Doosti Dam) (چکیده)
436 - Structural differences/similarities of diastereotopic groups in three new chiral phosphoramides (چکیده)
437 - Factors affecting unmanned aerial vehicles’ safety: A post-occurrence exploratory data analysis of drones’ accidents and incidents in Australia (چکیده)
438 - کاربرد چارچوب های فلز-آلی در جذب، ذخیره سازی و جداسازی ترکیب های حاوی کربن (چکیده)
439 - The extraordinary effect of very low content of hybrid carbonaceous reinforcement on the microstructural and mechanical properties of 7075 aluminum alloy (چکیده)
440 - Preparation a core‐shell lipid/polymer nanoparticle containing Isotretinoin drug with pH sensitive property: A response surface methodology study (چکیده)
441 - Metal−organic framework-based sorbents in analytical sample preparation (چکیده)
442 - بررسی آلودگی نیترات آب زیرزمینی در سازه هیدرولیکی قنات: روستاهای جلمبادان و رامشین، شمال سبزوار (چکیده)
443 - زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی در رخداد معدنی مس ـ طلا فدیهه، شمال غربی تربت حیدریه (چکیده)
444 - مطالعات کانی شناختی و ساخت و بافت در رخداد معدنی فدیهه، شمال غربی تربت حیدریه، خراسان رضوی (چکیده)
445 - Enhanced stability of salt-assisted sodium ceftriaxone-loaded chitosan nanoparticles: Formulation and optimization by 32-full factorial design and antibacterial effect study against aerobic and anaerobic bacteria (چکیده)
446 - Enhanced antibacterial activity of uniform and stable chitosan nanoparticles containing metronidazole against anaerobic bacterium of Bacteroides fragilis (چکیده)
447 - Determining optimum staged-evacuation schedule considering total evacuation time, congestion severity and fire threats (چکیده)
448 - Paleo-facies distribution and sequence stratigraphic architecture of the Oligo-Miocene Asmari carbonate platform (southeast Dezful Embayment, Zagros Basin, SW Iran) (چکیده)
449 - Variability and coordination patterns of walking with different speeds in active and non-active children with Down syndrome: A cross-sectional case-control study (چکیده)
450 - Production and Evaluation of Agricultural Biodegradable Mulch through Heat and Moisture Distribution in Soil (چکیده)
451 - On the relations of general homogeneous spaces and the two-wavelet localization operators (چکیده)
452 - بررسی تأثیر تراکم جمعیت کاربران ساختمان بر شدت خطر ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور (چکیده)
453 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازگونه های زالزالک(.Crataegus spp) شمال و شرق ایران با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک (چکیده)
454 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی از گونه های زالزالکCrataegus spp غرب و مرکز ایران با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک (چکیده)
455 - بررسی مقایسه ای قرارداد بیع متقابل وIPCاز منظر راه حل های رفع تعارض منافع (چکیده)
456 - قرارداد انگیزه بنیان در پروژههای مسکن (چکیده)
457 - رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی (آزمون جامع زبان فارسی) فارسی آموزان غیرفارسی زبان مرکز آزفا دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
458 - Effect of diet nutrients density on performance and egg quality of laying hens during the post-peak production phase of the first laying cycle under subtropical climate (چکیده)
459 - بررسی عوامل تاثیرگذار فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد سازمان با نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع (چکیده)
460 - تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکو (چکیده)
461 - Conformational analysis of two new organotin(IV) structures completed with a CSD survey (چکیده)
462 - Winter warming detection using temperature and precipitation anomalies in arid and semi-arid areas (چکیده)
463 - End-regularity of generalized bicycle graph (چکیده)
464 - بررسی کینتیک جوانه زنی و رشد شعاعی کپک آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از کیک روغنی تحت شرایط مختلف فعالیت آبی و دما (چکیده)
465 - MTPA Strategy for Direct Torque Control of Brushless DC Motor Drive (چکیده)
466 - شواهدی بر سردشدگی اواخر کامپانین با استفاده از داده ‏های ژئوشیمیایی و نانوپلانکتون‏ های آهکی (چکیده)
467 - ارزیابی کاربرد سطوح مختلف دی اکسیدکربن و محلول پاشی اتانول بر میزان پروتئین محلول، فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز، گایاکول پراکسیداز و خواص آنتی اکسیدانی ریحان (چکیده)
468 - Evaluating Antibacterial activity of biogenic CuONPs from a cold tolerant bacterium (چکیده)
469 - Adsorption of RB5 azo dye using biogenic copper oxide nanoparticles by a cold tolerant bacterium (چکیده)
470 - Green Synthesis of Biogenic Zinc Oxide Nanoparticles for Enhanced Adsorption of azo dyes (چکیده)
471 - اعتیاد به گوشی هوشمند در نوجوانان: تدوین پروتکل روان درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و اثربخشی آن بر نظم جویی هیجانی و احساس تنهایی (چکیده)
472 - اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی (چکیده)
473 - Effect of Fe and Co doping on structural and electrical properties of La0.5Sr1.5MnO4 layered-structure and the corresponding La0.5Sr0.5MnO3 perovskite (چکیده)
474 - Identification and Immunological Characterization of Somatic Proteins from Adults of Toxocara cati by Proteomics Technique (چکیده)
475 - Effect of vermicompost and urban waste compost on stability of aggregates by high energy moisture characteristic curve (چکیده)
476 - Effectiveness of Time Management Training on Nursing Students' Academic Achievement and Resilience (چکیده)
477 - Efficient dispersive micro solid-phase extraction of antidepressant drugs by a robust molybdenum-based coordination polymer (چکیده)
478 - An iron(II) complex of trans, trans, trans-bis(azido)bis(4-amino-3,5- bis(2-pyridyl)-1,2,4-triazole): insight into molecular and supramolecular structures using Hirshfeld surface analysis and DFT studies (چکیده)
479 - فلسفه، دکترین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران در مسائل و امور زنان (چکیده)
480 - Investigating the Role of Social Functions of Parks on Adherence to Physical Activity of Elderly People During an Epidemic Disease (COVID-19) (چکیده)
481 - مروری بر آزمون های غیر مخرب نوین بر روی تخم مرغ (چکیده)
482 - مروری بر آزمون های مخرب در جهت بهینه سازی تولید تخم مرغ و بسته بندی آن (چکیده)
483 - ارزیابی مقایسه ای انتشارگازهای گلخانه ای از مزارع تحت سرپرستی مردان و زنان در شهر بابل استان مازندران ایران (چکیده)
484 - Effect of different corn processing methods on starch gelatinization, granule structure alternation, rumen kinetic dynamics and starch digestion (چکیده)
485 - مقایسهی دو خط مشی متفاوت تخصیص پویای منابع انسانی در شرایط عدم قطعیت )مطالعهی موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد( (چکیده)
486 - مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی (چکیده)
487 - The Impact of Different Modes of Exercise Training on Irisin: A Systematic Review and Meta-Analysis Research (چکیده)
488 - Surface Texture Simulation in Boring Process (چکیده)
489 - بررسی تجربی اثر تغییر نسبت طول به قطر بر رفتار دینامیکی ابزار داخل تراش (چکیده)
490 - شبیه سازی نیروی برش دینامیکی در فرآیند بورینگ در شرایط برشی پایدار و ناپایدار با استفاده از مدل سازی جسم صلب (چکیده)
491 - شبیه سازی نیروی دینامیکی در شرایط برشی پایدار و ناپایدار توسط مدل سازی جسم صلب (چکیده)
492 - Ultrasensitive detection of micrococcal nuclease activity and Staphylococcus aureus contamination using optical biosensor technology-A review (چکیده)
493 - کانی شناسی تراورتن و بررسی آلایندگی آن در منطقه چهارتکاب فریمان با تاکید بر عنصر سمی آرسنیک (چکیده)
494 - The Variation of Acquisition, Consolidation Memory and Coordination Pattern of Elbow Joint in Short Service Badminton before and after Aerobic Training (چکیده)
495 - The Effects of 24-Hour Sleep Deprivation on Cognitive and Motor Skills of Male College Students (چکیده)
496 - مطالعه رخساره های رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری (چکیده)
497 - Homology Modeling and Molecular Docking of the Leishmania Protein Kinase, E9BJT5, A New Target for Leishmaniasis Therapeutics (چکیده)
498 - تحلیل جامعه‌شناختی هوشمندی زنانه (مکر) در داستان‌های عامیانۀ فارسیِ عصر قاجار بر مبنای کتاب ادبیات مکتب‌خانه‌ای (چکیده)
499 - الگوهای نام‌گذاری زنان در ادبیات مکتب‌خانه‌ای عصر قاجار: پژوهشی در تاریخ اجتماعی ادبیات عامه در ایران (چکیده)
500 - شبیه سازی دینامیکی فرآیند بورینگ در محیط هندسی مبتنی بر B‐REP (چکیده)
501 - No-reference quality assessment of HEVC video streams based on visual memory modelling (چکیده)
502 - Numerical simulation of the effect of sulfide concentrate particle size on pollutant emission from flash smelting furnace (چکیده)
503 - Modeling and forecasting number of confirmed and death caused COVID-19 in IRAN: A comparison of time series forecasting methods (چکیده)
504 - Effect of digestion and thermal processing on the stability of microbial cell-aflatoxin B1 complex (چکیده)
505 - Highly improved biological and mechanical features of bioglass-ceramic/ gelatin composite scaffolds using a novel silica coverage (چکیده)
506 - The Relationship between Corporate Reputation and Different Types of Earnings Management (چکیده)
507 - Forecasting multiple-well flow rates using a novel space-time modeling approach (چکیده)
508 - Capillary continuity in fractured porous media; part II: Evaluation of fracture capillary pressure in the presence of liquid bridges using a novel microfluidic approach (چکیده)
509 - Exponentiality Test based on Progressively Type-II Censored data via Extension of Cumulative Tsallis Divergence (چکیده)
510 - بررسی پارامترهای محیطی اثرگذار بر انتخاب زیستگاه غاز خاکستری (Anser anser) در ایران با استفاده از روش آنتروپی بیشینه (چکیده)
511 - بررسی پارامترهای زیست محیطی موثر بر انتخاب زیستگاه غاز پیشانی سفید (Anser albifrons) با استفاده از روش آنتروپی بیشینه (چکیده)
512 - Dolomitization models in the Sibzar Formation (Middle Devonian), Binalood Mountains (NE Iran): Based on the petrographic and geochemical evidence (چکیده)
513 - تخمین خطای ناشی از لرزش سکو در رادار دهانه ترکیبی SAR با استفاده از روش تجزیه‌ی حالت تجربی (چکیده)
514 - High performance hybrid supercapacitor based on NiMoO4 nanoparticles embedded carbon nanofiber (چکیده)
515 - Effect of homogenization on the TLP bonded joints of IN-738LC superalloy (چکیده)
516 - When a metal-organic framework mediated smart drug delivery meets gastrointestinal cancers (چکیده)
517 - بررسی تأثیر آموزههای «أبوعبدالرحمن سُلمی» بر اندیشههای «أبوسعید أبوالخیر» (چکیده)
518 - Comparing estimation of the parameters of distribution of the root density of plants in the presence of outliers (چکیده)
519 - Application of stable isotopes, trace elements and spectral gamma-ray log in resolving high-frequency stratigraphic sequences of a mixed carbonate-siliciclastic reservoirs (چکیده)
520 - Al-doped Li1.21[Mn0.54Ni0.125Co0.125]O2 cathode material with enhanced electrochemical properties for lithium-ion battery (چکیده)
521 - Predicting entropy generation of a hybrid nanofluid containing graphene–platinum nanoparticles through a microchannel liquid block using neural networks (چکیده)
522 - Analyzing the relationship between principals’ learning-centered leadership and teacher professional learning: The mediation role of trust and knowledge sharing behavior (چکیده)
523 - Scenario Planning of the Future of Sports Tourism Industry in Mashhad (چکیده)
524 - بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل و زاویه موانع نفوذپذیر بر رسوب‌گذاری جریان غلیظ (چکیده)
525 - A redetermination of the structure and Hirshfeld surface analysis of catena-[(diaqua)di(μ-hydroxido)bis(μ-nicotinato-N-oxide)bis(μ-nicotinato-N-oxido)tricopper(II)] (چکیده)
526 - On the q-capability of groups (چکیده)
527 - A Nonlinear Model for the Rapid Prediction of the Magnetic Field in Eccentric Synchronous Reluctance Machines (چکیده)
528 - Comparison of the effect of two methods of counseling (face to face and telephone) on awareness and attitude toward adoption in infertile couples (چکیده)
529 - Comparing the effects of six-months aerobic training on pulmonary function tests in obese and nonobese women (چکیده)
530 - Effect of 8 weeks combined training with and without pomegranate concentrate onpomegranate concentrate and pancreas in middle-aged wome (چکیده)
531 - Primary zariski topology on the primary spectrum of a module (چکیده)
532 - تعیین ارزش غذایی علوفه کوشیا (Kochia scoparia L. ) تحت شرایط شوری و کم آبیاری (چکیده)
533 - The Effect of Trunk Strengthening Training Program on Physical Activity Levels, Physiological, and Psychological Functioning in Healthy Older Adults: A Randomised Controlled Trial (چکیده)
534 - ON THE H-REGULAR COVERING MAP AT A POINT (چکیده)
535 - Mathematical modeling of finite topologies (چکیده)
536 - On Topologized Fundamental Groups and Covering Groups of Topological Groups (چکیده)
537 - Investigation of suspended particle size effects on clogging of soil filters under laminar flow (چکیده)
538 - Development of the delta-normal stress combining CE-QUAL-W2 as a novel method for spatio-temporal monitoring of water quality in Karkheh Dam Reservoir (چکیده)
539 - ارزیابی فنوتیپی، بیماری‌زایی و مولکولی جدایه‌های استرپتومایسس بیمارگر سیب‌زمینی در خراسان رضوی (چکیده)
540 - Development of soy milk in the form of wet foam in the presences of whey protein concentrate and polysaccharides at different whipping temperatures: Study of physical, rheological and microstructural properties (چکیده)
541 - بهینه‌سازی تولید کف در خشک‌کردن کف‌پوشی آب کرفس و ارزیابی خواص پودر تولیدی (چکیده)
542 - Multilayered electrospinning strategy for increasing the bioaccessibility of lycopene in gelatin-based sub-micron fiber structures (چکیده)
543 - درون پوشانی لیکوپن با استفاده از نانوالیاف صمغ دانه ریحان/پلی وینیل الکل (چکیده)
544 - Effect of Solution-focused Group Counseling Approach on the Happiness of Postmenopausal Women Suffering from Empty Nest Syndrome (چکیده)
545 - Comparison of two types of forward and backward Walking on the treadmill on Physical Fitness Factors in Overweight Low Mobility Girls (چکیده)
546 - برنامه‌ریزی تبلیغات رسانه‌ای چند محصولی با در نظر گرفتن منحنی چرخه عمر، ماتریس BCG، رفتار رقبا و محدودیت بودجه با استفاده از روش برنامه‌ریزی پویای تقریبی (چکیده)
547 - نقش ایستگاه مطالعه در ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مشهد (چکیده)
548 - اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری (چکیده)
549 - بررسی ارتعاشات آزاد صفحه‌های FGM دارای بازشو و سخت‌کننده (چکیده)
550 - Bromophenol blue doped in nano-droplet: spectroscopy, nonlinear optical properties and Staphylococcus aureus treatment (چکیده)
551 - The nonlinear dynamic analysis of elasto-plastic behaviour of the single-curved FGM shells under impact load (چکیده)
552 - برربررسی تأثیر انواع بازشو و سخت کننده بر روی پاسخ دینامیکی صفحه-هایFGM تحت بارهای انفجاری (چکیده)
553 - مدل سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی (چکیده)
554 - The effects of plyometric training and β-alanine supplementation on anaerobic power and serum level of carnosine in handball players (چکیده)
555 - Calculation of coupled modes of uid-structure systems by pseudo symmetric subspace iteration method (چکیده)
556 - حل دو مسأله کلاسیک اندرکنش سازه ـ سیال با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلی (چکیده)
557 - Synthesis of N-CNT-TiO2 Nanocatalyst: Application in Direct Oxidation of H2S to Sulfur (چکیده)
558 - Recent advances in computational methods for biosensor design (چکیده)
559 - An efficient diastereoselective synthesis of novel fused 5H-furo[2,3-d]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-ones via one-pot three-component reaction (چکیده)
560 - ارزیابی تولیدات شبکهای تحلیل مجدد پایگاه اروپایی پیش بینی های میان مدت جوی ECMWF در مناطق اقلیمی مختلف ایران (چکیده)
561 - مقایسه تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلید پیانویی دو و سه سیکل با دماغه مثلثی (چکیده)
562 - بررسی خواص اپتیکیFe(Se)_(0.5)(Te)_(0.5) با استفاده از نظریه تابعی چگالی (چکیده)
563 - Recovery of molybdenum from leach solution using polyelectrolyte extraction (چکیده)
564 - Numerical study and optimization of thermohydraulic characteristics of a graphene–platinum nanofluid in finned annulus using genetic algorithm combined with decision-making technique (چکیده)
565 - ارزیابی کارایی مصرف نور ذرت (Zea mays L.) و کدوی پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط (چکیده)
566 - ارزیابی ریسک خشکسالی هواشناسی با استفاده از تکنیک زنجیره مارکوف و معرفی مدل پیش‌نگری دوره‌های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (چکیده)
567 - ، تفسیر توالی دیاژنتیکی و ژئوشیمی سازند پروده، شرق ایران مرکزی (بلوک طبس ) (چکیده)
568 - چینه سنگی، ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند پروده در بلوک طبس شرق ایران مرکزی (چکیده)
569 - شناسایی الکتروفاسیس های مخزنی سازند آسماری میدان نفتی قلعه نار در چارچوب رخساره های رسوبی (چکیده)
570 - کاربرد ژئوشیمی در تعبیر و تفسیر چینهنگاری سکانسی مخزن آسماری در میدان نفتی شادگان، فروافتادگی دزفول جنوبی (چکیده)
571 - The Impact of Indoor Environmental Quality of Green Buildings on Occupants' Health and Satisfaction: A systematic review (چکیده)
572 - Effect of Eight Weeks of Aerobic Exercise before Cerebral Ischemia on Expression of NT-3 and TrkC in Male Rats (چکیده)
573 - Discussion about inaccuracy measure in information theory using co-copula and copula dual functions (چکیده)
574 - شخصیتی با چهار رونوشت: رمزگشایی از ساختار روایی دایره وار در رمان 1234ثر پل آستر (چکیده)
575 - Microbiological and Chemical Characterization of Halvi, a Traditional Iranian Dairy Product Made from Sheep Milk (چکیده)
576 - A 6-parameter triangular flat shell element for nonlinear analysis (چکیده)
577 - شناسایی و تحلیل پیش رانهای موثر بر ارتقاء تاب آوری سکونتگاههای روستایی در برابر مخاطرات محیطی- فریمان (چکیده)
578 - The role of customer clustering in designing a targeted marketing model (Case Study: IoT Service Provider Companies) (چکیده)
579 - شرح و بررسی مؤلفه‌های پایداری در شعر معاصر موریتانی (چکیده)
580 - The prospective association between illicit drug use and nonprescription opioid use among vulnerable adolescents (چکیده)
581 - Statistical and Mathematical models for predicting Covid-19 outbreaks (چکیده)
582 - Depositional environment and sequence stratigraphy of siliciclastic - carbonate deposits of Parvadeh Formation (Middle Jurassic) in Tabas block, East Central of Iran (چکیده)
583 - Determination of adhesive acrylates in recycled polyethylene terephthalate by fabric phase sorptive extraction coupled to ultra performance liquid chromatography - mass spectrometry (چکیده)
584 - Expression and Prognostic Significance of Cancer/Testis Antigens, MAGE-E1, GAGE, and SOX-6, in Glioblastoma: An Immunohistochemistry Evaluation (چکیده)
585 - MTA Enhances the Potential of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells for Dentin–Pulp Complex Regeneration (چکیده)
586 - Free vibration analysis of integrated and non-integrated corrugated core sandwich panels reinforced with weft-knitted fabrics (چکیده)
587 - The effect of core geometry on flexural stiffness and transverse shear rigidity of weight‐wise identical corrugated core sandwich panels reinforced with 3D flat spacer knitted fabric (چکیده)
588 - Improved confidence intervals for the scale parameter of Burr XII model based on record values (چکیده)
589 - Free vibration of a nanogrid based on Eringen’s stress gradient model (چکیده)
590 - A family of cylindrical elements (چکیده)
591 - A PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM TO SUGGEST FORMULAS FOR THE BEHAVIOUR OF THE RECYCLED MATERIAL REINFORCED CONCRETE BEAMS (چکیده)
592 - Improved shell element for geometrically non-linear analysis of thin-walled structures (چکیده)
593 - Effect of replacement different methionine levels and sources with betaine on blood metabolites, breast muscle morphology and immune response in heat-stressed broiler chickens (چکیده)
594 - Supramolecular network of a framework material supported by the anion–π linkage of Keggin-type heteropolyoxotungstates: Experimental and theoretical insights (چکیده)
595 - بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان رشتة زبان و ادبیات فارسی از کتاب‌های تاریخ ادبیات (چکیده)
596 - The Effects of Attentional Instructions and Exercise with Resistance Socks on the Static and Dynamic Balance of Parkinson's Patients (چکیده)
597 - بررسی تغییرات ظرفیت آنتیاکسیدانی شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین با استفاده از تغذیۀ دانۀ کتان اکسترود شده و فرآوردههای فرعی پوست پسته (چکیده)
598 - اثر استفاده از فرآودهای فرعی پسته بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین تغذیه شده با جیرۀ حاوی دانۀ کتان اکسترود (چکیده)
599 - Effect of corn starch digestibility on milk fat depression in Holstein dairy cattle (چکیده)
600 - In vitro evaluation of rumen fermentation of ground, dry rolled and steam-flaked corn compared with pre-grinding superconditioning pelleted corn. (چکیده)
601 - Effect of different times of super-conditioning in pelleted starter on nutrient digestibility and performance of pre-weaned calves (چکیده)
602 - Adjustable robust balanced hub location problem with uncertain transportation cost (چکیده)
603 - Effect of pH on the electrochemical properties of polyaniline nanoparticle suspension in strongly acidic solution: an experimental and theoretical study (چکیده)
604 - بسترهای ژئواکونومیکی امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی (نمونه موردی شهرستان چابهار) (چکیده)
605 - On the Construction of Preliminary Test Estimator Based on Record Values for the Burr XII Model (چکیده)
606 - Improved estimators of the distribution function based on lower record values (چکیده)
607 - تأثیر دانه کلزا و کتان بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی میش های کردی در دوره پس از زایش (چکیده)
608 - Production of Rumen-Protected Essential Amino Acids with Chemical Technique (چکیده)
609 - Effects of feeding rumen-protected amino acids on the performance of feedlot calves (چکیده)
610 - اثر نوع محیط کشت پایه و تیمار هورمونی اکسین بر رشد ریشه های مویین گیاه همیشه بهار (چکیده)
611 - اثر نوع سویه باکتری، محیط کشت و شرایط نوری بر تولید ریشه مویین در گیاه دارویی همیشه بهار (چکیده)
612 - *Corresponding Author:Zohreh Sohrabinezhad1111stInternational Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences (MPHBS)Study of antibacterial effect of Calendula officinalis plant organs and hairy roots (چکیده)
613 - Investigation of antibacterial activity of silver nanoparticles produced with marigold extract (چکیده)
614 - Production of Silver Nanoparticles by Marigold Extract (چکیده)
615 - بررسی نقش خودآگاهی هیجانی و خودکارآمدی بر ازدواج موفق (چکیده)
616 - برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران (چکیده)
617 - بررسی کارایی روشهای مختلف استخراج آر.ان.آ در شناسایی ویروس موزاییک کدو Suqash mosaic virus (چکیده)
618 - FGM Generated Archimedean Copulas with Concave Multiplicative Generatorss (چکیده)
619 - Studying Robots’ Capability in Loving and Being Loved in Science Fiction (چکیده)
620 - نگرش زائرین آستان قدس رضوی نسبت به مردم مشهد با رویکرد توسعه گردشگری شهرهای مذهبی (چکیده)
621 - Syntheses, Characterizations and Crystal Structures of Two New Racemic Amidophosphoesters: rac-(C6H5O)(cyclo-C6H11NH)P(O)N(C4H8)NP(O)(NH-cyclo-C6H11)(OC6H5) and rac-(p-CH3-C6H4NH)P(O)(OC6H4-p-CH3)(OC6H5) (چکیده)
622 - Revisiting the Optical Dispersion of Aluminum‐Doped Zinc Oxide: New Perspectives for Plasmonics and Metamaterials (چکیده)
623 - Effect of mangroves on distribution, diversity and abundance of molluscs in mangrove ecosystem: a review (چکیده)
624 - The effects of mineral trioxide aggregate on osteo/odontogenic potential of mesenchymal stem cells: a comprehensive and systematic literature review (چکیده)
625 - ارزیابی آلودگی خاک در منطقه چهارتکاب فریمان، خراسان رضوی (چکیده)
626 - مروری بر مدل های بیلان آب: بررسی مدل های ریاضی مفهومی برای حوضه (چکیده)
627 - تحلیل پیامدهای اقتصادی تداوم برداشت بی‌رویه از آب زیرزمینی بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
628 - بررسی اثر تعداد قواعد فازی بر کارایی مدل‌ فازی در شبیه‌سازی حرکت آب در خاک (چکیده)
629 - Microstructure and mechanical characterizations of graphene nanoplatelets-reinforced Mg–Sr–Ca alloy as a novel composite in structural and biomedical applications (چکیده)
630 - The structure effect of carbonaceous reinforcement on the microstructural characterization and mechanical behavior of AZ80 magnesium alloy (چکیده)
631 - Hot deformation behavior and DRX mechanism in a γ-γ/ cobalt-based superalloy (چکیده)
632 - Synergetic effect of GNPs and MgOs on the mechanical properties of Mg–Sr–Ca alloy (چکیده)
633 - Flow Stress Modeling in a γ-γ/ Cobalt Base Superalloy by Using the Hyperbolic Sine Equation and ANN Method (چکیده)
634 - Investigation on the homogenization treatment and element segregation on the microstructure of a γ/γ′-cobalt-based superalloy (چکیده)
635 - Effect of graphene nanoplatelets content on the microstructural and mechanical properties of AZ80 magnesium alloy (چکیده)
636 - High mechanical efficiency, microstructure evaluation and texture of rheo-casted and extruded AZ80-Ca alloy reinforced with processed Al2O3/GNPs hybrid reinforcement (چکیده)
637 - Optimizing and investigating influence of manufacturing techniques on the microstructure and mechanical properties of AZ80-0.5Ca-1.5Al2O3 nanocomposite (چکیده)
638 - Optimum selection of A356/Al2O3 nano/microcomposites fabricated with different conditions based on mathematical method (چکیده)
639 - Microstructure evaluations and mechanical properties of rheo-cast AZ80/Ca/Al 2 O 3 nanocomposite after extrusion process (چکیده)
640 - Achieving extraordinary combination of strength and elongation of AZ80-0.5Ca alloy (چکیده)
641 - ON SEMICOVERING, SUBSEMICOVERING, AND SUBCOVERING MAPS (چکیده)
642 - Novel Tricyclic 2-Alkoxy-8-methyl-6-(pyrrolidin-1-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[5,1-f]purine Derivatives: Synthesis and Characterization (چکیده)
643 - Occurrence of Zoophycos in the Ruteh Formation, Middle Permian (Guadalupian), Central Alborz, Iran: palaeoenvironmental and sequence stratigraphy implications (چکیده)
644 - جایگاه و نقش مریم مسیحی در تحولات سیاسی عصرِ خسرو پرویز (چکیده)
645 - معرفی الگوی نیمرخ هَیَجامَدی و بررسی رابطۀ آن با نگرش فردی و اجتماعی (چکیده)
646 - Differential effects of stimulant versus opiate drugs on driving performance (چکیده)
647 - Caspase-7 deficiency in Chinese hamster ovary cells reduces cell proliferation and viability (چکیده)
648 - An adaptive characteristic for overcurrent relays considering uncertainty in presence of distributed generation (چکیده)
649 - Eruption of the Submissive: A Study of Neurosis in Peter Shaffer’s Equus (چکیده)
650 - Bioremediation of Heavy Metal Contaminated Soils Originated from Iron Ore Mine by Bio-augmentation with Native Cyanobacteria (چکیده)
651 - Purification and economic analysis of nanoclay from bentonite (چکیده)
652 - طراحی و توسعه واحد مرکب تصویربرداری و بازسازی تصویر سه بعدی خرما پیارم (چکیده)
653 - اندازه گیری حجم خرمای پیارم به‌صورت سه بعدی و با تعداد نمای متغیر با استفاده از روش Wire - Frame (چکیده)
654 - Production of angiotensin‐converting enzyme inhibitory peptides in Iranian ultrafiltered white cheese prepared with Lactobacillus brevis KX572382 (چکیده)
655 - چینه نگاری سکانسی و نوسانات سطح آب دریا در سازند چهل کمان (پالئوسن پسین) شمال کپه داغ (چکیده)
656 - بررسی علل رمزگردانی و انواع آن در بین دبیران مرد و زن دوزبانه ترکی آذری- فارسی زبان در شهر ارومیه (چکیده)
657 - پالئواکولوژی نانوفسیل‌های آهکی بخش فوقانی سازند نیزار در حوضۀ رسوبی کپه ‏داغ (چکیده)
658 - انواع رخساره های سنگی سازند شوریجه در برش بید سوخته در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
659 - ارزیابی آلودگی خاک های منطقه افیولیتی سبزوار (چکیده)
660 - شیوع اختلال‌های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان شهر ملایر و ارتباط آن با نارسانظم‌جویی هیجانی (چکیده)
661 - Effects of virtual reality training intervention on predictive motor control of children with DCD – A randomized controlled trial (چکیده)
662 - بررسی اثرات نوسازی کالبدی کیفیت محیطی مناطق روستایی: مورد مطالعه دهستان‌ طوس و میان‌ولایت (چکیده)
663 - Noble metals in polyoxometalates: Structural analysis and catalytic survey (چکیده)
664 - Adjustable robust profit hub location problem using column and constraint generation algorithm (چکیده)
665 - پارادایم رضوی در همزیستی مسالمت آمیز میان باورمندان به ادیان الهی (چکیده)
666 - Additional notes to the morphology of Hyperaspis pseudopustulata Mulsant, 1853 (Coleoptera: Coccinellidae) (چکیده)
667 - The Conditional Estimation for related Weibull parameters Under Type-II Censoring (چکیده)
668 - Characterization of Primordial Germ Cells in the Turkey (Meleagris Gallopavo) Embryo (چکیده)
669 - Two polyoxometalate-based hybrids constructed from trinuclear lanthanoid clusters with single‐molecule magnet behavior (چکیده)
670 - Controlled release of Ceftriaxone sodium drug loaded in chitosan nanoparticles: preparation and kinetic modeling study (چکیده)
671 - Encapsulation of Ascorbyl Palmitate in Zein by Electrospinning Technique (چکیده)
672 - The impact of COVID-19 Pandemic on Tourism Industry: A Statistical Review in European Countries (چکیده)
673 - On Small n-Hawaiian Loops (چکیده)
674 - Designing a Comprehensive Human Resources Model Based on ISO34000 Standard (چکیده)
675 - Comparative study on the role of gelatin, chitosan and their combination as tissue engineered scaffolds on healing and regeneration of critical sized bone defects: an in vivo study (چکیده)
676 - Chitosan/gelatin/platelet gel enriched by a combination of hydroxyapatite and beta-tricalcium phosphate in healing of a radial bone defect model in rat (چکیده)
677 - Effectiveness of tissue engineered based platelet gel embedded chitosan scaffold on experimentally induced critical sized segmental bone defect model in rat (چکیده)
678 - Role of platelet gel embedded within gelatin scaffold on healing of experimentally induced critical-sized radial bone defects in rats (چکیده)
679 - Comparative study on the healing potential of chitosan, polymethylmethacrylate, and demineralized bone matrix in radial bone defects of rat (چکیده)
680 - Dicalcium Phosphate Anhydrous: An Appropriate Bioceramic in Regeneration of Critical-Sized Radial Bone Defects in Rats (چکیده)
681 - Comment on: “Growth, optical, photoluminescence, dielectric, second and third order nonlinear optical studies of benzoyl valine acentric crystal” [(2017) Mol. Cryst. Liq. Cryst., 658, 186–197] (چکیده)
682 - Comment on:“Optical analysis of nanostructured rose bengal thin films using Kramers–Kronig approach: New trend in laser power attenuation” [Opt. Laser. Technol. 112 (2019) 207–214] (چکیده)
683 - Comment on: “Kramers–Kronig calculations for linear and nonlinear optics of nanostructured methyl violet (CI-42535): New trend in laser power attenuation using dyes” [Physica B 552 (2019) 62–70] (چکیده)
684 - رابطة سخت کوشی و برونگرایی با عملکرد تحصیلی (چکیده)
685 - جامعه‌شناسی نذر و موانعِ مسئولیّت‌پذیری و مشارکت اجتماعیِ کنش‌گران در نذرهایِ مالی (چکیده)
686 - بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه ی اتحاد آنها (چکیده)
687 - Contagious Diseases and its Consequences in the Late Qajar Period Mashhad (1892–1921) (چکیده)
688 - اثربخشی آموزش گروهی جرأت‌ورزی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی کاری کارکنان (چکیده)
689 - The potential impact of managerial entrenchment on firms’ corporate social responsibility activities and financial performance: evidence from Iran (چکیده)
690 - Directly Anodized Sulfur-Doped TiO2 Nanotubes as Improved Anodes for Li-ion Batteries (چکیده)
691 - تاثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاسته (چکیده)
692 - The effects of sodium hexametaphosphate combined with other remineralizing agents on the staining and microhardness of early enamel caries: An in vitro modified pH-cycling model (چکیده)
693 - اثر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف زیره کوهی بر فاکتورهای عملکرد کلیوی و میزان مواد معدنی نمونه خون (چکیده)
694 - The effect of two concurrent exercise modalities on serum concentrations of FGF21, irisin, follistatin, and myostatin in men with type 2 diabetes mellitus (چکیده)
695 - A multi-criteria decision support framework for municipal solid waste landfill siting: a case study of New South Wales (Australia) (چکیده)
696 - Polyoxometalate-Based Frameworks as Adsorbents for Drug of Abuse Extraction from Hair Samples (چکیده)
697 - Damage detection of cylindrical shells based on Sander's theory and model updating using incomplete modal data considering random noises (چکیده)
698 - تحلیل میزان پایبندی به اخلاق سبز در خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) (چکیده)
699 - تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
700 - Investigating the Destiny of Children in the Hereafter from Avicenna. Mullā Ṣadrā, and the Infallibles' Viewpoints (چکیده)
701 - Carbonate platform evolution of the Tirgan formation during Early Cretaceous (Urgonian) in the eastern Kopet-Dagh Basin, northeast Iran: depositional environment and sequence stratigraphic significance (چکیده)
702 - Cardinal temperatures and thermal time required foremergence of lenti (Lens culinaris Medik) (چکیده)
703 - Identification of Breast Cancer Associated Putative Functional Single Nucleotide Polymorphisms in the Iranian Population through In Silico Analyses (چکیده)
704 - Holographic complexity in general quadratic curvature theory of gravity (چکیده)
705 - Equichordal Tight Fusion Frames (چکیده)
706 - اصلاح روش تبدیل دیفرانسیلی دو بعدی برای حل مسائل دیریکلۀ همگن؛ مسألۀ نمونه: انتقال حرارت در میله‌ها (چکیده)
707 - بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقین (چکیده)
708 - سنگ نگاری و زمین شیمی سنگ میزبان کربناته معان سرب و روی کاروانگاه و دهنو در شمال کوهبنان، کرمان (چکیده)
709 - Doping Transition Metals into TiO 2 ‐CNT Nanocatalyst to Enhance the Selective Oxidation of H 2 S (چکیده)
710 - دسته بندی و تفکیک رخسار ههای لرزه ای به روش غیرنظارتی براساس آنالیز چند نشان گری در مخزن آسماری میدان رامشیر (چکیده)
711 - On the contaminated exponential distribution: A theoretical Bayesian approach for modeling positive-valued insurance claim data with outliers (چکیده)
712 - مبانی آزمون‌های ارزیابی حسی در توسعه محصولات غذایی و کنترل کیفیت (چکیده)
713 - کاربرد نرم‌افزار سنسومیکر در ارزیابی حسی مواد غذایی (چکیده)
714 - فرآیند سرخ‌کردن با هوای داغ به عنوان روشی جایگزین در تولید مواد غذایی سرخ‌شده (چکیده)
715 - افزایش خودکارسازی بازرسی اتلاف های فرآیند های ساخت و ساز با بهره گیری از شناسایی و ردیابی اشیاء (چکیده)
716 - آموزش ایمنی در پروژههای ساخت با استفاده از شبیهسازی محیط واقعی برپایه تلفنهای همراه هوشمند (چکیده)
717 - واکاوی تأثیر پارامتر میزان جمعیت بر شاخص خطر ناشی از ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور (چکیده)
718 - بررسی شرایط خشک کردن کف پوشی و دمای آب بر رفتار بازجذب آب پودر قارچ (چکیده)
719 - بررسی خصوصیات فیزیکی پودر قارچ دکمه ای با استفاده از روش خشک کردن کف پوشی (چکیده)
720 - Design of a robust H∞ dynamic sliding mode torque observer for the 100 KW wind turbine (چکیده)
721 - Robust dynamic sliding mode observer design for a class of nonlinear systems (چکیده)
722 - Shrinkage estimation of non-negative mean vector with unknown covariance under balance loss (چکیده)
723 - Improved point and interval estimation of the stress–strength reliability based on ranked set sampling (چکیده)
724 - Improved estimators for stress-strength reliability using record ranked set sampling scheme (چکیده)
725 - مدلسازی ریاضی وارزیابی فرآیند خشک کردن کفپوشی آب کرفس (چکیده)
726 - الکتروریزپوشانی لیکوپن در ساختار میکروالیاف پروتئینی: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زیست‌دسترسی (چکیده)
727 - بررسی ویژگی‌های ساختاری و رهایش د-لیمونن نانوپوشانی‌شده با صمغ دانۀ قدومه‌شیرازی به روش الکترواسپری (چکیده)
728 - Prolonged-release of menthol through a superhydrophilic multilayered structure of balangu (Lallemantia royleana)-gelatin nanofibers (چکیده)
729 - Cheese powder production and characterization: A foam-mat drying approach (چکیده)
730 - بررسی رابطه کمال‌گرایی و اضطراب با پدیده‌های حسی در مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری شهرستان لاهیجان (چکیده)
731 - مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان تیپ شخصیتی نوع D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی (چکیده)
732 - Effects of toughened polyester on fatigue behavior of glass fiber reinforced polyester composite for wind turbine blade (چکیده)
733 - Comparison the effects of hypoxia-mimicking agents on migration-related signaling pathways in mesenchymal stem cells (چکیده)
734 - ستراتژی بهینه مدیریت انرژی در شبکه‌های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن اثر منابع تولید پراکنده و واحد‌های ذخیره انرژی (چکیده)
735 - Fuzzy ridge regression with fuzzy input and output (چکیده)
736 - Communication barriers between basic scientists and clinicians in regenerative medicine: A qualitative study from Iran (چکیده)
737 - بررسی اثر نشاسته گرمانرم بر میزان زیست تخریب پذیری خاکپوش های کشاورزی بر پایه پلی لاکتیک اسید و پلی اتیلن سبک (چکیده)
738 - The differentiation effect of bone morphogenetic protein (BMP) on human amniotic epithelial stem cells to express ectodermal lineage markers (چکیده)
739 - تحلیل سرمایه گذاری روی یک محصول شیمیایی با استفاده از اختیار معامله واقعی (چکیده)
740 - An Enhanced Evolutionary Algorithm for Providing Energy Management Schedule in the Smart Distribution Network (چکیده)
741 - Using Lyapunov’s method for analysing of chaotic behaviour on financial time series data: a case study on Tehran stock exchange (چکیده)
742 - An Optimal Co-operation of Distributed Generators and Capacitor Banks in Dynamic Distribution Feeder Reconfiguration (چکیده)
743 - Providing an Optimal Energy Management strategy in Distribution Network Considering Distributed Generators and Energy Storage Units (چکیده)
744 - Optimization of the extrusion process through response surface methodology for improvement in functional and nutritional properties of soybean hull (چکیده)
745 - Factors influencing the acceptance and use of a bicycle sharing system: Applying an extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (چکیده)
746 - Children's Road-Crossing Behavior: Emotional Decision Making and Emotion-Based Temperamental Fear and Anger (چکیده)
747 - LongTerm Effects of Mind fulnesson Quality oflife in Irritable Bowel Syndrome (چکیده)
748 - هیرکانیه (مازندران) (چکیده)
749 - اثر‌بخشی درمان یکپارچه‌شده شناختی-رفتاری با ذهن‌آگاهی برکیفیت زندگی، پریشانی روان‌شناختی و تبعیت از درمان بیماران دیابتی نوع دو (چکیده)
750 - A study on aroma release and perception of saffron ice cream using in-vitro and in-vivo approaches (چکیده)
751 - سبک شناسی سطح ترکیبی دعای عرفه (چکیده)
752 - Estimation of greenhouse gas (GHG) emission and energy use efficiency (EUE) analysis in rainfed canola production (case study: Golestan province, Iran) (چکیده)
753 - Goodness of ft test based on statistical evidence with censored data (چکیده)
754 - تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه (چکیده)
755 - بررسی پایداری حرارتی نانوذرات Fe5C2 (چکیده)
756 - تاثیر‎ ‎تمرینات منتخب ویدئویی_تعاملی بر مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم ‏اختلال کودکان 6 تا 9سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسم (چکیده)
757 - Monitoring of airborne asbestos fibers in an urban ambient air of Mashhad City, Iran: levels, spatial distribution and seasonal variations (چکیده)
758 - Terpyridine-metal complexes: Effects of different substituents on their physico-chemical properties and DFT studies (چکیده)
759 - Valorization of brick waste by alkali-activation: A study on the possible use for masonry repointing (چکیده)
760 - Effectiveness of tissue engineered chitosan-gelatin composite scaffold loaded with human platelet gel in regeneration of critical sized radial bone defect in rat (چکیده)
761 - Healing potentials of polymethylmethacrylate bone cement combined with platelet gel in the critical-sized radial bone defect of rats (چکیده)
762 - Lavandula angustifoliaExtract Improves the Result of Human Umbilical Mesenchymal Wharton’s Jelly Stem Cell Transplantation after Contusive Spinal Cord Injury in Wistar Rats (چکیده)
763 - بررسی اثر دماهای خشک کردن و غلظت گلیسرول بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم ترکیبی صمغ دانه قدومه شهری-ایزوله پروتئین خلر (چکیده)
764 - Assessment of Neuroprotective Properties of Melissa officinalis in Combination With Human Umbilical Cord Blood Stem Cells After Spinal Cord Injury (چکیده)
765 - Assessment of the Neuroprotective Effects of Lavandula angustifolia Extract on the Contusive Model of Spinal Cord Injury in Wistar Rats (چکیده)
766 - Coadministration of Dexamethasone and Melissa officinalis Has Neuroprotective Effects in Rat Animal Model with Spinal Cord Injury (چکیده)
767 - Risk and protective factors for substance use among Iranian university students: a national study (چکیده)
768 - تأثیر تاریخ های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L) در شرایط کم آبیاری در مشهد (چکیده)
769 - Data Clustering Based On Key Identification (چکیده)
770 - تفاوت‌های کارکردی همگام‌سازی امواج باند آلفا در نواحی خلفی و قدامی مغز در طول تفکر واگرا و همگرا (چکیده)
771 - پیش‌بینی بار ارزشی تظاهرات هیجانی چهره‌ای داینامیک بر اساس توان مطلق امواج مغزی با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرام کمی در دوران نوجوانی (چکیده)
772 - Revisiting correlation-based filters for low-resolution and long-term visual tracking (چکیده)
773 - The phenology and seed production of Cucumis melo as an invasive weed in northern Iran (چکیده)
774 - A simple iterative method for the analysis of plane trusses (چکیده)
775 - A dynamic order reduction method for fluid-structure systems (چکیده)
776 - مقایسه و بررسی ترکیب شیمیایی و اثر ضدمیکروبی اسانس زوفا (Boswellia carteri) و اسانس کندر (Hyssopus officinalis) علیه تعدادی از میکروارگانیسمهای شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
777 - On numbers of observations in random regions determined by records (چکیده)
778 - Effects of salinity and Temperature on germination of three millet varieties (چکیده)
779 - Proteomic analysis of soluble protein extract of adult Toxocara cati (چکیده)
780 - Effect of Attachment Training on Paternal-fetal Attachment (چکیده)
781 - مطالعه تأثیر سطوح تراکم بوته و کود دامی بر شاخص های رشدی گیاه دارویی نعناع فلفلی با استفاده از طرح مرکب مرکزی (چکیده)
782 - اثر کود دامی و تراکم بر عملکرد زیست توده و اسانس نعناع فلفلی در چینهای مختلف با استفاده از طرح مرکب مرکزی (چکیده)
783 - اثر مدیریت علفهای هرز و گیاهان پوششی بر عملکرد میوه و شاخص بریکس دو رقم گوجه فرنگی (چکیده)
784 - اثر روشهای آبیاری و نظامهای خاکورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط On-farm (چکیده)
785 - تأثیر خشکی ناحیه‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاری (چکیده)
