بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Mathematics


موارد یافت شده: 12836

1 - A (Discrete) Homotopy Theory for Geometric Spaces (چکیده)
2 - Finite element approximation of the linearized stochastic Cahn–Hilliard equation with fractional Brownian motion (چکیده)
3 - Clustering asymmetrical data with outliers: Parsimonious mixtures of contaminated mean-mixture of normal distributions (چکیده)
4 - Effective Data Reduction for Time-Aware Recommender Systems (چکیده)
5 - Graphs whose mixed metric dimension is equal to their order (چکیده)
6 - Auction design for the allocation of carbon emission allowances to supply chains via multi-agent-based model and Q-learning (چکیده)
7 - Equitable partition for some Ramanujan graphs (چکیده)
8 - The endomorphisms monoids of helm graph and its generalization (چکیده)
9 - ℤ4R-additive cyclic and constacyclic codes and MDSS codes (چکیده)
10 - The Non-Abelian Tensor Square Graph Associated to a Symmetric Group and its Perfect Code (چکیده)
11 - Total Product and Total Edge Product Cordial Labelings of Dragonfly GraphDgn (چکیده)
12 - Combination of Sequential Sampling Technique with GLR Control Charts for Monitoring Linear Profiles Based on the Random Explanatory Variables (چکیده)
13 - On the signless Laplacian spectrum of the comaximal graphs (چکیده)
14 - On the Aα spectrum of the zero-divisor graphs (چکیده)
15 - On the Comaximal (Ideal) Graph Associated With Amalgamated Algebra (چکیده)
16 - $ \mathbb{Z}_{p^r}\mathbb{Z}_{p^s}\mathbb{Z}_{p^t} $-additive cyclic codes (چکیده)
17 - Non-polynomial Spectral-Galerkin Method for Time-Fractional Diffusion Equation on Unbounded Domain (چکیده)
18 - Irregularity Measure of Graphs (چکیده)
19 - Sombor Index Under Some Graph Products (چکیده)
20 - Shrinkage Estimators of shape parameter of Contaminated Pareto Model with Insurance Application (چکیده)
21 - On the three-component mixture of exponential distributions: A Bayesian framework to model data with multiple lower and upper outliers (چکیده)
22 - Multicollinearity and Linear Predictor Link Function Problems in Regression Modelling of Longitudinal Data (چکیده)
23 - Some Sharp Estimations for Davis–Wielandt Radius in B(H) (چکیده)
24 - Solving Nonlinear Hydraulic Equations of Water Distribution Networks by Using a Trust-Region Method (چکیده)
25 - Does Freedom Matter for Sustainable Economic Development? New Evidence from Spatial Econometric Analysis (چکیده)
26 - UNIFORM HYPERBOLICITY FOR RANDOM DYNAMICAL SYSTEMS (چکیده)
27 - A family of second-order fully explicit time integration schemes (چکیده)
28 - High-Dimensional Precision Matrix Estimation through GSOS with Application in the Foreign Exchange Market (چکیده)
29 - Integrated Fault Detection and Robust Control for Linear Uncertain Switched Systems with Mode-Dependent Time-Varying State Delay (چکیده)
30 - Classification in High Dimension Using the Ledoit–Wolf Shrinkage Method (چکیده)
31 - Smallest maximal matchings of graphs (چکیده)
32 - The smallest number of colors needed for a coloring of the square of the Cartesian product of certain graphs (چکیده)
33 - A history of solving some famous problems in mathematical analysis (چکیده)
34 - Comparing discrete Pareto populations under a fixed effects model (چکیده)
35 - On a Conjecture about the Saturation Number of Corona Product of Graphs (چکیده)
36 - Metric Dimension Threshold of Graphs (چکیده)
37 - Leap eccentric connectivity index in graphs with universal vertices (چکیده)
38 - A Numerical Solution for Fractional Linear Quadratic Optimal Control Problems via Shifted Legendre Polynomials (چکیده)
39 - Extraction of Approximate Solution for a Class of Nonlinear Optimal Control Problems Using 1/G′ -Expansion Technique (چکیده)
40 - SOME REMARKS ON CHAOS IN NONAUTONOMOUS DYNAMICAL SYSTEMS (چکیده)
41 - On impulsive semidynamical systems: Relation between topological entropy and various types of expansivity (چکیده)
42 - A New Numerical Approach for Solving Fractional Optimal Control Problems with the Caputo–Fabrizio Fractional Operator (چکیده)
43 - Computational analysis of the behavior of stochastic volatility models with financial applications (چکیده)
44 - Numerical solution of fourth-order BVPs by using Lidstone-collocation method (چکیده)
45 - Solving the nonlinear integro-differential equation in complex plane with rationalized Haar wavelet (چکیده)
46 - Sharpening lower bound in some inequalities for Frames in Hilbert spaces (چکیده)
47 - Refining some Inequalities for Frames with Specht\'s Ratio (چکیده)
48 - TRIANGULAR FUNCTIONS WITH CONVERGENCE FOR SOLVING LINEAR SYSTEM OF TWO-DIMENSIONAL FUZZY FREDHOLM INTEGRAL EQUATION (چکیده)
49 - NUMERICAL SOLUTION OF FRACTIONAL-ORDER POPULATION GROWTH MODEL USING FRACTIONAL-ORDER MUNTZ–LEGENDRE COLLOCATION METHOD AND PADE–APPROXIMANTS (چکیده)
50 - Some Notes on Relative Commutators (چکیده)
51 - A bipartite graph associated to elements and cosets of subgroups of a finite group (چکیده)
52 - k-Intersection Graph of a Finite Set (چکیده)
53 - A Numerical Formulation for N -Dimensional Wave Equations Using Shearlets (چکیده)
54 - Sinc–Muntz–Legendre Collocation Method for Solving a Class of Nonlinear Fractional Partial Differential Equations (چکیده)
55 - Equitable distinguishing chromatic number (چکیده)
56 - Rings whose total graphs have small vertex-arboricity and arboricity (چکیده)
57 - Distance between the spectra of certain graphs (چکیده)
58 - Learning 2D Gabor filters by infinite kernel learning regression (چکیده)
59 - Local metric dimension for graphs with small clique numbers (چکیده)
60 - Preventive replacement for belligerent systems (چکیده)
61 - HIGHER CODERIVATIONS ON COALGEBRAS AND CHARACTERIZATION (چکیده)
62 - A High-Dimensional Counterpart for the Ridge Estimator in Multicollinear Situations (چکیده)
63 - The Structure of Finitely Generated Shift-Invariant Subspaces on Locally Compact Abelian Groups (چکیده)
64 - Existence of the Relatively Compact Fundamental Domain for Hypergroups (چکیده)
65 - Star chromatic number of some graph products (چکیده)
66 - LIST COLORING UNDER SOME GRAPH OPERATIONS (چکیده)
67 - Möbius Transformation-Induced Distributions Provide Better Modelling for Protein Architecture (چکیده)
68 - Mastering the Body and Tail Shape of a Distribution (چکیده)
69 - Some binary products and integer linear programming fork-metric dimension of graphs (چکیده)
70 - On Baer’s Theorem and Its Generalizations (چکیده)
71 - Stress–strength reliability inference for the Pareto distribution with outliers (چکیده)
72 - Singer-Type Orthogonalities (چکیده)
73 - The correspondence of Fusion frames and frames In Hilbert C∗ -modules and finite Gabor Fusion frames (چکیده)
74 - Compositional Data Modeling through Dirichlet Innovations (چکیده)
75 - MODULATION INVARIANT SPACES ON LOCALLY COMPACT ABELIAN GROUPS (چکیده)
76 - Star coloring under some graph operations (چکیده)
77 - Flexible Factor Model for Handling Missing Data in Supervised Learning (چکیده)
78 - Adjointness of Suspension and Shape Path Functors (چکیده)
79 - On Nilpotent Multipliers of Pairs of Groups (چکیده)
80 - A New Model to Identify the Reliability and Trust of Internet Banking Users Using Fuzzy Theory and Data-Mining (چکیده)
81 - A Kind of Graph Associated to a Fixed Element and a Subgroup of Group (چکیده)
82 - On lower bounds for the variance of functions of random variables (چکیده)
83 - Some Notes on Non-inner Nilpotent Groups (چکیده)
84 - Energy of Cayley Graphs for Alternating Groups (چکیده)
85 - The Harary Index of the Non-commuting Graph for Dihedral Groups (چکیده)
86 - n-Capability of A-Groups (چکیده)
87 - On the q-capability of groups (چکیده)
88 - Numerical Radius Inequalities Concerning with Algebra Norms (چکیده)
89 - A graph associated to centralizer of elements of a group (چکیده)
90 - Numerical analytic method for solving a large class of generalized non-homogeneous variable coefficients KdV problems based on lie symmetries (چکیده)
91 - Counting short cycles of (c,d)-regular bipartite graphs (چکیده)
92 - An integrated fitting and fairing approach for object reconstruction using smooth NURBS curves and surfaces (چکیده)
93 - Effects of parameterization and knot placement techniques on primal and mixed isogeometric collocation formulations of spatial shear-deformable beams with varying curvature and torsion (چکیده)
94 - Spectral collocation method for stochastic partial differential equations with fractional Brownian motion (چکیده)
95 - A family of cylindrical elements (چکیده)
96 - Adjustable robust balanced hub location problem with uncertain transportation cost (چکیده)
97 - An estimation of Phi divergence and its application in testing normality (چکیده)
98 - Exploring students’ proof comprehension of the Cauchy Generalized Mean Value Theorem (چکیده)
99 - On the non-abelian tensor square of all groups of order dividing p5 (چکیده)
100 - On Small n-Hawaiian Loops (چکیده)
101 - Global Forcing Number for Maximal Matchings under Graph Operations (چکیده)
102 - An epidemiological model for predicting students’ mathematics anxiety (چکیده)
103 - An extended block Golub–Kahan algorithm for large algebraic and differential matrix Riccati equations (چکیده)
104 - Equichordal Tight Fusion Frames (چکیده)
105 - On the contaminated exponential distribution: A theoretical Bayesian approach for modeling positive-valued insurance claim data with outliers (چکیده)
106 - A paradoxical argument about domination (چکیده)
107 - A note on linearly constrained Bayes estimator in elliptical models (چکیده)
108 - Dominated and dominator colorings over (edge) corona and hierarchical products (چکیده)
109 - CHAOS AND SHADOWING IN GENERAL SYSTEMS (چکیده)
110 - Error Estimation and Stress Recovery by Patch Equilibrium in the ‎‎Isogeometric Analysis Method (چکیده)
111 - On exact sequences of the rigid fibrations (چکیده)
112 - On topological homotopy groups and relation to Hawaiian groups (چکیده)
113 - Translation Preserving Operators on Locally Compact Abelian Groups (چکیده)
114 - A necessary condition of Pontryagin type for fuzzy control systems (چکیده)
115 - Optimal control of viscous Burgers equation via an adaptive nonmonotone Barzilai–Borwein gradient method (چکیده)
116 - 2-Distance chromatic number of some graph products (چکیده)
117 - A numerical method based on a bilinear pseudo-spectral method to solve the convection-diffusion optimal control problems (چکیده)
118 - Nonlinear dynamic analysis of moving bilayer plates resting on elastic foundations (چکیده)
119 - The Coannihilator Graph of a Commutative Ring (چکیده)
120 - Extension of Dunkl--Williams inequality and characterizations of inner product spaces (چکیده)
121 - Moving mesh version of wave propagation algorithm based on augmented Riemann solver (چکیده)
122 - On subgroup topologies on fundamental groups (چکیده)
123 - The Bogomolov multiplier of Lie algebras (چکیده)
124 - Numerical solution of nonlinear mixed Volterra-Fredholm integral equations in complex plane via PQWs (چکیده)
125 - On $K$-pseudoframes for subspaces (چکیده)
126 - INNER HIGHER DERIVATIONS ON ALGEBRAS (چکیده)
127 - Analytic network process: An overview of applications (چکیده)
128 - Some Applications of Strong Product (چکیده)
129 - Local metric dimension of graphs: Generalized hierarchical products and some applications (چکیده)
130 - Stress-strength based on $m$-generalized order statistics and concomitant for dependent families (چکیده)
131 - A generalized Legendre–Gauss collocation method for solving nonlinear fractional differential equations with time varying delays (چکیده)
132 - An extension of orthogonality relations based on norm derivatives (چکیده)
133 - c; 1,...,1) 1Polynilpotent Multiplier of some Nilpotent Products of Groups (چکیده)
134 - Some Structural Properties of Upper and Lower Central Series of Pairs of Groups (چکیده)
135 - CRITERION FOR NONEXISTENCE HORSESHOE-LIKE IN C1 TOPOLOGY (چکیده)
136 - A note on the smallest connected non-traceable cubic bipartite planar graph (چکیده)
137 - Relative Cayley graphs of finite groups (چکیده)
138 - Extended and rational Hessenberg methods for the evaluation of matrix functions (چکیده)
139 - Comparing Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with bootstrap method (چکیده)
140 - A bipartite graph associated to a Bi-module of a ring (چکیده)
141 - On dominated coloring of graphs and some Nordhaus–Gaddum-type relations (چکیده)
142 - A generalization of power graphs of commutative rings (چکیده)
143 - Weighted and flexible versions of block CMRH method for solving nonsymmetric linear systems with multiple right-hand sides (چکیده)
144 - A new spectral element method for numerical solution of partial differential equations on annular-type regions (چکیده)
145 - A wavelet approach for the multi-term time fractional diffusion-wave equation (چکیده)
146 - A Linear Hybridization of the Hestenes–Stiefel Method and the Memoryless BFGS Technique (چکیده)
147 - The capacity of some classes of polyhedra (چکیده)
148 - One-way classification with random effects: A reversed-hazard-based approach (چکیده)
149 - Partial contraction analysis of coupled fractional order systems (چکیده)
150 - TWO-SIDED LIMIT SHADOWING PROPERTY ON ITERATED FUNCTION SYSTEMS (چکیده)
151 - A family of Chaplygin-type solvers for Itô stochastic differential equations (چکیده)
152 - Geometric aspects of $p$-angular and skew p-angular distances (چکیده)
153 - An Efficient Numerical Method for a Class of Nonlinear Volterra Integro-Differential Equations (چکیده)
154 - Estimation of Inequality Indices Based on Ranked Set Sampling (چکیده)
155 - Application of the APOS-ACE Theory to improve Students’ Graphical Understanding of Derivative (چکیده)
156 - Some properties of tensor isoclinism of groups (چکیده)
157 - Centralizers in Lie agebras (چکیده)
158 - Some properties of 2-auto-Engel groups (چکیده)
159 - Some Criteria for Transitivity of Semigroup Actions (چکیده)
160 - Some inequalities for the multiplier of a pair of n-Lie algebras (چکیده)
161 - Parameter estimation of bivariate distributions in presence of outliers: an application to FGM copula (چکیده)
162 - Some Indices of Edge Corona of Two Graphs (چکیده)
163 - On straight-line embedding of graphs (چکیده)
164 - Students’ mathematical performance, metacognitive experiences and metacognitive skills in relation to integral-area relationships (چکیده)
165 - Application of the Complementarities of Two Theories, APOS and OSA, for the Analysis of the University Students’ Understanding on the Graph of the Function and its Derivative (چکیده)
166 - Local exponential stabilization for a class of uncertain nonlinear impulsive periodic switched systems with norm-bounded input (چکیده)
167 - Reliability analysis of a k-out-of-n:F system under a linear degradation model with calibrations (چکیده)
168 - The non-coprime graph of a finite group with respect to a subgroup (چکیده)
169 - On h-Fibration (چکیده)
170 - The block CMRH method for solving nonsymmetric linear systems with multiple right-hand sides (چکیده)
171 - On Bayesian Shrinkage Estimator of Parameter of Exponential Distribution with Outliers (چکیده)
172 - Water Hammer Modeling by Godunov type Finite Volume Method (چکیده)
173 - A graph associated to a fixed automorphism of a finite group (چکیده)
174 - On θ- commutators and the corresponding non- commuting graphs (چکیده)
175 - Cycles in the Cozero-Divisor Graphs (چکیده)
176 - Convergence and stability of the improved predictor corrector method for solving fuzzy differential equations driven by liu’s process (چکیده)
177 - The non-abelian tensor square of p p -groups of order p4 (چکیده)
178 - Autonilpotent groups and their properties (چکیده)
179 - FRAME FOR OPERATORS IN FINITE DIMENSIONAL HILBERT SPACE (چکیده)
180 - The generalised maximum α entropy principle (چکیده)
181 - Characterizations of Smooth Spaces by ρ Orthogonality (چکیده)
182 - A CONVERSE OF THE CHARACTERIZATION OF OPERATOR GEOMETRIC MEANS (چکیده)
183 - Norm Inequalities Related to the Heron and Heinz Means (چکیده)
184 - Some vertex-degree-based topological indices under edge corona product (چکیده)
185 - Study of shearlet transform using block matrix dilation (چکیده)
186 - Characterizations of continuous distributions through inequalities involving the expected values of selected functions (چکیده)
187 - On Estimation in the Exponentiated Pareto Distribution in the Presence of Outliers (چکیده)
188 - On chaos for iterated function systems (چکیده)
189 - Topological efficiency under graph operations (چکیده)
190 - Some results on distanced-balanced and strongly distanced-balanced graphs (چکیده)
191 - Global LSMR(Gl-LSMR) method for solving general linear systems with several right-hand sides (چکیده)
192 - Quadratic Functional Equation On Orthogonality Vector Spaces (چکیده)
193 - Characterization of adjointable operators on hilbert C*-modules (چکیده)
194 - A new sequential approach for solving the integro-differential equation via Haar wavelet bases (چکیده)
195 - Approximation methods for solving fractional optimal control problems (چکیده)
196 - On the rate of complete convergence for weighted sums of NSD random variables and an application (چکیده)
197 - On the existence of categorical universal coverings (چکیده)
198 - Some results on upper bounds for the variance of functions of the residual life random variables (چکیده)
199 - New methods for computing the Drazin-inverse solution of singular linear systems (چکیده)
200 - Statistical inferences based on independent and non-identically distributed progressively Type-II censored order statistics (چکیده)
201 - Non-linear influence of hydrostatic pressure on the yielding of asymmetric anisotropic sheet metals (چکیده)
202 - What to do to have your paper rejected (چکیده)
203 - Reverses of the Young inequality for matrices and operators (چکیده)
204 - Positive Compact Operators on Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
205 - Assessment of Nanothermodynamic Properties of Ferromagnetic Nanocluster in Subdivision Potential Approach and Magnetic Field (چکیده)
206 - Some properties of the Canberra inequality index (چکیده)
207 - g-NONCOMMUTING GRAPH OF SOME FINITE GROUPS (چکیده)
208 - S-Tests and C-Tests: Measures of Content-Based Achievement at Grade Four of High Schools (چکیده)
209 - Remarks on The Inner Power of Graphs (چکیده)
210 - Solving differential equations of fractional order using an optimization technique based on training artificial neural network (چکیده)
211 - Inequalities for sums of random variables in noncommutative probability spaces (چکیده)
212 - Mixed Tabu machine for portfolio optimization problem (چکیده)
213 - An application of a Lagrangian-type relaxation for the uncapacitated facility location problem (چکیده)
214 - Optimal Control of Time Delay Systems via Hybrid of Block-Pulse Functions and Orthonormal Taylor Series (چکیده)
215 - An approximate method for numerically solving multi-dimensional delay fractional optimal control problems by Bernstein polynomials (چکیده)
216 - A new approach for numerical solution of a linear system with distributed delays, Volterra delay-integro-differential equations, and nonlinear Volterra-Fredholm integral equation by Bezier curves (چکیده)
217 - On upper bounds for the variance of functions of random variables with weighted distributions (چکیده)
218 - Firefly optimization algorithm effecton support vector regression predictioni mprovement of amodified labyrinth side weir’s discharge coefficient (چکیده)
219 - Homotopy Perturbation Method and He’s Polynomials for Solving the Porous Media Equation (چکیده)
220 - THE ORBIT GRAPH OF FINITE NON-ABELIAN GROUPS (چکیده)
221 - The Complement of Subgroup Graph of a Group (چکیده)
222 - An iterative method for solving the continuous sylvester equation by emphasizing on the skew-hermitian parts of the coefficient matrices (چکیده)
223 - A dual of regular digraph of commutative rings (چکیده)
224 - Non-commuting graphs of rings (چکیده)
225 - Global least squares method (Gl-LSQR) for solving general linear systems with several right-hand sides (چکیده)
226 - Practical methods for evaluating the accuracy of the eigenelements of a symmetric matrix (چکیده)
227 - The use of the CADNA library for validating the numerical results of the hybrid GMRES algorithm (چکیده)
228 - Zero-divisor graphs of modules via module homomorphisms (چکیده)
229 - A new method based on generalized Taylor expansion for computing a series solution of the linear systems (چکیده)
230 - A shifted nested splitting iterative method with applications to ill-posed problems and image restoration (چکیده)
231 - Robustly berwise minimal iterated function systems on the torus (چکیده)
232 - A Remark on Closability of Module Drivations (چکیده)
233 - Jordan C*- Dynamical Systems (چکیده)
234 - Modules, annihilators and module derivations of JB * -algebras (چکیده)
235 - A new spectral meshless radial point interpolation(SMRPI) method fo rthe two-dimensional Fredholm integral equations on general domains with error analysis (چکیده)
236 - Some results on generalized σ -derivations (چکیده)
237 - A New Construction of Multiwavelets With Composite Dilations (چکیده)
238 - continuity of the farthest point map (چکیده)
239 - invariant meant on the isometry semigroups of C*-algebras and Von Newmann algebras (چکیده)
240 - A kaplansky theorem for JB*-algebras (چکیده)
241 - C 1-Robust Topologically Mixing Solenoid-Like Attractors and Their Invisible Parts (چکیده)
242 - Finite element method for solving of linear two-dimensional integral equations on irregular domains (چکیده)
243 - Construction of some accelerated methods for solving scalar stochastic differential equations (چکیده)
244 - General templates for n-noded bar elements based on reduced representations and numerical dispersion reduction by optimized finite elements (چکیده)
245 - A new solution method for stochastic differential equations via collocation approach (چکیده)
246 - On neighbourly irregular graphs (چکیده)
247 - Two dimensional analysis of coupled non-Fick diffusion-elastodynamics problems in functionally graded materials using meshless local Petrov–Galerkin (MLPG) method (چکیده)
248 - On preservation under univariate weighted distributions (چکیده)
249 - Noncommutative Martingale Concentration Inequalities (چکیده)
250 - Rationalized Haar wavelet bases to approximate solution of nonlinear Fredholm integral equations with error analysis (چکیده)
251 - Jordan derivations on trivial extension algebras (چکیده)
252 - The relationship between rumination and impulsiveness in (چکیده)
253 - A NOTE ON THE RELATIVE COMMUTATIVITY DEGREE OF FINITE GROUPS (چکیده)
254 - Modified Burzynski criterion with non-associated flow rule for anisotropic asymmetric metals in plane stress problems (چکیده)
255 - On the piecewise-spectral homotopy analysis method and its convergence: solution of hyperchaotic L¨u system (چکیده)
256 - On Complete Convergence of Moving Average Processes for NSD Sequences (چکیده)
257 - When the unit, unitary and total graphs are ring graphs and outerplanar (چکیده)
258 - A generalization of commuting graphs (چکیده)
259 - Differential Geometry on SU(N): Left and Right Invariant Vector Fields and One-Forms (چکیده)
260 - Characterizations of higher and ternary higher derivations (چکیده)
261 - The intersection graph of ideals of a poset (چکیده)
262 - On Some Properties and Applications of Proportional Orderings (چکیده)
263 - A characterization of higher derivations on Banach algebras (چکیده)
264 - A fast convergent numerical method for matrix sign function with application in SDEs (چکیده)
265 - Austrian Economics School as one of the Schools in Free Market Economy: A Critical View (چکیده)
266 - On a class of subadditive duals for the uncapacitated facility location problem (چکیده)
267 - A fully fuzzy approach to data envelopment analysis (چکیده)
268 - Convergence analysis of Bernoulli matrix aproach for one-dimensional matrix hyperbolic equations of the first order (چکیده)
269 - LSMR Iterative Method for General Coupled Matrix Equations (چکیده)
270 - Inequalities for trace on $\tau$-measurable operators (چکیده)
271 - A new family of distributions: the Kumaraswamy odd log-logistic, properties and applications (چکیده)
272 - A descent extension of the Polak–Ribière–Polyak conjugate gradient method (چکیده)
273 - Eccentric Connectivity and Zagreb Coindices of the Generalized Hierarchical Product of Graphs (چکیده)
274 - Torsion of tubes with quasi-polygonal holes using complex variable method (چکیده)
275 - Optimal economic-environment Method for solid Waste Disposal in Fuzzy environment (چکیده)
276 - A Study on the relationship between multiple Intelligences and mathematical problem solving based on Revised Bloom Taxonomy (چکیده)
277 - Hybrid projective synchronization and control of the Baier–Sahle hyperchaotic flow in arbitrary dimensions with unknown parameters (چکیده)
278 - SOME NEW RESULTS ON IRREGULARITY OF GRAPHS (چکیده)
279 - Bayesian inference for the Pareto lifetime model in the presence of outliers under progressive censoring with binomial removals (چکیده)
280 - Fuzzy farthest points in the space of fuzzy continuous functions (چکیده)
281 - On the Order of the Schur Multiplier of a Pair of Finite p-Groups (چکیده)
282 - Classification criteria for selecting Six-sigma projects (چکیده)
283 - A stopping rule for an iterative algorithm in systems of integral equations (چکیده)
284 - Operator convexity in Krein spaces (چکیده)
285 - Extension of a second order velocity slip/temperature jump boundary condition to simulate high speed micro/nanoflows (چکیده)
286 - Asymptotic average shadowing property on nonuniformly expanding maps (چکیده)
287 - Proportional Ratios Orders Based on Laplace Transforms (چکیده)
288 - Optimal control strategy for a HIV infection model via fourier series (چکیده)
289 - Using shifted Legendre polynomials for solving optimal control problem of an HIV infection treatment control model (چکیده)
290 - A new approach for the optimal fuzzy linear time invariant controlled system with fuzzy coefficients (چکیده)
291 - Optimal control of time-varying linear delay systems based on the Bezier curves (چکیده)
292 - Capability of nite nilpotent groups of class 2 with cyclic Frattini subgroups (چکیده)
293 - The relationship between energy consumption and value added in Iranian economy (چکیده)
294 - Estimation of major factors on exports of livestock with point out to effects of trade liberalization (چکیده)
295 - On a functional equation originating from a mixed additive and cubic equation and its stability (چکیده)
296 - A Study on the Relationship between Job Stress and Job Burnout (چکیده)
297 - A new generalized AOR iterative method for solving linear systems (چکیده)
298 - Nested splitting CG-like iterative method for solving the continuous Sylvester equation and preconditioning (چکیده)
299 - An iterative method for computing the approximate inverse of a square matrix and the Moore–Penrose inverse of a non-square matrix (چکیده)
300 - Projective total graphs of commutative rings (چکیده)
301 - Some Limit Theorems for Independent Fuzzy Random Variables (چکیده)
302 - On a general structure of the bivariate FGM type distributions (چکیده)
303 - A Computational Method for n-Dimensional Laplace Transforms Involved with Fourier Cosine Transform (چکیده)
304 - Total graphs of Polynomial Rings and Rings of fractions (چکیده)
305 - On the Nilpotency of a Pair of Groups (چکیده)
306 - Generalizations Of Bernoulli’s Inequality With Utility-Based Approach (چکیده)
307 - Positive block matrices on Hilbert and Krein C*-modules (چکیده)
308 - A new Bernoulli matrix method for solving second order linear partial differential equations with the convergence analysis (چکیده)
309 - Scheduling tasks with exponential duration on unrelated parallel machines (چکیده)
310 - Numerical solution for nonlinear-quadratic switching control systems with time delay (چکیده)
311 - Some Properties of Bounded Linear Operators on Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
312 - Compact Operators on Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
313 - Influence of Gradient Magnetic Field on Quenching and Elongating Diffusion Flame (چکیده)
314 - The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Business Strategies and Organizational Performance (چکیده)
315 - A recursive algorithm for optimizing differentiation (چکیده)
316 - Computing a fuzzy shortest path in a network with mixed fuzzy arc lengths using lengths using a-Cut (چکیده)
317 - Acceptance Single Sampling Plan By Using of Poisson Distribution (چکیده)
318 - The Impact of Job Stress on Turnover Intention Mediating role of Job Satisfaction and Affective Commitment; Case Study: Mashhad s Public Hospitals (چکیده)
319 - The Investigation of Mediating Role of Organizational structure and Organizational learning in Relationship between Knowledge management and Organizational Performance (چکیده)
320 - Douglas range factorization theorem for regular operators on Hilbert C∗-modules (چکیده)
321 - Fuzzy 2-Normed Spaces and Its Fuzzy I-Topology (چکیده)
322 - A remark on the capability of finite p-groups (چکیده)
323 - An adaptive spectral variational iteration method for solving nonlinear initial value problems (چکیده)
324 - A New Tau Method for Solving Nonlinear Lane-Emden Type Equations via Bernoulli Operational Matrix of Differentiation (چکیده)
325 - ROBUST DENSITY OF PERIODIC SINKS AND SOURCES FOR ITERATED FUNCTION SYSTEMS (چکیده)
326 - Simulation and Optimization of Affective Causes on Quality of Electronic Services (چکیده)
327 - On the computation of weighted Moore- Penrose inverse using a high-order matrix method (چکیده)
328 - The Coiflet–Galerkin method for linear Volterra integral equations (چکیده)
329 - ANALYTIC-APPROXIMATE SOLUTION FOR A CLASS OF NONLINEAR OPTIMAL CONTROL PROBLEMS BY HOMOTOPY ANALYSIS METHOD (چکیده)
330 - Accuracy analysis of predicted velocity profiles of laminar duct flow with entropy generation method (چکیده)
331 - Buckling analysis of a cylindrical panel under axial stress using perturbation technique (چکیده)
332 - Nested splitting conjugate gradient method for matrix equation AXB = C and preconditioning (چکیده)
333 - On the cozero-divisor graphs of commutative rings (چکیده)
334 - Distribution of some graph invariants over hierarchical product of graphs (چکیده)
335 - On the Homotopy Analysis Method and Optimal Value of the Convergence Control Parameter: Solution of Euler-Lagrange Equation (چکیده)
336 - The Vertex and Edge PI Indices of Generalized Hierarchical Product of Graphs (چکیده)
337 - On The Average Shadowing Properties and Hyperbolicity (چکیده)
338 - A New Practical Generalized Derivative for Nonsmooth Functions (چکیده)
339 - A Novel Approach for Solving Nonsmooth Optimization Problems with Application to Nonsmooth Equations (چکیده)
340 - Extremely Irregular Graphs (چکیده)
341 - Note on Strong Product of Graphs (چکیده)
342 - بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در اقتصاد اسلامی (چکیده)
343 - بررسی چالش های آبی استان خراسان جنوبی و نقش آن در امنیت (چکیده)
344 - Adaptive numerical simulation of traffic flow density (چکیده)
345 - Geogenic Arsenic in Drinking Water of Chelpu Region (North of Kashmar-NE Iran) : Implication for Its Concentration in Urine and Hair Biomarkers (چکیده)
346 - A new nonlinear neural network for solving quadratic programming problems (چکیده)
347 - A new method for solving a system of the nonlinear equations (چکیده)
348 - A new nonlinear neural network for solving convex nonlinear programming problems (چکیده)
349 - مقایسه سه پروتکل مختلف بی هوشی در جوجه شتر مرغ های سه تا دوازده هفته در شرایط فیلد در شرق کشور (چکیده)
350 - مقایسه دو روش چراحی اصلاح پرولاپس رکتوم در جوجه شترمرغ های رده سنی یک تا هفت ماهگی (چکیده)
351 - Vibrational analysis of Electrically Actuated Microplates, an Extended Kantorovich Approach (چکیده)
352 - APPLICATION OF THE EXTENDED KANTOROVICH METHOD TO THE STATIC DEFLECTION OF ELECTRICALLY ACTUATED MICROPLATES (چکیده)
353 - Investigation of Casimir and Van der Waals Forces for a Nonlinear Double-Clamped Beam Using Homotopy Perturbation Method (چکیده)
354 - Analytical Solutions for the Static Instability of Nano-switches under the Effect of Casimir Force and Electrostatic Actuation (چکیده)
355 - APPLICATION OF THE EXTENDED KANTOROVICH METHOD TO THE VIBRATIONAL ANALYSIS OF ELECTRICALLY ACTUATED MICROPLATES (چکیده)
356 - Nonlinear Vibration and Buckling Analysis of Beams Using Homotopy perturbation Method (چکیده)
357 - APPLICATION OF THE EXTENDED KANTOROVICH METHOD TO THE STATIC DEFLECTION OF MICROPLATES UNDER CAPILLARY FORCE (چکیده)
358 - BEYOND PULL-IN STABILIZATION OF DUAL AXIS MICROMIRRORS USING FUZZY CONTROLLERS (چکیده)
359 - A COUPLED MODEL BETWEEN TORSION AND BENDING IN NANO/MICROMIRRORS UNDER THE COMBINED EFFECT OF VAN DER WAALS FORCE AND CAPILLARY FORCE (چکیده)
360 - ANALYTICAL SOLUTIONS FOR THE STATIC INSTABILITY OF MICRO/NANO MIRRORS UNDER THE COMBINED EFFECT OF CAPILLARY FORCE AND CASIMIR FORCE (چکیده)
361 - CLOSED FORM SOLUTIONS FOR THE STATICAL BEHAVIOR OF MICROMIRRORS UNDER CAPILLARY FORCES (چکیده)
362 - CLOSED FORM SOLUTIONS FOR ELECTROSTATICALLY ACTUATED MICROMIRRORS CONSIDERING THE BENDING EFFECT (چکیده)
363 - ANALYTICAL MODELING OF SQUEEZE FILM DAMPING IN MICROMIRRORS (چکیده)
364 - CLOSED FORM SOLUTIONS FOR THE PROBLEM OF STATICAL BEHAVIOR OF NANO/MICROMIRRORS UNDER THE EFFECT OF CAPILLARY FORCE AND VAN DER WAALS FORCE (چکیده)
365 - مروری بر استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در ترمیم جراحات تاندونی اسب (چکیده)
366 - Effects of hyaluronic acid on the behaviors of adipose-derived mesenchymal stem cells cultured on decellularized gingival matrix in vitro (چکیده)
367 - The preparation of kidney natural scaffolds containing glycoproteins for preliminary tissue engineering applications (چکیده)
368 - تأثیر تراکم کشت اولیــه سلول‌های تک‌هسته‌ای جدا شده از مغزاستخـــوان بر جــداسازی سلول‌های بنیادی اســب (چکیده)
369 - ترس از بزه دیدگی مکرر (چکیده)
370 - بررسی کارآیی چاله های هلالی آبگیر در جمع آوری رواناب مطالعه موردی حاشیه دق محمدآباد قاین (چکیده)
371 - INFLUENCE OF FRINGING FIELD EFFECT ON THE PULL-IN OF SIZE DEPENDENT MICRO-BEAMS (چکیده)
372 - Further results on hierarchical product of graphs (چکیده)
373 - مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و امکان شفاف سازی آب انار (چکیده)
374 - رؤیای شهر زرین و بازتاب آن در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران (چکیده)
375 - Foreign Accent Syndrome: Neurolinguistic Description of a New Case (چکیده)
376 - Mixed Tabu Machine for portfolio optimization problem (چکیده)
377 - Combining ontology and folksonomy: An Integrated Approach to Knowledge Representation (چکیده)
378 - The Role of Gender in the Narrative Production of Primary School Students (چکیده)
379 - بررسی کنش های گفتاری در اشعار علامه اقبال لاهوری (چکیده)
380 - اثر شدت چرای دام و پرستاری بوته ها بر تنوع زیستی گیاهی در یک مرتع استپی (چکیده)
381 - ‎Ring graphs and ‎outerplanar‎ graphs (چکیده)
382 - Bovine neutrophils’ oscillation and transition period (چکیده)
383 - The Zero-Divisor Graph of a Lattice (چکیده)
384 - Geochemistry of Silurian Niur Sandstones in Tabas Block, Central Iran (چکیده)
385 - سنتز نانوذرات کبالت در محیط قلیایی هیدرازین-اتانول در دمای اتاق و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها (چکیده)
386 - A Parametric Linearization Approach for Solving Zero-One Nonlinear Programming Problems (چکیده)
387 - شاخصه های آزادی در اندیشه دینی (چکیده)
388 - On Solutions of A Generalized Quadratic Functional Equation of Pexider Type (چکیده)
389 - On solutions and stability of a generalized quadratic equation on non-Archimedean normed spaces (چکیده)
390 - Molecular methods applied for identification the microbial diversity in a hypersaline environment (چکیده)
391 - معرفی اعضای قلمرو آرکی در ایران (چکیده)
392 - ناهمسانگردی و جریان بحرانی در ابررسانای MgB2 آلاییده به روغن سیلیکون (چکیده)
393 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ (چکیده)
394 - ارائه رویکرد ترکیبی SHANNON-PROMETHEE جهت انتخاب طرح چیدمان تجهیزات (چکیده)
395 - IDENTIFYING CONCEPTUAL MODEL FOR SMALL AND MEDIUM SIZED SPORT ENTERPRISES (چکیده)
396 - ساخت تجهیزات مولد انرژی به منظور حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز کشور (چکیده)
397 - A report of successful treatment of tetanus in a kid (چکیده)
398 - Spectrometric determination of silver ions after selective bulk liquid membrane transport using phenylaza-15-crown-5 as carrier (چکیده)
399 - Competitive transport of heavy metal cations across bulk liquid membranes containing phenylaza-15-crown-5 and cryptand 222 as carrier by flame atomic absorption spectrometry (چکیده)
400 - Competitive Transport Studies of Some Heavy Metal Cations Through Bulk Liquid Membrane Using 15-Crown-5 and Cyclam (چکیده)
401 - Highly Efficient and Selective Membrane Transport of Silver(I) Using 15-crown-5 as a Selective Ion Carrier (چکیده)
402 - Solid-phase microextraction based sol–gel technique using poly(ethylene glycol) grafted multi-walled carbon nanotubes as extracting phase (چکیده)
403 - Amperometric determination of sulfide based on its electrocatalytic oxidation at an electrochemical reduced graphene modified electrode (چکیده)
404 - Conductometric study of complexation reaction between 4`-nitrobenzo-15-crown-5 and Mn+2,Co+2 ,Y+3 and ZrO+2 metal cations in pure and binary mixed organic solvents (چکیده)
405 - Fabrication of graphene/ chitosan films by two step elecrodeposition (چکیده)
406 - Selective cerium(III) cation detection by polymeric ion selective electrode based on 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (چکیده)
407 - A conductometric study of complexation reaction between 1,13-bis(8-quinolyl) -1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (kryptofix5) with UO2 2+ metal cation in mixed non-equeous solvents (چکیده)
408 - Conductometric study of complexation reaction between benzylbisthiosemicarbazon and Ni2+, CO2+, Zn2+ and Cr3+ metal cations in pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
409 - Conductance study of the thermodynamics of Co2+,Ni2+,Cu2+ cryptates in mixed acetonitrile-ethylacetate binary solvent solutions at different temperatures (چکیده)
410 - Complexation ability of kryptofix 21 with Y3+ and Ce3+ cations in some pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
411 - Electrical Conductance study of interactions of Cu2+ , Co2+ and Ni2+ metal cations with kryptofix-21 in acetonitrile - ethanol binary solvent solution (چکیده)
412 - Alizarin red S loaded polypyrrole modified glassy carbon electrode for the determination of silver species by anodic stripping differential pulse voltammetry (چکیده)
413 - Electrooxidation of ethanol using polypyrrole/platinum nanocomposite (چکیده)
414 - SiO2@Cu2O core-shell nanoparticles–chitosan composite based on glucose biosensor (چکیده)
415 - Novel SiO2@Cu2O@Au core/shell/shell–chitosan–platinum nanocomposite catalysts for electrooxidation of methanol (چکیده)
416 - Thermodynamic study of complex formation between 4\',4\'\'(5\'\')-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6 and lantanium(III) ion in some binary non-aqueous solvents using a conductometric method (چکیده)
417 - Selective Polymeric Membrane Sensor for Determining Lanthanum(III) Based on 4\',4\'\'(5\'\')-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6 as Ionophore (چکیده)
418 - Construction of Ion selective electrode for Yttrium(III) Based on Dibenzo-18-crown-6 (چکیده)
419 - Complexation and thermodynamic study of 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13 -pentaoxatridecane with Hg2+ cation in mixed non-aqueous solvents (چکیده)
420 - A potentiometric membrane sensor based on kryptofix 5 for determination of cobalt ions in environmental samples (چکیده)
421 - Amperometric glucose biosensor based on adsorption of glucose oxidase at Fe3O4-Chitosan nanocomposite FTO glass plate (چکیده)
422 - The first report of goat pox in vaccinated saanen with TC- gorgan strain vaccine in Iran (چکیده)
423 - بررسی ارتباط رشد و توزیع درآمد جاری از دیدگاه اسلام (چکیده)
424 - مقایسه تطبیقی عقلانیت در اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی (چکیده)
425 - بررسی فقهی و اقتصادی نظریه پولی فریدمن و ربا (چکیده)
426 - Measurement error effects on the performance of the process capability index based on fuzzy tolerance interval (چکیده)
427 - Synthesis and Characterization of a Series of d10 Metal Complexes with ‎a New Flexible Pyridyl-carboxylic acid Ligand (چکیده)
428 - Catalytic Application of Some Heteropolyacid Compounds in Esterification Reaction (چکیده)
429 - Synchrotron X-Ray Powder Diffraction:‎ Crystal Structure Determination of New Phosphodiesterase Enzymes Inhibitor (چکیده)
430 - مبانی أسفار ملاصدرا الأربعة فی کتاب المثنوی المعنوی لجلال الدین الرومی (چکیده)
431 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
432 - Confidence Interval for Cpm Based on Dp,q Distance (چکیده)
433 - تبدیل موجک پیوسته دوبعدی وکاربردهای آن (چکیده)
434 - Generative learning revisited: The impact of metacognitive awareness on EFL learners' reading comp. ability (چکیده)
435 - بررسی تاثیر دیاتومیت و دیاتومیت اصلاح شده بر سرب قابل دسترس در خاک (چکیده)
436 - مطالعات مولکولی بر روی تنوع ژنومی اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp) (چکیده)
437 - تاثیر چهار هفته تمرینات دایره ای بر فیبرینوژن پلاسما در کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
438 - ارزیابی کارایی کانال های توزیع نوین بانکداری و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و رفاهی شهری (چکیده)
439 - رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال (چکیده)
440 - رابطه بین قدرت دست برتر و ویژگیهای آنترو پومتریک اندام فوقانی در والیبالیست های دختر نوجوان (چکیده)
441 - آزادی و مولفه های آن در حکمت متعالیه ملاصدرا (چکیده)
442 - Optimization of electrotansformation conditions for probiotic lactobacilli by expression plasmids containing phytase enzyme and chenopodium pollen allergen (che a2) genes (چکیده)
443 - Education can improve broiler performance traits (چکیده)
444 - Replacing alfalfa with different levels of pistachio hull and its effects on feed intake and digestibility of nutrients in total tract, rumen and post-rumen in Balochi male lambs (چکیده)
445 - Different levels of tannin by dietary addition of pistachio hull and plasma metabolic profile in Balochi male lambs (چکیده)
446 - Effects of pistachio tannins on nitrogen metabolism in Balochi male lambs (چکیده)
447 - Liver enzymes and immune system response of Saanen dairy goats supplemented with pistachio hull and polyethylene glycol (چکیده)
448 - Effects of pistachio hull and polyethylene glycol supplementation on milk yield and compositions in Saanen dairy goats (چکیده)
449 - Milk fatty acid profile of Saanen dairy goats fed diets containing pistachio hull tannin and polyethylene glycol supplementation (چکیده)
450 - Effects of feeding pistachio hull and polyethylene glycol (PEG) supplementation on milk fatty acids composition in Saanen dairy goats (چکیده)
451 - Effects using of pistachio hull and polyethylene glycol supplementation on feed intake and apparent digestibility of nutrients in Saanen dairy goats (چکیده)
452 - بررسی برخی از خواص فیزیکوشیمیایی زرشک سیاه (چکیده)
453 - مطالعه اثر جایگزینی گوشت شتر بر ویژگی های کیفی برگر (چکیده)
454 - بررسی برخی ویژگی های شیمیایی و تکنولوژیکی شیر شترهای ترکمن و بلوچی (چکیده)
455 - Rhizoplane colonization and growth promoting of Tomato by Trichoderma strains (چکیده)
456 - Differential display of abundantly expressed genes of Trichoderma harzianum during colonization of tomato germinated seeds and roots (چکیده)
457 - More on operator monotone functions (چکیده)
458 - یادگیری سارسا فازی با توزیع محلی پاداش (چکیده)
459 - New results on operator monotone functions (چکیده)
460 - تعیین محل بهینه ادوات کلیدزنی در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط روش یادگیری تقویتی (چکیده)
461 - An Ultra-low Power Redundant Split-DAC SA-ADC using Power-optimized Programmable Comparator (چکیده)
462 - بررسی عملکرد حرارتی به همراه روش های ساخت سطوح جاذب در کلکتورهای خورشیدی (چکیده)
463 - EFFECT OF GEL IMPROVER COMPONENTS ON SENSORY AND QUALITY PROPERTIES OF BARBARI BREAD FORTIFIED WITH SOY FLOUR USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (چکیده)
464 - OPTIMIZATION OF EMULSIFIER GEL FORMULATION FOR IMPROVEMENT OF FLAT BREAD IMAGE PROPERTIES (چکیده)
465 - The effect of age on the chondrogenic differentiation potential of equine adipose-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
466 - مقتضیات زمان در آثار شهید هاشمی نژاد (چکیده)
467 - مقایسه مفاهیم سعادت و فضیلت در دیدگاه ارسطو و علامه طباطبایی و دلالت های آن بر نقش مربیان در تربیت اخلاقی (چکیده)
468 - Determination and comparison of formation constants of bis(4-amino-3-penten-2onato) copper(II) and Nickel (II (چکیده)
469 - Toward Application of Extremal Optimization Algorithm in Image Segmentation (چکیده)
470 - ژئوپلیتیک مواد مخدر وامنیت مرزهای شرقی (چکیده)
471 - Relationship between Endogenous Free IAA Levels and Peroxidase Activities during Root Development from Shoot Microcuttings of Persian Walnut Varieties (چکیده)