786 - Performance of predicted evapotranspiration and yield of rainfed wheat in the northeast Iran using gridded AgMERRA weather data (چکیده)
787 - Porosity system analysis and its relation to the permeability of the reservoir zones in the Upper Dalan Member and Kangan Formation: A case study, one of the gas fields in the Zagros Coastal Fars, SW Iran (چکیده)
788 - تاثیر مشخصات جمعیتی و تجربه سکونتی مردم بر ترجیهات آن ها نسبت به انتخاب نماهای مسکونی (چکیده)
789 - Does summer irrigation alter nitrogen uptake and utilisation efficiency of saffron (Crocus sativus L.) for different organic and chemical fertilisers? (چکیده)
790 - مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب همراه با مصرف چای سبز و بدون آن بر برخی عوامل اعقادی در زنان یاثسه غیر فعال (چکیده)
791 - Experimental Investigation of Porosity, Installation angle, Thickness and Second Layer of Permeable Obstacles on Density Current (چکیده)
792 - Behavior Rating Inventory of Executive Function – adult version (BRIEF-A) in Iranian University students: Factor structure and relationship to depressive symptom severity (چکیده)
793 - Quantile estimation based on modified ranked set sampling schemes using Pitman closeness (چکیده)
794 - Technological characteristics of Lactobacillus spp. isolated from Iranian raw milk Motal cheese (چکیده)
795 - بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شهرداری مشهد (چکیده)
796 - متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
797 - Experimental characterization of magnetic field effects on heat transfer coefficient and pressure drop for a ferrofluid flow in a circular tube (چکیده)
798 - Some relations between Lp-spaces on locally compact group G and double coset K n G=H (چکیده)
799 - Banach Algebra of Bounded Complex Radon Measures on Homogeneous Space (چکیده)
800 - Current status and future prospects of metal–organic frameworks at the interface of dye-sensitized solar cells (چکیده)
801 - بررسی اثر ترتیب اجرای 12 هفته تمرین ترکیبی بر CTRP3، TNF-α، IL6 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
802 - بررسی اثر 8 هفته تمرین ترکیبی (استقامتی، قدرتی) با و بدون مصرف دانه کتان بر مقاومت به انسولین و فشارخون در زنان یائسه (چکیده)
803 - A parametric knot adaptation approach to isogeometric analysis of contact problems (چکیده)
804 - تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلیدپیانویی سه سیکل با دماغه مثلثی (چکیده)
805 - Aspen Plus Simulation of Power Generation Using Turboexpanders in Natural Gas Pressure Reduction (چکیده)
806 - Techno-economic analysis of power generation by turboexpanders in natural gas pressure reduction stations (چکیده)
807 - Simulation of tar-free biomass syngas enhancement in a calcium looping operation using Aspen Plus built-in fluidized bed model (چکیده)
808 - Analysis of supramolecular interactions directing crystal packing of a trans,trans,trans-[diaquabis(4-quinolin-3-yl)-4H-1,2,4-triazole)bis(tricyanomethanide)iron(II)] complex: A combination of XRD, MEP, NBO, QTAIM, and NCI analyses (چکیده)
809 - Sensorless Vector Control of Induction Machines via Sliding Mode Control based Model Reference Adaptive System (چکیده)
810 - Online Maximum Torque per Flux for Direct Torque and Flux Control of IPMSM Drives (چکیده)
811 - A Passive Circuit to Cancel Input Pulsating Current of Flyback Converter (چکیده)
812 - A Stator Resistance Estimation Algorithm For Sensorless Dual Stator Winding Induction Machine Drive Using Model Reference Adaptive System (چکیده)
813 - Maximum Torque of IPMSM in Wide Speed Range Based on Current Angle Approach (چکیده)
814 - A Non-Linear Technique for MTPA-Based Induction Motor Drive Considering Iron Loss and Saturation Effects (چکیده)
815 - Sensorless Control of Dual Stator Winding Induction Machine Drive Using Sliding Mode Control Based Model Reference Adaptive System (چکیده)
816 - Silica mesoporous structures: Effective nanocarriers in drug delivery and nanocatalysts (چکیده)
817 - Risk of relapse and death from colorectal cancer and its related factors using non-Markovian Multi-State model (چکیده)
818 - On exact sequences of the rigid fibrations (چکیده)
819 - Performing Soccer-Specific Training With Blood Flow Restriction Enhances Physical Capacities in Youth Soccer Players (چکیده)
820 - On Topological Homotopy Groups and Relation to Hawaiian Groups (چکیده)
821 - In situ polymerization of functionalized multiwalled-carbon nanotubes/epoxy resin composite fibers using a non-solvent technique (چکیده)
822 - Sensor fault detection in a class of nonlinear systems using modal Kalman filter (چکیده)
823 - Characterizing the Binding of Angiotensin Converting Enzyme I Inhibitory Peptide to Human Hemoglobin: Influence of Electromagnetic Fields (چکیده)
824 - Exponential convergence rates for the kernel bivariate distribution function estimator under NSD assumption with application to hydrology data (چکیده)
825 - Comparison of autogenous and commercial H9N2 avian influenza vaccines in a challenge with recent dominant virus (چکیده)
826 - Spatial spread and emergence of reassortant H5 highly pathogenic avian influenza viruses in Iran (چکیده)
827 - معرفی باکتری های اسید لاکتیک کاهش دهنده کلسترول جدا شده از کره سنتی ایران (چکیده)
828 - ارزیابی ویژگی های میکروبی، آنتی اکسیدانی، درجه پروتئولیز و قدرت مهار آنزیم بازدارنده آنژیوتنسین در ماست تولید شده با آغازگرهای همراه جدا شده از ماست های سنتی ایرانی (چکیده)
829 - P‐doped g‐C 3 N 4 as an efficient photocatalyst for CO 2 conversion into value‐added materials: a joint experimental and theoretical study (چکیده)
830 - مقایسه جدایه های آغازگر بومی حاصل از ماست های سنتی خراسان با آغازگر تجاری: مطالعه ویژگی‌های تکنولوژیکی در تولید ماست (چکیده)
831 - Comprehensive evaluation of a spatio-temporal gap filling algorithm: Using remotely sensed precipitation, LST and ET data (چکیده)
832 - Analytical solutions of radiative transfer equations in accretion discs with finite optical depth (چکیده)
833 - Exploring 3-Hydroxyflavone Scaffolds as Mushroom Tyrosinase Inhibitors: Synthesis, X-Ray Crystallography, Antimicrobial, Fluorescence Behaviour, Structure-Activity Relationship and Molecular Modelling Studies (چکیده)
834 - واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبیدر مناطق خشک ایران (چکیده)
835 - Multipass Friction Stir Processing of Steel/SiC Nanocomposite: Assessment of Microstructure and Tribological Properties (چکیده)
836 - نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط (چکیده)
837 - بررسی کنش گفتار «دروغ» و رابطه آن با متغیرهای سن، جنسیت، رشته تحصیلی، منطقه جغرافیایی و مذهب (چکیده)
838 - جنسیت‌زدگی و شناخت نسبتِ جنس دستوری با مقوله‌های فرهنگی در زبان‌های آلمانی و روسی از دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگی (چکیده)
839 - خودآرمان ، خودباید ، انگیزه ی یکپارچه وانگیزه های ابزاری در میان فارسی آموزان غیرایرانی: بررسی موردی زبان آموزان چینی و کره ای (چکیده)
840 - A comparison of water and land-based core strengthening exercise programs on thoracic kyphosis angle and scapular position in young and middle-aged women with kyphosis: A pre-post cohort study (چکیده)
841 - Infographic: Trunk exercise training improves muscle size, strength, and function in older adults: A randomized controlled trial (چکیده)
842 - Compressed-Sampling-Based Image Saliency Detection in the Wavelet Domain (چکیده)
843 - Assessing physiological effects of an exercise intervention in older adults (چکیده)
844 - Lower trunk muscle morphology predicts functional abilities in healthy older adults: a cross sectional study (چکیده)
845 - تاثیر یک برنامه تمرینی ترکیبی برمیزان اندازه و قدرت عضلات ثبات دهنده مرکزی ستون مهره ه تعادل و کیفیت زندگی در سالمندان: آیا نقشی برای تمرینات ثبات دهنده مرکزی وجود دارد؟ (چکیده)
846 - Systematic review of the effect of exercise training on the human trunk muscle morphology (چکیده)
847 - The Effect of a 12-Week Supervised Multimodal Exercise Training Program on Lower Trunk Muscle Morphology and Functional Ability in Healthy Older Adults: A Randomized Controlled Trial (چکیده)
848 - The Effect of Exercise Training on Lower Trunk Muscle Morphology (چکیده)
849 - Associations between trunk muscle morphology, strength and function in older adults (چکیده)
850 - Trunk exercise training improves muscle size, strength, and function in older adults: A randomized controlled trial (چکیده)
851 - Photocatalytic and Antibacterial Activity of Silver/Titanium Dioxide/Zinc Oxide Nanoparticles Coated on Cotton Fabrics (چکیده)
852 - Auditors’ response to readability of financial statement notes (چکیده)
853 - Freud as a Psychotherapist and Scientist in Iran (چکیده)
854 - Carbon Paste Modified Electrode as Powerful Sensor Approach Determination of Food Contaminants, Drug Ingredients, and Environmental Pollutants: A Review (چکیده)
855 - Process capability indices in normal distribution with the presence of outliers (چکیده)
856 - Translation Preserving Operators on Locally Compact Abelian Groups (چکیده)
857 - Beurling density on expansible locally compact groups and systems of translations (چکیده)
858 - Development of hierarchical surface roughness on porous poly (vinylidene fluoride) membrane for membrane distillation process (چکیده)
859 - Positive Education: A Psychological Flourishing in Schools (چکیده)
860 - تغییرات رخساره سنگی سازند شوریجه در برش قرقره - شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
861 - استفاده از مدل حاصلضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور در اقلیم های مختلف ایران (چکیده)
862 - ارزیابی مدل های سری زمانی در پیش بینی بارش فصلی « مبتنی بر داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: اقلیم های خشک و نیمه خشک) (چکیده)
863 - بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل، سرودة تی. اس. الیوت براساس نظریة روان‌شناسی اریک برن (چکیده)
864 - Protective effects of maternal administration of curcumin and hesperidin in the rat offspring following repeated febrile seizure: Role of inflammation and TLR4 (چکیده)
865 - مطالعه خورندگی و رسوبگذاری منابع آب و پساب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (چکیده)
866 - بررسی شکل‌های مختلف گوگرد در خاک اطراف پالایشگاه گاز و ارتباط آن با سایر ویژگی‌های خاک، مثالی از شمال شرق ایران (چکیده)
867 - بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری 1 در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (چکیده)
868 - شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک (چکیده)
869 - Pre- and post-TLP bond solution treatments: Effects on the microstructure and mechanical properties of GTD-111 superalloy (چکیده)
870 - The Impact of the Characteristics and Behaviors of the Board of Directors on Agency Costs in Iran (چکیده)
871 - The relationship between audit components and audit expectation gap in listed companies on the Tehran stock exchange (چکیده)
872 - Integration of 3D seismic attributes and well logs for Asmari reservoir characterization in the Ramshir oilfield, the Dezful Embayment, SW Iran (چکیده)
873 - Generalized Analysis of Brushless Doubly Fed Induction Machine Taking Magnetic Saturation and Iron Loss Into Account (چکیده)
874 - Online MTPTA and MTPIA Control of Brushless Doubly Fed Induction Motor Drives (چکیده)
875 - آنالیز بافت رسوبی و تأثیر پوشش گیاهی در تپه‌های نبکای شهداد، شرق کرمان: کاربردی جهت ساز و کار تشکیل آنها (چکیده)
876 - تأثیر خشکی ناحیه ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگی (چکیده)
877 - Quality and Quantity of Carbon Nanotube Arrays Grown in Different Pressures and Temperatures Across Absorption-, Surface-, and Diffusion-Controlled Regimes (چکیده)
878 - بررسی پدیدارشناسانۀ آگاهی زنان متأهل از فرزندآوری (چکیده)
879 - Transitional boundary layer study over an airfoil in combined pitch-plunge motions (چکیده)
880 - Laminar-turbulent intermittency measurement based on the uncalibrated hot-film data (چکیده)
881 - نقش حمایت اجتماعی و صفات شخصیتی در بروز افسردگی پس از زایمان (چکیده)
882 - Some New Goodness-of-fit Tests for Rayleigh Distribution (چکیده)
883 - Acculturation of an Immigrant Family with Pakistani Heritage in the Post 9/11 United States (چکیده)
884 - Budyko framework; towards non-steady state conditions (چکیده)
885 - آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران (چکیده)
886 - تأثیر آموزش مسائل مدل‌سازی ریاضی بر تجربه‌های شوقِ دانش‌آموزان (چکیده)
887 - Integrating Household Travel Survey and Social Media Data to Improve the Quality of OD Matrix: A Comparative Case Study (چکیده)
888 - بررسی ویژگی ضدمیکروبی فیلم خوراکی دولایه ژلاتین- صمغ کُندر دارای بر زمان (Hyssopus officinalis) اسیدآسکوربیک و اسانس زوفا ماندگاری فیله شترمرغ در دمای یخچال (چکیده)
889 - Construction of a dinuclear cluster containing La(ш) and 4-hydroxypyridine-2,6- dicarboxylic acid to modify Keggin-type polyoxometalate (چکیده)
890 - تحلیل گفتمان دو سوره فلق و ناس براساس الگوی فرا‌‌نقش متنی هالیدی (چکیده)
891 - An amino acid@isopolyoxometalate nanoparticles catalyst containing aspartic acid and octamolybdate for the synthesis of functionalized spirochromenes (چکیده)
892 - Insights into the catalytic behaviors of different types of Polyoxo-noble-metalates (چکیده)
893 - Assessment of heterogeneities of the Asmari reservoir along the Bibi Hakimeh anticline using petrophysical and sedimentological attributes: Southeast of Dezful Embayment, SW Iran (چکیده)
894 - بررسی اثر تنش کم آبیاری و منابع کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و ترکیب‌های فنلی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) (چکیده)
895 - The effect of task-specific balance training program in dual-task and single-task conditions on balance performance in children with developmental coordination disorder (چکیده)
896 - راهبرد های برنامه ریزی صنایع فرهنگی؛رویکردها، اصول و الگو (چکیده)
897 - نقد ﺩرس آشنایی با مهندسی برق مطالعه موردﻱ: گروﻩ مهندسی برق ﺩانشگاﻩ فردوسی مشهد (چکیده)
898 - Political Skill Improves the Effectiveness of Emotional Intelligence: Bayesian Network Analysis in the Construction Industry (چکیده)
899 - Separation/Competitive Transport of Heavy Metal Ions across the Bulk Liquid Membranes with N,N',N''-Tris(4-methylphenyl)phosphoric Triamide As Carrier (چکیده)
900 - Induction of microbial carbonate precipitation as a sustainable strategy for post-improvement and remediation of cold mix asphalt (چکیده)
901 - Prediction of Extramarital Relationships Based on Executive Functions With the Mediatory Role of Marital Commitment (چکیده)
902 - Feasibility of using a computer-assisted working memory training program for healthy older women (چکیده)
903 - نظریه جهان سخت: نگاهی نو به عملکرد مغز و نقش آمیگدال در اختلالات طیف اوتیسم (چکیده)
904 - مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با نشانه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی و بهنجار (چکیده)
905 - Long-term creep behaviour of E-glass/epoxy composite: time-temperature superposition principle (چکیده)
906 - Sentinel lymph node mapping in colorectal cancers with radioactive tracer; is it an efficient method? (چکیده)
907 - Application of TOPSIS to evaluate the effects of different conditions of sonication on eggless cake properties, structure, and mass transfer (چکیده)
908 - Expression of an epitope-based recombinant vaccine against Foot and Mouth Disease (FMDV) in tobacco plant (Nicotiana tabacum) (چکیده)
909 - ترمیم داده های مفقود هواشناسی با روشهای تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد (چکیده)
910 - اعتبارسنجی پرسشنامه انگیزه یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم (چکیده)
911 - On the Uniformly Discrete and Minimal System for a Banach Subspace in $$L_p({\mathbb{R}}^{d})$$ (چکیده)
912 - Quaternionic inverse Fourier transforms on locally compact abelian groups (چکیده)
913 - Computer-Aided aptamer design for sulfadimethoxine antibiotic: step by step mutation based on MD simulation approach (چکیده)
914 - The Effect of Perceptual-Motor Training on Executive Functions in Children with Non-Verbal Learning Disorder (چکیده)
915 - Iron Loss Modeling in Dual Stator Winding Induction Machines With Unequal Pole Pairs and Squirrel Cage Rotor (چکیده)
916 - Designing a self-tuning regulator controller for a non-linear and MIMO Exoskeleton system assist test setup with adaptive decoupling (چکیده)
917 - ارتباط طول و قطر اندامها، دور کمر و باسن، توده بدنی و دیگر ابعاد بدن با شاخص های چربی و گلوگز خون (چکیده)
918 - Experimental study on estimation of diversion rate in porous bottom intakes for non-sediment flow (چکیده)
919 - Temperature and molecular crowding effects on the sensitivity of T30695 aptamer toward Pb2+ion: a joint molecular dynamics simulation and experimental study (چکیده)
920 - An inorganic-organic hybrid material based on a Keggin-type polyoxometalate@Dysprosium as an effective and green catalyst in the synthesis of 2-amino-4H-chromenes via multicomponent reactions (چکیده)
921 - BIVARIATE MARSHALL–OLKIN EXPONENTIAL SHOCK MODEL (چکیده)
922 - ارائه مدل پیش‌بینی ریسک خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با روش‌های آماری تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (چکیده)
923 - Chaotic Test and Non-Linearity of Abnormal Stock Returns: Selecting an Optimal Chaos Model in Explaining Abnormal Stock Returns around the Release Date of Annual Financial Statements (چکیده)
924 - مقایسه توان مدل‌های آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی سهام پیرامون تاریخ انتشار صورت‌های مالی سالانه (چکیده)
925 - Effects of hydrotherapy with massage on serum nerve growth factor concentrations and balance in middle aged diabetic neuropathy patients (چکیده)
926 - Determination of the anti-yeast activity of Lactobacillus spp. isolated from traditional Iranian cheeses in vitro and in yogurt drink (Doogh) (چکیده)
927 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب، با و بدون مصرف زیره‌کوهی بر سطوح Hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه غیرفعال (چکیده)
928 - Production and evaluation of enzyme modified lighvan cheese using different levels of commercial enzymes (چکیده)
929 - Effect of medium and aggregation on antibacterial activity of nanodiamonds (چکیده)
930 - جداسازی باکتری Enterococcus sp. 7C37 با توانمندی پروبیوتیکی بالا از پنیر قاینی به عنوان یک محصول تخمیری لبنی در استان خراسان جنوبی (چکیده)
931 - Geometrically nonlinear dynamic analysis of FG graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder: MLPG method based on a modified nonlinear micromechanical model (چکیده)
932 - اثربخشی طرحواره‌درمانی بر شخصیت سنخ D بر حافظهٔ کاری و حافظهٔ آینده‌نگر و پیروی از درمان بیماران کرونر قلب (چکیده)
933 - A Randomized Clinical Trial of Laser Hemorrhoidoplasty vs Milligan and Morgan Hemorrhoidectomy (چکیده)
934 - Totally Laparoscopic vs Open Transhiatal Esophagectomy: Our Experience in 93 Patients (چکیده)
935 - An investigation into the crystalline structure, and the rheological, thermal, textural and sensory properties of sugar-free milk chocolate: effect of inulin and maltodextrin (چکیده)
936 - An agent-based coupled heat and water transfer model for air frying of doughnut as a heterogeneous multiscale porous material (چکیده)
937 - A low-cost paper-based aptasensor for simultaneous trace-level monitoring of mercury (II) and silver (I) ions (چکیده)
938 - 2-Capability of 2-Generator 2-Groups of Class Two (چکیده)
939 - Hepatic Function and Fibrosis Assessment Via 2D-Shear Wave Elastography and Related Biochemical Markers Pre- and Post-Gastric Bypass Surgery (چکیده)
940 - Modeling of shape memory alloy springs using a recurrent neural network (چکیده)
941 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن(مقاله انگلیسی) (چکیده)
942 - The Effect of Group Emotional Schema Therapy on Cognitive Emotion Strategies in Women with Migraine Headaches: a Pilot Study (چکیده)
943 - شیوع انطباق ھای خانوادگی و ارتباط آن با شدت اضطراب کودکان مضطرب (چکیده)
944 - آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با الگوگیری از روش سناریوپردازی و مدل شبکه جهانی کسب و کار (GBN) (چکیده)
945 - A Universal Model of Unsaturated Hydraulic Conductivity With Complementary Adsorptive and Diffusive Process Components (چکیده)
946 - Revising tortuosity and multi-fractal assumptions of unsaturated hydraulic conductivity from critical path analysis of percolation theory (چکیده)
947 - کاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالی های رسوبی، مطالعه موردی نهشته های کربناته سازند مبارک )البرز شرقی، شمال ایران) (چکیده)
948 - Depositional history and sequence stratigraphy of central Tethyan from the Upper Triassic Nayband Formation, Central Iran (چکیده)
949 - Paleoenvironmental control on trace fossils across a Mississippian carbonate ramp succession, Mobarak Formation, east of Central and Eastern Alborz, Iran (چکیده)
950 - بهبود عملکرد بذر پیاز طلایی رقم زرگان (Allium cepa L.) با استفاده از کشت مخلوط با زنیان (Carum copticum Heirn) و بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (چکیده)
951 - A multidimensional conceptualization of the sponsor-sponsee fit in sport (چکیده)
952 - A redetermination of the crystal structure of the mannitol complex NH4[Mo2O5(C6H11O6)]·H2O: hydrogen-bonding scheme and Hirshfeld surface analysis (چکیده)
953 - Investigation of reservoir quality of the Kangan Formation based on petrographic and petrophysical studies: A case study of wells -A- and -B- in the gas field of the Tabnak Anticline, SW Iran (چکیده)
954 - تبیین رابطه مزاج واخلاق، کارکرد اخلاقی عقل در فلسفه ملاصدرا (چکیده)
955 - Stick-slip conditions in the general motion of a planar rigid body (چکیده)
956 - اثر حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر تغییرات نوروتروفینی، درد نوروپاتی و برخی شاخص های عملکردی در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی (چکیده)
957 - Density functional investigations on the adsorption characteristics of nucleobases on germanene nanoribbons (چکیده)
958 - Low temperature facile synthesis of pseudowollastonite nanoparticles by the surfactant-assisted sol-gel method (چکیده)
959 - Theoretical study of the effects of electron-phonon and electron-photon interaction in optoelectronic properties of armchair graphene nano-flakes –a renormalization method (چکیده)
960 - Semi-transparent Schottky junction solar cell based on evaporated CdSe thin films: Influence of post-deposition air-annealing (چکیده)
961 - Effect of Ag-doping on the structural, optical, electrical and photovoltaic properties of thermally evaporated Cadmium Selenide thin films (چکیده)
962 - تأثیر گنبد نمکی درمدان بر رخساره‌ها و دیاژنز نهشته‌های سنومانین ـ سانتونین (ناحیه فارس، زاگرس) (چکیده)
963 - Effectiveness of cathodal tDCS of the primary motor or sensory cortex in migraine: A randomized controlled trial (چکیده)
964 - Replacement of nitrite with lupulon–xanthohumol loaded nanoliposome in cooked beef-sausage: experimental and model based study (چکیده)
965 - The effects of diagenesis on the petrophysical and geochemical attributes of the Asmari Formation, Marun oil field, southwest Iran (چکیده)
966 - Towards small-z fragmentation functions of pion from QCD analysis of single-inclusive electron–positron annihilation (چکیده)
967 - شناسایی استراتژی های تبدیل منابع دیپلماسی ورزشی به برآمدهای مطلوب سیاسی از منظر خبرگان بین المللی (چکیده)
968 - طراحی مدل دیپلماسی ورزشی با بهره گیری از دیدگاه خبرگان بین المللی (چکیده)
969 - تعیین جایگاه صلح بین المللی در مدل دیپلماسی ورزشی (چکیده)
970 - مقایسه ی خطای درج واکه و همخوان در گفتار فارسی آموزان عرب زبان عراقی متوسطه و پیشرفته (چکیده)
971 - تأثیر معدل کل و دوزبانه یا چندزبانگی بر راهبردهای یادگیری دانشجویان کارشناسی رشته های زبان های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
972 - ساده سازی متون ادبی فارسی برای غیرفارسی زبانان: مطالعه موردی قابوسنامه (چکیده)
973 - Crosstalk between DNA methylation and gene expression in colorectal cancer, a potential plasma biomarker for tracing this tumor (چکیده)
974 - توسعه ی برند ورزشی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR( مطالعه موردی باشگاه پدیده شهر خودرو( (چکیده)
975 - رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم (چکیده)
976 - بررسی درک ناهمخوانی در داستان‌های مصور طنز کودک (چکیده)
977 - ارزیابی خطر کردن گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آنها (چکیده)
978 - تحلیل حساسیت جامع پارامترهای گیاهی مدل WOFOST برای گیاهان ذرت و گندم در شبیه‌سازی عملکرد محصول (چکیده)
979 - بهینه‌سازی مقدار آب آبیاری و آبشویی براساس تیمارهای مختلف مدیریت و شوری آب با استفاده از مدل AquaCrop (چکیده)
980 - ارائه یک مدل فازی برای مدل سازی نفوذ آب در خاک (چکیده)
981 - Generalized Three-Winding Switched-Coupled-Inductor Impedance Networks With Highly Flexible Gain (چکیده)
982 - مطالعه تاریخی سیستم پیوسته انسان-آب از منظر هیدرولوژی اجتماعی، محدوده مورد مطالعه:حوضه آبریز مشهد (چکیده)
983 - ساخت کامپوزیت با آرایس تجمعی CNT در زمینه HDPE و مقایسه رسانایی الکتریکی آن با کامپوزیت دارای آرایش تصادفی (چکیده)
984 - بررسی تأثیر میزان نانولوله کربنی بر خواص دی الکتریک و رفتار رسانایی نانوکامپوزیت های HDPE (چکیده)
985 - Bacteria and cancer: Different sides of the same coin (چکیده)
986 - The Coannihilator Graph of a Commutative Ring (چکیده)
987 - The Impact of Different Modes of Exercise Training on Bone Mineral Density in Older Postmenopausal Women: A Systematic Review and Meta-analysis Research (چکیده)
988 - Effects of gibberellic acid and naphthalene acetic acid on saffron plant (Crocus sativus L.) under field conditions (چکیده)
989 - دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 (چکیده)
990 - رشد نانوساختارهای مغناطیسی اکسید آهن بر روی فوم نیکل و مشخصه‌یابی آن (چکیده)
991 - بررسی رفتار حافظهشکلی نانوکامپوزیت پلیاورتان تقویت شده با نانولوله )SMPU/CNTکربنی (چکیده)
992 - Implementing green roof technology: an investigation of the effects on energy demand, fuel consumption, and pollutant emission (چکیده)
993 - Effects of Maternal Administration of Curcumin and Hesperidin on Lipid Peroxidation in the Hippocampus Following Repeated Febrile Seizure in Rat Pups (چکیده)
994 - شرح نگاری خودکار تصویر با روش چرخش بلاک اصلی (چکیده)
995 - Time trend analysis of some agroclimatic variables during the last half century over Iran (چکیده)
996 - Naturally Occurring Level of Aflatoxin B1 Injures Human, Canine and Bovine Leukocytes Through ATP Depletion and Caspase Activation (چکیده)
997 - An integrated approach to suitability assessment of municipal solid waste landfills in New South Wales, Australia (چکیده)
998 - Targeted selection of participants for energy efficiency programs using genetic agent-based (GAB) framework (چکیده)
999 - Extending BIM Interoperability for Real-Time Concrete Formwork Process Monitoring (چکیده)
1000 - Extension of Dunkl--Williams inequality and characterizations of inner product spaces (چکیده)
1001 - A state-of-the-art protocol to minimize the internal concentration polarization in forward osmosis membranes (چکیده)
1002 - موتیف های سوپرامولکولی شناخته شده در یک سری از ترکیبهای افزایشی اسید-باز بر پایه پیریدین-N-اکسید-2،5-دیکربوکسیلیک اسید و بازهای آلی: برهمکنش های هیدروژنی درون و بین مولکولی (چکیده)
1003 - پیش‌بینی تقاضا با در نظر گرفتن کالای رقیب: نمونه موردی (چکیده)
1004 - کاهش سربار مدیریتی پروتکل OpenFlow با Packet-Out v2 (چکیده)
1005 - Improving the Statistical Information Collection Overhead in Software Defined Networks (چکیده)
1006 - Impact of Openflow on Wireless Mesh Network (wmSDN) (چکیده)
1007 - توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) (چکیده)
1008 - مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی بر انحنای کایفوز وضعیتی و نحوه قرارگیری استخوان کتف زنان (چکیده)
1009 - Two-dimensional reinforcement of epoxy composites: alignment of multi-walled carbon nanotubes in two directions (چکیده)
1010 - Crystal and molecular structure of [Ni(2-H2NC(=O)C5H4N)2(H2O)2][Ni(2,6-(O2C)2C5H3N)2]·4.67H2O; DFT studies on hydrogen bonding energies in the crystal (چکیده)
1011 - Optimal Design of a Dual Stator Winding Induction Motor With Minimum Rate Reduction Level (چکیده)
1012 - Water cut/salt content forecasting in oil wells using a novel data-driven approach (چکیده)
1013 - مدل سازی دینامیکی ابزار داخل تراش در محیط مدل سازی هندسی مبتنی بر B-rep (چکیده)
1014 - Emotional neural networks with universal approximation property for stable direct adaptive nonlinear control systems (چکیده)
1015 - Structural and behavioural evaluation of renewable energy power plants' impacts on transmission network congestion using an analytical approach (چکیده)
1016 - Production of high fiber ready-to-eat expanded snack from barley flour and carrot pomace using extrusion cooking technology (چکیده)
1017 - Dynamic rheological properties of reduced-fat camel cream affected by guar gum and sage seed gum (چکیده)
1018 - رهیافت دانش‌ محور در اکتشاف ذخایر روی و سرب با سنگ میزبان کربناته، مطالعه موردی: قلمرو معدنی شمال ایرانکوه، اصفهان، ایران (چکیده)
1019 - Spectators on the Run: Factors Affecting Football Attendance in Iranian Football Matches (چکیده)
1020 - Application of Distribution Locational Marginal Price in optimal simultaneous distributed generation placement and sizing in electricity distribution networks (چکیده)
1021 - Enhancement of Distribution System Reliability: A Framework Based on Cournot Game Model (چکیده)
1022 - On Subgroup Topologies on Fundamental Groups (چکیده)
1023 - On category of co-coverings (چکیده)
1024 - An entropy-based self-adaptive simulated annealing (چکیده)
1025 - بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس سه گیاه مورد، مرزه تابستانه و ریحان در مقابل چهار باکتری پاتوژن) Escherichia coli, Bacillus cereus, Bacillus lichineformis and Pseudomonans aeroginosa ) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1026 - طراحی کنترلر عصبی عاطفی تطبیقی مستقیم برای دسته ای از سیستمهای غیرخطی نامعین (چکیده)
1027 - CHANGES IN SFRP5, WNT5A, HBA1C, BMI, PBF AND INSULIN RESISTANCE IN MEN WITH TYPE 2 DIABETES AFTER 12 WEEKS OF COMBINED EXERCISE (HIIT AND RESISTANCE) (چکیده)
1028 - خشک کردن کف پوشی پوره قارچ دکمه ای ) (Agaricusbisporusو مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن (چکیده)
1029 - Distortion of Reality in Gone Girl (چکیده)
1030 - موتیف (البحر و الشاطیء) فی شعر محمد جواد الجزایری (چکیده)
1031 - Assessment of short- and long-term memory in trends of major climatic variables over Iran: 1966–2015 (چکیده)
1032 - A global Budyko model to partition evaporation into interception and transpiration (چکیده)
1033 - Forelimb Joint Lesions of the Racehorses Referred to Veterinary Teaching Hospital, Ferdowsi University: Radiographic Evaluation (چکیده)
1034 - Surgical Repair of Lateral Patella Luxation in Foals: Report of Two Cases (چکیده)
1035 - Equine arthroscopic surgery in Iran: based on our clinical findings (چکیده)
1036 - Effect of physical and mental and combined exercises with the different sensory inputs on the dynamic balance of stroke patients (چکیده)
1037 - تاثیر آرد کامل سویا بر ویصگیهای فیسیکوشیمیایی خامه صبحانه (چکیده)
1038 - تأثیر نمک‌های کلرید سدیم و پتاسیم و pH بر ویژگی‌های صمغ دانه شنبلیله (چکیده)
1039 - Sensitivity to sweetness correlates to elevated reward brain responses to sweet and high-fat food odors in young healthy volunteers (چکیده)
1040 - Practical application of nonaqueous foam in the preparation of a novel aerated reduced-fat sauce (چکیده)
1041 - Application of different carbohydrates to produce squash puree based edible sheet (چکیده)
1042 - Effect of corn starch digestibility on milk fat depression in Holstein dairy cattle (چکیده)
1043 - Palaeoenvironment, sequence stratigraphy and palaeogeography of the Lower Cretaceous deposits of Mehdi Abad, Yazd Block, Central Iran (چکیده)
1044 - مدل سازی هندسی در ماشین کاری مجازی (چکیده)
1045 - مدل دینامیکی ابزار بورینگ (چکیده)
1046 - Category of $H$-groups (چکیده)
1047 - DIAGENETIC HISTORY OF LATE PALAEOCENE POTENTIAL CARBONATE RESERVOIR ROCKS, KOPET-DAGH BASIN, NE IRAN (چکیده)
1048 - THE CORRESPONDENCE OF FUSION FRAMES AND FRAMES IN AHILBERTC∗-MODULE: COUNSTRUCTION AND APPLICATION INMODULAR FUSION FRAMES (چکیده)
1049 - تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
1050 - Investigation the Effectiveness of Vision Behavior Therapy, motor training and visual training on Social Interaction of Children with Autism Spectrum Disorder (چکیده)
1051 - Does green tea extract enhance the anti‐inflammatory effects of exercise on fat loss? (چکیده)
1052 - The Study of the Effect of a 16-Week Program of Resistance-Aerobic Training on BDNF, Hba1c, Pain, and Michigan Neuropathy Score Among Type 2 Diabetic Patients with Peripheral Neuropathy (چکیده)
1053 - بررسی آزمایشگاهی اثر شار حرارتی یکنواخت و پلهای بر انتقال حرارت نانوسیال آب اکسید آهن - 3 در لوله (چکیده)
1054 - بررسی جریان و انتقال حرارت نانوسیالها در حضور میدان مغناطیسی در میکرولوله افقی با وجود شرط مرزی لغزش (چکیده)
1055 - No-Reference Video Quality Assessment Based on Visual Memory Modeling (چکیده)
1056 - Challenges with Verifying Microbial Degradation of Polyethylene (چکیده)
1057 - Juvenile myelomonocytic leukemia displays mutations in components of the RAS pathway and the PRC2 network (چکیده)
1058 - اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر افزایش نظریه ذهن و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا (چکیده)
1059 - Effects of exercise training on serum preptin, undercarboxylated osteocalcin and high molecular weight adiponectin in adults with metabolic syndrome (چکیده)
1060 - طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (چکیده)
1061 - منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز (چکیده)
1062 - شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه (چکیده)
1063 - بررسی راهبردهای یادگیری دانشجویان کارشناسی رشتههای زبانهای خارجی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1064 - بررسی روش تدریس مدرسان کلاسهای چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1065 - On certain Neocomian – Aptian calcareous algae in the West of Kopet Dagh (NE-Iran) – Systematics and compared biogeography, focusing on Dasycladales (چکیده)
1066 - Effect of Feeding of Various Types of Soybean Meal and Differently Processed Barley Grain on Performance of High Producing Lactating Holstein Dairy Cows (چکیده)
1067 - بررسی تاثیر بیوسورفاکتانت باکتریایی بر فراهمی کادمیم در یک خاک آهکی (چکیده)
1068 - ارزیابی پیش‌بینی دو مدل هدایت هیدرولیکی غیراشباع با در نظرگیری عدم قطعیت پارامترها (چکیده)
1069 - تولید شکلات حبابدار و استفاده از مقطع‌نگاری اشعه X و پردازش تصویر در بررسی ویژگی‌های حباب‌ها (چکیده)
1070 - مدل علی نقش میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه میان بدرفتاری عاطفی دوران کودکی با پرخاشگری بزرگسالی (چکیده)
1071 - Application of histological method for detection of unauthorized tissues in meat sausage (چکیده)
1072 - ارزیابی داده های بارش ماهواره ای GPM در سطح شهر مشهد (چکیده)
1073 - Ostrich (Struthio camelus) primordial germ cells in embryonic blood and presumptive gonad: characterization by PAS and immunohistochemistry (چکیده)
1074 - CEO financial background and internal control weaknesses (چکیده)
1075 - برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از بازتابندگی در باندهای مختلف با هدف کاربرد در تصاویر ماهوارهای )نمونه مورد مطالعه: سد ارداک شهر مشهد( (چکیده)
1076 - جدال رشته ها و اشغال مزیت های علوم سیاسی (چکیده)
1077 - Conformational flexibility in amidophosphoesters: a CSD analysis completed with two new crystal structures of (C6H5O)2P(O)X [X = NHC7H13 and N(CH2C6H5)2] (چکیده)
1078 - P3 gene analysis of a new isolate of Saffron latent virus from saffron fields in Iran (چکیده)
1079 - ژئوشیمی دولومیت های سازند شتری در ناحیه کاروانگاه، اطراف کوهبنان، شمال استان کرمان (چکیده)
1080 - شناسایی و تفکیک رخساره های سنگ میزبان کانسار سرب و روی اطزاف کوهبنان، شمال استان کرمان (چکیده)
1081 - Overtopping Risk Evaluation of Tabarak- Abad Dam based on Univariate and Bivariate Flood Frequency Analysis (چکیده)
1082 - شناسایی راهبردهای تاب آوری معیشت در برابر مخاطره خشکسالی از دیدگاه خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: دهستان گلمکان، شهرستان چناران) (چکیده)
1083 - In vitro evaluation of rumen fermentation of ground, dry rolled and steam-flaked corn compared with pre-grinding superconditioning pelleted corn (چکیده)
1084 - Effect of different times of super-conditioning in pelleted starter on nutrient digestibility and performance of pre-weaned calves (چکیده)
1085 - Experimental and numerical investigation on hydrothermal performance of nanofluids in micro-tubes (چکیده)
1086 - Modeling and Dynamic Performance Analysis of Brushless Doubly Fed Induction Machine Considering Iron Loss (چکیده)
1087 - Corrigendum to “MILP Approach for Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in Interconnected Power Systems” [Electr. Power Syst. Res. 158 (2018) 267–274] (چکیده)
1088 - Optimal Reference Frame Angle Approach for Air-Gap Flux Minimization in Dual Stator Winding Induction Machines (چکیده)
1089 - Improving The Efficiency of DSSC with A Novel Multi-dye layers Approach (چکیده)
1090 - Online maximum torque per ampere control for induction motor drives considering iron loss using input–output feedback linearisation (چکیده)
1091 - رخساره های رسوبی و محیط رسوبی نهشته های سیلیسی کلاستیک متاثر از جریان های طوفانی: مثالی از بخش گلکان سازند نایبند در شمال اصفهان (چکیده)
1092 - رخساره های رسوبی و محیط رسوبی نهشته های سیلیسی کلاستیک بخش قدیر سازند نایبند در شمال اصفهان (چکیده)
1093 - Histogenetic and Histochemical Study of the Liver During the Embryonic Period of the Pheasant (Phasianus colchicus) (چکیده)
1094 - بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR (چکیده)
1095 - بررسی منابع آب منطقه افیولیتی شمال سبزوار جهت مصارف کشاورزی با اشاره بر عناصرCr و Ni (چکیده)
1096 - شاخص کیفی آب زیرزمینی (GQI) در محیط GIS، منطقه افیولیتی افچنگ، شمال سبزوار (چکیده)
1097 - الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانان (چکیده)
1098 - شناسایی دستهرخساره FSST در توالیهای رودخانهای با مثالی از سازند شوریجه (چکیده)
1099 - Chemoselective synthesis of drug-like pyrrolo[2,3,4-kl]acridin-1-one using Polyoxometalate@Lanthanoid catalyst (چکیده)
1100 - Semantic memory and multiple sclerosis: when names do not come easily (چکیده)
1101 - ارزیابی اثرات حضور گردشگران در جامعه روستایی از دیدگاه زنان روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
1102 - بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان در سرریزهای کلید پیانویی دو سیکل (چکیده)
1103 - 12-Tungstoboric acid (H5BW12O40) as an efficient Lewis acid catalyst for the synthesis of chromenopyrimidine-2,5-diones and thioxochromenopyrimidin-5-ones: Joint experimental and computational study (چکیده)
1104 - تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (چکیده)
1105 - ارائه مدل ریاضی برای چیدمان دو ردیفه چند سطحی (چکیده)
1106 - انتخاب استراتژی بازاریابی به وسیله درخت جستجوی مونت کارلو (چکیده)
1107 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری جذب و واجذب هیدروژن برای مواد ذخیره کننده هیدروژن در فشار پایین (چکیده)
1108 - In Silico Study of Different Signal Peptides to Express Recombinant Glutamate Decarboxylase in the Outer Membrane of Escherichia coli (چکیده)
1109 - On the Determination of Pinning Mechanisms and Regimes in Type-II Superconductors with Weak Thermal Fluctuations (چکیده)
1110 - مقایسه الگوی ردیابی چشمی رانندگان مبتدی و با تجربه هنگام درک خطرات ترافیکی (چکیده)
1111 - مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز (چکیده)
1112 - تولید زیستی گابا از ضایعات کشاورزی (چکیده)
1113 - تولید آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز از پسماندهای غذایی و ضایعات صنعتی (چکیده)
1114 - نقش الگوهای تعاملی والدین در بروز اختلال وسواسی _ جبری: مطالعه مروری در پیشینه (چکیده)
1115 - A robust approach for rating curves estimation in open channels using isovel contours (چکیده)
1116 - Measurement Time Reduction in Compliance Assessment of Electromagnetic Field Levels (چکیده)
1117 - Infection of Afghan Pika (Ochotona rufescens) with Oxyurid Worms in Northeastern Iran (چکیده)
1118 - The first coordination polymers with an [O]2[N]P(S)-Hg segment: a combined experimental, theoretical and database study (چکیده)
1119 - Uncertainty in Rating-Curves Due to Manning Roughness Coefficient (چکیده)
1120 - On K-pseudoframes for subspaces (چکیده)
1121 - چرخش به دور خود به سمت عقب (Back circling) در یک قلاده توله نژاد هاسکی (چکیده)
1122 - آموزش آمار و اهمیت آن در تحقیقات پزشکی (چکیده)
1123 - Testing Exponentiality Based on the Lin Wong Divergence on the Residual Lifetime Data (چکیده)
1124 - ارزیابی محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی، تعیین کیفیت و گسترش زون‌های مخزنی سازند کنگان، واقع در تاقدیس تابناک (زاگرس جنوبی) (چکیده)
1125 - Weyl transforms and the products of two wavelet multiplier operators on locally compact abelian topological groups (چکیده)
1126 - A Nano-sized Nd–Ag@polyoxometalate Catalyst for Catalyzing the Multicomponent Hantzsch and Biginelli Reactions (چکیده)
1127 - بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه (چکیده)
1128 - ابعاد سلامت و آسیب شناختی فرزندپروری در خانواده های ایرانی: یک پژوهش کیفی (چکیده)
1129 - ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
1130 - Augmenting the unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders with transcranial direct current stimulation in individuals with generalized anxiety disorder and comorbid depression: A randomized controlled trial (چکیده)
1131 - The effect of the surface coating of a strontium mono-aluminate europium dysprosium-based (SrAl2O4:Eu2+,Dy3+) phosphor by polyethylene (PE), polystyrene (PS) and their dual system on the photoluminescence properties of the pigment (چکیده)
1132 - Responses of Calyx Phytochemical Characteristic, Yield and Yield Components of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) to Different Sowing Dates and Densities (چکیده)
1133 - بررسی سرعت ارتباط‌یابی بند موصولی با هسته: مقایسه‏ ی فارسی‌آموزان با فارسی‌زبانان (چکیده)
1134 - Linear and Kinked Oligo(phenyleneethynylene)s as Ideal Molecular Calibrants for Förster Resonance Energy Transfer (چکیده)
1135 - Is visuomotor training an effective intervention for children with autism spectrum disorders? (چکیده)
1136 - ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی (چکیده)
1137 - Investigation of fractal market hypothesis and forecasting time series stock returns for Tehran Stock Exchange and London Stock Exchange (چکیده)
1138 - بررسی صحت تطبیق تصاویر و متون در سفرنامه های تصویری در ارتباط با آداب و رسوم ایرانیان از نگاه سفرنامه نویسان فرانسوی (چکیده)
1139 - Discerning expiration status of edible vegetable oils based on color changes during oxidation process: Using digital image and linear discriminant analysis in both primary and secondary oxidations (چکیده)
1140 - تحلیل میزان سبز بودن رفتارهای مصرفی خانوارهای روستایی و عوامل فردی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان خواف) (چکیده)
1141 - اثر اسید سیتریک، نیتریلو تری استیک اسید و پلی اکریل آمید آنیونی بر گیاه‌پالایی نیکل به وسیله ذرت و آفتابگردان (چکیده)
1142 - تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد صفحه های خمشی با ضریب کشسانی غیرقطعی بااستفاده از روش اجزای محدود تصادفی (چکیده)
1143 - بررسی رابطه بین توانایی درک خطرات ترافیکی، عملکرد رانندگی در شبیه ساز رانندگی، الگوی ردیاب چشمی خطر و ویژگی های جمعیت­شناختی (چکیده)
1144 - Ellagic acid improves testis weight following isoproterenol-induced myocardial infarction in diabetic male rats. (چکیده)
1145 - The Effects of a Bioenergy Economy Based Program on Attention Bias Modification in People With High Anxiety Sensitivity (چکیده)
1146 - Evaluation of resistance genes to phenolic antibiotics in poultry salmonella (چکیده)
1147 - بررسی فعالیت ض دویروسی پپتید کاتلیسیدین انسانی LL-37 بر روتاویروس در محیط برون نتنی (چکیده)
1148 - Inkjet printing of carbon nanotubes (CNTs) with a binary surfactant mixture: The effect of the nonionic surfactant on the uniformity of the printed surface (چکیده)
1149 - The host range and impact of Aceria angustifoliae (Eriophyidae), a potential biological control agent against Russian olive, Elaeagnus angustifoliae (Elaeagnaceae) in North America (چکیده)
1150 - A formula for calculating fundamental natural frequency of partially-filled tanks (چکیده)
1151 - Is Everything a Challenge for Multiple Sclerosis patients? Nonverbal Semantic Memory Performance in Iranian Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Patients (چکیده)
1152 - Estimation of water surface profiles using rating curves (چکیده)
1153 - شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان از مصرف‏ کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی (چکیده)
1154 - ارزیابی جدایه های باسیلوس بومی در کنترل پوسیدگی نرم سیبزمینی و القای مقاومت در غده های آلوده (چکیده)
1155 - How different are children diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder at crossing the road? (چکیده)
1156 - ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیت های زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum) در استان خراسان (چکیده)
1157 - بررسی میزان محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس در نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله‌ی کربنی تقویت‌شده‌ با ریبان‌های آلیاژ آمورف فاینمت (چکیده)
1158 - بررسی تأثیر نانولوله های کربنی بر سینتیک بلورینگی پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE) (چکیده)
1159 - سنتز و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت و مهره‌های مغناطیسی آلژینات به منظور کاربرد در پزشکی (چکیده)
1160 - Geometrically Nonlinear Analysis of Structures Using Various Higher Order Solution Methods: A Comparative Analysis for Large Deformation (چکیده)
1161 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عامل رگزایی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
1162 - Cyclostratigraphy and the effect of sequence stratigraphy on reservoir quality of the Kangan formation in the gas field of the Tabnak anticline, SW Iran (چکیده)
1163 - انتقال نانوذرات TiO2 در ستونهای خاک دست نخورده: تأثیر نرخ جریان (چکیده)
1164 - تأثیر غلظت پس‌زمینه نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیم بر انتقال آن‌ها در خاک‌های غیراشباع (چکیده)
1165 - The synergistic co-operation of N—H...O=P hydrogen bonds and C—H...OX weak intermolecular interactions (X is =P or —C) in the (CH3O)2P(O)(NH–NHC6F5) amidophosphoester: a combined X-ray crystallographic and theoretical study (چکیده)
1166 - Evaluation of factors affecting dental esthetics in patients seeking orthodontic treatment (چکیده)
1167 - petrography and geochemistry of the late campanian silisiclastic rocks in the Kopet-Dagh basin NE Iran, implication for provenance and paleoclimate condition (چکیده)
1168 - شناسایی برخی از ژنهای دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهشزایی تصادفی (چکیده)
1169 - Drought Stress Impairs Communication Between Solanum tuberosum (Solanales: Solanaceae) and Subterranean Biological Control Agents (چکیده)
1170 - تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه‌وزن (چکیده)
1171 - Geochemistry of shales of the Qadir Member (Nayband Formation; Upper Triassic), East Central Iran (Tabas Block): Implications for provenance and paleogeography (چکیده)
1172 - سنتز نانو پودر Li1.25Mn0.125Ni0.125Co0. 5O2، به‌عنوان ماده کاتد ی باتری‌های یون لیتیوم، به روش سل-ژل و بررسی اثر مقدار ژلاتین بر خواص فیزیکی و ساختاری آن. (چکیده)
1173 - ارائه­ ی چارچوبی برای بهینه کردن هزینه­ های مرتبط با میلگرد در تیر بتنی با در نظر گرفتن توأم پارامترهای برش و اجرا (چکیده)
1174 - تأثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی‌آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
1175 - A new method for damage detection of fluid-structure systems based on model updating strategy and incomplete modal data (چکیده)
1176 - Nondimensional Parameters’ Effects on Hybrid Darrieus–Savonius Wind Turbine Performance (چکیده)
1177 - بررسی اثر چند اسانس گیاهی بر روی شاخصهای تعیین کننده شدت بیماریزایی در بیمارگر انباری سیب زمینی Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum، (چکیده)
1178 - تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایران (چکیده)
1179 - Improving Efficiency of Normative Interventions by Characteristic-Based Selection of Households: An Agent-Based Approach (چکیده)
1180 - Synthesis and characterization of nanocrystalline layer Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125−x)AlxO2 for lithium-ion batteries application (چکیده)
1181 - On Weakly (Noncommutatively) Slender Groups (چکیده)
1182 - On strong small loop transfer spaces relative to subgroups of fundamental groups (چکیده)
1183 - ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﯾﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ ﻭ ﻧﺠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ gis (چکیده)
1184 - ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﯾﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ ﻭ ﻧﺠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ SIG ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ SISPOT (چکیده)
1185 - Deep neural network with generative adversarial networks pre-training for brain tumor classification based on MR images (چکیده)
1186 - کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت (چکیده)
1187 - ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی (چکیده)
1188 - تاثیر منابع مختلف کربن بر بیوسنتز سورفکتانت توسط باکتری Pseudomonas putida KT-2440 (چکیده)
1189 - HISTOLOGICAL AND STEREOLOGICAL STUDY ON THE KIDNEYS IN SPARROWS LIVING IN WET AND ARID ZONES (چکیده)
1190 - مولفۀ بینایی- فضایی حافظۀ رویدادی در بیماران مبتلا به ام. اس. فارسی زبان (چکیده)
1191 - تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چا ی سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعال (چکیده)
1192 - Seismic geomorphology and stratigraphic trap analyses of the Lower Cretaceous siliciclastic reservoir in the Kopeh Dagh-Amu Darya Basin (چکیده)
1193 - دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری، میدان نفتی آغاجاری، جنوب باختر ایران (چکیده)
1194 - The Effect of Eight Weeks Selected Combined Training (Aerobic-Resistance) on Vascular Adhesion Molecules and Lipid Profile in Inactive Elderly Men (چکیده)
1195 - Supramolecular assembly of a 2D coordination polymer bearing pyridine-N-oxide-2,5-dicarboxylic acid and copper ion: X-ray crystallography and DFT calculations (چکیده)
1196 - Development plan of the eternal fire based on urban sustainability (چکیده)
1197 - Modeling an HPGe detector response to gamma-rays using MCNP5 code (چکیده)
1198 - بررسی اثرات تجسم بر قضاوت‌های فراشناخت و عملکرد حافظه (چکیده)
1199 - A Comprehensive Comparative Characterization of Keratinocytes; The Significant Wound Healing Agents (چکیده)
1200 - Recurrent Supramolecular Motifs in a Series of Acid–Base Adducts Based on Pyridine-2,5-Dicarboxylic Acid N-Oxide and Organic Bases: Inter- and Intramolecular Hydrogen Bonding (چکیده)
1201 - Heterogeneous Catalysis by Polyoxometalates in Metal-Organic Frameworks (چکیده)
1202 - Optimization of flexible lift processes on high-rise building construction sites (چکیده)
1203 - Goodness of fit tests for Rayleigh distribution based on quantiles (چکیده)
1204 - مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها (چکیده)
1205 - مقدمه ای بر ارزش یابی پرسش های آمارگیری (چکیده)
1206 - ساخت پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-سیلیکات قلیایی بر زیر لایه آلیاژ تیتانیوم (چکیده)
1207 - The investigation of the G-quadruplex aptamer selectivity to Pb2+ ion: a joint molecular dynamics simulation and density functional theory study (چکیده)
1208 - Amateur subtitling in a dubbing country: The reception of Iranian audience (چکیده)
1209 - تاثیر هشت هفته تزریق IGF-۱ و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-۲ و p۵۳ کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر (چکیده)
1210 - ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کو (چکیده)
1211 - ارزیابی ارزش در معرض خطر شرطی بازده های وابسته بر اساس تابع مفصل (چکیده)
1212 - شبیه سازی عددی احتراق همزمان زیستتوده- کنسانترههای سولفیدی و تولید آلایندهها در کوره فلش ذوب مس (چکیده)
1213 - Relative importance of inter-particle mass transfer resistance in the modeling of adsorption chiller porous bed (چکیده)
1214 - بررسی مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهد (چکیده)
1215 - Effects of N-oxidation on the molecular and crystal structures and properties of isocinchomeronic acid, its metal complexes and their supramolecular architectures: experimental, CSD survey, solution and theoretical approaches (چکیده)
1216 - Efficient Removal of Organic Dyes from Water by Metal-Organic Frameworks: The Importance of Defects (چکیده)
1217 - A Zr-Metal-Organic Framework Catalyst for Oxidative Desulfurization and Its Improvement by Crystal Engineering Approach (چکیده)
1218 - Impact of MFUM-1(Cu) Crystal Morphology on the Gas Separation Performance of a Mixed- Matrix Membrane (چکیده)
1219 - The Integrative Chemistry of Polyoxometalates and Metal-Organic Frameworks: A Catalytic Approach (چکیده)
1220 - Synthesis, spectroscopic characterization and crystal structure of a new chiral amidophosphoester (چکیده)
1221 - Synthesis and spectroscopic characterization of two pairs of phosphoric triamide enantiomers (چکیده)
1222 - Optical Properties of Au-Doped Titanium Nitride Nanostructures: a Connection Between Density Functional Theory and Finite-Difference Time-Domain Method (چکیده)
1223 - Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of [S-(–)(C6H5)CH(CH3)NP(S)NH(S)-(–)CH(CH3)(C6H5)]2,H2O (چکیده)
1224 - H5BW12O40-Catalyzed syntheses of 1,4-dihydropyridines and polyhydroquinolines via Hantzsch reaction: Joint experimental and computational studies (چکیده)
1225 - Decorated single-enantiomer phosphoramide-based silica/magnetic nanocomposites for direct enantioseparation (چکیده)
1226 - بینامتنیت در ترجمه، مورد پژوهی ترجمه مجموعه جالی پستچی از زبان انگلیسی به فارسی (چکیده)
1227 - Eccentricity fault detection in permanent magnet synchronous generators using stator voltage signature analysis (چکیده)
1228 - Real-Time Maximum Torque per Ampere Control of Brushless DC Motor Drive With Minimum Torque Ripple (چکیده)
1229 - Modified steady‐state modelling of brushless doubly‐fed induction generator taking core loss components into account (چکیده)
1230 - State Estimation for Sensorless Control of BLDC Machine with Particle Filter Algorithm (چکیده)
1231 - Robust Maximum Torque per Ampere Strategy for Permanent Magnet Synchronous Motor Based on PI-Sliding Mode Controller (چکیده)
1232 - Deviation Control in Comparison with DTC and FOC for SynRM Drives (چکیده)
1233 - Stator Flux Oriented Control of Brushless Doubly Fed Induction Motor Drives Based on Maximum Torque per Total Ampere Strategy (چکیده)
1234 - Direct Torque and Flux Control of Dual Stator Winding Induction Motor Drives based on Emotional Controller (چکیده)
1235 - Lyapunov-Based Input-Output Feedback Linearization Control of Induction Motor drives Considering Online MTPA Strategy and Iron Loss (چکیده)
1236 - Deforestation effects on soil aggregate stability quantified by the high energy moisture characteristic method (چکیده)
1237 - Surface‐grafted lanthanoid complexes of the Keggin-type heteropolyoxometallates: a hydrogen evolution reactivity, structural and computational investigation (چکیده)
1238 - Investigation of the uncommon basic properties of [Ln(W5O18)2]9– (Ln = La, Ce, Nd, Gd, Tb) by changing central lanthanoids in the syntheses of pyrazolopyranopyrimidines (چکیده)
1239 - Surface roughness effect on droplet impact characterization: Experimental and theoretical study (چکیده)
1240 - Stability and magnetization of Fe3O4/water nanofluid preparation characteristics using Taguchi method (چکیده)
1241 - Land subsidence hazard modeling: Machine learning to identify predictors and the role of human activities (چکیده)
1242 - Assessment of Resilience to Drought of Rural Communities in Iran (چکیده)
1243 - The relationship between shin splints with anthropometric characteristics and some indicators of body composition (چکیده)
1244 - On the Polymorphism of 12-Tungstoborate Heteropolyanion: Structure Determination and Its Functionalization with L-proline (چکیده)
1245 - SYNTHESIS, SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION, CRYSTAL STRUCTURE AND HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS OF (4-Cl-C6H4O)(OC4H8N)2PO AMIDOPHOSPHOESTER (چکیده)
1246 - Frying stability time of olive oils estimated from the oxidative stability index (چکیده)
1247 - Synthesis, Crystal Structure and Hirshfeld Surface (HS) Analysis of Two New Phosphoric Triamides: A Comparison of HSs for Structures with Different Molecular Assemblies (چکیده)
1248 - سنتز، شناسایی و مطالعه ی ضد تکثیری برخی از کمپلکس های متشکل از پیریدین-۶،۲-دی کربوکسیلیک اسید اُکسید شده (چکیده)
1249 - Nonlocal geometrically nonlinear dynamic analysis of nanobeam using a meshless method (چکیده)
1250 - بررسی خواص مغناطیسی کامپوزیت لایه ای زمینه اپوکسی تقویت شده با آلیاژآمورف پایه نیکل و کبالت (چکیده)
1251 - بررسی پرایمینگ نانو لوله کربنی بر شاخص های جوانه زنی بذر فلفل تند (چکیده)
1252 - بررسی خواصحرارتی کامپوزیتپلی اتیلن – مس (چکیده)
1253 - بررسی فرفتار خزشی نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم (چکیده)
1254 - Influence of copper particles on thermal behaviour of medium density polyethylene (MDPE) (چکیده)
1255 - بررسی میزان جذب امواج الکترومغناطیس توسط کامپوزیت لایهای نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله با آلیاژ آمورف فاینمت (چکیده)
1256 - Effect of amount of tetra ethyl orthosilicate and thermal treatment temperatureon mechanical and biological properties of gelatin calcium phosphate scaffolds (چکیده)
1257 - اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط (چکیده)
1258 - A study on the effect of carbon nanotube surface modification on mechanical and thermal properties of CNT/HDPE nanocomposite (چکیده)
1259 - Thermal stability of CaCO3/polyethylene (PE) nanocomposites (چکیده)
1260 - Potato response to silicone compounds (micro and nanoparticles) and potassium as affected by salinity stress (چکیده)
1261 - Production of a Recombinant Peptide (Lasioglossin LL ΙΙΙ) and Assessment of Antibacterial and Antioxidant Activity (چکیده)
1262 - تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش‌دبستانی (چکیده)
1263 - بررسی عدم دقت تعیین ضریب دی‌الکتریک محیط پس‌زمینه در بازسازی تصویر در یک سیستم تصویربرداری مایکروویو (چکیده)
1264 - بررسی دقت ضریب زبری مانینگ در تخمین رابطه دبی اشل بر مبنای خطوط همتراز سرعت (چکیده)
1265 - تأثیر ضریب زبری معادل مانینگ در منحنی دبی اشل بر اساس خطوط همتراز سرعت (چکیده)
1266 - تاثیر پوشش کیتوزان- لیمونن و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر خصوصیات کیفی خیار (رقم رویال) و مدلسازی ماندگاری آن (چکیده)
1267 - Surface-grafted Europium and Erbium Complexes of the 12-Tungstosilicate Heteropolyoxometalate: A Synthetic and Structural Investigations (چکیده)
1268 - From Foucault to Postcolonialism: New Outlook into the Middle East (چکیده)
1269 - پایش خشکسالی با استفاده از توابع مفصل و تخمین پارامترها توسط الگوریتم ژنتیک: مطالعه موردی دشت نیشابور (چکیده)
1270 - فراتحلیل عوامل موثر بر سرمایه فکری (چکیده)
1271 - بررسی تاثیر بحران مالی بر نوع رابطه برخی متغیر های مختص بانک با سود آوری بانکی (چکیده)
1272 - Heavy metal pollution associated with mining activity in the Kouh-e Zar region, NE Iran (چکیده)
1273 - Co‐encapsulation of lupulon and xanthohumol in lecithin‐based nanoliposomes developed by sonication method (چکیده)
1274 - بهینه سازی تولید پودر پوره سیب زمینی به روش خشک کردن کف پوشی (چکیده)
1275 - تهیه نانو لیپوزوم های حاوی اسانس روغنی پرتقال با استفاده از روش حرارتی (چکیده)
1276 - ارزیابی کیفی برگر شتر با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (چکیده)
1277 - رابطه بین انتظارات مدیریت و عدم تقارن هزینه با تاکید بر هزینه های تعدیل و منابع بلا استفاده (چکیده)
1278 - روش‌های ترجمۀ آواختنی آهنگ‌ها در دوبلۀ فارسی پویانمایی لوراکس (چکیده)
1279 - بررسی ترجمه و آوازش آهنگ‌ها در پویانمایی‌های دوبله شده به فارسی (چکیده)
1280 - تهیه، تعیین مشخصات و بررسی تأثیر میکروامولسیون حاوی روغن کنجد بر میزان فاکتور هفت و فیبرینوژن در محیط حیوانی (چکیده)
1281 - Probing the interactions between hardness and sensory of pistachio nuts during storage using principal component analysis (چکیده)
1282 - تحلیل مفهومی اثرات فرهنگی توسعه گردشگری در مناطق روستایی با رویکرد پایداری فرهنگی (چکیده)
1283 - بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس (چکیده)
1284 - Enhancement in mechanical properties of multiwalled carbon nanotube‐reinforced epoxy composites: Crosslinking of the reinforcement with the matrix via diamines (چکیده)
1285 - The Human Cathelicidin LL-37, a Defensive Peptide Against Rotavirus Infection (چکیده)
1286 - الزامات و چالش های اجرایی و اخلاقی پژوهش با کودک: ارائه نمونه الگوی مشارکتی برای پژوهش در حوزه جنسیت (چکیده)
1287 - نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی،پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی کشورهای اسلامی (چکیده)
1288 - Optimization of convective drying by response surface methodology (چکیده)
1289 - Bayesian Conditional Estimation of Weibull Distributions Under Type-II Censored Order Statistics (چکیده)
1290 - An Efficient Eigen-Solver and Some of Its Applications (چکیده)
1291 - INTEGRATED BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) WITH SUPPLY CHAIN AND FEED-FORWARD CONTROL (چکیده)
1292 - A STUDY OF THE CONCEPT OF DYNAMIC EQUIPMENT IN THE EARTHMOVING PROCESS BY A CONSIDERATION OF TIME, COST AND EMISSIONS (چکیده)
1293 - انقیاد و قدرت بدن زنانه در رمان سرگذشت ندیمه نوشتة مارگارت اَتوود (چکیده)
1294 - Assessing the Accuracy of Expert-Based Decisions in Dispatching Ready Mixed Concrete (چکیده)
1295 - Feasibility study of automatically performing the concrete delivery dispatching through machine learning techniques (چکیده)
1296 - Optimality gap of experts' decisions in concrete delivery dispatching (چکیده)
1297 - Predicting the Duration of Concrete Operations Via Artificial Neural Network and by Focusing on Supply Chain Parameters (چکیده)
1298 - Sequential Meta-Heuristic Approach for Solving Large-Scale Ready-Mixed Concrete–Dispatching Problems (چکیده)
1299 - Using Lagrangian Relaxation to Solve Ready Mixed Concrete Dispatching Problems (چکیده)
1300 - A nanohybrid composed of polyoxotungstate and graphene oxide for dispersive micro solid-phase extraction of non-steroidal anti-inflammatory drugs prior to their quantitation by HPLC (چکیده)
1301 - Modeling of osmotic treatment of ostrich meat coated by tragacanth and salep (چکیده)
1302 - Depositional Environment and Sequence Stratigraphy of the Oligocene-Miocene Deposits North and East of Dehdasht, Izeh Zone, Zagros Basin, Iran (چکیده)
1303 - Irankuh lead-zinc mining district, southern Isfahan, Iran: Evidences of geology, fluid inclusion and isotope geochemistry (چکیده)
1304 - Carbon aerogel/carboxylated carbon nanotubes: porous structure and electrical conductivity properties (چکیده)
1305 - Ag3[PMo12O40]: An efficient and green catalyst for the synthesis of highly functionalized pyran-annulated heterocycles via multicomponent reaction (چکیده)
1306 - Synthesis of Pyrazolo‐[4́,3́:5,6]pyrido[2,3‐d]pyrimidine‐diones Catalyzed by a Nano‐sized Surface‐GraftedNeodymiumComplex of the TungstosilicateviaMulticomponent Reaction (چکیده)
1307 - دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 (چکیده)
1308 - Microbiological Spectrum of Infection-Related Febrile Episodes in Adult Patients With Hematologic Malignancies (چکیده)
1309 - Chiral phosphoric triamide‐based polymers for enantioseparation (چکیده)
1310 - Strong Convergence Rates of the Product-limit Estimator for Left Truncated and Right Censored Data under Association (چکیده)
1311 - Synthesis of mesoporous nickel iron oxide as a new anode material for high performance lithium ion batteries (چکیده)
1312 - پیش بینی هندسه مقطع جوش در جوشکاری لیزر پالسی با استفاده از انواع مدل های حرارتی روی ورق های فولادی زنگ نزن (چکیده)
1313 - اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
1314 - Effects of Physical and Observational Practice on Intermanual Transfer (چکیده)
1315 - Genetic Characterization of Argas persicus From Iran by Sequencing of Mitochondrial Cytochrome Oxidase I (COX1) and 16s rRNA Genes (چکیده)
1316 - Valorization of organic additions in restorative lime mortars: Spent cooking oil and albumen (چکیده)
1317 - فعالیت ضد قارچی و اثرات همافزایی ترکیب اسانسهای گیاهی آویشن، دارچین، رزماری و مرزنجوش برعلیه قارچهای مولد فساد در میوه سیب (چکیده)
1318 - Stage-discharge estimation in compound open channels with composite roughness (چکیده)
1319 - بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار (چکیده)
1320 - Efficiency of essential oils against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing potato soft rot and their possible application as coatings in storage (چکیده)
1321 - اشتباهات رایج آماری (چکیده)
1322 - Goodness of fit test based on statistical evidence for scale family with censored data (چکیده)
1323 - منابع و منابع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن (چکیده)
1324 - HSA-interaction studies of uranyl complexes of alkyl substituted isothiosemicarbazone (چکیده)
1325 - Theoretical design and experimental study of new aptamers with the improved target-affinity: New insights into the Pb2+-specific aptamers as a case study (چکیده)
1326 - New Inner Bounds for the Gaussian Interference Channel with a Cognitive Relay (چکیده)
1327 - N-Relatively Invariant and N-Invariant Measure on Double Coset Spaces (چکیده)
1328 - Comparison of the effects of perceptual-motor exercises, vitamin D supplementation and the combination of these interventions on decreasing stereotypical behavior in children with autism disorder (چکیده)
1329 - راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی (چکیده)
1330 - On wavelet multipliers and Landau–Pollak–Slepian operators on locally compact abelian topological groups (چکیده)
1331 - Convergence Rate for Estimator of Distribution Function under NSD Assumption with an Application (چکیده)
1332 - Fabrication and characterization of SnO2 and SnS2 nanobiosensor in the Presence of Aspergillus Niger Fungi (چکیده)
1333 - بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
1334 - سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی عنصری دولومیت‌های سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابور (چکیده)
1335 - The effect of a selective exercise program on motor competence and pulmonary function of asthmatic children: a clinical study (چکیده)
1336 - Projecting climate change impacts on rainfed wheat yield, water demand, and water use efficiency in northeast Iran (چکیده)
1337 - How to Differentiate Generalized Anxiety Disorder from Worry: The Role of Cognitive Strategies (چکیده)
1338 - ملاک های انتخاب همسر از دید افراد راضی از ازدواج (در دوره عقد): یک مطالعه کیفی (چکیده)
1339 - مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایران (چکیده)
1340 - بررسی اهمیت پیوند آب - انرژی - امنیت غذایی در حوضه زرینه رود، ایران (چکیده)
1341 - Kernel density estimation under negative superadditive dependence and its application for real data (چکیده)
1342 - The effect of acoustic feedback in an auditory Posner paradigm: delay effect and bias in ERP (چکیده)
1343 - Neuroticism and Frontal EEG Asymmetry Correlated With Dynamic Facial Emotional Processing in Adolescents (چکیده)
1344 - تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک (چکیده)
1345 - نقش کارکردی همگام‌‌سازی فعالیت امواج آلفا در تفکر واگرا و همگرا (چکیده)
1346 - آنالیز حرکت هدف زیر دریا تنها با زاویه سمت بر مبنای فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج و هموارساز RTS (چکیده)
1347 - بررسی عامل دار کردن الکتروشیمیایی گرافن در بازه ای گسترده از توان ورودی به سل (چکیده)
1348 - Mechanical Improvements of Multi-Walled Carbon Nanotube-Epoxy Composite: Covalent Functionalization of Multi-Walled Carbon Nanotube by Epoxy Chains (چکیده)
1349 - بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
1350 - تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
1351 - Parametrization of quantum states based on the quantum state discrimination problem (چکیده)
1352 - Investigation of the mechanical and physical properties of bio-modified cold asphalt emulsion mixtures by microbial carbonate precipitation (چکیده)
1353 - مدیریت جراحی فتق دیافراگم در گربه - 19 مورد- (چکیده)
1354 - گزارش جراحی Triple pelvic Osteotomy در دو قلاده سگ مبتلا به دیسپلازی مفصل لگنی رانی (چکیده)
1355 - بررسی گذشتهنگر اصلاح دررفتگی کشکک به سمت داخل- 51 مورد- (چکیده)
1356 - A representation of noncommutative BMO spaces (چکیده)
1357 - نسبت زنانگی مردانگی در اخلاق حرفه ای عدالت تربیتی (چکیده)
1358 - Evaluation of testis hormonal and histopathological alterations in type I and type II diabetic rats (چکیده)
1359 - Measurement of Liver Stiffness with 2D-Shear Wave Elastography -2D-SWE- in Bariatric Surgery Candidates Reveals Acceptable Diagnostic Yield Compared to Liver Biopsy (چکیده)
1360 - تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیری (چکیده)
1361 - ارائه الگوی شاخص های سلامت بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامی (چکیده)
1362 - ارائه تکنیک دادههای پانلی در برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانه (چکیده)
1363 - Numerical and Experimental Study of Buckling of Rectangular Steel Plates with a Cutout (چکیده)
1364 - Potential use of algae for heavy metal bioremediation, a critical review (چکیده)
1365 - بهینه سازی کشت ریشه های مویین گیاه همیشه بهار Calendula officinalis به منظور تولید ترکیب دارویی اولئانولیک اسید (چکیده)
1366 - More on phase transition and Rényi entropy (چکیده)
1367 - On Generalized Covering Maps in H-SLT Spaces (چکیده)
1368 - Relationship Between Depositional Facies and Reservoir Characteristics of the Oligo-Miocene Asmari Formation, Aghajari Oilfield, SW Iran (چکیده)
1369 - سنتز ابررسانای MgB2و بررسی خواص ترابردی آن (چکیده)
1370 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه دارای باز شو و سخت‌ کننده در برابر بار های انفجاری (چکیده)
1371 - هدایت الکتریکی اضافی ناشی از افتوخیزهای ابررسانایی در MgB2آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
1372 - بررسی ساختار نوبت در اتاق‌های چت و شبکه‌های اجتماعی (چکیده)
1373 - BR2 and CyLoP1 enhance in-vivo SN38 delivery using pegylated PAMAM dendrimers (چکیده)
1374 - Sparse Bayesian approach for metric learning in latent space (چکیده)
1375 - اثر رسوب‌گذاری کلسیم کربنات توسط عامل باکتریایی بر پوشش قیری و عریان‌شدگی مخلوط‌های آسفالتی سرد (چکیده)
1376 - Sandstone petrography and geochemistry of the Nayband Formation -Upper Triassic, Central Iran-: Implications for provenance and tectonic setting (چکیده)
1377 - مطالعه اثر همزمان دما و هیدروژن‌پراکسید بر پایداری آنتوسیانین‌های عصاره سه گونه زرشک (چکیده)
1378 - Optimization of limonene microencapsulation based on native and fibril soy protein isolate by VIKOR method (چکیده)
1379 - EFFECTS OF WATER DEFICIT STRESS ON ROOT AND SHOOT PHYSIOLOGICAL RESPONSES AND BIOMASS PARTITIONING IN KOCHIA SCOPARIA (چکیده)
1380 - The Effect of Induced Positive and Negative Mood on Creativity (چکیده)
1381 - Dicyclohexylammonium O,O’-Diphenyl Phosphate, [(C6H11)2NH2][(C6H5O)2P(O)(O)]: Spectroscopic Study, Crystal Structure, and Hirshfeld Surface Analysis (چکیده)
1382 - Biological detoxification of Monascus purpureus pigments by heat‐treated Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
1383 - Effect of Ignition Timing and Hydrogen Fraction in Natural Gas Blend on Performance and Exhaust Emissions in a DI Engine (چکیده)
1384 - A simple paper-based aptasensor for ultrasensitive detection of lead (II) ion (چکیده)
1385 - Comparison three moment methods of parameter estimation for FGM copula in presence of outlier (چکیده)
1386 - Study of Effective Factors on biochemical properties and Antioxidant Activity of Spray Dried Barberry -Berberis vulgaris- powder (چکیده)
1387 - فهم کودکان 3 تا 6 ساله شهر مشهد درباره زنانگی در دو عرصه خصوصی و عمومی (چکیده)
1388 - Joint modelling of longitudinal and survival data using copulas (چکیده)
1389 - Aberrant Driving Behaviour, Risk Involvement, and Their Related Factors Among Taxi Drivers (چکیده)
1390 - بررسی تغییرات لیپوپروتئین a ، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون به دنبال تمرینات هوازی در زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
1391 - شبیه سازی زمانی و مکانی بارش در حوضه رود شور تحت تأثیر تغییر اقلیم (چکیده)
1392 - The first X-ray crystal structure of a mercury(II) complex with an SP(N)3-based ligand: Synthesis and crystal structure of SP(NC5H10)3 and [Hg{SP(NC5H10)3}Cl2]2 (چکیده)
1393 - The (CF3C(O)NH)(C6H5CH2NH)2P(O) phosphoric triamide as a novel carrier with excellent efficiency for Cu(ii) in a liquid membrane transport system (چکیده)
1394 - چینه نگاری سنگی نهشته های پالئوسن پسین -سازند چهل کمان- در جنوب غرب درگز (چکیده)
1395 - بررسی ریز رخسارهها و محیط رسوبی سازند آسماری در یکی از چاههای میدان نفتی مارون (چکیده)
1396 - General Equation for Advance and Recession of Water in Border Irrigation (چکیده)
1397 - The genus Harmonia (Coleoptera, Coccinellidae) in the Middle East region (چکیده)
1398 - تعیین برخاستگاه رسوبات سیلیسی کلاستیک قاعده سازند کلات با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی (چکیده)
1399 - فرآیندهای دیاژنزی سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان چهاربیشه (چکیده)
1400 - پالئوتوپوگرافی و فرآیندهای کنترل کننده آن در توالی آواری کرتاسه زیرین حوضه رسوبی کپه داغ- آمودریا (چکیده)
1401 - Enhancement of perovskite solar cells characteristics by incorporating mixed sodium/cesium cations (چکیده)
1402 - لیتوفاسیس ها و پتروفاسیس های نهشته های سیلیسی آواری قرمز رنگ در ناحیه کاروانگاه، شمال کوهبنان: سازند داهو یا سرخ شیل (چکیده)
1403 - شناسایی خطوط زمانی مخزن آسماری میدان قلعه نار جهت استفاده در زونبندی مخزنی با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ (چکیده)
1404 - تخمین پتانسیل مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری بر اساس شواهد ماکروسکوپی در مغزه های حفاری، (چکیده)
1405 - Home Cultural Attachment and Self-regulated Strategies among Iranian EFL learners (چکیده)
1406 - Effects of Fasting on Glucagon-like peptide-1 hormone -GLP-1-, and Lipid Profile Indices in Obese and Thin Women (چکیده)
1407 - New generation of α-MnO2 nanowires @PDMS composite as a hydrogen gas sensor (چکیده)
1408 - LiMn2O4 nanopowders synthesized via gelatin-assisted sol–gel method: Optimization of pH and calcination temperature (چکیده)
1409 - Anaerobic co-digestion of poultry slaughterhouse wastes with sewage sludge in batch-mode bioreactors (effect of inoculum-substrate ratio and total solids) (چکیده)
1410 - Designing a smart risk analysis method for gas chlorination units of water treatment plants with combination of Failure Mode E ff ects Analysis, Shannon Entropy, and Petri Net Modeling (چکیده)
1411 - ارزیابی پایداری اکسایشی روغنهای زیتون سرخ کردنی طی فرایندهای حرارتی و سرخ-کردنی (چکیده)
1412 - An economic analysis of industrial wastewater treatment systems using multi-attribute decision-making methods -case study: Toos Industrial Estate, Mashhad, Iran- (چکیده)
1413 - A reverse noncommutative Kolmogorov inequality (چکیده)
1414 - Improving the resistance to moisture damage of cold mix asphalt modified by eco-friendly Microbial Carbonate Precipitation (MCP) (چکیده)
1415 - Some results in quasitopological homotopy groups (چکیده)
1416 - Direct product vs direct sum (چکیده)
1417 - Persistent homology for prediction of protein folding (چکیده)
1418 - Persistent homology for protein folding analysis (چکیده)
1419 - Goodness of Fit Tests for Rayleigh Distribution Based on Progressively Type-II Right Censored via a New Divergence (چکیده)
1420 - مقایسه تاثیر تمرین ترکیبی -استقامتی، قدرتی- با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح استروژن، لیپید و ترکیب بدن زنان یائسه غیر فعال (چکیده)
1421 - مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
1422 - Joint Slip Formulation Based on Experimental Results in Wind Turbine Lattice Towers (چکیده)
1423 - Long term effects of deforestation on soil attributes: case study, Northern Iran (چکیده)
1424 - تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن (چکیده)
1425 - نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه-pumilumJacq.Cichorium (چکیده)
1426 - On the preferences of five-membered chelate rings in coordination chemistry: insights from the Cambridge Structural Database and theoretical calculations (چکیده)
1427 - Substantiation to structure-property of pyrazine-based compounds by undeniable impress of its different connectivities (چکیده)
1428 - Compact Finite Difference Investigation of Pressure Field Governed by a Three Dimensional Wave Equation (چکیده)
1429 - Effects of Different Parameters on The Crack Growth of Rotary Disks with Eccentricity Hole Using Emulator and Finite Element Techniques (چکیده)
1430 - An Experimental Investigation of Initiation, Propagation and the Fatigue Life of Modified Coach Peel -MCP- Spot Weld Specimens (چکیده)
1431 - Diagenetic features, stable isotope and dolomitization of the Lower Cretaceous carbonate rocks in west Kopet-Dagh Basin, Northeast Iran (چکیده)
1432 - An inorganic–organic hybrid supra­molecular framework based on the γ-[Mo8O26]4− cluster and cobalt complex of aspartic acid: X-ray structure and DFT study (چکیده)
1433 - بررسی تأثیر شوک‌های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین -BVAR- (چکیده)
1434 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند (چکیده)
1435 - تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی -مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد- (چکیده)
1436 - The effect of harmaline on seizures induced by amygdala kindling in rats (چکیده)
1437 - بررسی اثر اضافه کردن کاتیون ترکیبی روبیدیم-سزیم بر عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی هالید و کاتیون ترکیبی3-MAFAPb-IBr (چکیده)
1438 - انواع دولومیت های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه (چکیده)
1439 - انتهاهای بدیهی گراف کیلی گروه‌ها (چکیده)
1440 - تحلیل توام بارش و تبخیر- تعرق با استفاده از توابع مفصل در ایستگاه همدید مشهد (چکیده)
1441 - Distorted copulas: constructions, properties and some applications (چکیده)
1442 - بدست آوردن ضریب ظرفیت باربری N_gama برای پی های حلقه یی ساخته شده برخاک های دانه یی در بارگذاری برون محور با شبیه سازی سه بعدی عددی (چکیده)
1443 - The Effect of Job and Motivation on the Knowledge Sharing of Librarians in Public Libraries (چکیده)
1444 - The effect of training on variability and accuracy of overhand throwing in children with Down syndrome (چکیده)
1445 - Experimental and Numerical Characterization of Drop Impact on a Hydrophobic Cylinder (چکیده)
1446 - مقایسه قابلیت اعتماد سیستم های موازی و 2 از n با مؤلفه آماده به کار تحت وابستگی (چکیده)
1447 - Synthesis and characterization of molecular-crystal structure of a coordination complex based on zinc and pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide (چکیده)
1448 - Synthesis and characterization of a supramolecular structure bearing manganese-II- and pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide (چکیده)
1449 - Effects of a Motor Intervention Program on Motor Skills and Executive Functions in Children With Learning Disabilities (چکیده)
1450 - بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضد میکروبی نژادهای انتروکوکوس فاسیوم زیر گونه فاسیوم غیربیماریزا جدا شده از پنیر لیقوان (چکیده)
1451 - جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillus (چکیده)
1452 - بررسی تاثیر سویه های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم بر ویژگیهای شیمیایی، میکروبی و حسی دوغ طی زمان نگهداری (چکیده)
1453 - آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد -نمونه موردی: اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر- (چکیده)
1454 - Subspace-Based Approaches for Hybrid Millimeter-Wave Channel Estimation (چکیده)
1455 - بررسی مقایسه ای رابطه ی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار مادران با و بدون کودکان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای -ODD- (چکیده)
1456 - اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
1457 - اثر ان اکسایدیشن بر روی کمپلکس فلزی متشکل از لیگاند ایزوسینکومرونیک اسید (چکیده)
1458 - Identifying Sports Diplomacy Resources as Soft Power Tools (چکیده)
1459 - بررسی رفتار کوئوردیناسیونی پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید اِن-اکساید و لیگاند همراه پیرازین در مجاورت یون فلزی مس (چکیده)
1460 - بررسی تحمل ارقام جدید گوجه فرنگی - Lycopersicon esculentum L.- به گل جالیز مصری -Orobanche aegyptiaca Pers.- در شرایط گلخانه (چکیده)
1461 - بررسی امکان افزایش دقت تخصیص نیاز آبی در تهیه مدل شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه آب (چکیده)
1462 - A survey of interactions in crystal structures of pyrazine-based compounds (چکیده)
1463 - On detecting outliers in the Pareto distribution (چکیده)
1464 - پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختی (چکیده)
1465 - A continuous frame representation for an abstract shearlet group (چکیده)
1466 - Comparing the Effect of 12 Weeks of Bariatric and Aerobic Exercises on Metabolic Syn - drome Indices in Women With Knee Osteoarthritis (چکیده)
1467 - Study the Physicochemical and Sensory Attributes of Seedless Barberries Treated by Edible Coating and Packaging of During Storage (چکیده)
1468 - بررسی تأثیر پوشش آلوئه ورا و بسته بندی بر ویژگی های کیفی و زمان ماندگاری زرشک بی دانه Berberis vulgaris (چکیده)
1469 - Electrode Materials for Lithium Ion Batteries: A Review (چکیده)
1470 - On the Geometrically Nonlinear Analysis of Composite Axisymmetric Shells (چکیده)
1471 - Thermo-mechanical stability analysis of functionally graded shells (چکیده)
1472 - Deflection of axially functionally graded rectangular plates by Green’s function method (چکیده)
1473 - مروری بر تولید نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی به عنوان الکترود در ابرخازن ها (چکیده)
1474 - بررسی تطبیقی زن مدارانه ی قصه های هزار و یک شب و داستانهای آسیایی گوبینو (چکیده)
1475 - Using quantile regression for fitting lactation curve in dairy cows (چکیده)
1476 - The effect of how to perform movement sequences on absolute and relative timing transfer (چکیده)
1477 - تولید نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و ارزیابی ویژگی های فیزیکی آن (چکیده)
1478 - Sequence stratigraphic significance of shell concentrations in the Mobarak Formation -Mississippian-, Alborz Zone, Northern Iran (چکیده)
1479 - Using electronic nose to recognize fish spoilage with an optimum classifier (چکیده)
1480 - Sintering of a nano-crystalline tungsten heavy alloy powder (چکیده)
1481 - Statistical analysis of effective variables on the performance of waste storage service using geographical information system and response surface (چکیده)
1482 - Groundwater potential mapping using C5.0, random forest, and multivariate adaptive regression spline models in GIS (چکیده)
1483 - The Effect of Explicit and Implicit Instructions and Sleep on Consolidation of the Accuracy of Elements of a Fine Motor Skill (چکیده)
1484 - اولویت بندی توانمندی های سازمانی در پیاده سازی BPM (چکیده)
1485 - Effect of the milk fat content and starter culture selection on proteolysis and antioxidant activity of probiotic yogurt (چکیده)
1486 - شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت‌شناختی اثرگذار بر آن (چکیده)
1487 - بررسی تاثیر میکروامولسیون خوراکی روغن کنجد و عسل بر سپسیس کاندیدیایی موش صحرایی (چکیده)
1488 - بررسی رفتار چسبندگی فصل مشترک کامپوزیت اپوکسی/ الیاف شیشه بر اثر اصلاح سطح الیاف شیشه با عامل سیلان (چکیده)
1489 - The effect of exercise in water on plasma interleukin-23 in patient with multiple sclerosis (چکیده)
1490 - نقد موضوع فلسفه از دیدگاه ابن سینا و اندیشه ویتگنشتاین متقدم و متأخر (چکیده)
1491 - Effect of curcumin and hesperidin administrations during pregnancy on adulthood memory behaviors -double Y-maze test- of rat pups undergone hyperthermia-induced febrile seizure (چکیده)
1492 - بررسی اثر شکل موج، راستای موج و نسبت طول دهانه به ارتفاع، بر مقاومت و انرژی جذب شده توسط دیوار برشی فولادی موجدار (چکیده)
1493 - Relative Cayley graphs of finite groups (چکیده)
1494 - بررسی و گزینش از بین چند جمعیت خاکشیر بومی استان خراسان برای صفات جوانه زنی، کمی و کیفی (چکیده)
1495 - Reservoir rock typing using integrating geological and petrophysical properties for the Asmari Formation in the Gachsaran oil field, Zagros basin (چکیده)
1496 - Chemical composition, antioxidative‎, antibacterial‎‎, and time-kill activities of ‎some selected plant essential oils against foodborne pathogenic and spoilage ‎organisms (چکیده)
1497 - توسعه سواحل مکران، پیشران توسعه شرق کشور (چکیده)
1498 - Arabic Poetry through The Lens of Comparative Literature: The Literature of Iraq and Libya (چکیده)
1499 - A Victim or a Victimizer: A Study of Disintegration in Mustaf\'s Character in Tayeb Salih\'s Season of Migration to the North (چکیده)
1500 - Expression of interleukin-15 in canine mammary carcinoma: relationships with histologic grades, Bcl-2, recurrence, and overall survival (چکیده)
1501 - Dynamic model development and control for multiple-output flyback converters in DCM and CCM (چکیده)
1502 - Effects of phonon scattering on the electron transport and photocurrent of graphene quantum dot structures (چکیده)
1503 - An iterative method for damage identification of skeletal structures utilizing biconjugate gradient method and reduction of search space (چکیده)
1504 - وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی عناصر کمیاب، شاخص‎های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم در گاوهای شیری دچار جابجایی شیردان به چپ (چکیده)
1505 - On the generalized covering of a graph (چکیده)
1506 - چرایی و ضرورت شکل گیری سازمانی واحد تحت عنوان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و کاربرد آن در سازماندهی سیاسی فضا (چکیده)
1507 - A Generalization of Normal Sets (چکیده)
1508 - Topological complexity and fundamental group (چکیده)
1509 - تاثیر استفاده از کشت های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1510 - ارزیابی روشهای تلفیقی فازی GAMMA , و SUM ,OR ,AND به همراه روش TOPSIS به منظور تعیین محل مناسب جهت دفن پسماند در شهر تایباد (چکیده)
1511 - Topological complexity of some configuration space (چکیده)