472 - ارتباط بین محتوی ترکیبات فنلی وفعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز درطی ریشه زایی ریزقلمه های گردو ایرانی (چکیده)
473 - ارزیابی محتوی ترکیبات فنلی کل، اسیدهای فنلی و فلاونوئیدها در ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی (چکیده)
474 - Unified Conditional Probability Density Functions for Hybrid Bayesian Networks (چکیده)
475 - کنگره های اسلامی، فرصتی برای دفاع از تشیع در جهان اسلام (چکیده)
476 - جوامع شیعی در خاورمیانه و تلاش برای خروج از انزوا (چکیده)
477 - سنگ شناسی و جایگاه زمین ساختی توده گرانیتوئیدی کوه میش (جنوب ششتمد) (چکیده)
478 - Two level DCT Based Digital Watermarking (چکیده)
479 - A New Adaptive Watermarking Attack in Wavelet Domain (چکیده)
480 - A Watermarking Attack Based on Content-Aware Image Resizing (چکیده)
481 - A New Watermarking Attack Using Long-Range Correlation Image Restoration (چکیده)
482 - A Robust Image Watermarking using Two Level DCT and Wavelet Packets Denoising (چکیده)
483 - Coderivation on Matrix Coalgebras Over Coalgebras (چکیده)
484 - ریشه‌های بلندمدت خیزش‌های عربی و عوامل کوتاه مدت کامیابی یا ناکامی آن‌ها (چکیده)
485 - Comparison of copolymerization and terpolymerization with (Ind)2ZrCl2 metallocene catalyst (چکیده)
486 - Conjugate Graphs of Finite Groups (چکیده)
487 - ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusarium oxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
488 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
489 - Synthesis and Characterization of Modified Carbon Nanotubes with Silica-supported Preyssler Nano Particles and Study of Their Catalytic Activities in Synthesis of β-acetamido Ketones/Esters (چکیده)
490 - تعیین ساختارهای موثر در حرکت سیستمیک ویروئید استرالیائی مو در گیاه (چکیده)
491 - Weighted Semantic Similarity Assessment Using WordNet (چکیده)
492 - captopril ameliorates aflatoxin B1-induced biochemical,peroxidative changes in isolated perfused rat liver (چکیده)
493 - استخراج کاروتنوئیدها از ضایعات میگو به دنبال فرایند توام قلیایی و آنزیمی (چکیده)
494 - Size-controlled and Green Synthesis of Metal Nanoparticles Using Molybdophosphoric Acid (چکیده)
495 - سنتز نانوساختارهای پرایسلر نهش یافته بر روی سیلیکا و کاربرد آن ها برای حذف رنگ متیلن بلو از پساب (چکیده)
496 - مقایسه نانوذرات TiO2 و ZnO جهت حذف فتوکاتالیستی اسید ترفتالیک از محیط آبی (چکیده)
497 - Pore size distribution prediction of activated carbon synthesized in different operating conditions (چکیده)
498 - The range of C.W.T on G/H as a reproducing kernel hilbert spce (چکیده)
499 - Reasons for culling in Iranian Holstein cows (چکیده)
500 - Distributed Adaptive Spanning Tree for Data Gathering in Wireless Sensor Networks (چکیده)
501 - Adaptive Interval Type-2 Fuzzy Sliding Mode Control For a Class of Uncertain Nonlinear Systems (چکیده)
502 - شبیه سازی ناپایا و غیر همدمای خطوط لوله پر فشار انتقال گاز طبیعی (چکیده)
503 - مدلسازی پخش آلاینده های گازی خروجی از مشعل های پالایشگاهی به کمک روش CFD (چکیده)
504 - Comparative Evaluation of Numerical and Gaussian Models for Gas Pollutants Dispersion from Industrial Flares (چکیده)
505 - Investigation of Different Ziegler-Natta Catalysts for Propylene Polymerization (چکیده)
506 - Experimental Investigation and Modeling of Particle Growth in Propylene Polymerization (چکیده)
507 - مدل سازی توزیع و پراکندگی آلاینده های دی اکسید کربن و گوگرد (چکیده)
508 - ارائه مدلی جهت ارزیابی زمان عمر لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در صنعت گاز (چکیده)
509 - انتخاب طرح چیدمان با استفاده از رویکرد ترکیبی PSI-PROMETHEE (چکیده)
510 - تاثیر 8 هفته برنامه تمرین قدرتی در خشکی بر اجرای شناگران پسر نابالغ (چکیده)
511 - تاثیر دورهای آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم آفتابگردان روغنی( Helianthus annus L.) (چکیده)
512 - Coderivations and -Coderivations On Matrix Coalgebra (چکیده)
513 - sigma,tau-Higher derivations (چکیده)
514 - بررسی اثر خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت تربت جام – فریمان با بکارگیری شاخص های SPI و GRI (چکیده)
515 - ارائه یک مدل زنجیره تامین پویا برای محصولات کشاورزی     (چکیده)
516 - پردازش سیگنال EEG با استفاده از تبدیل wavelet و روش های غیرخطی و طبقه بندی آن با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه به منظور تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (Generalized Anxiety Disorder (چکیده)
517 - Classification of protein-protein interactions in human red blood cells based on protein physicochemical properties (چکیده)
518 - In-Depth Assessment of Local Sequence Alignment (چکیده)
519 - بررسی تغییرات ریزساختاری در نتیجه آنیل نمونه های فولادی کم کربن کار سرد شده به روش غیر مخرب جریان گردابی (چکیده)
520 - METHANOLIC EXTRACT FROM ACHILLEA ERIOPHORA L. LEAVES INDUCES CELL MIGRATION AND PROLIFERATION IN HUMAN FIBROBLASTS (چکیده)
521 - EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM ACHILLEA ERIOPHORA AND EVALUATION OF THEIR ANTIOXIDANT ACTIVITIES IN VITRO (چکیده)
522 - ترتیبات چند جانبه کنترل صدور(تکنولوژی و تسلیحات) و صلح سازی بین المللی (چکیده)
523 - تاثیرتغییرات ترکیبات فنلی، فلاوونوئیدی، فلاوونولی و تانن های متراکم بر روند ریشه زایی چند رقم گردوی ایرانی (چکیده)
524 - تحلیل جریان چگالشی بخار و بررسی تأثیر میزان ماخ درگلوگاه برشعاع قطرات خروجی در شیپوره مادون صوت (چکیده)
525 - بررسی انتقال حرارت به پره های توربین گاز با حل معادلات لایه مرزی به روش انتگرالی (چکیده)
526 - بررسی تأثیر فشار خروجی از یک کسکید از پره های توربین گاز بر انتقال حرارت به پره ها (چکیده)
527 - بررسی آزمایشگاهی اثر شدت اغتشاشات جریان ورودی بر روی ضریب پسا و اغتشاشات سرعت در جریان عبوری از روی استوانه داغ (چکیده)
528 - Developing a novel canola protein concentrate with unique specifications at an international level through biotechnological approaches (چکیده)
529 - ارائه رویکرد ترکیبی Delphi-AHP-TOPSIS جهت انتخاب محصول نهایی زعفران مناسب (چکیده)
530 - طراحی شبکه ای از لجستیک معکوس با برگشت های وابسته به فاصله (چکیده)
531 - ارائه یک مدل دوسطحی برای برنامه ریزی دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبی (چکیده)
532 - بررسی امکان استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی فرآورده های گیاهی با هدف بهبود کیفیت محصولات شیلاتی (چکیده)
533 - کاربرد پرتودهی در بهبود کیفیت فرآورده های شیلاتی (چکیده)
534 - بررسی امکان استفاده بهینه از گاز ازن در بهبود کیفیت فرآورده های شیلاتی (چکیده)
535 - استفاده از کنسانتره پروتئینی کانولای تخمیر شده موجب بهبود شاخص های ایمنی و کاهش سطح استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان می شود (چکیده)
536 - بررسی تأثیرپذیری داستان زندگی ابراهیم ادهم از سرگذشت بودا و سنت های بودایی (چکیده)
537 - The Effectiveness of Barkley’s Parent Training Program on Clinical Symptoms of Children with ADHD (چکیده)
538 - رخساره ها و محیط رسوبی سازند مزدوران در ناحیه آبگرم، شمال شرق مشهد (چکیده)
539 - معرفی ساخت ها و طبقه بندی مورفولوژیک انواع توفا در ناحیه آبگرم (شمال شرق مشهد) با نگرشی بر ژئوتوریسم (چکیده)
540 - A survy of pulmonary parasites infection in camels of mashhad slaughterhouse (چکیده)
541 - Detection of human hydatid cyst with hydatid fluid,somatic and excretory-secretory antigen of protoscolex of sheep by elisa method (چکیده)
542 - تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات) (چکیده)
543 - Another proof for the existence of dominated splitting for robustly ergodic diffeomorphisms (چکیده)
544 - حل مساله فروشنده دوره گرد مقید به شرط پوشش با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
545 - ملاصدرا و ابن کمونه (چکیده)
546 - A Multi-Criteria Hybrid Citation Recommendation System Based on Linked Data (چکیده)
547 - حل یک مدل جریان ترافیک کلان نگر با استفاده از روش تعدیل شبکه (چکیده)
548 - Dynamic Pull-in Investigation of a Clamped-Clamped Nano-Electro-Mechanical Beam under Ramp-Input Voltage and the Casimir Force (چکیده)
549 - On the Response of Clamped-Clamped Nano-Electro-Mechanical Beam under Mechanical Shock Incorporating the Casimir Force (چکیده)
550 - تحلیل حساسیت رفتار هیدرولیکی آبخوان دشت بجنورد با استفاده از نرم افزار GMS (چکیده)
551 - ارزیابی آلودگی نیترات در آبخوان آبرفتی فارسان- جونقان (چکیده)
552 - ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با استفاده از نمودار شولر و شاخصGQI (چکیده)
553 - The maximum energy extraction efficiency of an airfoil and its optimum operation conditions in aero/hydro kinetic energy converters (چکیده)
554 - بررسی تاثیر بسته‌بندی بر خصوصیات کیفی وبازاریابی صنعتی کیمچی حاوی عصاره ماهی و میگو (چکیده)
555 - نکته هایی درباره نغمه های ایرانی در دوره ساسانی (چکیده)
556 - آیا دیوان حافظ متنی مذهبی است؟ (چکیده)
557 - ابن فندق و تاریخ بیهق (چکیده)
558 - نگاهی به استفاده رودکی از قالب رباعی (چکیده)
559 - طبقه‌بندی چالش‌ها و تنگناهای مدیریتی تولید ملی و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
560 - آفرینشِ نشان‌ویژه‌یِ صلحِ ایرانی (Pax Irannica) در سیاست خارجی ایران (چکیده)
561 - تحلیل قیمت‌دهی نیروگاه‌های ایران در سال 1390 (چکیده)
562 - Synthesis of Nanovectors Based on Functionalization Of Single wall Carbon Nanotubes (SWNT) with Polyethylenimine and Evaluation of their Transfection Efficiency in Gene Delivery (چکیده)
563 - A Robust Optimization Approach to Customer Equity Management (چکیده)
564 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی - نقشی هلیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
565 - گزارش یک مورد سنگ مثانه منفرد بزرگ در یک قلاده سگ نژاد ولش کرگی (چکیده)
566 - الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسیل خطوط انتقال جبران شده با TCSC (چکیده)
567 - مقاومت پیوستگی وصله در تیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP (چکیده)
568 - تخمین قابلیت اطمینان مدیر کنترل آتش موشک انداز ساحل به دریا و انتخاب قطعات یدکی جهت نگهداری مبتنی بر آمادگی عملیاتی ناوگان موشکی (چکیده)
569 - On the role of aluminum powder on production copper foam by turning chips (چکیده)
570 - An investigation of production Al-Al2O3 composite foam via SHS (چکیده)
571 - بررسی ساختارهای تکتونیکی تاقدیس ژرف (ارتفاعات کپه داغ) (چکیده)
572 - مطالعه اثر خالص سازی آرایه نانو لولههای کربنی بر راندمان حذف باکتری سالمونلا تایفی موریوم از آب (چکیده)
573 - Effect of polyethylene glycol and acetic acid on morphology of nanoparticle Hydroxyapatite synthesized by sol-gel (چکیده)
574 - تاثیر امتداد راستگردی بر زاویه چین خوردگی غشاء ناهمسانگرد (چکیده)
575 - اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها (چکیده)
576 - طرح های متقاطع برای کارآزمایی های بالینی مشتمل بر دو تیمار (چکیده)
577 - براورد استحکام کارتن از روی ابعاد آن با استفاده از رگرسیون غیر خطی (چکیده)
578 - بکارگیری فنون کنترل کیفیت آماری برای رد یا پذیرش محموله های کاغذ (چکیده)
579 - Wavelet density estimation and statistical evidences role for a GARCH model in the weighted distribution (چکیده)
580 - یادگیری ترکیبی رویکردی نوین در تحول برنامه درسی (چکیده)
581 - بررسی جریان غیر لزج حول بال‌های قابل انعطاف (اثر پیچش روی مشخصه‌های آیرودینامیکی) (چکیده)
582 - Isolation and characterization of new extremely halophilic prokaryote from the family Halobacteriaceae (چکیده)
583 - Haloaranus kashanensis proposed as new taxon of extremely halophilic archaea (چکیده)
584 - Polyphasic characterization of a new extremely halophilic bacterium isolated from an Iranian hypersaline lake (چکیده)
585 - Effects of fatty acids on the growth of Saccharopolyspora erythraea and erythromycine production (چکیده)
586 - Limimonas halophila جنس و گونه جدید از یک باکتری نمک دوست در خانواده Rhodospirillaceae (چکیده)
587 - Comparison of RCMV-PWM methods for photovoltaic systems with deadtime effect consideration (چکیده)
588 - Effect of autologous keratinocyte cell spray with and without chitosan on 3rd degree burn healing in rat (چکیده)
589 - تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیم گرافیت به روش محلول سازی در متالورژی پودر (چکیده)
590 - بررسی عوامل موثر بر استخراج آلکالوئیدهای گیاهی با روش سیال فوق بحرانی (چکیده)
591 - بررسی اثر اسیدهای چرب – متیل استر آنها بر تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea (چکیده)
592 - مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی (چکیده)
593 - بررسی میزان فراوانی کرمهای روده ای در سگهای ولگرد شهرستان مشهد (چکیده)
594 - بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با روش NFPSO (چکیده)
595 - Bezier control points method to solve constrained quadratic optimal control of time varying linear systems (چکیده)
596 - مطالعه ژئوشیمیایی شیل های سازند عشین واقع در شمال خاوری نایین: با نگرشی بر منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی قدیمه (چکیده)
597 - تعیین سن گیاهان بوته ای، روشی جهت تعیین وضعیت توالی پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: گیاه گون خاردار در منطقه مایان مشهد) (چکیده)
598 - تعیین تغییرات سطح آب دریا در سازند سورگاه بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در میدان نفتی ماله کوه (چاه شماره 1) (چکیده)
599 - پالئواکولوژی مرز ائوسن پیشین- میانی در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
600 - مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند جمال در برش علی بیک (غرب شهرستان بردسکن) (چکیده)
601 - A Novel Learning Algorithm Based on a Multi-Agent Structure for Solving Multi-Mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem (چکیده)
602 - A Dynamic-Growing Fuzzy-Neuro Controller, Application to a 3PSP Parallel Robot (چکیده)
603 - A New Artificial Fish Swarm Algorithm for Dynamic Optimization Problems (چکیده)
604 - تاثیر مگس بذر خوار (Diptera: Tephritidae) (Urophora xanthippe) بر خصوصیات جوانه زنی بذور تلخه (Acrptilon repens L.) (چکیده)
605 - توریسم بین المللی و نقش آن در اقتصاد و توسعه شهری با تاکید بر کلانشهر مشهد (چکیده)
606 - شناسایی و تمایز گونه های مهم تیلریا توسط تکنیک LAMP و مقایسه آن با روش PCR و سایر روش های متداول (چکیده)
607 - LSP: LOCAL SIMILARITY PATTERN, A NEW APPROACH FOR ROTATION INVARIANT NOISY TEXTURE ANALYSIS (چکیده)
608 - Wheat Class Identification Using LBP, LSP and LSN Textural Features and Monochrome Images (چکیده)
609 - مطالعه زیست دیرینه شناسی و جغرافیای دیرینه بخش آهکی سیمره سازند گورپی بر مبنای شناسایی سیستماتیک خارپوستان و فرامینیفرهای پلانکتونیک برش چشمه کبود ، جنوب استان ایلام (چکیده)
610 - وقایع زیستی فرامینیفرهای پلانکتونیک در مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز (برش الگو) شمال شرق کپه داغ (چکیده)
611 - شبیه سازی مدل کامل سر و گردن در فانتوم بزرگسال براساس مدل MIRD-15 با استفاده از روش مونت کارلو و کد شبیه سازی MCNP4C و محاسبه دز رسیده از چشمه خارجی 252Cf بر اعضای این مدل با استفاده از کد MCNPX (چکیده)
612 - تعیین ضرایب الگوریتم دو دزیمتری در محاسبه دز موثر برای میدان های ناشناخته فوتون در بازه انرژی MeV 0.1-10 (چکیده)
613 - محاسبه دز مؤثر در سانحه هسته ای فوکوشیما با استفاده از کد محاسباتی MCNP و مقایسه با نتایج تحلیلی (چکیده)
614 - ارتباط موسیقی و زبان از طریق اقتباس روش کلامی-لحنی در آموزش زبان فرانسه به فارسی زبانان (چکیده)
615 - بهینه سازی سیستم فعالسازی نوترونی، IVNAA، از نظر نوع هم خط ساز و پیش کندکننده و دزیمتری آن (چکیده)
616 - تعیین مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی برای محاسبات دزیمتری (چکیده)
617 - بهینه سازی اتصال چسبی استوانه ای کامپوزیتی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیکی (چکیده)
618 - بررسی ارتعاشات و ناپایداری های فلاتر و دیورژانس در نانولوله های کربنی حاوی سیال براساس تئوری تیر تیموشنکو (چکیده)
619 - کاربرد روش چند شبکه ای AMG-CG برای حل سریع دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله ها (چکیده)
620 - بررسی عددی تاثیر مشخصات هندسی مخازن سطحی بر توزیع سرعت جریان (چکیده)
621 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شهیدان امیرتیموری (چکیده)
622 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفا (چکیده)
623 - A systematic Preparation and investigation of optical properties of silica@gold core-shell nanocomposites for using in photothermal therapy (چکیده)
624 - تهیه نانو کامپوزیت زیست سازگار هسته -لایهFe3O4@SiO2 تحت گازN2 و مطالعه خواص ساختاری و مغناطیسی آن (چکیده)
625 - Spin Transport in Au/n-acene/Au Junction (چکیده)
626 - Density Functional Theory of Nitrogen-doped endohedral Fullerenes (چکیده)
627 - Study of Electron Transport through a C59N Molecule:Rectification Behaviour and Negative Differential Resistance: (چکیده)
628 - Simple Synthesis of Superparamagnetic MagnetiteNanoparticles and Study of Their Magnetic, Optical and Structural Properties for Biomedical Applicationsl (چکیده)
629 - On the Baer invariants of triples of groups (چکیده)
630 - بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خالص تحت انتظارات عقلایی در ایران (چکیده)
631 - Educational Therapy: On the Importance of Second Language Communication on Overcoming Depression (چکیده)
632 - The relationship between students’ cognitive abilities, mathematical performance and the level of Testosterone, Thyroid-Stimulating Hormone, Prolactin and Thyroxine (چکیده)
633 - تفسیر تاریخچه پس از رسوبگذاری و توالی پاراژنتیکی ماسه سنگهای سازند پادها واقع در شمال کرمان (چکیده)
634 - نقش فرآیندهای دیاژنزی بر میزان تخلخل موجود در سازند سروک (چکیده)
635 - محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند پادها در شمال طبس، شرق ایران مرکزی (چکیده)
636 - تاثیر شکل برگ پنبه روی تراکم جمعیت سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (چکیده)
637 - مقایسه ارقام مختلف پنبه از نظر آلودگی به سفید بالک پنبه و تأثیر سم ایمیداکلوپراید روی کنترل آفت در ارقام حساس و مقاوم در منطقه کاشمر (چکیده)
638 - تراکم جمعیت Bemisia tabaci Genadius روی 7 رقم پنبه در منطقه کاشمر (چکیده)
639 - تاثیر مقاومت گیاه میزبان روی کارآیی سم ایمیداکلوپراید علیه مراحل رشدی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera:Aleyrodidae) (چکیده)
640 - بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس (چکیده)
641 - Morphometric, molecular and biological studies of the Thrips tabaci Lind. (Thys: thripidae) populations collected from onion and tobacco in Iran (چکیده)
642 - اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان خراسان شمالی (چکیده)
643 - Investigation on Effect of location and Field age on Yield and Frequency of Different Corm Weights of Saffron (Crocus sativus L.) (چکیده)
644 - Effects of hight corm planting density and applying manure on flower and corm yields of saffron (Crocus sativus L (چکیده)
645 - Rotary Power Flow Controller (RPFC) Characteristics Analysis (چکیده)
646 - Effect of Site Specific Application of Nitroxin Biofertilizer and Sowing Depth on Saffron (Crocus Sativus) production (چکیده)
647 - اثر مقادیر مختلف کود دامی بر خصوصیات رشدی و عملکرد همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (چکیده)
648 - فاکتورهای کنترل کننده نحوه گسترش بافتهای مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در سازند آسماری میدان کوپال (چکیده)
649 - فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن بر روی کیفیت مخزنی سازند آسماری میدان نفتی کوپال (چکیده)
650 - Approximation of stochastic advection diffusion equations with Stochastic Alternating Direction Explicit methods (چکیده)
651 - آزمون علیت هشیائو بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران (چکیده)
652 - نقش سرمایه اجتماعی بر نوآوری در بنگاه ها (چکیده)
653 - agglutinated foraminifera of the paleocene/eocene boundary in shallow setting (chehel-kaman formation, kopet-dagh basin, Iran) (چکیده)
654 - evalioation of familys psychological funection of addict and normal people (چکیده)
655 - تجزیه و تحلیل عدم قطعیت معادلات جریان در محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از روش احتمالاتی فازی (چکیده)
656 - Language Teaching and Iranian EFL Learners: Restrictions in Verb Selection and Errors (چکیده)
657 - Language Learning and Literature: EFL Students and Learning plays through Performance (چکیده)
658 - Impact of Soil Characteristics and Field Age on Flower and Corm Yield of Saffrn (Crocus Sativus L (چکیده)
659 - Effect of Age of Farm, Corm Size and Manure Fertilizer on Morphological Criteria of Saffron (Crocus sativus L.) under Mashhad Conditions (چکیده)
660 - EVALUATION EFFECTS OF BIOLOGICAL FERTILIZERZ ON AGRONOMIC AND QUALITY CERTERIA ON LOCAL MASS AND REVISED VARIETIES OF SESAMUM INDICUM (چکیده)
661 - Enhancement of saffron (Crocus sativus L.) corm weight through foliar application of some macro- and micro-nutrients as affected by various patterns of planting on multi-year farm (چکیده)
662 - Evaluation of foliar and soil macro- and micro-nutrients supply on corm criteria of saffron (Crocus sativus L.) (چکیده)
663 - بررسی دگرسانیهای اسیدسولفات و آرژیلیک در منطقه کوه شاه، جنوب باختر بیرجند (چکیده)
664 - کانسارسنگ آهن باغک؛ تلفیق زمین شناسی،مگنتومتری ومدل سه بعدی (چکیده)
665 - تفسیر دادههای IP/RS بر مبنای داده های زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی در منطقه اکتشافی خونیک، خراسان جنوبی (چکیده)
666 - شیعیان در فرآیندِ نوینِ قانونِ اساسی‌سازی، مطالعه موردی: قانون اساسی افغانستان (چکیده)
667 - Evaluation of growth characteristics and yield of saffron (Crocus sativus L.) by application of organic planting beds and different sowing methods (چکیده)
668 - The effects of corm density and planting method on growth characteristics and stigma yield of saffron (Crocus sativus L.) (چکیده)
669 - The impacts of irrigation intervals and intecropped marjoram (Origanum majorana L.) with saffron (Crocus sativus L.) on possible cooling effect of corms for climate change adaptation (چکیده)
670 - Carrier to Interference Ratio in Shotgun Cellular Systems over Composite Fading Channels (چکیده)
671 - میکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
672 - پتروگرافی دولومیت های سازند آسماری در میدان نفتی منصوری (چکیده)
673 - بررسی کدون های ترجیحی در قارج خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
674 - تشخیص مولکولی آنزیم پلی فنول اکسیداز در تعدادی از ارقام رایج در ایران بوسیله نشانگر STS (چکیده)
675 - مطالعه عملکرد و تغییرات ژنتیکی جدایه های حاصل از کشت بافت قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
676 - بررسی اثر اتیلن بر روی میزان بیان چهار ژن مسیر بیوسنتزی گیاه پروانش (چکیده)
677 - ساخت و سازگرایی و پیامدهای کاربردی آن در آموزش زبان فرانسه کدامند؟ (چکیده)
678 - بررسی رابطه اضطراب در کلاس زبان خارجی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
679 - مدلسازی سیستم ترمیم کامپوزیتی خطوط لوله ی نفت و گاز دارای نشتی (چکیده)
680 - تروپو نین ها در تشخیص بیماریهای قلبی و غیر قلبی دام های اهلی (چکیده)
681 - گزارش یک مورد کم خونی همولیتیک خود ایمن در گاو (چکیده)
682 - Decellularized media of cows aorta as appropriate bioscaffold for use in engineering and regenerative medicine researches of vascular tissue (چکیده)
683 - بررسی تعیین کننده های سرمایه گذاری خارجی در ایران      (چکیده)
684 - طراحی سیستم توصیه‏ گر ترکیبی معنایی با استفاده از تکنیک‏های پردازش زبان طبیعی فارسی (چکیده)
685 - A NOVEL AUTOMATIC METHOD FOR VESSEL TORTUOSITY EVALUATION (چکیده)
686 - A Novel Method for Vessel Detection Using Contourlet Transform (چکیده)
687 - Retinal Vessel Tortuosity Evaluation via Circular Hough Transform (چکیده)
688 - Radon Transform Technique for Linear Structures Detection: Application to Vessel Detection in Fluorescein Angiography Fundus Images (چکیده)
689 - شناسایی قارچ های سلولازی جنگل های ایران به روش کشت (چکیده)
690 - تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus با روش PCR-TTGE (چکیده)
691 - بهبود عملکرد غشای نانوکامپوزیت نامتقارن استات سلولز - سیلیکا (چکیده)
692 - تصفیه پساب نساجی با استفاده از غشا اولترافیلتراسیون PVDF (چکیده)
693 - مطالعه فعالیت ضد نماتدی عصاره ریشه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) علیه نماتد Meloidogyne javanica (چکیده)
694 - طراحی بیوسنسور میکروبی تشخیص افلاتوکسین M1 بر پایه باکتری بیولومینسانس V. fischeri (چکیده)
695 - GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THEILERIASPECIES AND TICK VECTORS IN SHEEP OFDIFFERENT CLIMATES IN IRAN (چکیده)
696 - The bacterial and fungal floral associated with digestive system of Blattella germanica L. collected in spring and autumn from dormitories and dwellings in Mashhad, Iran (چکیده)
697 - Stress Analysis of Heterogeneous Double-Sided Strap Joints under Mechanical Loading Using Full Layerwise Theory (چکیده)
698 - بُن‌پار‌های جغرافیایی در قوانین اساسی جدید، مطالعه‌ی موردی: افغانستان و عراق (چکیده)
699 - استحصال و نگهداری سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب با هدف سلول درمانی (چکیده)
700 - جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی اسب از مغز استخوان به منظور درمان بیماری های خاص (چکیده)
701 - بررسی سرولوژی آلودگی توکسوپلاسما یی در اسب های نژاد ترکمن در استان خراسان شمالی (چکیده)
702 - Resistance characteristics of different Brassica species to the mustard aphid, Lipaphis erysimi Kalt. (Hom.: Aphididae) (چکیده)
703 - The first report of the aphid Cinara pini from Iran and study on its morphology and biology (چکیده)
704 - Evaluation of fumigant toxicity of essential oils from three medicinal plants against Callosobruchus maculatus adults (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
705 - Effects of the Essential Oils of Lavandula angustifolia Mill and Zataria multiflora Boiss on Reproduction and F1 Population of Callosobruchus maculatus (F.)F. (چکیده)
706 - Contact toxicity of Lavandula angustifolia Mill and Zataria multiflora Boiss essential oils against Callosobruchus maculatus adults (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
707 - Bacteria and fungi species associated with digestive system of Blattella germanica L. collected in spring and autumn from various parts of a public hospital in Mashhad, Iran (چکیده)
708 - Analytical approximations to nonlinear vibration of clamped nano-electro-mechanical beam in presence of the Casimir force (چکیده)
709 - Nonlinear dynamic modeling of fast polypyrrole (PPy) based trilayer bending actuators (چکیده)
710 - بررسی اثر تاریخ کاشت به عنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز (چکیده)
711 - shallow benthic foraminifera from the Early paleogene carbonate platform. northeastern Iran (چکیده)
712 - ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد ذرت (چکیده)
713 - اثرات دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) بر عملکرد ذرت در تراکم های مختل کاشت (چکیده)
714 - بررسی اثر سرفکتنت روی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط سلولهای در حال رشد Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
715 - بررسی اثرات القایی ماتریکس خارج سلولی مری خرگوش بر رفتار سلولهای بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی (چکیده)
716 - Agglutinated benthic foraminifera and changes of paleoenvironment conditions across the Cretaceous- Paleogene boundary in the Glanderud section, Alborz basin, North of Iran (چکیده)
717 - Molecular identification of Echinococcos granulosus strains from Camelus dromedarius in eastern half of Iran (چکیده)
718 - Innovative DNA isolation from Taeniidae´s eggs for coprodiagnosis of Echinococcus spp. by PCR (چکیده)
719 - استفاده از کاتولایتهای مختلف و تاثیر آن در عملکرد پیل سوختی میکروبی بایوکاتدی (چکیده)
720 - بررسی رشد میکروجلبک‌های بومی موجود در واحد تصفیه فاضلاب در محیط‌کشت سنتزی BG11 (چکیده)
721 - A survey on prevalence of Nosema spp. infection in apiaries of North Khorasan Province, Iran (چکیده)
722 - بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت1: آزمایش قانون بقای جرم) (چکیده)
723 - Density functional theory study of dipicolinic acid intramolecular hydrogen bonding (چکیده)
724 - Dimerization of dipicolinic acid in the gas phase: A DFT study (چکیده)
725 - Neutral vs. zwitterionic form of dipicolinic acid: A DFT study (چکیده)
726 - اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن (چکیده)
727 - ارزیابی تراکم استخوان با روش سی تی اسکن در مسمومیت مزمن تجربی با سرب (چکیده)
728 - ارزیابی رادیوگرافی اثر روغن دانه انار بر تراکم استخوان درشت نی در رت های اواریکتومی شده (چکیده)
729 - اندازه گیری قطر ریشه آئورت در پایان دیاستول در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت (چکیده)
730 - بررسی مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان سه بعدی جت برخورد کننده با یک مکعب گرم با یک لایه اپکسی بر روی آن (چکیده)
731 - log-concavity property for Some Well-Known Distributions (چکیده)
732 - Incorporation of wheat distillers dried grains with solubles and a cocktail of exogenous enzymes in the rations of Hy-Line W-36 hens (چکیده)
733 - عقلانیت دین و بغاوت خرد از منظر علامه اقبال لاهوری (چکیده)
734 - امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز قندرون با استفاده از کنه گالزا Aceria chondrillae)) (Acarina: Eriophyidae) (چکیده)
735 - تأثیر روش های مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز (چکیده)
736 - Lethal effects of four insecticides on different developmental stages of Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae) in laboratory conditions (چکیده)
737 - نقش و جایگاه دیپلماسی شهری در برقراری صلح و توسعه (چکیده)
738 - بررسی حساسیت مرز فعال خودنسبی به پارامترهایش و عملکرد آن در ناحیه‌بندی تصاویر MRI قلبی (چکیده)
739 - On Analytical Study of the Self-Affine Mapping System in the Image Processing Domain (چکیده)
740 - A New Block-Wise Algorithm for License Plate Location (چکیده)
741 - SELF-AFFINE SNAKE: A NEW PARAMETRIC ACTIVE CONTOUR (چکیده)
742 - Gabor Wavelet Correlogram Algorithm for Image Indexing and Retrieval (چکیده)
743 - شناسایی و مکان‌یابی اجسام در یک ربات متحرک بینا: راهکاری سریع و کارا (چکیده)
744 - یک معیار شباهت جدید برای روش همبسته‌نگار موجک در بازیابی تصاویر و بهینه‌سازی آن با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیکی (چکیده)
745 - یک الگوریتم آموزش جدید برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته‌بندی (چکیده)
746 - اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن (چکیده)
747 - ارایه یک شبکه عصبی ترکیبی برای حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) (چکیده)
748 - Adaptive numerical method for Burger-type nonlinear equations (چکیده)
749 - تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت پایدار (چکیده)
750 - تقریبهای قوی برای فرایندهای چندکی باز نمونه گیر ی شده و کاربرد آن در روش شناسی ROC (چکیده)
751 - روش هم محلی متحرک برای معادلات با مشتقات نسبی کسری (چکیده)
752 - نمانام باژگونه در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران (چکیده)
753 - گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط سلول های در حال رشد Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
754 - تاثیر دی اکسید کربن بر میزان رشد و محتوای لیپید سلول های ریز جلبک کلرلا ولگاریس (چکیده)
755 - lipid content and biomass production of chlorella vulgaris is affected by growth conditions (چکیده)
756 - A study on the occurence of aflatoxin M1 in bulk tank raw milk in Khorasan Razavi province (چکیده)
757 - بررسی میزان آلودگی و تعیین مقاومت به آنتی بیوتیک ها در انواع استافیلوکوکوس جداشده از پنیر سنتی و صنعتی عرضه شده در مشهد (چکیده)
758 - شناسایی مولکولی جدایه های Fusarium graminearum و Fusarium culmurum جداشده از دانه های ذرت و جو مورد استفاده در گاوداریهای استان خراسان رضوی (چکیده)
759 - Evaluation of microbial quality of Bulk Tank Raw milk from some dairy herds of Khorasan Razavi Province (چکیده)
760 - جداسازی و شناسایی فلور قارچی نمونه های جو جمع آوری شده از گاوداریهای استان خراسان رضوی (چکیده)
761 - بررسی میزان آلودگی پنیر عرضه شده در مشهد به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از روش Multiplex-PCR (چکیده)
762 - تشخیص ژنهای کد کننده انتروتوکسین در انواع استافیلوکوکوس جداشده از شیر مخازن گاوداریهای صنعتی مشهد به روش PCR (چکیده)
763 - نفت و امنیت ملی پایدار در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
764 - اثرات منفی مال حرام بر تربیت فرزندان (چکیده)
765 - The effects of dystocia on production, reproduction and health of dairy cattle (چکیده)
766 - مبانی عقلی وجوب نصب امام توسط خدا و رسول در آموزه های رضوی (چکیده)
767 - استفاده از عصاره‌گیر تیزاب سلطانی به‌عنوان شاخصی از کانی‌های پتاسیم‌دار موجود در خاک (چکیده)
768 - بررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر جمعیت و زیست توده علف های هرز در مزرعه سیر (چکیده)
769 - بدست آوردن ضریب انبساط حرارتی حجمی نانوسیال های روغن توربوکمپرسور/ دی اکسید تیتانیوم (چکیده)
770 - مدل‏ سازی ریاضی و اعتبارسنجی فرآیند خشک‏ شدن بستر عمیق ذرت در یک خشک‏ کن بازگردشی کنترل خودکار (چکیده)
771 - نگاهی انتقادی به نقشه ی هوش در ایران: نخبگی یا مخبگی؟ (چکیده)
772 - مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
773 - Existence, uniqueness and stability of solutions for a class of nonlinear integral equations under generalized Lipschitz condition (چکیده)
774 - مطالعه مرفومتریک جمعیت های Thrips tabaci Lind. (Thys.:thripidae) جمع آوری شده از روی توتون و پیاز در ایران (چکیده)
775 - پیش بینی زمانی و مکانی خشکسالی در استان گلستان با استفاده از ماتریس احتمال انتقال. (چکیده)
776 - بررسی و تعیین مناسب ترین نمایه خشکسالی اقلیمی در سطح استان گلستان. (چکیده)
777 - برآورد جریان پایه با استفاده از روش های فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار BFI_3.0، مطالعه موردی: بخشی از حوضه مهارلو-بختگان (چکیده)
778 - سیمای منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب و خاک (چکیده)
779 - مقایسه تغییرات اقلیمی در دو اقلیم بیابانی و نیمه خشک (چکیده)
780 - انتخاب بهترین توزیع فراوانی برازش یافته سیلاب با استفاده از معیارهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: حوضه-های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی) (چکیده)
781 - بررسی توزیع زمانی غلظت آلاینده منواکسیدکربن در سطح شهر مشهد (چکیده)
782 - Role of ohmic resistance on the performance of pure culture microbial fuel cell (چکیده)
783 - محاسن و مزیت های کسب و کار خانگی (چکیده)
784 - Antagonistic effects of prosopis farcta against the venom of the Iranian snake Echis carinatus in mice (چکیده)
785 - باب برزویه در کلیله و دمنه اثر پاول کراوس (چکیده)
786 - تحول معنایی التفات در کتب بلاغی عربی و فارسی از اصمعی تا دوران معاصر (چکیده)
787 - بررسی روند تولید و تجارت پنبه و ساختار بازار جهانی این محصول (چکیده)
788 - Effect of slope aspects on variation of soil organic carbon in a loess hillslope of Toshan area, Golestan Province,Iran (چکیده)
789 - The Effectiveness of Existential Group Therapy and Reality Group Therapy in Treating the Problem of Body Image in Women Who Undergo Mastectomy (چکیده)
790 - جدول زندگی سنی زیستی شته خرزهره Aphis nerri Boyer de Fonscolombe در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
791 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک باکتری Erwinia amylovora با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی (چکیده)
792 - شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور (چکیده)
793 - تاثیر برخی از ترکیبات فسفر آلی بر تولید آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در جدایه های آسپرژیلوس (چکیده)
794 - ارزیابی مقاومت ارقام گوجه فرنگی به قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani (چکیده)
795 - ارزیابی فعالیت پراکسیداز و تولید ترکیبات فنلی در هم کنش ارقام حساس و مقاوم گوجه فرنگی با Rhizoctonia solani (چکیده)
796 - بررسی تاثیر منابع تغذیه ای مختلف روی گناه دارویی انیسون Pimpinella anisum (چکیده)
797 - تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناس های ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران (چکیده)
798 - ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusariumoxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
799 - بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات (چکیده)
800 - بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه (چکیده)
801 - کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی (چکیده)
802 - بررسی تنوع ژنتیکی و تغییرات فلور باکتریهای اسیدلاکتیک با استفاده از روشهای مولکولی در پنیر لیقوان – یک پنیر ایرانی حاصل از شیر خام (چکیده)
803 - Chemical Oxidative Cutting of Multiwalled Carbon Nanotubes Arrays with Electromagnetic Waves (چکیده)
804 - بررسی اثر کاهش مقاومت گرمایی ترموسیفون بسته دو فازی با افزودن نانولوله‌های کربنی اصلاح شده به آب (چکیده)
805 - مدل سازی و بررسی ساختارهای اولیه و ثانویه آنتی پورتر واکوئلی NHX در گیاه هالوفیت Leptochloa fusca (چکیده)
806 - بررسی انتقال ژن اندوگلوکاناز از اکتینومایست Thermobifida fusca در مخمر Pichia pastoris (چکیده)
807 - شناسایی ژن های تولید کننده آنزیم سلولاز (چکیده)
808 - مقایسه واکنش تابعی وابسته به سن در دو نژاد Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae (چکیده)
809 - اثر افزودن اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی (چکیده)
810 - گزارش های جدید از فون قاب بالان خانواده کارابیده از مزارع گندم شهرستان مشهد (چکیده)
811 - بررسی تاثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorahabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. (چکیده)
812 - ارزیابی پتانسیل توسعه کارست با استفاده از روش تلفیق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ( مطالعه موردی: محدوده تاقدیس های سررود، ژرف و پشته داغ در استان خراسان رضوی) (چکیده)
813 - رابطه بین هیپرگلیسمی و مارکرهای کلیوی در سگ های بیمار (چکیده)
814 - گزارش یک مورد تومور ماست سل در بافت بیضه سگ (چکیده)
815 - A COLLECTOR-RECYCLER GAME IN DESIGN OF REVERSE LOGISTICS NETWORK (چکیده)
816 - A Bi-Level Programming For Reverse Logistics Network Design (چکیده)
817 - استری کردن روغن های خوراکی پسماند با استفاده از فریک سولفات جهت کاهش اسیدهای چرب آزاد روغن در تولید صنعتی بیودیزل (چکیده)
818 - طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیری گشتاور، به منظور بهینه سازی عملکرد بهینه ماشین ها (چکیده)
819 - مطالعه تکامل مغز تاس ماهی ایرانی (چکیده)
820 - بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار (چکیده)
821 - تولید گیاهچه استریل زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch با استفاده از ریزنمونه بذر و جنین طبیعی (چکیده)
822 - بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس ( Lavandula angustifolia Mill ) (چکیده)
823 - مقایسه محیط کشت جامد و مایع در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم PradoAquila Kgr (چکیده)
824 - اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری (چکیده)
825 - اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز (چکیده)
826 - کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت انار رقم شیرین پوست سفید (چکیده)
827 - گروه بندی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک٬ بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی همبستگی بین نشانگرها (چکیده)
828 - بررسی اثر چند گیاه دارویی ایران بر روی بیان برخی ژن های مرتبط با quorum sensing در باکتری Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
829 - تاثیر غلظت های مختلف قند ساکارز بر تولید سیلی مارین در کشت کالوس گیاه خار مریم (marianun Silybum) (چکیده)
830 - بهینه سازی کشت سلولی گیاه خار مریم به منظور افزایش تولید سیلی مارین (Silybum marianum) (چکیده)
831 - جداسازی و شناسایی ترکیب فلورسانس از کشت سلولی زیره سیاه (چکیده)
832 - تاثیر تنش خشکی بر صفات ریشه و اندام هوایی گیاه داوریی زوفا (Hyssopus officinalis) (چکیده)
833 - ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی ناشی از مسمومیت با سیانید در کپور معمولی (چکیده)
834 - EVALUATION OF EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS ON GROWTH, BIOFILM FORMATION AND VIRULANCE FACTOR PRODUCTION OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA (چکیده)
835 - OPTIMIZATION OF CALLUS CULTURE IN CATHARANTHUS ROSEUS (چکیده)
836 - APPLICATION OF IN VITRO CULTURES FOR GERMINATION AND TUBERIZATION OF BLACK ZIRA (BUNIUM PERSICUM (چکیده)
837 - اثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء و رشد کالوس زیره سیاه [ .Fedtsch.]. Bunium persicum (Boiss.) B (چکیده)
838 - ارزیابی ایمنی و مقررات تجارت فرآورده های اصلاح شده ژنتیکی (چکیده)
839 - Effect of astrocytes protease-activated receptors (PARs) stimulation on cultured astrocytes derived from rat brain (چکیده)
840 - توالی ITS: ناحیه اصلی DNA Barcoding برای قارچهای حقیقی (چکیده)
841 - مطالعه تأثیر دگرآسیبی عصاره آبی برگ گردو بر خصوصیات جوانه زنی تاجریزی و سلمه تره (چکیده)
842 - اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر (چکیده)
843 - بررسی پتانسیل آللوپاتی اندام های مختلف زعفران بر خصوصیات جوانه زنی تاجریزی و سلمه تره (چکیده)
844 - اثر بسترهای مختلف کاشت بعنوان راهکاری ارگانیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه داروئی سیر (چکیده)
845 - ارزیابی اثر مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشدی زیره سبز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد (چکیده)
846 - اثر مقادیر نیتروژن بر رشد و عملکرد همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (چکیده)
847 - ریه گوسفند گیرنده عملکردی لپتین را بیان می‌کند (چکیده)
848 - Investigation on the effect of some mass gain diets on a luminescent microbial biosensor (چکیده)
849 - شبیه سازی دینامیکی و کنترل برج تقطیر با تبخیر ناگهانی در جوش آور (چکیده)
850 - تعیین مدیریت مناسب کربن آلی خاک در جهت کشاورزی پایدار، در جهات مختلف شیب اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن (چکیده)
851 - بررسی اثرات تنش خشکی بر میزان پرولین، پراکسید هیدروژن، کربوهیدرات و مالون دی آلدئید در ارقام مقاوم وحساس به خشکی نخود (چکیده)
852 - Ecological management of cumin common diseases in Iran; Planting date, intercropping and biofertilizer (چکیده)
853 - شبیه سازی و بهینه سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی (چکیده)
854 - LOCATIION AND JOB SHOP SCHEDULING PROBLEM IN FUZZY ENVIRENMENT (چکیده)
855 - بررسی اثرات ضد انگلی تعدادی از گیاهان دارویی ایران (چکیده)
856 - جنین جوجه در حا ل رشد؛ مدلی برای جایگزینی حیوانات آزمایشی مرسوم در پژوهش های علمی (چکیده)
857 - تاثیر مواد آلی و پودر گچ بر تخلخل تهویه ای، سرعت نفوذ نهایی و نسبت جذب سدیم (چکیده)
858 - Legendre Approximation for Solving Linear HPDEs and Comparison with Taylor and Bernoulli Matrix Methods (چکیده)
859 - Can new probiont isolate of bovine milk reverse aflatoxin M1-induced neutrophil oscillation? (چکیده)
860 - کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی (چکیده)
861 - تعیین پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک های لغزشی در مخزن سد خاکی پلرود (چکیده)
862 - تاثیر افت سطح آب در فرونشست دشت خانمیرزا (چکیده)
863 - The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on quantitative and qualitative characteristics of Sesamum indicum L. in condition of cultivation of cover crops (چکیده)
864 - Radiation absorption and use efficiency of sesame as affected by biofertilizers in a low input cropping system (چکیده)
865 - Effects of winter cover crops in a reduced tillage cropping system on PGPRs activities and soil N levels in simultaneous application of organic manures in a low input production system of Cucurbita pepo L. (چکیده)
866 - The effects of winter cover crops and plant growth promoting rhizobacteria on fertility of soil and crop yield in an organic production system of Ocimum basilicum (چکیده)
867 - The effect of biofertilizers and winter cover crops on essential oil production and some agroecological characteristics of basil (Ocimum basilicum L)in an organic cropping system.) (چکیده)
868 - پهنه بندی میزان ضخامت لایه تغذیه شونده آبخوان فارسان- جونقان با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی(WTF) (چکیده)
869 - بررسی مقدار دبی نشت از آبرفت سد سورک با استفاده از نرم افزار Seep/w (چکیده)
870 - بررسی تاثیرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات در میزان سایندگی نمونه خاک به کمک دستگاهLCPC (چکیده)
871 - ارزیابی خاستگاه باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس موجود در پنیر لیقوان با تکیه بر روش های مبتنی برکشت و روش مولکولی (چکیده)
872 - ارزیابی شاخص های بیماریزایی در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان (شیر گوسفندی – دلمه – پنیر تازه – پنیر رسیده) (چکیده)
873 - Crystal structures and spectral properties on three new molybdenum(VI) complexes (چکیده)
874 - DFT and physico-chemical studies on new Mo(VI) complex. (چکیده)
875 - crysta structures l and sepctral properties on three new molybdenum(VI) complexes (چکیده)
876 - Effect of Increasing Amount of Oocyte Secreted Factors on Cumulus Expansion of Bovine Cumulus-Oocyte Complexes (چکیده)
877 - Synthesis and characterization of new asymmetric Schiff base ligand and its Cu(II) complex (چکیده)
878 - New copper(II) and molybdennm(VI) Schiff base complexes: synthesis chrcteriztion and crystal structure (چکیده)
879 - Estimating the lifetime performance index with Weibull distribution based on progressive first-failure censoring scheme (چکیده)
880 - Elucidation of chemo- and regioselectivity in the alkylation of 6-methyl uracil using GIAO/ 13C NMR (چکیده)
881 - پایش فرونشست زمین در دشت مهیار جنوبی به روش تداخل سنجی راداری (چکیده)
882 - تحلیل خطر زمیه لرزه در تربت حیدریه به روش احتمالاتی (چکیده)
883 - تحلیل پایداری شیروانی سنگی خروجی تونل انحراف سد صفا (چکیده)
884 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سومبار (چکیده)
885 - ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در ساختگاه سد قره دانلو (چکیده)
886 - ارزیابی پایداری ترانشه مجتمع مسکونی نگین در ارتفاعات جنوب شرقی شهر مشهد (چکیده)
887 - غار پوسه نمونه ای از غارهای کارستی کاذب (چکیده)
888 - ارزیابی مهندسی و زیست محیطی معادن شن و ماسه زاهدان (چکیده)
889 - سبک کانی زایی، نحوه اکتشاف و مشخصات کانسارهای طلای اپی ترمال در محیط های ولکانیکی (چکیده)
890 - بررسی جایگاه فاعل در زبان فارسی (چکیده)
891 - بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی (چکیده)
892 - آنالیز شکست برج های انتقال نیرو (چکیده)
893 - Assessment of behavior of moment-resistant reinforced concrete Buildings subjected to surface blast loads (چکیده)
894 - اثر کودهای زیستی بر کارآیی جذب و مصرف نور کنجد (Sesamum indicum) در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum) (چکیده)
895 - Effects of Concentrations of Bulk and Nanosized Titanium Dioxide (TiO2) on Germination of Wheat Seed (چکیده)
896 - Management Assessment of Going Concern Based on Data Mining Using Adaptive Network Based Fuzzy Inference Systems (ANFIS) (چکیده)
897 - A novel view on interaction between human serum albumin and three different drugs as binary system by fluorescence spectroscopy (چکیده)
898 - Achievable Rate Regions for Compound MultipleAccess Channel with Channel State Information (چکیده)
899 - بررسی پتروگرافی دولومیت های و تاثیر آن بر کیفیت مخزن سازند آسماری در میدان نفتی منصوری (چکیده)
900 - چینه نگاری سکانسی رمپ کربناته ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین- کیمریجین) در البرز شرقی و بینالود - شمال شرق ایران (چکیده)
901 - The effect of a short time training program on physical fitness in female students (چکیده)
902 - طبقه بندی رخساره های الکتریکی بر اساس داده های پتروفیزیکی سازند های کژدمی و سروک در چاه نمک غربی 1 منطقه بندرعباس (چکیده)
903 - بررسی رسوب شناسی زیست محیطی و تحلیل نقش رسوبات سد لتیان در جدا سازی فلزات سنگین از آب ورودی به سد (چکیده)
904 - آماده سازی داربست سلول زدایی شده مری رت نر نژاد ویستار جهت کاربردهای احتمالی در مهندسی بافت (چکیده)
905 - اثر تجویزحاد سیستمیک اتانول10% و20% (g/kg 1.5) بر حافظه کاری در موش صحرایی نر نژاد (چکیده)
906 - نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در اثرات ضد التهابی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین (چکیده)
907 - اثرات تجویز سیستمیک آسکوربیک اسید بر ادم القاء شده در پا با فرمالین (چکیده)
908 - اثرات تجویز سیستمیک آسکوربیک اسید بر احساس درد حرارتی در آزمون Tail Flick (چکیده)
909 - تغییرات التهاب ناشی از فرمالین حین بکارگیری آگونیست GABAA و انسداد دهنده Gap junction در سطح نخاع در موش صحرایی نر (چکیده)
910 - بررسی اثر تجویز نخاعی بیکوکولین و کربنوکسالون بر احساس درد در آزمون Tail Flick در موش صحرایی نر (چکیده)
911 - تجویز نخاعی Genipin و تغییر حجم ادم پس از تجویز دوزهای متفاوت مرفین در موش صحرایی (چکیده)
912 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار در آزمون Tail flick (چکیده)
913 - میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی منصوری (چکیده)
914 - بررسی و مطالعه چینه سنگی و اثرات فسیلی سازند چهل کمان در برش الگو (چکیده)
915 - بازنگری چینه سنگی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در برش کوه سفید، شمال شیراز (چکیده)
916 - آنالیز رخساره های جزر و مدی-سبخایی سازند پادها واقع در ارتفاعات ازبک کوه (برش الگو)، شمال شرق طبس (چکیده)
917 - معرفی ریز رخساره ها ، تفسیر و مقایسه محیط رسوبی سازند زرد در منطقه تکل کوه و برش الگو(روستای زرد) (چکیده)
918 - شناسایی نهشتههای توربیدایتی و تکامل پلتفرم کربناته سازند جهرم، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس (چکیده)
919 - رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های سازند تیرگان در برش های آبگرم و سیبزار در شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
920 - رخساره ها و محیط رسوبگذاری نهشته های کامبرین پسین (هم ارز سازند درنجال) واقع در شرق و جنوب شرق زرند، کرمان (چکیده)
921 - چینه نگاری سکانسی نهشته های دونین میانی- بالایی، شمال غرب کرمان (چکیده)
922 - کانی سازی و دماسنجی سیالات درگیر در منطقه اکتشافی بزوشک، جنوب غربی مشهد (چکیده)
923 - زمین شناسی، کانی سازی و مطالعات ژئوفیزیکی به روش IP/RS برای اکتشاف زون های کانی سازی در منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد، خراسان رضوی (چکیده)
924 - زمین شناسی، پتروگرافی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد (چکیده)
925 - دگرسانی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
926 - کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده شرق کیبرکوه (خواف) (چکیده)
927 - ترسیم خطواره‌های ناحیه معدنی فیروزه نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و رابطه آنها با کانی سازی (چکیده)
928 - بارزسازی زون های آلتراسیون با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی و بررسی پتانسیل کانه زایی در منطقه چشمه خوری، خراسان جنوبی (چکیده)
929 - بررسی افق هاَی فسفات دار دونین بالایی در شمال غرب کرمان (چکیده)
930 - بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی محدوده شرق بجستان با استفاده از داده های ماهواره (استر و اسپات) و مطالعات زمین شناسی (چکیده)
931 - نگرشی بر خاکهای صنعتی شمال غرب خور، خراسان جنوبی (چکیده)
932 - پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام (چکیده)
933 - کانی شناسی و ژئوشیمی توده های نفوذی شرق روستای تیمنک، استان خراسان رضوی (چکیده)
934 - پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی تاریک دره، شمال تربت جام (چکیده)
935 - پتروگرافی، پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی توده های نفوذی منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی (چکیده)
936 - کانی سازی، ژئوشیمی و دماسنجی سیالات درگیر در مطالعات تحت الارضی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام، خراسان رضوی (چکیده)
937 - زمین شناسی و کانی سازی کانسار طلای شماره3 در ناحیه معدنی هیرد(جنوب بیرجند) (چکیده)
938 - Numerical Solution of a Class of Nonlinear Optimal Control Problems Using Linearization and Discretization (چکیده)
939 - الگوی تکتونیکی درمحدوده ی رگه ی طلا-آنتیموان معدن ارغش ، جنوب نیشابور، شمال شرق ایران (چکیده)
940 - عیب یابی سیستم رانش شناورهای سطح رو با استفاده از پایش وضعیت ارتعاشی (چکیده)
941 - بررسی و مقایسه روشهای مختلف نشت یابی خطوط لوله بر پایه ی پایش محاسباتی (چکیده)
942 - On the milling and preheating on fabrication of NiTi produced by combustion synthesised NiTi (چکیده)
943 - بررسی میزان قابلیت هضم (In vivo و In vitro) برخی اقلام غذایی در جیره غذایی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus leptodactylus) (چکیده)
944 - Urea treatment of different levels of pistachio hull and its relation to gas production in vitro (چکیده)
945 - بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا (چکیده)
946 - Optimal Operation Management of a Microgrid Based on MOPSO and Differential Evolution Algorithms (چکیده)
947 - مدلسازی و کنترل توان توربینهای بادی سرعت متغیر با کنترلر پیشبین (چکیده)
948 - Cu(II) and V(IV) complexes of new tridentate ONO Schiff base: Synthesis, structure, TGA and DFT calculations (چکیده)
949 - Two new Ni(II) and Mo(VI) Schiff base complexes: synthesis, Xray structure and DFT calculation (چکیده)
950 - The prevalence of behavior problems, encouragements, punishments and obedience in domestic dogs in Iran (چکیده)
951 - A simple and cost effective method for recovering gold from the jewelers’ electroplating waste water workshops using nano-wires structure of manganese oxide as an adsorbent (چکیده)
952 - Electron Mobility Calculation in GaAs and the Effects of Fast Neutron Radiation on its Crystal Structure (چکیده)
953 - اثر تراکم تریکوم برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سن شکارگر (Reuter) Orius albidipennis روی شته جو(Passerini) Sipha maydis (چکیده)
954 - بررسی کارایی و رفتار جستجوگری(Reuter) Orius albidipennis روی شته جو (Passerini) Sipha maydis در ارقام گندم (چکیده)
955 - بررسی تحمل ارقام و لاین های گندم و جو به بقایای علف کش ایمزتاپیر (پرسوییت) در خاک (چکیده)
956 - بررسی امکان مدیریت علف های هرز گندم باکمک مدیریت کوددهی (چکیده)
957 - ارزیابی حساسیت برخی گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک (چکیده)
958 - Investigation of metribuzin degradation in soil and the effect of organic manure amendment on its half life (چکیده)
959 - خلاقیت زدایی مضاعف ازکودکان در دوره دبستان تحت عنوان تیزهوشان: چالش موجود و راهکارهای برون رفت (چکیده)
960 - TGF-b Proceeds as a Direct Inhibitor of Osteoclast Differentiation by TNF-a (چکیده)
961 - بررسی اثرات فاکتور محرک کلونی گرانولوسیتی و اینترفرونهای نوع یک بر پوکی استخوان (چکیده)
962 - Lectin Histochemistry Study of Microglial Cells and Macrophages (چکیده)
963 - The Effects of landsliding on the sedimentation of Barezoo dam s reservoir in Atarak catchement Area (چکیده)
964 - A microstructure-dependent Timoshenko beam model for vibration analysis of micropipes conveying fluid based on strain gradient theory (چکیده)
965 - Vibration analysis of nanofluid-conveying carbon nanotubes embedded in Pasternak-Winkler type elastic foundation with consideration of surface effects (چکیده)
966 - ارزیابی آبخوان دشت باهوکلات به روش ژئوالکتریک (چکیده)
967 - تبیین موانع توسعه گردشگری روستایی و ارائه الگوی راهبردی،مطالعه موردی:روستاهای هدف استان خراسان شمالی (چکیده)
968 - بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba) با استفاده از کنه گلخوار(Aceria draba (Nal.) Acari: Eriophydae) (چکیده)
969 - نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی (چکیده)
970 - Sensitivity analysis of a CO2 Stripper Column Using Linear and Nonlinear modeling, a Case Study (چکیده)
971 - Application of Artificial Neural Network and multiple linear regression for modeling and sensitivity analysis of a stripper column (چکیده)
972 - SYNTHESIS OF SOME SUBSTITUTED 9-ARYL XANTHENE DERIVATIVES (چکیده)
973 - A Novel Bis-Benzimidazolyl Podand Designed As Anion Receptor (چکیده)
974 - Synthesis of substituted dipyrromethanes under green conditions (چکیده)
975 - One-Pot Synthesis of Stable Phosphorus Ylides by Three Component Reaction between Electron-Deficient Acetylenic Esters, Triphenylphosphine and Thione Groups (چکیده)
976 - A Simple and Fast Mthod for Translate a Fischer Projection to Newman or Angular Line Representation (چکیده)
977 - Synthesis of new (5-amino-1H-pyrazol-1-yl)(1H-pyrazol-1-yl)methanone derivatives (چکیده)
978 - DOS Spectra and NBO Analysis of the NO2Surface Interactions on the Cyclic (WO3)n (n=2-6) Nano-Clusters (چکیده)
979 - HOMO-LUMO Energy and NBO Analysis on Chemical Reactivity Description of Some Derivatives of 1-Pyrazolines (چکیده)
980 - Kinetic Isotope Effects Investigation on the Mechanism of Nitrogen Extrusion from 3-Methyl-1-Pyrazoline (چکیده)
981 - AIM, NBO and HOMO-LUMO Analysis of 1,1/-(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium bis(iodate) (EDB) by Density Functional Method (چکیده)
982 - A Theoretical Study on the Solvent Effects in pericyclic Reactions Part I: 3,4-Dimethyl-2,5-dihydrothiophen-1,1-dioxide (چکیده)
983 - NBO Analysis of Fe (III)-salen and Fe (III)-salen-like complexes as potent anticancer agents (چکیده)
984 - A Comprehensive Study on the Mechanism of Diallyl Disulfide (All2S2) Thermal Decomposition in the Gas Phase (چکیده)
985 - تنوع فصلی استرپتومایسس های ارتفاعات آلپ با استفاده از روشهای وابسته به کشت (چکیده)
986 - مقایسه دقت تاکسونومی روشهای CE-SSCP و cloning/sequencing با استفاده از16S rRNA (چکیده)
987 - Effects of nitrogen and phosphorus biological fertilizers on radiation use efficiency in black cumin (Nigella sativa L.) (چکیده)
988 - The effects of plant density and planting method on the seed yield and seed oil content of pumpkin (Cucurbitapepo L.) (چکیده)
989 - The effects of nitrogen rates on growth and yield of calundula (Calendula officinalisL.) (چکیده)
990 - Effects of different irrigation regimes on growth, quantitative and qualitative yield of hyssop (HyssopusofficinalisL.) (چکیده)
991 - Effects of caraway (Bunium persicum L.) density on density and diversity of weeds (چکیده)
992 - A note on non uniformly expanding point and stable ergodicity (چکیده)
993 - limit shadowing and average shadowing property in linear dynamical systems (چکیده)
994 - B-mode Ultrasonography of the Normal Eye in Persian Cats (چکیده)
995 - ساخت پروموتر مصنوعی حامل توالی GTCA (چکیده)
996 - ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه (چکیده)
997 - شبیه‌سازی تاثیر تغذیه مصنوعی آبخوان دشت حصاروئیه در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نرم‌افزارVisualModflow (چکیده)
998 - هیدروژئولوژی چشمه کارستی کورسا (چکیده)
999 - System of educational and qualification-based management:a metaanalysis about management models on the basis of competency (چکیده)
1000 - شیوع Wolbachia در برخی گونه های مگس های میوه خراسان:مطالعه ای با رویکرد MLST (چکیده)
1001 - Determination of Stress Intensity Factors in Half Plane Affected by tilted Wedge by Digital Shearography (چکیده)
1002 - Simulation of Random Microstructure and Study its effects on Scatter of Stress Intensity Range Factor Data (چکیده)
1003 - بررسی تاثیر ازن گازی در کنترل شب پره هندیPlodia interpunctella (چکیده)
1004 - ارزیابی تاثیر ازن محلول در آب بر مرگ و میر مراحل نابالغ شب پره هندیPlodia interpunctella (چکیده)
1005 - شاخص های تنوع زیستی کنه های شکارگر بالا خانواده های Raphignathoidea, Bdelloidea , Erythraeoidea( Acari: Prostigmata)در باغ های میوه دانه دار در شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
1006 - فون کنه های خانواده های Ixodidae و Argasidae مرتبط با حیوانات اهلی در استان خراسان رضوی،ایران (چکیده)
1007 - کنه های شکارگر بالا خانواده هایRaphignathoidea, Erythraeoidea, Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در باغ های میوه شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
1008 - بخشی از فون کنه های مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد ایران (چکیده)
1009 - زنبور های گرده افشان بالا خانواده Apoidea مزارع یونجه و پیاز شهرستان های مشهد و چناران (چکیده)
1010 - برآورد اقتصادی تاثیر حشرات گرده افشان بر کیفیت و کمیت تولید بذر دو رقم پیاز تجاری مشهد و چناران (چکیده)
1011 - بررسی عوامل و منشاء آلودگی آب سفره آب زیرزمینی زاهدان (چکیده)
1012 - An effective variational iteration algorithm for solving Riccati differential equations (چکیده)
1013 - تفکّر انتقادی و اهمیّت کاربرد آن در نظام آموزشی زبان وادبیّات فارسی (چکیده)
1014 - برآورد دز موثر کنترلی علفهای هرز مهم ذرت با علفکشهای پس رویشی (چکیده)
1015 - استفاده از گیاه پوششی شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum)در کنترل علفهای هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris) (چکیده)
1016 - ارزیابی استفاده از آزمون زیست سنجی در تعیین بقایای تریفلورالین در خاک با استفاده از سه گیاه شاخص (Panicum italicum) و ارزن (Avena ludoviciana) یولاف وحشی ،( Sorghum bicolar) سورگو (چکیده)
1017 - سلول شناسی لارو کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa (Col., Melolonthidae) و برهم کنش سلول‌های خونی آن با دو گونه نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
1018 - معرفیStictospora sp (APICOMPLEXA: EUGREGARINIDA: ACTINOCEPHALIDAE) بیمارگر جدید لارو کرم سفید ریشه ، Polyphylla adspersa (چکیده)
1019 - Introduction to the pressurement method and its application to engineering geotechnical design (چکیده)
1020 - بررسى طرحهاى پیشنهادى براى تثبیت رودخانه شیله (چکیده)
1021 - بررسی تأثیر دمای آب، بر میزان تنش‌های پسماند ناشی از فرآیند جوشکاری لوله‌های انتقال نفت و گاز، در زیر آب ، با استفاده از تحلیل اگزرژی (چکیده)
1022 - ارزیابی تنوع ژنتیکی گلرنگ ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (چکیده)
1023 - تاثیر گردشگری در توانمند سازی اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش ماهان کرمان) (چکیده)
1024 - بهینه سازی محل حسگرها و عملگرها جهت کنترل ارتعاشات یک صفحه با استفاده از روش سرد شدن تدریجی (چکیده)
1025 - Numerical Simulation of the Impinging Jets and Study the Effect of the Existence of the Pedestal on Flow Field and Heat Transfer Characteristics (چکیده)
1026 - شناسایی تیلریا انولاتا و تیلریا هیرسی در گوسفندان استان خراسان با روش RFLPانجام شده روی ژن 18S rRNA (چکیده)
1027 - Landslide in Zagros Range (چکیده)
1028 - THE EFFECT OF WATER CONTENT ON THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF FINE-GRAINED SEDIMENTARY ROCKS (چکیده)
1029 - مشکلات زیست محیطی شهر زابل (چکیده)
1030 - تقسیم بندی پیشنهادی برای سنگ های شیل (چکیده)
1031 - استفاده از شرایط زمین شناسی و طبقه بندی مهندسی سنگ در پیش بینی پایداری تونل ها با نگرش وِیژه در سد سهند (چکیده)
1032 - تاثیر مینرالوژی روی دوام پذیری سنگ های آرژیلیتی (چکیده)
1033 - Barriers of Corporate Entrepreneurship: Case of Iran (چکیده)
1034 - The Classification of Iranian Banks Based on Artificial Neural Network (ANN) (چکیده)
1035 - آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی داده های پانلی (چکیده)
1036 - مقایسه ی روش های پارامتری و نیمه پارامتری در براورد پارامتر توابع مفصل (چکیده)
1037 - براورد گشتاوری تعمیم یافته در مدل داده های پانلی نامتوازن با خطای اندازه گیری (چکیده)
1038 - آزمون نرمال بودن در حضور داده های پرت (چکیده)
1039 - مدل سازی به وسیله تابع مفصل برای داده های بریده شده از چپ و سانسور شده از راست (چکیده)
1040 - تحلیل داده های بقای دارای سانسور وابسته با استفاده از مدل خطرهای متناسب کاکس بر اساس تابع مفصل (چکیده)
1041 - Evaluation of qanat collapse hazard in Mashhad city (case study: the Zone 11 of Municipality of Mashhad, Iran) (چکیده)
1042 - Triaxial tests on Silica sand (چکیده)
1043 - Geelectrical exploration for groundwater in Shooroo basin, southwest of Zahedan, Iran (چکیده)
1044 - Evaluation of the antifungal Activity of Green tea on candida and Aspergillus species (چکیده)
1045 - اندازه گیری میزان پروتئین تخم مرغ و رابطه آن با سن مرغ های تخم گذار وزن تخم مرغ و وزن زرده در تعدادی از گله های تخمگذار مشهد (چکیده)
1046 - serum biochemical parameters of common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
1047 - طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن (چکیده)
1048 - A Statistical study on shale properties: Relationship among principal shale properties (چکیده)
1049 - مشخصه سازی بر اساس آنتروپی رکوردها در یک مدل تصادفی (چکیده)
1050 - بررسی خواص تعداد مشاهدات متعلق به مجموعه بورل شامل nامین رکورد (چکیده)
1051 - دقیقترین فاصله اطمینان ناپارامتری برای چند ک های جامعه بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار (چکیده)
1052 - A comparison of two sampling schemes for generating record-breaking data from exponential distribution (چکیده)
1053 - مقایسه برآوردگرهای خطی هم پایا و نااریب پارامتر مکان توزیع لجستیک با استفاده از معیار پیتمن (چکیده)
1054 - مقایسه دو روش رتبه گذاری، کامل و ناکامل، در نمونه گیری مجموعه های رتبه دار بر اساس اطلاع فیشر (چکیده)
1055 - Comparison among some estimators of Pareto distribution based on records in the Pitman measure of closeness (چکیده)
1056 - Reconstruction of the past observations: A review study (چکیده)
1057 - Characterization results based on entropies of concomitamnts of order statistics and record values (چکیده)
1058 - Some preservation theorems for systems with minimal repairs (چکیده)
1059 - انواع مدلهای سانسور فزاینده نوع II: مطالعه مقایسه ای (چکیده)
1060 - Distribution -free prediction of progressively type-II censored order statistics based on k-records from two independent sequences (چکیده)
1061 - Inference for stress-strength in the proportional hazard models based on type-II censored samples (چکیده)
1062 - Inferences on the lifetime performance index of products with Pareto distribution under progressive first-failure censored data (چکیده)
1063 - STUDY OF CONFINED AND UNCONFINED IMPINGING JETS WITH DIFFERENT JET-TO-TARGET DISTANCES USING V2-F MODEL (چکیده)
1064 - 2D NUMERICAL SIMULATION OF HYDRAULIC PROPERTIES OF FLOW OVER FLIP BUCKET STRUCTURES (چکیده)
1065 - STUDY ON A NEW RIVER SUBSURFACE WATER HARVESTING METHOD (چکیده)
1066 - Theoretical and experimental investigation for optimizing spray angle of plain orifice nozzles (چکیده)
1067 - The isotope geochemistry of water resources in Zarivar Lake area -West of Iran (چکیده)
1068 - بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز (چکیده)
1069 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد توزانلو (چکیده)
1070 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیل های ساختگاه سد آمند (چکیده)
1071 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آهکهای سازند تیرگان (چکیده)
1072 - کاربرد GIS در مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهد (چکیده)
1073 - Weakly polymatroidal ideals with applications to vertex cover ideals (چکیده)
1074 - Thermal Bending Analysis of Moderately Thick Laminated Shell Panels with General Boundary Conditions Using Multi-Term Extended Kantorovich Method (چکیده)
1075 - Localized Thermal Analysis of Adhesively Bonded Single-lap Joints using Full Layerwise Theory (چکیده)
1076 - A Genetic Algorithm for the Resource-Constrained Project Scheduling Problem with Flexible Work Profiles (چکیده)
1077 - بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایرانشهر و تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب (چکیده)
1078 - بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
1079 - در برآورد میزان فرسایش و رسوب حوضه آبریز PSIACاستفاده از روش سد شهید کاظمی (زرینه رود) (چکیده)
1080 - ملاحظات لرزه خیری و انتخاب زلرله طرح در ایمنی و پایداری سد نهرین طبس (چکیده)
1081 - رانش زمین و ریزش های سنگی در سد لتیان (چکیده)
1082 - بررسی اثرات سمی جیوه بر تکوین مگس سرکه (چکیده)
1083 - ارائه روش های حل ابتکاری برای مسئله زمانبندی کار کارگاهی با تابع هدف مجموع وزنی واحد کاری دارای دیرکرد (چکیده)
1084 - Heuristic algorithms for permutation flow shop scheduling problem with deteriorating jobs (چکیده)
1085 - Fortnightly course scheduling problem: a case study (چکیده)
1086 - یک الگوریتم شاخه و کران برای مسأله زمانبندی استوار کار کارگاهی (چکیده)
1087 - کمینه کردن مجموع وزندار تعداد واحدهای کاری دارای دیرکرد در زمانبندی کارها بر روی پردازنده های موازی با تاخیر ارتباطی (چکیده)
1088 - One-by-one or altogether: The advantages of pursuing alternative innovation activities (چکیده)
1089 - Tectonic control on the appearance of karst springs in Kooh-e-Siah (Dehdasht, Siuthwest Iran) (چکیده)
1090 - Structure of generalized bivariate Lomax distribution based on dependence (چکیده)
1091 - women and literature in modern iran: an historical over view (چکیده)
1092 - حوزه‌های متأثر از اخلاق در سیاست (چکیده)
1093 - ارزیابی تحمل به سرمای گیاه رازیانه(Foeniculum vulgar Mill.) در شرایط کنترل‌شده (چکیده)
1094 - Qualitative and Quantitative Analysis of Limiting Factors in Microbial Fuel Cells Using Electrochemical Techniques (چکیده)
1095 - Ultra-low Power Encryption Engine for Wireless Implantable Medical Devices (چکیده)
1096 - تاثیر میزان آلاییدگی Znبرخواص ساختاری نانو ذرات اکسیدآهن (فاز مگنتایت)تهیه شده تحت خلا (چکیده)
1097 - Factors affecting stillbirth and twin birth in Holstein dairy cattle in northeast of Iran (چکیده)
1098 - تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس (چکیده)
1099 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد زیرزمینی ریخان در شهرستان بیرجند (چکیده)
1100 - ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد گراتی (چکیده)
1101 - استفاده از روش tube-a-manchette در تزریق پرده آببتد سد یامچی اردبیل (چکیده)
1102 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف سد شیرین دره (چکیده)
1103 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد بار نیشابور (چکیده)
1104 - ارزیابی پی سنگ محور سد خیرآباد بهبهان با استفاده از DMRو RMR (چکیده)
1105 - تاثیر خصوصیات مهندسی درزه ها در شعاع نفوذ دوغاب تزریق: مطالعه موردی (چکیده)
1106 - بکارگیری تکنیکهای سنجش از دور و GSI در بررسی نقش عوامل ساختاری، لیتولوژی و توپوگرافی در رخنمون چشمه های تاقدیس کارستی بیرک در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
1107 - اکتشاف آب زیر زمینی بروش مقاومت ویژه ژئوالکتزیک در دشت شوروی زاهدان (چکیده)
1108 - Evaluation of Geotechnical Properties of Soil Profile along the Third Line of Mashhad Light Train (چکیده)
1109 - Evaluation of Geotechnical and Qualitative Properties of Fine Grained Construction Materials on North and Northeast of Mashhad City (چکیده)
1110 - Function spaces rilated to homogeneous spaces (چکیده)
1111 - Optimal Control of an HIV Model (چکیده)
1112 - Numerical Simulation of Cavitation around a Two-Dimensional Hydrofoil Using VOF Method and LES Turbulence Model (چکیده)
1113 - Comparison analysis of biochemical compound in Glycyrrhizaglabra roots from two localities of Iran (Bojnourd) and Afghanistan (Harate) (چکیده)
1114 - Compressibility and rarefaction effects on entropy and entropy generation in micro/nano Couette flow using DSMC (چکیده)
1115 - A statistical investigation on mudrocks characteristics (چکیده)
1116 - The relationship between index and mechanical properties of shake: a database approach (چکیده)
1117 - Correlation between index parameters and mechanical properties of shales (چکیده)
1118 - Development of a database system on shale characteristics (چکیده)
1119 - The effect of water content on the mechanical behaviour of mudrocks (چکیده)
1120 - The engineering geology of the Fariman dam site (چکیده)
1121 - The mechanical behaviour of anisotropic fine-grained sedimentary rock (چکیده)
1122 - Reservoir sedimentation associated with landsliding in Bidvaz dam (چکیده)
1123 - Hazard evaluation of landslide in Iran (چکیده)
1124 - Problems of groundwater development in Zahedan City, Iran (چکیده)
1125 - تاملی بر ابعاد انگیزشی موثر بر برنامه درسی میان رشته ای در آموزش عالی: کارآمدی فردی، جمعی و تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه (چکیده)
1126 - اثر الگوی کاشت بر تراکم و تنوع علف های هرز و برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum L.) (چکیده)
1127 - اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری در کاهش افسردگی معتادین (چکیده)
1128 - رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم (چکیده)
1129 - بررسی رابطه ابعاد هویت و بحران هویت زنان روسپی و مقایسه آن با زنان عادی (چکیده)
1130 - An Electrowetting-Based Technique for Hot-Spot Cooling of Integrated Circuits: Experimental and Numerical Approach (چکیده)
1131 - Simulation of Fluid Flow and Heat Transfer Including Phase Change during the Impact of Semi-Molten Particles (چکیده)
1132 - Water-Rocks Interaction and Arsenic Pollution in Chelpu-Region Water Resources (North Eastern Iran (چکیده)
1133 - Solving Volterra integral equations of the second kind by wavelet-Galerkin scheme (چکیده)
1134 - عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور (چکیده)
1135 - بررسی اثربخشی آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر (چکیده)
1136 - بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی (چکیده)
1137 - FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF SILVER-TIN DIOXIDE CORE-SHELL STRUCTURED NANOCOMPOSITE PARTICLES (چکیده)
1138 - سنتز و مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت (Fe3O4) تهیه شده به روش همرسوبی (چکیده)
1139 - اثر ناخالصی منگنز بر خواص مغناطیسی و ساختاری نانو ذراتFe3O4 (چکیده)
1140 - ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (چکیده)
1141 - ارزیابی تنوع ژرم پلاسم های ایرانی و خارجی گلرنگ( Carthamus tinctorius L.) با بهره گیری از نشانگر مورفولوژیکی و مولکولی AFLP (چکیده)
1142 - نشانگان مشروطه خواهی در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و سیاحتنامه ابراهیم بیک (چکیده)
1143 - اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر بهزیستی بر میزان استرس ادراک شده زنان نابارور (چکیده)
1144 - نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن (چکیده)
1145 - رابطه احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان (چکیده)
1146 - رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی (چکیده)
1147 - بررسی ترکیب و تغییرات فصلی شیرابه زباله جامد شهری شهرستان آمل (چکیده)
1148 - تاثیر بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی (چکیده)
1149 - اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME)در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
1150 - تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
1151 - بررسی رابطه سبکهای حل مساله و تفکرات غیرمنطقی با رضامندی زناشویی (چکیده)
1152 - The effects of germinal layer antigens of hydatid cyst on the expression level of ovine Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
1153 - The effects of hydatid fluid antigens of Echinococcos granulosus on the expression level of ovine Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
1154 - Analysis of Pattern Recognition Receptors Expression in Human Lung Adenocarcinoma Epitelial Cell Line (چکیده)
1155 - The Inflammatory properties of single walled carbon nanotubes functionalized with polyethylene glycol (PEG-SWNT) in human monocytic THP-1 cells (چکیده)
1156 - The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats (چکیده)
1157 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
1158 - Gene Expression Analysis of Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infected Cows with Quantitative Real-time PCR (qPCR) (چکیده)
1159 - Production, purification and characterization of egg yolk immunoglobulin (IgY) against antibiotic-resistant strains of Pseudomonas aerogenosa in laying hens (چکیده)
1160 - ارزیابی اثرات ناشی از هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر قیمت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و رفاه خانوار (کاربرد جدول داده- ستانده) (چکیده)
1161 - پیش بینی آب مصرفی توسط کشاورزان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلائی (چکیده)
1162 - برآورد تابع سرانه ضایعات نان به منظور اصلاح الگوی فعلی مصرف نان مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
1163 - سرمایه گذاری، مصرف انرژی و آلودگی در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
1164 - بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید (چکیده)
1165 - An overview of the necessity of elt in elementary schools of iran (چکیده)
1166 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی جمعیت های گلرنگ زراعی و جنس Carthamus توسط مارکرهای مولکولی(CAPs و توالی ناحیه ITS (چکیده)
1167 - Survey the relationship between attachment style and general self efficacy with homesickness among college students (چکیده)
1168 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های لایه زایای کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روشquantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
1169 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های مایع کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش quantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
1170 - Hydatid cysts versus ovine innate immunity: can antigens from fertile protoscoleces alter sensor molecules in immune cells (چکیده)
1171 - Mycobacterium Avium Subsp. Paratuberculosis Infected Cows Show Increased Expression of Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 And TLR4) in Their Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) (چکیده)
1172 - بررسی راهکارهای مشارکت مستقیم و غیر مستقیم زنان روستایی جهت حفاظت از منابع آب کشاورزی(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
1173 - REITER'S CONDITION P2 FOR THE ACTIONS OF LOCALLY COMPACT QUANTUM GROUPS ON VON NEUMANN ALGEBRAS (چکیده)
1174 - مقایسه الگوی کشت مبنی بر مزیت نسبی با الگوی کشت فعلی محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
1175 - برآورد و مقایسه مزیت نسبی تولید محصول انار در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
1176 - SWOT – ANP Analysis of Food & Beverage Processing Industries in Khorasan-Razavi, Iran (چکیده)
1177 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ضایعات نان (چکیده)
1178 - بررسی عوامل موثر بر ضایعات آرد و نان در ایران (چکیده)
1179 - تعیین خصوصیات مهندسی خاک های دشت سیستان با استفاده ازکاوشگردینامیکی DCP (چکیده)
1180 - بررسی شاخص های موثر بر بی ثباتی نظام سیاسی (چکیده)
1181 - شاخص شناسی بی ثباتی نظام سیاسی و تاثیر آن در برقراری امنیت پایدار (چکیده)
1182 - نقش استراتژی توسعه فرهنگ دینی در ایجاد امنیت پایدار در مناطق تلفیقی (چکیده)
1183 - ردیابی ژن افکتور SIX1در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi (چکیده)
1184 - تولید قطعه آلومینایی با تخلخل گرادیانی با استفاده از مواد کربنی از بین رونده (FGM) به کمک روش ریخته گری دوغابی (چکیده)
1185 - بررسی جوانه زایی در چدن نشکن با افزودن ترکیبات حاوی منیزیم، کلسیم و باریم و مقایسه با جوانه زای مرسوم فروسیلیس 75 درصد (چکیده)
1186 - USING ELECTROMAGNETIC META-HEURISTIC ALGORITHM FOR SOLVING NONLINEAR FREDHOLM INTEGRAL EQUATIONS (چکیده)
1187 - شتاب در الگوریتم قاب (چکیده)
1188 - φ-frames (چکیده)
1189 - GENERALIZATION OF THE HSS METHOD FOR SYLVESTER MATRIX EQUATIONS (چکیده)
1190 - FACTORZATION PROPERTY OF L1(G/H ) (چکیده)
1191 - STRONG IRREGULARITY OF CERTAIN BILINEAR MAPPINGS (چکیده)
1192 - WEAK AMENABILITY OF BIDUAL OF A BANACH ALGEBRA REVISITED (چکیده)
1193 - طراحی و ساخت میز لرزان تحت تحریک دومولفه ی افقی (چکیده)
1194 - Accelerated normal and skew-Hermitian splitting methods for positive definite linear systems (چکیده)
1195 - بررسی روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌ی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم (چکیده)
1196 - مطالعه فندقه برخی گونه های جنس Taraxacum (گل قاصد)از بخش (Asteraceae:Cichorieae)ErythrocarpaHannd-mzt. در شمال شرق ایران (چکیده)
1197 - بررسی تغییرات بارش و دما با استفاده از مدل MAGICC- SCENGEN (مطالعه موردی: شهر کرمان) (چکیده)
1198 - پیش بینی تغییرات بارش دوره 2030-2011 با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر کرمان) (چکیده)
1199 - برآورد پاسخ لرزه ای ساختگاه رسوبی توسط ریز ارتعاشات تک ایستگاهی (مطالعه موردی، ایرانشهر) (چکیده)
1200 - بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران (چکیده)
1201 - مطالعه همبستگی بین شاخص شانون و تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه سیر تحت تأثیر مقادیر مختلف پسماند گندم (چکیده)
1202 - اثر مقادیر کود نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص تنوع علف های هرز در مزرعه سیر (چکیده)
1203 - اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران (چکیده)
1204 - Isolation and Molecular Pathotyping of Newcastle Disease Virus from Ostrich Flocks of Northeast Iran (چکیده)
1205 - An Outbreak of Aspergillosis in a Flock of Farmed Ostrichess (struthio camelus) (چکیده)
1206 - Sequence analysis of VP1 gene of chicken infectious anemia virus circulating in commercial broiler farms of Northeast Iran (چکیده)
1207 - بررسی بر هم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده مری رت های نر نژاد ویستار (چکیده)
1208 - پیش بینی میزان تاثیر عوامل بهبود دهنده تجزیه زیستی مازوت به وسیل مدل ریاضی سه پرامتری (چکیده)
1209 - جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های بومی تجزیه کننده مازوت و بررسی قدرت تجزیه کنندگی آنها (چکیده)
1210 - بررسی ظرفیت های کاربرد عروسک های دستی در درمان و توانبخشی کودکان درخودمانده (چکیده)
1211 - شناسایی شرایط زیر سطحی شهر زابل براساس مطالعات میکروترمور (چکیده)
1212 - بررسی وضعیت حفاظتی گونه های گیاهی منطقه حفاظت شده ی هلالی واقع در منطقه گناباد-بجستان (چکیده)
1213 - اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز (چکیده)
1214 - برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی (چکیده)
1215 - ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا (چکیده)
1216 - ارزیابی اثرات زیست محیطی مکان دفن پسماندهای شهری مطالعه موردی شهرستان گلپایگان (چکیده)
1217 - ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش (چکیده)
1218 - تحلیل رابطه ی بین سیستم های درزه ای و گسلش راندگی در تاقدیس چشمه گیلاس، شمال غرب مشهد (چکیده)
1219 - هندسه چین خوردگی در منطقه چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) (چکیده)
1220 - پهنه بندی خطر ریزش سنگی در شمال شهر شاهرود (چکیده)
1221 - مطالعات خرد لرزه- سنجی جهت تعیین نوع ساختگاه در محدوده شهر سراوان (چکیده)
1222 - قرآن های قاجاری موجود در آستان قدس از نگاه هنر کتاب آرایی (چکیده)
1223 - آرمان شهر رندان (چکیده)
1224 - رویکردی اسلامی در طراحی مدل مفهومی عوامل موثر در ارتقائ بهره وری (چکیده)
1225 - بکارگیری مدل تحلیل پوششی داده هادر ارزیابی کارایی خطوط قالب گیری شرکت فولادین ذوب آمل (چکیده)
1226 - ارزیابی اختلافات ژنتیکی جدایه های قارچ فوزاریوم عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
1227 - بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (چکیده)
1228 - ارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
1229 - اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهرکرمان (چکیده)
1230 - بررسی اثرات سد شهید رجائی بر آبخوان دشت ساری - نکا (چکیده)
1231 - مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی (چکیده)
1232 - نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد (چکیده)
1233 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک (مطالعه موردی استان قم) (چکیده)
1234 - ارزیابی زیست محیطی گزینه های پیشنهادی محل دفن پسماند های ویژه در استان خراسان رضوی (چکیده)
1235 - ارزیابی عملکرد وطبقه بندی زوال سنگهای لوماشل در موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران (چکیده)
1236 - Code Cross-Correlation Effects on the Performance of Optical CDMA Systems in the Presence of Receiver Noises (چکیده)
1237 - Encephalomalacia in a green parrot (چکیده)
1238 - Serous cystadenoma in four farmed ostriches (struthio camelus spp) (چکیده)
1239 - Bacterial vegetative endocarditis associated with renal emboli, a case report (چکیده)
1240 - Idiopathic panniculitis در یک گربه نژاد DSH خانگی (چکیده)
1241 - مزوتلیومای صفاق در گوساله نر 3/5 ماهه با بیضه های 1/6 کیلوگرمی و آسیت ترانسودایی و آ غشته به خون در حفره های زیر اسکروتوم و شکم (چکیده)
1242 - تعیین سرعت موج برشی ساختگاه به روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی(مطالعة موردی در محوطة دانشگاه صنعتی شاهرود) (چکیده)
1243 - EFFECT OF PHOSPHORUS BIOFERTILIZERS ON THE YIELD AND YIELD COMPONENTS OF DWARF BLACK CUMIN (NIGELLA SATIVA L.) (چکیده)
1244 - پهنه بندی ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز شهر مشهد (چکیده)
1245 - بررسی حرکات دامنه ای در محدوده مخزن سد شهید رجائی ساری (چکیده)
1246 - زمان وقوع زلزله و فازهای قمری در ایران (چکیده)
1247 - کیفیت روشهای اجرایی اسلب تراک بتنی در سازه های ریلی مترو و راه آهن (چکیده)
1248 - Comparison Performance Level of Frame Eight-Storey Steel with Increase X-Bracing (with and without base isolation) (چکیده)
1249 - تحلیل غیر خطی ستون های بتن آرمه تحت اثر خوردگی (چکیده)
1250 - بررسی و مقایسه ی سطح عملکرد ساختمان 8 طبقه فولادی با مهار بندی xبه دو صورت ایزوله شده با جدا ساز لرزه ای و بدون جدا ساز لرزه ای (چکیده)
1251 - Evaluating the erosion hazard of the stream banks of Karoun, south of Ahvaz,Iran (چکیده)
1252 - Evaluating the landslide and erosion hazards in the river banks of Sefidrud River (چکیده)
1253 - شبکه اجتماعی مهاجرین افغان ساکن شهرک گلشهر مشهد (چکیده)
1254 - تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی (چکیده)
1255 - افزایش جذب CO2 به وسیله مونواتانول آمین (MEA) در یک تماس دهنده غشایی جریان متقاطع جدید (چکیده)
1256 - افزایش میزان شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله مونو اتانول آمین و محلول کربنات پتاسیم در تماس دهنده غشایی جریان متقاطع (چکیده)
1257 - مدلسازی فرآیند استری شدن اسید استیک با اتانول در رآکتور غشایی تراوش تبخیری و بررسی عوامل موثر بر روی آن (چکیده)
1258 - بررسی اثر نرخ گرم کردن بر زمان آستنیته کردن فولاد CK60 (چکیده)
1259 - بررسی اثر ضدباکتریایی نانوذرات اکسید روی علیه Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
1260 - شهرهای جهانی در ژئوپلیتیک شهری و دیپلماسی شهری (چکیده)
1261 - مطالعه کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر سرعین (چکیده)
1262 - اثر سد الغدیر ساوه بر روی کمیت منابع آب زیر زمینی دشت ساوه (چکیده)
1263 - به کار گیری روش سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)در مکانیابی تغدیه مصنوعی در شهرستان شاهرود (چکیده)
1264 - بررسی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی در خط لوله گاز (چکیده)
1265 - Analysis of the Effects of Geometry on Irreversibility by Entropy Generation Method (چکیده)
1266 - Fabrication and Characterization of SnO2 Nanobiosensor in the Presence of Aspergillus Niger Fungi (چکیده)
1267 - SHAPE OPTIMIZATION OF AXISYMMETRIC CAVITATOR IN PARTIALY CAVITATING FLOW (چکیده)
1268 - آنالیز عددی آب شیرین کن خورشیدی لوله ای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر روی انتقال جرم و حرارت جابجایی درون آن ها (چکیده)
1269 - شبیه سازی عددی آب‌ شیرین‌کن‌خورشیدی لوله‌ای به منظور بررسی تأثیر دماهای سرد و گرم، هندسه‌ی ظرف آب شور و لبه‌ی آن بر تولید آب شیرین (چکیده)
1270 - برآورد مساحت سازندهای مخزن سد گتوند و تغییرات کیفی آب سد در ترازهای مختلف پس از آبگیری (چکیده)
1271 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی (چکیده)
1272 - شهرداری و شهر به منزله یک نظام اجتماعی: الگوئی مفهومی برای رصد شهر (چکیده)
1273 - بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت در محفظه احتراق ضربانی (چکیده)
1274 - بررسی اثر هندسه ورودی در جریان آرام داخل لوله افقی مدور تحت انتقال حرارت جابجایی آمیخته (چکیده)
1275 - شبیه سازی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی ناگهانی در خط لوله گاز (چکیده)
1276 - پوشش دهی درجای فولاد ساده کربنی توسط مخلوط کامپوزیتی TiC-Al2O3 حین فرایند جوشکاری دستی (چکیده)
1277 - STUDY ON THE EFFECT OF SOLID STATE FERMENTATION WITH ASPERGILLUS NIGER ON ANTINUTRITIONAL FACTORS OF CANOLA PROTEIN CONCENTRATE WITH AIM OF USING IN THE DIET OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) (چکیده)
1278 - Deposition of Copper Oxide Nanostructured Thin Films and Study of The Influence of Fe3+ Doped on The Structural, Optical and Antibacterial Properties of CuO Thin Films (چکیده)
1279 - طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن (چکیده)
1280 - بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک نانو ساختار اکسید مس با نا خالصی آهن تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
1281 - Does hooft rimminga lfect locomotion of the cows (چکیده)
1282 - Evaluatioonf h oofs corec hangedsu ringti mei n dairy cows (چکیده)
1283 - تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تعهد سازمانی در حوزه مدیریت ورزش دانشگاههای سه استان خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی (چکیده)
1284 - ارزیابی عملکرد مربیان تیم های دانشگاهی کشور از دیدگاه مربیان ، ورزشکاران و مدیران (چکیده)
1285 - Investigation of Precipitation Hardening of LM22 by Nondestructive Methods (چکیده)
1286 - بهینه سازی جانمایی ایستگاه‌های کاری در کارخانجات با در نظر گرفتن راهروهای ارتباطی در کارخانجات (چکیده)
1287 - جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS (چکیده)
1288 - ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی (چکیده)
1289 - Time Domain Fault Location on Transmission Lines Using Genetic Algorithm (چکیده)
1290 - Applying Superconductive Fault Current Limiter to Minimize the Impacts of Distributed Generation on the Distribution Protection Systems (چکیده)
1291 - Effect of Increasing the Grounding Grid Resistance of a Ground System at a Substation on the Safety and Transient Overvoltage on the Interior Equipments (چکیده)
1292 - Size Optimization of New Hybrid Stand-alone Renewable Energy System Considering a Reliability Index (چکیده)
1293 - Use of Ozone for DecontaminationTreatments of Poultry Carcasses (چکیده)
1294 - Enzyme in Halal food production (چکیده)
1295 - Alcohol In Halal Food Production (چکیده)
1296 - بررسی اثر محلول کلرید سدیم و ساکاروز بر آبگیری اسمزی بادمجان (چکیده)
1297 - پیش بینی منش ورزشی از روی ابعاد شخصیتی تنیس روی میز بازان جانباز و معلول (چکیده)
1298 - صلاحیة القرآن لمقتضیات کلِّ زمان و مکان (چکیده)
1299 - بررسی شعر مقاومت نزد معین بسیسو و قیصر امین پور (چکیده)
1300 - الزامات مدیریت شهری در ترغیب جانبازان به ورزش با نگاه به قانون جامع حمایت از جانبازان و معلولان (چکیده)
1301 - ایجاد نهضت داوطلبین ورزشی استان خراسان شمالی (چکیده)
1302 - ارتباط اشکال توریسم با جنسیت و سن : مطالعه روی گردشگران اصفهان (چکیده)
1303 - تعیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی حاصل از برگزاری رویدادهای بین الملل : مطالعه موردی استان اصفهان (چکیده)
1304 - Can new probiont isolate of bovine milk reverse aflatoxin M1-induced neutrophil oscillation? (چکیده)
1305 - مسایل آرایه شناختی عقرب های ایران(Arachnida;Scorpiones) (چکیده)
1306 - بررسی رابطه بین خصوصیات زمین ریخت شناسی و تشکیل فروچاله ها در حوزه آبریز قرناوه در استان گلستان (چکیده)
1307 - پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری (چکیده)
1308 - Genetic Regulatory Network Inference using Recurrent Neural Networks trained by a Multi Agent System (چکیده)
1309 - بررسی کارایی و تکرارپذیری ابزار مکینتاش پروب جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان (چکیده)
1310 - بررسی و تحلیل ساختار توفان های گرد و غباری در دشت سیستان با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4؛ مطالعه موردی 30 جولای 2001 (چکیده)
1311 - The Role of Low Level Jets in the Formation and Evolution of Summertime Dust Storms over Southeastern and Southwestern of Iran (چکیده)
1312 - بررسی تکرارپذیری نتایج حاصل از نفوذ سنج دینامیکی مخروطی در دشت سیستان (چکیده)
1313 - تدوین نقشه راه توسعه ورزش دانشجویی با تاکید بر برنامه پنجم توسعه (چکیده)
1314 - بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان (چکیده)
1315 - استنتاج توزیع شده در منطق Order-Sorte بر روی دانش دائمی و غیر دائمی معتبر (چکیده)
1316 - Weighted Semantic Similarity Assessment Using WordNet (چکیده)
1317 - اثر هورمون IBA در استقرار ریزنمونه جوانه چهار رقم گلابی ایران (چکیده)
1318 - Comparison of the Effect of Inrtaperitoneal and Intrathecal Injection of Cocaine on Thermal Pain Threshold in Rat (چکیده)
1319 - The effect of Genipin on pain after morphine-induced analgesia and hyperalgesia in male rat in formalin test (چکیده)
1320 - توسعه مدل های منطقه ای برآورد دبی سیلابی در حوزه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی (چکیده)
1321 - بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرآیند فرسایش شیاری در منطقه احمدآباد مشهد (چکیده)
1322 - توسعه مدل های منطقه ای برآورد آبدهی سالانه در حوضه های آبخیز منتخب استان خراسان رضوی (چکیده)
1323 - Analysis of Coverage Region for MIMO Relay Channel (چکیده)
1324 - ارزیابی اقتصادی صنعت قند و شکر از دیدگاه مدیریت کلان (چکیده)
1325 - ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین شناسی مهندسی (چکیده)
1326 - بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه ی نگرش نسبت به سالمندان کوگان (چکیده)
1327 - WAVE PROPAGATION AND MECHANICAL SHOCK ANALYSIS IN FUNCTIONALLY GRADED THICK HOLLOWCYLINDER USING A HYBRID MESH-FREE METHOD (چکیده)
1328 - Examination of a genetically engineered bacterium as a biosensor to compare the quality of different milk brands (چکیده)
1329 - HEINZ INEQUALITY AND ITS REFINEMENTS (چکیده)
1330 - Conceptual Summarization using Ontologies and Nearest Neighborhood Clustering (چکیده)
1331 - برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی (چکیده)
1332 - نقش خودکارآمدی در باورهای فرا شناختی دانشجویان (چکیده)
1333 - پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی با استفاده از روش حل مسأله (چکیده)
1334 - ساخت نانوذرات Bi2Te3 به روش هیدروترمال و لایه نازک آن به روش تبخیر حرارتی در خلا (PVD) و بررسی خواص ساختاری و ترموالکتریکی آن (چکیده)
1335 - هستی شناسی از دیدگاه غادة السمان (چکیده)
1336 - مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کرد (چکیده)
1337 - بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت در دختران تمرین کرده (چکیده)
1338 - منشایابی رسوبات بادی منطقه ریگ بشرویه (چکیده)
1339 - اهمیت استفاده از گیاهان دارویی در توسعه فضای سبز شهری (چکیده)
1340 - نقش جهت گیری مذهبی دانشجویان در نگرش آنها نسبت به سالمندان (چکیده)
1341 - بررسی رابطه ادراک سبکهای فرزندپروری والدین با خودتنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر (چکیده)
1342 - اثرات تجویز سیستمیک آسکوربیک اسید بر احساس درد شیمیایی در آزمون فرمالین (چکیده)
1343 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد حرارتی پس از تجویز صفاقی مرفین در موش صحرایی (چکیده)