1512 - ریزپوشانی روغن نعناع با استفاد از نشاسته اصلاح شده (چکیده)
1513 - بررسی اشکال ژئومورفولوژی رودخانه داغیان واقع در جنوب غرب شهرستان قوچان (چکیده)
1514 - ریزپوشانی روغن نعناع به روش خشک کردن پاششی (چکیده)
1515 - ارزیابی تاثیر استفاده از صمغ کتیرا در خمیرابه بر ویژگی های ناگت بوقلمون و مقایسه آن با صمغ کربوکسی متیل سلولز (چکیده)
1516 - شناسایی تقلبات شیر شتر با استفاده از مدل سازی تغییرات رنگی توسط پردازش تصویر و روش متقاطع مخلوط فرایند (چکیده)
1517 - Loss model based efficiency optimized control of brushless DC motor drive (چکیده)
1518 - Online Maximum Torque per Power Losses Strategy for Indirect Rotor Flux Oriented Control based Induction Motor Drives (چکیده)
1519 - Enhanced Emotional and Speed Deviation Control of Synchronous Reluctance Motor Drives (چکیده)
1520 - Deviation Model-Based Control of Synchronous Reluctance Motor Drives With Reduced Parameter Dependency (چکیده)
1521 - Evaluate the Inhibitory Activity of Thymus Vulgaris Essential Oil on Standard Strain and Ruminal Isolated Lactobacillus (چکیده)
1522 - Effects of different hydrocolloids on foaming properties of shrimp puree: a cluster analysis (چکیده)
1523 - بررسی وضعیت همگنی و شکست سری زمانی مقادیر بارش و دما در محدوده تعدادی از شهرهای کشور (چکیده)
1524 - An Investigation on Thermal Stability Of Fe5C2 Nanoparticles (چکیده)
1525 - مدلسازی برهم نهی دما زمان به منظور تعیین عملکرد طولانی مدت خزش کامپوزیت ریشه پره توربین بادی (چکیده)
1526 - Toughening of unsaturated polyester resins by CTBN liquid rubber (چکیده)
1527 - A comparison between digital camera and spectrophotometer for sensitive and selective kinetic determination of brilliant green in wastewaters (چکیده)
1528 - Prediction of long-term creep behavior of blade by time-stress superposition principle(TSSP) modeling (چکیده)
1529 - بررسی اثر اصلاح سطح الیاف شیشه به کمک سیلان (چکیده)
1530 - سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات نقره دی اکسید تیتانیوم دی اکسید روی به روشهای مختلف به منظور استفاده در کاربردهای بیولوژیکی (چکیده)
1531 - Increasing Energy Capture from Partially Shaded PV String Using Differential Power Processing (چکیده)
1532 - Effect of amount of tetra ethyl orthosilicate and thermal treatment temperatureon mechanical and biological properties of gelatin calcium phosphate scaffolds (چکیده)
1533 - بررسی دقت نرم افزار PVSOL در تخمین میزان تولید انرژی خورشیدی با استفاده از داده های عملی (چکیده)
1534 - کنترل سرعت درایو موتور القایی دو تحریکه بدون جاردوبک به روش مستقیم تطبیقی مدل مرجع (چکیده)
1535 - تأثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربستهای کامپوزیتی کلسیم فسفات، ژلاتین، نشاسته (چکیده)
1536 - Direct Torque Control of Dual Stator Winding Induction Machine Based on PI-Sliding Mode Control (چکیده)
1537 - Optimal Design of a Single-Phase TwoValue Capacitor Induction Motor with Fan Load (چکیده)
1538 - تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش زمان دوام (چکیده)
1539 - بررسی مقدار انرژی کرنشی کشسان و مومسان ذخیره و مستهلک شده در پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
1540 - اثرات استفاده از پسماند کشمش بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه بره‌های نر بلوچی (چکیده)
1541 - Steam Gasification Integrated with CO2Capture by Solid Sorbent (چکیده)
1542 - Kinetic modeling of biomass pyrolysis in a bubbling fluidized bed reactor (چکیده)
1543 - بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار آب سیب با استفاده از روش خوشه بندی (چکیده)
1544 - Analysis of Erosion and Sedimentation of the Karkheh River Using CCHE2D Software (چکیده)
1545 - یادگیری مبتنی بر پروژه؛ رویکردی موثر در تربیت دینی (چکیده)
1546 - Fabrication of Homogenous Polymer-Zeolite Nanocomposites as Mixed-Matrix Membranes for Gas Separation (چکیده)
1547 - توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر (چکیده)
1548 - طبقه بندی خودکار خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل (چکیده)
1549 - Landfill biogas treatment simulation: Mashhad landfill case study (چکیده)
1550 - Ce–promoted Na2WO4/TiO2 catalysts for the oxidative coupling of methane (چکیده)
1551 - Two single-enantiomer amidophosphoesters: a database study on the chirality of (O)2P(O)(N)-based structures (چکیده)
1552 - علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران (چکیده)
1553 - تأثیر تمرینات ادراکی - حرکتی پاریاد بر حافظه فعال کودکان با اختلال یادگیری خاص (چکیده)
1554 - On a metric on translation invariant spaces (چکیده)
1555 - بررسی عددی اثر خواص ترموفیزیکی جنس بدنه مبدل گرمایی صفحه-تخت فین‌دار بر عملکرد چیلر جذب سطحی (چکیده)
1556 - بهینه سازی خواص مکانیکی وفلاد دوفازی SAPH440 با طراحی آزمایش به روش تاگوچی (چکیده)
1557 - بررسی خواص روکش های ایجادشده بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 به روش جوشکاری GTAW (چکیده)
1558 - Comparison of Kinetic biodegradation of potato starch based and corn starch based low density polyethylene compound in aerated sludge (چکیده)
1559 - Limited-stop bus service: A strategy to reduce the unused capacity of a transit network (چکیده)
1560 - Steam gasification of biomass coupled with lime-based CO2 capture in a dual fluidized bed reactor: A modeling study (چکیده)
1561 - Coupled reactor and particle model of biomass drying and pyrolysis in a bubbling fluidized bed reactor (چکیده)
1562 - Effect of Family Support on Children's Participation in Recreational Sports Activities of Torbat-e-Jam (چکیده)
1563 - Kinetic Model of Steam Gasification of Biomass in a Bubbling Fluidized Bed Reactor (چکیده)
1564 - Kinetic Model of Steam Gasification of Biomass in a Dual Fluidized Bed Reactor: Comparison with Pilot-Plant Experimental Results (چکیده)
1565 - In vivo effects of allogeneic mesenchymal stem cells in a rat model of acute ischemic kidney injury (چکیده)
1566 - The therapeutic effect of autologous bone marrow mesenchymal stem cells to prevent the progress of chronic allograft nephropathy (چکیده)
1567 - مروری بر اثرات اسانس و عصاره های گیاهی در کنترل بیماری پوسیدگی نرم غده سیب زمینی (چکیده)
1568 - typology review of open and semi opne spaces as a link between nature and health in healthcare environments (چکیده)
1569 - Hydrophobic Impact of a Droplet on a Solid Cylinder: Experiments and Simulations (چکیده)
1570 - اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسرده (چکیده)
1571 - Effect of Six Months of Aerobic Exercise on Serum Levels of Insulin, Growth Hormone and Insulin-Like Growth Hormone 1 in Sedentary Obese Women (چکیده)
1572 - Biodegradation of Phenol by Cold-Tolerant Bacteria Isolated from Alpine Soils of Binaloud Mountains in Iran (چکیده)
1573 - فرآیندهای دیاژنتیکی موثر بر سنگ آهک های سازند چهل کمان (پالئوسن پسین)، جنوب درگز (چکیده)
1574 - بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز راین واقع در جنوب شرق کرمان (چکیده)
1575 - ارزیابی مخزنی سازند کنگان: مطالعه موردی چاه A در یکی از میادین گازی زاگرس جنوبی (چکیده)
1576 - مطالعه فرایندهای دیاژنتیکی موثر بر سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابور: کاربردی برای توالی پاراژنتیکی (چکیده)
1577 - An enhanced dissolution rate of molybdenite and variable activation energy (چکیده)
1578 - The decoration of multi-walled carbon nanotubes with nickel oxide nanoparticles using chemical method (چکیده)
1579 - پتروگرافی دولومیت های سازند آسماری در یکی از چاه های میدان نفتی مارون (چکیده)
1580 - Genotyping of human cystic echinococcosis in Northeastern Iran (چکیده)
1581 - طراحی و ساخت حامل لنتی ویروسی بیان کننده miRNA-499 و انتقال آن به سلول های بنیادی مزانشیمی انسان (چکیده)
1582 - Extra-lymphatic lymphoma located in the breast, liver and thyroid (چکیده)
1583 - Transduced Mesenchymal Stem Cells and Cardiomyogenic Differentiation (چکیده)
1584 - Cardiomyogenic differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells transduced with Tbx20-encoding lentiviral vectors. (چکیده)
1585 - MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Cardiomyocytes (چکیده)
1586 - Two single-enantiomer (R and S) Amidophosphoesters (چکیده)
1587 - تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز (چکیده)
1588 - A new phosphoric triamide structure: (CF3C(O)NH)P(O)(NHC6H4-4-CH3)2 (چکیده)
1589 - بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی (چکیده)
1590 - ارزیابی تاثیر پوشش خوراکی متیل سلولز حاوی اسانس زنیان (Carum copticum L) و عصاره زردچوبه (Curcuma longa L) بر کنترل رشد لیستریا مونوسیتوژنز در گوشت مرغ نگهداری شده در یخچال (چکیده)
1591 - A Geometrically Non-linear Stochastic Analysis of Two-dimensional Structures made of Neo-hookean Hyperelastic Materials Uusing MLPG Method: Considering Uncertainty in Mechanical Properties (چکیده)
1592 - تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Spirulia Platensis) بر آسیب اکسیداتیو بافتی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1785 در مواجهه با سیانید (چکیده)
1593 - Mediators of Development of Brand Personality in Iran Football League (چکیده)
1594 - Weather-Based Index Insurance Pricing- Canonical Vine Copula Function Approach (چکیده)
1595 - مطالعه بخش های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل (چکیده)
1596 - Effect of dietary inclusion of date seed (Phoenix dactylifera L.) on intake, digestibility, milk production, and milk fatty acid profile of Holstein dairy cows (چکیده)
1597 - Brand Personality of the Premier League of Iran's Soccer - Strategies and Consequences (چکیده)
1598 - Effects of Using Mentha pulegium and Ziziphora clinopodioides Essential Oils as Additive on in vitro study (چکیده)
1599 - اثر استفاده از سطوح مختلف ساپونین بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآی شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
1600 - اثر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر تولید شیر و برخی فراسنجه های خون بزهای شیری سانن (چکیده)
1601 - Comparative assessment of on-farm greenhouse gas (GHG) emissions from male-headed and female-headed rice farms in Mazandaran Province, Iran (چکیده)
1602 - اثربخشی مشاوره¬ی¬ حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر مشکلات رفتار‌های درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده‌ی کودکان خیابانی شهر مشهد (چکیده)
1603 - Reservoir Zonation of the Kangan Formation: A Case Study one of Wells of the Gas Fields in the Folded Zagros Subzone (چکیده)
1604 - تبیین و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها با تأکید بر مرزهای خشکی (چکیده)
1605 - Applications of inorganic-organic hybrid architectures based on polyoxometalates in catalyzed and photocatalyzed chemical transformations (چکیده)
1606 - ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد (چکیده)
1607 - رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی (چکیده)
1608 - مقایسه پردازش شناختی دانشجویانِ با دانش عمیق و سطحی در حل مسائل تفسیر نمودار تابع ریاضی، یک مطالعه ERP (چکیده)
1609 - تحلیل فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه کرخه با استفاده از تحلیل آماری دو متغیره (چکیده)
1610 - ارزیابی کیفی پساب های حاصل از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و منابع آب مجاور آن جهت مصارف کشاورزی (چکیده)
1611 - Application of mesenchymal stem cells to enhance non-union bone fracture healing (چکیده)
1612 - An image quality assessment algorithm based on saliency and sparsity (چکیده)
1613 - تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان های شهرستان خواف) (چکیده)
1614 - بررسی عددی اثر افزودن ذرات آلومینیومی به بستر جاذب بر عملکرد سیستم‌های تبرید جذب سطحی (چکیده)
1615 - بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
1616 - مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeTe با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
1617 - مطالعه اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختارFeTe : رهیافت نظریه تابعی چگالی (چکیده)
1618 - مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeSe با استفاده از نظریه تابعی چگالی (چکیده)
1619 - بررسی نظری اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختار FeSe (چکیده)
1620 - بهینه سازی شرایط رشد و تولید آنزیم آمیلاز در باکتری sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روش Response Surface Methodology (چکیده)
1621 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال (چکیده)
1622 - The Investigation of the T30695 Aptamer Selectivity toward Pb2+ Ion: A Molecular Dynamic Simulation Study (چکیده)
1623 - تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ بوته گوجه‌ فرنگی فرآوری‌ شده با سطوح مختلف تفاله خشک چغندرقند به روش کیسه‌ های نایلونی و تولید گاز (چکیده)
1624 - Converting sports diplomacy to diplomatic outcomes: Introducing a sports diplomacy model (چکیده)
1625 - تاثیر تمرینات ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 سال (چکیده)
1626 - بررسی ریزرخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در یکی از چاه های میادین گازی زاگرس جنوبی (چکیده)
1627 - برخاستگاه میان لایه های ماسه سنگی سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابور: بر اساس شواهد پتروگرافی (چکیده)
1628 - Interactions between polyols and wheat biopolymers in a bread model system fortified with inulin: A Fourier transform infrared study (چکیده)
1629 - Effect of Cu doping on the structural and electrochemical properties of lithium-rich Li1.25Mn0.50Ni0.125Co0.125O2 nanopowders as a cathode material (چکیده)
1630 - بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت فرنگی با کاربرد اسید آمینه ها در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
1631 - The effect of gelatin as a chelating agent on the synthesis and characterization of LiMn2O4 nanopowders prepared via sol–gel method (چکیده)
1632 - Microbial degradation of low-density polyethylene and synthesis of polyhydroxyalkanoate polymers (چکیده)
1633 - Application of Machine Learning Approaches in Rainfall-Runoff Modeling (Case Study: Zayandeh_Rood Basin in Iran) (چکیده)
1634 - A combined X-ray crystallography and theoretical study of N—H…OX (X is ═P and —C) hydrogen bonds in two new structures with a (C—O)2(N)P(═Y)(Y is O and S) skeleton (چکیده)
1635 - Spin-dependent transport of trans-polyacetylene in the presence of polarons (چکیده)
1636 - High piezoelectricity in the buckled V-structure monolayers of group III-V: An Ab initio calculation (چکیده)
1637 - Rumen Fermentation Responses to Dairy Diets Differing in Protein Degradation Potential and Processed Barley Grain (چکیده)
1638 - رشد مهارت نوشتار در فارسی زبانان 13- 18 ساله با نگاهی به الگوهای نحوی و مکث (چکیده)
1639 - Sedimentology and hydro-geochemistry of Garab travertines in southeast of Mashhad, Iran (چکیده)
1640 - Investigation of utilizing hybrid fiber-reinforced concrete for pavement (چکیده)
1641 - مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی (چکیده)
1642 - Thermal modelling of gas generation and retention in the Jurassic organic-rich intervals in the Darquain field, Abadan Plain, SW Iran (چکیده)
1643 - The Charge Transport Mechanisms in Conducting Polymer Polypyrrole Films and Fibers (چکیده)
1644 - Isolation and Purification of the Schizont Stage of Theileria annulata from Host Leukocytes through Novel Biochemical Techniques (چکیده)
1645 - Perception of biological motions is preserved in people with autism spectrum disorder: electrophysiological and behavioural evidences (چکیده)
1646 - گزارش جراحی Triple pelvic osteotomy در دو قلاده سگ مبتلا به دیسپلازی مفصل لگنی رانی (چکیده)
1647 - Assessment of groundwater suitability for irrigation in a gold mine surrounding area, NE Iran (چکیده)
1648 - Ultrastructure of ovarian germ cells in the ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
1649 - On Free Ends of Groups (چکیده)
1650 - Enhanced Photocatalytic Performance of Al-Doped ZnO NPs-Reduced Graphene Oxide Nanocomposite for Removing of Methyl Orange Dye from Water Under Visible-Light Irradiation (چکیده)
1651 - Frequency of Different Types of Diagnostic Errors in Patients with Central Nervous System Infections: A Cross-Sectional Observational Study (چکیده)
1652 - Investigation of Akermanite /wollastonite preparedby sol-gel metod (چکیده)
1653 - اثر فعال‌سازی مکانیکی بر فرآیند آلومینو-کربوترمی سلستین به منظور تولید کربنات استرانسیم (چکیده)
1654 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت پپتید نوترکیب LasioglossinΙΙΙ بر پاتوژن های شاخص مواد غذایی (چکیده)
1655 - حل زیربهینه بازی های گرافی دیفرانسیلی غیر خطی با استفاده از برنامه ریزی پویای تقریبی تک - شبکه (چکیده)
1656 - Observer-based Adaptive Optimal Output Containment Control problem of Linear Heterogeneous Multi-agent Systems with Relative Output Measurements (چکیده)
1657 - چیستی شناسی مهر در ازدواج دائم و موقت (چکیده)
1658 - کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران (چکیده)
1659 - Goodness of fit test using Lin-Wong divergence based on Type-I censored data (چکیده)
1660 - Weak convergence of TJW product-limit estimator under association (چکیده)
1661 - Perceptions and Experiences of the Teachers and Educational Administrators of the Strengths and Weaknesses of the Professional Rankings Plan of Teachers (چکیده)
1662 - تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر سطوح برخی فاکتورهای قلبی -عروقی زنان دیابتی نوع دو غیرفعال (چکیده)
1663 - Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 1,2-Ethylene-bis -para-methyl pyridinium- dichromate as a new selective and mild agent in oxidation of alcohols (چکیده)
1664 - The effect of hydroalcoholic extract of angelica (Heracleum persicum) fruit on performance, immune response, small intestine histology, haematological parameters and carcass characteristic of broiler chickens (چکیده)
1665 - Impact of mean velocity accuracy on the estimation of rating curves in compound channels (چکیده)
1666 - محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنزی توالی کربناته بیستون (کرتاسه زیرین) منطقه کرمانشاه، غرب ایران (چکیده)
1667 - غربال گری ارقام و توده های گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) از نظر میزان تحمل آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در شرایط گلخانه (چکیده)
1668 - Zoophycos ichnogenus distribution and paleoenvironmental analysis: examples from the Mississippian Mobarak formation (Alborz Basin, Iran) (چکیده)
1669 - A new effective nano-adsorbent and antibacterial material of hydroxyapatite (چکیده)
1670 - مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل (چکیده)
1671 - بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (چکیده)
1672 - مقایسه نتایج مدل رگرسیون لجستیک معمولی و لجستیک نیرومند در مدل‌بندی عوامل مرتبط با بیماری پره‌دیابت (چکیده)
1673 - Performance of lentil and chickpea flour in deep-fried crust model (DFCM): oil barrier and crispy properties (چکیده)
1674 - Experimental investigation of multiwall carbon nanotube/paraffin based heat sink for electronic device thermal management (چکیده)
1675 - اثربخشی گروه‌درمانی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و رفتار پرخطر نوجوانان پسر بی ‏سرپرست (چکیده)
1676 - نگرش اخلاقی-حقوقی به جایگاه اصل برابری در حقوق کودکان با نیازهای ویژه (چکیده)
1677 - Measuring the impact of the (2011-2012) financial crisis on the relationship between financial ratios and bank profits (چکیده)
1678 - Diagnostic Errors in Tuberculous Patients: A Multicenter Study from a Developing Country (چکیده)
1679 - جداسازی گونه های Streptomyces از مزارع و انبارهای سیب زمینی خراسان رضوی (چکیده)
1680 - مطالعه اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاهی در کنترل باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی (چکیده)
1681 - Investigation of merwinite/wollastonite prepared by sol-gel metod (چکیده)
1682 - اثربخشی درمان ترکیبی تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی و اصلاح رفتار در بهبود رفتار کلیشه‌ای کودکان اختلال طیف اتیسم (چکیده)
1683 - Chemical composition and antimicrobial activity of Origanum vulgare subsp. viride essential oils cultivated in two different regions of Iran (چکیده)
1684 - انتخاب بهینه شکل و مصالح پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
1685 - شناسایی مناطق آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر نیشابور) (چکیده)
1686 - A Novel Shortwave Infrared Proximal Sensing Approach to Quantify the Water Stability of Soil Aggregates (چکیده)
1687 - نگرش شناختی - وجودی در رشد و تربیت ارادی شخصیت، برمبنای اندیشه ملاصدرا (چکیده)
1688 - ارزیابی و مدلسازی پتانسیل گرمایش جهانی تولید شلتوک در استان فارس (چکیده)
1689 - آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
1690 - The Relationship between Managerial Entrenchment, Earnings Management, and Firm Innovation (چکیده)
1691 - Jensen inequalities for P-class functions (چکیده)
1692 - مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی (چکیده)
1693 - Noncommutative strong and weak symmetrization maximal inequalities (چکیده)
1694 - MARTINGALE INEQUALITIES IN THE NONCOMMUTATIVE PROBABILITY SPACES (چکیده)
1695 - RIESZ DECOMPOSITION FOR NONCOMMUTATIVE NEAR-SUBMARTINGALE (چکیده)
1696 - ارائه الگوریتم بهبودیافته اجتماع ذرات برای مسئله تجدید ارایش شبکه توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
1697 - تاریخچه دیاژنز سازند مزدوران و ارتباط دولومیتی شدن با سکانسهای رسوبی در دشت گنبد، غرب کپه داغ (چکیده)
1698 - بررسی رخساره ها و پیوستگی رسوبی در رسوبات حوضه آبریز تلخاب (غرب استان ایلام) (چکیده)
1699 - اثرمجموعه ها و اهمیت محیطی آنها در سازند جیرود، جنوب غرب شاهرود و شمال شهمیرزاد، البرز مرکزی (چکیده)
1700 - A MODEL OF SOURCES PREDICTING TYPES OF SPORT CONFIDENCE IN FOOTBALL PLAYERS (چکیده)
1701 - آنالیز ژئوشیمی عنصری دولومیت های سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابور (چکیده)
1702 - مطالعه پتروگرافی و کاتدولومینسانس دولومیت های سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابور: کاربردی برای توالی پاراژنتیکی دولومیت ها (چکیده)
1703 - کاوشی در زمینه تاریخی مستثنیات ربا (چکیده)
1704 - Simultaneous transport of seven heavy metal cations using phosphoric tri-(4-chloroaniline) carrier by bulk liquid membrane technique and the complexation of a numeral ions conductometry (چکیده)
1705 - Data on environmentally relevant level of aflatoxin B1-induced human dendritic cells' functional alteration (چکیده)
1706 - تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود، تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
1707 - Market-Based Customer Reliability Provision in Distribution Systems Based on Game Theory: A Bi-Level Optimization Approach (چکیده)
1708 - Study of diagnostic values of serum thyroid hormone and creatinine in acute renal transplant rejection (چکیده)
1709 - تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور (چکیده)
1710 - مقایسه دامنه مؤلفه P300 دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح بالا با دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح پایین در حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابع (چکیده)
1711 - Robust Learning Over Multitask Adaptive Networks With Wireless Communication Links (چکیده)
1712 - Optimizing natural gas reciprocating expansion engines for Town Border pressure reduction stations based on AGA8 equation of state (چکیده)
1713 - تأثیر تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر آمادگی هوازی، قدرت عضلانی، گلوکز خون، مقاومت به انسولین و سطح سرمی بتااندورفین زنان دیابتی نوع دو (چکیده)
1714 - Thermodynamic analysis of medium pressure reciprocating natural gas expansion engines (چکیده)
1715 - Effects of dietary supplemental methionine source and betaine replacement on the growth performance and activity of mitochondrial respiratory chain enzymes in normal and heat‐stressed broiler chickens (چکیده)
1716 - Synthesis and crystal structure of a novel mixed ligand copper complex (چکیده)
1717 - The Relationship Between Brand Perception Dimension with Branding's Top Clubs of Basketball and Handball Iran to Considering the Role of Mediator Fans Commitment (چکیده)
1718 - (Agaricus Bisporus) عوامل محیطی مؤثر بر پسروی نژادی اسپاون قارچ خوراکی دکمهای سفید (چکیده)
1719 - شبیه سازی نسل چهارم تلفن همراه در کانال HAPS (چکیده)
1720 - Environmental Enrichment Attenuates Morphine-Induced Conditioned Place Preference and Locomotor Sensitization in Maternally Separated Rat Pups (چکیده)
1721 - Aptasensors as the future of antibiotics test kits-a case study of the aptamer application in the chloramphenicol detection (چکیده)
1722 - طراحی الگوی بهینه زراعی تحت شرایط ریسک در استان گلستان (چکیده)
1723 - اثر جایگزینی دانه سویا فرآوری شده با کنجاله سویا بر عملکرد، قابلیت هضم و برخی فراسنجههای خونی و شکمبهای در گاو شیری هلشتاین (چکیده)
1724 - مقایسه مشخصه های اپتیکی و مکانیکی خاکپوش های پلی اتیلنی و زیست تخریب پذیر (چکیده)
1725 - Novel Chiral Phosphoramide-Modified Hybrid Magnetic Fe3O4/Silica Nanoparticles for Direct Enantioseparation (چکیده)
1726 - The capacity of some classes of polyhedra (چکیده)
1727 - Fe(III), Cu(II) and U(VI) binuclear complexes with a new isothiosemicarbazone ligand: Syntheses, characterization, crystal structures, thermal behavior and theoretical investigations (چکیده)
1728 - A theoretical and experimental study of six novel new complexes of alkyl substituted isothiosemicarbazone (چکیده)
1729 - In Vitro Evaluation of Antimold Activity of Annatto Natural Dye and Its Effects on Microbial, Physicochemical, and Sensory Properties of Bread (چکیده)
1730 - تأثیر فرایند اکستروژن و شرایط انجماد بر کیفیت خمیر منجمد و کوکی تهیه شده از آرد سورگوم (چکیده)
1731 - ارزیابی اثر متغیرهای ترکیب خوراک و دمای اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی اسنک بر پایه آرد جو و تفاله هویج (چکیده)
1732 - A study of unhomeliness in house of sand and fog (چکیده)
1733 - A Study on the PAPR of systematic UW-OFDM (چکیده)
1734 - مروری بر تولید گاماآمینوبوتیریک اسید توسط باکتریهای اسید لاکتیک (چکیده)
1735 - Silicon atom and silicon oxide molecule, within the metallic and semiconducting carbon nanotubes as promising centers candidates for hydrogen adsorption: A DFT theoretical study (چکیده)
1736 - اثربخشی مصاحبه‌ی انگیزشی به شیوه‌ی گروهی، بر کاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد چاق: نقش تعدیل‌گر تکانشگری (چکیده)
1737 - Thresholds of land cover to control runoff and soil loss (چکیده)
1738 - بررسی ویژگی های تکنولوژیکی و پتانسیل بیماری زایی انتروکوکوس ها (چکیده)
1739 - رابطه استرس ادراک شده و شدت وابستگی به مواد: نقش واسطه ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله ای (چکیده)
1740 - Geometrically nonlinear analysis of FG doubly-curved and hyperbolical shells via laminated by new element (چکیده)
1741 - Solving coupled beam-fluid interaction by DTM (چکیده)
1742 - امکان سنجی مدیریت گل جالیز مصری در ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)با استفاده از قارچ مایکوریزا آربوسکولار(Orobanche aegyptiaca) (چکیده)
1743 - تعدیل اثرات تنش شوری با ترکیبات سیلیسیم (نانو و میکرو) و پتاسیم در سیب زمینی (چکیده)
1744 - ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانان (چکیده)
1745 - بررسی انواع فرآیندهای دیاژنتیکی موثر بر کیفیت مخزنی سازند کنگان: مطالعه موردی چاه شماره A در میدان گازی تابناک، زاگرس جنوبی (چکیده)
1746 - اثر پسخوراند مهارخودی و فراوانی آن بر یادگیری حرکتی کودکان دارای اختلال شنوایی (چکیده)
1747 - تاثیر یک دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد تعادلی، سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (چکیده)
1748 - اثر برنامه اسپارک بر خودپنداره و مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری (چکیده)
1749 - Extended Cuadras-Auge Model with Reliability Applications (چکیده)
1750 - Kernel Distribution Function Estimation Under Negative Superadditive Dependence (چکیده)
1751 - مقایسه چند آزمون استقلال مبتنی بر تابع مفصل (چکیده)
1752 - Spatiotemporal nexus between the pattern of land degradation and land cover dynamics in Iran (چکیده)
1753 - Topological phases in Bi/Sb planar and buckled honeycomb monolayers (چکیده)
1754 - اثربخشی مداخله درمانی باز آموزی کارکرد های اجرایی بر وابستگی به سیگار (چکیده)
1755 - Exponential goodness of fit test based on Lin-Wong divergence on type-I censored data (چکیده)
1756 - تاثیر طول آببند قائم بر گرادیان خروجی پاییندست بندهای انحرافی با استفاده از نگاشت همدیس (چکیده)
1757 - اثر رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی بر ویژگی های مکانیکی آسفالت سرد (چکیده)
1758 - ارزیابی بیولوژیکی استفاده از رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی جهت بهبود ویژگی های مکانیکی مخلوط های آسفالتی (چکیده)
1759 - ملاحظاتی درباره اکتشاف ذخایر روی و سرب با سنگ میزبان کربناته در ایرانکوه با معرفی معدن زون 5 رومرمر (چکیده)
1760 - برخی آثار واجی و واژگانی فارسی میانه در گونه کرمانی (چکیده)
1761 - Supportive properties of basement membrane layer of human amniotic membrane enable development of tissue engineering applications (چکیده)
1762 - Seven and eight-coordinate Fe(III) complexes containing pre-organized ligand 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid: Solvent effects, supramolecular interactions and DFT calculations (چکیده)
1763 - Different behavior of PDA as a preorganized ligand versus PCA ligand in constructing two inorganic-organic hybrid materials based on Keggin-type polyoxometalate (چکیده)
1764 - INFLUENCE OF PLANTING DESIGNS ON WINTER THERMAL COMFORT IN AN URBAN PARK (چکیده)
1765 - Using applied operations research and geographical information systems to evaluate effective factors in storage service of municipal solid waste management systems (چکیده)
1766 - بررسی هیدرولیکی و طراحی دریچه فلپ اصلاح شده برای کنترل خودکار سطح آب در کانال های آب (چکیده)
1767 - تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله (چکیده)
1768 - Exponentiality test based on statistical evidence with Type II censored data (چکیده)
1769 - A review on goodness of fit tests based on entropy (Prof. Arghami's contributions) (چکیده)
1770 - Designing of potential vaccine candidates of fused cathepsin L and tropomyosin genes of Rhipicephalus (Boophilus) tick larva (چکیده)
1771 - بررسی میزان برشته‌ کردن بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی، جریان‌پذیری، آنتی‌‌اکسیدانی و حسی آرد سویای برشته‌ شده (چکیده)
1772 - Effect of Water Deprivation and Drinking Saline Water on Performance, Blood Metabolites, Nutrient Digestibility, and Rumen Parameters in Baluchi Lambs (چکیده)
1773 - Interaction of nanodiamonds with bacteria (چکیده)
1774 - Iranian Psychiatrists Attitudes to Psychosomatic Medicine: A Qualitative Content Analysis (چکیده)
1775 - مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobson و Benson بر افسردگی سالمندان (چکیده)
1776 - Geometric aspects of $p$-angular and skew p-angular distances (چکیده)
1777 - The off‐grid frequency selective millimeter wave channel estimation (چکیده)
1778 - A description of the testate amoeba Ovulina parva gen. nov., sp. nov. from coastal marine sediments (چکیده)
1779 - Photochemical and electrochemical hydrogen evolution reactivity of lanthanide-functionalized polyoxotungstates (چکیده)
1780 - Developing a magnetic metal organic framework of copper bearing a mixed azido/butane-1,4-dicarboxylate bridge: magnetic and gas adsorption properties (چکیده)
1781 - Three novelBacillusstrains from a traditional lacto-fermented pickle as potential probiotics (چکیده)
1782 - Path following techniques for geometrically nonlinear structures based on Multi-point methods (چکیده)
1783 - تاثیر روند ریزشوندگی به سوی پایین‌دست رسوبات رودخانه‌ای: مطالعه موردی، رودخانه راین واقع در جنوب شرقی کرمان (چکیده)
1784 - On the C.W.T on homogeneous spaces associated to Quasi invariant measure (چکیده)
1785 - تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای FML تحت بارگذاری انفجاری (چکیده)
1786 - Comparison of Sleep Problems in Opioid-Dependent Patients under Methadone and Buprenorphine Treatment (چکیده)
1787 - Validation of the influencing factors associated with traffic violations and crashes on freeways of developing countries: A case study of Iran (چکیده)
1788 - اثر ترکیب خوراک و متغیرهای فرایند بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کف‌های جامد تشکیل شده از نشاسته ذرت و دانه کنجد به روش اکستروژن (چکیده)
1789 - استخراج اطلاعات از پیکره زبانی: معرفی پیکرۀ مقاله‎های علمی‎‎پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1790 - اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار (چکیده)
1791 - Constructing an optimal facility layout to maximize adjacency as a function of common boundary length (چکیده)
1792 - A new concept of adjacency for concurrent consideration of economic and safety aspects in design of facility layout problems (چکیده)
1793 - A new linear adjacency approach for facility layout problem with unequal area departments (چکیده)
1794 - A bi-objective MIP model for facility layout problem in uncertain environment (چکیده)
1795 - An optimal approach for maximizing the number of adjacencies in multi floor layout problem (چکیده)
1796 - The effect of hydroalcoholic extract of angelica (Heracleum persicum) fruit on performance, immune responses, small intestine histology, haematological parameters and carcass characteristics of broiler chickens (چکیده)
1797 - Free Vibration of a Generalized Plane Frame (چکیده)
1798 - The genus Neoheegeria with a new species from Iran exhibiting wing-dimorphism (Thysanoptera: Phlaeothripidae) (چکیده)
1799 - طراحی آنتن فراپهن باند برای سیستم های تصویربرداری پزشکی مایکروویوی (چکیده)
1800 - Skin Artifact Removal Algorithms for Radar-based Microwave Breast Cancer Detection (چکیده)
1801 - ارزیابی رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تحت ‌شرایط شبیه‌سازی‌ شدۀ دهان (چکیده)
1802 - بررسی تأثیر بارگذاری در بهینه‌سازی توپولوژی سازه با استفاده از قید تنش (چکیده)
1803 - MIXED CONVECTION STAGNATION- POINT FLOW OF MHD THIRD GRADE NANOFLUID OVER A VERTICAL STRETCHING SHEET WITH RADIATION Effects (چکیده)
1804 - Effect of deep fat and hot air frying on doughnuts physical properties and kinetic of crust formation (چکیده)
1805 - Fourier Analysis of Advection-dominated Accretion Flows (چکیده)
1806 - Agronomic performance, seed quality and nitrogen uptake of Descurainia sophia in response to different nitrogen rates and water regimes (چکیده)
1807 - ON THE CAPACITY OF EILENBERG-MACLANE AND MOORE SPACES (چکیده)
1808 - توزیع بتا دو متغیره و ویژگی های آن (چکیده)
1809 - A new model for robust facility layout problem (چکیده)
1810 - تهیه، شناسایی طیفی، بررسی ساختاری و آنالیز سطح هیرشفلد ترکیب جدید تیوفسفرآمید با اسکلت P(S)(N)3 (چکیده)
1811 - Petrography and geochemistry of sandstones succession of the Qal'eh Dokhtar Formation (Middle-Upper Jurassic), east central Iran: Implications for provenance, tectonic setting and palaeoweathering (چکیده)
1812 - Solid and solution states studies of two Mn-II- complexes based on N-oxidized pyridine-2,5-dicarboxylic acid (چکیده)
1813 - Purposeful molecular design of inorganic-organic hybrid architectures based Keggin-type polyoxometalates: luminescence properties and Monte Carlo simulation studies (چکیده)
1814 - Synthesis and characterization of cobalt complexes containing 1,10- phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid (چکیده)
1815 - Construction of two zinc and copper(II) coordination complexes containing pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide based on mixed-ligand synthetic strategy (چکیده)
1816 - Mixed ligand coordination complex of Mn(II) containing oxidized pyridine-2,6- dicarboxylic acid and 1,10-phenanthroline: Synthesis and characterization (چکیده)
1817 - Synthesis and characterization of a manganese(II) coordination complex based on highly pre-organized ligand of 1,10 (چکیده)
1818 - In situ oxidation of 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline for synthesis of nickel(II) complexes containing highly preorganized acidic ligand (چکیده)
1819 - Clinical investigations of cobalt and copper complexes containing 1,10- phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid in some cancer therapy treatments (چکیده)
1820 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس ایزوله شده از پنیر سنتی متال در دوغ (چکیده)
1821 - On the shell thickness-stretching effects using seven-parameter triangular element (چکیده)
1822 - Application of Green’s function method to bending of stress gradient nanobeams (چکیده)
1823 - Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global database (چکیده)
1824 - Analysis of Welding Residual Stresses in Box Columns (چکیده)
1825 - Investigation of yield and yield components response of Salvia leriifolia Benth. to biological and organic fertilizers (چکیده)
1826 - درک معنایی اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز فارسی در غیرفارسیزبانان: رویکردی شناختی- معنایی (چکیده)
1827 - Topics and Transitivity Choices in Iranian Learners English Writings (چکیده)
1828 - Operator Ky Fan type inequalities (چکیده)
1829 - برخاستگاه سازند سیلیسی-آواری پسته لیق (پالئوسن زیرین) در برش چهچهه شمالشرق ایران (چکیده)
1830 - An in-situ forming implant formulation of naltrexone with minimum initial burst release using mixture of PLGA copolymers and ethyl heptanoate as an additive: In-vitro, ex-vivo, and in-vivo release evaluation (چکیده)
1831 - Evaluation of N—H···S and N—H···π interactions in O,Oʹ-diethyl N-(2,4,6-trimethylphenyl)thiophosphate: a combination of X-ray crystallographic and theoretical studies (چکیده)
1832 - Facies analyses and depositional setting of the Lower Cretaceous Shurijeh–Shatlyk formations in the Kopeh Dagh– Amu Darya Basin (Iran and Turkmenistan) (چکیده)
1833 - بررسی فرآیند نفت زایی سنگ منشأ کژدمی در گستره ناحیه تغذیه میدان دارخوین در دش تآبادان (چکیده)
1834 - نوسان ایمان و کفر از منظر ابن عربی و ملاصدرا (چکیده)
1835 - تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر برخی خصوصیات خیار رقم رویال (چکیده)
1836 - Developing some POMs-templated MOFs: Crystal structure, magnetic and gas adsorption properties (چکیده)
1837 - الگوی تأثیرگذاری نهاده‌ها بر ریسک تولید گندم آبی و دیم (شرق استان گلستان) (چکیده)
1838 - کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه (چکیده)
1839 - ارزیابی داده های شبکه بندی شده AgMERRA در شبیه سازی عملکرد و نیاز آبی گندم دیم در استان خراسان رضوی (چکیده)
1840 - بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی (چکیده)
1841 - Three new Canuellidae (Copepoda: Canuelloida) from Iran (چکیده)
1842 - Methyl Jasmonate Enhaces the Accumulation of Phenolic Acids in Salvia virgata Jacq. Hairy Root Cultures. (چکیده)
1843 - The Effect of Plant Growth Regulators on Shoot Regeneration and Production of Phenolic Compounds in Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
1844 - Production of Tanshinones and Phenolic Acids in Hairy Root Cultures of Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
1845 - Efficiency of Five Different Agrobacterium Rhizogenes Strains on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
1846 - مطالعه زیست‌تخریب‌پذیری فیلم‌‌های پلی‌اتیلنی‌کم‌چگال پرداخت شده با تابش خورشید توسط باکتری‌های تجزیه‌کننده پلاستیک در واکنشگاه (چکیده)
1847 - بررسی عددی تاثیر فرکانس نسبت فشار مولد صوتی و اختلاف دمای مبدل های حرارتی در یخچال ترموآکوستیک (چکیده)
1848 - آسیب شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرام (چکیده)
1849 - Surface-grafted lanthanoid complexes of the tungstosilicate polyanion [SiW12O40]4-: a synthetic, structural and computational investigation (چکیده)
1850 - Microbial Degradation of UV-Pretreated Low-Density Polyethylene Films by Novel Polyethylene-Degrading Bacteria Isolated from Plastic- Dump Soil (چکیده)
1851 - Bioactive properties of Kilka (Clupeonella cultriventris caspi) fish protein hydrolysates (چکیده)
1852 - The first Fe(II) complex bearing end-to-end dicyanamide as a double bridging ligand: Crystallography study and Hirshfeld surface analysis; completed with a CSD survey (چکیده)
1853 - The capacity of wedge sum of spheres of different dimensions (چکیده)
1854 - Comparing Effects of Forestland conversion to Tea Farming on Soil Quality Indices (چکیده)
1855 - Evaluation of the antiplasmodial activity of ethnopharmacological plants used for the treatment of malaria in Iran (چکیده)
1856 - Soil quality change 50 years after forestland conversion to tea farming (چکیده)
1857 - ارزیابی اثر راستای قرارگیری ورق در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از مفاهیم شکنندگی (چکیده)
1858 - Prediction of Shear Wave Velocity Profile Using GMDH Type Neural Networks and Genetic Algorithm (چکیده)
1859 - هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن ساختارهای مختلف شبکه و حفاظت پایلون (چکیده)
1860 - Lin–Wong divergence and relations on type I censored data (چکیده)
1861 - Effect of L-alanine concentration on linear and nonlinear optical properties of two dyes in water and nano-confined water (چکیده)
1862 - Preparation and characterization of modified polyphenylsulfone membranes with hydrophilic property for filtration of aqueous media (چکیده)
1863 - معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال (چکیده)
1864 - تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵) (چکیده)
1865 - شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990 (چکیده)
1866 - ON THE SHEARLET TRANSFORM USING HYPERBOLIC FUNCTIONS (چکیده)
1867 - Determination of Subrepresentations of the Standard Higher Dimensional Shearlet Group (چکیده)
1868 - UNITARY DUAL OF THE STANDARD SHEARLET GROUP‎, ‎IN ARBITRARY SPACE DIMENSIONS (چکیده)
1869 - بررسی رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در چاه شماره 6 میدان نفتی اهواز (چکیده)
1870 - فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا (چکیده)
1871 - Psychometric properties of Persian language version of the Female Sexual Function Index (P-FSFI) among postmenopausal women (چکیده)
1872 - Seroimmunity to Tetanus and Diphtheria among Immunocompetent Adult Patients Admitted to a Tertiary Hospital for Any Reason (چکیده)
1873 - The narration method of “Story speech” in the novel “Mawsim al-Hijra ila al-Shamal” (Seasons of Migration to the North) by Tayeb Salih (چکیده)
1874 - Transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in Alfalfa (Medicago sativa) by Agroinfiltration (چکیده)
1875 - Potential Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Accumulation of Polyphenols in Melissa officinalis L. (چکیده)
1876 - A Comparative Study on Phenolic Acid Profiles in Leaves and Roots of Eleven Wild Populations of Salvia leriifolia Benth. from Iran (چکیده)
1877 - Characterizing the cellular structure of air and deep fat fried doughnut using image analysis techniques (چکیده)
1878 - The Effect of Six Weeks of High-Intensity Interval Training With Zinc Supplementation on Some Humoral Immunity Markers in Female Futsal Players (چکیده)
1879 - Stable robust adaptive radial basis emotional neurocontrol for a class of uncertain nonlinear systems (چکیده)
1880 - Semantic Comprehension of Persian Endocentric and Exocentric Compounds in non-Persian Speakers (چکیده)
1881 - Second-Order Statistical Texture Representation of Asphalt Pavement Distress Images Based on Local Binary Pattern in Spatial and Wavelet Domain (چکیده)
1882 - فضای مجازی و زبان فارسی: غیر معیار های نوشتاری در شبکه ی اجتماعی تلگرام (چکیده)
1883 - An eight-coordinate zinc complex containing the highly pre-organized ligand 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid: Solvothermal synthesis, supramolecular structure and CSD studies (چکیده)