1344 - نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در بی دردی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین در آزمون فرمالین (چکیده)
1345 - بررسی اثر تجویز آگونیست گابا A و مسدود کننده Gap junction در سطح نخاع بر احساس درد در آزمون tail flick در موش صحرایی نر (چکیده)
1346 - یک مطالعه مکانیسمی در بروز تحمل به اثر بی دردی مرفین در مگس سرکه بالغ (چکیده)
1347 - ارائه یک توصیه گر مبتنی بر AHP بمنظور فراهم نمودن مشاوره جهت سرمایه گذاری در بازارهای بورسِ کالا، سهام و اوراق بهادار (چکیده)
1348 - یک سیستم جدید پیشنهاد استناد مبتنی بر ویژگی های رابطه ای اسناد (چکیده)
1349 - نقش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و رضایت از زندگی در پیشرفت تحصیلی (چکیده)
1350 - ‌تاثیر‌ یون‌ها و مهارکننده‌ها بر فعالیت آنزیم تبدیل‌‌کننده آنژیوتانسین (ACE) I استخراجی از ریه‌‌ شترمرغ (Struthio camelus) (چکیده)
1351 - On the Continuous Wavelet Transforms Associated to a Semidirect Product Group and homogeneous Spaces (چکیده)
1352 - بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در آزمون وکسلر کودکان (چکیده)
1353 - مقایسه حافظه کاری دیداری فضایی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
1354 - بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) (چکیده)
1355 - بررسی آزمایشگاهی تاثیرات آب مغناطیسی با شوریهای متفاوت بر روی جوانه زنی گندم (چکیده)
1356 - بررسی اثر چیدمان یک مجموعه اتصال سه تایی در یک فضای محدود تحت بار خمشی (چکیده)
1357 - تعیین ویژگی های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین-1 استخراج شده از ریه شتر (چکیده)
1358 - Effects of Static Magnetic Field on Activity of Immobilized α- amylase on Silica Gel (چکیده)
1359 - PKa Calculation of the Positively Charged Amino acids in a Protein Chain, an Assessment of Theoretical Procedure (چکیده)
1360 - Increased cell density of hippocampus may lead to enhanced spatial memory of rats prenatally exposed to Valproic acid (چکیده)
1361 - مطالعه خصوصیات رفتاری رت مبتلا به آبسانس از نژاد Wag/Rij و مقایسه آن با رت های نژاد ویستار و نژاد سفید معمولی (چکیده)
1362 - بررسی اثر میدان مغناطیسی متناوب حاد و مزمن بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول (PTZ) در موش صحرایی (چکیده)
1363 - حذف نفتالین محلول در آب به کمک فرایند فتوکاتالیستی در یک راکتور ناپیوسته دوغابی (چکیده)
1364 - پیش بینی نشست شمعها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
1365 - پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
1366 - تاثیر روابط همسایگی براحساس ترس ونگرانی در محلات شهری(مورد مطالعه:شهر مشهد) (چکیده)
1367 - Inhibition of NO production in LPS-stimulated primary rat microglial cells by Bromelain (چکیده)
1368 - پیش بینی ناپذیری و مخاطرات زیست محیطی احتمالی ذرات نانو (چکیده)
1369 - The Study of Bubble Coalescence in Coaxial and Side-by-Side Motions (چکیده)
1370 - بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی منابع آب سطحی و زیرسطحی مسیر رودخانه کشف رود (دشت مشهد) (چکیده)
1371 - Carbon Isotope Discrimination, a Tool for Screening of Salinity Tolerance of Different Genotypes (چکیده)
1372 - Microbiological characterization of Iranian raw milk cheese “Lighvan” with reference to food safety (چکیده)
1373 - تأثیرفضای عمومی برترس از جرم در مشهد (چکیده)
1374 - رابطه فضاهای بی‌دفاع و جرم درمشهد (چکیده)
1375 - بررسی جامعه شناختی تاثیر شبکه اجتماعی برسرقت مقرون به آزار درمشهد سال1390 (چکیده)
1376 - بوم شناسی تطبیقی بزه درمناطق حاشیه‌ای شهرمشهد (مورد مطالعه : مناطق نوده، نه دره و قلعه ساختمان) (چکیده)
1377 - ارائه یک الگوی تعامدی در تشخیص و اولویت‌بندی ‌‌آسیب‌ها و مسائل اجتماعی ایران (چکیده)
1378 - نقش باورهای امید در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان (چکیده)
1379 - نقش خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر (چکیده)
1380 - بررسی نقش کیفیت زندگی بر ابعاد سازگاری دانش آموزان دبستان (چکیده)
1381 - نقش نیاز های خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در علاقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی (چکیده)
1382 - رابطه یادگیری خودراهبر و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد (چکیده)
1383 - رابطه جهت گیری مذهبی (بیرونی و درونی) با انگیزش تحصیلی (چکیده)
1384 - رواسازی و آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه کیفیت کلاس درس در دانش آموزان (چکیده)
1385 - نقش انگیزه درونی، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در رضایت یادگیرنده الکترونیکی (چکیده)
1386 - تهیه و شناسایی کمپلکسهای سه هسته ای مرکز اکسوی ساده و مخلوط فلزی جدید از کرم و آهن III با لیگاند پلساز تری فلوئورو استات (چکیده)
1387 - کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه (چکیده)
1388 - EFFECT OF PLANTING DATE, WEED CONTROL TIME AND METHOD ON WEED POPULATION AND YIELD OF CUMIN (CUMINUM SYMINUM L.) (چکیده)
1389 - تحلیل جایگاه شهرهای کوچک در کاهش مهاجرت روستائیان به کلانشهرها (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
1390 - Investigating the Effects of SVC Control Parameters on the NonlinearTorsional Interaction Using Modal Series Method (چکیده)
1391 - Diastereoselective three-component anti-Mannich reaction by silica ferric hydrogensulfate (چکیده)
1392 - Direct catalyst-free multicomponent Mannich reactions for synthesis of new bis(β- aminocarbonyl) compounds (چکیده)
1393 - تحلیل مشخصات عملکردی کنترل کننده شارش توان گردان(RPFC) (مطالعه موردی: خط 400 کیلو ولت خراسان به سمنان) (چکیده)
1394 - Effect of Power Losses on the Operation of Matrix Converter Based Dynamic Voltage Restorer (چکیده)
1395 - بهبود قابلیت اطمینان با استفاده RPFC در شبکه های قدرت ترکیبی (چکیده)
1396 - تعیین الگوی کشت بهینه محصولات باغی با استفاده از نظریه بازی(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) (چکیده)
1397 - بهینه سازی تصمیمات تولید با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم تکاملی و شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
1398 - تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی منطقه بردسیر کرمان (چکیده)
1399 - تعیین الگوی بهینه بهره برداری محصولات زراعی در استان کرمان مطالعه موردی شهرستان بافت بخش ارزوییه (چکیده)
1400 - تیعین کارایی اقتصادی تعاونی های صیادی چابهار با استفاده از مدل ANN-DEA (چکیده)
1401 - بررسی اثر کارشناسان ترویج بر کارایی تولیدات گلخانه ای سیستان (چکیده)
1402 - تاثیر سیاست های پولی ومالی بر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی وپیش بینی روند مکانیزاسیون درطی چندسال آینده (چکیده)
1403 - تحلیلی برمزیت نسبی دامداری عشایر استان لرستان: مطالعه موردی شهرستان خرم آباد (چکیده)
1404 - تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران (چکیده)
1405 - بررسی تأثیرسرکوب مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران (چکیده)
1406 - ارایه شاخصی برای پیش بینی عملکرد و جایابی PSS در شرایط نزدیک به تشدید قوی (چکیده)
1407 - برآورد حمایتهای بخش کشاورزی و تاثیر کاهش آن بر اقتصاد ایران (چکیده)
1408 - حل معادله آبهای کم عمق درتبدیلها با استفاده از روش شبکه تطبیقی (چکیده)
1409 - Numerical Modeling of Flow in Open Channel with a Side Concavity (چکیده)
1410 - ارزیابی رفتار لرزه‏ ای قابهای خمشی ایزوله شده تحت زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
1411 - بررسی وضعیت بهداشت روانی دانش آموزان دبستانی (چکیده)
1412 - تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکر مولکولی ITS (چکیده)
1413 - Experimental investigation of natural convection heat transfer of CuO/Turbine oil nanofluids in square enclosure (چکیده)
1414 - Preparation of polypropylene nano composite containing TiO2 and ZnO and evaluation of antibacterial activity against Escherichia coli (چکیده)
1415 - Teaching and Learning:Learning a foreign language and its Influence on the Identity of EFL Students (چکیده)
1416 - بررسی اثر پسزمینه ژنتیکی بر بلوک ژنی بازگرداننده باروری Rf3 در نسلهای درحال تفرق (چکیده)
1417 - تعیین فعالیت اگزونوکلئازی Streptomyces Sp .TBJ04 به روش ارزیابی کربوکسی متیل سلولاز(CMCase) (چکیده)
1418 - Antifungal activity of the citrullus colocynthis hydroalalcholic extract (چکیده)
1419 - Effect of Austenitizing Temperature on the Micro-structure of Ductile Irons Containing 2% Al (چکیده)
1420 - Nano Titania-Supported Dawson Heteropolyacid as Green Solid Catalyst for Synthesis of Linear Alkylbenzene (چکیده)
1421 - Google Suggest, Cognitive Load Theory, and Query Expansion: How Web searchers perceive keyword suggests in Google (چکیده)
1422 - Phase transformation of carbide in ultrahigh-carbon steel (چکیده)
1423 - An accelerated spheroidization method in high chromium tool steel (چکیده)
1424 - قابلیت تولید پروتئین های هترولوگ در قارچهای رشته ای به منظور تولید داروهای نوترکیب انسانی (چکیده)
1425 - مدل سازی عددی الگوی جریان و بررسی پارامترهای هیدرولیکی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب (چکیده)
1426 - The Influence of Variation Bainite Morphology on the Mechanical Properties of NiCrMo (BOZ) Steel (چکیده)
1427 - The Effects of Aging Treatment Parameters on Microstructure and Hardness of Aluminium Bronze Alloy (چکیده)
1428 - The role of minocycline on amygdala kindled seizures in rat (چکیده)
1429 - An Investigation of aluminum foam produced by sintering evaporation process (چکیده)
1430 - پتانسیل یابی آب زیر زمینی کوه های هزار مسجد با استفاده از مدل تلفیقی فازی و AHP (مطالعه موردی: شمالشرقی کوه های هزرا مسجد در استان خراسان رضوی) (چکیده)
1431 - بررسی نقش برنامه‌های درسی در جهت‌دهی فارغ‌التحصیلان دختر، به رشته‌های دانشگاهی خاص (چکیده)
1432 - The Relation between some biochemical parameters by balancing pro-oxidant Antioxidant in Rheumatoid Arthritis Disease (چکیده)
1433 - Three-Receiver Broadcast Channels with Side Information (چکیده)
1434 - Achievable Rate Regions for the Dirty Multiple Access Channel with Partial Side Information at the Transmitters (چکیده)
1435 - کیفیت تدریس در آموزش عالی: آموزش یا پژوهش؟ (چکیده)
1436 - Crystal structure, hydrogen bonds and C-X…p (X=H,F) interactions of a new acetyl phosphorylamidate (چکیده)
1437 - ON VARIETAL CAPABILITY OF DIRECT PRODUCTS OF GROUPS AND PAIRS OF GROUPS (چکیده)
1438 - Rheological Properties of Silver Nanofluids Fabricated by Sonochemical Method (چکیده)
1439 - تاثیر منبع کود نیتراتی و دور آبیاری بر آبشویی نیترات و توزیع آن در نیمرخ خاک (چکیده)
1440 - اثرات هیدروژل استاکوزرب و آبیاری بر رشد و استقرار نهال تاغ (چکیده)
1441 - اثرات هیدروژل استاکوزرب بر برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک و رشد و استقرار نهال آتریپلکس (چکیده)
1442 - تخمین سرعت نفوذ نهایی و لحظه ای آب در خاک با استفاده از توابع انتقالی (چکیده)
1443 - Numerical investigation of the effects of constraint design on 5XXX Al Alloy GTA Welding (چکیده)
1444 - خودپنداره تحصیلی: بستری برای کاهش اضطراب امتحان (چکیده)
1445 - خودکنترلی در نظریه خودتعیین‌گری و اندیشه‌های امام علی علیه السلام (چکیده)
1446 - اعتباریابی پرسشنامه علاقه مندی به پژوهش دانشجویان(RIQ): سنجه عملکرد آموزش پژوهش در دانشگاه ها (چکیده)
1447 - Evaporation Exergy Analysis For Different Ambient Temperature In Timber Dryer (چکیده)
1448 - Preparation and characterization of high energetic Al/Ni core-shell nanostructures (چکیده)
1449 - عملیات حرارتی فولاد ابزار سردکار 1.2080 و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آن (چکیده)
1450 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی قالب های آهنگری گرمکار 1.2344 (چکیده)
1451 - بررسی تاثیر پارامتر های عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و انرژی ضربه فولاد ابزار تندبر (HSS) 1.3343 (چکیده)
1452 - Aluminum nano particles as high energetic materials;Improvement on Combustion Performance through Nickel Deposition Particles Deposition on (چکیده)
1453 - (.Effect Of Cover Crops And Biofertilizers On Radiation Absorption And Use Efficiency Of Sesame(SESAMUM INDICUM L (چکیده)
1454 - The Effect of Channel State Information on the Capacity Bounds of MIMO Relay Channel (چکیده)
1455 - بررسی سینتیک و کارآیی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف رنگ قرمز فنل با استفاده از اشعه ماوراء بنفش و نانو دی اکسید تیتانیم (چکیده)
1456 - Exaggerated fear conditioning memory and increased amygdala cell density in the valproic acid animal model of autism (چکیده)
1457 - EFFECT OF CITRUS PULP ON PERFORMANCE AND SOME BLOOD PARAMETERS OF BROILER CHICKENS (چکیده)
1458 - ردیابی توالی ژن Fom2 در ارقام حساس و مقاوم به نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp melonis (چکیده)
1459 - ردیابی و تکثیر ژن توماتیناز در نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis (چکیده)
1460 - بررسی اثر ریزقلمه و نسبت هورمونی در القاء باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه (چکیده)
1461 - فینگرپرینت DNA تعدادی از ارقام خربزه ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR (چکیده)
1462 - ردیابی هومولوگ ژن های مقاومت در تعدادی از ارقام خربزه (چکیده)
1463 - Comparing the behavior of reinforced HSC beams whit AFRP bars and Confined HSC beams whit AFRP sheets under bending (چکیده)
1464 - ارزیابی رفتار لرزه‏ای ساختمان های قاب خمشی فلزی و ایزوله شده با جداگر لاستیکی- سربی، به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی (چکیده)
1465 - بررسی آسیب پذیری لرزهای و سطح عملکرد دیوار های آجری کلاف بندی شده (چکیده)
1466 - سطح عملکرد قاب های فولادی متوسط با مهار بندی برون محوری هشتی شکل تحت بار گذاری استاتیکی غیر خطی (چکیده)
1467 - Application of Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Parameters on 40CrMnMoS86 Hot Worked Steel (چکیده)
1468 - نقش صفات شخصیتی در خودتنظیمی هیجانی دانشجویان (چکیده)
1469 - مقایسه اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان ایرانی و افغانستانی (چکیده)
1470 - تنظیم اپی ژنتیکی پاسخ به تنش های غیر زیستی در گیاهان (چکیده)
1471 - اپیدمیولوژی هیداتیدوزیس در شترهای یک کوهانه مناطق مختلف ایران (چکیده)
1472 - بررسی و مطالعه نماتودهای شیردان گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه صنعتی مشهد (چکیده)
1473 - اولین رخداد آلودگی تجربی سگ به تنیا سریالیس در ایران (چکیده)
1474 - Triple Fortification of salt with Iodine, vitamin A and Encapsulated iron compounds: Stability and bioavailibility (چکیده)
1475 - Comparing factor structure of research motivation in PhD and M.A students (چکیده)
1476 - Supervised Brain Emotional Learning (چکیده)
1477 - پایه ی اخلاقیِ کناکنش ها در سیاست خارجی: منافع ملّی یا ایده نولوژی؟ (چکیده)
1478 - Thermal-Pressure-Driven Gas Flows through Micro Channels (چکیده)
1479 - Numerical Simulation of Cavitation around a Two-Dimensional Hydrofoil Using LES (چکیده)
1480 - مطالعات مغناطیس سنجی زمینی و IP/RSدر منطقه معدنی بزوشک، شرق نیشابور (چکیده)
1481 - تفسیر داده‌های IP-RS به کمک اطلاعات زمین‌شناسی در منطقه اکتشافی گزو، جنوب شرق طبس (چکیده)
1482 - The role of performance in teaching short story to EFL students (چکیده)
1483 - تحلیل گفتمان روشی اثربخش در آموزش زبان (چکیده)
1484 - Effect of mastitis during the first lactation on necessity to cull of Holstein cows (چکیده)
1485 - فشار هنجار تعهد جامعه ای در بین جوانان ایرانی (چکیده)
1486 - شبیه سازی سریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent (چکیده)
1487 - Evaluation of the correlation between tissue reaction and cytokines patterns induced by Alternaria alternate in mice. (چکیده)
1488 - A Low Profile Circularly Polarized Cavity Backed Antenna Using HMSIW Technique (چکیده)
1489 - Low Profile H-Plane Horn Antenna Based on Half Mode Substrate Integrated Waveguide (HMSIW) Technique (چکیده)
1490 - روش های مرسوم برای کالیبراسیون رادار هواشناسی؛ محدودیت ها و خطاها (چکیده)
1491 - کاربرد رادار هواشناسی در برآورد آب قابل بارش ابر و شدت بارش سطحی منطقه ای (چکیده)
1492 - جزء بندی شار انرژی و برآورد تبخیر – تعرق به روش تراز انرژی (نسبت باون) (چکیده)
1493 - بررسی چگونگی ایجاد ناپایداری های جوی نامتعارف در شمال شرق ایران (چکیده)
1494 - بررسی تأثیرپذیری نیاز آبی گیاهان غالب حوضه آبریز هریرود از تغییر اقلیم (چکیده)
1495 - بررسی و نقد دیدگاه فلسفی ماتیاس گوتمان در مورد نقش ساختار و کار در بازسازی فرگشتی. مدل: بندپایان (چکیده)
1496 - STUDY ON THE EFFECT OF USING DIFFERENT LEVELS OF HARMEL SEEDS (PEGANUM HARMALA) ON SOME BIOLOGICAL INDICES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) (چکیده)
1497 - STUDY ON FUNCTIONAL PROPERTIES OF USING DIFFERENT LEVELS OF BLACKSEED (NIGELLA SATIVA) IN THE DIET OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) ON IMMUNOLOGICAL AND GROWTH INDICES (چکیده)
1498 - To Determine Protein Degradation of Alfalfa Hay Using in Vitro Gas Production Technique (چکیده)
1499 - آزمون های زیستی و مولکولی بذور T4 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) (چکیده)
1500 - آنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) (چکیده)
1501 - سنجش و مقایس هی توانایی های روش های حل دستگاه معاد له های خطی در زبا نها و محیط های مختلف برنامه نویسی (چکیده)
1502 - برنامه تعمیرات و نگهداری بهینه مبتنی بر قابلیت اطمینان بر اساس الگوی نمایی تعمیم یافته (چکیده)
1503 - Analytical Localized Thermo-Mechanical Analysis of Bi-Material Thermostats using the Full Layerwise Theory (چکیده)
1504 - مروری بر عنکبوت های خرچنگی (Araneae: Thomisidae) استان خراسان ، ایران (چکیده)
1505 - بررسی فونستیک خانواده ی Araneidae در استان گلستان، ایران(Arachnida;Araneac) (چکیده)
1506 - بررسی نکات تربیتی نامه 31 نهج البلاغه (چکیده)
1507 - مطالعه ساختاری وکینماتیکی گسل سیاهکوه، شمال جاجرم (چکیده)
1508 - بررسی الگوی شکستگی های سازند مزدوران، شمال غرب روستای مزدوران،شرق کپه داغ (چکیده)
1509 - نقش مجلس شورای ملّی دوره‌ی چهاردهم در پایان بحران آذربایجان (چکیده)
1510 - تحلیل مقدماتی شکستگی ها در لوکوگرانیت خواجه مراد، جنوب شرق مشهد (چکیده)
1511 - تاثیر اتخاذ مالیات بر ارزش زمین به عنوان منبع درآمدی پایدار بر اقتصاد مسکن شهری (چکیده)
1512 - اولین گزارش رخداد فیزالوپترا از میمون در ایران (چکیده)
1513 - ارزیابی برنامه ریزی راهبردی بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی تطبیقی برنامه ریزی های تهران و مشهد) (چکیده)
1514 - بازاریابی شهری زمینه ساز رسیدن به نشان ویژه ی پایدار شهر به منظور رقابت در عرصه ی جهانی(مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
1515 - بررسی و اولوی تبندی شیوه های خدمات رسانی نوین در بازارهای ارزاق شهرداری مشهد (چکیده)
1516 - معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، گناباد-بجستان، خراسان رضوی (چکیده)
1517 - واکاوی معنایی قطعنامه‌ی 598 (چکیده)
1518 - بررسی و ارزیابی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری با استفاده از برنامه ریزی چند معیاری :مطالعه موردی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری مشهد (چکیده)
1519 - چگونه تغییر اقلیم تولید گندم را در مشهد متاثر می سازد؟ (چکیده)
1520 - بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه روستایی در آموزشهای اجرایی توسط پروژه بین المللی ترسیب کربن (چکیده)
1521 - برآورد میزان حق بیمه و غرامت برای دو روش جدید بیمه عملکردی و درآمدی و مقایسه آن با نظام فعلی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
1522 - آنتروپی باقیمانده تجمعی در توزیعهای گسسته (چکیده)
1523 - تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی (چکیده)
1524 - افزایش دقت معادله‌ی بیلان آب به کمک رگرسیون فازی (چکیده)
1525 - مهارت های زیارت در کلام امام رضا (ع) (چکیده)
1526 - چیستی و آثار تواکل در کلام امام رضا(ع) (چکیده)
1527 - راهبردهای ارتقاء سلامت و شاخص های جامعه سالم از منظر قرآن (چکیده)
1528 - بررسی میزان توجه به موضوعات مختلف پزشکی در مجله های علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور 1388 (چکیده)
1529 - تحلیل دینامیکی سازه ها با رویکرد احتمال اندیشانه (چکیده)
1530 - تحلیل کمانشی و پس کمانشی پوسته های استوانه ای دارای بازشو و راه های تقویت آن (چکیده)
1531 - ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانیِ اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان (چکیده)
1532 - بررسی زیرفشارها دردال سرریزها ناشی از ترک ها و درزهای موجود در سرریز شوت ها (چکیده)
1533 - تحلیل جریان در کانال باز با استفاده از تقریب‌های چندجمله ای در حوزه فرکانس (چکیده)
1534 - تعیین الگوی کشت تحت سه استراتژی اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی باکاربرد الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
1535 - بررسی کارایی تخصیصی و فنی کشاورزان تحت پوشش بیمه (مطالعه موردی: جوکاران استان خراسان رضوی) (چکیده)
1536 - Microbiological quality of mixed fresh-cut vegetable salads and mixed ready- to-eat fresh herbs in Mashhad, Iran (چکیده)
1537 - تحلیل اثرگذاری شرایط کالبدی شهر جدید گلبهار بر فرایند جذب جمعیت از کلان‌شهر مشهد (چکیده)
1538 - تعمیقِ شهر شاد، تقویت شهروندان بانشاط و تلطیفِ کهن الگویِ غمین شهرِ مذهبی (چکیده)
1539 - تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فاکتورهای حدت در E.coli O157:H7 جداشده از شیر مخازن تعدادی از گاوداری های صنعتی مشهد (چکیده)
1540 - Socio-imposed Theory of Language Proficiency and its Application in Iran (چکیده)
1541 - رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه دیوار برشی کوپل تحت تحریک لرزه ای (چکیده)
1542 - آنالیز عددی سیستم رفتار لرذه ای سیستم خرپاهای متناوب (چکیده)
1543 - بررسی بازشوهای اطراف المان‌های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی (چکیده)
1544 - نقش خودکنترلی در گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1545 - رگرسیون کمترین مربعات بر اساس داده های ورودی و خروجی مبهم و ضرایب مبهم (چکیده)
1546 - A least-absolutes approach to multiple fuzzy regression (چکیده)
1547 - Fuzzy statistical tests based on fuzzy confidence intervals (چکیده)
1548 - مدل مفهومی ارزش دانش و استراتژیهای مزیت رقابتی (چکیده)
1549 - ارائه مدل مفهومی مبتنی بر کیفیت رابطه و تصویر برند (چکیده)
1550 - Factors affecting the incidence of calf diarrhea in Iranian Holstein dairy herds (چکیده)
1551 - The effect of 4- nitroaniline concentration on Ag nanoparticles for detecting the melamine level in milk (چکیده)
1552 - Fabrication and calibration of an Ag nanoparticles sensor for detecting the melamine and NaCl level in raw milk (چکیده)
1553 - سنتز نانو ذرات نقره به روش کاهشی و تاثیر جذب سطحی پارانیتروآنیلین و کربن دی سولفید بر روی آن (چکیده)
1554 - اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد (چکیده)
1555 - survey effects of intent and materiality earning managment of ethical judgment of students in iran (چکیده)
1556 - بررسی ارتباط آگاهی و علاقه بهداشتی و زیست محیطی بر میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان خراسان بزرگ (چکیده)
1557 - بررسی رابطه وضعیت زیست محیطی فضاهای ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی (چکیده)
1558 - Contact toxicity of three formulations from lambda- cyhalothrin against German cockroach, Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae (چکیده)
1559 - مدل مفهومی توسعه کارآفرینی در شهرهای خلاق (چکیده)
1560 - گزارش یک مورد کورپولمونال در گوساله مبتلا به برونکوپنومونی (چکیده)
1561 - تحلیل واحدهای فتوولتاییک حرارتی و بررسی عوامل موثر بر بازده آنها (چکیده)
1562 - بررسی اثرتغییر فرکانس کاهیده و دامنه نوسان بر عملکرد آیرودینامیکی بالواره درحرکت فرازوفرود (چکیده)
1563 - On the milling and preheating on fabrication of combustion synthesized NiTi (چکیده)
1564 - Optimization of electroless deposition parameters for fabrication of Alumina/Copper core-shell nanostructure Using Taguchi method (چکیده)
1565 - DSMC Simulation of rarefied gas flows under Cooling Conditions Using a New Iterative Wall Heat Flux Specifying Technique (چکیده)
1566 - رابطه بین نگرش و انگیزش در استفاده از چراغ راهنما هنگام عبور از خیابان (چکیده)
1567 - Influence of different echinocandins on gene expression in Candida albicans and Candida dubliniensis (چکیده)
1568 - Polynilpotent capability of some nilpotent products of cyclic groups (چکیده)
1569 - Bound for the index of the center of a group in n-isoclinism classes containing capable groups (چکیده)
1570 - Fuzzy Genetic Algorithm Parallelization for Dejong Function Optimization (چکیده)
1571 - بیان mRNA گیرنده عملکردی لپتین در کبد گوسفند (چکیده)
1572 - Characteristics of carcass condemnations in a Poultry abattoir in Quchan, Khorasan Razavi, Iran (چکیده)
1573 - Influence of Density and Bed Type on Organic Saffron yield (چکیده)
1574 - Preparation of novel nano-catalyst Sr/S-ZrO2 by solvent Free method and investigating the catalytic activity in esterification reaction (چکیده)
1575 - Comparison between the activity of nano-catalysts of Al-promoted and pure sulfated ziconia and optimization of condition in esterification of oleic acid (چکیده)
1576 - تفاوت های ساختاری و عملکردی مغز در افراد با قابلیت هیپنوتیزم پذیری بالا (چکیده)
1577 - ارزیابی سیگنال های مغزی در بیماران دارای اختلال وسواسی - اجباری با استفاده از کمی سازی پتانسیل های وابسته به رخداد (چکیده)
1578 - مدل سازی رفتار عضو تیر- ستون بتن آرمه تقویت شده با FRP (چکیده)
1579 - On the Nilpotency of a Pair of Groups (چکیده)
1580 - On the Exterior G-Center Subgroup of a Pair of Groups (چکیده)
1581 - تاثیر یک دوره تمرینات آرام سازی همراه با فعالیت بدنی منتخب بر سلامت روانی دختران (چکیده)
1582 - تأثیر تصویرسازی کانون توجه بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت کودکان و بزرگسالان (چکیده)
1583 - تاثیر تصویر سازی هیپنوتیزمی و غیر هیپنوتیزمی بر عملکرد مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
1584 - Studying different levels of low irrigation and drought tolerance of some eco-types of fig. (چکیده)
1585 - بررسی نقش برشگیرها در پانل های ساندویچی پیش ساخته بتنی(پانل های 3D) (چکیده)
1586 - آنالیز عددی رفتار لرزه ای سیستم خرپای متناوب (چکیده)
1587 - رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه دیوار بزشی کوپل تحت تحریک لرزه ای (چکیده)
1588 - Synthesis and Characterization of Ca2Co2O5 Nanoparticles Prepared, Using Modified Sol-gel Method (چکیده)
1589 - Study of Structural, Electrical and Optical Properties of Nano-structured Vanadium Oxide Thin Films by Spray Pyrolysis Method: Effect of Solution Concentration (چکیده)
1590 - Synthesis of Colloidal Solution of Silver Nanoparticles and the Investigation of the Stirring Time and Ageing Time Effects on the Nanoparticles Size and Concentration (چکیده)
1591 - Synthesis and Structural, Optical and Antibacterial Characterization of ZnO and ZnO:Ag Nanopowders Prepared via Modified Sol-Gel Method (چکیده)
1592 - Users’ perception of Aboutness and Ofness in Images: an Approach towards Subject Indexing Based on Ervin Panofsky’s Theory and Users’ View (چکیده)
1593 - علامه اقبال لاهوری و افغانستان (چکیده)
1594 - ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش های سازمانی (چکیده)
1595 - بررسی مؤلف ههای مؤثر بر ساختار سرمایه با توجه به تئور یهای توازی ایستا و سلسله مراتبی (چکیده)
1596 - تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد چهار رقم کلزای پاییزه (چکیده)
1597 - بررسی کاهش اثر ارتعاشات و امواج زمین لرزه بر روی سازه های اطراف با مدلسازی عددی (چکیده)
1598 - Stability Investigation of Hesperetin Loaded Nanocarrier (چکیده)
1599 - فرآوری خربزه، طالبی، هندوانه و کدو حلوایی به منظور افزایش زمان ماندگاری و ارزش افزوده (چکیده)
1600 - A novel approach for the synthesis of superparamagnetic Mn3O4 nanocrystals by ultrasonic bath (چکیده)
1601 - Synthesis of maganese oxide nanocrystal by ultrasonic bath:effect of external magnetic field (چکیده)
1602 - معرفی بخشی از کنه های درختان میوه(acari)شهرستان بیرجند (چکیده)
1603 - بررسی تنوع گونه ای قاب بالان خانواده کارابیده در اکوسیستم های کشاورزی استان کرمان (چکیده)
1604 - Genetic and phenotypic parameter estimates for birth weight in Iranian indigenous goat (چکیده)
1605 - Development of a New Quantitative Competitive PCR Assay for Rumen Butyrate-Producing Bacterium, Butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
1606 - Phylogenetic analysis of serotype Asia1 foot-and-mouth disease virus: Asia diversity and the Iran perspective (چکیده)
1607 - مطالعه شیوع انگلهای گوارشی و خونی شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتارگاه مشهد (چکیده)
1608 - مدیریت دانش در آموزش عالی:چالش ها و فرصت ها (چکیده)
1609 - بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی (چکیده)
1610 - مطالعه فلور میکروبی، جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک شیر شتر در ناحیه ترکمن برای استفاده در صنعت غذا (چکیده)
1611 - نظرگاه های محمّد اقبال لاهوری دربارة هنر و ادبیات (چکیده)
1612 - شعر فارسیِ اقبال: رنگارنگی اندیشه/ تنوع قالب و فرم (چکیده)
1613 - Complexity and entropy in colliding particle systems (چکیده)
1614 - مطالعه عددی عملکرد گذرای یک سیستم ذخیره انرژی حرارتی مبتنی بر گرمای نهان (چکیده)
1615 - An Outer Commutator Capability of Finitely Generated Abelian Groups (چکیده)
1616 - تحلیل اگزرژی نیروگاه شهید رجایی قزوین (چکیده)
1617 - ON SIMPLE Kn–GROUPS FOR n = 5, 6 (چکیده)
1618 - NON-VANISHING ELEMENTS AND ZEROS OF CHARACTERS OF FINITE GROUPS: A REVIEW (چکیده)
1619 - ON M-GROUPS AND THEIR SUBGROUPS: A REVIEW (چکیده)
1620 - Preconcentration of trace amounts mercury by dispersive liquid-liquid microextraction with dispersive liquid-liquid microextraction detection using mean centering of ratio spectra method (چکیده)
1621 - Pre-concentration andDetermination of brilliant green from fish pond water using carbon nanotube assisted pseudo-stir bar solid/liquid microextraction combined with UV–vis spectroscopy–diode array detection (چکیده)
1622 - Application of Experimental Design for Optimization of Diffusive Liquid Phase Microextraction of Methylphenidate in Water Samples (چکیده)
1623 - بازی درمانی عروسکی(کاربرد عروسک های دستی در بازی درمانی اختلالات طیف اتیسم) (چکیده)
1624 - بررسی رفتار لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات دو بعدی گسل و مقاوم سازی آنها با FRP (چکیده)
1625 - ترکیب هنردرمانی و روان درمانی در کاهش پرخاشگری نوجوانان با تشخیص اختلالات خلقی (چکیده)
1626 - Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of Beryllium in Natural Water Using Mean Centering of Ratio Spectra Method and orthogonal signal correction Partial Least Squares Regression (چکیده)
1627 - Artificial neural network and support vector Machine applied for simultaneous analysis of mixture of nitrophenols by conductometrics acid-base titration (چکیده)
1628 - Second-Order Advantage From Micelle Concentration Gradual Change–Visible Spectra Data (چکیده)
1629 - مقایسه سطح عملکرد قابهای 8 طبقه فولادی با مهاربند واگرا و تاتیر تعداد و محل قرارگیری بادبند بر آن (با جداساز و بدون جداساز) (چکیده)
1630 - بررسی و مقایسه سطح عملکرد قابهای 8 طبقه فولادی با مهاربند واگرا و ضربدری (با جداساز و بدون جداساز) (چکیده)
1631 - بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر ناامیدی و تنهایی کودکان دختر مقطع ابتدایی مقیم در مراکز شبه خانواده مشهد (چکیده)
1632 - مورد پژوهی کاربرد روان نمایشگر در روان درمانی مبتنی بر بازپردازش طرحواره های هیجانی در نوجوانی با تشخیص اختلال افسردگی ماژور (چکیده)
1633 - کاربرد بازی درمانی عروسکی در کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شبه خانواده (چکیده)
1634 - بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها با کامپوزیت های CFRP (چکیده)
1635 - مطالعه میکروسکپ نوری و الکترونی هسته و سیتوپلاسم نوتروفیل های شتر (چکیده)
1636 - A formula for the spectral projection of the time operator (چکیده)
1637 - Effect of chemical and organic fertilizer application on yield coponents and Essentila oil in Fennel (Foeniculum vulgare Mill) (چکیده)
1638 - Effect of Nitrogen Fertilizer and Soil Characters on Growth and Essential oil of Thymus vulgaris (چکیده)
1639 - The effect of phosphorous and nitrogen rates on yield, yield components and essential oil percentage of Matricaria recutita (چکیده)
1640 - چهره‎ی اولتراسونوگرافی هیداتیدوز کبدی در یک نفر شتر یک کوهانه (چکیده)
1641 - Simultaneous Spectrophotometric Determination of Gallium and Nickel in Aluminum (چکیده)
1642 - simultaneous kinetic determination of Fe(II) and Fe(III) by spectrophotometric H- point standar addition method (چکیده)
1643 - Electrolytic Hydride Generation Spectrophtometric method for Determination and Speciation of As(III) and As(V)by silverdiethyidithiocarbamate (چکیده)
1644 - Numerical Simulation of the 3 Dimensional Heated Necrosis Element under HIFU Transducer (چکیده)
1645 - بررسی تاثیر رگ های شاخص حرارتی در درمان سرطان با استفاده از امواج پرشدت و متمرکز فراصوت در سه بعد (چکیده)
1646 - بررسی عددی تاثیر حرکت مبدل و اثر داپلر در نحوه جذب امواج فراصوت در بافت انسان (چکیده)
1647 - بررسی تأثیر جهت گیری اخلاقی و تعهد حرفه ای بر رفتار مدیریت سود (چکیده)
1648 - مدل سازی سه بعدی انتشار جذب امواج فراصوت به صورت کانونی در بافت انسان و کربرد آن در درمان حرارتی سرطان (چکیده)
1649 - ترتیبهای تصادفی وابسته مثبت با استفاده از تابع مفصل (چکیده)
1650 - کاهش آکریلامید نان سنگک با استفاده از اسید استیک و اسید اسکوربیک (چکیده)
1651 - ارزیابی فعالیت ضد رادیکالی، قدرت احیاء کنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی روغن پوست بنه (چکیده)
1652 - جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی (چکیده)
1653 - بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی روغن هسته انار (چکیده)
1654 - بررسی فراوری هسته انار با امواج فراصوت جهت استخراج روغن (چکیده)
1655 - کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک در تولید اکولوژیک گوجه فرنگی (esculentum Lycopersicom ) (چکیده)
1656 - بر همکنش اثرات گیاهان پوششی و ریزوباکتری های محرک رشد گیاه ( PGPR) بر برخی شاخص های رشدی، عملکرد محصول و تولید اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) در یک نظام زراعی کم نهاده (چکیده)
1657 - دین و صلح (چکیده)
1658 - بررسی ضرورت کالیبراسیون مدل های برآورد فرسایش برای هر منطقه در محیط GIS (مطالعه در مورد مدل های فرآیندی GUEST و WEPP همچنین مدل های تجربی EPM و MPSIAC و هیدروفیزیکی) (چکیده)
1659 - رابطه بین ترکیب بدنی.شاخص توده بدنی(BMI).توان بی هوازی و Vo2maxدر والیبالیست های نخبه دانشگاهی (چکیده)
1660 - Comparing resistance and endurance exercise on motor function in woman with multiple sclerosis (چکیده)
1661 - مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
1662 - رابطه بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل پویا در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
1663 - مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی (چکیده)
1664 - مقایسه دو روش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک (چکیده)
1665 - تاثیر برنامه تمرینی عملکردی بر توانایی حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک (چکیده)
1666 - تاثیر هشت هفته تمرین یوگا برانحناهای ستون فقرات زنان مبتلا به کمردرد مکانیکال (چکیده)
1667 - تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر کاهش دردهای مکانیکال ستون فقرات (چکیده)
1668 - مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
1669 - رابطه بین سرعت راه رفتن و قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
1670 - بررسی علل و انواع آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال شرکت کننده در المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی (چکیده)
1671 - رابطه بین ریسک فاکتورها با آسیب های ورزشی در دانش آ موزان پسر شرکت کننده در رشته های فوتسال و هندبال المپیاد خراسن رضوی (چکیده)
1672 - Solving the Interval-Valued Linear Fractional Programming Problem (چکیده)
1673 - بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ، مطالعه موردی شهرستان مشهد (چکیده)
1674 - The Thermal Effect on Pull-in Instability of Electrostatically Actuated Nanoswitches (چکیده)
1675 - Effect of Microwave Heating Treatment on Mortality of Indian Meal Moth (Plodia interpunctella) in Pistachio (چکیده)
1676 - Uncertainty; a Problem to Rank Desertification Indicators (چکیده)
1677 - Techno-genic Desertification Mapping in Isfahan City (چکیده)
1678 - ارائه‌ی الگویی متفاوت در سامان‌دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی( مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (چکیده)
1679 - TURBULENT MIXED CONVECTION OF A NANOFLUID IN A HORIZONTAL CURVED TUBE USING TWO-PHASE MIXTURE MODEL. (چکیده)
1680 - بررسی مشکلات مربوط به تولید و بازاریابی انار در استان خراسان رضوی (چکیده)
1681 - برای تولید و صادرات انار در ایران swot تشکیل ماتریس (چکیده)
1682 - Numerical investigation of delta and arrow wings with various sweep angles at different angles of attack and Mach numbers (چکیده)
1683 - بررسی ادبیات حماسی علمای فارس در شکل گیری مبارزات مردمی در جنگ جهانی اول (چکیده)
1684 - EFFECT OF INULIN EXTRACTED FROM CHICORY AND ERUSALEM ARTICHOKE ON THE SURVIVAL OF LACTOBACILLUS CASEI AND LB.RHAMNOSUS UNDER ACIDIC CONDITIONS (چکیده)
1685 - رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با سلامت روان (چکیده)
1686 - بهینه سازی ایرفویل های ناکای استاندارد به کمک الگوریتم ژنتیک و روش پارامتربندی B-Spline در محدوده سرعت پروازی میکروپرنده ها (چکیده)
1687 - بررسی جریان مافوق صوت پیرامون بال دلتایی در زاویه حمله و زاویه برگشت به عقب متفاوت و اثر کاهش سطح بال پیکانی بر ضرایب برا وپسا (چکیده)
1688 - بررسی اثر باران شدید بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های 0NACA0015 و NACA0012 (چکیده)
1689 - A Numerical Model for Modeling the Effect of Plasma Actuators in Flow Control (چکیده)
1690 - نانواستراتیگرافی برش گازک واقع در غرب تاقدیس لهنا-ماهرود (جنوب شرق بیرجند) (چکیده)
1691 - A test of goodness of fit for Rayleigh distribution via cumulative residual entropy (چکیده)
1692 - Comparing the Upwind and Central Methods in Estimating Bed Slope Source Term in SWE With Standing Shock Waves (چکیده)
1693 - بن‌مایه‌یِ دگرگون‌شونده‌یِ ژنومِ ژئوپولیتیک در خاورمیانه‌ی عربی (چکیده)
1694 - بررسی رابطه نحو و معناشناسی (چکیده)
1695 - مقایسه داستان رستم و اسفندیار و ایلیاد و سرود 22 ایلیاد بر پایه الگوی لباو (چکیده)
1696 - تعیین مشخصات برخی از نماتودهای بیمارگر حشرات همدان بوسیله توالی ژن های ITS و 28S (چکیده)
1697 - بررسی تفاوت های فردی در زمینه دقت،اضطراب و نگرش ریاضی و تاثیر آن بر عملکرد ریاضی فراگیران (چکیده)
1698 - بررسی تفاوت های فردی و رهیافت های شناختی در رابطه حافظه فعال و عملکرد حل مسئله ریاضی فراگیران (چکیده)
1699 - the effect of nonstructural carbohydrates and addition of full fat roasted canolaseed on milk fatty acid composition in lactating cows (چکیده)
1700 - Prebiotic effectiveness of oligosaccharides extracted from Jerusalem artichoke tubers on selected lactobacilli and pathogenic microorganisms (چکیده)
1701 - Matrix Hermite--Hadamard type inequalities (چکیده)
1702 - مقایسه اثر گلیسرول بر رشد باکتری Escherichia coli O157:H7 ، Staphylococcus aureus و Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
1703 - تعیین منشأ و شاخص‌های آلودگی‌ فلزی منابع آب و خاک و اثرات آن بر سیستم ایمنی جانداران، جنوب‌باختر بیجار، کردستان (چکیده)
1704 - Inverse shadowing and weak inverse shadowing property (چکیده)
1705 - بررسی رابطه اهمال کاری با کمال گرایی و خودکارآمدی در بین کارکنان بیمارستان شهر فراشبد (چکیده)
1706 - Designing an Energy Efficient Prediction-based Algorithm for Target Tracking in Wireless Sensor Networks (چکیده)
1707 - FCM-Fuzzy Rule Base: A new Rule Extraction Mechanism (چکیده)
1708 - Joint Active Queue Management and Congestion Control Protocol for Healthcare Applications in Wireless Body Sensor Networks (چکیده)
1709 - A Genetic Algorithm-Based Approach for Energy- Efficient Clustering of Wireless Sensor Networks (چکیده)
1710 - A QoS Framework for Next Generation Networks based on Metro Ethernet (چکیده)
1711 - An Improvement on TCP Congestion Control Protocol for Next Generation Networks (چکیده)
1712 - Designing a Prediction-based Clustering Algorithm for Target Tracking in Wireless Sensor Networks (چکیده)
1713 - Proximity-Aware Resource Discovery Architecture in Peer-to-Peer based Volunteer Computing System (چکیده)
1714 - A UAV Lift Augmentation via Gurney Flap (چکیده)
1715 - مقایسه سه ایرفویل فوق بحرانی گذر صوتی در زاویه حمله و ماخ متفاوت و بهبودشکل ایرفویل با کمترین نسبت ضریب برا به پسا (چکیده)
1716 - کاهش نیروی درگ روی سیلندر به وسیله قرارگیری یک میله در جریان بالادست (چکیده)
1717 - تحلیل آیرودٍینامیکی جریان ناپایای حولَ یک پرتابه در حال حرکت و یک پرتابه پشت سر آن (چکیده)
1718 - تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انتروپی و روش حفظ انرژی جنبشی (چکیده)
1719 - A UNIFIED APPROACH TO FRAMES (چکیده)
1720 - طراحی و شبیه سازی دو روش پایش خط لوله به جهت تشخیص نشت (چکیده)
1721 - بهینه سازی خشک کردن هوای داغ برشهای گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
1722 - بهینه سازی خشک کردن اسمز- خلأ گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
1723 - نبردِ مرگ و زندگی: جست‌وجویِ راهی برای ماندگاریِ تاریخ (چکیده)
1724 - neuropsychological approach ti relationship of metacognitive and self-efficacy beliefs with mental health (چکیده)
1725 - بررسی تأثیر استفاده از صمغ گوار و پنیر معطر لیقوان بر خصوصیات حسی و رنگ پنیر تقلیدی (چکیده)
1726 - دانشگاه جندی شاپور در قرون اولیه اسلامی (چکیده)
1727 - بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی شاخساره سپند (Peganum harmala) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس (چکیده)
1728 - تاثیر کود های آهن و روی بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن گیاه زراعی نخود تحت شرایط تنش شوری (چکیده)
1729 - شیرابه های محل دفن زباله: منبعی در دسترس برای تولید جریان الکتریسیته (چکیده)
1730 - ارئه ی مدل شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا برای کاربرد در پیل های سوختی میکروبی (چکیده)
1731 - Estimates of Flushing Time in a Tidal River Using Fluvial Acoustic Tomography (چکیده)
1732 - تولید الکتریسیته با استفاده از رسوب رودخانه آب شیرین در پیل سوختی میکروبی رسوبی (چکیده)
1733 - تاثیر مراحل رشد تاقدیس بر سامانه ی رودخانه ای چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) (چکیده)
1734 - کنترل جریان توسط مکش و بررسی تأثیر آن بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های NACA0018,NACA0012 (چکیده)
1735 - THE UNSTEADY COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF TANDEM BODIES (چکیده)
1736 - Comparing upwind and central schemes in predicting stall characteristics of NACA0012 using vorticity confinmenet (چکیده)
1737 - الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی) (چکیده)
1738 - تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد) (چکیده)
1739 - The effect of gusty flow on aerodynamic characteristics of flapping aeropoils (چکیده)
1740 - نقش کنترل کننده های ساختاری در تشکیل کانی سازی محدوده معدن فیروزه نیشابور (چکیده)
1741 - Effect of rheological properties change on heat transfer coefficient of Non Newtonian fluid (چکیده)
1742 - تحلیل استرس با استفاده از شکستگیها در یک چین مرتبط با راندگی (چکیده)
1743 - مفهوم تجربه عرفانی اصیل از دیدگاه اقبال لاهوری (چکیده)
1744 - The Investigation of Nusselt Number using Carbon Nanotube-Ethylene Diamine Suspension in a Two Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
1745 - Application of Taguchi Technique and Grey Relational Analysis in Solving the Multi-objective Problem When Turning Austenitic Stainless Steel (چکیده)
1746 - نقش دولت در تامین مالی احیای بافت‌های فرسوده (چکیده)
1747 - Axial Force Analysis in Axial Machines with Functionally-graded Permanent Magnet (چکیده)
1748 - NUMERICAL SIMULATION OF VENTILATED CAVITATION BEHIND ATWO-DIMENSIONAL WEDGE (چکیده)
1749 - Numerical Simulation of Ventilated Cavitation behind an Axisymmetric Body (چکیده)
1750 - Kinetics Study of Removal of Reactive Black 5 From (چکیده)
1751 - Rheological Properties of Zirconia-Ethylene Glycol nanofluid (چکیده)
1752 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq. (چکیده)
1753 - اثر روشهای برداشت و خشک کردن محصول بر محتوای آنتوسیانین میوه زرشک بی دانه(Berberis vulgaris (چکیده)
1754 - تغییرات مقدار آنتوسیانین موجود در میوه زرشک بی دانه(Berberis vulgaris)در پاسخ به تاریخ برداشت و ساعات برداشت روزانه (چکیده)
1755 - صادرات گاز ایران، چالش ها و فرصت ها (با تأکید بر بازار گاز اروپا) (چکیده)
1756 - برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروه های هزینه ای (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
1757 - ممیزی انرژی در ساختمان های مسکونی شهر مشهد و مقایسه کارایی مصرف گاز در سیستم های گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
1758 - New Approach for the Construction of Inelastic Stiffness Matrix for Dynamic Analysis (چکیده)
1759 - تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی (چکیده)
1760 - تحلیل بار افزون قاب های دو بعدی با جزء قابی ناکشسان دقیق بر پایه روش سختی (چکیده)
1761 - A nonlinear signal specific ADC for efficient neural recording (چکیده)
1762 - An offset cancellation technique for comparators using body-voltage trimming (چکیده)
1763 - بررسی کارایی چند علف کش درکنترل علف هرز انگلی گل جالیز Orobanch aegyptica در زراعت گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum (چکیده)
1764 - دمای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی بذر تاجریزی سیاه (Solanum nigrom) (چکیده)
1765 - دمای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) (چکیده)
1766 - تاثیر علف هرز انگلی گل جالیز(Orobanch aegyptica)و برخی روش های موثر در کنترل آن بر خصوصیات فتوسنتز در گوجه فرنگی(Lycopersicon esculentum (چکیده)
1767 - تاثیر منبع تغذیه ای بر تنوع گونه ای علف های هرز مزرعه آنیسون (چکیده)
1768 - طراحی عناصر نوری پراشی دو سطحی با استفاده از الگوریتم رقابت استعمارگرایانه (چکیده)
1769 - طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از ترکیب الگوریتمهای گرشبرگ-ساکستون و بهینه سازی گروه ذرات (چکیده)
1770 - طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از الگوریتم بهینه یاب گروه ذرات (چکیده)
1771 - ایزولاسیون فعال ارتعاشات توسط محرکهای اینرسی و با استفاده از الگوریتم PSO (چکیده)
1772 - Jensen operator inequality for Q-class functions (چکیده)
1773 - Parallel DSMC simulation of Nano Cavity Structures (چکیده)
1774 - Some conditions under which some operators are normal (چکیده)
1775 - DSMC Simulation of Shear Driven Flow in Nano Gap Structures (چکیده)
1776 - باز خوانش توانمندی اسلام در عرضه /عرصه نظریه پردازی روابط بین الملل (چکیده)
1777 - بررسی مبانی فرانظری نظریه روابط بین الملل در اسلام (چکیده)
1778 - بررسی دلایل عدم بازتولید نظریه روابط‌بین‌الملل اسلامی در دوران معاصر؛ با عنایت به اندیشه‌های اندیشمندان سیاسی در اسلام (چکیده)
1779 - تحولات فناورانه و تغییر ماهیت و مفهوم جنگ در روابط بین الملل (چکیده)
1780 - تحول مفهوم منزلت ملی در نظام بین الملل با تکیه بر فناوری های ارتباطی/اطلاعاتی مقایسه موردی ایران و قطر (چکیده)
1781 - فناوری های ارتباطی/ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ای در خاورمیانه (چکیده)
1782 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی(کاربست مدلswotدر رفتارشناسی روابط خارجی) (چکیده)
1783 - جهانی شدن (چکیده)
1784 - Correlation of Nanostructure and Preferred Orientation with the Electrical and Optical Properties of B-V2O5 Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis (چکیده)
1785 - برنامه ریزی تامین انرژی یک شرکت توزیع برق در محیط مبتنی بر ریسک در حضور بارهای قابل قطع (چکیده)
1786 - مدلسازی واقعی بارهای مدیریت پذیر بزرگ نمونه به منظور مدیریت بار و شرکت در برنامه های بار قابل قطع (چکیده)
1787 - بازشناسی برون خط کلمات دستنویس فارسی با تاکید بر تشخیص نام چند شهر (چکیده)
1788 - On Felbin-Type Fuzzy 2-Normed Spaces and Its Fuzzy I-Topologies (چکیده)
1789 - پیاد سازی فیلتر های ذره ای در رهگیری اهداف بر روی برد DM6437EVM بر اساس طراحی مبتنی بر مدل (چکیده)
1790 - افزایش کارایی فیلترهای ذره ای در رهگیری اهداف با حرکات سریع به کمک یک کنترلگر فازی (چکیده)
1791 - مدلسازی و مانیتورینگ لحظه ای راندمان بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی (چکیده)
1792 - افزایش راندمان بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده کاوی فازی (چکیده)
1793 - استفاده از داده کاوی فازی در یافتن میزان هوای اضافی بهینه در سیستم بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه (چکیده)
1794 - طراحی کنترلگر تطبیقی رگولاتوری مقاوم نسبت به اغتشاش جهت کنترل رول موشک (چکیده)
1795 - طراحی خودخلبان تطبیقی برای موشک زمین به هوا وحذف حساسه های فشار وژایروی نرخی (چکیده)
1796 - Adaptive Teleoperation Systems Design (چکیده)
1797 - GENERALIZED HYERES-ULAM STABILITY OF A QUADRATIC FUNCTIONAL EQUATION WITH INVOLUTION IN QUASI--NORMED SPACES (چکیده)
1798 - STABILITY OF EULER-LAGRANGE QUADRATIC FUNCTIONAL EQUATIONS IN NON-ARCHIMEDEAN NORMED SPACES (چکیده)
1799 - On the structure of groups whose exterior or tensor square is a p-group (چکیده)
1800 - AN OUTER COMMUTATOR MULTIPLIER OF FINITELY GENERATED ABELIAN GROUPS (چکیده)
1801 - امکان بازیابی گزاره‌های تاریخی در متون ادبی با استفاده از تحلیل روایت (چکیده)
1802 - اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس :انگل مشترک نوپدید و خطر ساز در استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
1803 - بررسی پراکندگی تریشینلا در حیوانات حیات وحش استان خراسان رضوی (چکیده)
1804 - بهینه سازی سلول فتوولتائیک خورشیدی توسط مفهوم اکسرژی (چکیده)
1805 - شبیه سازی سه بعدی جریان سیال در فرایند جوشکاری لیزری (چکیده)
1806 - Full Survey on SPIT and prediction of how VoIP providers compete in presence of SPITTERS using Game-Theory (چکیده)
1807 - مسئله معکوس مرزی در محفظه های دو بعدی با جابجایی آزاد (چکیده)
1808 - طراحی معکوس مرزی محفظه های دو بعدی با جابجایی آزاد و تابش (چکیده)
1809 - تحلیل حرارتی عددی و بهینه سازی اکسرژی گردآورنده صفحه- تخت خورشیدی با مجاری مارپیچ (چکیده)
1810 - Inverse Boundary Design Free Convection Problem By Conjugate Gradient Method (چکیده)
1811 - Thermodynamic optimization of the solar parabolic cookers and comparison with energy analysis (چکیده)
1812 - INTRODUCTION TO ILOG OPL TO MODEL AND SOLVE MATHEMATICAL PROGRAMMING PROBLEMS (چکیده)
1813 - Fuzzy Linear Programming Problems: Models and Solutions (چکیده)
1814 - برآورد نیاز آبی گیاه گندم توسط مدل CROPWAT در شهرستان کردکوی- استان گلستان (چکیده)
1815 - احکام فقهی حقوقی کودک در صورت تغییر جنسیت پدر یا مادر (چکیده)
1816 - تبیین راهکار های موفقیت در جهاد اقتصادی بر اساس فقه امام رضا (چکیده)
1817 - اثر تراکم کاشت بر عملکرد و خصوصیات رشدی بنه در گیاه دارویی زعفران (چکیده)
1818 - Effects of application of organic , biological and chemical fertilizers on seed yield of Coriander (Coriandrum sativum) (چکیده)
1819 - SEED YIELD AND WATER USE EFFECIENCY OF Carum copticum AS AFFECTED BY WATER STRESS, SILVER NANOPARTICLES AND MAGNETIC FIELD NANOPARTICLES AND MAGNETIC FIELD (چکیده)
1820 - Effect of organic manure on Echium amoenum flower production (چکیده)
1821 - RESPONSE OF SAFFRON TO PLANTING DISTANCES AND IRRIGATION TIMES (چکیده)
1822 - THE EFFECTS OF SOME ANTIBIOTICS AND ESSENTIAL OILS ON CONTROLLING OF E.COLI BACTERIA (چکیده)
1823 - DOSE HARVESTING SEEDLESS BARBERRY AT DIFFERENTHOURS PER DAY MAKE ANY DIFFERENCES IN FRUIT QUALITY INDICES? (چکیده)
1824 - RELATIONSHIP BETWEEN HARVESTING TIME AND FRUITQUALITY IN SEEDLESS BARBERRY, AS A MEDICINAL SHRUB (چکیده)
1825 - EFFECT OF WATER AND SALINITY STRESSES ONGERMINATION INDICES AND SEEDLING GROWTH IN ARTICHOKE (CYNARA SCOOLYMUS) AND PURPLECONEFLOWER (ECHINACEA PURPUREA) (چکیده)
1826 - تعمیم هایی از توزیع های گسسته و ویژگی هایی از آن ها برای اندازه های اطلاع (چکیده)
1827 - Some moment inequalities for symmetric random variables (چکیده)
1828 - بررسی رفتار مجانبی اندازه های وابستگی دمی (چکیده)
1829 - Preservation of some Stochastic Orders under Distortion (چکیده)
1830 - ویژگیهایی از اندازه فی واگرا به کمک مفصل (چکیده)
1831 - ترتیب تصادفی EW و برخی ویژگیهای آن (چکیده)
1832 - Association between the polymorphism of the TCF7L2 gene and type 2 diabetes in 154 patients in Mashhad (چکیده)
1833 - مقایسه تأثیرات ضد سرطانی نانوذرات اکسید روی و داروی داکسوروبیسین به صورت جداگانه و توأم بر روی دودمان سلولی DU145 (چکیده)
1834 - اثر pH بر روی فعالیت مهار رشد پلی- ال- آرژینین علیه باکتری.Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
1835 - بررسی پلی مورفیسم rs12255372 در ژن TCF7L 2 و ارتباط آن با دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی (چکیده)
1836 - راهکار های پیشنهادی برای بهبود نظام ملی نوآوری ایران (چکیده)
1837 - Trajectory Tracking of 3-PRR Parallel Manipulator with PI Adaptive Fuzzy Terminal Sliding Mode Controller (چکیده)
1838 - Vessel Segmentation Based on Sobel Operator and Fuzzy Reasoning (چکیده)
1839 - Extremal Optimization for Solving Job Shop Scheduling Problem (چکیده)
1840 - بررسی مشخصه منفی در ترانزیستور لایه نازک (چکیده)
1841 - Modeling SOI-MOSFET Using Neuro Space Mapping (چکیده)
1842 - The Effects of Random Distribution Fluctuations of Dopants on SOI-MOSFET Performance (چکیده)
1843 - یک BJT جانبی لایه نازک با بهره بالا بر روی زیرپایه SOI (چکیده)
1844 - ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجه (چکیده)
1845 - بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای عناب ایران با استفاده از بارکد گذاری DNA و نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
1846 - ارزیابی تنوع ژنتیکی کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر ISSR (چکیده)
1847 - تمرینات انبوه و مهارت های ویژه در دارت: ظهور مدل موازنه (چکیده)
1848 - مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو (چکیده)
1849 - ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
1850 - RELATIVELY INVARIANT MEASURE AND SEMIDIRECT PRODUCT GROUPS (چکیده)
1851 - آنالیز موجک نوار عضلانی سطحی (SEMG)برای تشخیص خستگی ماهیچه (چکیده)
1852 - Factorization Problem for topological groups (چکیده)
1853 - A MIXED INTEGER MODEL FOR CAPACITATED LOT-SIZING PROBLEM WITH TRIANGULAR SEQUENCE-DEPENDENT SETUP COSTS (چکیده)
1854 - امکان سنجی استفاده از پساب برکه های تثبیت فاضلاب در تغذیه منابع آب زیرزمینی (چکیده)
1855 - ارزیابی استانداردهای کیفی کاربرد پساب تصفیه خانه ها در کشاورزی (چکیده)
1856 - Effect of FeSO4 and Methanol Sprays on Chlorophyll Content of Lilium ;Brunello; (چکیده)
1857 - بررسی فراوانی و علل بروز انواع آسیب ها در میان بانوان و آقایان سنگنورد دیواره های بلند (چکیده)
1858 - تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر میزان کاهش کمردردهای ناشی از دیسکوپاتی (چکیده)
1859 - بررسی وندهای زایا و غیرزایا در فارسی معاصر (چکیده)
1860 - ساخت دستگاهی برای ارائه برنامه بدنسازی و جلوگیری از آسیب دیدگی ستون فقرات ورزشکاران رشته بدنسازی به علت فشار بیش از حد (چکیده)
1861 - ارائه یک ترانزیستور دوقطبی با کنترل بهره (چکیده)
1862 - محاسبه جریان تونل زنی اکسید گیت درMOSFET های کانال کوتاه (چکیده)
1863 - Reducing Short Channel Effects in Dual Gate SOI-MOSFETs with a Drain Dependent Gate Bias (چکیده)
1864 - بررسی عملکرد یک ترانزیستور ترکیبی BJT و FET لایه نازک (چکیده)
1865 - معرفی یک ترانزیستور دوقطبی جدید بر اساس وارونگی سطحی (چکیده)
1866 - DC and RF characteristics of SiC MESFETs with different channel doping concentrations under the gate (چکیده)
1867 - A novel SiC MESFET with recessed P-Buffer layer (چکیده)
1868 - Numerical Investigate of Base Doping for Minimum Base Transit Time (چکیده)
1869 - ماهیت تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا (چکیده)
1870 - Two effective hybrid metaheuristic algorithms for minimization of multimodal functions (چکیده)
1871 - A General Upper Bound for the Capacity of FreeSpace Optical Channel and the CorrespondingOptimal Input Distribution (چکیده)
1872 - •The effect of nonstructural carbohydrate and addition of full fat roasted canola seed on milk production and composition in lactating cows (چکیده)
1873 - Milk production and components of Holstein dairy cows fed diet supplemented with whole barely grain treated with sodium hydroxide (چکیده)
1874 - Effects of chemical treatment of whole barley grain with sodium hydroxide on nutrient intake and digestibility in medlactation of Holstein deiry cows (چکیده)
1875 - Effects of feeding different levels of guar meal on performance of Holstein dairy cows (چکیده)
1876 - A comparison between sexed and conventional semen and some reproduction items in Iranian Holstein dairy herds (چکیده)
1877 - Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed diet Supplemented with fish oil and canola oil from transition period to early lactation (چکیده)
1878 - In situ ruminal degradability of dry matter and crude protein of soybean meal treated with formaldehyde and extrusion (چکیده)
1879 - Effect of different pectin rich by products on feed intake,milk production and compsition and rumminal PH of lacting dairy cows (چکیده)
1880 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on blood metaboites in early lacting cows (چکیده)
1881 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on chewing activities in early lactating holstein cows (چکیده)
1882 - Milk production and composition of Saanen dairy goat fed by ration containing date palm leaves (چکیده)
1883 - Effect of date palm leaves substitution with wheat straw on health and rumen parameter of saanen dairy goats (چکیده)
1884 - Comparison rumen degradability of Sedilitzia rosmarinus,halocnemum strobilaceum and kochia scoparia with wheat straw and alfalfa hay (چکیده)
1885 - تأثیر کیفیت آب آشامیدنی بر مصرف آب، خوراک و عملکرد گوساله های شیرخوار در شرایط استرس گرمایی (چکیده)
1886 - پاسخ های فیزیولوژیک گوساله های شیر خوار به بهبود کیفیت آب آشامیدنی در شرایط استرس گرمایی (چکیده)
1887 - Effects of dietary chromium-methionine supplementation on blood metabolites and insulin (چکیده)
1888 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on milk yield and composition of early lactating (چکیده)
1889 - Evaluation of nutritional values of caraway-seed pulp fed to Holstein dairy cattle (چکیده)
1890 - گزارش یک مورد نادر فیبرومیکسوما در یک راس گاو (چکیده)
1891 - Effect of urea and polyethylene glycol on chemical composition of pistachio by-products silage (چکیده)
1892 - The effect of dietary level of steam treated sugarcane pith on digestibility and ruminal passage (چکیده)
1893 - آسیب شناسی ترجمه کتابهای تاریخی دوره قاجاریه (چکیده)
1894 - تاثیر اندیشه فردوسی در شکل گیری و تداوم حکومت صفوی (چکیده)
1895 - Synthesis of novel heterocyclic systems of [1,2,4]triazolo[3ʹ,4ʹ:2,3]pyrimido [4,5-c] isothiazole (چکیده)
1896 - Synthesis of Novel Heterocyclic System of [1,2,4] triazolo [3ʹ,4ʹ:2,3]pyrimido[4,5-c]isothiazole (چکیده)
1897 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine (چکیده)
1898 - بررسی روش های مختلف تهیه نانو کپسول و کاربرد ان در صنایع غذایی (چکیده)
1899 - انگیزه های مقلدان شاهنامه در آسیای صغیر (چکیده)
1900 - بررسی خواص ضد میکروبی اسانس روغنی گیاه خوشاریزه بر باکتری باسیلوس سریوس (چکیده)
1901 - بازتاب هویت ایرانی در شاهنامه فردوسی و تاثیر آن درتشکیل دولت ملی در ایران (چکیده)
1902 - دولت صفویان الگوی یک دولت توسعه یافته شیعی (چکیده)
1903 - بررسی نقش تامین اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی شهر زنجان (چکیده)
1904 - Synthesis of new derivatives of pyridazino[4,3-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine (چکیده)
1905 - The Relationship of M.A. Students’ Metacognitive and Self-efficacy Beliefs with Their Mental Health (چکیده)
1906 - بکارگیری تناسب خاکستری در بهینه سازی چند هدفه مسائل مهندسی (چکیده)
1907 - Zero-divisor graphs of extension rings (چکیده)
1908 - Local cohomology modules and derived functors (چکیده)
1909 - Effect of frying temperature and time on image characterization of pierogi (چکیده)
1910 - Kinetic Modeling of Mass Transfer During Deep Fat Frying of Shrimp Nuggets Coated With Different Batter Formulation (چکیده)
1911 - بررسی استفاده از پنیر خامه ای در تهیه بستنی نرم و بهینه سازی فرمولاسیون آن با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
1912 - استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، پردازش تصویر و تئوری فرکتال به منظور پیشگویی چروکیدگی کیوی خشک شده، به روش اسمزی- هوای داغ (چکیده)
1913 - بررسی خصوصیات حسی و فیزیکوشیمیایی بستنی های کم چربی وانیلی (چکیده)
1914 - A Software-Based Error Detection Technique Using Encoded Signatures (چکیده)
1915 - آشکارسازی تغییرات اقلیمی براساس آزمون آماری من-ویتنی در شهر مشهد (چکیده)
1916 - اصلاح شاخص RDI با انتخاب مناسبترین تابع توزیع در مناطق خشک و نیمه خشک ایران (چکیده)
1917 - Investigation and Reduction of Fault Sensitivity in the FlexRay Communication Controller Registers (چکیده)
1918 - آشکارسازی تغییرات آب و هوایی و تاثیر آنها بر آتش سوزی در عرصه های طبیعی (چکیده)
1919 - سینتیک تغییرات بافت ماده غذایی طی سرخ کردن عمیق (چکیده)
1920 - تحلیل و ارزیابی تحمل پذیری اشکال محافظ گذرگاه مرکزی قرداد ارتباطی FlexRey در سیستم کنترل الکترونیکی خودروهای مدرن امروزی (چکیده)
1921 - Categorizing and Analysis of Activated Faults in the FlexRay Communication Controller Registers (چکیده)
1922 - A Low-Cost Fault-Tolerant Technique for Carry Look-Ahead Adder (چکیده)
1923 - بهینه سازی آبگیری اسمزی گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
1924 - هوش هیجانی در معلولین جسمی ورزشکار وغیر ورزشکار (چکیده)
1925 - A Low-Cost On-Line Monitoring Mechanism for the FlexRay Communication Protocol (چکیده)
1926 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه کنار (چکیده)
1927 - بررسی اثر جایگزین های چربی برشاخص های رنگ وبافت همبرگربا تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
1928 - Comparison of the Photocatalytic activity of TiO2 with the TiO2:SiO2 thin film (چکیده)
1929 - Influence of SiO2 in TiO2 matrix on tribological properties of TiO2 (چکیده)
1930 - MODIFICATION OF CARBON NANOTUBES WITH NANO PREYSSLER HETEROPLOYACID (چکیده)
1931 - NANO PREYSSLER: AN EFFICIENT AND REUSABLE SOLID CATALYST FOR ESTERIFICATION OF AROMATIC ALCOHOLS (چکیده)
1932 - SILICA-SUPPORTED KEGGIN NANO PARTICLES AS A CATALYST FOR THE SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID (چکیده)
1933 - MECHANICAL BEHAVIORS OF SMR RUBBER REINFORCED WITH NANO- PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE (چکیده)
1934 - Preparation of Silica-supported Preyssler Nanoparticles and Its Catalytic Performance in Esterification of Acetylsalicylic acid with acetic Anhydride (چکیده)
1935 - PHOTOCATALYSIS SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING PREYSSLER ACID (چکیده)
1936 - A NOVEL CATALYST FOR PHOTOSYNTHESIS OF GOLD NANOPARTICLES (چکیده)
1937 - تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم (چکیده)
1938 - تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها (چکیده)
1939 - Fuzzy job-shop scheduling problem with Genetic algorithm (چکیده)
1940 - زمان بندی سیستم های کارگاهی انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی (چکیده)
1941 - TDMA Scheduling in Wireless Sensor Network Using Artificial Immune System (چکیده)
1942 - بررسی اثر دو اسانس گیاهی روی میزان تخمریزی و کاهش جمعیت نتاج نسل اول سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (F. (چکیده)
1943 - Chaotic time series prediction based on emotional learning Fuzzy model (چکیده)
1944 - بررسی اثرات کشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (چکیده)
1945 - پیدا کردن مسیرهای چند هدفه در شبکه های تصادفی با استفاده از ترکیب سیستم ایمنی مصنوعی و نظریه آشوب (چکیده)
1946 - تأثیر کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آنها (چکیده)
1947 - بازشناسی خانه طاق بلندها ومجموعه گنبد هشت دو اثر از دوره اتابکان یزد (چکیده)
1948 - حل مسئله زمانبندی کار کارگاهی بر اساس الگوریتم بهینه سازی اکسترمال (چکیده)
1949 - Synthesis of hydroxyl terminated nano-PAMAM dendrimer and its pharmaceutical evaluations (چکیده)
1950 - Genetic Regulatory Network Inference using Recurrent Neural Networks trained by a Multi Agent System (چکیده)
1951 - sequence stratigraphy of Upper Bajocian-Lower Batonian, Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
1952 - نقش چینه نگاری سکانسی در کیفیت مخزنی سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (چکیده)
1953 - آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و ارتباط آن با خواص پتروفیزیکی مخزن سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (چکیده)
1954 - مکانیزم تشکیل گلاکونی های سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد (چکیده)
1955 - ارزیابی تولید هیدروکربن از سازند پابده در ناحیه تنگه هرمز (چکیده)
1956 - تعیین میزان جذب هیدروکربن توسط ماتریکس سنگ منشاء پابده در میدان نفتی سورو (چکیده)
1957 - لیتواستراتیگرفی و بیواستراتیگرافی سازند مزدورا ن در غرب کپه داغ (روستای چشمه خان و چاه قزل تپه 2) (چکیده)
1958 - مطالعه پتروگرافی زغال های معدن روباز مزینو (جنوب غرب طبس) (چکیده)
1959 - ماکروفسیل های گیاهی شاخه اسفنوفیتا، کنیفروفیتا گینگوفیتا (جنوب غرب طبس) (چکیده)
1960 - ارزیابی انواع تخلخل و فراینر دولومیتی شدن بر پتانسیل مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس (چکیده)
1961 - ترکیب ایزوتوپ های پایدار کالکریت های سازند شوریجه (ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین)، شمال شرق ایران: کاربرد آن در پیش بینی پوشش گیاهی و میانگین درجه حرارت سالیانه (MAT)دیرینه (چکیده)
1962 - ثبت نرخ بارندگی دیرینه توسط خاکهای دیرینه کلسیتک سازند شوریجه، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
1963 - 2-aryl-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-ones (چکیده)
1964 - تکتونیک و منشا ماسه سنگ های سازند امیران با استفاده از داده های پتروگرافیدر جنوب غرب لرستان (چکیده)
1965 - بررسی فراوانی کیست هیداتید در دامهای کشتاری شهرستان قوچان در سالهای 1390-1389 (چکیده)
1966 - همبستگی های فرهنگی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
1967 - پپتیدهای ضد میکروبی: راهکاری مناسب برای کاهش مصرف سموم (چکیده)
1968 - شناسایی مولکولی عامل دخیل در پوسیدگی نرم پیاز در مزارع خراسان شمالی (چکیده)
1969 - بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Pectobacterium caratovrum subsp. carotovorum عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی (چکیده)
1970 - Phylogenetic study of pectolytic enterobacterial isolates causing leaf spot of ornamental plants in north of Iran (چکیده)
1971 - فیلوژنی جدایه های Pectobacterium بدست آمده از گیاهان زینتی گلخانه های استان های شمالی ایران (چکیده)
1972 - استفاده از rep-PCR در بررسی چند شکلی بین اروینیاهای پکتولیتیک جداشده از گیاهان زینتی در بخش هایی از شمال کشور (چکیده)
1973 - ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران (چکیده)
1974 - بررسی پیوست بعد زیست محیطی به برگه امتیاز دهی تعدیل شده در حسابرسی مدیریت محیط زیست (چکیده)
1975 - بررسی امکان کاربرد روش های شناسایی الگو در طبقه بندی شیر خام (چکیده)
1976 - شناسایی مدیریّت پسماندهای پزشکی در شهرمشهد و ارزیابی روشهای ارتقاء و بهبود آن (چکیده)
1977 - جایگاه عدالت در قواعد حقوقی (چکیده)
1978 - تفسیر تغییرات سطح آب دریا در رسوبات پلیستوسنشمال دریای عمان (چکیده)
1979 - تفسیر محیط رسوبی رسوبات هولوسن منطقه خور ساحلی شور واقع در شمال غربی دریای عمان (چکیده)
1980 - تفسیر توالی دیاژنتیکی سازند تیرگان، شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
1981 - Investigating geochemistry and the stable isotope (δ 18O & δ 2H) composition of Karde Carbonate lake water (NE Iran) (چکیده)
1982 - تفسیر رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی کربنات های ژوراسیک فوقانی در محدوده شرق البرز و کوه های بینالود- شمال شرق ایران (چکیده)
1983 - تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی نهشته های ژوراسیک فوقانی بر اساس داده های پتروگرافی و ژئوشیمیایی در منطقه جاجرم و بینالود در شمال شرق ایران (چکیده)
1984 - بررسی سرولوِژی لیشمانیوز احشایی در سگ های خانگی، گله و ولگرد شهرستان مشهد، استان خراسان رضوی (چکیده)
1985 - اثر ازن بر کاهش جمعیت میکروبی لاشه هرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد (چکیده)
1986 - گزارش جامع نگر وضعیت کنترل بیماری هاری در جمعیت انسانی، حیوانات خانگی و حیات وحش شرق و شمال شرق کشور (چکیده)
1987 - بررسی سنیتیک پایداری حرارتی آنتوسیانین های زرشک (چکیده)
1988 - مطالعه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و امکان شفاف سازی آب انار (چکیده)
1989 - Generalized confidence intervals for the survival function of the exponential distribution (چکیده)
1990 - Bayesian inference for geometric distribution under a simple step-stress model (چکیده)
1991 - تأثیر آب برگشتی در برآورد آب تجدیدپذیر (چکیده)
1992 - جشن نوروززبان مشترک ایرانیان و مردم آسیای مرکزی (چکیده)
1993 - Study of the effects of lunaea acanthodes extract on Leydig cells number and testosterone level in rat (چکیده)
1994 - Study of the effects of experimental hyperglycemia on myometrial histology in wistar rat (چکیده)
1995 - Study of the effects of insulin therapy during pregnancy and lactation in hyperglycemia mothers on testis parameters of off spring (چکیده)
1996 - Study of the effects of hyperglycemia on sttous cycle and histology of ovary in adult wstar rat (چکیده)
1997 - محدودیت‌های توسعه استان خراسان رضوی با توجه به آب تجدیدپذیر (چکیده)
1998 - اثر فسیلهای کرتاسه پایینی درمناطق امان آباد و بازحوض درحوضه بینالود، جنوب مشهد (چکیده)
1999 - تعیین مرز سازندهای سورگاه و ایلام در منطقه ی پلدختر (استان لرستان)بر اساس نانوپلانکتون های آهکی (چکیده)
2000 - تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی غلظت یون مس در سیستم های Aux Cooling نیروگاه های شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2001 - زیست چینه نگاری بخش فوقانی سازند سورگاه و قاعده سازند ایلام بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک در منطقه ی پلدختر (استان لرستان) (چکیده)
2002 - بررسی فرامینیفرهای آگلوتینه ی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان،شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ (چکیده)
2003 - اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی (چکیده)
2004 - بررسی پتانسیل حذف جلبک های موجود در آب آشامیدنی شهرها توسط پرمنگنات پتاسیم (چکیده)
2005 - FAPSWPP: یک پروتکل خرید امن کالای الکترونیکی مبتنی بر APSWPP (چکیده)
2006 - تعیین غلظت موثر ازن در حذف جلبک های موجود در تصفیه خانه های شهری (چکیده)
2007 - بررسی تاثیر فشار و دما بر راندمان دبی عبوری از صافی های غشائی در تصفیه خانه های شهری (چکیده)
2008 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر تقلیدی حاوی صمغ گوار و پنیرمعطر لیقوان (چکیده)
2009 - توصیف بایواستراتیگرافی مرز ائوسن زیرین، میانی در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
2010 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
2011 - فرمولاسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC)و بالنگو شیرازی (چکیده)
2012 - پالئواکولوژی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
2013 - مقایسه روش های مختلف اثبات بیماریزایی جدایه های عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی (چکیده)
2014 - کاربرد نشانگرهای PCR در بررسی تنوع ‍ژنتیکی جدایه هایFUSARIUM SOLANI مزارع و انبارهای سیب زمینی استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
2015 - بررسی گذر ساسند سورگاه به ساسند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان (چکیده)
2016 - اولین مطالعه جلبک های آهکی نهشته های کرتاسه پایینی منطقه امان آباد،جنوب مشهد (چکیده)
2017 - ریز زیست چینه نگاری سازند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان در جنوب غرب استان لرستان (چکیده)
2018 - اثر کربنوکسالون و بیکوکولین تزریق شده به صورت نخاعی بر التهاب ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
2019 - راهکارهای پیشگیری از ابتلا به بیماری های زئونوز در جمعیت صاحبین حیوانات خانگی (چکیده)
2020 - Evaluation of dietary citrus peel extracts to relieve the impact of heat stress in broiler chickens (چکیده)
2021 - جایگاه مولفه های سلامت در میان مولفه های مربوط به آموزش شهروندی (تحلیل محتوای کتابهای درسی کودکان کم توان ذهنی) (چکیده)
2022 - زیست چینه نگاری گذر ائوسن پیشین – میانی در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ (چکیده)
2023 - الگوی توزیع فرامینیفرهای بنتیک و بررسی رخداد هیپرترمالی در مرز ایپرزین -لوتتین در برش یاقل ، غرب حوضه کپه داغ (چکیده)
2024 - حذف جلبکهای موجود در آب آشامیدنی با استفاده از ازن (چکیده)
2025 - بررسی خواص مکانیکی و مورفولوژی سطح شکست آلیاژ آمورف توده ای پایه زیرکونیم (چکیده)
2026 - بررسی تاثیر ریز ساختار فلز پایه بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 5083 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اختلاطی (چکیده)
2027 - به کارگیری تناسب خاکستری- تاگوچی در بهینه سازی چند هدفه مسائل مهندسیو کاربرد آن در تراشکاری فولاد (چکیده)
2028 - The Cozero-divisor Graph of a Commutative Ring (چکیده)
2029 - بررسی شرایط بهینه ماشینکاری سوپر آلیاژ اینکونل 718 با رویکرد طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
2030 - ادبیات تطبیقی و انواع ادبی با نگاهی به انواع ادب فارسی و عربی (چکیده)
2031 - شاعر و سلطان (چکیده)
2032 - مطالعات لیتوژئوشیمیایی جهت دستیابی به آنومالی مس و طلادرمحدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
2033 - Integrated all-optical regenerator on a silicon chip using a phase-shifted Bragg grating as the band pass filter (چکیده)
2034 - بازنگری اسم و بررسی پتانسیل اقتصادی مارن ھای منطقه چابھار، جھت ساخت آجر رسی (چکیده)
2035 - Nanotechnology applications in biocatalysts immobilization (چکیده)
2036 - شناسایی و تشخیص جلبک های موجود در آب های آشامیدنی و حذف آن ها توسط پرمنگنات پتاسیم (چکیده)
2037 - بررسی عوامل بیولوژیکی تاثیر گذار بر کیفیت آب سد طرق و تصفیه خانه شماره 2 مشهد (چکیده)
2038 - مدیریت وراهکارهای کاهش آلودگی های زیست محیطی ضایعات ساختمانی وبازیافت آنها (چکیده)
2039 - بررسی پارامترهای موثر بر خوردگی در بخش آب Aux.Cooling نیروگاه های سیکل ترکیبی به وسیله نمونه گیریهای آنلاین یکساله (چکیده)
2040 - بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تولید کننده رنگ، بو و طعم در مخازن آب سد ها (چکیده)
2041 - Security Analyzing and Designing GUI with the Resources Model (چکیده)
2042 - تصمیم سازی امنیتی بر مبنای آموزه ی گسترش دموکراسی:بررسی اسناد استراتژی امنیت ملی ایالت متحده در دولت بیل کلینتون (چکیده)
2043 - RTBIMS: Accuracy Enhancement in Iterative Multiplication Strategy for Computing Propagated Trust (چکیده)
2044 - Propagation of Trust and Confidence using Intervals (چکیده)
2045 - افزایش دقت در راهبرد ضرب مکرر برای محاسبه اعتماد انتشاری با استفاده از معیار شباهت و کلونی مورچه ها (چکیده)
2046 - Kinetics and Mechanism of 4-Methyl-1- Pyrazoline Pyrolysis in the Gas Phase, A Computational Study (چکیده)
2047 - A Novel Approach for Pupil Diameter Measurement Based on Soft Computing Techniques (چکیده)
2048 - Exploiting Fuzzy Approximator to Head Pose Estimation (چکیده)
2049 - Determination the frequency and types of coliforms in egg shell and egg yolk in different stages (چکیده)
2050 - Cognitive study of schema in two poems by“Sohrab Sepehri” (چکیده)
2051 - Nucleotide and deduced sequence analysis of VP2 gene of chicken infectious anemia virus circulating in commercial broiler farms of Northeast Iran (چکیده)
2052 - Newcastle disease virus isolated from laying chicken flocks is the same strain circulating in broiler flocks of Northeast Iran (چکیده)
2053 - A Novel Method for Pupil Diameter Measurement based on Fuzzy Techniques (چکیده)
2054 - نگاهی به رباعیات خیام بر اساس نظریه گفتمان لاکلائو و موف (چکیده)
2055 - Mental Stress Detection Based on Soft Computing Techniques (چکیده)
2056 - A Novel Facial Feature Extraction Method Based on ICM Network for Affective Recognition (چکیده)
2057 - Solving Traveling Salesman Problem by a Hybrid Combination of PSO and Extremal Optimization (چکیده)
2058 - بررسی کانه زایی مس و آلتراسیون های موجود در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
2059 - بررسی اندازه دانه ی آستنیت اولیه در ریزساختار چدن خاکستری ریختگی به کمک سطح شیبدار به روش اکسیداسیون (چکیده)
2060 - Fractal Image Compression Based on Particle Swarm Optimization And Chaos Searching (چکیده)
2061 - ژارگون در زبان های فارسی و روسی (چکیده)
2062 - بررسی عناصر و مولفه های شاهنامه در آثار چرنیشفسکی (چکیده)
2063 - بررسی آلودگی ذرت و جو مورد استفاده در خوراک دام تعدادی از گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی به انواع فوزاریوم (چکیده)
2064 - رفتارهای خود جرحی و اقدام به خود کشی در زندانیان مرد با و یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) (چکیده)
2065 - نقش دولت در تامین منابع مالی احیای بافت‌های فرسوده (چکیده)
2066 - Hydrological investigation of Shahid-Yaqoobi dam: A successful design? (چکیده)
2067 - Comparison the PERSIANN model with interpolation methods toestimate daily precipitation (A case study: North-Khorasan, Iran) (چکیده)
2068 - استفاده از کنه گلخوار ( Aceria acroptiloni) برای کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens) (چکیده)
2069 - بررسی خاستگاه تکتنوماگمایی و سری شیمیایی سنگهای ولکانیکی کالرد ملانژ سبزوار (شمال سنگ سفید) (چکیده)
2070 - Multiple SEmantic IMage CAPTCHA (چکیده)
2071 - راهکارهای پیشگیری از وقوع انحرافات جنسی (چکیده)
2072 - کانی شناسی،ژئوشیمی،ژنز بازالت های شمال شرق جاجرم (چکیده)
2073 - مطالعات پتروگرافی و کانی شناسی سنگ های مافیک و الترامافیک منطقه کوهی واقع در افیولیت ملانژ رباط سفیدتربت حیدریه (چکیده)
2074 - DESC: Distributed Energy Efficient Scheme to Cluster Wireless Sensor Networks (چکیده)
2075 - مطالعه ژئوشیمی کائولن بهارستان در قیاس با استاندارد جهانی6ECC (چکیده)
2076 - Average shadowing, asymptotic average shadowing and dominated splitting for conservative systems (چکیده)
2077 - Guided-mode resonance polarizers with 200-nm bandwidth (چکیده)
2078 - Using Pattern Detection Techniques and Refactoring to Improve the Performance of ASMOV (چکیده)
2079 - ژئوشیمی و کانی سازی در ارتباط با کانی زایی مس در غرب نوار آلتراسیونی ھلاک آباد (جنوب غرب سبزوار) (چکیده)
2080 - اصلاح الگوهای هستی شناسی به منظور بهبود کیفیت نتایج RiMOM (چکیده)
2081 - ارائه معیارهایی برای ارزیابی کیفی تشکیل خوشه در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
2082 - The Impact of Refactoring Based on Naming Pattern Detection on RiMOM Result (چکیده)
2083 - بررسی پتروگرافی و آلتراسیون کانسار سنگ آھن فرزنھ تایباد واقع در شرق معدن سنگان خواف (خراسان رضوی) (چکیده)
2084 - نگاهی به وضعیت دانشمندان علوم دینی در ورارودان در سده های 5 و 6 هجری (چکیده)
2085 - تجزیه و تحلیل گازهای محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از جعبه ابزار منطق فازی MATLAB (چکیده)
2086 - نانو ذرات و کاربرد آنها در پایش وضعیت ترانسفورماتورها (چکیده)
2087 - شناسایی الگوی مطلوب طراحی آموزشی در آموزش و توسعه مدیران (چکیده)
2088 - برنامه ریزی نیروی انسانی با تأکید برپیش بینی تقاضای نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس (چکیده)
2089 - برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رویکردی فرو گذارده در تدوین برنامه درسی ملی (چکیده)
2090 - فعالیت آنتی باکتریال اسانس گیاه Benth Salvia leriifolia بر برخی از پاتوژن های دهانی (چکیده)
2091 - Antibacterial effect of Salvia leriifolia Benth essential oil obtained in different phenologic stages against cariogenic bacteria (چکیده)
2092 - In vitro comparison of antibacterial activitiy of Salvia leriifolia Benth essential oils on Streptococcus pyogenes, with Cetylpridinium and Tetracycline (چکیده)
2093 - رشد بازداری و توجه در کودکان نارساخوان (چکیده)
2094 - تعیین کننده های نگرشی رانندگی با سرعت غیرمجاز در افراد نوجوان (چکیده)
2095 - نگاهی دیگر به دیسلکسیا: تفکر خلاق در کودکان دیسلکسیا (چکیده)
2096 - اعتبارسنجی مدل آشفتگی LES و روش نسبت حجمی سیال در تحلیل کاویتاسیون روی هیدروفویل Clark-Y (چکیده)
2097 - جداسازی آلبومین سرم خون شترمرغ، و بررسی اثر پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آن بر حذف رادیکال های هیدروکسیل و جذب یون آهن (چکیده)
2098 - بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسی (چکیده)
2099 - آنالیز محصولات هیدرولیز شده نشاسته بوسیله آنزیم آمیلاز اسیدوفیل استخراج شده از باکتری جدید Bacillus sp. DR90 و بررسی تاثیر مایعات یونی بر روی فعالیت آن (چکیده)
2100 - جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه درسی:رویکردهایی متعارض یا مکمل؟ (چکیده)
2101 - مقایسه الگوهای سیستمی و سازنده گرایی طراحی آموزشی در سازمانها (چکیده)
2102 - استخراج و خالص سازی آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین از بافت ریه شتر و بررسی اثر مهاری کپتوپریل بر فعالیت آن (چکیده)
2103 - کاربست الگوی شایستگی جهت طراحی برنامه های آموزش مدیران تجربه ایران خودرو خراسان (چکیده)
2104 - بررسی اثر پپتید ضدمیکروبی B2R بر بیان ژنهای سایتوکاینهای پیش التهابی در رده سلولی A549 به روش Semi quatitative RT-PCR (چکیده)
2105 - نقش و اهمیت فلسفه در حفظ تنوع زیستی (چکیده)
2106 - Fuzzy Fractional Diffusion Problem (چکیده)
2107 - تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی (چکیده)
2108 - بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر سلول های کارسینومای مثانه انسان (TCC) و فیبروبلاست موش (چکیده)
2109 - A Combined Analytical and Simulation-Based Model for Performance Evaluation of a Reconfigurable Instruction Set Processor (چکیده)
2110 - اولین گزارش رخداد تومور پلاسماسیتوم در ناحیه واژینال سگ (چکیده)
2111 - بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی در طی دو چین (چکیده)
2112 - بررسی هیدروژئوشیمیایی و بیلان حوضه آبریز دامنه سهند (چکیده)
2113 - ارزابی تحمل خربزه(Cocomis melo L.) و هندوانه (Citrolus lanattus )به علف کش های متری بیوزین و هالوکسی فوپ-آر- متیل استر (چکیده)
2114 - بررسی تجزیه بیولوژیکی علف کش متری بیوزین در خاک (چکیده)
2115 - اثر میزان آبیاری و عمق کاشت ریزوم بر زمان سبز شدن و خصوصیات علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) (چکیده)
2116 - بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) (چکیده)
2117 - بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مویان سیتوگیت و روغن کرچک در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor Ritz.) (چکیده)
2118 - A Novel High Speed Residue to Binary Converter Design Based on the Three-Moduli Set {2n, 2n+1+1, 2n+1-1} (چکیده)
2119 - ALU-Array based Reconfigurable Accelerator for Energy Efficient Executions (چکیده)
2120 - Ultrasonic irradiation and magnetic polymeric sorbent for complete removal of p-nitrophenol (چکیده)
2121 - A combination of biomass and resin for the fast removal of cations from water (چکیده)
2122 - Synthesis of magnetic core-shell nanoparticles (Fe₃O₄@TiO₂): Removal of anionic dye(Congo red) by ultrasound (چکیده)
2123 - Effects of surfactants on nano core-shell particles (Fe₃O₄@TiO): Removal of cationic dye(MB) (چکیده)
2124 - Rapid decolorization of reactive blue 250 by manganese ferrite under sonication with bath ultrasound (چکیده)
2125 - Removal of reactive black 5 by beet residue and modified beet residue (چکیده)
2126 - Sono-synthesis of magnetic core-shell nanoparticles (Fe3O4@SiO2): Removal of anionic dye(RB5) from water (چکیده)
2127 - sonochemical degradation of phenol over LaSrMnO3 nanoparticles (چکیده)
2128 - Degradation of 4-Chlorophenol by a combination of ultrasound and nanoperovskite (چکیده)
2129 - مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (چکیده)
2130 - A Local Cluster Head Election Algorithm in wireless sensor networks (چکیده)
2131 - A Distributed Token-based Scheme to Allocate critical resources (چکیده)
2132 - ارائه یک پروتوکل خوشه بندی برای شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
2133 - The effects of diets containing low calcium and low available phosphorus levels on apparent digestibility of Ca & P and bone mineralization of broiler chickens (چکیده)
2134 - The effects of nano-silver on performance, carcass characteristics, immune system and intestinal microfelora of broiler chickens (چکیده)
2135 - Effect of prebiotic (Bio-MOS) on broiler breeder performance and immunity system (چکیده)
2136 - The effects of probiotic on growth performance and mortality of broiler chickens (چکیده)
2137 - Effect of different levels of organic selenium on male broiler chickens (چکیده)
2138 - بررسی تنوع ژنتیکی در الگوی باندی ژنهای حامل توالیهای تکرار شونده در تعدادی از ارقام خربزه ایران (چکیده)
2139 - سنتز و شناسایی کمپلکسهای جدید از برخی عناصر واسطه با لیگاند 4-(2-هیدروکسی اتیل)-1-(تیوفن-2-ایل متیلن) هیدرازین کربوتیوآمید (چکیده)
2140 - اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون در پردردی ایجاد شده توسط بیکوکولین در موش صحرایی نر (چکیده)
2141 - اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد القا شده به وسیله فرمالین در پای موش صحرایی نر (چکیده)
2142 - مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و نخاعی کوکائین بر احساس درد در موش صحرایی نر (چکیده)
2143 - A Novel Generic Three-Moduli set and its Optimum Arithmetic Residue to Binary converter (چکیده)
2144 - Dual-Purpose Custom Instruction Identification Algorithm based on Particle Swarm Optimization (چکیده)
2145 - Energy-Aware Design Space Exploration of RegisterFile for Extensible Processors (چکیده)
2146 - Transaction Level Formal Verification using Timed Automata (چکیده)
2147 - Instruction and Data Cache Peak Temperature Reduction Using Cache Access Balancing in Embedded Processors (چکیده)
2148 - Securing Embedded Processors against Power Analysis based Side Channel Attacks using Reconfigurable Architecture (چکیده)
2149 - به کارگیری فرآیند پواسون ناهمگن در تعیین استراتژی بهینه تعمیرات و نگهداری سیستمها مبتنی بر قابلیت اطمینان براساس الگوی نمایی تعمیم یافته (چکیده)
2150 - محاسبه هزینه فرصت تاخیر در بهره برداری از پروژههای انتقال و فوق توزیع (خطوطها و پستها) (چکیده)
2151 - تحلیل گفتمان نیم قرن در باغ شعر کودکان (چکیده)
2152 - راهکارهای ترویج فرهنگ و ادب پارسی از طریق آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان (چکیده)
2153 - کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار مس گزو، جنوب‌شرق طبس، استان یزد (چکیده)
2154 - زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی شمال شرق خور،خراسان جنوبی (چکیده)
2155 - زمین شناسی،آلتراسیون و کانی سازی شرق چشمه خوری شمال شرق خور،خراسان جنوبی (چکیده)
2156 - زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی زمینی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد (چکیده)
2157 - مطالعات زمین شناسی،کانی سازی و ژئوشیمی زیرسطحی منطقه اکتشافی تاریک دره شمال غرب تربت جام (چکیده)
2158 - نتایج اولیه آنالیز پالئواسترس ناحیه جنوب غربی معدن فیروزه نیشابور (چکیده)
2159 - تحلیل ساختاری مقدماتی رگه ی طلا – آنتیموان معدن ارغش (شمال شرق ایران) (چکیده)
2160 - The Effects of Segmentation in Above Knee Prosthesis during the Swing Phase (چکیده)
2161 - معرفی حساسیت ها و به کار گیری آن در انتخاب اجزاء خودروی هیبرید- الکتریک (چکیده)
2162 - طراحی الگوریتم تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین چیدمان سیستم انتقال قدرت هیبرید الکتریک، در خودروهای سدان (چکیده)
2163 - بررسی تاثیر موتور احتراقی بر عملکرد خودروی هیبرید موازی و ارائه الگوریتم انتخاب موتور (چکیده)
2164 - On the Derived Subgroups of Some Finite Groups (چکیده)
2165 - SOME CONSIDERATIONS ON THE NONABELIAN TENSOR SQUARE OF CRYSTALLOGRAPHIC GROUPS (چکیده)
2166 - On the Minimum Number of Generators of the Free Products of Alternating Groups (چکیده)
2167 - نقش نظام های بهره برداری در توسعه یکپارچه کشاورزی وروستایی مطالعه موردی : دهستان سیب وسوران استان سیستان وبلوچستان (چکیده)
2168 - تاثر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea mays) و لوبیا (Phaselous vulgaris) بر عملکرد، اجزای عملکرد و علفهای هرز در زنجان (چکیده)
2169 - اثر تراکم کاشت بر جامعه علف های هرز ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris) (چکیده)
2170 - بررسی کنترل مکانیکی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا در تاریخ کاشت های مختلف (چکیده)
2171 - بررسی اثر تراکم کاشت و تاریخ کاشت بر جامعه علفهای هرز سویا (Glycine max) (چکیده)
2172 - تعیین درجه مقاومت به علفکش دیکلوفوپ متیل (ایلوکسان) در توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) مزارع گندم خوزستان (چکیده)
2173 - ارزیابی رقابت جمعیت علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max) تحت تاثیر عوامل زراعی مختلف (چکیده)
2174 - بررسی تداخل جمعیت طبیعی علفهای هرز و تراکم بوت گیاه زراعی بر روند رشد و صفات فیزیولوژیکی سویا (Glycine max) در تاریخ های مختلف کاشت (چکیده)
2175 - ارزیابی اثر دوره های تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا (Phaselous vulgaris) (چکیده)
2176 - مقایسه صفات فیزیولوژیکی ارقام لوبیا در شرایط تنش و بدون تنش علف های هرز و تحت تاثیر برخی عوامل زراعی موثر بر آن (چکیده)
2177 - بررسی پراکنش و پتانسیل آلایندگی عناصر کروم، نیکل، کبالت و مس در واحدهای افیولیتی جنوب بیرجند (چکیده)
2178 - A Hybrid Clustering Approach for Prolonging lifetime in wireless sensor networks (چکیده)
2179 - تشخیص عوامل مولد روپینس در خمیر نان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (چکیده)
2180 - استفاده از الگوهای نامگذاری برای محاسبه شباهت لغوی در تطابق هستانشناسی (چکیده)
2181 - واکاوی تحولات ژئوپلیتیک و انقلابات اخیر در منطقه خاورمیانه (چکیده)
2182 - تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی غیرکشاورزی و پایداری سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی:شهرستان مشهد (چکیده)
2183 - Fuzzy Discrete Correlation for Document Clustering (چکیده)
2184 - بررسی ژئوشیمی و ژئومورفولوژی کارست در سازند مزدوران (مطالعه موردی: دره آل و اندرخ واقع در شمال مشهد) (چکیده)
2185 - اثر کشت مخلوط ردیفی لوبیا و گاوزبان اروپایی بر جمعیت علفهای هرز (چکیده)
2186 - بررسی اثر دما بر جوانه زنی بذر دو گونه Echinochloa و تعیین دماهای بحرانی (چکیده)
2187 - Effect of nutrient resource and crop diversity on insect diversity (چکیده)
2188 - Evaluation of domestication possibility of thymus transcaspicus under low input cropping system (چکیده)
2189 - کانی سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد (چکیده)
2190 - زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی شرق منطقه تیمنک، استان خراسان رضوی (چکیده)
2191 - آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی (چکیده)
2192 - زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی شمال شرق منطقه اکتشافی تاریک دره، شمال شرق تربت جام (چکیده)
2193 - زمین شناسی،آلتراسیون،کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جام (چکیده)
2194 - شبیه ساز میز CNC دو محوره XY توسط بستر نرم افزاری MATLAB و Simulink (چکیده)
2195 - پتروژنز گرانیتوئیدها و کانی سازی های مهم مرتبط با آنها در محدوده زمانی 43 تا 33 میلیون سال، واقع در بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
2196 - کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی آنتیموان سیرزار، استان خراسان رضوی (چکیده)
2197 - تاثیر تعداد رزوه و عمق نفوذ پیچ اورتوپدی بر استرس شیلدینگدر استخوان سالم و دچار پوکی (چکیده)
2198 - بررسی پرتوزایی گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم (چکیده)
2199 - نقش زمین شناسی منطقه کلاته چوبک کاشمر بر آلودگی آب به عناصر سمی آرسنیک و بور (چکیده)
2200 - تعیین ضریب آلودگی صنعتی (CIP) در نمونه های خاک محدوده تصفیه خانه فاضلاب و لندفیل نیشابور (چکیده)
2201 - روش های آنالیز و اندازه گیری سیانید در ارزیابی اثرات زیست محیطی آن، بررسی موردی نمونه های معدن طلای زرمهر (چکیده)
2202 - هیدروژئوشیمی منابع آبی جنوب غرب مشهد و بررسی منشا آلودگی به آنتیموان (چکیده)
2203 - ارزیابی شاخص‌های آلودگی و روابط عنصری در منابع آب مصرفی منطقه کلاته‌چوبک، شمال کاشمر، با استفاده از نرم‌افزار SPSS (چکیده)
2204 - بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب منطقه ی غرب کوهسرخ (از طرق تا بندقراء) (چکیده)
2205 - بررسی کیفیت منابع آب در منطقه افیولیتی رباط سفید با استفاده از شاخص آلودگی MI (چکیده)
2206 - ارزیابی کیفیت منابع آبی منطقه کانسارطلای طرقبه (چکیده)
2207 - Diagnostic imaging of celomic granuloma in Pigeon (Columba livia): Successful surgical Ablation (چکیده)
2208 - Isolation and molecular characterization of Newcastle Disease Virus circulating in broiler flocks of Northeast Iran (چکیده)
2209 - Co-incident severe copper deficiency and sudden death due to spontaneous rupture of carotid artery may indicate carotid dissection (aneurysm) in an ostrich (چکیده)
2210 - Molecular detection of Avian Nephritis Virus (ANV) in broiler flocks in Iran (چکیده)
2211 - Molecular detection of avian adenovirus in broiler flocks with inclusion body hepatitis (IBH), liver lesions and respiratory syndrome in Northeast Iran (چکیده)
2212 - Identification of reassortant infectious bursal disease viruses by RT-PCR of vp1 and vp2 genes in Iran (چکیده)
2213 - Sequence analaysis of NADH oxidase (nox) gene in Iranian Brachyspira Isolates (چکیده)
2214 - Aberrant migration of Ascaridia spp. in a Myna (Acridotheres tristis) (چکیده)
2215 - ردیابی باکتری های لومینسانس در حوضچه های پرورش میگو نواحی خلیج فارس (چکیده)
2216 - کاربرد آنالیز ژن 16s rRNA در شناسایی باکتریهای لومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس (چکیده)
2217 - Le pacte autofictionnel, un pacte oxymorique? (چکیده)
2218 - ارزیابی اقتصادی گسترش حیات شهری در ترازهای زیرسطحی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی (چکیده)
2219 - بررسی علل وقوع توفان های گرد و خاک شدید در مشهد (چکیده)
2220 - بهینه سازی جانمایی تجهیزات در کارخانجات فرایندی با در نظر گرفتن تقسیم کننده‌های مرکزی (چکیده)
2221 - Calculation of Thermodynamic Properties of Refrigerants (چکیده)
2222 - Review of some theoretical equations of state for polystyrene (چکیده)
2223 - A Novel Fuzzy Metric to Evaluate Clusters for Prolonging Lifetime in Wireless Sensor Networks (چکیده)
2224 - Joint Transceiver Design for Uplink MIMO MC-CDMA Systems (چکیده)
2225 - پرتوسازی همکارانه در سیستم رادیو شناختمند MIMO فراسو (چکیده)
2226 - پرتوسازی همکارانه همراه با اختصاص توان در سیستمهای چندکاربره MIMO فروسو (چکیده)
2227 - تاثیر بقایای شبیه سازی شده علف کش ریم سولفورون (تیتوس) بر رشد و گره زایی در ارقام مختلف نخود (چکیده)
2228 - ارزیابی روش های خاکورزی در روز و شب بر مدیریت علفهای هرز عدس (Lens culinaris medick.) (چکیده)
2229 - ارزیابی تحمل لوبیا، نخود و عدس به بقایای علف کش توتال (سولفوسولفورون+متسولفورون)در خاک (چکیده)
2230 - ارزیابی مقادیر کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های هرز عدس (Lens culinaris Medik.) (چکیده)
2231 - بررسی تاثیر علفکش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L. ) (چکیده)
2232 - بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (شوالیه) در خاک (چکیده)
2233 - بررسی احتمال خسارنت باقیمانده علف کش آپیروس (سولفوسولفوران) در خاک بر لوبیا، نخود ، عدس و برخی گیاهان زراعی (چکیده)