1884 - Effectiveness of Mindfulness -based Therapy on Reducing Symptoms , Emotion Dysregulation and Mindfulness in Female Adolescents with Attention Deficit–Hyperactivity Disorder (چکیده)
1885 - Interaction of Foramsulfuron or Nicosulfuron with 2,4-D + MCPA on Important Broadleaf Weeds in Corn (Zea mays L.) (چکیده)
1886 - تحلیل آزمایشگاهی اثرمتقابل جریان یکسویه و باله بر مکانیزم خود دفنی خطوط لوله (چکیده)
1887 - Mathematical modelling and heuristic approaches to the location-routing problem of a cost-effective integrated solid waste management (چکیده)
1888 - پاسخ دینامیکی غیرخطی پوسته‌های استوانه‌ای FGM تحت بار‌گذاری انفجار (چکیده)
1889 - Remarkable enhancements in mechanical properties of epoxy composites through double reinforcing structure: Integrated structure of carbon fiber‐carbon nanotube instead of conventional reinforcing methods (چکیده)
1890 - The Relationship between motivation to teach and teaching method of Physical educators (چکیده)
1891 - بررسی چالشها و موانع توسعه کارافرینی و اشتغالزایی صنعت پوستین دوزی مطالعه موردی : دهستان شاندیز (چکیده)
1892 - ارزیابی کارکردهای عصب‌شناختی و هیجانی در معتادان تحت درمان با متادون و بوپرنورفین (چکیده)
1893 - Mutual benefits in academic-service partnership: An integrative review (چکیده)
1894 - Different Neural Processing of Umami and Salty Taste Determined by Umami Identification Ability Independent of Repeated Umami Exposure (چکیده)
1895 - بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017) (چکیده)
1896 - آشکار سازی تغییرات مخاطره خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوزه افین) (چکیده)
1897 - A new generalized Weibull distribution in income economic inequality curves (چکیده)
1898 - تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل‌های بیضوی و ارشمیدسی (چکیده)
1899 - The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)on Externalizing Problems and Attention Functions in Girls Adolescents with ADHD (چکیده)
1900 - رفع نویز ویدئو توسط تبدیل قیچک قطعه‌ای (چکیده)
1901 - Simultaneous detection and determination of mercury (II) and lead (II) ions through the achievement of novel functional nucleic acid-based biosensors (چکیده)
1902 - Influence of repetitive laser pulse energy depositions on supersonic flow over a sphere, cone and oblate spheroid (چکیده)
1903 - H5BW12O40 as a Green and Efficient Homogeneous but Recyclable Catalyst in the Synthesis of 4H-Pyrans via Multicomponent Reaction (چکیده)
1904 - Rapid and controllable perforation of carbon nanotubes by microwave radiation (چکیده)
1905 - Synthesis of TiO2-CNT hybrid nanocatalyst and its application in direct oxidation of H2S to S (چکیده)
1906 - Analysis of Citation Networks in Building Information Modeling Research (چکیده)
1907 - Multilevel Organizational Learning Mechanisms and their Implications for Organizational Performance (چکیده)
1908 - بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران (چکیده)
1909 - بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره اناریجه در افزایش عمر ماندگاری ماهی کیلکای چرخ شده تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز (چکیده)
1910 - Effects of isolated soy protein and broken rice in corn-soy pre-starter diet on performance, intestinal microflora, and gut morphology in broiler chickens (چکیده)
1911 - بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر نرخ بیکاری در ایران (چکیده)
1912 - بررسی اثر مقدار تابش نور خورشید بر برخی ویژگی های رشدی و مقدار اسانس گیاه نعناع فلفلی (چکیده)
1913 - بررسی اثرات آلودگی هوا بر میزان مرگ و میر و کاهش امید به زندگی با استفاده از توابع دوز- واکنش و اولویت بندی آلاینده های مسئول ( مطالعه ی موردی: شهر مشهد) (چکیده)
1914 - بررسی اثر اندازه ذرات معلق ورودی بر گرفتگی فیزیکی فیلترهای خاکی (چکیده)
1915 - ارزیابی اثرات زیست محیطی و اقتصادی اجرای بام سبز در یک دوره گرم سال (مطالعه موردی : شهر مشهد) (چکیده)
1916 - تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید (چکیده)
1917 - Controlling Air Pollution in a City: A Perspective from SOAR-PESTLE Analysis (چکیده)
1918 - Life cycle assessment of concrete production with a focus on air pollutants and the desired risk parameters using genetic algorithm (چکیده)
1919 - تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده تاب آوری معیشت کشاورزان روستایی در مواجهه با خشکسالی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان شهرستان چناران) (چکیده)
1920 - License Plate Location Based on Multi Agent Systems (چکیده)
1921 - On a Goodness of fit test for Normality Based on LIN-WONG DIVERGENCE ON TYPE-I CENSORED DATA (چکیده)
1922 - Magnetoresistance mechanisms in carbon-nanotube yarns (چکیده)
1923 - Low-index surface investigation of KAlH4: Theoretical attempt to study the surface effect on the hydrogen storage properties (چکیده)
1924 - Evaluation of anti-yeast activity of Lactobacillus strains isolated from traditional Iranian cheeses (چکیده)
1925 - Technological Characteristics of Lactobacillus spp. Isolated from Iranian Raw Milk Motal Cheese (چکیده)
1926 - The Etiological Spectrum of Febrile Encephalopathy in Adult Patients: A Cross-Sectional Study from a Developing Country (چکیده)
1927 - The effectiveness of acquisition and retentionof free throw skill by beginner basketball players through different methods: implicit learning of equipment modification (ILQM) and explicit learning (EL) (چکیده)
1928 - The Assessment of Elastic Follow-Up Effects on Cyclic Accumulation of Inelastic Strain Under Displacement-Control Loading (چکیده)
1929 - بررسی نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسیآموزان غیرفارسیزبان: مطالعه موردی مراکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد و مکتب نرجس (چکیده)
1930 - بررسی تأثیر زبان تبلیغات بیلبوردی بر مخاطب (چکیده)
1931 - دانش حرفه ای و تجربة تدریس: از الزامات آموزش موفق مدرسان آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان (مطالعة موردی: مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
1932 - نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسی آموزان غیر فارسی زبان (چکیده)
1933 - ساخت و بررسی خواص فیزیکی نانو پودرهای Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 آلائیده با منیزیم به عنوان ماده اولیه باتری های لیتیوم یون به روش سل-ژل (چکیده)
1934 - اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری و حرارتی نانو پودر Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 به عنوان ماده اولیه کاتد باتری های لیتیوم یون (چکیده)
1935 - ضرورت تصحیح انتقادی لطایف نامه فخری هروی (چکیده)
1936 - مقایسۀ تطبیقی فیلم لیلی و مجنون با منظومه لیلی و مجنون نظامی (چکیده)
1937 - Graphene oxide nanosheets synthesized by ultrasound: Experiment versus MD simulation (چکیده)
1938 - An investigation into the flexural and drawing behaviors of GFRP-based fiber–metal laminate (چکیده)
1939 - اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ( crispum Petroselinum) در منطقه جیرفت (چکیده)
1940 - اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ (چکیده)
1941 - Constructing two 1D–coordination polymers and one mononuclear complex by pyrazine- and pyridinedicarboxylic acids under mild and sonochemical conditions: Magnetic and CSD studies (چکیده)
1942 - Development of a machine vision dual-axis solar tracking system (چکیده)
1943 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی قدرتی و پلایومتریک در خشکی بر اجراهای شناگران پسر نابالغ (چکیده)
1944 - Noncommutative Blackwell--Ross martingale inequality (چکیده)
1945 - Construction and Validation of the Human Psychological Flourishing Scale (HPFS) in Sociocultural Context of Iran (چکیده)
1946 - Parameter estimation of bivariate distributions in presence of outliers: an application to FGM copula (چکیده)
1947 - توزیع مجانبی براوردگر حدی-حاصل ضرب برای مشاهدات پیوندی در معرض داده 6های سانسور شده از راست و بریده شده از چپ (چکیده)
1948 - تاثیر تغذیه شبانه بر ترکیبات شیر و متابولیت های خونی گاو های شیرده و همبستگی آن با THI در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
1949 - تاثیر تغذیه شبانه بر عملکردگاوهای شیرده و همبستگی آن با THI در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
1950 - اخلاق وجودی ملاصدرا و پاره‎ای از لوازم آن (چکیده)
1951 - Mathematical model to optimally solve the lift planning problem in high-rise construction projects (چکیده)
1952 - Chiral one-dimensional hydrogen-bonded architectures constructed from single-enantiomer phosphoric triamides (چکیده)
1953 - استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
1954 - Free Vibration of MDOF Systems with Nonperiodically Time-Varying Mass (چکیده)
1955 - مدلسازی و حل مسأله تبادل زمان، هزینه و کیفیت با درنظرگرفتن جریمه عدم استفاده از منابع تجدیدپذیر در پروژه (چکیده)
1956 - بررسی موازنه زمان،هزینه و کیفیت در برنامه زمانبندی پروژه (چکیده)
1957 - زمان بندی پروژه با استفاده از تکنیک موازنه در دو دهه اخیر (چکیده)
1958 - اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد مرغان تخم¬گذار در سن 60-48 هفتگی (چکیده)
1959 - Effect of daily life executive functions training on symptoms and adaptive skills in children with attention deficit/ hyperactivity disorder (چکیده)
1960 - Ultrasound-Assisted Osmotic Treatment of Model Food Impregnated with Pomegranate Peel Phenolic Compounds: Mass Transfer, Texture, and Phenolic Evaluations (چکیده)
1961 - Encapsulation of D-limonene in Alyssum homolocarpum seed gum nanocapsules by emulsion electrospraying: Morphology characterization and stability assessment (چکیده)
1962 - بررسی پارامترهای فرآیند و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ماهی کیلکا در حین خشک کردن کف‌پوشی (چکیده)
1963 - بهینه‌سازی تولید پودر پوره سیب‌زمینی به روش خشک کردن کف‌پوشی (چکیده)
1964 - Phenomenology of leading nucleon production in ep collisions at HERA in the framework of fracture functions (چکیده)
1965 - بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایه حدیث نزول قرآن بر هفت حرف (چکیده)
1966 - تحلیل دینامیکی غیر خطی هندسی صفحه های FGM در برابر بار های انفجاری (چکیده)
1967 - بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری (چکیده)
1968 - Effect of magnetic field on the flux pinning mechanisms in Al and SiC co-doped MgB2 superconductor (چکیده)
1969 - The Prevalence of Behavioral Problems Among Primary School Children in Outskirts of Mashhad City, Iran (چکیده)
1970 - کشور اقتصادی توسعه نقش در کار بازار و اشتغال (چکیده)
1971 - On a Van Kampen theorem for Hawaiian groups (چکیده)
1972 - تحلیل آزمایشگاهی انرژی و اگزرژی اثر شار حرارتی یکنواخت و پله ای بر انتقال حرارت روی یک لوله با مقطع دایره ای (چکیده)
1973 - Vibration suppression of a double-beam system by a two beam system by a two-degree-of-freedom mass-spring system (چکیده)
1974 - Free vibration analysis of concrete arch dams by quadratic ideal-coupled method (چکیده)
1975 - مقایسه اثر بخشی درمان های تکمیلی آموزش روانی-فردی وآموزش روانی-خانواده بر علایم افسردگی و شیدایی بیماران دو قطبی نوع یک تحت درمان دارویی (چکیده)
1976 - اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودی (چکیده)
1977 - اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر (چکیده)
1978 - Examining Black Women's Resistance Voice in Maya Angelou's All God's Children Need Travelling Shoes (چکیده)
1979 - محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش (چکیده)
1980 - فیزیوگرافی حوضه آبریز داغیان واقع در جنوب غرب شهرستان قوچان (چکیده)
1981 - برخاستگاه ماسه سنگ های سازند آسماری در میدان نفتی مارون براساس مطالعات پتروگرافی (چکیده)
1982 - Effect of Eight Weeks of Aerobic Exercise on Iron Status and Coagulation and Immune Indices in Non-Athlete Females (چکیده)
1983 - Chitosan-limonene coating in combination with modified atmosphere packaging preserve postharvest quality of cucumber during storage (چکیده)
1984 - Rapid removal of mercury ion (II) from aqueous solution by chemically activated eggplant hull adsorbent (چکیده)
1985 - ﭘﺎﺳﺦ رﻳﺸﻪ ی ﮔﻠﺮﻧﮓ (Carthamus tinctorius) ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ، زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ی ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ی ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ (چکیده)
1986 - The role of TLP process variables in improvement of microstructure and mechanical properties in TLP joints of GTD-111/Ni-Cr-Fe-B-Si/GTD-111 system (چکیده)
1987 - A survey on heavy metals pollution in water resources of Kouhe-Zar Mining area (The West of Torbat Heydarieh, Iran) (چکیده)
1988 - بررسی اثرات گل آلوده سازی آب در کاهش نشت از کانالهای انتقال آب (مطالعه موردی: شهرستان فردوس، خراسان جنوبی) (چکیده)
1989 - Variability in essential oil content and composition of Bunium persicum Boiss. populations growing wild in northeast of Iran (چکیده)
1990 - The Effect of Intermittent Watering on Performance, Blood Metabolites, and Nutrient Digestibility in Baluchi Lambs (چکیده)
1991 - یادگیری بدنمند : نقد رویکرد عصب پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری (چکیده)
1992 - تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح استراحتی HS-CRP ، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدهای سرمی زنان میان سال غیرفعال (چکیده)
1993 - A variance bound for a general function of independent noncommutative random variables (چکیده)
1994 - تاثیر پرفشار سیبری بر بارش های شرق ایران در ماه نوامبر (چکیده)
1995 - ارزیابی فعالیت ضدکپکی رنگ طبیعی آناتو در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1996 - Evaluation of dough rheology and quality of sugarfree biscuits: isomalt, maltodextrin, and stevia (چکیده)
1997 - اثر ضدمیکروبی فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیرحاوی اسانس صمغ درخت بنه برکپک پنیسیلیوم اکسپانسوم (چکیده)
1998 - Two Dimensional Stress and Displacement Wave Propagation Under Shock Loading in Saturated Porous Materials with Two Dimensional Functionally Graded Materails Using MLPG Method (چکیده)
1999 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستنی به کمک مدلسازی ریاضی و روش تاگوچی (چکیده)
2000 - Flux pinning mechanism in codoped-MgB2 with Al2O3 and SiC (چکیده)
2001 - Magnetoreresistance of carbon nanotube-polypyrrole composite yarns (چکیده)
2002 - Relation between resistivity and temperature in the presence of two magnetic flux pinning mechanisms (چکیده)
2003 - The synergistic cooperation of NH…O and CH…O hydrogen bonds in the structures of three new phosphoric triamides (چکیده)
2004 - KNUDSEN PUMP WITH SPECULAR AND DIFFUSE WALLS (چکیده)
2005 - Investigation of non-covalent and hydrogen bonding interactions on the formation of crystalline networks and supramolecular synthons of a series of α-aminophosphonates: Crystallography and DFT studies (چکیده)
2006 - Optimizing pulsed Nd:YAG laser beam welding process parameters to attain maximum ultimate tensile strength for thin AISI316L sheet using response surface methodology and simulated annealing algorithm (چکیده)
2007 - بهینه سازی پارامترهای جوشکاری جهت دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و اعوجاج طبله ای به روش تاگوچی (چکیده)
2008 - تأثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرمایی (چکیده)
2009 - تحلیل رخساره ها و تفسیر محیطی اثر رخساره های گلوسی فانجیتس و کروزیانا در سازند ایتامیر (ناحیه بزنگان حوضه کپه داغ - شمال خاوری ایران) (چکیده)
2010 - The Radon transform on function spaces related to homogenous spaces (چکیده)
2011 - Isometric isomorphism of homogeneous space algebras (چکیده)
2012 - Survival of male-specific coliphage (MS2) as a surrogate for enteric viruses in the production process of traditional ice cream (چکیده)
2013 - The Role of Existential Aspects in Predicting Mental Health and Burnout (چکیده)
2014 - A novel distributed optimal adaptive control algorithm for nonlinear multi-agent differential graphical games (چکیده)
2015 - ارزیابی اهمیت تلفات در تعیین قیمت حاشیه ای محلی توزیع در بهره برداری شبکه توزیع (چکیده)
2016 - Distribution Network Reconfiguration with the Application of DLMP using Genetic Algorithm (چکیده)
2017 - Hyperspectral imaging as an effective tool for prediction the moisture content and textural characteristics of roasted pistachio kernels (چکیده)
2018 - نقش بورس بر تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم اقتصادی (چکیده)
2019 - Adaptive fuzzy formation control for a class of uncertain nonlinear multi-agent systems (چکیده)
2020 - A new Aceria species (Acari:Trombidiformes: Eriophyoidea) from West Asia, a potential biological control agent for the invasive weed camelthorn, Alhagi maurorum Medik. (Leguminosae) (چکیده)
2021 - اثر اعتیاد بر رفتارهای پرخطر رانندگی و ایمنی ترافیک (چکیده)
2022 - اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم در جوجه های گوشتی (چکیده)
2023 - استفاده از تئوری نگاشت همدیس در بهینه یابی موقعیت و زاویه قرارگیری دیواره های آب بند در سدهای انحرافی (چکیده)
2024 - Cooperative adaptive fuzzy tracking control for a class of nonlinear multi-agent systems (چکیده)
2025 - Development of a prediction model for estimating tractor engine torque based on soft computing and low cost sensors (چکیده)
2026 - شناسایی چرخش رژیم در نرخ بازده بازار سهام فرآورده های نفتی بااستفاده از مدل مارکف سوئیچینگ (چکیده)
2027 - Petrography, Major and Trace Elemental Geochemistry of the Ordovician-Silurian Siliciclastics in North of Tabas Block, Central Iran: Implications for Provenance and Paleogeography (چکیده)
2028 - Petrography and Geochemistry of the Upper Jurassic Siliciclastic Rocks Equivalent to the Mozduran Gas Reservoir in the Eastern Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
2029 - Effects of desert dust on yield and yield components of cowpea (Vigna unguiculata L.) (چکیده)
2030 - سنتز، بررسی ساختار بلوری-مولکولی و طیفی کمپلکس لیگاند-مخلوط جدید از مس(II) با لیگاند دو دندانه 1و10-فنانترولین به همراه سالیسیل آلدهید S-بنزیل ایزوتیوسمی کربازون (چکیده)
2031 - Effects of radiation on mixed convection stagnation-point flow of MHD third-grade nanofluid (چکیده)
2032 - Release of Proteolysis Products with ACE-Inhibitory and Antioxidant Activities in Probiotic Yogurt Containing Different Levels of Fat and Prebiotics (چکیده)
2033 - Influence of carbon source content on the structure and performance of KOH/Ca12Al14O33eC nanocatalyst used in the transesterification reaction via microwave irradiation (چکیده)
2034 - بررسی تأثیر آرد سورگوم اکسترود شده و هیدروکلوئیدها بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی کوکی فاقد گلوتن (چکیده)
2035 - اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخصهای رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهد (چکیده)
2036 - Syntheses and characterization of two new coordination compounds containing an azide ligand in the presence of o‐donor co‐ligands with nickel and copper(II) metal ions and an investigation into the effects of sonochemical methods on morphology and particle size (چکیده)
2037 - ارزیابی اثر حاصلخیزکننده های خاک و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و بنه زعفران (چکیده)
2038 - Broadleaf Weed Control in Corn ( Zea mays L.) with Sulfonylurea Herbicides Tank‐mixed with 2,4‐D + MCPA (چکیده)
2039 - Probiotics as a Therapeutic Intervention for Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (چکیده)
2040 - Effect of Meat ageing on Survival of MS2 coliphage as a surrogate of Enteric Viruses in Lamb Meat (چکیده)
2041 - Application of Biosensors for Rapid Detection of Food Borne Pathogens (چکیده)
2042 - Ethylene/1-Hexene Copolymerization and Synthesis of LLDPE/Nanocarbon Composite through In Situ Polymerization (چکیده)
2043 - Effect of germination on nutrients, mineral, phytic acid and enzyme activity of Mung Bean (چکیده)
2044 - Optimization of the formulation conditions for development of extruded Ready-to-Eat snacks using germinated mung bean and corn (چکیده)
2045 - تأثیر شرایط فرایند اکستروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه ماش جوانه‌زده و بلغور ذرت (چکیده)
2046 - اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
2047 - Gastrointestinal and hepatic enzyme activities in juvenile silvery-black porgy (Sparidentex hasta) fed essential amino acid-deficient diets (چکیده)
2048 - اثربخشی تمرینات یکپارچگی حسی‌حرکتی بر بهبود علائم کودکان اختلال طیف اوتیسم (چکیده)
2049 - Inpainting via High-dimensional Universal Shearlet Systems (چکیده)
2050 - Source rock potential of the Early Cretaceous intervals in the Darquain field, Abadan Plain, Zagros Basin, SW Iran (چکیده)
2051 - بررسی اثر پیش تیمارهای مختلف بر خشک کردن لایه نازک انگور و رنگ کشمش حاصل (چکیده)
2052 - On Bayesian Shrinkage Estimator of Parameter of Exponential Distribution with Outliers (چکیده)
2053 - Isolation and purification of glycosylphosphatidylinositols (GPIs) in the schizont stage of Theileria annulata and determination of antibody response to GPI anchors in vaccinated and infected animals (چکیده)
2054 - Parameter Uncertainty in the Optimal Coordination of Overcurrent Relays (چکیده)
2055 - Optimistic Initial Value Analysis in a Greedy Selection Approach to MAB Problems (چکیده)
2056 - Generalized Differential Evolution (چکیده)
2057 - Distribution Locational Marginal Price Analysis Considering Technical Constraints (چکیده)
2058 - The effects of different combinations of perceptual-motor exercises, music, and vitamin D supplementation on the nerve growth factor in children with high-functioning autism (چکیده)
2059 - آیا نظام مالیاتی توانسته است منجر به بهبود اختلاف طبقاتی شود؟ (چکیده)
2060 - On Topologized Fundamental Groups with Small Loop Transfer Viewpoints (چکیده)
2061 - ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی:محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور) (چکیده)
2062 - Silicene nanoribbon as a new DNA sequencing device (چکیده)
2063 - Interaction of nucleobases with silicene nanoribbon: A density functional approach (چکیده)
2064 - Effects of 8 Weeks of Resistance Training and IGF -1 Injection on Biochemical Markers of Cancer and Colorectal Structures in Rats (چکیده)
2065 - تاثیر آبیاری بارانی متعامد تحت شرایط کمآبی و شوریهای متفاوت بر تولید گندم )دانه و « » کاه( جهت و برازش مناسبترین تابع تولید بر آن (چکیده)
2066 - رسوب شناسی و ژئوشیمی توفا و ارتباط آنها با هیدروشیمی چشمه ها به همراه مثالی از توفای آبگرم کلات- شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
2067 - Leak detection in water collection and transmission networks using minimum nodal pressure measurement (چکیده)
2068 - ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) (چکیده)
2069 - کاربست ارسی ها در کیفیت بخشی به فضای خانه های معاصر ایران (چکیده)
2070 - اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب (چکیده)
2071 - The Effect of Psychological Capital on Quality of Work life given the Modifying Role of Job Stress (چکیده)
2072 - امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی (چکیده)
2073 - مقایسه اثر و ماندگاری تمرینات عصبی-عضلانی با و بدون ماساژ بر تعادل دختران ورزشکار مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا (چکیده)
2074 - تجربیات مادران از علل گرایش کودکان به بازی‌های رایانه‌‌ای: یک تحقیق کیفی (چکیده)
2075 - A graph associated to a fixed automorphism of a finite group (چکیده)
2076 - Some cyclic codes from some monomials (چکیده)
2077 - Some results on the annihilator graph of~a~commutative ring (چکیده)
2078 - تسریع دستیابی به عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد با تاکید بر سند تحول بنیادین در بخش پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد (چکیده)
2079 - Three Anastomotic Techniques Following Laparoscopic Rectal Cancer Resection: Our Experience in 155 Patients (چکیده)
2080 - Non-commutative Stein inequality and its applications (چکیده)
2081 - مدل های رگرسیون براساس تابع مفصل (چکیده)
2082 - بررسی تأثیر ویژگی زمین شناسی در تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای حوض های آبریز شمال شرق ایران (چکیده)
2083 - Sensory evaluation of the color of mutton by computer vision system (چکیده)
2084 - Methyl jasmonate effects on volatile oil compounds and antioxidant activity of leaf extract of two basil cultivars under salinity stress (چکیده)
2085 - کاربرد روش گرهی اندازه گیری فشار در شناسایی نشت (چکیده)
2086 - Perfect Lattice Paths in the Plane (چکیده)
2087 - Comparison of Prospective Memory and Cognitive Abilities in Addicts treated by Methadone-Maintenance/without Me thadone-Maintenance and Normal People (چکیده)
2088 - مقایسه انعطاف‎پذیری شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی (چکیده)
2089 - مقایسه حافظه کاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی (چکیده)
2090 - Using nonlinear quantile regression to describe the milk somatic cell count of Iranian Holstein cows (چکیده)
2091 - Quantile regression mixed model at different milk production levels of Iranian Holsteins (چکیده)
2092 - بررسی روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار‌شده به‌صورت خشک (چکیده)
2093 - Sequence stratigraphic analysis and sea-level history of the Upper Jurassic deposits (Mozduran Formation), south of Aghdarband, NE Iran (چکیده)
2094 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه های تخمیری و برخی جمعیت های میکروبی شکمبه (چکیده)
2095 - Detection of Mycoplasma bovis in bulk tank milk samples by nested PCR in Mashhad, Iran (چکیده)
2096 - Repeated-root two-dimentional constacyclic codes of length 2p^s.2^k (چکیده)
2097 - Modeling of the distribution of Hyaloma anatolicum in Golestan province, North of Iran (چکیده)
2098 - Modeling the distribution of Hyaloma marginatum in Golestan province, North of Iran (چکیده)
2099 - Anaplasma infection in ticks infestating sheep and goat grazed in Savadkooh, Mazandaran (چکیده)
2100 - تخمین جهت و مقدار تنش های برجا به روش تحلیل بریکات در یکی از چاههای نفت جنوب غرب ایران (چکیده)
2101 - Modeling the distribution of Ripicephalus turanicus in Golestan province (چکیده)
2102 - بکارگیری ماشین بیىایی درارزیابی میزان چربی گوشت قرمز (چکیده)
2103 - Seasonal frequency of tick infestation of sheep in Golestan province Iran (چکیده)
2104 - Binding of Rhipicephalus ( Boophilus) annulatus tropomyosin and cathepsin like as vaccine candidate using OE-PCR (چکیده)
2105 - بررسی میزان تازگی گوشت گوسفند با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر (چکیده)
2106 - Purposeful molecular design of inorganic-organic hybrid architectures and coordination compounds based on polyoxometalates and N-heterocycle ligands in viewpoint of crystal engineering approach (چکیده)
2107 - FLOW PATTERNS AND WALL SHEAR STRESS DISTRIBUTION IN HUMAN VERTEBROBASILAR SYSTEM: A COMPUTATIONAL STUDY TO INVESTIGATE SMOKING EFFECTS ON ATHEROSCLEROTIC STENOSIS AT DIFFERENT AGES (چکیده)
2108 - اثر روش های استخراج بر میزان ترکیبات فنولیک و خصوصیات ضدمیکروبی عصاره برگ گیاه اناریجه (affinis Pimpinella) (چکیده)
2109 - بررسی عددی اثر خواص ترمو فیزیکی مبدل گرمایی صفحه-تخت پره دار بر عملکرد چیلر جذب سطحی (چکیده)
2110 - Multistage dolomitization in the Qal’eh Dokhtar Formation (Middle-Upper Jurassic), Central Iran: petrographic and geochemical evidence (چکیده)
2111 - Production and characterization of nanostructured lipid carriers and solid lipid nanoparticles containing lycopene for food fortification (چکیده)
2112 - Ticks fauna of sheep and goats in some suburbs of Mazandaran province, Iran (چکیده)
2113 - Temporal and spatial distribution and species diversity of hard ticks (Acari: Ixodidae) in the eastern region of caspian sea (چکیده)
2114 - Molecular characterization of Rhipicephalus (Boophilus) annulatus from Iran by sequences of cytochrome c oxidase subunit I (COI) and the second internal transcribed spacer (ITS2) (چکیده)
2115 - پاسخ شاخص های هماتولوژیکی و تغییرات آهن و فریتین متعاقب شش ماه تمرین هوازی (پاسخ شاخص های خونی به تمرین هوازی) (چکیده)
2116 - Anaplasma spp. identification in hard ticks of Iran: First report of Anaplasma bovis in Haema physalis inermis (چکیده)
2117 - MILP Approach for Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in Interconnected Power Systems Electric Power Systems Research (چکیده)
2118 - بهینه سازی توپولوژی سازه با در نظر گرفتن قیود تنش خوشه بندی شده (چکیده)
2119 - EFRON–STEIN INEQUALITY FOR OPERATOR-VALUED RANDOM MATRICES (چکیده)
2120 - NONCOMMUTATIVE KOLMOGOROV INEQUALITY (چکیده)
2121 - AN INTEGRAL BOUND FOR p-ANGULAR DISTANCE (چکیده)
2122 - اثر کاربرد بنتونیت سدیم بر تولید شیر ، قابلیت هضم و مصرف خوراک گاو های شیرده ی هولشتاین تغذیه شده با سیلاز یونجه آلوده به افت کش فوزالون (چکیده)
2123 - Identification and characterization of a cathepsin L-like cysteine protease from Rhipicephalus (Boophilus) annulatus (چکیده)
2124 - اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین (چکیده)
2125 - نقش میانجی مبادله رهبر – پیرو در رابطه رهبری اخلاقی و تولید ایده در شرکت¬های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی (چکیده)
2126 - On the two-wavelet localization operators on homogeneous spaces with relatively invariant measures (چکیده)
2127 - بررسی رابطه بین تفویض اختیار و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان (چکیده)
2128 - نظریة ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمة ریزفرهنگ‌ها: موردپژوهشی رمان دایی جان ناپلئون در برابر ترجمة انگلیسی (چکیده)
2129 - اولویتبندی علائق ورزشی و مقایسه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مخارج ورزشی خانوارهای شیرازی با تاکید بر محل سکونت )محروم، نیمه برخوردار و برخوردار( (چکیده)
2130 - Analysis of hydrogen bond directionality in phosphoric triamides (چکیده)
2131 - بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سنتیک خشک کردن کف پوشی شیر موز (چکیده)
2132 - Is Social Media an Appropriate Data Source to Improve Travel Demand Estimation Models? (چکیده)
2133 - تخمین نرخ شکست خطوط لوله در شبکه آب شهری با استفاده از lssvm و خوشه بندی فازی مبتنی بر pso در محیط gis (چکیده)
2134 - Effect of Cathodal Transcranial Direct Current Stimulation of the Primary Motor and Sensory Cortex on Migraine (چکیده)
2135 - طبقه‌بندی شیر خام با استفاده از روش‌های تشخیص الگو (چکیده)
2136 - پیش‌بینی ضرایب انتقال حرارت سطحی و کینتیک های انتقال جرم نمونه های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
2137 - Pomegranate seed clustering by machine vision (چکیده)
2138 - تحلیل اثرات مشارکت تحولی بر هوشمند سازی شهر ها (با تاکید بر محیط زیست شهری) و ارزیابی پارامتر های موثر به کمک تکنیک دلفی کلاسیک؛ مطالعه ی موردی شهر مشهد (چکیده)
2139 - ارزیابی اقتصادی سیستم های مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پیاده سازی سیستم تصمیم گیری به روش AHP مبتنی بر هزینه های بهره برداری (چکیده)
2140 - Effects of Sodium Bentonite on Blood Parameters, Feed Digestibility and Rumen Fermentation Parameters of Male Balouchi Sheep Fed Diet Contaminated by Diazinon, an Organophosphate Pesticide (چکیده)
2141 - تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل (چکیده)
2142 - برآورد تابع هدایت هیدرولیکی خاک بر مبنای هندسه فرکتال و مدل لوله های موئین (چکیده)
2143 - معنویت در شعر کودک وانعکاس آن در ادبیات کودک ونوجوان (چکیده)
2144 - بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
2145 - Evaluation of weed flora and biodiversity indices in saffron fields (case study: Khorasan province) (چکیده)
2146 - تهیه و مطالعه ویژگی‌های وابسته به آب و نفوذپذیری ورقه‌های خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
2147 - تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینی عصبی-عضلانی بر تقارن تعادل ورزشکاران مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا (چکیده)
2148 - طراحی توپولوژی سازه با در نظر گرفتن قید تنش بهبود یافته و رویکرد کمینه کردن وزن (چکیده)
2149 - Eigenvalue topology optimization of structures by using MMA (چکیده)
2150 - Comparison Between Two Different Computational Schemes for Stress Constraint in Topology Optimization (چکیده)
2151 - بررسی چالشها و موانع توسعه کارافرینی و اشتغالزایی صنعت پوستین دوزی مطالعه موردی: دهستان شاندیز (چکیده)
2152 - Application of Ozone to Control Dried Fig Pests—Oryzaephilus surinamensis -Coleoptera: Silvanidae- and Ephestia kuehniella -Lepidoptera: Pyralidae-—and Its Organoleptic Properties (چکیده)
2153 - Performance analysis of sloped solar chimney power plants in the southwesternregion of Iran (چکیده)
2154 - New Nano-Structured Hybrid Materials-based Polyoxometalate for CH4/H2 Separation: A Computational Study (چکیده)
2155 - تعیین نرخ نمونه برداری مورد نیاز درونیابی اسپلاین پایه درجه سوم در محاسبه الگوی سطح مقطع راداری اجسام بزرگ (چکیده)
2156 - بررسی کیفیت آب شرق دشت قوچان (خراسان رضوی) جهت مصارف صنعتی (چکیده)
2157 - بررسی هیدروژئوشیمیایی آب دشت قوچان (خراسان رضوی) با استفاده از نسبتهای یونی (چکیده)
2158 - Risk assessment of failure of rock bolts in underground coal mines using support vector machines', Applied Stochastic Models in Business and Industry (چکیده)
2159 - Adaptation of simulated annealing to an integrated municipal solid waste location-routing problem (چکیده)
2160 - A more realistic approach towards concrete delivery dispatching problem: using real distance instead spatial distance (چکیده)
2161 - Investigating the Effect of Mechanical Activation Parameters on Structural Changes and Leaching Rate of Molybdenite Concentrate (چکیده)
2162 - تعامل بین حافظه فعال دیداری و توجه دیداری: اثر سرنخ پس‌گستر در بازشناسی اطلاعات (چکیده)
2163 - توسعه مدل¬های رگرسیون خطی چندمتغیره مصرف سوخت و دمای گازهای خروجی یک موتور دیزل متداول (چکیده)
2164 - مدل¬سازی آلاینده¬ها و دور لحظه¬ای یک موتور اشتعال تراکمی با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه (چکیده)
2165 - Effects of dietary protein and essential amino acids deficiencies on growth, body composition and digestive enzyme activities of silvery-black porgy (Sparidentex hasta) (چکیده)
2166 - Development a new model based on artificial neural network to estimate torque of a conventional CI engine (چکیده)
2167 - Condition monitoring of engine load using a new model based on adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS) (چکیده)
2168 - بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیأت علمی به کمک پویاشناسی سیستمها با تمرکز بر سیاستهای ارتقا )مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد( (چکیده)
2169 - کاربرد تحلیل تصویر رقمی و تشخیص الگو در طبقه‌بندی روغن‌های خوراکی به کمک تغییرات رنگ در طی اکسایش اولیه و ثانویه (چکیده)
2170 - The effect of platelet-rich plasma on human mesenchymal stem cell-induced bone regeneration of canine alveolar defects with calcium phosphate-based scaffolds (چکیده)
2171 - Effects of human adipose-derived stem cells and platelet-rich plasma on healing response of canine alveolar surgical bone defects (چکیده)
2172 - Accurate DFT studies on crystalline network formation of a new Co(II) complex bearing 8−aminoquinoline (چکیده)
2173 - A Molecular and Serological Study on Visceral Leishmaniasis in Asymptomatic Stray Dogs in Mashhad ,Iran (چکیده)
2174 - ارزیابی کیفی اقدامات آبخیزداری و تأثیرات خشکسالی بر وضعیت روستانشینان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید) (چکیده)
2175 - ارزیابی اقدامات زیستی و زیستی مکانیکی آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید (چکیده)
2176 - GIS-based Groundwater Spring Potential Mapping Using Data Mining Boosted Regression Tree and Probabilistic Frequency Ratio Models in Iran (چکیده)
2177 - Role of Communities in Post-disaster Recovery and Reconstruction: Learning from the Philippines (چکیده)
2178 - بررسی روش‌های تشخیص و بخش بندی ندول های ریوی با استفاده از تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه (چکیده)
2179 - Influence of barley grain treated with alkaline compounds or organic extracts on ex vivo site and extent of digestion of starch (چکیده)
2180 - زیست‌ چینه نگاری سازند آب‌ تلخ در برش بابافرجی برمبنای استراکودها (چکیده)
2181 - دیرینه¬بوم شناسی سازند آب¬تلخ برمبنای استراکودها در برش مزدوران (چکیده)
2182 - مقایسه توجه انتخابی در افراد با نشانه های اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی جبری و – افراد بهنجار (چکیده)
2183 - مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی (چکیده)
2184 - تاثیر سامانه هوشمند خدمات حمل و نقل بخش خصوصی بر افزایش رضایتمندی ذینفعان آن (چکیده)
2185 - Mixed ligand complexes of cadmium(II) and copper(II) dithiocarbazate: Synthesis, spectral characterization, X-ray crystal structure (چکیده)
2186 - A facile and diastereoselective access to functionalised benzopyrano[3,4-a] quinolizines via a pyridine-based three-component reaction (چکیده)
2187 - Impacts of future land cover and climate change on the water balance in (چکیده)
2188 - آسیب شناسی سبک زندگی ایرانیان و طراحی الگوی زندگی بهشتی (چکیده)
2189 - An Efficient Flat Shell Element (چکیده)
2190 - A triangular shell element for geometrically nonlinear analysis (چکیده)
2191 - A Hybrid Stress Plane Element with Strain Field (چکیده)
2192 - بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبهای مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین (چکیده)
2193 - Chemokine Receptors Expression in MSCs: Comparative Analysis in Different Sources and Passages (چکیده)
2194 - Puckering behavior in six new phosphoric triamides containing aliphatic six- and seven-membered ring groups and a database survey of analogous ring-containing structures (چکیده)
2195 - سنتر فریت نیکل مزوپور به عنوان آند در باتری های یون لیتیومی با ظرفیت بالا (چکیده)
2196 - رویکرد نوین برای سنتز نانوذرات آلومینا و الیاف نانوساختار آلومینا (چکیده)
2197 - ارزیابی ریسک برنامه تأمین آب در محیط فازی (مورد مطالعاتی: برنامه جامع تامین آب مشهد تا افق 1450) (چکیده)
2198 - تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکلات توجه در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
2199 - A Novel Remote Sensing Approach to Quantifying Soil Stability (چکیده)
2200 - The role of rainwater harvesting on providing vegetation water (چکیده)
2201 - روزنداران کفزی بزرگ توالی ائوسن میانی سازند شهبازان در تاقدیس کوه چناره (بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان (چکیده)
2202 - معرفی گاستروپودهای آب شیرین و تفسیر اقلیم دیرینه: مثالی از توفای آبگرم کلات، شرق حوضه کپهداغ (چکیده)
2203 - چینه سنگی و رخسارههای سنگی سازند پستهلیق در برش چهچهه شمالشرقی مشهد (چکیده)
2204 - انواع افقهای پرفسیل در سازند آیتامیر و پراکندگی آنها در چارچوب چینه نگاری سکانسی در تاقدیس امیرآباد ـ شمال شرق مشهد (چکیده)
2205 - آنالیز کمی ترکیبات موجود در بخشهای مختلف گیاه خربزه ) L. Cucumis melo ( با روشهای متداول آزمایشگاهی (چکیده)
2206 - تعیین و مقایسه ترکیبات شیمیایی بخشهای مختلف میوه خربزه در تغذیه دام (چکیده)
2207 - اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام (چکیده)
2208 - نانوفسیلهای آهکی و فرامینیفرهای بنتیک رسوبات ژوراسیک میانی )سازند کشفرود( در برش ناویا غرب بجنورد (چکیده)
2209 - میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان چهاربیشه (چکیده)
2210 - حل عددی فرآیند انتقال جرم طی خشک کردن برش‌های سیب با استفاده از روش شبه‌طیفی (چکیده)
2211 - بهبود هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه با ساختارهای متفاوت با در نظر گرفتن بخش آنی برای رلههای اضافه جریان (چکیده)
2212 - تأثیر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آمینوپورین در دو مرحله رشدی، بر عملکرد و شکستن خواب ریزغده های سیب زمینی (چکیده)
2213 - Amine-functionalization of carbon nanotubes assisted by electrochemical generation of chlorine (چکیده)
2214 - On the Polymorphism of 12-Tungstoborate Heteropolyanion: Structure Determination and Its Functionalization with L-proline (چکیده)
2215 - Structural insights into two inorganic-organic hybrids based on chiral amino acids and polyoxomolybdates (چکیده)
2216 - Enhancement of linear and non-linear optical properties of erythrosin b by nano-droplet (چکیده)
2217 - On the vortical characteristics and cold-to-hot transfer of rarefied flow in a lid-driven isosceles orthogonal triangular cavity with isothermal walls (چکیده)
2218 - بررسی پتانسیل سیل‌خیزی حوضه آبخیز کشف‏‏‏ رود مشهد براساس روش SCS درمحیط GIS (چکیده)
2219 - Sparse Bayesian similarity learning based on posterior distribution of data (چکیده)
2220 - Survival and partitioning of male-specific coliphage (MS2) as a surrogate for enteric viruses in the production process of traditional butter (چکیده)
2221 - تحلیل دینامیکی تغییر شکل های بزرگ صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده تحت اثر بار های انفجاری (چکیده)
2222 - A tectono-stratigraphic record of an extensional basin: the Lower Jurassic Ab-Haji Formation of east-central Iran (چکیده)
2223 - Study of electronic and optical properties of two-layered hydrogenated aluminum nitrate nanoshee (چکیده)
2224 - In-situ TEM examinationandexceptionallong-termcyclicstabilityof ultrafine Fe3O4 nanocrystal/carbonnanofiber compositeelectrodes (چکیده)
2225 - Electrospun Carbon Nanofibers with in Situ Encapsulated Co3O4 Nanoparticles as Electrodes for High-Performance Supercapacitors (چکیده)
2226 - کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن (چکیده)
2227 - Facies Analysis and Sequence Stratigraphy of the Qal’eh Dokhtar Formation (Middle–Upper Jurassic) in the West of B oshrouyeh, East Central Iran (چکیده)
2228 - اثربخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (چکیده)
2229 - اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
2230 - Some divisibility properties of binomial coefficients (چکیده)
2231 - Puckering behaviours in phosphoric triamide structures containing aliphatic ring groups (چکیده)
2232 - تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش تحلیل دینامیکی افزایشی (چکیده)
2233 - A COMPARISON BETWEEN VIDEO AND POINT LIGHTS DISPLAYS TO LEARN A NOVEL SKILL (چکیده)
2234 - تاثیر یک دوره برنامه ی تمرین منتخب بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوا (چکیده)
2235 - Exponentiality test based on alpha-divergence and gamma-divergence (چکیده)
2236 - FRAME FOR OPERATORS IN FINITE DIMENSIONAL HILBERT SPACE (چکیده)
2237 - بررسی آماری استحکام کششی و خستگی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با فیبر شیشه ساخته شده به روش تزریق ریزن به کمک خلاء (VIP) (چکیده)
2238 - Evolution of the size distribution of Al–B4C nano-composite powders during mechanical milling: a comparison of experimental results with artificial neural networks and multiple linear regression models (چکیده)
2239 - Effect of Neurofeedback Interactions and Mental Imagery on the Elderly’s Balance (چکیده)
2240 - Influence of Nickel Substitution on Crystal Structure and Magnetic Properties of Strontium Ferrite Preparation Via sol- gel Auto- Combustion Route (چکیده)
2241 - The effect of FIFA 11+ program on dynamic postural control of fustal women player during cutting maneuver (چکیده)
2242 - A Victim or a Victimizer: A Study of Disintegration in Mustaf's Character in Tayeb Salih's Season of Migration to the North (چکیده)
2243 - The Germ of Violence and Assault in Tayeb Saleh's Season of Migration to the North (چکیده)
2244 - The Effects of Moderate-Intensity Aerobic Activity Before and After Training on Acquisition and Consolidation Memory in Short Service Badminton (چکیده)
2245 - A comparative study of the Gini coefficient estimators based on the regression approach (چکیده)
2246 - Service quality aspects and sports scientific conventions: An experience from Iran (چکیده)
2247 - تخمین پارامترها و تشکیل تصویر هدف متحرک زمینی در رادار روزنه مصنوعی دوپایه تک ایستان (چکیده)
2248 - تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه تبدیل موجک مختلط دو درختی (چکیده)
2249 - مروری بر تکنولوژی های ارزیابی خودکار خرابی های روسازی بر پایه سیگنال های دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