2234 - ارزیابی روش های خاکورزی در تاریکی و روشنایی بر مدیریت علف های هرز نخود (Cicer arientinum L.) (چکیده)
2235 - ارزیابی کارایی مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های نخود (Cicer arientinum L.) (چکیده)
2236 - Investigating the Cell Cycle of the Dechloromethane Extract of Pteridium Aquilinum on Bladder Carcinoma Cells (چکیده)
2237 - Eigenvector Selection in Spectral Clustering using Tabu Search (چکیده)
2238 - تغییر آرایش کروماتین به عنوان یک مکانیسم اپی ژنتیکی تنظیم کننده پرتوانی (چکیده)
2239 - محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند کنگان در میدان تابناک (چکیده)
2240 - بررسی رخسارهها و محیط رسوبی بخش گوری از سازند میشان (چکیده)
2241 - بررسی تاثیر تعاملی رواندرمانی بدنی و بیوفیدبک بر کنش عصب روانشناختی حرمت خود کودکان مبتلا به ناتوانایی های یادگیری (چکیده)
2242 - تعیین رخساره های سنگی بر اساس الکترو فاسیس ها در سازند کژدمی و سروک در چاه نمک غربی 1 (چکیده)
2243 - Effects of Soret/Dufour on Steady MHD Mixed Convection over an Infinite Vertical Plate embedded in a Porous Medium with a Convective Boundary Condition (چکیده)
2244 - رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند مزدوران در غرب کپه داغ بر مبنای داده های تحت الارضی و سطح الارضی (چکیده)
2245 - پیش بینی میزان اهمالکاری تحصیلی با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان (چکیده)
2246 - مطالعه بافت های مختلف انیدریت در زون تولیدی سازند آسماری- میدان منصوری (چکیده)
2247 - تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین خلیج فارس (چکیده)
2248 - بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران به کمک شاخص SINTACS (چکیده)
2249 - ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران با استفاده از مدل DRASTIC و تکنیک های GIS (چکیده)
2250 - تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
2251 - A SOFTWARE FOR GENERATION OF SHAKING MAP: FUNDAMENTAL TOOL FOR ESTIMATING DAMAGE AND RAPID RESPONSE FOLLOWING AN EARTHQUAKE (چکیده)
2252 - STRONG GROUND MOTION SIMULATION OF THE 2003 BAM EARTHQUAKE USING THE EMPIRICAL GREEN’S FUNCTION METHOD (چکیده)
2253 - تحلیل دینامیکی مسایل الاستیک صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
2254 - Thermodynamic Modeling of Antisolvent Crystallization of NaCl- Water-Ethanol System (چکیده)
2255 - آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای مصرفی بر پذیرش کلی بافت (چکیده)
2256 - بررسی امکان ارزیابی کیفیت شیر خام با استفاده از منطق فازی (چکیده)
2257 - بررسی ویژگی های بافتی و پذیرش پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با استفاد هاز روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه اصلی (چکیده)
2258 - Investigation of the optimum number of heat pipe rows in HPHX used for energy saving in an air conditioning system (چکیده)
2259 - جایگاه آرای تفسیری درترجمه قرآن (چکیده)
2260 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقش هلیدی (زبان‌شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
2261 - بررسی تأثیرپذیری داستان زندگی ابراهیم ادهم از سرگذشت بودا و سنت های بودایی (چکیده)
2262 - بررسی اثر آنتی اکسیدانی روغن مغز و پوست بنه بر پایداریاکسایشی روغن زیتون (چکیده)
2263 - کیفیت و پایداری روغنهای زیتون تجاری کشور (چکیده)
2264 - مطالعه ی خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پروسکایت 3 La0/85B0/15MnO تهیه شده به روش فعالسازی مکانیکی (چکیده)
2265 - ارزیابی قابلیت رقابت ارقام لوبیا (Phaselous vulgaris) علیه علفهای هرز تحت تاثیر تاریخ کاشت های مختلف (چکیده)
2266 - Meditation in Hindu and Muslim Opinion (چکیده)
2267 - بررسی کریستالوشیمی کانی تیتانومگنتیت کانسار پلاسری نوع VTM در منطقه عطائیه کاشمر (چکیده)
2268 - استفاده از روشهای نانوکانی شناسی (nanomineralogy) در مطالعات چگونگی جذب آرسنیک توسط رسهای پیلارد و اکسیدها-هیدروکسیدهای آهن (چکیده)
2269 - مکانیسم چگونگی جذب کادمیوم در رسهای پیلارد و چالکوژنیدها (chalcogenides) (چکیده)
2270 - بررسی خشکسالی هیدروژئولوژیکی در آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) (چکیده)
2271 - ارزیابی تأثیر خشکسالی بر افت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت فسا) (چکیده)
2272 - اثر کودهای بیولوژیک بر تولید اسانس و برخی خصوصیات کمی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت گیاهان پوششی زمستانه (چکیده)
2273 - اثر گیاهان پوششی زمستانه خلر و شبدر ایرانی بر فعالیت باکتری‌های تحریک‌کننده‌ی رشد گیاه و میزان نیتروژن، ای‌سی و پی‌اچ خاک در کاربرد همزمان کودهای آلی در یک نظام اکولوژیک تولید کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) (چکیده)
2274 - جایگزینی نهاده‌های شیمیایی با کودهای آلی و بیولوژیک در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی در کشت اکولوژیک کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) (چکیده)
2275 - ارزیابی قابلیت انتقال آبخوان دشت بجنورد با استفاده از داده های سونداژ الکتریکی (چکیده)
2276 - ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت فارسان- جونقان نسبت به آلودگی با استفاده روش DRASTIC در محیط GIS (چکیده)
2277 - تاثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر سینتیک فرآیند تبلور مجدد استاتیکی در فولاد میکروآلیاژی 30MSV6 (چکیده)
2278 - بهینه سازی ریزساختار فولاد میکروآلیاژی 30MSV6در فرآیند کارگرم (چکیده)
2279 - تاثیر جنسیت بر مولفه های واریانس و بروز ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری در گوسفند کرمانی (چکیده)
2280 - بررسی نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع طوفان های گردوغباری تابستانه در جنوب غرب ایران (چکیده)
2281 - مطالعه ی خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پروسکایت La0/85B0/15MnO تهیه شده به روش فعالسازی مکانیکی (چکیده)
2282 - بررسی ساختاری، الکترونی و مغناطیسی نانو خوشه های آهن و کبالت (چکیده)
2283 - ساخت نانوبلورک های باریم تیتانات به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تاثیر اندازه ذرات بر دمای کوری آن (چکیده)
2284 - تاثیر باکتریهای محرک رشد و کودهای آلیبر محتوی نسبی آب(RWC) و کلروفیل برگ گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) (چکیده)
2285 - تحلیل ارتعاش آزاد یک کابل با شرایط مرزی دو سر آزاد و دو سر گیردار با استفاده از روش ADM (چکیده)
2286 - بهینه سازی ساختاری صفحه عایق اتصال دهنده ی ریل ها به وسیله روش بهینه سازی ساختاری تکاملی (ESO) (چکیده)
2287 - افزایش مقاومت به سایش باایجادلایه کامپوزیت سطحی توسط فراینداصطکاکی اغتشاشی(FSP) روی آلیاژهای آلومینیم (چکیده)
2288 - سنتز وبررسی اثر ناخالصی Ba برروی خواص ساختاری و فروالکتریکی نانو پودرهای Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 (چکیده)
2289 - Structure and Magnetotransport Properties of Nanocrystalline La0.85Bi0.15MnO3 Prepared By Mechanical Activation (چکیده)
2290 - Magnetovolume Effects In Er1-xGdxMn6Sn6 Intermetallics (چکیده)
2291 - تأویل پذیری متن از نظرگاه عبدالقاهر جرجانی (چکیده)
2292 - فرمولاسیون کره پسته کم کالری محتوی صمغ دانه بالنگو: استفاده از متدلوژی سطح پاسخ (چکیده)
2293 - بررسی ساختار ترکیبات قطبی روغن کانولا تحت تاثیر اختلاط با روغنهای زیتون/پالم اولئین و ترسیوبوتیلهیدروکینون طی فرایند سرخ کردن (چکیده)
2294 - بررسی اثر فرایند اولترافیلتراسیون بر محتوای آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن کانولا (چکیده)
2295 - بررسی اثر افزودن آب و امولسیفایر PGPR بر خواص بافتی و حسی شکلات شیری آبدار (چکیده)
2296 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی تغییرات اندازه ذرات و میزان سفیدک شکلات شیری آبدار (چکیده)
2297 - Design of a Disposable Codeine Selective Electrode based on ion pair formation (چکیده)
2298 - A Novel Disposable All Solid State Sensor for Determination of codine (چکیده)
2299 - Prevalence of salmonella enteritidis contamination in broiler carcasses slaughtered in a poultry abattoir of Mashhad using multiplex-PCR (چکیده)
2300 - Growth response and modeling effects of carum copticum essential oil, pH, inoculums level and temperature on Escheichia coli O157:H7 (چکیده)
2301 - In situ synthesis of Nanoparticle reinforced metal matrix composite coating by combustion synthesis (چکیده)
2302 - بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه کارده(شمال شهر مشهد) با استفاده از داده های هیدروشیمیایی و نمایه اشباع (SI)کانی های کربناته و سولفاته (چکیده)
2303 - Influence of coupling chemical pretreatment and membrane filtration on quality and stability of canola oil (چکیده)
2304 - جوشکاری و تقویت همزمان آلیاژهای آلومینیوم با نانو ذرات اکسیدی و ترکیبات بین فلزی به روش سنتز احتراقی (چکیده)
2305 - بررسی اثر مس بر پارامترهای سنتز احتراقی انفجاری مخلوط پودری نیکل - تیتانیوم فعالسازی شده از طریق آسیا کاری مکانیکی (چکیده)
2306 - بررسی عوامل موثر بر فرایند تولید اکسید روی نانوساختار به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
2307 - تاثیر نسبت سوخت به اکسید کننده بر روی تولید نانو کامپوزیت مس-آلومینا به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
2308 - تولید کامپوزیت کربن- اپوکسی بر پایه ی چوب و بررسی خواص سایشی آن به کمک روش طراحی آزمایشات تاگوچی (چکیده)
2309 - تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی در حضور ماده گاز زا (چکیده)
2310 - تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (چکیده)
2311 - مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بر عملکرد رویشی و عملکرد اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (چکیده)
2312 - ارائه بنچ مارکینگ برای کانالهای توزیع بانک با کمک DEA (چکیده)
2313 - بررسی ارتباط ژئوشیمیایی بین لیتولوژی حوضه آبریز کارستی سد کارده و آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد) (چکیده)
2314 - آلودگی آرسنیک در آب های زیرزمینی و اثرات آن بر سلامتی انسان (چکیده)
2315 - بررسی کیفیت آب دریاچه ی تالابی زریوار و پهنه بندی آن با استفاده از شاخص های کیفی (NSFWQI) و (OWQI) و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
2316 - بررسی هیدروژئوشیمی و عوامل کنترل کننده ی شیمی آب دریاچه ی زریوار (زریبار) (چکیده)
2317 - Pressure-Volume-Temperature and Thermodynamic Properties of Some Refrigerants Using an Equation of State (چکیده)
2318 - بررسی هیستولوژیکی اثرات التیام بخش مخلوط مورفین و روغن کره گاو (ghee) بر زخمهای ایجاد شده در پوست موش صحرایی نر (چکیده)
2319 - گفتمان فرهنگی ایران در خاور میانه (چکیده)
2320 - The effects of a high dose of estradiol on nitric oxide level in brain tissues and learning of ovariectomized rats (چکیده)
2321 - اثرات اسکوپولامین بر یاد گیری، حافظه و سطح نیتریک اکساید در بافت مغز موشهای شم و تخمدانبرداری شده (چکیده)
2322 - نقش آستروسیت ها در بیماریهای نورودژنراتیو (چکیده)
2323 - اهمیت آستروسیتها در بیماری پارکینسون (چکیده)
2324 - Histological evaluation of wound healing effects of alcoholic and oily extract curcuma longa – cattle’s eye vitreous in male rat skin (چکیده)
2325 - An experimental study of the healing effect some biostimulator (ghee and morphine) on the cutaneous wound wistar rats (چکیده)
2326 - Preparation of extracellular matrix-derived decellularized cartilage scaffold (چکیده)
2327 - Decellularized media of cows aorta as appropriate bioscaffold for use in engineering and regenerative medicine researches of vascular tissue (چکیده)
2328 - Decellularized Human Gingival Stroma (DHGS) as a Bioscaffold for Using in Gingival Tissue Engineering (چکیده)
2329 - کاربرد اختصاصات آنتروپومتریک پا در صنعت کفش (چکیده)
2330 - گزارشی از کاربرد دستگاه ماز اتوماتیک به شکل عدد 8 برای ارزیابی اثرات ناشی از تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیشانی بر حافظه کاری در موش صحرایی (چکیده)
2331 - بررسی هیستولوژیکی اثرات التیام بخش مخلوط مورفین و روغن کره گاو (ghee) بر زخمهای ایجاد شده در پوست رت (چکیده)
2332 - بررسی تأثیر سرب بر تکوین مگس سرکه (چکیده)
2333 - تغییرات سنی در تقارن یابی ویژگیهای آنتروپومتریک و درماتوگلیفیک پا در محدوده 10 سال اول زندگی دختران فارس ساکن شهرستان بیرجند (چکیده)
2334 - القاء صدمات کروموزومی در سلولهای مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی در اثر تجویز استنشاقی n-بوتانول (چکیده)
2335 - مگس سرکه به عنوان مدلی برای سنجش سمیت (توکسیسیته) جیوه (چکیده)
2336 - اثر تحویز داخل نخاعی جنیپین بر التهاب القاء شده به وسیله فرمالین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
2337 - اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون همراه موسیمول بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
2338 - منطق فازی در زیست شناسی (چکیده)
2339 - Effect of Trypsin on cultured astrocytes derived from rat brain (چکیده)
2340 - Activity and Viability alteration of inflamed rat astrocyte by shikonin (چکیده)
2341 - Anti-inflammatory effect of shikonin on cultured astrocytes derived from rat brain (چکیده)
2342 - ارزیابی عملکرد اقتصادی طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری (دهستان قره‌طغان شهرستان نکا) (چکیده)
2343 - Mitochondrial DNA (CYTB & COX1) Divergences in Two Distinct, Old World and New World Barn Owls (چکیده)
2344 - پالئوبیوژئوگرافی سازند آیتامیر براساس آمونیت ها، حوضه کپه داغ در شمال مشهد (برش بابا فرجی) (چکیده)
2345 - خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران در برش پیر شمس الدین، جنوب غرب لرستان (چکیده)
2346 - Designing A Knoeledge Based System For Marketing Strategy: A DEA Approach (چکیده)
2347 - استاد مطهری و مساله اراده الهی و اختیار انسان (چکیده)
2348 - ردپای اکولوژی آب در تولید مواد غذایی (چکیده)
2349 - نگاهی به روند تغییر اقلیم و آینده تولیدات زراعی ایران (چکیده)
2350 - تحلیلی بر رویکرد شناسایی مولکولی نماتودهای عامل کنترل بیولوژیک حشرات آفت (چکیده)
2351 - بررسی جریانات ترازهای زیرین جو بر روی خاورمیانه و نقش آن بر وقوع توفان های گرد و غباری در جنوب غرب ایران (چکیده)
2352 - بررسی روشهای مسیریابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
2353 - توسعه سیستماتیک نیروگاه‌های برقابی با استفاده از GIS و روش تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS (چکیده)
2354 - Adaptive Edge Detection Based on Interval-Valued Fuzzy Sets (چکیده)
2355 - Diabetic Retinopathy Dark Lesion Detection: Preprocessing Phase (چکیده)
2356 - Developing an automatic method for separation of arteries from veins in retinal images (چکیده)
2357 - Comparison of metaheuristics for Examination Timetabling problem (چکیده)
2358 - کار بست روش و بینش تاریخ شفاهی در بازکاوی تاسیس نهادهای جدید در مشهد: تاریخ شفاهی دانشکده ادبیات مشهد (چکیده)
2359 - مقایسه مورفولوژیکی و ژنتیکی در بررسی تاکسونومیکی لاک پشت مهمیزدار Testudo graeca –شمال غرب ایران (چکیده)
2360 - تعیین مشخصات مولکولی چند جدایه ی بومی نماتود بیمارگر حشرات در بجنورد (چکیده)
2361 - بررسی پرتوزایی طبیعی گاما در نمونه های زغال سنگی تعدادی از معادن زغال ایران با اشاره به اثرات زیست محیطی آن (چکیده)
2362 - تاثیر کانی­ سازی هیدروترمال بر هیدروژئوشیمی و شاخص کیفی منابع آب در منطقه چلپو – شمال کاشمر (چکیده)
2363 - ژئوشیمی و خاستگاه تکتونوماگمایی توده های نفوذی در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
2364 - کارایی بارکد DNA در مطالعه ی برخی گونه های مگس های میوه ایران (چکیده)
2365 - بهینه سازی مشخصات مکانیکی و متالوژیکی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ به کمک روش های آماری و الگوریتم هوشمند تبرید تدریجی (چکیده)
2366 - IDENTIFICATION AND PARTIAL CHARACTERIZATION OF GRAPEVINE VIROIDS IN SOUTHERN IRAN (چکیده)
2367 - Application of Taguchi Method Grey Analysis and ANOVA in Optimization of Titanium Alloys Milling (چکیده)
2368 - بررسی قدرت بیماری زائی جدایه ایرانی ویروئید استرالیائی مو در میزبانهای آزمایشگاهی (چکیده)
2369 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرآیند بلنگینگ ورق های فولادی (چکیده)
2370 - شناسائی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی جدایه ایرانی ویروئید استرالیائی مو (چکیده)
2371 - Summary of Grapevine Virology Research in Iran (چکیده)
2372 - Soil Degradation: Prompt Resurrection (چکیده)
2373 - تاثیر اندازه و چگالی ذرات بر جداسازی لرزشی مواد دانه ای (چکیده)
2374 - بررسی جریان توده های دانه ای در دهانه مخروطی به روش عناصر مجزا (چکیده)
2375 - بررسی ساختمان های با مصرف انرژی صفر (چکیده)
2376 - Combining Exact and Heuristic Approaches for the Covering Salesman Problem (چکیده)
2377 - مدلی ساده برای شبیه سازی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
2378 - لحاظ نمودن محدودیت حافظه جهت زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظر گرفتن بازگشت نتایج (چکیده)
2379 - استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی (چکیده)
2380 - دو الگوریتم اکتشافی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی (چکیده)
2381 - ارائه طبقه‌بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن براساس تابع هسته (چکیده)
2382 - یک الگوریتم تکاملی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی (چکیده)
2383 - روش‌ها و راه‌کارهای آموزش آرایه‌های ادبی به غیر فارسی‌زبانان (چکیده)
2384 - تعیین و مقایسه خواص مکانیکی خربزه قصری و خاتونی (چکیده)
2385 - ارزیابی تخلیه منابع در تولید چغندر قند با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شرکت سهامی زراعی خضری) (چکیده)
2386 - ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی تولید گندم در شهرستان مرودشت (چکیده)
2387 - ارائه مدلی پویا برای مکان یابی مراکز خدمات پس از فروش؛ بررسی یک نمونه موردی (چکیده)
2388 - Investigation on the improvement of essential oil distillation efficiency by changing the osmotic potential of distillation system (چکیده)
2389 - مقایسه ی داستانی مشترک در مثنوی و نثرالدّر از منظر روایت شناسی (چکیده)
2390 - تفسیری دیگر از مفهوم چیستی حجاب (چکیده)
2391 - قصه دقوقی و رابطه آن با عالم خیال (چکیده)
2392 - رویا به مثابه وحی (چکیده)
2393 - Electrochemical Analysis of Shewanella sp. Behavior In Microbial Fuel Cells (چکیده)
2394 - اصلاح خصوصیات شیمیایی خاک شور - سدیمی، با استفاده از روشهای شیمیایی و گیاه-پالایی (چکیده)
2395 - پیش بینی آسیب های مکانیکی طالبی با روش المان محدود (چکیده)
2396 - تحلیل سیستم تهویه سردخانه سیب و شبیه سازی با نرم افزار فلوانت (چکیده)
2397 - بررسی اثر جرم در متغیر های QCD اختلالی و تاثیر آن بر روی ثابت پیوندی (چکیده)
2398 - برآورد مدل های دینامیک رنگ از انرژی 20 تا 200 گیگا الکترون ولت. (چکیده)
2399 - بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO (چکیده)
2400 - بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان (چکیده)
2401 - شبیه سازی جریان مغشوش حول استوانه دو بعدی در دو حالت جریان آزاد و جریان نزدیک سطح و ارائه رابطه کلی برای توزیع سرعت روی آن (چکیده)
2402 - بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
2403 - بررسی جریان در حرکت بال زدن در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
2404 - A 3D Investigation of Flow over a Finite Plunging wing (چکیده)
2405 - بررسی اثر فرکانس پروازی حرکت فراز و فرود یک حشره (چکیده)
2406 - Optimization of Smart Spoiler for Race Car (چکیده)
2407 - Analytical Approaches for Friction Induced Vibration and Stability Analysis (چکیده)
2408 - Consideration of Lock-in Using a Modified Wake Oscillator in Vortex Induced Vibrations about a Cylinder (چکیده)
2409 - Vibration and instability analysis of viscoelastic single- walled carbon nanotubes conveying viscous fluid embedded in a viscoelastic medium (چکیده)
2410 - Free vibration of carbon nanotubes conveying viscous fluid using nonlocal Timoshenko beam model (چکیده)
2411 - FREE VIBRATION OF AN EMBEDDED FLUID-FILLED SINGLE WALLED CARBON NANOTUBE UNDER AXIAL LOAD USING SHELL CONTINUUM MODEL (چکیده)
2412 - VIBRATION ANALYSIS OF CURVED SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES EMBEDDED IN AN ELASTIC MEDIUM BASED ON NONLOCAL ELASTICITY (چکیده)
2413 - Transverse vibration of fluid conveying carbon nanotubes embedded in two-parameter elastic medium (چکیده)
2414 - Antimicrobial resistance and K99 (F5) gene possession in generic Escherichia coli isolated from different age groups of diarrheic and non-diarrheic newborn dairy calves in Mashhad, Iran (چکیده)
2415 - گزارش یک مورد تومور لیومیوسارکومای چشم (بافت اطراف چشم) در یک قلاده سگ (چکیده)
2416 - اثر برهمکنش 2Ca+ - Na+ بر تغییرات قند های محلول و میزان عدد کلروفیل متر در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. (cv. Reyhan (چکیده)
2417 - اثر برهمکنش Ca/Na بر رشد رویشی ، میزان سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. cv . Reyhan) (چکیده)
2418 - TOPSIS Methods for Development of Desertification Indicator System (چکیده)
2419 - بررسی تأثیر متقابل سدیم ـ کلسیم بر روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری (چکیده)
2420 - بررسی تأثیر متقابل سدیم ـ کلسیم بر روی جوانه‌زنی و بیومس گیاه جو(Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری (چکیده)
2421 - اثر برهمکنش Ca /Na بر میزان پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه جو(Hordeum vulgare L. (cv.Reyhan (چکیده)
2422 - اثر برهمکنشCa/ Na بر میزان کلروفیل و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در گیاه جو (Hordeum vulgare L.(cv.Reyhan (چکیده)
2423 - بررسی اثر تنش کروم بر سطوح پرولین در گیاه Trigonella faenoum-graecum L. (چکیده)
2424 - تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) (چکیده)
2425 - پاسخ متابولیکی گیاه Spinacia oleracea L. به سطوح مختلف سلنیوم (چکیده)
2426 - بررسی مقایسه ای تأثیر محیط کشت های مختلف وتنظیم کنند ه های رشد در اورگانوژنز رویان گیاه Salvia leriifolia (چکیده)
2427 - بررسی تاثیر زغال فعال و اسید اسکوربیک بر باززایی گیاه salvia (چکیده)
2428 - بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه هایCitrullus Lanatus L.با استفاده از تیمارهای هورمونیBA,LAAدر شرایط Invitro (چکیده)
2429 - بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA،Kin ، NAA و IBA بر باززایی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) درشرایط In Vitro (چکیده)
2430 - بررسی جوانه زنی بذور هندوانه (Citrullus lanatus) در شرایط این ویترو (چکیده)
2431 - NUMERICAL MODELLING OF TURBULENT FLOW IN VORTEX TUBE WITH DIFFERENT GASES (چکیده)
2432 - انتقال حرارت جابجایی آزاد بر روی یک دیواره عمودی شار ثابت در سیال فوق بحرانی (چکیده)
2433 - انتقال حرارت جابجایی آزاد بر روی یک دیواره همدما در محیط فوق بحرانی (چکیده)
2434 - NUMERICAL MODELLING OF TURBULENT FLOW IN VORTEX TUBE (چکیده)
2435 - Mixed Convection Heat Transfer over an Isothermal Vertical Flat Plate in Supercritical Fluids (چکیده)
2436 - بررسی ریخت شناسی Odontobuthus Vachon, 1950 در شرق فلات ایران (چکیده)
2437 - An efficient and class based active Queue Management for next generation networks (چکیده)
2438 - Energy efficient/highly secure data aggregation method using tree-structured orthogonal codes for Wireless Sensor Networks (چکیده)
2439 - Design and simulation of OSPF routing protocol fuzzy model by two costraint: Bandwidth and queue size of router (چکیده)
2440 - Biogeography and hotspots of mammalian species of Iran: implications to reserve selection and conservation (چکیده)
2441 - Fabrication and characterization of a guided-mode resonance polarizer (چکیده)
2442 - Fabrication of patterned resonance elements by nanoscale imprint method (چکیده)
2443 - Alpine soil properties are influenced by Dryas octopetala tannins (چکیده)
2444 - Dynamique saisonnière des communautés microbiennes alpines :influence de\\\'enneigement (چکیده)
2445 - Seasonal dynamics of microbial communities in two alpine soils: a molecular approach (چکیده)
2446 - Silicon-on-insulator based resonant leaky-mode broadband reflectors (چکیده)
2447 - Particle swarm optimization: principles and application to the design of diffraction gratings (چکیده)
2448 - Wideband reflectors and polarizers implemented with nanopatterened leaky-mode resonant layers (چکیده)
2449 - The Optimization of Blank Holder Gap Profile in Deep Drawing Process (چکیده)
2450 - The Effect of Blank Holder Gap Profile upon Section Thickness Distribution in Deep Drawing Process (چکیده)
2451 - بررسی اثر تجویز زیر پوستی عصاره گل ساعتی در دوران بارداری بر تغییرات حجم بطن طرفی در مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی (چکیده)
2452 - تغییرات سطح کورتیزول بزاق در مراحل مختلف سیکل جنسی در دختران دبیرستانی ناحیه 2 مشهد (چکیده)
2453 - بررسی اثر تجویز عصاره آبی الکلی گیاه چرخه بر ساختار لوله های سمینفروس و سطوح سرمی هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرایی هیپرگلیسمیک (چکیده)
2454 - بررسی رابطه بین سیتولوژی مخاط واژن و تغییر سطوح سرمی هورمونهای تخمدانی در فازهای مختلف سیکل استروس در موش صحرایی نژاد ویستار (چکیده)
2455 - بررسی اثرات هاپیرگلیسمی بر سیکل استروس در موش صحرایی بالغ نژاد ویستار (چکیده)
2456 - مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا و ایران (چکیده)
2457 - بررسی تاثیر محرک های ایمنی (کیتین، کیتوزان، لوامیزول و عصاره اتانولی پروپولیس) و منابع پروتئینی موجود در جیره (حیوانی و گیاهی) بر برخی شاخص های زیستی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
2458 - تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی شهرستان مشهد (چکیده)
2459 - لزوم استفاده از بیوگاز در فضاهای روستایی کوهستانی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
2460 - تحلیلی بر مهاجرت های روستا/شهری سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد (چکیده)
2461 - Crystal Structure of Tris(2-hydroxyethyl)ammonium chloride (چکیده)
2462 - Synthesis, spectroscopic characterization and crystal structure of two new phosphoramidic acide ester C6H5OP(O)[4-CH3-C6H5NH]2 (1) and C6H5OP(O)[HNC5H9]2 (2) (چکیده)
2463 - Synthesis, spectroscopic characterization and crystal structure of two phosphoramidic acide ester (C6H5OP)2(O)[4-F-C6H5CH2NH] (1) and (C6H5O)2P(O)[NHCH2C6H5CH2NH]P(O)(OC6H5)2 (2) (چکیده)
2464 - Scorpion sting agents in Iran: A review (چکیده)
2465 - Synthesis, spectroscopic characterization and crystal structure of 3,5-F2C6H3C(O)N(H)P(O)X, X= NH-CH2-C(CH3)2-CH2-NH: The first (چکیده)
2466 - Synthesis, spectroscopic characterization and crystal structure of 3-FC6H4C(O)N(H)P(O)X, X=N(CH3)-CH2-C6H5 (چکیده)
2467 - بررسی نشانگان احتمالی فنگ ودندان های مارهای زهری (چکیده)
2468 - محاسبه ثابت پیوندی در برهم کنش های الکترون پوزیترون (چکیده)
2469 - تعیین ثابت پیوندی با استفاده از توزیع های چهار جتی در نابودی الکترون پوزیترون با تصحیحات NLO (چکیده)
2470 - مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و داخل نخاعی کوکائین بر میزان ادم پا ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر (چکیده)
2471 - مقایسه فرایند های نابودی الکترون پوزیترون با برهمکنشهای هادرونی (چکیده)
2472 - Effect of Zinc supplementation on physical growth of school age children (چکیده)
2473 - تاثیر تداخل زمینه ای بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر در شرایط بازخورد آزمون گر کنترل (چکیده)
2474 - عقل، ایمان و سعادت از منظر فارابی (چکیده)
2475 - بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامهدرسی اگزیستانسیالیستی و اسلامی (چکیده)
2476 - Quantum Chemical Study of the NO Adsorption on the WO3 Nano-clusters (چکیده)
2477 - Detection of some antibiotic residues in poultry carcasses slaughtered in an industrial abattoir of Mashhad (چکیده)
2478 - Antagonistic effect of suramin and vitamin K3 combination against the venom of the Iranian snake Echis carinatus in mice (چکیده)
2479 - Kinetic modeling of supercritical antisolvent crystallization (Phenanthrene-Toluene-CO2) (چکیده)
2480 - Experimental investigation of thermosyphon under electrical field using nano-fluid (چکیده)
2481 - بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری (چکیده)
2482 - بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر الگو های ارتباطی زوجین (چکیده)
2483 - روابط اسماعیلیان و خاندان زند (چکیده)
2484 - رابطه آب و علم در نزد اسماعیلیان (چکیده)
2485 - A CONVENIENT SYNTHESIS OF NEW PYRIMIDO[5,4,-B][1,3,4] THIADIAZINES (چکیده)
2486 - Leaky-mode resonance photonics: Applications to sensors, optical components, MEMS, and plasmonics (چکیده)
2487 - Synthesis of new derivatives with oxa and azaspiro systems (چکیده)
2488 - تهیه شمع هایی حاوی گوگرد جهت تولید گازSO2 و بررسی دو ماده آلی و معدنی بر کیفیت سوختن آن (چکیده)
2489 - Experimental study of TiO2/Turbine oil nanofluid convective heat transfer (چکیده)
2490 - The effect of hydrocortisone on induction of aneuploidy in L929, a mouse fibroblast cell line (چکیده)
2491 - رابطه میان رشته تحصیلی دوره کارشناسی با موفقیت در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ در میان دانشجویان رشته تاریخ (چکیده)
2492 - Sayyid Ajall\'s Reasons for serving the Mongul Invader (چکیده)
2493 - Modeling and simulation of arsenic (V) extraction from water by emulsion liquid membrane process using artificial neural networks (چکیده)
2494 - ارزیابی رابطه میان موفقیت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد با موفقیت در گذراندن دوره کارشناسی ارشد: مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه فردوسی (چکیده)
2495 - نیازهای جامعه نزاری به اخلاق (چکیده)
2496 - جایگاه خردورزی در آموزش تاریخ در ایران (چکیده)
2497 - Effect of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on digestive enzyme activities in Artemia urmiana (چکیده)
2498 - Study the ontogeny of digestive enzyme activities in Artemia urmiana (چکیده)
2499 - مدلسازی و شبیه سازی سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن برای استخراج عصاره هسته انار توسط شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
2500 - Minimizing the Total Cost of Energy Production by Choosing the Best Energy Conversion Technologies for a Case Study in Iran (چکیده)
2501 - Optimization of Energy Flow Model Function for a Case Study in Iran by Genetic Algorithms (چکیده)
2502 - Prediction of improved cyclone system efficiency: Multi objective optimization by hybrid approach based on the genetic algorithm and artificial neural network (چکیده)
2503 - شبیه سازی رفتار غیرخطی آلیاژحافظه دار در نرم افزاز اجزاء محدود و بررسی ارتعاشات تیر هوشمند (چکیده)
2504 - Dynamic Stability of Sandwich Beam with ER Core and Orthotropic Faces (چکیده)
2505 - ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان در آیینه قرآن و کلام معصومان (ع) (چکیده)
2506 - تحلیل ارتعاشات آزاد مسایل تنش صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
2507 - فلسفه و نظریه‌ی ادبی (چکیده)
2508 - تأملی در مبانی فلسفی رویکرد رفتارگرایی در برنامه درسی (چکیده)
2509 - Study on different levels of fishmeal replacement by canola meal on serum and lipoproteins of 100-g-rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
2510 - Highly Efficient Aza-Michael Addition Reactions Catalyzed by Magnetically Recoverable and Reusable Copper Ferrite Nanoparticles (چکیده)
2511 - Synthesis and Characterization of N-dichloroacetyl-N’,N’’ (cyclohexyl methyl) phosphoric triamide (چکیده)
2512 - بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا (چکیده)
2513 - تولید کنسانتره پروتئینی کانولا از طریق تخمیر کنجاله فرآوری شده با نوروسپورا سیتوفیلا در شرایط جامد (چکیده)
2514 - Experimental Study on the Wrinkling During Deep Drawing of Dual Phase Steels (چکیده)
2515 - Application of Eddy Current Non-destructive Evaluation for Detection of Undesirable Microstructures in the Production of Dual Phase Steels (چکیده)
2516 - استفاده از پرتوتابی جهت حذف ترکیبات ضد تغذیه ای جیره غذایی آبزیان (چکیده)
2517 - STUDY ON THE FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF SIEVED IRANIAN CANOLA MEAL (BRASSCIA NAPUS) WITH AIM OF USING IN THE FEED AND FOOD. I: FIBER COMPOSITION (چکیده)
2518 - جیحون شاهنامه (چکیده)
2519 - The time dependent rheological characteristics of low- calorie pistachio butter: A response surface methodology (چکیده)
2520 - Nanofiltration treatment of waste brine obtained from sugar decolorizing resin regeneration (چکیده)
2521 - Influence of different substitution levels of Balangu seed gum on textural characteristics of selected hydrocolloids (چکیده)
2522 - Refining of crude canola oil using PSA ultrafilteration membrane (چکیده)
2523 - Effect of Operating Parameters on Performance of Nanofiltration of Sugar Beet Press Water (چکیده)
2524 - Investigation of quality and stability of canola oil refined by adding chemical agents and membrane processing (چکیده)
2525 - How snake venom PLA2 neurotoxins modify release of acethylicholine and induce a thriphasic action at the neuromuscular junction (چکیده)
2526 - Extending FUM-LD Framework by Including an Academic Data Model (چکیده)
2527 - Improving Bibliographic Search through Dataset Enrichment Using Linked Data (چکیده)
2528 - Designing a Step-by-Step User Interface for Finding Provenance Information over Linked Data (چکیده)
2529 - An Automatic Linguistics Approach for Persian Document Summarization (چکیده)
2530 - تعیین گونه های داکتیلوژیروس جدا شده از ماهیان کپور پرورشی شهرستان مشهد (چکیده)
2531 - تعیین گونه های داکتیلوژیروس در ماهی کپور علفخوار شهرستان مشهد (چکیده)
2532 - A new approach for the removal of toxic pollutants and gold recovery from Industrial waste water (چکیده)
2533 - طراحی و ساخت فیلتر نوارباریک چندلایه برای مخابرات نوری (چکیده)
2534 - ساخت و تعیین ویژگیهای پرتوشکافهای قطبشی چندلایه (چکیده)
2535 - طراحی پرتوشکافهای قطبشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2536 - Prediction of Thermodynamic Properties of Several Hydrofluoroether (HFE) Refrigerants Using a New Equation of State (چکیده)
2537 - Identification of different Malassezia species isolated from patients with Malassezia infections (چکیده)
2538 - تاثیر تمرین حاد مقاومتی برغلظت سرمی هموسیستئین ومقاومت به انسولین درزنان غیر فعال (چکیده)
2539 - تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر هموسیستئین، اسید اوریک و لیپیدهای سرم مردان میانسال غیرورزشکار (چکیده)
2540 - تاثیر تمرین حاد قدرتی بر پروتئین واکنشگر سی و فیبرینوژن سرم در مردان میانسال سالم و غیر فعال (چکیده)
2541 - دولت اسلامی: پیش شرط اقتصاد اسلامی / توسعه اسلامی (چکیده)
2542 - A NOTE ON NON UNIFORMLY EXPANDING (چکیده)
2543 - -THREE DIMENSIONAL FINITE DIFFERENCE SIMULATION OF STEEL INGOT SOLIDIFICATION PROCESS (چکیده)
2544 - تعیین رفتار دارو های ضد سرطان سیس پلاتین در مجاورت نوکلئوتیدهای رشته ی DNAو چگونگی رفتار آنها در شرایط محیطی متفاوت با کمک روش های مکانیک کوانتوم (چکیده)
2545 - بررسی اثر ترکیبات دارویی ضد سرطانی 1-آریلیدن آمینو 2-آمینو ایمید ازول توسط روش های اصول اولیه ی شیمیایی (چکیده)
2546 - تأثیر شش ماه تمرینات هوازی بر هورمون پاراتیرویید و آلکالین فسفاتاز ویژه استخوان در زنان میانسال (چکیده)
2547 - Relationship of Neck Circumference and Other Antropometeric Indices to Athrosclorosis Risk Factors (چکیده)
2548 - بررسی انتقالات فازی ترکیب دارویی ضدسرطان کلرید سزیم و اثرات نانولولههای کربنی بر این انتقالات فازی توسط روشهای دینامیک مولکولی (چکیده)
2549 - توصیف نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مهمانداران هواپیمایی ایران ایرتور مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
2550 - تاثیر تمرینات هاتا یوگا بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند (چکیده)
2551 - مقایسه شاخص های ابتلای به سندروم بیش تمرینی و ترکیب بدنی کاراته کاران نخبه جوان در فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه (چکیده)
2552 - اثرات فیزیولوژیکی فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه بر بیومارکرهای خونی آسیب عضلانی در کاراته کاران نخبه جوان (چکیده)
2553 - Aerobic exercise along with low-caloric diet is more effective than low-caloric diet alone in tretment of patients with non alcoholic steatohepatitis (چکیده)
2554 - ارزیابی وتحلیل مدیریت اب زیرزمینی در بخش کشاورزی با توجه به هدف پایداری منابع آب (نمونه:شهرستان سرایان) (چکیده)
2555 - مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر سطوح آمینو ترانسفرازهای سرم بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (چکیده)
2556 - ارزشیابی تاثیر اعتبارات خرد بانکی برتوسعه کشاورزی نمونه موردی : دهستان محمدیه شهرستان اردکان استان یزد (چکیده)
2557 - A SURVEY ON TOPOLOGICAL OBSERVABILITY OF POWER SYSTEMS (چکیده)
2558 - A New Approach for Comparing Communication Infrastructures of Power Systems (چکیده)
2559 - ساخت غشای نانوکامپوزیت نامتقارن استات سلولز/سیلیکا به منظور جداسازی گازها (چکیده)
2560 - اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا (چکیده)
2561 - Chaos Synchronization of Fractional-Order Lorenz System wi Unscented Kalman Filter (چکیده)
2562 - مدل سازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن (چکیده)
2563 - A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method (چکیده)
2564 - بررسی برهم کنش های ترکیبات دارویی ضدسرطان با نانو لوله های کربنی توسط روش های شبیه سازی دینامیک مولکولی (چکیده)
2565 - Alkyl chain length, anion, and cation type effects on mercury extraction by ionic liquids (چکیده)
2566 - Ionic liquids-solvent for future: thermophysical, structure, and electronic properties (چکیده)
2567 - Hydrophobicity and hydrophilicity in ionic liquids: car-parrinello and classical molecular dynamics simulation (چکیده)
2568 - Molecular dynamic simulation of bulk and surface structure of the ionic liquids 1-alkyl-3-methylimidazolium iodides (چکیده)
2569 - Physisorption of hydrophobic and hydrophilic imidazolium based ionic liquids on the circumcoronene surface (چکیده)
2570 - The correlation of interaction energy with critical point temperature of ionic liquids obtained from surface tension (چکیده)
2571 - Active C-H bond and rational of the anion-cation structural pattern in the ionic liquids 1-alkyl-3-methylimidazolium Chloride (چکیده)
2572 - Bulk and Surface Properties of Formate Esters by the Application of SAFT-VR and Molecular Dynamics Simulation (چکیده)
2573 - کتاب درمانی با شاهنامه برای کودکان گروه سنّی ب و ج (چکیده)
2574 - تاثیر برنامه تمرینات هیدروروبیکس برتعادل ایستا و پویای مردان سالمند (چکیده)
2575 - تاثیر فعالیت بدنی هوازی منتخب بر اختلالات الکتروانسفالوگرافی و ظهورحملات صرع در کودکان مصروع (چکیده)
2576 - تغییرات نیمرخ سطوح ایمونوگلوبولین های IgA، IgG، IgM سرمی دوندگان نیمه استقامت نخبه (چکیده)
2577 - مقایسه شاخص های ابتلای به سندرم بیش تمرینی و ترکیب بدنی فوتبالیست های تیم ابومسلم خراسان رضوی طی فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه (چکیده)
2578 - The Effect of MWCNT on the Mechanical and Electrical Properties of HDPE/MWCNT Nanocomposite (چکیده)
2579 - Using TSWEET Process Simulator to Optimization of Sulfur Recovery Unit (چکیده)
2580 - بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و انگیزه کارکنان جهت بکارگیری نوآوری شغلی (چکیده)
2581 - Evaluation and simulation of eco-technical study of the membrane separation of hydrogen from hydrogen/methane/ethylene mixture (چکیده)
2582 - Synthesis of polyimide membrane for the separation of CO2/CH4 gases (چکیده)
2583 - Gas Separation Performance of Polyvinylchloride - Silica Nanocoposite Polymeric Membrane (چکیده)
2584 - Study of Effect of pressure and temperature on the gas separation properties of a novel copolyimide membrane with flexible moieties (چکیده)
2585 - نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع توفان های گردوغباریِ جنوب غرب ایران «تحلیل دینامیکی و مدلسازی اقلیمی» (چکیده)
2586 - بهینه سازی مخازن جدار ضخیم کامپوزیتی با فشار بالا (چکیده)
2587 - Generating Unit Maintenance Scheduling for Reducing Market Power (چکیده)
2588 - تأثیر چرخه های متناوب یخ زدن و ذوب شدن خاک برکربن آلی و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
2589 - تاثیر عناصر سنگین بر میزان تولید گلومالین قارچ میکوریزای آربسکولار (چکیده)
2590 - تاثیر کود آلی، فسفر و برهمکنشآنها بر فراهمی آهن در گیاه ذرت (چکیده)
2591 - Sonochemical synthesis of Zinc sulfide quantum dots and their photocatalytic activityfor dye removal (چکیده)
2592 - اعتبار سنجی فهرستهای فیزیکی الکترومغناطیس در GEANT4 (چکیده)
2593 - پلاسمای کوارک-گلوئون در جهان آغازین (چکیده)
2594 - بررسی تجزیه زیستی نرمال- هگزادکان بوسیله باکتریهای سودوموناس (چکیده)
2595 - اثر فلزات سنگین و آهک بر جمعیت نماتدی خاک (چکیده)
2596 - تحلیل عوامل موثر بر توسعه تعاونی های تولید استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT (چکیده)
2597 - بررسی وتحلیل اثرات توسعه روستا - شهرها وشهرهای کوچک در توسعه منطقه ای وروستایی( نمونه موردی- شهرستان نیشابور) (چکیده)
2598 - بررسی تاثیر تسهیلات مسکن روستایی بر تحولات کالبدی نواحر روستایی ( نمونه موردی دهستان سرجام شهرستان مشهد) (چکیده)
2599 - نگرش جامعه میزبان به اثرات اقتصادی اجتماعی - محیطی وکالبدی گردشگری در نواحی روستایی ( نمونه : دهستان شیرین دره شهرستان قوچان) (چکیده)
2600 - نگرشی به مدیریت زیست مند (اکولوژیک) گیاهان هرز در باغات انار (چکیده)
2601 - مطالعه وضعیت گیاهان هرز، آفات و بیماریهای باغات انار کوهدشت لرستان (چکیده)
2602 - مقایسه و تعیین نیاز سرمایی برخی انار مقاوم ، نیمه مقاوم و حساس به سرمای بهاره (چکیده)
2603 - تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر تعداد و وزن بنه زعفران (چکیده)
2604 - تاثیر باکتریهای ریزوبیوم بر غلظت پتاسیم و سدیم گندم در شرایط شوری خاک (چکیده)
2605 - اثرات اصلاح کننده های مختلف آلی بر بیوماس میکروبی و فعالیت آنزیم اوره آز خاک تحت کشت گیاه دارویی ریحان (چکیده)
2606 - Effect of Salt Stress on Growth and Essential il of Matricaria Chamomilla L. (چکیده)
2607 - The Impact of a Solid Object on to a Liquid Surface (چکیده)
2608 - Accordance of indigenous agriculture with plant diversity in agroecosystems (چکیده)
2609 - A global linearization approach to solve nonlinear nonsmooth constrained programming problems (چکیده)
2610 - multi objective optimization of EDM parameters for 40CrMnMoS86 hot worked steel using grey relational analysis and genetic algorithm (چکیده)
2611 - DETERMINATION OF TARIFF FOR WHEELING CONTRACTS CONSIDERING FAIRNESS CONGESTION COSTALLOCATION (چکیده)
2612 - مطالعه ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی توسن (چکیده)
2613 - تعیین میزان ذخیره چرخان مورد نیاز برای سیستم های قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ (چکیده)
2614 - Effect of drying temperature on in vitro gas production and energy content of wheat dried distillers’ grains using mixed rumen micro-biota obtained from Holstein steers (چکیده)
2615 - Enhancing Life Qualities in ELT Classes (چکیده)
2616 - Numerical Study of the Heat Transfer Characteristics of a Turbulent Jet Impinging on a Cylindrical Pedestal (چکیده)
2617 - پیش بینی کوتاه مدت بار صنایع با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته (چکیده)
2618 - آنالیز اقتصادی افزایش تلفات و کاهش عمر ترانسفورماتور تحت بار هارمونیکی و فیلترگذاری به منظور کاهش هارمونیک جریان (چکیده)
2619 - جایابی و اندازهیابی بهینه سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت توسط الگوریتم PSO (چکیده)
2620 - استفاده از روش AVK برای حل معادلات حالت گذرای موتورهای القایی (چکیده)
2621 - ارائه یک الگوریتم جهت مشارکت صنایع در طرح دیماند منعطف با استفاده از مصرف ساعتی (چکیده)
2622 - پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و تولید سه گانه انرژی (چکیده)
2623 - تاثیر ایجاد شرایط مبادله توان بین هاب‌های انرژی در سمت بار روی بهره‌برداری یکپارچه سیستمهای انرژی چند حاملی (چکیده)
2624 - ارائه روشی جدید برای مقایسه شبکه های کنترل در سیستمهای قدرت (چکیده)
2625 - Skeleton Network Reconfiguration for System Restoration in Restructured Power Industry (چکیده)
2626 - شیوه نوین برای حل مسئله تعمیرات و نگهداری با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی (چکیده)
2627 - طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه تعیین رسیدگی میوه هندوانه بر مبنای تحریک آکوستیکی (چکیده)
2628 - تاثیر جهت یابی شکستگی ها در بازیافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرایندهای سیلابزنی آبی و پلیمر در شمال روستای مزدوران (چکیده)
2629 - SOLVING HAMILTON-JACOBI-BELLMAN EQUATION USING VARIATIONAL ITERATION METHOD (چکیده)
2630 - Solving a Class of Nonlinear Optimal Control Problems via A Modified Variational Iteration Method (چکیده)
2631 - Interval Support Vector Machine in Regression Analysis (چکیده)
2632 - بررسی عناصر سنگین Ni ،Pb ،Cr و Cd موجود در پسماندهای صنعتی دشت نیشابور و اثرات زیست محیطی آن (چکیده)
2633 - Evaluation of seed quality: from physiology to international standardisation (چکیده)
2634 - رابطه بین جوان زنی و آزمایشات ویگور بذر در ارقام مختلف سویا (.Glycine max L) (چکیده)
2635 - مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر اگاهی و نگرش زنان نخست باردار در باره نوع زایمان (چکیده)
2636 - The effect of variant heat treatment cycles on controlled surface graphitization in CK45 steel (چکیده)
2637 - تبلور نظری و کاربردی علوم شناختی در روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (چکیده)
2638 - Scaled Solutions of Richards\' Equation for Infiltration and Drainage Considering Dissimilar Soils (چکیده)
2639 - بررسی اثرات اصلاح داده‌های دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر ـ تعرق مرجع در استان خراسان شمالی (چکیده)
2640 - Effect of thermal wall storage rotation on winter space heating (چکیده)
2641 - Kinetics and thermodynamics study of removal of dye pollutants from aqueous solutions using bimetallic nanoparticles fabricated by co-reduction method (چکیده)
2642 - بکارگیری نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین آلات کشاورزی (چکیده)
2643 - کاهش ضایعات و افزایش بهره وری ماشین های کشاورزی با استفاده از ترمز مغناطیسی (چکیده)
2644 - A Dielectric Loaded HMSIW H-Plane Horn Antenna (چکیده)
2645 - Design Investigation of a Novel Bandpass Filter Using Trisection Open Loop Resonator (چکیده)
2646 - Novel Tunable Band-Reject Filter Using Modified C-Shaped Defected Ground Structure (چکیده)
2647 - تأثیر آموزش بر مبنای تلفیق دو روش آموزش همیاری و تسلط یاب بر یادگیری دانشجویان (چکیده)
2648 - A novel process on production of thin wall austempered ductile iron heat-treted in the mold (چکیده)
2649 - As-cast microstructures of aluminium containing ductile cast iron (چکیده)
2650 - طراحی مدل سلسله مراتبی سیستم اطلاعاتی مناسب برای بهبود هماهنگی زنجیره عرضه (چکیده)
2651 - Microstructural and mechanical properties (hardness) investigations of 0.61%Al-1.11 %Si austempered ductile iron (چکیده)
2652 - Comparison on the graphite particles formed in as-cast and commercial hypereutectoid steels after subsequent graphitization treatment (چکیده)
2653 - رودولیت های نهشته شده در رسوبات الیگوسن حوضه ایران مرکزی(شمال شرق دلیجان؛ اراک): ویژگی اجتماعات جلبکی و اثرات فسیلی آن ها (چکیده)
2654 - فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی شمال غرب خلیج فارس (چکیده)
2655 - رخساره ها و محیط رسوبی سازند امیران در منطقه لرستان (چکیده)
2656 - بررسی ساختارهای زیرسطحی کم عمق در خورهای پارک و شور در شمال غرب دریای عمان با روش رادار نفوذی به زمین (GPR) (چکیده)
2657 - ژئوشیمی گلسنگ ها و ماسه سنگ های ناحیه شرق چابهار (چکیده)
2658 - کنکاشی بر عوامل اعتماد زای وب سایت ها در بستر تجارت الکترونیک به منظور ارائه مدل مفهومی (چکیده)
2659 - تاثیر زمین شناسی منطقه سنگ نقره بر آلودگی منابع آب به عناصر آرسنیک و بور (چکیده)
2660 - اثرافسیل ها در سازند آیتامیر؛ اشاره ای بر رفتار شناسی، تافونومی، ایکنوفاسیس ها و دیرین زیست شناسی (چکیده)
2661 - معیارهای تشخیص گوردیا و هلمنتوپسیس در نهشته های رسوبی ایران (چکیده)