2250 - The Impact of Built Environment Characteristics on Energy Consumption Using Geographically Weighted Regression in Mashhad, (چکیده)
2251 - بررسی دقت الگوریتم های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم های غیرخطی SVR و CART در پیش بینی مدیریت سود (چکیده)
2252 - Comparison of superheated solvent extraction with instant controlled pressure drop‎ assisted solvent extraction of phenolic compounds from pomegranate (Punica granatum) peels (چکیده)
2253 - بررسی زبانشناختی کنش گفتار دروغ در زبان فارسی و مقایسه ی آن با نظریه ی کلمن و کی (چکیده)
2254 - Asymptotic behaviour of kernel density estimator under negative superadditive dependence (چکیده)
2255 - Effect of Microemulsion Structure on Fluorescence and Nonlinear Optical Properties of Rhodamine 6G (چکیده)
2256 - بررسی نقش کیفیت درک شده خدمات،رضایت و اعتماد بر بازگشت گردشگران سلامت و استفاده مجدد آنها از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد (چکیده)
2257 - System of Valuations in the Self-narrative of Foe's Susan Barton: A Fictional Case Study (چکیده)
2258 - Cognitive Metaphor Analysis of Benjy's Mind Style in The Sound and the Fury (چکیده)
2259 - بررسی سویه های پندار در رمان سمفونی مردگان بر اساس نظریات میکائیل باختین (چکیده)
2260 - Survey of polycystic kidney disease and other urinary tract abnormalities using ultrasonography in Persian and Persian related cats in Iran (چکیده)
2261 - تأثیر 8 هفته تمرین هوازی در آب بر نیمرخ لیپیدی، گلوکز، مقاومت به انسولین و آپولیپوپروتئین A و B در زنان یائسه دارای اضافه وزن مقاله 11، دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 89-100 (چکیده)
2262 - Antibacterial effects of Lactococcus lactis isolated from Lighvan cheese regarding the recognition of Nisin, Lacticin and Lactococcin structural genes (چکیده)
2263 - On the Generalized Quotient Integrals on Homogenous Spaces (چکیده)
2264 - بهینه‏ سازی تولید کف شیر موز و بررسی سینتیک انتقال جرم نمونه بهینه در طی فرایند خشک کردن با هوای داغ (چکیده)
2265 - بهینه سازی فرآیند کف پوشی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک‏ کردن با هوای‏ داغ شیر موز (چکیده)
2266 - بررسی شرایط تولید و خشک‌کردن شیر موزبه روش کف پوشی با مایکرویو وبررسی خصوصیات پودر (چکیده)
2267 - Land cover change modelling in Hyrcanian forests, Northern Iran: a landscape pattern and transformation analysis perspective (چکیده)
2268 - مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم (چکیده)
2269 - ارزیابی وضعیت شبکه روسازی به کمک نرم‌افزار Micro Paver (مطالعه موردی : شبکه راههای درون شهری شهرستان نیشابور) (چکیده)
2270 - ارایه رابطه جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس سازی (چکیده)
2271 - برآورد آنومالی بارش و دمای سالانه در شمال شرق ایران و تاثیر آن بر عملکرد محصول گندم دیم (چکیده)
2272 - The X-ray Transform and its Application in Nano- Crystallography (چکیده)
2273 - The evaluation of Noise Pollution at Samen district in Mashhad by means of Geographic Information System (GIS) (چکیده)
2274 - Magnetic and Structural Properties of SrFe12−xCrxO19 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) Hexaferrite Powders Obtained by Sol – Gel Auto - Combustion Method (چکیده)
2275 - مقایسه دو روش همرسوبی مستقیم و همرسوبی معکوس در سنتز نانوذرات اکسید نقره(Ag2O) (چکیده)
2276 - سنتز و بررسی خواص ساختاری وفیزیکی نانوذرات سیلیکا توخالى (چکیده)
2277 - Investigating Cytotoxicand Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I)Complex onHeLa Cervical Cancer Cells (چکیده)
2278 - Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerousmouse cell lines (چکیده)
2279 - آنالیز یک مدل سازی ترکیبی به منظور تعیین TOC در سنگ های منشأ میدان نفتی اهواز (چکیده)
2280 - Pasting, rheological, and retrogradation properties of starches from dual-purpose sorghum lines (چکیده)
2281 - The role of different aversive stimuli on morphine seeking behavior in socially isolated male mice (چکیده)
2282 - The hematological profile changes in Saanen goat kids from birth to 3 months of age (چکیده)
2283 - تأثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بریادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز (چکیده)
2284 - Morphological and Molecular (28S rDNA) characterization of Dactylogyrus spp. in Cyprinus carpio and Ctenopharyngodon idella in Mashhad, Iran (چکیده)
2285 - Adaptive Beamforming Based on Linearly Constrained Maximum Correntropy Learning Algorithm (چکیده)
2286 - اثر دما درتهیه نانومیله¬های دی اکسید منگنز به¬روش هیدروترمال (چکیده)
2287 - مقایسه بین تهیه اکسید گرافن با روش هومر و روش هومراصلاح شده پیشنهادی (چکیده)
2288 - Using of Chlorella vulgaris for livestock wastewater treatment and the expression of NR gene (چکیده)
2289 - Transient performance analysis of adaptive multitask network based on correntropy criterion (چکیده)
2290 - Review of the tribe Chilocorini Mulsant from Iran (Coleoptera, Coccinellidae) (چکیده)
2291 - ساخت و مشخصه یابی ساختاری و فیزیکی Li(Li.21Mn.54Ni.125Co.125)O2 برای استفاده در کاتد باتری های یون- لیتومی (چکیده)
2292 - مهره های مغناطیسی پوشش داده شده با آلجینات-چیتوسان (چکیده)
2293 - ارزیابی تأثیر مبدأ بنه، وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
2294 - تاثیر پوشش گیاهی بر پارامترهای رسوب شناسی و ژئومورفولوژیکی در نبکاهای شمال شهداد (چکیده)
2295 - Assessment of Compressive Strength and Hardness of Al-Gr Composites Produced Using Liquid Homogenization Followed by Cold-Press and SPS (چکیده)
2296 - Aggression, emotional self-regulation, attentional bias, and cognitive inhibition predict risky driving behavior (چکیده)
2297 - Magnetic susceptibility and free iron oxides (Fed) of a loesspaleosol section at Southweastern Sari (Northern Iran) (چکیده)
2298 - Small loop transfer spaces with respect to subgroups of fundamental groups (چکیده)
2299 - AB-initio study of pressure-induced aluminum hydrides AAlH4 (A = Li, Na, K, Rb, Cs) (چکیده)
2300 - اثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر خواص ابررسانایی دمای بالای YBa2Cu3O7-x (چکیده)
2301 - Growth of ReBa2Cu3O7-x (Re=Y, Sm) Single Crystals by Self-Flux Method and Their Propertis (چکیده)
2302 - Synthesis of CoFe2 O4-RGO Nanocomposite and Investigation on Its Structural and Magnetic Properties (چکیده)
2303 - Investigation of Physical, Crystal Structure and Magnetic Properties of Ni2MnGa Shape Memory Alloy (چکیده)
2304 - Exponentiality test based on Renyi distance between equilibrium distributions (چکیده)
2305 - Lyotard's Notion of Grand Narratives in Death of a Salesman and Glengarry Glen Ross (چکیده)
2306 - نقش اندازه بیشینه بعد سنگدانه و میزان ریز دانه مصرفی بر ویژگی¬های فیزیکی، مکانیکی و هیدرولیکی بتن متخلخل (چکیده)
2307 - ارزیابی اثر تغییرات سن و جنس لوله بر زوال جداره ای کلر در شبکه ی آبرسانی به کمک مدل کیفی – هیدرولیکی EPANET II (چکیده)
2308 - تعیین درجه ی واکنش زوال توده ای کلر به کمک روش های رگرسیون غیر خطی چند متغیره و محاسبه ی ثابت واکنش با استفاده از تلفیق محیط شبیه سازی سیمولینک و الگوریتم ژنتیک (GA) (چکیده)
2309 - Preparation, characterization and evaluation of physicochemical properties of phycocyanin-loaded solid lipid nanoparticles and nanostructured lipid carriers (چکیده)
2310 - Effect of meat aging on survival of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses on lamb meat (چکیده)
2311 - ارزیابی خصوصیات ریزکپسول‌های چند لایه حاوی دی استیل بر پایه جذب الکترواستاتیک فیبریل‌های ایزوله پروتئین سویا و پکتین (چکیده)
2312 - Spectral method for simulating 3D heat and mass transfer during drying of apple slices (چکیده)
2313 - Synthesis of LiFePO4 as the Cathode Material Used in Lithium Ion Batteries and Investigating the Effects of Synthesis Routes on Magnetic, and Physical Properties (چکیده)
2314 - تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسی (چکیده)
2315 - Different molecular assemblies in two new phosphoric triamides with the same C(O)NHP(O)(NH)2 skeleton: crystallographic study and Hirshfeld surface analysis (چکیده)
2316 - Etemadi and Kolmogorov Inequalities in Noncommutative Probability Spaces (چکیده)
2317 - Synthesis, molecular structure, and characterization of a new 3D-layered ‎inorganic-organic hybrid material: [D/L-C6H13O2N-H]3[(PO4)W12O36].4.5H2O ‎ (چکیده)
2318 - Novel high flux nanofibrous composite membrane based on polyphenylsulfone thin barrier layer on nanofibrous support (چکیده)
2319 - اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران (چکیده)
2320 - Detection of Coxiella burnetii in aborted fetuses of cattle and sheep using polymerase chain reaction assay in Mashhad city, Iran (چکیده)
2321 - On the operators related to C.W.T on general homogeneous spaces (چکیده)
2322 - Lyotard's Notion of Grand Narratives in Death of a Salesman and Glengarry Glen Ross (چکیده)
2323 - The geodynamic history of east-central Iran during the Early Jurassic from the sedimentary records in the aftermath of the main Cimmerian orogeny (چکیده)
2324 - چینه نگاری سکانسی در حوضه رسوبی کششی: سازند سیلیسی آواری آبحاجی (ژوراسیک پیشین)، شرق ایران مرکزی (چکیده)
2325 - تاثیر اسیدسیتریک بر آزادسازی پتاسیم از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار (چکیده)
2326 - زیر جمع پذیری قوی و ارتباط آن با هم‌بستگی‌های کوانتومی (چکیده)
2327 - Effects of Nutrient Density and exogenous enzymesin Starter Diet on Performance, Intestinal Microflora, Gut Morphology and Immune Response of Broiler Chickens (چکیده)
2328 - TimeDependent Heat Conduction Analysis of Dry Friction Brake System Using FVM (چکیده)
2329 - Application of Maghrebi's stage-discharge relationship in prediction of the water surface profiles (چکیده)
2330 - Setting-up rating curves in natural rivers using an efficient method (چکیده)
2331 - تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد با استفاده از روشهای مونت کارلو و Latin Hypercube (مطالعه موردی: سد تبارکآباد) (چکیده)
2332 - مقایسه برآورد دبی طراحی رواناب براساس مدل های SWMM و HEC-HMS با استفاده از نرم افزار ASSA (منطقه مورد مطالعه: مسیل اقبال شرقی) (چکیده)
2333 - ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری فشارسنج ها در تعیین موقعیت نشت در شبکه های توزیع آب (چکیده)
2334 - کاربرد مفهوم آنتروپی در تعیین دبی مقطع مرکب نامتقارن (چکیده)
2335 - تخمین منحنی دبی- اشل با استفاده از مفهوم کنتورهای هم سرعت در رودخانه های طبیعی (چکیده)
2336 - Joint slip investigation based on finite element modelling verified by experimental results on wind turbine lattice towers (چکیده)
2337 - Synthesis and X-ray characterization of a new hybrid based polyoxometalates (چکیده)
2338 - Eight-Coordinate Iron(III) within Coordination Complex Containing Pre-organized Ligand H2PDA (چکیده)
2339 - Survival of enteric viruses during yoghurt making process using male-specific coliphage (چکیده)
2340 - Investigation the cytotoxic effects of pyridinedicarboxylato Cu(II) complex on different cancerous mouse cell lines (چکیده)
2341 - Investigating Cytotoxic and Anticancer Properties of pyridinedicarboxylato Ag(I) Complex on HeLa Cervical Cancer Cells (چکیده)
2342 - نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان‌شناختی و دشواری نظم‌جویی‌هیجان دانشجویان دانشگاه تهران (چکیده)
2343 - A Preliminary study on antifungal activity of lactic acid bacteria isolated from different production stages of Lighvan cheese on Penicillium expansum and Rhodotorula mucilaginosa (چکیده)
2344 - بررسی تأثیر پرهیز از مصرف بر روی توجه پایدار، حافظهٔ آینده نگر و بازداری پاسخ در سوءمصرف کنندگان مزمن سابق مت آمفتامین (چکیده)
2345 - اثربخشی آموزش مدیریت هدف بر توجه پایدار، حافظه آینده نگر، و بازداری پاسخ مصرف کنندگان مزمن مت آمفتامین در اوایل دوره پرهیز (چکیده)
2346 - Evaluation of reservoir characterization in the framework of electro-facies: A case study from the Bangestan reservoir in the Mansouri oilfield, SW Iran (چکیده)
2347 - شبیه سازی استوکاستیکی بارش روزانه چندایستگاهی در شمال شرق ایران: تاثیر ناایستایی زمانی (چکیده)
2348 - Information extraction from effective descriptor variables in reconstruction of power system security region by considering correlation between loads (چکیده)
2349 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقاومت به انسولین،ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجوی دارای اضافه وزن (چکیده)
2350 - بررسی تأثیر عوامل محیطی و گوگرد بازیافتی از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بر کیفیت خاک های کشاورزی (چکیده)
2351 - DISTANCE BETWEEN CONTINUOUS FRAMES IN HILBERT SPACE (چکیده)
2352 - بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع (چکیده)
2353 - The biodiversity of Lactobacillus spp. from Iranian raw milk Motal cheese and antibacterial evaluation based on bacteriocin-encoding genes (چکیده)
2354 - The Impact of colloquial Iraqi language on the pronunciation of English language learners (چکیده)
2355 - How coll oquial Iraqi Language affects the Pronunciation of English Language learners (چکیده)
2356 - دانش حرفه ای و تجربۀ تدریس: از الزامات آموزش موفق مدرسان آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان (مطالعۀ موردی: مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
2357 - نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسی آموزان غیر فارسی زبان (چکیده)
2358 - Effect of short-term aerobic exercise and green tea consumption on MFO, Fatmax, body composition and lipid profile in sedentary postmenopausal ‎women (چکیده)
2359 - بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر نفوذ نیروگاههای فتوولتائیک مقیاس خانگی از دیدگاه یادگیری فناوری (چکیده)
2360 - بررسی تاثیر تعرفه گذاری بازخوردی بر نفوذ نیروگاههای فتوولتائیک مقیاس خانگی (چکیده)
2361 - اثر بخشی تحریک الکتریکی مستقیم جمجه (tDCS) بر کاهش ناگویی خلقی در زنان مبتلا به ناگویی خلقی (چکیده)
2362 - بررسی اثرات همگرایی و زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای تنگ شونده (چکیده)
2363 - Performance evaluation of floating solarchimney power plant in Iran: estimation of technology progression and cost investigation (چکیده)
2364 - Some Properties of Lin Wong Divergence on the Past Lifetime Data (چکیده)
2365 - تاثیر اندازه ذرات گرافیت در ساخت اکسیدگرافن (GO )به روش هومر و بررسی خواص و ویژگیهای آن (چکیده)
2366 - تهیه نانومیلههای β-MnO2به روش هیدروترمال و بررسی اثر فرآیند گرمادهی (چکیده)
2367 - برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا(باختر بجنورد) بر پایه داده های ژئوشیمیایی (چکیده)
2368 - بررسی رابطه مثلث عشق و گسترش خود در زنان متاهل با ناگویی خلقی (چکیده)
2369 - تحلیل مدل ‏های چند سطحی بیزی و کاربرد آن در صنعت (چکیده)
2370 - بررسی انرژی مصرفی و زمان خشک شدن پسته در یک خشک کن ترکیبی خورشیدی- مادون قرمز (چکیده)
2371 - تولید منحنی های شکنندگی برای سازه های دارای مهاربندی زیپر معلق (چکیده)
2372 - بررسی تاثیر شکل و نوع مصالح هسته پانل های ساندویچی کنگره ای با رویکرد تغییرشکل و اتلاف انرژی در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
2373 - بهینه سازی شکل جان پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل ها و انرژی کرنشی تلف شده در بارهای انفجاری (چکیده)
2374 - تحلیل رفتار پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل و استهلاک انرژی تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
2375 - EFFECT OF SELF-CONTROL FEEDBACK AND NORMATIVE SELF-CONTROL ON THE ACQUISITION, RETENTION AND TRANSFERRING SHOOTING TARGETING IN 12 TO 14 YEARS OLD GIRLS (چکیده)
2376 - The Comparison of Depth Perception in 7-9 Years Old Healthy Children with Developmental Coordination Disorder (چکیده)
2377 - بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
2378 - ریزمقیاس نمایی زمانی دمای هوا با استفاده از فرکتال و رگرسیون تناوبی در دو اقلیم خشک و نیمه خشک (چکیده)
2379 - تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد (چکیده)
2380 - روش تدریس معلمان تربیت بدنی به مثابه ی پیش بین انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان (چکیده)
2381 - The effect of cobalt-doping on microstructure and dielectric properties of CaCu3Ti4O12 ceramics (چکیده)
2382 - ارزیابی داده‌های بارندگی حاصل از ماهواره TRMM،مدل MM5 و مشاهدات زمینی به صورت مکانی-زمانی در مناطق خشک و نیمه خشک کوهستانی (چکیده)
2383 - تحلیل و بررسی رفتار پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
2384 - اثر پوشش صمغ قدومه شهری بر انتقال جرم و کیفیت سیب آبگیری شده به روش اسمز (چکیده)
2385 - A Charge-Redistribution Phase-Domain ADC Using an IQ-Assisted Binary-Search Algorithm (چکیده)
2386 - ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ریاضی (چکیده)
2387 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
2388 - Application of High-Degree Cubature Kalman Filter for Bearings- Only Target Tracking with Maneuvering Ownship (چکیده)
2389 - Provenance of Rayen River sediments based on trace element geochemistry, Southeast of Kerman (چکیده)
2390 - رخسارهها و محیط رسوبی نهشته های سنومانین سانتونین در تاقدیس درمدان (ناحیه فارس، زاگرس) (چکیده)
2391 - Maternal swimming exercise during pregnancy attenuates anxiety/depressive-like behaviors and voluntary morphine consumption in the pubertal male and female rat offspring born from morphine dependent mothers (چکیده)
2392 - Hemato-immunological and plasma biochemical responses of silvery-black porgy (Sparidentex hasta) fed protein and essential amino acid deficient diets (چکیده)
2393 - جای‌شناسی مذهبی ایرانِ عصر ایلخانی با تکیه بر نزهةالقلوب (چکیده)
2394 - The investigation on the relationship between dairy cow hygiene scores and intramammary infections (چکیده)
2395 - Narration in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale: Reconstructing Female Subjectivity in the Language of Marginalized Protagonist (چکیده)
2396 - Suppressing Agency: Transitivity Analysis of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (چکیده)
2397 - Representation of Female Body in the Social Context of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (چکیده)
2398 - محاسبه قابلیت اطمینان تراکتورهای جاندیر 3140 بر مبنای توزیع ویبول (مطالعه موردی: مزرعه آستان قدس رضوی) (چکیده)
2399 - Analyzing Free-Free Beams by Green's Functions and Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
2400 - Geometrical nonlinear analysis by plane quadrilateral element (چکیده)
2401 - رخساره ها و فرآینده های دیاژنزی و تاثیر آن ها بر توزیع خواص پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی گچساران (چکیده)
2402 - رخساره های توفانی در بخش آغازین سازند نیور(سیلورین پایینی) در جنوب غرب کاشمر (چکیده)
2403 - Travertine lithofacies types and their springs water composition in the Garab area, south Mashhad , (چکیده)
2404 - تغییرات بیوشیمیایی و فتوسنتزی سیب‌زمینی تحت تأثیر تنش شوری (چکیده)
2405 - Avian gametologs as molecular tags for sex identification in birds of prey of Iran (چکیده)
2406 - تأثیر تعدیل تجهیزات ورزشی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی در کودکان 9 تا 10 ساله با تأکید بر ظرفیت حافظة کاری (چکیده)
2407 - Dipole moment of excited and ground state of Auramine O doped nano-droplet (چکیده)
2408 - Study of shearlet transform using block matrix dilation (چکیده)
2409 - Shock-induced stochastic dynamic analysis of cylinders made of saturated porous materials using MLPG method: considering uncertainty in mechanical properties (چکیده)
2410 - بهینه سازی شرایط استخراج پکتین به کمک امواج اولتراسونیک از تفاله شاه توت (چکیده)
2411 - Copper(II) complex by 1,10-phenanthroline and Salicylaldehyde S-benzylisothiosemicarbazone hydrogen chloride: Synthesis, characterization and crystal structure (چکیده)
2412 - Crystal growth and intramolecular hydrogen bond effects on activity of a novel Schiff base ligand: An experimental and theoretical approach (چکیده)
2413 - Bearing capacity of ring footings on cohesionless soil under eccentric load (چکیده)
2414 - A novel approach to find and optimize bin locations and collection routes using a geographic information system (چکیده)
2415 - بررسی عددی تاثیر زاویه گام ثابت و متغیر پره بر واماندگی دینامیکی حوزه جریان حول پره توربین بادی داریوس (چکیده)
2416 - بررسی ویژگیهای شیمیایی و میکروبی انواع ماستهای سنتی عشایر خراسان رضوی (چکیده)
2417 - Forced Convection Heat Transfer of Nanofluids in aChannel Filled with Porous Media Under LocalThermal Non-Equilibrium Condition with Three NewModels for Absorbed Heat Flux (چکیده)
2418 - HSA-interaction studies of some novel uranyl complexes of isothiosemicarbazone (چکیده)
2419 - Synthesis, spectroscopic investigation and crystal structure of some novel uranyl complexes of isothiosemicarbazones (چکیده)
2420 - روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی (چکیده)
2421 - ترکیب روش های اجزای محدود و المان های مرزی در تحلیل اندرکنش سد قوسی و سنگ پی (چکیده)
2422 - بررسی جریان و ضریب گشتاور توربین بادی داریوس بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک پره (چکیده)
2423 - Application of Greens Functions for Constructing Influence Lines (چکیده)
2424 - بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی ترکیبی داریوس- ساونیوس (چکیده)
2425 - Free vibration analysis of a beam with an intermediate sliding connection joined by a mass-spring system (چکیده)
2426 - A closed-form study on the free vibration of a grid joined by a mass-spring system (چکیده)
2427 - To Get Rid of Funkiness: CROSS-CULTURAL CONFLICTS IN MORRISON’S SULA AND THE BLUEST EYE (چکیده)
2428 - Wear Properties of Al-Gr Composites Produced Using Liquid Homogenization Followed by Cold Press-Sintering (چکیده)
2429 - New ways to symmetrise free vibration equations of fluid–structure interaction systems (چکیده)
2430 - ?When is a Local Homeomorphism a Semicovering Map (چکیده)
2431 - استعمال التعبئة بواسطة الاجواء المعدلة فی إطالة مدة الحفظ و جودة ثمار خلال البرحی (چکیده)
2432 - The First C(O) NHP (O)- based Phosphoric Triamide Structure With an N–H ••• π Hydrogen Bonding: A Combination of X-ray Crystallography And Theoretical Study to Evaluate The Strength of Hydrogen Bonds (چکیده)
2433 - Stage-discharge estimation in straight compound channels using isovel contours (چکیده)
2434 - Optimization for high level expression of cold and pH tolerant amylase in a newly isolated Pedobacter sp. through Response Surface Methodology (چکیده)
2435 - Greens function for uniform Euler Bernoulli beams at resonant condition Introduction of Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
2436 - Investigating the determinants of maternal empowerment during pregnancy: A strategy for prenatal healthcare promotion (چکیده)
2437 - اثربخشی بازی درمانی والد کودک بر کاهش نشانگان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، کاهش استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه والد کودک (چکیده)
2438 - Numerical investigation of dimple effects on darrieus vertical axiswind turbine (چکیده)
2439 - Relationships between oxidative stress, haematology and iron profile in anaemic and non-anaemic calves (چکیده)
2440 - بازآفرینی یک روایت در دو اثر: داستان «مردگان» اثر جویس در سینمای ایران (چکیده)
2441 - کنکاشی بر شاخص های اقتصادی (چکیده)
2442 - Estimation of risk premium in the Pareto distribution with the presence of outliers (چکیده)
2443 - مقایسه شاخص کارایی Cpmk دو فرایند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته (چکیده)
2444 - Efficient multi-step differential transform method Theory and its application to nonlinear oscillators (چکیده)
2445 - Free vibration analysis of horizontal cylindrical shells including sloshing effect utilizing polar finite elements (چکیده)
2446 - A simple iterative method for water distribution network analysis (چکیده)
2447 - Molecular identification of formae specialis and racial identity in Iranian strains of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici: detection of avirulence genes (چکیده)
2448 - Synergistic effects of some essential oils against fungal spoilage on pear fruit (چکیده)
2449 - The Ladybeetle Community (Coleoptera: Coccinellidae) in North East of Iran (چکیده)
2450 - بررسی روند بافت زایی کبد قرقاول در طول دوره جنینی (چکیده)
2451 - Utility of 1% Tropicamide in Improving the Quality of Images for Tele-Screening of Diabetic Retinopathy in Patients with Dark Irides (چکیده)
2452 - اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی مغز بر حافظه کاری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مقاوم به درمان (چکیده)
2453 - ارزیابی پتانسیل مخزنی زونهای سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاههای خزر جنوبی براساس رخساره های رسوبی و الکتروفاسیس (چکیده)
2454 - Vibration of Beam with Elastically Restrained Ends and Rotational Spring-Lumped Rotary Inertia System at Mid-Span (چکیده)
2455 - Deformation of Euler-Bernoulli Beams by means of Modified Green's Function: Application of Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
2456 - An Effective Procedure for Seismic Analysis of Arch Dams including Dam-Reservoir-Foundation Interaction Effects (چکیده)
2457 - Linear dynamic analysis of arch dams utilizing modified efficient fluid hyper-element (چکیده)
2458 - Dynamic analysis of concrete arch dams by ideal-coupled modal approach (چکیده)
2459 - Weak coarse shape equivalences and infinite dimensional Whitehead theorem in coarse shape theory (چکیده)
2460 - Free Vibration Analysis of Rotating Euler–Bernoulli Beam with Exponentially Varying Cross-Section by Differential Transform Method (چکیده)
2461 - ارائه ی یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری (چکیده)
2462 - Calibration Constant of a Silver Activated Geiger Counter Used for Neutron Efficiency Measurements in Plasma Focus Devices: Theoretical vs. Experimental Studies (چکیده)
2463 - Synthesis, structure, and magnetic properties of a dinuclear antiferromagnetically coupled iron(II) complex (چکیده)
2464 - Lightguide influence on timing response of scintillation detectors (چکیده)
2465 - نقد و تحلیل ادله حجیت سیره متشرعه (چکیده)
2466 - Effects of dust deposition from two major dust source regions of Iran on wheat (Triticum aestivum L.) production (چکیده)
2467 - Investigating the relationships among metacognitive strategy training, willingness to read English medical texts, and reading comprehension ability using structural equation modeling (چکیده)
2468 - A Relative Study to Illustrate the Infection Control Practices Based on Knowledge, Attitude and Practices at a Tertiary University Hospital (چکیده)
2469 - The Second Peak Effect And Vortex Pinning Mechanisms in Ba(Fe,Ni)2As2 Superconductors (چکیده)
2470 - بررسی تاثیر درصد چربی و ترکیب پری بیوتیک بر میزان پروتئولیز،ACE-inhibitoryو خاصیتآنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک (چکیده)
2471 - On Subgroups Of Topologized Fundamental Groups And Generalized Coverings (چکیده)
2472 - Cooperative Spectrum Estimation Over Large-Scale Cognitive Radio Networks (چکیده)
2473 - بهینه سازی شرایط استخراج پکتین با روش غرقابی از تفاله شاه توت (چکیده)
2474 - مطالعه ای ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﯿﺸگیرانه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﯾک ﺑﺎر ﻣﺼﺮف و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫا (چکیده)
2475 - راهبردهای مطلوب تقویت اخلاق سبز در رفتار مصرف خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خواف) (چکیده)
2476 - شبیه سازی عددی اثر مقدار گوگرد موجود در ذرات کنسانتره بر دمای شعله و تولید آلایندههای کوره فلش ذوب مس (چکیده)
2477 - Integrated Meteorological and Hydrological Drought Model: A Management Tool for Proactive Water Resources Planning of Semi-Arid Regions (چکیده)
2478 - ON THE EFFICIENT CONFIGURATIONS FOR RADIOMETRIC PUMPS (چکیده)
2479 - Novel Keggin-type polyoxometalate nanocatalysts for Michael addition polymerizations (چکیده)
2480 - پیش‌شرط‌ها و پیامد‌های قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (چکیده)
2481 - طراحی فیلترکالمن غیرخطی برای سیستمهای مرتبه کسری تصادفی غیرخطی همراه با نویز اندازه‌گیری با توزیع استیودنت تی (چکیده)
2482 - اثر غلظت ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر تبادلات گازی و کلروفیل برگ سیب زمینی در مرحله غدهدهی (چکیده)
2483 - اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی (چکیده)
2484 - مقایسه شاخص های عصب روانشناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی، وسواســی- جبری و بهنجار (چکیده)
2485 - Control of Urban Traffic Network Based on Mixed Logical Dynamical Modeling and Constrained Predictive Control Approach (چکیده)
2486 - On the ratcheting of defective low-alloy, high-strength steel pipes (API-5L X80) under cyclic bending: An experimental study (چکیده)
2487 - رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد (چکیده)
2488 - Testing Older Adults for Signs of Age- Related Cognitive Decline: Clock Drawing Test vs. Mini-Mental State Examinati (چکیده)
2489 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر شاخص های رشد گونه هاو عملکرد در مزرعه سویا (چکیده)
2490 - انتخاب سیستم مناسب جمع آوری فاضلاب شهری با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه (چکیده)
2491 - A novel tubular hydrogen-bond pattern in a new diazaphosphole oxide: a combination of X-ray crystallography and theoretical study of hydrogen bonds (چکیده)
2492 - Analysis of reliability systems via Gini-type index (چکیده)
2493 - بررسی تغییرات مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی شهر مشهد (چکیده)
2494 - Alignment of carbon nanotubes in bulk epoxy matrix using a magnetic-assisted method: Solenoid magnetic field (چکیده)
2495 - Synthesis And Characterization of Two New Cademium Complexes of Pyridine-2,5-Dicarboxylic Acid N-Oxide (چکیده)
2496 - Control of hydrogen cracking in the welded steel using microstructural traps (چکیده)
2497 - اثر سن شروع مصرف مواد، نوع ماده مصرفی و مصرف یگانه و ترکیبی مواد بر رفتارهای پرخطر رانندگی، تصادفات و جریمه¬های رانندگی (چکیده)
2498 - نگاه مادران به پدیده کنار هم خوابیدن والد-کودک: پژوهشی کیفی بر مبنای نظریه فرهنگی آشیانه رشدی (چکیده)
2499 - اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
2500 - Fuzzy logic application to model caffeine release from hydrogel colloidosomes (چکیده)
2501 - Necrotic ulcerative dermatitis due to simultaneous infections of Malassezia and Microsporum gallinae in a pigeon (Columba livia domestica) (چکیده)
2502 - پیش ‏فرآوری دانه سورگوم با امواج فراصوت به‏ منظور بهبود فرآیند استخراج بتاگلوکان به روش آب داغ و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن (چکیده)
2503 - بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک ‏کردن با هوای‏ داغ گوشت شترمرغ (چکیده)
2504 - بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز) (چکیده)
2505 - Molecular detection of Toxoplasma gondii infection in aborted fetuses in sheep in Khorasan Razavi province,Iran (چکیده)
2506 - بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی (چکیده)
2507 - بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2508 - بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (چکیده)
2509 - بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها (چکیده)
2510 - بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی (چکیده)
2511 - On Estimation in the Exponentiated Pareto Distribution in the Presence of Outliers (چکیده)
2512 - Detecting Outliers in Exponentiated Pareto Distribution (چکیده)
2513 - ESTIMATION OF STRESS-STRENGTH RELIABILITY FOR THE PARETO DISTRIBUTION IN THE PRESENCE OF OUTLIERS (چکیده)
2514 - New single-enantiomer, racemic and diastereomer phosphorus-nitrogen compounds (چکیده)
2515 - Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of rac-(C6H5O)(cyclo-C6H11NH)P(O)NH(2, 2 (CH3)2C3H4)NHP(O)(OC6H5)(NH-cyclo-C6H11) mixed-amidophosphinate (چکیده)
2516 - The first two single-enantiomer (RR and SS) phosphoric triamide structures (چکیده)
2517 - Synthesis and characterization of a new phosphoramide, [C6H5O]2P(O)[NH(N2C4H8)CH3] (چکیده)
2518 - Synthesis, spectral properties and DFT/TD-DFT investigation on the electronic structure of O,O'-diethyl(3,4-dimethylanilin-1-yl) thiophosphonate (چکیده)
2519 - Synthesisand X-Ray Crystal Structure of (C6H5C(O)NH)P(O)(NHC6H4-4-Cl)2, (CH3)2NC(O)H (چکیده)
2520 - A new phosphoric triamide structure: (CH2FC(O)NH)P(O)(NHC6H4-4-CH3)2 (چکیده)
2521 - شناسائی تعارضات مدیریت آب با استفاده از تحلیل نقشه های شناختی کنشگران (چکیده)
2522 - New phosphorus (V) – nitrogen compounds: synthesis, spectroscopic characterization and X-ray crystallography studies (چکیده)
2523 - The first phosphorothioic triamide–mercury (II) complex with a P(S)[N]3–based ligand: Synthesis and crystal structure of PS(NC5H10)3 and [Hg{P(S)(NC5H10)3}Cl2]2 (چکیده)
2524 - کاربرد بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت خرمای برحی (چکیده)
2525 - on a New g-Frame and duality (چکیده)
2526 - Homotopy Perturbation Method to Study Flow and Heat Transfer of a Modified Second Grade Fluid over a Porous Plate (چکیده)
2527 - A new Z′ = (2 +0.5 +0.5) amidophosphoester structure: Hirshfeld surface analysis of symmetry- independent molecules (چکیده)
2528 - سنتز و شناسایی ترکیب هیبریدی معدنی-آلی نوین بر پایه‌ی پُلی‌اکسومتالات نوع کگینی [H3[(PO4)Mo12O36 (چکیده)
2529 - مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی کلیه در مرغ شاخ دار (چکیده)
2530 - چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه- خاور حوضه کپه داغ (چکیده)
2531 - Studying the anticipator of satisfaction in male customers of fitness centers (چکیده)
2532 - The Effect of Openings on Buckling Resistance of Cylindrical Shells Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
2533 - اثر روش های استخراج بر خصوصیات ضداکسایشی گیاه اناریجه (affinis pimpinella) (چکیده)
2534 - تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی (چکیده)
2535 - The roles of H- bonding, π- stacking, and antiparallel CO ⋯ CO interactions in the formation of a new Gd (III) coordination polymer based on pyridine-2,6- dicarboxylic acid (چکیده)
2536 - Radiographic Evaluation of Normal Heart Size in Native Dog of Khorasan Province Using VHS Method (چکیده)
2537 - Gas Separation Between Asymmetrically Structured Walls (چکیده)
2538 - تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار دهانه مصنوعی لوچ تک آنتنی (چکیده)
2539 - Effects of phosalone consumption via feeding with or without sodium bentonite on performance, blood metabolites and its transition to milk of Iranian Baluchi sheep (چکیده)
2540 - بهبود مدل سازی حوضه آبریز از طریق تجمیع مؤلفه های اصلی هیدرولوژیک در مدل SWAT (چکیده)
2541 - بررسی عدم قطعیت پارامترهای خاک بر عدم قطعیت پروفیل رطوبتی با استفاده از نظریه ی مجموعه های فازی (چکیده)
2542 - خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی وژئوشیمی ماسه سنگها (چکیده)
2543 - اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران (چکیده)
2544 - Effect of Essential Plant Oil Used as an Additive to Alter Silage Fermentation in Ruminant by In Vitro (چکیده)
2545 - اعتمادپذیری سیاست‌های پروژه محور؛ (ارزیابی ریسک گزینه های تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها) (چکیده)
2546 - تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برخی پارامترهای عملکردی مهم یک موتور دیزل متداول در شرایط کاری مختلف (چکیده)
2547 - Simplifying user interaction solutions for the FUM Bionic Hand-I (چکیده)
2548 - Preparation, characterization and in vitro evaluation of microemulsion of raloxifene hydrochloride (چکیده)
2549 - ارزیابی گونه های سنگ مخزن آسماری میدان گچساران با استفاده از روش آنالیز خوش های به کمک شبکه عصبی مصنوعی نگاشت خود سازمان یافته ) )SOM (چکیده)
2550 - Sedimentology of a transgressive mixed‐energy (wave/tide‐dominated) estuary, Upper Devonian Geirud Formation (Alborz Basin, northern Iran) (چکیده)
2551 - The mask of acute bacterial pneumonia may disguise the face of tuberculosis (چکیده)
2552 - ارائه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواری (چکیده)
2553 - ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوار (چکیده)
2554 - تعیین غلظت و اسیدیته بهینه ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر راندمان محلول پاشی گیاهچه های سیب زمینی (چکیده)
2555 - بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکی (چکیده)
2556 - روشی جدید برای افزایش عامل دار شدن الکتروشیمیایی گرافن با استفاده از فعال کننده سطحی (چکیده)
2557 - The non- coordinating anion 1,1,3,3- tetracyano-2- propoxy-propenide as an anion-π donor in cis- diaquabis (2,2'-dipyridylamine) zinc and its cadmium analog: Luminescence properties, Hirshfeld analysis and central-atom induced polymorphism (چکیده)
2558 - لزوم استفاده از خطوط کنترل کننده زمانی در مطالعات مخزنی و تطابق چینهای ( مطالعه موردی : بررسی تغییرات رخسارهای مخزن آسماری در میدانهای آغاجاری، پازنان و رگ سفید) (چکیده)
2559 - فرایندهای دیاژنتیک و ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیت های توالی رسوبی کرتاسه پایینی در برش چمن بید (غرب حوضه رسوبی کپه داغ) (چکیده)
2560 - خصوصیات ژئوشیمیائی وپتروفیزیکی مخزن آسماری میدان مارون ،جنوبغربی ایران (چکیده)
2561 - فرایندهای دیاژنزی مؤثر بر سازند سروک در تاقدیس درمدان (زاگرس، فارس) (چکیده)
2562 - طبقهبندی و مکانیسم تشکیل رخسارههای توفای ناحیه آبگرم، شمال شرق ایران (چکیده)
2563 - پتروگرافی و برخاستگاه ماسه سنگ های سازند پسته لیق(پالئوسن پیشین) در برش چهچهه شمال شرق مشهد (چکیده)
2564 - بررسی نقش استیلولیتی شدن در تراوایی سنگهای کربناته کانسار ایرانکوه، جنوب اصفهان (چکیده)
2565 - تاثیر دیاژنز برخصوصیات پتروفیزیکی مخزن آسماری میدان مارون ،جنوبغربی ایران (چکیده)
2566 - ادغام داده های رسوب شناسی و ایکنولوژیکی برای تعیین چارچوب چینهنگاری سکانسی (سازند لشکرک، البرز مرکزی) (چکیده)
2567 - Quantum filtering equations for atom-single photon interaction by homodyne detection: Considering full interaction Rabi model (چکیده)
2568 - The Structural Study of [2-Cl-C6H4C(O)NH]P(O)[NHC6H4-4-CH3]2 (چکیده)
2569 - تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد) (چکیده)
2570 - ارزیابی الگوریتم سبال برای تخمین تبخیر-تعرق واقعی حوضه نیشابور-رخ با استفاده از مدل SWAT (چکیده)
2571 - اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) (چکیده)
2572 - ارزیابی ریسک گزینه های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آن ها (چکیده)
2573 - بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دولایه با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) (چکیده)
2574 - Stable indirect adaptive interval type-2 fuzzy sliding-based control and synchronization of two different chaotic systems (چکیده)
2575 - شناسایی تنگناها و افزایش ظرفیت واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید‌هاشمی‌ن‍ژاد (چکیده)
2576 - بهینه‌سازی فرآیندی واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌ن‍ژاد (چکیده)
2577 - Momentum distribution of charged particles in jets in dijet events and comparison to perturbative QCD predictions (چکیده)
2578 - Ichnotaxonomic analysis and depositional controls on the carbonate ramp ichnological characteristics of the Deh-Sufiyan Formation (Middle Cambrian), Central Alborz, Iran (چکیده)
2579 - A Comparative Study of the Modern and Lower Class Woman in Fitzgerald's The Great Gatsby and Mahfouz's Midaq Ally (چکیده)
2580 - WHEN ARAB DRAMA REDEFINES THE FRENCH THEATEROF THE ABSURD: A COMPARATIVE STUDY OF AL HAKIM'S THE TREE CLIMBER AND SAMUEL BECKETT'S WAITING FOR GODOT (چکیده)
2581 - Propagating Feminism: A Comparative Perspective of Western and Eastern Feminism in Wollstonecraft’s Maria and El Saadawi’sWoman at Point Zero (چکیده)
2582 - Delineating Female Characters in Wollstonecraft’s Maria and El Saadawi’s Woman at Point Zero: A Comparative Study (چکیده)
2583 - پیش بینی مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بار موضعی به کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM) (چکیده)
2584 - ارزیابی روش Real Time در اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی (چکیده)
2585 - تاثیر پساب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (چکیده)
2586 - مدل سازی فیزیکی و بررسی تاثیر مشخصه های هیدرولیکی سیلاب سریع بر تلفات انتقال در آبراهه نفوذپذیر (رودخانه های فصلی) (چکیده)
2587 - اعتبارسنجی برخی از روش های پیش بینی عمق تعادل حفره آبشستگی (چکیده)
2588 - توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان(QDWB)و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور (چکیده)
2589 - Antiplatelet Aggregation Activity of Walnut Hull Extract via Suppression of Reactive Oxygen Species Generation and Caspase Activation (چکیده)
2590 - Frame of translates and FMRA on $L^2 (R,C^N)$ as a Hilbert M_N(C)-module (چکیده)
2591 - بررسی معاد مقبول ابن سینا (چکیده)
2592 - Effect of Fat Percentage and Prebiotic Composition on Proteolysis, ACE-Inhibitory and Antioxidant Activity of Probiotic Yogurt (چکیده)
2593 - بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی (چکیده)
2594 - The effect of an aerobic exercise program on the quality of life in children with cancer (چکیده)
2595 - تأثیر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر بارهنگ‌کبیر (L. Plantago major) (چکیده)
2596 - همنهشت، ساختار بلوری و آنالیز سطح هیرشفلد نمک اسیدی [4-متیل فنیل آمونیوم][(O-فنیل)(هیدروکسیل)فسفات]، [4-CH3-C6H4NH3][(C6H5O)P(O)(O)(OH)] (چکیده)
2597 - پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانواده (چکیده)
2598 - اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia col (چکیده)
2599 - بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسان (چکیده)
2600 - Can Skin Allograft Occasionally Act as a Permanent Coverage in Deep Burns? A Pilot Study (چکیده)
2601 - Effect of Employee Expenses on Usefulness of Accounting Information (چکیده)
2602 - Effects of dietary essential amino acid deficiencies on the growth performance and humoral immune response in silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles (چکیده)
2603 - ارتباط بین بهزیستی روان شناختی و استحکام روانی در سالمندان: نقش میانجی فعالیت بدنی (چکیده)
2604 - Crack Propagation Analysis in Concrete Gravity Dams Using Fracture Mechanics Concepts (چکیده)
2605 - Predicting Shear Wave Velocity of Soil Using Multiple Linear Regression Analysis and Artificial Neural Networks (چکیده)
2606 - فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: روی کرد چند متغیّره ی اکتشافی (چکیده)
2607 - Rock typing using geological and petrophysical data in the Asmari reservoir, Aghajari Oilfield, SW Iran (چکیده)
2608 - هوشمند سازی برآورد مواد معلق جامد (TSS) ورودی به تصفیهخانههای فاضلاب به کمک تحلیل رگرسیون غیر خطی (مطالعه موردی شهرک صنعتی توس مشهد) (چکیده)
2609 - Interaction of Double Sine-Gordon Solitons with External Potentials: an Analytical Model (چکیده)
2610 - استخراج توابع شکستگی نوترون و تعیین ثابت جفتشدگی قوی (چکیده)
2611 - Determination of neutron fracture functions from a global QCD analysis of the leading neutron production at HERA (چکیده)
2612 - ارزیابی چرخه عمر در فرآیند تولید و مدیریت پسماند PVC به روش LCA و پیش بینی اثر سمیت (TEQ) دی اکسین ها به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی ANN (چکیده)
2613 - مدل سازی و پیش بینی هیدرولیکی سیلاب با استفاده از مدل های تلفیقی GIS و WMS (مطالعه موردی منطقه خوسف – خراسان جنوبی) (چکیده)
2614 - تحلیل خطر واحدهای کلرزنی تصفیه آب به روش‌های FMEA و FTA، اولویت بندی فاکتورهای مؤثر به روش‌های آنتروپی شانون و SAW و ارائه مدلی جهت نظارت و کنترل ایمنی به روش PetriNet (چکیده)
2615 - ارزیابی چرخه عمر آب مصرفی در تولید و اجرای بلوک‌های AAC ، NAAC ، CLC و اولویت بندی با سیستم های تصمیم گیری چند معیاره؛ مطالعه موردی واحدهای تولیدی شهر مشهد (چکیده)
2616 - Novel multilayer microcapsules based on soy protein isolate fibrils and high methoxyl pectin: Production, characterization and release modeling (چکیده)
2617 - Comparison of quantum discord and fully entangled fraction of two classes of d * d2 states (چکیده)
2618 - Reexamination of strong subadditivity: A quantum-correlation approach (چکیده)