2662 - تفسیر توالی پاراژنزی رسوبات کربناته سازند مزدوران براساس شواهد پتروگرافیکی در روستای چشمه خان،غرب کپه داغ (چکیده)
2663 - بررسی پرتوزائی طبیعی نمونه های بوکسیتی معدن بوکسیت جاجرم (چکیده)
2664 - بررسی الگوهای تعیین بازشدگی دهانه نوک ترک در بتن بر پایه نظریه قالبیت اطمینان (چکیده)
2665 - بررسی قابلیت اطمینان پایداری قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای نیمه سخت و دارای مشخصات غیر قطعی (چکیده)
2666 - ESTIMATION OF THE STRENGTH OF THE TIME-DEPENDENT HEAT SOURCE USING TEMPERATURE DISTRIBUTION AT A POINT (چکیده)
2667 - سیاست مطلوب در قرآن بر اساس نظریه گفتمان (چکیده)
2668 - تحول سیالات هیدروترمال در زونهای مختلف دگرسانی - کانیسازی در سیستم پورفیری دهسلم، بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
2669 - ژئوترمومتری سیالات درگیر در زونهای مختلف دگرسانی – کانیسازی اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران (چکیده)
2670 - مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران) (چکیده)
2671 - بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگهای آتشفشانی منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد) (چکیده)
2672 - زن مسلمان و جهانی شدن (چکیده)
2673 - تثیبت باکتری لومینسانس V.fisheri به روش سل _ ژل بر روی بستر سیلیکا با کاربری تشخیص SDS (چکیده)
2674 - تاثیر حاد تمرین قدرتیبر پروتیین واکنشگر سی و فیبرینوژن در مردان میانسال سالم و غیر فعال (چکیده)
2675 - A Novel DS-CDMA Direction of Arrival Estimator for Frequency- Selective Fading Channel with Correlated Multipath by using Beam Forming Filter (چکیده)
2676 - A novel Vector Perturbation Based On Joint Transceiver Algorithm In Cooperative Mu-MIMO (چکیده)
2677 - مکان یابی محل دفن زباله های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط GIS مطالعه موردی شهر نیشابور (چکیده)
2678 - A modified parametric iteration method for solving nonlinear second order BVPs (چکیده)
2679 - طراحی آنتن هم محور دارای چک به منظور افزایش تمرکز الگوی SAR در انعقاد درمانی (چکیده)
2680 - طراحی آنتن هم محور غلافی به منظور دستیابی به توزیع SAR کروی شکل در گرما درمانی (چکیده)
2681 - Dual-band/Dual-mode Epsilon Negative Resonance Antenna (چکیده)
2682 - A Multiband Planar Monopole Antenna with Five Branches for Wireless Communication Devices (چکیده)
2683 - نور کند بدون پاشندگی و پهن باند در موجبر بلور فوتونی (چکیده)
2684 - بررسی پترولوژیکی سنگھای آتشفشانی منطقھ رونج واقع درجنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشھد) (چکیده)
2685 - HUMAN DEVELOPMENT AND GENDER INEQUALITY IN ORGANIZATION OF ISLAMIC CONFERENCE (OIC) MEMBER COUNTRIES (چکیده)
2686 - مقایسه فنی اقتصادی روش های خط لوله و هیدارت به عنوان راه کارهای انتقال گاز طبیعی در داخل کشور (چکیده)
2687 - مقایسه فنی اقتصادی روشهای CNG ,GTL ,LNG, NGH به عنوان راه های جدید انتقال گاز طبیعی (چکیده)
2688 - شیوع کزاز در بره های اخته شده توسط حلقه های لاستیکی (چکیده)
2689 - فرهنگ سازی و اعتبار بخشی به آموزش و پژوهش علوم سیاسی در ایران (چکیده)
2690 - مقتضیات عدالت در جوامع چند فرهنگی (چکیده)
2691 - بررسی تاثیرات آلودگی گازوئیل بر روی خصوصیات ژئومکانیکی خاک رس، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی مهر شیروان (چکیده)
2692 - HIstological study of the stomach(Proventriculus and gizzard) of the passer domesticus (چکیده)
2693 - Hierarchical hybrid fuzzy-neural networks for modeling of activated carbon preparation for methane storage (چکیده)
2694 - Comparison of Various PI/PID Controller Design Methods for Interacting Multiloop Systems (چکیده)
2695 - Comparison of Different Loop Pairing Criterions for Multiloop Control (چکیده)
2696 - Dynamic Simulation and Control of Vapor Recompression Column (چکیده)
2697 - Synthesis and crystal structure of N-(2-fluorobenzoyl)-N\',N\'-diisopropylphosphoric triamide (چکیده)
2698 - A heuristic procedure for the capacitated m_ring star problem (چکیده)
2699 - Crystal structure and H-bond pattern of a new acetyl phosphorylamidate (چکیده)
2700 - An Integer Linear Programming based heuristic approach for the capacitated m-ring-star problem (چکیده)
2701 - A new hybrid heuristic algorithm to Timetabling Problem_ a case study (چکیده)
2702 - Modification of Genetic Algorithm by RSM (چکیده)
2703 - Using Scatter Search Algorithm to solve a multi_objective Transportation problem_ a case study (چکیده)
2704 - An Electro magnetism based Metaheuristic for the unicost Set Covering Problem (چکیده)
2705 - The Cost Constraint Minimum Spanning Tree and the label constrained minimum spanning tree problems (چکیده)
2706 - A metaheuristic approach for the unicost set covering problem (چکیده)
2707 - مقایسه عناصر کمیاب در بوکسیت جاجرم با دایکهای دیابازی منطقه (چکیده)
2708 - Study of structural and antibacterial properties of Fe doped CuO nanoparticles; prepared by a chemical method (چکیده)
2709 - FABRICATION OF CuO:Fe NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD AND STUDY OF STRUCTURAL AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES (چکیده)
2710 - CuO:Fe nanoparticles: preparation, characterization and antibacterial properties (چکیده)
2711 - بررسی خواص ساختاری و ضد باکتری نانو ذرات اکسید مس با ناخالصی آهن به روش سل-ژل (چکیده)
2712 - بررسی اثر ناخالصی بر ویژگیهای ساختاری و ضدباکتری نانوذرات اکسیدمس تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
2713 - بررسی تکتونیک فعال منطقه بهاباد با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
2714 - بررسی افزودن تراویده (پرمیت) بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی تافی (چکیده)
2715 - اثر فشار و دما بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندر قند (چکیده)
2716 - دید گاه های آیه الله معرفت در باره اسباب نزول (چکیده)
2717 - Anthelminthic resistance in gastrointestinal nematodes of sheep in Iran (چکیده)
2718 - Hybrid heuristics for Examination Timetabling problem (چکیده)
2719 - نقش زبان انگلیسی در تآثیرگذاری فرهنگی بر دیدگاه مذهبی برخی از زبان آموزان ایرانی مؤسسات آموزش زبان انگلیسی مشهد (چکیده)
2720 - Surfactant-modified Heulandite as a new adsorbent for nitrogenous compounds from recirculation aquaculture effluent (چکیده)
2721 - Comparing the capability of modified zeolite and a synthetic resin to remove toxic ion species from aquaculture effluents (چکیده)
2722 - ساخت و ارزیابی ترکیبات تصفیه گر جدید به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آلاینده های آبزی پروری (چکیده)
2723 - Organozeolite, A new absorbent for removing harmful anions from recirculating aquaculture effluent (چکیده)
2724 - Use of organoclinoptilolite and a Sephadex® for removing harmful anions from aquaculture effluents (چکیده)
2725 - امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی در منطقه دشت ارژن فارس (چکیده)
2726 - بررسی اثرات ICT بر توسعه اقتصادی جوامع روستایی از دیدگاه روستاییان (چکیده)
2727 - ارزیابی میزان تحقق‌پذیری کاربری‌های پیشنهادی طرح‌های هادی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای خراسان رضوی) (چکیده)
2728 - سیماوکلام حضرت علی درآیین مسلک اخلاقی واجتماعی فتوت (چکیده)
2729 - تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.) (چکیده)
2730 - Computing Trust Resultant using Intervals (چکیده)
2731 - تاریخچه رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند قم در یال شمالی تاقدیس واران، شمال شرقی دلیجان (چکیده)
2732 - Therapeutic Effects of Butalex, Diminazen, Imidocarb and Chloroquin against Haemoproteus spp Infection (چکیده)
2733 - An Entanglement-based quantum key distribution protocol (چکیده)
2734 - Examples of minimal-memory, non-catastrophic quantum convolutional encoders (چکیده)
2735 - Successive Approximation ADC with Redundancy using Split Capacitive-Array DAC (چکیده)
2736 - بررسی اثر اسکوپولامین بر تعداد نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ رت نر نژاد ویستار (چکیده)
2737 - تحلیل دینامیکی دیوار حایل بتنی با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه در مدل های سه بعدی (چکیده)
2738 - تحلیل لرزه ای دیواره گود مسح شده به روش مهاری به کمک نرم افزار FLAC 3D (چکیده)
2739 - IPv6 Migration towards Developing E-Government (چکیده)
2740 - A SECURITY SCHEME FOR CLUSTER BASED MOBILE AD HOC NETWORKS (چکیده)
2741 - Energy Efficient Cluster Based Routing Protocol for MANETs (چکیده)
2742 - A Cluster Based Object Oriented Service Discovery and Advertisement proposed for MANETs (چکیده)
2743 - A Survey on How to Break Hash Functions (چکیده)
2744 - DH-IDS USING MOBILE AGENTS FOR MANET (چکیده)
2745 - COMPARATIVE STUDY ON THE DEVELOPMENT OF ETHERNET FLOW CONTROL (چکیده)
2746 - A Cluster-Based Distributed Hierarchical IDS for MANETs (چکیده)
2747 - A DISTRIBUTED RESOURCE-MANAGEMENT APPROACH IN MANETS (چکیده)
2748 - بررسی اثر سمی نانوذرات اکسید روی بر رضد دودمان سلولی سرطان پروستات DU 145 (چکیده)
2749 - A New Approach for Web Applications Examination before Publishing (چکیده)
2750 - Routing Layer Service Advertisement Approach for MANETs (چکیده)
2751 - Hybrid hierarchical approach for addressing service discovery issues in MANETs (چکیده)
2752 - بررسی آبشویی نیترات در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و لجن فاضلاب (چکیده)
2753 - اثر کنترل کننده فازی بر کاهش میزان خسارت سازه ها (چکیده)
2754 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
2755 - مطالعه زیست چینه ا ی سازند قم در یال شمالی تاقدیس واران، شمال شرقی دلیجان (چکیده)
2756 - بازسازی محیط دیرینه رسوبات الیگوسن با استفاده از مرجان های هرماتیپیک در برش کوه سیاه هند،شمال شرقی دلیجان (چکیده)
2757 - Intramolecular hydrogen bonding of 1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl-2,4- hexanedione. A vibrational spectroscopic study (Part II) (چکیده)
2758 - Density functional efficiency in calculation of vibrational spectra of carbonyl compounds (چکیده)
2759 - Conformations and Intramolecular hydrogen bonding in 3-Bromodibenzoylmethane (چکیده)
2760 - Synthesis, Structure, and vibrational assignment of 3-amino-1-phenyl-2-buten-1-one (چکیده)
2761 - Conformational analysis, structure and vibrational assignment of hexafluoroacetone. A density functional theory study (چکیده)
2762 - Resonance assisted intramolecular hydrogen bonding of 6-hydroxy-6-(2-thienyl)-2-thenoylfulvene (چکیده)
2763 - Conformation analysis, tautomerism, and vibrational assignment of 1- amino-2-keto-6-cyclohexene (چکیده)
2764 - آلرژی وایمونولوژی در درماتوفیتوزیس (چکیده)
2765 - Structure and vibrational assignment of cobalt(III) formylacetylacetonate (چکیده)
2766 - Structure and vibrational spectra of methyl 3-(methylamino)-2-Butenoate. A density functional theoretical study (چکیده)
2767 - DFT calculations and NBO analysis on stability of cis and trans isomers of bis(4-amino-3-penten-2-onato)nickel(II) (چکیده)
2768 - IR and Raman spectrophotometric studies on the effects of pH and temperature on structural stability of human serum albumin(HSA) (چکیده)
2769 - Structure and conformation of lidocaine and Prilocaine. A DFT study (چکیده)
2770 - Leaky-mode resonance photonics: An applications platform (چکیده)
2771 - Guided-mode resonance enabled absorption in amorphous silicon for thin-film solar cell applications (چکیده)
2772 - Theoretical Molecular Structures and Vibrational Analysis of Monohalogenated Thiophenols (چکیده)
2773 - Multi-level periodic leaky-mode resonance elements: design and applications (چکیده)
2774 - Fourier Transform Infrared and Raman Spectra and Structure of Methyl 3-(Amino)-2-Botenoate. A Density Functional Theoretical Study (چکیده)
2775 - Comparison of Liao’s optimal HAM and Niu’s one-step optimal HAM for solving integro-differential equations (چکیده)
2776 - Investigation of the effect of ultrasound on ascorbic acid of fresh orange juice (چکیده)
2777 - استفاده از انرژی نیروگاه بیوگاز مشهد در راستای حفاظت از محیط زیست (چکیده)
2778 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل متریک (چکیده)
2779 - Numerical Solution of Two-Dimensional Volterra Integral Equations by Spectral Galerkin Method (چکیده)
2780 - Leaky-mode resonance photonics: Technology for biosensors, optical components, MEMS, and plasmonics (چکیده)
2781 - تحلیل سینوپتیکی و خرداقلیم شناسی پدیده یخبندان ترکیبی (چکیده)
2782 - Optical delay elements based on leaky-mode resonance structures (چکیده)
2783 - Excitation of surface plasmon polaritons and leaky modes with dielectric gratings over metallic substrates (چکیده)
2784 - Flexibility based method for the extent of damage in degrading bridge structures after in-service loading (چکیده)
2785 - پیش بینی تأثیر تغییر اقلیم بر مصرف آب گندم طی دو دهه آتی در استان خراسان رضوی (چکیده)
2786 - بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی مشهد در دوره 2030- 2011 با استفاده از داده های شبیه سازی شده توسط مدل LARS_WG5 (چکیده)
2787 - تاثیر سختی روسازه و اجزای مختلف آن بر عملکرد صلب پی ای گسترده (چکیده)
2788 - بررسی رفتار لرزه ای میراگر های کنترل غیر فعال با دیافراکم محصور شده (چکیده)
2789 - Electricity Generation Using Dairy Waste Water in a Microbial Fuel Cell (چکیده)
2790 - بررسی پیشروی خسارت و تقویت با CFRP در تیرهای بتن مسلح در فضای کرنش های مودال (چکیده)
2791 - Surgical Treatment of thoracolumbar luxation in a Dog (چکیده)
2792 - A report of transpalpebral enucleation of panophthalmic eyes in Struthio camelus: 2 cases (چکیده)
2793 - Design of silicon-based leaky-mode resonant nanopattered devices using inverse numerical methods (چکیده)
2794 - Properties of nanostructured resonant leaky-mode photonic devices (چکیده)
2795 - Design and Analysis of Resonant Leaky-mode Broadband Reflectors (چکیده)
2796 - Tunable leaky-mode MEMS filters for multispectral imaging applications (چکیده)
2797 - Microscopic Evaluation ofAutologous Platelet-rich Plasma (PRP) on Skin Wound`s Healing in Dog Treated with Dexamethezon (چکیده)
2798 - پیوستگی بتن فوق توانمند UHPC و آرماتور فولادی (چکیده)
2799 - Enabling technology based on leaky-mode resonance effect in periodic films (چکیده)
2800 - گزارش موردی دو مورد پرولاپس محفظه میانی کلوآک شترمرغ نر (چکیده)
2801 - Estimation of (Co)variance components for economical traits in Moghani sheep (چکیده)
2802 - بررسی چهره آنیما در هفت خان اسفندیار (چکیده)
2803 - مقایسة شعر فردوسی و دقیقی در شاهنامه بر اساس عوامل انسجام متنی از دیدگاه زبان‌شناسی نقش‌گرا (چکیده)
2804 - ابزارهای اقتصادی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی در جهان و ایران (چکیده)
2805 - تجارت آب مجازی برای محصولات عمده کشاورزی در ایران (چکیده)
2806 - Integrative Farming Approaches for Highland Areas of CWANA Region (چکیده)
2807 - رابطه بین آلودگی واریته های مختلف پنبه به سفید بالک Bemisia tabaci و تعداد تریکوم های سطح برگ آن ها (چکیده)
2808 - The effects of contact zone on phylogenetic characters in Persian Wheatear (چکیده)
2809 - تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه پلهای یکپارچه بر میزان فشار مقاوم وارد بر کوله پل ها (چکیده)
2810 - روشی کاربردی در طرح بهینه گروه شمع (چکیده)
2811 - بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن (چکیده)
2812 - Moving mesh adaptation techniques (چکیده)
2813 - تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای (چکیده)
2814 - بررسی دوروش پیشرفته تعدیل شبکه جهت تقریب معادلات میدان حالت (چکیده)
2815 - Effects of pH and concentration on antibacterial activity of ZnO nanofluids against Staphylococcus aureus (چکیده)
2816 - Immobilization of α-amylase onto magnetic nanoparticles by shaking method (چکیده)
2817 - شناسایی عیوب در سیستم انتقال قدرت خودرو (چکیده)
2818 - Phylogenetics of Puntius spp inferred from mitochondrial and nuclear genes (چکیده)
2819 - Design of a New Piezoelectric Force Sensor (چکیده)
2820 - طراحی هم خط ساز بهینه برای دستگاه IVNAA (چکیده)
2821 - استفاده از دو دزیمتر در تخمین دز موثر نوترون برای هندسه های APوPA (چکیده)
2822 - برآورد دز موثر در میدان های ناشناخته فوتون بااستفاده از دو دز سنج (چکیده)
2823 - دز سنجی BCA (چکیده)
2824 - شبیه سازی مدل کامل سر و گردن انسان بزرگسال و محاسبه دز دریافتی در اسکن تیروئید (چکیده)
2825 - دز سنجی پرتوهای مصنوعی در محیط زیست با استفاده از کد MCNP (چکیده)
2826 - تخمین دز موثر کل بدن در هندسه های متفاوت دزیمتری با استفاده از دزیمتری نوترون (چکیده)
2827 - محاسبه دز موثر حاصل از پرتوزایی طبیعی در خاک با استفاده از کد MCNP (چکیده)
2828 - استفاده از ید125برای براکی تراپی تومورهای مغزی (چکیده)
2829 - برآورد دز رسیده از یک سیستم مین یاب به روش پس پراکندگی نوترون (چکیده)
2830 - Review on Fast Neutron Therapy (چکیده)
2831 - Comparison of the Gamma Dosimetry of Radon (222Rn) and Theron (220Rn) in the Environment Using ORNL Phantom (چکیده)
2832 - Reducing the Effective Dose Equivalent on 5 Year- Old ORNL Phantom by the Use of Γ-Shields on in Vivo BCA Facility (چکیده)
2833 - Which Body Model Is More Suitable for Dosimetry Calculations? (چکیده)
2834 - Optimization of Body Composition Analyzer Facility, Considering Operator Dosimetry (چکیده)
2835 - Designing and Optimization of Neutron Dosimeter (چکیده)
2836 - Hybrid Phantom Applications to Nuclear Medicine (چکیده)
2837 - ANALYSIS OF ROTATIONAL ENERGY FORMULA IN HEAVY NUCLEI (چکیده)
2838 - Synthesis and characterization of aluminum particles coated with nano scale Ni shells (چکیده)
2839 - A General Achievable Rate Region forMultiple-Access Relay Channels and Some Certain Capacity Theorems (چکیده)
2840 - A Delay-Constrained General Achievable Rate and Certain Capacity Results for UWB Relay Channel (چکیده)
2841 - مقایسه تطبیقی توانمندی ها و فعالیت های منطقه آزاد قشم و برخی مناطق آزاد جهان (چکیده)
2842 - An Achievable Rate Region for Cognitive Radio Channel With Common Message (چکیده)
2843 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
2844 - The Capacity Region of Gaussian Fading Multiple Access Relay Channels with Orthogonal Components (چکیده)
2845 - APPLYING DYNAMIC RELAXATION METHOD IN BENDING ANALAYSIS OF MULTILAYER COMPOSITE PLATES WITH DIFFERENT GEOMETRICAL CIRCULAR SHAPES (چکیده)
2846 - the effect of modes of discourse adn L1 on teh writing quality of Iranian advance EFL learners (چکیده)
2847 - The Capacity Region of Fading Multiple-Access Relay Channels with Common Information (چکیده)
2848 - بررسى حساسیت حشرات کامل بالتورى سبز(Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول، در شرایط آزمایشگاهى (چکیده)
2849 - Fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattela germanica L. collected from public hospital of Mashhad, Iran. (چکیده)
2850 - The comparison between fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattella germanica L. in spring and autumn seasons collected from a public hospital in Mashhad, Iran. (چکیده)
2851 - Fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattela germanica L. collected from various locations in Mashhad, Iran. (چکیده)
2852 - Species divergence based on statistical and evolutionary models (چکیده)
2853 - Morphological and molecular analysis of the Alburnoides cf bipunctatus (Cyprinidae) in Iran (چکیده)
2854 - A geometric morphometric analysis of Puntius spp in Peninsular Malaysia (چکیده)
2855 - Phylogeny of Malaysian Puntius spp and Potential Efficiency of Mitochondrial and Nuclear Genes as a DNA Barcode (چکیده)
2856 - Estimating the phylogeny and divergence times of Malaysian Puntius using mitochondrial and nuclear genes (چکیده)
2857 - Morphological discrimination between ten species of Puntius (Actinopterygii, Cyprinidae)using a truss network (چکیده)
2858 - Phylogeny of Puntius (Family: Cyprinidae) in Peninsular Malaysia according to 16s ribosomal RNA (چکیده)
2859 - کاربرد جریان گردابی در جدا سازی ریز ساختار و تعیین اندازه دانه (چکیده)
2860 - بررسی اثرات رفاهی سیاستهای مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (چکیده)
2861 - آنالیز سیگنال های بارک هازون در ارزیابی غیر مخرب اندازه دانه و خواص مکانیکی ورق های فولادی (چکیده)
2862 - شناسایی عوامل باکتریایی و قارچی دستگاه گوارش سوسری آلمانی Blattella germanica Linnaeus در بخش های مختلف بیمارستان امام رضا(ع) مشهد (چکیده)
2863 - مقایسه ی حساسیت حشرات کامل نر و ماده ی بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) به سه حشره کش در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2864 - اثرات کشندگی چهار حشره کش روی مراحل تخم و لارو سن اول بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2865 - چالش‌های آموزش علوم و فناوری در ایران (چکیده)
2866 - بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان (چکیده)
2867 - بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان (چکیده)
2868 - تعیین رخساره های الکتریکی با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی چاه (چکیده)
2869 - خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران (چکیده)
2870 - Silicon membrane-based narrow bandpass leaky-mode resonance filter (چکیده)
2871 - Tunable nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
2872 - Leaky-mode resonance photonics: principles and applications (چکیده)
2873 - استخراج روغن از هسته انار به کمک سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن (چکیده)
2874 - نکاتی جدید در مورد شته Cinara pini از ایران و بررسی خصوصیات شکل شناسی و زیست شناسی آن (چکیده)
2875 - بررسی نقش اجزای مختلف چیدمان IVNAA بر روی طیف گاما و مقایسه اثر حفاظ‌های سرب و بیسموت (چکیده)
2876 - تعیین شار نوترون حرارتی توسط طیف سنجی گاماهای تاخیری پولک ایندیوم (چکیده)
2877 - مطالعه اثر موازی ساز بر قدرت تفکیک آشکارساز یدور سدیم (چکیده)
2878 - دزسنجی بتا و الکترون تبدیل داخلی گسیل شده از محصولات واپاشی رادون در زنجیره اورانیوم-238 (چکیده)
2879 - تحلیل رابطه انرژی دورانی هسته های سنگین (چکیده)
2880 - تعیین سطح مقطع های ماکروسکوپی پراکندگی و جذب نمونه های همگن مجهول (چکیده)
2881 - بهینه سازی آهنگ فعالسازی در فانتوم انسان در دستگاه IVNAA (چکیده)
2882 - Preyssler-type heteropoly acid: A new, mild and efficient catalyst for protection of carbonyl compounds (چکیده)
2883 - Synthesis, characterization and structure of DBU-hydrobromide-perbromide: a novel oxidizing agent for selective oxidation of alcohols to carbonyl compounds (چکیده)
2884 - Evaluation of Allium hirtifolium effects on wound healing In rainbow trout( oncorhynchus mykiss) (چکیده)
2885 - بررسی اثر اسید اسکوربیک بر تعدادی از فاکتورهای بیوشیمیایی ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
2886 - Narrow bandpass MEMS-tunable filters based on phase-shifted guided-mode resonance structures (چکیده)
2887 - Particle swarm optimization: principles and application to the design of resonant grating devices (چکیده)
2888 - Optical filters, reflectors and polarizers fashioned with periodic leaky-mode resonant layers (چکیده)
2889 - Widely-tunable nano-structured leaky-mode resonant pixels for the visible spectral region (چکیده)
2890 - Chalcogenide glass waveguides and grating devices for all-optical signal conditioning (چکیده)
2891 - Chalcogenide glasses for all-optical processing (چکیده)
2892 - Photonic integrated circuits in chalcogenide glass for all-optical signal processing (چکیده)
2893 - تحلیل دینامیکی قابلیت اطمینان قاب پرتال غیرخطی تحت اثر زلزله السنترو با شبیه سازی عدم قطعیتهای مواد و مقاطع سازه (چکیده)
2894 - رابطه سازی کارآی اجزای محدود برای تحلیل مودال تیرهای با نگره ی اولر-برنولی (چکیده)
2895 - تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP (چکیده)
2896 - Bragg grating growth in chalcogenide rib-waveguides (چکیده)
2897 - High performance Bragg gratings in chalcogenide glass rib waveguides written with a modified Sagnac interferometer: fabrication and characterization (چکیده)
2898 - Integrated all-optical chalcogenide waveguide pulse regenerator: experiment and modeling (چکیده)
2899 - Integrated all-optical regenerator in chalcogenide glass (چکیده)
2900 - Nonlinear pulse propagation and all-optical regeneration in chalcogenide waveguides integrated with Bragg grating filters (چکیده)
2901 - Phase-shifted resonance Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides (چکیده)
2902 - Support Vector Regression with Fuzzy Target Output (چکیده)
2903 - Fuzzy Support Vector Regression (چکیده)
2904 - Support Vector Data Description by Using Hyper-ellipse Instead of Hyper-sphere (چکیده)
2905 - EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF FENNEL EXTRACT AND VITAMIN D3 ON THE POST MOLT BROILER BREEDER PERFORMANCE (چکیده)
2906 - مقایسه صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در اقلیم های خشک و نیمه خشک (چکیده)
2907 - تغییرات گروههای عملکردی در مراحل توالی ثانویه در یک مرتع آتش سوزی شده (چکیده)
2908 - تنوع گیاهی یک مرتع نیمه خشک در زمان های مختلف پس از آتش سوزی (چکیده)
2909 - بررسی اثر متقابل بررسی اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر تنوع گونه ای گیاهی: مطالعه موردی در مراتع خشک و نیمه خشک بزنگان و جوزک در استان خراسان (چکیده)
2910 - گروه های عملکردی گیاهی و صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک (چکیده)
2911 - مطالعه بنیه بذر ژنوتیپهای ذرت با استفاده از شاخص متوسط زمان جوانه زنی (چکیده)
2912 - الزامات کلیدی کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: مطالعه موردی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2913 - جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی (چکیده)
2914 - نقش یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی فراملی:ضرورت ها و چالش ها (چکیده)
2915 - اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر گروه های عملکردی گیاهی: مطالعه موردی دو مرتع خشک و نیمه خشک استان خراسان (چکیده)
2916 - Analysis of femtosecond optical pulse propagation in one-dimensional nonlinear photonic crystals using finite-difference time-domain method (چکیده)
2917 - Chalocogenide Fibre based All-Optical Regenerator (چکیده)
2918 - All-Optical pulse regeneration in chalcogenide waveguides using an integrated Bragg grating filter (چکیده)
2919 - بررسی برخی ارقام انگور با استفاده از خصوصیات میوه و بذر (چکیده)
2920 - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بذر 15 رقم گندم (چکیده)
2921 - The effect of vertical planting on greenhouse space efficiency and seedling density in tomato production (چکیده)
2922 - Polymer Nanocomposite of Silver-Tin Dioxide Core-Shell Nanoparticles/PVA - Structural Investigation (چکیده)
2923 - راهکار جدید محاسبه شار در روش حجم محدود برای حل معادلات آبهای کم عمق (چکیده)
2924 - کاربرد روشهای بازسازی غیر خطی متغیرها در حل معادلات یک بعدی آبهای کم عمق (چکیده)
2925 - بهبود روش های نیوتنی در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
2926 - ارائه روشی نوین در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
2927 - تفسیر نمودار استاندارد ژئوشیمیایی کل کربن آلی به هیدروکربن های پیرولیزی برای بررسی پتانسیل سنگ منشاء سازند پابده در میدان نفتی توسن (چکیده)
2928 - Enhancement of Heat transfer and Pressure drop in a Channel by grooving the Walls (چکیده)
2929 - از مقامه تا حماسه : تأمّلی پیرامون تأثیر پذیری بدیع الزمان همدانی در مقامه بشریّه از داستان رستم و اسفندیار (چکیده)
2930 - بررسی جوانه زنی و خواب بذر چند گونه مرتعی خانواده های بقولات و گندمیان در مراتع استان خراسان شمالی (چکیده)
2931 - مقایسه فراوانی اسیب های مسابقه ای اندام های مختلف کاراته کاران نخبه سبک های کنترلی و غیر کنترلی و تعیین علل احتمال آنها (چکیده)
2932 - تصحیح کوانتومی ادوات نیمه هادی با نگاشت فضایی عصبی (چکیده)
2933 - IMPROVED PERFORMANCE OF 4H-SIC MESFETS USING MIDDLE RECESSED STRUCTURE WITH DUAL CHANNEL LAYER (چکیده)
2934 - تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن (چکیده)
2935 - نقش و جایگاه کنش های اجرایی در اختلال‌های عصب تحولی ADHD و ASD (چکیده)
2936 - حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون (چکیده)
2937 - بررسی محیط کشت های مختلف بر روی حلالیت پپتید ضدمیکروبی پلی-ال-آرژینین و رشد باکتری E.coli O157:H7 (چکیده)
2938 - Antibacterial avtivity of ZnO nanofluids against E.coli O157:H7 (چکیده)
2939 - Effect of temperature on the activity of alpha-amylase immobilized onto magnetic nanoparticles (چکیده)
2940 - بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی مطالعه موردی محصول انار استان خراسان رضوی (چکیده)
2941 - بررسی تاثیر مبارزه بیولوژیک بر ریسک تولیدی باغداران انار استان خراسان رضوی (چکیده)
2942 - ارائه چارچوبی برای فرآیند ایجاد اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک (چکیده)
2943 - The interaction mode between DNA and salen-Co(III) N,N’-dipyridoxyl (1,4-butanediamine) Shiff-base complex (چکیده)
2944 - A study of the interaction of calf thymus DNA with CoIII (چکیده)
2945 - ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در محیط توسعه پایدار به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) (چکیده)
2946 - A framework for integrated assessment of sustainable supply chain management (چکیده)
2947 - تاثیر سوپرجاذب پلیمری در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات بذری نازبوی معطر (چکیده)
2948 - Iranian Light Source Facility (چکیده)
2949 - تأویل پذیری متن از نظرگاه عبد القاهر جرجانی (چکیده)
2950 - عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس) (چکیده)
2951 - A Potentiometric Copper Sensor Based on Polypyrrole doped with 8- hydroxyquinoline-5-sulfonic acid (چکیده)
2952 - Effects of Organic Solvents on Electrochemical Generation of Mercury Cold Vapor (چکیده)
2953 - A Novel Electrochemical Vapor Generation System for Production of Mercury Vapor (چکیده)
2954 - Fabrication of Ion Selective Electrode Using 2,9- Dihydroxy-1,10-diphenoxy- 4,7-dithia decane as ionophore for Determination of Lead Ions (چکیده)
2955 - Solid State Silver Selective Electrode Based on 5-(4 dimethylaminobenzyliden)rhodanin ionophore (چکیده)
2956 - Electrochemical hydride generation of Sb(III) and Sb(V) in nonaqueous media (چکیده)
2957 - Bioactive peptide extracted from egg white ostrich as free radicals scavengers and preventing lipids from oxidation (چکیده)
2958 - Fault Indicator Allocation in Power Distribution Network for Improving Reliability and Fault Section Estimation (چکیده)
2959 - A New Method to Prevent Distance Protection from Operating Due to Power Swing (چکیده)
2960 - Protection of grid connected photovoltaic system during voltage sag (چکیده)
2961 - Coordination of Overcurrent and Distance Relays Using Hybrid Particle Swarm Optimization (چکیده)
2962 - Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in a Microgrid System Using a Hybrid Particle Swarm Optimization (چکیده)
2963 - Effect of Monitoring and Self-checking Tests Effectiveness Index of Back-Up Protection System on the Optimum Routine and Self-checking Test Intervals of Protection System (چکیده)
2964 - آثار حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه (چکیده)
2965 - اصل تساوی مرد و زن از دیدگاه حقوق خصوصی (چکیده)
2966 - Influence of organic solvents on chemical hydride generation of antimony (چکیده)
2967 - Investigation of influential parameters on electrochemical hydride generation of Tl(I) and Tl(III) from the viewpoint of speciation analysis (چکیده)
2968 - Determination of Non-Steroidal, Analgesic, Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) in Environmental Water Samples Using Liquid-Phase Microextraction Method (LPME) Prior to UV-Vis Spectrophotometer (چکیده)
2969 - Tl(III) ion imprinted polymer particles as new sorbent for online preconcentration and determination of Tl(III) by flame atomic absorption spectrometry (چکیده)
2970 - بررسی آزمایشگاهی اثر رقیق سازی سوخت با استفاده از گاز آرگون بر میزان آلاینده NOx در شعله غیر پیش آمیخته پروپان-هوا (چکیده)
2971 - investigation of the interaction of amoxilllin with Mn(II) ions in aqueous solutions by spectroscopic and conductometric methods (چکیده)
2972 - complaxation of 4-nitrobenzo-15-crown-5 with Zn2+ , Mn2+ , Cr3+ and Sn4+ cations in acetonitrile-ethanol binary mixture (چکیده)
2973 - stability of dibenzo-18-crown-6 complexes with Ce3+ , Y3+ , UO22+ and Sr2+ cations in acetonitrile-Dimethylformamide binary solutions. (چکیده)
2974 - thermodynamics of ZrO2+ cation complexation with dibenzo-18-crown-6 in mixed nonaqueous solvents (چکیده)
2975 - study of complex formation of kryptofix 222 with Ce3+ cation in binary mixed non-aqueous solvents using conductometric metod . (چکیده)
2976 - thermodynamic behavior of compleation process between 4-nitrobenzo-15-crown-6 with Y3+ cation in some pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
2977 - prepration and electrochemical application of a new biosensor based on plant tissue/polypyrrole for the determination of acetaminophen (چکیده)
2978 - highly selective and efficient transport of lead (II) cations in natular water using a liquid membrane system with dicyclohexano-18-crown-6 as carrier. (چکیده)
2979 - voltammetric determination of 4-nitrophenol using a modified carbon electrode based a new synthetic crown ether/silver nanoparticle (چکیده)
2980 - study of complex formation between 15-crown5 with Fe3+ (چکیده)
2981 - study of complexation of kryptofix 222 with La3+ cation in binary mixed non - aqueous solvents using conductometric method . (چکیده)
2982 - شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی (چکیده)
2983 - study of complexation of kryptofix5 with La3+ cation in some binary mixed non - aqueous solvents (چکیده)
2984 - complexing ability of krptofix 22DD with La3+ cation in some binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
2985 - بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها (چکیده)
2986 - complexing ability of krptofix5 with Cd2+ cation in some binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
2987 - construction an ion selective membrane electrode for lead (II) cation based ob benzo-18-crown-6 as an ionophore with polyvinylchloride matrix using of dip-coating method (چکیده)
2988 - a novel solid phase microextraction using cadted fiber based sol gel techinque using poly (ethylene glycol) grafted multi-walled carboon nanotubes for determination of BTEX in water sample with gas chromatography falm ionization detector (چکیده)
2989 - بررسی راندمان تانک رسوبگیر با شیب های مختلف با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی (چکیده)
2990 - بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری در لوله های پلیمری با قطر کم (چکیده)
2991 - مطالعه الگوهای آماری سیستم های شکستگی منطقه تکنار،ایران مرکزی بر روی نقشه رسم شده از روش های دور سنجی (چکیده)
2992 - مقایسه عملکردی سیستم انتقال قدرت در خودروهای هیبرید سری، پیش موازی و پس موازی (چکیده)
2993 - Landslide Susceptibility mapping Using AHP metod in Yadak -Tevil Watershed,NE Iran (چکیده)
2994 - مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
2995 - خویشاوندی انسانی، اساس همزیستی مسالمت آمیز در دین اسلام و بودایی (چکیده)
2996 - New methods for calculating the inlet hydrodynamic and thermal length in a laminar nanofluid flow by applying entropy generation theory (چکیده)
2997 - Improvement the winter space heating by the effect of rotating thermal wall storage (چکیده)
2998 - تاثیر میدان الکتریکی روی انتقال حرارت نانوسیال آب/CuO در ترموسیفون (چکیده)
2999 - بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری (چکیده)
3000 - پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
3001 - ارزیابی روش‌های افزایش عملکرد و بهره‌وری آب گندم با استفاده از گزینه‌های مدل SWAP (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
3002 - Investigating the structure of summer atmospheric circulation over Southwest Asia (چکیده)
3003 - مقایسه عملکرد سه رقم تربچه(Raphanus sativus) در بستر کشت خاکی و هواکشت(Aeroponic) (چکیده)
3004 - تحلیل ساختار بازار بین المللی بادام و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)
3005 - اثر سطوح مختلف شوری سدیم کلرید و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید جوانه زنی بذور شبدر سفید و قرمز (چکیده)
3006 - بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات فیزیومورفولوژیکدو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه) (چکیده)
3007 - طراحی بهینه سازه های خرپایی بر اساس قابلیت اطمینان به کمک روش مونت کارلو و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
3008 - conductace study of complexation ability of Li+, Na+, and NH4+ cations with 15-crown-5 in acetonitrile-- Metho anol binary solutions (چکیده)
3009 - study of complexation of kryptofix 5 with Tl+ cationin some binary mixed non - aqueous solvents (چکیده)
3010 - A Novel Ion - selective Polymeric Membrane sensor for Determining Thallium (I) with high selectivity (چکیده)
3011 - Evaluation of RAPD markers potentialin estimation of heterosis and combining ability of tomato hybrids ( lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
3012 - Genetic Variation Study of 29 lines and modern cultivated tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) using RAPD Markers (چکیده)
3013 - نمود هویّت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی (بر مبنای شاهنامه‌ی فردوسی) (چکیده)
3014 - بررسی نحوه پیاده سازی الزامات PMBOK با استفاده از نرم افزار ERP در شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
3015 - SHIFT PRESERVING OPERATORS ON LOCALLY COMPACT ABELIAN GROUPS (چکیده)
3016 - مطالعه لایه های آبدار و رودخانه های مدفون با استفاده از روش ژئوالکتریک در جنوب گودال های چاه نیمه در سیستان (چکیده)
3017 - JSM: Job Submission Manager for Large-Scale Distributed Systems based on Game Theory (چکیده)
3018 - A Fair Active Queue Management Approach Based on Supply and Demand Model (چکیده)
3019 - بررسی تأثیر سیاست پراکنده سازی بر رقابت پذیری بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI (چکیده)
3020 - ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاهها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت پیشنهادی و بار (چکیده)
3021 - شبیه سازی تبانی در بازار برق با کمک الگوریتم PSO (چکیده)
3022 - برنامه ریزی توسعه دینامیکی یکپارچه سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3023 - تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی (چکیده)
3024 - A Risk-Based Bidding Strategy in an Electricity Multimarket (چکیده)
3025 - Pomegranate seed oil, an extremely rich and nutritious oil (چکیده)
3026 - Image analysis of color changes in canola oil to influence of bene kernel oil and its unsaponifiable matters fraction during frying Process (چکیده)
3027 - Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cuminum cyminum at three concentrations in purified sunflower oil (چکیده)
3028 - Analytical evaluation of olive oil oxidation (چکیده)
3029 - Effect of antioxidants on the stability of canola oil during deep frying (چکیده)
3030 - نفوذ آب شور خزر به آبخوانهای آبرفتی ساحلی از بهشهر تا گلوگاه-استان مازندران (چکیده)
3031 - کنترل خودروهای هیبریدی موازی با رویکردی به منطق فازی (چکیده)
3032 - بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار (چکیده)
3033 - بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی (چکیده)
3034 - بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (چکیده)
3035 - The Role of persin news paper published in India in Constitutional Revolution of Iran (چکیده)
3036 - RAREFACTION EFFECTS ON HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS IN TRAPEZOIDAL MICROCHANNELS (چکیده)
3037 - بررسی عددی و تحلیلی ولتاژ القائی در جریان مایع فشار- محرک درون ریزمجراها (چکیده)
3038 - اخلاق در تجارت از دیدگاه قرآن کریم و فرهنگ سازی آن در بین جوامع اسلامی با استفاده از روابط بین الملل و تاثیرگذاری آن بر فقر و توسعه با رویکرد جهانی شدن (چکیده)
3039 - A New Definition for Generalized First Derivative of Nonsmooth Functions (چکیده)
3040 - Studying the Relationship between Liquidity Indices (traditional and modern) and the Profitability of Companies Listed in Tehran Stock Exchange (چکیده)
3041 - برشگر AC کاهنده- افزاینده بدون تغییر پلاریته ولتاژ ورودی (چکیده)
3042 - Antibiotic susceptibility of campylobacter spp. isolated from poultry carcasses slaoughtered in Gonabad poultruy slaughterhouse (چکیده)
3043 - Prevalnce and Antimicrobial resistance patterns of coagulase negative Staphylococci isolated from bulk tank raw milk samples in Mashhad (چکیده)
3044 - Incidence and Antibiotic resistance of Staphylococcus aureus isolated from mince meat samples in Mashhad, Iran (چکیده)
3045 - Phylogenenic bases for the bacterial community dynamics in two contrasted alpine meadows (چکیده)
3046 - بررسی واکنش گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی علف کش توتال(یدوسولفورن+مزوسولفورن)در خاک (چکیده)
3047 - بررسی خسارت بقایای علفکش شوالیه در خا ک به محصولات زراعی (چکیده)
3048 - ارزیابی روش کاشت و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علفهای هرز گندم (چکیده)
3049 - ПРОБЛЕМАТИКА ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ ТЕКСТОВ РОССИЙСКИХ СМИ В ПЕРСИДСКОЙ АУДИТОРИИ (چکیده)
3050 - تجربه دولت الکترونیک در ایران :کامیابی ها و ناکامی ها: (مطالعه موردی: پلیس+10 در مشهد) (چکیده)
3051 - دموکراسی دیجیتالی، جهانی شدن و فرگشت حقوق بشر آسیب شناسی قانون اساسی ایران (چکیده)
3052 - دولت الکترونیک درکشاکش با دموکراسی الکترونیک (چکیده)
3053 - مقایسه توالی نوکلوتیدی ژن پروتیین پوششی و پروتیین حرکتی جدایه خراسان ویروس حلقه خراشکی میخک با سایر جدایه های بانک ژن (چکیده)
3054 - مقایسه اینفلاکسو کارایی جذب فسفر در چغندرقندر، ذرت و بادام زمینی (چکیده)
3055 - Response of germination and seedling growth of, hyssop (Hyssopus officinalis) and Marguerite (Chrysanthemum x superbum) as medicinal plants to water stress (چکیده)
3056 - Effects of chemical and organic fertilizers on number of corm and stigma yield of saffron (Crocus sativus) (چکیده)
3057 - Evaluation the effects of harvesting management and drying methods on chemical indices of barberry (چکیده)
3058 - Microstructure and mechanical properties of Al/Al2O3 micro and nano nanocomposites fabricated by a novel stirr casting (چکیده)
3059 - تشخیص ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از گوشت چرخ کرده و همبرگر عرضه شده در مشهد (چکیده)
3060 - تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت جداشده از شیر خام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد (چکیده)
3061 - نگرشی بر اهمیت حیوانات ترانس ژنیک (چکیده)
3062 - جداسازی و شناسایی عامل اسپیروکتوز روده ای براکیسپایرا پیلوسی کولای از گله های طیور تخمگذار با استفاده از روش کشت مرسوم و روش مولکولی در شهرستان مشهد (چکیده)
3063 - PREPARATION OF AL2O3/CU NANOCOMPOSITE POWDER BY ELECTROLESS PLATING AND SUBSEQUENTLY SINTERING (چکیده)
3064 - Detection of listeria monocytogenes in poultry carcasses slaughtered in Mashhad using conventional and multiplex PCR method (چکیده)
3065 - بررسی تاثیر فعال سازی سطح ذرات Al2O3 به روی ریزساختار نانوکمپوزیتهای Al/Al2O3 (چکیده)
3066 - طراحی سیستم تهویه برای کابلهای فشارقوی نصب در تونل (چکیده)
3067 - تحلیل عملکرد نامتعادلی ماشینهای القایی متقارن تحت شرایط نامتعادلی همزمان روتور و استاتور (چکیده)
3068 - تعیین جریان مجاز کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل (چکیده)
3069 - Novel Fault Location Algorithm Based on the Matching Between Transient Current Samples and Simulated Waveforms Using PSO (چکیده)
3070 - A note on nonfragmentability of Banach spaces (چکیده)
3071 - مقایسه نتایج تجزیه و تحلیل داده های پانلی در نرم افزارهای R و eviews (چکیده)
3072 - Determination of Iron in Water Samples by Directly Suspended droplet Microextraction Combined with UV–Vis Spectrophotometry (چکیده)
3073 - DS-CDMA Blind Detection for Frequency-Selective Multipath Channels by Neural Networks (چکیده)
3074 - بحثی پیرامون اعراب «صالحاً» در آیه شریفه «و اعْمَلُوا صَالِحاً»(سبأ/11) (چکیده)
3075 - اثر بی کربنات سدیم خوراکی بر شاخص های بیو شیمیایی خونی، VBG و عملکردی بسکتبالیست های نخبه جوان (چکیده)
3076 - بررسی اثر نعناعبر کنترل رشد استافیلو کوکوس اوریوس در کشک سنتی (چکیده)
3077 - A temporal survey on protoporphyrin IX fluorescence signal after administration of 5ALA conjugated gold nanoparticles: An in vivo study on CT26 tumors (چکیده)
3078 - استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تشخیص کرم گلوگاه انار (چکیده)
3079 - Diazinon exposure reduces trabecular and cortical bone mineral density (چکیده)
3080 - مدل سازی برنامه درمانی برای درمان سرطان ها به روش فتودینامیک (PDT) با در نظر گرفتن محدودیت های الاستیک (چکیده)
3081 - The Comparison of Mental Skills Profile of Young Iranian Elite Wrestlers in Various Weight Classes (چکیده)
3082 - تاثیر شدت و زمان های میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه (چکیده)
3083 - واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) در مقایسه با ذرات غیر نانو (چکیده)
3084 - Numerical study of natural convection heat transfer to a cold horizontal cylinder above an adiabatic floor (چکیده)
3085 - Numerical Simulation of High-Efficient Gas Heaters (Application of Gas to Gas Heat Exchanger) (چکیده)
3086 - تحلیل عددی و آزمایشگاهی غبار گیر ذرات گوگرد توسط جداکننده سیکلونی در فرآیند دانه بندی گوگرد و ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش بازدهی سیستم (چکیده)
3087 - تعیین ضریب هدایت حرارتی قطعه مدور در حین عملیات حرارتی به روش حل معکوس (چکیده)
3088 - تخمین رسانش حرارتی تماس مشترک در فرضیه انجماد با استفاده از روش گرادیان مزدوج (چکیده)
3089 - حل مستقیم عددی جریان جت صفحه ای غیر قابل تراکم با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده (چکیده)
3090 - Effect of Sensor Location on the Solution of Parabolic Inverse Problems (چکیده)
3091 - A High Order Time Advancement Scheme for Prediction of Solidification Processes (چکیده)
3092 - The Effect of Local Thermal Non-Equilibrium on A 2-D Symmetric Porous (چکیده)
3093 - A New Method for Obtaining Natural Coordinates for Conductive Porous Media Under LTNE (چکیده)
3094 - DNS of Forced Incompressible Jet (چکیده)
3095 - A Study of Spatially Growing Mixing Layer By Means of Linear Stability Theory Using Spectral Method (چکیده)
3096 - Airfoil Analysis of an Inviscid Incompressible Flow (چکیده)
3097 - Simulation of Natural Gas EOS (Equation of State(investigation using PENG Robinson EOS (چکیده)
3098 - Possible Electricity Generation in a Typical Iran Natural Gas Pressure Drop Station when Combining a Turboexpander and a Combustion Engine (چکیده)
3099 - تحلیل عددی مشخصه های جریان سه فاز گاز-جامد-مایع در اسکرابر و بررسی راه های افزایش کارایی آن (چکیده)
3100 - تحلیل ترموهیدرودینامیکی یاتاقان ژورنال با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده (چکیده)
3101 - شبیه سازی مستقیم عددی جریان گردابه ای با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده تطبیقی (چکیده)
3102 - Direct Numerical Simulation of Round Jet Flow Using Mapped Compact Finite Difference Scheme (چکیده)
3103 - مدلسازی هیدرودینامیکی حرکت حباب در یک ستون مایع و بررسی نقش نیروی گرانش و کشش سطحی در تغییر شکل آن (چکیده)
3104 - Crop Water Consumption and Crop Yield Prediction under Climate Change Conditions at Northeast of Iran (چکیده)
3105 - source term identification in inversse heat conduction problem using variable metric method (چکیده)
3106 - بررسی کارامدی مداخله شناختی رفتاری گروهی بر باورهی غیر منطقی دختران گریزان از منزل (چکیده)
3107 - تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم (نمونه پژوهشی شهر مشهد) (چکیده)
3108 - عوامل بصیرت درقرآن (چکیده)
3109 - بررسی استاندارد سازی یک خودروی هیبرید الکتریک سدان (چکیده)
3110 - بهینه سازی سیستم خنک کاری موتور الکتریکی خودروی هیبریدی به روش CFD (چکیده)
3111 - بررسی کیفیت اسلوری و کریستال پایه به کمک آنالیز تصویری (چکیده)
3112 - نوجوان و کیفیت زندگی در مدرسه (چکیده)
3113 - مقایسه سازگاری و ادراکات کیفیت کلاسی در دانش آموزان نظری و فنی-حرفه ای (چکیده)
3114 - Control parameter estimation in a semi-linear parabolic inverse problem using a high accurate method (چکیده)
3115 - Effects of Formalin and Copper Sulfate on water content of the bovine hooves (چکیده)
3116 - EVALUATION OF WHITE LINE DISEASE CURE RATE (چکیده)
3117 - Distribution of different hoof lesions in different hoof trimming timings (چکیده)
3118 - آنالیز انرژی مصرفی در تولید محصولات عمده زراعی شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
3119 - Herd investigation of lameness in cattle (چکیده)
3120 - Impact of lameness in Iran’s dairy herds (چکیده)
3121 - Study on Hoof Growth Pattern in Sheep to find Proper lndices of Hoof Trimming (چکیده)
3122 - OCCURRENCE OF CLAW DISEASES IN DAIRY CATTLE IN IRAN. (چکیده)
3123 - A new cut point for bovine hoof trimming (چکیده)
3124 - Evaluation of annual hoof trimming timings in dairy cows (چکیده)
3125 - Evaluation of sole ulcer cure rate (چکیده)
3126 - Effect of different housing systems on hock lesions and evaluation the effect of parity and milk production on these lesions (چکیده)
3127 - میزان استمرار اسکور حرکتی گاو پس از رخداد زخم کف سم در گاو (چکیده)
3128 - مطالعه ی فراوانی لنگش د رگله های شیری شهرستان مشهد و ارزیابی ارتباط آن با SCC (چکیده)
3129 - Winter School on Operator Algebras (چکیده)
3130 - بررسی تاثیر لنگش بردرجه چاقی بدن (چکیده)
3131 - الگوهای رشد و سایش سم گاوهای شیری و عوامل موثر بر آن (چکیده)
3132 - ارزیابی زیان های اقتصادی حاصل از لنگش (چکیده)
3133 - مروری بر بیماری های غیر عفونی انگشت گاو در ایران (چکیده)
3134 - ارزیابی شاخص طول پنجه سم در زمان های معمول سم چینی (چکیده)
3135 - ارزیابی میزان فصلی بودن جراحات بافت شاخی انگشتان گاو در اصفهان (چکیده)
3136 - Anatomical study of the ovine digital arteries by corrosion casting method (چکیده)
3137 - Evaluation of rosemary extract on full tickness wounds of sheep (چکیده)
3138 - BETTER CLAW HORN QUALITY THROUGH OPTIMAL TRACE MINERAL NUTRITION (چکیده)
3139 - INCIDENCE OF SOLE ULCER AND WHITE LINE DISEASE IN SOME DAIRY FARMS (چکیده)
3140 - EFFECTS OF HOOF TRIMMING ON LOCOMOTION SCORE PATTERN IN A DAIRY FARM (چکیده)
3141 - EVALUATION OF POSSIBLE POST PARTURIENT ELEVATION OF LOCOMOTION SCORE. (چکیده)
3142 - EVALUATION OF CATTLE LOCOMOTION SCORING PRIOR TO OCCURRENCE OF WHITE LINE DISEASE AND SOLE ULCER. (چکیده)
3143 - COMPARISON THE EFFECTS OF TWO DIFFERENT LDA CORRECTION SURGERIES ON PRODUCTION AND REPRODUCTION FACTORS (چکیده)
3144 - استفاده از فیبر چغندر قند در غنی سازی چیپس تورتیلا (چکیده)
3145 - Investigation of in vitro effects of very low dose of aflatoxin B1 on the expression of TLR2 and TLR4 in human CD11c+dendritic cells (چکیده)
3146 - بررسی قدرت باکتری کشی نوتروفیلهای خون گاوهای سیستانی و هولشتاین در برابر ایشریشیا کولی و استافیلوکوکوس اروئوس (چکیده)
3147 - استفاده از روش های صحیح کشاورزی (GAP) برای کاهش خطر آلودگی میکروبی میوه و سبزی تازه (چکیده)
3148 - Nickel(II) complexes of dithiocarbazate: Synthesis, structure, spectroscopic properties and DFT studies (چکیده)
3149 - The molecular structure and quantitative analysis of intermolecular interactions with Hirshfeld surfaces (چکیده)
3150 - New complexes of N1,N4-disalicyliden-S-allyl-thiosemicarbazone: synthesis, spectroscopy, thermal behavior and crystal structures (چکیده)
3151 - طراحی دستگاه برداشت زرشک برای مصارف تازه خوری (چکیده)
3152 - Fabrication of Nanocrystalline MoSi2 Powder Using Combustion Synthesis and Investigation of its Properties (چکیده)
3153 - Formation of Nanocrystalline and Ultrafine-grained Structures in Disk-shaped Samples of Fe-0.15C and Interstitial-free (IF) Steels Produced by Ball Milling (چکیده)
3154 - رجحان و تواناییهای زیستی شته Sipha maydis روی سه رقم گندم در واکنش به تریکوم برگ (چکیده)
3155 - تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان (Hym.: Apoidea) مزارع پیاز و یونجه در مشهد وچناران (چکیده)
3156 - Rate-distortion improvement of directional wavelets by megablocking (چکیده)
3157 - تحلیل ویدئو اخبار به منظور آشکار سازی وتشخیص چهره گوینده خبرو آشکار سازی مرز بخش های خبری (چکیده)
3158 - Offline Signature Recognition using Modular Neural Networks with Fuzzy Response Integration (چکیده)
3159 - Vessel detection in retinal images using Radon transform and genetic algorithm (چکیده)
3160 - Camera Pose Estimation in Soccer Scenes Based on Vanishing Points and its Application in Virtual Advertisement Insertion (چکیده)
3161 - A Novel Algorithm for Linear Feature Detection in Images (چکیده)
3162 - Offline Handwritten Signature Identification and Verification Using Contourlet Transform and Support Vector Machine (چکیده)
3163 - Camera Pan and Tilt Estimation in Soccer Scenes Based on Vanishing Points (چکیده)
3164 - بررسی تحلیلی اثر اعمال بارهای ضربه ای بر عمر خستگی (چکیده)
3165 - تحلیل تنشهای پسماند اطراف سوراخ کار سرد شده بر اساس کرنشهای باقیمانده اندازه گیری شده (چکیده)
3166 - LS-SVM and FCM assessment approach in estimation of pipeline scouring on a river bed (چکیده)
3167 - Biotechnology and the Flat World (چکیده)
3168 - شناسایی و ردیابی باکتریهای تجزیه کننده نفتی موجود در چشمه های هیدروکربوری در جنوب غرب ایران - میدان نفتی تنگ بیجار (چکیده)
3169 - جداسازی و تعیین مشخصات مولکولی جدایه های نماتودهای بیمارگر حشرات از همدان (چکیده)
3170 - بررسی شیوع نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی(ADHD) در کودکان مبتلا به ناتوانی تحولی هوشی (چکیده)
3171 - مقایسه شیرخواران هم اتاق و هم رختخواب، در تعداد دفعات بیداری شبانه، سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان (چکیده)
3172 - برهمکنش اثرات گیاهان پوششی (خلر و شبدر ایرانی) و کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در نظام زراعی اکولوژیک با تأکید بر عملیات خاکورزی حداقل (چکیده)
3173 - استفاده از متد sscp برای تخمین تنوع جمعیت میکروبی در یک اکوسیستم (چکیده)
3174 - Isolation and identification of cultivable bacteria in alpine soils (چکیده)
3175 - مدل سازی هایبرید مبدل الکترونیک قدرت باک بوست (چکیده)
3176 - Modelling and Controller Design for a Non-inverting Buck-Boost Chopper (چکیده)
3177 - Small Signal Averaged Model of DC Choppers for Control Studies (چکیده)
3178 - A Novel Control Technique for Single-Phase Grid-Connected Inverters (چکیده)
3179 - A Novel Method for Extraction of the Reference Compensating Current for Single-Phase Shunt Active Power Filters (چکیده)
3180 - A D-Q Synchronous Frame Controller for Single-Phase Inverters (چکیده)
3181 - بررسی آزمایشگاهی افت فشار نانوسیال روغن توربوکمپرسور- آلومینا تحت شار حرارتی ثابت (چکیده)
3182 - برآورد ضریب همبستگی کندال برای داده های بقای وابسته از طریق مدل مفصل کلایتون تحت سانسور تصادفی (چکیده)
3183 - Diversité de la microflore alpine: une variation spatio-temporelle (چکیده)
3184 - بررسی برنج داخلی و وارداتی از نظر افلاتوکسین (چکیده)
3185 - بررسی اثر بخشی گروه درمانی منطقی هیجانی(RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
3186 - امکان‌سنجی کاربرد عروسک‌های دستی در بازی‌درمانی کودکان طیف اتیسم بر اساس اقدام ‌پژوهی طرح محور (چکیده)
3187 - Optical properties of Graphene nano ribbon embedded between two Boron-Nitride nano ribbon (چکیده)
3188 - تعامل سبکی تفسیرهای فارسی دورة سلجوقیان در زبان و ادب فارسی (تحلیل سبکی روض‌الجنان و روح‌الجنان) (چکیده)
3189 - The Effect of Mandrel Speed upon the Residual Stress Distribution around Cold Expanded Hole (چکیده)
3190 - Determine of residual stresses around cold-worked hole based on measured residual strains (چکیده)
3191 - The influence of impact loading on the fatigue life of EA4T steel (چکیده)
3192 - Finite Element Simulation on Failure Assessment of toughened epoxy adhesives (چکیده)
3193 - شناخت وتحلیل روش های بومی تولید انار وتطبیق آن با شیوه های نوین منطقه مورد مطالعه : شهرستان فردوس (چکیده)
3194 - Survey The Relationship Between Attachment Style and General Self Efficacy With Homesickness Among Iranian Students (چکیده)
3195 - Survey the Relationship between Happiness and Quality of Life with Job Satisfaction among Iranian Teachers (چکیده)
3196 - Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders (چکیده)
3197 - Contrasted patterns of cultivable bacteria in alpine soils (چکیده)
3198 - Polyphenol accumulation drives the dynamic of soil organic matter along snowmelt gradients in alpine tundra (چکیده)
3199 - Bacterial diversity and seasonal variation in alpine tundra soils (چکیده)
3200 - پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی (چکیده)
3201 - مطالعه کانیهای رسی در توالیهای لس- خاک قدیمی مبارک آباد و آق بند استان گلستان به منظور مقایسه شدت هوادیدگی خاک های مدرن قدیمی (چکیده)
3202 - تاثیر نوع مواد مادری بر ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاکهای تشکیل شده در منطقه بینالود،مشهد (چکیده)
3203 - Synthesis and Characterization of Silver Nanoparticles in Starch Media (چکیده)
3204 - Facile Sol-Gel Fabrication of Nano-Fluorohydroxyapatite Thin Films on Titanium Substrates (چکیده)
3205 - تحلیل بازار بین المللی انار و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)
3206 - برنامه ریزی و تصمیم گیری تحت عدم قطعیت و دینامیک در پروژه های (کلید در دست) با استفاده از تئوری فازی (چکیده)
3207 - A new approach on planning and decision making in engineering and construction industry (چکیده)
3208 - طراحی کنترلر پایدار ساز با استفاده از الگوریتم ژنتیک:مبتنی بر تابع انتقال سیستم (چکیده)
3209 - بررسی نظری اثر مس بر خواص الکترونیکی نانوپودر اکسیدروی (چکیده)
3210 - سنتز و بررسی خواص نانوپودر و میکروپودر ZnO آلاییده با اکسید مس (چکیده)
3211 - Effects of dietary ratio of n-6:n-3 PUFA on immune and reproductive function of leghorn pullet chickS (چکیده)
3212 - Determination of AMEn and nutrients digestibility of wet extruded full fat soybean (EFFSB) in broiler chickenc (چکیده)
3213 - خالص سازی پپتیدهای آنتی اکسیدان از پروتئین های هیدرولیز شده ی سفیده ی تخم شتر مرغ با استفاده از آنزیم گوارشی پپسین (چکیده)
3214 - Effect of Aspergillus meal prebiotic on performance and serum biochemistry of chukar partridge(Alectoris chukar chukar) (چکیده)
3215 - جداسازی پپتیدهای حاصل از هیدرولیزات سفیده تخم غاز با پاپایین به روش HPLC:شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد اکسیدکنندگی (چکیده)
3216 - ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم لیپاز آلکالو- ترموفیل جداشده از باسیلوس سابتیلیس سویه DR8806 (چکیده)
3217 - بررسی بیوشیمیایی و سینتیکی آنزیم آمیلاز اسیدوفیل از فلور باکتری یایی چشمه دیگ رستم (چکیده)
3218 - Effect of extruded full fat soybean (EFFSB ) on small intestine morphology of broiler chickens (چکیده)
3219 - بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس درزرشک بی دانه(Berberis vulgaris var. asperma) (چکیده)
3220 - بهبود نخود(Cicer arietinum L.)با استفاده از اصلاح موتاسیونی و کشت این ویترو (چکیده)
3221 - روشی سریع و ساده برای باززایی نوک شاخه پنبه رقم ورامین و بررسی انتقال ژن به آن (چکیده)
3222 - بررسی کالو سزایی در پنبه رقم ورامین و امکان انتقال ژن به آن (چکیده)
3223 - بررسی الکترولیت های جیره غذایی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
3224 - Effect of full fat soybean extracted at different temperatures on blood constituents and broiler chickens (چکیده)
3225 - Effect of extruded full fat soybean (EFFSB ) on performance and blood constituents of broiler chickens (چکیده)
3226 - Application of mathematical models for true metabolisable energy in sorghum grain for poultry (چکیده)
3227 - Relationship between chemical composition and total amino aci contents in pearl millet hybrid (چکیده)
3228 - Prediction of digestible amino acids in sorghum (چکیده)
3229 - Optimization of broiler performance fed diets varying in digestible protein and amino acids using response surface model (چکیده)
3230 - Immune response of laying hens fed diets containing cottonseed meal treated with sodium bentonate (چکیده)
3231 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Greenhouse Tomato Fruits (چکیده)
3232 - The Activity of essential oils of Hyssopus officinalis and Juniperus orointalis Against Rhizopus spp (چکیده)
3233 - Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination of Some Weeds and Medicinal Plants (چکیده)
3234 - Study of engineered Taka Alpha Amylase by means of molecular (چکیده)
3235 - A theoretical study of RNA base pairs: Conformational and kinetic study of Uracil (چکیده)
3236 - Influence of Hydrophobic amino acid side groups on the acidity of aromatic imidazole ring of Histidine: A theoretical study (چکیده)
3237 - بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی نانو و میکرو ساختار منگنایت کلسیم برای کاربرد سلولهای سوختی اکسید حالت جامد در دمای بالا (چکیده)
3238 - سنتز و بررسی خواص مغناطیسی میکروپودر و نانوپودر منگنایت کلسیم (چکیده)
3239 - Simultaneous effects of inlet stagnation pressure and heat transfer to water vapor condensing flow of supersonic Laval nozzle (چکیده)
3240 - بررسی عددی هدایت گرمایی غیر فوریه ای در درمان سرطان سینه متشکل از دو لایه به کمک تابش لیزر (چکیده)
3241 - Kinetic modeling and sensitivity analysis of elongation cycle in protein synthesis (چکیده)
3242 - Critical and synergy nodes in insulin-EGF signaling network (چکیده)
3243 - The Lower to Middle Eocene Jahrum Formation of SE Zagros Basin: depositional and diagenetic history (چکیده)
3244 - آنالیز معکوس مسأله انتقال حرارت تشعشع-هدایت دو بعدی به کمک روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک- گرادیان مزدوج (چکیده)
3245 - در آمدی بر مدیریت پیشگیری از جرایم اقتصادی (چکیده)
3246 - ردیابی ژن MRGH12 در ارقام خاتونی و خاقانی خربزه (چکیده)
3247 - مدل سازی توزیع دارو و تخمین زمان بهینه تابش لیزر در درمان سرطان به روش فتودینامیک (چکیده)
3248 - شبیه سازی اثر تابش پیوسته و گسسته در فتوداینامیک تراپی بر میزان مصرف اکسیژن و فتوبلیچینگ دارو (چکیده)
3249 - Determination of Protoporphyrin IX Concentration in Photodynamic Therapy Based on Fluorescence Measurement (چکیده)
3250 - تاثیر انواع کود های شیمیایی و آلی بر فاکتور های رشدی بنه و عملکرد زعفران (چکیده)
3251 - تاثیر تراکم بنه و زمان اولین آبیاری بر وضعیت رشدی بنه های زعفران (چکیده)
3252 - ارزیابی خصوصیات اکو فیتوشیمیایی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان خراسان (چکیده)
3253 - مطالعه امکان استفاده از برخی آنتی بیوتیک ها و اسانس های گیاهی جهت کنترل باکتریهای بیماری زای ایشرشیا کولای (چکیده)
3254 - تعیین مناسبترین زمان برداشت میوه زرشک بی دانه از نظر بهبود صفات کمی (چکیده)
3255 - مطالعه ارتباط زمان برداشت و شاخص های کیفی میوه زرشک بی دانه (چکیده)
3256 - ارزیابی اثرات مدیریت برداشت و روش های خشک کردن محصول بر فاکتور های کیفی زرشک بی دانه (چکیده)
3257 - ارزیابی تغییرات کیفی میوه زرشک بی دانه در پاسخ به ساعات برداشت روزانه (چکیده)
3258 - تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل 5-پارامتری بتا و خطوط متقاطع (چکیده)
3259 - مطالعه تاثیر کمپوست قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) (چکیده)
3260 - بررسی کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی و میکوریزا بر روی درصد و عملکرد اسانس و سیر تولیدی (چکیده)
3261 - اثر جنس های مختلف میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (چکیده)
3262 - بررسی عکس العمل گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) در طول فصل رشد در واکنش به تیمار های مختلف کود کمپوست، ورمی کمپوست و دامی (چکیده)
3263 - EFFECTS OF SEED PRIMING BY BIOFERTILIZERS ON THE GROWTH CHARACTERISTICS OF 412. THREE WHEAT CULTIVARS AT THE EMERGENCE PERIOD UNDER GREENHOUSE CONDITION. (چکیده)
3264 - EFFECTS OF APPLYING VARIOUS LEVELS OF NITROGEN ON MOTHER PLANTS ON THE 264. RESISTANCE TO SALINITY STRESS IN ACHIEVED SEEDS IN TRITICUM AESTIVUM L. CV. GASKOJEN AT GERMINATION PERIOD. (چکیده)
3265 - EFFECTS OF SEED NOURISHED BY DIFFERENT LEVELS OF NITROGEN, DIFFERENT 263. BIOFERTILIZERS AND DROUGHT STRESS ON GERMINATION INDICES AND SEEDLING GROWTH OF WHEAT (Triticum aestivum) CV. SAYONZ. (چکیده)
3266 - The study of nutritional management of parent plant in combination with seed priming by biofertilizers in toward to increase of salinity tolerance in wheat cv. Sayonz at germination period (چکیده)
3267 - STUDY THE AERIAL PARTS PRODUCTION OF DWARF CHICORY Cichorium pumilum Jacq.) UNDER DIFFERENT SOWING DATES AND PLANT DENSITY (چکیده)
3268 - Physcis and Chemistry of Nanostructures (چکیده)
3269 - Experimental investigation into forced convective heat transfer of turbine oil by addition of nanoalumina (چکیده)
3270 - مطالعه تجربی انتقال حرارت جابه جایی درهم نانوسیال آب/Al2O3 در لوله با سطح مقطع مربعی (چکیده)
3271 - Effect of electrical field on the Al2O3/water nanofluid heat transfer in thermosyphon (چکیده)
3272 - Synthesis and Crystal Structure of Bis pyridinium 1,2-Ethane periodate (چکیده)
3273 - Immunohistochemical identification of an olfactory neuroblastoma or esthesioneuroblastoma in a Spitz dog (چکیده)
3274 - بررسی شاخص‌های انرژی تولید میوه هلو در استان گلستان (چکیده)
3275 - اثرات زیست محیطی تولید گندم در استان فارس (مطالعه موردی شهرستان مرودشت) (چکیده)
3276 - Growth promoting effect of protexin in common carp (چکیده)
3277 - The effect of rumen juice on growth and feed conversion rates of common carp (چکیده)
3278 - Effect of semi-arid native fennel (Foeniculuim vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of various ruminant fiber source feeds (چکیده)
3279 - Effects of feeding whole or physically broken flaxseed on milk fatty acid profiles of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
3280 - تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio (چکیده)
3281 - Families of Distributions Arising from Distributions of Record Statistics (چکیده)
3282 - Comparative microbial control of two serious branch borer, Osphranteria coerulescens Redtenbacher (Col.: Cerambyciae) and Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae) (چکیده)
3283 - Effect of different amounts of nano iron oxide powder and urban solid waste compost coated sulfur on some physical properties of saline-sodic soil (چکیده)
3284 - تاثیر تعداد محلولپاشی و سطوح مختلف کود نانو فارمکس بر ویژگیهای رویشی گیاه شاهی (چکیده)
3285 - بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه ریحان سبز و ریحان بنفش (چکیده)
3286 - بحران کم آبی و تاثیر آن بر شاخصهای رشد و نمو، اسانس، کلوفیل ، میزان نسبی آب برگ و تولید بذر در گیاه دارویی نازبو معطر (چکیده)
3287 - شناخت و بررسی اسیدهای چرب، مواد آنتی اکسیداتیو و پراکسید روغن در پسته دانشمندی و مقایسه آن با برخی ارقام غالب در استان خراسان (چکیده)
3288 - اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور موسیر ایرانی (چکیده)
3289 - Determination of sex ratio in bovine semen by quantitative Syber greeb real time PCR (چکیده)
3290 - In vitro effect of oil content of various protein sources on ruminal protein fermentation (چکیده)
3291 - تاثیر تغذیه برگی نیترات پتاسیم بر فاکتورهای رشد عملکرد و میزان اسانس ترخون Artemisia dracunculus (چکیده)
3292 - اثیر محلولپاشی با نیترات کلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس ترخونArtemisia dracunculus (چکیده)
3293 - The effect of subcutaneous administration of thyme and black pepper essential oils on sheep hematological responses (چکیده)
3294 - Effects of Trogonella foenum-graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats (چکیده)
3295 - Hematological and plasma biochemical parameter responses of white Wistar rats received intraperitoneal injection of Achilla Eriophora essential oil (چکیده)
3296 - کاربرد تکنیک ایمونوهیستوشیمی در بررسی اثر هیپوتیروئیدی مادری بر تغییرات لامینین پوست نوزادان رت نژاد ویستار (چکیده)
3297 - بررسی تاثیر شاخص های کیفیت خاک بر فرسایش پذیری خاک های کشاورزی و مرتع (چکیده)
3298 - مقایسه منحنی توزیع اندازه منافذ به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی (چکیده)
3299 - اطلاعات جدید درباره نماتودهای بیمارگر حشرات ایران با استناد به توالی ژن های نواحی ITS و 28S (چکیده)
3300 - تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی (چکیده)
3301 - تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی (چکیده)
3302 - تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی (چکیده)
3303 - ارزیابی کیفیت خاک به دو روش شاخص پایداری و رتبه بندی تجمعی (چکیده)
3304 - The Influence of Austempering Temperature on Properties of Ni-Mo Gray Cast Iron (چکیده)
3305 - The Effect of Cooling Rate on Bainite Phase Formation in Austempered Nickel-Molybdenum Gray Cast Iron (چکیده)
3306 - اصلاح روش پهنه بندی فرونشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قره بلاغ فسا) (چکیده)
3307 - بررسی تنوع ژنتیکی گونه های رز (Rosa spp.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (چکیده)
3308 - بررسی امکان افزایش راندمان استخراج اسانس با تغییر در پتانسیل اسمزی سیستم استخراج (چکیده)
3309 - بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع مالچ بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (چکیده)
3310 - Evalution of Melatonin effects on some biochemical parameters in rainbow trout (oncorhynchus mykiss) (چکیده)
3311 - استفاده از مهندسی ژنتیک جهت افزایش تحمل گیاهان به تنش های غیرزیستی (چکیده)
3312 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ هایL. Rosa canina در ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریزماهواره (چکیده)
3313 - گیاهان تراریخته در نگاه جامعه تحصیل کرده شمال و شمال شرق کشور (چکیده)
3314 - ارزیابی عدس تراریخته بیان کننده آنزیم کولین اکسیداز برای تحمل نسبت به درجه حرارت بالا (چکیده)
3315 - تولید عدس (Lens culinaris M.) تراریخته متحمل به تنش های غیرزیستی با تاکید بر جنبه های ایمنی زیستی آن (چکیده)
3316 - نقش زبان عربی به عنوان زبان قرآن در اسلامی کردن علوم انسانی (چکیده)
3317 - واکاوی تطبیقی أنشودة المطر سیاب و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فرخزاد (چکیده)
3318 - نمود شهر در شعر معاصر عربی و فارسی (چکیده)
3319 - Effect of dry period length. and lipogenic vs. glucogenic diets on dry matter intake. milk production and composition in Holstein dairy cows (چکیده)
3320 - درآمدی بر چالش های پیش روی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی در پاسخگویی به نیازهای تعلیم و تربیت کشور (چکیده)
3321 - Evaluation the effect of electrical field on a FM/ZGNR/FM (چکیده)
3322 - ساخت و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و فوتو-کاتالیستی نانو ذرات Mn3O4 (چکیده)
3323 - Solvothermal Synthesis of Silver Nanocrystals and Their Structural and Optical Characterization (چکیده)
3324 - Effects of Different Levels of Nitrogen and Phosphorous Fertilizers on Yield Quantity and Quality of Matricaria recutita (چکیده)
3325 - CONVOLUTION ON SEMIDIRECT PRODUCT GROUPS (چکیده)
3326 - A TOUR ON MULTIRESOLUTION ANALYSIS (چکیده)
3327 - The Effect of Magnetic Feild on the stability of (Kryptofix22DD)complexes with Ytrium Ion (چکیده)
3328 - شبیه سازی جت بازگشتی در چریان کاویتاسیون گسترده و جزیی به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل حول هندسه های متفارن (چکیده)
3329 - ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (چکیده)
3330 - Change in nomads income and its effect on rangelands vegetation of Iran through past 40 years (چکیده)
3331 - بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی (چکیده)
3332 - بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط پروپوفول بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی (چکیده)
3333 - آیا زمان توقف استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در مطالعات مربوط به اپیلپسی فرا نرسیده است؟ (چکیده)
3334 - بررسی اثرات تراکم بوته و کنترل علفهای هرز بر محتوای روغن و پروتئین دانه سویا (Glycine max ) در تاریخ های مختلف کاشت (چکیده)
3335 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز بر محتوا و عملکرد پروتئین دانه ارقام مختلف لوبیا قرمز (چکیده)
3336 - تاثیر دورهای آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و فنولوژیک ارقام آفتابگردان روغنی (Helianthus annus ) (چکیده)
3337 - بررسی تاثیر تراکم های مختلف ذرت بر زیست توده و جمعیت علف های هرز (چکیده)
3338 - بررسی تاثیر تراکم گیاه زراعی و رقابت علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays ) (چکیده)
3339 - Investigation of some blood biochemical parameters in sheep naturally infected with theileriosis (چکیده)
3340 - Beneficial effects of allicin on lead induced tissue enzyme alterations in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
3341 - Investigation of some tissue enzymes alterations following chronic cyanide exposure in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
3342 - ارزیابی عمر گلجای دو رقم گل شاخه بریده ژربرا در پاسخ به بنزوات سدیم و مالیک هیدرازید (چکیده)
3343 - اثرات نانوذرات نقره، تیوسولفات نقره، هیدروکسی کوئینولین و برخی ترکیبات طبیعی بر عمر گلجای رز (چکیده)
3344 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های وحشی لاله (Tulipa L.) با استفاده از نشانگر ISSR (چکیده)
3345 - بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای Diaphanoptera khorasanica در جهت حفاظت و بهره‌گیری از پتانسیل‌های زینتی این گونه ارزشمند (چکیده)
3346 - مدل های احتمال برای فرایند تعمیرات در سانسور پنجره ای (چکیده)
3347 - Prediction of order statistics based on ORSS and RRSS (چکیده)
3348 - How many observations are needed for occurrance of specific number of records (چکیده)
3349 - On Characterizations of Symmetric Distributions (چکیده)
3350 - برآورد میزان و ارزش آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از سکونتگاه‌های شهری (چکیده)
3351 - Trends of Drug Consumption among Students of Ferdosi University of Mashhad (چکیده)
3352 - تحلیل محتوای کلیشه های جنسیتی در کتب درسی دوره ابتدایی (چکیده)
3353 - گروه بندی مولکولی Wolbachia ، همزیست زنبورهای تریکوگرامای برخی نقاط ایران (چکیده)
3354 - مطالعه مولکولی شته های درختان میوه و پارازیتوییدهای آن در مشهد (چکیده)
3355 - رهیافتی مولکولی بر مطالعه زنبورهای تریکوگرامای برخی مناطق ایران و همزیستش : Wolbachia (چکیده)
3356 - ارزیابی کیفیت آب های سطحی منطقه سنگ نقره (فریمان) جهت سنجش آلودگی آنها به فلزات سنگین (چکیده)
3357 - بررسی آلایندگی فلز سنگین کروم در منابع آب منطقه رباط سفید (چکیده)
3358 - مطالعه آلودگی آرسنیک در منابع آب روستای خضربیگ و بررسی اثرات زیست محیطی آن (چکیده)
3359 - تعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران C. robustum Stefanov و Colchicum kotschyi Boiss (چکیده)
3360 - فاضلاب شهری منبعی غنی برای تولید جریان الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی (چکیده)
3361 - تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک در فضای آزاد دو گونه سورنجان بومی ایران (چکیده)
3362 - بررسی اثر بستر کشت و رقم برخصوصیات رشدی توت فرنگی(Feragaria * annanasa) در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
3363 - بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
3364 - بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات آناتومیک و مورفولوژیک دو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه) (چکیده)
3365 - ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد پرستاری با استفاده از الگوی cipp در دانشکده پرستاری مامایی مشهد (چکیده)
3366 - بررسی ملکولی علل پایین بودن سرعت واکنش در فرآیند گوگرد زدایی بیولوژیکی از دیزل و راه حل‌های مربوطه (چکیده)
3367 - مقایسه روش های نرمال سازی و تعیین ژن در داده های میکرو آرایه cDNA (چکیده)
3368 - Functionally-graded Permanent Magnets for Power Transmission Applications (چکیده)
3369 - Slip-Flow Heat Transfer in Trapezoidal Microchannels (چکیده)
3370 - تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor) (چکیده)
3371 - ردیابی ویروسهای پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) و کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV) در استان خراسان رضوی. . (چکیده)
3372 - Investigating differentiation of rat’s bone marrow mesenchymal stem cells towards Keratinocytes by using Natural Scaffolding (چکیده)
3373 - Study of the electronic structure Dِi-thiol benzene coupled to M(M= Au,P and Hg) via thiolate bonds (چکیده)
3374 - Structural and luminescence properties of CaF2 nanoparticle synthesis by hydrothermal method, and synthesis polymer-nanoparticle composite (چکیده)
3375 - Study of effects of connection to the metal electrodes on energy gap of C60 molecule (چکیده)
3376 - Effect of impurity on electron transport through a C60 molecule:study of the role of single and multiple contacts (چکیده)
3377 - ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذراتMn3O4 (چکیده)
3378 - Calculations of the electronic transport in thiol-linked junctions of n-acene molecules (چکیده)
3379 - بررسی سطح عملکرد ساختمان با داشتن طبقه نرم با استفاده از طیف ظرفیت (چکیده)
3380 - تحلیل ساختمانهای فولادی 4 و 8 طبقه مجهز به میراگر اصطکاکی با استفاده از نرم افزار ABACUS (چکیده)
3381 - مقایسه تغییرات سطح عملکرد قابهای فولادی پس از افزودن مهاربند برون محور هشتی شکل به روش طیف ظرفیت (چکیده)
3382 - آنالیز نیروهای ضربه ناشی از برخورد سازه های فولادی مجاور هم و نقش این نیروها در تشکیل مفصل پلاستیک در اعضای سازه در هنگام زلزله (چکیده)
3383 - Preparation of Al2O3/Cu core-shell nanostructures by Electroless deposition (چکیده)
3384 - تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.) (چکیده)
3385 - Oxidation of Benzylic alcohols to their corresonding carbonyl compounds in the presence of 2-Bromoethyl(Triphenyl phosphonium)Chlorochromate versus 2-Bromoethyl(Triphenyl Phosphonium)Perchlorate (چکیده)
3386 - Application of new nickel(II) thiosemicarbazone supported on nano porous silica as a catalyst for selective oxidation of alcohols (چکیده)
3387 - Some metal complexes of 2-thiophene aldehyde Thiosemicarbazone Syntheses, characterization and X-ray crystal structures of Ni(II) and Co(III) complexes (چکیده)
3388 - Synthesis, characterization and biological activity of N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-ylmethylene) hydrazinecarbothioamide as a new tridentate ligand and it s Co(III), Cu(II) and Cd(II) complexes (چکیده)
3389 - Mixed Ligand Palladium(II) Complex with NS-Bidentate S-allyldithiocarbazate Schiff Base (چکیده)
3390 - Synthesis of New Schiff Bases of S-allyl Dithiocarbazate, Spectroscopic Properties and X-ray Crystal Structures of S-allyl-β-N-(2-Pyrrolylmethylene)hyrazinecarbodithioate (چکیده)
3391 - Nickel(II) Complex of Pyrrole-2-carboxaldehyde Schiff base of S-allyl dithiocarbazate (H2L): Synthesis, Spectroscopic Properties and X-ray Crystal Structures of H2L and Nickel(II) Complex (چکیده)
3392 - Synthesis, Crystal Structure & Spectroscopic Characterization of the Benzaldehyde Schiff Base of S-allyldithiocarbazate and Its Copper(II) Complex and the X-ray Crystal Structure of Bis[(S-allyl--N-benzylidene)dithiocarbazato]Copper(II) (چکیده)
3393 - بررسی و تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مزرعه نمونه خضری (چکیده)
3394 - بررسی پارامترهای طراحی اسلب تراک بتنی (slab trak) در سازه های ریلی (چکیده)
3395 - ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی- عباسپور شهرمشهد (چکیده)
3396 - بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکاف های ناشی از آن بر زمین های کشاورزی (چکیده)
3397 - بررسی رابطه نفوذپذیری و خورند دوغاب مقاطع تزریق آزمایشی ساختگاه سد خاکی پلرود (چکیده)
3398 - بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از روش مقدار جذب ویژه (چکیده)
3399 - بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از پارامتر شاخص نفوذپذیری ثانویه (چکیده)
3400 - بررسی خطر گلگرفتگی در سنگهای رسی (آرژیلیتی) تونل اسپر (چکیده)
3401 - ارزیابی پایداری تکیه گاه چپ سد قردانلو (چکیده)
3402 - بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سدصفا (چکیده)
3403 - بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد گلول و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD (چکیده)
3404 - ارزیابی ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های مصرفی در موج شکن جدید بندر انزلی (چکیده)
3405 - The effect of fatigue protocol on semi dynamic and dynamic balance in (چکیده)
3406 - quantitative trait loci study in baluchi sheep (چکیده)
3407 - polymorphism evaluation of micrositellite DNA markers and genetic structure of baluchi sheep (چکیده)
3408 - survival analysis of longevity in moghani and baluchi sheep breeds of iran (چکیده)
3409 - بررسی رفتار مجانبی ضرایب وابستگی دمی (چکیده)
3410 - شبیه سازی عددی حرکت قطرات آب در یک جت مغشوش هوا برخورد کننده به صفحه تخت دما ثابت و اثر قطرات بر انتقال حرارت (چکیده)
3411 - Numerical Simulation of the Effect of Equivalence Ratio and Turbulence Intensity on the Combustion Characteristics and Pollutants Production in a Liquid Fuel Combustor (چکیده)
3412 - بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر زاویه چرخش هوای ورودی بر تشکیل آلاینده های NOx ،CO و دوده (چکیده)
3413 - مقایسه نتایج احتراق دو سوخت گازطبیعی و گازوئیل در یک کوره با جریان چرخشی بالا (چکیده)
3414 - Binuclear complex of Cu(II) containing 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid and 2-amino-4-methylpyrimidine ligands: Synthesis, X-ray crystal structure and thermalproperties (چکیده)
3415 - Potentiometric study of 2, 2´ bipyridine-citric acid proton-transfer system and itscomplexation with VO2+ ion in aqueous solution (چکیده)
3416 - Potentiometric study of pyridine-2,6-bis(monothiocarboxylate) / 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine proton-transfer system and its complexation with UO2solvent (چکیده)
3417 - A new mononuclear CoII coordination compound using proton transfer methodology:Synthesis, characterization, and X-ray crystal structure (چکیده)
3418 - Two new coordination compounds of CoII built upon pyrazine-2,3-dicarboxylic acid:Syntheses, characterizations, and crystal structures (چکیده)
3419 - Two novel mononuclear and binuclear complexes of Ni(II) and Ca(II) atoms containing 4-hydroxy-pyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2-aminopyrimidine, and2,4,6-triamino-1,3,5-triazine ligands: Synthesis, X-ray crystal structure andthermal property (چکیده)
3420 - بررسی اثر تابش و نوع سوخت بر احتراق توربولانت در یک کوره شبیه سازی شده (چکیده)
3421 - Numerical modeling of NOx by using micro combustor (چکیده)
3422 - Synthesis, Structure Identification of A New Complex of Mercury(II) Containing 8-Aminoquinoline (چکیده)
3423 - Synthesis, Structure Identification of A New Complex of Mercury(II) Containing 8-Aminoquinoline (چکیده)
3424 - The effect of liquid improver components on microstructure of Barbari bread (چکیده)
3425 - Synthesis and properties of a new organic-inorganic salt based on Preyssler type Polyoxometalates and amino acids:[C2H6NO2]3[C3H8NO2]4[Na(H2O)P5W30O110].20H2O (چکیده)
3426 - Synthesis, spectroscopic characterization of a new coordination compound of Cr(III) atom and pyridine-2,5-dicarboxylic acid (چکیده)
3427 - A new coordination compound built upon symmetric dicarboxylate ligand and huge fused aromatic ring derivated of pyridine as counter ion (چکیده)
3428 - A new metallosupramlecular compound from Cr(III) atom bearing 8-aminoquinoline and 2,6-pyridine-dicarboxylic acid (چکیده)
3429 - Synthesis, spectroscopic characterization of a new coordination compound of Zn(II) atom and pyridine-2,5-dicarboxylic acid (چکیده)
3430 - Synthesis, characterization and crystal structure of Indium(ш) binuclear complex containing pyridine-2,3 dicarboxylic acid (چکیده)
3431 - Two new complexes of VV and FeIII atoms containing 4-hydroxy-pyridine-2,6-dicarboxylic acid and 2aminopyrimidine (چکیده)
3432 - Binuclear complex of Cu(II) containing chelidamic acid and 2-aminopyrimidine ligands: Synthesis, X-ray crystal structure, (چکیده)
3433 - Effect of Sodium Dodecyl Solfate (SDS) on the dissociation constants of tryptophan (چکیده)
3434 - QSAR coupled to Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) to predict best structural parameters estimating solubility in (چکیده)
3435 - Effects of magnetic field on activity of α-amylase (چکیده)
3436 - Physico-chemical studies of the interaction between human serum albumin and cobalt (III)-salen complex using UV spectroscopy (چکیده)
3437 - DNA-binding propertiesof a new cobalt complex: (Acr)4 [Co(Sal)3] (چکیده)
3438 - بررسی مقایسه ای مطالعات جمعیتی بیماری صرع در ایران و جهان در بیست سال گذشته (چکیده)
3439 - MOVING MESH METHOD FOR SOLVING THE BURGERS-FISHER EQUATION (چکیده)
3440 - Biochemical characteristics of luminescent vibrios isolated from the Caspian seas and the Persian Gulf (چکیده)
3441 - Identification of luminous bacteria in Caspian seawater using 16s rRNA gene analysis (چکیده)
3442 - The Effect of Narrative and Expository Modes of Discourse on Reading comprehension and Recall (چکیده)
3443 - مدلسازی دینامیکی عملیات تراشکاری بکمک مدلسازی جسم صلب (چکیده)
3444 - Quasi-continuous mappings into function spaces (چکیده)
3445 - On Varietal Capability of Direct Products of Groups and Pairs of Groups (چکیده)
3446 - تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان (چکیده)
3447 - The Relationship Between Parenting Styles and Psychological Disorders In Iranian Adolescents (چکیده)
3448 - Boosting Reading Skills, Narrative Intelligence & Moral Reasoning through Fictional Narrative-based Reading Instruction: A Comparative Study of Text Genres (چکیده)
3449 - ردیابی، جداسازی و قدرت تجزیه کنندگی باکتریهای تغذیه کننده از نفت درچشمه های هیدروکربوری در ناحیه تنک بیجار، استان ایلام (چکیده)
3450 - اثرات ضدمیکروبی پوست قورباغه Rana ridibunda به عنوان یک پوشش دهنده بیولوژیکی در زخم های عمیق جلدی (چکیده)
3451 - کاربرد پوست دوزیستان به عنوان یک پوشش دهنده در تحقیقات مقدماتی بیوتکنولوژی زخم (چکیده)
3452 - طراحی سنسور میکروبی تشخیص SDS بر اساس باکتری بیولومینسانس V. fischeri (چکیده)
3453 - باکتریهای لومینسانس و کاربردهای آن (چکیده)
3454 - Effects of doxycycline on MMP-1, MMP-3 and MMP-9 activity in synovial fluid of osteochondrotic foals (چکیده)
3455 - تولید اسپاون هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
3456 - بررسی رابطه معنویت با شادکامی ، کیفیت زندگی و بروز اختلالات روانی در دانشجویان (چکیده)
3457 - بررسی تنش خشکی بر کلروفیل برگ گیاه زرشک زینتی (چکیده)
3458 - بررسی اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم بر جوانه زنی بذر بامیه (چکیده)
3459 - استفاده از نشانگر های SSR برای انتقال بلوک زنی باز گرداننده باروری به برنج ( رقم ندا) در سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمس (چکیده)
3460 - Application of an axial flux eddy current coupling in a mild hybrid power-train (چکیده)
3461 - Eddy Current Coupling with Slotted Conductor Disc (چکیده)
3462 - A NEW APPROACH FOR SOLVING OF LINEAR TIME VARYING CONTROL SYSTEMS (چکیده)
3463 - بررسی مدیریت مواد زاید جامد بیمارستانی مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
3464 - Effects of heavy metals and organic matter on nematode population in soil (چکیده)
3465 - The Effect of EDTA and EDDS on Phytoextraction of Cd and Zn by Zea mays (چکیده)
3466 - Evaluation of the Efficiency of Nanoscale Zero-Valent Iron (nZVI) to Stabilize Heavy Metals in a Calcareous Soil (چکیده)
3467 - Application of Homotopy and Homotopy Perturbation Methods to Differential Equations of Heat Transfer and Shear Deformation of Beams (چکیده)
3468 - Simultaneous Coordination and Tuning of PSS and FACTS for Improving Damping by Genetic Algorithm (چکیده)
3469 - بررسی اثر دورکنندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
3470 - بررسی تاثیر اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی فعالیت تولید مثلی سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
3471 - A Customized Joint-Venture Industrial R&D Centre (چکیده)
3472 - بررسی سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
3473 - سمیت بخار اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
3474 - Running school-based management in Iranian schools: Requirements and challenges (چکیده)
3475 - Closeness of Order Statistics to Record Statistics (چکیده)
3476 - A comparison of sensation seeking among athletes and non-athlete students in Faculty of Engineering and Humanities (چکیده)
3477 - شناسائی عیوب فیزیکی درختان با استفاده از امواج صوتی (چکیده)
3478 - Finite Element Modeling for Transverse Vibration of Sandwich Beam with ER Core Resting on Two-Parameter Elastic Foundation (چکیده)
3479 - بررسی ارتعاشات گذرای صفحات کامپوزیتی ساندویچی با لایه سیال الکترورئولوژیکال (چکیده)
3480 - بررسی اثر انحناء گوشه های لوله جدارنازک جاذب انرژی با مقطع شبه مربعی در برخورد محوری (چکیده)
3481 - پایداری دینامیکی صفحات کامپوزیتی با توزیع فیبر متغیر (چکیده)
3482 - A case report of Feline Hyperthrophic Cardiomyopathy in Persian cat (چکیده)
3483 - تعیین زونهای دگرسانی معدن کائولن بهارستان (جنوب غرب سبزوار، ایران): براساس مطالعات صحرایی، پتروگرافی و XRD (چکیده)
3484 - مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی پرلیت جهت تعیین پرلیت ها ی تجاری و غیرتجاری درمنطقه ذوالفرخ (جنوب غرب سبزوار، ایران) (چکیده)
3485 - پتروگرافی، دگرسانی واکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای درجنوب غرب قوچان(آق قلعه) (چکیده)
3486 - زمین شناسی، پتروگرافی و اکتشافات ژئوشیمیایی افیولیتهای منطقه چشمه سیر سبزوار (چکیده)
3487 - بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Damage zone Linkigدر گسل های امتداد لغز (چکیده)
3488 - بررسی کانی شناسی و ژئوشیمیایی سنگھای آتشفشانی آق قلعه و خرق، جنوب شرق اسفراین (شمال شرق ایران) (چکیده)
3489 - مطالعات کانی شناسی بر روی ذخیره معدنی سرب و روی نیگنان- شمال غرب بشرویه، ایران مرکزی (چکیده)
3490 - رخداد پنومونی ناشی از اورمی شدید (Uremic pneumonitis) در یک تریر 10 ساله مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی (چکیده)
3491 - گزارش رادیوگرافی پن استئایتیس در یک قلاده سگ ژرمن شپرد (چکیده)
3492 - RADIOGRAPHIC EVIDENCE OF VERTEBRAL COLUMN LESIONS IN CATS: RETROSPECTIVE STUDY OF 133 CASES (2002-2004) (چکیده)
3493 - Radiographic evaluation of forelimbs, hindlimbs and vertebral column fractures in dogs & cats: Retrospective study of 99 cases (during last 9 months) (چکیده)
3494 - Poniost, a new drug to increase the bone density and eliminate the Ca2+ depleting effects during experimental long-term lead poisoning in rat (چکیده)
3495 - Echocardiographic evaluation of Normal Turkmen Horses in Iran (چکیده)
3496 - 15th Iranian Chemistry Congress (چکیده)
3497 - Optimum Quantities of Make and Buy in Multi-Item Manufacturing Firms with Restriction in Production Capacity (چکیده)
3498 - تفسیر موقعیت تکتونیکی رسوبات آواری و کربناته- آذرآواری اسکیتین در ناحیه آق دربند (چکیده)
3499 - مقادیر طبیعی برخی پارامترهای سلولی در مایع صفاقی بز (چکیده)
3500 - مقادیر طبیعی برخی پارامترهای بیوشیمیایی در مایع صفاقی بز (چکیده)
3501 - Investigating of Sources of Group Conflicts (چکیده)
3502 - MESENCHYMAL STEM CELL TRANSPLANTS IMPROVE MOTOR DISORDERS OF RATS AFTER CHEMICAL LESION OF STRIATUM AS A MODEL OF HD (چکیده)
3503 - The Effect of Roscovitine on Meiosis of Sheep Oocyte (چکیده)
3504 - Coupled thermoelasticity analysis based on Green-Naghdi theory (without energy dissipation) in thick hollow cylinder using meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method (چکیده)
3505 - در نظر گرفتن الگوی بار فصلی برای مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده (چکیده)
3506 - Whole crop barley silage characteristics treated with sugar beet molasses or dried sugar beet pulp (چکیده)
3507 - Chemical composition and In situ dry matter degradation of whole crop barley silage treated with urea or anhydrous ammonia (چکیده)
3508 - The effects of glucogenic and lipogenic diets on plasma glucose and urea nitrogen concentration of Baloochi sheep (چکیده)
3509 - In vitro effect of non-fiber carbohydrates on gas production parameters of various fibrous feeds (چکیده)
3510 - The effect of supplementation with monensin, garlic oil or turmeric powder on rumen pH and ammonia-N concentration responses of sheep (چکیده)
3511 - The effect of various semi-arid native plant essential oils on in vitro acid load of a low forage diet (چکیده)
3512 - Effect of emotional intelligence reinforcement program on controlling of teenagers bullying behavior (چکیده)
3513 - مدل سازی و شبیه سازی حذف آرسنیک، کروم و کادمیوم از آب توسط فرایند نانوفیلتراسیون به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
3514 - MICROSTRUCTURE EVOLUTION OF AL–AL2O3 MICRO AND NANO COMPOSITES FABRICATED BY A MODIFIED STIR CASTING ROUTE (چکیده)
3515 - Attachment styles and its relationship with cognitive triad (views of the self, others/world and future) (چکیده)
3516 - PREPARATION OF AL2O3/CU CORE–SHELL STRUCTURAL COMPOSITES BY ELECTROLESS PLATING AND DETERMINATION OF OPTIMUM BATH COMPOSITION USING TAGUCHI EXPERIMENTAL DESIGN (چکیده)
3517 - نقش مراجع قضایی در پیشگیری از وقوع جرم (چکیده)
3518 - بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
3519 - بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس (چکیده)
3520 - Solving of time varying quadratic optimal control problems by using Bézier control points (چکیده)
3521 - رهیافتی نو برای بدست آوردن نقاط تعادل یک سیستم دینامیکی (چکیده)
3522 - Numerical Solution of Fuzzy Linear Non-Autonomous Systems by AVK Method (چکیده)
3523 - اعمال اثر انباشت بر تالیF8 کد محاسباتی MCNP بوسیله یک برنامه کامپیوتری به زبان فورترن (چکیده)
3524 - Isoclinism and Commutativity Degree of groups (چکیده)
3525 - On the probability that two elements commute in some fi nite groups (چکیده)
3526 - Reconstruction of Miankaleh coastal barrier system-North of Iran and southeast of Caspian Sea (چکیده)
3527 - حل عددی معادله شرودینگر برای دوترون در چاه پتانسیل یوکاوا (چکیده)
3528 -