2619 - Synthesis, Spectroscopic Study and Crystal Structure of a New Single-Enantiomer C(O)NHP(O)-Based Phosphoric Triamide, CCl3C(O)NHP(O)[(R)-(+)-NHCH(CH3)(C6H5)]2, 0.25 H2O (چکیده)
2620 - بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی (چکیده)
2621 - A survey of different roles of polyoxometalates in their interaction with amino acids, peptides and proteins (چکیده)
2622 - Canine penile hirudiniasis: an unusual cause of bleeding from the prepuce (چکیده)
2623 - شناسایی ایستگاه های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیترات (چکیده)
2624 - Whole-Genome Sequence of Pseudomonas fluorescens EK007-RG4, a Promising Biocontrol Agent against a Broad Range of Bacteria, Including the Fire Blight Bacterium Erwinia amylovora (چکیده)
2625 - A Review on Numerical and Experimental Results of Hydrogen Addition to Natura Gas in Internal Combustion Engines (چکیده)
2626 - Enhanced phenolic acids production in regenerated shoot cultures of Salvia virgata Jacq. after elicitation with Ag+ ions, methyl jasmonate and yeast extract (چکیده)
2627 - Thermal entanglement and lower bound of the geometric discord for a two-qutrit system with linear coupling and nonuniform external magnetic field (چکیده)
2628 - Molecular identification of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Northeastern Iran (چکیده)
2629 - On the rate of complete convergence for weighted sums of NSD random variables and an application (چکیده)
2630 - Discharge estimation for in-bank rivers using remotely sensed hydraulic data and isovel contours (چکیده)
2631 - Academic Journals Plagued by Bogus Impact Factors (چکیده)
2632 - The first coordination compounds of OP[NC4H8O]3 phosphoric triamide ligand: structural study and Hirshfeld surface analysis of SnIV and MnII complexes (چکیده)
2633 - MUSIC-BASED Approaches for Hybrid Millimeter-Wave Channel Estimation (چکیده)
2634 - Adaptive multitask network based on maximum correntropy learning algorithm (چکیده)
2635 - M-Type Strontium Hexaferrite Nanoparticles Prepared by Sol-Gel Auto-combustion Method: The Role of Co Substitution in Structural, Morphological, and Magnetic Properties (چکیده)
2636 - بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازندهای مخزنی ایلام و سروک در میدان نفتی سعادت آباد (چکیده)
2637 - Comparison of hydrogen absorption in metallic and semiconductor single-walled Ge- and GeO2- doped carbon nanotubes (چکیده)
2638 - Impacts of geology and land use on magnetic susceptibility and selected heavy metals in surface soils of Mashhad plain, northeastern Iran (چکیده)
2639 - On the existence of categorical universal coverings (چکیده)
2640 - Leaf-feeding Mycterothrips: two new species from southern Iran (Thysanoptera: Thripidae) (چکیده)
2641 - Molecular design and crystal engineering of a novel series of inorganic-organic hybrid architectures based Keggin-type polyoxometalates (چکیده)
2642 - Investigation of substitution effect by changing from methyl to aldehyde in the highly preorganized ligand, 2,9-dicarboxaldehyde-1,10-phenanthroline, on its coordination behavior (چکیده)
2643 - Investigation of the coordination behavior of pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide and 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline toward copper ion (چکیده)
2644 - Hydrothermal syntheses of two inorganic–organic hybrids based on highly preorganized 2,9-bis(hydroxymethyl)-1,10-phenanthroline ligand and Keggin type polyoxometalates (چکیده)
2645 - Establishing the optimum dietary essential amino acids pattern for silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles by deletion method (چکیده)
2646 - تولید بیودیزل همزمان با حذف آلاینده¬های ناشی از احتراق گاز طبیعی توسط ریزجلبک سندسموس آبلیکوس (چکیده)
2647 - کاستی خدمات گردشگری و مهارتهای اجتماعی تعاملی در میزبانان بالقوه مناطق گردشگری (چکیده)
2648 - Physiological and biochemical responses of Melissa officinalis L. to nickel stress and the protective role of salicylic acid (چکیده)
2649 - ساختار و شناسایی دو ترکیب جدید فسفریک تری آمید: مطالعه ی ساختاری OP(NHC5H9)3 (چکیده)
2650 - A comparison of parametric and semi-parametric survival models with artificial neural networks (چکیده)
2651 - Two competitor inequality indices in Burr XII distribution (چکیده)
2652 - Environmental Enrichment Prevents Methamphetamine-Induced Spatial Memory Deficits and Obsessive-Compulsive Behavior in Rats (چکیده)
2653 - Extensive analysis of N—H…O hydrogen bonding in four classes of phosphorus compounds: a combined experimental and database study (چکیده)
2654 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
2655 - Light and electron microscopic investigation of semelil (angiparstm) on therapeutic process after chronic myocardial infarction in rabbit (چکیده)
2656 - РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ «ИЗВИНЕНИЕ» В РУССКОМ И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКАХ (چکیده)
2657 - New placoderm fishes from the Late Devonian of South Africa (چکیده)
2658 - اثر سرنخ پس گستر بر بازشناسی اطلاعات در حافظه دیداری (چکیده)
2659 - بررسی آلودگی نوترونی مدل های مختلف شتاب دهنده های خطی- پزشکی زیمنس (چکیده)
2660 - Investigation of Stigma Phenomenon in Cancer: A Grounded Theory Study (چکیده)
2661 - روشی جدید جهت تعیین رابطه دبی-اشل در رودخانه های طبیعی (چکیده)
2662 - مطالعه رسانندگی و مگنتومقاومت در کلاف های ترکیب پلی پیرول و نانو لوله های کربنی (چکیده)
2663 - نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی (چکیده)
2664 - Review of the tribe Hyperaspidini Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) from Iran (چکیده)
2665 - بررسی بافت، رخساره‌های رسوبی و روند ریزشوندگی رسوبات در رودخانه‌ی فاروب رومان (شمال شرق نیشابور) (چکیده)
2666 - بررسی ریزشوندگی به سمت پایین دست در گراول های رودخانه راین واقع در جنوب شرق کرمان (چکیده)
2667 - بررسی فرایندهای دیاژنزی سازندهای جهرم و آسماری میدان نفتی کوه موند (چکیده)
2668 - Evaluation of Smart City Criteria in Ahvaz City, Iran (چکیده)
2669 - The Effect of Observing Different Types of Information on Learning a Novel Motor Skill (چکیده)
2670 - ارزیابی میزان علاقه‌ فارسی‏ آموزانِ عرب‌‌زبان به فراگیری فرهنگ ایرانی (چکیده)
2671 - بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک (چکیده)
2672 - بررسی مقدماتی رخداد دیسپلازی مفصل لگنی-رانی بر اساس معاینات بالینی و رادیولوژی در سگ های نژاد بزرگ ارجاعی به بیمارستان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2673 - A novel cubature statistically linearized Kalman filter for fractional-order nonlinear discrete-time stochastic systems (چکیده)
2674 - The magnetic characterization of Fe doped TiO2 semiconducting oxide nanoparticles synthesized by sol–gel method (چکیده)
2675 - Detection and molecular characterization of enteropathogenic bacteria isolated from children with acute diarrhea, slaughtered animals and raw meat samples in Tehran, Iran (چکیده)
2676 - Protective Effect of Diosgenin against H2O2-Induced Oxidative Stress on H9C2 Cells (چکیده)
2677 - Estimation of the Lomax distribution in the Presence of Outliers (چکیده)
2678 - آزمون روند آشوب با استفاده از مدل تقریب چند جمله ای موضعی در پیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
2679 - پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم L-CO-R (چکیده)
2680 - Fabrication and study of UV-shielding and photocatalytic performance of uniform TiO2/SiO2 core-shell nanofibers via single-nozzle co-electrospinning and interface sol-gel reaction (چکیده)
2681 - Knudsen pump inspired by Crookes radiometer with a specular wall (چکیده)
2682 - ارزیابی اثر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر خصوصیات فتوسنتزی برگ گیاهچه سیب زمینی در مرحله استولون دهی (چکیده)
2683 - Effect of rhythmic auditory stimulation on gait kinematic parameters of patients with multiple sclerosis (چکیده)
2684 - مقایسه انعطاف پذیری شناختی،نظریه ذهن وحافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجار (چکیده)
2685 - Principle component analysis (PCA) for investigation of relationship between population dynamics of microbial pathogenesis, chemical and sensory characteristics in beef slices containing Tarragon essential oil (چکیده)
2686 - تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج: پژوهش کیفی (چکیده)
2687 - بررسی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به ناتوانی جسمی به شیوه نظریه زمینه ای (چکیده)
2688 - محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های ژوراسیک میانی: مطالعه موردی از برش ناویا در غرب بجنورد، غرب کپه داغ (چکیده)
2689 - استفاده از پوست سبز گردو بعنوان رنگدانه جدید در سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TiO2 (چکیده)
2690 - بررسی تاثیر شوکهای درآمد نفت روی تولید و واردات گندم و جو در ایران با رویکرد خودتوضیح برداری (چکیده)
2691 - Development of cantaloupe (Cucumis melo) Pulp powders using Foam mat drying technology: Effects of Drying Conditions on Microstructural of Mat and Physico-Chemical Properties of Powder (چکیده)
2692 - اثر محدودیت عرضه آب کشاورزی بر الگوی کشت زراعی شهرستان چناران (کاربرد برنامه ریزی فازی چند هدفه با تابع عضویت غیرخطی) (چکیده)
2693 - Effect of Attachment Styles to Parents on Sexual Dysfunction Domains of Married Women (چکیده)
2694 - The transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in spinach (Spinacia oleracea) using Agroinfiltration (چکیده)
2695 - Riesz family of shifts of a finite number of functions on LCA-groups (چکیده)
2696 - Reservoir geomechanical modeling: In-situ stress, pore pressure, and mud design (چکیده)
2697 - Effectiveness of mindfulness-based therapy on the rate of symptoms and mindfulness in adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder (چکیده)
2698 - شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولی (چکیده)
2699 - مدیریت مراحل نموی شش رقم گندم با تغییر تاریخ کاشت و سطوح کود نیتروژن در منطقه سردسیر جلگه رخ خراسان رضوی (چکیده)
2700 - A comparative study of hamlet and haideras its indian adaptation by vishal bhardwaj (چکیده)
2701 - بررسی اثر ضدمخمری سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر مخمر رودوتورولا موسیلوجینوسا به عنوان شاخص فساد آبمیوه (چکیده)
2702 - Effect of different stages of deformation on the microstructure evolution of Ti-rich NiTi shape memory alloy (چکیده)
2703 - ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیلهای وابسته به رویداد مغزی (چکیده)
2704 - بررسی کمی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی روانسر(کرمانشاه) (چکیده)
2705 - An extension of Lepingle inequality in von Neumann algebras with finite trace (چکیده)
2706 - On probability inequalities in the noncommutative setting (چکیده)
2707 - Effect of six weeks of high intensity interval training and zinc ‎supplement on serum creatine kinase and uric acid levels in ‎futsal players (چکیده)
2708 - تاثیر دانه های کتان و کلزا بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی میش های کردی در اواخر دوره آبستنی (چکیده)
2709 - تاثیر پلی مورفیسم val66met فاکتور نوروتروفیکی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتی (چکیده)
2710 - پیش بینی حافظه آینده نگر کوتاه مدت باتوجه به انعطاف پذیری شناختی در معتادان (چکیده)
2711 - پیش بینی حافظه آینده نگر بلند مدت با توجه به انطاف پذیری شناختی در معتادان (چکیده)
2712 - Prospective memory impairment in former users of methamphetamine (چکیده)
2713 - نقش بهره وری بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی (چکیده)
2714 - نقش مشوقهای صادراتی بر توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی (چکیده)
2715 - تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب (چکیده)
2716 - Direction of arrival accuracy improvement through estimation of spatial coherence loss function in non-homogeneous environments (چکیده)
2717 - Non-stationary additive noise modelling in direction-of-arrival estimation (چکیده)
2718 - طراحی بهینه در تجدید سیم بندی استاتور موتور القایی سه فاز HV برای رسیدن به ولتاژ مجاز جدید به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2719 - The Effect Specialization and Diversification Involvement on Learning of Sports Skills According To Deliberate Practice and Deliberate Play (چکیده)
2720 - Taxonomy of Manufacturing Flexibility at Manufacturing Companies Using Imperialist Competitive Algorithms, Support Vector Machines and Hierarchical Cluster Analysis (چکیده)
2721 - Effects of bed type, corm weight and lifting time on quantitative and qualitative criteria of saffron (Crocus sativus L.) (چکیده)
2722 - بهینه سازی مکانی بندهای آبخیزداری جهت کنترل 25، 50، 75 درصدی سیلاب (مطالعه موردی زیر حوزه ای از کشف رود) (چکیده)
2723 - مروری بر پدیده گرفتگی بیولوژیکی در سامانه زهکش لندفیل با مصالح دانه ای تحت تاثیر جریان شیرابه (چکیده)
2724 - رنگ طبیعی آناتو : یک ترکیب عملگر بالقوه در صنعت غذا (چکیده)
2725 - Application and Assessment of a Heated Water System by Solar Energy (چکیده)
2726 - پیش بینی میزان تجربه احساس غربت در دانشجویان براساس زندگی معنوی و ارتباط آنها با سرچشمه هستی (چکیده)
2727 - An agent-based simulation of a release process for encapsulated flavour using the NetLogo platform (چکیده)
2728 - Rheological and sensory properties of fat reduced vanilla ice creams containing milk protein concentrate (MPC) (چکیده)
2729 - Preliminary Source Tracking of Male-Specific (F+) RNA Coliphage on Lettuce as a Surrogate of Enteric Viruses Using Reverse Transcription-PCR (چکیده)
2730 - تعیین خصوصیات خشکسالی بر اساس شاخص شناسایی خشکسالی(RDI) و بررسی تغییرات آن در مناطق و دوره‌های مختلف زمانی (چکیده)
2731 - Quantification of enzymatic browning kinetics of quince preserved by edible coating using the fractal texture Fourier image (چکیده)
2732 - On Subsemicovering (چکیده)
2733 - بررسی کاربرد پردازش تصویر در ارزیابی ریز ساختار بستنی (چکیده)
2734 - Some Subgroups of Topologized Fundamental Groups with Respect to Small Lo op Transfer Spaces (چکیده)
2735 - عنوان مقاله: بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار چغندرقرمز (Beta vulgaris L) با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
2736 - افزایش رقابت پذیری شهری با استفاده از گردشگری فرهنگی و محدوده های فرهنگی(مقایسه تطبیقی مشهد و استانبول) (چکیده)
2737 - خود آگاهی به مثابه خدا آگاهی در اندیشه ملاصدرا (چکیده)
2738 - بررسی اثر سدیم کازئینات و ژلاتین بر ویژگی‏های حسی، پردازش تصویر و بافت نمونه‏ های موس شکلاتی (چکیده)
2739 - بررسی خصوصیات عملکردی نان ترکیبی تولید شده از آرد گندم و سورگوم (چکیده)
2740 - بررسی ویژگی های رئولوژیکی و حسی موس شکلاتی حاوی سدیم کازئینات و ژلاتین (چکیده)
2741 - تاثیر پروتئین‏های آلبومین، سدیم کازئینات، کنسانتره آب پنیر و ژلاتین بر ریز ساختار موس شکلاتی (چکیده)
2742 - استفاده از آنالیز بافت تصویر و بعد برخالی برای بررسی اثر صمغهای قدومه شهری و زانتان بر ساختار مغز نان قالبی (چکیده)
2743 - تحلیل شخصیه (چکیده)
2744 - Providing FAQ lists based on ontology (چکیده)
2745 - Topological coarse shape homotopy groups (چکیده)
2746 - تأثیر مکمل‌غذایی بتاکاروتن بر برخی بیومار‌‌کر‌های وضعیت‌اکسیداتیو در بافت‏های ماهی‌کپورمعمولی (Cyprinus carpio) (چکیده)
2747 - توصیف کنتیک قهوه ای شدن آنزیمی برش های تازه سیب گلاب با استفاده از روش های مختلف آنالیز تصاویر دیجیتال (چکیده)
2748 - Constitutively Active Acetylcholine-Dependent Potassium Current Increases Atrial Defibrillation Threshold by Favoring Post-Shock Re-Initiation (چکیده)
2749 - Preperation, characterization and evaluation of physicochemical properties of Phycocyanin-Loaded Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructured Lipid Carriers. (چکیده)
2750 - استفاده از الگوریتم حداقل تلاش برای تخصیص قابلیت اطمینان سیستمهای تراکتور مسی فرگوسن 582 (چکیده)
2751 - Rapid mixing in micromixers using magnetic field (چکیده)
2752 - cyclic codes over the rings F-2+uF_2 with u^2=u and F-2+uF-2+u^2F-2 with u^3=u (چکیده)
2753 - Recent Advances in Crystal Engineering from Nanoscience Views: A Brief Review (چکیده)
2754 - A comparative study of hamlet and haider as its indian adaptation by vishal bhardwaj: An intertextual Approach (چکیده)
2755 - مقایسه انواع دستورالعمل های کانون توجه(درونی و بیرونی) بر عملکرد و یادگیری یک تکلیف زاویه ای (چکیده)
2756 - مروری بر آزمونهای مقولات دستوری آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان (چکیده)
2757 - Smart Transmission Grid Roadmap in Khorasan Regional Electricity Company (چکیده)
2758 - بررسی تطبیقی داستان «مردگان» اثر جویس با فیلم اقتباسی پله آخر ساخته مصفا (چکیده)
2759 - اثر پیش تیمار پخت بر فرایند سرخ کردن بادمجان و بررسی سینتیک رفتار جذب روغن و تغییرات رطوبت در نمونه‌های بادمجان طی فرایند سرخ کردن عمیق و مرحله سرد کردن (چکیده)
2760 - ارزش غذایی و درمانی حلوای جوزی اصلاح شده با هیدروکلوئید ها (چکیده)
2761 - اثر عصاره گیری از پوست انار به کمک پروب فراصوت بر ترکیبات فنلی (چکیده)
2762 - Thermally induced gas flows in ratchet channels with diffuse and specular boundaries (چکیده)
2763 - Integrating demand response market into energy/reserve market: A bilevel approach (چکیده)
2764 - Reserve Procurement through Demand Response Markets in Wind Integrated Power Systems (چکیده)
2765 - Application of New Historicism and Stylistics on the Slave Girl of the Arabian Nights. Centered on Barmakids House of Viziers (چکیده)
2766 - بررسی نانوذرات صمغ دانه زیحان بعنوان حامل های پپتید کوچک (چکیده)
2767 - Barmakids stylistic portrait in the slave girl of the arabian nights (چکیده)
2768 - بررسی مقایسه‌‏ای عوامل مؤثر بر نهادینه‌‏سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
2769 - ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران بر اساس کیفیت کارکرد و نتیجه (چکیده)
2770 - The symmetry analysis, Fars race men through Poroscopy (چکیده)
2771 - مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) (چکیده)
2772 - Towards a fully integrated market for demand response, energy and reserves (چکیده)
2773 - پاسخ حاد و مزمن هورمون لپتین سرمی به شدت های متفاوت تمرین ورزشی در موش‌های ماده مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان (چکیده)
2774 - A mathematical model for the municipal solid waste location-routing problem with intermediate transfer stations (چکیده)
2775 - Column Generation-Based Approach for Solving Large-Scale Ready Mixed Concrete Delivery Dispatching Problems (چکیده)
2776 - Prediction of Pavement Performance application of support v ector regression with different Kernel (چکیده)
2777 - Geometry of interest (GOI): spatio-temporal destination extraction and partitioning in GPS trajectory data (چکیده)
2778 - Matching experts' decisions in concrete delivery dispatching centers by ensemble learning algorithms: Tactical level (چکیده)
2779 - Fusion based learning approach for predicting concrete pouring productivity based on construction and supply parameters (چکیده)
2780 - Hazard-based model for concrete pouring duration using construction site and supply chain parameters (چکیده)
2781 - Enhancing the quality of geometries of interest (GOIs) extracted from GPS trajectory data using spatio-temporal data aggregation and outlier detection (چکیده)
2782 - Exploring the capacity of social media data for modelling travel behaviour: Opportunities and challenges (چکیده)
2783 - بررسی ملاک های تشخیص چروک در فرآیند هیدروفرمینگ لوله (چکیده)
2784 - A 0.7-V 400-μW 16-bit audio sigma-delta modulator with a modified tracking quantizer (چکیده)
2785 - مقایسه طراحی مبدل حرارتی صفحه ای به کمک نرم افزار Aspen - HTFS - CAS200 (چکیده)
2786 - Constructing magnetic coordination polymers by employing short range bridging ligands in the presence of O, N donor co–ligands and some transition metals under mild and sonochemical conditions (چکیده)
2787 - بررسی اثر فناوری اطلاعات بر هویت مکانی - فضایی اجتماعات روستایی - مطالعه موردی: دهستان شاندیز , شهرستان بینالود (چکیده)
2788 - Synthesis and Spectral Characterization of Copper(II), Cobalt(II), and Iron(ш) Complexes Containing Pre-organized Ligand of 1,10-Phenanthroline-2,9-Dicarboxylic Acid (چکیده)
2789 - Hydrothermal synthesis of two inorganic–organic hybrids supported by Keggin type polyoxometalates and pyridine-3,5-dicarboxylic acid (چکیده)
2790 - MPPT control of wind turbines by direct adaptive fuzzy-PI controller and using ANN-PSO wind speed estimator (چکیده)
2791 - مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرایند سرخ کردن عمیق ناگت مرغ پوشش داده شده با خمیرآبه حاوی صمغ قدومه شهری و ایزوله پروتئین سویا (چکیده)
2792 - MUSIC-BASED Approaches for Hybrid Millimeter-Wave Channel Estimation (چکیده)
2793 - مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فناوری های جدید بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
2794 - مروری کوتاه بر مدل سازی و طراحی بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده برای محصولات تازه (چکیده)
2795 - ژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی سازند بهرام (دونین میانی-بالایی) در شرق ایران (چکیده)
2796 - بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه های در شرایط بارگذاری خارج محور (چکیده)
2797 - Dilute solution properties of Prunus armeniaca gum exudates: Influence of temperature, salt, and sugar (چکیده)
2798 - Suppressing Agency: Transitivity Analysis of Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale (چکیده)
2799 - The Effect of Speed, Accuracy and Effector on Generalizability of Motor Program (چکیده)
2800 - Influence of the fundamental group on local homeomorphisms (چکیده)
2801 - A Modified DTC of speed sensorless IPMSM drives using variable structure approach (چکیده)
2802 - Variable structure direct torque control of encoderless synchronous reluctance motor drives with maximized efficiency (چکیده)
2803 - Emotional controller (BELBIC) based DTC for encoderless Synchronous Reluctance Motor drives (چکیده)
2804 - Passivity-based adaptive sliding Mode speed control of switched reluctance motor drive considering torque ripple reduction (چکیده)
2805 - Direct decoupled active and reactive power control of Doubly Fed Induction Machine without rotor position sensors and with robustness to saturation and parameter variation (چکیده)
2806 - Implementation of emotional controller (BELBIC) for synchronous reluctance motor drive (چکیده)
2807 - Estimation of suspended sediment load using regression trees and model trees approaches (Case study: Hyderabad drainage basin in Iran) (چکیده)
2808 - A fast and robust maximum power point tracker for photovoltaic systems using variable structure control approach (چکیده)
2809 - طراحی و ساخت میکرواینورتر خانگی متصل به شبکه با ظرفیت 400 وات (چکیده)
2810 - A Fast Maximum Power Point Tracking Strategy Based On Variable Structure Control for Wind Energy Application (چکیده)
2811 - Assessment of Nanothermodynamic Properties of Ferromagnetic Nanocluster in Subdivision Potential Approach and Magnetic Field (چکیده)
2812 - Improved design of a dual stator winding induction generator for wind power applications (چکیده)
2813 - An interleaved high-power two-switch flyback inverter with a fast and robust maximum power point tracker (چکیده)
2814 - زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند چهل کمان در برش الگو (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) و معرفی اثرفسیلهای آن (چکیده)
2815 - Hypoxia and laser enhance expression of SDF-1 in muscles cells (چکیده)
2816 - Berberine suppresses migration of MCF-7 breast cancer cells through down-regulation of chemokine receptors (چکیده)
2817 - Genetic identification of cattle hydatid cyst isolates from northeast and southwest Iran (چکیده)
2818 - Psychological Empowerment Model in Iranian Pregnant Women (چکیده)
2819 - Predictors of Prenatal Empowerment Among Iranian Pregnant Women (چکیده)
2820 - In vitro investigation of heat transfer phenomenon in human immature tooth (چکیده)
2821 - Parent-child play therapy on depression symptoms in children with cancer decreases perceived stress on their mothers and improving parent-child relationship (چکیده)
2822 - effect of spirulina platensis on blood parameters and growth of cyprinus carpio exposed to sub - lethal cyanid (چکیده)
2823 - تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی (چکیده)
2824 - Pseudoframe multiresolution structure on locally compact abelian groups (چکیده)
2825 - Synthesis, single crystal X-ray characterization, and solution studies of Zn(II)-, Cu(II)-, Ag(I) - and Ni(II)-pyridine-2,6-dipicolinate N-oxide complexes with different topologies and coordination modes (چکیده)
2826 - شبکه حسگر بیسیم راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت (چکیده)
2827 - تحلیل رخساره ها در گذر از نهشته های اردوویسین (بخش بالایی سازند شیرگشت) به سیلورین (بخش زیرین سازند نیور) در جنوب باختر کاشمر، شمال بلوک طبس (چکیده)
2828 - Sandwich-structured graphene–NiFe2O4–carbon nanocomposite anodes with exceptional electrochemical performance for Li ion batteries (چکیده)
2829 - A case report of partial bilateral hind limb adactyly in a male lam (چکیده)
2830 - رسوب شناسی سدهای طولی در رودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان) (چکیده)
2831 - بررسی اثر مدت زمان پخت اولیه و دوره نگهداری روی ویژگی های کیفی نان بربری نیم پخته با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
2832 - The effect of different emulsifiers on the eggless cake properties containing WPC (چکیده)
2833 - تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی:حوزه های آبخیز اندر آب و فاروب رمان) (چکیده)
2834 - 3D mesoporous nitrogen-doped reduced graphene oxide as an efficient metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction in alkaline fuel cells: Role of p and lone pair electrons (چکیده)
2835 - A two-switch flyback inverter employing a current sensorless MPPT and scalar control for low cost solar powered pumps (چکیده)
2836 - Improving Qualitative Properties of Extruded Linseed as Mixed with Different Absorbent Materials in Iran (چکیده)
2837 - Evaluation of vitamin E on microscopic parameters of chilled and frozen stored ram semen (چکیده)
2838 - The Semelil (ANGIPARS™) ameliorates cardiac functional disturbances after experimental chronic myocardial infarction model in rabbit (چکیده)
2839 - اثر اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر لاکتوباسیل های جدا شده از شکمبه گاو (چکیده)
2840 - روش نوین نشت یابی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
2841 - Stage-discharge prediction in natural rivers using an innovative approach (چکیده)
2842 - اثر تغییر نوع منبع انرژی از کربوهیدرات به لیپید بر عملکرد بزغاله های سانن ایرانی (چکیده)
2843 - تاثیر افزودن اسید سولفوریک بر خصوصیات سیلاژ علف شورزیست کوشیا (چکیده)
2844 - تاثیر افزودن مخلوط آنزیمی ناتوزایم به جیره های کاملا مخلوط بر فراسنجه های تولید گاز و سنتز پروتئین میکروبی در شرایط برون تنی (چکیده)
2845 - بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) diazinon ( همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro (چکیده)
2846 - مقایسه روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده (چکیده)
2847 - Some properties of the Canberra inequality index (چکیده)
2848 - بررسی میزان شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی بزرگسالان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در سطح شهر مشهد (چکیده)
2849 - مقایسه کنش های اجرای بزرگسلان دارای نشانگان کندی زمان شناختی و بهنجار (چکیده)
2850 - A foresight model for intrusion response management (چکیده)
2851 - بررسی قدرت و ایدئولوژی در نهج‌البلاغه با رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف (چکیده)
2852 - Erysimum damirliensesp. nov. (Brassicaceae) from Iran (چکیده)
2853 - تکانش‌ گری حرکتی و یادگیری مهارت‌ های پایه بسکتبال (چکیده)
2854 - Antioxidant activity and antimicrobial effect of tarragon (Artemisia dracunculus) extract and chemical composition of its essential oil (چکیده)
2855 - اثر آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (چکیده)
2856 - پیش بینی تغییرات تبخیر واقعی سالانه در مناطق خشک با استفاده از چارچوب اصلاح شده بادیکو (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور-رخ) (چکیده)
2857 - بررسی اهداف و پیامدهای یورش دو فاتح به هند (سلطان محمود غزنوی و امیر تیمور گورکانی) (چکیده)
2858 - تأتیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی عروقی و ترکیب بدن در زنان غیر فعال (چکیده)
2859 - مدلسازی زاویه انحراف کلکتورهای خورشیدی تک محوره (مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد) (چکیده)
2860 - (Effect of Peppermint Essential Oil versus a Mixture of Formic and Propionic Acids on Corn Silage Volatile Fatty Acid Score (چکیده)
2861 - افزایش بهرهوری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه (چکیده)
2862 - Bilateral Simple Ectopic kidney in a cat (چکیده)
2863 - بررسی روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون و کاهش اثرات زیست محیطی آنها پس از کاربرد در سطح مزرعه یونجه (چکیده)
2864 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی(مقاومتی- هوازی) بر فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیتیکی در مردان سالمند (چکیده)
2865 - Exact analytical solutions for ADAFs (چکیده)
2866 - اثربخشی برنامه اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال‏ های اضطرابی به اختلال‏ های اضطرابی (چکیده)
2867 - Dye-Sensitized Solar Cell Using Saffron Petal Extract as a Novel Natural Sensitizer (چکیده)
2868 - Development and characterization of electrosprayed Alyssum homolocarpum seed gum nanoparticles for encapsulation of d-limonene (چکیده)
2869 - A comparison of common and new methods to determine martensite start temperature using a dilatometer (چکیده)
2870 - On The Gravitational Stability Of The Maclaurin Disl (چکیده)
2871 - The Semelil (ANGIPARS™) ameliorates cardiac functional disturbances after Permanent Left Anterior Descending Coronary Artery Occlusion Model in rabbit (چکیده)
2872 - Experimental study of using both ZnO/ water nanofluid and phase change material (PCM) in photovoltaic thermal systems (چکیده)
2873 - Reliability of Semiarid Flash Flood Modeling Using Bayesian Framework (چکیده)
2874 - اثر ضد میکروبی و برهمکنش عصاره های آبی و اتانولی بارهنگ کبیر (Plantago major) براستافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، اشرشیاکلی و سودوموناس ائروژینوزا در شرایط برون تنی (چکیده)
2875 - بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی (چکیده)
2876 - Co- Encapsulation of Tamoxifen citrate and Quercetin using 2HP- β- Cyclodextrin: A Response Surface Experimental Design (چکیده)
2877 - Flood risk prioritization in ungauged catchments (Shirkooh basin, Central Iran) (چکیده)
2878 - ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
2879 - بهره وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه (چکیده)
2880 - مروری بر ماژول های ارائه شده در مدیریت زنجیره تامین و مفاهیم مرتبط با آن (چکیده)
2881 - Rank-defective Millimeter-Wave Channel Estimation Based on Subspace- Compressive Sensing (چکیده)
2882 - بررسی اهمیت ممیزی دانش در مدیریت دانش (چکیده)
2883 - مدلسازی اعوجاج زاویه ای در جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود تنگستن و گاز محافظ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
2884 - نخستین گام ها در گردآوری وترجمه ادبیات عامه ایران: مورد پژوهی نمایش ها وداستان های عامیانه (چکیده)
2885 - Depositional Controls on the Ichnology of Ordovician Wave-dominated Marine Facies: New Evidence from the Shirgesht Formation, Central Iran (چکیده)
2886 - On the Percentile Residual Lifetime of Parallel Systems (چکیده)
2887 - Some reliability properties of the proportional hazard rate model with upside down bathtub shaped hazard rate (چکیده)
2888 - محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی کوارتزیتهای قاعده ای گروه میلا سازند فشم در البرز مرکزی (چکیده)
2889 - ظرفیت تحمل شهری برمبنای مصرف و بهرهوری از منابع آب در شهر مشهد (چکیده)
2890 - New method for estimation of stage-discharge curves in natural rivers (چکیده)
2891 - Investigation of water level profile and stage-discharge curve in labyrinth Weirs (چکیده)
2892 - ترجمه پذیری عناصر فرهنگی در ترجمه زبان عامیانه، موردپژوهی آسوموار اثر زولا بر اساس مدل نیومارک (چکیده)
2893 - Screening out accident-prone Iranian drivers: are their at-fault accidents related to driving behavior (چکیده)
2894 - تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشور (چکیده)
2895 - اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود خود ملامت گری کودکان مبتلا به سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد (چکیده)
2896 - ریز مقیاس کردن زمانی و مکانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست و مودیس (چکیده)
2897 - بهینه کردن شاخص SAVIو برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست 8 (چکیده)
2898 - واسنجی ضریب تصحیح رطوبتی خاک در الگوریتم توازن انرژی در سطح (چکیده)
2899 - Reconstruction of Security region with high information content using effective attributes extraction (چکیده)
2900 - تخمین بار ترانسفورماتورهای شبکه توزیع با استفاده از الگوی بار، در شرایط اطالعات محدود (چکیده)
2901 - تعیین زمان بهینه جایگزینی و برنامهریزی نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع (چکیده)
2902 - مطالعه تاثیر افزایش ظرفیت نیروگاه بادی خواف بر شبکه خراسان (چکیده)
2903 - اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخصهای تولیدی مرغهای تخمگذار (چکیده)
2904 - Effects of a selected exercise programon executive function of children with attention deficit hyperactivity disorde (چکیده)
2905 - Rheological properties and bread quality of frozen sweet dough with added xanthan and different freezing rate (چکیده)
2906 - توسعه اقتصادی آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران (چکیده)
2907 - بررسی اثر بخشی تئاتر بر پیدایش اندیشه دموکراسی (چکیده)
2908 - A Novel Approach to Organizational Management, with an Emphasis on the Generational Changes in Human Resources (چکیده)
2909 - Synthesis of TiC coating on Ti substrate using pulsed laser deposition and mechanical milling techniques along with statistical modeling of the process by response surface methodology (چکیده)
2910 - Analysis and Comparison of Social Movements Strategies in Egypt and Tunisia (چکیده)
2911 - Center-Directed Development And Social Consensus Of Ethnic Minorities In Iran (چکیده)
2912 - EQUIVALENT PIPE NETWORK MODEL FOR A COARSE POROUS MEDIA AND ITS APPLICATION TO 2D ANALYSIS OF FLOW THROUGH ROCKFILL STRUCTURES (چکیده)
2913 - ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری بر اساس استاندارد ASTM C618 (چکیده)
2914 - آموزش عمومی سواد رسانه ای در مدارس با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
2915 - Center-Directed Development And Social Consensus Of Ethnic Minorities In Iran (چکیده)
2916 - تأثیرات پارامتر انتقال حرارت سیال/نانوذره و سیال/جسم جامد بر روی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیالات در کانال متخلخل: با شرط عدم تعادل حرارتی (چکیده)
2917 - مقایسه انتقال حرارت جابجایی اجباری تک‌فازی و دوفازی نانوسیالات در کانال متخلخل (چکیده)
2918 - Three dimensional simulation of J-shaped Darrieus vertical axis wind turbine (چکیده)
2919 - اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرست (چکیده)
2920 - A Qualitative Study on Parents’ Experiences from Sex Education to Teenage Girls Underlining Cultural Factors (چکیده)
2921 - Structural and particle size evolution of sol–gel-derived nanocrystalline hydroxyapatite (چکیده)
2922 - مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگرد (چکیده)
2923 - سنتز و پراش پرتو X تک بلور دورگه ی معدنی-آلی بر پایه ی پرازودیمیم-دی پیکولینیک اسید و نانو ساختارهای سیلیکوتنگستات (چکیده)
2924 - Size‐Dependent Self‐Assembly of Lanthanide‐Based Coordination Frameworks with Phenanthroline‐2,9‐dicarboxylic Acid as a Preorganized Ligand in Hybrid Materials (چکیده)
2925 - بررسی بقای ویروس های روده ای بیماریزا در گوشت قرمز و سفید در شرایط پخت بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2 (چکیده)
2926 - اثر غلظت، زمان و نحوهی مصرف عصارهی جلبک دریایی بر برخی ویژگیهای مرفولوژیک ریشه و اندام هوایی گیاه گلرنگ (چکیده)
2927 - One-sample Prediction based on Weibull Interval Censored Data (چکیده)
2928 - درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد (چکیده)
2929 - بررسی اثر نوع چربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوحامل‌های لیپیدی جامد حاوی فیکوسیانین (چکیده)
2930 - Interaction of non thermal distributed heavy fermion beam with electron-positron-photon plasma: The Fokker-Planck equation (چکیده)
2931 - Viscosity to entropy ratio of QGP in relativistic heavy ion collisions: The second-order viscose hydrodynamics (چکیده)
2932 - مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگی (چکیده)
2933 - Optimization of Protease Production by Psychrotrophic Rheinheimera sp. with Response Surface Methodology (چکیده)
2934 - Evolution of heavy quark distribution function on quark-gluon plasma: Using the Iterative Laplace Transform Method (چکیده)
2935 - The effect of radiative energy loss of heavy quarks in the calculation of nuclear suppression factor in quark-gluon plasma: Iterative Laplace approach (چکیده)
2936 - تعیین نسبت چسبندگی به آنتروپی پلاسمای کوارک-گلوئون در برخورد یونهای سنگین (چکیده)
2937 - ترس از صحبت کردن به روسی در دانشجویان ایرانی رشته زبان روسی (چکیده)
2938 - Effect of a Series of Yoga Exercises on the Level of Craving for Drugs, Mental Health, and Depression among Addicts during Rehabilitation Period (چکیده)
2939 - تعیین شرایط فیزیکی رله های حفاظتی جهت تعیین بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (مطالعه موردی: شبکه برق منطقهای خراسان) (چکیده)
2940 - Zeta Sperm Selection Improves Pregnancy Rate and Alters Sex Ratio in Male Factor Infertility Patients: A Double-Blind, Randomized Clinical Trial (چکیده)
2941 - Synthesis, spectral characterization, DFT calculations, antimicrobial activity and molecular docking of 4-bromo-2-((2-hydroxy-5- methylphenylimino)methyl)phenol and its V(V) complex (چکیده)
2942 - بهبود ماندگاری پس از برداشت دو رقم توت فرنگی(Fragaria× anannasa)با کاربرد آمینواسیدها در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
2943 - Preparation, characterization and in-vivo evaluation of microemulsions containing tamoxifen citrate anti-cancer drug (چکیده)
2944 - The effect of strength training based on process approach intervention on balance of children with developmental coordination disorder (چکیده)
2945 - بررسی استعاره های مفهومی ساختاری در سوره نبأ در قرآن کریم (چکیده)
2946 - آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
2947 - تأثیر انتخاب تابع درستنمایی در تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیر مارکوف (چکیده)
2948 - تخمین عدم قطعیت مدل شبیه سازی سیلاب HEC-HMSبا استفاده از الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف (چکیده)
2949 - نقدی بر کتاب «فارسی شیرین است » بر اساس نظریه مک دانو و شاو (چکیده)
2950 - فرهنگ آموزشی الفبای تصویری زبان فارسی : از نما تا نماد (چکیده)
2951 - اطلاع کولبک-لایبلر تعادلی توزیع تعادلی و کاربرد آن در آزمون نیکویی برازش (چکیده)
2952 - ​Transportation Application of Social Media: Travel Mode Extraction (چکیده)
2953 - Use of Plantago major seed mucilage as a novel edible coating incorporated with Anethum graveolens essential oil on shelf life extension of beef in refrigerated storage (چکیده)
2954 - شبیه¬سازی عملکرد گندم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه کرخه (چکیده)
2955 - New experimental evidence about secondary processes in phenylphthalein-dimethylether and 1,1′-bis(p-methoxyphenyl)cyclohexane (چکیده)
2956 - Analysis of P–O–C, P–S–C and P–O–P angles: a database survey completed with four new X-ray crystal structures (چکیده)
2957 - ضایعات اولسراتیو و نکروتیک پوست ناشی از عفونت های همزمان مالاسزیا و میکروسپوروم گالینه در کبوتر خانگی ( Columba Livia domestica) (چکیده)
2958 - ارزیابی توانمندی پروبیوتیکی باکتری های بدست آمده از شوری و ترشی (دو محصول تخمیری گیاهی پرمصرف) در استان خراسان (چکیده)
2959 - اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
2960 - Biosorption of 4-chlorophenol by dried anaerobic digested sludge: artificial neural network modeling, equilibrium isotherm, and kinetic study (چکیده)
2961 - Density Functional Studies on Crystal Structure of Potassium Alanates as a candidate for Hydrogen storage (چکیده)
2962 - Weighted Semi-Supervised Manifold Clustering via sparse representation (چکیده)
2963 - کاربرد خوشه بندی سلسله مراتبی برای افزایش کارایی نگاشت ویژگی خود سامان در شناسایی مناطق همگن هیدرولوژیکی به منظور برآورد سیلاب (چکیده)
2964 - A Goodness-of-Fit Test for Rayleigh Distribution Based on Hellinger Distance (چکیده)
2965 - Synthesis, Spectroscopic Study and Crystal Structure of a New Amidophosphonate, (C6H5O)2P(O)(NHCH(CH3)(C2H5)) (چکیده)
2966 - چینه سنگی و رخساره های سنگی بخش قدیر از سازند نایبند در جنوب طبس- منطقه معادن ذغالسنگ پروده (چکیده)
2967 - زیست چینه نگاری جلبک های آهکی سازند تیرگان و ارتباط آن با سکانس های رسوبی در برش آبگرم، شمال شرق کپه داغ (چکیده)
2968 - مقایسه سنگ شناسی و رخساره های رسوبی نهشته های ژوراسیک بالایی (سازند مزدوران و لار) در البرز شرقی و حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
2969 - مقایسه چینه نگاری سکانسی سازند نیور (سیلورین) در ایران مرکزی و البرز شرقی (چکیده)
2970 - رخساره های سنگی و محیط رسوبی سازند پادهادر برش دالمه، شمال شرق اردکان (چکیده)
2971 - حضور میکروارگانیسم های قشر ساز Bacinella irregularis-Lithocodium aggregatum در رسوبات کرتاسه پائینی غرب حوضه کپه داغ و نقش آن در تفسیر شرایط محیط دیرینه (چکیده)
2972 - بررسی مرز PETMدر مرکز حوضه رسوبی کپه داغ در مقطع کارناوه (چکیده)
2973 - Description of Ektaphelenchus berbericus n. sp. (Rhabditida: Ektaphelenchinae) from eastern Iran (چکیده)
2974 - Daily soil temprecture modeling using panel data concept (چکیده)
2975 - شناسایی جدایه های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی متال و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی آنها (چکیده)
2976 - A comparison of nutritional value of raisin wastes obtained from two Iranian grape varieties by in vitro rumen fermentation (چکیده)
2977 - مطالعه اولیه آلانایتهای قلیایی به روش ابتدا به ساکن، برای کاربردهای ذخیره سازی هیدروژن (چکیده)
2978 - مقایسه ساختار کریستالی مواد جاذب هیدروژن حاصل از اعمال تقریب نظریه تابعیت چگالی در بسته های محاسباتی کوانتوم اسپرسو و وسپ (چکیده)
2979 - اندازه گیری ثابت جفت شدگی در نظریه اختلالی با استفاده از پارامترهای شکل رویداد و آهنگ رویدادهای سه جتی (چکیده)
2980 - توصیف اختلالی طیف ذرات در نابودی الکترون پوزیترون (چکیده)
2981 - Comparing the Relationship between Focus of Attention and Attention Bias in Suicide and Non-suicide Attempters (چکیده)
2982 - Variable Pitch Blades: An Approach For Improving Performance Of Darrieus Wind Turbine (چکیده)
2983 - Dependence Structure And Test Of Independence For Some Well-known Bivariate Distributions (چکیده)
2984 - چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند چهل کمان در برش جوزک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
2985 - گسترش چینه شناسی سازندهای ائوسن- میوسن در جنوب غرب ایران (زاگرس) (چکیده)
2986 - Large Deformation Hyper-Elastic Modeling for Nonlinear Dynamic Analysis of Two Dimensional Functionally Graded Domains Using the Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method (چکیده)
2987 - Molecoular identification and successful treatment of Chlamydophila psittaci (genotype B) in a clinically affected Congo African grey parrot (Psittacus erithacus erithacus) (چکیده)
2988 - بررسی تطبیقی سنگ صبور به قلم صادق چوبک ونانا به قلم زولا (چکیده)
2989 - Introducing Prunus cerasus gum exudates: Chemical structure, molecular weight, and rheological properties (چکیده)
2990 - Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using Chlamydomonas reinhardtii and its Inhibitory Effect on Growth and Virulence of Listeria monocytogenes (چکیده)
2991 - مدل های گوناگون QCD و مقایسه انها با داده های تجربی و داده های مونت کارلو در برهمکنش های الکترون پوزیترون (چکیده)
2992 - تاثیر روشهای مختلف فرآوری شیمیایی دانه جو بر مدل درجه اول گوارش پذیری شکمبه ای ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته در شرایط برون تنی (چکیده)
2993 - توالییابی کل ژنوم میتوکندری شتر دوکوهانه ایرانی (چکیده)
2994 - The Effects of Physical Activity on Impulse Control, Attention, Decision-making and Motor Functions in Students with High and Low Impulsivity (چکیده)
2995 - Bayesian Two-sample Prediction with Progressively Censored Data for Generalized Exponential Distribution Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions (چکیده)
2996 - Modification of Glucose biosensor using Pt/MWCNTs electrode and optimization by application of taguchi method (چکیده)
2997 - پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّ (چکیده)
2998 - مقایسه روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده (چکیده)
2999 - بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ( )diazinonهمراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in (چکیده)
3000 - پتروگرافی و تفسیر دیاژنزی بخش قدیر از سازند نایبند در جنوب طبس (چکیده)
3001 - The effect of speech therapy on acoustic speech characteristics of cleft lip and palate patients: a preliminary study (چکیده)
3002 - بررسی خاصیت ضد میکروبی جدایه های لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی متال (چکیده)
3003 - قیمت گذاری کیفی قارچ در تهران (چکیده)
3004 - بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیتهای مغناطیسیG-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال (چکیده)
3005 - پاسخ ویسفاتین پلاسما به فعالیت ورزشی حاد استقامتی پیش و پس از 8 هفته تمرین در مردان چاق سالم (چکیده)
3006 - Direct Analysis of Sunset Yellow in Commercial Saffron Using Gradual Solvatochromic Effect Followed by Rank Annihilation Factor Analysis (RAFA) (چکیده)
3007 - Effect of external electric field on the electronic structureand and optical properties of stanene (چکیده)
3008 - منشأ کنگلومراهای آهکی در رمپ کربناته سازند ده- صوفیان از گروه میلا، البرز مرکزی، شمال ایران (چکیده)
3009 - عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین (چکیده)
3010 - Microstructure, mechanical analysis and optimal selection of 7075 aluminum alloy based composite reinforced with alumina nanoparticles (چکیده)
3011 - استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
3012 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای جوشکاری جهت دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و طبله ای به روش تاگوچی (چکیده)
3013 - بررسی تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری (چکیده)
3014 - British parents’ self-reported road safety beliefs, practices and rules (چکیده)
3015 - فرهنگ، هدف‌های تربیتی و کارکردهای فرزندپروری: نظریه آشیانه تحول (چکیده)
3016 - A comparative study between dried anaerobic digested sludge and dried activated sludge for the removal of 4-chlorophenol from aqueous solutions (چکیده)
3017 - A novel mutation operator based on the union of fitness and design spaces information for Differential Evolution (چکیده)
3018 - Mass production of highly-porous graphene for high-performance supercapacitors (چکیده)
3019 - حساسیت سنجی انتقال حرارت نانوسیال آب – مس در بین دو صفحه موازی با روش سطح پاسخ (چکیده)
3020 - A theoretical study of intramolecular H‒ bonding and metal‒ ligand interactions in some complexes with bicyclic guanidine ligands (چکیده)
3021 - تأثیر پدیده پیامد الاستیک در انباشتگی کرنش ایجاد شده ناشی از پدیده خزش و رفتار پلاستیک (چکیده)
3022 - A monomeric copper-phosphoramide complex: Synthesis, structure, and electronic properties (چکیده)
3023 - نگاهی بر شاخص جینی در مسایل بیمه (چکیده)
3024 - فاصله اطمینان تعمیم یافته برای شاخص های کارایی فرایند (چکیده)
3025 - On the Estimation of pdf, CDF and rth moment for the Exponentiated Pareto Distribution in the Presence of Outliers (چکیده)
3026 - بهینه سازی استخراج عصاره برگ گیاه حرا با استفاده از روش مخلوط و بررسی اثر ضد میکروبی ان بر Escherichia coli و Enterococcus faecium ،Listeria innocua (چکیده)
3027 - Comparison of Systems Ageing Properties by Gini-type Index (چکیده)
3028 - Testing for independence against orthant dependence in multivariate models (چکیده)
3029 - On stochastic dominance and the strong law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
3030 - اولویت‌بندی ذینفعان کلیدی در مگاپروژه‌های ساخت با تکنیک AHP-Fuzzy (مطالعه موردی: قطار شهری مشهد) (چکیده)
3031 - Effect of alumina percentage on size and superparamagnetic properties of Ni-Al2O3 nanocomposite synthesized by solution combustion (چکیده)
3032 - حذف نویز صوتی مبتنی بر یک الگوریتم وفقی نوین (چکیده)
3033 - تأثیر غلظت‌های مختلف مالتو دکسترین و پروتئین تغلیظ شده آب پنیر بر ویژگی‌های نانو امولسیون اسانس آویشن در آب (چکیده)
3034 - بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان (چکیده)
3035 - تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسی (چکیده)
3036 - اثر شوری و متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان رنگیزه¬های فتوسنتزی دو رقم ریحان (چکیده)
3037 - Topological optimization of vibrating continuum structures for optimal natural eigenfrequency (چکیده)
3038 - Modeling and experimental validation of heat transfer and energy consumption in an innovative greenhouse structure (چکیده)
3039 - مطالعه آزمایشگاهی فرآیند خوددفنی لوله مستغرق روی بستر فرسایش پذیر در جریان دائمی (چکیده)
3040 - بررسی تغییرات سطح ایستابی و تخلیه زهکش ‏ها با سیستم زهکشی پلکانی در خاک مطبق (چکیده)
3041 - Kalman filters for fractional discrete- time stochastic systems along with time- delay in the observation signal (چکیده)
3042 - Plantago major seed mucilage: Optimization of extraction and some physicochemical and rheological aspects (چکیده)
3043 - Effects of swimming exercise on morphine-induced reward and behavioral sensitization in maternally-separated rat pups in the conditioned place preference procedure (چکیده)
3044 - Synthesis, characterization and UV-shielding performance of TiO2/SiO2 Nanofibers (چکیده)
3045 - Co-electrospinning fabrication and study of structural and electromagnetic interference-shielding effectiveness of TiO2/SiO2 core–shell nanofibers (چکیده)
3046 - Improvement efficiency of thin-film solar cell by plasmonicproperties of silver (چکیده)
3047 - بررسی سطوح مختلف ریزجلبک Spirulina platensis بر ریز ساختار و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی پاستیل کیوی (چکیده)
3048 - مقایسه یادگیری توالی حرکتی ناآشکار و آشکار در کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
3049 - Application of Differential Transform Method to Free Vibration of Gabled Frames with Rotational Springs (چکیده)
3050 - Analytical solution for free vibration of flexible 2D rectangular tanks (چکیده)
3051 - A curved triangular element for nonlinear analysis of laminated shells (چکیده)
3052 - Size Controlling of L1 0 -FePt Nanoparticles During High Temperature Annealing on the Surface of Carbon Nanotubes (چکیده)
3053 - A comprehensive approach for network attack forecasting (چکیده)
3054 - برآورد تبخیر ـ تعرق واقعی و ضرایب یک جزئی و دو جزئی گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرمان (چکیده)
3055 - پیش بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا (چکیده)
3056 - بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک فلپ مثلثی شکل (چکیده)
3057 - ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل HEC-HMS مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره (چکیده)
3058 - Effects of NaCl and CaCl2on physicochemical properties of pregelatinized and granular cold-water swelling corn starches (چکیده)
3059 - Temperature and field dependence of the flux pinning mechanisms in Fe(1.06)Te(0.6)Se(0.4) single crystal (چکیده)
3060 - بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پودر انار تولید شده با روش خشک کردن کف پوشی (چکیده)
3061 - Functional properties of granular cold-water swelling maize starch: effect of sucrose and glucose (چکیده)
3062 - قابلیتهای پویای سازمانی و انعطافپذیری (چکیده)
3063 - Thiol-incorporated activated carbon derived fromfir wood sawdust as an efficient adsorbent for theremoval of mercury ion: Batch and fixed-bedcolumn studi (چکیده)
3064 - ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر برمبنای آلودگی نیترات (چکیده)
3065 - سبک شناسی آوایی دعای عرفه (چکیده)
3066 - اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time (چکیده)
3067 - بررسی همگرایی درروش آیزوژئومتریک در قالب مسئله الاستیک آزمون فشار قطری با تکینگی حاصل بار نقطه ای (چکیده)
3068 - Teaching of new sport skill to weightlifters: problem in performance and motor learning (چکیده)
3069 - High catalytic performance of Pt nanoparticles via support of conducting polymer for electrooxidation of methanol at carbon ceramic electrode (چکیده)
3070 - Preparation, X-ray structure, spectral analysis, DFT calculation and thermal study on palladium(II) coordination compound with Schiff base derived from S-allyldithiocarbazate (چکیده)
3071 - Dolomitization of the Silurian Niur Formation, Tabas block, east central Iran: Fluid flow and dolomite evolution (چکیده)
3072 - بررسی تحلیلی روند سری¬های زمانی مالی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
3073 - prioritizing the sports interests and comparison of demografic factors effects on household sports expenditures in shiraz city,iran (چکیده)
3074 - Amino-functionalized mesoporous MCM-41 silica as an efficient adsorbent for water treatment: batch and fixed-bed column adsorption of the nitrate anion (چکیده)
3075 - Effect of process conditions on product yield and composition of fast pyrolysis of Eucalyptus grandis in fluidized bed reactor (چکیده)
3076 - Evaluation of CO2 adsorption with eucalyptus wood based activated carbon modified by ammonia solution through heat treatment (چکیده)
3077 - Adsorptive removal of CO2 on highly microporous activated carbons prepared from Eucalyptus camaldulensis wood: Effect of chemical activation (چکیده)
3078 - Removal of Ni(II), Cd(II), and Pb(II) from a ternary aqueous solution by amino functionalized mesoporous and nano mesoporous silica (چکیده)
3079 - Selective adsorption of Pb(II), Cd(II), and Ni(II) ions from aqueous solution using chitosan–MAA nanoparticles (چکیده)
3080 - تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن در بخش‌های اقتصادی کشور (چکیده)
3081 - بررسی خصوصیات عملکردی پنیرهای پیتزای موزارلا و پروسس در طول دوره نگهداری (چکیده)
3082 - رضایت از پلیس و بررسی نقش عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان (چکیده)
3083 - ارزیابی اثرات حلال های مختلف بر خواص آنتی اکسیدانی عصاره میوه های تازه و خشک زرشک (چکیده)
3084 - ارزیابی اثرات نیترات نقره در محیط ریز ازدیادی فلفل(Capsicum annum) (چکیده)
3085 - Goodness-of-fit test under length-biased sampling (چکیده)
3086 - On the Radiometric Flow in a Ratchet-Channel Nano-Pump (چکیده)
3087 - Bis(Imino) Pyridyl Iron Complexes: the Effect of Polymerization Conditions on Activities and Thermal Behaviors of Polyethylene (چکیده)
3088 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با استفاده از ایرفویل دوجزئی (چکیده)
3089 - بررسی تغییرات اندازه ذرات و ترکیب رسوبات به طرف پایین دست رودخانه بقیع (شمال غرب نیشابور) (چکیده)
3090 - تاثیر پلی مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده (چکیده)
3091 - Study of proton therapy for treatment of prostate cancer using Monte Carlo method (چکیده)
3092 - Detection of trend in days with thunderstorms in Iran Over the Past five decades (چکیده)
3093 - Novel laser-assisted technique for rapid preparing ZnO:X nanoparticles (چکیده)
3094 - Logistic Regression Analysis of Some Factors Influencing Incidence of Retained Placenta in a Holstein Dairy Herd (چکیده)
3095 - Structural scope of six new layered to pillar-layered hybrid inorganic-organic networks bearing [BW12O40]5- and lanthanoid-cluster; data base study toward ligand role in assemblies (چکیده)
3096 - حوضچه های تأخیری، راهکاری جهت توسعه و مدیریت پایدار شهری (چکیده)
3097 - Application of nodal pressure measurements in leak detection (چکیده)
3098 - Transformer oil based multi-walled carbon nanotube–hexylamine coolant with optimized electrical, thermal and rheological enhancements† (چکیده)
3099 - بررسی انتقادی ساقی نامه در فهرست های نسخ خطی و منابع تذکره ای و کتاب شناسی (چکیده)
3100 - تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه) (چکیده)
3101 - Injectable hydrogel delivery plus preconditioning of mesenchymal stem cells: exploitation of SDF-1/CXCR4 axis toward enhancing the efficacy of stem cells’ homing (چکیده)
3102 - Ab-initio investigation of spin-dependent transport properties in Fe-doped armchair graphyne nanoribbons (چکیده)
3103 - Study of Transport Properties in Armchair Graphyne Nanoribbons: A Density Functional Approach (چکیده)
3104 - Effect of nanoparticles on condensation of humid air in vertical channels (چکیده)
3105 - Synthesis of Nanosheets Graphene oxide and Characterization of Structural and Optical Properties (چکیده)
3106 - Do Environmental Factors (Practice and Feedback) Moderate the Effect of the Val66met BDNF Polymorphism on Motor Learning? (چکیده)
3107 - Synthesis and characterization of graphene oxide via Chemical Vapor Deposition method on copper substrate (چکیده)
3108 - Swimming exercise attenuates psychological dependence and voluntary methamphetamine consumption in methamphet- amine withdrawn rats (چکیده)
3109 - اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظم‌جویی هیجان (چکیده)
3110 - اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (Solanum melongena L.) (چکیده)
3111 - Effect of formal and informal likelihood functions on uncertainty assessment in a single event rainfall-runoff mode (چکیده)
3112 - مقایسه تاثیرآموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گراس بر استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
3113 - ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی و ایمنی سویه های اسید لاکتیک باکتری ها....... (چکیده)
3114 - اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی (چکیده)
3115 - Climatic interpretation of loess-paleosol sequences at Mobarakabad and Aghband, Northern Iran (چکیده)
3116 - بهینه سازی شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی آبخوان شهر مشهد با استفاده از مدلسازی فضایی - زمانی (چکیده)
3117 - Recovery of drop in heat transfer rate for a rotating system by nanofluids (چکیده)
3118 - مدل سازی سینتیکی تخریب حرارتی رنگ در تولید کنسانتره آب چغندر قرمز با روش های حرارتی مختلف (چکیده)
3119 - بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ های قدومه شهری و زانتان (چکیده)
3120 - ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
3121 - ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه (چکیده)
3122 - امکان تشخیص بافت های مجاز و غیر مجاز در محصولات کالباس با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی (چکیده)
3123 - رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه (چکیده)
3124 - Physical properties of pregelatinized and granular cold water swellingmaize starches at different pH values (چکیده)
3125 - Comparing the effects of sucrose and glucose on functional propertiesof pregelatinized maize starch (چکیده)
3126 - ‌زیست ‌ چینه نگاری‌ استراکدای‌ سازند‌ آب‌ تلخ‌ در‌ برش‌ مزدوران - خاور‌ کپه‌ داغ (چکیده)
3127 - بهینه سازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن (چکیده)
3128 - بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر مستقیم در پلان (چکیده)
3129 - تحلیل دینامیکی غیرخطی سکوی شابلونی تحت اثر بار امواج (چکیده)
3130 - مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه ای، تحت تنش کادمیوم (چکیده)
3131 - مکانیابی بهینه پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی نمونه موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج (چکیده)
3132 - A novel tubular hydrogen bond pattern in the crystal structure of a new diazaphosphole oxide: (4-Cl-C6H4NH)P(O)(1,2-NH)2C6H4 (چکیده)
3133 - سنتز و بررسی طیف جرمی فسفریک تری آمیدهای جدید (2,6-Cl2-C6H3C(O)NHP(O)(NHR1)2 (R1 = NHCH2CH2CH3 و NHC(CH3)2CH2CH3) (چکیده)
3134 - مطالعه استریولوژی کلیه مرغ گینه مروارید با میکروسکوپ نوری (چکیده)
3135 - مقایسه لوله های پروکسیمال و دیستال درکلیه مرغ گینه مروارید با استفاده ازمیکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری (چکیده)
3136 - سنتز و بررسی طیفی ترکیب های [ClP(O)(NC6H4-4-CH3)]2 و ClP(O)(NHC6H4-4-CH3)2 (چکیده)
3137 - A Survey on the Effects of the Pender's Health Promotion Model on Prediction of the Employees' Physical Activity (چکیده)
3138 - Viscosity to entropy ratio of QGP in relativistic heavy ion collision: Hard thermal loop corrections (چکیده)
3139 - Dietary replacement of fish meal by soy products (soybean meal and isolated soy protein) in silvery-black porgy juveniles (Sparidentex hasta) (چکیده)
3140 - Dipyridamole stress and rest gated 99mTc-sestamibi myocardial perfusion SPECT: left ventricular function indices and myocardial perfusion findings (چکیده)
3141 - آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختی (چکیده)
3142 - مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان (چکیده)
3143 - Comparing the empirical powers of several independence tests in generalized FGM family (چکیده)
3144 - Large eddy simulation of the flameless oxidation in the IFRF furnace with varying inlet conditions (چکیده)
3145 - Artificial Neural Network Modeling to Predict Complex Bridge Pier Scour Depth (چکیده)
3146 - The Qualitative Analysis on Contemporary Approaches toward Architectural Training in Iran (چکیده)
3147 - بررسی و شناخت الگوها و فرایندهای شکل گیری روابط جنسی پیش از ازدواج (چکیده)
3148 - بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح- پاسخ (چکیده)
3149 - Hirshfeld surface analysis of two new amidophosphinates (چکیده)
3150 - بررسی ویژگی های شیمیایی و حسی پنیر فراسودمند تهیه شده از مخلوط شیرگاو و شیرسویا (چکیده)
3151 - تاثیر چند ریختی val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتی، در فرایند یادگیری مهارت حرکتی پرتابی (چکیده)
3152 - شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی (چکیده)
3153 - Evaluation of the Change-Factor and LARS WG Methods of Downscaling for Simmulation of Climatic Variables in the Future (Case study: Herat Azam Watershed, Yazd-Iran)ّ (چکیده)
3154 - SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TWO NEW CADMIUM COMPLEXES OF PYRIDINE-2,5-DICARBOXYLIC ACID N-OXIDE (چکیده)
3155 - اثر جاذب های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
3156 - A critical evaluation of the Miller and Miller similar media theory for application to natural soils (چکیده)
3157 - بررسی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون و انعکاس آن در ترجمه - سفرنامه یک سال در میان ایرانیان (چکیده)
3158 - تاثیر امید درمانی بر کیفیت زندگی بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون (چکیده)
3159 - Effect of Essential Oils of Various Plants as Microbial Modifier to Alter Corn Silage Fermentation and in vitro Methane Production (چکیده)
3160 - تلفیق مبانی فازی و یادگیری تقویتی در کنترل سیستم‌های دینامیکی (چکیده)
3161 - Revealing quantum correlation by negativity of the Wigner function (چکیده)
3162 - تاثیر آموزش عالی زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک و شمال آفریقا (چکیده)
3163 - Cardioprotective functional effects of The Semelil (ANGIPARS™) in rabbits with experimental chronic myocardial infarction (چکیده)
3164 - Light and Electron Microscopic investigation of Semelil (ANGIPARSTM) on therapeutic process afterchronicmyocardial infarction in rabbit (چکیده)
3165 - Three new [3-NO2-C6H4C(O)NH]P(O)[NRR']2 (NRR' = N(C2H5)(C6H11), NC4H8O & NC5H9-4-CH3) phosphoric triamide structures (چکیده)
3166 - طراحی و ساخت یک مولد قطره به منظور بررسی تجربی برخورد قطره به سطح (چکیده)
3167 - Optimization of elecrospinning process of zein using central composite design (چکیده)
3168 - Quantity and Quality of Essential Oil ofPistacia atlanticaSubsp. Kurdica in Response to Gradual Harvest of Oleoresin (چکیده)
3169 - Application of Stochastic Dynamic Programming in Demand Dispatch-based optimal operation of a Micro-grid (چکیده)
3170 - مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژل (چکیده)
3171 - Applying Hybrid Interval Linear Programming and Genetic Algorithm to Coordinate Distance and Directional Overcurrent Relays (چکیده)
3172 - Exploring the sensitivity of ZnO nanotubes to tyrosine nitration: ADFT approach (چکیده)
3173 - Site specific interaction of aromatic amino acids with ZnO nanotubes: A density functional approach (چکیده)
3174 - Dynamic response of multiwall boron nitride nanotubes subjected to impact (چکیده)
3175 - رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی (چکیده)
3176 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با وجود حفره (چکیده)
3177 - جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها (چکیده)
3178 - Predicting the molecular role of MEIS1 in esophageal squamous cell carcinoma (چکیده)
3179 - مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 (چکیده)
3180 - بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 (چکیده)
3181 - مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 (چکیده)
3182 - مطالعه ایزوتوپ های پایدار 18O و D در چشمه های منطقه تنگ بیجار- غرب استان ایلام (چکیده)
3183 - دینامیسم جمعیت باکتری های آنتاگونیست Erwinia amylovora در فصول بهار تابستان و پاییز در درختان میوه دانه دار استان آإربایجان غربی (چکیده)
3184 - ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت آنتاگونیستی باکتری های اپی فیت جداشده از درختان میوه دانه دار استان آذربایجان غربی در مقابل عامل Erwinia amylovora (چکیده)
3185 - تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای چندلایه (چکیده)
3186 - بهینه سازی سطح مقطع و شکل هندسی خرپاهای دوبعدی و سه‌بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) (چکیده)
3187 - تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای دارای سخت کننده تحت اثر ترکیب بارهای محوری و جانبی (چکیده)
3188 - اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلی صفحات چندلایه (چکیده)
3189 - طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا (چکیده)
3190 - Nonparametric confidence intervals for quantiles based on a modified ranked set sampling (چکیده)
3191 - An annotated checklist of Microweiseinae and Sticholotidini of Iran (Coleoptera, Coccinellidae) (چکیده)
3192 - Application of Digital Image Processing in Monitoring some Physical Properties of Tarkhineh during Drying (چکیده)
3193 - دیاژنز و ژئوشیمی رسوبات سازند داریان در برش های گدوان و کوه سفید در منطقه فارس داخلی زون ساختاری زاگرس، جنوب غرب ایران (چکیده)
3194 - رسوبات سیستم های بسته دشت سیلابی (دریاچه ای شور موقت) در توالی رسوبی سازند شوریجه، نواحی غربی و مرکزی حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
3195 - فرضیه جدید درباره چگونگی ایجاد کمان قطر- جنوب فارس (حاوی مخزن گازی پارس جنوبی) (چکیده)
3196 - الکتروفاسیس و تعیین گونههای سنگی مخزن آسماری میدان نفتی آغاجاری بر اساس روند منحنیهای فشار موئینه (چکیده)
3197 - بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری به روش خوشه سازی در یکی از میادین نفتی (SOM) خودسازمان ده (چکیده)
3198 - ژئوشیمی اکسیدهای اصلی سنگ های سیلیسی آواری سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه) به منظور تعیین برخاستگاه (چکیده)
3199 - ارزیابی سیستم نفتی با استفاده از مدل سازی دو بعدی و سه بعدی حوضه: با مثالی از زاگرس (چکیده)
3200 - تعیین برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر اساس داده های ژئوشیمیایی (چکیده)
3201 - اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر بهبود روابط مادر – دختر در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهریار (چکیده)
3202 - Preparation of titanium dioxide nanoparticles supported on hexagonal mesoporous silicate (HMS) modified by oak gall tannin and its photocatalytic performance in degradation of azo dye (چکیده)
3203 - کاربرد آنالیز طیفی در چینه نگاری سکانسی و تعیین چرخه های میلانکوویچ در سازند سروک در میدان کوپال (چکیده)
3204 - ردیابی و تکثیر ژن های اثرگذار حامل دومین LysM در ژنوم قارچ F. oxysporum f. sp. lycopersic (چکیده)
3205 - First-Principles Study of Electronic and Structural Properties and Examining the Effect of Pressure on Energy Gap in InN Phases (چکیده)
3206 - Study on the stability of Si, Ge, Fe and Co in the interior surface of a metallic carbon nanotube for hydrogen storage (چکیده)
3207 - Density functional studies of structural and electronic properties of potassium alanate as a candidate for hydrogen storage (چکیده)
3208 - رسوب شناسی و مورفومتری تپه های ماسه ای (نوع برخان و نبکا) حاشیه کویر حاج علی قلی واقع در جنوب دامغان (چکیده)
3209 - دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس (چکیده)
3210 - Study of Ziegler-Natta/(2-PhInd) ZrCl2 hybrid catalysts performance in slurry propylene polymerization (چکیده)
3211 - پتروگرافی دانه های اائید سازند تیرگان واقع در برش شوراب (حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران) (چکیده)
3212 - Coordination behavior of chelidamic acid with V(V), Ni(II), Fe(III), and Ca(II): Syntheses, X-ray characterization and DFT studies (چکیده)
3213 - Effects of 1.25-Dihydroxycholecalciferol and Hydroalcoholic Extract of Withania Coagulans Fruit on Bone Mineralization and Mechanical and Histological Properties of Male Broiler Chickens (چکیده)
3214 - Synthesis, X-ray Characterization and DFT study of a novel Fe(III)–Pyridine-2,6-Dicarboxylic Acid N-oxide Complex with Unusual Coordination Mode (چکیده)
3215 - تهیه و ارزیابی عملکرد میکروامولسیون خوراکی حاوی داروی تاموکسیفن بر پایه روغن کنجد (چکیده)
3216 - Preparation and characterization of polyphenylsulfone nanofibrous membranes for the potential use in liquid filtration (چکیده)
3217 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف کنسانتره انار بر شاخص های سندرم متابولیک زنان میانسال دارای اضافه وزن و چاق (چکیده)
3218 - Evaluation of Price-sensitive Loads' Impacts on LMP and Market Power Using LMP Decomposition (چکیده)
3219 - بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری، در چاه 6 - NI میدان نرگسی واقع در جنوب ایران (چکیده)
3220 - برخاستگاه ماسه سنگ های سازند کشف رود )ژوراسیک میانی ( در برش ناویا )غرب بجنورد( (چکیده)
3221 - Spin-polarized electron transport through magnetic poly-BIPO molecule: the role of soliton–antisoliton separation (چکیده)
3222 - Influence of Soliton Spin Density on the Spin Filtering Properties of Magnetic Poly-BIPO Molecule (چکیده)
3223 - Effectiveness of cardiovascular disease specific psychotherapy [CSP] on the stress, Anxiety and depression of heart disease patients (چکیده)
3224 - جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی (چکیده)
3225 - Power Generation Scheduling of Thermal Units Considering Gas Pipelines Constraints (چکیده)
3226 - Stator turn-to-turn fault detection of synchronous generator using Total Harmonic Distortion (THD) analyzing of magnetic flux linkage (چکیده)
3227 - Determining Appropriate Buses and Networks for Applying Demand Side Management Programs by Structural Analysis of EENS (چکیده)
3228 - An integrated model for generation maintenance coordination in a restructured power system involving gas network constraints and uncertainties (چکیده)
3229 - Numerical study of airfoil thickness effects on the performance of J-shaped straight blade vertical axis wind turbine (چکیده)
3230 - ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA (چکیده)
3231 - بررسی عملکرد آب شیرین کن خوزشیدی فعال ترموسیفون لوله خلاء (چکیده)
3232 - ارزیابی استفاده از سیستم ترموسیفون لوله خلاء در یک آب شیرین کن خورشیدی ابداعی (چکیده)
3233 - تأثیر تمرینات ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 سال (چکیده)
3234 - تأثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی (چکیده)
3235 - Advanced mathematical treatment of dilatometry and calorimetry to discriminate and quantify multiple phase transformations (چکیده)
3236 - A new approach to quantifying steel response for welding procedure design (چکیده)
3237 - Breakdown of Simultaneous Phase Transformations by Extending Cooling Curve Analysis (چکیده)
3238 - Quantification of evolution of multiple simultaneous phase transformations using dilation curve analysis (DCA) (چکیده)
3239 - What tools can we use to track and predict the response of steels to welding? (چکیده)
3240 - The Evolution of the Fraction of Individual Phases During a Simultaneous Multiphase Transformation from Time–Temperature Data (چکیده)
3241 - Cooling Curve Analysis as an Alternative to Dilatometry in Continuous Cooling Transformations (چکیده)
3242 - Welding processes for wear resistant overlays (چکیده)
3243 - Spheroidizing kinetics and optimization of heat treatment parameters in CK60 steel using taguchi robust design (چکیده)
3244 - Using inverse modeling and hierarchical cluster analysis for hydrochemical characterization of springs and Talkhab River in Tang-Bijar oilfield, Iran (چکیده)
3245 - Computable measure of total quantum correlations of multipartite systems (چکیده)
3246 - Design Investigation of a Dual-Mode Switchable Microstrip Bandpass Filter (چکیده)
3247 - بررسی تأثیر سطح سرمی بتا ـ اندورفین بر تعدیل شاخص های درد دیسمنوره متعاقب هشت هفته تمرین هوازی (چکیده)
3248 - The effectiveness of attachment-based group training on the psychological well-beingof a non-clinical sample of students with preoccupied insecure attachment style (چکیده)
3249 - Preparation and evaluation of a new drug delivery system for raloxifen (چکیده)
3250 - بهبود کارایی شبیه سازی مونت کارلو برای تولید داده های همبسته: کاربردی در تغییر اقلیم (چکیده)
3251 - Performance analysis of sloped solar chimney power plants in the southwestern region of Iran (چکیده)
3252 - Starting Torque Improvement Using J-Shaped Straight_Bladed Darrieus Vertical Axis Wind Turbine by Means of Numerical Simulation (چکیده)
3253 - On dealing with the pollution costs in agriculture: A case study of paddy fields (چکیده)
3254 - Grass-thrips of the genus Oelschlaegera (Thysanoptera: Thripidae), with the first description of a male (چکیده)
3255 - Evaluation and comparison firmness of “Golab Apple” with two methods of acoustic and penetration during cold storage (چکیده)
3256 - تغییرات پله ای غیرنظام مند در پارامترهای مربوط به شبیه سازی استوکاستیکی بارش روزانه چندایستگاهی (چکیده)
3257 - The effect of annealing on themechanical properties and microstructural evolution of Ti-rich NiTi shape memory alloy (چکیده)
3258 - مقایسه اثربخشی انواع مداخلات شناختی- حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند (چکیده)
3259 - بررسی اثر اتمسفر بسته‌ بندی و پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ و بافت (حسی و دستگاهی) کشمش (چکیده)
3260 - Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticles (چکیده)
3261 - پدیدارشناسی تجربه گناهان جنسی (چکیده)
3262 - Age related changes in serum biochemical profile of Saanen goat kids during the first three months of life (چکیده)
3263 - اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
3264 - The effect of six weeks of high-intensity interval training with and without zinc supplementation on aerobic power and anaerobic power in female futsal playersigh-intensity interval training with and withourobic power and anaerobic power in female futsal players (چکیده)
3265 - نقش کیفیت برنامه درسی آموزش های ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهد) (چکیده)
3266 - A Comparison of Explanation Methods of Encapsulation Efficacy of Hydroquinone in a Liposomal System (چکیده)
3267 - Report of diabetes mellitus remission in a cat by orally administered glibenclamide (چکیده)
3268 - ارزیابی تغذیه نانو و میکرو سیلیسیم بر فتوسنتز و رنگیزه های گیاهچه های سیب زمینی در کشت هیدروپونیک (چکیده)
3269 - Effect of irrigation efficiency on Groundwater storages (by WEAP model) (چکیده)
3270 - بررسی مدلهای آبشستگی لوله های بستری وارائه مدل آماری جدید (چکیده)
3271 - Surveying the Modern and Islamic Methodology of Psychology (چکیده)
3272 - Depositional environment, diagenesis, and geochemistry of Devonian Bahram formation carbonates, Eastern Iran (چکیده)
3273 - ارایه تکنیک پیش­ بینی غیرنظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع (چکیده)
3274 - Sensitivity Analysis of Entropy Generation in Nanofluid Flow inside a Channel by Response Surface Methodology (چکیده)
3275 - اثرات کاربرد سیستم های خنک کننده بر سیستم ایمنی، پروفایل آنتی اکسیدانی و هماتولوژیکی گاوهای شیری نژاد هلشتاین در شرایط آب و هوایی گرم (چکیده)
3276 - بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز ماروسک با استفاده از GIS (چکیده)
3277 - بررسی رخساره ها، عناصر ساختاری و مدل رسوبی رودخانه فاروب رومان واقع در شمال شرق نیشابور (چکیده)
3278 - مدلی جدید برای تامین انرژی شرکت توزیع برق در محیط رقابتی مبتنی بر ریسک (چکیده)
3279 - اولویت بندی ابعاد مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بیمه با رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL (چکیده)
3280 - First report of the nematodes Filenchus orientalis and Hemicriconemoides californianus on faba bean in Iran (چکیده)
3281 - رخساره ها و دیاژنز رسوبات کربناتی بخش 1 سازند نیور در جنوب غرب شهرستان کاشمر (چکیده)
3282 - A study of visceral leishmaniasis in owned dogs with dermal lesions in Mashhad area, Khorasan Razavi province (چکیده)
3283 - ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین و افراد عادی (چکیده)
3284 - رعایت قوانین ترافیک در کودکان دبستانی: نقش استدلال اخلاقی، درونی سازی قوانین، خودنظم جویی و درک خطرات ترافیکی (چکیده)
3285 - مقایسه رفتارهای پرخطر رانندگی و تصادفات در بین رانندگان مبتلا به مصرف مواد، تحت درمان و سالم (چکیده)
3286 - بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی خطاهای واژگانی بر مبنای چارچوب جیمز (چکیده)
3287 - نقش رسانه‌های نوشتاری فارسی‌زبان برای آموزش مهارت خواندن به غیرفارسی‌زبانان (مطالعه موردی روزنامه‌های کثیرالانتشار صبح ایران) (چکیده)
3288 - بررسی تأثیر وسایل کمک آموزشی بر یادگیری واژگان زبان فارسی در میان فارسی آموزان غیر فارسی زبان (چکیده)
3289 - تهیه و تدوین فرهنگ موضوعی صورتهای محاورهای فارسی برای غیرفارسیزبانان (چکیده)
3290 - متون مطبوعاتی خبری و غیر خبری و نقش آنها در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مطالعه موردی مقایسه مجلات و روزنامه‌ها) (چکیده)
3291 - Numerical investigation of Knudsen pump performance (چکیده)
3292 - تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان (چکیده)
3293 - تجزیه و تحلیل غیرخطی سری زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان بر مبنای نظریه آشوب (چکیده)
3294 - نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی (چکیده)
3295 - بررسی تاثیر زاویه راس در عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای مثلثی (چکیده)
3296 - بررسی پروفیل سطح آب در سرریزهای کنگره ای (چکیده)
3297 - تحلیل احتمالاتی پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با پیوندها و تکیه گاه های نرم (چکیده)
3298 - مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالی درجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
3299 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
3300 - The first phosphoramide–mercury(II) complex with a Cl2Hg–OP[N(C)(C)]3 segment (چکیده)
3301 - Syntheses and structures of four new mixed-amide phosphoric triamides (چکیده)
3302 - Psychometric Properties of Relationship Scales Questionnaire in Iranian Female Students (چکیده)
3303 - تاثیر انرژی اتلافی تابشی کوارک سنگین در محاسبه فاکتور توقف سازی پلاسمای کوارک گلوئونی: رهیافت تبدیل لاپلاس متوالی (چکیده)
3304 - اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنش (چکیده)
3305 - مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل (چکیده)
3306 - بررسی افزایش ظرفیت واحد تقطیر میعانات گازی شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد با تغییر سینیهای برج تقطیر (چکیده)
3307 - Study on quality characteristics of camel burger and evaluating its stability during frozen storage (چکیده)
3308 - Isolation and Genotyping of Toxoplasma gondii Strains in Ovine Aborted Fetuses in Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
3309 - برآورد متوسط بارش سالانه استان خراسان رضوی با استفاده از مختصات مکانی (چکیده)
3310 - محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سیلیسی آواری سازند لشکرک در البرز مرکزی (چکیده)
3311 - Measure theory approach in sliding mode control for nonlinear systems with disturbances (چکیده)
3312 - Encapsulation of caffeine in hydrogel colloidosome: optimization of fabrication, characterization and release kinetics evaluation (چکیده)
3313 - Molecular identification of genotype B, a new genotype ofChlamydophilapsittaci in an African grey parrot(Psittacuserithacus) (چکیده)
3314 - مقایسه صفات مورفومتریک و رشدی در اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی - صنعتی آنقوزه (Ferula assa foetida ) حاصل از بذر (چکیده)
3315 - بررسی استعاره های مفهومی هستی شناختی در سوره ی واقعه (چکیده)
3316 - تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال (چکیده)
3317 - بررسی اختلالات حرکتی و تأثیر آن بر تکامل سایر ابعاد وجودی کودکان (چکیده)
3318 - شکل دهی پاداش با استفاده از کنترل کننده فازی در سیستم های چندعامله (چکیده)
3319 - بهینهسازی کنترل کننده PIچندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3320 - Enhancement in mechanical properties of multi- walled carbon nanotube– carbon fiber hybrid epoxy composite: effect of electrostatic repulsion (چکیده)
3321 - Chemically primed bone‐ marrow derived mesenchymal stem cells show enhanced expression of chemokine receptors contributed to their migration capability (چکیده)
3322 - نگاهی به اهمیت ریزش‌های جوی در ترجمه روشنگر قرآن کریم (چکیده)
3323 - Effects of foam-mat drying temperature on physico-chemical and microstructural properties of shrimp powder (چکیده)
3324 - ویژگی های الکتریکی مغناطیسی نانولوله های تک دیواره کاربید ژرمانیوم(GeC )پرشده با نانو سیم های کبالت (چکیده)
3325 - Performance of Lepidium perfoliatum seed gum in deep-fried battered chicken nugget: effect of gum concentration and batter temperature (چکیده)
3326 - ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) (چکیده)
3327 - Application of response surface methodology and artificial neural network for analysis of p-chlorophenol biosorption by dried activated sludge (چکیده)
3328 - Formation of TiC Ceramic Coating on AISI D2 Tool Steel through Mechanical Milling Technique (چکیده)
3329 - A novel method for enhancing interface strength of TiC coated layer/Ti substrate (چکیده)
3330 - An Iranian Case Study on the Relationship between EFL Teachers’ Self-confidence Level and Learners’ Speaking Development (چکیده)
3331 - مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (چکیده)
3332 - بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) (چکیده)
3333 - تاثیر توأم روش عددی و گام زمانی در محاسبه تبخیر- تعرق واقعی گیاه در شرایط تنش آبی (چکیده)
3334 - Effects of supplementation of active dried yeast and malate during sub-acute ruminal acidosis on rumen fermentation, microbial population, selected blood metabolites, and milk production in dairy cows (چکیده)
3335 - فرهنگ الفبایی تصویری زبان فارسی برای کودکان: از طراحی تا کاربرد (چکیده)
3336 - بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (.Cicer arietinum L) (چکیده)
3337 - مقایسه اثربخشی برنامه مشاوره انگیزشی نظام‌مند گروهی با دارو درمانی در کاهش علائم اختلال افسرده خویی (چکیده)
3338 - A Comparative Study of Psychological Hardiness and Coping Strategies in Female Athlete and Non-Athlete Students (چکیده)
3339 - Evaluation of the activity of cyanide-metabolizing sulfurtransferase enzymes in different tissues of turkey (Meleagris gallopavo) (چکیده)
3340 - Effect of Fordyce Happiness Training on the Emotion Regulation Difficulties in the Adolescents under Support of Social Welfare (چکیده)
3341 - اثر دما و جایگزینی ایزوله پروتئین سویا بر خصوصیات رفتار جریانی خمیرآبه و ویژگی های کیفی ناگت مرغ سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
3342 - طبقه بندی شبکه های پیچیده بوسیله ی الگوریتم ممتیک چندهدفه مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری جهش ترکیبی قورباغه (چکیده)
3343 - تاثیر خاکستر لجن فاضلاب شهری به عنوان جایگزین سیمان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتن (چکیده)
3344 - استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد) (چکیده)
3345 - Perspectives of ICT Geography of Regional IRAN: Obstacles and Advantages (چکیده)
3346 - Design an urban spatial economy model with trading posts (چکیده)
3347 - بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (چکیده)
3348 - ارزیابی و مدیریت عملکرد تصفیه خانه های نیمه مکانیکال از طریق پیش بینی کیفیت پساب خروجی آنها توسط مدل شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3349 - Goodness-of-Fit test based on cumulative Kullback-Leibler information for progressively type-II censored data (چکیده)
3350 - تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر پارامترهای پیکرسنجی و وضعیت روانشناختی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
3351 - تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر تعادل ایستا و هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
3352 - تأثیر یک برنامه تمرین منتخب هوازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
3353 - تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره زرشک بر شاخص های گلایمسیک بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 متعاقب یک جلسه ورزش هوازی (چکیده)
3354 - تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن های NADH3 وNADH4L ژنوم میتوکندری شتر دو کوهانه ایران (چکیده)
3355 - Improvement of the Aircraft Traffic Management Advisor Optimization Using a Hybrid Genetic Algorithm (چکیده)
3356 - A Fast Calculation Method for Analyzing the Effect of Wind Generation on ATC (چکیده)
3357 - کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر (چکیده)
3358 - ادغام سیستم فتوولتائیک خورشیدی و پشت بام سبز (چکیده)
3359 - تأثیر شیب پنلهای فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
3360 - تشخیص جزیره در شبکه های توزیع با استفاده از روش ترکیبی جدید (چکیده)
3361 - بررسی تشخیص جزیره با روش جدید در حضور بارهای با کیفیت مختلف (چکیده)
3362 - بررسی تاثیر کنترل کننده فازی بر سرعت تشخیص جزیره با استفاده از روش جدید (چکیده)
3363 - Frequency adaptive repetitive control of grid connected inverter for wind turbine applications (چکیده)
3364 - Maximum torque per ampere control of brushless doubly fed induction machine using variable structure approach (چکیده)
3365 - Variable Structure Direct Torque Control of Brushless Doubly Fed Induction Generator for Wind Turbine Applications (چکیده)
3366 - Interleaved Two- Switch Flyback Microinverter For Grid-tied Photovoltaic Applications (چکیده)
3367 - Online MTPA Control Approach for Synchronous Reluctance Motor Drives Based on Emotional Controller (چکیده)
3368 - Lithofacies and sequence stratigraphic analysis of the Upper Jurassic siliciclastics in the eastern Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
3369 - جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (چکیده)
3370 - Distribution Substations Load Estimation with Minimal Meter Placement through a Fuzzy C-Means Clustering Approach (چکیده)
3371 - انتخاب ظرفیت و مکان بهینه پست‌های توزیع به منظور افزایش بهره‌وری شبکه با استفاده از روش جابجایی ترانسفورماتورها (چکیده)
3372 - تاثیر رطوبت پیشین بستر بر تلفات انتقال سیلاب ناگهانی در رودخانه فصلی (چکیده)
3373 - Pseudoframe Multiresolution Structure on the Space (چکیده)
3374 - Harmonic Analysis meets Lie Theory Via Shearlet Group (چکیده)
3375 - وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل